SPRO – Obsługa logistyki


   SAP Przewodnik wdrożenia dla konfiguracji                                  
  |
  |–   OpenText Archiving and Document Access for SAP Solutions                   
  |–   SAP Field Service (Mobile App)                                             
  |–   SAP Retail Execution (Mob App)                                             
  |–   OpenText Business Suite for SAP Solutions                                  
  |–   OpenText Travel Receipts Management                                        
  |–   Retail Workforce Management                                                
  |—–  Aktywacja funkcji biznesowych                                    EA-SCHALTER         
  |–   SAP NetWeaver                                                              
  |–   Struktura przedsiębiorstwa                                                 
  |–   Składniki międzyaplikacyjne                                                
  |–   Auto-ID Infrastructure                                                     
  |–   Ustawienia Agentry SAP Framework                                           
  |–   SAP Portfolio and Project Management                                       
  |–   Rachunkowość finansowa                                                     
  |–   Rachunkowość finansowa (nowa)                                              
  |–   Zarządzanie zasobami finansowymi i rozrachunkami                           
  |–   Financial Services Network Connector                                       
  |–   Strategiczne zarządzanie organizacją/Analizy gospodarcze                   
  |–   Controlling                                                                
  |–   Zarządzanie inwestycjami                                                   
  |–   Controlling strategiczny                                                   
  |–   Nieruchomości                                                              
  |–   Sprzedaż nieruchomości                                                     
  |–   Elastyczne zarządzanie nieruchomościami (RE-FX)                            
  |–   Logistyka – ogólnie                                                        
  |–   Ochrona środowiska i przepisy BHP                                          
  |–   Product and REACH Compliance                                               
  |–   SAP EHS Management                                                         
  |–   Sprzedaż i dystrybucja                                                     
  |–   Gospodarka materiałowa                                                     
  |–   Zarządzanie relacjami z dostawcami                                         
  |–   Obsługa logistyki                                                          
  |   |
  |   |–   Bezpośrednia dostawa do sklepów                                            
  |   |   |
  |   |   |–   Funkcje podstawowe                                                         
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Aktywacja Bezpośredniej dostawy do sklepu            /DSD/RP_SETUP         
  |   |   |   |—–  Aktywacja procesów poj. obszarów zbytu               /DSD/RP_CHECK_SA      
  |   |   |   |—–  Aktywacja optymalizacji przestrzeni załadunkowej     /VSO/M_VSO_SETUP      
  |   |   |
  |   |   |–   Dane podstawowe                                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie kategorii prawa jazdy                   /DSD/RP_LICCAT        
  |   |   |   |—–  Definiowanie dozwolonej grupy kont dla kierowców     /DSD/RP_DRVKTOKD      
  |   |   |   |—–  Przypisanie rodzaju środka transportu do typu urządze/DSD/RP_MOTRCAT       
  |   |   |   |—–  Definiowanie kategorii pól sum                       /DSD/RP_SUM           
  |   |   |   |—–  Definiowanie grup jednostek rozliczeniowych wg opakow/DSD/SV_CNTGR         
  |   |   |   |—–  Def. hierarchii jedn. miary dla spisu z natury z grup/DSD/SV_CG_LEV_UOM  k.
  |   |   |
  |   |   |–   Promocja sprzedaży                                                         
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów promocji sprzedaży             /DSD/PR_CUTP          
  |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru pola                             /DSD/PR_CUFC          
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju hierarchii klienta dla każdego o/DSD/PR_CUST          
  |   |   |
  |   |   |–   Sterowanie wizytami u klienta                                              
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów kalendarza                     /DSD/VC_CALTYP        
  |   |   |   |—–  Definiowanie grup wizyt                              /DSD/VC_AUTH          
  |   |   |   |—–  DSD: Definiowanie grupowania                         /DSD/VC_GRP           
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla planów wizyt        /DSD/VC_VPRANGE       
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla list wizyt          /DSD/VC_VLRANGE       
  |   |   |   |—–  Definiowanie typów planu wizyt                       /DSD/VC_VPTYPE_3      
  |   |   |   |—–  Sterowanie tekstem w ramach sterowania wizytami u kli/DSD/VC_TEXT_CONTROL  
  |   |   |   |—–  Definiowanie dozwolonych rodzajów dokumentów sprzedaż/DSD/VC_ORDER         
  |   |   |   |—–  Definiowanie dozwolonych rodzajów operacji           /DSD/VC_BUSTRANS      
  |   |   |   |—–  Przypisanie rodzajów i wyniku kontaktów handl. do sta/DSD/VC_VSTATCON      
  |   |   |
  |   |   |–   Status trasy                                                               
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie ID statusu trasy                        /DSD/ST_CSTATUS       
  |   |   |   |—–  Dostępne moduły funkcyjne dla profilu trasy          /DSD/ST_ACTIV_V       
  |   |   |   |—–  Definiowanie scenariuszy trasy i profili trasy       /DSD/ST_CPROF_VC      
  |   |   |   |—–  Proces dostawy: Przypisanie transportu do środka tran/DSD/ST_CTYPE_SH      
  |   |   |   |—–  Proces dostawy: Przypisanie transportu do scenariusza/DSD/ST_CSCEN_SH      
  |   |   |   |—–  Proces sprzedaży: Przypisanie listy wizyt do środka t/DSD/ST_CTYPE_VL      
  |   |   |   |—–  Proces sprzedaży: Przypisanie listy wizyt do scenariu/DSD/ST_CSCEN_VL      
  |   |   |
  |   |   |–   Planowanie transportu                                                      
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie dozwolonych rodzajów dostaw             /DSD/VC_DELIVER       
  |   |   |   |—–  Definiowanie zdolności produkcyjnych                 /DSD/RP_LMT           
  |   |   |   |–   Jednostki ładunkowe                                                        
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Kontrola jednostek miary                         SIMG_CFMENUOLMSOMSC       
  |   |   |       |—–  Dozwolone rodzaje dokumentu – zlecenie           /BEV1/LUTA                
  |   |   |       |—–  Dodatkowe rodzaje dokumentu – dostawa            /BEV1/LUTL                
  |   |   |       |—–  Jednostki miary i tolerancje                     /BEV1/LUT903              
  |   |   |       |—–  Dzielnik jednostki miary dla jednostek załadunku /BEV1/LUT904              
  |   |   |       |—–  Tabela kontrolna grup JZ dla danych podstawowych /BEV1/LUT906              
  |   |   |
  |   |   |–   Optymalizacja przestrzeni załadunkowej                                     
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie typów procesu                           /VSO/P_V_PRTYP        
  |   |   |   |—–  Ustalanie typów procesu                              /VSO/P_V_F_PRTYP      
  |   |   |   |—–  Definiowanie dozwolonych typów pozycji dostawy       /VSO/R_REL            
  |   |   |   |—–  Przypisanie zakładu do punktu planowania transportu  /VSO/M_PLT_TP         
  |   |   |   |—–  Definiowanie profilu optymalizacji przestrzeni załadu/VSO/M_PROFIL         
  |   |   |   |—–  Przypis. profilu optymal. przestrz. załad. do zakładu/VSO/M_PROF_W_S     
  |   |   |   |—–  Definiowanie kategorii zatok ładunkowych             /VSO/M_BAY_CAT        
  |   |   |   |—–  Definiowanie typów pojazdu-OptPrzZał i zatok ładunkow/VSO/B_FLEET_VC       
  |   |   |   |—–  Definiowanie grup opakowań                           /VSO/M_PKG            
  |   |   |   |—–  Definiowanie typów paczek                            /VSO/M_PACKTYP        
  |   |   |   |—–  Przypisanie typu paczki do grupy opakowań            /VSO/M_PKG_PKTYP      
  |   |   |   |—–  Definiowanie zbiorczego punktu rozładunkowego        /VSO/R_DPOINT         
  |   |   |   |—–  Definiowanie jednostki obsługi na zakład i rodzaj tra/VSO/P_V_HU_CRT       
  |   |   |   |—–  Przypisanie statusu OptPrzZał dla komunikatu         /VSO/M_MSG_STAT       
  |   |   |
  |   |   |–   Potwierdzenie załadunku                                                    
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawienia okna dialogowego potwerdzenia załadunku   /DSD/SV_LC_CUS        
  |   |   |   |—–  Ustawienia wyświetlania szczegółowego ekranu         /DSD/SV_LC_SCR        
  |   |   |   |—–  Definiowanie przyczyn różnic podczas kontroli wej. i /DSD/HH_RACKDRS       
  |   |   |
  |   |   |–   Sterowanie wyprowadzaniem                                                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustalanie komunikatu dla kierowcy                    /DSD/HH_DRVTXT_3      
  |   |   |   |–   Sterowanie informacjami wyjściowymi dla list wizyt                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Opracowanie ustalania informacji wyjściowych dla list wizyt                
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie tabel warunków                   /DSD/VC_B_CT1                 
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie kolejności dostępu               /DSD/VC_B_ACC                 
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie rodzajów komunikatów             /DSD/VC_B_TYP                 
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie schematu ustalania komunikatów   /DSD/VC_B_SCH                 
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie schematu ustalania komunikatów   /DSD/VC_B_MAP                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Wydruk i zapis do pliku z listy wizyt                                      
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie rodzajów komunikatów            /DSD/VC_MSGTYP_VL             
  |   |   |   |       |—–  Zapis do pliku: Definiowanie zakresu danych d/DSD/VC_TRADAT_V              
  |   |   |   |       |—–  Wydruk: Definiowanie pojedynczych komunikatów/DSD/VC_VL_PRN                
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Sterowanie informacjami wyjściowymi dla transportów                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Opracowanie ustalania informacji wyjściowych dla transportu                
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie tabel warunków                   SIMG_CFMENUOLSDNT02           
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie rodzajów informacji wyjściowych  SIMG_CFMENUOLSDNT03           
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie kolejności dostępu               SIMG_CFMENUOLSDNT04           
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie rodzaju inf. wyjściowej do roli pSIMG_CFMENUOLSDNT05           
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie schematu ustalania informacji wyjSIMG_CFMENUOLSDNT06           
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie schematu ustal. inf. wyjśc.      SIMG_CFMENUOLSDNT07           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Wydruk i zapis do pliku z transportu                                       
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie rodzajów komunikatów            /DSD/VC_MSGTYP_V7             
  |   |   |   |       |—–  Ustalanie wolumenu danych transportu do trans/DSD/HH_TRADAT                
  |   |   |   |       |—–  Wydruk: Definiowanie pojedynczych komunikatów/DSD/VC_V7_PRN                
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Oceniony dowód dostawy                                                     
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Przypisanie komunikatów dot. wysyłki/rodzaju fakt/BEV1/VDT685BV            
  |   |   |
  |   |   |–   Ponowny załadunek                                                          
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracowanie miejsca przeznaczenia konektora DSD      /DSD/HH_DEST_CN       
  |   |   |   |—–  Definiowanie typów działań i ich przypisania do rodza/DSD/SV_RLD_ACT       
  |   |   |   |—–  Ustawianie ustalenia rodzajów zleceń                 /DSD/SV_RLD_ORD       
  |   |   |
  |   |   |–   Przejrzystość zapasów                                                      
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Aktywacja przejrzystości zapasów                     /DSD/SV_ACT           
  |   |   |   |—–  Specyficzne dla scenariusza ustawienia widoczności za/DSD/SV_CUS           
  |   |   |   |—–  Składy w zakładzie                                   /DSD/SV_LOCATION      
  |   |   |   |—–  Odbiorca ekspresowego maila                          /DSD/SV_MAIL_REC      
  |   |   |
  |   |   |–   Rozliczenie trasy                                                          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Funkcje podstawowe                                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Log aplikacji                                                              
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie ogólnych ustawień                /DSD/HH_TBALHD                
  |   |   |   |   |   |—–  Oprac. obsługi komunikatów dla każdego obiekt/DSD/HH_TBALCTRL              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Trasa – definiowanie rodz. transakcji            /DSD/HH_RTATYP            
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów tras                       /DSD/HH_RADISTYP          
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów czasu                      /DSD/HH_RATIMTYP          
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodz. płatności                     /DSD/HH_RAPAYMNT          
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie przyczyn różnic podczas kontroli wej/DSD/HH_RACKDRS           
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie przyczyn zmiany dostaw              /DSD/HH_RAREASON          
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie przyczyn wizyty u klienta           /DSD/HH_RAVISCOD          
  |   |   |   |   |–   Zakresy numerów                                                            
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie zakresu numerów dla dokumentów ko/DSD/SL_SNUM_SLCOC            
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie zakresu numerów dla dokumentów ko/DSD/SL_SNUM_SLCOC_E          
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie zakresu numerów dla zewnętrznych /DSD/SL_SNUM_SLDEL            
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie zakresu numerów dla zewnętrznych /DSD/SL_SNUM_SLDEL_A          
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie zakresu numerów dla zewnętrznych /DSD/SL_SNUM_SLINV            
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie zakresu numerów dla dokumentów ro/DSD/SL_SNUM_SLDID            
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie zakresu numerów dla przebiegu roz/DSD/SL_SNUM_FSR              
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie przedziału zakresu numerów       /DSD/SL_NRZUORD               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Biuro rozliczeniowe                                                        
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie biura rozliczeniowego           /DSD/SL_TBSO                  
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie ustalenia biura rozliczeniowego   /DSD/SL_TBSOASSM              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Rodzaj rozliczenia                                                         
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie rodzajów rozliczeń              /DSD/SL_TSLTY_V3              
  |   |   |   |       |—–  Ustawianie ustalenia dla rodzajów rozliczenia/DSD/SL_TSLTYASM              
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Rozliczanie trasy                                                          
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Biuro rozliczeniowe                                                        
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie biura rozliczeniowego           /DSD/SL_TBSO                  
  |   |   |       |   |—–  Ustawianie ustalenia biura rozliczeniowego   /DSD/SL_TBSOASSM              
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Rodzaj rozliczenia                                                         
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie rodzajów rozliczeń              /DSD/SL_TSLTY_V3              
  |   |   |       |   |—–  Ustawianie ustalenia dla rodzajów rozliczenia/DSD/SL_TSLTYASM              
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Przypisanie dozwolonych rodzajów rozliczenia do b/DSD/SL_TBSOSLTY          
  |   |   |       |–   Przetwarzanie inkasa                                                       
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Opracowanie ustawień dla wyrównania automatyc/DSD/SL_CLEARSET              
  |   |   |       |   |—–  Ręczne sterowanie wyrównania                 /DSD/SL_CLUSTAT               
  |   |   |       |   |—–  Sterowanie aktualizacja przyjęć i wydań obsłu/DSD/SL_POSTSET     wcę       
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Rozliczenie końcowe/Sterowanie dokumentami                                 
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie typów operacji sprzedaży dla kli/DSD/SL_TCSTATYP              
  |   |   |       |   |—–  Sterowanie dokumentami na typ operacji sprzed/DSD/SL_TCSTAMAP              
  |   |   |       |   |—–  Ustawianie określenia typów operacji sprzedaż/DSD/SL_TC_CTRL               
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie specyficznych dla klienta typów /DSD/SL_TC_CSTT     lienta    
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Kokpit rozlicz.                                                            
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Opracowanie ekranów transakcji               /DSD/SL_TIDTAARE              
  |   |   |       |   |—–  Aktywacja rodzajów operacji                  /DSD/SL_ACTIVETA              
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Proces rozliczania – zakresy tolerancji                                    
  |   |   |           |
  |   |   |           |—–  Typy tolerancji                              /DSD/SL_TGTYPV                
  |   |   |           |—–  Grupy tolerancji                             /DSD/SL_TGGRPV                
  |   |   |           |—–  Kryteria wyszukiwania grup tolerancji        /DSD/SL_TGSEAR_V              
  |   |   |           |—–  Ustalanie grup tolerancji                    /DSD/SL_TGFINDV               
  |   |   |
  |   |   |–   Podpis elektroniczny                                                       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Repozytorium podpisów                                /DSD/ES_CUST_REP      
  |   |   |   |—–  ID tekstu podpisu                                    /DSD/ES_TEXT_ID       
  |   |   |
  |   |   |–   Połączenie za pomocą urządzeń przenośnych                                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Odczyt z pliku                                                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Trasa – definiow. dozwol. rodz. transakcji       /DSD/HH_RAARTT            
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ogólne dane statystyczne                                                   
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie aplikacji dla danych statystycznych /DSD/GS_CAPPL             
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów ekstrakcji dla danych stat/DSD/GS_EXT_VAR           
  |   |   |   |   |—–  Spec. ustawienia war. ekstrakcji dla użycia BI Da/DSD/GS_DMI_VAR           
  |   |   |   |   |—–  Kontrola ustawień dla interfejsu BI Data Mart    /DSD/GS_DMI_CHK_PAR       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie ustalania wariantów ekstrakcji      /DSD/GS_CVAR_DET          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustawienia konektora DSD                                                   
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Logiczne połączenie systemu                                                
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie serwera Mobile Engine           /DSD/ME_CPT_MEST              
  |   |   |       |   |—–  Opracowanie miejsca przeznaczenia serwera Mob/DSD/ME_CPT_MESV              
  |   |   |       |   |—–  Operacowanie definicji portu EDI             /DSD/ME_ACT2RFC               
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Obiekty połączenia                                                         
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie obiektów połącz.                /DSD/ME_OBJECT                
  |   |   |       |   |—–  Przypisanie modułow funkcyjnych dla obiektów /DSD/ME_OBJ_FM                
  |   |   |       |   |—–  Przypisanie rodzajów materiału do obiektów po/DSD/ME_MSGT2OBJ              
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Reguły mapowania                                                           
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie modułów funkcyjnych dla mapowani/DSD/ME_MAP_FM                
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie reguł mapowania                 /DSD/ME_MAP_RULE              
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Przypisanie rodzajów materiałów i dokumentu                                
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Przypisanie rodzajów materiału do rodzajów ma/DSD/ME_MAT_TYPE              
  |   |   |       |   |—–  Przypidanie rodzajów dokumentu do rodzajów do/DSD/ME_OI_DOC      D         
  |   |   |       |   |—–  Przypis. dokumentów fakturowania jako kryteri/DSD/ME_OI_INV      i nierozl.
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Powody                                                                     
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie przyczyn różnic dla kontroli wej/DSD/ME_COCI_RST              
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie przyczyn zmiany dostaw i zleceń /DSD/ME_CHG_RSN               
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie przyczyn wizyty u klienta       /DSD/ME_VISIT_RT              
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Zarządzanie przenośnymi urządzeniami wyjściowymi                           
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie grup przenośnych urządzeń końcow/DSD/ME_CPT_GRP               
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie reguł specyficznych dla grup    /DSD/ME_ROLE                  
  |   |   |       |   |—–  Przypisanie specyficznych dla grup ról do gru/DSD/ME_ROLE_GRP    eń końc.  
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Ustawienia dla wyjściowych urządzeń przenośnych                            
  |   |   |           |
  |   |   |           |—–  Definiowanie ustawień dla przenośnych urządze/DSD/ME_GEN_CU_V_GL           
  |   |   |           |—–  Definiowanie ustawień dla scenariusza trasy  /DSD/ME_TOUR_SV2              
  |   |   |           |–   Określanie ogólnych ustawień                                               
  |   |   |               |
  |   |   |               |—–  Definiowanie formy płatności             /DSD/ME_PAYMENT                   
  |   |   |               |—–  Definiowanie rodzajów wydatków           /DSD/ME_EXPTYPE                   
  |   |   |               |—–  Definiowanie dozwolonych rodzajów płatnoś/DSD/ME_PAY_TYPT    łatniczych    
  |   |   |               |—–  Przypisanie rodzajów transportu/planu wiz/DSD/ME_TOUR_SHP    asy DSD       
  |   |   |               |—–  Przypisanie ról osoby podpisującej do dok/DSD/ME_ES_CUST                   
  |   |   |               |—–  Przypisanie rodzajów dokumentów dostawy d/DSD/ME_DELV_LFT    y DSD         
  |   |   |               |—–  Przypisanie rodzajów dokumentu sprzedaży /DSD/ME_ORD_AUT     z. z DSD      
  |   |   |               |—–  Definiowanie rodzajów warunków dla ręcz. /DSD/ME_CND_T_V                   
  |   |   |               |—–  Definiowanie rodzajów warunków dla rabató/DSD/ME_CND_PROM                  
  |   |   |               |—–  Definiowanie ustawień dla stornowania/zmi/DSD/ME_ES_CANC     mentów        
  |   |   |
  |   |   |–   Business Add-Ins (BADI)                                                    
  |   |       |
  |   |       |—–  BAdI: Większa elastyczność podczas wczytywania       /DSD/BADI_MF_UPLOAD   
  |   |       |—–  BAdI: Tworzenie ID kodu kreskowego klienta           /DSD/BADI_HH_CUST_BC  
  |   |       |—–  BAdI: Rozszerzenia klienta dla sterowania wizytami u /DSD/BADI_VC_BAPI     
  |   |       |—–  BAdI: Implementacja kompilacji danych dla wariantów e/DSD/BADI_GS_EXTV_CO  
  |   |       |—–  BAdI: Implementacja metod ekstrakcji                 /DSD/BADI_GS_EXT_MET  
  |   |       |—–  BAdI: Implementacja wariantów ekstrakcji             /DSD/BADI_GS_EXT_VAR  
  |   |       |—–  BAdI: Wykluczanie trasy z automatycznym rozliczeniem /DSD/BADI_SL_ASL_EXC  
  |   |       |—–  BAdI: Rozszerzenie klienta – status trasy            /DSD/BADI_ST          
  |   |       |—–  DSD: Rozszerzenia danych klienta – potwierdzenie zała/DSD/BADI_SV_LOAD_CO  
  |   |       |—–  DSD: Rozszerzenia danych klienta – przejrzystość zapa/DSD/BADI_SV_POSTING  
  |   |
  |   |–   Przyjęcie materiału – Przemysł motoryzacyjny                               
  |   |   |
  |   |   |—–  Ogólne ustawienia dla przetwarzania dostawy przychodzącejBOR/SPE/INB_V_TVLK  
  |   |   |–   Profile                                                                    
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Moduły profili                                                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie profili funkcji                        CFMENULEBORFUNK           
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie profili obiektu                        CFMENULEBOROBJE           
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie profili wyboru                         CFMENULEBORSELE           
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie profili kolumn                         CFMENULEBORSPAL           
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie profili filtra                         CFMENULEBORFILT           
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie profili konfiguracji                   CFMENULEBORKONF           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Opracowanie profilu                                                        
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Opracowanie profilu dialogu dla przyjęcia materiaCFMENULEBORPROF           
  |   |   |
  |   |   |–   Potwierdzenia                                                              
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawianie zewnętrznych typów potwierdzeń            SIMG_OLME_V_T163E_C   
  |   |   |   |—–  Ustawienia wewnętrznych typów potwierdzeń            SIMG_OLME_V_T163D_C   
  |   |   |   |—–  Ustawianie sterowania potwierdzeniami                SIMG_OLME_VC_T163G_C  
  |   |   |   |—–  Ustawianie profili różnic ilościowych (PrzM – przemysSIMG_CFMENUOLMEESCR1  
  |   |   |
  |   |   |–   Konfiguracja walidacji przyj.                                              
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracowanie grup pól obowiązkowych                   /SPE/CVAL03           
  |   |   |   |—–  Definiowanie procedur walidacji                      /SPE/CVAL01           
  |   |   |   |—–  Opracowanie profili walidacji                        /SPE/CVAL02           
  |   |   |   |—–  Określenie profilu walidacji i opracowanie grupy pól /SPE/CVAL04           
  |   |   |
  |   |   |–   Business Add-Ins                                                           
  |   |       |
  |   |       |—–  BAdI: Rejestracja                                    BADIREGISTRIERUNG     
  |   |       |—–  Zmiana możliwości śledzenia transportów              CFMENULEBORBADITRACK  
  |   |       |—–  Implementacja specyf. dla klienta wyszukiwania zamówiCFMENULEBORDBADIPOD   
  |   |       |—–  Specyf. dla klienta dostosow. dialogu                CFMENULEBORDBADIDIAL  
  |   |
  |   |–   Integracja zdecentralizowanego WMS                                         
  |   |   |
  |   |   |–   Centralne przetwarzanie                                                    
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Aplikacja                                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Aktywacja zdecentralizowanego WMS                SIMG_XXLEIDW2006          
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie interfejsu dla gospodarki zapasami iSIMG_XXLEIDW2007    dost. 
  |   |   |   |   |—–  Wykluczenie zapasów w zdecentralizowanym WMS     SIMG_XXLEIDW2031          
  |   |   |   |   |—–  Kontrola spójności                               SIMG_XXLEIDW2008          
  |   |   |   |   |—–  Wykluczanie pozycji istotnych dla rozdziału      SIMG_XXLEIDWVT184D        
  |   |   |   |   |–   Dodatkowy podział dostawy wychodzącej                                      
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Aktywacja nadawania numerów seryjnych na ekraSIMG_XXLEIDW_TBD55            
  |   |   |   |       |—–  Zezwalanie na dodatkowy podział dostawy wych.SIMG_XXLEIDWDSPALLOWral.      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Rozdział                                                                   
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Generowanie modelu rozdziału                     SIMG_XXLEIDW2009          
  |   |   |       |—–  Aktywacja blokady CSL                            SIMG_LEIDWCSL             
  |   |   |       |—–  Opracowanie warunków rozdziału dostaw            SIMG_LEIDWV_TVFO_14       
  |   |   |       |–   Rozdział danych podstawowych                                               
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Dane podstawowe materiału                                                  
  |   |   |       |   |—–  Dane podstawowe klienta                                                    
  |   |   |       |   |—–  Dane podstawowe dostawcy                                                   
  |   |   |       |   |—–  Klasyfikacja                                                               
  |   |   |       |   |—–  Partie                                                                     
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Rozdział aplikacji                                                         
  |   |   |           |
  |   |   |           |—–  Wysyłanie dostaw wychodzących                                              
  |   |   |           |—–  Wysyłanie dostaw przychodzących                                            
  |   |   |
  |   |   |–   Przetwarzanie zdecentralizowane                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Aplikacja                                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla dok. magaz.     SIMG_XXLEIDW2010          
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie połączenia do systemu ERP           SIMG_XXLEIDW2011          
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie konwersji rodzaju dostaw            SIMG_XXLEIDW2012          
  |   |   |   |   |—–  Def. typów zapotrzebowania dla zdecentralizowanegSIMG_XXLEIDW2032          
  |   |   |   |   |—–  Kontrola spójności                               SIMG_XXLEIDW2013          
  |   |   |   |   |—–  Sterowanie zarządzania zmianami dla dostaw       SIMG_LE_IDW_DEC_CHG       
  |   |   |   |   |–   Dodatkowy podział dostawy wychodzącej                                      
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Aktywacja nadawania numerów seryjnych na ekraSIMG_XXLEIDW_TBD56            
  |   |   |   |       |—–  Zezwalanie na podział i ustawianie blokady poSIMG_XXLEIDWDSPLOCK t         
  |   |   |   |       |—–  Ustawianie rozdziału numerów dla podzielonychSIMG_XXLEIDWDSPNFR            
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Rozdział                                                                   
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Generowanie modelu rozdziału                     SIMG_XXLEIDW2014          
  |   |   |       |—–  Aktywacja blokady CSL                            SIMG_LEIDWCSL             
  |   |   |       |–   Rozdział danych podstawowych                                               
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Partie                                                                     
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Rozdział aplikacji                                                         
  |   |   |           |
  |   |   |           |—–  Potwierdzenie dostaw wychodz.                                              
  |   |   |           |—–  Potwierdzenie dostaw przychodz.                                            
  |   |   |           |—–  Zgł. przeksięgowań/przesunięć magaz./różnic                                
  |   |   |
  |   |   |–   Modyfikacje systemu                                                        
  |   |       |
  |   |       |–   Business Add-In do integracji zdecentralizowanego WMS                      
  |   |           |
  |   |           |—–  Business Add-In do replikacji i potwierdzania dosSMOD_V50B0001             
  |   |
  |   |–   Rozszerzona integracja gospodarki magazynowej                              
  |   |   |
  |   |   |–   Konfiguracja podstawowa integracji EWM                                     
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawienia podstawowe dla integracji z innymi składni                      
  |   |   |   |—–  Przetwarzanie parametrów specyficznych dla EWM       /SPE/V_T340_EWM       
  |   |   |   |—–  Definiowanie kolejki dla transferu do EWM            /SPE/V_WME_QUEUE_EWM  
  |   |   |   |—–  Generowanie modelu rozdziału ERP => EWM              /SPE/OL19_EWM         
  |   |   |   |—–  Zapis do logu wysłanych i otrzymanych komunikatów    /SPE/V_QUEUE_LOG_EWM  
  |   |   |   |—–  Zameldowanie nawigacji z kolejki                     /SPE/REGISTER_NAVI_E  
  |   |   |
  |   |   |–   Ustawienia dla wszystkich procesów                                         
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Potwierdzenie odbioru dostawy (SPM)                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie mapowania dla kodów wyj. magazynowan/SPE/V_EXCP_REAS          
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie składu potw. odb. dostawy dla różnic/SPE/V_POD_STL            
  |   |   |   |   |–   Business Add-Ins (BAdI) dla obsługi różnic                                 
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Noty dotyczące wdrożenia                                                   
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Ustalanie kodu wyjątku dla pozycji rosz/SPE/DIS_EXC_CLAIM            
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Ustalanie kodu wyjątku dla wygenerowany/SPE/DISCREPANCY_EXC          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zarządzanie jednostkami obsługi                                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Aktualizacja prost. statusu HU w niejednoznacznym/SPE/V_HUSTAT_EWM   . HU  
  |   |   |   |   |—–  Konfiguracja dodatkowych globalnych danych wysyłk/SPE/V_TVSHP_HU           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane podstawowe                                                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Dekretacje                                                                 
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Ustalanie dekretacji – definicja pola  /SPE/AAC_IN                   
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Dostęp do BD dla typu dekretacji zdefin/SPE/AAC_DB                   
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Ustalanie dekretacji – weryfikacja zawa/SPE/AAC_OUT                  
  |   |   |   |   |   |—–  Ustalanie rodzaju ruchu dla dostaw wychodzący/SPE/V_MVT_DETER    dekretacji
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  BAdI: Konwersja alternatywnego numeru produktu (A/SPE/SHP_APN_TRNSLTN      
  |   |   |   |   |—–  BAdI: Kontrola zmian przeprowadzonych na jednostk/SPE/CHECK_UOM            
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Rozszerzenia dla zarządzania partiami                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  BAdI: Zmiana wyniku konfiguracji dla ustalenia pa/SPE/BADI_BATCH_DETE      
  |   |   |   |   |—–  BAdI: Kryteria wyboru dla ustalenia partii       /SPE/VB_BD_SEL_CRIT       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Parametry istotne dla dostawy dla rodz. referencyjneg/SPE/V_T3211          
  |   |   |
  |   |   |–   Rozszerzone przetwarzanie przyjęcia materiałów                             
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Podstawowe ustawienia dla rozszerzonego przetwarzania                    ej
  |   |   |   |–   Profile interfejsu użytkownika                                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Profil: Różnice ilościowe – awizo dostawy/dostawa/SPE/V_T163Q              
  |   |   |   |   |–   Moduły profili                                                             
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Ustalanie profili funkcji                    /SPE/CFMENULEBORFUNK          
  |   |   |   |   |   |—–  Ustalanie profili obiektu                    /SPE/CFMENULEBOROBJE          
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie profili wyboru                  /SPE/CFMENULEBORSELE          
  |   |   |   |   |   |—–  Ustalanie profili kolumn                     /SPE/CFMENULEBORSPAL          
  |   |   |   |   |   |—–  Ustalanie profili filtra                     /SPE/CFMENULEBORFILT          
  |   |   |   |   |   |—–  Ustalanie profili funkcji                    /SPE/CFMENULEBORKONF          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Edycja profilu                                                             
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Przypisanie modułów profili do profilu dla us/SPE/CFMENULEBORPROF          
  |   |   |   |       |—–  Przypisanie użytkowników                     /SPE/USERASSIGN_EWM           
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawienia dla przetwarzania dostawy przychodzącej   /SPE/INB_V_TVLK_EWM   
  |   |   |   |—–  Określanie rodzaju dostawy dla dostaw przychodzących /SPE/V_INBDLV_TY    
  |   |   |   |—–  Okres czyszczenia w dniach dla odbierającej lokalizac/SPE/INB_OFFSE        
  |   |   |   |—–  Definiowanie reguł filtra komunikatów dla filtrowania/SPE/V_MSG_RULES      
  |   |   |   |—–  Wskaźnik kontroli tolerancji EWM według dokumentów za/SPE/V_TVSHP          
  |   |   |   |–   Konfiguracja walidacji przyj.                                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie grup pól obowiązkowych               /SPE/CVAL03_EWM           
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie procedur walidacji                  /SPE/CVAL01_EWM           
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie profili walidacji                    /SPE/CVAL02_EWM           
  |   |   |   |   |—–  Określenie profilu walidacji i opracowanie grupy /SPE/CVAL04_EWM           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Business Add-Ins (BADI)                                                    
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  BAdI: Rozszerzenie danych w dokumencie dostawy pr/SPE/BADI_ENR_ASN_E       
  |   |   |       |—–  BAdI: Rozszerzenie kontroli duplikatów           /SPE/BADI_HNDL_DUP_E      
  |   |   |       |—–  BAdI: Rozszerzenia dla przetwarzania dostawy przy/SPE/BADI_ID_HANDL_E      
  |   |   |       |—–  BAdI: Rozszerzenia dla przydziału dostawy        /SPE/BADI_DLV_DISP_E      
  |   |   |       |—–  BAdI: Rozszerzenia dla filtrowania komunikatów   /SPE/BADI_MSG_FILT_E      
  |   |   |       |—–  BAdI: Sterowanie dokumentami dla oczekiwanego prz/SPE/EX_EGR_CONTROL       
  |   |   |       |—–  BAdI: Nadpisanie wskaźnika rekordu inf. dla tworz/SPE/ENABLE_PO_CREAT      
  |   |   |
  |   |   |–   Proces wydawania materiałów                                                
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawienia podstawowe dla przetwarzania wydania mater                      
  |   |   |   |–   Bezpośrednie dostawy wychodzące                                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie rodzajów dostawy dla bezpośrednich dost/SPE/V_DIRDLV_TY          
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie typów pozycji dla bezpośrednich dostaw /SPE/V_DIRITM_CA          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zestaw dla zlecenia                                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju ruchu przyjęcia materiałów d/SPE/V_KIT_STRUC          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Business Add-Ins (BADI)                                                    
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  BAdI: Rozszerzenia dla tworzenia bezpośrednich do/SPE/DIRDLV_PROC_EXT      
  |   |   |
  |   |   |–   Ustawienia fakturowania                                                    
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Określanie wskaźnika dla wystaw. faktury przed wydani/SPE/IBGI_IND         
  |   |   |   |—–  Konfiguracja postępowania w przypadku storna dla wyda/SPE/GI_RVRS_INV      
  |   |   |   |—–  Przypisanie rodzajów wyprowadzania i drukarki do prof/SPE/PRPDBIL          
  |   |   |
  |   |   |–   Przesunięcie magazynowe i gospodarka zapasami                              
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawienia podstawowe dla przesunięć magazynowych                          
  |   |   |   |–   Business Add-Ins (BADI)                                                    
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  BAdI: Kontrola anulowania dla wydania materiałów /SPE/GI_CANCEL_CHECK      
  |   |   |
  |   |   |–   Zarządzanie jakością                                                       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawienia podstawowe dla zarządzania jakością                             
  |   |   |   |—–  BAdI dla określania technologii komunikacji          /SPE/QM_COMM_BADI     
  |   |   |   |–   Komunikacja z mech. kontroli jakości                                       
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Przypisanie właściwości                          QPLEXT_PROP_CODE          
  |   |   |       |—–  BAdI: Tworzenie partii kontrolnych przy kontroli QPLEXT_LOT_CREATE   e     
  |   |   |       |—–  BAdI: Zmiana partii kontrolnych przy kontroli wywQPLEXT_LOT_CHANGE         
  |   |   |       |—–  BAdI: Kopiowanie decyzji o kontroli przy kontroliQPLEXT_LOT_DECISION ie    
  |   |   |       |—–  Aktywacja łączenia typów zdarzeń dla potwierdzeń                           
  |   |   |
  |   |   |–   Przetwarzanie zwrotów klienta                                              
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Podstawowe ustawienia dla reklamacji i zwrotów                             
  |   |   |   |—–  Aktywacja rozszerzonego przetwarzania zwrotów        /SPE/RET_SD_RMA_EWM   
  |   |   |   |—–  Przetwarzanie ustalania profilu podziału             /SPE/V_RET_SPLIP_EWM  
  |   |   |   |—–  Definiowanie strategii aktualizacji jednostek obsługi/SPE/V_HU_UPDATE_EWM  
  |   |   |   |—–  Przetwarzanie kodu wyjątku dla zamknięcia dostaw zwro/SPE/RET_EXC_COD_EWM  
  |   |   |   |—–  Definiowanie dostawcy dla składu                     /SPE/V_RET_VNDSL_EWM  
  |   |   |   |–   Kontrola zwrotów                                                           
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Opracowanie katalogów                            /SPE/RET_MAINT_CAT_E      
  |   |   |       |—–  Definiowanie schematu raportu                    /SPE/RET_CAT_PROF_EW      
  |   |   |       |—–  Definiowanie kodów dla kolejnego działania umiesz/SPE/RET_FOLLOW_EWM       
  |   |   |       |—–  Definiowanie standardowego profilu katalogów     /SPE/RET_CATPROF_EWM      
  |   |   |       |—–  Definiowanie zakresu numerów dla wyniku kontroli /SPE/RETINSPNO_EWM        
  |   |   |
  |   |   |–   Cross-docking transportu (SPM)                                             
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawienia podstawowe dla przeładunku kompletacyjnego                      
  |   |   |   |—–  Przetwarzanie składów i punktów wysyłkowych dla magaz/SPE/V_CD_STKEEP_EWM  
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakładów wyjściowych dla magazynów zewnę/SPE/CD_SOURCE_EWM    
  |   |   |   |–   Business Add-Ins (BAdIs) dla cross-docking transportu                      
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  BAdI: Ustalanie odbierającego magazynu przeładunk/SPE/DETERM_CD_PL_E       
  |   |   |       |—–  BAdI: Rozszerzenie dostawy wychodz. CD o dane dod/SPE/CD_FILL_OUTB_E       
  |   |   |       |—–  BAdI: Sterowanie aktual. potw. zam./zl. przesun. /SPE/CD_ME_CONFIRM_Eh. CD 
  |   |   |
  |   |   |–   Planowanie i sterowanie produkcją                                          
  |   |       |
  |   |       |—–  Definiowanie określania rodzaju dostawy              /SPE/V_PP_DLV_TY      
  |   |
  |   |–   Integracja zewnętrznych systemów magazynowych                              
  |   |   |
  |   |   |—–  Aktywacja decentralnego systemu gospodarki magazynowej   OPS_SE_001          
  |   |   |—–  Aktywacja komunikacji bazującej na usługach              OPS_SE_002          
  |   |
  |   |–   Gospodarka magazynowa                                                      
  |   |   |
  |   |   |–   Koncepcja gospodarki magazynowej                                           
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Wykonanie zapisu rzeczywistych danych                                      
  |   |   |   |—–  Tworzenie koncepcji docelowej                                              
  |   |   |
  |   |   |–   Dane podstawowe                                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Definiowanie wykorzystania pola                                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Dane miejsca składowania                                                   
  |   |   |   |   |—–  Dane podstawowe materiału                                                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów sterowania dla numeru magazynSIMG_CFMENUOLMLOML1   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów                         SIMG_CFMENUOLMLOMLW   
  |   |   |   |—–  Definiowanie typu magazynu                           SIMG_CFMENUOLMLOML4   
  |   |   |   |—–  Definiowanie sekcji magazynu                         SIMG_CFMENUOLMLOML6   
  |   |   |   |—–  Definiowanie obszaru pobrania                        SIMG_XXMENUOLML1000   
  |   |   |   |—–  Definiowanie bram                                    SIMG_XXMENUOLML1012   
  |   |   |   |—–  Definiowanie stref przygotowania                     SIMG_XXMENUOLML1017   
  |   |   |   |–   Miejsca składowania                                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów miejsc składowania            SIMG_CFMENUOLMLOML7       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie przyczyn blokowania                 SIMG_CFMENUOLMLOML9       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie struktury miejsca składowania       SIMG_XXMENUOLML14         
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Materiał                                                                   
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie wskaźników typów magazynów          SIMG_CFMENUOLMLOMLA       
  |   |   |       |—–  Definiowanie typów jednostek składowania         SIMG_CFMENUOLMLOMLB       
  |   |   |       |—–  Definiowanie wskaźników sekcji magazynowych      SIMG_CFMENUOLMLOMLC       
  |   |   |       |—–  Definiowanie specjalnych wskaźników ruchów       SIMG_CFMENUOLMLOMNQ       
  |   |   |       |—–  Definiowanie wskaźników magazynu blokowego       SIMG_CFMENUOLMLOMNX       
  |   |   |
  |   |   |–   Strategie                                                                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Aktywowanie wyszukiwania typu magazynu               SIMG_CFMENUOLMLOMLY   
  |   |   |   |—–  Aktywowanie wyszukiwania sekcji magazynowych         SIMG_CFMENUOLMLOMLZ   
  |   |   |   |—–  Aktywowanie wyszukiwania typu miejsca składowania    SIMG_CFMENUOLMLOMM1   
  |   |   |   |—–  Def. sort. rozmieszcz. zapasów (naprzemienne rozmieszSIMG_CFMENUOLMLOMLM   
  |   |   |   |—–  Definiowanie sortowania wydania zapasów (pobranie)   SIMG_XXMENUOLML1004   
  |   |   |   |–   Strategie rozmieszczania zapasów                                           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie strategii dla stałych miejsc składowSIMG_CFMENUOLMLOMM5       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie strategii dla otwartego magazynu    SIMG_CFMENUOLMLOMM6       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie strategii dla dodawania do istniejącSIMG_CFMENUOLMLOMM7       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie strategii dla pustego miejsca składoSIMG_CFMENUOLMLOMLU       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie strategii dla palet                 SIMG_CFMENUOLMLOMM3       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie strategii dla magazynu blokowego    SIMG_CFMENUOLMLOMM4       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie strategii „W pobliżu stałego miejscaSIMG_XXMENUOLML1009       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie rozszerzeń dla strategii rozmieszczenSIMG_XXMENUOLML0008       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Strategie wydawania zapasów                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie strategii FIFO                      SIMG_CFMENUOLMLOMLQ       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie strategii „ścisłe FIFO”             SIMG_CFMENUOLMLOMM8       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie strategii LIFO                      SIMG_CFMENUOLMLOMLS       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie strategii dla częściowej ilości     SIMG_CFMENUOLMLOMLT       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie strategii dużych/małych ilości      SIMG_CFMENUOLMLOMM9       
  |   |   |   |   |—–  Defin. strategii dla daty wygaśnięcia okresu przeSIMG_XXMENUOLML0016       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie strategii „Stałego miejsca składowanSIMG_XXMENUOLML1025       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie rozszerzeń funkcji strategii wydania SIMG_XXMENUOLML0009       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Zapasy zwracane                                                            
  |   |   |
  |   |   |–   Materiały niebezpieczne                                                    
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane podstawowe                                                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie sekcji ognioodpornych               SIMG_CFMENUOLMLOML8       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie ostrzeżenia o niebezpiecznym materiaSIMG_CFMENUOLMLOMLD       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie ostrzeżenia o magazynowaniu materiałSIMG_CFMENUOLMLOMLE       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie stanów skupienia                    SIMG_CFMENUOLMLOMLF       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kodów regionów                      SIMG_CFMENUOLMLOMLG       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klas magazynowania                  SIMG_CFMENUOLMLOMLH       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Strategie                                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Aktywacja magazynowania materiałów niebezpiecznycSIMG_CFMENUOLMLOMM2       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Transfer Hazardous Substance Data from the SpecificatEHS_LVS_MGEV          
  |   |   |
  |   |   |–   Operacje                                                                   
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Transporty                                                                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów zapotrzebowania               SIMG_XXMENUOLML08         
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów przeniesienia              SIMG_CFMENUOLMLOMLI       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów ruchów                     SIMG_CFMENUOLMLOMLJ       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie przesunięć magazyn. i sterowania uzuSIMG_XXMENUOLML09         
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie automat. tworz. ZlP dla ZapP/noty przeSIMG_XXMENUOLML0017       
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie 2-stopniowego pobrania dla zapotrzeb. SIMG_XXMENUOLML1001       
  |   |   |   |   |–   Przetwarzanie danych wydajności / TO split                                 
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie profili                         SIMG_XXMENUOLML1018           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie uwag do wykonania zlec. przen.  SIMG_XXMENUOLML2000           
  |   |   |   |       |—–  Sterowanie dla przetwarz. danych wydajności/dSIMG_XXMENUOLML1026 Prz       
  |   |   |   |       |–   Ustalanie danych postulowanych                                             
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |—–  Ustalanie parametrów nagłówka TA         SIMG_XXMENUOLML1021               
  |   |   |   |       |   |–   Ustalanie pozycji parametrów ZlPrz                                         
  |   |   |   |       |       |
  |   |   |   |       |       |—–  Opracowanie grupy nakładu jednostek mSIMG_XXMENUOLML1034                   
  |   |   |   |       |       |—–  Przypisanie jednostek miary do grup nSIMG_XXMENUOLML1035                   
  |   |   |   |       |       |—–  Przypisanie grupy nakładu ME do LET  SIMG_XXMENUOLML1036                   
  |   |   |   |       |       |—–  Definiowanie JM wyszukiwania grupy naSIMG_XXMENUOLML1037                   
  |   |   |   |       |       |—–  Definiowanie logistycznych grup nakłaSIMG_XXMENUOLML1038                   
  |   |   |   |       |       |—–  Opracowanie operacji magazynu        SIMG_XXMENUOLML1039                   
  |   |   |   |       |       |—–  Opracowanie procesów magazynu        SIMG_XXMENUOLML1040                   
  |   |   |   |       |       |—–  Opracowanie obciążenia magazynu      SIMG_XXMENUOLML1041                   
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Defin. wariantów dla raportu „pojedynczy wpisSIMG_XXMENUOLML1019           
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Potwierdzenie                                        SIMG_CFMENUOLMLOMLX   
  |   |   |   |—–  Definiowanie sterowania wydrukiem                    SIMG_CFMENUOLMLOMLV   
  |   |   |   |–   Inwentaryzacja                                                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wartości domyślnych                 SIMG_CFMENUOLMLOMLK       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów przypadających na rodzaj maSIMG_CFMENUOLMLOMNK       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie różnic i granic dokumentu           SIMG_XXMENUOLML29         
  |   |   |   |   |—–  Wyksięgowanie różnic (interfejsy gospodarki zapasSIMG_CFMENUOLMLOMLL       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie zakresów numerów                     SIMG_CFMENUOLMLOMMB       
  |   |   |   |   |–   Dynamiczna inwentaryzacja cykliczna                                        
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   Ustawienia ogólne                                                          
  |   |   |   |           |
  |   |   |   |           |—–  Definiowanie ustawień typu magazynu      SIMG_LEDCC                        
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Obsadzenie bramy                                                           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie profilu obsadzenia bramy             SIMG_CMMENUOLMETORP       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie profilu do numeru magazynu           SIMG_CMMENUOLMETORZ       
  |   |   |   |   |—–  Powody odchylenia od terminu                     SIMG_CMMENUOLMETORT       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów transakcji                   SIMG_CFMENUOLMLOMNZ   
  |   |   |
  |   |   |–   Jednostki składowania                                                      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane podstawowe                                                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Aktywowanie zarządz. jednostkami skład. przyp. naSIMG_XXMENUOLML33         
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów                     SIMG_XXMENUOLML34         
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie sterowania typem magazynu           SIMG_XXMENUOLML35         
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Operacje                                                                   
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie transakcji punktu ID                SIMG_XXMENUOLML38         
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie sterowania wydrukiem                SIMG_CFMENUOLMLOMNU       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Strategie                                                                  
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie obszaru magazynu blokowego          SIMG_XXMENUOLML37         
  |   |   |
  |   |   |–   Cross-Docking                                                              
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustawienia ogólne                                                          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie ustawień na poziomie magazynu        SIMG_LECDWHSETTING        
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie istotności cross-docking dla rodzajóSIMG_LECDRELEVANCY        
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla decyzji dot. croSIMG_LECDDECISIONNR       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Monitorowanie                                                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klas obiektów                       SIMG_LECDOBJCLASS         
  |   |   |   |   |—–  Definiow. jednozn. identyfikacji klasy obiektu, dSIMG_LECDOBJID      chii  
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie metod dla klas obiektów             SIMG_LECDOBJMETHODS       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie atrybutów klas obiektów             SIMG_LECDOBJATTR          
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie wartości alarmu                      SIMG_LECDALERTVALUE       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Add-In                                                                     
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Rozszerzenia dla Cross-Docking                   SIMG_LECDADDINS           
  |   |   |
  |   |   |–   Dodatkowe usługi logistyczne (DUL)                                         
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ogólne ustawienia dla DUL                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie DUL dla magazynu                    SIMG_VASWAREHOUSEGEN      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie stanowisk roboczych dodatkowych usłuSIMG_VASWORKCENTER        
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów zleceń DUL         SIMG_LEVASDEFNR           
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie drukowania dla dodatkowych usług logSIMG_VASTMPLTPRNT         
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustalanie wzorca DUL                                                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza dla ustalania wzorca DUL     SIMG_CFMENUOPI0OFP8       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kolejności dostępu dla ustalania wzoSIMG_CFMENUOPI0OFP2       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju ustalania dla wzorców DUL   SIMG_CFMENUOPI0OFP3       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie schematu dla ustalania wzorców DUL  SIMG_CFMENUOPI0OFP4       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dla rekordów ustalaSIMG_CFMENUOPI0OVHU3      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Sterowanie wyprowadzaniem                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie menu                                SIMG_LEVMDEFINEMENUS      
  |   |   |   |   |—–  Personalizacja danych użytkownika                SIMG_LEVASPERSONAL        
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profili wyświetlania i fizycznych ekSIMG_LEVASDISPSCREEN      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie struktury ekranu sterowania         SIMG_LEVASSCRNLAYOUT      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie logiki przepływu                    SIMG_LEVASFLOWLOGIC       
  |   |   |   |   |—–  Narzędzie konwersji ekranu                       SIMG_LEYMSCRCONVTOOL      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Monitorowanie                                                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klas obiektów                       SIMG_LEVASOBJCLASS        
  |   |   |   |   |—–  Definiow. jednozn. identyfikacji klasy obiektu, dSIMG_LEVASOBJID     chii  
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie metod dla klas obiektów             SIMG_LEVASOBJMETHODS      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie atrybutów klas obiektów             SIMG_LEVASOBJATTR         
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie wartości alarmu                      SIMG_LEVASALERTVALUE      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Add-In                                                                     
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Rozszerzenia dla przetwarzania DUL               SIMG_LEVASADDINS          
  |   |   |
  |   |   |–   Planowanie i kontrola                                                      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zgrubne oszacowanie obciążenia                                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Obliczenie obciążenia roboczego                                            
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie grupy nakładu jednostek miary    SIMG_XXMENUOLML1102           
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie jednostek miary do grupy nakładu SIMG_XXMENUOLML1103           
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie logistycznej grupy nakładu       SIMG_XXMENUOLML1104           
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie operacji magazynu                SIMG_XXMENUOLML1105           
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie procesów magazynu                SIMG_XXMENUOLML1106           
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie obciążenia magazynu              SIMG_XXMENUOLML1107           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Sterowanie aktualizacją obciążenia               SIMG_XXMENUOLML1108       
  |   |   |   |   |–   Projektowanie rozszerzeń funkcji                                           
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów opakowań               SIMG_XXMENUOLML1110           
  |   |   |   |   |   |—–  Oprac. przedziałów czasow. wstępnego oszacowaSIMG_XXMENUOLML1111           
  |   |   |   |   |   |—–  Wprowadzenie danych środków pom. wysyłki i prSIMG_XXMENUOLML1121           
  |   |   |   |   |   |—–  Zdefiniowane przez klienta obliczenie obciążeSIMG_XXMENUOLML1122           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Protokół dla kontynuacji obciążenia                                        
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Wyświetlanie protokołu                       SIMG_XXMENUOLML1116           
  |   |   |   |       |—–  Usuwanie protokołu                           SIMG_XXMENUOLML1117           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Wyświetlanie sytuacji krytycznych                                          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Aktywowanie obiektów wyświetlania sytuacji krytycSIMG_XXMENUOLML1013       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów krytycznych              SIMG_XXMENUOLML1014       
  |   |   |   |   |–   Warianty raportu                                                           
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów dla programu „przeglądSIMG_XXMENUOLML1023           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów dla programów wyboru  SIMG_XXMENUOLML1016           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zadań dla wyboru obiektów krytycznycSIMG_XXMENUOLML1024       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Zarządzanie kolejką RF                               SIMG_XXMENUOLML3000   
  |   |   |
  |   |   |–   Interfejsy                                                                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Gospodarka zapasami                                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie sterowania składem                  SIMG_XXMENUOLML1003       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów ruchów                     SIMG_CFMENUOLMLOMLR       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie przeksięgowań                       SIMG_XXMENUOLML1010       
  |   |   |   |   |—–  Generowanie pośrednich miejsc składowania        SIMG_XXMENUOLML15         
  |   |   |   |   |—–  Aktywowanie bezpośredniego tworzenia TA          SIMG_XXMENUOLML0018       
  |   |   |   |   |—–  Dopuszczalne ujemne zapasy w typach magazynów pośSIMG_XXMENUOLML2001       
  |   |   |   |   |—–  Księgowanie ruchu materiałowych (IM) dla typów maSIMG_XXMENUOLML331IM      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Wysyłka                                                                    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie sterowania wysyłką                  SIMG_CFMENUOLMLOMLP       
  |   |   |   |   |—–  2-stopniowe pobranie                             SIMG_XXMENUOLML1033       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie produkcji                               SIMG_XXMENUOLML0006   
  |   |   |   |—–  Przesunięcie magazynowe dla Kanban (z systemem Gosp. SIMG_XXMENUOLML2003   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zarządzania jakością                    SIMG_XXMENUOLML1002   
  |   |   |   |–   Zarządzanie zadaniami i zasobami                                           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie lokalizacji                          SIMG_LESI012              
  |   |   |   |   |—–  Sterowanie interfejsem WMS-TRM dla zleceń przenieSIMG_LESI001              
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Systemy zewnętrzne                                                         
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Ustawianie gospodarki magazynowej                SIMG_XXMENUOLML0005       
  |   |   |
  |   |   |—–  Lista tymczasowych miejsc składowania                                        
  |   |   |—–  Koncepcja archiwizacji                                                       
  |   |   |–   Narzędzia                                                                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zarządzanie uprawnieniami                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Gospodarka magazynowa                            SIMG_CFMENUOLMLOMNP       
  |   |   |   |   |—–  Tworzenie profili                                SIMG_CFMENUOLMLOMM0       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Transfer danych                                                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Miejsca składowania                                                        
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Transfer danych Workbench: miejsca składowaniSIMG_XXMENUOLML1028           
  |   |   |   |   |   |–   Transfer danych miejsc składowania z systemu R/2                           
  |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |       |—–  Identyfikacja istotnych pól                                                
  |   |   |   |   |       |—–  Edycja plików transferu danych           SIMG_XXMENUOLML0024               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Dane podstawowe materiału                                                  
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Wgląd: Numer magazynu                                                      
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Identyfikacja istotnych pól                                                
  |   |   |   |   |   |   |—–  Edycja plików transferu danych           SIMG_XXMENUOLML0034               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Wykonanie transferu danych               SIMG_XXMENUOLML0035               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Wgląd: typ magazynu                                                        
  |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |       |—–  Identyfikacja istotnych pól                                                
  |   |   |   |   |       |—–  Edycja plików transferu danych           SIMG_XXMENUOLML0038               
  |   |   |   |   |       |—–  Wykonanie transferu danych               SIMG_XXMENUOLML0039               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Zapasy magazynowe                                                          
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Transfer danych Workbench: zapasy magazynowe SIMG_XXMENUOLML1030           
  |   |   |   |       |–   Transfer danych zapasów magazynowych z systemu R/2                         
  |   |   |   |           |
  |   |   |   |           |—–  Identyfikacja istotnych pól                                                
  |   |   |   |           |—–  Edycja plików transferu danych           SIMG_XXMENUOLML0029               
  |   |   |   |           |—–  Wykonanie transferu danych               SIMG_XXMENUOLML0030               
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Kopiowanie numeru magazynu                                                 
  |   |   |   |—–  Transport numeru magazynu                                                  
  |   |   |   |–   Spójność                                                                   
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Wyrównanie rodz. ruchów                          SIMG_CFMENUOLMLOMMO       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracowanie rozszerzeń funkcji zarządzania magazynem SIMG_XXMENUOLML0020   
  |   |   |   |–   Opracowanie formularzy                                                     
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie formularzy                          SIMG_XXMENUOLML1005       
  |   |   |       |—–  Przypisanie formularzy                           SIMG_XXMENUOLML1007       
  |   |   |       |—–  Przypisanie programu wydruku                     SIMG_XXMENUOLML1008       
  |   |   |
  |   |   |–   Modyfikacje systemu                                                        
  |   |       |
  |   |       |–   Business Add-Ins w gospodarce magazynowej                                  
  |   |           |
  |   |           |—–  Business Add-In dla określania kwantów           LE_WM_LE_QUANT            
  |   |           |—–  Business Add-In dla ustalania typu magazynu      LE_WM_STORAGETYPE_HU      
  |   |           |—–  Business Add-In dla ustalania typu jedn. składowaLE_WM_SUTYPE_HU           
  |   |           |—–  Business Add-In dla wprowadz. danych inwentaryzacLE_WM_INV_WM_IM     sami  
  |   |           |—–  Business Add-In dla wpływu na późniejszą aktualizLE_WM_LATER_DN            
  |   |           |—–  Business Add-In dla integracji SAP AII           LE_WM_SE_HUMOVE           
  |   |
  |   |–   Wysyłka                                                                    
  |   |   |
  |   |   |–   Podstawy                                                                   
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawianie globalnych danych wysyłki                 SIMG_CFMENUOLSD0VSH   
  |   |   |   |–   Wysyłka/ustalanie miejsca przyjęcia towarów                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie warunków wysyłki                    SIMG_CMMENUOLSDOVSF       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie warunków wysyłki wg rodzajów dokumenSIMG_CFMENUOLSDOVKH       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup załadunku                      SIMG_CMMENUOLSDOVSX       
  |   |   |   |   |—–  Ograniczenia dla składnika branżowego dla obronno                          
  |   |   |   |   |–   Ustawianie zależnego od składu ustalania punktu wysyłkowego                
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie reguły dla ustalanie punktów wysSIMGOLSD_SHIPPT_RUL2          
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie reguły do ustalania punktu wysyłV_TVLK_SPOFI_AD2    wstwa     
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie punktów wysyłkowych zależnie od sSIMGOLSD_SHIPPT_LGOR          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie punktów wysyłkowych                  SIMG_CMMENUOLSDOVL2       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie miejsc przyjęcia towaru dla dost. przSIMG_CFMENUOLSDWAR        
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Harmonogramowanie                                                          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Harmonogram wysyłki i transportu                                           
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie harmonogramu wg rodzaju dokumentSIMG_CFMENUOLSDOVLY           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie harmonogramu wg punktu wysyłkoweSIMG_CFMENUOLSDOVLZ           
  |   |   |   |   |   |—–  Opracow. czasu pracy                         SIMG_CFMENUOLSDARBEI          
  |   |   |   |   |   |—–  Opracow. czasu trwania                       SIMG_CFMENUOLSDDAUER          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Dodatkowe terminy                                                          
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Opracowanie ID projektu                      SIMG_CFMENUOLSDV_TSE          
  |   |   |   |       |—–  Opracowanie terminów i operacji              SIMG_CFMENUOLSDVXTZ           
  |   |   |   |       |—–  Tworzenie grup operacji                      SIMG_CFMENUOLSDVXTS           
  |   |   |   |       |—–  Przypisanie grup operacji do rodzaju dostawy SIMG_CFMENUOLSDV/T3           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie powodów odchyleń                SIMG_CFMENUOLSDV/X5           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie węzła transportowego            SIMG_CFMENUOLSDVTVK           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Trasy                                                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Definicja trasy                                                            
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie sposobu transportu              EHS_TVTR                      
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów wysyłki                SIMG_CFMENUOLSD0VTA           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie węzła transportowego            SIMG_CFMENUOLSD0VTD           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie trasy i odcinka                 SIMG_CFMENUOLSD0VTC           
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie odcinków tras                    SIMG_CFMENUOLSD0VTE           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Ustalanie trasy                                                            
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie stref transportu                SIMG_CFMENUOLSDOVR1           
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie kraju i strefy transportu dla mieSIMG_CFMENUOLSDOVL7           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup transportowych             SIMG_CFMENUOLSDOVSY           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup wagowych                   SIMG_CFMENUOLSDOVS8           
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie ustalania trasy                  SIMG_CFMENUOLSD0VRF           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie nowego ustalania trasy wg rodzajSIMG_CFMENUOLSDOVLO           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiow. dozwolonej trasy rzeczywistej wg trSIMG_CFMENUOLSDOVLR           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Ustalanie planu trasy                                                      
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Harmonogramowanie planu trasy dla punktu wysyW_DF_LT_0510                  
  |   |   |   |       |—–  Harmonogramowanie rozkładu jazdy trasy dla roSIMG_CMMENUOLSDFLRF1          
  |   |   |   |       |—–  Harmonogramowanie rozkładu jazdy trasy dla roSIMG_CMMENUOLSDFLRF2          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Sterowanie niekompletnością dla dostaw                                     
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie procedur niekompletności            SIMG_CFMENUOLSDOVA2       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie procedur niekompletności             SIMG_CFMENUOLSDUVSZ       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup statusu                        SIMG_CFMENUOLSDOVA0N      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Numery seryjne                                                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Centralne parametry sterujące dla numeru seryjnegSIMG_CFMENUOLSDOIS1       
  |   |   |   |   |—–  Określanie profili numerów seryjnych             SIMG_CFMENUOLSDOIS2       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Kontrola dostępności i transfer zapotrzebowań                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Transfer zapotrzebowania                                                   
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie klas zapotrzebowań              SIMG_CFMENUOLSDOVZG           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów zapotrzebowań          SIMG_CFMENUOLSDOVZH           
  |   |   |   |   |   |—–  Ustalanie rodzajów zapotrzebowań z wykorzystaSIMG_CFMENUOLSDOVZI           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Kontrola dostępności                                                       
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie grup kontrolnych                SIMG_CFMENUOLSDOVZ2           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie blokowania materiału dla innych SIMG_CFMENUOLSDOVZ1           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie wartości domyślnej grupy kontrolSIMG_CFMENUOLSDOVZ3           
  |   |   |   |       |—–  Sterowanie kontrolą dostępności              SIMG_CFMENUOLSDOVZ9           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie procedury wg klasy zapotrzebowańSIMG_CFMENUOLSDOV9Z           
  |   |   |   |       |—–  Określanie procedury dla każdego typu pozycjiSIMG_CFMENUOLSDOVZK           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Sterow. inf. wyjśc.                                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Ustalanie inf. wyjśc.                                                      
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Opracowanie określania informacji wyjściowej dla dostaw                    
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie tabel warunków               SIMG_CFMENUOLSDNL02               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie rodzajów informacji wyjściowySIMG_CFMENUOLSDNL03               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie kolejności dostępu           SIMG_CFMENUOLSDNL04               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie schematu ustalania informacjiSIMG_CFMENUOLSDNL06               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie schematu ustal. inf. wyjśc.  SIMG_CFMENUOLSDNL07               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Opracowanie określania informacji wyjściowej dla dostaw                    
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie tabeli warunków dla dostawy SIMGOLMEVNE2                      
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów komunikatów dla dosSIMGOLMEVNE3                      
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie kolejności dostępu dla dostaSIMGOLMEVNE4                      
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie schematu ustalania informacjiSIMG_CFMENUOLSDNL11               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie schematu ustal. inf. wyjśc.  SIMG_CFMENUOLSDNL12               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Opracowanie ustalania inf. wyjśc. dla jednostek obsługi                    
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie tabel warunków               SIMG_CFMENUOLSDNVE02              
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie rodzajów informacji wyjściowySIMG_CFMENUOLSDNVE03              
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie kolejności dostępu           SIMG_CFMENUOLSDNVE04              
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie schematu ustalania informacjiSIMG_CFMENUOLSDNVE06              
  |   |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie schematu ustal. inf. wyjśc.  SIMG_CFMENUOLSDNVE07              
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Opracowanie określania informacji wyjściowej dla grup                      
  |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |       |—–  Opracowanie tabel warunków               SIMG_CFMENUOLSDNG02               
  |   |   |   |   |       |—–  Opracowanie rodzajów informacji wyjściowySIMG_CFMENUOLSDNG03               
  |   |   |   |   |       |—–  Opracowanie kolejności dostępu           SIMG_CFMENUOLSDNG04               
  |   |   |   |   |       |—–  Opracowanie schematu ustalania informacjiSIMG_CFMENUOLSDNG06               
  |   |   |   |   |       |—–  Przypisanie schematu ustal. inf. wyjśc.  SIMG_CFMENUOLSDNG07               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wymagań                             SIMG_CFMENUOLSDV/27       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie tekstów formularzy                   SIMG_CFMENUOLSDNF3        
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów wydruku wysyłki          SIMG_CFMENUOLSDVP01S      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profili wydruku                     SIMG_CFMENUOLEPRPPRO      
  |   |   |   |   |–   Przypisanie rodzajów inf. wyjśc. i drukarek do profili wydruku             
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie rodzajów inf. wyjś. dot. dostawy SIMG_CFMENUOLSDPRPSHi wydruku 
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie rodzajów komunikatów HU oraz drukSIMG_CFMENUOLSDHUPRPuku       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie strategii komunikacyjnej               SIMG_GTFMCCOMMHIER        
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie klasy przetwarzania                  SHPSOC                    
  |   |   |   |   |–   Informacje wyjściowe modyfikacji systemu                                   
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Nowe pola dla sterowania informacją wyjściowąSIMG_XXMENUOLSDMODA2          
  |   |   |   |       |—–  Nowe pola dla drukowania dokumentów          SIMG_XXMENUOLSDMODA6          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Partner                                                                    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Dane podstawowe                                                            
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie priorytetów dostaw              SIMG_CFMENUOLSDOVSD           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie kalendarzy klienta              SIMG_CFMENUOLSDOVR3           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie godzin przyjęcia towaru         SIMG_CFMENUOLSDOVSC           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie ustalania partnera dla dostaw         SIMG_SHP_PARTNER          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Sterowanie tekstem                                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów tekstu                     SIMG_CFMENUOLSDGOTX       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kolejności dostępów przy ustalaniu tSIMG_CFMENUOLSDGOTX       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie i przypisanie procedur określania teSIMG_XXMENUOLSDVOTX3      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustalanie cen                                                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie tabeli warunków                     SIMG_CFMENUOLSDFP3        
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów warunków                   SIMG_CFMENUOLSDVOK0       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kolejności dostępu                  SIMG_CFMENUOLSDVOKX       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie i def. schematu kal. cen dla kontraktSIMG_CFMENUOLSDKALK       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie schematu kalkulacji dla dostawy     W_DF_LT_0003              
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustalanie materiału                                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie warunków wstępnych dla ustalania mateSIMG_CFMENUOLSDOV13       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie schematów rodzajów dokumentów sprzedaSIMG_CFMENUOLSDOV14       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie powodów substytucji                 SIMG_CFMENUOLSDOVRQ       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Lista/wykluczenie                                    SIMG_CMMENUOLSDFA     
  |   |   |   |–   Rejestracja środków transportu i osób                                      
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie zakresu numerów dla przepustek      SIMG_CFMENUOLSDNKPS       
  |   |   |       |—–  Definiowanie bram                                SIMG_CFMENUOLSDPFORT      
  |   |   |       |—–  Definiowanie formularzy i programów wydruku      SIMG_CFMENUOLSDFORM       
  |   |   |
  |   |   |–   Dostawy                                                                    
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Kontrola rodzajów dostaw i typów pozycji                                   
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów dostaw                         SIMG_CFMENUOLSDVOLF   
  |   |   |   |—–  Opracowanie konwersji rodz. dokumentów dla międzysystSIMG_CFMENUOLSDKAIP t.
  |   |   |   |—–  Definiowanie typów pozycji dla dostaw                SIMG_CFMENUOLSDVOLB   
  |   |   |   |—–  Definiowanie ustalania typów pozycji w dostawach     SIMG_XXMENUOLSDVOLB   
  |   |   |   |—–  Opracowanie konwersji typów pozycji dla międzysystemoSIMG_CFMENUOLSDPAIP   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zastosowania typów pozycji              SIMG_CFMENUOLSDOVV1   
  |   |   |   |—–  Definiowanie sterowania tworzeniem partii w dostawie SIMG_CFMENUOLSDTVLPB  
  |   |   |   |—–  Definiowanie powodów blokowania w wysyłce            SIMG_CFMENUOLSDOVLS   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dla dostaw             SIMG_CFMENUOLSDVN01L  
  |   |   |   |–   Definiowanie kryteriów podziału dla dostaw                                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Podział dostawy wg numeru magazynu               SIMG_CFMENUOLSDSPLLN      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Numerowanie dokumentu dla wielu aplikacji                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie filii wystawiającej do miejsca wysyłkJ_1AASSIGN_BR_SHIP        
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie czasu numerowania                   J_1ATVKO                  
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie klasy dokumentu rodzajowi dostawy    J_1AASSIGN_DC_DT          
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie potwierdzenia zamówienia dostawy        SIMG_CFMENUOLSDBEST   
  |   |   |   |—–  Dodatkowy podział dostawy                            SIMG_CFMENUOLSDOVDSP  
  |   |   |   |—–  Ustawianie połączenia z przesyłkami ekspresowymi     SIMG_CFMENUOLSDVTRC   
  |   |   |   |–   Potwierdzenie odbioru dostawy                                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie istotności PotwOdbDost w zależności odSIMG_CFMENUOLSDPODRLy     
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie przyczyn odchyleń ilościowych       SIMG_CFMENUOLSDPODAG      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zmiana jednostki handlowej związana z dostawą (PPD)                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Aktywacja PDD zależna od punktu wysyłkowego      /SAPMP/LESHPLBA1          
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie rodzajów ruchu dla PDD                /SAPMP/LESHPLBA2          
  |   |   |   |   |–   Business Add-Ins (BADI)                                                    
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Rozszerzenia w przetwarzaniu ZJH       /SAPMP/LESHPLBA3              
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Przetwarzanie cięcia                   /SAPMP/LESHPLBA4              
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Specyficzne dla klienta kontrole przetw/SAPMP/LESHPLBA5              
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Specyficzny dla klienta ekran do podzia/SAPMP/LESHPLBA6              
  |   |   |   |       |—–  BAdI: ZJH i WMS                              /SAPMP/LESHPLBA8              
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Funkcje specyficzne dla krajów                                             
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Rosja                                                                      
  |   |   |           |
  |   |   |           |–   Basic Settings                                                             
  |   |   |           |   |
  |   |   |           |   |—–  Define Form Settings                     J_3R_FORMV                        
  |   |   |           |   |—–  Define Company-Specific Settings         J_3R_COMPANYV                     
  |   |   |           |   |—–  Generate Forms                           J3RALFGEN                         
  |   |   |           |   |—–  Define Number Range Intervals for StatutoJ3RALFNRNG                        
  |   |   |           |
  |   |   |           |—–  Assign Text Type ID to Driver and Forwarding J_3R_CLFT10TXTV               
  |   |   |           |–   Business Add-Ins (BAdIs)                                                   
  |   |   |               |
  |   |   |               |—–  BAdI: Form TORG-10                       BADI_J_3R_TORG10                  
  |   |   |               |—–  BAdI: Form TORG-12                       J_3R_TORG12_BADI                  
  |   |   |
  |   |   |–   Sterowanie kopiowaniem                                                     
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Określanie sterowania kopiowaniem dla dostaw         SIMG_CMMENUOLSDVBX1   
  |   |   |   |—–  Definiowanie warunków kopiowania                     SIMG_XXMENUOLSDMODB2  
  |   |   |   |—–  Definiowanie procedur (FORM) do transferów danych    SIMG_XXMENUOLSDMODB1  
  |   |   |
  |   |   |–   Pobranie                                                                   
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie odpowiednich typów pozycji              SIMG_CFMENUOLSDOVLP   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zapotrzebowań potwierdzeń               SIMG_CFMENUOLSDVSTK   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla zleceń pobrania     SIMG_CFMENUOLSDSDPI   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zleceń pobrania                         SIMG_CFMENUOLSDOVB6   
  |   |   |   |–   Lean-WM                                                                    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Defin. parametrów sterow. i zakres. numerów dla nSIMG_CFMENUOLSDLWM1       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie typu magazynu                       SIMG_CFMENUOLSDLWM2       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie bram                                SIMG_CFMENUOLSDTOR        
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie stref przygotowania                 SIMG_CFMENUOLSDBEREI      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie obszaru pobrania                    SIMG_CFMENUOLSDLWM3       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów transportu                 SIMG_CFMENUOLSDLWM4       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów ruchów                     SIMG_CFMENUOLSDLWM5       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wskaźnika różnicy                   SIMG_CFMENUOLSDLWM6       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie sterowania wydrukiem                SIMG_CFMENUOLSDLWM7       
  |   |   |   |   |—–  Interfejs gospodarki zapasami                    SIMG_CFMENUOLSDLWM8       
  |   |   |   |   |—–  Sterowanie dla przypisania zakład/skład/numer magSIMG_CFMENUOLSDLWM9       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustalanie miejsca pobrania towarów                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie reguł ustalania miejsca pobrania towSIMG_CFMENUOLSDOVLQ       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie warunków magazynowania              SIMG_CFMENUOLSDOMS6       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie miejsca pobrania towarów             SIMG_CFMENUOLSDOVL3       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie sytuacji                            SIMG_CFMENUOLSDLOF2       
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie składu z sytuacją                      SIMG_CFMENUOLSDLOF1       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Fale pobrania                                                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Zakres numerów faz pobrania                      SIMG_CMMENUOLSDKWLS1      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju grup dla faz pobrania       SIMG_CMMENUOLSDKWLS2      
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie zakresu numerów dla grupy              SIMG_CMMENUOLSDKWLS3      
  |   |   |   |   |—–  Podział dostawy wg numeru magazynu               SIMG_CMMENUOLSDKWLS       
  |   |   |   |   |–   Obliczenie obciążenia roboczego                                            
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie grupy nakładu jednostek miary    SIMG_XXMENUOLML1102           
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie jednostek miary do grupy nakładu SIMG_XXMENUOLML1103           
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie logistycznej grupy nakładu       SIMG_XXMENUOLML1104           
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie operacji magazynu                SIMG_XXMENUOLML1105           
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie procesów magazynu                SIMG_XXMENUOLML1106           
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie obciążenia magazynu              SIMG_XXMENUOLML1107           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Sterowanie aktualizacją obciążenia               SIMG_CMMENUOLSDSLV        
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie czasu porównania powstawania faz pobrSIMG_CMMENUOLSDVZP        
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie profilu faz pobrania                 SIMG_CMMENUOLSDWP         
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie przedziału czasu                     SIMG_CMMENUOLSDZS         
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie harmonogramu faz pobrania            SIMG_CMMENUOLSDWR         
  |   |   |   |   |–   Protokół dla kontynuacji obciążenia                                        
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Wyświetlanie protokołu                       SIMG_XXMENUOLML1116           
  |   |   |   |   |   |—–  Usuwanie protokołu                           SIMG_XXMENUOLML1117           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Projektowanie rozszerzeń funkcji                                           
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie rodzajów opakowań               SIMG_XXMENUOLML1110           
  |   |   |   |       |—–  Wprowadzenie danych środków pom. wysyłki i prSIMG_XXMENUOLML1121           
  |   |   |   |       |—–  Zdefiniowane przez klienta obliczenie obciążeSIMG_XXMENUOLML1122           
  |   |   |   |       |—–  Wprowadzenie danych środków pom. wysyłki i prSIMG_XXMENUOLML1112           
  |   |   |   |       |—–  Zdefiniowane przez klienta obliczenie obciążeSIMG_XXMENUOLML1113           
  |   |   |   |       |—–  Zastosowanie tabel zdef. przez klienta dla akSIMG_XXMENUOLML1114 a         
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustalanie bramy i strefy przygotowania                                     
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Ustalanie reguł określania                       SIMG_CFMENUOLSDREGFD      
  |   |   |       |—–  Ustalanie poprzez odbiorcę towaru                SIMG_CFMENUOLSDWARFD      
  |   |   |       |—–  Ustalanie poprzez plan trasy                     SIMG_CFMENUOLSDROUTD      
  |   |   |       |–   Lokalizacja strefy przygotowania na poziomie pozycji dostawy               
  |   |   |           |
  |   |   |           |—–  Ustalanie poprzez odbiorcę towaru/warunki magSIMG_CFMENUOLSDBZFWR          
  |   |   |           |—–  Określanie przez rozkład jazdy trasy/warunki SIMG_CFMENUOLSDBZFRR          
  |   |   |
  |   |   |–   Pakowanie                                                                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów jednostek obsługi      SIMG_CFMENUOLSDVNKP   
  |   |   |   |—–  Sterowanie pakowaniem wg typu pozycji                SIMG_CFMENUOLSDVLPP   
  |   |   |   |—–  Definiowanie warunków dla pakowania w dostawie       SIMG_CFMENUOLSDVPBD   
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów opakowań                       SIMG_CFMENUOLSDVHAR   
  |   |   |   |—–  Definiowanie grupy mat. dla opakowań                 SIMG_CFMENUOLSDVEGR   
  |   |   |   |—–  Ustalanie dozwolonych opakowań                       SIMG_CFMENUOLSDVHZU   
  |   |   |   |—–  Wykorzystanie dodatków jedn. obsługi                 SIMG_CFMENUOLSDVEG1   
  |   |   |   |—–  Ustawianie profili dla miejsc pakow.                 SIMG_HUMPACKTISCH     
  |   |   |   |—–  Pakow. wg instrukcji pakowania                                             
  |   |   |   |—–  Pakow. wg instrukcji pakowania                                             
  |   |   |
  |   |   |–   Grupa dostaw                                                               
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie grup dostaw                             SIMG_CFMENUOLSDOVV5   
  |   |   |   |—–  Definiowanie grupy dla listy załadunkowej            SIMG_CFMENUOLSDOVVM   
  |   |   |   |—–  Definiowanie innych grup                             SIMG_CFMENUOLSDVOGX   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla grup transakcji     SIMG_CFMENUOLSDVSAY   
  |   |   |
  |   |   |–   Lista dostaw                                                               
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawianie aktualizacji indeksu partnera             SIMG_CFMENUOLSDTVINP  
  |   |   |   |—–  Ustawianie aktualizacji indeksu pozycji              SIMG_CFMENUOLSDTVINM  
  |   |   |
  |   |   |–   Listy robocze                                                              
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Konfiguracja profilu listy                           SIMG_CFMENULEVL10     
  |   |   |   |—–  Opracowanie parametrów do tworzenia dostaw           SIMG_CFMENULEVL10CR   
  |   |   |   |—–  Wykluczenie kodów funkcji ze statusu listy           SIMG_CFMENULEVL10EX   
  |   |   |   |—–  Przypisanie profilu listy do scenariuszy dostaw      SIMG_CFMENULEVL10SZ   
  |   |   |   |—–  Definiowanie układu listy roboczej                                         
  |   |   |   |—–  Definiowanie układu roboczej listy dostaw            SIMG_CFMENUOLSDVOL1   
  |   |   |   |—–  Opracowanie warunków dla tworzenia list roboczych    SIMG_CFMENUOLSDOVB9   
  |   |   |
  |   |   |—–  Aplikacje analityczne                                                        
  |   |   |–   Modyfikacje systemu                                                        
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie cech komunikatów systemowych            SIMG_CFMENUOLSDOVM1   
  |   |   |   |–   Przyjęcie nowych pól                                                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Nowe pola dla sterowania informacją wyjściową    SIMG_XXMENUOLSDMODA2      
  |   |   |   |   |—–  Nowe pola dla ustalania towaru                   SIMG_XXMENUOLSDMODA5      
  |   |   |   |   |—–  Nowe pola dla list/wykluczeń                     SIMG_XXMENUOLSDMODA4      
  |   |   |   |   |—–  Nowe pola dla ustalania partii                   SIMG_CFMENUOLSDMODA6      
  |   |   |   |   |—–  Nowe pola dla drukowania dokumentów              SIMG_XXMENUOLSDMODA6      
  |   |   |   |   |—–  Pola rezerwowe w rekordzie podstawowych danych klSD_BIL_FAKTSCHN           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Procedury                                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie warunków kopiowania                 SIMG_XXMENUOLSDMODB2      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie procedur (FORM) do transferów danychSIMG_XXMENUOLSDMODB1      
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Dotychczasowy Exit użytkownika w wysyłce                                   
  |   |   |   |–   Business Add-In w wysyłce                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Business Add-In dla przetwarzania dostawy        LE_SHP_DELIVERY_PROC      
  |   |   |   |   |—–  Business Add-In do transferu pól z ogólnego interLE_SHP_GN_DLV_CREATE      
  |   |   |   |   |—–  Business Add-In dla ilości korelującej składnikówSHP_BADI_LECOMP_CORR      
  |   |   |   |   |—–  Business Add-In do kontrolowania statusu pozycji LE_SHP_ITEM_STATUS        
  |   |   |   |   |—–  Business Add-In dla ustalania cen w dostawie     LE_SHP_PRICING            
  |   |   |   |   |—–  Business Add-In dla dodatkowego podziału dostawy LEDSP_SPLIT_EXECUTE       
  |   |   |   |   |—–  Business Add-In dla księgowania ruchów materiałowLE_SHP_GOODMOVEMENT       
  |   |   |   |   |—–  Business Add-In dla dodat. ekranu szczeg. nagł. wLE_SHP_TAB_CUST_HEAD