Transakcje SAP – WM

Najczęściej używane transakcje SAP – WM

Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
LI01Dodanie dokumentu inwentaryz.SAPML04I
LI01NDodanie dokumentu inwentaryz.SAPML04I
LI02Zmiana dokumentu inwentaryzacyjnegoSAPML04I
LI02NZmiana dokumentu inwentaryzacyjnegoSAPML04I
LI03Wyświetlanie dokumentu inwentaryz.SAPML04I
LI03NWyświetlanie dokumentu inwentaryz.SAPML04I
LI04Drukowanie dokum. inwent. magazynuSAPML04I
LI05Historia inwentaryzacji miejsc. skł.SAPML04I
LI06Blok. typów mag. dla inwent. rocznej
LI11Wprowadzanie spisu inwent.SAPML04I
LI11NWprowadzanie spisu inwent.SAPML04I
LI12Zmiana spisu inwent.SAPML04I
LI12NZmiana spisu inwent.SAPML04I
LI13Wyświetlanie spisu inwent.SAPML04I
LI13NWyświetlanie spisu inwent.SAPML04I
LI14Uruch. ponownego spisu inwent.SAPML04I
LI15Zestawienie inwent. kwant.RLINV070
LI16Stornowanie pozycji dok. inwentaryz.RLINV080
LI20Rozliczanie różnic inwent. WMSAPML04I
LI21Rozliczanie różnic inwent. w MM-IMRLLI2110
LICCInwentaryzacja cykliczna kwant.RLINV060
LM58Dyn. inwentaryz. cykl. w całym syst.RXDCC001
LM59Dyn. spis z natury rozp. przez użyt.RXDCC001
LM60Dyn. spis z natury wyk. przez użyt.RXDCC001
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
LS01Dodanie danych podstawowych magazynuSAPML01S
LS01NDodanie danych podstawowych magazynuSAPML01S
LS02Zmiana danych podstawowych magazynuSAPML01S
LS02NZmiana danych podstawowych magazynuSAPML01S
LS03Wyśw. danych podstawowych magazynuSAPML01S
LS03NWyśw. danych podstawowych magazynuSAPML01S
LS04Wyświetlanie pustych miejsc skład.SAPML01S
LS05Generowanie miejsc składowaniaSAPML01S
LS06Blokowanie miejsc składowaniaRLLS0600
LS07Blokowanie kwantówRLLS0700
LS08Blokowanie miejsc skład. wg przejśćRLLS0800
LS09Wyśw. danych materiału dla typu mag.RLMS0010
LS10Generowanie miejsc składowania
LS11Zbiorcza zmiana miejsc składowaniaRLLS0600
LS12Blokowanie typu magazynu
LS22Zmiana kwantówSAPML01S
LS23Wyświetlanie kwantówSAPML01S
LS24Wyświetlanie kwantów dla materiałuSAPML01S
LS25Wyświetlanie kwantów przyp. na MSkłSAPML01S
LS26Zapas magazyn. dla materiałuSAPML01S
LS27Wyświetlanie kwantów dla JSkłSAPML01S
LS28Wyświetlanie JSkł/MSkłSAPML01S
LS32Zmiana jednostki składowaniaSAPML01S
LS33Wyświetlanie jednostki składowaniaSAPML01S
LS41Lista cykli kontr. dla OZPRLLS4100
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
LX01Lista pustych miejsc składowaniaRLS10010
LX02Lista pozycjiRLS10020
LX03Raport statusu MSkłRLS10030
LX04Wykorzystanie pojemnościRLS10040
LX05Blok. MSkł w mag. blok. wg ogr. cz.RLS10050
LX06Lis.mat.łatwop.RLS10060
LX07Kontrola składowaniaRLS10070
LX08Lista ustaleń dotyczących wypadkówRLS10080
LX09Całkowity przegląd zapotrz. przen.RLB10010
LX10Ruchy przyp. na typ magazynuRLT10010
LX11Przegląd dokumentówRLT10020
LX12Przegląd dokumentu: format poziomyRLT10030
LX13Analiza różnicRLT10040
LX14Analiza rotacji materiałówRLT10050
LX15Wybór miejsc skład. dla inw. rocznejRLINV010
LX16Wybór miejsc skład. do inw. ciągłejRLINV015
LX17Lista różnic inwentaryzacyjnychRLINV020
LX18Statystyka różnic inwentaryzacyjnychRLINV030
LX19Przej. danych inw. przez prz. wsad.RLBEST00
LX20Generowanie pośrednich miejsc skład.RLVST333
LX21Zbiorcza lista pobraniaRLKOMM40
LX22Przetwarzanie inwent. z przegląduRLI30010
LX23Porównanie zapasów IM - WMRLABGL00
LX24Wyśw. numerów materiałów niebezp.RLS10240
LX25Postęp inwentaryz.RLINV040
LX26Inwent. w WM przez zliczanie cykliRLINV050
LX27Poziomy zap. wg daty ważnościRLS30010
LX28Odpow. pozycja ZPrz dla syst. zewn.RLSUB000
LX29Nadzór nad ustalonymi miejscami skł.RLS10090
LX30Przegląd WM komunikatów syst. zewn.RLSUB010
LX31Analiza tabel sterowania wydrukiemRLVSDR20
LX32Zarchiwizowane zlecenia przenies.RLRT0001
LX33Zarchiwizowane zapotrzeb. przenies.RLRB0001
LX34Zarchiwizowane noty przeksięgowaniaRLRU0001
LX35Zarchiwizowane dokum. inwent. mag.RLRI0001
LX36Zarchiwizowane historie inwentaryz.RLRH0001
LX37Obiekty powiązaneRLSUB020
LX38Check-Report Customizing-strategia KRLOLML02
LX39Zestaw. num. ref. dla dwust. pobr.RL2STK00
LX40Syt. zw. z materiałem: prod. - MSkłRLWMPPC1
LX41Raport stat. MSkł: Interfejs WM/PPRLWMPPC3
LX42Zestawienie zlec. PP z wglądu WMRLWMPPC4
LX43Kontrola spójności cykli sterowaniaRLWMPPC5
LX44Przyj. do mag. /wydanie z mag.RLL10010
LX46Transfer danych wydajności WM do HRRLT1HR00
LX47Analiza opóźn. łącz. il. dostawRLLX4700
LXDCAMonitor alarmów dla cross-dockingRCDALERT
LXDCKMonitor dla cross-dockingRXDMONITOR
LXDNRZakr. num. dla dec. dot. cross-dock.
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
LT01Tworzenie zlecenia przeniesieniaSAPML03T
LT02Tworzenie ZPrz dla różnicy inwent.SAPML03T
LT03Tworzenie zlec. przen. dla dostawySAPML03T
LT04Tworzenie ZPrz z ZapPrzSAPML03T
LT05Przetwarzanie noty przeksięgowaniaSAPML03T
LT06Tworzenie ZPrz dla dokumentu mat.SAPML02B
LT07Tworzenie ZPrz dla niejednor. JSkłSAPML03T
LT08Ręczne dodanie do jednostki skład.SAPML03T
LT09Funkcja punktu ID dla jedn. skład.SAPML03T
LT0AWstępne planowanie jednostek skład.SAPML03T
LT0BUmiesz. w mag. istniej. jedn.obsługiRLLT0B00
LT0CWydanie z mag. istn. Handling UnitRLLT0C00
LT0DPrzesunięcie mag. inst. jedn.obsługiRLLT0D00
LT0ETworzenie ZlPrz pobr.dla 2-st.pobr.SAPML03T
LT0FGener. zl. przen. dla dost. przych.SAPML03T
LT0GZwrot dostawy do magazynuRLLT0G00
LT0HUmieszcz./przes. istn. jedn.obsługiRLLT0E00
LT0IWydanie z mag. istn. jedn. obsługiRLLT0F00
LT0JRozmieszcz. jedn. obsługi w mag.SAPML03T
LT0RRęczne żądanie uzupełnieniaRLLT0R00
LT0STworzenie ZlPrz obejmującego dostawySAPML03T
LT10ZlPrz - tworzenie z listy zapasówRLS10034
LT11Potwierdzanie pozycji zlec. przen.SAPML03T
LT12Potwierdzanie zlecenia przeniesieniaSAPML03T
LT13Potwierdzanie ZPrz dla jedn. skład.SAPML03T
LT14Potw. wstępnie zaplan. pozycji ZPrzSAPML03T
LT15Stornowanie zlecenia przeniesieniaSAPML03T
LT16Stornowanie ZPrz dla jedn. skład.SAPML03T
LT17Pojed. wprowadz. danych rzeczyw.SAPML03T
LT1AZmiana zlecenia przeniesieniaSAPML03T
LT1BPotwierdzanie pobrania poz. ZlPrzSAPML03T
LT1CPotwierdzanie przenies. poz. ZlPrzSAPML03T
LT1DPotwierdzanie pobrania zlec. przen.SAPML03T
LT1EPotwierdzanie przenies. zlec. przen.SAPML03T
LT1FPotwierdzanie ZlPrz do pobrania JSkłSAPML03T
LT1GPotwierdzanie ZlPrz do przen. JSkłSAPML03T
LT21Wyświetlanie zlecenia przeniesieniaSAPML03T
LT22Wyświetlanie zlec. przen./typu mag.RLLT2200
LT23Wyświetl. zleceń przen. wg numerówRLLT2300
LT24Wyświetlanie zlec. przen./materiałuRLLT2400
LT25Wyświetl. zlec. przen. /grupyRLLT2500
LT25AWyświetl. zlec. przen. /grupyRLLT2501
LT25NPotwierdzanie zlec. przen. / GrupaRLLT2502
LT26Zlecenia przen. dla miejsca skład.RLLT2600
LT27Zlecenia przen. dla jedn. skład.RLLT2700
LT28Wyświetlanie zlec. przen./ referen.RLLT2800
LT31Ręczne drukowanie ZPrzSAPML03T
LT32Drukowanie zlecenia przen. dla JSkłSAPML03T
LT41Przygot. ZapPrz dla przetw. zbiorcz.SAPML05S
LT42Tworz. ZPrz przez przetw. zbiorczeSAPML05S
LT43Tworzenie grup dla dostawSAPML05S
LT44Zatwierdzenie dla przetw. zbiorczegoSAPML05S
LT45Zestawienie numerów referencyjnychRLSAMM10
LT51Opracowanie brakujących materiałów
LT63Sterowanie: Pojed. wprow. danych rz.RLLT6300
LT64Pojed. wprowadz. danych rzeczyw.RLLT6400
LT72Ustalanie 2-stopniowościSAPLL2PIK
LT73Wyświetlanie 2-stopnioweSAPLL2PIK
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
LP10Bezpośrednie pobranie dla zlec.prod.SAPLLCPP
LP11WM przygotowanie części skrzyniSAPLLCPP
LP11WWM-Przygotowanie części skrz. (IAC)SAPLLCPP
LP12Przygot. części zlec. wykon. (WM-PP)SAPLLCPP
LP21WM uzupełnienie dla ustalonych MSkłRLLNACH1
LP22Planow. uzupełnień dla ustal. MSkłRLLNACH2
LP24WM-Uzup. dla mag. chaotycznego skł.RLLNACH4
LPINInform.: Sytuacja mat. WM-PPSAPLLCPP
LPINWTransakcja inf. (IAC)SAPLLCPP
LPK4Tworz. cyklu ster. dla cz. wywoł.RLWMPPC6
LPVASZarządz. dod. usługami logistycznymiRLMBP011
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
OL01Wyświetlanie / zmiana LDK34 (MSkł)RLMIGR01
OL02Wyświetlanie / zmiana RLPLA (MSkł)RLMIGR02
OL03Wyświetlanie / zmiana LDK33 (zapas)RLMIGR03
OL04Wyświetlanie / zmiana RLBES (zapas)RLMIGR04
OL05Wyśw. / zmiana LDK30 (magazyn mat.)RLMIGR05
MCL9WM: Wybór mat. do rozm./do wydaniaRMCB2200
MCLDWM: Przepływ materiałów - wybórRMCB2300
MCLHWM: Rodzaje ruchów - wybórRMCB2400
OL06Wyświetlanie/zmiana LDK31 (typ mat.)RLMIGR06
OL10Testowanie transferu danych MSkłRLMGT000
OL12Trans. danych zap. RLBES->prz. wsad.RLBEST00
OL14Testowanie transferu danych zapasuRLMGT010
OL15Transf. danych mat. wglądu num. mag.RLMG0050
OL16Test. przesył. d. podst. mat. (MLGN)RLMGT050
OL17Transfer danych materiału typu mag.RLMG0060
OL18Test. przesył. d. podst. mat. (MLGT)RLMGT060
OLVSC SD Menu dla danych podstawow.MENUOLVS
LX27Poziomy zap. wg daty ważnościRLS30010
LX28Odpow. pozycja ZPrz dla syst. zewn.RLSUB000
LX29Nadzór nad ustalonymi miejscami skł.RLS10090
LX30Przegląd WM komunikatów syst. zewn.RLSUB010
LX31Analiza tabel sterowania wydrukiemRLVSDR20
LX32Zarchiwizowane zlecenia przenies.RLRT0001
LX33Zarchiwizowane zapotrzeb. przenies.RLRB0001
LX34Zarchiwizowane noty przeksięgowaniaRLRU0001
LX35Zarchiwizowane dokum. inwent. mag.RLRI0001
LX36Zarchiwizowane historie inwentaryz.RLRH0001
LX37Obiekty powiązaneRLSUB020
LX38Check-Report Customizing-strategia KRLOLML02
LX39Zestaw. num. ref. dla dwust. pobr.RL2STK00
LX40Syt. zw. z materiałem: prod. - MSkłRLWMPPC1
LX41Raport stat. MSkł: Interfejs WM/PPRLWMPPC3
LX42Zestawienie zlec. PP z wglądu WMRLWMPPC4
LX43Kontrola spójności cykli sterowaniaRLWMPPC5
LX44Przyj. do mag. /wydanie z mag.RLL10010
LX46Transfer danych wydajności WM do HRRLT1HR00
LH01Przypisanie HU pobr. do ZlPSAPML03T
LH03Przypisanie HU pobr. do ZlP - Wyśw.SAPML03T
LI01NDodanie dokumentu inwentaryz.SAPML04I
LI02NZmiana dokumentu inwentaryzacyjnegoSAPML04I
LI03NWyświetlanie dokumentu inwentaryz.SAPML04I
LI06Blok. typów mag. dla inwent. rocznej
LI11NWprowadzanie spisu inwent.SAPML04I
LI12NZmiana spisu inwent.SAPML04I
LI13NWyświetlanie spisu inwent.SAPML04I
LL01Wyświetlanie sytuacji krytycznychRLLL0100
LP11WWM-Przygotowanie części skrz. (IAC)SAPLLCPP
LP21WM uzupełnienie dla ustalonych MSkłRLLNACH1
LP22Planow. uzupełnień dla ustal. MSkłRLLNACH2
LPINWTransakcja inf. (IAC)SAPLLCPP
LQ01Przeksięg. w gospodarce zapasamiRLLQ0100
LQ02Przeksięg. w gospodarce zapasamiRLLQ0200
LRF1Monitor RF, aktywnySAPLLRFMON
LRF2Monitor RF, pasywnySAPLLRFMON
LS01NDodanie danych podstawowych magazynuSAPML01S
LS02NZmiana danych podstawowych magazynuSAPML01S
LS03NWyśw. danych podstawowych magazynuSAPML01S
LS12Blokowanie typu magazynu
LS41Lista cykli kontr. dla OZPRLLS4100
LT0BUmiesz. w mag. istniej. jedn.obsługiRLLT0B00
LT0CWydanie z mag. istn. Handling UnitRLLT0C00
LT0DPrzesunięcie mag. inst. jedn.obsługiRLLT0D00
LT0ETworzenie ZlPrz pobr.dla 2-st.pobr.SAPML03T
LT0FGener. zl. przen. dla dost. przych.SAPML03T
LT0GZwrot dostawy do magazynuRLLT0G00
LT0HUmieszcz./przes. istn. jedn.obsługiRLLT0E00
LT0IWydanie z mag. istn. jedn. obsługiRLLT0F00
LT0JRozmieszcz. jedn. obsługi w mag.SAPML03T
LT10ZlPrz - tworzenie z listy zapasówRLS10034
LT17Pojed. wprowadz. danych rzeczyw.SAPML03T
LT1AZmiana zlecenia przeniesieniaSAPML03T
LT1CPotwierdzanie przenies. poz. ZlPrzSAPML03T
LT1DPotwierdzanie pobrania zlec. przen.SAPML03T
LT1EPotwierdzanie przenies. zlec. przen.SAPML03T
LT1FPotwierdzanie ZlPrz do pobrania JSkłSAPML03T
LT1GPotwierdzanie ZlPrz do przen. JSkłSAPML03T
LT25AWyświetl. zlec. przen. /grupyRLLT2501
LT25NPotwierdzanie zlec. przen. / GrupaRLLT2502
LT26Zlecenia przen. dla miejsca skład.RLLT2600
LT27Zlecenia przen. dla jedn. skład.RLLT2700
LT28Wyświetlanie zlec. przen./ referen.RLLT2800
LT45Zestawienie numerów referencyjnychRLSAMM10
LT63Sterowanie: Pojed. wprow. danych rz.RLLT6300
LT64Pojed. wprowadz. danych rzeczyw.RLLT6400
LT72Ustalanie 2-stopniowościSAPLL2PIK
LT73Wyświetlanie 2-stopnioweSAPLL2PIK
MA_WM_IDOCMO_PPersonalizacja: Monitor IdocMA_WM_IDOCMO_P
LT51Opracowanie brakujących materiałów
LT04Tworzenie ZPrz z ZapPrzSAPML03T
LX01Lista pustych miejsc składowaniaRLS10010
LX02Lista pozycjiRLS10020
LX03Raport statusu MSkłRLS10030
LX04Wykorzystanie pojemnościRLS10040
LX05Blok. MSkł w mag. blok. wg ogr. cz.RLS10050
LX06Lis.mat.łatwop.RLS10060
LX07Kontrola składowaniaRLS10070
LX08Lista ustaleń dotyczących wypadkówRLS10080
LX09Całkowity przegląd zapotrz. przen.RLB10010
LX10Ruchy przyp. na typ magazynuRLT10010
LX11Przegląd dokumentówRLT10020
LX12Przegląd dokumentu: format poziomyRLT10030
LX13Analiza różnicRLT10040
LX14Analiza rotacji materiałówRLT10050
LX15Wybór miejsc skład. dla inw. rocznejRLINV010
LX16Wybór miejsc skład. do inw. ciągłejRLINV015
LX17Lista różnic inwentaryzacyjnychRLINV020
LX18Statystyka różnic inwentaryzacyjnychRLINV030
LX19Przej. danych inw. przez prz. wsad.RLBEST00
LX20Generowanie pośrednich miejsc skład.RLVST333
LX21Zbiorcza lista pobraniaRLKOMM40
LX22Przetwarzanie inwent. z przegląduRLI30010
LX23Porównanie zapasów IM - WMRLABGL00
LX24Wyśw. numerów materiałów niebezp.RLS10240
LX25Postęp inwentaryz.RLINV040
LX26Inwent. w WM przez zliczanie cykliRLINV050
LB01Tworzenie zapotrz. przeniesieniaSAPML02B
LB02Zmiana zapotrzebowania przeniesieniaSAPML02B
LB03Wyświetlanie zapotrz. przeniesieniaSAPML02B
LB10ZapPrz dla typu magazynuSAPML02B
LB11ZapPrz dla materiałuSAPML02B
LB12ZapPrz i przeks. dla dokumentu mat.SAPML02B
LB13ZapPrz dla zapotrzebowaniaSAPML02B
LI01Dodanie dokumentu inwentaryz.SAPML04I
LI02Zmiana dokumentu inwentaryzacyjnegoSAPML04I
LI03Wyświetlanie dokumentu inwentaryz.SAPML04I
LI04Drukowanie dokum. inwent. magazynuSAPML04I
LI05Historia inwentaryzacji miejsc. skł.SAPML04I
LI11Wprowadzanie spisu inwent.SAPML04I
LI12Zmiana spisu inwent.SAPML04I
LI13Wyświetlanie spisu inwent.SAPML04I
LI14Uruch. ponownego spisu inwent.SAPML04I
LI20Rozliczanie różnic inwent. WMSAPML04I
LI21Rozliczanie różnic inwent. w MM-IMRLLI2110
LLVSWM MenuMENULLVS
LN01Zakresy numerów dla zapotrz. przen.SAPMSNUM
LN02Zakresy numerów dla zleceń przenies.SAPMSNUM
LN03Zakresy numerów dla kwantówSAPMSNUM
LN04Zakresy numerów dla przeksięgowańSAPMSNUM
LN05Zakresy numerów dla inwentaryzacjiSAPMSNUM
LN06Zakresy numerów dla numeru grupySAPMSNUM
LP10Bezpośrednie pobranie dla zlec.prod.SAPLLCPP
LP11WM przygotowanie części skrzyniSAPLLCPP
LP12Przygot. części zlec. wykon. (WM-PP)SAPLLCPP
LS01Dodanie danych podstawowych magazynuSAPML01S
LS02Zmiana danych podstawowych magazynuSAPML01S
LS03Wyśw. danych podstawowych magazynuSAPML01S
LS04Wyświetlanie pustych miejsc skład.SAPML01S
LS05Generowanie miejsc składowaniaSAPML01S
LS06Blokowanie miejsc składowaniaRLLS0600
LS07Blokowanie kwantówRLLS0700
LS08Blokowanie miejsc skład. wg przejśćRLLS0800
LS09Wyśw. danych materiału dla typu mag.RLMS0010
LS11Zbiorcza zmiana miejsc składowaniaRLLS0600
LS22Zmiana kwantówSAPML01S
LS23Wyświetlanie kwantówSAPML01S
LS24Wyświetlanie kwantów dla materiałuSAPML01S
LS25Wyświetlanie kwantów przyp. na MSkłSAPML01S
LS26Zapas magazyn. dla materiałuSAPML01S
LS27Wyświetlanie kwantów dla JSkłSAPML01S
LS28Wyświetlanie JSkł/MSkłSAPML01S
LS32Zmiana jednostki składowaniaSAPML01S
LS33Wyświetlanie jednostki składowaniaSAPML01S
LT01Tworzenie zlecenia przeniesieniaSAPML03T
LT02Tworzenie ZPrz dla różnicy inwent.SAPML03T
LT03Tworzenie zlec. przen. dla dostawySAPML03T
LT05Przetwarzanie noty przeksięgowaniaSAPML03T
LT06Tworzenie ZPrz dla dokumentu mat.SAPML02B
LT07Tworzenie ZPrz dla niejednor. JSkłSAPML03T
LT08Ręczne dodanie do jednostki skład.SAPML03T
LT09Funkcja punktu ID dla jedn. skład.SAPML03T
LT0AWstępne planowanie jednostek skład.SAPML03T
LT11Potwierdzanie pozycji zlec. przen.SAPML03T
LT12Potwierdzanie zlecenia przeniesieniaSAPML03T
LT13Potwierdzanie ZPrz dla jedn. skład.SAPML03T
LT14Potw. wstępnie zaplan. pozycji ZPrzSAPML03T
LT15Stornowanie zlecenia przeniesieniaSAPML03T
LT16Stornowanie ZPrz dla jedn. skład.SAPML03T
LT21Wyświetlanie zlecenia przeniesieniaSAPML03T
LT22Wyświetlanie zlec. przen./typu mag.RLLT2200
LT23Wyświetl. zleceń przen. wg numerówRLLT2300
LT24Wyświetlanie zlec. przen./materiałuRLLT2400
LT25Wyświetl. zlec. przen. /grupyRLLT2500
LT31Ręczne drukowanie ZPrzSAPML03T
LT32Drukowanie zlecenia przen. dla JSkłSAPML03T
LT41Przygot. ZapPrz dla przetw. zbiorcz.SAPML05S
LT42Tworz. ZPrz przez przetw. zbiorczeSAPML05S
LT43Tworzenie grup dla dostawSAPML05S
LT44Zatwierdzenie dla przetw. zbiorczegoSAPML05S
LU01Tworzenie noty przeksięgowaniaSAPML02B
LU02Zmiana noty przeksięgowaniaSAPML02B
LU03Wyświetlanie noty przeksięgowaniaSAPML02B
LU04Wybór not przeksięgowaniaSAPML02B
VM01Dodawanie materiału niebezpiecznegoSAPMV03D
VM02Zmiana subst. niebezp.SAPMV03D
VM03Wyśw. subst. niebezp.SAPMV03D
LX47Analiza opóźn. łącz. il. dostawRLLX4700
LECMOFFDezaktywacja zarządzania zmianamiSAPML03N
LI15Zestawienie inwent. kwant.RLINV070
LI16Stornowanie pozycji dok. inwentaryz.RLINV080
LICCInwentaryzacja cykliczna kwant.RLINV060
LN08Oprac. zakresu numerów: LVS_LENUMSAPMSNUM
LP24WM-Uzup. dla mag. chaotycznego skł.RLLNACH4
LPINInform.: Sytuacja mat. WM-PPSAPLLCPP
LPK4Tworz. cyklu ster. dla cz. wywoł.RLWMPPC6
LT0RRęczne żądanie uzupełnieniaRLLT0R00
LT0STworzenie ZlPrz obejmującego dostawySAPML03T
LT1BPotwierdzanie pobrania poz. ZlPrzSAPML03T
LXDCAMonitor alarmów dla cross-dockingRCDALERT
LXDCKMonitor dla cross-dockingRXDMONITOR
LXDNRZakr. num. dla dec. dot. cross-dock.
LM58Dyn. inwentaryz. cykl. w całym syst.RXDCC001
LM59Dyn. spis z natury rozp. przez użyt.RXDCC001
LM60Dyn. spis z natury wyk. przez użyt.RXDCC001
DZ00Wprowadzenie do systemów zdecentr.MENUDZ00
LN07Zakresy numerów dla rek. komun. WMSAPMSNUM
OL19Generowanie modelu rozdziałuRLALEACU
OL20Sprawdz. spójności (centr. przetw.)RLWMSCH1
OL21Sprawdz. spójn. (Zdecentr. przetw.)RLWMSCH2
OLMLStruktura IMG Gospodarka MagazynowaRLDOLML1
OMK0Przyłączenie do interfejsu PPSAPMOLVI
OMK1Metoda wyszukiwania partii w WMSAPMOLVI
OMK2Wyjścia użytkowników dla strategiiSAPMOLVI
OMK7Partia WM.....(zostanie usunięta)SAPMOLVI
OMKWStrategia wydawania zapasów "DW"SAPMOLVI
OMKXAutomatyczne zlecenia przeniesieniaSAPMOLVI
OML9Konfig. interfejsu mob. wpr. danychSAPMOLVI
LN09Oprac. zakresu numerów: LVS_LBELN
WAP1Obsadzenie bramy: Przetw. listy rob.RWAPPT10
WAP2Obsadzenie bramy: ZmianaRWAPPT01
WAP3Wyświetlanie obsadzenia bramyRWAPPT02
WAP4Obsadzenie bram: PrzeglądRWAPPT04
WAP5Obsadz. bramy: WyjazdRWAPPT01
WAP6Zmiana obsadz. bramy (oprac. pojed.)RWAPPT05
WAP7Obsadz. bramy: Porównanie pl./rzecz.RWAPPT06
LS10Generowanie miejsc składowania
OMKYPołączenie do zewn. syst. przez ALESAPMOLVI
OMKZAutomatyczne zlecenia przeniesieniaSAPMOLVI
OML1Przegląd krytyczn. sterowania obiek.
OML2Wariant raportu RLLL01SE: ZPrz
OML3War. raportu RLLL02SE: pozyc. ZapPrz
OML4War. rapor. RLL03SE: dok. przeksięg.
OML5War. raportu RLLL04SE: dostawy
OML6War. raportu RLLL05SE: ujemne zapasy
OML7War. raportu RLLL06SE: zapasy inter.
OML8War. raportu RLLL07SE: zapasy prod.
OMLARozm. zapas. blisko miejsca pobraniaSAPMOLVI
OMLBObiekty magaz. 01: krytyczne ZPrzRLOLML01
OMLCObiekty magaz. 02: krytyczne ZPrzRLOLML01
OMLDOb. mag. 03: kryt. nota przeksięgow.RLOLML01
OMLEObiekty magaz. 04: krytyczne dostawyRLOLML01
OMLFObiekty magaz. 05: ujemne zapasyRLOLML01
OMLGObiekty magaz. 06: interfejsy miejscRLOLML01
OMLHOb. mag. 07: krytycz. zapasy produk.RLOLML01
OMLIWar. rap.: wprow. poj. danych rzecz.
OMLJRodzaje ruchów w gosp. magazynowej
OMLKWartości domyślne dla inwentaryzacji
OMLLWM rodzaj ruchu: rozl. różnic inwen.
OMLMDefinicja indeksu pust. miejsca skł.
OMLNPołączenie systemu sterow. magazynem
OMLOPodział miejsc składowania na sekcje
OMLPPlanow. zadań dla stacji kontr. mag.RLOLML01
OMLQStrategia wydawania zapasów FIFO
OMLRWM Interfejs do gospodarki zapasami
OMLSStrategia wydawania zapasów LIFO
OMLTStrat. wyd. zapasów -ilość częściowa
OMLUStrat. rozm. zapasów - puste MSkł
OMLVSterow. wydrukiem w gosp. magaz.SAPMOLVI
OMLWZakresy numerów dla WMSAPMOLVI
OMLXPotwierdzenieSAPMOLVI
OMLYWyszukiwanie typu magazynuSAPMOLVI
OMLZWyszukiwanie sekcji magazynowejSAPMOLVI
OMM1Wyszukiwanie typu miejsca składow.SAPMOLVI
OMM2Rozmieszczenie mat. niebezpiecznychSAPMOLVI
OMM3Strat. rozmiesz. zapasów dla paletSAPMOLVI
OMM4Strat. rozm. zapasów - mag. blokowySAPMOLVI
OMM5Definicja typu magazynu
OMM6Definicja typu magazynu
OMM7Obsługa typu magazynu
OMM8Strat. wydaw. zapasów - ścisłe FIFOSAPMOLVI
OMM9Strat. wydaw. zapasów -duże/małe il.SAPMOLVI
OMMAPrzypisanie wydruku do typu magazynu
OMMBZakresy num. inwentaryz. dla WMSAPMOLVI
OMMCPrzypis. drukarki do rodz. ruchu WM
OMMDSter. potwierdzeniem dla typu magaz.
OMMESter. potwierdzeniem dla rodz. ruchu
OMMFZakresy numerów dla magazynu
OMMGZakresy numerów dla inwentaryzacji
OMMHWyszukiwanie rodzaju dla ruchu
OMMIKontrola sekcji dla typu magazynu
OMMJKontrola jedn. skład. dla typu mag.
OMMKStrategie rozmieszczania zapasów
OMMLTyp magazynu materiałów niebezp.
OMMMObsługa typu magazynu
OMMNTyp magazynu, ścisłe FIFO
OMMOKontrola spójności tabel MM-WMRLVSCHEC
OMMPZdecentralizowana gosp. magazynowaSAPMOLVI
OMMQWstępnie przydzielony zapas
OMMRNumery referencyjne
OMMSDokumenty numerów referencyjnych
OMMTDokumenty numerów referencyjnych 2
OMMUPołączenie do systemu zdecentraliz.
OMMVGromadzenie zdecentalizowane
OMMWZdecentralizowana obsługa błędów
OMMXUstalanie drukarki
OMMYWskaźnik drukowania
OMMZParametry SPOOL'a dla ster. wydr. WM
OMN0Sterowanie kodami transakcji (MM-WM)
OMN1Drukowanie numeru referencyjnego
OMN2Sterow. typem magaz., mag. blokowy
OMN3Dozwolone klasy składowania
OMN4Wyszukiwanie sekcji magazynowej
OMN5Dozwolone jednostki składowania
OMN6Wyszukiwanie typu miejsca składow.
OMN7Wyszukiwanie typu magazynu
OMN8Wskaźniki różnic
OMN9Podział bloku
OMNAPrzypisanie sekcji miejsca składow.
OMNBPrzypisanie statusu PF
OMNCSterowanie kolejnego ekranu
OMNDWybór pola dla gosp. magazynowej
OMNESterowanie transakcjami w MM-WM
OMNFRodzaje zapotrzebowań dla WM
OMNGKolejki systemu gosp. magazynowej
OMNHAPPC Interfejs dla numeru magazynu
OMNIProgram drukow. dla numeru magazynu
OMNJPołączenie do syst. ster. magazynemSAPMOLVI
OMNKSterow. inwentaryz. dla typu magaz.
OMNLOprac. numeru magaz./ Inwentaryzacja
OMNMDefiniowanie odbiorcy poczty
OMNNExit konwersji dla numeru jedn. skł.RLCUST00
OMNODefiniowanie odbiorcy poczty
OMNQSpecjalny wskaźnik ruchu
OMNRSterow. wydr. ZPrz z zarządzaniem JS
OMNSWsk. drukow. dla ZPrz z zarządz. JS
OMNTPula drukarek do zarządz.jedn.skład.
OMNUSterow. wydrukiem z zarządzaniem JSSAPMOLVI
OMNVPrzedziały zakresu numerów dla WMSAPMOLVI
OMNWParametry syst. dla zdec. gosp. mag.
OMNXWskaźnik magazynu blokowego
OMNYStrat. dostępu dla wyszuk. typu mag.
OMNZParametry dla operacji w MM-WM
OL22Kontrola LE / Przydział numerów HURLCHECKL
LVASUSRDefin. użytk. RF dla DUL
LVASDVCOpracowanie urządzeń wyj. dla DUL
LVASWC02LXVAS: Operacja st. rob. - aktualiz.RLXVAS_WCO
LVASWC03LXVAS: Operacja st. rob. - wyświetl.RLXVAS_WCO
LVASWORTworzenie zlecenia DUL bez ref. dok.RLXVAS_VAS_WO_REF
LPVASZarządz. dod. usługami logistycznymiRLMBP011
LVASAMonitor alarmów dod. usług logist.RLVALERT
LVASEXITUsuwanie zapasów stanowiska robocz.SAPLLXVAS_WCNTR
LVASMMonitor dodatkowych usług logist.RLVMONITOR
LVASNROprac. zakr. numerów: LXVAS_VOIDSAPMSNUM
LVAST01Tworz. wzorca dodatk. usług logist.SAPLLXVAS_TMPLT
LVAST02Zmiana wzorca DULSAPLLXVAS_TMPLT
LVAST03Wyśw. wzorca dodatk. usług logist.SAPLLXVAS_TMPLT

Chcesz być informowany o nowych wpisach?

Ja nie spamuje! Przeczytaj zasady polityki prywatności tego bloga.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x