SPRO – Gospodarka Materiałowa


   SAP Przewodnik wdrożenia dla konfiguracji                                  
  |
  |–   OpenText Archiving and Document Access for SAP Solutions                   
  |–   SAP Field Service (Mobile App)                                             
  |–   SAP Retail Execution (Mob App)                                             
  |–   OpenText Business Suite for SAP Solutions                                  
  |–   OpenText Travel Receipts Management                                        
  |–   Retail Workforce Management                                                
  |—–  Aktywacja funkcji biznesowych                                    EA-SCHALTER         
  |–   SAP NetWeaver                                                              
  |–   Struktura przedsiębiorstwa                                                 
  |–   Składniki międzyaplikacyjne                                                
  |–   Auto-ID Infrastructure                                                     
  |–   Ustawienia Agentry SAP Framework                                           
  |–   SAP Portfolio and Project Management                                       
  |–   Rachunkowość finansowa                                                     
  |–   Rachunkowość finansowa (nowa)                                              
  |–   Zarządzanie zasobami finansowymi i rozrachunkami                           
  |–   Financial Services Network Connector                                       
  |–   Strategiczne zarządzanie organizacją/Analizy gospodarcze                   
  |–   Controlling                                                                
  |–   Zarządzanie inwestycjami                                                   
  |–   Controlling strategiczny                                                   
  |–   Nieruchomości                                                              
  |–   Sprzedaż nieruchomości                                                     
  |–   Elastyczne zarządzanie nieruchomościami (RE-FX)                            
  |–   Logistyka – ogólnie                                                        
  |–   Ochrona środowiska i przepisy BHP                                          
  |–   Product and REACH Compliance                                               
  |–   SAP EHS Management                                                         
  |–   Sprzedaż i dystrybucja                                                     
  |–   Gospodarka materiałowa                                                     
  |   |
  |   |–   Ustawienia ogólne  – Gospodarka materiałowa                                
  |   |   |
  |   |   |—–  Ustawianie blokady materiału dla ruchów materiałowych    SIMG_OLMA_OMJI      
  |   |   |—–  Ustawianie blokady materiałowej dla sprawdzania faktury  SIMG_OLMR_OMRMS     
  |   |   |—–  Aktywacja cen konsygn. poprzez rekordy inf.              SIMG_OLMA_OMEV      
  |   |   |—–  BAdI: Aktywacja dot. IU optymalizacji wydajności dla MM  MM_UI_OPTIMIZATIONS 
  |   |   |—–  BAdI: Aktywacja dot. bazy danych optymalizacji wydajnościMM_PERF_OPTIMIZATION
  |   |   |–   Ustalanie priorytetu zapotrzebowania                                       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustalanie priorytetów                                                      
  |   |   |   |—–  Aktywacja ustalania priorytetów zapotrzebowań        PACT                  
  |   |   |   |—–  Ustalanie grup pilności zapotrzebowania              PGRURG_V              
  |   |   |   |—–  Ustalanie i przypisywanie pilności zapotrzebowania   PURG_V                
  |   |   |   |—–  Definiowanie priorytetów organizacyjnych             PORG_V                
  |   |   |   |—–  Przypisanie zakładów i składów                       PRILOC_V              
  |   |   |   |—–  Ustalanie priorytetów zapotrzebowań                  PREQ_V                
  |   |   |   |—–  Przypisanie priorytetów dostawy                      PURGSD_V              
  |   |   |   |—–  Przypisanie priorytetów zapotrzebowań                PURGPM_V              
  |   |   |   |—–  BAdI: Określanie priorytetu organiz. podczas ustalaniBADI_MM_PRIO_ORG    z.
  |   |   |
  |   |   |–   Rozszerzone wyszukiwanie materiału                                         
  |   |       |
  |   |       |—–  Konfiguracja i aktywacja rozszerzonego wyszukiwania zW_CS_015              
  |   |
  |   |–   MRP oparte na zużyciu                                                      
  |   |   |
  |   |   |–   Parametry zakładu                                                          
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Przeprowadzenie całkowitego opracowania parametrów zaSIMG_CFMENUOLMDOMI8   
  |   |   |
  |   |   |–   Grupy MRP                                                                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Przeprowadzenie całkowitego opracowania grup MRP     SIMG_CFMENUOLMDOPPZ   
  |   |   |   |—–  Definiowanie grupy MRP dla rodzaju materiału         SIMG_CFMENUOPP1OMIG   
  |   |   |
  |   |   |–   Zakresy numerów                                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dla przebiegu planowaniSIMG_CFMENUOPP1OMI2   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dla przetwarzania ręcznSIMG_CFMENUOPP1OMI3   
  |   |   |
  |   |   |–   Dane podstawowe                                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ograniczenia dla składnika branżowego dla obronności                       
  |   |   |   |—–  Definiowanie kontrolerów MRP                         SIMG_CFMENUOLMDOMD0   
  |   |   |   |—–  Sprawdzanie rodzajów MRP                             SIMG_CFMENUOPP1OMDQ   
  |   |   |   |—–  Definiowanie specjalnych rodzajów nabycia            SIMG_CFMENUOLMDOMD9   
  |   |   |   |—–  Opracowanie kalendarza planowania                    SIMG_CFMENUOPP1SP     
  |   |   |   |–   Obszary MRP                                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Aktywacja MRP dla obszarów MRP                   SIMG_CFMENUOPP1OM01       
  |   |   |   |   |—–  Ograniczenia dla składnika branżowego dla obronno                          
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie obszarów MRP                        SIMG_CFMENUOPP1OMIZ       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie danych grupowych                                               
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Zakład referencyjny dla dostępu do centralnych tabel SIMG_CFMENUOPP1OMIP   
  |   |   |
  |   |   |–   Planowanie                                                                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Uaktywnianie MRP                                     SIMG_CFMENUOPP1OMDU   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu planowania dla planowania ogólneSIMG_CFMENUOPP1OM0E   
  |   |   |   |—–  Ustalenie wskaźnika tworzenia                        SIMG_CFMENUOPP1OMDZ   
  |   |   |   |–   Obliczanie MRP                                                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustalenie przedziału planowania                  SIMG_CFMENUOPP1OMDX       
  |   |   |   |   |–   Zapasy                                                                     
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie dostępności zapasu bezpieczeństwSIMG_CFMENUOPP1OMI1           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie zapasów przesuwanych i zapasów zSIMG_CFMENUOPP1OPPI           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie horyzontu opracowania harmonogramu  SIMG_CFMENUOPP1OMDW       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie przetwarzania błędów                SIMG_CFMENUOLMDOMDY       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profili zakresu pokrycia (dyn. zapasSIMG_CFMENUOPP1OMIA       
  |   |   |   |   |—–  Profil okresu dla zapotrz. pierw./defin. rzecz. zSIMG_CFMENUOPP1OM0D       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Obliczanie wielkości partii                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie procedur obliczania wielkości partiiSIMG_CFMENUOPP1OMI4       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie profilu zaokrąglania                 W_DF_EK_0110              
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Propozycje nabycia                                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie nabycia zewnętrznego                SIMG_CFMENUOPP1OMDT       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie numerów pozycji                     SIMG_CFMENUOPP1OMI5       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie rezerw czasu (klucz horyzontu)          SIMG_CFMENUOPP1OMDC   
  |   |   |   |—–  Parametry dla określenia bazowego terminu            SIMG_CFMENUOPP1OMIT   
  |   |   |   |—–  Aktywowanie statystyki czasu wykonania               SIMG_CFMENUOPP1OMDR   
  |   |   |   |—–  Definiowanie maksymalnego przedziału MRP             SIMG_CFMENUOPP1OMIM   
  |   |   |   |—–  Ustalanie tylko przekazanych linii harmon. planu dostSIMG_CFMENUOPP1OMIN   
  |   |   |   |—–  Opracowanie współczynników korekty dla prognozy      SIMG_CFMENUOLMDOMDJ   
  |   |   |   |—–  Definiowanie czasu rozpoczęcia sporadycznych zadań w SIMG_CFMENUOPP1OMIB   
  |   |   |   |—–  Definiowanie MRP składu dla zakładu                  SIMG_CFMENUOPP1OMIR   
  |   |   |
  |   |   |–   Propozycje nabycia                                                         
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie profilu zlecenia                        SIMG_CFMENUOPP1OMDD   
  |   |   |   |—–  Definiowanie przekszt. zleceń plan. w zgłoszenia zapoSIMG_CFMENUOPP1OMDV   
  |   |   |   |—–  Definiowanie konwersji zgłoszenia zapot. na zamówieniSIMG_CFMENUOPP1OPPH   
  |   |   |
  |   |   |–   Zestawienie                                                                
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Konfigurowanie listy MRP/zapotrzebowań/zapasów                             
  |   |   |   |–   Komunikaty wyjątku                                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie i grupowanie komunikatów wyjątku    SIMG_CFMENUOPP1OMD3       
  |   |   |   |   |—–  Sprawdzanie tekstów grup wyjątków                SIMG_CFMENUOPP1OM0L       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Sprawdzanie tekstów dla elementów MRP                SIMG_CFMENUOPP1OMD5   
  |   |   |   |–   Sumy okresowe                                                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie pojed. podziałów okresu dla sum okreSIMG_CFMENUOPP1OMDA       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyświetlania okresów dla sum okresówSIMG_CFMENUOLMDOPPC       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Rozdział ilości                                                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie funkcji dystrybucji                  SIMG_CFMENUOPP1OPB3       
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie klucza rozdziału                       SIMG_CFMENUOPP1OSPA       
  |   |   |   |   |—–  BAdI: Dostosowanie terminów rozpoczęcia i zakończBADI_MD_ADAPT_DISTRI      
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Defin. elementów przyjęcia dla zakresu pokrycia przyjSIMG_CFMENUOLMDOMIL   
  |   |   |   |—–  Definiowanie profilu analizy dla danych zakresu pokrySIMG_CFMENUOPP1_OM0O  
  |   |   |   |—–  Definiowanie kolejności ekranów „nagłówka szczegółoweSIMG_CFMENUOLMDOMIO   
  |   |   |   |—–  Definiowanie profili nawigacji                       SIMG_CFMENUOPP1OM0K   
  |   |   |   |–   Filtr                                                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie reguł wczytywania                   SIMG_CFMENUOPP1OM0I       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie filtra wyświetlania                 SIMG_CFMENUOPP1OM0J       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Exit klienta: Programowanie dodatkowych kolumn                             
  |   |   |   |—–  Raporty, moduł funkcyjny: Programowanie specyficznych                      
  |   |   |   |—–  Definiowanie wglądów MRP                             SIMG_CFMENUOPP1MRP    
  |   |   |   |—–  Aktywowanie workflow dla maila do kontrolera MRP     SIMG_CFMENUOPP1WFLOW  
  |   |   |   |—–  Definiowanie trybu ekstrakcji                        SIMG_CFMENUOPP1OM0P   
  |   |   |
  |   |   |–   Prognoza                                                                   
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Grupy przypisania wag dla ruchomej wagowej wartości śSIMG_CFMENUOLMDOMD2   
  |   |   |   |—–  Definiowanie rozdziału prognozowanych zapotrzebowań dSIMG_CFMENUOPP1OMDG   
  |   |   |   |—–  Przypisanie błędów prognozy do klas błędów           SIMG_CFMENUOLMDOMDK   
  |   |   |   |–   Alternatywne dane historyczne i prognozowanie po wyk. dystrybucji          
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Ustawienia ogólne                                                          
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Relacje dostawy dla zewn. lub wewn. grupy matW_AHD_PDF_006                 
  |   |   |       |   |—–  Sterowanie alternatywnymi danymi historycznymW_AHD_PDF_001                 
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Relacja dostawy dla zakładów                                               
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Profile dla ustalania relacji dostawy dla zakW_AHD_PDF_003                 
  |   |   |       |   |—–  Rodzaje dokumentów dla ustalania relacji dostW_AHD_PDF_002                 
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Relacja dostawy dla obszarów MRP                                           
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Profile dla ustalania relacji dostawy dla obsW_AHD_PDF_008                 
  |   |   |       |   |—–  Rodzaje dokumentów dla ustalania relacji dostW_AHD_PDF_009                 
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Rozszerzenia poprzez Business-Add Ins                                      
  |   |   |           |
  |   |   |           |—–  BAdI: Scenariusz AHD/PDF dla zakładów        W_AHD_PDF_004                 
  |   |   |           |—–  BAdI: Relacje dostaw                         W_AHD_PDF_005                 
  |   |   |           |—–  BAdI: Scenariusz AHD/PDF dla obszarów MRP    W_AHD_PDF_010                 
  |   |   |           |—–  BAdI: Relacje dostawy dla obszarów MRP       W_AHD_PDF_011                 
  |   |   |
  |   |   |–   Zarządzanie uprawnieniami                                                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  MRP                                                  SIMG_CMMENUOEDISU03   
  |   |   |   |—–  Tworzenie profili                                    PPPI_PO_122           
  |   |   |
  |   |   |—–  Definiowanie przetwarzania równoległego w MRP            SIMG_CFMENUOPP1OMIQ 
  |   |   |—–  Realizacja transferu danych                                                  
  |   |   |–   Sprawdzanie ustawień wydajności                                            
  |   |       |
  |   |       |—–  Sprawdzanie trybu pamięci listy MRP                  SIMG_CFMENUOPP1OM0A   
  |   |
  |   |–   Zaopatrzenie                                                               
  |   |   |
  |   |   |–   Dane otoczenia                                                             
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie cech komunikatów systemowych            SIMG_CFMENUOLMEOME0   
  |   |   |   |—–  Definiowanie wartości domyślnych dla nabywców        SIMG_CFMENUOLMEOMFI   
  |   |   |   |—–  Definiowanie jurysdykcji podatkowej                  SIMG_CFMENUOLMEOMGJ   
  |   |   |   |—–  Opracowanie rodzaju wyświetlania daty/okresu         SIMG_CFMENUOLSDVDF1   
  |   |   |   |—–  Aktywacja cech obiektów w zaopatrzeniu               MPW_MILL_MM_RCP       
  |   |   |   |—–  Usługi WWW: ID i opis                                MMPUROCI_VC           
  |   |   |   |—–  Aktywacja wst. wprowadzania i zatrzymania w dokumentaV_T161PH              
  |   |   |
  |   |   |–   Dane podstawowe materiału                                                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie instrukcji wysyłkowych                  SIMG_CFMENUOLMEOMEK   
  |   |   |   |—–  Definiowanie kluczy wartości zaopatrzenia            SIMG_CFMENUOLMEOME1   
  |   |   |   |—–  Definiowanie profilu części producenta               SIMG_CFMENUOLMEOMPN   
  |   |   |   |—–  Definiowanie przyczyn blokowania dozwol. materiałów pSIMG_CFMENUOLMEOAMP   
  |   |   |   |—–  Narz. wpr. dla pozycji bez rekordu danych podstawowycSIMG_CFMENUOLMEOMQW   
  |   |   |   |–   Ewidencjonowany w zapasach numer części producenta                         
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie profilu części producenta           SIMG_CFMENUOLMEOMPN       
  |   |   |       |—–  Opracowanie kodów wymienialności                 MPN_V_TMEX_MPN06          
  |   |   |       |—–  Ustalanie wspólnych pól materiałów wymiennych    MPN_COMMON_FIELDS         
  |   |   |       |—–  Ustawianie EXITu konwersji dla numerów materiałówMPN_CONV_EXIT             
  |   |   |       |—–  Zmiana właściwości komunikatów systemowych       MPN_OPIC1                 
  |   |   |       |—–  Definiowanie ustawień dla wymiany części i warunkADPIC_SETTING             
  |   |   |       |–   Business Add-Ins (Add-Ins)                                                 
  |   |   |           |
  |   |   |           |—–  Add-In: Przygot. zamówienia dla wymiany mat. BADI_ADPIC_HANDLE_PO. wg MA   
  |   |   |           |—–  Add-In: Automatyczne ustalanie materiału i ilBADI_PIC_AUTOXCHGINF          
  |   |   |           |—–  Add-In: Przygot. danych zamów. przed wywoł. wBADI_PIC_PREPXCHDATA. podrz.  
  |   |   |
  |   |   |–   Dane podstawowe dostawcy                                                   
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie warunków płatności                      SIMG_CFMENUOLMEOME2   
  |   |   |   |—–  Kontrola incoterms                                   SIMG_CFMENUOLSDOVSG   
  |   |   |   |—–  Ustawianie rodzajów tekstów dla tekstów centralnych  SIMG_CFMENUOLMEOMGA   
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów tekstów dla tekstów działu zaopSIMG_CFMENUOLMEOMGB   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zaznaczania cen                         SIMG_CFMENUOLMEOMKC   
  |   |   |   |–   Hierarchia dostawców                                                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów hierarchii dostawców          W_ZF_ST_0111              
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie szukania partnera dla typów hierarchW_ZF_ST_0112              
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie grup kont                            W_ZF_ST_0113              
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie działu zaopatrzenia                  W_ZF_ST_0114              
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie typu hierarchii dla rodzajów dokumentW_ZF_ST_0115              
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Osoba do kontaktów                                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie działów standardowych               W_ZF_ST_0122              
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie funkcji osób do kontaktów           SIMG_CFMENUOLSDOVSN       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie pełnomocnictwa                      SIMG_CFMENUOLSDOVSR       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie częstotliwości wizyt                SIMG_CFMENUOLSDOVSW       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie preferencji nabywców                SIMG_CFMENUOLSDOVSM       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wskaźnika VIP                       SIMG_CFMENUOLSDOVR7       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Wykorzystanie nabywcy bez użycia HR                  SIMG_CFMENUOLSDHR     
  |   |   |   |—–  Wartości domyślne dla grupy kont przy wkładach odbiorW_ZF_ST_0101          
  |   |   |
  |   |   |—–  Ograniczenia dla składnika branżowego dla obronności i be                    
  |   |   |—–  Tworzenie grup zaopatrzeniowych                          SIMG_CFMENUOLMEOME4 
  |   |   |–   Rekord informacyjny zaopatrzenia                                           
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów                        SIMG_CFMENUOLMEOMEO   
  |   |   |   |—–  Definiowanie układu ekranu                           SIMG_CFMENUOLMEOMF1   
  |   |   |   |–   Teksty dla rekordów informacyjnych zaopatrzenia                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie tekstów                                SIMGTEXTINFOSATZ_B        
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zasad kopiowania                    SIMG_CFMENUOLMEOMFY       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracowanie kategorii świadectw kontroli             SIMG_CFMENUOLMEOMEL   
  |   |   |   |—–  Definiowanie historii ceny                           SIMG_CFMENUOLMEOMHP   
  |   |   |   |—–  Opracowanie pomocy wyszukiwania                      SIMG_CFMENUOLMEOMHL   
  |   |   |
  |   |   |–   Trwałość                                                                   
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Trwałość dostawcy                                                          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Define Number Range for Vendor Sustainability RecOMKS1                     
  |   |   |   |   |–   Business Add-In dla trwałości dostawcy                                     
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Zmiana średnich danych ekologicznych   BADI_FBK_ENV_AVG              
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Obliczanie wyniku ogólnego             FBK_OVRL_SCR                  
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Zmiana danych trwałości                BADI_FBK_SSTN                 
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Change Side-Panel Average Data         BADI_FBK_ANALYTICS_A          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Rekord informacyjny zrównoważonego rozwoju                                 
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Define Number Range for Sustainability Info. RecoOMES1                     
  |   |   |       |—–  Maintain Sustainability Certificates             SM34                      
  |   |   |       |–   Dodatki Business Add-In dla rekordu informacyjnego zrównoważonego rozwoju  
  |   |   |           |
  |   |   |           |—–  BAdI: Zmiana danych w rekordzie informacyjnymBADI_MG_SSTN        oju       
  |   |   |
  |   |   |–   Lista źródeł                                                               
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Określenie wymogu listy źródłowej na poziomie zakładuSIMG_CFMENUOLMEOME5   
  |   |   |   |—–  Opracowanie pomocy wyszukiwania                      SIMG_CFMENUOLMEOMHO   
  |   |   |
  |   |   |–   Przydział kontyngentu                                                      
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów                        SIMG_CFMENUOLMEOMEP   
  |   |   |   |—–  Definiowanie wykorzystania przydziału kontyngentu    SIMG_CFMENUOLMEOMEQ   
  |   |   |
  |   |   |–   ZOf/oferta                                                                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów                        SIMG_CFMENUOLMEOMY6   
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów dokumentów                     SIMG_CFMENUOLMEOMEA   
  |   |   |   |–   Procedura zatwierdzania dla zapytań ofertowych                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Edycja cech                                      SIMG_CFMENUOLMECT01C      
  |   |   |   |   |—–  Przetwarzanie klas                               SIMG_CFMENUOLMECL01C      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie procedury zatwierdzania dla zapyt. oOLMEOMGS_2                
  |   |   |   |   |—–  Kontrola strategii zatwierdzania                 CFMENUOLMEOMGSCK_1C       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie układu ekranu na poziomie dokumentu     SIMG_CFMENUOLMEOME8   
  |   |   |   |–   Teksty dla zapytania ofertowego/ofert                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie rodzajów tekstu dla tekstów nagłówka   SIMGKOPFTEXTANFR_B        
  |   |   |   |   |—–  Def. zasad kopiowania dla tekstów nagłówka       SIMG_CFMENUOLMEOMFT       
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie rodzajów tekstu dla tekstów pozycji    SIMGPOSTEXTANFR           
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie zasad kopiowania dla tekstów pozycji   SIMG_CFMENUOLMETEAP       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracowanie komentarzy do ofert                      SIMG_CFMENUOLMEOMES   
  |   |   |   |—–  Definiowanie granicy tolerancji dla archiwizacji     SIMG_CFMENUOLMEOMEE   
  |   |   |
  |   |   |–   Numery seryjne                                                             
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Centralne parametry sterujące dla numeru seryjnego   SIMG_CFMENUOLSDOIS1   
  |   |   |   |—–  Określanie profili numerów seryjnych                 SIMG_CFMENUOLSDOIS2   
  |   |   |
  |   |   |–   Koszyk zakupów                                                             
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów                        /SRMERP/NO_RANGE      
  |   |   |   |—–  Ustawianie kontroli uprawnień dla konta KG           /SRMERP/AUTH_CHECK    
  |   |   |   |—–  Definiowanie pól dla porównania pozycji i wyświetlani/SRMERP/CAT_CUST      
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów dok.                           /SRMERP/DOCTYPE       
  |   |   |   |—–  Definiowanie ról                                     /SRMERP/ROLES         
  |   |   |   |—–  Połączenie katalogu OCI                              /SRMERP/OCI_CONNECT   
  |   |   |   |—–  Konfiguracja przetwarzania komunikatów               /SRMERP/MSG_HANDLING  
  |   |   |   |—–  Konfigurowanie filtrowania i mapowania komunikatów   /SRMERP/V_MSG_F       
  |   |   |   |—–  Konfiguracja szukania w danych podst. materiału      /SRMERP/SEARCH_MAT    
  |   |   |   |—–  Definiowanie zbioru reguł dla wyszukiwania grupy mate/SRMERP/BRFP_MATGR    
  |   |   |   |—–  Definiowanie zbioru reguł dla wyszukiwania grupy zaop/SRMERP/BRFP_PURGRP   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zbiorów reguł określania rodzaju kolejne/SRMERP/F_DET_FOO     
  |   |   |   |—–  Definiowanie zbiorów reguł określania ruchu          /SRMERP/BRFP_MOV_TYP  
  |   |   |   |–   Business Workflow                                                          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Business Workflow                                                          
  |   |   |   |   |–   Konfiguracja techniczna                                                    
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Technical Configuration                                                    
  |   |   |   |   |   |—–  Customize SAP Business Workflow Automatically/SRMERP/WF_AUTO_CUST          
  |   |   |   |   |   |—–  Configure Notifications for Approver Mails   /SRMERP/WF_SEND_APPR          
  |   |   |   |   |   |—–  Check Event Trigger Configuration            /SRMERP/WF_EVT_TRIG           
  |   |   |   |   |   |—–  Check Event Type Linkage                     /SRMERP/WF_EVT_TYP            
  |   |   |   |   |   |—–  Generalize Tasks                             /SRMERP/WF_GEN_TSK            
  |   |   |   |   |   |—–  Check Task Generalization                    /SRMERP/WF_CHK_TSKGN          
  |   |   |   |   |   |—–  Check Task Consistency                       /SRMERP/WF_CHK_TSKCS          
  |   |   |   |   |   |—–  Workflow Trace Activation                    /SRMERP/TA                    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Konfiguracja procesów gospodarczych                                        
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Business Process Workflow                                                  
  |   |   |   |       |—–  Define Rulesets for Document Subset Determina/SRMERP/BRFP_DSS_SC           
  |   |   |   |       |—–  Define Rulesets for Process Schema Determinat/SRMERP/BRFP_PROC_S           
  |   |   |   |       |—–  Define Rulesets for Process Level Determinati/SRMERP/BRFP_PROC_L           
  |   |   |   |       |—–  Define Rulesets for Decision Set Determinatio/SRMERP/BRFP_DS_SC            
  |   |   |   |       |—–  Define Rulesets for Approver Determination   /SRMERP/BRFP_DS_APPR          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Business Add-In                                                            
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Business Add-Ins dla koszyka zakupów                                       
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  BAdI: Łączenie informacji adresu             /SRMERP/BADI_ADDRESS          
  |   |   |       |   |—–  BAdI: Szukanie katalogu                      /SRMERP/BD_DERSEARCH          
  |   |   |       |   |—–  BAdI: Status nagłówka koszyka zakupów        /SRMERP/BD_DER                
  |   |   |       |   |—–  BAdI: Status pozycji koszyka zakupów         /SRMERP/BD_DER_ITM_S          
  |   |   |       |   |—–  BAdI: Status dostawy dla pozycji koszyka zaku/SRMERP/BD_MIGO_DELI          
  |   |   |       |   |—–  BAdI: Zmiana szczegółów dot. pozycji katalogu/SRMERP/BADI_CAT_ITM          
  |   |   |       |   |—–  BAdI: Transfer dodatkowych parametrów do kata/SRMERP/BADI_CAT_PAR          
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Business Add-Ins dla workflow                                              
  |   |   |           |
  |   |   |           |—–  Define Filter Values for BAdI 'Define Agents’/SRMERP/WF_FILT_VAL           
  |   |   |           |—–  BAdI: Define Agents                          /SRMERP/BADI_DET_AG           
  |   |   |           |—–  BAdI: Send Mail to Requestor                 /SRMERP/SEND_MAIL             
  |   |   |           |—–  BAdI: Map Document Items to Document Subsets /SRMERP/BADI_DSS              
  |   |   |
  |   |   |–   Zgłoszenie zapotrzebowania                                                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów                        SIMG_CFMENUOLMEOMY7   
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów dokumentów                     SIMG_CFMENUOLMEOMEB   
  |   |   |   |—–  Czas przetwarzania                                   SIMG_CFMENUOLMEOMEW   
  |   |   |   |–   Procedura zatwierdzania                                                    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie procedury bez klasyfikacji            OLMEOME6                  
  |   |   |   |   |–   Procedura z klasyfikacją                                                   
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Edycja cech                                  SIMG_CFMENUOLMECT01C          
  |   |   |   |       |—–  Edycja klas                                  SIMG_CFMENUOLMECL01C          
  |   |   |   |       |—–  Ustawianie procedury z klasyfikacją          OLMEOMGQ                      
  |   |   |   |       |—–  Kontrola strategii zatwierdzania             CFMENUOLMEOMGQ_A              
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie układu ekranu na poziomie dokumentu     SIMG_CFMENUOLMEOMF2   
  |   |   |   |—–  Kopiowanie wartości cech z rekordu informacyjnego zaoISMP/SAPMP/MM_T161P1  
  |   |   |   |—–  Aktywacja cech obiektów w zaopatrzeniu               MPW_MILL_MM_RCP       
  |   |   |   |–   Teksty dla zgłoszeń zapotrzebowania                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie rodzajów tekstów                       SIMGTEXTBANF_B            
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zasad kopiowania                    SIMG_CFMENUOLMEOMFU       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie granicy tolerancji dla archiwizacji     SIMG_CFMENUOLMEOMEX   
  |   |   |   |–   Ustawianie zgłoszenia zapotrzebowania na przesunięcie magazynowe           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Tworzenie reguły kontroli                        SIMG_CFMENUOLMEOMGR       
  |   |   |   |   |—–  Definicja reguły kontroli                        SIMG_OLME_V_441V_C        
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie reguły kontrolnej                    SIMG_OLME_VV_161V_VB      
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracowanie pomocy wyszukiwania                      SIMG_CFMENUOLMEOMHM   
  |   |   |   |—–  Ustawianie kontroli uprawnień dla kont KG            SIMG_CFMENUOLMEOMRO   
  |   |   |   |—–  Integracja zgłoszeń zapotrzebowania do Embedded SearcMMESOV_CONTROL        
  |   |   |   |–   Kokpit pozyskiwania surowców                                               
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie okresów analizy                     CFB_V_RMC_PERIOD          
  |   |   |       |—–  Ustawianie rodzajów dokumentów dla kokpitu nabyciCFB_V_RMC_BSART           
  |   |   |
  |   |   |–   Zamówienie                                                                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów                        SIMG_CFMENUOLMEOMY6   
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów dokumentów                     SIMG_CFMENUOLMEOMEC   
  |   |   |   |—–  Przemysł motoryzacyjny: Ustawianie rodz. dok.                              
  |   |   |   |—–  Definiowanie granic tolerancji dla rozbieżności cen  SIMG_CFMENUOLMEOMEU   
  |   |   |   |–   Procedura zatwierdzania dla zamówień                                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Przetwarzanie cechy                              SIMG_CFMENUOLMECT01C      
  |   |   |   |   |—–  Przetwarzanie klasy                              SIMG_CFMENUOLMECL01C      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie procedury zatwierdzania dla zamówieńOLMEOMGS_2                
  |   |   |   |   |—–  Kontrola strategii zatwierdzania                 CFMENUOLMEOMGSCK_1C       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie układu ekranu na poziomie dokumentu     SIMG_CFMENUOLMEOMF4   
  |   |   |   |–   Szybkie wprowadzanie cech w zamówieniu                                     
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grupy transakcji do wyświetlania cecISMP/SAPMP/V_VBMUEH       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyświetlania cech dla ekranu przegląISMP/SAPMP/SD_MUEBS       
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie szybkiego wprowadzania wartości cech  ISMP/SAPMP/MM_T161_1      
  |   |   |   |   |—–  Anulowanie grupy globalnej/lokalnej              ISMP/SAPMP/MM_T161_2      
  |   |   |   |   |—–  Kopiowanie wartości cech z rekordu informacyjnegoISMP/SAPMP/MM_T161P1      
  |   |   |   |   |—–  Aktywacja cech obiektów w zaopatrzeniu           MPW_MILL_MM_RCP           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Teksty dla zamówień                                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie rodzajów tekstu dla tekstów nagłówka   SIMGKOPFTEXTBEST_B        
  |   |   |   |   |—–  Def. zasad kopiowania dla tekstów nagłówka       SIMG_CFMENUOLMEOMFV       
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie rodzajów tekstu dla tekstów pozycji    SIMGPOSTEXTBEST_B         
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie zasad kopiowania dla tekstów pozycji   SIMG_CFMENUOLMETEFP       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie granicy tolerancji dla archiwizacji     SIMG_CFMENUOLMEOMEY   
  |   |   |   |–   Ustawianie zlecenia przesunięcia magazynowego                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie danych wysyłki dla zakładów           SIMG_CFMENUOLMEOMGN       
  |   |   |   |   |—–  Tworzenie reguły kontroli                        SIMG_CFMENUOLMEOMGR       
  |   |   |   |   |—–  Definicja reguły kontroli                        SIMG_OLME_V_441V_C        
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie rodzaju dostawy i reguły kontroli    SIMG_OLME_VV_161V_VF      
  |   |   |   |   |—–  Przypis. rodzaju dokumentu, procedury jednoetap.,SIMGOLME_VV_T161W_VFu dos.
  |   |   |   |   |—–  Ograniczenia dla składnika branżowego dla obronno                          
  |   |   |   |   |–   Ustawianie przesunięcia magazynowego pomiędzy składami                     
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Aktywacja przesunięcia magazynowego pomiędzy SIMG_TCURM_SUPPSLOC           
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie rodzaju dostawy i reguły kontroliSIMG_V161VN         adu       
  |   |   |   |   |   |—–  Business Add-In do określania wydającego skłaSIMG_MD_EXT_SUP               
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie danych wysyłki dla przesunięć magaSIMG_MB_DELIV       ładami    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profilu zapotrzebowań               V_TREQPRF                 
  |   |   |   |   |—–  Aktywacja automatycznego tworzenia dostaw i faktu/SPE/V_T161V              
  |   |   |   |   |—–  Aktywacja autom. tworzenia dostaw dla rodz. zamów/SPE/V_TDELVAUTO    kowego
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie zlecenia podwykonania                   SIMG_CFMENUOLMEOMGM   
  |   |   |   |—–  Definiowanie przyczyn zamówienia                     SIMG_CFMENUOLMEOMZB   
  |   |   |   |—–  Definicja powodów odrzucenia                         SIMG_CFMENUOLMEOM9R   
  |   |   |   |—–  Ustalanie przyczyn blokady                           SIMG_CFMENUOLMEBLOCK  
  |   |   |   |—–  Ustawianie kontroli uprawnień dla kont KG            SIMG_CFMENUOLMEOMRP   
  |   |   |   |–   Plan fakturowania                                                          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Rodzaje planów fakturowania                                                
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Okresowe opracowywanie rodzajów planów fakturSIMG_OLMEOM1R                 
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowywanie rodzajów planowania fakturowaniSIMG_OLMEOM2R                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracow. opisu daty                              SIMG_OLMEOM3R             
  |   |   |   |   |–   Typy terminów                                                              
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie typu terminu dla rodzaju planu faSIMG_OLMEOM4R                 
  |   |   |   |   |   |—–  Def. domyślnego typu terminu dla rodzaju planSIMG_OLMEOM5R                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracow. propoz. terminu dla planów fakturowania SIMG_OLMEOM6R             
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zasad określania daty               SIMG_OLMEOM7R             
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie blokowania faktury                  SIMG_OLMEOM8R             
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Przypisanie bramy wjazdowej                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie profilu obsadzenia bramy             SIMG_CMMENUOLMETORP       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie profilu do numeru magazynu           SIMG_CMMENUOLMETORZ       
  |   |   |   |   |—–  Powody odchylenia od terminu                     SIMG_CMMENUOLMETORT       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Kontrola zdolności przyjęcia materiałów                                    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Parametry sterowania dla kontroli zdolności przyjW_DF_WGRC_0001            
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie bram                                W_DF_WGRC_0002            
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie stref przygotowania                 W_DF_WGRC_0003            
  |   |   |   |   |—–  Przetwarzanie grupy nakładów jednostek miary     W_DF_WGRC_0004            
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie logistycznej grupy nakładu           W_DF_WGRC_0006            
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie jednostek miary do grupy nakładów jedW_DF_WGRC_0005            
  |   |   |   |   |—–  Przetwarzanie wykorzystania                      W_DF_WGRC_0007            
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zamówienie zwrotów                                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Zwroty dostawcy                                  W_DF_LT_0802              
  |   |   |   |   |—–  Zwroty filii/ Zwroty zakładu do zakładu          W_DF_LT_0803              
  |   |   |   |   |—–  Ustawienia dla zwrotów filii z dostawami wychodzą                    i     
  |   |   |   |   |–   Rozszerzone przetwarzanie zwrotów                                          
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Aktywacja rozszerzonego przetwarzania zwrotówMSR_PR_ACTIV_PO_TYPEeń        
  |   |   |   |       |—–  Aktywacja i zmiana nazwy kolejnych czynności MSR_FU_ACTIVITY               
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie zakresu numerów dla ID procesu rMSR_SNUM_1           zwrotów  
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie przyczyn zwrotów dla zwrotów dosMSR_ME_DEF_REASON_PO          
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie przyczyn odrzucenia dla zwrotów MSR_PR_DEF_REJECT_PR          
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie ustawień dla materiału zastępczeMSR_C_RPO_REPL                
  |   |   |   |       |–   Zwrot filii                                                                
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |—–  Określanie rodzajów zapasów dla przesunięMSR_ATTRIB_DEF_STOCK              
  |   |   |   |       |   |—–  Określanie rodzajów kolejnych dokumentów MSR_MAP_TYPE_SR_DOCS              
  |   |   |   |       |   |—–  Definiowanie klucza zwrotu należności    MSR_SD_DEF_REFUNDCOD              
  |   |   |   |       |   |—–  Podawanie standardowych rodzajów faktur dMSR_MM_BAS_MAIN_RSTOtów filii     
  |   |   |   |       |   |—–  Konfiguracja procedury zwrotu należności MSR_C_IRD_CNTRL     otów filii    
  |   |   |   |       |   |—–  Konfiguracja wartości domyślnych dla klucMSR_MM_DEF_RFNDVALUE              
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   Inspekcja materiału                                                        
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |–   Ustawienia podstawowe                                                      
  |   |   |   |       |   |   |
  |   |   |   |       |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla wyni/SPE/RETINSPNO                        
  |   |   |   |       |   |   |—–  Określanie i konfiguracja katalogu dlMSR_INSP_INSPCODES                    
  |   |   |   |       |   |   |—–  Określanie katalogu i grupy kodów dlaMSR_INSP_CAT_USAGE                    
  |   |   |   |       |   |   |—–  Konfiguracja uprawnienia do kolejnychMSR_INSP_USERPROF                     
  |   |   |   |       |   |   |—–  Definiowanie blokad dla kolejnych czyMSR_INSP_FUP_BLOCK                    
  |   |   |   |       |   |   |—–  Konfiguracja ustawień wydruku        MSR_INSP_PRINTING                     
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |–   Integracja zarządzania magazynem                                           
  |   |   |   |       |   |   |
  |   |   |   |       |   |   |—–  Definiowanie typu magazynu           SIMG_CFMENUOLMLOML4                   
  |   |   |   |       |   |   |—–  Definiowanie sekcji magazynu         SIMG_CFMENUOLMLOML6                   
  |   |   |   |       |   |   |—–  Definiowanie strategii FIFO za pomocąMSR_INSP_WMS_FIFO                     
  |   |   |   |       |   |   |—–  Definiowanie rodzajów ruchów         MSR_INSP_WMS_MOVTYPE                  
  |   |   |   |       |   |   |—–  Aktywowanie wyszukiwania typu magazynSIMG_CFMENUOLMLOMLY                   
  |   |   |   |       |   |   |—–  Aktywowanie wyszukiwania sekcji magazSIMG_CFMENUOLMLOMLZ                   
  |   |   |   |       |   |   |—–  Aktywowanie wyszukiwania typu miejscaSIMG_CFMENUOLMLOMM1                   
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Rozszerzenia dla przetwarz. danych MSR_INSP_BADI                     
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Rozszerzenie dla tworzenia zleceniaMSR_INSP_WM_TO_ITEM cji           
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   Archiwizacja                                                               
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |—–  Konfiguracja archiwizacji zwrotów do dostMSR_ARCH_PUR_RET                  
  |   |   |   |       |   |–   Business Add-Ins (BADI)                                                    
  |   |   |   |       |       |
  |   |   |   |       |       |—–  BAdI: Rozszerzenie dla programu wstępMSR_TRC_ARCH_PREPROC                  
  |   |   |   |       |       |—–  BAdI: Rozszerzenie dla programu zapisMSR_TRC_ARCH_WRITE                    
  |   |   |   |       |       |—–  BAdI: Rozszerzenie dla programu usuwaMSR_TRC_ARCH_DELETE                   
  |   |   |   |       |       |—–  BAdI: Rozszerzenie dla programu pon. MSR_TRC_ARCH_RELOAD                   
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   Business Add-Ins (BADI)                                                    
  |   |   |   |           |
  |   |   |   |           |—–  BAdI: Konfiguracja ustawień i kontroli dlMSR_TRC                           
  |   |   |   |           |—–  BAdI: Zmiana danych dla kolejnych dokumenMSR_LFE             ać utw. autom.
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  MRP – towary nietrwałe                                                     
  |   |   |   |—–  Pl. zapot. dla towarów nietrw.: Oprac. retrakcji dany                    BW
  |   |   |   |–   Śledzenie postępu                                                          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definicja zdarzeń standardowych                  SIMG_OLPR_PO01            
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie scenariuszy zdarzeń                 SIMG_OLPR_PO02            
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie relacji zdarzeń w obrębie jednego sceSIMG_OLPR_PO03            
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie domyślnego scenariusza dla grupy mateSIMG_OLPR_PO08            
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie priorytetów dla zdarzenia            SIMG_OLPR_PO04            
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profilu śledzenia postępu           SIMG_OLPR_PO05            
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów informacji o statusie         SIMG_OLPR_PO06            
  |   |   |   |   |—–  Zakres numerów informacji o statusie             SIMG_OLPR_EXPD07          
  |   |   |   |   |—–  Zestawienia spec. dla klienta                    SIMG_OLPR_PO09            
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  BADI dla MRP dla towarów nietrwałych                 W_FD_0001             
  |   |   |   |–   Zarządzanie pustymi opakowaniami                                           
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Aktywacja zarządzania pustymi opakowaniami       /BEV1/NESETTINGS          
  |   |   |       |—–  BADI: Dod. przetwarzanie wygenerowanych zamówiony/BEV1/NE_ITEM_PO    owań  
  |   |   |
  |   |   |–   Optymalizacja zamówienia                                                   
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Optymalizacja ilości i dozwolone logistyczne jednostki miary               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Sterowanie dla optymalizacji ilości                                        
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie profili sterowania dla optymalizaW_DF_EK_MO_01                 
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie profili sterujących              W_DF_EK_MO_02                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie profilu zaokrąglania                 SIMG_CFMENUOPP1OWD1       
  |   |   |   |   |—–  Grupy jednostek miary                            W_DF_EK_0111              
  |   |   |   |   |—–  Zasady zaokrąglania jednostek miary              W_DF_EK_0112              
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zakupy inwestycyjne                                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Parametry dla wiązania zamówień i zakupów inwestyW_ZE_EK_0210              
  |   |   |   |   |–   Automatyczne przystosowanie dokumentu                                      
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   Wpis bezpośredni dla tworzenia listy roboczej                              
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |—–  Aktywacja wpisu bezpośredniego dla tworzeW_GE_0400                         
  |   |   |   |       |   |—–  Definiowanie zakresu zmian dla wpisu bezpW_GE_0402           roboczej      
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Kontrola tworzenia wpisów bezpośredW_GE_0401           ej            
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie zakresu zmian dla typu komunikatW_DF_LT_0810                  
  |   |   |   |       |—–  Aktywacja wsk. zmian dla typu komunikatów CONW_DF_LT_0820                  
  |   |   |   |       |—–  Opracowanie rodzajów warunków istotnych dla zW_ZE_EK_0230                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Łączenie zamówień                                                          
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Zakresy numerów dla numeru zbiorczego            W_ZE_EK_0211              
  |   |   |       |—–  Zakresy numerów dla protokołu                    W_ZE_EK_0212              
  |   |   |       |—–  Parametry dla wiązania zamówień i zakupów inwestyW_ZE_EK_0210              
  |   |   |       |—–  Opracowywanie ograniczeń                         W_ZE_EK_0240              
  |   |   |       |—–  Opracowywanie typów ograniczeń                   W_ZE_EK_0250              
  |   |   |       |—–  Opracowywanie profili ograniczeń dla wiązania zamW_ZE_EK_0220              
  |   |   |       |—–  Analiza ustawień konfiguracji dla łączenia zamówiW_ZE_EK_0221              
  |   |   |       |—–  BAdI: Ustawienia dla zatwierdzonych zamówień     W_ZE_EK_0260              
  |   |   |
  |   |   |–   Kontrakt                                                                   
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów                        SIMG_CFMENUOLMEOMY6   
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów dokumentów                     SIMG_CFMENUOLMEOMEF   
  |   |   |   |–   Procedura zatwierdzania dla kontraktów                                     
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Edycja cech                                      SIMG_CFMENUOLMECT01C      
  |   |   |   |   |—–  Przetwarzanie klas                               SIMG_CFMENUOLMECL01C      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie procedury zatwierdzania dla kontraktOLMEOMGS_2                
  |   |   |   |   |—–  Kontrola strategii zatwierdzania                 CFMENUOLMEOMGSCK_1C       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie układu ekranu na poziomie dokumentu     SIMG_CFMENUOLMEOMFA   
  |   |   |   |–   Teksty dla kontraktów                                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie rodzajów tekstu dla tekstów nagłówka   SIMGKOPFTEXTKONT_B        
  |   |   |   |   |—–  Def. zasad kopiowania dla tekstów nagłówka       SIMG_CFMENUOLMEOMFX       
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie rodzajów tekstu dla tekstów pozycji    SIMGPOSTEXTKONT_B         
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie zasad kopiowania dla tekstów pozycji   SIMG_CFMENUOLMETEKP       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Kryteria dla archiwizacji                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie granicy tolerancji dla archiwizacji SIMG_CFMENUOLMEOMEZ       
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie dodatkowych kontroli                  SIMG_OLMEV_161Z_K_C       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawianie kontroli uprawnień dla kont KG            SIMG_CFMENUOLMEOMRQ   
  |   |   |
  |   |   |–   Umowa terminarzowa                                                         
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów                        SIMG_CFMENUOLMEOMY6   
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów dokumentów                     SIMG_CFMENUOLMEOMED   
  |   |   |   |—–  Przemysł motoryzacyjny: Ustawianie rodz. dok.                              
  |   |   |   |–   Procedura zatwierdzania dla umów terminarzowych                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Edycja cech                                      SIMG_CFMENUOLMECT01C      
  |   |   |   |   |—–  Przetwarzanie klas                               SIMG_CFMENUOLMECL01C      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie procedury zatwierdzania dla umów terOLMEOMGS_2                
  |   |   |   |   |—–  Kontrola strategii zatwierdzania                 CFMENUOLMEOMGSCK_1C       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie układu ekranu na poziomie dokumentu     SIMG_CFMENUOLMEOMF7   
  |   |   |   |–   Teksty dla planów dostaw                                                   
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie rodzajów tekstu dla tekstów nagłówka   SIMGKOPFTEXTLIEF_B        
  |   |   |   |   |—–  Def. zasad kopiowania dla tekstów nagłówka       SIMG_CFMENUOLMEOMFW       
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie rodzajów tekstu dla tekstów pozycji    SIMGPOSTEXTLIEF_B         
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie zasad kopiowania dla tekstów pozycji   SIMG_CFMENUOLMETELP       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Definiowanie kryteriów dla archiwizacji                                    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie granicy tolerancji dla archiwizacji SIMG_CFMENUOLMEOMEN       
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie dodatkowych kontroli                  SIMG_OLMEV_161Z_L_C       
  |   |   |   |   |—–  Dalsze przetwarzanie zagregowanych dokumentów zaoV_161_WVV                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustawianie harmonogramu przesunięć magazynowych                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie danych wysyłki dla zakładów           SIMG_CFMENUOLMEOMGN       
  |   |   |   |   |—–  Tworzenie reguły kontroli                        SIMG_CFMENUOLMEOMGR       
  |   |   |   |   |—–  Definicja reguły kontroli                        SIMG_OLME_V_441V_C        
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie rodzaju dostawy i reguły kontroli    SIMG_CFMENUOLMEOMGP       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie rodzaju dokum.                       SIMGOLME_VV_T161W_VL      
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawianie kontroli uprawnień dla kont KG            SIMG_CFMENUOLMEOMRP2  
  |   |   |   |—–  Opr. prof. tworz. zlec. do kontr. dla plan. dost. z dSIMG_CFMENUOLMEOMUPN  
  |   |   |   |—–  Ustawienie przetwarzania równoległego                SIMG_CFMENUOLMEESCR2  
  |   |   |
  |   |   |–   Potwierdzenia                                                              
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawianie zewnętrznych typów potwierdzeń            SIMG_OLME_V_T163E_C   
  |   |   |   |—–  Ustawienia wewnętrznych typów potwierdzeń            SIMG_OLME_V_T163D_C   
  |   |   |   |—–  Ustawianie sterowania potwierdzeniami                SIMG_OLME_VC_T163G_C  
  |   |   |   |—–  Ustawianie profili różnic ilościowych (PrzM – przemysSIMG_CFMENUOLMEESCR1  
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów opakowania                     SIMG_CFMENUOLMEOVTY   
  |   |   |
  |   |   |—–  Opracowanie pomocy wyszukiwania dla dokumentów zaopatrz. SIMG_CMMENUOLME0002 
  |   |   |–   Warunki                                                                    
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Automatyczne dopasowanie dokumentu                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Wpis bezpośredni dla tworzenia listy roboczej                              
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Aktywacja wpisu bezpośredniego dla tworzenia W_GE_0400                     
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu zmian dla wpisu bezpośreW_GE_0402           czej      
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Kontrola tworzenia wpisów bezpośrednichW_GE_0401                     
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu zmian dla typu komunikatów CW_DF_LT_0810              
  |   |   |   |   |—–  Aktywacja wsk. zmian dla typu komunikatów CONDBI W_DF_LT_0820              
  |   |   |   |   |–   Sterowanie dopasowaniem dok.                                               
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Sterowanie dopasowaniem dokumentów zaopatrz. W_DF_LT_0800                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie sterowania warunku na poziomie zakładu  SIMG_CFMENUOLMEOMF0   
  |   |   |   |–   Definiowanie procesu określania cen                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kolejności dostępu                  SIMG_CFMENUOLMEOMER1      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów warunków                   SIMG_CFMENUOLMEOMER2      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie limitów                             SIMG_CFMENUOLMEOMER3      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wskaźników wykluczeń                SIMG_CFMENUOLMEOMER4      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie procedury kalkulacji                SIMG_CFMENUOLMEOMER5      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grupy określania schematu           SIMG_CFMENUOLMEOMER6      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie określania procedury                SIMG_CFMENUOLMEOMER7      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kluczy transakcji/zdarzenia         SIMG_CFMENUOLMEOMER8      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wykluczenia warunku                 SIMG_CFMENUOLMEOMER9      
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie tabeli warunków                      SIMG_CFMENUOLMEOMER0      
  |   |   |   |   |—–  Rozszerzanie katalogu pól dla tabel warunków     SIMG_CFMENUOLMEOMERA      
  |   |   |   |   |—–  Sterowanie kopiowaniem warunków                  SIMGOLME_VV_T688_E1C      
  |   |   |   |   |—–  Modyfikacje systemu                                                        
  |   |   |   |   |–   Konfigurowalny interfejs użytkownika dla ustalania cen                     
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wglądu ustalania cen            VFPRCV_VIEW_REG               
  |   |   |   |   |   |—–  Przesterowanie nazwy wglądu ustalania cen    VFPRCV_VIEW_TXTC              
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie profilu                         VFPRCV_PROFILE                
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie profilu do aplikacji, schematu i VFPRCV_VIEW_DET               
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie wglądu ustalania cen do profilu  VFPRCV_VIEW_ASGN              
  |   |   |   |   |   |—–  Konfiguracja wglądu „Elementy ceny: Drzewo”  VFPRCV_VIEW_TCFG              
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie elementów ustalania cen do skonfiVFPRCV_PRCE2VIEW              
  |   |   |   |   |   |—–  Wyświetlanie dostarczonej konfiguracji pola  VFPRCV_VIEW_FCG               
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie konfiguracji pola                VFPRCV_VIEW_FCFG              
  |   |   |   |   |   |–   Wzorce Business Add-In                                                     
  |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |       |—–  BAdI: Implementacja wglądów specyficznychBADI_PRC_CUSTOM_VIEW              
  |   |   |   |   |       |—–  BAdI: Określanie dostępnych wglądów ustalBADI_PRC_VIEW_DETERM              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Konfigurowalne parametry i formuły w ustalaniu cen                         
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   Definiowanie procedury CPF specyficznej dla partnera lub klienta           
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |—–  Definiowanie procedury CPF               CPF_A_ROUT                        
  |   |   |   |       |   |—–  Definiowanie procedury źródła danych     CPF_A_DS_ROUT                     
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Obsługa błędów CPF w interfejsie użBADI_PRICING_CPF_UI cen           
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Analiza skal CPF                   BADI_CPF_SCALE_EVALU              
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Tworzenie aplikacji BRFplus                  CREATE_BRFPLUS_APPL           
  |   |   |   |       |—–  Przypisanie aplikacji BRFplus do użycia CPF  CPF_A_BRFAPP                  
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie struktury specyficznej dla klienCPF_STRUC                     
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie wpisów dla katalogu parametrów  CPF_A_CAT                     
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie formuły                         CPF_A_FORM                    
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zakres listy dla warunków                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kolejności                          SIMG_CFMENUOLMEOMG8       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów zakresu listy            SIMG_CFMENUOLMEOMFQ       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie do warunków                          SIMG_CFMENUOLMEOMG9       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustawianie indeksu warunków                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Zmiana rodz. warunków                            KONDITIONSINDEX_1B        
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie dozwolonych pól                        KONDITIONSINDEX_2B        
  |   |   |   |   |—–  Przetwarzanie tabel indeksu warunków             KONDITIONSINDEX_3B        
  |   |   |   |   |—–  Aktywacja tabel indeksu warunków                 KONDITIONSINDEX_4B        
  |   |   |   |   |—–  Ponowne tworzenie tabel indeksu warunków         KONDITIONSINDEX_5B        
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie przeglądów                          KONDITIONSINDEX_6B        
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie przeglądów                           KONDITIONSINDEX_7B        
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Predefiniowane elementy ceny                                               
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie wstępnie zdefiniowanych elementów ceW_CS_009                  
  |   |   |       |—–  Identyfikacja wstępnie zdefiniowanych elementów cW_CS_008A                 
  |   |   |
  |   |   |–   Handel zagraniczny/cło                                                     
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustawianie zakresów numerów                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ogólny proces importu/eksportu                   SIMG_CFMENUOLSDXEIP       
  |   |   |   |   |—–  Kontrola ustawowa                                SIMG_CFMENUOLSDGENE       
  |   |   |   |   |—–  Transakcja dok.                                  SIMG_CFMENUOLSDXAKK       
  |   |   |   |   |–   Wydruk dokumentów handlu zagr.                                             
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Deklaracja eksport.                          SIMG_CFMENUOLSDXAAM           
  |   |   |   |       |—–  Dokument ATR                                 SIMG_CFMENUOLSDXATR           
  |   |   |   |       |—–  EUR1-Dokument                                SIMG_CFMENUOLSDXAEU           
  |   |   |   |       |—–  Dokument T                                   SIMG_CFMENUOLSDXATD           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Sterowanie ogólne                                                          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie menu                                  FT_ALLGEMEIN_002          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Sterowanie danymi handlu zagr. w dokumentach MM i SD                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Procedura niekompletności dla danych handlu zagr.SIMG_CFMENUOLSDVI29       
  |   |   |   |   |—–  Dane handlu zagr. w dokumentach MM i SD          SIMG_CFMENUOLSDVI49       
  |   |   |   |   |—–  Ekrany importu w dokumencie zaopatrz.            SIMG_CFMENUOLSDOMGT       
  |   |   |   |   |—–  Rozszerzone sterowanie dok. import.              SIMG_CFMENUOLSDVII5       
  |   |   |   |   |—–  Customer-Exits: wartości domyślne dla danych handSIMG_CFMENUOLSDVI96       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane podstawowe dla handlu zagr.                                           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Kraje dla handlu zagr./cło                       SIMG_CFMENUOLSDVI78       
  |   |   |   |   |—–  Długość statystycznego kodu materiału/import-numeSIMG_CFMENUOLSDVI68       
  |   |   |   |   |—–  Sekcje w znaczeniu prawa celnego                 SIMG_CFMENUOLSDVI43       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie rozdziałów do sekcji                 SIMG_CFMENUOLSDVI44       
  |   |   |   |   |—–  Definiow. statyst. kodów mater./import-numer koduSIMG_CFMENUOLSDOVE1       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie haseł dla statystycznego nr towarów /SIMG_CFMENUOLSDVISW       
  |   |   |   |   |—–  Nowe przypis. klucza stat. kodu mat. w numerze koSIMG_CFMENUOLSDVI45       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup materiałów dla importu/eksportuSIMG_CFMENUOLSDOVE8       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów transakcji handl. i wartoścSIMG_CFMENUOLSDOVE5       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie procedur i wartości domyślnej       SIMG_CFMENUOLSDOVE6       
  |   |   |   |   |—–  Dozwolone kombinacje: Rodzaj transakcji gosp. – dSIMG_CFMENUOLSDVEGK y     
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie numerów PRODCOM/GP                  SIMG_CFMENUOLSDVE47       
  |   |   |   |   |–   Sterowanie/nowe przypis. klucza                                            
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie krajów referenc. dla nowego przySIMG_CFMENUOLSDVI61           
  |   |   |   |       |—–  Nowe przypis. klucza stat. kodu mat. w numerzSIMG_CFMENUOLSDVI45           
  |   |   |   |       |—–  Zamiana transakcji eksportowej w rodz. transaSIMG_CFMENUOLSDVI47           
  |   |   |   |       |—–  Zamiana procedury eksportowej w importową    SIMG_CFMENUOLSDVI50           
  |   |   |   |       |—–  Zamiana urzędu celnego eksport. na urząd celnSIMG_CFMENUOLSDVI48           
  |   |   |   |       |—–  Zamiana sposobu transportu eksport. na importSIMG_CFMENUOLSDVI46           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane transportu                                                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie urzędów celnych                     SIMG_CFMENUOLSDOVE2       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie sposobu transportu                  SIMG_CFMENUOLSDOVE3       
  |   |   |   |   |—–  Defin. dozwolonych kombinacji: sposób transportu SIMG_CFMENUOLSDOVI76ej    
  |   |   |   |   |—–  Wartości domyślne dla danych nagłówka handlu zagrSIMG_CFMENUOLSDOVI95      
  |   |   |   |   |—–  Definiow. wartości domyślnych dla zamówienia przeSIMG_CFMENUOLSDVI70       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Specyficzne dane dla przetwarzania cła                                     
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie numerów CAS                         SIMG_CFMENUOLSDVI36       
  |   |   |   |   |—–  Sterowanie symulacją importu                     SIMG_CFMENUOLSDVI37       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie i przypisanie grup krajów           SIMG_CFMENUOLSDVILG       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kodu dla kontyngentów celnych       SIMG_CFMENUOLSDVE48       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie numerów kontyngentu – cło            SIMG_CFMENUOLSDVINK       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kodu dla produktów farmaceutycznych SIMG_CFMENUOLSDVE49       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kodu dla antydumpingu               SIMG_CFMENUOLSDVE76       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kodu dla preferencji (PAC)          SIMG_CFMENUOLSDVE75       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie numerów pułapu                       SIMG_CFMENUOLSDVINP       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie wyszukiw. kodu dla kontyngentów celnySIMG_CFMENUOLSDVE79       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyszukiw. kodu dla produktów farmaceSIMG_CFMENUOLSDVI31       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyszukiw. kodu dla antydumpingu     SIMG_CFMENUOLSDVI32       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zwolnienia od cła i wyszukiwania kodSIMG_CFMENUOLSDVI33       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie preferencyjnej stawki celnej i wyszuSIMG_CFMENUOLSDVI34 ncji  
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie stawki kraju spoza UE i kodu prefereSIMG_CFMENUOLSDVI35       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie dodatkowego oznaczenia celnego      SIMG_CFMENUOLSDVI89       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju środków transportu          SIMG_CFMENUOLSDVIZB       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju zapewnienia ident.          SIMG_CFMENUOLSDVIZN       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju pakunku                     SIMG_CFMENUOLSDVIZP       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów rekordów ceł dla odczytu z SIMG_CFMENUOLSDVIUC       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Oficjalne dokumenty/zaświadczenia/dowody/zezwolenia                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie numerów zezwoleń i uprawnień         SIMG_CFMENUOLSDVI54       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie władz dla dokumentów                SIMG_CFMENUOLSDVI39       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodz. dokumentów preferenc.         SIMG_CFMENUOLSDVI40       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodz. dowodu                        SIMG_CFMENUOLSDVI41       
  |   |   |   |   |—–  Definiow. rodz. dokumentów wstępnych             SIMG_CFMENUOLSDVI42       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie wyszukiwania dla dokumentów importu  SIMG_CFMENUOLSDVI38       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Obliczanie wartości statystycznej                                          
  |   |   |   |–   Wydruk/komunikacja                                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie formularzy                          OHAARGD001                
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie formularzy/programów do faktur eksporSIMG_CFMENUOLSDV/83       
  |   |   |   |   |–   Sterowanie dokumentami handlu zagranicznego                                
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodz. dokumentów preferenc.     SIMG_CFMENUOLSDVI40           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodz. dowodu                    SIMG_CFMENUOLSDVI41           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiow. rodz. dokumentów wstępnych         SIMG_CFMENUOLSDVI42           
  |   |   |   |   |   |—–  Sterowanie komunikatami handlu zagr.         SIMG_CMMENUOLSDVED1           
  |   |   |   |   |   |—–  Sterowanie danymi formularza                 FT_MELDUNGEN_0004             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Customer-Exits: sterowanie wydrukiem             SIMG_CFMENUOLSDVEB9       
  |   |   |   |   |—–  EDI: opracowanie numerów identyfikacyjnych cła dlSIMG_CMMENUOLSDVI56       
  |   |   |   |   |—–  EDI: opracowanie numerów identyfikacyjnych cła dlSIMG_CMMENUOLSDVI28       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Transakcja dok.                                                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Ustawienia podstawowe                                                      
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju dokumentu finansowego   SIMG_CFMENUOLSDVX50           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie funkcji banku                   SIMG_CFMENUOLSDVX51           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie tekstów dla dokum. finansowych  SIMG_CFMENUOLSDGOTX           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie dokumentów do przedłożenia      SIMG_CFMENUOLSDVX57           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie powodów zmian                   SIMG_CFMENUOLSDVX49           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wskaźników dla dokumen. finansowSIMG_CFMENUOLSDVX52           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wskaźników banku                SIMG_CFMENUOLSDVX56           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Powiązania                                                                 
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie dokumentów do wskaźnika dokumentuSIMG_CFMENUOLSDVX58           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie sterowania bankami dokumentu finSIMG_CFMENUOLSDVX54           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie sterowania dokumentami finansowySIMG_CFMENUOLSDVX53           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Zarządzanie ryzykiem dla dokumentów finansowych                            
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie form zabezpieczenia             SIMG_CFMENUOLSDVI52           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie i przypisanie procedury zabezpieSIMG_CFMENUOLSDOVX            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Aktywacja transakcji dokumentowej dla typu pozycjSIMG_CFMENUOLSDOVA7       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Kontrola ustawowa                                                          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Sterowanie dokumentami                           SIMG_CFMENUOLSDSTUBE      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie przepisów prawnych i przypisanie wedSIMG_CFMENUOLSDVE50       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów zezwoleń                   SIMG_CFMENUOLSDVE51       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie tekstów dla danych podstawowych upraSIMG_CFMENUOLSDGOTX       
  |   |   |   |   |—–  Klasyfikacja materiału                           SIMG_CFMENUOLSDVE60       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie specjalnego kodu towarów            SIMG_CFMENUOLSDVECS       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grupowań                            SIMG_CFMENUOLSDVE61       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie klasyfikacji do grupowań             SIMG_CFMENUOLSDVE62       
  |   |   |   |   |—–  Dane handlu zagr. wg kraju przeznaczenia         SIMG_CFMENUOLSDVE53       
  |   |   |   |   |—–  Definiow. klasyfikacji produktów wg kraju przeznaSIMG_CFMENUOLSDVE58       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup krajów                         SIMG_CFMENUOLSDVE59       
  |   |   |   |   |—–  Definiow. klasyfikacji krajów wg kraju przeznaczeSIMG_CFMENUOLSDVE57       
  |   |   |   |   |—–  Sprawdzanie zgodności ustawień dla kontroli prawnSIMG_CFMENUOLSDVE56       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Okresowe deklaracje                                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Sterowanie                                                                 
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Protokół kompletności – kryteria agregacji – FT_MELDUNGEN_0002   alne      
  |   |   |   |   |   |—–  Specjalne uregulowania: Kraj/region          FT_MELDUNGEN_0003             
  |   |   |   |   |   |–   Sterowanie wyborem danych                                                  
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Sterowanie wyborem danych                SIMG_FT_DATENSELEK                
  |   |   |   |   |   |   |—–  Exit klienta: Wybór danych w ramach deklaSIMG_CFMENUOLSDVIM6               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Wskaźnik włączenia i wykluczenia                                           
  |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie wskaźnika wykluczenia/ włączSIMG_CFMENUOLSDVI30               
  |   |   |   |   |       |—–  Przypisanie do typów pozycji dla zleceniaSIMG_CFMENUOLSDVE80               
  |   |   |   |   |       |—–  Przypisanie do typów pozycji dostawy SD  SIMG_CFMENUOLSDVI63               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie oficjalnych numerów dla deklaracji doSIMG_CFMENUORFBOBY6       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie regionu                              SIMG_CFMENUOLSDREGI       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie wariantów wyboru dla deklaracji (JapoSIMG_CFMENUOLSD0VX1       
  |   |   |   |   |—–  Specjalna procedura dla zakładów za granicą      SIMG_CFMENUOLSDWIAME      
  |   |   |   |   |–   Walidacja eksportu (Rosja)                                                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Przetwarzanie preferencji                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie stref preferencji                   SIMG_CFMENUOLSDVE63       
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie stref preferencji                      SIMG_CFMENUOLSDVE71       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie procedury preferencji               SIMG_CFMENUOLSDVE66       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie reguły preferencji/stopy proc.       SIMG_CFMENUOLSDVE65       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie statyst. kodu mater. i reguły wg streSIMG_CFMENUOLSDVE64       
  |   |   |   |   |—–  Alternatywny statystyczny kod materiału          SIMG_CFMENUOLSDVI92       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zmiany taryfy                       SIMG_CFMENUOLSDVE77       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kodu dla preferencji (PAC)          SIMG_CFMENUOLSDVE75       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie danych sterujących dla deklaracji dosSIMG_CFMENUOLSDVE78       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Towary CAP                                                                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie organizacji rynku                    SIMG_CMMENUOLSDVI65       
  |   |   |   |   |—–  Numer organizacji rynku                          SIMG_CMMENUOLSDVI66       
  |   |   |   |   |—–  Numer listy produktów rynku UE                   SIMG_CMMENUOLSDVI67       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie grup produktów rynku UE              SIMG_CMMENUOLSDVI69       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Składniki aplikacji internetowych (IAC)                                    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Handel zagraniczny: wyświetlanie danych importu                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   SAP Global Trade Services – Plug-In                                        
  |   |   |   |–   Funkcje specyficzne dla krajów                                             
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Rosja                                                                      
  |   |   |
  |   |   |–   Dekretacja                                                                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracowanie typów dekretacji                         SIMG_CFMENUOLMEOME9   
  |   |   |   |—–  Definiowanie typów kombinacji pozycji/typów dekretacjSIMG_CFMENUOLMEOMG0   
  |   |   |   |—–  Ustawianie podekranu dla bloku dekretacji            SIMG_CFMENUORFBOXK1   
  |   |   |   |—–  Przypis. wartości domyślnych dla grupy aktywów trwałySIMG_CFMENUOLMEOMQX   
  |   |   |
  |   |   |—–  Definiowanie zewnętrznej reprezentacji typów pozycji     SIMG_CFMENUOLMEOMH4 
  |   |   |—–  Definiowanie domyślnych wartości rodzaju dokumentu       SIMG_CFMENUOLMEOMH5 
  |   |   |–   Statystyka                                                                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracowanie typów historii zamówień                  SIMG_CFMENUOLMEOMEG   
  |   |   |   |—–  Definiowanie grup aktualizacji                       SIMG_OLME_V_MCB_C     
  |   |   |   |—–  Przypisanie grupy aktualizacji do typów pozycji      SIMG_OLME_V_T16C      
  |   |   |   |—–  Definiowanie siatki dla odchylenia ilości            SIMG_OLME_V_T147L_C   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu odchylenia terminu dostawy      SIMG_OLME_V_T147H_C   
  |   |   |
  |   |   |–   Zarządzanie wersjami                                                       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawianie zarządzania wersjami dla zgłoszeń zapotrzeOLME_V_T16CA_B_DCM_C  
  |   |   |   |—–  Ustawianie zarządzania wersją dla dokumentu zaopatrzeOLME_V_T16CA_DCM_C    
  |   |   |   |—–  Definiowanie powodów zmian                           OLME_V_T16CC_DCM_C    
  |   |   |   |—–  Ustawianie wyświetlania zmian                        OLME_V_T16CE_DCM_D    
  |   |   |   |—–  Istotne dla wersji pola zgłoszeń zapotrzebowania     OLME_V_T16CR_DCM_D    
  |   |   |
  |   |   |–   Komunikaty                                                                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Teksty komunikatów                                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie tekstów dla zapytań ofertowych      SIMG_CFMENUOLMEOME7       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie tekstów dla zamówień                SIMG_CFMENUOLMEOMF6       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie tekstów dla kontraktów              SIMG_CFMENUOLMEOMFC       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie tekstów dla harmonogramu dostaw     SIMG_CFMENUOLMEOMF9       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie tekstów dla działu zaopatrzenia     SIMG_CFMENUOLME0001       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie tekstów zmiany                      SIMG_OLME_V_166T_C        
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Formularze dla komunikatów                                                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Dopasowywanie formularza dla dokumentów zakupu   SIMG_OLMEANFRAGESE71      
  |   |   |   |   |—–  Przypis. formularza i programu wydania dla zapytaSIMG_CFMENUOLMEOMFD       
  |   |   |   |   |—–  Przypis. formularza i programu wydania dla zamówiSIMG_CFMENUOLMEOMFE       
  |   |   |   |   |—–  Przypis. formularza i programu wydania dla kontraSIMG_CFMENUOLMEOMFF       
  |   |   |   |   |—–  Przypis. formularza i programu wydania dla harmonSIMG_CFMENUOLMEOMFG       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   EDI                                                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie profilu partnera                      SCPI_OALE_PARTPRO         
  |   |   |   |   |—–  Profile dla wysyłki danych zapasów/sprzedaży     SIMG_CFMENUOLMEEDI2       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Sterowanie wyprowadzaniem                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opcje dla szybkiego ustawienia określenia komunik                          
  |   |   |   |   |–   Tabele warunków                                                            
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie tabeli warunków dla zapytań oferSIMGOLMEM/58                  
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie tabeli warunków dla zamówień    SIMGOLMEM/61                  
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie tabeli warunków dla umowy ramoweSIMGOLMEM/67                  
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie tabeli dla zlec. do kontr. plan.SIMGOLMEM/64                  
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie tabeli warunków dla dostawy przySIMGOLMEVNE2                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Kolejności dostępu                                                         
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie kolejności dostępu dla zapytaniaSIMGOLMEM/48                  
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie kolejności dostępu dla zamówieniSIMGOLMEM/50                  
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie kolejności dostępu dla umowy ramSIMGOLMEM/52                  
  |   |   |   |   |   |—–  Def. kol. dostępu dla harmonogramu umowy termSIMGOLMEM/54                  
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie kolejności dostępu dla dostawy pSIMGOLMEVNE4                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Rodzaje komunikatów                                                        
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów komunikatów dla zapytańSIMGOLMEM/30                  
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów komunikatów dla zamówieSIMGOLMEM/34                  
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów komunikatów dla umów ramowSIMGOLMEM/38                  
  |   |   |   |   |   |—–  Def. rodzajów komunikatów dla harmonogramu umSIMGOLMEM/40        nitu      
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów komunikatów dla dostawySIMGOLMEVNE3                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie warunków dla sterowania komunikatami CFMENUOLME_OMFT_C         
  |   |   |   |   |–   Schematy określania komunik.                                               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie schematów komunikatów dla zapytaSIMGOLMEM/32                  
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie schematów określ. komunikatów dlSIMGOLMEM/36                  
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie schematów określ. komunikatów dlSIMGOLMEM/68                  
  |   |   |   |   |   |—–  Def. schematu ustalania komunikatów dla harm.SIMGOLMEM/42        u         
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie schematów określ. komunik. dla dSIMGOLMEVNE7                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Funkcje partnerów w zależności od rodzaju komunikatów                      
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie roli partnera dla zapytania oferSIMGOLMEOMTA                  
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie funkcji partnera dla zamówienia SIMGOLMEOMTB                  
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie funkcji partnera dla umowy ramowSIMGOLMEOMTC                  
  |   |   |   |       |—–  Def. funk. partnera dla zlec. do kontr. plan.SIMGOLMEOMTD                  
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie funkcji partnera dla dostawy przSIMGOLMEVNE5                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Przyporządkowanie urządzeń wyjściowych grupom zaopatrSIMG_CFMENUOLMEOMGF   
  |   |   |   |—–  Pola relewantne dla wydruku zmiany                   CFMENUOLMEOMFS_C      
  |   |   |
  |   |   |–   Ocena dostawcy                                                             
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie kluczy wag                              SIMG_CFMENUOLMEOMGC   
  |   |   |   |—–  Definiowanie kryteriów                               SIMG_CFMENUOLMEOMGI   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu listy                           SIMG_CFMENUOLMEOMGU   
  |   |   |   |—–  Opracowanie danych działu zaopatrzenia               SIMG_CFMENUOLMEOMGL   
  |   |   |   |–   Logistyczne sprawdzanie faktury                                            
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Opracowanie danych jednostki gospodarczej        VE_IV_ACTIV               
  |   |   |       |—–  Reguły wyceny                                    VE_IV_RULES               
  |   |   |       |—–  Dodatkowa wycena                                 VE_IV_SUBSEQUENT_EVA      
  |   |   |       |—–  Przetwarzanie dodatkowe                          VE_IV_PERS                
  |   |   |       |—–  Usuwanie wyników wyceny                          VE_IV_REMOVE              
  |   |   |
  |   |   |–   Określanie źródła dostaw                                                   
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawianie dostawcy stałego                          SIMG_CFMENUOLMEOMKH   
  |   |   |   |—–  Definiowanie regionów, z których pochodzą dostawy    SIMG_CFMENUOLMEOMKD   
  |   |   |   |—–  Przypisanie zakładów do regionów dostaw              SIMG_CFMENUOLMEOMQL   
  |   |   |   |—–  Ustawianie ustalania zakładu dostarczającego poprzez SIMG_OLMET001W_SRC_C  
  |   |   |
  |   |   |–   Podatki                                                                    
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawianie wskaźnika podatku dla materiału           SIMG_CFMENUOLMEOMKK   
  |   |   |   |—–  Ustawianie wskaźnika podatku dla zakładu             SIMG_CFMENUOLMEOMKM   
  |   |   |   |—–  Ustawianie wskaźnika podatku dla dekretacji          SIMG_CFMENUOLMEOMKL   
  |   |   |   |—–  Przypisanie wskaźników podatków do zakładów          SIMG_CFMENUOLMEOMKN   
  |   |   |   |—–  Przypisanie wskaźników podatków do dekretacji        SIMG_CFMENUOLMEOMKO   
  |   |   |   |–   Country-Specific Settings for India                                        
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Tax Code Determination                                                     
  |   |   |           |
  |   |   |           |—–  Assign Tax Codes                             VJ_1IRTXD1                    
  |   |   |
  |   |   |–   Ustalanie ceny towaru                                                      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Mechanizm dla ustalania ceny towaru                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Ogólne ustawienia CPE                                                      
  |   |   |   |   |–   Ustawienia CPE specyficzne dla aplikacji                                   
  |   |   |   |   |–   Ustawienia CPE specyficzne dla pojęcia                                     
  |   |   |   |   |–   Definicja notowań CPE                                                      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustawienia CPE niezależne od systemu                                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Def. połączenia z CPE poprzez RFC                CPEV_RFCDEST              
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustawienia dla łączenia formuł                                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie katalogu pól                         MCPE_FA_FC                
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie tabel warunków                      MCPE_FA_CT                
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kolejności dostępu                  MCPE_FA_ACC_SEQ           
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów warunków                   MCPE_FA_COND_TYPE         
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie grupy opracowania                    MCPE_FA_MNTGRP_1          
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie schematu dla łączenia formuł        MCPE_FA_DET_PROC          
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie pól techniki warunków do pól obiektówCPEV_FA_FIELDREL          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Specyficzne dla MM obiekty CPE                                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie reguły termu CPE                    CPEVC_MM_RULE             
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie termu CPE                           CPEVC_MM_TERM             
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie formuły CPE                         CPEVC_MM_FORM             
  |   |   |   |   |—–  BAdI: Ważne obszary zdefiniowane w konfiguracji CBADI_CPE_MM_VALID         
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   CPE w dokumentach MM                                                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Określanie schematu dla łączenia formuł          CPEV_MM_FA_PROC           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Business Add-In dla CPE                                                    
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  BAdI: Wywołania CPE z systemu ERP                BADI_CPE_R3               
  |   |   |       |—–  BAdI: Dane formuły CPE dla partnerów proj.       BADI_CPE_R3_DATA_PAR      
  |   |   |       |—–  BAdI: Dane formuły CPE dla klientów SAP          BADI_CPE_R3_DATA_CUS      
  |   |   |       |—–  BAdI: Integracja CPE w interfejsie użytkownika ERBADI_CPE_ERP_UI           
  |   |   |
  |   |   |–   Dodatkowe rozliczenie                                                      
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów                        SIMG_CFMENUOLMEVB(1   
  |   |   |   |–   Uzgodnienia                                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie kalendarza uzgodnień                 SIMG_CFMENUOLMESFT3       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grupy tolerancji obrotów            SIMG_CMMENUOLMENA002      
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie grup użytkowników i przypisanie grup SIMG_CMMENUOLMENA001      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju porównania i uzgodnienia obrSIMG_CFMENUOLMEUAART      
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie poziomu agregacji i kolejności sortowSIMG_CFMENUOLMEUVSE       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów tekstu                     SIMG_CFMENUOLSDGOTX       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów uzgodnień dla kolejnego rozlicSIMG_CFMENUOLMEOMHD       
  |   |   |   |   |–   Grupy rodzajów warunków                                                    
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie typów warunków dla kolejnych rozSIMG_CFMENUOLMEOMHE           
  |   |   |   |       |—–  Przypisanie typu warunku/tabeli do grupy typuSIMG_CFMENUOLMEOMHF           
  |   |   |   |       |—–  Przypisanie grup typów warunków i typów uzgodW_ZF_VK_0253                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawianie tech. warunku dla dodatkowego rozliczenia SIMG_CFMENUOLMEKONDT  
  |   |   |   |—–  Def. przeglądu dla warunków dla kolejnych rozliczeń  SIMG_CFMENUOLMEOVBA   
  |   |   |   |—–  Sterowanie kolejnym rozliczeniem                     SIMG_CMMENUOLMEABREC  
  |   |   |   |—–  Opracowanie jednostki gospodarczej przy dodatk. rozliSIMG_CMMENUOLMEABRE2
  |   |   |   |–   Ustalanie informacji wyjściowych                                           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Ustalanie informacji wyjściowych dla uzgodnień                             
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie tabel warunków                   SIMG_CMMENUOLMENF003          
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie rodzajów informacji wyjściowych  SIMG_CMMENUOLMENF004          
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie kolejności dostępu               SIMG_CMMENUOLMENF005          
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie funkcji partnera do rodzajów komuSIMG_CMMENUOLMENF006          
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie schematu ustalania informacji wyjSIMG_CMMENUOLMENF007          
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie formularza/ programu przetwarz. dSIMG_CMMENUOLMENF008          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Ustalanie informacji wyjściowych dla przebiegu rozlicz.                    
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie tabel warunków                   SIMG_CMMENUOLMENF015          
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie rodzajów informacji wyjściowych  SIMG_CMMENUOLMENF016          
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie kolejności dostępu               SIMG_CMMENUOLMENF017          
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie funkcji partnera do rodzajów komuSIMG_CMMENUOLMENF018          
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie schematu ustalania informacji wyjSIMG_CMMENUOLMENF019          
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie formularza/ programu przetwarz. dSIMG_CMMENUOLMENF020          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Edycja formularza                                                          
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie formularzy                      SIMG_CMMENUOLMENF011          
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie przypisania tekstów formularza   SIMG_CMMENUOLMENF012          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wymagań                             SIMG_CMMENUOLMENF009      
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie urządzeń wyjściowych i parametrów wydSIMG_CMMENUOLMENF014      
  |   |   |   |   |—–  Archiwizacja wydruku                             SIMG_CMMENUOLMENF021      
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracowanie czasu utrzymania archiwizacji            SIMG_CMMENUOLMENTRAR  
  |   |   |
  |   |   |–   Rabat w naturze                                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Zakresy numerów dla rabatu w naturze                 W_ZF_ST_0311          
  |   |   |   |–   Opracowywanie zależności rabatu naturalnego (Tab. war.)                    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Katalog pól                                      W_ZF_ST_0322              
  |   |   |   |   |—–  Tworzenie tabel rabatu naturalnego               W_ZF_ST_0323              
  |   |   |   |   |—–  Wyświetlanie tabel rabatu naturalnego            W_ZF_ST_0324              
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Definiowanie kolejności dostępu i typów rabatu naturalnego                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowywanie kolejności dostępu                 W_ZF_ST_0331              
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów rabatu naturalnego         W_ZF_ST_0332              
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Przyporządkowanie i definiowanie procedury rabatu natural.                 
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Opracowywanie procedury rabatu naturalnego       W_ZF_ST_0341              
  |   |   |       |—–  Ustalanie schematu rabatu w naturze              W_ZF_ST_0342              
  |   |   |
  |   |   |–   Ustalanie partnera                                                         
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Role partnera                                                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie ról partnera                        SIMG_CFMENUOLMEOMZ1       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie konwersji zależnej od języka dla ról SIMG_CFMENUOLMEOMZ2       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie dopuszczalnych funkcji partnerów wg SIMG_CFMENUOLMEOMZ3       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustawienia partnerów w rekordzie danych podst. dostawcy                    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie procedur ustalania partnera         SIMG_CFMENUOLMEOMZ4       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie procedur ustalania partnerów do grup SIMG_CFMENUOLMEOMZ5       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustawienia partnerów w dokumentach zaopatrzenia                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie procedur ustalania partnera         SIMG_CFMENUOLMEOMZ6       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie procedury ustalania partnerów do rodzSIMG_CFMENUOLMEOMZ7       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustawienia partnerów w uzgodnieniach                                       
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie procedur ustalania partnerów dla uzgSIMG_CFMENUOLMEOMZ8       
  |   |   |       |—–  Przypisanie procedur ustalania partnerów do rodzaSIMG_CFMENUOLMEOMZ9       
  |   |   |
  |   |   |–   Sprawozdawczość                                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Opracowanie list zaopatrzeniowych                                          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Zakres listy                                                               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu listy                   SIMG_OLME_V_160L_C            
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie wartości domyślnych dla transakcjiSIMG_OLME_V_160BL_C           
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie wartości domyślnych dla funkcji   SIMG_OLME_V_160C_C            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Parametr wyboru                                                            
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie parametrów wyboru               SIMG_OLME_V_160S_C            
  |   |   |   |       |—–  Ustawianie wartości domyślnych dla transakcjiSIMG_OLME_V_160BS_C           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Opracowanie list zapotrzebowań zaopatrzeniowych                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie statusu przetwarzania                SIMG_OLME_V_T16LA_C       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu listy                       SIMG_OLME_V_T16LB_C       
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie wartości domyślnych dla transakcji    SIMG_OLME_V_T16LH_C       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracowanie analiz ogólnych                          SIMG_CFMENUOLMEOMRE   
  |   |   |   |—–  Definiowanie list warunków                           SIMG_CFMENUOLME8KEG   
  |   |   |
  |   |   |–   Arkusz negocjacji handlowych                                               
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Przypisanie formularzy                               SIMG_CFMENUOLMEOMGX   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu listy                           SIMG_CFMENUOLMEOMGY   
  |   |   |
  |   |   |–   Transfer danych                                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Transfer danych rekordu informacyjnego zaopatrzenia                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Generow. przykł. pliku transferu dla rekordów infCFMENUOLMEOMHU_C    enia  
  |   |   |   |   |—–  Przetwarzanie pliku transferu                    CFMENUOLMEOMHS_C          
  |   |   |   |   |—–  Wykonanie transferu danych rekordów informacyjnycCFMENUOLMESXDA_C          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Transfer danych: Zgłoszenia zapotrzebowania                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Generowanie przykł. pliku transferu dla zgłosz. zCFMENUOLMEOMHV_C          
  |   |   |   |   |—–  Przetwarzanie pliku transferu                    CFMENUOLMEOMHT_C          
  |   |   |   |   |—–  Wykonywanie transferu danych zgłoszeń zapotrzebowCFMENUOLMESXDA_C          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Transfer danych: Zamówienie                                                
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Tworzenie przykładu pliku transferu dla zamówień SIMG_OLMEOMQ4             
  |   |   |       |—–  Tworzenie przykładu pliku transferu dla tekstów zCFMENUOLMEOMQ6_C          
  |   |   |       |—–  Przetwarzanie pliku transferu                    CFMENUOLMEOMQ5_C          
  |   |   |       |–   Przygotowanie do transferu                                                 
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie zakresu numerów                 SIMG_CFMENUOLMEOMY6           
  |   |   |       |   |—–  Dezaktywacja aktualizacji statystyki         SIMG_OLMEOLISAKTI1            
  |   |   |       |   |—–  Dezaktywacja zobowiązań zamówień             SIMG_OLME1ORKSOVA             
  |   |   |       |   |—–  Dezaktywacja transferu tekstu                SIMG_OLME1OMFV                
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Wykonanie transferu danych                                                 
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Wykonywanie transferu danych zamówień        CFMENUOLMESXDA_C              
  |   |   |       |   |—–  Wykonanie transferu danych historii zamówieniSIMG_OLMEOMQ2                 
  |   |   |       |   |—–  Kopiowanie transferu danych tekstu zamówieniaSIMG_OLMEOMQ3                 
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Dodatkowa praca po transferze                                              
  |   |   |           |
  |   |   |           |—–  Aktywacja aktualizacji statystyki            SIMG_OLMEOLISAKTI1            
  |