Lista transakcji L-N

 

W poniższej tabeli znajdziesz wykaz transakcji zaczynających się na L-N.

Zanim przejdziemy do spisu transakcji warto jest wiedzieć, że producent oprogramowania SAP zaprojektował nazwy transakcji według sztywno ustalonego schematu. Większość transakcji o kodzie kończącym się liczbą 01 dotyczy transakcji przeznaczonych do tworzenia, 02 oznacza zmianę oraz 03 wyświetlanie.

Tak więc mamy kody transakcji kończące się na

  • 01 (tworzenie),
  • 02 (zmiana),
  • 03 (wyświetlanie)

W celu wyszukania odpowiedniej transakcji po prostu wpisz fragment jej kodu lub nazwy w filtrze wyszukiwania:

KodProgramOpis
LACCS SAPLCKMLLADISPLAY CO_ML_DISPLAY
LAS0 SAPMSP00 Planowanie sekwencji
LAS1 RMSPBTCH Planow. sekwencji w zadaniu w tle
LAS2 SAPLSP00 Zmiana planu sekwencyjnego
LAS3 SAPLSP00 Wyświetlanie planu sekwencyjnego
LAS4 SAPLSP00 Interaktywna zmiana planu sekw.
LASN SAPMSNUM Opracowanie zakr. numerów: LASP_OPID
LAUNCH_CRW RSCR_LAUNCH_CRW Uruchom. Ceystal Reports Designer
LB01 SAPML02B Tworzenie zapotrz. przeniesienia
LB02 SAPML02B Zmiana zapotrzebowania przeniesienia
LB03 SAPML02B Wyświetlanie zapotrz. przeniesienia
LB10 SAPML02B ZapPrz dla typu magazynu
LB11 SAPML02B ZapPrz dla materiału
LB12 SAPML02B ZapPrz i przeks. dla dokumentu mat.
LB13 SAPML02B ZapPrz dla zapotrzebowania
LBK1 SAPLDIACL_GUI Aplikacja logu
LBW0 RMCSBIWC Połączenie struktur inf. LIS
LBW1 RMCSBIW0 Aktywowanie aktualizacji LIS/BW
LBW2 RMCSBIWF Program kopiowania wersji LIS/BW
LBWE RMCEXCUC Ekstr. danych LO: Konfig. kokpitu
LBWF RMCEX000 Protokół logist. struktury wyciągu
LBWG RMCSBWSETUPDELETE Usuwanie nowo utworzonych danych BW
LBWR RMBWV3RE Ponowne tworzenie kolejki ekstrak.
LC10 RSLVCADM Asystent liveCache
LC11 RSLVCCON Tworzenie połączenia liveCache
LCA01 SLCA_01 Odczyt śledzenia obiektu LCA
LCA02 SLCA_02 Śledzenie obiektu LCA
LCA03 SLCA_03 Standard-liveCache-Test
LCA04 SLCA_VERSION_SHOW Wyświetlanie bieżącej wersji LCA
LCA13 SLCA_13 Analiza liveCache i obiektów LCA
LCO1 RMCWMNMB Ustaw. współrz.magaz./dokum.materiał
LCO2 RMCWMNTA Ustaw. współrz.magaz./Zleceń transp.
LCRCHECK RLCR_XI_STAYING_ALIVE Test połączenia LCR
LCRHTMLGUI RLCR_LAUNCH_HTML_GUI Uruchomienie LCR-GUI w przeglądarce
LD00 MENULD00 Projektowanie linii
LDA2 SAPLLD01 Zmiana czasu taktu
LDA3 SAPLLD01 Wyświetlanie wartości stand. taktu
LDAP SAPMLDAP LDAP Konfiguracja i testowanie
LDAPLOG SAPMLDAPLOG Analiza logu LDAP
LDAPMAP SAPMLDAPMAP Zarządzanie przyp. atrybutu LDAP
LDB1 SAPLLD01 Tworzenie hierarchii linii
LDB2 SAPLLD01 Zmiana hierarchii linii
LDB3 SAPLLD01 Wyświetlanie hierarchii linii
LDD1 SAPLLD01 Tworzenie bilansowania linii
LDD2 SAPLLD01 Zmiana bilansowania linii
LDD3 SAPLLD01 Wyświetlanie bilansowania linii
LDE1 RLDPS_PRINT_BY_LH Instrukcja robocza dla marsz. techn.
LDE2 RLDPS_PRINT_BY_LH Instrukcja robocza dla hier. linii
LEAN RVFTPRAN Żąd. dług. dek.dost. (ze str. dost.)
LECI SAPRLECHKIN Rejestracja środków transp./os. odw.
LECICARD SAPMSNUM Opracowanie zakr. num.: LE_CI_CARD
LECIPASS SAPMSNUM Opracowanie zakresów num.: LE_CHKI
LECIW SAPRLECHKIN Rejestracja środków transp./os. odw.
LECMOFF SAPML03N Dezaktywacja zarządzania zmianami
LEER RVFTPRER Tw. dług. dekl.dost (ze str. kl.)
LEMA RVFTPRMA Monit dług. dekl. dost. (ze str. d.)
LEPA SAPLV53F Aktywacja protokołów wyszukiwania
LEPD SHPFPDELETE Usuwanie rekordów INDX
LEPS SHPFPDISPLAY Wyświetlanie protokołu wyszukiwania
LH01 SAPML03T Przypisanie HU pobr. do ZlP
LH03 SAPML03T Przypisanie HU pobr. do ZlP - Wyśw.
LI01 SAPML04I Dodanie dokumentu inwentaryz.
LI01N SAPML04I Dodanie dokumentu inwentaryz.
LI02 SAPML04I Zmiana dokumentu inwentaryzacyjnego
LI02N SAPML04I Zmiana dokumentu inwentaryzacyjnego
LI03 SAPML04I Wyświetlanie dokumentu inwentaryz.
LI03N SAPML04I Wyświetlanie dokumentu inwentaryz.
LI04 SAPML04I Drukowanie dokum. inwent. magazynu
LI05 SAPML04I Historia inwentaryzacji miejsc. skł.
LI11 SAPML04I Wprowadzanie spisu inwent.
LI11N SAPML04I Wprowadzanie spisu inwent.
LI12 SAPML04I Zmiana spisu inwent.
LI12N SAPML04I Zmiana spisu inwent.
LI13 SAPML04I Wyświetlanie spisu inwent.
LI13N SAPML04I Wyświetlanie spisu inwent.
LI14 SAPML04I Uruch. ponownego spisu inwent.
LI15 RLINV070 Zestawienie inwent. kwant.
LI16 RLINV080 Stornowanie pozycji dok. inwentaryz.
LI20 SAPML04I Rozliczanie różnic inwent. WM
LI21 RLLI2110 Rozliczanie różnic inwent. w MM-IM
LICC RLINV060 Inwentaryzacja cykliczna kwant.
LISK RKCSUB00 LIS: Gromadzenie danych w R/2
LISTCUBE RSDD_SHOW_ICUBE Przegląd listy dla el. InfoCube
LISTSCHEMA RSDD_SHOW_SCHEMA Wyśw. schematu InfoCube
LK01 BUSSTART Tworzenie konsumenta
LK02 BUSSTART Zmiana konsumenta
LK03 BUSSTART Wyświetlanie konsumenta
LL01 RLLL0100 Wyświetlanie sytuacji krytycznych
LLDEL SBAL_DELETE Usuwanie protokołów aplikacji
LLVS MENULLVS WM Menu
LM00 RLOGON LOGON RF
LM01 RLMENU Menu dynamiczne
LM02 RLMOB001 Wybór wg jedn. skł. - Rozm. zapasów
LM03 RLMOB001 Rozm. zapasów - wg zlec. przen.
LM04 RLMOB005 Rozm. zapasów - ster. przez system
LM05 RLMOB001 Wyd. zapasów wg numeru zlec. przen.
LM06 RLMOB001 Wyd. zapasów - wg numeru dost.
LM07 RLMOB008 Wyd. zapasów - ster. przez syst.
LM09 RLMOB001 Rozmieszcz. w mag. wg numeru dostawy
LM11 RLMOB010 Przeksięgowania
LM12 RLMOB012 Zapyt. o materiał
LM13 RLMOB013 Zbiorcze rozm. zap.
LM18 RLMOB018 Zapytanie - jedn. obsługi
LM19 RLMOB019 Jedn. obsługi - pakowanie
LM22 RLMOB019 Jedn. obsługi - rozpakowanie
LM24 RLMOB019 Pakowanie HU wg dostawy
LM25 RLMOB019 Rozpakowanie HU wg dostawy
LM26 RLMOB007 Wyd. z mag. wg dostawy - ekran wyb.
LM27 RLMOB007 Rozm. w mag. wg dostawy - Ekran wyb.
LM30 RLMOB030 Kontrola załad. - załad. wg przen.
LM31 RLMOB031 Kontrola załad. - załad. wg dostawy
LM32 RLMOB032 Kont.załad. - zał.ster. przez system
LM33 RLMOB030 Kontrola załad. - rozład. wg transp.
LM34 RLMOB031 Kontrola załad. - rozład. wg dostawy
LM35 RLMOB035 Kontrola załad. - szczegóły wgJedWys
LM36 RLMOB036 Kontrola załad. - szczeg. (dostawy)
LM37 RLMOB037 Kontrola załad. - szczeg. wg przen.
LM45 RLMOB045 Pobranie i pakowanie
LM46 RLMOB045 Pobranie i pakowanie wg dostawy
LM50 RLMOB003 Spis z natury wyk. w systemie
LM51 RLMOB003 Spis z nat. wg wyboru użytkownika
LM55 RLBINPRI Wydruk ektykiet miejsc składowania
LM56 RLMOB001 Wybór wg JedMag - podw.
LM57 RLMOB005 Rozm.w mag. ster.przez syst.- podw.
LM58 RXDCC001 Dyn. inwentaryz. cykl. w całym syst.
LM59 RXDCC001 Dyn. spis z natury rozp. przez użyt.
LM60 RXDCC001 Dyn. spis z natury wyk. przez użyt.
LM61 RLEMOBGRGIDEL Wydanie materiałów wg dostawy
LM62 RLEMOBGRGIMSA Wydanie mat. wg strefy przygotowania
LM63 RLEMOBGRGISHP Wydanie mat. wg transportu
LM64 RLEMOBGRGIALL Wydanie mat. wg wszystkich kryteriów
LM65 RLEMOBGRGIGRP Wydanie materiału wg grupy
LM66 RLEMOBGRGIHU Wydanie mat. wg HU
LM71 RLEMOBGRGIDEL Przyjęcie mat. wg dostawy
LM72 RLEMOBGRGIMSA Przyjęcie mat. wg strefy przygot.
LM73 RLEMOBGRGISHP Przyjęcie mat. wg transportu
LM74 RLEMOBGRGIALL Przyjęcie mat. wg wszystkich kryter.
LM76 RLEMOBGRGIHU Przyjęcie mat. wg HU
LM77 RLQUEUE Przypisanie kolejki
LM80 RLMOBSER Wprowadzanie numerów seryjnych
LMIBKKA KLIBKKA1 Bank.rach.bież.: Akt./Dezakt.int. FO
LMIFGDT KLIDEAL1 Obiekt ryzyka: Akt./Dezakt.integ. FO
LMIJBVT KLIDEAL1 Trans. zmienna: Akt./Dezakt.integ.FO
LMIKLFZ KLIDEAL1 Udogod.kred.: Akt./Dezakt. integr.OF
LN01 SAPMSNUM Zakresy numerów dla zapotrz. przen.
LN02 SAPMSNUM Zakresy numerów dla zleceń przenies.
LN03 SAPMSNUM Zakresy numerów dla kwantów
LN04 SAPMSNUM Zakresy numerów dla przeksięgowań
LN05 SAPMSNUM Zakresy numerów dla inwentaryzacji
LN06 SAPMSNUM Zakresy numerów dla numeru grupy
LN07 SAPMSNUM Zakresy numerów dla rek. komun. WM
LN08 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: LVS_LENUM
LNRMS SAPMSNUM Opracowanie zakresu nr: TRM_MSGSEQ
LNRRQ SAPMSNUM Opracowanie zakresu nr: TRM_REQEST
LNRRS SAPMSNUM Opracowanie zakresu nr: TRM_RSRC
LNRTK SAPMSNUM Opracowanie zakresu nr: TRM_TASK
LOCA SAPLBUS_LOCATOR_DEMO_USE Locator Demo
LP00 RLMBP011 Wyświetlanie na urządzeniu mobilnym
LP10 SAPLLCPP Bezpośrednie pobranie dla zlec.prod.
LP11 SAPLLCPP WM przygotowanie części skrzyni
LP11W SAPLLCPP WM-Przygotowanie części skrz. (IAC)
LP12 SAPLLCPP Przygot. części zlec. wykon. (WM-PP)
LP21 RLLNACH1 WM uzupełnienie dla ustalonych MSkł
LP22 RLLNACH2 Planow. uzupełnień dla ustal. MSkł
LP24 RLLNACH4 WM-Uzup. dla mag. chaotycznego skł.
LPCONFIG SAPLSRT_LP_MAINTENANCE Opracowanie portów logicznych
LPD_CUST APB_LAUNCHPAD_SELECTION Konfiguracja panelu wywołań
LPIN SAPLLCPP Inform.: Sytuacja mat. WM-PP
LPINW SAPLLCPP Transakcja inf. (IAC)
LPK1 SAPMMPKR Tworzenie cyklu sterującego dla WM
LPK2 SAPMMPKR Zmiana cyklu sterującego dla WM
LPK3 SAPMMPKR Wyświetlanie cyklu sterując. dla WM
LPK4 RLWMPPC6 Tworz. cyklu ster. dla cz. wywoł.
LPRO MENULPRO Menu prognozy materiałowej
LPSC R_SCREEN_CONVERSION Narzędzie do konwersji ekranu RF
LPVAS RLMBP011 Zarządz. dod. usługami logistycznymi
LPYRD RLMBP011 Zarządzanie placem
LQ01 RLLQ0100 Przeksięg. w gospodarce zapasami
LQ02 RLLQ0200 Przeksięg. w gospodarce zapasami
LRF1 SAPLLRFMON Monitor RF, aktywny
LRF2 SAPLLRFMON Monitor RF, pasywny
LROUT RTRM_LROUT Tworzenie lub zmiana tras
LRSW RTRM_RES_MAINT Asystent do opracowania elem. zasobu
LS01 SAPML01S Dodanie danych podstawowych magazynu
LS01N SAPML01S Dodanie danych podstawowych magazynu
LS02 SAPML01S Zmiana danych podstawowych magazynu
LS02N SAPML01S Zmiana danych podstawowych magazynu
LS03 SAPML01S Wyśw. danych podstawowych magazynu
LS03N SAPML01S Wyśw. danych podstawowych magazynu
LS04 SAPML01S Wyświetlanie pustych miejsc skład.
LS05 SAPML01S Generowanie miejsc składowania
LS06 RLLS0600 Blokowanie miejsc składowania
LS07 RLLS0700 Blokowanie kwantów
LS08 RLLS0800 Blokowanie miejsc skład. wg przejść
LS09 RLMS0010 Wyśw. danych materiału dla typu mag.
LS11 RLLS0600 Zbiorcza zmiana miejsc składowania
LS22 SAPML01S Zmiana kwantów
LS23 SAPML01S Wyświetlanie kwantów
LS24 SAPML01S Wyświetlanie kwantów dla materiału
LS25 SAPML01S Wyświetlanie kwantów przyp. na MSkł
LS26 SAPML01S Zapas magazyn. dla materiału
LS27 SAPML01S Wyświetlanie kwantów dla JSkł
LS28 SAPML01S Wyświetlanie JSkł/MSkł
LS32 SAPML01S Zmiana jednostki składowania
LS33 SAPML01S Wyświetlanie jednostki składowania
LS41 RLLS4100 Lista cykli kontr. dla OZP
LS51 SAPMV13H Tworzenie strat. wysz. partii - GM
LS52 SAPMV13H Zmiana strategii wysz. partii - GM
LS53 SAPMV13H Wyświetl. strat. wysz. partii - GM
LSO_FLUP SAPLLSO_PARTICIPATION_C Dod. przetw.uczestn. niezal.od term.
LSO_PP40 RHKMIT20_LSO Ręczne wyprowadzanie
LSO_PSV1 SAPLLSO_RHVM Menu dynamiczne uczestnictwa
LSO_PSV2 SAPLLSO_RHVM Menu dynamiczne szkoleń
LSO_PSV3 SAPLLSO_RHVM Menu dynamiczne informacji
LSO_PSV5 SAPMHPS0 Inf.: Uczestnictwo
LSO_PSV6 SAPMHPS0 Informacje: Szkolenia
LSO_PSV7 SAPMHPS0 Informacje: Zasoby
LSO_PSV8 SAPMHPS0 Tworzenie uczestnika
LSO_PSV9 SAPMHPS0 Zmiana / Wyświetlanie uczestnika
LSO_PSVI SAPMHPS0 Ustawienia specyf. dla użytkownika
LSO_PSVO SAPMHPS0 Zmiana / wyświetl.oferenta szkoleń
LSO_PSVP SAPLLSO_RHVM Menu dynamiczne planowania
LSO_PSVQ SAPMHPS0 Tworzenie oferenta szkolenia
LSO_PSVR SAPLLSO_RHVM Menu dynamiczne zasobów
LSO_PSVT SAPLLSO_RHVM Menu dynamiczne narzędzi
LSO_PV00 SAPLLSO_RHPV Rezerwacja uczestnictwa
LSO_PV01 SAPLLSO_RHPV Przeniesienie rezerwacji uczestnika
LSO_PV02 SAPLLSO_RHPV Wstępna rezerwacja uczestnictwa
LSO_PV03 SAPLLSO_RHPV Zastąpienie uczestnictwa
LSO_PV04 SAPLLSO_RHPV Odwołanie uczestnictwa
LSO_PV05 SAPLLSO_RHPV Rezerw. listy: uczestnicy/zdarzenia
LSO_PV06 SAPLLSO_RHPV Wst. rezerw. listy: uczestnicy
LSO_PV07 SAPLLSO_RHPV Rezerwacja listy: uczestnicy
LSO_PV08 SAPLLSO_RHPV Rezerwacja listy: zdarzenia
LSO_PV10 SAPLLSO_RHVB Tworzenie szkolenia z zasobami
LSO_PV11 SAPLLSO_RHVA Tworzenie szkolenia bez zasobów
LSO_PV12 SAPLLSO_RHV5 Potwierdzanie / odwołanie szkolenia
LSO_PV14 SAPLLSO_RHV5 Blokowanie / odblokowanie szkolenia
LSO_PV15 SAPLLSO_FOLLOWUP Dodatkowe przetwarzanie szkolenia
LSO_PV16 SAPLLSO_RHPV Wst. rezerw. listy: Typy szkoleń
LSO_PV17 RHXFAKT0_LSO Fakturowanie
LSO_PV18 RHXINLV0_LSO Rozrachunek działań
LSO_PV19 RHXINLV1_LSO Rozrachunek działań dla instrukt.
LSO_PV1A SAPLLSO_RHVA Zmiana szkolenia
LSO_PV1B SAPLLSO_RHVA Wyświetlanie szkolenia
LSO_PV1C RHXCCOS0_LSO Przejęcie kosztów
LSO_PV1D RHXCPRI0_LSO Propozycja ceny
LSO_PV1M RHXMARP0_LSO Nabycie materiałów
LSO_PV33 EVALUATION_CREATE_LSO Tworzenie oceny
LSO_PVCT SAPLLSO_RHVM Katalog danych podstawowych
LSO_PVDC RHRHV6_LSO Edycja typu programu szkoleń
LSO_PVDCEL SAPLLSO_CURRICULUM Elementy typu programu szkoleń
LSO_PVEC RHRHV6_LSO Edycja programu szkoleń
LSO_PVEK RHRHV6_LSO Edycja programu szkoleniowego
LSO_PVK0 SAPLLSO_RHVL Historia korespondencji
LSO_SMM SAPLLSO_CRP_SMM_UI Menedżer znaków zatrzymania
LSOTACITEM TAC_ITEMSTAT_LSO Statystyka pozycji
LT01 SAPML03T Tworzenie zlecenia przeniesienia
LT02 SAPML03T Tworzenie ZPrz dla różnicy inwent.
LT03 SAPML03T Tworzenie zlec. przen. dla dostawy
LT04 SAPML03T Tworzenie ZPrz z ZapPrz
LT05 SAPML03T Przetwarzanie noty przeksięgowania
LT06 SAPML02B Tworzenie ZPrz dla dokumentu mat.
LT07 SAPML03T Tworzenie ZPrz dla niejednor. JSkł
LT08 SAPML03T Ręczne dodanie do jednostki skład.
LT09 SAPML03T Funkcja punktu ID dla jedn. skład.
LT0A SAPML03T Wstępne planowanie jednostek skład.
LT0B RLLT0B00 Umiesz. w mag. istniej. jedn.obsługi
LT0C RLLT0C00 Wydanie z mag. istn. Handling Unit
LT0D RLLT0D00 Przesunięcie mag. inst. jedn.obsługi
LT0E SAPML03T Tworzenie ZlPrz pobr.dla 2-st.pobr.
LT0F SAPML03T Gener. zl. przen. dla dost. przych.
LT0G RLLT0G00 Zwrot dostawy do magazynu
LT0H RLLT0E00 Umieszcz./przes. istn. jedn.obsługi
LT0I RLLT0F00 Wydanie z mag. istn. jedn. obsługi
LT0J SAPML03T Rozmieszcz. jedn. obsługi w mag.
LT0R RLLT0R00 Ręczne żądanie uzupełnienia
LT0S SAPML03T Tworzenie ZlPrz obejmującego dostawy
LT10 RLS10034 ZlPrz - tworzenie z listy zapasów
LT11 SAPML03T Potwierdzanie pozycji zlec. przen.
LT12 SAPML03T Potwierdzanie zlecenia przeniesienia
LT13 SAPML03T Potwierdzanie ZPrz dla jedn. skład.
LT14 SAPML03T Potw. wstępnie zaplan. pozycji ZPrz
LT15 SAPML03T Stornowanie zlecenia przeniesienia
LT16 SAPML03T Stornowanie ZPrz dla jedn. skład.
LT17 SAPML03T Pojed. wprowadz. danych rzeczyw.
LT1A SAPML03T Zmiana zlecenia przeniesienia
LT1B SAPML03T Potwierdzanie pobrania poz. ZlPrz
LT1C SAPML03T Potwierdzanie przenies. poz. ZlPrz
LT1D SAPML03T Potwierdzanie pobrania zlec. przen.
LT1E SAPML03T Potwierdzanie przenies. zlec. przen.
LT1F SAPML03T Potwierdzanie ZlPrz do pobrania JSkł
LT1G SAPML03T Potwierdzanie ZlPrz do przen. JSkł
LT21 SAPML03T Wyświetlanie zlecenia przeniesienia
LT22 RLLT2200 Wyświetlanie zlec. przen./typu mag.
LT23 RLLT2300 Wyświetl. zleceń przen. wg numerów
LT24 RLLT2400 Wyświetlanie zlec. przen./materiału
LT25 RLLT2500 Wyświetl. zlec. przen. /grupy
LT25A RLLT2501 Wyświetl. zlec. przen. /grupy
LT25N RLLT2502 Potwierdzanie zlec. przen. / Grupa
LT26 RLLT2600 Zlecenia przen. dla miejsca skład.
LT27 RLLT2700 Zlecenia przen. dla jedn. skład.
LT28 RLLT2800 Wyświetlanie zlec. przen./ referen.
LT31 SAPML03T Ręczne drukowanie ZPrz
LT32 SAPML03T Drukowanie zlecenia przen. dla JSkł
LT343XYZ TRM_COPY_T343_T343XYZ Kopiow.reguł definicji miejsc skład.
LT41 SAPML05S Przygot. ZapPrz dla przetw. zbiorcz.
LT42 SAPML05S Tworz. ZPrz przez przetw. zbiorcze
LT43 SAPML05S Tworzenie grup dla dostaw
LT44 SAPML05S Zatwierdzenie dla przetw. zbiorczego
LT45 RLSAMM10 Zestawienie numerów referencyjnych
LT63 RLLT6300 Sterowanie: Pojed. wprow. danych rz.
LT64 RLLT6400 Pojed. wprowadz. danych rzeczyw.
LT72 SAPLL2PIK Ustalanie 2-stopniowości
LT73 SAPLL2PIK Wyświetlanie 2-stopniowe
LTRA RTRMALERT Monitor alarmów TRM
LTRCC RTRM_CONSISTENCY_CHECK Kontrola spójności konfiguracji TRM
LTRL RTRMMONITOR_LOG TRM: Raporty logu
LTRMS RTRMMONITOR Monitor TRM
LU01 SAPML02B Tworzenie noty przeksięgowania
LU02 SAPML02B Zmiana noty przeksięgowania
LU03 SAPML02B Wyświetlanie noty przeksięgowania
LU04 SAPML02B Wybór not przeksięgowania
LVASA RLVALERT Monitor alarmów dod. usług logist.
LVASEXIT SAPLLXVAS_WCNTR Usuwanie zapasów stanowiska robocz.
LVASM RLVMONITOR Monitor dodatkowych usług logist.
LVASNR SAPMSNUM Oprac. zakr. numerów: LXVAS_VOID
LVAST01 SAPLLXVAS_TMPLT Tworz. wzorca dodatk. usług logist.
LVAST02 SAPLLXVAS_TMPLT Zmiana wzorca DUL
LVAST03 SAPLLXVAS_TMPLT Wyśw. wzorca dodatk. usług logist.
LVASWC02 RLXVAS_WCO LXVAS: Operacja st. rob. - aktualiz.
LVASWC03 RLXVAS_WCO LXVAS: Operacja st. rob. - wyświetl.
LVASWOR RLXVAS_VAS_WO_REF Tworzenie zlecenia DUL bez ref. dok.
LX01 RLS10010 Lista pustych miejsc składowania
LX02 RLS10020 Lista pozycji
LX03 RLS10030 Raport statusu MSkł
LX04 RLS10040 Wykorzystanie pojemności
LX05 RLS10050 Blok. MSkł w mag. blok. wg ogr. cz.
LX06 RLS10060 Lis.mat.łatwop.
LX07 RLS10070 Kontrola składowania
LX08 RLS10080 Lista ustaleń dotyczących wypadków
LX09 RLB10010 Całkowity przegląd zapotrz. przen.
LX10 RLT10010 Ruchy przyp. na typ magazynu
LX11 RLT10020 Przegląd dokumentów
LX12 RLT10030 Przegląd dokumentu: format poziomy
LX13 RLT10040 Analiza różnic
LX14 RLT10050 Analiza rotacji materiałów
LX15 RLINV010 Wybór miejsc skład. dla inw. rocznej
LX16 RLINV015 Wybór miejsc skład. do inw. ciągłej
LX17 RLINV020 Lista różnic inwentaryzacyjnych
LX18 RLINV030 Statystyka różnic inwentaryzacyjnych
LX19 RLBEST00 Przej. danych inw. przez prz. wsad.
LX20 RLVST333 Generowanie pośrednich miejsc skład.
LX21 RLKOMM40 Zbiorcza lista pobrania
LX22 RLI30010 Przetwarzanie inwent. z przeglądu
LX23 RLABGL00 Porównanie zapasów IM - WM
LX24 RLS10240 Wyśw. numerów materiałów niebezp.
LX25 RLINV040 Postęp inwentaryz.
LX26 RLINV050 Inwent. w WM przez zliczanie cykli
LX27 RLS30010 Poziomy zap. wg daty ważności
LX28 RLSUB000 Odpow. pozycja ZPrz dla syst. zewn.
LX29 RLS10090 Nadzór nad ustalonymi miejscami skł.
LX30 RLSUB010 Przegląd WM komunikatów syst. zewn.
LX31 RLVSDR20 Analiza tabel sterowania wydrukiem
LX32 RLRT0001 Zarchiwizowane zlecenia przenies.
LX33 RLRB0001 Zarchiwizowane zapotrzeb. przenies.
LX34 RLRU0001 Zarchiwizowane noty przeksięgowania
LX35 RLRI0001 Zarchiwizowane dokum. inwent. mag.
LX36 RLRH0001 Zarchiwizowane historie inwentaryz.
LX37 RLSUB020 Obiekty powiązane
LX38 RLOLML02 Check-Report Customizing-strategia K
LX39 RL2STK00 Zestaw. num. ref. dla dwust. pobr.
LX40 RLWMPPC1 Syt. zw. z materiałem: prod. - MSkł
LX41 RLWMPPC3 Raport stat. MSkł: Interfejs WM/PP
LX42 RLWMPPC4 Zestawienie zlec. PP z wglądu WM
LX43 RLWMPPC5 Kontrola spójności cykli sterowania
LX44 RLL10010 Przyj. do mag. /wydanie z mag.
LX45 RLVERIFY Pole weryfikacji w miejscu skł.
LX46 RLT1HR00 Transfer danych wydajności WM do HR
LX47 RLLX4700 Analiza opóźn. łącz. il. dostaw
LXDCA RCDALERT Monitor alarmów dla cross-docking
LXDCK RXDMONITOR Monitor dla cross-docking
LXE_MASTER SLXE_MASTER Środowisko tłumaczeniowe
LYCHP RLYREGISTER Transakcja dla przyjazdu/wyjazdu
LYLDP RLYREGISTER Transakcja do załadunku i rozładunku
LYRDA RLYALERT Monitor alarmów dla placu
LYRDM RLYMONITOR Monitor dla placu
LYSCH RLXYRD_SCHDL_CHART Wykres słupk. poziomy dla harm. pl.
LYVHC RLYREGISTER Zapasy placu
M/03 SAPMV12A Tworzenie tabeli warunków (Zaopat.)
M/04 SAPMV12A Zmiana tabeli warunków (Zaopatrz.)
M/05 SAPMV12A Wyśw. tabeli warunków (zaopatrzenie)
M/13 SAPMV12A Tworzenie tabeli warunków (usługa)
M/14 SAPMV12A Zmiana tabeli warunków (usługi)
M/15 SAPMV12A Wyświetl. tabeli warunków (usługi)
M/56 SAPMV12A Komunikaty: Tworzenie. tab. war. ZOf
M/57 SAPMV12A Komunikaty: Zmiana tabeli warunków
M/58 SAPMV12A Komunikaty: Wyśw. tab. warunków ZOF
M/59 SAPMV12A Komunikaty: Tworz. tab. war. zamów.
M/60 SAPMV12A Komunikaty: Zmiana tab. warunk. zam.
M/61 SAPMV12A Komun.: Wyśw. tabeli war.: Zamów.
M/62 SAPMV12A Komunikaty: Tworz.tab.war.harm.dost.
M/63 SAPMV12A Komunikaty: Zmiana tab.war.harm.dos.
M/64 SAPMV12A Komunikaty: Wyśw.tab.war.harm.dos.
M/65 SAPMV12A Komunikaty: Tworz.tab.war.um.ramowej
M/66 SAPMV12A Komunikaty: Zmiana tab.war.um.ram.
M/67 SAPMV12A Komunikaty: Wyśw.tab.war.um.ramowej
M/70 SAPMV12A Komun.: Tworz. tab. war.: Wprowadz.
M/71 SAPMV12A Komun.: Zmiana tab. war.: Ark. zap.
M/72 SAPMV12A Komun.: Wyśw. tab. war.: Wprowadz.
M/N2 SAPMV12A Tworzenie tabeli rabatu w naturze
M/N3 SAPMV12A Wyświetlanie tabeli rabatu w naturze
M_LA SAPMV14A Zaopatrzenie: lista warunków
M_LB SAPMV14A Zmiana listy warunków
M_LC SAPMV14A Wyświetlanie listy warunków
M_LD SAPMV14A Wykonanie listy warunków
M703 SAPMV12A Komunikaty: Tworz. tabeli warunków
M704 SAPMV12A Komunikaty: Zmiana tabeli warunków
M705 SAPMV12A Komunikaty: Wyśw. tabeli warunków
M811 SAPMV12A Tworzenie tab. war. kom. (Spr. fak.)
M812 SAPMV12A Zmiana tab. war. kom. (Spr. fakt.)
M813 SAPMV12A Wyświetl. tab. war. kom. (Spr. fak.)
MAHD1 RMAHD001 Wczyt. alt. danych hist.
MAHD2 RMAHD002 Zmiana AHD
MAHD3 RMAHD002 Wyśw. AHD
MAHD4 RMAHD004 Usuw. alt. danych hist.
MAL1 SAPMMG01 Tworzenie materiału poprzez ALE
MAL2 SAPMMG01 Zmiana materiału poprzez ALE
MAP1 SAPMF02K Tworzenie osoby do kontaktów
MAP2 SAPMF02K Zmiana osoby do kontaktów
MAP3 SAPMF02K Wyświetlanie osoby do kontaktów
MASS SAPMMSDL Zmiana zbiorcza
MASS_EINE MASS_EINE_SITE Opracowanie zbior.: Rekordy inf.
MASS_EKKO MASS_EKKO Opracowanie zbior.: Zamówienia
MASS_MARC MASS_MARC_SITE Opracowanie zbior.: Logistyka/Uzup.
MASSD MASSD_DIALOG Opracowanie zbiorcze
MASSS2V MASSVARCOPY2VAR Kopiow. wariantu syst. jako wariant
MASSV2S MASSVARCOPY2SYS Kopiowanie wariantów jako war. syst.
MATGRP01 SAPMWCDT01 Tworzenie hierarchii artykułów
MATGRP02 SAPMWCDT02 Zmiana hierarchii artykułów
MATGRP03 SAPMWCDT03 Wyświetlanie hierarchii artykułów
MATGRP04 SAPMWCDT04 Usunięcie hierarchii artykułów
MATGRP05 SAPMWCDT05 Aktywacja hierarchii artykułów
MATGRP06 SAPMWCDT06 Hierarchia art.: Kopiowanie węzłów
MATGRP07 SAPMWCDT07 Dezaktywacja hierarchii artykułów
MB00 MENUMB00 Gospodarka zapasami
MB01 SAPMM07M Księgow. przyj. mat. do zamówienia
MB02 SAPMM07M Zmiana dokumentu materiałowego
MB03 SAPMM07M Wyświetlanie dokumentu materiałowego
MB04 SAPMM07M Rozliczenie uzup. materiału do dost.
MB05 SAPMM07M Rozlicz. uzup.: Mater. skład. akt.
MB0A SAPMM07M Księgow. przyj. mat. do zamówienia
MB11 SAPMM07M Ruch materiałowy
MB1A SAPMM07M Pobranie materiałów
MB1B SAPMM07M Przeksięgowanie
MB1C SAPMM07M Inne przyjęcia materiałów
MB21 SAPMM07R Tworzenie rezerwacji
MB22 SAPMM07R Zmiana rezerwacji
MB23 SAPMM07R Wyświetlanie rezerwacji
MB24 RM07RESL Lista rezerwacji
MB25 RM07RESL Lista rezerwacji
MB26 PP_PICK_LIST Lista pobrania
MB31 SAPMM07M Przyjęcie materiałów dla zlec. prod.
MB51 RM07DOCS Lista dokumentów materiałowych
MB52 RM07MLBS Lista zapasów magazynowych
MB53 RM07MWRKK Wyświetl. dostępności zapasów zakł.
MB54 RM07MKBS Zapasy konsygnacyjne
MB55 RM07MMST Wyświetlanie ciągu ilości
MB56 RVBBWULS Analiza miejsc użycia partii
MB57 RM07MCHW Tworzenie listy miejsc użycia partii
MB58 RM07MKON Konsygn. i opakow. zwrotne u klienta
MB59 RM07DOCS Lista dokumentów materiałowych
MB5B RM07MLBD Zapasy dla daty księgowania
MB5C RM07MCHS Lista pobrań
MB5K RM07KO01 Sprawdzenie spójności zapasów
MB5L RM07MBST Lista wartości zapasów: Saldo
MB5M RM07MMHD Data przydatności/ data produkcji
MB5OA RM07MOA Wyśw. wyc. zapasu zabl. przy przyj.
MB5S RM07MSAL Wyświetlenie listy sald PrzM/PF
MB5T RM07MTRB Zapasy w drodze dla jedn. gosp.
MB5U RM07AUMD Analiza różnic przeliczenia
MB5W RM07MBST Lista wartości zapasów
MB90 MM70AMEA Przetwarzanie inf. wyj.: dok. mater.
MB9A RM07MAAU Analiza archiwiz. dokum. materiał.
MBBM RM07MMBL Wprow.wsad.: zaksięg. dokumentu mat.
MBBR RM07RRES Wprowadz. wsadowe: tworz. rezerwacji
MBBS RM07MBWS Wyświetlanie wycenion. zapasu specj.
MBC1 SAPMV13H Tworz. strategii poszukiw. partii MM
MBC2 SAPMV13H Zmiana strategii poszukiw. partii MM
MBC3 SAPMV13H Wyświetl. strategii poszuk.partii MM
MBGR RM07MGRU Wyśw. dokum. mater. wg powodu ruchu
MBLB RM07MLBB Zapasy u podwykonawcy
MBN1 SAPMV13N Rabat w naturze-tworzenie (zakup)
MBN2 SAPMV13N Rabat w naturze-Zmiana (zakup)
MBN3 SAPMV13N Rabat w naturze-Wyświetlanie (zakup)
MBNK SAPMSNUM Zakresy numerów dla dokumentu mat.
MBNL SAPMM07M Dostawa dodatkowa dla dokum. mater.
MBPM MMIM_PREDOC_MAINTAIN Zarządzanie przechowywanymi danymi
MBRL SAPMM07M Dostawa zwrotna - dokument materiał.
MBSF SAPMM07M Zatwier.zabl.zap.za pomocą dok.mat.
MBSI RM07SINV Wyszukiw. inwentaryzacji wyrywkowej
MBSL SAPMM07M Kopiowanie dokumentu materiałowego
MBSM RM07MSTO Wyświetl. anulowanych dok. materiał.
MBST SAPMM07M Stornowanie dokumentu materiałowego
MBSU SAPMM07M Umiesz.w mag.z ref. dok.mat.:EkrPocz
MBVR RM07RVER Program zarządzania : rezerwacje
MBW1 SAPMMBW1 Zapasy specjalne przez WWW
MBWO RM07MWOFF Korekta błędów: Dodatk. kalk. wart.
MBXA SAPLMBXA Wydruk dokumentów XAB
MC$: RMCE0200 SIZ: Wybór dostawca-częstotliw.
MC$< RMCE0300 SIZ: Wybór gr.mater.-wart.zakupu
MC$> RMCE0300 SIZ: Wybór gr.mat.-ilości zakupu
MC$0 RMCE0100 SIZ: Wybór gr.zaop.-wart.zakupu
MC$2 RMCE0100 SIZ: Wybór gr.zaop.-częstotl.
MC$4 RMCE0200 SIZ: Wybór dostawca-wart.zakupu
MC$6 RMCE0200 SIZ: Wybór dostawca-rzet.dostawy
MC$8 RMCE0200 SIZ: Wybór dostawca-rzet.ilości
MC$A RMCE0300 SIZ: Wybór gr.mat.-rzet.dostawy
MC$C RMCE0300 SIZ: Wybór gr.mat.-rzet.ilości
MC$E RMCE0300 SIZ: Wybór gr.mat.-częstotliw.
MC$G RMCE0400 SIZ: Wybór materiał-wart.zakupu
MC$I RMCE0400 SIZ: Wybór materiał-ilość zakupu
MC$K RMCE0400 SIZ: Wybór materiał-rzet.dostawy
MC$M RMCE0400 SIZ: Wybór materiał-rzet.ilości
MC$O RMCE0400 SIZ: Wybór materiał-częstotliw.
MC(A RMCV0100 SIS: Klient - wpł. zlecenia - wybór
MC(B RMCV1300 SIS: Konfiguracja wariantu
MC(E RMCV0200 SIS: Materiały - wpł. zlec. - wybór
MC(I RMCV0300 SIS: DzSprz - wpł. zlec. - wybór
MC(M RMCV0600 SIS: Biuro sprz. - Wyb. zlec. wpływ.
MC(Q RMCV0500 SIS: Przedst. - Wybór zlec. wpływ.
MC(U RMCV0400 SIS: Wybór dostaw punktu wysyłkowego
MC.1 RMCB0100 INVCO: Wybór analizy zakładu: zapasy
MC.2 RMCB0100 INVCO: Wybór analizy zakł.,przyj/wyd
MC.3 RMCB0100 INVCO: Wybór analizy zakł., obroty
MC.4 RMCB0100 INVCO: Wybór analizy zakł., pokrycie
MC.5 RMCB0200 INVCO: Wybór analizy składu, zapasy
MC.6 RMCB0200 INVCO: Wybór analizy skł.,przyj/wyd
MC.7 RMCB0200 INVCO: Wybór analizy magaz., obroty
MC.8 RMCB0200 INVCO: Wybór analizy skł., pokrycie
MC.9 RMCB0300 INVCO: Wybór analizy mater., zapasy
MC.A RMCB0300 INVCO: Wybór anal. mater., przyj/wyd
MC.B RMCB0300 INVCO: Wybór anal.mater., obroty
MC.C RMCB0300 INVCO: Wybór anal.mater., pokrycie
MC.D RMCB0400 INVCO: Wybór anal.kontr.MRP - zapasy
MC.E RMCB0400 INVCO: Wybór anal.kontr.MRP-przy/wyd
MC.F RMCB0400 INVCO: Wybór anal.kontr.MRP-obroty
MC.G RMCB0400 INVCO: Wybór anal.kontr.MRP-pokrycie
MC.H RMCB0500 INVCO: Wyb.anal.działu gosp.- zapasy
MC.I RMCB0500 INVCO: Wyb.anal. dz.gosp.- przyj/wyd
MC.J RMCB0500 INVCO: Wyb.analizy dz. gosp.- Obroty
MC.K RMCB0500 INVCO: Wyb.analizy dz.gosp- Pokrycie
MC.L RMCB0600 INVCO: Wybór anal.grupy.mat.-zapasy
MC.M RMCB0600 INVCO:Wyb. anal.grupy.mat., przy/wyd
MC.N RMCB0600 INVCO: Wybór anal.grupy.mat.- Obroty
MC.O RMCB0600 INVCO:Wybór anal.grupy mat.-Pokrycie
MC.P RMCB0700 COZ: Wybór analizy dziedz. - zapasy
MC.Q RMCB0700 COZ: Wybór anal. dziedz. przyj./wyd.
MC.R RMCB0700 COZ: Wybór analizy dziedz. - obrót
MC.S RMCB0700 COZ: Wybór analizy dziedziny - ZakP
MC.T RMCB0800 INVCO: Wybór anal.rodz.mat.-zapasy
MC.U RMCB0800 INVCO: Wybór anal.rodz.mat.-przy/wyd
MC.V RMCB0800 INVCO: Wybór analizy rodz.mat.-obrót
MC.W RMCB0800 INVCO: Wybór anal.rodz.mat.-pokrycie
MC/1 SAPMMCY1 Tworzenie wyjątku: SWO/INVCO
MC/2 SAPMMCY1 Opracowanie wyjątku: SWO/INVCO
MC/3 SAPMMCY1 Wyświetlenie wyjątku: SWO/INVCO
MC/4 SAPMMCY1 Tworzenie wyjątków grupow.: INVCO
MC/5 SAPMMCY1 Zmiana wyjątków grupow.: INVCO
MC/6 SAPMMCY1 Wyświtlenie wyjątku: INVCO
MC/7 SAPMMCY1 Tworzenie zadania dla wyjątku: INVCO
MC/8 SAPMMCY1 Zmiana zadań - wyjątki: INVCO
MC/9 SAPMMCY1 Wyświetlenie zadań-wyjątki: INVCO
MC/B SAPMMCY1 Planowanie zadań: Wyjątki INVCO
MC/E SAPMMCY1 Tworzenie wyjątku: SWO/SIZ
MC/F SAPMMCY1 Opracowanie wyjątku: SWO/SIZ
MC/G SAPMMCY1 Wyświetlenie wyjątku: SWO/SIZ
MC/H SAPMMCY1 Tworzenie wyjątku grupow.: SIZ
MC/I SAPMMCY1 Zmiana wyjątku grupowego: SIZ
MC/J SAPMMCY1 Wyświetlenie wyjątku: SIZ
MC/K SAPMMCY1 Tworz. zadania dla wyjątku: SIZ
MC/L SAPMMCY1 Zmiana zadań -wyjątki: SIZ
MC/M SAPMMCY1 Wyświetlenie zadań-wyjątki: SIZ
MC/N SAPMMCY1 Planowanie zadań-wyjątki: SIZ
MC/Q SAPMMCY1 Tworzenie wyjątku: SWO/SIS
MC/R SAPMMCY1 Opracowanie wyjątku: SWO/SIS
MC/S SAPMMCY1 Wyświetlenie wyjątku: SWO/SIS
MC/T SAPMMCY1 Tworzenie grup-wyjątek: SIS
MC/U SAPMMCY1 Zmiana wyjątku grupowego: SIS
MC/V SAPMMCY1 Wyświetlenie wyjątku: SIS
MC/W SAPMMCY1 Tworzenie zadania dla wyjątku: SIS
MC/X SAPMMCY1 Zmiana zadań: wyjątki SIS
MC/Y SAPMMCY1 Wyświetlanie zadań: wyjątki SIS
MC/Z SAPMMCY1 Planowanie zadań: wyjątki SIS
MC:1 SAPMMCY1 Tworzenie wyjątku: SWO/RIS
MC:2 SAPMMCY1 Opracowanie wyjątku: SWO/RIS
MC:3 SAPMMCY1 Wyświetlenie wyjątku: SWO/RIS
MC:4 SAPMMCY1 Tworzenie wyjątku grupowego: RIS
MC:5 SAPMMCY1 Zmiana wyjątku grupowego: RIS
MC:6 SAPMMCY1 Wyświetlenie wyjątku: RIS
MC:7 SAPMMCY1 Tworzenie zadania dla wyjątku: RIS
MC:8 SAPMMCY1 Zmiana zadań - wyjątki: RIS
MC:9 SAPMMCY1 Wświetlenie zadań -wyjątki: RIS
MC:B SAPMMCY1 Planowanie zadań-wyjątki: RIS
MC?0 SAPMMCY1 WIS: Zaplanowane zadania - wyjątki
MC?1 SAPMMCY1 WIS: Tworzenie wyjątku
MC?2 SAPMMCY1 WIS: Opracow. wyjatku
MC?3 SAPMMCY1 WIS: Wyświetlanie wyjątku
MC?4 SAPMMCY1 WIS: Tworzenie grup - wyjątek
MC?5 SAPMMCY1 WIS: Zmiana grup - wyjątek
MC?6 SAPMMCY1 WIS: Tworzenie grup - wyjątek
MC?7 SAPMMCY1 WIS: Tworzenie zadań - wyjątki
MC?8 SAPMMCY1 WIS: Zmiana zadań - wyjątki
MC?9 SAPMMCY1 WIS: Wyświetlanie zadań - wyjątki
MC+2 RMCV0300 SIS: DzSprzed - sprzedaż - wybór
MC+6 RMCV0300 SIS: DzSprz- FaktKorMin - wybór
MC+A RMCV0100 SIS: Zwroty klienta - wybór
MC+E RMCV0100 SIS: Sprzedaż (klient) - wybór
MC+I RMCV0100 SIS: FaktKorygMin (klient) - wybór
MC+M RMCV0200 SIS: Zwroty materiałów - wybór
MC+Q RMCV0200 SIS: Materiał - sprzedaż - wybór
MC+U RMCV0200 SIS: Materiał - FKorygMin - wybór
MC+Y RMCV0300 SIS: Dział sprzed. - zwroty - wybór
MC=1 SAPMMCY1 Tworzenie wyjątku: SWO/SIHP
MC=2 SAPMMCY1 Opracowanie wyjątku: SWO/SIHP
MC=3 SAPMMCY1 Wyświetlenie wyjątku: SWO/SIHP
MC=4 SAPMMCY1 Tworzenie wyjątku grupow.: SIHP
MC=5 SAPMMCY1 Zmiana wyjątku grupowego: SIHP
MC=6 SAPMMCY1 Wyświetlenie wyjątku: SIHP
MC=7 SAPMMCY1 Tworzenie zadania dla wyjątku: SIHP
MC=8 SAPMMCY1 Zmiana zadań-wyjątki: SIHP
MC=9 SAPMMCY1 Wyświetlenie zadań- wyjątki: SIHP
MC=B SAPMMCY1 Planowanie zadań- wyjątki: SIHP
MC=E SAPMMCY1 Tworzenie wyjątku: SWO/SIRUR
MC=F SAPMMCY1 Opracowanie wyjątku: SWO/SIRUR
MC=G SAPMMCY1 Wyświetlanie wyjątku: SWO/SIRUR
MC=H SAPMMCY1 Tworzenie wyjątku grupow.: SIRUR
MC=I SAPMMCY1 Zmiana wyjątku grupow.: SIRUR
MC=J SAPMMCY1 Wyświetlanie wyjątku: SIRUR
MC=K SAPMMCY1 Tworzenie zadania dla wyjątku: SIRUR
MC=L SAPMMCY1 Zmiana zadań-wyjątki: SIRUR
MC=M SAPMMCY1 Wyświetlanie zadań- wyjątki: SIRUR
MC=N SAPMMCY1 Planowanie zadań- wyjątki: SIRUR
MC=Q SAPMMCY1 Wyświetlenie wyjątku: SWO/QMIS
MC=R SAPMMCY1 Opracowanie wyjątku: SWO/QMIS
MC=S SAPMMCY1 Wyświetlanie wyjątku: EWS/QMIS
MC=T SAPMMCY1 Wyświetlenie wyjątku grupow.: QMIS
MC=U SAPMMCY1 Zmiana wyjątku grupow.: QMIS
MC=V SAPMMCY1 Wyświetlenie wyjątku: QMIS
MC=W SAPMMCY1 Tworzenie zadania dla wyjątku: QMIS
MC=X SAPMMCY1 Zmiana zadań: Wyjątki QMIS
MC=Y SAPMMCY1 Wyświetlanie zadań: wyjątki SIS
MC=Z SAPMMCY1 Planowanie zadań: wyjątki QMIS
MC-0 RMCV0400 SIS: Wybór zwrotów punktu wysyłk.
MC00 MENUMC00 System informacji logistycz. (SIL)
MC01 SAPMMCL1 Wyszukiw. wsk. poprzez zest. inf.
MC02 SAPMMCL1 Wyszukiw. wsk. przez łańcuchy tekst
MC03 SAPMMCL1 Wyszukiw. wsk. poprzez klasyfikację
MC04 SAPMMCL1 Tworzenie zbioru inform.
MC05 SAPMMCL1 Zmiana zbioru inform.
MC06 SAPMMCL1 Wyświetlenie zestawu inform.
MC07 SAPMMCL1 Tworzenie wskaźnika
MC08 SAPMMCL1 Zmiana wskaźnika
MC09 SAPMMCL1 Wyświetlanie wskaźnika
MC0A SAPMSNUM Oprac. zakresów numerów - wskaźniki
MC0C SAPMSNUM Oprac. zakresów numerów - zest. inf.
MC1/ SAPMMCS1 Dane zewn.: Opracowanie formuł
MC10 SAPMMCS2 Przeprowadzenie analizy
MC11 SAPMMCS2 Tworzenie zestawienia
MC12 SAPMMCS2 Zmiana zestawienia
MC13 SAPMMCS2 Wyświetlenie zestawienia
MC14 SAPMMCS1 TIS: opracowanie warunków
MC15 SAPMMCS1 TIS: opracowanie formuł
MC16 RMCSAUSW LIS: Usuwanie struktury zestawienia
MC18 SAPMMCS3 Tworzenie katalogu pól
MC19 SAPMMCS3 Zmiana katalogu pól
MC1A SAPMMCS1 Opracowanie formuł/warunków
MC1AT SAPMMCS1 Opracowanie formuł/warunków
MC1B SAPMMCS1 SIS: opracowanie warunków
MC1BT SAPMMCS1 TIS: opracowanie warunków
MC1D SAPMMCS1 SIS: opracowanie formuł
MC1DT SAPMMCS1 TIS: opracowanie formuł
MC1F SAPMMCS1 SIZ: opracowanie warunków
MC1H SAPMMCS1 SIZ: opracowanie formuł
MC1J SAPMMCS1 SIHP: opracowanie warunków
MC1L SAPMMCS1 SIHP: opracowanie formuł
MC1N SAPMMCS1 CM: opracowanie warunków
MC1P SAPMMCS1 CM: opracowanie formuł
MC1Q SAPMMCS1 CM: wyświetlanie formuł
MC1R SAPMMCS1 Wyświetlanie formuł/warunków
MC1S SAPMMCS1 SIKJ: opracowanie warunków
MC1T SAPMMCS1 SIKJ: wyświetlanie warunków
MC1U SAPMMCS1 SIKJ: opracowanie formuł
MC1V SAPMMCS1 SIKJ: wyświetlanie formuł
MC1W SAPMMCS1 SIRUR: opracowanie warunków
MC1X SAPMMCS1 SIRUR: wyświetlanie warunków
MC1Y SAPMMCS1 SIRUR: opracowanie formuł
MC1Z SAPMMCS1 SIRUR: wyświetlanie formuł
MC20 SAPMMCS3 Wyświetlanie katalogu pól
MC21 SAPMMCS3 Tworzenie struktury inform.
MC22 SAPMMCS3 Zmiana struktury inform.
MC23 SAPMMCS3 Wyświetlanie struktury inf.
MC24 SAPMMCS1 Tworzenie aktualizacji
MC25 SAPMMCS1 Zmiana aktualizacji
MC26 SAPMMCS1 Wyświetlenie aktualizacji
MC27 SAPMMCS7 Tworzenie struktury zestaw.
MC28 SAPMMCS7 Zmiana struktury zestaw.
MC29 SAPMMCS7 Wyświetlanie struktury zestaw.
MC30 RMCSSH02 Protokół aktualizacji
MC35 SAPMMCP6 Tworzenie profilu planow. zgrubnego
MC36 SAPMMCP6 Zmiana profilu planowania zgrubnego
MC37 SAPMMCP6 Wyświetl. profilu planow. zgrubnego
MC38 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: MC_ERKO
MC3V RMCSV3VB Aktualizacja V3
MC40 RMCBAB20 INVCO: Analiza ABC wartości zużycia
MC41 RMCBAB25 INVCO: Analiza ABC wartości zapotrz.
MC42 RMCBRW30 INVCO: Zakres pokryc. wg wart.zużyc.
MC43 RMCBRW40 INVCO: Zakres pokrycia wg zapotrzeb.
MC44 RMCBUH30 INVCO: Analiza obrotów magazynowych
MC45 RMCBVW30 INVCO: Analiza wartości zużycia
MC46 RMCBLH30 INVCO: Analiza poz. trudnozbywalnych
MC47 RMCBBE30 INVCO: Analiza wartości zapotrzebow.
MC48 RMCBBW30 INVCO: Analiza bież. wartości zapas.
MC49 RMCBBW40 INVCO: Średnie wartości zapasów
MC50 RMCBBS30 INVCO: Analiza zapasów martwych
MC59 SAPMMCP3 Przegląd hierarchii planowania
MC61 SAPMMCP3 Tworzenie hierarchii planowania
MC62 SAPMMCP3 Zmiana hierarchii planowania
MC63 SAPMMCP3 Wyświetlanie hierarchii planowania
MC64 SAPMMCP6 Tworzenie zdarzenia
MC65 SAPMMCP6 Zmiana zdarzenia
MC66 SAPMMCP6 Wyświetlanie zdarzenia
MC67 SAPMMCP3 Graf.ekran pocz: ogól.hierar.planow.
MC6A MENUMC6A Planowanie sprzedaży i produkcji SOP
MC6B MENUMC6B Planowanie sprzedaży i produkcji SOP
MC71 RMCP2L01 Zestawienie: hierar. grupy produktów
MC72 RMCP2L04 Zestawienie: wykorzyst. grupy prod.
MC73 RMCP2L05 Zestawienie: wykorzystanie mat., GP
MC74 SAPMMCP6 Przenies. mater. do zarządz. popytem
MC75 SAPMMCP6 Przenies. GP do Zarządzania Popytem
MC78 SAPMMCP6 Kopiowanie wersji SOP
MC79 SAPL0MP0 Ustawienia użytkownika dla SOP
MC7E SAPLMCP2 Konfiguracja ALE dla struktury info
MC80 SAPMMCP6 Usuwanie i aktywacja wersji
MC84 SAPMMCP3 Tworzenie grupy produktów
MC85 SAPMMCP3 Wyświetlanie grupy produktów
MC86 SAPMMCP3 Zmiana grupy produktów
MC8A SAPMMCP6 Tworzenie rodzaju planownia
MC8B SAPMMCP6 Zmiana rodzaju planowania
MC8C SAPMMCP6 Wyświetlanie rodzaju planowania
MC8D RMCP6BCH Przetwarz.grupowe: Tworzenie planow.
MC8E RMCP6BCH Przetw. gruopowe: Zmiana planowania
MC8F RMCP6BCH Usuwanie wpisu w pliku planowania
MC8G RMCP6BRU Harmonogram przetwarzania grupowego
MC8H SAPMMCP6 Opracowanie metod użytkownika
MC8I RMCP6TST Przetwarz. grupowe: Kontrola planow.
MC8J RMCP6JOB Ponowne oprac. przetwarzania zbior.
MC8K RMCP6BRV Kopiowanie/usuwanie wersji planow.
MC8M RMCP6BAB Odczytanie stanu początkow. zapasów
MC8N RMCP6PRL Usuwanie wersji prognozy
MC8O RMCSCORS Pon. ustawienie znacz. czasu gener.
MC8P RMCPSOPP Standard.SOP: generow.danych podst.
MC8Q RMCP6ACO Zagregowane kopiowanie
MC8R RMCP6RES Ponow.ust.:status dla obiektów plan.
MC8U SAPMMCP6 Obliczanie udziałów
MC8V SAPMMCP6 Planowanie SIL: kopiowanie wersji
MC8W SAPMMCP6 Planowanie SIL: usuwanie wersji
MC8X RMCP0100 SOP: scenariusz dystrybucji - wybór
MC8Y RMCP0105 SOP: scenariusz dystryb. - wyświetl.
MC8Z SAPLMCP2 SOP => przypisanie wskaźników
MC90 SAPMMCP6 Trans.do zarz.popyt.: mat.z dow. IS
MC91 SAPMMCP3 Grafika początkowa: grupy produktów
MC92 SAPMMCP3 Początkowo: grupy prod., hierarchie
MC93 SAPMMCP6 Tworzenie elastycznego planow. SIL
MC94 SAPMMCP6 Zmiana elastycznego planowania SIL
MC95 SAPMMCP6 Wyświetlanie elast. planowania SIL
MC97 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: MC_SAUF
MC98 SAPMMCP3 Opracowanie obiektów planowania
MC99 SAPMMCP3 Wyświetlanie obiektów planowania
MC9A RMCP6FLS Planow.elast.: ogólne dane podstaw.
MC9B RMCP6PAP Oblicz. udziałów jak w hier.planow.
MC9C SAPMMCP6 Raporty dla planowania elastycznego
MC9E RMCP3INS Strukt. inf.: Dodanie do cech ogóln.
MC9F RMCP3DEL Strukt. inf.: Usuw. wszystkich cech
MC9K SAPMMCP6 Opracowanie dostępnych zdol. prod.
MC9M RMCP6MAP Przetwarzanie mapowania IDOC
MC-A RMCV0600 SIS: Biuro sprzedaży - Wybór zwrotów
MCA7 SAPMMCS2 INVCO: Przeprowadzenie zestawienia
MCAA SAPMMCS1 WIS: Opracow. warunków
MCAC SAPMMCS1 WIS: Opracow. formuł
MCAE SAPMMC0C WIS: Aktywacja aktualizacji
MCAF SAPMMCS4 WIS: Analiza standardowa
MCAG SAPMMCSC WIS: Konfiguracja- analizy standard.
MCAH RMCAORG0 WIS: Wgląd do organizacji - wybór
MCAI RMCAPRO0 WIS: Wgląd do procesu -wybór
MCAJ RMCAOBJ0 WIS: Wgląd do obiektu - wybór
MCAK RMCAGRU0 WIS: Wgląd do grupy - wybór
MCAL RMCAEXP0 WIS: Przykładowy scenariusz - wybór
MCAM RMCAKOMM WIS: Struktura Append
MCAN RMCAEXIT WIS: Program wyboru
MCAO RMCAAPP0 WIS: Aplikacja PM/QM/SM - wybór
MCAP RMCADELE WIS: Usuwanie danych
MCAQ RMCAADJU WIS: Korekta danych
MCAR RMCADATA WIS: Transfer danych
MCAT SAPMMCS7 WIS: Wyświetl. struktury zestawienia
MCAU SAPMMCS7 WIS: Zmiana struktury zestawienia
MCAV SAPMMCS7 WIS: Tworzenie struktury zestawienia
MCAW SAPMMCS2 WIS: Wyświetlanie zestawienia
MCAX SAPMMCS2 WIS: Zmiana zestawienia
MCAY SAPMMCS2 WIS: Tworzenie zestawienia
MCAZ SAPMMCS2 WIS: Przeprowadzanie zestawienia
MCB% RMCBPARA INVCO: Ust.stat. dla analizy param.
MCB& RMCBDISP INVCO: Ust.statys. dla zapas./zapot.
MCB) RMCB1200 INVCO: Wybór długotermin. zapasów
MCB1 MENUMCB1 Controlling zapasów
MCB2 SAPMMCS7 INVCO: Tworzenie struktury zestaw.
MCB3 SAPMMCS7 INVCO: Zmiana struktury zestawienia
MCB4 SAPMMCS7 INVCO: Wyświetl. struktury zestaw.
MCB5 SAPMMCS2 INVCO: Tworzenie zestawienia
MCB6 SAPMMCS2 INVCO: Zmiana zestawienia
MCB7 SAPMMCS2 INVCO: Wyświetlenie zestawienia
MCBA RMCB0100 INVCO: Wybór analizy zakładu
MCBC RMCB0200 INVCO: Wybór analizy składu
MCBE RMCB0300 INVCO: Wybór analizy materiału
MCBG RMCB0400 INVCO: Wybór analizy kontrolera MRP
MCBI RMCB0500 INVCO: Analiz.działu gospod. - wybór
MCBK RMCB0600 INVCO: Wybór analizy grupy materiał.
MCBM RMCB0700 INVCO: Wybór analizy dziedziny
MCBO RMCB0800 INVCO: Wybór analizy rodz. materiału
MCBR RMCB0900 INVCO: Wybór analizy partii
MCBV RMCB1000 INVCO: Wybór analizy parametrycznej
MCBZ RMCB1100 INVCO: Wybór analizy zapas./zapotrz.
MCC1 MENUMCC1 Controlling zapasów
MCC2 MENUMCC2 System informacji magazynowej
MCC3 RMCBNEUA Ustaw. str. inf. CM na podst. dokum.
MCC4 RMCBNEUB Ustaw.strukt.info INVCO wg zapasów
MCD MEREPMI_MSD MI: Przetwarzanie komponentu mobil.
MCD7 SAPMMCS7 SIZ: Tworz. struktury zestawien.
MCD8 SAPMMCS7 SIZ: Zmiana struktury zestawien.
MCD9 SAPMMCS7 SIZ: Wyświetl. strukt. zestaw.
MCDA SAPMMCS2 SIZ: Tworzenie zestawienia
MCDB SAPMMCS2 SIZ: Zmiana zestawienia
MCDC SAPMMCS2 SIZ: Wyświetlanie zestawienia
MCDG SAPMMCS2 SIZ: wykonanie zestawienia
MC-E RMCV0600 SIS: Biuro sprzedaży - Wybór obrotu
MCE+ RMCE0900 SIZ: Zestawienie dodatkowego rozl.
MCE0 MENUMCE0 System Informacji Zaopatrzenia
MCE1 RMCE0100 SIZ: Wybór analizy grupy zaopat.
MCE2 SAPMMCS3 SIZAOP: Aktual. diagn. -dok.zaopat.
MCE3 RMCE0200 SIZ: Wyświetl. analizy dostawcy
MCE5 RMCE0300 SIZ: Wybór analizy grupy mater.
MCE7 RMCE0400 SIZ: Wybór analizy materiału
MCE8 RMCE2000 Syst.inf.zaop: Analiza usł. - wybór
MCE9 MENUMCE9 System Informacji Zaopatrzenia
MCEA RMCE0600 SIZ: Plan.długoterm, anal.dost.
MCEB RMCE0700 SIZ: Analiza grup materiałowych
MCEC RMCE0800 SIZ: Plan.długoter. anal. mater.
MCER RMCE2000 Syst.inf.zaop.- ilości zaop. - wybór
MCES RMCE2000 Syst.inf.zaop.- wartość zaop. -wybór
MCG1 MENUMCG1 Profile planowania zgrubnego
MCG2 SAPMMCSC Ust.domyśl.,anal.stand.-zmienna,IS-R
MCG3 SAPMMCS4 Wywoł. własnej analizy-sprzed.detal.
MCGC RMCW1400 IS-R: Sezon: ruch + zapas - wybór
MCGD RMCW1600 RIS: POS: obrót wg parag. - wybór
MCGE RMCW1700 IS-R:POS: Kasa zagreg. towar. -Wybór
MCGF RMCW1800 IS-R: POS: Kasjer - wybór
MCGG RMCW1900 IS-R: Klient/Gr. towarów - wybór
MCGH RMCW2000 IS-R: Klient/materiał - wybór
MCGJ RMCW2800 WWIS: POS: POS-Wyrównanie - Wybór
MCGK RMCW2900 RIS: materiały z wyborem ŚrodPomocSp
MCGL RMCW3000 RIS: dane sprzedaży - wybor klienta
MCH: RMCW0300 SISD: KWER/BW+BST - wybór
MCH+ SAPMMCS7 IS-R: wyświetl. strukt. zestawienia
MCH0 MENUMCH0 System inf. o sprzedaży detalicznej
MCH01 RMCHMPLA Opracowanie zbiorcze planów obłsugi
MCH03 RMCHVARDEL Usuwanie wariantu
MCH1 SAPMMCS2 System inf.sprzed. detal.: raportow.
MCH2 SAPMMCS2 IS-R: tworzenie raportu
MCH3 SAPMMCS2 IS-R: zmiana raportu
MCH4 SAPMMCS2 IS-R: wyświetlanie raportu
MCH6 SAPMMC0C Opracowanie aktualizacji: RIS
MCH7 SAPMMCS3 RIS: diagn. aktualiz. dokum. zmiany
MCH8 RMCW2300 SISD: Towary nietrwałe - wybór
MCH9 RMCW2400 IS-R: Controlling inwentar. -filie
MCHA RMCW2500 RIS: Paragon/materiał - wybór
MCHB RMCW2700 RIS: Paragon - wybór
MCHC RMCWAPRI_START Sprzedaż wiązana
MCHG RMCW0600 IS-R: Zaopatrz.: ruch+zapas - wybór
MCHP RMCW0900 IS-R: Materiał: ruch+zapas - wybór
MCHS RMCW1000 IS-R: promocja - wybór
MCHV RMCW1100 IS-R: Materiał/dodatek - wybór
MCHY SAPMMCS7 IS-R: utworzenie strukt. zestawienia
MCHZ SAPMMCS7 IS-R: zmiana struktury zestawienia
MC-I RMCV0600 SIS: Biuro sprz. - Wybór FaktKorMin
MCI0 MENUMCI0 System informacyjny PM
MCI1 RMCI0300 PMIS: Analiza klasy obiektu
MCI2 RMCI0700 PMIS: Analiza producenta
MCI3 RMCI0200 PMIS: Analiza lokalizacji
MCI4 RMCI0600 SIRUR: Analiza grupy planisty
MCI5 RMCI0800 SIRUR: Analiza uszkodzeń obiektu
MCI6 RMCI0500 SIRUR: analiza statystyki obiektu
MCI7 RMCI0100 PMIS: Analiza awarii
MCI8 RMCI0900 SIRUR: zestawienie kosztów
MCIA RMCI1000 SIRUR: Analiza zawiadomienia klienta
MCIS SAPMMCS4 Wywołanie analiz standardowych PM
MCIZ RMCI1100 PMIS: Analiza zużycia pojazdu
MCJ1 SAPMMCS2 PMIS: Tworzenie zestawienia
MCJ2 SAPMMCS2 PMIS: Zmiana zestawienia
MCJ3 SAPMMCS2 PMIS: Wyświetlanie zestawienia
MCJ4 SAPMMCS2 PMIS: Przeprowadzenie zestawienia
MCJ5 SAPMMCS7 SIRUR: tworzenie struktury zestaw.
MCJ6 SAPMMCS7 SIRUR: zmiana struktury zestawienia
MCJ7 SAPMMCS7 SIRUR: Wyświetl. struktury zestaw.
MCJB RIEQS070 Urządzenie MTTR/MTBR
MCJC RITPS070 Lok.funk.: Średni czas między napr.
MCJE MENUMCJE PMIS: System informacyjny
MCK0 MENUMCK0 System inform. gospodarki remontowej
MCK1 SAPMMCSH Tworzenie hierarchii
MCK2 SAPMMCSH Zmiana hierarchii
MCK3 SAPMMCSH Wyświetl. hierarchii
MCK4 SAPMMCSH Zmiana hierarchii OIW SAP
MCK5 SAPMMCSH Wyświetlanie hierarchii OIW SAP
MCK6 SAPMMCSH Tworzenie hierarchii OIW klienta
MCK7 SAPMMCSH Zmiana hierarchii OIW klienta
MCK8 SAPMMCSH Wyświetlanie hierarchii OIW klienta
MCK9 SAPMMCSH Opracow. katal. inform. OIW klienta
MCKA RMCROIW0 Metadane OIW
MCKB RMCSSLVS Drzewo wersji wyboru: TIS
MCKC RMCSSLVS Spec.dla użyt. drzewo wers. wyb. TIS
MCKH RMCSSLVS Drzewo wersji wyboru: Sprzedaż
MCKI RMCSSLVS Drzewo wersji wyboru: Zaopatrzenie
MCKJ RMCSSLVS Drzewo wersji wyboru: Zapas
MCKK RMCSSLVS Drzewo wersji wyboru: Produkcja
MCKL RMCSSLVS Drzewo wersji wyboru: Jakość
MCKM RMCSSLVS Drzewo wersji wyboru: Gospod.remont.
MCKN RMCSSLVS Drzewo wersji wyboru: Zaop.detal.
MCKO RMCSSLVS Drzewo wersji wyboru: Ogólnie
MCKP RMCSSLVS Drzewo wersji wyboru użytk.:Sprzedaż
MCKQ RMCSSLVS Drzewo wersji wyboru użytk.:Zaopat.
MCKR RMCSSLVS Drzewo wersji wyboru użytk.: Zapasy
MCKS RMCSSLVS Drzewo wersji wyboru użytk.: Produk.
MCKT RMCSSLVS Drzewo wersji wyboru użytk.: Jakość
MCKU RMCSSLVS Drzewo wersji wyboru użytk.: RUR
MCKV RMCSSLVS Drzewo wersji wyboru użytk.: Sprz.D.
MCKW RMCSSLVS Drzewo wersji wyboru użytk.: Ogólnie
MCKY RMCSSLVS WIS: Wersje wyboru (specyf. użytk.)
MCKZ RMCSSLVS WIS: Wersje wyboru (ogólnie)
MCL1 RMCB2000 WM: Umi w magaz.+wyd. - wybór
MCL5 RMCB2100 WMS: Przepływ ilości - wybór
MCL9 RMCB2200 WM: Wybór mat. do rozm./do wydania
MCLD RMCB2300 WM: Przepływ materiałów - wybór
MCLH RMCB2400 WM: Rodzaje ruchów - wybór
MCM- SAPMMCSV WIS: Zmiana wersji wyboru
MC-M RMCV0500 SIS: Przedstawiciel - Wybór zwrotów
MCM% SAPMMCSV RIS: Tworzenie wersji wyboru
MCM/ SAPMMCSV WIS: Wyświetlanie wersji wyboru
MCM? SAPMMCSV WIS: Zaplanowanie wersji wyboru
MCM+ SAPMMCSV WIS: Tworzenie wersji wyboru
MCM0 SAPMMCSV INVCO: Zmiana wersji wyboru
MCM1 SAPMMCSV SIS: Tworzenie wersji wyboru
MCM10 SAPMMCSV TIS: tworzenie wersji wyboru
MCM11 SAPMMCSV TIS: zmiana wersji wyboru
MCM12 SAPMMCSV TIS: wyświetlanie wersji wyboru
MCM13 SAPMMCSV TIS: wersja wyboru, planow. zadannia
MCM2 SAPMMCSV SIS: Zmiana wersji wyboru
MCM3 SAPMMCSV SIS: Wyświetlanie wersji wyboru
MCM4 SAPMMCSV SIS: Wersja wyboru: Planowanie zadań
MCM5 SAPMMCSV SIZ: Tworzenie wersji wyboru
MCM6 SAPMMCSV SIZ: Zmiana wersji wyboru
MCM7 SAPMMCSV SIZ: Wyświetlanie wersji wyboru
MCM8 SAPMMCSV SIZ: Wersje wyboru: Planow. zadania
MCM9 SAPMMCSV INVCO: Tworzenie wersji wyboru
MCMA SAPMMCSV INVCO: Wyświetlenie wersji wyboru
MCMB SAPMMCSV INVCO: Wersje wyboru: Planowan.zadań
MCMC SAPMMCSV PPIS: Tworzenie wersji wyboru
MCMD SAPMMCSV PPIS: Zmiana wersji wyboru
MCME SAPMMCSV PPIS: Wyświetlenie wersji wyboru
MCMF SAPMMCSV PPIS: Wersje wyboru:Planowanie zadań
MCMG SAPMMCSV QMIS: Tworzenie wersji wyboru
MCMH SAPMMCSV QMIS: Zmiana wersji wyboru
MCMI SAPMMCSV QMIS: Wyświetlanie wersji wyboru
MCMJ SAPMMCSV QMIS: Wersje wyboru: Planow. zadań
MCMK SAPMMCSV PMIS: Tworzenie wersji wyboru
MCML SAPMMCSV PMIS: Zmiana wersji wyboru
MCMM SAPMMCSV PMIS: Wyświetlanie wersji wyboru
MCMN SAPMMCSV PMIS: Wersje wyboru: Planowan. zadań
MCMO SAPMMCSV Tworzenie wersji wyboru
MCMP SAPMMCSV Zmiana wersji wyboru
MCMQ SAPMMCSV Wyświetlanie wersji wyboru
MCMR SAPMMCSV Wersja wyboru: Tworzenie zadania
MCMS SAPMMCSV Wersja wyboru: Zmiana zadania
MCMT SAPMMCSV Wersja wyboru: Wyświetlanie zadania
MCMV SAPMMCSV Wersja wyboru: Planowanie zadań
MCMX SAPMMCSV RIS: Zmiana wersji wyboru
MCMY SAPMMCSV RIS: Wyświetlanie wersji wyboru
MCMZ SAPMMCSV RIS: Wersja wyboru: planow. zadania
MCNB RMCBINIT_BW BW: Inicjalizacja zapasów
MCO1 CALLSTAOTB RIS: OTB - Wybór
MCO2 RMCACOP8 OTB: kopiowanie typu planowania
MCO4 CALLOTB Tworzenie planowania OTB
MCO5 CALLOTB Zmiana planowania OTB
MCO6 CALLOTB Wyświetlanie planowania OTB
MCO7 CALLOTB Tworzenie planowania OTB
MCO8 CALLOTB Zmiana planowania OTB
MCO9 CALLOTB Wyświetlanie planowania OTB
MCOA RMCQ1100 QMIS: Anal. użytk., przegląd partii
MCOB RMCQ2400 QMIS: ogól. zdarzenia dla klientów
MCOC RMCQ1100 QMIS: Analiza klienta - przegląd il.
MCOD RMCQ2500 QMIS: iloś. zdarzenia dla klientów
MCOE RMCQ1100 QMIS: Analiza klienta - wyn. jakości
MCOG RMCQ1100 QMIS: Anal. klienta - licznik partii
MCOI RMCQ1100 QMIS: Analiza klienta - ilości
MCOK RMCQ1100 QMIS: Analiza klienta - wydatki
MCOM RMCQ1100 QMIS: Analiza klienta - poziom/dysp.
MCOO RMCQ1100 QMIS: Analiza klien. - partie kontr.
MCOP RMCQ0800 QMIS: Analiza klienta - poz. zaw. QM
MCOV RMCQ0500 QMIS: Anal. klienta - przegl. zaw.QM
MCOX RMCQ1200 QMIS: Analiza klienta - wady
MCP0 MENUMCP0 System inform. hali produkc. (SIHP)
MCP1 RMCF0200 SFIS: Wybór analizy operacji
MCP3 RMCF0100 SFIS: Wybór analizy materiału
MCP5 RMCF0300 SFIS: Wybór analizy materiału
MCP6 RMCFSERI Analiza przyjęcia mat.: Produk. ser.
MCP7 RMCF0400 SFIS: Wybór analizy stanow. robocz.
MCP8 RMCF2500 Analiza przyjęcia mat.: Produk. ser.
MCP9 RMCF0500 SIHP: Wybór zlecenia seryjnego
MCPB RMCF0200 Analiza operacji: Terminy
MCPD RMCF0100 Analiza zlecenia produkc.: Terminy
MCPE_CUS RCPE_MM_CUS Konfiguracja ustalenia cen towaru MM
MCPE_DOC RCPE_MM_DOC Ustalanie cen towaru w dokum. MM
MCPE_MD RCPE_MM_MD Dane podst. - ustal. cen towaru - MM
MCPE_WB RCPE_MM_WB Środ. projektowe formuły CPE dla MM
MCPF RMCF0300 Analiza materiału: Terminy
MCPH RMCF0400 Analiza stanowiska robocz.: Terminy
MCPI MENUMCPI Menu systemu informacji produkcyjnej
MCPK RMCF0200 Analiza operacji: Ilości
MCPM RMCF0100 Analiza zlecenia produkc.: Ilości
MCPO RMCF0300 Analiza materiału: Ilości
MCPQ RMCF0400 Analiza stanowiska roboczego: Ilości
MCPS RMCF0200 Analiza operacji: Czas realizacji
MCPU RMCF0100 Analiza zlecenia produkc.: Realiz.
MCPW RMCF0300 Analiza materiału: Czas realizacji
MCPY RMCF0400 Analiza stanowis. rob.: Czas realiz.
MC-Q RMCV0500 SIS: Przedstawiciel - Wybór obrotu
MCQ. RMCFPK00 SIHP: Wybór analizy Kanban
MCQA SAPMMCS4 Wywoł. analizy stand.kontr.jakości
MCR: SAPMMCSC Analizy stand.: ustaw. użytkow.,CALL
MCR1 SAPMMCS2 SIHP: Tworzenie zestawienia
MCR2 SAPMMCS2 SIHP: Zmiana zestawienia
MCR3 SAPMMCS2 SIHP: Wyświetlanie zestawienia
MCR4 SAPMMCS2 SFIS: Wykonanie zestawienia
MCR7 SAPMMCS7 SIHP: Tworzenie struktury zestawien.
MCR8 SAPMMCS7 SIHP: Zmiana struktury zestawienia
MCR9 SAPMMCS7 SIHP: Wyświetl struktury zestawienia
MCRB RMCSGENA SIL: generowanie zestawień
MCRC RMCS802T Teksty obiektów dla struk. zestaw.
MCRE RMCF0600 Analiza zużycia materiału: Wybór
MCRG RMCFCUST Zmiana ustawień PPIS
MCRH RMCFCUST Wyświetlanie ustawień PPIS
MCRI RMCF0700 Analiza kosztów produktu: Wybór
MCRJ RMCF2700 Analiza kosztów produk.: Prod. ser.
MCRK RMCFSERI Analiza kosztów produk.: Prod. ser.
MCRM RMCF0800 Wybór statystyki pkt raportowania
MCRO RMCF2600 Analiza zużycia mater.: Produk. ser.
MCRP RMCFSERI Analiza zużycia mater.: Produk. ser.
MCRQ SAPMMCS4 Wywołanie standard. analizy PP-IS
MCRU RMCF0200 SIHP: Wybór analizy transakcji
MCRV RMCF0100 SIHP: Analiza zlecenia procesowego
MCRW RMCF0400 SIHP: Wybór zasobów
MCRX RMCF0600 PP-PI: Analiza zużycia materiału
MCRY RMCF0700 SIHP: Analiza kosztów produktu
MCS/ RMCSISGN Generow.grupowe:Strukt.inf./aktualiz
MCS1 SAPMMCS4 Analizy stand.; Logistyka ogólnie
MCS7 SAPMMCS7 SIS: Tworzenie struktury zestawienia
MCS8 SAPMMCS7 SIS: Zmiana struktury zestawienia
MCS9 SAPMMCS7 SIS: Wyświetl. struktury zestawienia
MCSA SAPMMCS2 SIS: Tworzenie zestawienia
MCSB SAPMMCS2 SIS: Zmiana zestawienia
MCSC SAPMMCS2 SIS: Wyświetlanie zestawienia
MCSCHECK RMCSUTIC Kontrola narzędzi - syst.inf.logist.
MCSG SAPMMCS2 SIS: wykonanie zestawienia
MCSH SAPMMCS4 Wywoł.std.analizy aplikacji klienta
MCSI SAPMMCS4 Wywołanie stand. analizy sprzedaży
MCSJ SAPMMCS4 Wywołanie stand. analiz zaopatrzenia
MCSK SAPMMCS4 Wywołanie standard. analizy zapasów
MCSL SAPMMCS4 Wywoł. standard. analizy produkcji
MCSM1 SAPMMCS2 TIS: tworzenie zestwienia
MCSM2 SAPMMCS2 TIS: zmiana zestawienia
MCSM3 SAPMMCS2 TIS: wyświetlanie zestawienia
MCSM4 SAPMMCS2 TIS: wykonanie zestawienia
MCSM5 SAPMMCS7 TIS: tworzenie struktury zestawienia
MCSM6 SAPMMCS7 TIS: zmiana struktury zestawienia
MCSM7 SAPMMCS7 TIS: wyświetl. struktury zestawienia
MCSR SAPMMCS4 Dane zewnętrzne analiz standardowych
MCSS SAPMMCS3 Wyświetl. protokołu: gen.strukt.info
MCST SAPMMCS3 Wyświetl. protokołu: gen.akualizacji
MCSX SAPMMCS4 Archiwizacja danych statystycznych
MCSY RMCSCORS Ponow.ustaw. znaczn.czas.: gener.SIL
MCSZ SAPMMCS4 Konwersja danych statyst. SIL
MCT0 MENUMCT0 Ekran początkowy SIS
MCT1 MENUMCT1 Standardowe analizy SDIS
MCT2 MENUMCT2 Ekran początkowy SIS
MCTA RMCV0100 SIS: Analiza klienta - Wybór
MCTC RMCV0200 SIS: Analiza materiału - wybór
MCTE RMCV0300 SIS: Dział sprz. - analiza - wybór
MCTG RMCV0600 SIS: Biuro sprzedaży - Wybór analizy
MCTI RMCV0500 SIS: Przedstawiciel - Wybór analizy
MCTK RMCV0400 SIS: Wybór analizy punktu wysyłk.
MCTV01 RMCV0800 SIS: Kontakty handlowe - Wybór
MCTV02 RMCV0900 SIS: Promocje handlowe - Wybór
MCTV03 RMCV1000 SIS: Lista adresowa - Wybór
MCTV04 RMCV1100 SIS: Licznik adresów - Wybór
MCTV05 RMCV1200 SIS: Analiza potencjału klienta
MC-U RMCV0500 SIS: Przedst. - Wybór FaktKorygMin
MCU0 MENUMCU0 System informacyjny transportu (SIT)
MCU1 RMCSUNIT Tworzenie jednostki SIL
MCU2 RMCSUDEL Usuwanie jednostki SIL
MCU3 SAPMMCS4 Wywołanie standard.analiz: transport
MCUA RMCT0100 TIS: Analiza transportu
MCUB RMCT0200 TIS: Analiza transportu: Trasy
MCUC RMCT0300 TIS: Analiza transp.: Środki transp.
MCUD RMCT0400 TIS: Analiza transportu: Wysyłka
MCUE RMCT0500 TIS: Analiza transportu: Odcinki
MCUF RMCT0600 TIS: Analiza transportu: Materiał
MCV0 MENUMCV0 System informacyjny zaopatrzenia
MCV1 RMCQ0100 QMIS: analiza dostawców - par.kontr.
MCV3 RMCQ0200 QMIS: analiza mater. - partia kontr.
MCV5 /1SDBF12L/RV14AK05 Przywołanie cennika z wyśw. krokowym
MCV6 /1SDBF12L/RV14AK07 Przywołanie indyw. cenników klientów
MCV7 /1SDBF12L/RV14AK11 Przywołanie listy grup cenowych
MCV8 /1SDBF12L/RV14AK09 Wywoł. listy mat./grupy cen mater.
MCV9 RVAUFERR Wywoł. listy dokum. niekompletnych
MCVA RMCQ0100 QMIS: Analiza dost. - przegl. partii
MCVB RMCQ2200 QMIS: ogól. zdarzenia - dostawcy
MCVC RMCQ0100 QMIS: Anal. dostawcy - Przeg. ilości
MCVCHECK01 RMCVCH01 VIS: Kontrola grup aktualizacji
MCVCHECK02 RMCVCH02 VIS: Kontr. STAFO nagł.
MCVCHECK03 RMCVCH03 VIS: Kontr. STAFO pozycji
MCVD RMCQ2300 QMIS: ilościowe wyniki - dostawcy
MCVE RMCQ0100 Qmis: Analiza dost. - wynik jakości
MCVG RMCQ0100 QMIS: Anal. dostawcy - Ilości partii
MCVI RMCQ0100 QMIS: Analiza dostawcy - Ilości
MCVK RMCQ0100 QMIS: analiza dostawcy - wkład
MCVM RMCQ0100 QMIS: Anal. dostaw. - poziom/dysper.
MCVO RMCQ0100 Analiza dostawcy - Przegląd partii
MCVP RMCQ0700 QMIS: Analiza dostawcy- poz. zaw. QM
MCVQ MENUMCVQ System inform. zarz. jakością QMIS
MCVR SAPMMCS3 SIS: aktualiz.diagnozy - zlecenie
MCVS SAPMMCS3 TIS: diagnoza aktualizac.: transport
MCVT SAPMMCS3 SIS: aktualiz.diagnozy - dostawa
MCVV SAPMMCS3 SIS: aktualiz.diagnozy - dok.faktur.
MCVVK SAPMMCS3 SIS: Aktualizacja - kontakty handl.
MCVW SAPMMCS3 CM: Diagnoza aktual. -Dokum.mater
MCVX RMCQ1000 QMIS: Analiza dostawcy - wady
MCVY SAPMMCS3 CM: Diagnoza aktual.-Dok.księg.
MCVZ RMCQ0400 QMIS: Anal. dostawcy-przegl. zaw. QM
MCW_AA MCW_AA_CUST IMG Retail
MCW1 RMCE5000 Syst.inf.zaop: Zest. nagłów. zapłaty
MCW2 RMCE5100 Syst.inf.zaop: Zest. pozycji zapłaty
MCW3 RMCE5200 Syst.inf.zaop: Zest.nagłów.fakt.dost
MCW4 RMCE5300 Syst.inf.zaop:Zest.pozycji fakt.dost
MCW5 SAPLMCW1_WLF Zapłata: symulacja aktualizacji
MCW6 RMCENEUB Nowa struktura LIS dla dok. agencji
MCWIS SAPMMCS3 Symulacja dok. inwentaryzacji
MCWRP SAPMMCS3 Symulacja dok. fakturowania
MCX1 SAPMMCS2 QMIS: Tworzenie zestawienia
MCX2 SAPMMCS2 QMIS: Zmiana zestawienia
MCX3 SAPMMCS2 QMIS: Wyświetlanie zestawienia
MCX4 SAPMMCS2 QMIS: Wykonanie zestawienia
MCX7 SAPMMCS7 QIS: Tworzenie struktury zestawienia
MCX8 SAPMMCS7 QIS: Zmiana struktury zestawienia
MCX9 SAPMMCS7 QIS: Wyświetl. struktury zestawienia
MCXA RMCQ0200 QMIS: Analiza mater. - Przeg. partii
MCXB RMCQ2000 QMIS: ogól. zdarzenia - materiał
MCXC RMCQ0200 QMIS: Analiza mater. - Przeg. ilości
MCXD RMCQ2100 QMIS: iloś. zdarzenia - materiał
MCXE RMCQ0200 QMIS: analiza mater. - wsk. jakości
MCXG RMCQ0200 QMIS: Analiza mat. - Ilości partii
MCXI RMCQ0200 QMIS: Analiza materiału - Ilości
MCXK RMCQ0200 QMIS: Analiza materiału - Wkład
MCXM RMCQ0200 QMIS: Analiza mat. - poziom/dysp.
MCXP RMCQ0600 QMIS: Analiza mat. - poz. zawiad. QM
MCXV RMCQ0300 QMIS: Anal. mater. - przegl. zaw. QM
MCXX RMCQ0900 QMIS: Analiza materiału - wady
MCY1 SAPMMCY1 Utworzenie wyjątku (SWO/SIL)
MCY2 SAPMMCY1 Opracowanie wyjątku (SWO/SIL)
MCY3 SAPMMCY1 Wyświetlenie wyjątku (SWO/SIL)
MCY4 SAPMMCY1 Utworzenie wyjątku grupowego
MCY5 SAPMMCY1 Zmiana wyjątku grupowego
MCY6 SAPMMCY1 Wyświetlenie wyjątku
MCY7 SAPMMCY1 Utworzenie zadania dla wyjątku
MCY8 SAPMMCY1 Zmiana zadań: Wyjątki
MCY9 SAPMMCY1 Wyświetlenie zadań: Wyjątki
MCYA SAPMMCY1 Usuwanie zadań: Wyjątki
MCYB SAPMMCY1 Planowanie zadań: Wyjątki
MCYG SAPMMCY1 Analiza wyjątków INVCO
MCYH SAPMMCY1 Analiza wyjątków: SIZ
MCYI SAPMMCY1 Analiza wyjątków: SIS
MCYJ SAPMMCY1 Analiza wyjątków PP-IS
MCYK SAPMMCY1 Analiza wyjątków: PM-IS
MCYL SAPMMCY1 Analiza wyjątków: QM-IS
MCYM SAPMMCY1 Analiza wyjątków: RIS
MCYN SAPMMCY1 Analiza wyjątków: SIL-ogólnie
MCYO SAPMMCY1 Analiza wyjątku TIS
MCYO0 SAPMMCY1 Planowanie zadań: wyjątki TIS
MCYO1 SAPMMCY1 Tworzenie wyjątku EWS/TIS
MCYO2 SAPMMCY1 Opracowanie wyjątku EWS/TIS
MCYO3 SAPMMCY1 Wyświetlanie wyjątku EWS/TIS
MCYO4 SAPMMCY1 Tworzenie wyjątku grupowego TIS
MCYO5 SAPMMCY1 Zmiana wyjątku grupowego TIS
MCYO6 SAPMMCY1 Wyświetlanie wyjątku TIS
MCYO7 SAPMMCY1 Tworzenie zadania dla wyjątku TIS
MCYO8 SAPMMCY1 Zmiana zadań, wyjątki TIS
MCYO9 SAPMMCY1 Wyświetlanie zadań, wyjątki TIS
MCYY SAPMMCY1 WIS: Analiza wyjątku
MCZ1 SAPMMCSE Tworzenie interfejsu wprowadz. - SIL
MCZ2 SAPMMCSE Zmiana interfejsu wprowdz. SIL
MCZ3 SAPMMCSE Wyświetl. interfejsu wprowadz. SIL
MD00 MENUMD00 MRP : nabycie zewnętrzne
MD01 SAPMM61X Przebieg MRP
MD02 SAPMM61X MRP - Pozycja, poziom złożony
MD03 SAPMM61X MRP - planow. indyw. - poziom pojed.
MD04 SAPMM61R Wyśw. stanu zapasów/zapotrzebowania
MD05 SAPMM61R Pojed. wyświetl. listy MRP
MD06 SAPMM61R Wyświetlenie zbiorcze listy MRP
MD07 SAPMM61R Przegląd bieżącego materiału
MD08 RMMDKP01 Reorganizacja list MRP
MD09 SAPMM61O Identyfik. źródeł zapotrzebowania
MD11 SAPMM61P Utworzenie planowanego zlecenia
MD12 SAPMM61P Zmiana planowanego zlecenia
MD13 SAPMM61P Wyświetlenie planowanego zlecenia
MD14 SAPMM61P Pojedyn. konwersja planowan. zlec.
MD15 SAPMM61P Zbiorcze konwersja planowan. zleceń
MD16 SAPMM61P Wyświetlanie zbiorcze planow. zleceń
MD17 SAPLM61Q Wyświetlanie zapotrzebowań zbiorcz.
MD19 SAPMM61P Ustalanie planowanych zleceń
MD20 SAPMM61R Tworzenie wpisu pliku planowania
MD21 RMDPFE00 Wyświetlenie wpisu pliku planowania
MD25 SAPMM61I Tworzenie kalendarza planowania
MD26 SAPMM61I Zmiana kalendarza planowania
MD27 SAPMM61I Wyświetlanie kalendarza planowania
MD40 SAPMM61X Przebieg planowania MPS
MD41 SAPMM61X MPS - Pojedyn.poz., poziom złożony -
MD42 SAPMM61X MPS - pojed.poz., pojed.poziom -
MD43 SAPMM61X MPS - pojed.pozycja, interaktyw. -
MD44 SAPMM61M Analiza planowania MPS
MD45 SAPMM61M Zestawienie dokumentu MRP
MD46 SAPMM61M Zestawienie dok. MRP dla kontrol.MRP
MD47 SAPMM61M Zestaw. planowania grupy produktów
MD48 SAPMM61M Zestawienie międzyzakładowe
MD4C SAPMM61O Wielopoziomowy raport zleceń
MD50 SAPMM61X Planowanie zleceń sprzedaży
MD51 SAPMM61X Planowanie indywidualnego projektu
MD61 SAPMM60X Dodanie planowania wstępnego
MD62 SAPMM60X Zmiana planowania wstępnego
MD63 SAPMM60X Wyświetlenie planowania wstępnego
MD64 SAPMM60X Tworzenie planow.zapotrz.niezależn.
MD65 SAPMM60X Zmiana standard. planowania wst.
MD66 SAPMM60X Wyświetlanie standard.zapot.niezal.
MD67 RM60ROLL Podział zmienny
MD70 RM60FORC Kopiowanie prognozy calkowitej
MD71 RM60COPY Kopiowanie zmian referenc.
MD72 RM60COMB Zestawienie; techniki planow. cech
MD73 SAPMM60X Wyświetlenie całkow.zapotrz.niezależ
MD74 RM60RR20 Reorganizacja - dostos. planow. wst.
MD75 RM60RR30 Reorganizacja - usuw.niezal.zapotrz.
MD76 RM60RR40 Reorg. - usuw. historii planow. wst.
MD79 SAPMM60M Zarządz.popytem PP-XXL - lista
MD81 SAPMV45A Tworzenie niezależn.zapotrz.klienta
MD82 SAPMV45A Zmiana zapotrzeb.niezależn. klienta
MD83 SAPMV45A Wyświetlenie niezal.zapotrz. klienta
MD85 SAPMV75A Lista niezależ. zapotrz. kl.
MD90 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów - MRP
MD91 SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów - zlec. pl.
MD92 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numer. MRES/SBED
MD93 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: MDSM
MD94 SAPMSNUM Oprac.zakr.numerów,zapotrz. sum
MDAB RMMDBTCH Plik planowania - ustawienie BATCH
MDAC SAPMM61P Wykonanie czynności dla zlec.planow.
MDBA MDBAPI01 Przetw. zlecenia planowanego BAPI
MDBS RMMDBTCH MPS - całościowy przebieg planowania
MDBT RMMDBTCH Przebieg MRP we partii
MDC6 SAPMM61R Uruchomienie MD06 poprzez raport
MDC7 SAPMM61R Rozpoczęcie MD07 przez raport
MDDO RMDDSUPPLY01 Raport analizy zakr. pokr. online
MDDS RMMDBTCH Raport analizy zakresów pokrycia
MDEX RMMDBTCH Ekstraktor danych MRP
MDHI MDHI_MAINTENANCE Dane podstawowe i hierarchia
MDL1 SAPLMD07 Tworzenie partii produkcyjnej
MDL2 SAPLMD07 Zmiana partii produkcyjnej
MDL3 SAPLMD07 Wyświetlanie partii produkcyjnej
MDLD RMDLDR00 Drukowanie listy MRP
MDLP MENUMDLP MPS
MDM1 RMDMAIL1 Mail do dostawców
MDM2 RMDMAIL2 Mail do dostawcy
MDM3 RMDMAIL3 Mail do klienta
MDM4 RMDMAIL4 Mail do kontrolera MRP
MDM5 RMDMAIL5 Workflow: Mail do kontrolera MRP
MDMC RMDMIDCU Wysyłanie klienta (MDM)
MDMGX MDM_GX_MENU MDM - ogólna struktura ekstrakcyjna
MDML RMMDBTCH Obliczanie wielopoziomowego opóźn.
MDMV RMDMIDVE Wysyłanie dostawców (MDM)
MDP1 SAPLCUTU Tworzenie struktury kombinacji
MDP2 SAPLCUTU Zmiana struktury kombinacji
MDP3 SAPLCUTU Wyświetlanie struktury kombinacji
MDP4 SAPLCUD2 Opracowanie kombinacji
MDP6 SAPLM60K Modelowanie
MDPH SAPMM60X Profil planowania wstępnego
MDPP MENUMDPP Zarządzanie popytem
MDPV SAPLM60K Ekran początkowy: wariant plan. wst.
MDRD1 RMDRD001 Ustalanie relacji dostaw
MDRD2 RMDRD002 Zmiana relacji dostawy
MDRD3 RMDRD003 Wyświetlanie relacji dostaw
MDRD4 RMDRD004 Usuwanie relacji dostaw
MDRE RMMDBTCH Kontr. pliku plan. w trybie BCKGRND
MDRP MENUMDRP Distribution Resource Planning
MDS_LINKS CVI_MAPPING_BP_CUST_VEND Odczyt mapow. klienta/dostawcy/PB
MDS_PPO2 /SAPPO/SAPLAPI_DIALOG_START PPO dla danych podst. synchronizacji
MDSA SAPMM61S Wyświetlanie numerów seryjnych
MDSP SAPMM61S Zmiana numerów rozwinięć SpM
MDUM RMMDBTCH Konwertowanie zlec.plan. w żąd. zam.
MDUP SAPMM61U Oprac. zlec. klienta/mat.-> elem.PSP
MDUS SAPMM61U Przypis. zlec.klienta/mat.->elem.PSP
MDVP RLD05000 Zbior. kontrola dostępn. zlec. plan.
MDW1 SAPMM61K Wywołanie programu ster. MRP
MDXTEST RRT_MDX_SAMPLE MDX Panel testowy
ME_RTRACE ME_REMOTE_TRACING Ustawienia śledzenia klienta
ME_SWP_CO SAPLME_SWP_SICCO Wyświetl. warunków zaopatrz. (WWW)
ME_SWP_IV SAPLME_SWP_SICIV Wyświetlanie statusu rozlicz. (WWW)
ME_SWP_PDI SAPLME_SWP_SICPDI Inform. dot. dokum. zaopatrz. (WWW)
ME_SWP_PH SAPLME_SWP_SICPH Wyświetl. historii zaopatrz. (WWW)
ME_SWP_SRI SAPLME_SWP_SICSR Wyświetlanie zleceń do kontr. (WWW)
ME_WIZARD WAF_WIZARD ME: Rejestracja i generowanie
ME01 SAPLMEOR Opracowanie listy źródeł
ME03 SAPLMEOR Wyświetlenie listy źródeł
ME04 RM06WCD1 Zmiany w liście źrodeł
ME05 RM06W003 Tworzenie listy źródeł
ME06 RM06W004 Analiza listy źródeł
ME07 RM06WRE0 Reorganizacja listy źródeł
ME08 RBDSESRC Wysyłanie listy źródeł
ME0M RM06W001 Lista źródeł dla materiału
ME11 SAPMM06I Tworzenie rekordu inf.
ME12 SAPMM06I Zmiana rekordu inf.
ME13 SAPMM06I Wyświetl. rekordu inf.
ME14 RM06ICD1 Zmiany dla rekordu informacyjnego
ME15 SAPMM06I Znacznik usuwania: Rekord inform.
ME16 RM06ILV0 Proponowane usunięcia: Rekord inf.
ME18 RBDSEINF Wysłanie rekordu informacji zaopat.
ME1A RM06IR30 Zarchiwizowane rekordy inform.
ME1B RMMEBTCH Rekord inf. - ponowne ustalenie ceny
ME1E RM06IAP0 Historia ceny ofertowej
ME1L RM06IL00 Rekordy inf. dla dostawcy
ME1M RM06IM00 Rekordy informacyjne dla materiału
ME1P RM06IBP0 Historia ceny zamówienia
ME1W RM06IW00 Rekordy inf. dla grupy materiałowej
ME1X RM06EVBL Arkusz negocj. zaopat. dla dostawcy
ME1Y RM06EVBM Arkusz negocjacji nabywcy: Materiał
ME21 SAPMM06E Tworzenie zamówienia
ME21N RM_MEPO_GUI Tworzenie zamówienia
ME22 SAPMM06E Zmiana zamówienia
ME22N RM_MEPO_GUI Zmiana zamówienia
ME23 SAPMM06E Wyświetlanie zamówienia
ME23N RM_MEPO_GUI Wyświetlanie zamówienia
ME24 SAPMM06E Opracowanie aneksu do zamówienia
ME25 SAPMM06B Tworz.zamów. z określ. źródła dostaw
ME26 SAPMM06E Wyświetlanie aneksu do zamów. (PF)
ME27 SAPMM06E Tworzenie zlec. przesun. magazynow.
ME28 RM06EF00 Zatwierdzanie zamówienia
ME29N RM_MEPO_GUI Zatwierdzanie zamówienia
ME2A RM06ENBE Monitorowanie potwierdzeń
ME2B RM06EB00 Zamówienia wg nr. śledzenia zapotrz.
ME2C RM06EC00 Zamówienia wg grup materiałowych
ME2J RM06EKPS Zamówienia dla projektu
ME2K RM06EK00 Zamówienia wg dekretacji
ME2L RM06EL00 Zamówienia wg dostawców
ME2M RM06EM00 Zamówienia wg materiału
ME2N RM06EN00 Zamówienia wg numeru zamówienia
ME2O RM06ELLB Monitor.zapasów podwykon. (dostawca)
ME2S RMSRVPO1 Usługi dla zamówienia
ME2V RM06EWE0 Prognoza PrzyjMat
ME2W RM06EW00 Zamówienia dla zakł. dostarczającego
ME308 RBDSECON Wysyłanie kontraktów z warunkami
ME31 SAPMM06E Tworzenie umowy ramowej
ME31K SAPMM06E Tworzenie kontraktu
ME31L SAPMM06E Tworzenie umowy terminarzowej
ME32 SAPMM06E Zmiana umowy ramowej
ME32K SAPMM06E Zmiana kontraktu
ME32L SAPMM06E Zmiana umowy terminarzowej
ME33 SAPMM06E Wyświetlanie umowy ramowej
ME33K SAPMM06E Wyświetlanie kontraktu
ME33L SAPMM06E Wyświetlanie umowy terminarzowej
ME34 SAPMM06E Opracowanie aneksu do umowy ramowej
ME34K SAPMM06E Opracowanie załącznika do kontraktu
ME34L SAPMM06E Opracow. załącznika do umowy termin.
ME35 RM06EF00 Zatwierdzanie umowy ramowej
ME35K RM06EF00 Zatwierdzanie kontraktu
ME35L RM06EF00 Zatwierdzanie umowy terminarzowej
ME36 SAPMM06E Wyświetlanie aneksu do umowy (PF)
ME37 SAPMM06E Tworzenie umowy term.-przesun.magaz.
ME38 SAPMM06E Opracowanie linii harm. UmTer
ME39 SAPMM06E Wyświetl. harmonogr. dostaw (TEST)
ME3A RBDSERED Wysył.rekordu dokum.zlecenia do kon.
ME3B RM06EB00 Umowy ramowe wg nr. śledzenia zapot.
ME3C RM06EC00 Umowy ramowe wg grupy materiałowej
ME3J RM06EKPS Umowa ramowa dla projektu
ME3K RM06EK00 Umowy ramowe wg dekretacji
ME3L RM06EL00 Umowy ramowe dla dostawcy
ME3M RM06EM00 Umowy ramowe dla materiału
ME3N RM06EN00 Umowy ramowe wg numeru umowy
ME3P RMMEBTCH Ponowne ustalenie ceny kontraktowej
ME3R RMMEBTCH Pon. obliczanie ceny umowy termin.
ME3S RMSRVR20 LISTA USŁUG DLA KONTRAKTU
ME41 SAPMM06E Tworzenie zapytania ofertowego
ME42 SAPMM06E Zmiana zapytania ofertowego
ME43 SAPMM06E Wyświetlanie zapytania ofertowego
ME44 SAPMM06E Opracowanie aneksu do zapyt.ofert.
ME45 RM06EF00 Zatwierdzanie zapytania ofertowego
ME47 SAPMM06E Tworzenie oferty
ME48 SAPMM06E Wyświetlanie oferty
ME49 RM06EPS0 Lista porównawcza cen ofertowych
ME4B RM06EB00 ZOf wg numeru śledzenia zapotrzebow.
ME4C RM06EC00 ZapytOf dla gr. materiałowej
ME4L RM06EL00 Zapytania ofertowe dla dostawcy
ME4M RM06EM00 ZOf wg materiału
ME4N RM06EN00 Zapytanie ofertowe wg numeru ZOf
ME4S RM06ES00 ZOf wg numeru zbiorowego
ME51 SAPMM06B Tworzenie zgłoszenia zapotrzebowania
ME51N RM_MEREQ_GUI Tworzenie zgłoszenia zapotrzebowania
ME52 SAPMM06B Zmiana zgłoszenia zapotrzebowania
ME52N RM_MEREQ_GUI Zmiana zgłoszenia zapotrzebowania
ME52NB RM_MEREQ_GUI Zezwol.prac.działu zaop.- zgł.zapot.
ME53 SAPMM06B Wyświetlanie zgłoszenia zapotrzebow.
ME53N RM_MEREQ_GUI Wyświetlanie zgłoszenia zapotrzebow.
ME54 SAPMM06B Zatwierdz.zgłoszenia zapotrzebowania
ME54N RM_MEREQ_GUI Zatwierdz.zgłoszenia zapotrzebowania
ME55 RM06BF00 Zbiorowe zatwierdzanie zgłosz.zapot.
ME56 RM06BZ00 Przypis. źródła do zgł. zapotrzeb.
ME57 RM06BZ00 Przypis. i przetw. zgłoszenia zapot.
ME58 RM06BB00 Zamawianie: Przypis. zgłosz. zapot.
ME59 RM06BB10 Automatyczne generowanie zamówień
ME59N RM06BB30 Automatyczne generowanie zamówień
ME5A RM06BA00 Zgłosz.zapotrzeb.: Wyświetl. listy
ME5F RM06BF00 Przypomn. o zatwierdz.: Zgł. zapot.
ME5J RM06BKPS Zgłoszenia zapotrzeb. dla projektu
ME5K RM06BK00 Zgłoszenia zapotrzeb. wg dekretacji
ME5R RM06BR30 Zarchiwizowane zgłoszenia zapotrzeb.
ME5W RM06BW00 Powt. przedłożenie zgłoszeń zapotrz.
ME61 SAPMM06L Opracowanie oceny dostawcy
ME62 SAPMM06L Wyświetlenie oceny dostawcy
ME63 RM06LAUB Ocena automatycznego kryter. częśc.
ME64 RM06LSIM Porównanie oceny
ME65 RM06LBEU Listy ocen
ME69 ISAUTO_OPENWEB Lista potwierdz. harmon. intern.
ME6A RM06LA00 Zmiany w ocenie dostawców
ME6B RM06LB00 Wyświetl. oceny dostawcy dla mater.
ME6C RM06LC00 Dostawcy bez oceny
ME6D RM06LD00 Dostawcy nie poddani ocenie od...
ME6E RM06LE00 Rekordy oceny bez przypisania wag
ME6F RM06LF00 Drukowanie
ME6G RMMEBTCH Ocena dostawcy w trybie wsadowym
ME6H RMCE0130 Analiza standardowa: Ocena dostawcy
ME6Z SAPMSM29 Transport tabel ocen dostawcy
ME80 SAPMM06R Sprawozdawczość zaopatrzeniowa
ME80A SAPMM06R SprawozdZaopatrz: zapytania ofertowe
ME80AN RM06EAAW Ogólne zestawienia (A)
ME80F SAPMM06R SprawozdZaopatrz: zamówienia
ME80FN RM06EAAW Ogólne zestawienia (F)
ME80R SAPMM06R SprawozdZaopatrz: umowy ramowe
ME80RN RM06EAAW Ogólne zestawienia (L,K)
ME81 RM06ENHI Analiza wartości zamówień
ME81N RM06EBWA Analiza wartości zamówień
ME82 RM06ER30 Zarchiwizowane dokumenty zaopatrz.
ME84 RM06EFLB Tworzenie zleceń do umowy terminarz.
ME84A SAPLEINL Wyświetlanie pojedyncze umowy term.
ME85 RM06NEUN Ponowne numerowanie linii harmonogr.
ME86 RM06REOR Agregacja linii harmonogramu
ME87 RM06EKBE Agregacja historii zamówienia
ME88 RM06CUMF Ustawianie uzgod.ilości skumul.,daty
ME89 MESCR_STP_RELLIST Zatwierdzanie zatrzym. harmonogramów
ME91 RM06ENMA Dokum.zaopatrz.: Przypom./ponaglenie
ME91A RM06ENMA Monitowanie: oferty
ME91E RM06ENMA Monit.i przyp.: linie harm.UmowyTer
ME91F RM06ENMA Monitowanie i ponaglanie: zamówienia
ME92 RM06ENAB Kontrola potwierdzeń zleceń
ME92F RM06ENAB Kontrola potwierdzeń zleceń
ME92K RM06ENAB Kontrola potwierdzeń zleceń
ME92L RM06ENAB Kontrola potwierdzeń zleceń
ME99 MM70AEFA Komunikaty z zamównień
ME9A RM06ENDR_ALV Wyprowadz.komunikatów: ZapytaniaOfer
ME9E RM06ENDR_ALV Wyprow.komunikatów: LHarm UmowyTerm
ME9F RM06ENDR_ALV Wyprowadz. komunikatów: zamówienia
ME9K RM06ENDR_ALV Wyprowadzanie komunikatów: kontrakty
ME9L RM06ENDR_ALV Wyprow.komunikatów: umowy terminarz.
MEB0 RWMBON15 Storno przebiegów rozliczenia
MEB1 SAPMV13A Tworzenie porozumień (kol.rozlicz.)
MEB2 SAPMV13A Zmiana porozumień (kolejn.rozlicz.)
MEB3 SAPMV13A Wyświetl. uzgodnień - dodat. rozl.
MEB4 RWMBON01 Rozliczanie porozumień z dostawcami
MEB5 RWMBON02 Lista porozumień z dostawcami
MEB6 RWMBON03 Obroty - porozumienia z dostawcami
MEB7 RWMBON05 Prolongowanie porozumień z dostawc.
MEB8 RWMBON04 Wyszczególnienie poroz. z dostawcami
MEB9 RWMBON06 Wykaz statyst. - porozum. z dostawc.
MEBA RWMBON08 Dod. struktura obrotu-poroz. z dost.
MEBABW RWMBON08 Delta pocz. dla ekstrakcji BI
MEBB RWMBON10 Kontrola otw. dokum.-poroz. z dost.
MEBC RWMBON20 Kontrola konfiguracji-dod. rozlicz.
MEBE RWMBON11 Rozliczenie workflow-poroz. z dost.
MEBF RWMBONF0 Aktualizacja zewnętrznych obrotów
MEBG RWMBONE1 Zmiana waluty (Euro)-poroz. z dost.
MEBH RWMBONE2 Tworz. pozycji rob.-ręczne prolong.
MEBI RWBNAAWN Komunik. dod. rozl. - Przeb. rozl.
MEBJ RWMBON07 Nowa strukt. dochod.-poroz. z klien.
MEBK RWBNAAWS Komun. dod. rozlicz. - uzgodnienie
MEBM RWMBON14 Lista przebiegów rozlicz. dla poroz.
MEBR RV130007 Archiwizacja porozumień
MEBS RWMBON13 Wykaz dokum. rozlicz.-poroz. z dost.
MEBT RWMBONF1 Dane testowe: zewnętrzne obroty
MEBV SAPMV13A Prolongowanie porozumień (dialog)
MECCM RM06CCMEXP Wysyłanie danych zaopatrz. do katal.
MECCP_ME2K MECCP_RM06EK00 Dla dekretacji zgłosz. zapotrzebow.
MEDL RM11KS00 Zmiana ceny: Kontrakt
MEER SAPLFKKAKTIV2 Czyn.grup.: Tworzenie rach. elektr.
MEI1 RMEBEIN1 Automat. zmiana dokumentu zaopatrz.
MEI2 RMEBEIN2 Automatyczna zmiana dokumentu
MEI3 RMEBEIN3 Nowa struktura indeksu dokumentu
MEI4 RMEBEIN4 Tworzenie listy robocz. indeksu dok.
MEI5 RMEBEIN5 Usuwanie listy roboczej indeksu dok.
MEI6 RMEBEIN6 Usuwanie indeksu dok. zaopatrzenia
MEI7 RMEBEIN7 Zmiana cen sprzedaży w zamówieniach
MEI8 RMEBEIZ3 Nowa strukt.indeksu dok., żąd.płatn.
MEI9 RMEBEIL3 Nowa struk.indeksu dok.,fakt.dostaw.
MEIA RMEBEIK3 Pon. tworz. ind. dok. - rozl. klien.
MEIS RMIMST00 Wybór danych : Przyjęcie
MEK1 SAPMV13A Tworzenie warunków (zaopatrzenie)
MEK2 SAPMV13A Zmiana warunków (zaopatrzenie)
MEK3 SAPMV13A Wyświetlanie warunków (zaopatrzenie)
MEK31 SAPMV13A Opracowanie warunków: Zmiana
MEK32 SAPMV13A Opracowanie warunków: Zmiana
MEK33 SAPMV13A Opracowanie warunków: Zmiana
MEK4 SAPMV13A Tworzenie warunków (zaopatrzenie)
MEKA RM06K000 Warunki: Przegląd ogólny
MEKB RM06K020 Warunki dla kontraktu
MEKC RM06K021 Warunki dla rekordu informacyjnego
MEKD RM06K022 Warunki dla grupy materiałowej
MEKE RM06K023 Warunki dla dostawcy
MEKF RM06K024 Warunki dla rodzaju materiału
MEKG RM06K025 Warunki dla grupy warunków
MEKH RM06K026 Cena rynkowa
MEKI RM06K027 Warunki dla Incoterms
MEKJ RM06K028 Warunki dla wystawiającego fakturę
MEKK RM06K029 Warunki dla asort. częśc. dostawcy
MEKL RM06K052 Zmiana ceny: Umowy terminarzowe
MEKLE RM06K082 Zmiana waluty: umowy terminarzowe
MEKP RM06K050 Zmiana ceny, rekordy informacyjne
MEKPE RM06K080 Zmiana waluty: rekordy informacji
MEKR RM06K051 Zmiana ceny, kontrakty
MEKRE RM06K081 Zmiana waluty: kontrakty
MEKX SAPMSM29 Rodzaje warunków transportu zaopat.
MEKY SAPMSM29 Transp. schematu kalk.: Cena rynkowa
MEKZ SAPMSM29 Transp. schematów kalkulacji (zaop.)
MEL0 MENUMEL0 Wprowadzanie usługi
MELB RM06XB00 Transakcje zaop. wg numeru śledz.
MEM1 SAPMM06E Pozycja zastępcza dla pozycji zamów.
MEPA RMEEINJ1 Symulacja ceny zamów./inform.o cenie
MEPB RMEEINJ2 Inform.o cenie/negocjacje dostawcy
MEPO RM_MEPO_GUI Zamówienie
MEQ1 SAPDM06Q Opracowanie przydziału kontyngentu
MEQ3 SAPDM06Q Wyświetlanie przydziału kontyngentu
MEQ4 RM06QCD1 Zmiany w przydziale kontyngentu
MEQ6 RM06Q004 Analiza przydziału kontyngentu
MEQ7 RM06QRE0 Reorganizacja przydz. kontyngentu
MEQ8 RM06Q006 Monitorowanie przydziału kontyngentu
MEQB RMMEBTCH Ponowne tworzenie przydz. kontyng.
MEQM RM06Q001 Przydział kontyngentu dla materiału
MER4 RWMBON31 Rozliczanie porozumień z klientami
MER5 RWMBON32 Lista porozumień z klientami
MER6 RWMBON33 Obroty: porozumienia z klientami
MER7 RWMBON35 Prolongowanie porozumień z klientami
MER8 RWMBON34 Wyszczególnienie: porozum. klientów
MER9 RWMBON36 Wykaz: statystyka porozum. klientów
MERA RWMBON38 Dodatk.opracow., obrót, PorozumKlien
MERB RWMBON40 Kontrola otwartych dok., PorozKlient
MERE RWMBON41 Workflow rozliczenie PorozumKlientów
MEREP_LOG MEREP_MON_LOG Protokół czynności
MEREP_MBL MEREP_OBS_MBL_ID Usuwanie nieakt. mobilnych ID
MEREP_MIG MEREP_MIGRATION Migracja
MEREP_MON MEREP_MON_WORKLIST Monitor mobilny
MEREP_PD MEREP_PROFILE_RSHS Dialog profilu
MERF RWMBONF2 Aktualizacja zewnętrznych obrotów
MERG RWMBONE3 Zmiana waluty (euro) PorozumKlientów
MERH RWMBONE4 Tworz. pozycji rob.-ręczne prolong.
MERJ RWMBON37 Nowa struktura, dochody PorozumKlien
MERS RWMBON43 Wykaz: dokum.rozlicz., PorozumKlient
METAL RM_METAL Rozpocz. transakcji - zaopatrz.
MEU2 SAPLWN50 Porówn./uzgodn. obrotów: Rabat
MEU3 SAPLWN50 Wyświetl. porów./uzg. obrotów: Rabat
MEU4 SAPMNB01 Wyświetl. porów./uzg. obrotów: Rabat
MEU5 SAPMNB01 Wyświetl. porów./uzg. obrotów: Rabat
MEW0 SAPMMWE0 Operacja nabywania
MEW1 SAPMMWE1 Tworzenie żądania zapotrzebowania
MEW10 SAPLMEW5 Wprowadzanie usługi - WEB
MEW2 SAPMMWE1 Wyświetlanie statusu: żądanie zapot.
MEW3 SAPMMWE2 Zatwierdz. zbior. zgł. zapotrzebow.
MEW5 SAPMMWE3 Zbiorcze zatwierdzenie DZ
MEW6 SAPMMWE6 Przypisanie zgł. zapotrzebowania WEB
MEW7 SAPLMEW4 Zatwierdzanie arkuszy wpisów usługi
MEW8 SAPLMEW4 Zatwierdzanie wprow. usługi
MEWP SAPMMEWP Zamówienie Web
MEWS SAPLMEW5 Wprowadzanie usługi (Składniki)
MF00 MENUMF00 Zlecenia seryjne
MF02 SAPMM61G Zmiana zlecenia seryjnego
MF03 SAPMM61G Wyświetlenie zlecenia seryjnego
MF12 RMSERI12_ALV Wyśw. protokołu dokumentu (z ALV)
MF20 SAPLBARM Controll. kosztów zlecenia seryjnego
MF22 RMSERI01 Wersje: przegląd
MF23 RMSERI05 Łączenie wersji - graficznie
MF26 RMSERI15_ALV Wyśw. ilości punktu raportowania
MF27 RMSERI20 Aktual. statystyk dla ilości plan.
MF30 RMSERI40 Tworzenie kal.wst. - zbier. kosz.pr.
MF41 SAPLBARM Stornowanie danych rzecz. (z ALV)
MF42 SAPLBARM Zbiorczy automatyczny rozchód
MF42N SAPLBARM Ponowne wprowadzanie zbiorcze
MF45 SAPLBARM Przetw.ponowne składników: prod.ser.
MF46 SAPLBARM Ponowne przetw.zbiorcze, rozl. wst.
MF47 RMSERI11 Otwarte rekordy przetw./Linia prod.
MF4R SAPLBARM Ponowne ustawianie punktów raportow.
MF50 SAPMM61R Tablica planowania - zmiana
MF51 RMSERIDR Drukowanie planu produkcji
MF52 SAPMM61R Tablica planowania - wyświetlanie
MF53 RMSERIMA Opracowanie wariantu listy produktów
MF57 SAPMM61R Tablica planowania - według list MRP
MF60 RMPU_SEL_SCREEN Lista materiałów do przygotowania
MF63 RMPU_SEL_SCREEN Sytuacja przygotowania
MF65 RMPU_PICK_LIST_FOR_MAT Przesunięcie magaz. dla rezerwacji
MF68 RMPU_DISPLAY_LOG Protokół dla przygotowania materiału
MF70 RMSERI70 Utworzone potwierdzenie zbiorowe
MFBF SAPLBARM Potwierdzenie w produkcji seryjnej
MFHU SAPLVHURM Potwierdzenie w produkcji seryjnej
MFI2 SAPLKAZB Narzuty RZECZ.: Zlecenie seryjne
MFN1 SAPLKAZB Pon.wyc.rzecz.: ZbKoszPr przetw.poj.
MFN2 SAPLKAZB Pon.wyc.rzecz.: ZbKoszPr przetw.zb.
MFP1 SAPLVHUDIAL2 Prod. ser.: Planow. HU - ogólnie
MFP11 SAPLVHUDIAL2 Prod. ser.: Planow. HU bez zlecenia
MFP12 SAPLVHUDIAL2 Prod. ser.: Planow. HU dla zlec.
MFP13 SAPLVHUDIAL2 Prod. ser.: Planow. HU dla dostawy
MFP14 SAPLVHUDIAL2 Prod. ser.: Planow. JO dla zamów.
MFP2 SAPLVHUDIAL2 Prod. ser.: Pakowanie HU - ogólnie
MFP21 SAPLVHUDIAL2 Prod. ser.: Pakow. HU bez zlecenia
MFP22 SAPLVHUDIAL2 Prod. ser.: Pakow. HU dla zlecenia
MFP23 SAPLVHUDIAL2 Prod. ser.: Pakow. HU dla dostawy
MFP24 SAPLVHUDIAL2 Prod. ser.: Pakow. JO dla zamówienia
MFPR RMSERIPR Przetwarz. partii kontr. dla wersji
MFS0 SAPMM61R PDT: Zmiana planu produkcji
MGMT MEREPMI_DEVICE_MANAGEMENT Konfiguracja urządzenia
MGW0 SAPLMGW3 Oprac. składników dla mat. w zestaw.
MGW1 SAPLMGW3 Wyświetl. skład. dla mat. w zestaw.
MGW2 SAPLMGW3 Tworzenie skład. dla wyświetl. mat.
MGW3 SAPLMGW3 Wyświetl. składn. dla wyświetl. mat.
MGW4 SAPLMGW3 Tworz. składn. dla mat. w partiach
MGW5 SAPLMGW3 Wyśw. składn. dla mat. w partiach
MGW6 SAPLMGW3 Tworz. składn. dla produktu końcow.
MGW7 SAPLMGW3 Wyśw. składn. dla produktu końcow.
MGW8 SAPLMGW3 Zmiana składn. dla mat. w partiach
MGW9 SAPLMGW3 Zmiana składn. dla wyświetl. mat.
MGWA SAPLMGW3 Zmiana składn. dla mat. w partiach
MGWB SAPLMGW3 Zmiana składników dla produktu końc.
MI_ALBACK MI_ALERT_REORG Kopia zapasowa alarmów CCMS dla MI
MI_ALMON ME_CCMS_ALERTS_MONITOR Monitor alarmów MI
MI_CLOGMON ME_CL_ERROR_ANALYSIS_2 Analiza logu klienta
MI_MCD MIREP_MCD MI: Edycja składnika rozw. mobil.
MI_MSD MEREPMI_MSD MI: Edycja składnika rozw. mobil.
MI00 MENUMI00 Inwentaryzacja
MI01 SAPMM07I Tworzenie dokum. inwentaryzacyjnego
MI02 SAPMM07I Zmiana dokumentu inwentaryzacyjnego
MI03 SAPMM07I Wyświetlenie dok. inwentaryzacyjnego
MI04 SAPMM07I Wprow. spisu z natury z dokumentem
MI05 SAPMM07I Zmiana spisu z natury
MI06 SAPMM07I Wyświetlanie spisu z natury
MI07 SAPMM07I Przetwarzanie listy różnic
MI08 SAPMM07I Tworzenie listy różnic z dokum.
MI09 SAPMM07I Wprowadzenie spisu z natury bez dok.
MI10 SAPMM07I Tworzenie listy różnic bez dokum.
MI11 SAPMM07I Ponowne zliczanie - dokument inwent.
MI12 RM07ICDD Wyświetlanie zmian
MI20 RM07IDIF Drukowanie listy różnic
MI21 RM07IDRU Drukowanie dok. inwentaryzacyjn.
MI22 RM07IMAT Wyśw. dokum. inwent. dla materiału
MI23 RM07IINV Wyświetl. danych inwent. materiału
MI24 RM07IDIF Lista inwentaryz.
MI31 RM07II31 Wprow. wsad.: Tworz. dok. inwentar.
MI32 RM07II32 Wprow. wsad. : blokowanie materiału
MI33 RM07II33 Wprow.wsad.: zamroż.stanu księgowego
MI34 RM07II34 Wprow. wsad. : wprowadzanie spisu
MI35 RM07II35 Wprow. wsad.: księg.zapasów zerowych
MI37 RM07II37 Wprow. wsadowe : księgowanie różnic
MI38 RM07II38 Wprow. wsad. : spis i różnice
MI39 RM07II39 Wprow. wsad. : dokument i spis
MI40 RM07II40 Wprow. wsad.: dokum., spis i różnice
MI9A RM07IAAU Analiza zarchiwizowanych dok. inwen.
MIBC RMCBIN00 Analiza ABC dla inwentar. cyklicz.
MICN RM07ICN1 Wprow. wsad.: dok.inwent.zlicz.cykli
MIDO RM07IDOC Przegląd inwentaryzacji
MIE1 RM07IE31 Wprow. wsad.: Dok. inwent. zlec. kl.
MIGO SAPLMIGO Ruch materiałowy
MIGO_GI SAPLMIGO Ruch materiałowy
MIGO_GO SAPLMIGO Ruch materiałowy
MIGO_GR SAPLMIGO Ruch materiałowy
MIGO_GS SAPLMIGO Rozliczenie uzup. materiału do dost.
MIGO_TR SAPLMIGO Przeksięgowanie
MIGR_TEST MENUMIGR_TEST Menu testowe dla migracji
MIGR1 RSIWB090 IWB: Konwersja rozsz./wer. (global.)
MIGR2 RSIWB096 IWB: Konw. rozsz./wer./poch. (wybór)
MIK1 RM07IK31 Wprow.wsad.: Dok.inwent.kons.dostaw.
MILES RSAL_MONITOR_FRAMEWORK Nawigator infrastruktury
MILL_00 MENUMILL_00 Przemysł metalowy i drzewno-papiern.
MILL_CUT SAPLMILL_CUT Przes. mag. i potwierdz. cięcia
MILL_OC SAPLMILL_OC Tworzenie połączonych zleceń
MIM1 RM07IM31 Wprow.wsad.:Tworz. dok.inwent. TOZ
MIMD RM07IMDE Transfer danych inwentaryzac. z PUD
MINING_IBM RSDTM_DATAMINING Komunikacja: Oprogr. wyszuk. danych
MIO1 RM07IO31 Wprow.wsad.: Dok.inw.-zapas podwyk.
MIQ1 RM07IQ31 Wprow.wsad.:dok.inwent.-zapasy proj.
MIR4 SAPLMR1M Wywołanie MIRO - Zmiana statusu
MIR5 RMMR1MDI Wyświetlanie listy faktur
MIR6 SAPMM08N Przegląd faktur
MIR7 SAPLMR1M Wstępne wprow. faktury przychodz.
MIRA SAPLMR1M Szybkie wprowadz. - fakt. przych.
MIRCMR VHUMI_RECONCILIATION Bilansowanie materiału
MIRO SAPLMR1M Wprowadzanie faktury przychodzącej
MIS1 SAPMM07S Tworz. inwentaryzacji wyrywk. - ERP
MIS2 SAPMM07S Zmiana inwentaryzacji wyrywkowej
MIS3 SAPMM07S Wyświetlanie inwentaryzacji wyrywk.
MIS4 SAPMM07S Tworz. inwentaryzacji wyrywk. - R/2
MIS5 SAPMM07S Tworz. inwentaryzacji wyrywk.- inne
MISS REA_FIND_MISSING_SOLPATH Kontrola brakuj. ścieżek rozwiązań
MIV1 RM07IV31 Wpr.wsad.: dok.inwent.-TOZ u klienta
MIW1 RM07IW31 Wpr.wsad.: dok. inwen. kons. klienta
MK01 SAPMF02K Tworzenie dostawcy (zaopatrzenie)
MK02 SAPMF02K Zmiana danych dostawcy (zaopatrz.)
MK03 SAPMF02K Wyświetlanie dostawcy (Zaopatrzenie)
MK04 SAPMF01A Zmiana dostawcy (zaopatrzenie)
MK05 SAPMF02K Blokowanie dostawcy (zaopatrzenie)
MK06 SAPMF02K Zazn. dostawcy do usuw. (zaopatrz.)
MK12 SAPMF02K Zmiana dostawcy (Zaopatrz.), plan.
MK14 SAPMF01A Planowana zmiana dostawcy (Zaopatrz)
MK18 SAPMF02K Aktyw. plan. zmian dostawcy (DzZ)
MK19 SAPMF02K Wyświetl. dost. (Zaopatrz.), przysz.
MKH1 RMLFMH00 Opracowanie hierarchii dostawcy
MKH1N RV_VENDOR_HIERARCHY Wyśw./opracow. hierarchii dostawców
MKH2 RMLFMH00 Wyświetl. hierarchii dostawcy
MKH2N RV_VENDOR_HIERARCHY Wyświetlanie hierarchii dostawców
MKH3 RMCHACTK Aktyw. danych podst. dost. (Online)
MKH4 RMCHACTB Aktyw. dostawców (Wprow. wsadowe)
MKK MENUMKK Zbiorcze konto rozliczeniowe
MKOP RMMKOP01 Wywoł.progr.kopiow.danych podst.mat.
MKVG RM06IA00 Grupy rozliczeń i warunków
MKVZ RMKKVZ00 Lista dostawców: Zaopatrzenie
MKVZE RM06KLFM Zmiana waluty: dane podstaw.dostawcy
ML01 SAPLMLST Tworzenie standard. specyfik. usł.
ML02 SAPLMLST Opracow. standard. specyfik. usługi
ML03 SAPLMLST Wyświetl. standard. specyfik. usł.
ML05 RM11MS00 Obiekt zaopatrzenia dla usługi
ML10 SAPLMLSM Tworzenie wzorca specyfikacji usługi
ML11 SAPLMLSM Zmiana wzorca specyfikacji usługi
ML12 SAPLMLSM Wyświetl. wzorca specyfikacji usługi
ML15 RMSRVR01 Lista wzorców specyfikacji usługi
ML20 SAPMV13A Tworzenie warunków
ML30 SAPMV13A Tworzenie warunków dostawcy
ML31 SAPMV13A Zmiana warunków dostawcy
ML32 SAPMV13A Wyświetlanie warunków dostawcy
ML36 SAPMV13A Tworzenie warunków dostawcy
ML37 SAPMV13A Zmiana warunków dostawcy
ML38 SAPMV13A Wyświetlanie warunków dostawcy
ML42 SAPMV13A Tworzenie warunków usługi
ML43 SAPMV13A Zmiana warunków dostawcy
ML44 SAPMV13A Wyświetlanie warunków dostawcy
ML48 SAPMV13A Tworzenie warunków
ML49 SAPMV13A Zmiana warunków
ML50 SAPMV13A Wyświetlanie warunków
ML60CK RM06BCUS Kontrole procedur zatwierdzania
ML81 RM11RL00 Opracowanie wprowadz. usługi
ML81N SAPLMLSR Wprowadzanie usługi
ML82 RM11RL00 Wyświetlanie wprow. usługi
ML83 RM11RNDR Przetw. komunikatu: Wprow. usługi
ML84 RMSRVF11 Lista arkuszy wprowadzania usługi
ML85 RMSRVF00 Zatwierdzanie zbiorcze arkuszy usług
ML86 RM11RL01 Import danych wprowadzania usługi
ML87 RM11RL02 Eksport danych usługi
ML92 RM11MS00 Arkusze wprowadzania dla usługi
ML93 RM11MS00 Obiekt zaopatrzenia dla usługi
ML95 RM11MS00 Wyświetl. listy: Kontrakty dla usł.
ML96 RM11MS00 Zgłoszenia zapotrzeb. dla usługi
MLCCSPD SAPLMLCCS_DISPLAY Elementy kosztów dla ceny
MLRP RMFPLA01 Okresowe plany fakturowania
MLS5 RMSTLV01 Import standardowego obsz. usługi
MLS6 RM11STLV Raport dla standard. specyfik. usł.
MLV1 SAPMV13A Warunki: Usługi
MLV2 SAPMV13A Tworzenie ceny całkowitej (PRS)
MLV5 RM06KSRV Zmiana waluty - kontrakty
MLV6 SAPMV13A Tworzenie pozostałych
MM01 SAPMMG01 Tworzenie materiału &
MM02 SAPMMG01 Zmiana materiału &
MM03 SAPMMG01 Wyświetlanie materiału &
MM04 SAPMM03A Wyświetlenie dokum. zmian materiału
MM06 SAPMM03G Zaznaczenie materiału do usunięcia
MM11 SAPMMG01 Tworzenie materiału & wg planu
MM12 SAPMMG01 Zmiana materiału & wg planu
MM13 MMCHACTV Aktywacja zaplanowanych zmian
MM14 SAPMM03A Wyświetlanie zaplanowanych zmian
MM15 SAPMM03A Wyświetlanie zmian (migracja)
MM16 SAPMM03G Materiał harmonogr. do usunięcia
MM18 SAPMM03M Aktywacja zaplanowanych zmian
MM19 SAPMMG01 Wyświetlanie materiału & dla terminu
MM41 SAPMMG02 Tworzenie materiału &
MM42 SAPMMG02 Zmiana materiału &
MM43 SAPMMG02 Wyświetlanie materiału &
MM44 RMMMCDOC Wyświetlanie dokumentów zmian
MM50 SAPMMGMP Lista materiałów z rozszerzeniem
MM60 RMMVRZ00 Protokół materiałowy
MM72 MMREO111 Wyświetlanie archiwum materiałów
MM75 MMREO211 Wyśw. archiwum specjaln. zapas. mat.
MM90 RMVAPLSH Analiza ALE aplik.log dla dan. mat.
MM91 RMVAPLDE Us.logu aplik.dla dan.podst.mat.-ALE
MMAM SAPMM03Z Zmiana rodzaju materiału
MMB1 SAPMMG01 Tworzenie półproduktu &
MMBE RMMMBESTN Przegląd zapasów
MMBE_OLD RMMMBEST Przegląd zapasów
MMCL MILL_CLMMBE Przegląd zapasów wg cech
MMD1 SAPMM03D Tworzenie profilu MRP
MMD2 SAPMM03D Zmiana profilu MRP
MMD3 SAPMM03D Wyświetlanie profilu MRP
MMD6 SAPMM03D Usuwanie profilu MRP
MMD7 RMMMDP01 Wyświetl. wykorzystania profilu MRP
MMDE RMMMDE00 Usuwanie wszystkich materiałów
MMF1 SAPMMG01 Tworzenie wyrobu gotowego &
MMG1 SAPMMG01 Tworzenie opak. zwrotnego &
MMH1 SAPMMG01 Tworzenie towarów handlowych &
MMI1 SAPMMG01 Tworzenie mater. pomocn./ oper. &
MMK1 SAPMMG01 Tworzenie mater. konfigurowalnego &
MML1 SAPMMG01 Tworzenie pustych opakowań &
MMLS SAPLMMLS Przełącznik logist. (niezatwierdz.)
MMN1 SAPMMG01 Tworzenie materiału niemagazynow. &
MMNR SAPMSNUM Zakresy numerów: Dane podst. mater.
MMP1 SAPMMG01 Tworzenie podzespołu PM &
MMPI RMMMINIT Inicjalizacja okresu
MMPUR_ME41 MMPUR_CALL_ME41 Transakcja - zapytanie dostawcy
MMPV RMMMPERI Zamknięcie okresów
MMR1 SAPMMG01 Tworzenie surowca &
MMRV SAPMM03Y Zezwolenie księgow. w okresach pop.
MMS1 SAPMMG01 Tworzenie usługi &
MMSC SAPMM03M Zbiorcze wprowadzanie składów
MMSRVAC03 MMSRV_CALL_AC03 Wyśw. danych podst. usługi z portalu
MMSRVENTRY MMSRVPA_CALL_PROCESS_SES Wywołanie trans. ML81N z portalu
MMSRVSES MMSRV_CALL_ML81N Wywołanie AWU z portalu
MMU1 SAPMMG01 Tworzenie materiału niewycenianego &
MMV1 SAPMMG01 Tworzenie opakowania &
MMVD SAPMM03M Zmiana decentr. dla decentr. wysyłki
MMVH SAPMM03M Tworzenie centr.: Wysyłka zdecentr.
MMVV SAPMM03M Zmiana centr. dla wysyłki zdecentr.
MMW1 SAPMMG01 Tworzenie produktu konkurencyjnego &
MMZ1 SAPMM03M Tworzenie mat., ogólne (stare MM01)
MMZ2 SAPMM03M Zmiana materiału (stare MM02)
MMZ3 SAPMM03M Wyświetlanie materiału (stare MM03)
MN01 SAPMV13B Tworzenie komunikatu: ZOf
MN02 SAPMV13B Zmiana komunikatu: ZOf
MN03 SAPMV13B Wyświetlanie komunikatu: ZOf
MN04 SAPMV13B Tworzenie komunikatu: Zamówienie
MN05 SAPMV13B Zmiana komunikatu: Zamówienie
MN06 SAPMV13B Wyświetl. komunikatu: Zamówienie
MN07 SAPMV13B Tworzenie komunikatu: Umowa ramowa
MN08 SAPMV13B Zmiana komunikatu: Umowa ramowa
MN09 SAPMV13B Wyświetl. komunikatu: Umowa ramowa
MN10 SAPMV13B Tworz. komunikatu: Linia harm. UmTer
MN11 SAPMV13B Zmiana komunikatu: Linia harm. UmTer
MN12 SAPMV13B Wyśw. komunikatu: Linia harm. UmTer
MN13 SAPMV13B Tworzenie komunikatu: Wprow. usługi
MN14 SAPMV13B Zmiana komunikatu: Wprowadz. usługi
MN15 SAPMV13B Wyświetl. komunikatu: Wprow. usługi
MN21 SAPMV13B Tworz. warunku: gospodarka zapasami
MN22 SAPMV13B Zmiana warunku: gospodarka zapasami
MN23 SAPMV13B Wyświetlanie warunku: gosp. zapasami
MN24 SAPMV13B Tworzenie komunikatu: Awizo dostawy
MN25 SAPMV13B Zmiana komunikatu: Awizo dostawy
MN26 SAPMV13B Wyświetl. komunikatu: Awizo dostawy
MN27 SAPMV13B Tworz. komunikatu: Przyj.mat.ogółem
MN28 SAPMV13B Zmiana komunikatu: Przyj.mat.ogółem
MN29 SAPMV13B Wyświetl. komunik.: Przyj.mat.ogółem
MNKR SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: W_EREIGNIS
MOKA RVEXMOKA CAP: Kalkulacja zwrotów
MOKS RVEXRCRS CAP: Kalkulacja: Symulacja
MP00 MENULPRO Menu prognozy materiałowej
MP01 SAPLMBAM Opracowanie rekordów LDCP
MP02 SAPLMBAM Wyświetlanie rekordów AMPL
MP11 SAPMV13B Tworzenie komunik. dla sieci zleceń
MP12 SAPMV13B Zmiana komun. dla zlecenia sieci
MP13 SAPMV13B Wyswietl. komunik. dla zlec. sieci
MP30 SAPMM61W Wykonanie prognozy materiałowej
MP31 SAPMM61W Zmiana prognozy materiałowej
MP32 SAPMM61W Wyświetlanie prognozy materiałowej
MP33 SAPMM61W Ponowne przetwarz. prognozy mater.
MP38 RMPROG01 Przebieg prognozy całkowitej
MP39 SAPMM61W Wydruk
MP80 SAPMMPRP Tworzenie profilu prognozy
MP81 SAPMMPRP Zmiana profilu prognozy
MP82 SAPMMPRP Usuwanie profilu prognozy
MP83 SAPMMPRP Wyświetlanie profilu prognozy
MP90 SAPMSNUM Oprac. zakresu nr parametrów progn.
MP91 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów wart. prog.
MPACONTACT RMPACONTACT MPA z MEREP_CONTACT (aplik.przykł.)
MPBT RMMDBTCH Prognoza całkowita w trybie wsadowym
MPD SAPLMPD03 Definiowanie programu obsługi
MPD_MAP MPD_MAP MPD: NIEAKTUALNE - NIE NALEŻY UŻYWAĆ
MPDR RMMDBTCH Drukowanie w trybie wsadowym
MPE1 MMPERS01 Tworzenie nabywcy
MPE2 MMPERS01 Zmiana nabywcy
MPE3 MMPERS01 Wyświetlanie nabywcy
MPLT SAPLMPL05 Apl.test. dla interf. dla środ. iPPE
MPN_V_V2 RMPN_SDV03V02 NCP i ponowne harmonogramowanie SuS
MPN01 RMPNAFTERUPGRADE Dopasowanie wg konwersji HTN
MPND RMPNCOPY Synchronizacja pól wymiennych części
MPO_ADMIN SAPLMPO_CCMONITOR_ADMIN Oprac. reguł: Administracja
MPR1 RMPR1001 Kopiowanie prognozy z zewnątrz
MPR2 RMPR2001 Usuwanie danych prognozy
MR00 MENUMR00 Sprawdzenie faktury/rachunku
MR01 SAPMM08R Przetwarzanie przychodz. fakt/rach.
MR02 SAPMM08A Przetwarz. zablok. faktur/rachunków
MR03 SAPMM08R Wyświetl.dokum.sprawdz.faktur/rachun
MR08 SAPMM08S Stornowanie dokum. fakturow.
MR11 SAPRCKM_MR11 Opracowanie kont rozliczenia zakupu
MR11_OLD SAPMM08K Opracowanie starych kont PM/PF
MR11SHOW SAPRCKM_MR11_SHOW Wyświetl./stornow. dok. oprac. konta
MR21 SAPRCKM_MR21 Zmiana ceny
MR22 SAPRCKM_MR22 Materiał: Obciążenie / odciążenie
MR32 SAPMM08Y Zmiana warstwy materiału (LIFO)
MR33 SAPMM08Y Wyświetlenie warstwy mater. (LIFO)
MR34 SAPMM08Y Zmiana danych FIFO
MR35 SAPMM08Y Wyświetlanie danych FIFO
MR39 RMLIFO39 Wyświetlenie dokumentów (LIFO)
MR41 SAPMM08R Wstępne wprowadzanie faktury
MR42 SAPMM08R Zmiana wstępnie wprowadz. faktury
MR43 SAPMM08R Wyświetl. wstępnie wprowadz. faktury
MR44 SAPMM08R Księgowanie wst. wprowadz. dokumentu
MR51 RM08MMAT Pozycje linii materiału
MR8M SAPLMR1M Stornowanie dok. fakturowania
MR90 MM70AMRA Komunikaty dla dokum. faktur.
MR91 MM70AMRB Komunikaty dla dokum. faktur.
MRA3 RM08RAAU Wyświetlenie zarchiw. faktury/rach.
MRBE MENUMRBE Wycena
MRBP RMBABG00 Sprawdzanie faktury w tle
MRBR RM08RELEASE Zatwierdzanie zablokowanych faktur
MRBWNEU RMCENEUR Ponowne tworzenie
MRCHVW VMIRC_MRCHVW Wykorzyst. partii z bilansow. mat.
MRDC RMMR1MDC Automat. rozliczanie kosztów dostawy
MRER RMMR1MRR Aut. rozlicz. PrzM (ERS) Przem. mot.
MRF1 RMFIFO00 Wykonanie wyceny FIFO
MRF2 RMFIFO39 Wyświetlanie dokumentów (FIFO)
MRF3 RMFIFO32 Wycena FIFO: Tworz. wyciągu z dok.
MRF4 RMFIFO20 FIFO: Oznaczanie materiałów
MRF5 RMFIFO50 FIFO: Usuwanie danych wyceny
MRHG SAPMM08R Wstaw. faktury koryg. minus
MRHR SAPMM08R Wprowadzanie faktury
MRIS RMMR1MIS Rozlicz. planu fakturow.
MRKO RMVKON00 Rozlicz. pobr. zw. z konsygn./ruroc.
MRL1 RMLIFO00 Wykonanie wyceny LIFO: Pojed. mater.
MRL2 RMLIFO02 Wykonanie wyceny LIFO: Pula
MRL3 RMLIFO06 Porównanie "najmn. wartość" - LIFO
MRL4 RMLIFO10 Wyświetl. wyceny LIFO: Pojed. mat.
MRL5 RMLIFO12 Wyświetl. wyceny LIFO: Pule
MRL6 RMLIFO20_M Zaznaczanie materiałów
MRL7 RMLIFO22 Wyświetlanie tworzenia grup
MRL8 RMLIFO30 Tworzenie warstwy bazowej
MRL9 RMLIFO32 Wycena LIFO: Tworz. wyciągu z dok.
MRLA RMLIFO21 Kontrola tworzenia pul
MRLB RMLIFO50 Usuwanie warstwy
MRLC RMLIFO34 Przejmowanie danych zewnętrznych
MRLD RMLIFO36 Przejmowanie cen z wyceny
MRLE RMLIFO40 Zmiana struktury grupy
MRLF RMLIFO38 Utworzenie wersji jako kopii
MRLG RMLIFO42 Agregacja warstwy
MRLH RMLIFO44 Zmiana poziomu wyceny LIFO/FIFO
MRLI RMLIFO20_P Przeprowadzanie tworzenia grup
MRLJ RMLIFO33 Przeniesienie danych LIFO
MRLK RMLIFO28 LIFO: Dopasowywanie jednostek miar
MRLL RMLIFO41 LIFO: Ponowne przyporz. warstwy mat.
MRM0 MENUMRM0 Logistyczne sprawdzanie faktury
MRM1 SAPMV13B Tworz. komun.: Spraw. faktury
MRM2 SAPMV13B Zmiana komunik.: Sprawdzanie faktury
MRM3 SAPMV13B Wyświetl. komunikatu: Sprawdz. fakt.
MRN0 RMNIWE00 Okr.najniższej wartości:Ceny rynkowe
MRN1 RMNIWE10 Okr.najniższej wartości:Zakr.pokryc.
MRN1_TS RMNIWE10_TS Określ. najmn. wart.: Zakres pokr.
MRN2 RMNIWE20 Określ. najmn. wart.: Chodliwość
MRN3 RMNIWE30 Wycena nie obejm. strat
MRN8 RMNIWE80 Wartość najmniejsza: Odchylenia ceny
MRN9 RMNIWE90 Wart. bilans. wg konta
MRNB RMMR1MRB Ponowna wycena
MRO2 SAPMV76A Konfiguracja: Listy - sprawdz. fakt.
MRRL RMMR1MRS Automatyczne rozlicz. przyjęcia mat.
MRRS RMMR01RS Automatyczne rozlicz. przyjęcia mat.
MRY_SCMA SAPLMYMON Wykonanie poprzez menedż. harm.
MRY_SCMO SAPLMYMON Zestaw. poprzez menedż. harm.
MRY_SLG1 SAPLMYMON Zestawienie - log aplikacji
MRY0 MRY_PIP_MULTICHANGE Zbiorcze opracowanie cen inwentar.
MRY1 MRY_ARP_CALCULATE Obliczanie średniej ceny przyjęcia
MRY2 MRY_PIP_REDEFINE Transfer ceny inwentaryzacyjnej
MRY3 MRY_VALUATION_ALTERNATIVE_SHOW Wyświetlanie alternatywy wyceny
MRY4 MRY_AVR_RESULT_TRANSFER Transfer cen ML
MS00 MENUMS00 Planowanie długoterminowe
MS01 SAPMM61X Plan. długotermin.: Planowanie łącz.
MS02 SAPMM61X Plan. długoter.: poj.poz., pzm złoż.
MS03 SAPMM61X Plan.długoter.: poj.poz., poj.poziom
MS04 SAPMM61R Scenar. planow.: lista zapas./zapot.
MS05 SAPMM61R Plan. długoter.: Wyświetl. listy MRP
MS06 SAPMM61R Plan. długoter.: zbiorcza lista MRP
MS07 SAPMM61R Plan.długoterm.: Przegląd materiału
MS08 RMMDKP02 Reorg. listy MRP dla plan. długoter.
MS11 SAPMM61P Plan. długot.: dodanie zlec. planow.
MS12 SAPMM61P Plan. długot.: zmiana zlecenia plan.
MS13 SAPMM61P Planow. długot.: wyśw.zlecenia plan.
MS20 SAPMM61R Zapis pliku planow.: plan. długoter.
MS21 RMDPFE01 Zapis pliku planow.: plan. długoter.
MS22 RMMDVL20 Ustaw. wpisów pliku plan. dla scen.
MS23 RMMDVL10 Usuw. wpisów pliku planow. scenar.
MS29 RMMDABLP Oblicz. symulow. zapasu początkowego
MS31 SAPMM61L Tworzenie scenariusza planowania
MS32 SAPMM61L Zmiana scenariusza planowania
MS33 SAPMM61L Wyświetl. scenariusza planowania
MS44 SAPMM61M Elastyczne zestaw. planow. długoter.
MS47 SAPMM61M Zest.plan.długoterm. dla grupy prod.
MS50 SAPMM61X Planowanie zlecenia klienta (LTP)
MS51 SAPMM61X Planow. pojed. projektu (długoterm.)
MS64 RM60SIMU Tworzenie wersji symulacji
MS65 SAPMM60X Sytuacja związana z zapotrzebowaniem
MS66 RM60CH00 Kopiowanie symul. zapotrz. zależnych
MS70 RMMDEKS1 Zestaw. scenar. planow. dla SIZ
MS71 RMMDEKS2 Kopiow. wersji struktury inf.do LTP
MSAB RMMDBTCH Plan.długot.: tworz. znacznika BATCH
MSAC RMMDBTCH Plan.długot.: usuwanie znaczn. BATCH
MSBT RMMDBTCH Plan. długoter.: zadanie plan. w tle
MSC1 SAPMM03S Tworzenie partii
MSC1N SAPLCHRG Tworzenie partii
MSC2 SAPMM03S Zmiana partii
MSC2N SAPLCHRG Zmiana partii
MSC3 SAPMM03S Wyświetlanie partii
MSC3N SAPLCHRG Wyświetlanie partii
MSC4 SAPMM03S Wyświetlanie zmian partii
MSC4N SAPLCHRG Partia - Wyświetl. dokumentów zmian
MSC5N RVBBTREE Partie - przetwarzanie zbiorcze
MSC6 SAPMM61R Uruchom. MS06 poprzez raport
MSC7 SAPMM61R Uruchomienie MS07 za pomocą raportu
MSCUST RALMFAELLSZ Opracowanie scen. term. zapad.
MSDO RMDDSUPPLY02 Rap.anal.pl.DT-zakr.pokr. - online
MSDS RMMDBTCH Raport analizy plan. długot. - ZakrP
MSE7 RMCE0600 Symulacja EKS: wybór materiału
MSEX RMMDBTCH Ekstraktor danych planow. długoterm.
MSG_TEST MSG_TEST Testowanie komunikatów
MSINA REA_INSTSET_INIT Oprac. wpisu zaległości w ekstrakcie
MSJ1 MASSBACK Opracowanie zbiorcze w tle
MSK1 SAPMM03S Tworzenie konsygnacji dostawcy
MSK2 SAPMM03S Zmiana konsygnacji dostawcy
MSK3 SAPMM03S Wyświetlanie konsygnacji dostawcy
MSK4 SAPMM03S Wyśw.dok.zmian, konsygnacja dostawcy
MSK5 RMMMPRZK Konsygn. dost.: Aktyw. przysz. ceny
MSL1 MASSSLOG Wyświetlanie logów zmian zbiorczych
MSL2 MASSDLOG Usuwanie logów zmian zbiorczych
MSLD RMDLDR01 Drukow. listy MRP; planow. długoter.
MSRV1 RMSRVR10 Lista dla usługi
MST0 MENUMST0 Zmiany grupowe
MSW1 MASSMSBK Ponowne ustawianie ostrzeżeń (podś.)
MWB1 SAPMVBWB Tworz. wyceny jedn.miary udz./prod.
MWB2 SAPMVBWB Zmiana wyceny jedn. miary udz./prod.
MWB3 SAPMVBWB Wyśw. wyceny jedn. miary udz./prod.
MWBC RVBWSUOM Kontr. spójności - JM udziału/prod.
MWBE RVBWSCPO Korekta historii zamówienia PUR
MWBK RVBWSCOR Czynnik korekty przetw.subst.aktywn.
MWBQ RVBWSCQM Korekta historii zamówiena QM
MWCH SAPMMWCH Zmiana nabycia IAC
MY01 SDCLMC00 C MM-PUR kod wysz. dok. zaopatrzenia
MY03 SDCLMC00 C MM-PUR kod wysz. dok. zaopatrzenia
MY04 SDCLMC00 C MM-PUR kod wysz. dok. zaopatrzenia
MY05 SDCLMC00 C MM-PUR kod wysz. dok. zaopatrzenia
MY06 SDCLMC00 C MM-PUR kod wysz. dok. zaopatrzenia
MY07 SDCLMC00 C MM-PUR kod wysz. dok. zaopatrzenia
MY08 SDCLMC00 C MM-PUR kod wysz. dok. zaopatrzenia
MY09 SDCLMC00 C MM-PUR kod wysz. dok. zaopatrzenia
MY10 SDCLMC00 C MM-PUR kod wysz. dok. zaopatrzenia
MY11 SDCLMC00 C MM-PUR kod wysz. dok. zaopatrzenia
MY12 SDCLMC00 C MM-PUR kod wysz. dok. zaopatrzenia
MY13 SDCLMC00 C MM-PUR kod wysz. dok. zaopatrzenia
N RK_SE16N Szybkie rozpoczęcie SE16N
NACE SAPLWMCW WFNC:początkowy ekran konfiguracji
NACO SAPLWMCW Warunki dla sterowania inf. wyjśc.
NACQ SAPMV12A WFMC: opracowanie tabel warunków
NACR SAPMV13B WFMC: oprac. rek.warunk. inf. wyjśc.
NACT SAPMVNV2 WFMC: opracowanie rodzajów warunków
NACU SAPMVNV2 WFMC: konfigur. rodzajów inf. wyjśc.
NACY RVNNACY0 WFMC: katalog pól
NAPRKEY RSPRKEY Parametry wydruku dla komunikatów
NAVCT685B WFMCVSTART Rodzaje inf. wyjść. (Cluster)
NAWF RVNWF001 Początek konfig. przebiegu sterow.
NEFE RMCFCSCP Ustaw.: strukt.inf.hali fabr./wersje
NEW_SERP SAPLBMEN Opracowanie drzewa raportów
NEWTON SAPLFF08 Testy matematyczne
NPRT RMCSNPRT LIS / ponowne tworzenie / protokół
NTWXPD REXPDSEL_NTW Śledzenie postępu: Sieci
NWTM SAPLNWTM Monitorowanie terminów dla sieci

Chcesz być informowany o nowych wpisach?

Ja nie spamuje! Przeczytaj zasady polityki prywatności tego bloga.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x