Lista transakcji K

 

W poniższej tabeli znajdziesz wykaz transakcji zaczynających się na K.

Zanim przejdziemy do spisu transakcji warto jest wiedzieć, że producent oprogramowania SAP zaprojektował nazwy transakcji według sztywno ustalonego schematu. Większość transakcji o kodzie kończącym się liczbą 01 dotyczy transakcji przeznaczonych do tworzenia, 02 oznacza zmianę oraz 03 wyświetlanie.

Tak więc mamy kody transakcji kończące się na

  • 01 (tworzenie),
  • 02 (zmiana),
  • 03 (wyświetlanie)

W celu wyszukania odpowiedniej transakcji po prostu wpisz fragment jej kodu lub nazwy w filtrze wyszukiwania:

 

KodProgramOpis
KA01 SAPLKMA4 Tworzenie rodzaju kosztów
KA02 SAPLKMA4 Zmiana rodzaju kosztów
KA03 SAPLKMA4 Wyświetlanie rodzaju kosztów
KA04 SAPLKMA4 Usuwanie rodz. kosztów
KA05 SAPMKMAA Rodz. kosztów: Wyświetl. zmian
KA06 SAPLKMA4 Tworzenie rodzaju kosztów wtórnych
KA23 SAPLKMA4 Rodz. kosztów : Raport danych podst.
KA24 SAPLKMA4 Usuwanie rodzajów kosztów
KAB9 SAPMKB02 Raporty planowania: Zlecenia
KABL SAPMKB01 Zlecenie: Przegląd planowania
KABP RKAEP000 Dokumenty rachunku kosztów - plan.
KAFD SAPLKAFD Przejęcie danych obcych
KAFL SAPLKAFD Usuw.wszyst.z 'KAFD' przej. kosztów
KAH1 SAPLKKHI Tworzenie grupy rodz. kosztów
KAH2 SAPLKKHI Zmiana grupy rodz. kosztów
KAH3 SAPLKKHI Wyświetl. grupy rodz. kosztów
KAID RKADELIT Usuwanie pozycji pojed. ALE-COEP(L)
KAL1 RKAKALF1 Księgowanie uzupeł. księgi uzgodnień
KAL7 RKAKALR2 Przegląd przepływów kosztów
KAL8 RKKBBGEN Generowanie raportów księgi uzgod.
KALA RKAKALC3 Aktywowanie księgi uzgodnień
KALB RKAKALC3 Deaktywacja księgi uzgodnień
KALC RKAKALFI Komunikat przepływu kosztów
KALD RKAKALDE Przywracanie księgi uzgodnień
KALE RKAKALT9 Księga uzgod.: Wyświet. rekordów sum
KALF RKAKALBT Uruchamianie raportu w tle RKAKALBT
KALH RKAKALBR Zmiana reguł księgowania uzgodnien.
KALI RKKBJBIN Import raportów księgi uzgodnień
KALK RKAKALBS Tworzenie reguł księgowania uzgod.
KALM SAPMKKB2 Wyświetl. drzewa raportu księgi uzg.
KALN SAPMKKB5 Oprac. drzewa raportów księgi uzgod.
KALNRCHECK SAPRCKM_KALNR_CONSISTENCY Kontrola spójności dla numerów kalk.
KALNRREORG SAPRCKM_KALNR_CONSISTENCY Reorganizacja wpisów numerów kalkul.
KALO RGLEXE03 Eksport księgi uzgodn. (sumowanie)
KALR RKAKALR1 Księga uzgodnień: Pozycje pojed. CO
KALS RKAKALFI Storno księgowania uzgodn.
KALX RKAKALX1 Wypełnianie jedn. oryg. w dokum. CO
KALY RKAKALX2 Przekształcanie dok. księgi uzgod.
KAMN MENUKAMN Menu zleceń wewnętrznych
KAUM RKACUMTK Wyświetl. kamieni milowych konwersji
KAVA RBDSECOT Wysył. rekord. podsum. MPK
KAVB RGSALECC Wysyłanie grup miejs. powst. kosztów
KAVC RGSALECE Wysyłanie grup rodz. kosztów
KAVD RGSALEAT Wysył. grupy rodz. działania
KB11 SAPMK23B Wprowadz. przeks. kosztów pierwot.
KB11N SAPLK23F1 Wprowadz. ręcz. przeksięg. kosztów
KB13 SAPMK23B Wyświetl. przeks. kosztów pierwot.
KB13N SAPLK23F1 Wyświetl. ręcz. przeksięgow. kosztów
KB14 SAPMK23B Stronow. przeks. kosztów pierwotnych
KB14N SAPLK23F1 Stornow. ręcz. przeksięgow. kosztów
KB15 SAPMK23B Wprowadzanie ręcznych rozliczeń
KB15N SAPLK23F1 Wprowadzanie ręcznego rozliczenia
KB16 SAPMK23B Wyświetlanie ręcznych rozliczeń
KB16N SAPLK23F1 Wyświetlanie ręcznego rozliczenia
KB17 SAPMK23B Stornowanie ręcznych rozliczeń
KB17N SAPLK23F1 Stornowanie ręcznego rozliczenia
KB21 SAPMK23B Wprowadz. rozrachunku działań
KB21N SAPLK23F1 Wprowadz. pośr. rozrachunku działań
KB22 SAPMK23B WRD pporzez internet
KB23 SAPMK23B Wyświetlenie rozrachunku działań
KB23N SAPLK23F1 Wyświetl. pośr. rozrachunku działań
KB24 SAPMK23B Stornowanie rozrachunku działań
KB24N SAPLK23F1 Stornow. pośr. rozrachunku działań
KB31 SAPMK23B Wprowadz. wskaźników statystycznych
KB31N SAPLK23F1 Wprowadz. wskaźników statystycznych
KB33 SAPMK23B Wyświetl. wskaźników statystycznych
KB33N SAPLK23F1 Wyświetl. wskaźników statystycznych
KB34 SAPMK23B Stornowanie wskaźników statyst.
KB34N SAPLK23F1 Stornowanie wskaźników statyst.
KB41 SAPMK23B Wprowadzenie przeksięg. przychodów
KB41N SAPLK23F1 Wprowadz. ręcz. przeksięg. przych.
KB43 SAPMK23B Wyświetlanie przeksięg. przychodów
KB43N SAPLK23F1 Wyświetl. ręcz. przeksieg. przych.
KB44 SAPMK23B Storno przeksięg. przychodów
KB44N SAPLK23F1 Stornow. ręcznego przeksięg. przych.
KB51 SAPMK23B Wprowadzanie wprowadzenia działań
KB51N SAPLK23F1 Wprowadzanie działań nadawcy
KB53 SAPMK23B Wyświetlanie wprowadzenia działań
KB53N SAPLK23F1 Wyświetlanie działań nadawcy
KB54 SAPMK23B Stornowanie wprowadzenia działań
KB54N SAPLK23F1 Stornowanie działań nadawcy
KB61 SAPMK23D Wprowadz. przeksięg. poz. pojed. CO
KB63 SAPMK23D Wyświetl. przeksięg. poz. pojed. CO
KB64 SAPMK23D Storno przeksięgow. poz. pojed. CO
KB65 SAPMK23D Wprow. wewnątrzzakł.rozrach.działań
KB66 SAPMK23D Wyśw.przeks.wewnątrzzakł.rozr.dział.
KB67 SAPMK23D Storn.przeks.wewzakł.rozr.działań
KBC0 RKKBC000 Opracowanie wariantów wprowadz. list
KBC6 RKTARPLN CO-ABC: Ręcznie wprow. stawka rzecz.
KBC7 RKTARPLN CO-ABC: Wyśw. ręcz. wpr. st. rzecz.
KBEA KFPR_ARCH_SET_DELETION_FLAG Dok. cen transf.: Ustaw. wsk. usuw.
KBH1 SAPLKKHI Tworzenie gr. wskaźników statyst.
KBH2 SAPLKKHI Zmiana gr. wskaźników statyst.
KBH3 SAPLKKHI Wyświetl. gr. wskaźników statyst.
KBK6 RKTARPLN CO-CCA: Ręcznie wprow. stawka rzecz.
KBK7 RKTARPLN CO-CCA: Wyśw. ręcz. wpr. st. rzecz.
KC7R SAPLKCD0 TransfDanZewn: Oprac. reguł transf.
KCA0 SAPMKCIA SAP-EIS: Edycja aspektu
KCA1 RKCREOAS Reorganizacja tabel aspektu
KCA2 SAPMKCGF Edycja grup pól
KCA5 RKCMKCGD Edycja cech
KCA6 RKCMKCGD Edycja wskaźników podstawowych
KCAN SAPLKCD0 Wyprowadzanie
KCB0 SAPMKCEE Wykonanie raportu
KCB1 SAPMKCEE Tworzenie raportu
KCB2 SAPMKCEE Zmiana raportu
KCB3 SAPMKCEE Wyświetlanie raportu
KCB4 SAPMKCEE Tworzenie klasy raportów
KCB5 SAPMKCEE Zmiana klasy raportów
KCB6 SAPMKCEE Wyświetlanie klasy raportów
KCB7 SAPMKCEE Tworzenie grupy użytkowników
KCB8 SAPMKCEE Zmiana grupy użytkowników
KCB9 SAPMKCEE Wyświetlanie grupy użytkowników
KCBA SAPMKCEE Przegląd klas raportów
KCBB RKCUSRGR Ustawianie grupy użytkowników
KCBH SAPMKCBH Przejęcie danych skoroszytu spraw.
KCBW RKCDSDDG EC-EIS/BP: Generowanie źródła danych
KCC0 SAPMKCC0 Oprac. rodz. przeliczania waluty
KCC1 SAPMKCC0 Przeliczanie waluty programu nadaw.
KCC2 SAPMKCC0 Rodz. przelicz. dla wszystkich tabel
KCCO SAPMKCCO EC-EIS/BP: Zarządz. tabel. koment.
KCDI RKDREPDV Podział raportu
KCDR RKCDOREO Reorganiz. znacz. dokumentów T242B
KCDU RKCTRERU Struktura poziomów agregacji SAP-EIS
KCDV SAPMKEDV Opracowanie poziomów agregacji
KCE1 RKCSELEC Wyświetlanie danych operacji
KCE2 RKCDELET Usuwanie danych operacji
KCE3 RKCREPSE RKC: Wybór raportu pozyskania
KCE4 RKCDEDIA SAP-EIS: Zmiana danych operacji
KCE5 RKCDEDIA SAP-EIS: Wyświetalnie danych operac.
KCE6 SAPLKXDE Wpis rekordu pojedynczego
KCE7 SAPLKXDE EIS: Pojedyncze wyświetlanie rekordu
KCE8 RKCDEDIA EC-BP: Zmiana danych planowanych
KCE9 RKCDEDIA EC-BP: Wyświetlanie danych plan.
KCEA RKCDEDIA Ustawienie profilu planisty
KCED RKCDEDEI Defin. elast. odczytu z pliku Excela
KCEE RKC_FLEX_UPL Elast. odczyt z pliku Excela do EIS
KCF0 RKCFILE0 Wczytanie pliku
KCF1 RKCFILE0 Import pliku danych podstawowych
KCF2 RKCFILE0 Import pliku komentarzy
KCF3 RKE_CALL_VC_TKEPA Zmiana szeregów przeszacowań
KCF4 RKE_CALL_VC_TKEPA Wyświetlanie szeregów przeszacowań
KCFR SAPLKCD0 TransfDanZewn: Oprac. reguł transf.
KCH1 SAPLKKHI Tworzenie grupy centrum zysków
KCH2 SAPLKKHI Zmiana grupy centrów zysków
KCH3 SAPLKKHI Wyświetlanie grupy centrów zysków
KCH4 RCOPCA15 EC-PCA: Tworzenie hierarchii stand.
KCH5 RCOPCA15 EC-PCA: Zmiana hierarchii standard.
KCH5N KEO_START_NF_STDHIERARCHY EC-PCA: Zmiana hierarchii standard.
KCH5NX KEO_START_NF_STDHIERARCHY EC-PCA: Zm. hier. st. - StrOrg akt.
KCH6 RCOPCA15 EC-PCA: Wyświetl. hierarchii stand.
KCH6N KEO_START_NF_STDHIERARCHY EC-PCA: Wyświetl. hierarchii stand.
KCH6NX KEO_START_NF_STDHIERARCHY EC-PCA:Wyśw. hier. st. - StrOrg akt.
KCJ0 RKCHINOD EC-EIS/EC-BP: Oprac. węzłów hierar.
KCJ1 SAPMKXHI EC-EIS/EC-BP: Opracowanie hierarchii
KCJ2 RKCDMREF EC-EIS: Kopiowanie hierarchii ref.
KCJ3 SAPMKXHI Opracowanie hierarchii
KCK0 SAPMKCIK Wskaźniki
KCK1 RKCDLKR0 Wyświetlanie wskaźnika
KCKB SAPMKCIK Formuły dla wskaźników podstawowoych
KCLA KCFDUADS Transfer d.zewn.: Autom. podział pl.
KCLF RKCFILEF SAP-Banking - transfer danych zewn.
KCLFS KCDSTRUCF SAP-Banking - Struktury nadawcze
KCLI EDT_ALE_MAIN ALE Interfejs trans. danych zew.
KCLJ RKCFILE7 Transf.dan.zewn.: Rozpocz. transferu
KCLL KCDSTRUC TransfDanZewn: Generow.strukt.nadaw.
KCLP KCDLPROT Logi
KCLR KCFDURFC Wywołanie RFC
KCLT KCDLEDITOR Transfer d.zewn.:Tworz. danych test.
KCLU KCFDUTYP Transfer d.zew.: Oprac.typów transf.
KCLV KCFDUREORG Tr.dan.zewn.: Usuw. nieakt. progr.
KCO1 RKCCOLST Komentarze do danych operacji
KCP0 SAPMKCPL2 Planowanie automatyczne
KCP1 RKCAPPLO Protokoły walidacji - wprow. danych
KCP2 SAPMKCPL2 Protokół automatyczny: Prognoza
KCP22 SAPMKCPL2 Protokół automatyczny: Prognoza
KCP4 SAPMKES1 Tworzenie formularza wprowadzania
KCP5 SAPMKES1 Zmiana formularza wprowadzania
KCP6 SAPMKES1 Wyświetlanie formularza wprowadzania
KCP7 SAPMKES1 Tworzenie formatu planowania
KCP8 SAPMKES1 Zmiana formatu planowania
KCP9 SAPMKES1 Wyświetlanie formatu planowania
KCPA SAPMKCPL2 Planowanie automatyczne: Kopiowanie
KCPA2 SAPMKCPL2 Kopiowanie
KCPB SAPMSJOB Zadanie wsadowe planowania automat.
KCPD SAPMKCPD Usuwanie danych plan. z wybr. wskaź.
KCPL SAPMKCPL2 Planowanie automatyczne: Zmiana
KCPL2 SAPMKCPL2 Planowanie automatyczne: Zmiana
KCPT SAPMKCPL2 Planow. autom. = Rozdział góra - dół
KCPT2 SAPMKCPL2 Planowanie automatyczne: Góra-dół
KCPZ RKE_CALL_V_TKEPSZK Oprac. dostęp. do elast. pomocy pl.
KCR0 SAPMKCEE Wykonanie raportu dochodzenia
KCR01_TEST KCR_TEST_READ_COST_RESOURCE Test ustalania zasobów CO
KCR04_TEST SAPLKCR04 Zasób kosztów: Otocz. test.
KCR1 SAPMKCEE Tworzenie raportu dochodzenia
KCR2 SAPMKCEE Zmiana raportu dochodzenia
KCR3 SAPMKCEE Wyświetlanie raportu dochodzenia
KCR4 SAPMKES1 Tworzenie formularza
KCR5 SAPMKES1 Zmiana formularza
KCR6 SAPMKES1 Wyświetl. formularza
KCR7 SAPMKEFB Opracow. prezentacji obiekt. uprawn.
KCR8 SAPMKEFB Wyświetl. prezent. obiektów uprawn.
KCRA RKES0102 Opracowanie tabeli wariantów
KCRB RKDBATPF Opracowanie grup zmiennych
KCRC RKCBATCH Wydruk i aktualizacja raportów
KCRE RKES0101 Opracowanie zmiennych globalnych
KCRF RKE_CALL_VC_TKEP7 Opracowanie grup cech - raport EIS
KCRP RKDBATV3 Opracowanie grupy wariantów
KCRQ RKDBAT02 Opracowanie wariantów
KCRR RKCTREE0 Wybór raportu
KCRS RKDBATV4 Planowanie grup wariantów
KCRT RKDBATV5 Definiowanie grupy wariantów
KCRU SAPMKCB9 Konwersja dochodzeń
KCS2 SAPMKCI2 RKC: Usuwanie wartości cech
KCS3 SAPMKCI2 RKC: Opracowanie wartości cech
KCS4 SAPMKCI2 RKC: Wyświetlanie wartości cech
KCS5 SAPMSVMA Opracowanie przejawów cech (wgląd)
KCS6 SAPMSVMA Wyświetlanie przejawów cech (wgląd)
KCS7 RKCMDYRC Wywołanie opracowania roku obrot.
KCT0 SAPMKCIC Zarządzanie koment. EC-EIS/EC-BP
KCT1 SAPMKCIC Reorganizacja komentarzy EC-EIS/BP
KCUA RKCDLMON Wyświetlanie protokołu transferu
KCUU RKDREODA Reorganizacja danych raportu
KCV0 SAPLKEFV_MNT Opracowanie klucza rozdziału
KCV1 SAPMGPSP Tworzenie klucza rozdziału
KCV2 SAPMGPSP Zmiana klucza rozdziału
KCV3 SAPMGPSP Wyświetlanie klucza rozdziału
KCV4 SAPMGPSP Usuwanie klucza rozdziału
KCVA SAPLKXDE EIS/BP: Opracowanie walidacji/reguł
KCVC SAPLKXDE EIS/BP Kopiowanie walid./reguł
KCVD RKDREOBE Przegląd raportów
KCVL SAPMKCDA Zmienny element listy raportu ad-hoc
KCVV RKDREOBE Reorganizacja raportów
KCW0 SAPMKCB9 Kontrola testowa sprawozd. SAP-EIS
KCW1 RKCGENPR Generowania SAP-EIS
KCW2 RKCLISPR Protokoły SAP-EIS
KCWA SAPMKCC0 Opracowanie rodzaju przelicz. waluty
KCWW RKDREOFO Reorganizacja formularzy
KCXX RKDREOVG Reorganizacja grupy wariantów
KCZ1 RKC_START_ARCHIV EC-EIS/BP Archiwizacja danych oper.
KDH1 SAPLKKHI Tworz. grupy kont
KDH2 SAPLKKHI Zmiana grupy kont
KDH3 SAPLKKHI Wyświetl. grupy kont
KDTT RKDCTRAN Wyświetlanie błędnego raportu
KE_CHACO_1 RKE_CHACO_PAOBJNR_1 Konwer. obiektu wynik. w tab. nad.
KE_CHACO_2 RKE_CHACO_PAOBJNR_2 Konwer. obiektu CO księg. rach. wyn.
KE_CHACO_3 RKE_CHACO_PAOBJNR_3 Konwer. obiektu wynik. w tab. nad.
KE_CHACO_4 RKE_CHACO_PAOBJNR_4 Konwer. obiektu wynik. w tab. nad.
KE0B RKEPAKAR Archiwizacja CO-PA
KE0C RKEALEGV Rozdział CO-PA: Zaopatrzenie podst.
KE0D RKEALEAG Rozdział CO-PA: Uzgodnienie
KE0E RKEALE02 Rozdział CO-PA: Instalacja
KE0G RKEALERU Rozdział CO-PA: Rolowanie
KE0I RKE_ARCH_CUST Archiwizacja CO-PA: Konfiguracja
KE11 RKEPLDIA Zmiana planowania sprzedaży/wyników
KE12 RKEPLDIA Wyświetl. planow. sprzedaży/wyników
KE13 KPP_FLEX_UPL Odczyt z pliku Excela
KE13N RKE_FLEX_UPL Odczyt z pliku Excela
KE13P RKP_FLEX_UPL_PROT Protokół elast. odczytu z pl. Excela
KE14 SAPMKES1 Plan. CO-PA: Tworzenie formatu plan.
KE15 SAPMKES1 Plan. CO-PA: Zmiana formatu plan.
KE16 SAPMKES1 Plan. CO-PA: Wyświetl. formatu plan.
KE17 SAPMKEFB Oprac. obiektów upraw. dla planow.
KE18 SAPMKEFB Wyśw. planowania obiektów uprawnień
KE19 RKEB0403 Reorganizacja formatów planowania
KE1A RKEBPR01 Kopiowanie planu łącznego
KE1B RKEBPR01 Przetwarzanie planu ogólnego
KE1C RKEBPR01 Usuwanie planu całk.
KE1D RKEBPR01 Planowanie: Prognoza
KE1E RKEBPR01 Transfer danych plan. SOP
KE1F RKEBPRAD Zarządzanie planowaniem ogólnym
KE1FN RKEPROTADM Zarządzanie: Protokoły planow. łącz.
KE1G RKEBPR01 Plan całk. top-down
KE1H RKEPLDIA Planowanie CO-PA: Ustaw. prof. plan.
KE1K RKEBPR01 Transfer do LIS
KE1L RKEPLPST Tworzenie struktury planu
KE1M RKEPLPST Zmiana struktury planu
KE1N RKEPLPST Wyświetlanie struktury planu
KE1O RKE_CALL_V_TKEPLEXIT Opracowanie USER EXITS dla planow.
KE1Q RKEREOLT Reorganizacja opisów
KE1V RKEBPR01 Transfer EC-PCA
KE1W RKEBPR01 Transfer danych plan. CO-PA do FI-GL
KE1XO RKEVEXT0 Przejęcie danych zewn. do plan.CO-PA
KE1Y RKEBPR01 Transfer danych plan. CO-PA do FI-SL
KE1Z RKEBPR01 Transf. dan. plan. CO-PA do KG (n.)
KE21 SAPMKEI1 Dodawanie pozycji pojedyn. CO-PA
KE21N SAPMKEI2 Wprowadzanie pozycji poj. CO-PA
KE21S SAPMKEI2 Symulacja wyceny CO-PA
KE23 SAPMKEI1 Wyświetlanie pozycji pojedyn. CO-PA
KE23N SAPMKEI2 Wyświetlanie pozycji poj. CO-PA
KE24 RKEB0601 Wyśw. pozycji pojedynczych - rzecz.
KE25 RKEB0601 Wyśw. pozycji pojedynczych - plan.
KE26 RKE_KE26 Przeksięgowanie dokumentu księgowego
KE27 RKEBPR01 Wycena okresowa
KE27S COPA_REVERSE_KE27 Stornowanie KE27 Delta-poz. poj.
KE28 RKEBPR01 Rozdział góra-dół
KE29 RKEBPRAD Administracja
KE29A RKEPROTADM Zarządzanie: Wszystkie protokoły
KE29N RKEPROTADM Zarządzanie: Protokoły
KE2B RKEAE015 Korekta przyjęcia zlecenia
KE2C RKEAEDEL Usuwanie rekordów z pliku błędów
KE2D RKEAEERR Wyświetl. pliku błędów
KE2K SAPMKCIK CO-PA: Opracow. wskaźników
KE2T RKEPGEDI CO-PA: Przypisanie pól IDOC
KE2U RKEPAEDI CO-PA: Wyświetl. typ. segm. EDIMAP
KE30 SAPMKCEE Wykonanie raportu wyników
KE31 SAPMKCEE Tworzenie raportu wyników
KE32 SAPMKCEE Zmiana raportu
KE33 SAPMKCEE Wyświetlanie raportu
KE34 SAPMKES1 Tworzenie formularza
KE35 SAPMKES1 Zmiana formularza
KE36 SAPMKES1 Wyświetl. formularza
KE37 SAPMKEFB Tworz. raportów obiektów uprawnień
KE38 SAPMKEFB Wyświetl.raportów obiektów uprawnień
KE39 RKDREODA CO-PA: Reorganizacja danych raportów
KE3A RKDREOBE CO-PA: Reorganiz. raportów i danych
KE3B RKEBATCH Wydruk i aktualizacja raportów
KE3C RKDREOFO Reorganizacja formularzy
KE3D RKEB0404 Reorgan. formatu pozycji pojed.
KE3E RKES0101 Opracowanie zmiennych globalnych
KE3F SAPMKES1 Tworzenie formatu poz. pojedyn.
KE3G SAPMKES1 Zmiana struktury wierszy/kolumn
KE3H SAPMKES1 Wyśw. str. wierszy/kolumn poz. poj.
KE3I SAPMKCTR CO-PA: Narzędzie transportu
KE3J SAPMKEFT Import
KE3K RKEB0801 Opracowanie hierarchii
KE3L RKDREPDV Podział raportu
KE3M RKDREOBE Przegląd raportów
KE3P RKDBATV3 Opracowanie grupy wariantów
KE3Q RKDBAT02 Opracowanie wariantów
KE3R RKDBATV4 Planowanie grup wariantów
KE3S RKDBATV5 Definiowanie grupy wariantów
KE3T RKDREOVG Reorganizacja grupy wariantów
KE3X SAPMKKB5 Konfiguracja drzewa aplikacji
KE3Y RKEB0701 Wybór raportu
KE3Z SAPMKCB9 Konwersja raportu wyników
KE41 SAPMV13A Tworzenie warunku
KE42 SAPMV13A Zmiana warunku
KE43 SAPMV13A Wyświetlanie warunku
KE45 RKE_CALL_V_T258I_KO Opracowanie wglądu V_T258I_KO
KE49 SAPMV12A Tworzenie tabeli warunków
KE4A SAPMV12A Zmiana tabeli warunków
KE4B SAPMV12A Wyświetlanie tabeli warunków
KE4C SAPMV13A Tworzenie warunku z wzorcem
KE4F RKEAE005 Księg. uzupeł. przyjęcia zlec.
KE4L SAPMV14A Lista warunków
KE4N SAPMV14A Zmiana listy warunków
KE4O SAPMV14A Wyświetlanie listy warunków
KE4Q SAPMV14A Wykonanie listy warunków
KE4S RKERV002 Dodatkowe księgow. faktur do CO-PA
KE4S00 RKECADL1 CO-PA: Stornowanie pozycji pojed.
KE4SFI RKEFI005 CO-PA: Księgowanie uzupełn. FI
KE4SMM RKEMM005 CO-PA: Księg. uzup. dokum. mater.
KE4ST RKERV002 Symulacja przejęcia faktury CO-PA
KE4T RKEAE009 Ponowne tworz. przyj. zlec.
KE4TS RKEAE011 Sumalacja przejęcia dokumentu zlec.
KE4U SAPMKEIV Klastry wglądu: Oprac. V_TKEVAx
KE4XO RKEVEXT0 Przejęcie danych obcych do CO-PA
KE54 SAPMKEC1N Usuwanie centrum zysku
KE56 RCOPCA60 EC-PCA: Opracowanie zbior. przyp. JG
KE57 RCOPCA60 EC-PCA: Opracowanie zbior. przyp. JG
KE59 SAPMKEC1 EC-PCA: Tworzenie pustego CZ
KE5A SAPMKKB2 EC-PCA : Wywołanie raportu
KE5B RECPCA04 EC-PCA: Kopiow. gr. kont bilansowych
KE5C RCOPCA05 EC-PCA: Dane podst. konta (CO/FI)
KE5T RCOPCA44 Uzgadnianie kont KG FI - EC-PCA
KE5U RCOPCA44 Uzgodnienie kont KG z rozliczeniem
KE5X RCOPCA09N Centrum zysku: Katalog danych podst.
KE5Y RCOPCA08 Centrum zysku: Planowe pozycje poj.
KE5Z RCOPCA02 Centrum zysku: Rzeczywiste poz. poj.
KE61 RECPCA11 CO-PCA: Gr. kosztów z CCSS do GLTPC
KE62 SAPMGPLC EC-PCA: Wzorzec planu
KE75 RBDFEPRC EC-PCA: Odczyt centrum zysków (ALE)
KE77 RBDSEPRC EC-PCA: Wysyłanie centr. zysk. (ALE)
KE78 RKEC1ROL EC-PCA: Wyk. rolowania eksp. (ALE)
KE79 RGSALEPC EC-PCA: Wysyłanie hierarchii (ALE)
KE80 SAPMKCEE EC-PCA: Wykonanie raportu dochodz.
KE81 SAPMKCEE EC-PCA: Tworzenie raportu dochodz.
KE82 SAPMKCEE EC-PCA: Zmiana raportu dochodz.
KE83 SAPMKCEE EC-PCA: Wyświetl. raportu dochodz.
KE84 SAPMKES1 EC-PCA: Tworz. formularza dochodz.
KE85 SAPMKES1 EC-PCA: Zmiana formularza dochodz.
KE86 SAPMKES1 EC-PCA: Wyświetl. formularza dochod.
KE8B RKDBAT02 EC-PCA: Przetwarz. w tle dochodz.
KE8C SAPMKCC0 EC-PCA: Oprac. przelicz. waluty
KE8D RKDREOBE Przegląd raportów
KE8I RCNCCP10 Kopiowanie interf. rap.-rap. / rap.
KE8K RKDKENNZ Opracowanie wskaźników
KE8L RKDREOBE EC-PCA: Reorganizacja raportów
KE8M SAPMKCB9 EC-PCA: Monitor test. dochodz.
KE8O RKCOBTR2 Transport raportów
KE8P RKCOBTR4 Transport formularzy
KE8Q RCNRCJES Import raportów
KE8R RCNRCJEW Import formularza z mandanta
KE8U RKDREODA Reorganizacja danych raportu
KE8V RKES0101 EC-PCA: Opracowanie zmiennych glob.
KE8W RKDREOFO EC-PCA: Reorganizacja formularzy
KE91 SAPMKCEE Tworzenie raportu baz. na poz. poj.
KE94 SAPMKES1 Tworzenie formularza
KE95 SAPMKES1 Zmiana formularza
KE96 SAPMKES1 Wyświetlanie formularza
KE97 SAPMKEFB Tworz. raportów obiektów uprawnień
KE98 SAPMKEFB Wyświetl.raportów obiektów uprawnień
KE9D RKEB0406 Reorgan. formatu pozycji pojed.
KEA0 SAPMKEA3_NEW CO-PA: Przetwarzanie obszaru wyników
KEA0O SAPMKEA3 CO-PA: Przetwarzanie obszaru wyników
KEA5 RKCMKCGD Edycja cech
KEA6 RKCMKCGD Edycja pól wartości
KEAE RKABCPAC Generow. otoczenia schematu procesu
KEAF SAPMKECM_VFIELDS Analiza pól wartości
KEAT RKE_RECONCILIATION_SD_FI Uzgodnienie CO-PA SD FI
KEAV SAPMKECM_VALUATION Wycena
KEAW RKE_RECONCILIATION_SD_CO Uzgodnienie produkcji jednostkowej
KEB0 RKEBW100 Tworzenie źródła danych CO-PA
KEB1 RKEBWHIERARCHY CO-PA: Hierarchia źródeł danych
KEB2 RKEBW201 Wyśw.inf.szczeg.dot.źr.danych CO-PA
KEB3 RKEBW202 Aktywacja wspomagania śledzenia
KEB4 RKEBW203 Wspomaganie śledzenia hierarchii
KEB5 RKEBW211 Redukcja wolumenu danych dla testu
KEBA RKEBER01 Wyświetlanie obszaru wyników
KEBC RKEBER01 Zmiana obszaru wyników
KEBI RKEBER01 Ustaw. obsz. wyników (Batch Input)
KEC0 SAPMKCC0 Oprac. rodzaju przelicz. wal. CO-PA
KEC3 SAPMKCC0 Rodzaj przel. obejmujący tabele COPA
KECA COPA_COPY Kopiowanie danych operacji (rzecz.)
KECB COPA_ERKRS_2_BUKRS Pozycje poj. jednostki gosp. CO-PA
KECC COPA_COPY_PLAN Kopiowanie danych transakcji (plan)
KECM SAPMKECM_MAIN CO-PA: Monitorowanie konfiguracji
KECP SAPMKECP Kopiowanie obszaru wartości
KECT RKE_CALL_CTU1 Oprac. dynam. rozlicz. proc. otocz.
KED0 SAPMKEDR Wyprowadz. cechy: Ekran początk.
KED5 SAPMKES1 Eksploracja danych: Tw. formularza
KED6 SAPMKES1 Eksploracja danych: Zm. formularza
KED7 SAPMKES1 Eksploracja danych: Wyśw. formularza
KEDA RKETREXT Eksportowanie poziomu agregacji
KEDB RKEDELTEST Usuwanie danych testowych w CO-PA
KEDD RKE_SHOW_KEDR_DEPENDENCY COPA Wyprowadz.cechy - Przegląd ALV
KEDF RKETRERF CO-PA: Struk. poz. sum. (tryb eksp.)
KEDJ RKETRERJ CO-PA: Struk. poz. sum. (tryb eksp.)
KEDRA RKE_DERIVE_ALE Konfiguracja COPA za pom. ALE
KEDT SAPMKETREPROT Protokołowanie poziomów agregacji
KEDU RKETRERU CO-PA: Tworzenie poziomu agregacji
KEDUS RKETRERF_PARALLEL CO-PA: Tworzenie okr. poziomu agreg.
KEDUSM RKETRERF_PERIOD_MONITOR CO-PA: Monitor tworz. poziomu agreg.
KEDV SAPMKEDV CO-PA: Opracow. poziomów agregacji
KEDVP RKETREPROP Propozycja dla poziomów agregacji
KEDVPD RKETREPROPD Propozycja dla poziomów agr. (anal.)
KEDVS SAPMKETRESTORAGE Opracow. starego archiwum poz. agr.
KEDW RKETRERV CO-PA: Struk. poz. sum. (tryb eksp.)
KEDX RKETRERT CO-PA: Strukt. PozSum z PozSum
KEDZ RKE_PROT_EVALUATE Interfejs odczytu logu CO-PA
KEE0 RPCADIFF PCA: Generowanie pozycji poj. różnic
KEEU SAPMKCB9 COPA Generowanie przejęcia EIS/BP
KEF1 RKE_CALL_VC_TKEPA Zmiana szeregów przeszacowań
KEF2 RKE_CALL_VC_TKEPA Wyświetlanie szeregów przeszacowań
KEFA RKEVEXT1 Opracowanie struktur nadawczych
KEFB RKEVEXT2 Opracowanie reguły
KEFC RKEVEXT3 CO-PA: Przejęcie obcych danych
KEFD SAPLKCD0 Opracowanie reguły
KEG1 SAPMKAL1 Tworz. pośr. rozrach. dział. rzecz.
KEG1N SAPLKAL1 Tworz. pośr. rozrach. dział. rzecz.
KEG2 SAPMKAL1 Zmiana pośr. rozrach. dział. rzecz.
KEG2N SAPLKAL1 Zmiana pośr. rozrach. dział. rzecz.
KEG3 SAPMKAL1 Wyświetl. pośr. rozrach. dział. rz.
KEG3N SAPLKAL1 Wyświetl. pośr. rozrach. dział. rz.
KEG4 SAPMKAL1 Usuw. pośr. rozrach. dział. rzecz.
KEG4N SAPLKAL1 Usuw. pośr. rozrach. dział. rzecz.
KEG5 SAPMKGA2 Wykon. pośr. rozrach. dział. rzecz.
KEG6 SAPMKGA1 Pośr. rozrach. dział. rz., przegląd
KEG6N SAPMKGA1 Pośr. rozrach. dział. rz., przegląd
KEG7 SAPMKAL1 Tworz. pośr. rozrach. dział. plan.
KEG7N SAPLKAL1 Tworz. pośr. rozrach. dział. plan.
KEG8 SAPMKAL1 Zmiana pośr. rozrach. dział. plan.
KEG8N SAPLKAL1 Zmiana pośr. rozrach. dział. plan.
KEG9 SAPMKAL1 Wyświetl. pośr. rozrach. dział. pl.
KEG9N SAPLKAL1 Wyświetl. pośr. rozrach. dział. pl.
KEGA SAPMKAL1 Usuw. pośr. rozlicz. dział. plan.
KEGAN SAPLKAL1 Usuw. pośr. rozlicz. dział. plan.
KEGB SAPMKGA2 Wykon. pośr. rozrach. dział. plan.
KEGC SAPMKGA1 Pośr. rozrach. dział. pl., przegląd
KEGCN SAPMKGA1 Pośr. rozrach. dział. pl., przegląd
KEGD RKE_KEGD Przegląd cykli rzecz. WPRD
KEGE RKE_KEGE Przegląd plan. cykli WPRD
KEGV RKEPLANMETHOD Generowanie wariantu z otocz. KEPM
KEH5 SAPMKES1 Zmiana formularza
KEHIER1 SAPLRKE_CUS_HIER Opracowanie hierachii konfig. CO-PA
KEI1 RKE_CALL_PA_SSTRCV Oprac. schematu wyników
KEI2 RKE_CALL_PA_SSTRCV Oprac. schematu wyników
KEI3 RKE_CALL_PA_SSTRCV Oprac. schematu wyników
KEK0 SAPMKCIK Test - transakcja wskaźników
KELR RKEBW3RE Retrakcja BW/CO-PA: Wykonanie
KELS RKEBW3RV Retrakcja BW/CO-PA: Stornowanie
KELU RKEBW3UE Retrakcja BW/CO-PA: Przegląd
KELV RKEBW3VA Retr.BW/CO-PA: War. zmiennej zapyt.
KEMDM SAPMKEC1N Opracow. danych podst. centrum zysku
KEMN MENUKEMN Menu aplikacji rachunku wyników
KEMO SAPMKCB9 Monitorow. testu: Raport wyników
KEN1 SAPMSNUM Opracowanie zakr. numerów: COPA_IST
KEN2 SAPMSNUM Opracowanie zakr. numerów: COPA_PLAN
KEND SAPMKEND Zmiany przypisań
KEO1 KEO_START_NF Tworzenie struktury organizacyjnej
KEO2 KEO_START_NF Zmiana struktury organizacyjnej
KEO3 KEO_START_NF Wyświetlanie struktury organiz.
KEOA1 SAPLCMDT5 Aktywacja MPK
KEOA2 SAPLCMDT5 Aktywacja centrów zysku
KEOA3 SAPLCMDT5 Aktywacja procesów
KEOAP2 KEO_START_NF Zmiana alt. struktury centrów zysku
KEOAP3 KEO_START_NF Wyświetl. alt. strukt. centrów zysku
KEOC2AP RKEOC2AP Aktyw. alt. struktury centrów zysku
KEOD1 SAPLCMDT5 Cofanie nieaktywnych MPK
KEOD2 SAPLCMDT5 Cofanie nieaktywnych centrów zysku
KEOD3 SAPLCMDT5 Cofanie nieaktywnych procesów gosp.
KEOG1 RKEOGEN1 Generowanie hierarchii standardowej
KEOG2 RKEOGEN2 Generowanie hierarchii alternatywnej
KEOG3 RKEOGEN3 Zastępowanie hierarchii standardowej
KEOP1 RKEOPRI0 Drukowanie hierarchii standardowej
KEOP2 RKEOPRI1 Drukowanie struktury organizacyjnej
KEOV RKEOV Przegląd cykli CO-PA
KEP6 SAPMSVMA Opracowanie cech
KEP7 SAPMSVMA Wyświetlanie cech
KEP8 SAPMSVMA Obszary wyników
KEPA RKE_CALL_VC_TKEP7 Grupy cech dla rzecz. i plan.
KEPD RKE_CALL_VC_TKEP7 Grupy cech dla raportu
KEPM RKEPLKEPM Planowanie CO-PA
KEPM_W SAPLKEPLUW Planowanie sprzedaży i wyników w WWW
KEPM_WAO RKE_WAO_46C_PLANNING_PACK_NAV Ekran początkowy planowania CO-PA
KEPMU RKE_CONVERT_LAYOUT_INTO_PLEVEL Generowanie poz. planow. z formatu
KEPP RKEPLPPR Kontrola struktury plan.
KEPZ RKE_CALL_V_TKEPSZK Oprac. dostęp. do elast. pomocy pl.
KEPZ_E RKE_CALL_V_TKEPSZK Dostęp do zdarzeń zal. od obiektu
KEPZ_P RKE_CALL_V_TKEPSZK Dostęp do prognozy zal. od obiektu
KEPZ_U RKE_CALL_V_TKEPSZK Dostęp do szer. przesz. zal. od ob.
KEPZ_V RKE_CALL_V_TKEPSZK Dostęp do klucza rozdz. zal. od ob.
KEQ5 RKEAVIEW Oprac.wglądu z wstęp.ustaw.obsz.wyn.
KEQ6 RKEAVIEW Oprac.wglądu z wstęp.ustaw.obsz.wyn.
KER1 RKEB0401 Opracowanie schematu obliczeniowego
KES1 RKMERK00 CO-PA: Opracowanie wartości cech
KES2 RKMERK00 Konfigurowanie: Wyświetlanie cech
KES3 SAPMKXHI Konfig. - oprac. hier. danych podst.
KETE SAPMKE0C_TEMP CO-PA: Schematy obszaru wyników
KETR RKCTRTX1 Narzędzie do tłumaczenia CO-PA
KEU1 SAPMKAL1 Tworz. przejęcia rzecz. kosztów MPK
KEU1N SAPLKAL1 Tworz. przejęcia rzecz. kosztów MPK
KEU2 SAPMKAL1 Zmiana przejęcia rzecz. kosztów MPK
KEU2N SAPLKAL1 Zmiana przejęcia rzecz. kosztów MPK
KEU3 SAPMKAL1 Wyśw. przejęcia rzecz. kosztów MPK
KEU3N SAPLKAL1 Wyśw. przejęcia rzecz. kosztów MPK
KEU4 SAPMKAL1 Usuwanie przejęcia rzecz.kosztów MPK
KEU4N SAPLKAL1 Usuwanie przejęcia rzecz.kosztów MPK
KEU5 SAPMKGA2 Wykonan. przejęcia rzecz.kosztów MPK
KEU6 SAPMKGA1 Transf. rzecz. kosztów MPK: Przegląd
KEU6N SAPMKGA1 Transf. rzecz. kosztów MPK: Przegląd
KEU7 SAPMKAL1 Tworzenie planu przejęcia MPK
KEU7N SAPLKAL1 Tworzenie planu przejęcia MPK
KEU8 SAPMKAL1 Zmiana przejęcia plan. MPK
KEU8N SAPLKAL1 Zmiana przejęcia plan. MPK
KEU9 SAPMKAL1 Wyświetlenie przejęcia plan. MPK
KEU9N SAPLKAL1 Wyświetlenie przejęcia plan. MPK
KEUA SAPMKAL1 Usuwanie przejęcia plan. MPK
KEUAN SAPLKAL1 Usuwanie przejęcia plan. MPK
KEUB SAPMKGA2 Wykonanie planu przejęcia MPK
KEUC SAPMKGA1 Transf. plan. kosztów MPK: Przegl.
KEUCN SAPMKGA1 Transf. plan. kosztów MPK: Przegl.
KEUD RKE_KEUD Przegląd rzecz. cykli rozłożenia
KEUE RKE_KEUE Przegląd plan. cykli rozłożenia
KEUG RKEU1GEN Przygotowanie przejęcia kosztów MPK
KEUH RKEU_KEYFIGURE Opracowanie wskaźnika alokacji
KEUU RKDREODA Reorganizacja danych
KEV0 SAPLKEFV_MNT Opracowanie klucza rozdziału
KEV1 SAPMGPSP Tworzenie klucza rozdziału
KEV2 SAPMGPSP Zmiana klucza rozdziału
KEV3 SAPMGPSP Wyświetlanie klucza rozdziału
KEV4 SAPMGPSP Usuwanie klucza rozdziału
KEVG RKEABCVGA Rodz. operacji zw. z kosz. proces.
KEVG2 RKE_CALL_V_TKEVGX Przypisanie grupy cech
KEVG3 RKE_CALL_V_TKEVGX Przypisanie grup pó wartości
KEWUSL RKEWUSL Lista miejsc użycia cyklów dla CO-PA
KEWW RKDREOFO Reorganizacja formularzy
KEX9 RKEB0405 Reorganizacja formatu plan. (stara)
KEZ5 RKE_DIST Przeprowadz. podziału
KFTP RKCFILE0 Połączenie R/2 - R/3: Transfer pliku
KGBC EWBCMPMD Kopiowanie mandanta CMP
KGI2 SAPLKAZB Narzuty rzecz.: zlec.wew.przetw.poj.
KGI4 SAPLKAZB Narz. rzecz.: Zlec. wew. przetw. zb.
KGO2 SAPLKAZB Narzuty obl.: Zlec.wew.przetw.zbior.
KGO4 SAPLKAZB Narzuty obl.: Zlec.wew. przetw.zb.
KGP2 SAPLKAZB Narzuty plan.: Zlec.wew. przetw.poj.
KGP4 SAPLKAZB Narzuty plan.: Zlec.wew. przetw.zb.
KGST EWSTEUER Kontrola spójności tabel sterujących
KIMS RKCIMSST Połączenie R/2-R/3: Systemy SIK
KIS6 SAPMKGA1 Przegląd korekty segmentu
KIS6N SAPLKAL1 Przegląd korekty segmentu
KISR SAPMKGA2 Wykonanie rzecz. korekty segmentu
KJH1 SAPLKKHI Tworzenie grup elementów PSP
KJH2 SAPLKKHI Zmiana grup elementów PSP
KJH3 SAPLKKHI Wyświetlanie grup elementów PSP
KK01 SAPL0KSK Tworzenie wskaźników statystycznych
KK02 SAPL0KSK Zmiana wskaźników statystycznych
KK03 SAPL0KSK Wyświetl. wskaźników statystycznych
KK03DEL SAPL0KSK Usuwanie wskaźników statystycznych
KK04 RKWBSK00 Wskaźn. stat.: Raport danych podst.
KK05 SAPMV12A Tworz. tabeli warunków (cena GMKZ)
KK06 SAPMV12A Zmiana tabeli warunków (cena GMKZ)
KK07 SAPMV12A Wyświetl.tabeli warunków (cena GMKZ)
KK11 SAPMV13A Tworzenie warunku
KK12 SAPMV13A Zmiana warunku
KK13 SAPMV13A Wyświetlanie warunku
KK14 SAPMV13A Tworzenie warunku z wzorcem
KK16 RKKTRPLN Planow.CO-NK: zmiana kosz./przej.dz.
KK17 RKKTRPLN Planow.CO-NK: wyśw.kosztów/przej.dz.
KK46 RKKTRPLN Planow.CO-NK: zmiana wsk. statyst.
KK47 RKKTRPLN Planow.CO-NK: wyśw. wskaźn. statyst.
KK65 SAPMKES1 Planow.NK tworz.form.kosz./przyj.dz.
KK66 SAPMKES1 Planow.RNKzm. form.koszt./przej. dz.
KK67 SAPMKES1 Plan. RNK wyś. form. kosz./przyj.dz.
KK87 SAPLKO71 Rozlicz. rzecz.: Zbieracz kosz.prod.
KK88 SAPLKO71 Rozliczenie rzecz.: Nośniki kosztów
KK89 SAPLKO71 Rozlicz. rzecz.: Nośnik kosztów
KK95 SAPMKES1 Tworz. form. plan. NK dla wsk. stat.
KK96 SAPMKES1 Zmiana for. plan. NK dla wsk. stat.
KK97 SAPMKES1 Wyśw. form. plan. NK dla wsk. stat.
KKA0 SAPMKKAB Opracowanie okresu blokowania
KKA0P SAPMKKAB Opracowanie okresu blokowania
KKA1 SAPMKKAA Zlecenie ustalania wyniku i PwT
KKA1P SAPMKKAA Zlecenie ustalania wyniku i PwT
KKA2 SAPMKKAA Projekt ustalania wyniku i PwT
KKA2P SAPMKKAA Projekt ustalania wyniku i PwT
KKA3 SAPMKKAA Poz. dokum. sprzed. ustalania wyn.
KKA3P SAPMKKAA Poz. dokum. sprzed. ustalania wyn.
KKA4 SAPMKKAA Dod. danych rozgran. do zlecenia
KKA5 SAPMKKAA Dod. dan. rozgran. do elem. PSP
KKA6 SAPMKKAA Dod. danych rozgran. do zlec.klienta
KKA7 SAPMKKAA Usuwanie danych rozgranicz. zlecenia
KKA7P SAPMKKAA Usuwanie danych rozgranicz. zlecenia
KKA8 SAPMKKAA Usuw. danych rozgranicz. do el. PSP
KKA8P SAPMKKAA Usuw. danych rozgranicz. do el. PSP
KKA9 SAPMKKAA Usuwanie danych rozgr. zlec.klienta
KKA9P SAPMKKAA Usuwanie danych rozgr. zlec.klienta
KKAA RKAEP000 Poz. poj. dok. sprzed. - ustal. wyn.
KKAB SAPMKKB2 Wykonanie wybranych raportów
KKAC RKKBKIS1 Wyświetlanie hierar. zlec. klienta
KKAD RKKBSEL1 Lista zleceń dla produkcji jednostk.
KKAE SAPKKA10 Ustal. wyniku: Wyśw. listy roboczej
KKAF SAPKKA11 Rozgran.: Usuwanie listy roboczej
KKAG SAPMKKAC PwT: Wyświetlanie listy roboczej
KKAH RKKBSELL Wybór zlecenia klienta
KKAI SAPKKA01 Ustalanie wyniku rzecz.: Zlecenia
KKAIP SAPKKA01PL Ustalanie planowego wyniku: Zlecenia
KKAJ SAPKKA00 Ustalanie wyniku rzecz: Elementy PSP
KKAJP SAPKKA00PL Ustalanie wyniku plan.: Elementy PSP
KKAK SAPKKA02 Ustalanie wyniku rzecz.: Zlec. kl.
KKAKP SAPKKA02PL Ustalanie wyniku pl.: Zlec. klienta
KKAL SAPKKA04 Ustal. wyniku: Wyświetl. protokołu
KKAM MENUKKAM Na zlecenie
KKAN SAPKKA05 Rozgraniczenie: Usuwanie protokołu
KKAO SAPMKKAC Ustalanie PwT: Przetwarzanie zb.
KKAQ SAPMKKAC Wyświetl. PwT: Przetwarz. zbiorcze
KKAS SAPMKKAC Ustalanie PwT: Zbieracz koszt. prod.
KKAT SAPMKKAC Wyświetl. PwT: Zbieracz koszt. prod.
KKAV SAPMKKAC Ustalanie PwT hierar. nośn. kosztów
KKAW SAPMKKAC Wyświetlanie PwT hierar. nośn.koszt.
KKAX SAPMKKAC Ustal. PwT: Zlecenie
KKAY SAPMKKAC Wyświetl. PwT: Zlecenie
KKB_RLISE RKKBRLISE Lista raportu (pojedyncza)
KKB_RLISH RKKBRLISH Lista raportów (hierar.-sekwencyjna)
KKB_RLISP RKKBRLISP Lista raportu (tylko kontr. danych)
KKB0 RKKB2030 Parametr sterowania systemu inform.
KKB0N RKKB2030N Parametr sterowania systemu inform.
KKB1 RKKBKIS1 Pozycje kalkul. dokumentu sprzedaży
KKB2 RKKBKIS1 Pozycje kalkul. nośnika kosztów
KKB3 RKKBKIS1 Pozycje kalkul. elementów PSP
KKB4 RKKBKIS1 Wykaz pozycji do kalkulacji wzor.
KKB5 RKKBKIS1 Pozycje kalkul. materiału
KKB6 RKKBFOCO Ustawienie drzew raportów
KKBB RKKB1000 Wywołanie raportu CM
KKBC SAPMKKB2 Drzewo struktury syst. inform. CO-PC
KKBD RKKBSELN Wybór zlecenia bez odchyleń
KKBE RKKBSELN Wybór zlecenia z odchyleniami
KKBF RKKBSEL1 Wybór zleceń (klasyfikacja)
KKBG RKKBJGEN Generowanie grupy raportów
KKBH SAPMKB02 Raport planowania nośników kosztów
KKBI RKKBJEIN Import i generowanie gr. raportów RW
KKBO RKKBRPTR Drzewo raportów
KKBU SAPMKB01 Nośnik kosztów: Przegląd planowania
KKBZ RKKRHILI2 Wyświetlanie listy hierarchii
KKC1 SAPMKKP0 Tworzenie nośnika kosztów
KKC2 SAPMKKP0 Zmiana nośnika kosztów
KKC3 SAPMKKP0 Wyświetlanie nośnika kosztów
KKC4 SAPMKKPP Tworzenie planowania nośnika kosz.
KKC5 SAPMKKPP Zmiana planowania nośnika kosztów
KKC6 SAPMKKPP Wyświetl. planowania nośnika kosz.
KKC7 SAPMKKP0 Tworzenie grupy produktów
KKC8 SAPMKKP0 Zmiana grupy produktów
KKC9 SAPMKKP0 Wyświetlenie grupy produktów
KKCA RKAEP000 Odchyl. pojed. pozyc. nośnika koszt.
KKCP RKAEP000 Plan pozycji poj. nośnika kosztów
KKCS RKAEP000 Nośnik kosztów: Rzecz. pozycje poj.
KKCV SAPMV76A Konfig. poz.poj. odchyl. nośn. kosz.
KKDV SAPMKEDV CO-PC: Opracowanie poz. agregacji
KKE1 SAPMK70B Dodawanie kalkulacji wzorcowej
KKE2 SAPMK70B Zmiana kalkulacji wzorcowej
KKE3 SAPMK70B Wyświetlanie kalkulacji wzorcowej
KKE4 RKKEBTL1 Przegląd kalkulacji wzorcowej
KKE5 RKKEDEL1 Usuwanie danych test. kalk. wzorc.
KKE6 SAPMKKB4 Analiza kalk. jedn. - kalk. wzor.
KKE7 RKKBRPTR Drzewo raportów dla kalkulacji wzor.
KKEB RKKEK0BI Ponowna wycena kalkulacji wzorcowych
KKEC RKKEKLVE Porównanie kalk. wzor. - kalk. jedn.
KKED RKKBKIS1 Specyfikacja mat. dla kalkul. wzor.
KKF1 SAPMKAUF Tworzenie zlecenia produkcyjnego CO
KKF2 SAPMKAUF Zmiana zlecenia produkcyjnego CO
KKF3 SAPMKAUF Wyświetlanie zlecenia produkcji CO
KKF4 SAPMKBUD Zmiana wartości planowanych CO-FA
KKF5 SAPMKBUD Wyświetl. wartości planowanych CO-FA
KKF6 SAPMKOSA Tworzenie zbieracza kosztów produk.
KKF6M RK_PKOSA_MULTI_CREATE Tworzenie zb. zbieraczy koszt. prod.
KKF6N SAPMKOSA_46 Opracowanie zbieracza kosztów prod.
KKF7 SAPMKOSA Zmiana zbieracza kosztów produkcji
KKF8 SAPMKOSA Listowanie zbier. kosztów produkcji
KKF9 RKKSAN00 Szukanie zleceń CO
KKFB RKAEP000 Poz. poj. zlec. seryj. - odchylenia
KKG0 SAPMKKAB Wyświetlanie okresu blokowania
KKG0P SAPMKKAB Wyświetlanie okresu blokowania
KKG1 SAPMKKAA Wprowadz. kosztów sprzed.: Zlecenie
KKG2 SAPMKKAA Wprowadz. kosztów sprzedaży: Projekt
KKG3 SAPMKKAA Wprowadz. kosztów sprz.: Zlec. sprz.
KKH1 SAPLKKHI Tworzenie grupy nośników kosztów
KKH2 SAPLKKHI Zmiana grupy nośników kosztów
KKH3 SAPLKKHI Wyświetlanie grupy nośników kosztów
KKML0 SAPMKCEE Wykonanie raportu dochodzenia
KKML1 SAPMKCEE Tworzenie raportu dochodzenia
KKML2 SAPMKCEE Zmiana raportu dochodzenia
KKML3 SAPMKCEE Wyświetlanie raportu dochodzenia
KKML4 SAPMKES1 Tworzenie formularza
KKML5 SAPMKES1 Zmiana formularza
KKML6 SAPMKES1 Wyświetlanie formularza
KKML7 RKDKENNZ Opracowanie wskaźników
KKML8 RKDBAT02 Przetwarzanie raportów w tle
KKMLH RKCOBTR2 Transport raportów
KKMLI RKCOBTR4 Transport formularzy
KKMLJ RKCOBTR3 Kopiowanie mandantów z raportów
KKMLK RKCOBTR5 Kopiowanie mandantów z formularzy
KKMLM SAPMKCB9 Kontrola test. raportów rek.obiektów
KKMLN RKDREODA Reorganizacja danych raportów
KKMLO RKDREOBE Reorganizacja raportów
KKMLP RKDREOFO Reorganizacja formularzy
KKMLV RKES0101 Opracowanie zmiennych globalnych
KKMN MENUKKMN Obszar aplikacji kalkulacji produktu
KKN1 SAPLKAZB Pon.wyc.rzecz.: Nośn.kosz.przet.poj.
KKN2 SAPLKAZB Pon.wyc.rzecz.: noś.koszt.przetw.zb.
KKO0 SAPMKCEE Wykonanie raportu dochodzenia
KKO1 SAPMKCEE Tworzenie raportu dochodzenia
KKO2 SAPMKCEE Zmiana raportu dochodzenia
KKO3 SAPMKCEE Wyświetlanie raportu dochodzenia
KKO4 SAPMKES1 Tworzenie formularza
KKO5 SAPMKES1 Zmiana formularza
KKO6 SAPMKES1 Wyświetl. formularza
KKO7 RKKBKKO7 Opracowanie wskaźników
KKO8 RKDBAT02 Przetwarzanie raportów w tle
KKOB MENUKKOB Rach. nośnika kosz.: Funkcje podst.
KKOG RKE_CALL_VC_TKEP7 Kalkulacja grup cech
KKOH RKCOBTR2 Transport raportów
KKOI RKCOBTR4 Transport formularzy
KKOJ RKCOBTR3 Kopiowanie mandantów z raportów
KKOK RKCOBTR5 Kopiowanie mandantów z formularzy
KKOM SAPMKCB9 Kontrola test. raportów rek.obiektów
KKON RKDREODA Reorganizacja danych raportów
KKOO RKDREOBE Reorganizacja raportów
KKOP RKDREOFO Reorganizacja formularzy
KKOR SAPMKKB2 Wybór raportu
KKOT RKDREPDV Podział raportu
KKOV RKES0101 Opracowanie zmiennych globalnych
KKOW SAPMKCC0 Opracowanie rodz. przel. waluty RKK
KKP1 SAPMKKP0 Tworzenie rekordu podst. hierarchii
KKP2 SAPMKKP0 Zmiana rekordu podst. hierarchii
KKP3 SAPMKKP0 Wyświetl. rekordu podst. hierarchii
KKP4 SAPLKKP2 Wyśw. hierarchii nośników kosztów
KKP5 SAPMKKP2 Hier.noś.kszt.: Poj. oprac. odchyleń
KKP6 SAPMKKP4 Nośnik kosztów: Analiza
KKPA SAPLKKP4 Tworzenie kalk. bez str. ilościowej
KKPAN SAPLCKDI Tworzenie kalk. bez struktury il.
KKPB SAPLKKP4 Zmiana kalkul. bez str. ilościowej
KKPBN SAPLCKDI Zmiana kalkulacji bez struktury il.
KKPC SAPLKKP4 Wyświetl. kalk. bez str. ilościowej
KKPCN SAPLCKDI Wyświetlanie kalk. bez struktury il.
KKPD RKKBSEL1 Lista zleceń prod. procesowej
KKPDN SAPLCKDI Tworzenie kalk. bez struktury il.
KKPE SAPMKKB2 Wybór raportu prod. procesowej
KKPG RKKPHIE2 Graf. oprac. hier. nośnika kosztów
KKPH RKKPKTR0 Wprowadzanie zbiorcze
KKPHIE SAPMKKP0 Hierarchia nośników kosztów
KKPJ SAPLKAZB Narzuty RZECZ: nośn.kosz.prop.zbior.
KKPM MENUKKPM Menu kalkulacji procesu
KKPN RKKPPGR0 Przypisanie materiału
KKPT SAPMKKP2 Hier. noś. kszt.: przetw. zb. odch.
KKPU SAPMKKB2 Lista użytkowników raportów
KKPV RKKPPV01 Usuwanie danych operacji
KKPX SAPMKKPA Rozdział kosztów rzecz. noś. kosztów
KKPY SAPMKKPA Rozdział kosztów rzecz. noś. kosztów
KKPZ SAPLKAZB Narzuty RZ: nośn.kosz. przetw.pojed.
KKR0 RKKRKKR0 Agregacja CO: Opracowanie hierarchii
KKR1 RKKRKKR1 Agregacja CO: Rodz. obiektów agreg.
KKR2 RKKRKKR2 Agregacja CO: Cechy agregacji
KKRA SAPMKKRD Agregacja: Zlecenia
KKRC SAPMKKRD Agregacja: Obiekt CO
KKRO SAPMKKRD Gromadzenie danych: Dochodz. prod.
KKRP SAPMKKRD Agregacja: Projekty
KKRS SAPMKKRD Agregacja: Produkcja seryjna NK
KKRV RKKRPRRE Gromadzenie danych dochodz. produktu
KKRZ SAPMKKRD Agregacja: Produkcja proces. NK
KKS1 SAPMKKS0 Odchylenia zleceń produkc. (PZb)
KKS1N SAPMKKS0 Odchylenia zleceń produkc. (PZb)
KKS2 SAPMKKS0 Odchylenia zleceń produkc. (PPoj)
KKS3 SAPMKKS0 Braki zleceń produkcyjnych (PZb)
KKS4 SAPMKKS0 Braki zleceń produkc. (PPoj)
KKS5 SAPMKKS0 Odchylenia produkcji okresow. (PZb)
KKS6 SAPMKKS0 Odchylenia produkcji okresow. (PPoj)
KKS7 SAPMKKS0 Braki produkcji okresowej (PZb)
KKS8 SAPMKKS0 Braki produkcji okresowej (PPoj)
KKSB SAPMKKB2 Początek wybranych raportów
KKSD RKKBSEL1 Lista zl. dla produk. na zl. wewn.
KKSM MENUKKSM Controllig ksz. prod.: prod. na mag.
KKSP SAPMKKS0 Odchylenia produkcji projekt. (PZb)
KKSQ SAPMKKS0 Odchylenia produkcji projekt. (PPoj)
KKSR SAPMKKS0 Braki produkcji projekt. (PZb)
KKSS SAPMKKS0 Braki produkcji projekt. (PPoj)
KKST SAPMKKS0 Odchylenia zleceń klienta (PZb)
KKSU SAPMKKS0 Odchylenia zleceń klienta (PPoj)
KKSV SAPMKKS0 Braki zlecenia klienta (PZb)
KKSW SAPMKKS0 Braki zlecenia klienta (PPoj)
KKV1 RKKBVMA1 Opracowanie wglądu wyb. zleceń prod.
KL01 SAPLKMA6 Tworzenie rodz. działań
KL02 SAPLKMA6 Zmiana rodzaju działania
KL03 SAPLKMA6 Wyświetlanie rodz. działań
KL04 SAPLKMA6 Usuwanie rodz. działań
KL05 SAPMKMAA Rodz. działań: Wyświetl. zmian
KL13 SAPLKMA6 Rodz. działań: Raport danych podst.
KL14 SAPLKMA6 Usuwanie rodzajów działań
KL20 SAPLKWSB Rozl. szabl. - struktura MPK/RDział
KLABL RKLDERIFO Wyprowadzenie reguły ryzyka nieśc.
KLABL_ACP RKLDERIFO Wyprowadzenie RRN dla poz.kl.rach.PW
KLABL_BCA RKLDERIFO Wyprowadzenie RRN dla BCA
KLABL_DE RKLDERIFO Wyprowadzenie RRN dla derywatów
KLABL_FX RKLDERIFO Wyprowadzenie RRN dla walut
KLABL_LO RKLDERIFO Wyprowadzenie RRN dla kredytów
KLABL_MM RKLDERIFO Wyprowadzenie RRN dla rynku pien.
KLABL_RC RKLDERIFO Wyprowadzenie RRN dla obiektu ryz.
KLABL_VT RKLDERIFO Wyprowadzenie RRN dla trans. zm.
KLCCTOEU RKLCCTOEU Zarządz.protok.udog.kred. i zabezp.
KLCOCUMIG RKLCOCUMIG Odczyt pierw. przyp. waluty -> kraj
KLEH RKLEHSHOW Wyświetlanie protokołu
KLEXT RKLEXT02 Wyśw. akt. zewn. transakcji
KLFZ0001 BUSVIEWS Sterowanie UK: Aplikacja
KLFZ0002 BUSVIEWS Sterowanie UK: Grupy pól
KLFZ0003 BUSVIEWS Sterowanie UK: Wglądy
KLFZ0004 BUSVIEWS Sterowanie UK: Fragmenty
KLFZ0005 BUSVIEWS Sterowanie UK: Ekrany
KLFZ0006 BUSVIEWS Sterowanie UK: Kolejność ekranów
KLFZ0007 BUSVIEWS Sterowanie UK: Terminy
KLFZ0008 BUSVIEWS Sterowanie UK: Kontrole stand. UK
KLFZ0009 BUSVIEWS Sterowanie UK: Funckje dot. KUK
KLFZ0010 BUSVIEWS Sterowanie UK: Kody wyszukiwania
KLFZ0011 BUSVIEWS Sterowanie UK: Przyp.pola ek.->P.BD
KLFZ0013 BUSVIEWS Sterowanie UK: Typy ról
KLFZ0014 BUSVIEWS Sterowanie UK: Grupowanie typów ról
KLFZ0015 BUSVIEWS Sterowanie UK: Transakcji aplikacji
KLFZ0016 BUSVIEWS Sterowanie UK: Tabele
KLFZ0018 BUSVIEWS Sterowanie UK: Działania
KLFZ0019 BUSVIEWS Sterowanie UK: Mod.pól dla dział./St
KLFZ01 BUSSTART Udogodnienia kred.: Tworzenie
KLFZ02 BUSSTART Udogodnienia kredyt.: Zmiana
KLFZ03 BUSSTART Udogodnienia kredyt.: Wyświetlanie
KLFZCCTOEU RKLFZCCTOEU Konwersja waluty udogodnień kredyt.
KLFZDT01 RKLFZDT01 Udogod.kredyt. - raportowanie szcz.
KLFZDT02 RKLFZDT02 Udogod.kredyt. - raportowanie szcz.
KLFZMD01 RKLFZMD01 Udogodnienia kredyt.-raport.dan.pod.
KLFZMD03 RKLFZMD03 Udogodnienia kredyt.-raport.dan.pod.
KLGPUPDLR RKLFOUPDGPLR Przetwarzanie zbiorcze - ob. finans.
KLH1 SAPLKKHI Tworzenie grupy rodz. działań
KLH2 SAPLKKHI Zmiana grupy rodzajów działań
KLH3 SAPLKKHI Wyświetlanie grupy rodz. działań
KLLE RKLMAXLIMITEXCEEDED Przegląd: Przekroczone limity
KLMASSPRT RJBRRMPRT Wyświetlanie logów
KLMASSUPD RKLMASSUPD Przetwarzanie zbiorcze - ob. finans.
KLNACHT RKLNACHT Ustalanie kwoty zidentyfikowanej
KLNACHT1 RKLNACEG01 STARE: Przetw.dod.trans. puli danych
KLNACHT2 RKLNACHT01 Przetw. dod. - dane zbiorcze
KLNAEG01 RKLNACEG01 KTrPoj dla transakcji puli danych
KLNK SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: ISB_KL
KLNR SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: ISB_KL
KLONL RKLONLINE Spr.w tr.online
KLSDC1 SAPMKLSDC Kontrola transakcji poj.: Nowa
KLSDC2 SAPMKLSDC Kontrola transakcji poj.: Zmiana
KLSDC3 SAPMKLSDC Kontrola trans. poj.: Dezaktywacja
KLSDC4 RKLSDCLIST Wyświetlanie transakcji
KLSI01 SAPMKLSI01 Tworzenie zabezpieczeń
KLSI01_CFM SAPMKLSI01 Tworzenie zabezpieczeń
KLSI02 SAPMKLSI01 Zmiana zabezpieczeń
KLSI02_CFM SAPMKLSI01 Zmiana zabezpieczeń
KLSI03 SAPMKLSI01 Wyświetlanie zabezpieczeń
KLSI03_CFM SAPMKLSI01 Wyśw. zabezpieczeń
KLSICCTOEU RKLSICCTOEU Konwersja waluty zabezpieczeń
KM1V RKKSTSEV Warianty wyboru miejsc powst. koszt.
KM3V RKPRZSEV Warianty wyboru procesów gospod.
KM5V RKKOASEV Warianty wyboru rodzajów kosztów
KM7V RKLSTSEV Warianty wyboru rodzajów kosztów
KNMA SAPLKNMA WRD post.=rzecz.: MPK
KO01 SAPMKAUF Tworzenie zlecenia wewnętrznego
KO02 SAPMKAUF Zmiana zlecenia wewnętrznego
KO03 SAPMKAUF Wyświetlanie zlecenia wewnętrznego
KO04 SAPMKAUF Menedżer zleceń
KO08 RKCFILE0 Przejęcie danych podst. zlecenia
KO09 RKCDSM_A Struktury nadawcze danych operacji
KO12 SAPMKBUD Zmiana planu zlec. (glob.,rok)
KO12N R_OPA_PLN_PP_DIALOG Zmiana planowania łącznego zleceń
KO13 SAPMKBUD Wyświetl. planu zlec. (glob.,rok)
KO13N R_OPA_PLN_PP_DIALOG Wyświetl. planowania łącznego zleceń
KO14 SAPMKPT4 Kopiowanie planowania: Zlecenia wew.
KO14_OLD SAPLKO14 Kopiowanie zleceń wersji plan. (st.)
KO14N R_OPA_PLN_PP_DIALOG Ustawienie profilu planisty
KO15 SAPMKPT4 Kopiow. zleceń wewn. rzecz. do plan.
KO1ECP RECP_OPA Zlecenia wew.: Przyj. kalk. kosztów
KO22 SAPMKBUD Zmiana budżetu zlecenia
KO23 SAPMKBUD Wyświetlanie budżetu zlecenia
KO24 SAPMKBUD Zmiana dodatku zlecenia
KO25 SAPMKBUD Wyświetlanie dodatku zlecenia
KO26 SAPMKBUD Zmiana zwrotu zlecenia
KO27 SAPMKBUD Wyświetlenie zwrotu zlecenia
KO2A SAPMKBUB Zmiana dokumentu budżetowego
KO2B SAPMKBUB Wyświetlanie dokumentu budżetu
KO30 BPINDX02 Aktywacja kontroli dyspon. zleceń
KO31 RBPFCON1 Reorganizacja kontr. dyspon. zleceń
KO32 RBPFCOD1 Deaktywacja kontr. dyspon. zleceń
KO88 SAPLKO71 Rozliczenie rzecz.: Zlecenie
KO8A SAPLKO71 Rzecz.-rozlicz.: rozchód zam. z IM
KO8B SAPLKO71 Wyświetlanie dokumentu rozlicz.
KO8G SAPLKO71 Rozlicz. rzecz.: Zlecenia wewn./rem.
KO8N RKAKO8N0 Opracowanie zakresu nr dok. rozlicz.
KO9E SAPLKO71 Rozlicz. plan.: Zlecenie wewnętrzne
KO9G SAPLKO71 Rozlicz. plan.: Zlecenia wewnętrzne
KOA1 R_ALE_INTERNALORDER_SEND Wysyłanie zlecenia wewn.
KOAB RKKOT2 Rodzaje zleceń: Profil budżetowy
KOAI RKKOT2 Rodz. zleceń: Propozycja integr. pl.
KOAK RKKOT2 Rodzaje zleceń: Klasyfikacja
KOAL RKKOT2 Rodzaje zleceń: Profil rozliczeniowy
KOAM RKKOT2 Rodzaje zleceń: Zlecenie wzorcowe
KOAO RKKOT2 Rodzaje zleceń: Aktualiz. obliga
KOAP RKKOT2 Rodzaje zleceń: Profil planowy
KOB1 RKAEP000 Zlecenia: Rzecz. poz. pojedyncze
KOB2 RKAEP000 Zlecenia: Pozycje pojedyncze obliga
KOB3 RKAEP000 Odchylenia w pozycjach poj. zleceń
KOB4 RKAEP000 Zlecenia: Pozycje pojedyncze budżetu
KOB5 RKAEP000 Zlec.: oprac. rozlicz. poz. poj.
KOB6 RKAEP000 Zlecenie: Rozlicz. poz. poj. rzecz.
KOB7 RKAEP000 Wybór poz. poj. śr. inw. dla rozch.
KOB8 RKAEP000 Pozycje poj. zlecenia PwT/okr. wyn.
KOBP RKAEP000 Zlecenia: Planowane pozycje poj.
KOC2 SAPMKKB2 Wykonanie wybranych raportów
KOC4 RKKBALV1 Analiza kosztów
KOCF RKAGJOBL Przeniesienie obligo: zlecenia
KOCM RKOCLMIG Konwersja: Klasyfikacja --> AUFK
KOCO RBPGJA02 Przeniesienie budżetu dla zleceń
KOH1 SAPLKKHI Tworzenie grupy zleceń
KOH2 SAPLKKHI Zmiana grupy zleceń
KOH3 SAPLKKHI Wyświetlanie grupy zleceń
KOK2 SAPMKAUF Opracowanie zbiorcze zleceń wewn.
KOK3 SAPMKAUF Wyświetlenie zbiorcze zleceń wewn.
KOK4 SAPMKAUF Autom. przetw. zbior. zleceń wewn.
KOK5 SAPMKAUF Lista danych podst. zleceń wewn.
KOK6 SAPMKAUF Wydruk zbiorczy zleceń wewnętrznych
KOL1 RKOALI01 Lista zleceń (dane podstawowe)
KOM1 SAPMKAUF Tworzenie zlecenia wzorcowego CO
KOM2 SAPMKAUF Zmiana zlecenia wzorcowego CO
KOM3 SAPMKAUF Wyświetlanie zlecenia wzorcowego CO
KOMM SAPL0C27 Konfiguracja listy pobrań
KON1 SAPLKAZB Pon.wyc.rzecz.: zlec.wew.przetw.poj.
KON2 SAPLKAZB Pon.wyc.rzecz.: zlec.wew. przetw.zb.
KONK SAPMSNUM Opracowanie zakresów numerów zleceń
KOP1 SAPMKPU1 Tworzenie przeszac. plan. zleceń
KOP2 SAPMKPU1 Zmiana przeszacowania plan. zleceń
KOP3 SAPMKPU1 Wyświetlanie przeszac. plan. zleceń
KOP4 SAPMKPU1 Usuwanie przeszac. plan. zleceń
KOPA1 SAPMKES1 Zlecenia pl. łączn.: Tworz. formatu
KOPA2 SAPMKES1 Zlecenia pl. łączn.: Zmiana formatu
KOPA3 SAPMKES1 Zlecenia pl. łączn.: Wyśw. formatu
KOPU SAPMKPU2 Wykonanie przeszac. plan. zleceń
KORI RKORJB00 Wybór zadania
KORJ RKORJB00 Wybór zadania (edycja)
KOSL MMANALOG Niekompl. SpM danych handlu zagr.
KOSRLIST RKASELRULES Wyświetl. zbiorcze przepisu rozlicz.
KOT2 RKKOT2 Opracowanie rodz. zleceń - wsz. typy
KOT2_OPA RKKOT2 Rodzaje zleceń wewnętrznych
KOT2_PAUF RKKOT2 Kontrola rodz. zlec. - zlec. prod.
KOT2_PKOSA RKKOT2 Kontrola rodz. zlec. - zb. kosz. pr.
KOT2_TP RKKOT2 Opracowanie rodz. zleceń - wsz. typy
KOT3 RKKOT2 Wyświetlanie rodzajów zleceń
KOT3_OPA RKKOT2 Rodzaje zleceń wewnętrznych
KOTZ RKKBKIS1 Pozycje kalkulacji do zlecenia
KOV2 SAPMKAVG Opracowan. grup operacji dla zleceń
KOV3 SAPMKAVG Wyświetl. grup operacji dla zleceń
KOW1 SAPMKAL1 Tworzenie przeksięg. okresowego
KOW1N SAPLKAL1 Tworzenie przeksięg. okresowego
KOW2 SAPMKAL1 Zmiana przeksięg. okresowego
KOW2N SAPLKAL1 Zmiana przeksięg. okresowego
KOW3 SAPMKAL1 Wyświetl. przeksięg. okresowego
KOW3N SAPLKAL1 Wyświetl. przeksięg. okresowego
KOW4 SAPMKAL1 Usuwanie przeksięgowania okresowego
KOW4N SAPLKAL1 Usuwanie przeksięgowania okresowego
KP04 RKCCAPLN Ustawienie profilu planisty
KP06 RKCCAPLN Zmiana plan. rdz. kosz./przyj.dział.
KP07 RKCCAPLN Wyśw. plan. rodz. kszt./przyj.dział.
KP16 RKCCAPLN Zmiana danych plan. kosztów pierwot.
KP17 RKCCAPLN Wyświetl. danych plan. kosztów pier.
KP26 RKCCAPLN Zmiana danych plan. rodzajów dział.
KP27 RKCCAPLN Wyswietl. danych plan. rodz. dział.
KP36 RKCCAPLN Zmiana danych plan. kosztów wtórnych
KP37 RKCCAPLN Wyświet. danych plan. kosztów wtórn.
KP46 RKCCAPLN Zmiana danych plan. wsk. statyst.
KP47 RKCCAPLN Wyświetl. danych plan. wsk. statyst.
KP56 RKCCAPLN Zmiana danych plan. przychodów
KP57 RKCCAPLN Wyświetlenie danych plan. przychodów
KP65 SAPMKES1 Tworzenie formatu plan. kosztów
KP66 SAPMKES1 Zmiana formatu plan. kosztów
KP67 SAPMKES1 Wyświetlanie formatu plan. kosztów
KP75 SAPMKES1 Tworz. formatu plan. rodz. dział.
KP76 SAPMKES1 Zmiana formatu plan. rodz. dział.
KP77 SAPMKES1 Wyświetl. formatu plan. rodz. dział.
KP80 SAPLKEFV_MNT Opracowanie klucza rozdziału
KP81 SAPMGPSP Tworzenie klucza rozdziału
KP82 SAPMGPSP Zmiana klucza rozdziału
KP83 SAPMGPSP Wyświetlanie klucza rozdziału
KP84 SAPMGPSP Usuwanie klucza rozdziału
KP85 SAPMKES1 Tworz. formatu plan. wsk. statyst.
KP86 SAPMKES1 Zmiana formatu plan. wskaź. stat.
KP87 SAPMKES1 Wyśw. formatu plan. wsk. statyst.
KP90 SAPMKPT2 Usuwanie kosztów plan.
KP90NI SAPMKPT2 Usuwanie kosztów plan.
KP91 SAPMKPT2 Usuwanie kosztów plan.
KP91NI SAPMKPT2 Usuwanie danych planowych
KP95 SAPMKPT5 Ponowna wycena wartości plan. ręcz.
KP96 SAPMKPT2 Aktywacja poz. poj. + integracji pl.
KP97 SAPMKPT4 Kopiowanie planowania dla MPK
KP98 SAPMKPT4 Kopiowanie rzecz.-> plan. dla MPK
KP9R COKPR005 Kopiowanie cen zasobów CO
KP9S COKPR004 Przeszacowanie cen zasobów CO
KPA6 RKOPAPLN Zm. plan. rodz. kosztów pierwotnych
KPA7 RKOPAPLN Wyświetl. plan. rodz. kosz. pierw.
KPAS SAPLKWTP Rzecz. rozl. sch.: MPK/rodz. dział.
KPB6 RKCCAPLN Zmiana danych plan. rodzajów dział.
KPB7 RKCCAPLN Wyswietl. danych plan. rodz. dział.
KPC6 RKOPAPLN Zmiana planowania wprowadz. dział.
KPC7 RKOPAPLN Wyświetlanie plan. wprowdz. dział.
KPD6 RKOPAPLN Zmiana danych plan. wsk. statyst.
KPD7 RKOPAPLN Wyświetl. danych plan. wsk. statyst.
KPE6 RKOPAPLN Zmiana plan. rodz. przychodów
KPE7 RKOPAPLN Wyświetl. planowania rodz. przychod.
KPEP RKP_FLEX_UPL_PROT Protokół elast. odczytu z pl. Excela
KPEU K_COOM_KPP_FLEX_UPL Elast. odczyt z pliku dla pl. Excel
KPF6 RKOPAPLN Zmiana plan. rdz. kosz./przyj.dział.
KPF7 RKOPAPLN Wyśw. plan. rodz.kosz./przyj.dział.
KPG1 SAPMGPLP Tworzenie parametrów planowania
KPG2 SAPMGPLP Zmiana parametrów planowania
KPG3 SAPMGPLP Wyświetlanie parametrów planowania
KPG4 SAPMGPLP Usuwanie parametrów planowania
KPG5 SAPMKES1 Tworzenie formatu plan. kosztów
KPG6 SAPMKES1 Zmiana formatu plan. kosztów
KPG7 SAPMKES1 Wyświetlanie formatu plan. kosztów
KPH0 SAPLKEFV_MNT Opracowanie klucza rozdziału
KPH1 SAPMGPSP Tworzenie klucza rozdziału
KPH2 SAPMGPSP Zmiana klucza rozdziału
KPH3 SAPMGPSP Wyświetlanie klucza rozdziału
KPH4 SAPMGPSP Usuwanie klucza rozdziału
KPH5 SAPMKES1 Tworz. formatu plan. wsk. statyst.
KPH6 SAPMKES1 Zmiana formatu plan. wskaź. stat.
KPH7 SAPMKES1 Wyśw. formatu plan. wsk. statyst.
KPHR RKHRPLAN Transfer kosztów osobowych do CO
KPI6 RKOPAPLN Zmiana danych plan. wsk. statyst.
KPI7 RKOPAPLN Wyświetl. danych plan. wsk. statyst.
KPPS SAPLKWTP Plan. rozl. szablonu: MPK/ RodzDz
KPR1 RCCAVIEW Wywołanie oprac. wglądu z ORK
KPRI SAPMV12A Definiowanie tabel cen
KPRN RKPLNR10 Kopiowanie schem. planowania zasobów
KPRO MENUKPRO Administracja KPRO
KPRW COKP0003 Analiza wykorzystanych zasobów
KPRZ COKP0004 Ponowna wycena planowania receptury
KPSI SAPLKNMA Uzgodnienie planu w CCA
KPSR SAPMKGA2 Wykonanie stornowania segmentu plan.
KPT6 SAPLKCTV Wykonanie planowania strukturalnego
KPU1 SAPMKPU1 Tworzenie przeszacowania plan.
KPU2 SAPMKPU1 Zmiana przeszacowania plan.
KPU3 SAPMKPU1 Tworzenie przeszacowania plan.
KPU4 SAPMKPU1 Usuwanie przeszacowania planu
KPUB RKPU2BAT Transak.:Przeszac. planu we wsadzie
KPY1 SAPMGPLP Tworzenie parametrów planowania
KPY2 SAPMGPLP Zmiana parametrów planowania
KPY3 SAPMGPLP Wyświetlanie parametrów planowania
KPY4 SAPMGPLP Usuwanie parametrów planowania
KPZ2 SAPMKBUD Zmiana budżetu MPK
KPZ3 SAPMKBUD Wyświetlanie budżetu MPK
KR01 SAPMKSRD Tworzenie agregacji
KR02 SAPMKSRD Zmiana agregacji
KR03 SAPMKSRD Wyświetlanie agreg.
KR04 SAPMKSRD Usuwanie agregacji
KR05 SAPMKSRE Wykonanie agregacji
KRMI RKAEP000 Pozycje poj. zlecenia seryj. rzecz.
KS01 SAPLKMA1 Tworzenie MPK
KS02 SAPLKMA1 Zmiana MPK
KS03 SAPLKMA1 Wyświetlanie MPK
KS04 SAPLKMA1 Usuwanie MPK
KS05 SAPMKMAA MPK: Wyświetlanie zmian
KS07 SAPMKMA1 Wykonanie wprowadz. wstępnego MPK
KS08 SAPLKMA1 Wykonanie edycji list MPK
KS12 SAPLKMA1 Zmiana MPK
KS13 SAPLKMA1 MPK: Raport danych podstawowych
KS14 SAPLKMA1 Usuwanie miejsc powstawania kosztów
KS30 SAPLKMA1 MPK: Zarządzanie zmianami
KSA3 SAPLKAZB Rozgraniczenie MPK rzeczywiste
KSA4 SAPMKSZB Wykonanie rozgraniczenia rzecz.
KSA8 SAPLKAZB Rozgraniczenie MPK planowe
KSA9 SAPMKSZB Wykonanie rozgraniczenia plan.
KSAG SAPMV12A Opracowanie tabel warunków
KSAH SAPMV12A Wyświetlanie tabel warunków
KSAI SAPMKSA0 Rozgranicz.: Opracow. danych rzecz.
KSAJ SAPMKSA0 Rozgraniczenie: Oprac. odciążeń P=Rz
KSAP SAPMKSA0 Rozgranicz.: Opracow. danych plan.
KSAQ SAPMV13A Opracowanie warunków narzutów
KSAR SAPMV13A Wyświetlanie warunków narzutów
KSAZ SAPMKSA0 Rozgranicz.: Oprac. schem. narzutów
KSB1 RKAEP000 MPK: Rzecz. pozycje pojedyncze
KSB2 RKAEP000 Pozycje pojedyncze obliga MPK
KSB5 RKAEP000 Dokumenty rachunku kosztów: Rzecz.
KSB9 SAPMKB02 Raport planowania: MPK
KSBB SAPMKKB2 Wykonanie wybranych raportów
KSBL SAPMKB01 MPK: Przegląd planowania
KSBP RKAEP000 MPK: Plan. pozycje pojedyncze
KSBT RKATARIF MPK: Stawki rodzajów działań
KSC1 SAPMKAL1 Tworz. rzecz. pośr. rozrach. dział.
KSC1N SAPLKAL1 Tworz. rzecz. pośr. rozrach. dział.
KSC2 SAPMKAL1 Zmiana rzecz. pośr. rozr. dział.
KSC2N SAPLKAL1 Zmiana rzecz. pośr. rozr. dział.
KSC3 SAPMKAL1 Wyświetl. rzecz. pośr. rozr. dział.
KSC3N SAPLKAL1 Wyświetl. rzecz. pośr. rozr. dział.
KSC4 SAPMKAL1 Usuw. rzecz. pośred. rozrach. dział.
KSC4N SAPLKAL1 Usuw. rzecz. pośred. rozrach. dział.
KSC5 SAPMKGA2 Wykon. pośr. rozr. rzecz. działań
KSC6 SAPMKGA1 Przegl. rzecz. pośr. rozrach. dział.
KSC6N SAPLKAL1 Przegl. rzecz. pośr. rozrach. dział.
KSC7 SAPMKAL1 Tworz. plan. pośred. rozrach. dział.
KSC7N SAPLKAL1 Tworz. plan. pośred. rozrach. dział.
KSC8 SAPMKAL1 Zmiana plan. pośred. rozrach. dział.
KSC8N SAPLKAL1 Zmiana plan. pośred. rozrach. dział.
KSC9 SAPMKAL1 Wyśw. plan. pośred. rozrach. dział.
KSC9N SAPLKAL1 Wyśw. plan. pośred. rozrach. dział.
KSCA SAPMKAL1 Usuw. plan. pośred. rozrach. dział.
KSCAN SAPLKAL1 Usuw. plan. pośred. rozrach. dział.
KSCB SAPMKGA2 Wykon. pośred. rozrach. dział. plan.
KSCC SAPMKGA1 Przegląd plan. pośr. rozrach. dział.
KSCCN SAPLKAL1 Przegląd plan. pośr. rozrach. dział.
KSCF RKAGJOBL Przen. obligo: miejsca powst. koszt.
KSCK SAPLKWA1 Szukanie MPK w cyklach i segmentach
KSCP SAPLKWA2 Szukanie proces. w cyklach i segmen.
KSCYC3 SAPMKAL4 Wyświetlanie obiektów segmentu/cyklu
KSEX KGALRUNEXTR Wyciągi rozliczeń
KSFX SAPLKSF2 Wstępny rozdział kosztów st.: MPK
KSH1 SAPLKKHI Tworzenie grupy MPK
KSH2 SAPLKKHI Zmiana grupy MPK
KSH3 SAPLKKHI Wyświetlanie grupy MPK
KSI4 SAPLKAZB Narzuty rzeczywiste: MPK
KSII SAPLKSPI Ustalanie stawki rzecz. MPK
KSMN MENUKSMN Menu-rzecz.
KSO9 SAPLKAZB Narzuty oblig.: MPK
KSOP SAPLKSOP Przejęcie SOP/LTP dla CO-ABC
KSOV RKSOV Opracow./Przegląd cyklu (CCA, ABC)
KSP4 SAPLKAZB Narzuty planowe: MPK
KSPI SAPLKSPI Iteracyjne ustalanie stawki plan.
KSPP SAPLKSPP Przejęcie planowania z logistyki
KSPU SAPMKPU2 Wykonanie przeszacowania plan.
KSR1_ORC RKSR0C10 Strategie dla zleceń wewnętrznych
KSR1_ORI RKSR0C10 Strategie dla zleceń remontowych
KSR1_PRN RKSR0C10 Strategie dla elementów PSP
KSR1_VBP RKSR0C10 Strategie dla pozycji zlecenia kl.
KSR2_NPH RKSR0C10 Kolejności strategii dla elem. PSP
KSR2_ORC RKSR0C10 Kolejności strategii dla zleceń wew.
KSR2_ORI RKSR0C10 Kolejności strategii dla zleceń rem.
KSR2_PRN RKSR0C10 Kolejności strategii dla elem. PSP
KSR2_VBP RKSR0C10 Kolej. strategii dla poz. zlec. kl.
KSR3_ORC RKSR0C10 Kolej. strat. - RdzZl zlecenie wew.
KSR3_ORI RKSR0C10 Kolej. str. - RdzZl zlecenia remont.
KSR4 RKSR0C10 Strategie definiowane przez klienta
KSRT RKGALRTA Analiza czasu przebiegu rozliczeń
KSS1 SAPLKSS0 Ustalenie odchyleń: MPK
KSS2 SAPLKSS0 Podział kosztów rzecz.: MPK
KSS3 SAPLKSS0 Wykonanie oblicz. kosztów postul.
KSS4 SAPMKACT Wykonanie podziału kosztów planow.
KSU1 SAPMKAL1 Tworzenie rozłożenia rzecz.
KSU1N SAPLKAL1 Tworzenie rozłożenia rzecz.
KSU2 SAPMKAL1 Zmiana rozłożenia rzecz.
KSU2N SAPLKAL1 Zmiana rozłożenia rzecz.
KSU3 SAPMKAL1 Wyświetlanie rozłożenia rzecz.
KSU3N SAPLKAL1 Wyświetlanie rozłożenia rzecz.
KSU4 SAPMKAL1 Usuwanie rozłożenia rzecz.
KSU4N SAPLKAL1 Usuwanie rozłożenia rzecz.
KSU5 SAPMKGA2 Wykonanie rozłożenia rzecz.
KSU6 SAPMKGA1 Przegląd rozłożenia rzecz.
KSU6N SAPLKAL1 Przegląd rozłożenia rzecz.
KSU7 SAPMKAL1 Tworzenie rozłożenia plan.
KSU7N SAPLKAL1 Tworzenie rozłożenia plan.
KSU8 SAPMKAL1 Zmiana rozłożenia plan.
KSU8N SAPLKAL1 Zmiana rozłożenia plan.
KSU9 SAPMKAL1 Wyświetlanie rozłożenia plan.
KSU9N SAPLKAL1 Wyświetlanie rozłożenia plan.
KSUA SAPMKAL1 Usuwanie rozłożenia plan.
KSUAN SAPLKAL1 Usuwanie rozłożenia plan.
KSUB SAPMKGA2 Wykoanie rozłożenia plan.
KSUC SAPMKGA1 Przegląd rozłożenia plan.
KSUCN SAPLKAL1 Przegląd rozłożenia plan.
KSV1 SAPMKAL1 Tworzenie rozdziału rzecz.
KSV1N SAPLKAL1 Tworzenie rozdziału rzecz.
KSV2 SAPMKAL1 Zmiana rozdziału rzecz.
KSV2N SAPLKAL1 Zmiana rozdziału rzecz.
KSV3 SAPMKAL1 Wyświetlanie rozdziału rzecz.
KSV3N SAPLKAL1 Wyświetlanie rozdziału rzecz.
KSV4 SAPMKAL1 Usuwanie rozdziału rzecz.
KSV4N SAPLKAL1 Usuwanie rozdziału rzecz.
KSV5 SAPMKGA2 Wykonanie rozdziału rzecz.
KSV6 SAPMKGA1 Przegląd rozdziału rzecz.
KSV6N SAPLKAL1 Przegląd rozdziału rzecz.
KSV7 SAPMKAL1 Tworzenie rozdziału plan.
KSV7N SAPLKAL1 Tworzenie rozdziału plan.
KSV8 SAPMKAL1 Zmiana rozdziału plan.
KSV8N SAPLKAL1 Zmiana rozdziału plan.
KSV9 SAPMKAL1 Wyświetlanie rozdziału plan.
KSV9N SAPLKAL1 Wyświetlanie rozdziału plan.
KSVA SAPMKAL1 Usuwanie rozdziału plan.
KSVAN SAPLKAL1 Usuwanie rozdziału plan.
KSVB SAPMKGA2 Wykonanie rozdziału plan.
KSVC SAPMKGA1 Przegląd rozdziału plan.
KSVCN SAPLKAL1 Przegląd rozdziału plan.
KSW1 SAPMKAL1 Tworzenie przeksięg. okresowego
KSW1N SAPLKAL1 Tworzenie przeksięg. okresowego
KSW2 SAPMKAL1 Zmiana przeksięg. okresowego
KSW2N SAPLKAL1 Zmiana przeksięg. okresowego
KSW3 SAPMKAL1 Wyświetl. przeksięg. okresowego
KSW3N SAPLKAL1 Wyświetl. przeksięg. okresowego
KSW4 SAPMKAL1 Usuwanie przeksięgowania okresowego
KSW4N SAPLKAL1 Usuwanie przeksięgowania okresowego
KSW5 SAPMKGA2 Wykonanie przeksięg. okres. rzecz.
KSW6 SAPMKGA1 Przegląd przeksięg. okresowego
KSW6N SAPLKAL1 Przegląd przeksięg. okresowego
KSW7 SAPMKAL1 Tworzenie plan. przeksięg. okres.
KSW7N SAPLKAL1 Tworzenie plan. przeksięg. okres.
KSW8 SAPMKAL1 Zmiana plan. przeksięg. okres.
KSW8N SAPLKAL1 Zmiana plan. przeksięg. okres.
KSW9 SAPMKAL1 Wyświetl. plan. przeksięg. okres.
KSW9N SAPLKAL1 Wyświetl. plan. przeksięg. okres.
KSWA SAPMKAL1 Usuwanie plan. przeksięg. okres.
KSWAN SAPLKAL1 Usuwanie plan. przeksięg. okres.
KSWB SAPMKGA2 Wykonanie plan. przeksięg. okres.
KSWC SAPMKGA1 Przegląd plan. przeksięg. okres.
KSWCN SAPLKAL1 Przegląd plan. przeksięg. okres.
KSWUSL KGALWUSL Lista miej. uż. cyklów dla CO-OM-CCA
KVA0 SAPL0KOZ Opracow. przyporz. plan. wskaźn. MPK
KVA1 SAPL0KOZ Wyświetl. plan. przyporz. wsk. MPK
KVA2 SAPL0KOZ Opracow.rzecz. przyporz. wskaźn. MPK
KVA3 SAPL0KOZ Wyświetl. rzecz. przyp. wskaźn. MPK
KVA4 SAPMKWM1 MPL: Przejęcie plan. wskaź. stat.
KVA5 SAPMKWM1 MPK: Przejęcie rzecz. wskaźn. stat.
KVA6 SAPL0KOZ Kopiowanie przyporz. wskaźn. MPK
KVB0 SAPL0KOZ Oprac. plan. przyporz. wskaźn. proc.
KVB1 SAPL0KOZ Wyświetl.przyporz.plan.wskaź.proces.
KVB2 SAPL0KOZ Zmiana rzecz. przyporz. wskaź. proc.
KVB3 SAPL0KOZ Wyświetl. rzecz. przyporz. wsk.proc.
KVB4 SAPMKWM1 PROC.: Przejęcie plan. wskaź. stat.
KVB5 SAPMKWM1 PROC: Przejęcie rzeczyw. wsk. stat.
KVB6 SAPL0KOZ Kopiowanie przyporz. wskaźn. proces.
KVBI RKAEP000 Dokumenty sprzedaży rzecz. poz. poj.
KVBO RKAEP000 Pozycje poj. dok. sprzed. - obligo
KVC0 SAPL0KOZ Zmiana plan. przyp. wsk. nośn. kosz.
KVC1 SAPL0KOZ Wyświetl. plan. przyp.wsk.nośn.kosz.
KVC2 SAPL0KOZ Zmiana rzecz. przyp.wsk. nośn. kosz.
KVC3 SAPL0KOZ Wyświetl. rzecz.przyp.wsk.nośn.kosz.
KVC4 SAPMKWM1 NośKosz: Przej. plan. wskaź. stat.
KVC5 SAPMKWM1 NośKosz: Przejęcie rzecz. wsk. stat.
KVC6 SAPL0KOZ Kopiowanie przyp. wskaź. nośn. kosz.
KVD0 SAPL0KOZ Oprac. plan. przyp.wsk. rodz. dział.
KVD1 SAPL0KOZ Wyświetl. plan.przyp.wsk.rodz.dział.
KVD2 SAPL0KOZ Zmiana rzecz. przyp.wsk.rodz.dział.
KVD3 SAPL0KOZ Wyświetl.rzecz.przyp.wsk.rodz.dział.
KVD4 SAPMKWM1 RoDział: Przej. plan. wskaź. stat.
KVD5 SAPMKWM1 RoDzał: Przejęcie rzecz. wsk. stat.
KVD6 SAPL0KOZ Kopiowanie przyp.wskaź. rodz. dział.
KW3P SAPLKW3P WWW: Wewnętrzny cennik
KWSTAT KWSTAT_PROJECT_MAN Funkcje KW statystyki
KXH1 SAPLKKHI Tworzenie grupy (hierarchicznie)
KXH2 SAPLKKHI Zmiana grupy (hierarchicznie)
KXH3 SAPLKKHI Wyświetlanie hierarchii (hierarch.)
KZA1 SAPMKACZ Wybór narzutów kosztów pośrednich

Chcesz być informowany o nowych wpisach?

Ja nie spamuje! Przeczytaj zasady polityki prywatności tego bloga.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x