Transakcje SAP – SD

Najczęściej używane transakcje SAP – SD

Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
OVG1Ponowne ustalenie sumy pośredniejRV15B003
VCARArchiwizacja
VCUNPonowne załadowanie
VF02Zmiana dokumentu fakturowaniaSAPMV60A
VF04Przetwarzanie roboczej listy fakturSDBILLDL
VF07Wyświetlanie faktury z archiwumSAPMV60A
VF24Przetwarzanie listy roboczej fakturSDINVLDL
VF26Stornowanie listy fakturSAPMV60A
VF27Wyświetlanie listy faktur z archiwumSAPMV60A
VFBVReorganizacja ist. dla rab. danychSDBONTO4
VFLIProtokół zwolnienia podatkowegoSAPMSVMA
VFP1Ustawianie daty faktury
VFS3Dostosowanie struktury inf. S060SDS060RC
VFSNReorganizacja struktury infor. S060SDS060RB
XEIPOpracowanie zakresów numerów: EXPIMPSAPMSNUM
VF03_ITEMWyświetlanie dok. faktur. z pozycjąSAPMV60A
VF_VPRSAktualizacja cen rozliczeniowych
OVF6Obszary monitowania VAUK
OVV8VSA
OVV9C SD Tabela VSA
OVVAC SD Tabela VSA
V.22Wyświetlanie przebiegów zbiorczychSDSAMPRO
VF00Dział sprzedaży & nie jest zdefin.MENUVF00
VF11Stornowanie dokumentu fakturowaniaSAPMV60A
VF21Tworzenie listy faktur/rachunkówSAPMV60A
VF22Zmiana listy faktur/rachunkówSAPMV60A
VF23Wyświetlanie listy fakturSAPMV60A
VFX2Wyświetl. zablok. dok. fakturowaniaSAPMV60A
VFX3Lista zablokowanych fakturSDBLBDDL
S_AL0_19000078Kontrola spójności: Faktura - FI
VF01Tworzenie fakturySAPMV60A
VF03Wyświetlanie fakturySAPMV60A
VF06Fakturowanie w tleRV60SBAT
VF08Fakturowanie dostawy zewnętrznejGNBILLDL
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
OVBOOpracowanie rodz.plan.fakt.-kam.mil.
OVBPPrzypisanie rodz. planu fakturowania
SCHED_ANALYZE_ACTWłączanie analizy harmonogramowaniaSCHED_ANALYZE_ACTIVATE
SCHED_ANALYZE_DISPWyświetlanie analizy harmonogramow.SCHED_ANALYZE_DISPLAY
STSECOpracowanie operacji segm. terminu
STSEC_DLVOpracowanie operacji segm. terminu
STSEC_TRAOpracowanie operacji segm. terminu
STSSCOpracowanie termin-schemat
STSSC_DLVOpracowanie termin-schemat, wysyłka
STSSC_TRAOpracowanie termin-schemat, transp.
STSTCOpracowanie segm.term. moment.zdarz.
STSTC_DLVOpracowanie segm.term. moment.zdarz.
STSTC_TRAOpracowanie segm.term. moment.zdarz.
VD59Lista informacji klient-materiałRV10A100
PRCATUstalanie cen - narzędzia analizyRV61A_ANALYSEREPORTS_PRICING
KOUPDNarz. analizy dla aktual. warunkówRV61A_KOUPD
VDH1NWyśw./oprac. hierarchii klientaRV_CUSTOMER_HIERARCHY
VDH2NWyświetlanie hierarchii klientaRV_CUSTOMER_HIERARCHY
VPP1Dost. usług płatn.: Lista roboczaSLS_LPAYSP_DOCUMENT_UPDATE
OVBEDomyślne war. dla wariantu wyświetl.
V-41Tworzenie Cena towaruSAPMV13A
V-42Tw. z ref. - Cena towaruSAPMV13A
V-43Zmiana Cena towaruSAPMV13A
V-44Wyświetlanie Cena towaruSAPMV13A
V-45Tworzenie CennikSAPMV13A
V-46Tw. z ref. - CennikSAPMV13A
V-47Zmiana CennikSAPMV13A
V-48Wyświetlanie CennikSAPMV13A
V-49Tworz. - Cena spec. dla klientaSAPMV13A
V-50Tworz.z ref.- Cena sp. dla klientaSAPMV13A
V.20Wyśw. Przetw. dostaw zbiorowych
V.21Protokół przebiegu zbiorczegoSDSAMPRO
VOPAKonfiguracja: PartnerSAPMV80P
VARCPoradnik użytkownika SD do archiwumRVV90ARC
VARKArchiwizacja
VARRArchiwizacja
VASKUsuwanie grupRVVBSKDL
VAUNPonowne załadowanie
V_R2Wyświetl. list zaległych zleceńSDV03R02
VFUNPonowne załadowanie
VKUNPonowne załadowanie
OVH1C RV Tab. THIT - rodz. hierarchiiSAPL0V02
OVH2C RV Tab. THIZU Przypis. grup. kontSAPL0V02
OVH3C RV Tab. THIOZ Przypis. organiz.SAPL0V02
V-12Tworzenie węzłów hierarchii klienta
VDH1Opracowanie hierarchii klienta (SD)RVKNVH00
VDH2Wyświetlanie hierarchii klientaRVKNVH00
ALO1Ustalanie połączeń ASH/DOREXRASHLO00
OVBIOpracowanie rodzaju planu faktur.
OVBJOprac. typu daty dla plan. fakturow.
OVBKPrzyp. rodz.plan.faktur do typu poz.
OVBLPropozyc. typu daty dla harm. fakt.
OVBMOpracowanie daty
OVBNOpracowanie ID daty
S_AL0_96000488Dokument sprzedaży
S_AL0_96000489Dostawa
S_AL0_96000490Faktura
S_AL0_96000491Kontakt handlowy
VOA3Konfig. inform. dot. umów terminarz.SAPMV76A
V.07Fakturowanie okresoweRVFPLA01
VOF0Konfigur. inform. dot. fakturowaniaSAPMV76A
VOF1Konfiguracja: fakturowanie zbiorczeSAPMV76A
VOL1Konfigur.: Zbiorcze przetw. dostaw.SAPMV76A
VXKPKonfiguracja: opracowanie tab. T180*SAPMV76A
VOPANKonfiguracja partneraSAPLV09F
OLVFC SD Menu fakturowaniaMENUOLVF
OVKPC SD Tab. TVFK Proc. ust. klienta
OVURRealizacja przychodu: nie fakt. żąd.
VTAASterow. kopiowaniem: zlec. do zlec.
VTAFSterow. kopiowaniem: fakt. do zlec.
VTFASterow. kopiowaniem: zlec. do fakt.
VTFFSterow. kopiowaniem: fakt. do fakt.
VTFLSterow. kopiowaniem: dost. do fakt.
VTLASterow. kopiowaniem: zlec. do dost.
OVEPRealizacja przych.: Wsk. typów poz.
OVACTRealizacja przychodów: Aktywacje
S_P00_07000064Stopień wykorz. dla zwoln. z podatku
OVRMC RV Tab. TVFK Rodzaje dok. fakt.
OVF4C SD Klucze wyszuk. dokumentów fakt.
OVFCC SD Tab. TVCPFSAPMSTBM
OVFSC SD Tab. TVFSSAPMSTBM
OVFUC SD Tab. TVFSPSAPMSTBM
OVFBC SD Tab. TVBOSAPMSTBM
OVFKC SD Tab. TVFK Dok. fakturowaniaSAPMSTBM
OVFVC SD Tab. TVPR
VOKFKonfig. zatwierdzania cen klientówSAPMV76A
EWUOEUW- Przestaw. waluty - Dane ruchuSDEWUORD
OMREKonfiguracja list dokumentów zaopat.SAPMV76A
OVA2Protokół niekompletności
OVA3C_RV_Tab. TAUUM Konwers. Rodz.dok.s.
OVA4/nse38/nse38 Zast. harmon.
OVA5C SD Tab.VHA Szcz.poz. Gr.rodz.zlecSAPMSTBM
OVAAC SD Tab. VAG Powody odrzuceniaSAPMSTBM
OVAB/nse38/Rodzaje linii harmonogramu
OVACC SD Tab VCPA Kopiowanie dokum.SAPMSTBM
OVAEC SD Tab. VEP ZleceniaSAPMSTBM
OVAFC SD Tab. 184 Ustalanie typu poz.SAPMSTBM
OVAGC SD Tab. VAG Powody odrzuceniaSAPL080I
OVAH/nse38/Komunikaty zmienne
OVALC SD Tab. VASP Dok. sprzed.: Blokady
OVAPC SD Tab. VAP Typy pozycji
OVAQC SD Tab. VAU Przycz. blok. zlec.SAPMSTBM
OVARC SD Tab. ROAZ Wyszukiwanie trasySAPL080V
OVASC SD Tab. VASP Przycz. blok. zlec.SAPMSTBM
OVATC SD Tab. TXVR Kopie tekstu dokum.SAPMSTBM
OVAUC SD Tab. VAU Inne przyczynySAPL080I
OVAVC SD Tab. MVFU Kryt. kontr. dostęp.SAPMSTBM
OVAWC SD Tab. PTM Grupy typów pozycji
OVAXC SD Tab. VAUSAPMSTBM
OVAYC SD Tab. 184E Ustal. lin. harmon.SAPMSTBM
OVAZC SD Tab. VAKZ Rodz. zlec./Organiz.SAPL080K
OVC1C SD Tab. TVC1 Wyniki działań
OVC2C SD Tab. TVC2 Powody działań
OVC3C SD Tab. TVC3 Status kont. handl.
OVC4C SD Tab. TVC4 Wyniki działań
OVC5C SD Tab. TVC5 Kontakty handlowe
OVC6C SD Tab. TVC6 Statusy działań
OVC7C SD Tab.TVC7 Przypis. działań
OVCGOprac. listy działań dla kolej. dz.
OVCKC SD Tab. TVKK "Kontakty: Rodz.kont.
OVCMC RV Tab. TVkk "Planow.: Rodz.kont.SAPL080G
OVCPC SD Tab. TVCPK Kopiow. działań
OVCSC SD Tab. TVKK Rodz. działań
OVD2Definiowanie warunków porównania
OVR5C SD Tab. TBRC Kod branżowy (klient)
OVR6C SD Tab. TVGF Status prawny (kl.)
OVRBWaluta statystyczna na dział sprzed.SAPL081K
OVRHC RV Tab TVAK "Rodzaje dok. sprzed."
OVRIC RV Tab. TVAP "Dok.sprz.: Typ poz."
OVRKC RV Tab. TVLK "Rodzaje dostaw"
OVRLC RV Tab. TVLP "Dostawy: Typ pozyc."
OVRNC RV Tab. TVSF "SD: Statystyka"
OVROC RV Tab. TVSFK "Aktualizacje"
OVRPC RV Tab. TVSFP "Aktualizacje"
OVRXKonfig. SD tab. TBPR0C: Oper. gosp.
OVZ4C SD Kalendarz zakładowySAPMOMS0
OVZ7C SD Tab TVLS Dostawy: Blokowanie
OVZ8Proc.kontr.dost.dla typu linii harm.
SDD1Podwójne dok. sprzedaży w okresieSDDORD01
SDO1Zlecenia czasoweSDORDE01
SDPVGenerowanie propozycji produktu
SDQ1Wygasające ofertySDQUOT01
SDQ2Wygasłe ofertySDQUOT02
SDQ3Zrealizowane ofertySDQUOT03
SDV1Wygasające kontraktySDCONT01
SDV2Wygasłe kontraktySDCONT02
SDV3Zrealizowane kontraktySDCONT03
SDVKAnaliza zakupu wiązanego - DokSprzedSDCRSL01
V.00Lista niekompletnych dokumentów SDRVAUFERR
V.01Protokół błędów zlecenia sprzedaży
V.02Wyświetl. niekompletnych zleceń
V.03Wyświetl. niekompl. zapytań ofert.
V.04Lista niekompletnych ofert
V.05Lista niekompl. umów terminarz.
V.06Wyświetlanie niekompl. kontraktów
V.14Zlecenia zablokowane dla dostawyRVSPERAU
V.15Wyświetlanie zaległych zleceńRVAUFRUE
V.23Zwolnienie zleceń do fakturowaniaRVAUFSPE
V.24Wyśw. przebiegu zbior. list faktur
V.25Zatwierdz. ceny oczek. przez klientaRVKPR002
V.26Wybór wg statusu obiektuRVAUFSTA
V23Dokumenty sprzed. zablok. dla fakt.SDFAKSPE
VA05Lista zleceńSAPMV75A
VA05NLista zleceńSD_SALES_ORDERS_VIEW
VA06Monitor zleceń klientaSD_OSO_MONITOR
VA14LDokumenty sprzed. zablok. dla dost.SDLIEFSPE
VA15Lista zapytań ofertowychSAPMV75A
VA15NLista zapytań ofertowychSD_SALES_INQUIRIES_VIEW
VA25Lista ofertSAPMV75A
VA25NLista ofertSD_SALES_QUOTATIONS_VIEW
VA26Zbiorcze przetwarzanie dla ofertSAPMV75A
VA35Lista umów terminarzowychSAPMV75A
VA35NLista umów terminarzowychSD_SALES_SCHED_AGREEMNTS_VIEW
VA45Lista kontraktówSAPMV75A
VA45NLista kontraktówSD_SALES_CONTRACTS_VIEW
VA46Zbiorcze przetwarz. dla kontraktówSAPMV75A
VA55Lista propozycji pozycjiSAPMV75A
VAGPOpracowanie powodów odrzucenia
VAUPOpracow. powodów zlecenia
VF05Lista fakturSAPMV65A
VF25Lista list fakturSAPMV65B
VFRBKalkulacja wstecznaSDREBI01
VOA0Konfiguracja informacji zleceniaSAPMV76A
VOA1Konfig. informacji zapytania ofert.SAPMV76A
VOA2Konfiguracja informacji ofertySAPMV76A
VOA4Konfiguracja informacji kontraktuSAPMV76A
VOA5Konfigur. inf. propozycji produktuSAPMV76A
VOBOKonfig. przetwarz. zaległych zleceńSAPMV76A
VOC0Konfiguracja listy kontraktówSAPMV76A
VOD5Konf.inf. o zapotrz. niez. od klien.SAPMV76A
VOF2Konfiguracja inf. listy fakturSAPMV76A
VOF3Edycja rob. listy fakturSAPMV76A
VOL6Kofiguracja informacjiSAPMV76A
VORBRodzaje dok. sprzed. grup referen.
VORPSchemat naprawy: Operacja-Krót.tekst
VORSSchemat grup refrencyjnych
VORVSchemat naprawy
VOV4Tabela TVEPZ Przyp. kat. lin. harm.
VOV5Tabela TVEPZ Przyp. kat. lin. harm.
VOV6Obsługa typów linii harmonogramu
VOV7Obsługa typów pozycji
VOV8Obsługa rodz. dokumentów
VOVADomyślne wartości dla towaru
VOVBObsługa grupy kolejnych ekranów
VOVCObsługa grupy wyboru pól pozycji
VOVDGrupa wyboru pól nagłówka
VOVFSchemat ustalania wariantów
VOVLReguły anulowania
VOVMProcedury anulowania
VOVNPrzyp. reguły/proced. anulowania
VOVOKategoria okresu ważności
VOVPTabela reguł ustalania daty
VOVQPowody anulowania
VOVRDomyślne wartości kontraktu
VOVSDef. statusu na ekranie przegląduSD_TVSTAT
VOW1Przypisanie edytowania GRUKO_WF
VOZPPrzepis plan. trans./Reguła podz.
VW01Scenariusz SD "Zlecenia obce"SAPMV45W
VW02Scenariusz SD "Swoboda zakupów"SAPMV45Y
VW10Scenariusz zakupów "Status zlecenia"SAPMV45X
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
/SAPSLL/BL_DOC_MM_R3GTS: LCI: Zablokowane dokumenty MM/SAPSLL/BLOCKED_DOCS_MM_R3
/SAPSLL/BL_DOC_SD_R3GTS: LCE: Zablokowane dokumenty SD/SAPSLL/BLOCKED_DOCS_SD_R3
/SAPSLL/BOMMAT_DIRR3GTS: Pocz. transfer specyfik. mat./SAPSLL/BOMMAT_DISTRIBUTE_R3
/SAPSLL/CREMAS_DIRR3GTS: Początkowy transfer dostawców/SAPSLL/CREMAS_DISTRIBUTE_R3
/SAPSLL/DEBMAS_DIRR3GTS: Pocz. transfer odbiorców/SAPSLL/DEBMAS_DISTRIBUTE_R3
/SAPSLL/DS_D_MM0A_R3GTS: Transfer zamówień MM do GTS/SAPSLL/MM0A_DISTRIBUTE_R3
/SAPSLL/DS_D_SD0A_R3GTS: Transfer zleceń SD do GTS/SAPSLL/SD0A_DISTRIBUTE_R3
/SAPSLL/DS_D_SD0B_R3GTS: Transfer dostaw SD do GTS/SAPSLL/SD0B_DISTRIBUTE_R3
/SAPSLL/DS_D_SD0C_R3GTS: Transfer faktur SD do GTS/SAPSLL/SD0C_DISTRIBUTE_R3
/SAPSLL/DS_I_MM0A_R3GTS: Indeks obiektów - zamówienia/SAPSLL/MM0A_OBJIDX_PROCESS_R3
/SAPSLL/DS_I_RORG_R3GTS: Reorganizacja indeksu obiektu/SAPSLL/OBJIDX_REORG_R3
/SAPSLL/DS_I_SD0A_R3GTS: Indeks obiektów - zlecenia/SAPSLL/SD0A_OBJIDX_PROCESS_R3
/SAPSLL/DS_I_SD0B_R3GTS: Indeks obiektów - dostawy/SAPSLL/SD0B_OBJIDX_PROCESS_R3
/SAPSLL/DS_P_MM0A_R3GTS: Kolejna funkcja: Zamówienie MM/SAPSLL/MM0A_OBJSSF_PROCESS_R3
/SAPSLL/DS_P_SD0A_R3GTS: Kolejna funkcja: Zlecenie SD/SAPSLL/SD0A_OBJSSF_PROCESS_R3
/SAPSLL/DS_P_SD0B_R3GTS: Kol. funkcja: Dostawa wych. SD/SAPSLL/SD0B_OBJSSF_PROCESS_R3
/SAPSLL/MATMAS_DIRR3GTS: Początkowy transfer materiałów/SAPSLL/MATMAS_DISTRIBUTE_R3
/SAPSLL/MENU_CUS_R3GTS: Menu: Konfiguracja Basis/SAPSLL/SAPLMENUE_LEGAL_R3
/SAPSLL/MENU_LEGALR3GTS: Global Trade Srv.: Menu obszaru/SAPSLL/SAPLMENUE_LEGAL_R3
/SAPSLL/PERTMVAR_R3GTS: Transfer okresowy: Wariant
/SAPSLL/RES_INV_R3GTS: Tworzenie faktury zwrotu/SAPSLL/RES_INV_CREATE_R3
/SAPSLL/SWN_RTR_R3GTS: Transfer zwrot. st. numeru mat./SAPSLL/STAWN_RETRANSFER_R3
/SAPSLL/T000_R3GTS: Przypisanie systemu logicznego
/SAPSLL/TBDLS_R3GTS: Definiowanie systemu logicznego
/SAPSLL/TIVDR3GTS: Ster.listą rob. dla dekl.dost.
/SAPSLL/TLER3GTS: Wywołanie Global Trade Services
/SAPSLL/TLER3BGTS: Wywołanie GTS: Rodzaje dokum.
/SAPSLL/TLER3_B_R3GTS: Sterowanie: Wywołanie GTS
/SAPSLL/SWNAV_DISPWyświetlanie listy roboczej/SAPSLL/SWNAV_RT_DISP_R3
/SAPSLL/SWNAV_RTR_R3Przetwarzanie listy roboczej/SAPSLL/SWNAV_RETRANSFER_R3
/SAPSLL/DS_P_FLON_R3Raportowanie dla kolejnych funkcji/SAPSLL/FOLLOW_ON_BLCK_DOCS_R3
/SAPSLL/DS_P_RCVY_R3Raportowanie dla indeksu odtwarzania/SAPSLL/OBJIDX_REPORT_R3
/SAPSLL/DS_P_MM0B_R3GTS: Kolejna funkcja: Dost. przych./SAPSLL/MM0B_OBJSSF_PROCESS_R3
/SAPSLL/ALRGDA_DSPR3Wyświetl. ustal. pref. umowy/SAPSLL/ALRGDA_DISPLAY_R3
/SAPSLL/BANMAS_DIRR3GTS: Pocz. transfer banków/SAPSLL/BANKMAS_DISTRIBUTE_R3
/SAPSLL/BL_DOC_RS_R3GTS: Zas: Zablokowane dokumenty SD/SAPSLL/BLOCKED_DOCS_SD_R3
/SAPSLL/BWHIDP_R3Początkowy transfer oclonego zapasu/SAPSLL/BWHSTOCK_INIT_TRANS_R3
/SAPSLL/DS_D_MM0C_R3GTS: Transfer początkowy PM do GTS/SAPSLL/MM0C_DISTRIBUTE_R3
/SAPSLL/KMATBOM_DIR3Transfer materiałów konfig./SAPSLL/KMATBOM_DISTRIBUTE_R3
/SAPSLL/KMATWLR3_03GTS: Wyśw. i transfer listy rob.KMAT/SAPSLL/KMATWLR3_DISPLAY_R3
/SAPSLL/PRCMAT_DIRR3Transfer pocz.: Cena materiału/SAPSLL/PRCMAT_DISTRIBUTE_R3
/SAPSLL/PREF_AGR_R3Replikacja ustal. pref. umowy/SAPSLL/PREF_AGREEMNTS_SYNC_R3
/SAPSLL/PRPARC_DIRR3Pocz. transfer: Materiał dostawcy/SAPSLL/API_6850_PRPAR_KNM_PUT
/SAPSLL/PRPARV_DIRR3Pocz. transfer: Materiał dostawcy/SAPSLL/API_6850_PRPAR_PUT
/SAPSLL/PSD_INIT_R3Początkowy transfer wsk. nabycia/SAPSLL/PSDMAT_DISTRIBUTE_R3
/SAPSLL/SAKE_DLV_MONDostawy przychodz. w przechowaniu/SAPSLL/SAKE_DELIV_MONITOR_R3
/SAPSLL/SAKE_LOG_DISWyświetlanie logu błędów/SAPSLL/SAKE_ERR_LOG_DISP_R3
/SAPSLL/SAKE_MTH_R3Wybór metody przechowania
/SAPSLL/SAKE_XMON_R3Ręczne opracowanie przechowywania/SAPSLL/SAKE_DELIV_MONITOR_R3
/SAPSLL/SD0C_RIMAR3GTS: Transfer faktur do Zarz. ryz./SAPSLL/SD0C_DISTRIBUTE_RIMAR3
/SAPSLL/TECOR3Przyp. ID celnego do zakładu/składu
/SAPSLL/APLMAS_DIRR3GTS: Transfer początkowy kandydatów/SAPSLL/APLMAS_DISTRIBUTE_R3
/SAPSLL/CPMAS_DIRR3GTS: Transf. pocz. osób do kontaktów/SAPSLL/CPMAS_DISTRIBUTE_R3
/SAPSLL/CUDC_STAT_R3Wyśw. statusu zgłoszeń celnych/SAPSLL/CUS_CUDC_STATUS_R3
/SAPSLL/CUS_EXPM_R3SAP GTS: Monitor eksportu/SAPSLL/CUS_EXP_MONITOR_R3
/SAPSLL/CUS_INV_R3GTS: Tworzenie wysyłki/SAPSLL/CUS_INV_CREATE_R3
/SAPSLL/CUS_TRSM_R3SAP GTS: Monitor tranzytu/SAPSLL/CUS_TRS_MONITOR_R3
/SAPSLL/DS_I_MM0B_R3GTS: Indeks obiektu - dost. przych./SAPSLL/MM0B_OBJIDX_PROCESS_R3
/SAPSLL/IS_MMTransfer dokumentów dla przyjęć/SAPSLL/IS_MM
/SAPSLL/IS_MM_RETTransfer dok. dla zwrotów NM/SAPSLL/IS_MM_RET
/SAPSLL/IS_SDTransfer dok. dla wysyłek/SAPSLL/IS_SD
/SAPSLL/IS_SD_IBTransfer dok. dla rozliczenia wewn./SAPSLL/IS_SD_IB
/SAPSLL/KMATWLR3_DELGTS: Usuwanie listy rob. mat. konf./SAPSLL/KMATWLR3_DELETE
/SAPSLL/DS_D_MM0B_R3GTS: Transfer dostaw MM do GTS/SAPSLL/MM0B_DISTRIBUTE_R3
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
OVCIC RV Ustaw. workflow ListaCzynn
VC01NPrzetw. kont. handl.SD_CONTACT_MAINTAIN
V+01Tworzenie wizytySAPMV43A
V+02Tworzenie rozmowy telefonicznejSAPMV43A
V+03Tworzenie korespondencji handlowejSAPMV43A
V+11Tworzenie poczty bezpośredniejSAPMV43A
V+21Tworzenie potencjalnego klientaSAPMF02D
V+22Tworzenie konkurentaSAPMF02D
V+23Tworzenie partnera handlowegoSAPMF02D
VUC2Edycja protokołu niekompletności
VV51Tworz. inf. wyjśc. dla kont. handl.SAPMV13B
VV52Zmiana inf. wyjśc. dla kont. handl.SAPMV13B
VV53Wyśw. inf. wyjśc. dla kont. handlow.SAPMV13B
VC/1Lista klientówRVDEB001
VC/2Arkusz danych podstawowych klientaRVKUSTA1
VC/AOpis kontaktu handlowego 01SAPL043B
VC/BOpis kontaktu handlowego 02SAPL043B
VC/COpis kontaktu handlowego 03SAPL043B
VC/DOpis kontaktu handlowego 04SAPL043B
VC/EOpis kontaktu handlowego 05SAPL043B
VC/FOpis kontaktu handlowego 06SAPL043B
VC/GOpis kontaktu handlowego 07SAPL043B
VC/HOpis kontaktu handlowego 08SAPL043B
VC/IOpis kontaktu handlowego 09SAPL043B
VC/JOpis kontaktu handlowego 10SAPL043B
VC00Wspomaganie sprzedażyMENUVC00
VC01Tworzenie kontaktu handlowegoSAPMV43A
VC02Zmiana kontaktu handlowegoSAPMV43A
VC03Wyświetlanie kontaktu handlowegoSAPMV43A
VCU3Wyświetl. protokołu niekompletności
VC01N_DRAG_KONTAKTPrzetw. kont. handl.SD_CONTACT_DRAG_RELATE
VC_2Wersja PDF arkusza danych podst. kl.SD_CFS_PRINT01
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
ACBDWyświetl.: Shared Buffer ATP-CheckATPBD001
ATPSKontrola ATP: Wysyłanie konfiguracjiSAPLATPS
QTSAPrzydział produktu: Wysyłanie ilościSAPLQUOS
QTSPPrzydz. prod.: Wysył. konfiguracjiSAPLQUOS
CKAVKontrola dostępnościSAPMAVCK
ATP01Anulowanie lub usuwanie PARPAR_CLEANUP
S_EBJ_98000454S_EBJ_98000454SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
CO06Przetwarzanie zaległych zleceńSAPLATP4
CO09Przegląd dostępnościSAPLATP4
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
OV35C RV Wgląd V_T683S_EL
OV41Kolejn. dostępu: Sprzed. prod. dod.
OV67Ust. konta księg. zbior.: Kolej. d.
OV74Ustal. kont kas.: Kolejności dostępu
OV84UstKont karty kredyt.: Kolejn. dost.
OV94Projekt COPA: Kolejności dostępu
OVKIC RV Tabela V_TVKV "Proc.ust.c.dok."
OVKJC RV Tabela V_TVAK_PR "Zlec.> Proc.
OVKKC RV Tabela T683V "Ustalanie proced.
OVKLC RV Tabela TVAP "Przypis. poz.fakt.
OVKMC RV Tabela TVCPA 'Zlec. przepływu'
OVKNC RV Tabela V_TVCPF "Dok.fak.przepł.
OVKOC RV Tabela TVAP_PR "Ustal, cen poz.
OVL7Przypisanie Pkt.wysył./Kraj/Strefa
OVS8Opracow. grup wagowych
OVX6Zakłady -> Dział sprzed./Kan. dystr.RVOTVKWZ
OVXADziedziny -> Dział sprzedażyRVOTVKOS
OVXGDefiniowanie obszarów zbytuRVOTVTA
OVXKKanały dystrybuc. -> Dział sprzedażyRVOTVKOV
OVXNC RV Tab. VKNSAPMSTBM
VOFAFaktura: Rodzaje dokumentów
VOFCFaktura: Rodzaje dokumentów
VOFSFaktura: Rodzaje dokumentów
VOR2Wspólne dane podst.: Dziedzina
VCHECKBONUSKontrola konfiguracji dla rabatuSDCHECKBONUS
VCHECKT683Kontr. konfig. schematu kalk. cenSDCHECKT683
VCHECKT685AKontrola konfiguracji rodz. warunkówSDCHECKT685A
VCHECKTVCPFKontrola konfiguracji sterow. kop.SDCHECKTVCPF
VCHECKVOFAKontrola konfiguracji rodz. fakturSDCHECKVOFA
VD07Ustal. wzorców dla klienta refer.SAPL0ORG
OVXJGrupy sprzedawców -> Biuro sprzedażyRVOTVBVK
OVXMBiura sprzedaży -> Obszar zbytuRVOTVKBZ
OLS1Konfiguracja: RabatMENUOLS1
OV-0Wgląd V_TVP0, Atrybut 10
OV-1Wgląd V_TVPH, Atrybut 1
OV-2Wgląd V_TVP2, Atrybut 2
OV-3Wgląd V_TVP3, Atrybut 3
OV-4Wgląd V_TVP4, Atrybut 4
OV-5Wgląd V_TVP5, Atrybut 5
OV-6Wgląd V_TVP6, Atrybut 6
OV-7Wgląd V_TVP7, Atrybut 7
OV-8Wgląd V_TVP8, Atrybut 8
OV-9Wgląd V_TVP9, Atrybut 9
OV01Kolej.dost.: list.towar./wykluczenia
OV02Rodzaje warunków: list./wykluczenia
OV03Kol.dostępu: listowanie/wykluczenia
OV11Kolejność dostępu: ustalanie towaru
OV14C RV Tab. TVAK Zamienniki towarów
OV24Ustalanie cen: V_T681F dla A U
OVAKPrzypisanie rodzajów zleceń sprzed.
OVAMC SD Wgląd TVKOV_AU Rodz.Dok.Kan.Dys
OVANC SD Wgląd TVKOS_AU "Rodz.Dok.Dzied"
OVAOC SD Wgląd TVKO_AU "Rodz.dok.d.sprz"
OVB0Zmiana "Faktura: Rodz. dokum."
OVB1Jedn. organ.: Rabat - dz. sprzed.
OVB3Rabat: Nowa struktura indeksu fakt.RV15B001
OVBFWarunki: kolej. wgląd. A, V, Tr.hand
OVBHWarunki: kolejn. wglądów A, V, cena
OVF0C SD Tabela T134G działy gospod.
OVF1C SD Tabela TVTA działy gospod.
OVF2C SD Tabela TVTA działy gospod.
OVK1C SD Tabela V_TST "Typ podat./kraj"SAPMSTBM
OVK3C SD Tabela TSKD "Wsk.podat.klienta"SAPL080D
OVK4C SD Tabela TSKM "Wsk. podat. tow."SAPL080D
OVK6C SD Tabela T001W Zakłady/Kraje
OVK7C SD Tabela T459 "Zap./Rodz.Plan.Zl"SAPMSTBM
OVK9Rekordy podatkowe dla każdego krajuRVTSTLSA
OVKBWarunki rekordów podatkowych VK11
OVKCWarunki rekordów podatkowych VK12
OVKDWarunki rekordów podatkowych VK13
OVKEWarunki rekordów podatkowych VK14
OVLOC RV Tab. VLK - Ster. przeb. tras
OVLQC SD Tabela TVLK "Sprawdz. pobrania
OVLTC SD Tabela TVST "Listy pobrania"
OVLYC SD Tabela Sprawdzanie harmonogramu
OVLZTworzenie harmon. wg punktu wysyłk.
OVR7C_RV_Tab. TVIP VIP ID/AP
OVRQC SD Tabela TVSU "Przycz. zamien."
OVRZC TV_Table TVST Przyp. strefy trans.
OVS0C SD Klucze wysz. propozycji asort.SAPMSD20
OVS1SD Kody wyszukiwania towarówSAPMSD20
OVS2C SD Klucze wyszukiwania klientówSAPMSD20
OVS3C SD Klucze wysz. osób do kontaktówSAPMSD20
OVS4C SD Klucze wyszukiwania dostawcówSAPMSD20
OVS5C SD Klucze wyszukiwania sprzedawcówSAPMSD20
OVS6C SD Tabela TKUKL "Klasyf. klientów"SAPL080H
OVS7C SD Tab.TKUPA "Gr.partnera/Klient "SAPMSTBM
OVS9C SD Tabela T151 "Grupy klientów"SAPL080H
OVSAC SD Tabela T130W "Wybór pola zakł."SAPL080K
OVSBC SD Tab.T176 "Rodzaje zamówień "SAPL080I
OVSCC SD Tabela TVWA "Godzin.przyj.tow."SAPL080H
OVSDC SD Tab.TPRIO " Priorytety dostaw "SAPL080H
OVSFC SD Tabela TVSB "Warunki wysyłki"SAPL080V
OVSGC SD Tab. TINC "Incoterms"SAPL080H
OVSIC SD Wgląd V_T189 "Typy cenników"SAPMSTBM
OVSJC SD Tab. T178 "Gr. warunków tow."SAPL080Z
OVSLC SD Tab. T188 "Gr.cenow. klient."SAPL080Z
OVSOC SD Tab. T137 "Wyb. pól branż"
OVSUC SD Tab. TUMS "Status towaru"SAPL08OH
OVSVC SD Tab. T179 "Hierar. produktu"RVPHCUST
OVSXC SD Tabela TLGRSAPL080V
OVSYC RV Tab. TGRSAPL080D
OVSZC SD Tabela pole: gr.pól wyb. towar.
OVT0C SD Tabela077D "Klient z gr. kont"SAPMSTBM
OVT3C SD Tabela 023 "Grupy towarów "
OVT4C SD Klasy wyceny towarówSAPMOMS0
OVTHC SD Tabela T079V "Wybór ekranu"SAPMSTBM
OVU0Rodzaj warunku: optymaliz. dostępu
OVU1Optym. dostępu: wyszuk. kont przych.
OVU2Rodzaj warunku: optymaliz. dostępu
OVU3Rodzaj warunku: optymaliz. dostępu
OVX1C RV Tab. VBUR "Biura sprzedaży
OVX2Dział gospodarczy ->Zakład/DziedzinaRVOT134G
OVX3Jednostka gosp. -> Dział sprzedażyRVOTVKO
OVX4C RV Tab. VKGR "Grupa sprzedaw.
OVX5C RV Tab. VKO "Dział sprzedaży
OVX7Punkty załadunku
OVX8Raport kontrolny działu zbytuRVOCHECK
OVXBDziedziny
OVXCPunkt wysyłkowy -> ZakładRVOTVSWZ
OVXDPunkty wysyłkowe
OVXIKanały dystrybucji
V/07Opracowanie dostępu (cena sprzedaży)
V/10Wyszukiwanie konta: kolejn. dostępu
VOK8Procedura przyp. wyklucz. warunku V
VOR1Wspólne dane podst.: Kanał dystr.
V/30Rodzaje inf. wyj. (dok. sprzedaży)
V/31Wgląd V_TNAPN Appl V3
V/33Wgląd V_TNAPN Appl V7
V/34Opracowanie rodz. war. Appl V2
V/35View V_TNAPN Appl. V5
V/37Przypisanie klienta
V/38Opracowanie rodz. war. Appl V4
V/39Wgląd V_TNAPR Appl V6
V/40Opracowanie rodz. war. Appl V3
V/41Wgląd V_TVST_NAC
V/43Wgląd V_TVAK_NAC
V/44Opracowanie rodz. war. Appl DB
V/45Wgląd V_TNAPN Appl K1
V/46Procedura ustal. inf. wyj. klienta
V/47Wgląd V_TNAPN Appl V1
V/76Opracowywanie hierarchii produktu
VKVIOgólne opracowanie wglądu z podział.RVVIEWPF
OV50Porówn. danych podst. dla odbiorcówRFDKAG00
OV51Wyświetlanie zmian odbiorcyRFDABL00
OVCWC RV Wgląd V_TVKO_COM "Konkur./TVKO
OVX3NJednostka gosp. -> Dział sprzedaży
OVX6NZakłady -> Dział sprzed./Kan. dystr.
OVX8NRaport kontrolny działu zbytuRVOCHECK_ACC
OVXANDziedziny -> Dział sprzedaży
OVXGNDefiniowanie obszarów zbytu
OVXJNGrupy sprzedawców -> Biuro sprzedaży
OVXKNKanały dystrybuc. -> Dział sprzedaży
OVXMNBiura sprzedaży -> Obszar zbytu
VOP2_OLDKonfiguracja: PartnerSAPMV80P
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
0VX0Oprac. wariantów ogranicz. - JaponiaRVEXVAJP
0VX1Opracowanie wariantów wyboru MITI
0VX2Warianty wyboru - Dekl. celna JP
0VX3Warianty wyboru - dekl. celna JPRVEXJPV2
MOKACAP: Kalkulacja zwrotówRVEXMOKA
MOKSCAP: Kalkulacja: SymulacjaRVEXRCRS
EN99Ogólne przetwarzanie handlu zagr.SAPMV99E
ENCOWydruk / KomunikacjaSAPMV99E
ENFOHandel zagr./Cło: Ekran początk.SAPMV99E
ENGKKontrola ustawowaSAPMV52E
ENGROkresowe zezwoleniaSAPLV50G
ENLOTransakcja dokumentowaSAPMV86E
ENPAHandel zagr.: Enjoy: Okr. zezwoleniaSAPLV50G
ENPRPrzetwarzanie preferencjiSAPMV95E
ENSLKokpit: Usankcj. lista stron trans.SAPLVFSM
ENSVOpracowanie danych handl. zagranicz.SAPMV96E
LEANŻąd. dług. dek.dost. (ze str. dost.)RVFTPRAN
LEERTw. dług. dekl.dost (ze str. kl.)RVFTPRER
LEMAMonit dług. dekl. dost. (ze str. d.)RVFTPRMA
FTUSOprac. danych użytk. w handlu zagr.RVFTUSER
VOEXNiekompletna fakturaRVFTOPEX
VOIMNiekompletne zamówienieRVFTOPIM
VOLINiekompletna dostawaRVFTOPLI
VOWENiekompletne przyjęcie towarówRVFTOPWE
VP94Ładow. nr kodu importu dla JaponiRVEXSOVA
VP94XŁadow. nr kodu importu dla JaponiRVEXSOJ1
VPARArchiwizacja protokołu prefer.
VPM4Łączenie: Japonia - Nr kodu importuRVEXREOR
VRLIHandel zagr.: Reorg. dost. T609SRVFTRELI
VRWEHandel zagr.: Reorg. PrzTow T609SRVFTREWE
WZFT01HZ: Kreator - MaB (MM)RVEXWZ01
WZFT02HZ: Kreator - MaB (SD)RVEXWZ02
XAKKOprac. zakresu numerów: RV_AKKREDSAPMSNUM
VA94Zał. stat. nr towarów dla JaponiiRVEXSOVA
VA94XZał. stat. nr towarów dla JaponiiRVEXSOJ2
VA95Łączenie stat./kodu importu-nrRVEXREOR
VAM4Łączenie: Japonia-stat. nr towaruRVEXREOR
XSLSOprac. zakresu numerów: RV_SANCPLSAPMSNUM
VX01NTworzenie zezwoleniaSAPMV52E
VX01XTworz. danych podst. kontr. (nowe)SAPMV52E
VX02Zmiana danych podst. zezw. (st.)SAPMV52E
VX02NZmiana zezwoleniaSAPMV52E
VX02XZmiana danych podst. kontr. (nowe)SAPMV52E
VX03Wyśw. danych podst. zezw. (st.)SAPMV52E
VX03NWyświetlanie zezwoleniaSAPMV52E
VX03XWyśw. danych podst. kontr. (nowe)SAPMV52E
VX04NOpracowanie danych podst. zezwol.SAPMV52E
VX05Klienci dla zezwolenia
VX06Klasyf. mat. dla zezwolenia
VX07Symulacja: Kontr. danych podst. zez.RVEXSIAU
VX08Symulacja: Kontr. listy SankGospRVEXSIBO
VX09Symulacja: Kontrola embargaRVEXSIEM
VX0CHandel zagran.: Menu konfiguracyjneMENUVX0C
VX10Kraje przeznaczenia dla zezwolenia
VX11Tworzenie dok. finansowegoSAPMV86E
VX11NTworzenie dokumentu finansowegoSAPMV86E
VX11XTworzenie dok. finansowegoSAPMV86E
VX12Zmiana dok. finansowegoSAPMV86E
VX12NZmiana dokumentu finansowegoSAPMV86E
VX12XZmiana dok. finansowegoSAPMV86E
VX13Wyświetl. dok. finansowegoSAPMV86E
VX13NWyświetlanie dokumentu finansowegoSAPMV86E
VX13XWyświetl. dok. finansowegoSAPMV86E
VX14NOpracowanie dokumentów finansowychSAPMV86E
VX16Dyskietka BAFA: WybórRVEXAU04
VX17Tworzenie dyskietki BAFARVFTGKMD
VX22Zmiana danych kontr. (st.)SAPMV52G
VX22NZmiana danych kontrolnychSAPLV52E
VX23Wyśw. danych kontr. (st.)SAPMV52G
VX23NWyświetlanie danych kontrolnychSAPLV52E
VX24NOpracowanie danych kontrolnychSAPLV52E
VX30Kontrola ustawowa: Klasyfikacja mat.RVEXVEMA
VX49Transakcja dok.: Rodz. dok. finans.
VX50Transakcja dok.: Rodz. dok. finans.
VX51Transakcja dok.: Funkcja banku
VX52Transakcja dok.: Wsk. kontroli pola
VX53Trans.dok.: Rodzaj DokFi - Wsk.
VX54Trans. dok.: Kontr. pola funk. banku
VX55Trans. dok.: Dok. eksportu/importu
VX56Trans. dok.: Wskaźnik banku
VX57Trans. dok.: Def. dok. eksportu
VX58Trans. dok.: Przypis. dok. eksportu
VX70Usank. lista str. trans.:PrzepisPraw
VX71Usank. lista str. trans.: Kraj nad.
VX72Usank. lista str. trans.: Zakr.kontr
VX73Usank. lista str. trans.: Naz. zast.
VX74Usank. lista str. trans.: Tekst wyk.
VX75Usank. lista str. trans.: Rodz.listy
VX76Usank. lista str. trans.: Referencja
VX77Usankcj. lista str. tr.: Ogr.
VX78Usankcj. lista str. tr.: Normaliz.
VX79Usankcj. lista str. tr.: Kontr. fon.
VX80CAP: Numer listy towarów CAP
VX81CAP: Grupa towarów CAP
VX83CAP: Składniki gł. tow.
VX84CAP: Skł. mat. CAP
VX85CAP: SpM CAP
VX86Opracowanie organizacji rynku UE
VX87Opracowanie nr organizacji rynku UE
VX94Deklaracje do urzędów: KontrolaRVCHEMAB
VX98Dane HZ - Zamówienie - INTERNETSAPMV52A
VX99HZ/cło: Przegląd ogólnySAPMV99E
VXA1Przypisane dok. do dok. finans.RVEXAK10
VXA2Istniejące dokumenty finansoweRVEXAK30
VXA3Dok. finansowe: Zablokowane dok.RVKREDLC
VXA4Dok. finansowe: SymulacjaRVEXAK47
VXA5Transakcja dok.: Kontrola wydrukuRVEXAKNS
VXA7Transakcja dok.: SymulacjaRVEXAK47
VXDGKontrola eksportuMENUVXDG
VXDPDeklaracje do urzędówMENUVXDP
VXGKKontrola eksportuMENUVXGK
VXIEOpracowanie danych handl. zagranicz.MENUVXIE
VXJ0Handel zagr.: dekl. MITI - JaponiaRVEXPJP0
VXJ1Zgłoszenie do MITI
VXJ2Zgł. faktur importowych - Japonia
VXJ3Handel zagr.: dekl. celna JaponiaRVEXJPST
VXKDDeklaracje do urzędówMENUVXKD
VXL1Kontr. ustawowa: SLS - Scenariusz 1RVEXSLC1
VXL2Kontr. ustawowa: SLS - Scenariusz 2RVEXSLC2
VXL3Kontr. ustawowa: SLS - Scenariusz 3RVEXSLC3
VXL4Kontr. ustawowa: SLS - Scenariusz 4RVEXSLC4
VXL5Kontr. ustawowa: SLS - Scenariusz 5RVEXSLC5
VXL6Kontr. ustawowa: SLS: Symul.: Odb.RVEXSLSD
VXL7Kontr. ust.: SLS: Szukany ciąg znak.RVEXSLKW
VXL8Kontr. ustawowa: SLS: Historia zmianRVSCDFSL
VXL9Kontr. ustawowa: SLS: Symul.: Dost.RVEXSLSK
VXLAKontrola ustawowa: SLS: Audit TrailRVEXSLDA
VXLBKontr. ustawowa: SLS: Symul.: Adr.RVEXSLSA
VE17INTRASTAT: Formularz - SzwecjaRVEXPAIV
VE24Inform. o stat. nr towaru (nieakt.)RVEXKAAL_99
VE24XInformacja - Statyst. nr towaruRVEXKAA2
VE26Lista produktów rynku Unii Europ.
VE28Nazwa organizacji rynkowej
VE29Przypisane dok. do zezwoleniaRVEXAU01
VE30Istniejące zezwoleniaRVEXAU02
VE32INTRASTAT: Formularz - IrlandiaRVEXPAIR
VE33INTRASTAT: Formularz - Wlk.Bryt.RVEXPAIU
VE35Numer organizacji rynku
VE36Grupa dla produktów rynku Unii Eur.
VE37INTRASTAT: Plik - FrancjaRVEXDAIF
VE38INTRASTAT: Wybór - symulacja - UERVEXST00
VE39EXTRASTAT: Wybór - symulacjaRVEXEX00
VE40KOBRA: Wybór - symulacjaRVEXKO00
VE41V.A.R.: Wybór faktur - SzwajcariaRVEXCH00
VE42INTRASTAT: Plik - DaniaRVEXDAIK
VE43SED: Wybór eksp. USA - symulacjaRVEXSE00
VE44SED: Wybór sped. USA - symulacjaRVEXSE01
VE45INTRASTAT Formularz - GrecjaRVEXPAIG
VE46INTRASTAT: Plik - FinlandiaRVEXDAIL
VE47Nr dekl. GP
VE48Kod kontyngentu celnego
VE49Kod produktów farmaceutycznych
VE50Przepisy eksportowe
VE51Przepis prawny/rodzaj zezwolenia
VE52Kraj / Podstawa prawna
VE53Sytuacja eksportowa dla kraju
VE56Kontrola spójności sterow. eksportemRVEXKOCU
VE57Klasyfikacja kraju
VE58Klasyfikacja produktów
VE59Przepisy eksportowe/grupow. krajów
VE60Klasa mater. wg przepisów eksport.
VE61Przepisy eksportowe/grupow. embarga
VE62Grupa mat. wg przepisów eksport.
VE63Obszary celne
VE64Nr statyst. towaru/obszary celne
VE65Reguły preferencji/wskaźn. procent.
VE66Procedura preferencji
VE67Agregacja deklaracji dostawcyRMLEVE00
VE68Wymaganie deklaracji dostawcyRMLEBI00
VE69Protokół niekompletności
VE71Preferencja: ustal. obszaru celnego
VE72Eksport - Dokumenty fakturowaniaRVEXSBPR
VE73Katalog towarów: Tworzenie dokumentuRVEXWAPA_99
VE74Katalog towarów: tworzenie dyskietkiRVEXWADA
VE75Kod preferencji
VE76Kod Anti-Dumping
VE77Preferencja: zmiana taryfy
VE78Parametry zakładu dla dekl. dostawcy
VE79Ustalanie kodu kontyngentu
VXLDKontrola ustawowa: SLS: Wyśw. listyRVEXSLDE
VXLUKontrola ustaw.: SLS: Serwis danychRVEXSLUL
VXLXKontr. ustawowa: SLS: Symul.: KlientRVEXSLS1
VXLYKontr. ustawowa: SLS: Symul.: Dost.RVEXSLS2
VXLZEkran usankcj. listy str. trans.RVEXSLS3
VXMEDeklaracje do urzędówMENUVXME
VXMOCAPMENUVXMO
VXPRKontrola eksportuMENUVXPR
VXS1Kontrola ustaw.: SLS: Tworz. wpisuSAPMVFSL
VXS2Kontrola ustaw.: SLS: Zmiana wpisuSAPMVFSL
VXS3Kontrola ustaw.: SLS: Wyśw. wpisuSAPMVFSL
VXSEDeklaracje do urzędówMENUVXSE
VXSIMSymulacja importuRVEXIMSI
VXSLHandel zagr.: Menu obszaru SLSMENUVXSL
VXSWZmiana masowa mat. stat. nr tow.RVEXMMSW
VE80Przypisanie rozdziału do segmentu
VE81Raport kontr.: Og. dane handlu zagr.RVEXKOM1
VE81XNiekompl. dane handlu zagr. - mat.RVEXKOMA
VE82Raport kontr.: Dane sterow. eksport.RVEXKOM2
VE82XNiekompletne dane kontr.RVEXKOMA
VE83Raport kontr.: Dane preferencjiRVEXKOM3
VE83XNiekompletna prefer. - materiałRVEXKOMA
VE84Monitorowanie: Rekord informacyjnyRMLEVE00
VE85Zmiana wartości stat. - importSAPMV13A
VE86Wyśw. wartości stat. - importSAPMV13A
VE87Zmiana wart. gran. - PodwykonawstwoSAPMV13A
VE88Zmiana wartości stat. - eksportSAPMV13A
VE89Wyśw. wartości stat. - eksportSAPMV13A
VE90Zmiana wartości preferencyjnychSAPMV13A
VE91Wyśw. wartości preferencyjnychSAPMV13A
VE92Tworzenie taśmy INTRASTAT LuksemburgRVEXDAIX
VE93EDI-CUSTEC AustriaRVEXCUSA
VE94Zał. stat. nr towarów krajów Unii E.RVEXSOVA
VE94XZał. stat. nr towarów krajów Unii E.RVEXSOE2
VE95Tworz.papierów INTRASTAT: PortugaliaRVEXPAIP
VE96EXTRASTAT - Wybór danych - WejścieRVEXEX01
VE97Tworzenie taśmy EXTRASTAT: HolandiaRVEXDEIH
VE98Obr. wart. fakt. dla okresuRVEXPAST
VE99Tworzenie dokumentu - AustriaRVEXPEIA
VEA1Handel zagr. - Tw. import. wart. st.
VEA2Handel zagr.: Tw. stat. wart. eksp.
VEA3EXTRASTAT: Wersja pliku - FrancjaRVEXDEIF
VEB1Deklaracje okresowe: SterowanieRVEX0MAB
VEB2MaB: Specj. uregulow. kraj/regionRVEX0MAB
VEB5Kalkulacja zespołowa - Indywid.RMPREF04
VEB6Kalkulacja zespołowa - Zbior.RMPREF03
VEB9Customer-Exits: Sterowanie wydrukiemSAPMSMOD
VED1Parametry wydruku dla dok. eksport.
VED2Sterowanie danymi formularza
VEFUHandel zagran.: wpisy dod. IntraStatRVEXVEF1
VEFUXFT-GOV: Trans. zmian INTRASTATRVEXVEFU
VEI0Tworzenie INTRASTAT CUSDEC EDI IERVEXCUIE
VEI1Wyświetlanie IDOC importuRVEXIDCA
VEI2Wyświetlanie IDOC eksportuRVEXIDCA
VEI3Wyświetl. wart. gran. podwykonawstwaSAPMV13A
VEI4Łączenie: Reszta - Statyst. nr tow.RVEXREOR
VEI5Tworz. wart. gr. podwykonawstwaSAPMV13A
VEI7Tworzenie INTRASTAT CUSDEC EDI GBRVEXCUGB
VEI8Tworzenie INTRASTAT CUSDEC EDI ATRVEXCUSA
VEI9Tworzenie INTRASTAT CUSDEC EDI ESRVEXCUES
VEIATworzenie INTRASTAT CUSDEC EDI SERVEXCUSE
VEIBTworzenie INTRASTAT CUSDEC EDI PTRVEXCUPT
VEIESAPMSED8: Wywołanie EXPINV02
VEIISAPMSED8: Wywołanie IMPINV01
VEIVHandel zagr.: Wstawianie ExtraStatRVEXVEX1
VEIWTworzenie pliku INTRA/EXTRA/KOBRARVEXNAID
VEIXTworzenie pliku INTRA/EXTRA/KOBRARVEXNAID
VEIYTworzenie pliku INTRA/EXTRA/KOBRARVEXNAID
VEIZTworzenie pliku INTRA/EXTRA/KOBRARVEXNAID
VEM4Łączenie: UE - Stat. nr towaruRVEXREOR
VEPRProtokół celnyRMPREFDI
VEU4Ładow. stat. nr tow. - Pozost. krajeRVEXSOVA
VEU4XŁadow. stat. nr tow. - Pozost. krajeRVEXSOS2
VEXUHandel zagr.: Wstawianie ExtraStatRVEXVEX1
VEXUXFT-GOV: Trans. zmian EXTRASTATRVEXVEFU
VI08Wyświetl. danych HZ w dok. zaopatrz.SAPMV52A
VI08XWyświetl. danych HZ w dok. zaopatrz.SAPLV50E
VI09Zmiana danych HZ w dok. zaopatrz.SAPMV52A
VI09XZmiana danych HZ w dok. zaopatrz.SAPLV50E
VI10Wyświetl. danych HZ w dok. fakturow.SAPMV52A
VI10XWyświetl. danych HZ w dok. fakturow.SAPLV50E
VI14Zmiana danych HZ w dok. fakturow.SAPMV52A
VI14XZmiana danych HZ w dok. fakturow.SAPLV50E
VI17Wyświetl. danych HZ w dok. dostawySAPMV52A
VI17XWyświetl. danych HZ w dok. dostawySAPLV50E
VI18Wyświetlanie antidumpinguSAPMV13A
VI19Wyświetl. cła krajów spoza UESAPMV13A
VI20Wyświetlanie kontyngentu celnegoSAPMV13A
VI21Wyświetl. produktów farmaceutycznychSAPMV13A
VI22Wyświetl. zwolnienia z cłaSAPMV13A
VI23Wyświetl. cła prefer.SAPMV13A
VI24Informacja o numerze kodu - ImportRVEXKAAL_99
VI24XInformacja o nr kodu importuRVEXKAA1
VI25Wyświetlanie ceny brutto - cłaSAPMV13A
VI26Wyświetl. dopłaty/upustu - CłoSAPMV13A
VI27Wyświetl. frachtu - CłoSAPMV13A
VI28EDI: Nr ident. celnej dostawcy
VI29Niekompletność danych handlu zagr.
VI30Deklaracje do urzędów: Wykluczenie
VI31Ustalanie kodu prod. farmaceutyczn.
VI32Ustalanie kodu antidumpingu
VI33Zawieszenie cła
VI34Stawka cła prefer.
VI35Stawka celna krajów spoza UE
VI36Numer CAS
VI37Sterowanie symulacją importu
VI38Ustalanie poziomów weryfik.
VI39Urzędy dla poz. weryfik.
VI40Rodzaj preferen.
VI41Rodzaj weryfikacji
VI42Rodzaj dokumentu (Eksport/Import)
VI43Definicja fragmentu
VI44Przypisanie rozdziału do segmentu
VI45Konwersja: Eksport --> Import
VI46Konwersja sposobu transportu
VI47Konwersja rodz. transakcji handl.
VI48Konwersja urzędów celnych
VI49Sterow. danymi handlu zagr. w dok.
VI50Konwersja procedury importu/eksportu
VI51Definiowanie schematu zabezpieczenia
VI52Definiowanie formy zabezpieczeń
VI53Zmiana danych HZ w dok. dostawySAPMV52A
VI53XZmiana danych HZ w dok. dostawySAPLV50E
VI54Numer zezwolenia
VI55Nr zezwoleń/zatwierdzeń wg zakładu
VI56EDI: Nr identyfikacji celnej klienta
VI57Kontrola ustawowa - Nagł. zlecenia
VI58Kontrola ustawowa - Pozycja zlecenia
VI59Kontrola ustawowa - Nagłówek dostawy
VI60Kontrola ustawowa - Pozycja dostawy
VI61Konwersja kraju refer.
VI62Konwersja kraju refer.
VI63Przypisanie typów pozycji dostawy
VI64Wyświetl. danych HZ w dok. DostWychSAPMV52A
VI64XWyświetl. danych HZ w dok. DostWychSAPLV50E
VI65Opracowanie organizacji rynku UE
VI66Opracowanie nr organizacji rynku UE
VI67Oprac. nr listy produktów rynku UE
VI68Sterowanie nr statyst. tow./nr kodu
VI69Opracowanie grupy towarów rynku UE
VI70Wart. domyśl. zamów. przesun. magaz.
VI71Zmiana wartości preferencyjnychSAPMV13A
VI72Wyświetlanie: Ubezpieczenie - CłoSAPMV13A
VI73Opracowanie deklaracji dostawcySAPMVEI1
VI73NOpracowanie deklaracji dostawcyRVFTPRLP
VI74Wyświetlanie deklaracji dostawcySAPMVEI1
VI74NWyświetlanie deklaracji dostawcyRVFTPRLA
VI75Monit deklaracji dostawcyRMLEBI00
VI76Sposób transp. - Urząd celny wywozu
VI77Zmiana danych HZ w dok. DostWychodzSAPMV52A
VI77XZmiana danych HZ w dok. DostWychodzSAPLV50E
VI78Dane kraju specyf. dla handlu zagr.
VI79Wyświetl. danych HZ w przyj. towar.SAPMV52A
VI79XWyświetl. danych HZ w przyj. towar.SAPLV50E
VI80Zmiana danych HZ w przyj. towarówSAPMV52A
VI80XZmiana danych HZ w przyj. towarówSAPLV50E
VI81Raport kontr.: Produkty rynku UERVEXKOM4
VI81XRaport kontr.: Produkty rynku UERVEXKOMA
VI82Kontrola: Ogólne dane podst. klientaRVEXKOK1
VI82XNiekompl. dane handl.zagr.: OdbiorcaRVEXKOKU
VI83Kontrola: DanePodstKl/Kontrola ust.RVEXKOK2
VI83XNiekompl. dane kontr.: OdbiorcaRVEXKOKU
VI84Transakcja dok.: Ktr. danych klientaRVEXKOK3
VI84XNiekompl. dane finans.: OdbiorcaRVEXKOKU
VI85Niekompl.dane handlu zagr.: DostawcaRVEXKOLI
VI86Niekompletn. międzyzakładowaRVEXWUMA
VI87Handel zagr.: Propoz. danych nagł.
VI88Tabela wejściowa dla kalkul. prefer.
VI89Oznaczenie prawa celnego
VI90Uzupeł. udziałów zagranicz. w SpMRVEXEARF
VI91Wyświetl. udziałów zagr. w SpMRVEXEARA
VI92Prefer.: Alternat. stat. nr tow.
VI93Handel zagr.: Sterowanie importem
VI94Ładow. nr kodu importu krajów UERVEXSOVA
VI94XŁadow. nr kodu importu krajów UERVEXSOE1
VI95Propozycja danych nagł. handlu zagr.
VI96Customer-Exists: Wart. domyślneSAPMSMOD
VI97Definiowanie kodów sterowania
VI98Przyj. podst. wewn. rozliczeniaRVIVST00
VI99Zwroty i faktury kor. minusRMEXST00
VIB1Wysyłka informacji wyjściowych IDOCRVEXSBPR
VIB2Wywoł. programu drukow. z VI10/VI14RVEXSBPR
VIB3Status inf. wyjśc. handlu zagr.RVEXBSST
VIB4Transakcja wydruku: Przetw. początk.RVEXSBPR
VIB5Transakcja wydruku: Przetw. powtórneRVEXSBPR
VIB6Transakcja wydruku: Przetw. błędneRVEXSBPR
VIB7Wysyłanie inf. wyjśc. IDOC - PrzWstRVEXSBPR
VIB8Wysyłanie inf. wyjśc. IDOC - Powt.RVEXSBPR
VIB9Wysyłanie inf. wyjśc. IDOC - BłędneRVEXSBPR
VIBAWysył. inf. wyjśc. IDOC- AES- PrzWstRVEXSBPR
VIBBWysył. inf. wyjśc. IDOC - AES -Powt.RVEXSBPR
VIBCWysył. inf. wyjśc. IDOC - AES - Bł.RVEXSBPR
VIBDWydruk: Analiza danych form. audytuRVEXAUDI
VIBNMonitowanie inf. wyjściowychRVSAAREI
VIEXHandel zagr.: Dziennik rz. eksp.RVFTJOEX
VII4Łączenie: Reszta - Nr kodu importuRVEXREOR
VII5Sterow. importem w dok. mat.
VIIMHZ: Kokpit oper.: ZamówienieRVFTJOIM
VIJ1Dziennik importuRVFTCMPL
VIJ2Dziennik eksportuRVFTCMPL
VILGHandel zagr.: Definicja grup krajów
VILIHZ: Dziennik dostaw eksportowychRVFTJOLI
VIM4Łączenie: UE - Nr kodu importuRVEXREOR
VIR1Import - Reorganiz. - Niekompletn.RVFTCMPL
VIR2Eksport - Reorganiz. - Niekompletn.RVFTCMPL
VIS3Raport kontrolny: MiędzyzakładowyRVEXWUMA
VIU4Ładow. nr kodu importu pozost. kraj.RVEXSOVA
VIU4XŁadow. nr kodu importu pozost. kraj.RVEXSOS1
VIWAXWyśw. danych HZ w wydaniu towarówSAPLV50E
VIWBXZmiana danych HZ w wydaniu towarówSAPLV50E
VIWEHZ: Kokpit oper.: Przyj. tow.RVFTJOWE
UPDAHandel zagr.: Rozdział danych podst.RVFTBALE
WZFT03AH:Wizard - serw. danych - odczytRVEXWZ03
WZFT04AH:Wizard - serwis danych - dystr.RVEXWZ04
VIMUHandel zagr.: Dostosowanie zbiorczeRVEXREOR
VIUCHandel zagran.: Odczyt: Konwersja
XAAMOprac. zakresu numerów: FT_DRU_AMSAPMSNUM
XAEUOprac. zakresu numerów: FT_DRU_EURSAPMSNUM
XATDOprac. zakresu numerów: FT_DRU_TSAPMSNUM
XATROprac. zakresu numerów: FT_DRU_ATRSAPMSNUM
XAUSOprac. zakresu numerów: RV_EXPORTSAPMSNUM
VXCZINTRASTAT: Formularz - CzechyRVEXPICZ
VXPLINTRASTAT: Formularz - PolskaRVEXPIPL
VXSKINTRASTAT: Formularz - SłowacjaRVEXPISK
VECZINTRASTAT: Plik - CzechyRVEXDACZ
VEHUINTRASTAT: Plik - WęgryRVEXDAHU
VEI6EDI: IDoc Podst. lista importuRSEIDOCD
VEKACOpracowanie danych Kobra: Rekordy CRVEXVEKAC
VEPLTworzenie INTRASTAT CUSDEC EDI PLRVEXCUPL
VESKTworzenie INTRASTAT CUSDEC EDI SKRVEXCUSK
FT_PULL_FILESOdczyt z pliku - dane celneFT_PULL_FILES
VIIETworzenie INTRASTAT XML IERVEXMLIE
VEPTINTRASTAT: Plik — PortugaliaRVEXCSPT
VEBEINTRASTAT: Plik XML – BelgiaRVEXCUBE
VPREFArchiwizacja protokołów celnychRVEXCORA
VEGFINTRASTAT: Plik — GrecjaRVEXDAGR
OVE9Kontrola kompletności
VX00Kontrola eksportuMENUVX00
VX01Tworz. danych podst. zezwol. (st.)SAPMV52E
VE01INTRASTAT: Wybór wysyłki UERVEXST00
VE02INTRASTAT: Formularz - NiemcyRVEXPAID
VE03INTRASTAT: Plik - NiemcyRVEXDAID
VE04EXTRASTAT: Wybór - eksportRVEXEX00
VE05EXTRASTAT: Plik - NiemcyRVEXDEID
VE06INTRASTAT: Formularz - BelgiaRVEXPAIB
VE07INTRASTAT: Formularz - FrancjaRVEXPAIF
VE08INTRASTAT: Plik - WłochyRVEXDAII
VE09INTRASTAT: Plik - BelgiaRVEXDAIB
VE10INTRASTAT: Plik - HolandiaRVEXDAIH
VE11INTRASTAT: Plik - HiszpaniaRVEXDAIE
VE12INTRASTAT: Formularz - HolandiaRVEXPAIH
VE13KOBRA: Wybór - eksport - NiemcyRVEXKO00
VE14KOBRA: Plik - NiemcyRVEXDOID
VE15Dyskietka - INTRA/EXTRA/KOBRA/VARRVEXNAID
VE16INTRASTAT: Formularz - AustriaRVEXPAIA
ARKOKOBRA: ArchiwizacjaRVEXARIN
CAATHANDEL ZAGRANICZNY ATRIUMRVFTCAAT
ENZDObiekty celne: Dokumentacja/Inf.SAPMV98E
FTEXAnaliza faktur eksp.RVFTFTEX
FTGRAnaliza przyj. tow. impor.RVFTFTWE
FTIMAnaliza zamówień import.RVFTFTIM
KOSLNiekompl. SpM danych handlu zagr.MMANALOG
VCUACWyświetl.-antydumping-zal.do ilościSAPMV13A
VCUAEWyświetl.-antydumping-zal.do wagiSAPMV13A
VCUDCWyświetl.kraju trzec.-zal.do ilościSAPMV13A
VCUDEWyświetl.kraju trzec.-zal.do wagiSAPMV13A
VCUP1Wyświetl.preferencji-zal.do ilościSAPMV13A
VCUP2Wyświetl.preferencji-zal.do wagiSAPMV13A
VCUPCWyświetl.wyr.farmac.-zal.do ilościSAPMV13A
VCUPFWyświetl.wyr.farmac.-zal.do wagiSAPMV13A
VCUZ1Wyświetl. pułapów - zal. od ilościSAPMV13A
VCUZ2Wyświetl. pułapów - zal. od wagiSAPMV13A
VCUZCWyświetl.kontyngentu - zal.do ilościSAPMV13A
VCUZEWyświetl.kontyngentu - zal.do wagiSAPMV13A
VCUZPWyświetl. pułapów - procent.SAPMV13A
VXBCSLS: Lista zablokowanych klientówRVEXSLIC
VXDASLS: Protokół - dane podst. klientaRVEXSLAD
VXDVLista wygasających rekordów SLSRVEXSLDV
VXHUINTRASTAT: Formularz - WęgryRVEXPIHU
VXKASLS: Protokół: Dane podst. dostawcyRVEXSLAK
VXLCSLS: Kontrola dostawcy - scenar. 3RVEXSLCC
VE18SED: Wybór - eksporterzy - USARVEXSE00
VE19SED: Formularz - USARVEXPEIS
VE20AERP: Plik - USARVEXDEIS
VE21V.A.R.: Wybór faktur - SzwajcariaRVEXCH00
VE22V.A.R.: Formularz - SzwajcariaRVEXPAIC
VE23V.A.R.: Plik - SzwajcariaRVEXDEIC
VE25SED: Wybór - spedytorzy - USARVEXSE01
VE27HMF: Wybór - USARVEXPHMF
VE31Zablokowane dokumenty SDRVEXAU03
VE34INTRASTAT: Formularz - BelgiaRVEXPAIB
VE54Ustalanie preferencji: ZbioroweRMPREF01
VE55Ustalanie preferencji: IndywidualneRMPREF02
VE70Miejsce produkcji
VXLESLS: Scenar. 5 - dane podst.dostawcyRVEXSLCE
VXLPKontr. ustaw.: SLS: Hasło: AdresRVEXSLKA
VEA4EXTRASTAT: Wersja pliku - FrancjaRVEXDEIF
VEA5EXTRASTAT: Wersja pliku - FrancjaRVEXDEIF
VECSKontrola ustawowa: Kod specjalny
VEGKHandel zagr.: Komb. RodzTrHand-Proc
VEIAEArchiwizacja EXTRASTATRVEXCORA
VEIAIArchiwizacja INTRASTATRVEXCORA
VEICTworzenie INTRASTAT CUSDEC EDI FIRVEXCUFI
VEIDTworzenie INTRASTAT CUSDEC EDI LURVEXCULU
VEKABOpracowanie danych Kobra: Rekordy BRVEXVEKAB
VEKUHandel zagr.: Zmiany dok. KOBRARVEXVEKU
VFAEArchiwizacja dokumentów EXTRASTATRVEXARIN
VFAIArchiwizacja dokumentów INTRASTATRVEXARIN
VICZTworzenie INTRASTAT CUSDEC EDI CZRVEXCUCZ
VIE4Niekompletny okres zakończeniaRVEXINDA
VIMMZawiad. o przyj./wyd. prod. naftow.RVEXMINE
VINKPrzetwarz. importu: Nr kontyngentu
VINPObsługa importu: Nr pułapu
VIPLWyświetl. cła dla pułapuSAPMV13A
VISWSerwis: Informacja: Hasła
VIULHandel zagr.: Odczyt danychRVFTUFTU
VIZBPrzetw. importu: Środek transportu
VIZNPrzetw. importu: Rodzaj ident.
VIZPPrzetw. importu: Rodzaj pakunku
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
VBG1Tworzenie grupowania materiałówSAPMV23N
VBG2Zmiana grupowania materiałówSAPMV23N
VBG3Wyświetlanie grupowania materiałuSAPMV23N
VBK0Wybór zakupu premiowanegoMENUVBK0
VBK1Tworzenie zakupu premiowanegoSAPMV13N
VBK2Zmiana zakupu premiowanegoSAPMV13N
VBK3Wyświetlanie zakupu premiowanegoSAPMV13N
VBKAZakup premiowany: Kolejności dost.
VBKBZakup prem.: Tworz. tabeli warunkówSAPMV12A
VBKCZakup prem.: Wyświetl. tabeli war.SAPMV12A
VBKDZakup premiowany: Rodzaje warunków
VBKEZakup premiowany: Schemat kalk.
VBKFZakup premiowany: Ustalanie schem.
VBKGZakup premiowany: Katalog pola
VBK6Usunięcie zakupu premiowanegoBBY_DELETE
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
MSR_SFACWybór pola rozsz. przetwarz. zwrotów
OV/7Test danych dla transferu danychRVINVBT0
OVA9/nse38/Obsługa błędów umów term.
OVAI/nse38/Ustalanie zleceniodawcy
OVAJ/nse38/Funkcja dystrybucji
OVBTRaport modyfikacji planu fakturow.SDFPLA02
OVD0/nse38/Specj. cechy EDL-LS-EDI
OVD1/nse38/Cechy specj.: Dok. samo-fakt.
OVD3Def. tolerancji dla przyj. FakKorMin
OVT6Wgląd V_TVRL
SD_EOP_INDEX_REBUILDPon.tw.tab.ind.dla kont.koń.cel.z.SDCVP_SD_EOP_INDEX_REBUILD
T_SLS_CHAN_USER_STATZmiana statusu użytkownikaR_SLS_CHANGE_USER_STATUS
T_SLS_CREATE_SDOCTransakcja: Tworzenie dok. sprzedażyR_SLS_CREATE_SDOC
T_SLS_CREATE_W_REFTworzenie z referencjąR_SLS_CREATE_WITH_REFERENCE
T_SLS_DISP_INC_LOGWyświetl. protokołu niekompletnościR_SLS_DISP_INC_LOG
T_SLS_EDIT_TEXTSPrzetwarzanie not tekstowychR_SLS_EDIT_TEXTS
T_SLS_LO_API_EWBŚrodowisko rozszerzenia dla API LO
T_SLS_LO_OIF_CONFIGUruchomienie konfiguracji prost.zl.
V_MACORęczna realizacja dokumentów sprzed.SD_SALESDOC_COMPLETION
V_R1Lista zaległych zleceńSDV03R01
V_RAPrzetw. zaległ. zleceń: Lista wyboruSAPMV75B
V_V1Aktualizacja niepotw. dok. sprzedażySDV03V01
V_V2Aktualiz. dok. sprzedaży wg towarówSDV03V02
V-01Tworzenie zlecenia klientaSAPMV45A
V-02Tworzenie ofertySAPMV45A
V101Początkowe menu sprzedażyMENUVA00
VA00Początkowe menu sprzedażyMENUVA00
VA01Tworzenie zlecenia klientaSAPMV45A
VA02Zmiana zlecenia klientaSAPMV45A
VA03Wyświetlanie zlecenia klientaSAPMV45A
VA07Porówn. Sprzedaż - Zaop. (Zlecenie)SDBANF02
VA08Porówn. Sprzedaż - Zaop. (Dane org.)SDBANF01
VA11Tworzenie zapytania ofertowegoSAPMV45A
VA12Zmiana zapytania ofertowegoSAPMV45A
VA13Wyświetlanie zapytania ofertowegoSAPMV45A
VA21Tworzenie ofertySAPMV45A
VA22Zmiana ofertySAPMV45A
VA23Wyświetlanie ofertySAPMV45A
VA31Tworzenie umowy terminarzowejSAPMV45A
VA32Zmiana umowy terminarzowejSAPMV45A
VA33Wyświetlanie umowy terminarzowejSAPMV45A
VA41Tworzenie kontraktuSAPMV45A
VA42Zmiana kontraktuSAPMV45A
VA42WWorkflow: Kontrakt grupowySAPMV45A
VA43Wyświetlanie kontraktuSAPMV45A
VA51Tworzenie propozycji pozycjiSAPMV45A
VA52Zmiana propozycji pozycjiSAPMV45A
VA53Wyświetl. propozycji pozycjiSAPMV45A
VACBRozsz. przetwarz. zlec. i fakturow./CBAD/CALL_EXT_CONTRACTDATA
VAKCPozycje w konfiguracji zlec.sprzed.SAPMV76A
VAKPKonfiguracja: Obsługa tab. T180SAPMV76A
VBBLOCKDokumenty zablok. dla fakturyERPSLS_BILLBLOCKDOC
VCOMPOpracowane dokumenty SDERPSLS_COMPDOC
VCUSTLista klientówERPSLS_CUSTOMERS
VD51Obsługa informacji klient-towarSAPMV10A
VD52Obsługa inf. klient-towar z ekr.wyb.SAPMV10A
VD53Wyświetlanie informacji klient-towarSAPMV10A
VD54Wyświetl. informacji klient-towarSAPMV10A
VDBLOCKDokumenty zablokowane dla dostawyERPSLS_DLVBLOCKDOC
VEXPDok. SD z upływ. terminem ważnościERPSLS_EXPDOC
VF05NLista fakturERPSLS_BILLDOC_VIEW
VINCLista niekompletnych dokumentów SDERPSLS_INCDOC
VOTXKonfiguracja: tekstySAPMV80T
VOVGDefiniowanie wyświetlania cech
VPW1Administracja zb. robocz. portalu
VPWLPrzeznaczenie portalu - administr.
VRREDostawa zwrotna dla zlecenia RMASAPMV45A
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
MCTV01SIS: Kontakty handlowe - WybórRMCV0800
MCTV02SIS: Promocje handlowe - WybórRMCV0900
MCTV03SIS: Lista adresowa - WybórRMCV1000
MCTV04SIS: Licznik adresów - WybórRMCV1100
MCTV05SIS: Analiza potencjału klientaRMCV1200
MC(BSIS: Konfiguracja wariantuRMCV1300
MCS7SIS: Tworzenie struktury zestawieniaSAPMMCS7
MCS8SIS: Zmiana struktury zestawieniaSAPMMCS7
MCS9SIS: Wyświetl. struktury zestawieniaSAPMMCS7
MCSASIS: Tworzenie zestawieniaSAPMMCS2
MCSBSIS: Zmiana zestawieniaSAPMMCS2
MCSCSIS: Wyświetlanie zestawieniaSAPMMCS2
MCT0Ekran początkowy SISMENUMCT0
MCT1Standardowe analizy SDISMENUMCT1
MCT2Ekran początkowy SISMENUMCT2
MCTASIS: Analiza klienta - WybórRMCV0100
MCTCSIS: Analiza materiału - wybórRMCV0200
MCTESIS: Dział sprz. - analiza - wybórRMCV0300
MCTGSIS: Biuro sprzedaży - Wybór analizyRMCV0600
MCTISIS: Przedstawiciel - Wybór analizyRMCV0500
MCTKSIS: Wybór analizy punktu wysyłk.RMCV0400
MCV5Przywołanie cennika z wyśw. krokowym/1SDBF12L/RV14AK05
MCV6Przywołanie indyw. cenników klientów/1SDBF12L/RV14AK07
MCV7Przywołanie listy grup cenowych/1SDBF12L/RV14AK11
MCV8Wywoł. listy mat./grupy cen mater./1SDBF12L/RV14AK09
MCV9Wywoł. listy dokum. niekompletnychRVAUFERR
MCVCHECK01VIS: Kontrola grup aktualizacjiRMCVCH01
MCVCHECK02VIS: Kontr. STAFO nagł.RMCVCH02
MCVCHECK03VIS: Kontr. STAFO pozycjiRMCVCH03
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
PRPBILKonfiguracja profilu wydruku faktury
PRPPROWywoł. wglądu opr. dla prof. wydruku
PRPRTransfer parametr. do V_LEDRUCKPROF1RLE_DRUCKPROFIL
PRPSHPKonfig. profili wydruku wysyłki
PRPSHPVOprac. profilu wydruku wysyłkiRLE_DRUCKPROFIL
PRPTRAKonfig. profilu wydruku transportu
PRPTRAVOprac. prof. wydruku transportuRLE_DRUCKPROFIL
NACEWFNC:początkowy ekran konfiguracjiSAPLWMCW
NACOWarunki dla sterowania inf. wyjśc.SAPLWMCW
NACPWFMC: definicja warunków
NACQWFMC: opracowanie tabel warunkówSAPMV12A
NACRWFMC: oprac. rek.warunk. inf. wyjśc.SAPMV13B
NACSWFMC: przypis. dost. rodz. inf.wyjśc
NACTWFMC: opracowanie rodzajów warunkówSAPMVNV2
NACUWFMC: konfigur. rodzajów inf. wyjśc.SAPMVNV2
NACVWFMC: definicja partnera
NACWWFMC: opracowanie progr. przetwarz.
NACXWFMC: kolejności dostępu
NACYWFMC: katalog pólRVNNACY0
NACZWFMC: procedura
NAPRKEYParametry wydruku dla komunikatówRSPRKEY
NAVCT685BRodzaje inf. wyjść. (Cluster)WFMCVSTART
NAWFPoczątek konfig. przebiegu sterow.RVNWF001
VP01Opracowanie parametrów wydruku
VP01SHPOprac. parametrów wydruku wysyłki
VP01SHPVOprac. parametrów wydruku wysyłkiSAPRV70P
VP01TRAOprac. parametrów wydruku transportu
VP01TRAVOprac. parametrów wydruku transportuSAPRV70P
VP01_AGOprac. param. wydruku operac. agen.SAPRV70P
VP01_NAOpr. param. wydruku dodatk. rozl.SAPRV70P
VP01_PAGOpracowanie parametrów wydrukuSAPRV70P
VP01_PNAOpracowanie parametrów wydrukuSAPRV70P
VP01_PTCOpracowanie parametrów wydrukuSAPRV70P
VP01_SDOprac. parametrów wydruku SDSAPRV70P
VP01_TCOprac. param. wydruku kontr. handl.SAPRV70P
WFMCVSTARTWFMC: wywoł. wglądu i klastera wgl.WFMCVSTART
VKVNWFMC:RSVIEW01
VNE1Inf. wyj.: tworz. tab. war.-awizo d.SAPMV12A
VNE2Inf. wyj.- Tab. war. -Zm. awizo dos.SAPMV12A
VNE4Kolejności dostępu (awiza dostaw)
VNE5Wgląd V_TNAPN apl. E1
VNE6Schemat inf. wyj.-awiza dostaw
VNE9Warunki: V_T681F dla B E1
VNEAInf. wyj.: tworz. tab. war.-zgr. PTSAPMV12A
VNEBInf. wyj.- Tab. war. -Zm. awizo dos.SAPMV12A
VNECRodzaje warunków (zgrubne prz. tow.)
VNEDKolejności dostępu (zgrubne PT)
VNEEWgląd V_TNAPN apl. M1
VNEFSchemat inf. wyj. zgrubnego PT
VNEGWarunki: V_T681F dla B M1
VNEHWgląd V_TNAPR apl. E1
VNEIWgląd V_TNAPR apl. M1
V/27Warunki do ustalania inf. wyjściowej
V/83Wgląd V_TNAPR Apl. V3
V/86Warunki: V_T681F dla B V1
V/96Kolejność dostępu (pakowanie)
V/99Proced. ustal. inf. wyjśc. pakowania
PRPDBILProfil wydr.: Konf. dok. fakt. EWM
PRPDBILVProfil wydr.: Oprac. dok. fak. w EWMRLE_DRUCKPROFIL
VV31Tworzenie inf. wyjśc.: fakturowanieSAPMV13B
CMD1Tworz. inf. wyjśc.: nabycie bezpośr.SAPMV13B
CMD2Zmiana inf. wyjśc.: nabycie bezpośr.SAPMV13B
CMD3Wyśw. inf. wyjśc.: nabycie bezpośr.SAPMV13B
CCV2Zmiana inf. wyj.: zarządz. dokum.SAPMV13B
V/32Proc. ustal. inf.wyj. dla dok.sprz.
V/36Proc. ustal. inf.wyj. dla dostawy
V/42Proc. ustal. inf.wyj. dla dok. fakt.
V/48Kolejności dostępu (dok. sprzedaży)
V/50Kolejności dostępu (dostawa)
V/54Kolejności dostępu (dok. fakturow.)
V/65Inf.wyj Tab.war./Tworz. wspom. sprz.SAPMV12A
V/66Inf.wyj tab.war./zmiana wspom. sprz.SAPMV12A
V/67Inf.wyj. tab.war./wyśw. wspom. sprz.SAPMV12A
V/68Oprac. kolej. dostępu (kont. handl.)
V/70Oprac. rodz. warunków aplikacji K1
V/72Procedura ustal. inf. wyjśc. (CAS)
V/G1Inf. wyj. tab. war./tworzenie grupySAPMV12A
V/G2Inf.wyj. Tab.war. Zmiana grupySAPMV12A
V/G3Inf.wyj. Tab.war./Wyświetlanie grupySAPMV12A
V/G4Kolejności dostępu (grupy)
V/G5Wgląd V_TNAPR aplikacja K1
V/G6Oprac. rodz. warunk. aplikacji V5
V/G7Wgląd V_TNAPR aplikacja V1
V/G8Grupy procedur ustalające inf.wyjśc.
V/G9Wgląd VN_TNAPR aplik. V2
VV11Tworzenie inf. wyjśc.: sprzedażSAPMV13B
VV12Zmiana inf. wyjśc.: sprzedażSAPMV13B
VV13Wyśw. inf. wyjśc.: sprzedażSAPMV13B
VV21Tworzenie inf. wyjśc.: wysyłkaSAPMV13B
VV22Zmiana inf. wyjśc.: wysyłkaSAPMV13B
VV23Wyśw. inf. wyjśc.: wysyłkaSAPMV13B
VV32Zmiana inf. wyjśc.: fakturowanieSAPMV13B
VV33Wyśw. inf. wyjśc.: fakturowanieSAPMV13B
VVG1Tworzenie inf. wyjśc.: grupaSAPMV13B
VVG2Zmiana inf. wyjśc.: grupySAPMV13B
VVG3Wyśw. inf. wyjśc.: grupySAPMV13B
VF31Informacje wyjściowe z fakturSD70AV3A
OVNAC SD Tabela T685BSAPMSTBM
OVNCC SD Tab. TNAPR FormularzeSAPMSTBM
OVNDC SD Tab.TNAPN Wyjście/funkcja part.SAPMSTBM
OVNFC SD Tabela T685BSAPMSTBM
OVNKC SD Tab. T077D Przyp. inf. wyjśc.SAPMSTBM
OVNLC SD Tabela T685BSAPMSTBM
OVK5C SD Tab. TVKM Grupa kont towarówSAPL080C
OVK8C SD Tab. TVKT Grupa kont klientówSAPL080C
OVL1C SD Tab. VRO Harmonogram transp.SAPL080V
OVNBC SD Tab. TVST Inf. punktu wysyłk.SAPMSTBM
OVNEC SD Tab. TVKO Inf. działu sprzed.SAPMSTBM
OVNGC SD Tab. TVAK Przyp. inf.wyjściowejSAPMSTBM
OVNIC SD Tab. TVLK Przyp. inf.wyjściowejSAPMSTBM
OVNJC SD Tab. TVFK Przyp. inf. wyjśc.SAPMSTBM
OVNMC SD Wymagania wsadowe dla inf.wyj.SAPMSTBM
OVNOC SD Tabela TVKO Form.dla biur.sprz.SAPMSTBM
OVR3C SD Tab. Kalendarz klientaSAPMSTBM
OVR4C SD Tab. Harmonogramy fakturowaniaSAPMSTBM
OVXZC SD Tab. NLS Wskaźnik NielsenaSAPL080S
VNOPC SD-VN Opracowanie TVAK
PRPBILVOpracowanie profilu wydruku fakturyRLE_DRUCKPROFIL
PRPHUKonfiguracja profili wydruku HU
PRPHUVOpracowanie profilu wydruku HURLE_DRUCKPROFIL
V/87Warunki: V_T681F dla B V2
V/88Warunki: V_T681F dla B V3
V/89Warunki: V_T681F dla B V5
V/90Warunki: V_T681F dla B V6
V/91Warunki: V_T681F dla B V7
V/92Warunki: V_T681F dla B K1
V/93Inf.wyj.-tab.war. - Tworz. pakowaniaSAPMV12A
V/94Inf.wyj.- Tab.war.- Zmiana pakowaniaSAPMV12A
V/95Inf.wyj. - Tab.war.- Wyśw. pakowaniaSAPMV12A
V/97Rodzaje inf. wyjśc. pakowania
OVNNWarianty wyprowadzania SD C
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
OMA4Kat. pola V_T681f dla rab. w nat.(M)
OMA5Kat. pola V_T681f dla r. w nat. (SD)
OV33C RV Wgląd V_TVFK_KON
OV34Wgląd V_T687: klucz konta
OV42Rodz. warunków: Sprzed. prod. dod.
OV43Schemat: Sprzedaż prod. dodatk.
OV46Tabela warun.: Sprzed. prod. dod. TSAPMV12A
OV47Tabela war.: Sprzed. prod. dod. ZSAPMV12A
OV48Tabela warun.: Sprzed. prod. dod. WSAPMV12A
OV68Przyp. rodz. fakt.- schem. k. kontr.
OV78Przyp. rodz. fakt.-schem. konta kas.
OV88Przyp. rodz. fakt.-schem. kart kred.
OV98Przyp.: rodz. fakt.-COPA-sch. proj.
MBN1Rabat w naturze-tworzenie (zakup)SAPMV13N
MBN2Rabat w naturze-Zmiana (zakup)SAPMV13N
MBN3Rabat w naturze-Wyświetlanie (zakup)SAPMV13N
KK11Tworzenie warunkuSAPMV13A
KK12Zmiana warunkuSAPMV13A
KK13Wyświetlanie warunkuSAPMV13A
KK14Tworzenie warunku z wzorcemSAPMV13A
LS51Tworzenie strat. wysz. partii - GMSAPMV13H
M/25Rodzaj warunku: kr. teksty do dost.
M/N1Opracowanie dostępu (rab. nat.-kup.)
M/N2Tworzenie tabeli rabatu w naturzeSAPMV12A
M/N3Wyświetlanie tabeli rabatu w naturzeSAPMV12A
M/N4Rodzaje rabatu w naturze-Zakup
M/N5Rabat w naturze: schemat dla zakupu
M/N6Rabat w naturze-schemat kalkulacyjny
S_ALR_87100141Podatki-eksport
S_ALR_87100142Cennik
S_ALR_87100143Indywidualne ceny klienta
S_ALR_87100144Dopłaty i upusty dla materiału
S_ALR_87100145Dopłaty i upusty dla klientów
S_ALR_87100146Dopłaty i upusty dla grupy cen
S_ALR_87100147Dopłaty i upusty dla grupy mat.
S_ALR_87100148Dopłaty i upusty dla klienta/mat.
S_ALR_87100149Dopłaty i upusty dla klienta/mat.
S_ALR_87100150Dopłaty i upusty dla gr.cen.kl/mat.
S_ALR_87100151Dopłaty i upusty dla gr.cen.kl./mat.
S_ALR_87100152Dopłaty i upusty dla gr.cen.kl/mat.
S_ALR_87100153Dopłaty i upusty dla klienta/mat.
S_ALR_87100154Dopłaty i upusty dla klienta/mat.
S_ALR_87100155Dopłaty i upusty dla grupy mat.
S_ALR_87100156Dopłaty i upusty dla grupy cen
S_ALR_87100157Dopłaty i upusty dla klientów
S_ALR_87100158Dopłaty i upusty dla materiału
S_ALR_87100159Indywidualne ceny klienta
S_ALR_87100160Cennik
S_ALR_87100161Podatki-eksport
S_ALR_87100162Fracht Incoterms 1
S_ALR_87100163VAT
S_ALR_87100164Kanada/USA
S_ALR_87100165I.E.P.S Mexiko
S_ALR_87100166Warunki dla klienta
S_ALR_87100167Warunki dla materiału
S_ALR_87100168Warunki hierarchii klientów
S_P99_41000009/1SDBF12L/RV14AK20
V-38Wyświetlanie frachtu 2SAPMV13A
V/03Tworz. tab. warunków (cena sprz.)SAPMV12A
V/04Zmiana tabeli warunków (cena sprz.)SAPMV12A
V/05Wyśw. tabeli warunków: (ceny sprz.)SAPMV12A
V/LEGenerowanie raportów cenowychRV14ALLE
V/N1Opracowanie dost. (rab. w nat.-sp.)
V/N2Tworzenie tabeli rabatu w naturzeSAPMV12A
V/N3Wyświetlanie tab. rabatu w nat. (SD)SAPMV12A
V/N4Rodzaje rabatu w naturze-sprzedaż
V/N5Rabat w naturze: schemat dla SD
V/N6Rabat w naturze-ustalanie schem. SD
V12LCATworzenie listy warunkówSAPMV14A
V12LCBZmiana listy warunkówSAPMV14A
V12LDV_ATworzenie listy warunkówSAPMV14A
V12LDV_BZmiana listy warunkówSAPMV14A
V12LDV_CWyświetlanie listy warunkówSAPMV14A
V12LDV_DWykonanie listy warunkówSAPMV14A
V12LEV_ATworz. listy warunków (Rabat)SAPMV14A
V12LEV_CWyśw. listy warunków (Rabat)SAPMV14A
V12LEV_DWykonanie listy warunków (Rabat)SAPMV14A
V12L_ATworzenie listy warunkówSAPMV14A
V12L_BZmiana listy warunkówSAPMV14A
V12L_CWyświetlanie listy warunkówSAPMV14A
V12L_DWykonanie listy warunkówSAPMV14A
VB(DRozliczenie uzgodnienia rabatowegoRV15C005
XK11Tworzenie warunkuSAPMV13A
XK12Zmiana warunkuSAPMV13A
XK13Wyświetlanie warunkuSAPMV13A
XK14Tworzenie z referencją war.(l. war.)SAPMV13A
XK15Towrzenie warunków (zadanie w tle)SAPMV13A
VB41Tworzenie sprzedaży prod. dodatk.SAPMV13D
VB42Zmiana sprzedaży prod. dodatk.SAPMV13D
VB43Wyświetlanie sprzedaży prod. dodatk.SAPMV13D
VB44Refer. sprzedaży prod. dodatk.SAPMV13D
VBN1Rabat w naturze-tworzenie (dystryb.)SAPMV13N
VBN2Rabat w naturze-zmiana (zbyt)SAPMV13N
VBN3Rabat w naturze-wyświetlanie (zbyt)SAPMV13N
VBOEPrzestawienie waluty-porozum. rabat.RV15C006
VBOFRabat: Aktualizacja fakturSDBONT06
V_I7Warunek: ust. cen - indeks w tle
V_I8Warunki: ust. cen w SD - indeksSAPMV13A
VK+CSprawdzanie danych podstawowych war.SD_CMDC0
VK01Warunki: składnik warunku oknaRV12D101
VK03Tworzenie tabeli warunkówSAPMV12A
VK04Zmiana tabeli warunkówSAPMV12A
VK05Wyświetlanie tabeli warunkówSAPMV12A
VK11Tworzenie warunkuSAPMV13A
VK12Zmiana warunkuSAPMV13A
VK13Wyświetlanie warunkuSAPMV13A
VK14Tworzenie warunku z wzorcemSAPMV13A
VK15Tworzenie warunkuSAPMV13A
VK16Tworzenie warunku z wzorcemSAPMV13A
VK17Zmiana warunkuSAPMV13A
VK18Wyświetlanie warunkuSAPMV13A
VK19Zmiana warunku bez menuSAPMV13A
VK20Wyświetlanie warunku bez menuSAPMV13A
VK31Opracowanie warunków: TworzenieSAPMV13A
VK32Opracowanie warunków: ZmianaSAPMV13A
VK33Opracowanie warunków: WyświetlanieSAPMV13A
VK34Opracowanie warunków: Tw. z refer.SAPMV13A
VKA1Archiwizacja warunków
VKA2Usuwanie warunków
VKA3Ponowne załadowanie warunków
VKA4Archiwizacja porozumień
VKA5Usuwanie porozumień
VKA6Ponowne załadowanie porozumień
VKVFWarunki: okno dialog. dla elem. war.RV12D100
VKVGOpracowanie elementów warunkuRV12D101
VKXXTworzenie testu dla RKASAPMV13A
VKYYZmiana testu dla RKASAPMV13A
VKZZTest RKS - dopłatySAPMV13A
OV64Ustalanie konta: Konta księg. zbior.
OV77Ustalanie konta: Konta kasowe
OV87Konta: Karty kredytowe
OV97Konta: Projekt COPA
OBYFUstal. konta przychodów: Kontrola k.RV61CKOS
COND_POWL_CUS1Warunki: Wariant POWL (nagłówek)
COND_POWL_CUS2Warunki: Wariant POWL (pozycja)
COND_POWL_STARTInform. o warunkach: Urucham. POWLCOND_POWL_LAUNCH
COND_POWL_TESTInf. o warunkach: Testow. typów ob.COND_WIZARD_LAUNCH
V12L3V_DWyk. listy warunków dla ustal. kamp.SAPMV14A
CMPC1Warunki: Katalog pól - ustal. kamp.
CMPC2Tab. warunków: Tworz. (ustal. kamp.)SAPMV12A
CMPC3Tab. warunków: Zmiana (ustal. kamp.)SAPMV12A
CMPC4Tab. warunków: Wyśw. (ustal. kamp.)SAPMV12A
CMPC5Dostęp: Opracowanie (ust. kampanii)
CMPC6Rodzaje warunków: Ustalanie kampanii
CMPC7Schemat: Ustal. kampanii
CMPC8Optymalizacja dostępów (ust. kamp.)
CMPC9Ustalanie schematu dla ust. kampanii
CMP_CUSTIMG Ustalanie kampaniiCMP_CUST
VCH2Zmiana strategii ust. partiiSAPMV13H
VCH3Wyświetlanie strategii ust. partiiSAPMV13H
V_NLTworzenie listy cen nettoSDNETPR0
V12LEV_BZmiana listy warunków (rabat)SAPMV14A
V12L3V_ATworz. listy warunków dla ust. kamp.SAPMV14A
V12L3V_BZmiana listy warunków dla ust. kamp.SAPMV14A
V12L3V_CWyśw. listy warunków dla ust. kamp.SAPMV14A
VBO_FINALFinalizacja uzgodnień rabatuSD_REBATE_FINALIZE_EXTERN
V08_VAR_01War. schem. kalk.: Pomij. warunków
V08_VAR_02War. schem.kal.cen: Wyśw. elem. ceny
VT683S_VAR_AV01Opracowanie war. schematu kalk. cenRV12D002
VT683S_VAR_AV02Opracowanie war. schematu kalk. cenRV12D002
V_QADJKonfiguracja SD dla dostosowania il.
V-31Tworzenie frachtu 1SAPMV13A
V-32Tworzenie frachtu 1 ze wzorcaSAPMV13A
V-33Zmiana frachtu 1SAPMV13A
V-34Tworzenie frachtu 1SAPMV13A
V-35Tworzenie frachtu 1SAPMV13A
V-36Tworzenie frachtu 1 ze wzorcaSAPMV13A
V-37Zmiana frachtu 2SAPMV13A
V-40Wyświetlanie podatków (eksport)SAPMV13A
V-51Zmiana Cena klientaSAPMV13A
V-52Wyświetlanie Cena klientaSAPMV13A
V-61Tworzenie Rabat/dopł. klientaSAPMV13A
V-62Tworzenie rabatów/dopłat ze wzorcaSAPMV13A
V-63Zmiana Rabat/dopłata klientaSAPMV13A
V-64Wyświetlanie Rabat/dopł. klientaSAPMV13A
VOB3Porównanie: Faktury i statystykiRV15B002
V-65Tworzenie Rabat/dopł. dla towaruSAPMV13A
V-66Tworz. ze wz. rab./dopł. dla tow.SAPMV13A
V-67Zmiana Rabat/dopłata dla towaruSAPMV13A
V-68Wyświetl. Rabat/dopł. dla towaruSAPMV13A
V-69Tworzenie GrUstCen dopł./upustSAPMV13A
V-70Tworzenie z ref. GrUstC dopł./upustSAPMV13A
V-71Zmiana GrUstCen dopł./upustSAPMV13A
V-72Wyświetl. GrUstCen dopł./upustSAPMV13A
V-73Tworzenie GrMater dopłata/upustSAPMV13A
V-74Tworz. ze wz. Rab/Dopł dla GrCTwSAPMV13A
V-75Zmiana Rabat/dopł. dla GrCTwSAPMV13A
V-76Wyśw. Rabat/dopł. dla GrCTwSAPMV13A
V-77Tworz. Rab./dopł. dla Kl/GrCTwSAPMV13A
V-78Tw. ze wz. Rab/Dopł dla Kl/GrCTwSAPMV13A
V-79Zmiana Rab./dopł. dla Kl/GrCTwSAPMV13A
V-80Wyśw. Rab./dopł. dla Kl/GrCTwSAPMV13A
V-81Tworz. Rabat/dopł. dla Kl/TwSAPMV13A
V-82Tw. ze wz. rabat/dopł. dla Kl/TwSAPMV13A
V-83Zmiana Rabat/dopł. dla Kl/TwSAPMV13A
V-84Wyśw. Rabat/dopł. dla Kl/TwSAPMV13A
V-85Tworz. GrUstC/GrM dopł./up.SAPMV13A
V-86Tworz. z ref. GrUstC/GrM dopł./upustSAPMV13A
V-87Zmiana GrUstC/GrM dopł./up.SAPMV13A
V-88Wyśw. GrUstC/GrM dopł./up.SAPMV13A
V-89Tworz. GrUstC/GrM dopł./up.SAPMV13A
V-90Tw. ze wz. GrUstC/GrM dopł./upustSAPMV13A
V-91Zmiana GrUstC/GrM dopł./up.SAPMV13A
V-92Wyśw. GrUstC/GrM dopł./upustSAPMV13A
V-93Tworzenie podatków krajowychSAPMV13A
V-94Tworz. podatków krajowych ze wzorcaSAPMV13A
V-95Zmiana podatków krajowychSAPMV13A
V-96Wyświetlanie podatków krajowychSAPMV13A
V-97Tworzenie podatków eksportowychSAPMV13A
V-98Tworzenie podatków eksportowych VATSAPMV13A
V-99Zmiana podatków eksportowychSAPMV13A
V/06Rodz. warunków: Ustalanie cen SD
V/08Warunki: procedura dla A V
VOK0Warunki: ustalanie cen - konfigur.SAPMV80Z
V/49Wgląd V_TNAPN aplik. V2
V/51Wgląd V_TNAPN aplik. V6
V/52Kolejności dostępu - apl. V3
V/53Wgląd V_TNAPR aplik. V4
V/55Wgląd V_TVBUR_NA
V/56Inf.wyj.: tab.war. - tworz. zlec.SAPMV12A
V/57Inf.wyj.: tab.war. - zmiana zlec.SAPMV12A
V/58Inf.wyj.: tab.war. - wyśw. zlec.SAPMV12A
V/59Inf.wyj.: tab.war. - tworz. dost.SAPMV12A
V/60Inf.wyj.: tab.war. - zmiana dost.SAPMV12A
V/61Inf.wyj.: tab.war. - wyśw. dost.SAPMV12A
V/62Inf.wyj.: tab.war. - tworz.dok.fakt.SAPMV12A
V/63Inf.wyj.: tab.war. - zmiana dok.fak.SAPMV12A
V/64Inf.wyj.: tab.war. - wyśw. dok.fakt.SAPMV12A
V/I1Włączenie indeksu warunków
V/I2Ustawianie indeksów warunkówRV15F001
V/I3Warunki: ust. cen w SD - indeksSAPMV13A
V/I4Warunki: ust. cen w SD - indeksSAPMV13A
V/I5Warunek: ust. cen - indeks w tle
V/I6Wyświetlanie warunków przez indeks
V/LATworzenie listy warunkówSAPMV14A
V/LBZmiana listy warunkówSAPMV14A
V/LCWyświetlanie listy warunkówSAPMV14A
V/LDWykonanie listy warunkówSAPMV14A
VB(1Zakresy numerów - rabatSAPMSNUM
VB(2Opracowanie rodz. uzg. rabatowych
VB(3Przegląd grup rodzajów warunków
VB(4Rodz. warun. w gr. rodz. warunków
VB(5Przypisanie: warunek -> Gr.rodz.war.
VB(6Opracowanie grupy rabatu
VB(7Rozliczenie uzgodnienia rabatowegoRV15C001
VB(8Lista uzgodnień rabatowychRV15C002
VB(9Oprac. rodzajów trans. handlowych
VB(AOpracowanie rodzajów promocji
VB(BOpracowanie sterowania kopiowaniem
VB01Tworzenie listy/wykluczeń towarówSAPMV13G
VB02Zmiana listy/wykluczeń towarówSAPMV13G
VB03Wyświetlanie list/wykluczeń towarówSAPMV13G
VB04Wzorzec przypis./wykl. mat. z asort.SAPMV13G
VB11Tworzenie zamienników materiałówSAPMV13D
VB12Zmiana zamienników materiałuSAPMV13D
VB13Wyświetlanie zamienników materiałuSAPMV13D
VB14Wzorcowy zamiennik materiałuSAPMV13D
VB21Tworzenie transakcji handlowejSAPMV13A
VB22Zmiana transakcji handlowejSAPMV13A
VB23Wyświetlanie promocji sprzedażySAPMV13A
VB25Lista transakcji handlowychRV15C004
VB31Tworzenie promocjiSAPMV13A
VB32Zmiana promocjiSAPMV13A
VB33Wyświetlanie promocjiSAPMV13A
VB35Lista promocjiRV15C003
VBO1Tworzenie uzgodnienia rabatowegoSAPMV13A
VBO2Zmiana uzgodnienia rabatowegoSAPMV13A
VBO3Wyświetlanie uzgodnienia rabatowegoSAPMV13A
VCH1Tworzenie strategii ust. partiiSAPMV13H
VK30Opracowanie warunków wariantowych
VKVEWFMC:RV12D002
OV/1Generowanie struktury rekorduRDDSRCG0
OV/2RV program wprowadzania wsadowegoRFBIDE00
OV/3RV program wprowadzania wsadowegoRFBIKR00
OV/4RV program wprowadzania wsadowegoRMMMBIM0
OV/5RV program wprowadzania wsadowegoRV14BTCI
OV/6RV program transferuRVINVB00
OV04C RV Tab. TVAK "lista/wykluczanie"
OV05Tabela warunków: lista/wykluczanie ASAPMV12A
OV06Tabela warunków: lista/wykluczanie CSAPMV12A
OV07Tabela warunków: PrzypDoAs/WyklZAs DSAPMV12A
OV08Tabela warunków: dodanie indeksuSAPMV12A
OV09Tabela warunków: Zmiana indeksuSAPMV12A
OV10Tabela warunków: wyświetl. indeksuSAPMV12A
OV12Rodzaje warunków: ustalanie towaru
OV13Procedura ustalania towaru
OV16Tabela warunków: zastępow. towaru ASAPMV12A
OV17Tabela warunków: zastępow. towaru CSAPMV12A
OV18Tabela warunków: zastępow. towaru DSAPMV12A
OV20Tabela warunków: tworzenie rabatuSAPMV12A
OV21Tabela warunków: zmiana rabatuSAPMV12A
OV22Tabela warunków: wyświetlanie rabatuSAPMV12A
OV29V-T681F: indeks - katalog pól
OV31Opracowanie grupy wykluczeń
OV32Oprac. rodz. warunk. dla grup wykl.
OVBAWarunki: wglądy (ustalanie cen)
OVBBWarunki: kolejn. wglądów A, V, rabat
F/LATworzenie listy warunkówSAPMV14A
F/LBZmiana raportów cenowychSAPMV14A
F/LCWyświetlanie list warunkówSAPMV14A
F/LDUruchamianie raportów cenowychSAPMV14A
VKOAWyszukiwanie konta
VB(COpracowanie sterowania kopiowaniem
OV36V_T681H: archiwizacja warunków
LS52Zmiana strategii wysz. partii - GMSAPMV13H
LS53Wyświetl. strat. wysz. partii - GMSAPMV13H
EAN1Tworzenie mapowania GTINSAPMV13D
EAN2Zmiana mapowania GTINSAPMV13D
EAN3Wyświetlanie mapowania GTINSAPMV13D
EAN4Tworz. mapowania GTIN przez kopiow.SAPMV13D
EANC1Warun.: Katalog pól mapowania GTIN
EANC2Tab war.: Tworzenie (mapow. GTIN)SAPMV12A
EANC3Tab war.: Zmiana (mapowanie GTIN)SAPMV12A
EANC4Tab war.: Wyświetl. (mapow. GTIN)SAPMV12A
EANC5Kolejność dostępu: Mapowanie GTIN
EANC6Rodzaje warunków: Mapowanie GTIN
EANC7Procedura: Mapowanie GTIN
EANC8Defin. proced. dla mapowania GTIN
EANC9Konfiguracja rodzajów wariantów GTIN
EANSIMULATESymulacja mapowania GTINEANP_SIMULATE_GTIN
V12LDVG_ALista war.: Tworz. mapowania GTINSAPMV14A
V12LDVG_BLista war.: Zmiana mapowania GTINSAPMV14A
V12LDVG_CLista warunk.: Wyśw. mapowania GTINSAPMV14A
V12LDVG_DLista war.: Wykon. mapowania GTINSAPMV14A
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
DL11Tworzenie profilu zapisu do plikuSAPMV689
DL10Zapis do plikuSAPMV689
DL12Zmiana profilu zapisu do pliku war.SAPMV689
DL13Wyświetlanie prof. zap. do pl. war.SAPMV689
SDPIQAPICOMPAREPorównanie wyników API zapyt. o cenęSDPIQAPICOMPARE
SDPIQCUSTCHECKKontrola spójności konfiguracjiSDPIQCUSTCHECK
SDPIQRELATTRUEPola używane w BAdI: Zapyt. o cenęSDPIQRELATTRUE
SDPIQRELATTRUE_PLPola używane w BAdI: Zapyt. o cenę
V_NLNTworzenie cennikówSDPIQPRICELIST
SDPIQFTPSETTINGSDefiniowanie ustawień FTPSDPIQFTPSETTINGS
VFPRCCUERATTRIstotne pola dla USER EXITówVFPRCCUERATTR
VFPRCCUERATTR_VIstotne pola dla USER EXITów
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
OV40V_T681F:SprzProdDodatk: Dozw. pola
OV60V_T681F: Wysz. k. kontr.-dozw. pola
OV61Wysz. konta kontrol.: tworzenie tab.SAPMV12A
OV62Wysz. konta kontrol.: zmiana tabeliSAPMV12A
OV63Wysz. konta kontrol.: wyświetl. tab.SAPMV12A
OV65Schemat war. dla wysz. konta kontr.
MY01C MM-PUR kod wysz. dok. zaopatrzeniaSDCLMC00
MY03C MM-PUR kod wysz. dok. zaopatrzeniaSDCLMC00
MY04C MM-PUR kod wysz. dok. zaopatrzeniaSDCLMC00
MY05C MM-PUR kod wysz. dok. zaopatrzeniaSDCLMC00
MY06C MM-PUR kod wysz. dok. zaopatrzeniaSDCLMC00
MY07C MM-PUR kod wysz. dok. zaopatrzeniaSDCLMC00
MY08C MM-PUR kod wysz. dok. zaopatrzeniaSDCLMC00
MY09C MM-PUR kod wysz. dok. zaopatrzeniaSDCLMC00
MY10C MM-PUR kod wysz. dok. zaopatrzeniaSDCLMC00
MY11C MM-PUR kod wysz. dok. zaopatrzeniaSDCLMC00
MY12C MM-PUR kod wysz. dok. zaopatrzeniaSDCLMC00
MY13C MM-PUR kod wysz. dok. zaopatrzeniaSDCLMC00
OV66Rodzaje war.: wyszuk. konta kontrol.
OV71Wysz. konta kasowego: zmiana tabeliSAPMV12A
OV72Wysz. konta kasowego: wyświetl. tab.SAPMV12A
OV73V_T681f: Wysz. k. kontr.-dozw. pola
OV75Wyszuk. konta kasowego: zmiana war.
OV76War.: schemat wyszuk. konta kontrol.
OV80Wysz. konta-karty kred.: wyśw. tab.SAPMV12A
OV81Wysz. konta-karty kred.: zmiana tab.SAPMV12A
OV82Wysz. konta-karty kred.: wyśw. tab.SAPMV12A
OV83V_T681F: Karta kred.-dozw. pola
OV85Rodzaje warunków:wysz. konta k.kred.
OV86Schemat war. dla kart kredytowych
OV90Projekt COPA: tworzenie tab.SAPMV12A
OV91Projekt COPA: zmiana tab.SAPMV12A
OV92Projekt COPA: wyświetlanie tab.SAPMV12A
OV93V_T681F: Projekt COPA dozw. pola
OV95Projekt COPA: rodzaje warunków
OV96Schemat war. dla projektu COPA
OVCOC RV Tab. TVKK (Kontakt <--> STGRP)
OVCTC RV Tab. TKSF "CAS: Grupa statyst.
OVCUC RV Tab. TKSFK "CAS: kol. statyst.
VOA01User-exit listy sprzedażySD_LIST_USEREXIT
V/12Wyszukiwanie konta: Tworzenie tabeliSAPMV12A
V/13Wyszukiwanie konta: Zmiana tabeliSAPMV12A
V/14Wyszukiwanie konta: Wyświetl. tabeliSAPMV12A
VOF01User-exit listy sprzedażySD_LIST_USEREXIT
VOF02User-exit listy sprzedażySD_LIST_USEREXIT
VOK1Wyszukiwanie konta: konfiguracjaSAPMV80C
VOL01User-exit listy sprzedażySD_LIST_USEREXIT
VDF1Wyśw. format rodz.daty/okres
V/09Rodzaje warunków: wyszukiwanie konta
V/11Warunki: procedura wyszuk. konta
VOFMKonfiguracja warunków, formularzySAPMV80H
VOGLDostawy (wygen. i z przetw. zbior.)
VOK2Ustalanie inf. wyjśc.SAPMV80B
VONCForma inf. wyjśc. dla każdej grupy
VORASter. archiwiz. dokumentów sprzedażySAPL0VAR
VORDDefinicja trasy (do R/3 wers. 3.1)RV56VORD
VORKSter. archiwiz. kontaktów handlowychSAPL0VAR
VORLSterowanie archiwizacją dostawSAPL0VAR
VORNCentralne sterowanie archiwizacjiSAPL0VAR
VORRSter. archiwizacją dok. fakturowaniaSAPL0VAR
VPS2Opr.proc.ust.part. dla rodz.kontaktuSAPL080L
VPSKWyśw. proc.ust.part. dla rodz.kont.SAPL080L
VARAArchiwizacja
VUA2Oracowanie proc. niekomp. rodz. dok.SAPL080J
VUA3Wyśw. proc. niekompl. rodzaju dokum.SAPL080H
VUE2Oprac. proc. niekompl. linii harmon.SAPL080J
VUE3Wyśw. proc. niekompl. linii harmon.SAPL080J
VUP2Opacow. procedury niekompl. pozycjiSAPL080J
VUP3Wyśw. procedury niekompl. pozycjiSAPLO80J
VUPAWyśw. procedury niekompl. partneraSAPL080J
ORF1C SD TVST w ustalaniu trasy
ORF2C SD TVLK w ustalaniu trasy
OV23Wykluczenie warunku: SD
OV25V-T681F: Wysz.kon.przych.-dozw.pola
OV26V-T681F: Wysz.towaru - dozwol. pola
OV27V-T681F: Lista wykl. - dozwol. pola
OV28V-T681F: Rabat - dozwolone pola
OV30Wykluczenie warunku: przyp. proced.
OVCAC RV Tab. TVKK "Zak.num Adr > Konto
OVCNC RV Tab. TVKK "Zak.num dla Kont.han
OVE1C SD Tabela T604 nr tow./imp. nr c.
OVE2C SD Tabela T615 urzędy celne
OVE3C SD Tabela T618 sposób transportu
OVE4C SD Tabela T605 "Rodz.działu gosp."
OVE5C RV Tab. T605Z "Prop.rodz.dz.gosp."
OVE6C RV Tab. T616 "Proced. eksp./imp."SAPL080E
OVE7C SD Tabela T616Z "Prop.rodz.op.gos"SAPL080E
OVE8C SD Tabela TVFM "Gr.cen tow-imp/expSAPL080E
OVH4C RV Hierarchia cenowa
OVKFC SD Tabela T005E Kraj/Region/Okręg
OVKGC SD Tabela T005E Okr/Region/Miasto
OVKHC SD Tabela TVAK Rodzaje dok.sprzed.
OVLGC SD Tab. TVLG Gr. wagowa/dostawaSAPMSTBM
OMSPC MM-BD Dziedziny
OVRAC SD Tab. TVSD Grupy stat. klientów
OVRDC SD Zad. w tle dla portfela zleceńSAPMSTBM
OVRFC SD Tabela TVSM Grupa stat. towaruSAPL080K
OVRGC SD Zad. w tle dla najl.klient/tow.SAPMSTBM
OVSHC SD Tabela TVBO Grupy rabatuSAPMSTBM
OVSKC SD Tabela TVPR Grupy prowizjiSAPMSTBM
OVSMC SD Tabela TVAV Pref. przy zakupieSAPL080S
OVSNC SD Tabela TPFKSAPL080S
OVSPC SD MS Rodzaje towarówSAPMM03C
OVSQC SD Tabela TSAB DziałySAPL080S
OVSRC SD Tabela TVPV Uprawn. decyzyjneSAPL080S
OVSTC SD Tabela TVLG Grupy wagowe
OVSWC SD Tabela TVBR Częstotliwość tel.SAPL080S
OVTPC SD Tabela TVFK Procedura faktur.
OVV0C SD Tab. TVCPA Reguła kop. zleceńSAPMSTBM
OVV1C SD Tab.VCPL Reg. kopiowania dostawSAPMSTBM
OVV2C SD Tab.TVCPF Reg. kopiow. faktur.SAPMSTBM
OVV3C SD Tabela TVFS Blok. fakturowaniaSAPL080F
OVV4C SD Tab. TVFSP Przyczyny blok.fakt.
OVV5C SD Tab. TVSA Param. dokum. zbior.
OVV6C SD Tab. TVSA Param. dokum. zbior.
OVV7C SD Tabela VSA
OVVXRodzaje zbiorczych dokumentów dla SDRV080VSA
OVZ0SD-Kon.dos./zap. klien.-Każda l.har.
OVZ1C SD Tab. TMVFP Blok. kontr.dostępn.SAPL080C
OVZ2C SD Tab. TMVF Ster. kontr.dostępn.SAPL080C
OVZ3C SD Tab. TMVFU Kryt. kontr.dostępn.SAPMSTBM
OVZ6C SD Oprac. profilu użyt. V_SD_All
OVZ9SD Sprawdz. dostęp. kontroli klienta
OVZAC SD Zakresy nr/propozycje asortym.SAPMSNUM
OVZBC SD Zakresy nr/podst. dane towaruSAPMSNUM
OVZCC SD Zakresy nr/podst. dane klientaSAPMSNUM
OVZDC SD Niektywny ! NR osoby do kont.SAPMSNUM
OVZEC SD Zakresy nr/dostawcySAPMSNUM
OVZFC SD Zakresy nr/sprzedawcySAPMSNUM
OVZGSD klienci: klasy wymagań
OVZHSD klienci: rodzaje wymagań
OVZISD klient: przypis. wymag./operacji
OVZJDomyślne wartości dla dostępności
VOFNTransakcja wywołania VOFMSDCLVOFM
VOTXNOpracowanie konfiguracji tekstuSAPLV81TN
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
OVFDFormy zabezpieczenia
OVFESchemat zabezp.
OVFFSterowanie schematu zabezpieczenia
OVFGSchemat zabezpieczenia klienta
OVFHSchemat zabezpieczenia dokumentu
OVFIPrzypisanie schematu zabezpieczenia
OVFJUstalanie schematów zabezpieczenia
OVFLObszar zbytu przypisany kredytowi KB
OVA6Grupy kredytowe: Rodzaje operacji
OVA7Związek typów pozycji z kredytem
OVA8Automatyczna kontrola kredytu
OVADPrzypisanie rodzaju dostawy
OVB5Warunki dla tworz. zgł. zapotrzeb.
OVB6Warunki dla pobrania i dostawy tow.
OVB7Warunki dla wydania tow. do dostawy
OVB8Kryteria tworzenia warunków
OVB9Tworzenie indeksu rob. listy dostaw
OVBCKlasy wartości dokumentów
OVBDPrzyp. obszaru kontroli kredytowej
VKM1Zablokowane dokumenty SDRVKRED02
VKM2Zatwierdzone dokumenty SDRVKRED03
VKM3Dokumenty sprzedażyRVKRED04
VKM4Dokumenty SDRVKRED01
VKM5DostawyRVKRED05
VOKRKonfiguracja zatwierdzenia kredytuSAPMV76A

Chcesz być informowany o nowych wpisach?

Ja nie spamuje! Przeczytaj zasady polityki prywatności tego bloga.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x