Transakcje SAP – FI

Najczęściej używane transakcje SAP – moduł FI

Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
BPSHOW00Raport analizy budżetow./plan.łączn.BPSHOW00
CJCOPrzeniesienie budżetu dla projektuRBPGJA01
DECKLata zasobów gotówkowych
F8+0Wyśw. wyszukiwania gł. funkcji FI
F8+1Oprac. wyszukiwania gł. funkcji FI
F8+2Wyśw. grup kwot FI
F8+3Oprac. grup kwot FI
F8+4Opracowanie grup dekretacji
F8+5Opracowanie ogólnego wyszuk.roli
FAGL_DOCTYPE_OIMOprac. rodz. dok. dla poz.sald zer.RFAGL_DOCTYPE_OIM
FAGL_LEDGER_OIMKsięga dla zarządz. poz. nierozlicz.RFAGL_LEDGER_OIM
FM+0Wyśw. ustal. głównej roli FI-FM
FM+1Oprac. ustalania głównej roli FI-FM
FM+2Wyśw. grup kwot FI-FM
FM+3Oprac. grup kwot FI-FM
FM+4Wyśw. grup linii budżet. FI-FM
FM+5Oprac. grup linii budżet. FI-FM
FM+6Wyśw. klas dokumentów FI-FM
FM+7Oprac. klas dokum. FI-FM
FM+8Wyśw. typów czynności FI-FM
FM+9Oprac. typów czynności FI-FM
FM+AWyśw. przypisania klas dok. ->TypDok
FM+BOprac.przypisania klas dok. ->TypDok
FM2EZmiana dokumentu budżetowegoSAPMKBUB
FM2FWyśw. dokumentu budżetowegoSAPMKBUB
FM5IFIFM: Tworzenie funduszuSAPLFM52
FM5SFIFM: Wyświetlanie funduszuSAPLFM52
FM5UFIFM: Zmiana funduszuSAPLFM52
FM6IFIFM: Tworzenie wykorz. funduszuSAPLFM62
FM6SFIFM: Wyświetl. wykorzystania fund.SAPLFM62
FM6UFIFM: Zmiana wykorzystania funduszySAPLFM62
FMC2Konfig. w bieżącym przeb. (FI-FM)
FMCIAPrzetwarzanie pozycji finasowejSAPMFMCI
FMCICWyświetlanie pozycji finansowejSAPMFMCI
FMCIDZmiana pozycji finans.: HierarchiaSAPMFMCI
FMCIEWyśw. pozycji finans.: HierarchiaSAPMFMCI
FMCIHPozycje finans.: Altern. hierarchiaSAPMFMCI
FME1Import formularzy z mandanta 000RKCOBTR5
FME2Import raportów od mandanta 000RKCOBTR3
FME3Transport formularzyRKCOBTR4
FME4Transport raportówRKCOBTR2
FME5Reorganizacja formularzyRKDREOFO
FME6Reorganizacja raportów dochodzeniaRKDREOBE
FME7Reorganizacja danych raportuRKDREODA_NEW
FME8Opracowanie wariantów wsadowychRKPBATCH
FME9Narzędzie przeliczeń - dochodzenieRKCTRTX1
FMEBPrzetwaranie w tle - raport strukt.RKDBAT02
FMEHSAP-EIS: Opracowanie hierarchiiSAPMKXHI
FMEKFMCA: Tworzenie raportu dochodzeniaSAPMKCEE
FMELFMCA: Zmiana raportu dochodzeniaSAPMKCEE
FMEMFMCA: Wyświetlanie raportu dochodz.SAPMKCEE
FMENFMCA: Tworzenie formularzaSAPMKES1
FMEOFMCA: Zmiana formularzaSAPMKES1
FMEPFMCA: Wyświetlanie formularzaSAPMKES1
FMEQFMCA: Wykonanie raportu dochodzeniaSAPMKCEE
FMERFMCA: Monitor. testem dochodzeniaSAPMKCB9
FMEVOpracowanie globalnych zmiennychRKES0101
FMGXWyprow. poz. fin. do pliku UNIXRFFMMDBI81
FMGYTworzenie poz. finans. za pom. UNIXRFFMMDBI85
FMP2Usuwanie wersji planu finans.SAPMKBUD
FMRE_ARCHArchiwizacja rezerwacji środków
FMRE_EWU01Rezerwacje środków: Przeb.wst.EUROEWURA001
FMRE_EWU02Rezerwacje środków: Przeb.dod.EUROEWURA001
FMRE_KERLKZamknięcie rezerwacji środkówRFFMERKK
FMRE_SERLKZamknięcie rezerwacji środkówRFFMERLK
FMRESDISPLAYWyświetlanie rezerwacji środkówRFFMRESDISPLAY
FMREWRezerwacja środków: Kreator rozsz.SAPLFMREW
FMSKKontrola pozycji finansowychRFFMMDC2
FMSSWyświetlanie przypisania statusuSAPLFMS2
FMSUZmiana przypisanego statusuSAPLFMS2
FMU0Wyśw.rodz.dokumentów rezerwacji śr.
FMU1Opracowanie rodz.dok.rezerwacji śr.
FMU2Wyświetlanie wariantów pól rez.środ.
FMU3Opracowanie wariantów pól rezerw.śr.
FMU4Wyświetlanie grup pól rezerw.środków
FMU5Opracowanie grup pól rezerw.środków
FMU6Wyświetlanie wyboru pól rezerw.środ.
FMU7Opracowanie wyboru pól rezerw.środk.
FMU8Wyśw.rodz.wzorców dla rezerw.środków
FMU9Opracowanie rodz.wzorców dla rez.śr.
FMUAWyświetlanie pól rodz.wzorca rez.śr.
FMUBOpracowanie pól rodz.wzorca rez.śr.
FMUCWyświetlanie rodz.ref.dla rezerw.śr.
FMUDOpracowanie rodz.ref.dla rezer.środ.
FMUEWyświetlanie pól rodz.ref.rezerw.śr.
FMUFOpracowanie pól rodz.ref.rezerw.śr.
FMUGWyświetlanie przyczyn decyzji
FMUHOpracowanie przyczyn decyzji
FMUIWyświetlanie grup dla pól Workflow
FMUJOpracowanie grup dla pól Workflow
FMUKWyświetlanie pól w grupach dla WF
FMULOpracowanie pól w grupach dla WF
FMUMWyśw. wyboru pola -> Wariant/Grupa
FMUNOprac. wyboru pola -> Wariant/Grupa
FMUVPrzyp.st.polem do war.rez.środków
FMV1Tworzenie prognozowanych wpływówSAPLFMFR
FMV2Zmiana prognozowanych wpływówSAPLFMFR
FMV3Wyświetlanie prognozowanych wpływówSAPLFMFR
FMV4Zatwierdzanie prognozowanych wpływówSAPLFMFR
FMV5Zmiana dekretacji RB prognoz.wpływówSAPLFMFR
FMV6Ręczna redukacja prognozow. wpływówSAPLFMFR
FMVA01Zbiorcze przetw. dostosowań wartościRFFMVA01
FMVABDDefiniowanie walidacji FI-FMSAPLKBPT
FMVPM1Tworzenie prognoz korekty wart.prz.SAPLFMRS
FMVPM2Zm. prog. korekty dopas. wart. prz.SAPLFMRS
FMVPM3Wyśw.prognoz korekty wart. przych.SAPLFMRS
FMVPM4Zatw. prognoz korekty wart.przych.SAPLFMRS
FMW1Tworzenie blokady środkówSAPLFMFR
FMW2Zmiana blokady środkówSAPLFMFR
FMW3Wyświetlanie blokady środkówSAPLFMFR
FMW4Zatwierdzanie blokady środkówSAPLFMFR
FMW5Zmiana dekr.FI-FM blokada środkówSAPLFMFR
FMWATworzenie przeksięgowania środkówSAPLFMFR
FMWBZmiana przeksięgowania środkówSAPLFMFR
FMWCWyświetlanie przeksięgowania środkówSAPLFMFR
FMWDZatwierdzanie przeksięgow. środkówSAPLFMFR
FMWEZmiana dekr. FI-FM przeks. środkówSAPLFMFR
FMWPM1Tworz. blokady środk. dla kor.wart.SAPLFMRS
FMWPM2Zmiana blokady środ. dla dopas.wart.SAPLFMRS
FMWPM3Wyświetl.blok.środk. dla dopas.wart.SAPLFMRS
FMWPM4Zatwierdz.blok.środ. dla dopas.wart.SAPLFMRS
FMX1Tworzenie rezerwacji środkówSAPLFMFR
FMX2Zmiana rezerwacji środkówSAPLFMFR
FMX3Wyświetlenie rezerwacji środkówSAPLFMFR
FMX4Zatwierdzanie rezerwacji środkówSAPLFMFR
FMX5Zmiana dekr. FI-FM rezerw. środkówSAPLFMFR
FMX6Ręczna redukcja rezerwacji środkówSAPLFMFR
FMXPM1Rezerw. środków: Tworz.dopas.wart.SAPLFMRS
FMXPM2Rezerw. środków: Zmiana dopas.wart.SAPLFMRS
FMXPM3Rezerw. środków: Wyświet.dopas.wart.SAPLFMRS
FMXPM4Rezerw. środków: Zatw. dopas. wart.SAPLFMRS
FMY1Tworzenie wst. unier. środkówSAPLFMFR
FMY2Zmiana wstępnego unier. środkówSAPLFMFR
FMY3Wyświetlanie wstępnego unier.środkówSAPLFMFR
FMY4Zatwierdzanie wst. unier. środkówSAPLFMFR
FMY5Zmiana dekr. FI-FM wst.unier.środ.SAPLFMFR
FMY6Ręczna redukcja wst.unier.środkówSAPLFMFR
FMYPM1Rezerw. środków: Tworz. dopas. wart.SAPLFMRS
FMYPM2Rezerw. środków: Zmiana dopas.wart.SAPLFMRS
FMYPM3Rezerw. środków: Wyświetl.dopas.war.SAPLFMRS
FMYPM4Rezerw. środków: Zatw.dopas.wart.SAPLFMRS
FMZ1Tworzenie unieruchomienia środkówSAPLFMFR
FMZ2Zmiana rezerwacji funduszySAPLFMFR
FMZ3Wyświetlanie rezerwacji funduszySAPLFMFR
FMZ4Zatwierdz. unieruchomienia środkówSAPLFMFR
FMZ5Zmiana dekr. FI-FM unier. środkówSAPLFMFR
FMZ6Ręczna redukcja rezerwacji funduszySAPLFMFR
FMZPM1Rezerw. środków: Tworz.dopas.wart.SAPLFMRS
FMZPM2Rezerw. środków: Zmiana dopas.wart.SAPLFMRS
FMZPM3Unier. środków: Wyśw. dostos. wart.SAPLFMRS
FMZPM4Rezerw. fund.: Zatwierdz.dopas.wart.SAPLFMRS
FMZZPrzeszacowanie rezerwacji środkówRFFMBW00
ISE0Kontrola budżetu fiansowegoMENUISE0
ISP4TekstMENUISP4
KO2AZmiana dokumentu budżetowegoSAPMKBUB
KO2BWyświetlanie dokumentu budżetuSAPMKBUB
KOCOPrzeniesienie budżetu dla zleceńRBPGJA02
OF09FI-FM: Kontrola spójnościSAPMFM00
OF14Utworzenie obszaru finansowego
OF15Opracowanie obszaru finansowego - RB
OF16Aktywow./deakt. rachunkowości budż.
OF18Przyporządkowanie JG do obszaru fin.
OF19Opracowanie zakresu num.: FM_BELEG2SAPMSNUM
OF22Wersje planowania finansowegoROOBP100
OF24Przypisanie domyślnego stan. finans.
OF30Przypisanie wariantu ROb do okr. fin
OF31Przyp. profili planów do okr. fin.
OF32Przypisanie wariantu ROb do okr. fin
OF33Przyp. zakresu numerów do okr. fin.
OF34Przyp. profilu budżetu do okr. fin.
OF35Przyp. profilu statusu do okr. fin.
OF51Oprac. zakresu numerów: FM_CTRNR01SAPMSNUM
OFC2Opracowanie zakresu num.: FM_BELEGCOSAPMSNUM
OFD1Zarz. budż.: Usuwanie danych podst.RFFMMDD1
OFD5Usuwanie funduszy i celu zast.fund.RFFMMDD4
OFD8Usuwanie pozycji fin. z konta KGRFFMDL03
OFDAObszary finansowe - Parametry roczne
OFDERB: Usuw. poz. finans. w obsz. fin.RFFMMDD1
OFDM1Usuw. rezerwacji środków dla mandan.RFDLKBLA
OFDM2Wybiórcze usuwanie rezerwacji środk.RFDLKBLX
OFE1Oprac. rez. rodz. dokum. dla HR/PM
OFGHKolejność w parametrach ogólnych
OFK1Oprac. typów kryteriów poz. finans.SAPL0FMK
OFK2Opracowanie grup typów kryteriówSAPL0FMK
OFK3Przypisanie typu kryteriów do grupySAPL0FMK
OFK4Opracowanie kryteriówSAPL0FMK
OFKAOpracowanie wart. przen. rek. sumar.SAPLFM11
OFMR0Globalne ustawienia dla rezerw.środ.
OFMR1Rez.środków: Opracowanie prz.blokow.
OFMR2Wst.rezer.środ.:Wyświetl.prz.blok.
OFMR3Opracowanie reguł transferu dekret.
OFMR5Przyp. operacji do reguł transferu
OFMR6Opracowanie rodzajów wzorca
OIS0Kontrola budżetu fiansowegoMENUOIS0
OK60Opracowanie zakr.num.wewn. dokumentuSAPMSNUM
OK70Opracowanie zakresu num.: EF_GROUPNBSAPMSNUM
OK91Oprac. zakresu numerów: BP_BPDKSAPMSNUM
OPFPUstawianie wersji cen stałychSAPMKFPC
RFFMCCF_DISPWyświetlanie dokumentu ZRORFFMCCF_DISPLAY_REORG
S_P99_41000147RFFMRE10
TCMKKontrola budżetu fiansowegoMENUTCMK
TFMNKontrola przepływów pieniężnychMENUTFMN
UD96Wpływy zwiększające budżetRFFMUD96
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
/LSIERP/MATURITYKod T do wykonywania programu MATU/LSIERP/FS_LAM_MATU_REP
/LSIERP/PROCEEDSPrzetwarzanie pozycji przychodów/LSIERP/FS_LAM_PROC_UI
0FIEHGF001_01Definiowanie metod obsługi
0FIEHGF002_01Przygotowanie danych obiektów
0FILAKonfiguracja LAE - ekran początkowySAPLFILACUST
0FILA_CALL_FMKonfiguracja LAE - ekran początkowySAPLFILACUST
0FILA_EXPL_001Poziomy hier. - Leasing Explorer
0FILA000RPowody zmiany
0FILA000R_1Definiowanie powodów zmian
0FILA001_2Definiowanie procesów dostosowania
0FILA001CE_1Procesy zmiany NEWL
0FILA001CE_2Definiowanie procesów dostosowania
0FILA001CE_3Procesy zmiany UPGR
0FILA001CE_4Procesy zmiany ROLL
0FILA001CE_5Procesy zmiany BLEX
0FILA001CE_6Procesy zmiany CONT
0FILA001CE_7Procesy zmiany RNEW
0FILA001S_1Podprocesy
0FILA003_1Ustal. wart. za pomocą interp. form.
0FILA003_10Ustal. wart. za pomocą ustal. wart.
0FILA003_11Ustal. salda księg. rozl. międzyokr.
0FILA003_13Ustal. wart. za pomocą transferu
0FILA003_14Wart. księg. netto w momencie rozch.
0FILA003_15Przegląd zdefiniow. ID wartości
0FILA003_16Ustal. wart. za pomocą ustal. wart.
0FILA003_2Ustal. wart. za pom. przyp. stałych
0FILA003_3Ustal. wart. za pomocą obsł. wart.
0FILA003_4Ustal. wart. za pomocą ustal. wart.
0FILA003_5Ustal. wart. za pomocą ustal. wart.
0FILA003_6Ustal. wart. za pomocą ustal. wart.
0FILA003_7ID wart. poprz. wejściowego
0FILA003_8Ustal. wart. za pomocą metody
0FILA003_9Ustal. wart. za pomocą wyprowadz.
0FILA003CF_1Przypisanie planu płat. do $CASHPREV
0FILA003M_1ID wart. dla późniejszego wykorzyst.
0FILA003MV_1Ustal. wart. za pomocą ustal. wart.
0FILA004_1Przypis. operacji do rodz. operacji
0FILA005_1Przypis. struktury dla wyszuk. kont
0FILA006_1Przyp. jedn. gosp. do klucza grupow.
0FILA007_1Przejęcie wartości z rodz. warunków
0FILA007C_1Uzup. pl. płatn. podst. o ID wart.
0FILA007CF_1Definicja planów płatności
0FILA007VC_1Ustal. wart. za pomocą kalkulacji
0FILA008_1Przyp. jedn. gosp. do klucza grupow.
0FILA008G_1Definicja klucza grupowania JG
0FILA009_1Dane dla defin. planu płatn. z ID
0FILA009_10Wypełn. str. podst. dla klas. fin.
0FILA009_11Wypełn. strukt. podst. dla walidacji
0FILA009_12Wypeł. str. podst. dla wypr. ok. uż.
0FILA009_13Definicje - księgow. przychodu
0FILA009_15Defin. księgow. dost. wart. początk.
0FILA009_16Ogólne inform. dla oper. akt. trw.
0FILA009_17Definicje - ustaw. param. amortyz.
0FILA009_19Wypełn. struktury IDAT dla sterow.
0FILA009_2Wypełn. strukt. podst. dla substyt.
0FILA009_20Wypełn. struktury IDAT dla sterow.
0FILA009_21Zmiana specyfikacji - Parametr am.
0FILA009_22Wypełnienie strukt. do zmiany akt.
0FILA009_23Wypełnianie strukt.za pom. ID wart.
0FILA009_24Wypełnianie strukt.za pom. ID wart.
0FILA009_3Wypełn. strukt. podst. dla wyprow.
0FILA009_4Wypeł. str. dla tworz. skł. akt. tr.
0FILA009_5Definicje - ustaw. param. amortyz.
0FILA009_6Definicje - księgow. przychodu
0FILA009_7Definicje - księgowanie rozchodu
0FILA009_8Przypis. struktury dla wyszuk. kont
0FILA009_9Wypeł. str. podst. dla wyszuk. wal.
0FILA00970Definicje - księgowanie rozchodu
0FILA009F_1Dane dot. czasu dla księgowań
0FILA009F_2Dane dla definicji planu płatności
0FILA009V_1Transfer wartości z pozycji umowy
0FILA009V_2Transf. wart. z rek. d. podst. mat.
0FILA009V_3Transfer wartości z klasyfikacji
0FILA009V_4Trans. wart. z rek. d. podst. klien.
0FILA009V_6Przejęcie wartości z LAE_CRM_CLASS
0FILA011_1Wskaźniki opcji
0FILA110_1Kolejn./etapy kontroli ustal. wart.
0FILA110_2Kolejność/etapy kontr. walidacji
0FILA110_3Kolejność/etapy kontr. klasyfikacji
0FILAACCRULE_1PSF dla klasyfikacji w CRM
0FILAALOG_01Lista procesów
0FILACHECK_01Lista procesów
0FILACHECK_02Lista podprocesów
0FILACHECK_03Lista miejsc użycia metod
0FILACHECK_04Konfiguracja - ID wartości
0FILACHECK_05Konfiguracja metod
0FILACOMPSETLAE: Definiowanie składników aplik.FILA_CUST_COMPONENT_SET
0FILACREATE_01Generowanie wpisów tabeli
0FILAFA001_1Przypis. operacji do rodz. operacji
0FILAFA002_1Przypisanie PSF do obszaru wyceny
0FILAFA003_1Definicje roszerzenia produktu
0FILAHELP_01Lista kontr. wykorzyst. FILAE-MSGNO
0FILAHELP_02Lista miejsc użycia nr błędów w LAE
0FILAHELP_03Lista miejsc użycia nr błędów w FIAA
0FILAHELP_04Lista transakcji parametrycznych
0FILAIMGKonfiguracja LAE - ekran początkowySAPLFILACUST
0FILAIMG_ADJRozruch IMG dla konfiguracji klienta
0FILAIMG_CLASSRozruch IMG dla klasyf. finansow.
0FILAIMG_CUSTRozruch IMG dla konfiguracji klienta
0FILAIMG_SYSTRozruch IMG dla konfiguracji system.
0FILAIRCM_1Przyp. jedn. gosp. do klucza grupow.
0FILALAYOUTZakładka: eksplorator/dostosowaniaRAVC0ALA
0FILALAYOUTADMNZakładka: eksplorator/dostosowaniaRAVC0ALA
0FILALC001_1Definicja grupy klasyf. finansowania
0FILALC002_2Definicja klas finansowania
0FILALC002TO_1Definicje roszerzenia produktu
0FILALC003_1Przypisanie struktury dla klasyfik.
0FILALDB000_01Strukt. war. wyboru - składnik
0FILALDB000_02Przypis. ID wart. dla pól logicz. BD
0FILALDB000_03Strukt. warunku wyboru - nagłówek
0FILALDB001_01Definiow. ustal. bazy danych
0FILALDB001_02Definiow. ustal. bazy danych
0FILANDURDETUstal. okresów użytk. aktywów trw.
0FILASTRUC_ACCDETLeasing: Wyszuk. kont dla rozl. m.
0FILASTRUC_ACINFRozszerz. struktury dla substytucji
0FILASTRUC_DATESParam. klasyfikacji finansowania
0FILASTRUC_DEPPARMUstal. zwyk. okr. użytk. akt. trw.
0FILASTRUC_LCS_PARAMParam. klasyfikacji finansowania
0FILASTRUC_LDB_ITEMSPola dostosowania struktury log. BD
0FILASTRUC_LVS_PARAMParametry walidacji
0FILASTRUC_NDURDETUstal. zwyk. okr. użytk. akt. trw.
0FILASTRUC_POINFRozszerz. struktury dla substytucji
0FILASTRUC_VALSUPRozszerz. struktury dla substytucji
0FILASTRUC_VSRDETWalid. dost. strukt./Ustal. substyt.
0FILASUBST0SubstytucjaSAPMFILACUST
0FILASUBST1Klasyfikacja finansowania
0FILASUBST3Reguły ustal. wart. poprzez substyt.
0FILAVAL1Walidacja kroków przetwarzania
0FILAVSRDEFWyprowadz. kolejności kontroli
0FILAVSRDEF_CLASWyprowadz. kolejności kontroli
0FILAVSRDEF_VALIWyprowadz. kolejności kontroli
0FILAVSRDEF_VALUWyprowadz. kolejności kontroli
0FIOTP001_1Wyszuk. kont grupowania dokum.
0FIOTP003_1Sterowanie księgow.-Księg. jednoz.
0FIOTPKOFIDEFOpracowanie wyszukiwania konta
AACCOBJWyświet. aktyw. elementów dekretacjiRAACCOBJ01
AATENV1Tworzenie zbioru danychFAA_TENV_RETRIEVE_DATA_COLLECT
AATENV2Tworzenie przypadków testowychFAA_TENV_TEST_CASE_CREATION
AATENV3Wykonanie przypadków testowychFAA_TENV_TEST_CASE_EXECUTION
AB01LWprow. operacji akt. trw.SAPLAMDPS2I
ABAALAmortyzacja nieplanowaSAPLAMDPS2I
ABAKLOstatni rozchód na kompl. akt. trw.SAPLAMDPS2I
ABAOLRozchód przez sprzedaż bez odbiorcySAPLAMDPS2I
ABAVLRozchód przez zezłomowanieSAPLAMDPS2I
ABAWLPrzeszacowanieSAPLAMDPS2I
ABCOLKsięgow. koryg. w obszarach
ABGFLNota uznaniowa w roku nast. rachunkuSAPLAMDPS2I
ABGLLWprow. noty uznaniowej w roku rach.SAPLAMDPS2I
ABIFLWspieranie inwestycjiSAPLAMDPS2I
ABMALAmortyzacja ręcznaSAPLAMDPS2I
ABMRLRęczne przeniesienie rezerwSAPLAMDPS2I
ABNALAktywowanie uzupełniająceSAPLAMDPS2I
ABNELPrzychód dodatkowySAPLAMDPS2I
ABNKLKoszty dodatkoweSAPLAMDPS2I
ABSOLPozostałe operacje
ABSTLAnaliza uzgodnienia FI-AAFAA_GL_RECON
ABUBNPrzeks. między obszaramiSAPLAMDPS2I
ABUMLPrzeksięgowanie wewn. jednoski gosp.SAPLAMDPS2I
ABUZSMOpracow. schem. poz. księg.
ABZELPrzychód z produkcji własnejSAPLAMDPS2I
ABZOLAutom.księg.przeciwstawne przychoduSAPLAMDPS2I
ABZPLPrzychód ze spółki powiązanejSAPLAMDPS2I
ABZULAnulowanie odpisuSAPLAMDPS2I
ACC01Opracowanie konta FI-AA
ACCMAPKonwersja obszarów wyceny
ACEPSADFILA1Wyszuk. kont ACE: FILA Obszar 1
ACEPSADFILA1CUSTWyszuk. kont ACE: FILA Obszar 1
ACEPSADFILA2Wyszuk. kont ACE: FILA Obszar 2
ACEPSADFILA2CUSTWyszuk. kont ACE: FILA Obszar 2
ACSETOprac. rodz. kont dla ob. dekr.
AFABNKsięgowanie amortyzacjiRAPOST2000
ANSICHTOpracowanie wglądów aktywów trwałychRAVCLUST
AO69Dekretacja KTNAIB
AO85Dekretacja przychodów
AO86Dekretacja rozchodów
AO87Dekr. przeszacowań na wart. początk.
AO90Dekretacja przychodów
AO90_OLDDekretacja przychodówRAVCLUST
AO93Dekretacja amortyzacji zwykłej
AO94Dekretacja amortyzacji specjalnej
AO95Dekretacja amortyzacji nieplanowej
AO96Dekretacja przeniesienia rezerw
AO97Dekretacja przeszacowania na amortyz
AO98Dekretacja odsetek
AO99Dekretacja obszarów wyprowadzonych
AO99_OLDDekretacja obszarów wyprowadzonychRAVCLUST
APER_RESETPonowne ustawienie okr. przeb. ks.RAPERDEL
AR11NDotacje do inwestycjiRAINZU10N
AR29NPon. i nowa wycena aktywów trw.RAAUFW02
AS100Przejęcie starych danych przez ExcelSAPMALSMEX
AS11_FMIMTworzenie podnumeru inwest. rozpocz.RA_CREATE_ASSET_FM
ASKBNOkres. przebieg księgow. stanuRAPERB2000
AT01Tworz. st. rek. danych podst. AktTrwSAPLAIST
AT02Zmiana st. rek. danych podst. AktTrwSAPLAIST
AT03Wyśw. st. rek. danych podst. AktTrwSAPLAIST
AT11Tworzenie starego podnru akt. trw.SAPLAIST
AT21Tworzenie starego kompl. akt. trw.SAPLAIST
AT22Zmiana star. kompl. AktTrwSAPLAIST
AT23Wyśw. starego kompleksu akt. trw.SAPLAIST
AT24Tworz. st. kompl. akt. trw. przeds.SAPLAIST
AT81Tworzenie starego zestawieniaSAPLAIST
AT82Zmiana starego zestawieniaSAPLAIST
AT83Wyświetlanie starego zestawieniaSAPLAIST
AT84Tworzenie podnumeru starego zestaw.SAPLAIST
AT91Tworz. star. SkłAktTrwSAPLAIST
AT92Zmiana star. SkłAktTrwSAPLAIST
AT93Wyśw. starego SkłAktTrwSAPLAIST
AT94Tworz. podnru starego SkłAktTrwSAPLAIST
EWX1Analiza FI: Nierozliczone pozycjeEWURA001
EWX2Analiza FI: Nierozliczone pozycjeEWURA001
EWX3Analizator FI: Dostos. podz. dokum.EWURA001
EWX5Analiza FI: Kontrola rodz. kosztówEWURA001
EWX7Księg. FI: Dodatk. księg. dokum.EWURA001
F.52KG: Naliczanie odsetek od saldSAPMS38M
F-06Księgowanie wpływu płatnościSAPMF05A
F-07Księgowanie płatności własnejSAPMF05A
F13LAutom. rozliczanie spec. dla księgiSAPF124
F61AArchiwizacja banków
FAA_CHECK_ACTIVATIONKontrola możliwości aktywacjiRACHECK_ACTIVATION_PARVAL
FAA_CHEK_AREA_4_PARVKontrola konfiguracji obszaruRACHECK_AREASETTINGS_4_PARVAL
FAA_DO_ACTIVATIONKontrola i aktywacjaRACHECK_ACTIVATION_PARVAL
FAA_FINS1_PRECHECKPreCheck dla migracji aktywówRASFIN_MIGR_PRECHECK
FAGL_104Rez. na należn. nieściąg. br. (nowa)FAGL_DR_PROVISION
FAGL_ACTIV_SPLIT_CCAktywacja rozdziel. dokumentów
FAGL_ACTIVATE_ITAktywacja wyświetlania pozycji poj.RFSEPA01
FAGL_ACTIVATE_OPAktywacja zarządzania poz. nierozl.FAGL_SWITCH_TO_OPEN_ITEM
FAGL_ACTIVATIONAktywacja elastycznej KG
FAGL_BELNROpracowanie zakresu n-rów not pierw.
FAGL_BELNR_LDRodz. dok. dla not pierw. w księdze
FAGL_CHECK_ACCOUNTKontrola kont KG dla rozdziału dok.FAGL_CHECK_ACCOUNT_LINETYPE
FAGL_CHECK_DOC_TYPEKontrola rodz.dokum. dla rozdz.dok.FAGL_CHECK_CUST_DOC_TYPE
FAGL_CHECK_LINETYPEKontrola zdarz. gosp. dla dokum.FAGL_CHECK_DOC_ITEM_CATEGORIES
FAGL_CHECK_OBJAnaliza niespójności numerów ob.EWURA001
FAGL_CO_01FAGL_YEC_POSTINGS KolumbiaFAGL_YEC_POSTINGS
FAGL_CO_02FAGL_YEC_POSTINGS_EHP4 KolumbiaFAGL_YEC_POSTINGS_EHP4
FAGL_CO_PLANTransfer dok. plan. CO do ERP GLRGUREC50
FAGL_COFI_GENERATOREZI: Generowanie transferu pólFAGL_COFI_GENERATOR
FAGL_COMP_SUM_RUNIDPorównanie sumFAGL_COMP_SUM_RUNID
FAGL_DELUsuwanie danych operacji z księgiRGUDEL00
FAGL_DOCNROprac. zakresu n-rów dla n-ru dok.
FAGL_DOCNR_LDRodz. dok. dla numerów dok. elast.KG
FAGL_EHP4_T001B_COFIOtwieranie i zamykanie okresów spr.
FAGL_FC_TRANSPrzeliczanie waluty saldFAGL_FC_TRANSLATION
FAGL_FC_VALWycena w walucie obcejFAGL_FC_VALUATION
FAGL_FCBALDodatkowe cechy
FAGL_FCVWycena w walucie obcejFAGL_FCV
FAGL_FCV_SNROOpracowanie zakr. numerów: FAGL_FCVSAPMSNUM
FAGL_FLEXGL_IMGIMG dla elastycznej KGRFAGL_FLEXGL_IMG
FAGL_FR_01FAGL_YEC_POSTINGS FrancjaFAGL_YEC_POSTINGS
FAGL_FR_02FAGL_YEC_POSTINGS_EHP4 FrancjaFAGL_YEC_POSTINGS_EHP4
FAGL_GINSInstalacja księgi głównejSAPLFAGL_CREATE_INCLUDES
FAGL_IT_01FAGL_YEC_POSTINGS WłochyFAGL_YEC_POSTINGS
FAGL_IT_02FAGL_YEC_POSTINGS_EHP4 WłochyFAGL_YEC_POSTINGS_EHP4
FAGL_MIG_ACTIVATERozpoczęcie migracjiFAGL_MIG_ACTIVATE
FAGL_MIG_ADJUSTProtokół dopasowania spec. dla dok.FAGL_MIG_REPORT_ADJUSTMENTS
FAGL_MIG_CRESPLITPrzetwarzanie PN dla rozdz. dokum.FAGL_MIG_OPITEMS_CRESPLIT
FAGL_MIG_CRESUMGenerowanie przeniesienia salda PNFAGL_MIG_OPITEMS_CRESUM
FAGL_MIG_FICHANDod. dekretacja dokumentów FI (Ak.)FAGL_MIG_FICHAN
FAGL_MIG_FICHATDod.dekretacja dokum. FI (Wybór)FAGL_MIG_FICHAT
FAGL_MIG_FINISHZakończenie migracjiFAGL_MIG_FINISH
FAGL_MIG_GCACPorównanie z kopią bezpieczeństwaFAGL_MIG_GCAC
FAGL_MIG_OPFILLLista robocza dla nierozlicz. poz.FAGL_MIG_OPITEMS_FILL
FAGL_MIG_REPORT_SUMWygener. wpisy dla tabeli sumar.FAGL_MIG_SUM_STATUS
FAGL_MIG_REPOSTDodatkowe księgowanie w migracjiFAGL_MIG_SUBSEQ_POST
FAGL_MIG_REPOST_OPPrzejęcie NP do nowej KGFAGL_MIG_SUBSEQ_POST_OPITEMS
FAGL_MIG_RESTORE_ALLPełne ponowne ustawienie migracjiFAGL_MIG_RESTORE
FAGL_MIG_RESTORE_OPPon. ustawianie migracji dla NPFAGL_MIG_RESTORE
FAGL_MIG_RESTORE_RPPonowne ustawianie migr. dla dokum.FAGL_MIG_RESTORE
FAGL_MIG_RPFILLLista rob. dla dokumentów migracjiFAGL_MIG_RPITEMS_FILL
FAGL_MIG_SELECTUstalenie obiektów migracjiFAGL_MIG_SELECTION
FAGL_MIG_SHOW_SPLWyświetlanie wyników rozdziału dok.FAGL_MIG_REPORT_SPLITRESULT
FAGL_MIG_SIM_SPLSymulacja rozdziału dokumentuFAGL_SHOW_SPLIT
FAGL_MIG_SPLITDodatkowe księg. inform. rozdziałuFAGL_MIG_RPITEMS_CRESPLIT
FAGL_MIG_STATUSZestawienie statusu migracjiFAGL_MIG_REPORT_STATUS
FAGL_MIGDS_REST_ALLPełne ponowne ustawienie migracjiFAGL_MIG_DS_RESTORE
FAGL_MIGDS_REST_OPPon. ustawianie migracji dla NPFAGL_MIG_DS_RESTORE
FAGL_MIGDS_REST_RPPonowne ustawianie migr. dla dokum.FAGL_MIG_DS_RESTORE
FAGL_ML_ADJUSTUzgodnienie z kontami bilansowymi FIFAGL_ML_ADJUST_INITIAL
FAGL_MM_RECONPorównanie sald KG - Gosp. mater.FAGL_MM_RECON
FAGL_OBH1C FI Zakresy. nr dokum.: Kopiow. JGFAGL_NRIV10
FAGL_OBH2C FI Zakresy nr dokum.: Kopiow. ROFAGL_NRIV20
FAGL_PL_LCOprac. zakr. numerów dla dok. plan.
FAGL_PLAN_ACT_SECZint. plan. dla wtór. rodz. kosztówFAGL_PLAN_ACT_SEC
FAGL_PLAN_VTPrzeniesienie salda danych planowychFAGL_PLAN_VTR
FAGL_PRCTR_AUTHAktywacja kontroli upr. centrum zys.
FAGL_PROT_EXAMPLESchowek logówFAGL_PROT_EXAMPLE
FAGL_PT_01FAGL_YEC_POSTINGS PortugaliaFAGL_YEC_POSTINGS
FAGL_PT_02FAGL_YEC_POSTINGS_EHP4 PortugaliaFAGL_YEC_POSTINGS_EHP4
FAGL_REORG_CUST1Nieakt.: Reorg. ogr. na poz. plan.
FAGL_REORG_CUST2Nieakt.: Reorg. ogran. na poz. pak.
FAGL_REORG_CUST3Nieakt.: Reorg. ogr. rodz. dok. prz.
FAGL_RMIGRTransfer raportu EC-PCA do FI-GL(n.)FAGL_RMIGR
FAGL_RMIGR_LOGTransfer raportów PCA: LogFAGL_RMIGR_LOG
FAGL_RO_01FAGL_YEC_POSTINGS RumuniaFAGL_YEC_POSTINGS
FAGL_RO_02FAGL_YEC_POSTINGS_EHP4 RumuniaFAGL_YEC_POSTINGS_EHP4
FAGL_RPACKNieakt.: Reorg. przetw. pakietuSAPLFAGL_RPLAN
FAGL_RPLANNieakt.: Reorg. przetw. planuSAPLFAGL_RPLAN
FAGL_RREASSIGN_MDNieakt.: Reorg. zmiana dekr. DPodstFAGL_REORG_REASSIGN
FAGL_RREPOSTNieakt.: Reorg. przeksięgowaniaFAGL_REORG_REPOST
FAGL_RRI_CUSTInterfejs raportu - konfig. FI-CO
FAGL_RSNAPNieakt.: Reorg. - migawkaFAGL_REORG_SNAPSHOT
FAGL_RSNAPSHOWNieakt.: Reorg. - wyśw. migawkiFAGL_RSNAPSHOT_SHOW
FAGL_RUNID_INITWycofanie sumar.transferu dokumentówFAGL_RUNID_INIT
FAGL_SCENARIOOprac. scenariuszy w elastycznej KG
FAGL_SCENARIO_ASSPrzypis. scenariuszy w elast. KG
FAGL_SCENARIO_ASSIGNPrzypisanie scenariuszy dla księgi
FAGL_SCVAKonfiguracja podz.: Analiza zmianFAGL_SCV_ANALYZE
FAGL_SK_01FAGL_YEC_POSTINGS SłowacjaFAGL_YEC_POSTINGS
FAGL_SK_02FAGL_YEC_POSTINGS_EHP4 SłowacjaFAGL_YEC_POSTINGS_EHP4
FAGL_SPLIT_FL2Dodatkowe cechy
FAGL_SUP_DOCSPrzeglądarka dokumentów FIFAGL_SPL_SUPPORT_DOC_BROWSER
FAGL_SUPPORTFAGL Support ToolsFAGL_SUPPORT
FAGL_SUPPORT_JOBSPlan. zadań w tle dla programówFAGL_SUPPORT_JOB_SCHEDULER
FAGL_TR_01FAGL_YEC_POSTINGS TurcjaFAGL_YEC_POSTINGS
FAGL_TR_02FAGL_YEC_POSTINGS_ehp4 TurcjaFAGL_YEC_POSTINGS_EHP4
FAGL_TRANS_SUBMITZaharmonogr. zadań dla FAGL_FC_TRANSFAGL_TRANS_SUBMIT
FAGL_TRGT_LDGRPrzypisanie RLV -> Grupa księgi
FAGL_UPL_CFKG: Odczyt z pliku przenies. saldaFAGL_UPLOAD_CARRY_FORWARD
FAGL_VAL_LOGWycena protokołu walidacjiFAGL_VAL_LOG
FAGL_VALIDATEWalidacja połączeń dekretacji
FAGL_VPROVGenerowanie wirt. dostawcy inf. KGFAGL_VPROV
FAGL_WZ_NEW_RULEKreator: Nowa reguła podz. dokum.
FAGL_WZ_SPLIT_CONFKreator: Konfiguracja podz. dokum.
FAGL21Tworzenie rolowania Księgi GłównejSAPMGLRE
FAGL22Zmiana rolowania Księgi GłównejSAPMGLRE
FAGL23Wyświetl. rolowania Księgi GłównejSAPMGLRE
FAGL24Usuwanie rolowania Księgi GłównejSAPMGLRE
FAGL25Wykonanie rolowania Księgi GłównejSAPMGLRV
FAGL3KEHKG: Domyślne centrum zysku
FAGLAL3Sumaryczny transfer dokumentówFAGL_ALE_SEND
FAGLB03Wyświetlanie saldaFAGL_ACCOUNT_BALANCE
FAGLB03AWyświetlanie saldaFAGL_ACCOUNT_BALANCE
FAGLBW01KG: Generowanie struktur ekstr.RGUCBIW0_PI
FAGLBW03KG: Przypisanie źródła danych/księgiRGUCBIW1_PI
FAGLCOFIFLUPKsięg. uzup. CO->FI z listy roboczejFAGL_COFI_FOLLOWUP_POSTING
FAGLCOFIIMGKonfig. przenies. księgow. CO->FIFAGL_COFI_IMG
FAGLCOFILOGDISPWyświetlanie logu aplikacjiFAGL_COFI_APPLLOG_DISP
FAGLCOFITRACEADMINZarządz. śledz. przen. księg. onlineFAGL_COFI_TRACE_ADMIN
FAGLCOFITRACEDELUsuw. danych śledz. przenies. księg.FAGL_COFI_TRACE_DEL
FAGLCOFITRACEOFFWył. śledz. dla przen. księg. onlineFAGL_COFI_TRACE_ON_OFF
FAGLCOFITRACEONWłącz. śledz. dla przen. księg. onl.FAGL_COFI_TRACE_ON_OFF
FAGLCOFITRACESHOWWyśw. śledz. przen. księg. online
FAGLCOFITRNSFRCODOCSTransfer dok. CO do zewn. Rachunkow.FAGL_COFI_TRANSFER_CODOCS
FAGLCOFIWRKLSTDISPWyświetlanie listy roboczej
FAGLCOFIWRKLSTEDITEdycja listy roboczej
FAGLCOFIWRKLSTTRACEWyśw.: lista rob. + dane śledzenia
FAGLCORCUzgodnienie CO - FIFAGL_COFI_RECON
FAGLF03UzgodnienieTFC_COMPARE_VZ
FAGLF101Posortowana lista/PrzegrupowanieFAGL_CL_REGROUP
FAGLGA11KG: Tworzenie rozłożenia rzecz.SAPMKAL1
FAGLGA12KG: Zmiana rozłożenia rzeczywistegoSAPMKAL1
FAGLGA13KG: Wyświetlanie rozłożenia rzecz.SAPMKAL1
FAGLGA14KG: Usuwanie rozłożenia rzecz.SAPMKAL1
FAGLGA15KG: Przeprowadzene rozłożenia rzecz.SAPMKGA2
FAGLGA16KG: Przegląd rozłożenia rzecz.SAPMKGA1
FAGLGA27KG: Tworzenie rozłożenia plan.SAPMKAL1
FAGLGA28KG: Zmiana rozłożenia plan.SAPMKAL1
FAGLGA29KG: Wyświetlanie rozłożenia plan.SAPMKAL1
FAGLGA2AKG: Usuwanie rozłożenia plan.SAPMKAL1
FAGLGA2BKG: Przeprowadzenie rozłożenia plan.SAPMKGA2
FAGLGA2CKG: Przegląd rozłożenia plan.SAPMKGA1
FAGLGA31KG: Tworzenie rozdziału rzeczywist.SAPMKAL1
FAGLGA32KG: Zmiana rozdziału rzeczywistegoSAPMKAL1
FAGLGA33KG: Wyświetlanie rozdziału rzeczyw.SAPMKAL1
FAGLGA34KG: Usuwanie rozdziału rzeczywistegoSAPMKAL1
FAGLGA35KG: Przeprow. rozdziału rzeczywist.SAPMKGA2
FAGLGA36KG: Przegląd rozdziału rzeczywistegoSAPMKGA1
FAGLGA47KG: Tworzenie rozdziału plan.SAPMKAL1
FAGLGA48KG: Zmiana rozdziału plan.SAPMKAL1
FAGLGA49KG: Wyświetlanie rozdziału plan.SAPMKAL1
FAGLGA4AKG: Usuwanie rozdziału plan.SAPMKAL1
FAGLGA4BKG: Wykonywanie rozdziału plan.SAPMKGA2
FAGLGA4CKG: Przegląd rozdziału plan.SAPMKGA1
FAGLGCLEAktywacja planowych pozycji pojedyn.RGPLEP01
FAGLGP52Kopiowanie wzorca planuSAPMGPLC
FAGLGP52NKopiowanie wzorca planuFAGL_PLAN_COPY
FAGLGVTRKG: Przeniesienie saldaSAPFGVTR
FAGLL03Pozycje pojedyncze kont KG (nowe)FAGL_ACCOUNT_ITEMS_GL
FAGLLOGLogi: AdministracjaFAGL_APPL_LOG_ADMIN
FAGLP03Wyświetlanie plan. pozycji poj.FAGL_PLAN_ITEMS_GL
FAGLPLCKsięga Główna: Zmiana formatu plan.SAPMKES1
FAGLPLDKsięga Główna: Wyśw. formatu plan.SAPMKES1
FAGLPLIKsięga Główna: Tworz. formatu plan.SAPMKES1
FAGLPLSETKsięga Gł.: Ustaw. profilu planistyRG_SET_PROFIL_AND_TABLE
FAGLSKFKsięgowanie wskaźn. stat. (Rzecz.)FAGLSKF_POST_LOCAL
FAGLSKF1Księg. wsk. statystycznych (Plan)FAGLSKF_POST_LOCAL
FAGLSKF3Wsk. statystyczne: Zestaw. okresuFAGLSKF_DISPLAY_PERIOD
FAGLSKF4Wskaźniki statystyczne: Wyśw. dokum.FAGLSKF_SHOW_DOCUMENT
FAGLSKF5Wsk. statystyczne: Storno dokumentuFAGLSKF_CANCEL_DOCUMENT
FAGLSKF6Wsk. statystyczne: Ponowne księg.COFAGLSKF_REPOSTING_FROM_CO
FAGLSKF7Wsk. statystyczne: Pon. księg. FIFAGLSKF_REPOSTING_FROM_FI
FAGLSKF8Wsk. statystyczne: Dod. księg. PCAFAGLSKF_REPOSTING_FROM_PCA
FAGLSKFRWsk. statystyczne: Lista dok. stornaFAGLSKF_SHOW_DOCUMENT_LIST
FAGLSL25Wykonanie rolowania Księgi GłównejSAPMGLRV
FB01LOgólne księgowanie dla grupy ks.
FB03LWyświetlanie dokum. - wgląd do KG
FB05LKsięgowanie z rozl. gr. ksiąg
FB1SRozliczanie konta KGSAPMF05A
FB1SLRozl. konta KG grupy ksiąg
FB41Księg. zobow. podatkowychSAPMF05A
FB50LWprow. dokumen. konta KG dla gr.ks.
FBB1Księg. wyceny w obcej walucieSAPMF05A
FBCJRaport kasowySAPMFCJ0
FBCJ3Wyświetlanie raportu kasowegoSAPMFCJ0
FBCJC0C FI opracow. tabeli TCJ_C_JOURNALS
FBCJC1Zakr. numerów - dok. dzien. kasowego
FBCJC2C FI obsługa tabeli TCJ_TRANSACTIONS
FBCJC3C FI obsługa tabeli TCJ_PRINT
FBCJC5Opracow. grup numerów dla dok. kas.
FBCJC6Opracowanie zakr. numerów: CAJO_DOC3SAPMSNUM
FBL3Wyświetlanie poj. pozycji k-ta KGRFEPOS00
FBL4Zmiana poj. pozycji k-ta KGRFEPOS00
FBMEBankiMENUFBME
FBPMProgram nośników płatności PMWSAPFPAYM
FCAAArchiwizacja czeków
FCC1Karty płatnicze: RozliczenieSAPMS38M
FCC2Karty płatnicze: Powtórzenie rozl.SAPMS38M
FCC3Karty płatnicze: Usuwanie protokołuSAPMS38M
FCC4Karty płatnicze: Wyświetlanie prot.
FCCRZestawienia kart płatniczychSAPMFCCR
FCML4Prz. czasu rzecz. dla rów. kosz. pr.
FEBPSWczytanie pliku rozliczenia DUPRFEBKAPSP
FG99Elast. księga gł.: Wybór raportówRKKBRPTR
FIAA_MESSAGES_SEARCHWyszukiwanie spraw. SE91 w FIAAFIAA_HELP_MESSAGES_SEARCH
FIAAHELPProgramy pomocy FI-AA
FIAAHELP_DARKPomocniczy program koord. FI-AASAPLAA_CUS_TOOLS
FIEH01Przetwarzanie błędnych umówFIEHLIST
FILA_LC_TESTKlasyfikacja leasinguRLALCBR0
FILA_RE_C_CATDefiniowanie rodzajów refinansowania
FILA_RE_C_CAT_CPrzypisanie ID podatku i kont rozl.
FILA_RE_C_CHGPRPrzypisanie klastrów procesu zmiany
FILA_RE_C_EVENTPrzypisanie procesów
FILA_RE_C_RFFGener. zak. wierz. term. - plan pł.
FILA_RE_C_VALPrzypisanie ID wartości do rodz.ref.
FILA_RE_DOC_FLOWWyśw. obiegu dok. dla refinansowaniaFILA_RE_DOCFLOW
FILA_RE_MASTEROpracowanie programu refinansowaniaFILA_RE_MASTER
FILA_RE_NR1Oprac. zakresu numerów: Refinansow.SAPMSNUM
FILA_RE_RETURNTworzenie transzy transakcji zwr.FILA_RE_SELECT_RETURN
FILA_RE_SELECTTworzenie transzy refinansowaniaFILA_RE_SELECT_LEASING
FILA_RE_TRANCHEPrzetwarzanie transzy refinansowaniaFILA_RE_TRANCHE
FILA_RE_TRANCHE_POAktualizacja transzy refinansowaniaFILA_RE_TRANCHE_POSTING
FILA_RE_TRANCHE_PRAktualizacja transzy trans. zwr.FILA_RE_TRANCHE_POSTING
FILA_RE_TRANS_POSTPrzeksięg. kont KG: Dostawcy/Odb.FILA_RE_POSTING
FILA_WRITE_DOWNDostosowanie pozost. wart.FILA_WRITE_DOWN
FILA_WRITE_DOWN_UNDOWycofanie dostos.wart.rezyd.FILA_WRITE_DOWN
FILAACETRANSTransfer dokum. ACE do RachunkowościFILA_ACE_PSTNGS_2_ACC_TRANSFER
FILAADJRęczne zmiany zawartości ID wartościFILA_ADJUSTMENT_VALUEID
FILAADJ_2Ręczne zmiany zawartości ID wartościSAPLFILADM
FILAADJREVAnulowanie zmiany ID wartościFILA_ADJUSTMENT_VALUEID_REV
FILAADJREV_2Anulowanie zmiany ID wartościSAPLFILADM
FILAADMNEkran początkowy przetwarz. proces.SAPLFILATEST
FILACHECKTworz. listy dostęp. progr. pomoc.SAPLFILATOOL
FILACUSTworz. listy dostęp. progr. pomoc.SAPLFILATOOL
FILAEXAMUmowa leasingowa: Analiza procesuSAPLFILATEST
FILAEXAMXPrzetwarzanie procesów (rozszerz.)SAPLFILATEST
FILAEXPLWyświetlanie umowy leasinguSAPLFILAEXPL
FILAFIRECONUzgodnienie Accrual Engine z FIFILA_FI_RECONCILIATION
FILAHELPTworz. listy dostęp. progr. pomoc.SAPLFILATOOL
FILASTRUC_LVS_PARAMParametry walidacji
FILASYSTRozruch IMG dla konfiguracji system.
FILATESTEkran początkowy przetwarz. proces.SAPLFILATEST
FILAVSRDEFWyszukiw. substytucji/walidacji
FILAVSRDEF_CLASSWyszuk. kol. kontr. klas. finans.
FILAVSRDEF_CRMCWysz. kol. kontr. dla klas. ust. cen
FILAVSRDEF_VALIDWyszukiwanie walidacji
FILAVSRDEF_VALUEWyszuk. substyt. wyszukiw. wart.
FIOTP_NRIVOprac. zakr. nrów księg. jednoraz.
FIOTPKOFIMAINTAINOpracowanie reguł wyprowadz. wpisów
FISL_VPROVGenerowanie wirt. dost. infor. SLFISL_VPROV
FMPEBADJKorekty podatkuFMPEB_TAXADJUST
FMPEBTILWykaz dokumentówFMPEB_TAXCALC
FMPEBTRANSPrzeksięgowania z podatkami
FMPEBTTLSumy podatkówFMPEB_TAXLIST
FS01Tworzenie rekordu danych podst.SAPMF02H
FS02Zmiana rekordu danych podst.SAPMF02H
FS03Wyświetlanie rekordu danych podst.SAPMF02H
FS04Zmiany konta KG - centralnieSAPMF01A
FS05Blokowanie rekordu danych podst.SAPMF02H
FS06Zaznacz. danych podst. do usunięciaSAPMF02H
FS10Saldo konta KGSAPMF42B
FSAAWyśw. adresów dla potwierdzeń sald
FSE0_EXP_AHS_NODESEksp.dan.-bil.elek.:Poz.rej.akt.trw.
FSE0_EXPORT_DETAILSEksport danych dla e-bil.: Konta
FSE0_EXPORT_NODESEksport danych dla e-bil.: Pozycje
FSE0_EXPORT_NODESITXEks. danych dla e-bilansu: ITaxBA
FSE0_XBRLStr. bil./RZiS zg. z taksonomią XBRLFAGL_BSPL_XBRL
FSE1_XBRLStrukt. bil./RZiS z taksonomii XBRLFAGL_FSV_UPLOAD_XBRL_TAXONOMY
FSE1_XBRL_COPYPrzyp. konta przej. str. bil./RZiSFAGL_FSV_COPY_ASSIGNMENTS_XBRL
FSE2Zmiana struktury bilansu/RZiSRFGSBSTR
FSE2_XBRLZmiana struktury bilansu/RZiS (XBRL)RFGSBSTR
FSE3Wyświetlanie struktury bil./RZiSRFGSBSTR
FSE3_XBRLWyświetlanie struk. bil./RZiS (XBRL)RFGSBSTR
FSE5NWprowadzenie planowaniaSAPMF02E
FSE6NWyświetlanie planowaniaSAPMF02E
FSE7Oprac. bilansu i RZiS-tekst j.obcySAPMF02E
FSE8Wyśw. tekstów w j. obcym-bil. i RZiSSAPMF02E
FSE9Automatyczny formularz bilansu/RZiSSAPMF02E
FSL_VALU_NROprac. zakresu numerów: Wycena SLRFSLVALUATIONNR
FSM1Tworzenie konta wzorcowegoSAPMF02H
FSM2Zmiana konta wzorcowegoSAPMF02H
FSM3Wyświetlanie konta wzorcowegoSAPMF02H
FSM4Zmiany konta wzorcowegoSAPMF01A
FSM5Usuwanie konta wzorcowegoSAPF053R
FSP1Tworzenie rek. podst. w planie kontSAPMF02H
FSP2Zmiana danych podst. w planie kontSAPMF02H
FSP3Wyświetl. rek. podst. w planie kontSAPMF02H
FSP4Zmiany konta KG - plan kontSAPMF01A
FSP5Blokowanie rek. podst. w planie kontSAPMF02H
FSP6Usuwanie zazn. rekordu w planie kontSAPMF02H
FSS1Tworzenie rek. podst. w jedn. gosp.SAPMF02H
FSS2Zmiana rekordu podst. w jedn. gosp.SAPMF02H
FSS3Wyświetl. rek. podst. w jedn. gosp.SAPMF02H
FSS4Zmiany konta KG w jedn. gosp.SAPMF01A
FSSAWyśw. kryt. ogr. dla potwier. saldSAPF130
FSSPZmiana kryteriów ogr. potw. saldSAPF130
FST2Opracowanie nazwy kontaSAPMF02H
FST3Wyświetlanie nazwy kontaSAPMF02H
FV50LWst. wpr. dok. konta KG dla gr. ks.
GCD0_EXPORT_DETAILSBilans elektr.: Wyświetlanie GCD
GCD0_EXPORT_SHLDRWspólnik z globalnych danych ogól.
GCD1_XBRLWersja GCD z taksonomii XBRLFAGL_FSV_UPLOAD_XBRL_GCD
GCD2_XBRLZmiana kontroli GCDFAGL_XBRL_GCD_DETAIL_TREE
GL10Elastyczna KG: Wielkość obrotówRGGL10
GLA1Aktywacja elastycznej księgi głównejRGUT000GL
GLBWWycena w obcej wal.: Konta KGSAPMS38M
GLC1Elastyczna KG: WalutyRGUT882M
GLC2Elast. KG: Aktywacja księgi lok.RGUT882M_LOCAL
GLCFPrzen. salda: Agregacja kont ZiSRGUT882M
GLDEElast. KG: Usuwanie danych operacjiRGUDEL00
GLFLEXCUSElastyczna Księga GłównaMENUGLFLEXCUS
GLFLEXIMGKonfigur. elastycznej KGRGGLFLEXIMG
GLFLEXSPLElastyczna Księga GłównaMENUGLFLEXSPL
GLGCU1Dod. ksieg. dokum. do KG ERPRGURECGLFLEX
GLGCU2Kopiowanie wielkości obrotówRGCOPYGLT0
GLL1Tworzenie księgiSAPMGCU0
GLL2Zmiana księgiSAPMGCU0
GLL3Wyświetlanie księgiSAPMGCU0
GLL4Usuwanie księgiSAPMGCU0
GLLIAktywacja lokalnych poz. poj. planuRGPLEP01
GLN1Elastyczna KG: Rzecz. rodzaje dokum.
GLN2Elastyczna KG: Plan. rodzaje dokum.
GLP2Elastyczna KG: Wersje
GLPAWyszukiwanie kont przeciwstawnych
GLPVElastyczna KG: Wersje
GLR1Elastyczna KG: Tworz. księgi rolow.SAPMGCU0
GLR2Elastyczna KG: Zmiana księgi rolow.SAPMGCU0
GLR3Elastyczna KG: Wyśw. księgi rolow.SAPMGCU0
GLR4Elastyczna KG: Usuw. księgi rolow.SAPMGCU0
GP52NLokalne dane źródłowe do planuFAGL_PLAN_COPY
GSP_CDOpracow. stałych
GSP_KDOpracowanie wyszukiwania konta
GSP_KD1Opracowanie wysz. konta: Saldo zer.SAPGLT1TRANSACTION
GSP_KD2Opracowanie wysz. konta: Linie dod.SAPGLT1TRANSACTION
GSP_LDDefiniowanie typu pozycji
GSP_LZ1Wewn. przypisanie SAP - Typ pozycji
GSP_LZ2Przypisanie nr konta - typ pozycji
GSP_MDDefiniowanie procedury rozdziału
GSP_PDDefiniowanie procesu gosp.
GSP_RDDefiniowanie reguły rozdziału
GSP_VDDefiniowanie wariantu proc. gosp.
GSP_VZ1Przypisanie trans. - wariant procesu
GSP_VZ2Przypisanie rodz.op. MM - war.proc.
GSP_VZ3Przypisanie rodz.op. FI - war.proc.
HDBVIEWSAnaliza i generowanie wglądów BDHSAPLFAGL_VIEWS_GENERATE
NGLMMonitorowanie konfig. i efektywn.NEWGL_MONITOR
OADBDefinicja obszarów wyceny
OADB_WZTworzenie równoległej wycenyAWIZ_OADB
OAMKZmiana kont zbiorczych
OB_GLACC31Przyp. wniosku o zmianę konta KG
OB58_XBRLC FI Wgląd opracowania V_T011_XBRL
OBGCD_REPORTERDefin. os. zgł. glob. danych og.
OBGCD_REVNDefin. rewizji glob. danych og.
OBGCD_XBRLDefin. wersji glob. danych og.
OBPM1Opracowanie formatu nośnika płatn.
OBPM1AWyświetlanie formatów nośników płat.
OBPM2Opracowanie celu zastosowania
OBPM3Formaty nośników płatności (klient)
OBPM4Warianty wyboru nośników płatnościRFOBPM40
OBRXElast. KG: Opracowanie wyboru rap.SAPMKKB5
OBX2C FI tabela T030B podział dokum.SAPMFKM0
OBZ4CTPismo dotyczące korespondencji płat.
OBZHC FI Opracowanie tabeli TCCFI
OBZIC FI Oprac. tabeli TCCAA
OCR1Karty płatnicze: Wyniki kontroli
OCR2Karty płatnicze: Wyniki kontroli
OCR3Karty płatnicze: Wyniki kontroli
OCR4Karty płatnicze: Wyniki kontroli
QISR_PCR60vc_scenariusz dla typu kom. 60 (PCR)QISR_PCR
RCOPCA_VPROVGenerowanie wirt. dostawcy inf. PCARCOPCA_VPROV
S_AC0_52000887Należności: Centrum zysku
S_AC0_52000888Zobowiązania: Centrum zysku
S_AL0_19000002BAdI FAGL_COFI_LNITEM_SELSAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
S_ALR_87100802Przyp. pozycji nierozl. z zarz.PN
S_ALR_87100803Zwrot podatku naliczonego
S_E38_98000088Gr. CenZys odchyl. plan.-rzecz.
S_E38_98000089Gr.CenZys plan./plan./rzecz.
S_E38_98000090Grupa centr. zysku wskaźniki
S_E38_98000091Porównanie centrów zysku RoI
S_E38_98000092Segment odchyl. plan.-rzecz.
S_E38_98000093Segment plan./plan./rzecz.
S_E38_98000094Segment wskaźniki
S_E38_98000095Porównanie segmentów RoI
S_EB5_05000741Porównanie ksiąg
S_EBJ_98000234Działanie konfiguracyjneSAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
S_EBS_44000137Porównanie ksiąg
S_P00_07000221Lista handlowa UE w form. KND
S_PCO_36000218Segment należności
S_PCO_36000219Segment zobowiązań
S_PL0_86000028Bilans/RZiS Porównanie rzecz./rzecz.
S_PL0_86000029Bilans/RZiS Porównanie plan./rzecz.
S_PL0_86000030Konta KG - salda
S_PL0_86000031Obroty na kontach - stan konta
S_PL0_86000032Lista sald ze strukturą SAP
S_PLN_06000113Uzgodn.- Accrual Engine z finansami
S_PLN_16000126Wywoł. konfiguracji za pom. trans.SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
S_PLN_16000127Wywoł. konfiguracji za pom. trans.SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
S_PLN_16000133Wywoł. konfiguracji za pom. trans.SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
S_XB7_96000045IMGSAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
S_XB7_96000046IMGSAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
S_XB7_96000052IMGSAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
S_XB7_96000056IMGSAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
S_XB7_96000057IMGSAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
S_XB7_96000093IMGSAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
S_XB7_96000108Uruchomienie okresowego prz. rozl.
S_XB7_96000109Stornowanie przebiegu rozl. międz.
S_XB7_96000110Unreasonable Accounting IIR
S_XB7_96000111Accrual Engine - przeniesienie salda
S_XB7_96000167IMGSAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
S_XB7_96000168IMGSAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
S_XB7_96000195S_XB7_96000195SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
S_XB7_96000199S_XB7_96000199SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
S_XB7_96000238IMGSAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
S_XB7_96000239Nadzwyczajna wewn. stopa procentowa
S_XB7_96000240Błędne umowy
S_XB7_96000241Błędne umowy
S_XB7_96000248Wyświetlanie skalkul. rozl. międz.
S_XB7_96000249Wyświetlanie zaksięgowanych RM
WPCARealizacja przebiegu rozliczeniaRFCCSSTT
WPCDUsuwanie protokołu rozliczeniaRFCCDLOG
WPCPProtokół rozliczenia - karty płat.
WPCWPowtórzenie przebiegu rozliczeniaRFCCRSTT
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
/KYK/T_OKKSUstawianie ORK
ACCRMenu osobiste: Volker HofmannMENUACCR
ACCR01Dok. rozl. międzyokres.: TworzenieSAPMACCR01
ACCR02Dokument rozl. międzyokres.: ZmianaSAPMACCR01
ACCR03Dok. rozl. międzyokr.: WyświetlanieSAPMACCR01
ACCR04Wykonanie rozliczenia międzyokresow.RACCRPROCESS
ACCR05Wyświetl. protokołu rozl. międzyokr.RACCRAPPLOG
ACCR06Usuw. protokołu rozl. międzyokres.RACCRAPPLOGDEL
ACCR07Stornowanie rozliczenia międzyokres.RACCRREVERSAL
AKOFC FI Opracowanie tabeli TAKOF
CFINIMGKonfiguracja Finansów centralnychFIN_CFIN_DISPLAY_IMG
DOCCHG_FB05Księgowanie z rozliczeniemSAPMF05A
ERS_ITZarządzanie zakr. numerów: ERS_IT
F.01Raport ABAP/4: BilansSAPMS38M
F.02Dziennik zbiorczySAPMS38M
F.03UzgodnienieSAPMS38M
F.04KG: Raporty handlu zagranicz.SAPMS38M
F.05Wycena w walucie obcej
F.06Wycena w obcej wal.: Konta KGSAPMS38M
F.07KG: Przeniesienie saldaSAPMS38M
F.08Księga Główna: Zestawienie saldSAPMS38M
F.09Księga główna: Lista kontSAPMS38M
F.0AKG: Raport FTR na dyskietkę
F.0BKG: Ttworzenie Z2 do Z4RFAWVZ40
F.10Księga główna: Plan kontSAPMS38M
F.11KG: Księga główna z pliku dok.SAPMS38M
F.12Wstępne zgłoszenie podatku VATSAPMS38M
F.13Rozlicz.autom. bez podania walutySAPF124
F.14Raport: Wykon. księg. okres.SAPMS38M
F.15Raport: Lista księg. okres.SAPMS38M
F.16Raport ABAP/4: Przen. salda KGSAPFGVTR
F.17Raport: Potwierdz. sald odb.SAPMS38M
F.18Raport: Potwier. sald dost.SAPMS38M
F.19KG: Rozliczenie zakupuSAPMS38M
F.1AStatystyka odbiorców/dostawcówSAPF130P
F.1BIndeks central i filiiSAPF130Z
F.20Odbiorcy: Lista kontSAPMS38M
F.21Odbiorcy: Nierozl. pozycjeSAPMS38M
F.22Odbiorcy: Grupowanie NPSAPMS38M
F.23Odbiorcy: Zestawienie saldSAPMS38M
F.24Odbiorcy: Naliczanie karnych ods.SAPMS38M
F.25Kopiał wekslowySAPMS38M
F.26Odbiorcy: Odsetki od saldaSAPMS38M
F.29Odb.: Utw. syst. inform. 1SAPMFKM0
F.2ANal.ods.zal.od odb.: Księg.(bez NP)
F.2BNal.ods.zal.od odb: Księg.(z NP)
F.2CNal. zal. ods. od odb.: bez księg.
F.2DOdbiorcy: porów. danych podst. FI-SD
F.30Odb.: Anal. systemu informac.RFDRRANZ
F.36Wydruk formul. wst. zgł. podat. (DE)
F.38Przeksięgowanie podatków odroczonychRFUMSV25
F.40Dostawcy: Lista kontSAPMS38M
F.41Dostawcy: Nierozl. pozycjeSAPMS38M
F.42Dostawcy: Zestawienie saldSAPMS38M
F.44Dostawcy: Oprocentowanie saldSAPMS38M
F.45Dostawcy: Utw. syst. inf. 1SAPMFKM0
F.46Dostawcy: Analiza syst. inf.RFKRRANZ
F.48Dostawcy: Porówn. danych podst.FI-MM
F.4AObl. ods. zal. dost.: Księg.(bez NP)
F.4BObl. ods. zal. dost.: Księg.(bez NP)
F.4CObl. ods. zal. dost.: bez księgowań
F.50KG: Dalsze obciążenie RZiSSAPF181
F.51KG: Nierozliczone pozycjeSAPMS38M
F.53KG: Rejestr dekretacjiSAPMS38M
F.54Księga główna: Struktura listy saldSAPMS38M
F.57Księga Gł.: Usuw. dokum. wzorcowychSAPMFKM0
F.5DKG: Aktual. dalszej korekty (DG/CZ)SAPMS38M
F.5EKG: Księg. dalszej korekty (DG/CZ)SAPMS38M
F.5FKG: Protokół dalszej korekty (DG/CZ)SAPMS38M
F.5GKG: Dalsza korekta (DG/CZ)SAPMF00H
F.64Korespondencja: Opracowanie żądańSAPMS38M
F.65Korespondencja: Wydruk listów (Odb.)
F.66Korespondencja: Wydruk listów (dost)
F.70Monitowanie żądania płatności wekslaRFWMAN00
F.71KND z dyskietką: Okazanie wekslaRFWEDX00
F.75Rozszerzone informacje o wekslachRFWEKO01
F.80Zbiorcze storno. dokumentów
F.81Storno dokum. rozliczeń międzyokr.
F.93Oprac. zobow. weksl.i pozost.ryzykaRFWOBL00
F_71KND z dyskietką: Okazanie wekslaRFWEDX00
F_75Rozszerzone informacje o wekslachRFWEKO01
F_76Rozszerzony kopiał wekslowy (ALV)RFWEKO02
F_77C FI Obsługa Tabeli T045D
F_79C FI Obsługa tabeli T045G
F_90C FI Obsługa tabeli T045F
F_IT_01Raport RFSUMB00 WłochyRFSUMB00_IT
F_RFUMSV25Przeksięgowanie odrocz. podatku
F_TIBAN_WO_ACCNOWgląd oprac. TIBAN_WO_ACCNO (modyf.)RF_TIBAN_WO_ACCNO
F_VC_T007_GL_ACCKraj: Kod podatku - konta KG
F000KsięgowośćMENUF000
F-01Wprowadzanie dokumentu wzorcowegoSAPMF05A
F010Raport: Zmiana roku obrotow.SAPF010
F-02Wprowadzenie księgowanie konta KGSAPMF05A
F-03Rozliczanie konta KGSAPMF05A
F-04Likwidacja rozliczeniaSAPMF05A
F-05Księg. wyceny w obcej walucieSAPMF05A
F101Raport ABAP/4: Korekty bilansoweSAPF101
F107Przebieg wyceny FISAPF107V
F107_A2MTPrzypisanie rodz.operacji do czyn.
F107_MT2APrzypisanie rodz.operacji do czyn.
F107_PROVFI Rezerwy
F107_PROV_RPFI Dyskonto należności/zobowiązań
F107_PROVMETHFI Metody obliczania rezerw
F110Parametry płatn. automat.SAPF110V
F110SAutomat. planowanie programu płatn.SAPMS38M
F13EAutom. rozliczenie z walutą stand.SAPF124
F150MonitowanieSAPF150V
F17PPotwierdzenie salda odb. jako PDFSAPF130D_PDF
F-18Płatność z wydrukiem
F18PPotwierdzenie salda dost. jako PDFSAPF130K_PDF
F-19Stornowanie księgowania pro memoriaSAPMF05A
F-20Storno zobowiązania wekslowegoSAPMF05A
F-21Wprowadzanie przeksięgowaniaSAPMF05A
F-22Wprowadzanie faktury odbiorcySAPMF05A
F-23Cofnięcie żądania weksla
F-25Rozliczenie weksla zwrotnegoSAPMF05A
F-26Szybkie wpr. płatności obcejSAPMF05A
F-27Wprow. noty uzn. odbiorcySAPMF05A
F-28Księgowanie wpływu płatności
F-29Księgowanie zaliczki od odb.SAPMF05A
F-30Przeksięgowanie i rozliczenieSAPMF05A
F-31Księgowanie płatności własnejSAPMF05A
F-32Rozliczanie odbiorcySAPMF05A
F-33Księgowanie użycia wekslaSAPMF05A
F-34Księgowanie inkasaSAPMF05A
F-35Księgowanie forfaitinguSAPMF05A
F-36Zapłata wekslemSAPMF05A
F-37Żądanie zaliczki od odbiorcySAPMF05A
F-38Wprowadzenie księgowania pro memoriaSAPMF05A
F-39Rozliczenie zaliczki od odb.SAPMF05A
F-40Zapłata wekslemSAPMF05A
F-41Wprowadz. noty uznaniowej dostawcySAPMF05A
F-42Wprowadzanie przeksięgowaniaSAPMF05A
F-43Wprowadz. faktury/rachunku dostawcySAPMF05A
F-44Rozliczanie dostawcySAPMF05A
F-46Cofnięcie akceptu refinans.
F-47Żądanie zaliczkiSAPMF05A
F-48Księgowanie zaliczki dostawcySAPMF05A
F-49Pozycje pro memoria odbiorcówSAPMF05A
F-51Przeksięgowanie i rozliczenieSAPMF05A
F-52Księgowanie wpływu płatnościSAPMF05A
F-53Księgowanie płatności własnejSAPMF05A
F-54Rozl. zaliczki dostawcySAPMF05A
F-55Wprowadzenie księgowania pro memoriaSAPMF05A
F-56Stornowanie księgowania pro memoriaSAPMF05A
F56AArchiwizacja odbiorców
F-57Pozycje pro memoria dostawcówSAPMF05A
F-58Płatność z wydrukiem
F58AArchiwizacja dostawców
F-59Żądanie płatności
F-63Wstępne wprow. faktur dostawcySAPLF040
F-64Wstępne wprow. faktur odbiorcySAPLF040
F-65Wprowadzanie wstępneSAPLF040
F-66Wstępne wprow. noty uznaniowej dost.SAPLF040
F-67Wstępne wprow. noty uznaniowej odb.SAPLF040
FAGL_OFFSETOkreślanie inf. konta przeciwst.FAGL_OFFSET_ACCOUNT_MONITOR
FAKAKonfig.: Wyśw. formatu wyświetlaniaSAPMFKA0
FAKPKonfig.: Oprac. formatu wyświetlaniaSAPMFKA0
FAREA_MODEUstawienie: Ustalenie obszaru funkc.
FARYTabela T061S
FARZTabela T061V
FB00Opcje przetw. danych księgowychSAPMF05O
FB01Księgowanie dokumentuSAPMF05A
FB02Zmiana dokumentuSAPMF05L
FB03Wyświetlanie dokumentuSAPMF05L
FB03SWyświetlanie podzielonych dokumentów
FB03ZWyświetlenie dok./Wykorz. pł.SAPMF05L
FB04Zmiany dokumentuSAPMF01A
FB05Księgowanie z rozliczeniemSAPMF05A
FB07Sumy kontrolneSAPMF05K
FB08Stornowanie dokumentuSAPMF05A
FB08SStornowanie podzielonego dokumentuSAPMF05S
FB09Zmiana pozycji dokumentuSAPMF05L
FB09DWyświetlanie pozycji dokumentuSAPMF05L
FB10Szybkie wprowadzanie Fkt/UznSAPMF05A
FB11Księgowanie zaznaczonego dokumentuSAPMF05A
FB12Żądanie korespondencjiSAPMF05M
FB13Zatwierdzenie płatnościSAPMF05L
FB15Przypisanie pozycjiRFDECIDEOI
FB16Przypisanie pozycjiRFDECIDEOI
FB17Przyp.poz.nierozl.: Kontrola z listyRFWORKON09
FB18Opracowanie stand. tekstów poczt.RFMAIL01
FB1DRozliczanie odbiorcySAPMF05A
FB1KRozliczanie dostawcySAPMF05A
FB21Wprowadzenie księgowania pro memoriaSAPMF05A
FB22Storno księgowania pro memoriaSAPMF05A
FB2EUzgodnienie między spółkami powiąz.FBICRC003_DATA_REC
FB31Wprowadzanie pozycji pro memoriaSAPMF05A
FB50Księg. na kon. KG-trans.na poj.ekr.SAPMF05A
FB60Wprowadzanie nadchodzących fakturSAPMF05A
FB65Wprowadz. nadchodz. not uznaniowychSAPMF05A
FB70Wprowadzanie wychodzących fakturSAPMF05A
FB75Wprowadz. wychodząc. not uznaniowychSAPMF05A
FB99Spraw. możliwości archiw. dokumentówSAPLFACU
FBA1Żądanie zaliczki od odbiorcySAPMF05A
FBA2Księgowanie zaliczki od odb.SAPMF05A
FBA3Rozliczenie zaliczki od odb.SAPMF05A
FBA6Żądanie zaliczki dla dostawcySAPMF05A
FBA7Księgowanie zaliczki dostawcySAPMF05A
FBA8Rozl. zaliczki dostawcySAPMF05A
FBBCXDokument księgowany z wymianą walutySAPMFCX1
FBCBPrzen. salda dla grupy księgi
FBD1Wprowadzanie księg. okresowegoSAPMF05A
FBD2Zmiana księgowania okresowegoSAPMF05L
FBD3Wyświetlanie księg. okresowegoSAPMF05L
FBD4Wyśw. zmian w dok. ks. okr.SAPMF01A
FBD5Realizacja księg. okresowegoSAPMF05A
FBD9Wprowadzanie księg. okresowegoSAPMF05A
FBE1Tworzenie awizaSAPMF06A
FBE2Zmiana awizaSAPMF06A
FBE3Wyświetlenie awizaSAPMF06A
FBE6Usuwanie awizaSAPMF06A
FBE7Dodanie do konta awizSAPMF06A
FBIC_SNRO_DOCOpracowanie zakr. nrów: FBICRC_DOCSAPMSNUM
FBIC001Kontrola przypisania kontRGCDDC00
FBIC002Automatyczne przypisanie kontRGCPOS02
FBIC003Tworzenie dodatkowych pólFBICRCVIM00
FBIC004Aktywacja tabel danych operacjiFBICRC_ACTIVATE
FBIC005Tworzenie dodatkowych pólFBICRCVIM00
FBIC006Tworzenie dodatkowych pólFBICRCVIM00
FBIC008Spółki do uzgodnieniaFBICRCVIM00
FBIC009Spółki do uzgodnieniaFBICRCVIM00
FBIC010Atrybuty procesu uzgodnieniaFBICRCVIM00
FBIC011Programy pomocniczeFBICRC_TOOLS
FBIC012Uzgodnienie: Usuwanie danychFBICRC001_DATA_DEL
FBIC013Uzgodnienie: Nowa kalkulacja sumFBICRC001_DATA_TCAL
FBIC014Uzgodnienie: Usuwanie danychFBICRC002_DATA_DEL
FBIC015Uzgodnienie: Nowa kalkulacja sumFBICRC002_DATA_TCAL
FBIC016Uzgodnienie: DokumentyFBICRC001_DDATA_LIST
FBIC017Uzgodnienie: Rekordy sumFBICRC001_TDATA_LIST
FBIC018Uzgodnienie: Rekordy sumFBICRC002_TDATA_LIST
FBIC019Uzgodnienie: DokumentyFBICRC002_DDATA_LIST
FBIC020Uzgodnienie: StatusFBICRC_STATUS
FBIC021Uzgodnienie: StatusFBICRC_STATUS
FBIC022Uzgodnienie: StatusFBICRC_STATUS
FBIC023Uzgodnienie: Usuwanie danychFBICRC003_DATA_DEL
FBIC024Uzgodnienie: Nowa kalkulacja sumFBICRC003_DATA_TCAL
FBIC025Uzgodnienie: DokumentyFBICRC003_DDATA_LIST
FBIC026Uzgodnienie: Rekordy sumFBICRC003_TDATA_LIST
FBIC027Aktywacja tabel procesówFBICRCVIM00
FBIC028Aktywacja tabel procesówFBICRCVIM00
FBIC029Aktywacja tabel procesówFBICRCVIM00
FBIC030Aktywacja tabel procesówFBICRCVIM00
FBIC031Aktywacja tabel procesówFBICRCVIM00
FBIC032Spółki do uzgodnieniaFBICRCVIM00
FBIC033Zapis danych osoby do kontaktówFBICRC_CPDATA_DOWNLOAD
FBIC034Odczyt danych osoby do kontaktówFBICRC_CPDATA_UPLOAD
FBIC035Definiowanie spółekFBICRCVIM00
FBIC036Uzgodnienie: Kopiowanie danychFBICRC003_DATA_COPY
FBIC037Uzgodnienie: Kopiowanie danychFBICRC001_DATA_COPY
FBICA1Poz. nierozl. KG: Przypisanie dokum.FBICRC001_DATA_ASSIGN
FBICA2Konta KG: Przypisanie dokumentówFBICRC002_DATA_ASSIGN
FBICA3Odbiorca/Dostawca: Przypisanie dok.FBICRC003_DATA_ASSIGN
FBICCICR: Generowanie konfiguracji stand.FBICRC_GENERATE_CUST
FBICD1Poz. nierozliczone: Historia różnicFBICRC_CALCULATE_DIFF
FBICD2Konta KG: Historia różnicFBICRC_CALCULATE_DIFF
FBICD3Poz. nierozliczone: Historia różnicFBICRC_CALCULATE_DIFF
FBICIMG3Uzgodnienie IC dla całego systemuFBICRCIMG
FBICP1ICA: Otwieranie/Zamykanie okresówSAPLFB_ICRC_VIEWS
FBICP2ICA: Otwieranie/Zamykanie okresówSAPLFB_ICRC_VIEWS
FBICP3ICA: Otwieranie/Zamykanie okresówSAPLFB_ICRC_VIEWS
FBICR1Poz. nierozl. KG: Uzgodn. dokumentówFBICRC001_DATA_REC
FBICR2Konta KG: Uzgodnienie dokumentówFBICRC002_DATA_REC
FBICR3Odbiorca/Dostawca: Uzgadn. dokum.FBICRC003_DATA_REC
FBICR3LUzgodnienie między spółkami (lok.)FBICRC003_DATA_REC_LOCAL
FBICRC_SNROOpracow. zakresu numerów FBICRC_REFSAPMSNUM
FBICS1Poz. nierozl. KG: Wybór dokumentówFBICRC001_DATA_SEL
FBICS2Konta KG: Wybór dokumentówFBICRC002_DATA_SEL
FBICS3Odb./Dost.: Wybór dokumentówFBICRC003_DATA_SEL
FBL1Wyświetlanie poj. pozycji dostawcyRFEPOS00
FBL2Zmiana poj. pozycji dostawcyRFEPOS00
FBL5Wyświetlanie poj. pozycji odbiorcyRFEPOS00
FBL6Zmiana poj. pozycji odbiorcyRFEPOS00
FBM1Wprowadzanie dokumentu wzorcowegoSAPMF05A
FBM2Zmiana dokumentu wzorcowegoSAPMF05L
FBM3Wyświetlanie dokumentu wzorcowegoSAPMF05L
FBM4Wyświetlanie zmian w dok. wzorcowymSAPMF01A
FBN1Zakresy num. dokumentów księgowychSAPMSNUM
FBP1Wprowadzanie żądania płatnościSAPMF05A
FBR1Księgowanie z dokumentem referenc.SAPMF05A
FBR2Księgowanie dokumentuSAPMF05A
FBRAWycofanie rozliczeniaSAPMF05R
FBRCPon. ust. pozycji rozl.(Karty płat.)SAPLFCCR
FBS1Wprow. dok. rozl. międzyokr.SAPMF05A
FBTRZwrot podatku VATRFUMSRVG00
FBU2Zmiana dokumentów grupowychSAPMF05L
FBU3Wyświetl. dokumentów grupowychSAPMF05L
FBU8Stornowanie dokumentów grupowychSAPMF05U
FBV0Księgowanie wst. wprowadz. dokumentuSAPMF05V
FBV1Wstępne wprowadzanie dokumentuSAPMF05V
FBV2Zmiana wstępnie wprowadz. dokumentuSAPMF05V
FBV3Wyświetl. wstępnie wprowadz. dokum.SAPMF05V
FBV4Zmiana wst. wprowadz. dokum. (nagł.)SAPMF05V
FBV5Zmiany wstępnie wprowadz. dokumentówSAPMF01A
FBV6Zatwierdz. wstępnie wprow. dokum.SAPMF05V
FBVBKsięg. wstępnie wprow. dokum.SAPMF05A
FBW1Wprowadzanie żądania wekslaSAPMF05A
FBW2Księgow. weksla zgodnie z żądaniemSAPMF05A
FBW3Księgowanie użycia wekslaSAPMF05A
FBW4Storno zobowiązania wekslowegoSAPMF05A
FBW5Weksel zwrotny odbiorcySAPMF05A
FBW6Weksel zwrotny dostawcySAPMF05A
FBWDZwrócone weksle własneSAPMFBWD
FBWEOkazanie weksla - międzynarod.SAPMFBWE
FBWODyskontowanie Orbian CreditsRFORBIANDISC00
FBWO1Wgląd: Połączenia Orbian
FBZ0Wyśw./edycja propozycji płatnościSAPF110O
FBZ1Księgowanie wpływu płatnościSAPMF05A
FBZ2Księgowanie płatności własnejSAPMF05A
FBZ3Szybkie wpr. płatności obcejSAPMF05A
FBZ4Płatność z wydrukiemSAPMF05A
FBZ5Drukowanie czeku dla dok. płatnościSAPMFCHK
FBZ8Wyświetlanie przebiegu płatnościSAPF110O
FBZAWyświetl. konfig. programu płatnościSAPLFBZP
FBZA_OLDWyświetl. konfig. programu płatnościSAPMFKZ0
FBZPOprac. ustawień programu płatnościSAPLFBZP
FBZP_OLDOprac. ustawień programu płatnościSAPMFKZ0
FCH1Wyświetlanie informacji o czekachSAPMFCHK
FCH2Wyświetlanie czeków dla dok. płatn.SAPMFCHK
FCH3Anulowanie czekówSAPMFCHK
FCH4Przenumerowanie czekówSAPMFCHK
FCH5Dodanie informacji o czekuSAPMFCHK
FCH6Zmiana inf. o czeku / realizacjiSAPMFCHK
FCH7Ponowny wydruk czekuSAPMFCHK
FCH8Anulowanie płatności czekowejSAPMFCHK
FCH9Anulowanie wystawionego czekuSAPMFCHK
FCHAArchiwizacja czekówRFCHKA00
FCHBOdtworzenie czekówRFCHKA20
FCHDUsuwanie inf.o czeku dla przeb.płat.RFCHKD00
FCHEUsuwanie anulowanych czekówRFCHKD10
FCHFUsuwanie czeków wykonanych ręcznieRFCHKD20
FCHGUsuwanie danych dot. wykupu/wyciąguRFCHKD30
FCHIPrzedziały zakresów num. czekówSAPMFCHI
FCHKMenu wstępne śledzenia czekuMENUFCHK
FCHNWykaz czekówRFCHKN10
FCHRRealizowane online czekiSAPMFCHK
FCHTZmiana przypisania czek/płatnośćSAPMFCHK
FCHXWyciąg czeku - tworzenieRFCHKE00
FD10NWyświetlanie sald odbiorcówRFARBALANCE
FD10NAWyśw. sald odbiorców z listą rob.RFARBALANCE
FD10NETWyświetlanie sald odbiorcówRFNETBALANCE
FDKTRANSTransport czynn. użytkow. FI- AP/ARFDKUSERTRANSPORT
FDKUSERInternet: Przypisanie czynn.użytkow.FDKUSERMAINTAIN
FDTAZarządzanie danymi TemSe/REGUTSAPMFDTA
FESRImportowanie pliku ESR (Szwajcaria)RFESR000
FGSODN_IT1Opracowanie zakresów numer.: FIN2_ITSAPMSNUM
FIAR_DUN_TOPLISTPos. lista term. płatn. monit. odb.FIN_AR_DUE_DATE_GRID
FIAR_OVERDUE_TOPLISTPosort. lista terminów płatn. odb.FIN_AR_DUE_DATE_GRID
FIAR_PAYDIFF_TOPLISTOdbiorcy z różnicami płatnościFIN_AR_DUE_DATE_GRID
FIAR_QRYCACHE_CFGUstawianie czasu zatrzym. dla cacheFIN_AR_QRY_CACHE_CFG
FIAR_QRYCACHE_UPDAktualizacja cacheFIN_AR_QUERY_CACHE_UPD
FIN_CFIN_PCA_ACTIVATFinanse centralne: Przen. online PCAFIN_CFIN_PCA_ACTIVATE_TRANSFER
FINTObliczanie odsetek pozycjiRFINTITAR
FINTAPOprocentowanie pozycji - dostawcyRFINTITAP
FINTMASSREVERSEStorno zbiorcze: Przebiegi oprocent.RFINTITMASSREVERSAL
FINTSHOWPrzegląd przeb.nal.ods.- oproc. poz.RFINTITSHOW
FK10Saldo konta dostawcySAPMF42B
FK10NWyświetlanie sald dostawcówRFAPBALANCE
FK10NAWyświetlanie sald dostawcówRFAPBALANCE
FK10NETWyświetlanie sald dostawcówRFNETBALANCE
FKMTObsługa wzorca dekretacji FISAPLFKMT
FLOREOKonfiguracja logicznej reorgan. dok.SAPFLOREO
FMFG_AADISPWyświetlanie pozycji wg dekretacjiRFMFGAAPAY_DISPLAY
FMFG_AAPAYCzęściowe rozliczenie wg dekretacjiRFMFGAAPAY
FOTED1Ustawienia el. transferu danych
FOTED2Parametr el. transferu danych
FOTPTworz. elektr. zaliczki specjalnejFOT_B2A_SAP
FOTVRaport zarządzania - transfer danychFOT_B2A_ADMIN
FQUDZapytania: OdbiorcaRFQUER01
FQUKZapytania: dostawcyRFQUER01
FQUSZapytania: Konta KGRFQUER01
FRMNZarządzanie kredytemMENUFRMN
FS10NWyświetlanie saldaRFGLBALANCE
FS10NAWyświetlanie saldaRFGLBALANCE
FSAPAdresy dla potwierdzeń salda
FSAVPotwierdzenie salda: Wgląd odpow.
FSL_EVALUNROpracow. zakresu numerów: SL_EVALUSAPMSNUM
FSO2Zmiana wersji sprawozd. fin. (stare)SAPMF02E
FSO3Wyśw. wersji sprawozd. fin. (stare)SAPMF02E
FSSC_SR_CO_REPORTRaport zgłoszeń serwisowych dla COFIN_FSSC_SR_CO_REPORT
FSSC_SR_FI_REPORTRaport zgłoszeń serwisowych dla FIFIN_FSSC_SR_FI_REPORT
FV50Wstępne wprow. pozycji kont KGSAPMF05A
FV53Wyświetl. wst. wprow. dok. konta KGSAPMF05A
FV60Wstępne wprow. przych. fakturSAPMF05A
FV63Wyświetl. wst. wprow. dok. dostawcySAPMF05A
FV65Wstępne wprow. faktur przychodzącychSAPMF05A
FV70Wst.wprowadzanie faktur wychodzącychSAPMF05A
FV73Wyświetl. wst. wprow. dok. odbiorcySAPMF05A
FV75Wstępne wprow. wychodz. not uzn.SAPMF05A
FXMNWywołanie dodatk. składników (FDMN)SAPMOPFI
FYMNWywołanie dodatk. składników (IMG)SAPMOPFI
MESSAGE_ENQUEUE_USERWyświetlanie szczegółów użytkownikaMESSAGE_ENQUEUE_USER
MPO_APPREQUsługi dla rodzajów żądań
OACCR01Rozl. międzyokr. - oprac. rodz. dok.
OACCR02Rozl. międzyokr. - wyszuk. konta KG
OB_T001_CESSIONKonfiguracja FI: Operacje cesji
OB_V_CESSIONKonfiguracja FI: Wskaźnik cesji
OB00C FI Tabela oprac. T030 (RDF)SAPMFKM0
OB19C FI Obsługa tabeli T059M
OB52BOkresy sprawozdawcze: Zmiana okresówRFOB5200
OBA0Grupy tolerancji - Konta KG
OBD5C FI Obsługa tabeli T003B
OBDMOpracowanie rejestracji MOSS
OBF1C FI Opracowanie tabeli TFI01/TFI01T
OBF2C FI Opracowanie tabeli TFI02
OBF3Wybór banku, bieżące ustawienia
OBKROprac. zakresu numerów: FI_RECEIPTSAPMSNUM
OBMADomyślny rodz. oper. dla kont FI
OBMLPrzyp. rodz. oper. LO do rdz. op. FI
OBNBKod transakcji dla SAPMFKM2SAPMFKM2
OBO1C FI FAKP Struktura pozycji pojedyn.SAPMFKM0
OBO2C FI FAKP Strukt. pozycji zarz.kred.SAPMFKM0
OBT10C FI oprac. tabeli TTXID (DOC_ITEM)SAPMFKM0
OBT8C FI Obsługa tabeli TTXID (DOKUMENT)SAPMFKM0
OBT9C FI Obsługa tabeli TTXID (MR01)SAPMFKM0
OBV5C FI Obsługa tabeli T030Q
OBV6C FI Obsługa tabeli T030V
OBV7C FI Obsługa tabeli T0010, KTOPL
OBVCSC FI Wyświetlanie wglądu
OBVCUC FI Opracowanie klastra wglądu
OBVTC FI wyświetl. ogranicz. wglądu
OBVVC FI Oprac. ogranicz. wglądu
OBWPZatwierdz. płatn. przez uprawn.osobę
OBWQZatwierdz. płatn. rodzajów dokum.
OBX1C FI tab. T030B księg. na koncie KGSAPMFKM0
OBXOC FI Tabela T030 KDWSAPMFKM0
OBXQC FI Tabela T030 KDZSAPMFKM0
OBXVC FI Tabela T030 skn+vskSAPMFKM0
OBZORodz. dokum. dla trans. na poj. ekr.
OBZTKod podatku trans. na poj. ekranieRFT007ACV
OFB2E_CNUMNumery spółek w systemie zewnętrznym
OFB2E1Połącz.RFC dla uzgodn. IC
OFB2E2Szablony e-mail dla uzgodnienia IC
OFB2E3Ustalenie kryteriów uzgodnienia
OFFNUMLVNieakt.:Przypisanie akt. gr. numerów
OFFNUMLV2Przyp. zakr. numerów dla ODN (LV)
OFN_YRZarządzanie zakresem numerów: OFN_YRSAPMSNUM
RFCASH_DOCWydruk dokum. kasowych dla CZ i SKRFKORDC1
RFCURRRFCURRRFCURRINFO
RFUMSV52Analiza odroczonych kont podatkowychRFUMSV52
RFUMSV53Okno narzędz. dla odrocz. podatkówRFUMSV53
S_AC0_52000644Przeksięgowanie odroczonych podatków
S_AL0_96000497Dokument księgowy
S_AL0_96000639Resolution AFIP 615
S_AL0_96000640Porów. danych - więk. operacje C.I.T
S_AL0_96000642Raport dzienny VAT
S_AL0_96000738RFIDPTFO
S_ALR_87012077System informacyjny dostawcy
S_ALR_87012078Pozycje nierozl. - analiza term. pł.
S_ALR_87012079Obroty na kontach - stan konta
S_ALR_87012080Obroty na kontach - obroty nadzwycz.
S_ALR_87012081Obroty na kontach - obroty
S_ALR_87012082Salda dostawców w walucie krajowej
S_ALR_87012083Lista poz. nierozliczonych dostawców
S_ALR_87012084Poz. nierozl. - progn. ter. pł. dos.
S_ALR_87012085Historia płatności wobec dostaw.
S_ALR_87012086Lista dostawców
S_ALR_87012087Lista adresowa dostawców
S_ALR_87012089Wyświetlanie zmian danych dostawców
S_ALR_87012090Wyświetl. krytyczn. zmian dostawców
S_ALR_87012093Obroty dostawców
S_ALR_87012103Lista pojedynczych pozycji dostawcy
S_ALR_87012104Lista pozycji rozliczonych - dostaw.
S_ALR_87012105Lista nierozliczonych zal. na dzień
S_ALR_87012167System informacyjny odbiorców
S_ALR_87012168Pozycje nierozl. - analiza term. pł.
S_ALR_87012169Obroty na kontach - stan konta
S_ALR_87012170Obroty na kontach - obroty nadzwycz.
S_ALR_87012171Obroty na kontach - obroty
S_ALR_87012172Salda odbiorców (w walucie krajowej)
S_ALR_87012173Lista poz. nierozliczonych odbiorców
S_ALR_87012174Lista poz. nierozliczonych odbiorców
S_ALR_87012175Poz. nierozl. - prog. term. pł. odb.
S_ALR_87012176Ocena odbior. z grupow. poz. nieroz.
S_ALR_87012177Przebieg płatności odbiorców
S_ALR_87012178Analiza poz. nierozl. odb. wg salda
S_ALR_87012179Lista odbiorców
S_ALR_87012180Lista adresowa odbiorców
S_ALR_87012182Wyświetlenie zmian - Odbiorcy
S_ALR_87012183Wyświetlanie krytycz. zmian odbior.
S_ALR_87012186Obroty odbiorców
S_ALR_87012195Porównanie danych podstaw. odbiorców
S_ALR_87012197Lista pozycji odbiorców
S_ALR_87012198Lista rozliczonych pozycji odbiorcy
S_ALR_87012199Lista nierozlicz. zaliczek na dzień
S_ALR_87100205Księga Główna z pliku dokumentów
S_ALR_87100833Standard dla Włoch, Hiszpanii
S_P00_07000106INTRASTAT: Tworzenie pliku dla wpł.
S_P00_07000111Wstępne zgłoszenie podatku VAT
S_P00_07000112Wstępne zgłoszenie podatku VAT
S_P00_07000113Lista dodat. dla wst.zgł. pod.VAT
S_P00_07000114Przyp. pozycji nierozl. z zarz.PN
S_P00_07000115Inform. o podatkach dla danego kraju
S_P00_07000116Inform. o podatkach dla danego kraju
S_P00_07000117Roczna deklaracja podatkowa
S_P00_07000119Przeksięgowanie podatku
S_P00_07000163Podatek naliczony z wst.wprow.dokum.
S_P99_41000212Formalna kontrola danych bankowych
S_PL0_09000127Progr. druk.: Hiszpania - fakt. wł.
S_PL0_09000158Sprawoz. roczne dot. obrotu (Hiszp.)
S_PL0_09000159RFUSVX11
S_PL0_09000314RFW1099M
S_PL0_09000315Belgijski raport podatku źródł.
SSC_CREATECONTROLLINTworz. zgł. serwisowych CRM dla CO
SSC_CREATEFINANCIALSTworzenie zgł. serw. CRM dla FIN
SSC_REPORTCONTROLLINRaport zgł. serwisowych CRM dla CO
SSC_REPORTFINANCIALSRaport zgłoszenia serw. CRM dla FIN
SSC_SR_AUTO_F110Zgłoszenie serwisowe fla planu płat.FIN_FSSC_SR_AUTO_F110
STTOOrganizacja testówMENUSTTO
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
CACJKonf. PH: Modyfik. pola - działanieBUSVIEWS
CASKSterowanie CA: Zbiory danychBUSVIEWS
CFCAOKonfiguracja: Obiekt aplikacjiSAPLFKKCFC
CFCSStan wyjaśniania-konfiguracjaSAPLFKKCFC
CFCSSCFC: Opracowanie inform. statusu
CFCSTARTUruch. kontrolera objaśnianiaCFCSTART
CFCSTARTBORUruch. CFC z kl. obiektu z met. BORCFCSTARTBOR
CORRHISTWyświetlanie historii korespondencjiFI_CA_CORRHIST
EBPPEBPP - DemoSAPMFKS1
EK79Wart. domyślne - odsetki zabezp.got.
FICAAOLADane podstawowe zakładkiRAVC0ALA
FILEEDITEdytor plikuRFKKBI_FILEEDIT
FK59C FI-CA Opracowanie tabeli TFK044A
FKCBFI-CA Monitowanie - KonfiguracjaMENUFKCB
FKCUMTAXAgregacja pozycji podatków UKRFKKTAXCUM_UK
FKEXMAMonitorowanie zwolnień od podatkuSAPLFKKAKTIV2
FKJOCMDRJob/Commander StandaloneFKJO_CMDR
FKJOCMDR1Zad./Commander z mod. funk. (lista)FKJO_CMDR
FKJOCNTKontener zadaniaFKJO_CONTAINER
FKJOXTRKontener zadaniaFKJO_CONTAINER
FKK_EBS_ARCPowiązanie dok. z zewn. fakturąSAPLFKKAKTIV2
FKK_EBS_ARC_EPrzebieg dod. przetw.: Powiąz. fakt.SAPLFKKAKTIV2
FKK_EBS_MRDStorno dok. z systemu fakturowaniaSAPLFKKAKTIV2
FKK_EBS_MRD_EPrzebieg dod. przetw.: Storno zewn.SAPLFKKAKTIV2
FKK_EBS_POITworzenie dodatk. informacjiSAPLFKKAKTIV2
FKK_EBS_POI_EPrzebieg dod. przetw.: Dodatk. inf.SAPLFKKAKTIV2
FKK_EBS_TOI_COPATransfer dokumentu/cech CO-PASAPLFKKAKTIV2
FKK_EBS_TOI_COPA_EPrzebieg dod. przetw.: Transfer dok.SAPLFKKAKTIV2
FKK_PAYMENTRELEASEInstalacja zatwierdz. płatnościFKK_PAYMENTRELEASE_ACTIVATE
FKKCRM_AUTH_CHECKFikcyjne: Kontrola uprawnienia FCCSAPLFKCRM_GENERAL
FKKORD1Przetwarzanie zleceńFKK_ORDERSTART
FKKORD1_APPRSprawdzanie zleceńFKK_ORDERSTART
FKKORD1_EXTWyświetlanie zleceńFKK_ORDERSTART
FKKORD2Przetwarzanie zleceń stałychFKK_ORDERSTART
FKKORD2_APPRZatwierdzanie zleceń stałychFKK_ORDERSTART
FKKORD2_EXTWyświetlanie zleceń stałychFKK_ORDERSTART
FKKORD2_YEARENDTworzenie rez.śr. dla zlec.stałegoRFKKREQEF
FKKORD3Przetwarzanie zleceń ogólnychFKK_ORDERSTART
FKKORD3_APPRSprawdzanie zleceń ogólnychFKK_ORDERSTART
FKKORD3_EXTWyświetlanie zleceń ogólnychFKK_ORDERSTART
FKKORD4Przetwarzanie wzorców zleceńFKK_ORDERSTART
FKKORDAZatwierdzenie zlecenia
FKKORDMGener. dokum. na podstawie zleceńSAPLFKKAKTIV2
FKKORDNROpracowanie zakresu numerów: FKK_ORDSAPMSNUM
FKKRCD1Dokumenty zmiany - wyświetl. zleceńRFKKREQCD01
FKKSRozrachunki wg kont umówMENUFKKS
FKKSNEWRozrachunki wg kont umówMENUFKKSNEW
FKKXXDF_RULESOprac. tab. reguł podatków odrocz.
FKLOCK01Kontrola blokad warunkowychSAPLFKKAKTIV2
FKLOCK2Ustawianie blokad gospodarczychSAPLFKKAKTIV2
FKPCPrzetwarzanie kart płatniczychMENUFKPC
FM_CLEAR_ACCLista wyjaśnień FI-FM: Dekretacja
FMCADERIVEFI-FM:Wyprow. czynności-konfiguracja
FMCADERIVE2Oper. wyprowadz. FI-FM - RozdziałRFMCADERIVE2
FMCADERIVERFI-FM: Wyprow. czynności-opracowanie
FP_DEL_DFKKQSRUsuwanie danych rap. dla pod. u źr.RFKK_DEL_DFKKQSR
FP_DEL_DFKKREP01Usuwanie zgł. podatkowych (Belgia)RFKK_DEL_DFKKREP01
FP_DEL_DFKKZP_ARCINDUsuwanie indeksów arch. partii płat.RFKK_DEL_DFKKZP_ARCIND
FP_DEL_REPZMUsuwanie danych inf. podsumow. UERFKK_REPZM_DELETE
FP_MA_LAYOUTOpracowanie ukł. SAP dla FI-CA-MASS
FP_MA_LAYOUT_ALLOpracowanie układu SAP; VC_TAMLAY_00RAVC0ALS
FP_NOTE_CUSTAnaliza celu wykorz. - Konfiguracja
FP_NOTE_TESTAnaliza celu wykorzystania - TestRFKK_NOTE_TEST
FP_PD01Raport rfkkpd01RFKKPD01
FP_PD02Raport rfkkpd02RFKKPD02
FP_PD03Raport rfkkpd03RFKKPD03
FP00Ustalanie obszaru aplikacjiSAPMFK00
FP02RZmiana żądania spłatySAPMFK00
FP02RCAnul. powod. kontroli w żąd. spłatySAPMFK00
FP03Przekazanie do zewn. biura inkasaSAPLFKA6
FP03DPrzekazanie należn. do biura inkas.RFKKCOL2
FP03DMPrzebieg zb.: Przek.do biura inkasaSAPLFKKAKTIV2
FP03DMLProtokoły opłat do inkasaRFKKCOPROTCL
FP03EZatwierdzenie pozycji do inkasaSAPLFKA10
FP03ECPrzekazanie pozycji do wewn. inkasaSAPLFKA10
FP03FOdczyt pliku biura inkasowegoRFKKCOPM
FP03HHistoria pozycji inkasaRFKKCOL4
FP03LLista pozycji inkasaRFKKCOL3
FP03MPrzebieg zbiorczy: Zatw. do inkasaSAPLFKKAKTIV2
FP03RWyświetlanie żądania spłatySAPMFK00
FP03UOdwołanie należności z biura inkasaRFKKCOLR
FP04WyksięgowanieSAPLFKA1
FP04_APPROVEZatwierdzenie wyksięgowania pozycjiSAPLFKK_WORKFLOW_WRITEOFF
FP04_US_TELCOWyksięgowanieSAPLFKA1_US_TELCO
FP04HWyświetlanie historii wyksięgowaniaRFKKWOH2
FP04MPrzebieg masowy: WyksięgowanieSAPLFKKAKTIV2
FP05Przetwarzanie partii płatnościSAPMFK00
FP05_PROPKonta wyj.dla propozycji wyjaśniania
FP05ARCTworzenie ind. arch. dla partii pł.RFKKPLAR
FP05BNKDTransfer przypadku wyjaśnianiaRFKK_CFBNKD
FP05CLEPrzetwarzanie partii płatnościSAPMFK00
FP05CLE_CALLPrzetw. wyjaśn. poprzez CALL TRANSSAPMFK00
FP05DISWyświetlanie pozycji partii płatn.SAPMFK00
FP05FIKZmiana kl. uzgodn. dla przedz. pł.RFKKZSTF
FP06Opracowanie kontaSAPMFK00
FP07Pon. ustawianie rozlicz.SAPMFK00
FP08Stornowanie dokumentuSAPMFK00
FP08MStorno zbiorczeRFKKSTOR
FP09ZwrotySAPMFK00
FP09ALVPrzegląd partii płatnościRFKKRLWP
FP09FIKZmiana kl. uzg. dla partii zwrotówRFKKRSTF
FP09FSUstaw. wybo. pola nagł. partii zwr.FKR2FS
FP09FSLWybór pola listy partii zwrotówFKR2FSL
FP18Stornowanie żądania spłatySAPMFK00
FP20Lista okaziciela czeku FI-CARFKKCK01
FP22Storno zbiorcze dokumentówSAPLFKBRD
FP25Edycja partii czekówSAPMFK00
FP30Wyszukiwanie płatnościRFKKPLWP
FP30CWyszukiwanie przypadków wyjaśnianiaRFKKPLCLS
FP31Wyszukiwanie płatności (z przeb.pł.)RFKPYSRC
FP35Edycja partii kart kredytowychSAPMFK00
FP40TransferSAPLFKU1
FP45Przetwarzanie partii zleceń płatn.SAPMFK00
FP50Przedział ręcznych czeków własnych:SAPLFKCHKMA
FP50FIKPartia czeków ręcz.: Nowy kl. uzg.RFKKCMF
FP51Przejęcie dan. ręcznych czeków wł.RFKKCM00
FP52Ponow. edyc. przej. ręcz. czeków wł.RFKKCMFA
FP53Przetw. wyjaśnienia czeków zrealiz.RFKKCRCL
FP54Przejęcie danych real. do wyjaśn.RFKKCRCASH_CHECK
FP55ManSch - generator struktur klientaRFKKCMZG
FP60MCzynn. masowa: Rozdział przychodówSAPLFKKAKTIV2
FP60PKsięgowanie rozdziału przychodówRFKKRD00
FP60RLista rozdzielonych wpływówRFKKRD01
FP60R2Zestawienie rozdziału przychoduRFKKRD02
FP70Partia zwr.: Błędne dane bankoweSAPLFKNR
FPACOpracowanie rodz. dokum. - Okr. waż.
FPAC01Opracowanie okr. użytk. korespond.
FPAC02Aktywacja AS dla archiwum dokumentu
FPAC03Aktywacja AS dla archiwum partii pł.
FPAC04Aktywacja AS dla arch. partii zwrot.
FPAC05Aktywacja KU dla archiw. konta umowy
FPAC06Aktywacja AS dla archiwum korespond.
FPACTENTworzenie zawiadomienia klientaRFSCM_BUPA_ACT_EN
FPARFI-CA Archiwizacja dokumentu
FPAR01FI-CA archiwizacja numerów oficj.
FPAR02FI-CA: Archiwizacja zlecenia
FPAR02AFICA Archiwum zleceń - czas przeb.
FPAR02BAktywacja AS dla archiw. zleceń
FPAR03FI-CA: Archiwiz. rozdziału przych.
FPAR03BAktywacja AS dla rozdziału przychod.
FPAR04FI-CA: Ogóln. archiwiz. raport.pod.
FPAR05FI-CA: Og. archiwizacja rapor. prz.
FPAR06FI-CA: Og. archiwizacja rap. podat.
FPAR07Usuwanie zgłoszenia podatkowegoRFKK_DEL_DFKKREP07
FPAR08Usuwanie dan. rap. fin. dla przych.RFKK_DEL_DFKKREV07
FPAR09FI-CA: Wycena waluty obcej
FPAR10FI-CA: Archiwum historii rozliczeń
FPAR11FI-CA: Należności wątpliwe
FPAR12FI-CA: Tworzenie faktury przez os.3.
FPAR2Archiwizacja korespondencji FI-CA
FPARBGA0FI-CA: Okr. waż. podat. dz. komerc.
FPARBGA1Archizacja podatków dział. komerc.
FPARBGA2Akyw. arch. dla podat. dział. komer.
FPARBPFI-CA: Archiwizacja partnera handl.
FPARCASE0FI-CA: Czas wykonania listy pozycji
FPARCASE1Archiwizacja listy pozycji w przyp.
FPARCASE2StrInfAr: Arch. listy poz. w przyp.
FPARCJ0FI-CA: Czas wykonania rap. kasowego
FPARCJ1Archiwizacja raportu kasowego
FPARCJ2AS Aktywacja raportu kasowego
FPARCOLL0FI-CA: Czas wyk. biura inkasowego
FPARCOLL1Archiwizacja biura inkasowego
FPARCOLL2AS Aktywacja biura inkasowego
FPARCR0FICA: Przebieg arch. rejestru czeków
FPARCR1FI-CA: Arch. przedł. czeku do real.
FPARINDPAY0Czas wykonania definiowania płatn.
FPARINDPAY1Archiwizacja definiowania płatności
FPARINDPAY2AS Aktywacja definiowania płatności
FPARIP0FICA: Czas wyk. defin. płatności
FPARM0FICA Ustal. okr. ważn. arch. monit.
FPARM1FI-CA: Archiwizacja historii monitu
FPARMDOC0FI-CA: Czas wyk. dok. wzorc. (ogól.)
FPARMDOC1Archiwizacja dokumentów wzorcowych
FPARMDOC2AS Aktywowanie dok. wzorcowych
FPAROB1FI-CA: Oficjalna archiw. num. dok.
FPARPNBK0FI-CA: Czas wykonania wst. zawiadom.
FPARPNBK1Archiwizacja wstępnego zawiadomienia
FPARPNBK2Aktywacja SI archiw. wst. powiadom.
FPARPRNH0FI-CA: Okr.zatrz. zaw. o PolZap SEPA
FPARPRNH1Archiwizacja zawiad. o polec. zapł.
FPARPRNH2Aktywacja zawiad. o pol. zapłaty AS
FPARR0FICA Okres ważności archiw. zwrotów
FPARR1FI-CA: Archiwizacja zwrotów
FPARR2Okres ważn. archiw. historii zwrotów
FPARR3FI-CA Archiwizacja historii zwrotów
FPARS1Usuwanie rekordów sumarycznychRFKKSUMDEL1
FPARSTPY0FICA: Czas wyk. pł. z ob. opł. skar.
FPARSTPY1Archiw. płatn. z obow. opłaty skarb.
FPARSTPY2AS Aktiw. płatn. z obow. opł. skarb.
FPARTHP1Archiw. rozl. na zlec. str. trzeciej
FPARTHP2Akt.SIA dla rozl. na zlec. str. trz.
FPARV1FI-CA: Archiwizacja konta umowy
FPARZ0FI-CA: Archiwizacja partii płatności
FPARZ1Tworz. okresu ważn. partii płatności
FPAS00Wyświetlanie zarchiw. partii płatn.RFKKAR40
FPAS01FICA Wyśw. strukt. arch. partii pł.
FPAS02FICA Wyśw. str. archiwum dla dokum.
FPAS04FICA Wyśw. archiwum partii zwrotów
FPAVFI-CA: Awizo płatnościSAPLFKK_AVIS
FPAVDELUsuwanie awiza płatnościRFKK_AVIS_DEL
FPAVIFI-CA: Awizo płatności z biura ink.SAPLFKK_AVIS
FPAWMPrzetwarzanie pliku raportuRFKKFPAWM
FPAWM_ALVZawiadom. o handlu zagr. - lista ALVRFKKFPAWM_ALV
FPAY1ATworzenie definiowania płatnościSAPMFKS1
FPAY1BTworzenie definiowania płatnościSAPMFKS1
FPAY2Zmiana definiowania płatnościSAPMFKS1
FPAY3Wyświetlanie definiowania płatnościSAPMFKS1
FPAY8Stornowanie definiowania płatnościSAPMFKS1
FPAY9Stornowanie wst. zaznaczenia pozycjiSAPMFKS1
FPAYR01Definiowanie płatności: ListaRFKKIP01
FPAYR02Definiowanie płatn.: Wybór wstępnyRFKKIP02
FPAYR03Definiowanie płatności: PozycjeRFKKIP03
FPB0Księgowanie płatnościSAPLFKH0
FPB1Transfer dokum.RFKKBIB0
FPB10TrPartPł - Generator strukt. klientaRFKKZEZG
FPB11TrPartPł - Generator strukt. klientaRFKKRLZG
FPB12Przejęcie rejestru czekówRFKKCR00
FPB13Przejęcie rejestr. czeków-Opr. bł.RFKKCRFA
FPB14RCZ - Generator struktur klientówRFKKCRZG
FPB17Przejęcie pliku MultiCash (FI-CA)RFKKKA00
FPB2Transfer dok. - przetwarzanie błędówRFKKBIBE
FPB20Transfer awiza płatnościRFKKAV00
FPB21Przetwarz. błędów transf. awiza pł.RFKKAVFA
FPB22Transf. awiza - gener. struk. klien.RFKKAVZG
FPB3Transfer partii płatnościRFKKZE00
FPB4Transfer partii płatn. - Edycja bł.RFKKZEFA
FPB5Transfer partii zwrotówRFKKRL00
FPB6Przejęcie ZWR - Edycja błędówRFKKRLFA
FPB7Transfer z elektr. wyciągu z kontaRFKKKA00
FPB8Przej. wyc. z konta: Edycja błędów
FPB9TrDok - Generator strukt. klientaRFKKBIBZ
FPBCDFICA: Przejęcie danych-zmianyRFKKBICD
FPBDCKorekta danych bankowychRFKKMC00
FPBL_GETOdczyt zablok. partnerów i krajówRFKK_BL_GET
FPBMCWybór programu konwersji MultiCashRFKKMC00
FPBNPrzetwarzanie zawiadomień o saldzieRFKK_BALANOTE
FPBPCRPrzyg. zmiany dan.pods.z sys. zewn.SAPLFKKAKTIV2
FPBPCUPrzetwarzanie zmiany DP z syst.zewn.SAPLFKKAKTIV2
FPBWWyciąg BW pozycji nierozliczonychSAPLFKKAKTIV2
FPBWCINTFICA: Opracowanie ekstrakcji przedz.
FPBWDUsuwanie zaznaczonych zadańRFKKOPBWS_DELETE
FPBWSPN Wybór dla ekstrakcji - admin.RFKKOPBWS
FPC1FI-CA Monitowanie - Proc.monit.-Kon.
FPCBFaktura zbiorczaSAPLFKCB
FPCCWyświetlanie zamknięcia kasySAPLFKH4
FPCC0002Tworzenie wyciągów z kontaSAPLFKKAKTIV2
FPCC0026Generow. zawiadom. o saldzie kontaSAPLFKKAKTIV2
FPCC0029Generowanie wyciągu partnera handl.SAPLFKKAKTIV2
FPCC0034Tworzenie informacji o wyksięgowaniuSAPLFKKAKTIV2
FPCCRWyjaśnianie zrealizowanych czeków
FPCDKsięgowanie płatnościSAPLFKH0
FPCFPrzej. danych do zarz. środk. pien.RFKKCFUPD
FPCFDELUsuwanie zrealiz. przyp. do wyjaśn.RFKKCF_DELETE
FPCH1Wydruk czeku onlineSAPLFKK_CHECK_ONLINE
FPCHAPrzypisanie dokumentu płat. do czekuRFKKCHK02
FPCHLLista wystawionych czekówRFKKCRN00
FPCHNTworzenie czeku w rejestrzeSAPMFKS1
FPCHOOpracowanie właściciela form. czeków
FPCHPPrzypis. czeku do przeb. płatnościSAPLFKCHKREP
FPCHRZarządzanie czekamiSAPLFKCHKREP
FPCHSStornowanie dokum. po blok. czekuRFKKCRDV1
FPCHVAnulowanie czeków z przeb. płatn.RFKKCRMV1
FPCHXEkstrakt czeku dla plików raportuRFKKCHK01
FPCIInformacje dla biur inkasowychSAPLFKKAKTIV2
FPCIBWEkstrakcja BW pozycji rozliczonychSAPLFKKAKTIV2
FPCIBWFCUstaw. pól dla ekstrakcji PR
FPCJRaport kasowySAPLFKH2
FPCJ_MAINTAIN_RESPOprac. odpowiedz. za raport kasowySAPLFKH3
FPCJMPrzetwarzanie obiektu kasy
FPCJRKasa gotówkowa: ZestawienieRFKK_CASHJOURNAL_REPORT
FPCLBWEkstrakcja pozycji inkasaSAPLFKKAKTIV2
FPCNRWyjaśnienie błędn. zmian dan. bank.
FPCODUMonitowanie korespondencjiSAPLFKKAKTIV2
FPCODUHHistoria monitu korespondencjiRFKKCO06
FPCOLLAGWyprow. biura inkas. - Konfiguracja
FPCOLLAGPWyprow. biura inkas. - Opracowanie
FPCOPARAWydruk korespondencjiSAPLFKKAKTIV2
FPCORRLOGWyświetlanie zmian danychRFKK_DISP_CORRLOG
FPCPLPrzetw. objaśniania:Partia płatności
FPCPL_ALERTPrzetw. objaśniania:Partia płatności
FPCPREdycja objaśnienia: Przebieg płatn.
FPCR1Wyśw. wiarygodnościSAPLFKK_LIST_CREDIT_RATING
FPCR2Zmiana wiarygodnościSAPLFKK_LIST_CREDIT_RATING
FPCRLPrzetwarzanie wyjaśnienia: Zwroty
FPCRPOPrzetwarzanie wyjaśnienia: Należność
FPCRPO_DETTworzenie listy należnościSAPLFKKAKTIV2
FPCUMUsunięcie z listy wyjaśnieńRFKKUMBKL
FPCVSPrzetwarzanie wyjaśnienia:
FPCVS_CLARPotwierdzenie płatności
FPCVS_CONFPotwierdzenie zgłoszonych płatn.RFKK_CVSPAY_CONFIRM
FPCVS_EXAMKontrola zewnętrznych płatnościRFKK_CVSPAY_EXAM
FPDCKontrola spójności dokumentówRFKK_DOC_CHECK
FPDCMKontrola spójności dokumentów FI-CASAPLFKKAKTIV2
FPDDA2Zmiana zawiadomienia o nocie obciąż.SAPMFK00
FPDDA3Wyświetlanie zawiad.o nocie obciąż.SAPMFK00
FPDDAXZawiadomienie o nocie obciąż.SAPLFKKAKTIV2
FPDEWyciąg z dokumentu: PrzeglądRFKK_DOC_EXTR
FPDE_AEXPEkstrakty dokum.-Eksport z arch.RFKK_DOC_EXTR_AEXP
FPDE_DELEkstrakty dokum.-Usuwanie ekstr.RFKK_DOC_EXTR_DEL
FPDE_EXPEkstrakty dokumentów - EksportRFKK_DOC_EXTR_EXP
FPDE_EXTREkstrakty dokum.-Eksport ekst.dok.RFKK_DOC_EXTR_EXTR
FPDE_IMPEkstrakty dokum. - ImportRFKK_DOC_EXTR_IMP
FPDEC_DELEkstrakt konfig. - usuwanie ekstr.RFKK_CUST_EXTR_DEL
FPDEC_EXPEkstrakty konfiguracji - eksportRFKK_CUST_EXTR_EXP
FPDEC_IMPEkstrakty konfiguracji - importRFKK_CUST_EXTR_IMP
FPDEP_DELEkstrakty partn. - usuwanie ekstr.RFKK_BP_EXTR_DEL
FPDEP_EXPEkstrakty partn. - eksportRFKK_BP_EXTR_EXP
FPDEP_IMPEkstrakty partn. - importRFKK_BP_EXTR_IMP
FPDM00Wyświetlanie przyp. do wyjaśnieniaRFKKDM00
FPDM01Tw. przyp. inkasa po przeb. monit.RFKKDM01
FPDOCWyświetl. brakujących dok. FI-CARFKKGAPFICANUM00
FPDRPrzeb. przeksięg. dla opóźn. przych.SAPLFKKAKTIV2
FPDUDCGenerowanie dokumentów ze zleceń st.SAPLFKKAKTIV2
FPDUTLMonitowanie wg listy tel.
FPE1Księgowanie dokumentuSAPMFKP1
FPE1SKsięgowanie dokumentu wzorcowegoSAPMFKP1
FPE2Zmiana dokumentuSAPMFKS1
FPE2CPonowne ustaw. przycz. kontr. w dok.SAPMFKS1
FPE2MDokumenty zmiany zbiorczejSAPMFKS1
FPE2SZmiana dokumentu wzorcowegoSAPMFKS1
FPE3Wyświetlanie dokumentuSAPMFKS1
FPE3SWyświetlanie dokumentu wzorcowegoSAPMFKS1
FPE4Wyśw. zmian dokumentuSAPMFKS1
FPEMMAAnaliza logu dla działań zbiorczychRFKKEMMA
FPEMMACGENDz. zbiorcze: Gener. przyp. wyjaśn.SAPLFKKAKTIV2
FPEMMAMAEMMA: Działania zbiorczeSAPLFKKAKTIV2
FPEMMAPREPEMMA: Dział. zbiorcze dla anal. zad.SAPLFKKAKTIV2
FPEW1EURO: Uzgodnienie dla Księgi GłównejRFKKEWU1
FPEW2EURO: Status przebiegów grupowychRFKKEWU2
FPEW3EURO: Konwersja dokumentów FI-CAREUKEWU3
FPEW3AEURO: Ustalanie salda Księgi Gł. FIREUKEWU3A
FPEW4EURO: Konwer.: Plan rat i fakt. zb.REUKEWU4
FPEW5EURO: Wyświetl. dokum. krytycznychRFKKEWU5
FPEW6EURO: Dostosowanie kont zbiorcz. FIRFKKEWU6
FPEW7EURO: Kontr. księgowań korygującychRFKKEWU7
FPEW8Dane protokołu dla różnic EURORFKKEWU8
FPEWGEURO: Ustal. progr. konwersji GLTORFKKEWUGLT0
FPEWSEURO: Salda dokumentów FI-CAREUKEWUSALDOCHECK
FPF1Tworzenie klucza uzgodnieniaSAPMFK00
FPF2Zmiana klucza uzgodnieniaSAPMFK00
FPF3Wyświetlanie klucza uzgodnieniaSAPMFK00
FPG0Opracowanie altern. danych księg.
FPG1Transfer sum księg. do KGRFKKGL00
FPG1MPrzejęcie KG - przebieg zbiorczySAPLFKKAKTIV2
FPG2Uzgodnienie dla Księgi GłównejRFKKGL20
FPG2MKontrola dok. KG - przebieg zbiorczySAPLFKKAKTIV2
FPG3Przejęcie do CO-PARFKKCOPA00
FPG3MPrzejęcie COPA - przebieg zbiorczySAPLFKKAKTIV2
FPG4Autom. zamknięcie klucza uzgodn.RFKKFIKEYCLOSE
FPG5FI-CA Dokumenty dla dok. FI-GLRFKKGL30
FPG7Kontrola dokumentów CO-PARFKKCO20
FPG7MKontrola dok. COPA - przeb. zbiorczySAPLFKKAKTIV2
FPG8Stornowanie transferu Księgi GłównejRFKKGL_REV
FPI1FI-CA: Oprocentowanie edycji pojed.SAPLFKI1
FPI2FI-CA: Odsetki zabezpieczeń gotówk.SAPLFKI1
FPI3FI-CA: Odsetki zaległe - Plan ratSAPLFKI1
FPI4FI-CA: Wyświetlanie oblicz. odsetekSAPLFKI1
FPI5Transakcja test. - Obliczanie poż.SAPLFKI5
FPINTHDELUsuwanie historii odsetekRFKKINTH
FPINTM1Przebieg oprocentowaniaSAPLFKKAKTIV2
FPINTM2Przebieg oprocent. zabezp. got.SAPLFKKAKTIV2
FPIPBWEkstrakcja planów ratalnychSAPLFKKAKTIV2
FPK1Edycja pozycjiSAPLFKF1
FPL9Wyświetlanie stanu kontaSAPMFKL9
FPL9SStan konta: Wewnętrzne wywołanieSAPMFKS1
FPLCStan konta: Pełny ekran chronologiiSAPMFKL9
FPLKAZestawienie blokad przetwarz.RFKKALCK
FPLKDELUsuwanie ustawionych blokad zbior.RFKKLOCKDEL
FPM3Wyświetlanie historii monitowaniaRFKKMA02
FPM4Wyświetlanie historii zwrotówRFKKRF02
FPMARozliczanie automatyczneSAPLFKKAKTIV2
FPMOFI-CA: Monitor aplikacjiSAPMFPMO
FPN_AGGRFOprac. zakresu numerów: FKKDREGAGGSAPMSNUM
FPN_AUBIDOpracowanie zakresu num.: FKKD_AUBIDSAPMSNUM
FPN_SEPAOpracowanie zakr. numerów: FKK_SEPA
FPN1Opracowanie zakresu num.: FKK_BELEGSAPMSNUM
FPN10Opracowanie zakresu num.: FKKINDPAYSAPMSNUM
FPN11Opracowanie zakr. num.: FKKPRENOTSAPMSNUM
FPN2Opracowanie zakresu num.: FKK_KONTOSAPMSNUM
FPN3Opracowanie zakresu num.: FKK_ZAUFTSAPMSNUM
FPN4Oprac. zakresu numerów: FKKYFORMSAPMSNUM
FPN5Opracowanie zakresu num.: FKK_UMBSAPMSNUM
FPN6Opracowanie zakresu num.: FKK_EXTDOSAPMSNUM
FPN6_06Oprac. zakresu numerów: FKK_ED06
FPN6_06SOprac. zakresu numerów: FKK_ED06S
FPN6_06SYOprac. zakresu numerów: FKK_ED06SY
FPN6_06YOprac. zakresu numerów: FKK_ED06Y
FPN6_07Opracowanie zakr. numerów: FKK_ED07SAPMSNUM
FPN6_07SOpracowanie zakr. numerów: FKK_ED07SSAPMSNUM
FPN6_07SYOpracow. zakresu numerów: FKK_ED07SYSAPMSNUM
FPN6_07YOpracow. zakresu numerów: FKK_ED07YSAPMSNUM
FPN6_08Oprac. zakresu numerów: FKK_ED08SAPMSNUM
FPN6_08SOprac. zakresu numerów: FKK_ED08SSAPMSNUM
FPN6_08SYOprac. zakresu numerów: FKK_ED08SYSAPMSNUM
FPN6_08YOprac. zakresu numerów: FKK_ED08YSAPMSNUM
FPN6_09Opracow. zakresu numerów: FKK_ED09SAPMSNUM
FPN6_09SOpracow. zakresu numerów: FKK_ED09SSAPMSNUM
FPN6_09SYOpracow. zakresu numerów: FKK_ED09SYSAPMSNUM
FPN6_09YOpracow. zakresu numerów: FKK_ED09YSAPMSNUM
FPN6_10Oprac. zakresu numerów: FKK_ED10SAPMSNUM
FPN6_10SOprac. zakresu numerów: FKK_ED10SSAPMSNUM
FPN6_10SYOprac. zakresu numerów: FKK_ED10SYSAPMSNUM
FPN6_10YOprac. zakresu numerów: FKK_ED10YSAPMSNUM
FPN6_11Opracow. zakresu numerów: FKK_ED11SAPMSNUM
FPN6_11SOpracow. zakresu numerów: FKK_ED11SSAPMSNUM
FPN6_11SYOpracow. zakresu numerów: FKK_ED11SYSAPMSNUM
FPN6_11YOpracow. zakresu numerów: FKK_ED11YSAPMSNUM
FPN6_12Oprac. zakresu numerów: FKK_ED12SAPMSNUM
FPN6_12SOprac. zakresu numerów: FKK_ED12SSAPMSNUM
FPN6_12SYOprac. zakresu numerów: FKK_ED12SYSAPMSNUM
FPN6_12YOpracowanie zakr. numerów: FKK_ED12YSAPMSNUM
FPN6_13Opracow. zakresu numerów: FKK_ED13SAPMSNUM
FPN6_13SOpracow. zakresu numerów: FKK_ED13SSAPMSNUM
FPN6_13SYOpracow. zakresu numerów: FKK_ED13SYSAPMSNUM
FPN6_13YOpracow. zakresu numerów: FKK_ED13YSAPMSNUM
FPN6_14Oprac. zakresu numerów: FKK_ED14SAPMSNUM
FPN6_14SOprac. zakresu numerów: FKK_ED14SSAPMSNUM
FPN6_14SYOprac. zakresu numerów: FKK_ED14SYSAPMSNUM
FPN6_14YOprac. zakresu numerów: FKK_ED14YSAPMSNUM
FPN6_15Opracow. zakresu numerów: FKK_ED15SAPMSNUM
FPN6_15SOpracow. zakresu numerów: FKK_ED15SSAPMSNUM
FPN6_15SYOpracow. zakresu numerów: FKK_ED15SYSAPMSNUM
FPN6_15YOpracow. zakresu numerów: FKK_ED15YSAPMSNUM
FPN6_16Oprac. zakresu numerów: FKK_ED16SAPMSNUM
FPN6_16SOprac. zakresu numerów: FKK_ED16SSAPMSNUM
FPN6_16SYOprac. zakresu numerów: FKK_ED16SYSAPMSNUM
FPN6_16YOprac. zakresu numerów: FKK_ED16YSAPMSNUM
FPN7Opracowanie zakr. num.: FKKPYORDERSAPMSNUM
FPN9Oprac. zakresu numerów: FKKPYANNMTSAPMSNUM
FPNORMBPZnormaliz. PH dla wyszuk. duplik.SAPLFKKAKTIV2
FPNRPTOpracowanie zakresu num.: FKK_REPTSAPMSNUM
FPO1FI-CA Lista PN zależna od dniaRFKKOP03
FPO1_ACCFI-CA lista nieroz. poz. z ref. ter.RFKKOP03_ACC
FPO1PLista PN dla terminu (równoległe)SAPLFKKAKTIV2
FPO2Uzgodnienie PN dla KGRFKKOP10
FPO4Zestawienie pozycjiRFKKOP04
FPO4PLista PN dla terminu (równoległe)SAPLFKKAKTIV2
FPO6Zestawienie sum raportuRFKKOP06
FPO7Analiza wyekstrahow. nierozl. poz.RFKKOP07
FPO7FWyświetlanie klientów nierezydent.RFKKOP07
FPO7FNDeklaracja handlu zagranicznego Z5aRFKKAWM_Z5A
FPOITRInterfejs wyj.: Księg. partn. handl.SAPLFKKAKTIV2
FPOR2Zmiana zlecenia płatniczegoSAPMFK00
FPOR3Wyświetlanie zlecenia płatniczegoSAPMFK00
FPOR8Stornowanie zlecenia płatniczegoSAPMFK00
FPOR8MStorno zbiorcze zleceń płatniczychRFKKPYOR_MASS
FPP1Tworzenie partnera umowyBUSSTART
FPP2Zmiana partnera umowyBUSSTART
FPP2AAktywowanie planowanych zmianBUSPCDACT
FPP3Wyświetlanie partnera umowyBUSSTART
FPP4Opracowanie danych płatnościSAPLFKKC4
FPPARDELUsuwanie rekordów parametrówRFKK_MASS_ACT_PARAMETER_DELETE
FPPARHIDUkrycie rekordów parametrówRFKK_MASS_ACT_PARAMETER_HIDE
FPPARMVPrzesunięcie rekordów parametrówRFKK_MASS_ACT_PARAMETER
FPPARUNHIDReaktywacja rekordów parametrówRFKK_MASS_ACT_PARAMETER_UNHIDE
FPPCAIPCARD: Pozycja na koncie kartyRFKKPCAI
FPPCASPCARD: Pozycje rozliczeniaRFKKPCAS
FPPCBPPCARD: Partner gosp. z kartamiRFKKPCBP
FPPCDLPCARD: Usuwanie protokołuRFKKPCDL
FPPCDSPCARD: Wykonanie rozliczeniaRFKKPCDS
FPPCLIPCARD: Protokół (Zapłacone pozycje)RFKKPCLI
FPPCLPPCARD: Protokół (Płatności)RFKKPCLP
FPPCSFPCARD: Wyświetlanie pliku rozlicz.RFKKPCSF
FPPCSLKarty płatnicze: Wyświetlanie prot.SAPMFK00
FPPCTSPCARD: Pozycje do rozliczeniaRFKKPCTS
FPPNHWyświetl. historii wstęp. powiadom.RFKKPNHIS0
FPPNOWyjściowy plik wstęp. powiadomieniaRFKKPNFC00
FPPNRPrzetw. zwrotów wst. powiadomieniaRFKKPNR00
FPPNUZmiana statusu przetw. wst. powiad.RFKKPNHIS0
FPPRN2Zmiana zawiadom. o pol. zapłaty SEPASAPMFK00
FPPRN3Wyśw. zawiad. o pol. zapł. SEPASAPMFK00
FPPRN8Stornowanie zaw. o polec. zapł. SEPASAPMFK00
FPPRN8_MASSStorno zbior. zaw. o pol. zap. SEPASAPLFKKAKTIV2
FPPRN8MStorno zbiorcze zaw. o polec. zapł.RFKKPRNR
FPPRN8MPStorno zawiad. o pol. zapłaty (rów.)RFKKPRNRP
FPPRNLLista zawiad. o poleceniu zapłatyRFKKPRNL
FPR_PLCLWykaz pojed. konta do wyjaśnieniaRFKKPLCL
FPR_RLCLWykaz pojed. konta do wyjaśnieniaRFKKRLCL
FPR1Tworzenie planu ratalnegoSAPLFKN1
FPR2Zmiana planu ratalnegoSAPLFKN1
FPR3Wyświetlanie planu ratalnegoSAPLFKN1
FPRAWyświetlanie uzgodnionych należnościRFKK_ZWFEWB_DISP
FPRDWydruk planu ratSAPLFKKAKTIV2
FPRECLKsięgowanie przegrupowańRFKK_RECLASS
FPRECONRozszerz. analiza sum i dokumentówRFKKRECON_EXT
FPREPTZarządzanie pokwitowaniamiRFKKREPT
FPREPTMZbiorczy wydruk pokwitowaniaSAPLFKKAKTIV2
FPREPZM1Inicjalizacja inf. podsumowującej UERFKK_REPZM_INSERT
FPREPZM2Akt. numeru pod. UE dla inf. pods.RFKK_REPZM_UPDATE_STCEG
FPRES_CONAgregacja księgowań rezerwyRFKK_DFKKRES_CONDENSE
FPRHWyświetlanie historii planów ratRFKK_INSTPLN_HIST_DISPLAY_ALV
FPRSNierozliczone żądania spłatyRFKKRZAS
FPRUPrzegląd żądań spłatRFKKRZAL
FPRVPrzeksięgowanie uzgodn. należnościSAPLFKKAKTIV2
FPRVDWyświetlanie uprawnionych pozycjiRFKK_ZWFEWB_DISP
FPRWKorekta należności według datySAPLFKKAKTIV2
FPS_RFKKBELJ00Dziennik dokumentówRFKKBELJ00
FPS_RFKKPYODUsuwanie zleceń płatnościRFKKPYOD
FPS_RFKKPYOLLista zleceń płatniczychRFKKPYOL
FPS_RFKPYD00Usuwanie danych płatnościRFKPYD00
FPSAWybór KUSAPLFKKAKTIV2
FPSCWyświetlanie zamknięcia kasyRFKK_SHOWCHDSKCL
FPSCHEDULERWykonanie działania zbiorczegoRFKK_MA_SCHEDULER
FPSE16NTABZapis do logu zmian SE16N
FPSELPWybory do zestawieńRFKK_SELP
FPSELP1Układy do zestawieńRFKK_SELP
FPSELPLOCKBlokowanie wg wyboru wstępnegoRFKK_SELPLOCK
FPSEPATworzenie mandatów SEPASAPLFKKAKTIV2
FPSEPA1Zmiana mandatów SEPASAPLFKKAKTIV2
FPSNAPStan konta: Generowanie snapshotuRFKKSNAP
FPSNAP_CUSTStan konta: Partner dla snapshotu
FPSNAP_DELStan konta: Usuwanie SnapshotRFKKSNAP_DEL
FPSOKsięgowanie opłat wg płatnościSAPLFKKAKTIV2
FPSPWybór PGSAPLFKKAKTIV2
FPSTWstępny wybór wg danych operacjiRFKK_SELP_TDATA
FPSUPPProgram analizy wsparcia SAPRFKK_SUPPORT_ANALYSIS_TOOL
FPT1Kontrola tabel sumarycznychRFKKABS1
FPT1MKontrola rekord. sum. - przebieg zb.SAPLFKKAKTIV2
FPT3Transfer alternatywnego okresuRFKKABS6
FPT4Analiza statusu przejęciaRFKKABS5
FPT5Wyświetlanie dokum. dla klucza uzg.RFKKABS30
FPT6Ponowne tworzenie rek. sumarycznychRFKKABS8
FPT7Wykaz sum księgowańRFKKABS10
FPT8Wykaz dekretacji dok. poj.RFKKJOURNAL
FPTCRPOPrzetwarzanie należnościSAPLFKKCRPOT
FPTL1Sprawozdania podat. spec. dla krajuRFKKMC00
FPTRACEWyświetlanie protokołuRFKKTRACE
FPTX1Wybór spec. dla kraju zgłosz. podat.RFKKMC00
FPU1Opracowanie kont przegrupowania
FPU2Przeksięgowanie w innej JGSAPMFK00
FPU5Transfer dokumentów do innego kontaSAPLFKK_TRANSFER_POSTING_DLG
FPU6Historia transferuRFKKUMBHI
FPVAPropozycja monituSAPLFKKAKTIV2
FPVBPrzebieg czynności monitowaniaSAPLFKKAKTIV2
FPVBUNDKorekta stosunku udziałówRFKK_VBUND
FPVBUND1Opracowanie historii VBUND
FPVCZbiorcze storno monitówSAPLFKKAKTIV2
FPVTTransfer listy telef. dla monitow.RFKKMADUTLTRANF
FPVT1Wpisy listy telefonicznej - monityRFKKMADUTL
FPVZOpracowanie uzgodnionych kwot pł.SAPLFKBVZ
FPW1Wycena w walucie obcejSAPFK100
FPW2Rek. protok. - wyceny waluty obcejSAPFK200
FPW3Księgowanie przeciwst. ster. zdarz.SAPFK101
FPY1Przebieg płatn./noty obciążeniowejSAPLFKKAKTIV2
FPY1ANarzędzie analiz dla przeb. płatn.RFKKFPY1TREE
FPYE1Księgowania na zamknięcie rokuRFKKSUMB00
FPYPZawiad. o poleceniu zapłaty (SEPA)SAPLFKKAKTIV2
FPYSPrzebieg płatności (Płatnik własny)SAPLFKKAKTIV2
FPZDReorganizacja formularza płatnościRFKKPFND
FPZPPrzegląd pozycji dowodu zapłatyRFKK_PAYMENT_FORM
FPZWKorekta należnościSAPLFKZW
FPZWHZestawienie skorygowanych należn.RFKK_ZWFEWB_DISP
FQ_ENH_BROKRTworzenie rozszerzenia: BrokerRFKK_ENH_BROKR
FQ_ENH_OPORDTworzenie rozszerzenia: KlasyfikatorRFKK_ENH_OPORD
FQ_FPCJ_ACTIVITIESDziałania specyficzne dla roli
FQ_FPCJ_NCZwykły kasjer
FQ_FPCJ_NC_462Zwykły kasjer
FQ_FPCJ_NC_GT_462Zwykły kasjer
FQ_FPCJ_SCKasjer ze specjalnymi zadaniami
FQ_FPCJ_SC_462Kasjer ze specjalnymi zadaniami
FQ_FPCJ_SC_GT_462Kasjer ze specjalnymi zadaniami
FQ_FPCJ_SUKierownik filii
FQ_FPCJ_SU_462Kierownik filii
FQ_FPCJ_SU_GT_462Kierownik oddziału
FQ00Techn. ustaw.: Rozrach. wg kont umów
FQ0015Dekretacja innych podatków
FQ0021Kod podatku - podatek przy rozlicz.SAPMFKC1
FQ0025Wartości standardowe podatkuSAPMFKC1
FQ0061FI-CA: Opł. dod. za opóźn. płatnośćSAPMFKC1
FQ0090FI-CA: Dane wzorcowe dla połączeniaSAPMFKC1
FQ01C FI Opracowanie tabeli TFK022A/B
FQ0111FI-CA: Wartości stand. zwrotówSAPMFKC1
FQ02C FI Opracowanie tabeli TFK022C
FQ0200FI-CA: Podatek źródł. płatności wł.SAPMFKC1
FQ0201FI-CA: Dodat. pod. źródł. płatn. wł.SAPMFKC1
FQ0210FI-CA: Podatek źródł. płatn. obcejSAPMFKC1
FQ0211FI-CA: Podatek źr. płatności obcejSAPMFKC1
FQ03C FI Opracowanie tabeli TFK022D
FQ0300FI-CA: Segment dla pozycji KGSAPMFKC1
FQ0301FI-CA: Segment dla poz. part. handl.SAPMFKC1
FQ04C FI Opracowanie tabeli TFK000U
FQ05FI-CA Opracowanie tabeli TFK061A
FQ06FI-CA Opracowanie tabeli TFK062A
FQ1031FI-CA: Dane stand. płatności obcejSAPMFKC1
FQ1032FI-CA: Wart. st. księg. zlec. płatn.SAPMFKC1
FQ1033FI-CA: Wart.st. partii kart kredyt.SAPMFKC1
FQ1035FI-CA: Dane przedz. czeków ręcznych
FQ1036FI-CA: Dane stand. realizacji czeku
FQ1037FI-CA: Dane stand. realizacji czeku
FQ1038FI-CA: Dane stand. realizacji czeku
FQ1039Konta koszt./przychodów real. czeku
FQ1041FI-CA: Konto wyjaśniania - zwrotySAPMFKC1
FQ1062Transfer pozycji: Wartości stand.
FQ1310FI-CA: Gł./podrz. dla ofic. opłat
FQ1311FI-CA: Typ dok. dla oficjalnych opł.
FQ1320Ustawienia dla wyjaśn. należności
FQ1321Ustawienia dla wyjaśn. należności
FQ1322Nadawanie uprawnień w przetw. nal.
FQ1380Ustawienia dla rozdziału wpływów
FQ1381Specyf. księgow. - rozdział wpływów
FQ1382Specjalne sch. księg. dla rozdz.prz.
FQ2000Ustawienia rozliczeń fund. FI-CA
FQ2001Ustalanie konta: Rozlicz. funduszy
FQ2101FI-CA: Rodzaj dokum. dla percepcji
FQ2102FI-CA: Kod ustalenia podatku - Arg.
FQ2110Przeksięg. na odpowiedz.JG
FQA1Archiwizacja dokumentów FI-CA
FQAT02Kol. dział.: Warianty do typu dz. 2
FQAT03Kol. dział.: Warianty do typu dz. 3
FQAT04Kol. dział.: Warianty do typu dz. 4
FQAUTHUprawn. specj. - rozr. wg kont umów
FQB1Pola danych korespondencji
FQB2Pola danych korespondencji
FQB4VKK Korespondencja - formy aplikacji
FQB9FI-CA: Raport. 'Bollo', wart. stand.
FQC0C FKK Wyszukiwanie konta (ogólnie)SAPMFKCB
FQC1C FKK Wyszukiwanie konta */0010SAPMFKC1
FQC1005Przedr.ID przedz. przej. wyc. konta
FQC1091C FKK Wyszukiwanie konta */1091
FQC1200C FKK Wyszukiwanie konta */1200
FQC1210C FKK Wyszukiwanie konta */1200
FQC1350C FKK Ustalanie konta */1350
FQC1351Specyfik. dla księgowania przegrup.
FQC1400Ustalanie kont IDOC-poz. należności
FQC1401Ustalanie kont IDOC-poz. przychodów
FQC1402Wyszukiwanie rodzajów dokumentu
FQC1403Ustalanie danych księgowania
FQC1404Ustalanie operacji księgowania
FQC1405ID podatków dla danych IDOC
FQC1410Dane dla storna dokumentów IDOC
FQC1500Dane wzorcowe zarządzania pokwit.
FQC1510Wart. st. fakt.kor.minus z k. dział.
FQC2C FKK Wyszukiwanie konta */0020SAPMFKC1
FQC3C FKK Wyszukiwanie konta */0030SAPMFKC1
FQC40C FKK Wyszukiwanie konta */0040
FQC5C FKK Wyszukiwanie konta */0050SAPMFKC1
FQC6C FKK Wyszukiwanie konta */0060SAPMFKC1
FQC7C FKK Wyszukiwanie konta */0070SAPMFKC1
FQC700Wartości standardowe: Faktury zb.
FQC8C FKK Ustalanie konta */0071SAPMFKC1
FQC900C FKK Wyszukiwanie konta */0900
FQCALLIDOpracowanie tabeli TFKCALLID
FQCCWybór banku: Oprac. ID przeb. płatn.
FQCEWyszukiwanie konta: Analiza błęduRFKKFQCE
FQCFID użytkownika dla obrotu bankowego
FQCODUVKK Koresp. - proced. monit. konfig.
FQCRWyszukiwanie kont: ListaRFKKADLI
FQCVSCVS - Konto rozliczeń bank.
FQD1Start prod. - Usuwanie danych test.RFKKABS3
FQD2Synchronizacja - Opracowanie war.RFKKDI05
FQDM0Obszar księgowania 3000
FQDM1Obszar księgowania 3001
FQDM2Obszar księgowania 3002
FQEVENTSZdarzeniaSAPMFKK_EVENTS
FQFUNDStatus aktywacji rachunk. funduszyRFKK_FM_READ_FUND_ACTIVATION
FQH0Dane standardowe dla księg. różnic
FQH1Dane standardowe dla księg. różnic
FQH2Specyf. dla typu płatn. rodz. dokum.
FQH3Specyf. dla typu płatn. konta rozl.
FQI1Opracowanie klucza odsetek
FQI2Wyświetlanie klucza odsetek
FQI3Oprac. danych stand.ods. planu rat
FQI4Opracowanie danych stand. odsetek
FQI4ZOdsetki: Funkcje dodatkowe
FQI5Opracowanie danych stand. ods. zab.
FQI6Oprac. czynn. masowych dla odsetek
FQI7Oprac. czynn. mas. - ods. zabez.got.
FQI8Dane standardowe odsetek zaległych
FQI9Operacje do kodu podatku źródłowego
FQK1TFK021R (Stan konta: Wyszukiwanie)
FQK2TFK021R (Stan konta: Wybór)
FQK3TFK021R (Stan konta: Sortowanie)
FQK5TFK021R (Stan konta: Pole dodatkowe)
FQK6TFK021R (Sumy księgowania: Szukanie)
FQK8TFK021R (sumy księgowania: Sortow.)
FQKADokument: Ustawienia centralne
FQKBDokument: Ustawienia użytkownika
FQKLBież. ust. rozrachunków wg kont umów
FQKPKonfig.: Oprac. formatu wyświetlaniaSAPMFK90
FQKPAModyfik. pola przy opracowaniu konta
FQKPBRaport maklera: Warianty str. linii
FQKPDPrzetwarzanie dokumentu: Warianty
FQKPHCzeki wydane ręcznie: Strukt. linii
FQKPIDefiniowanie płatn.: Struktura linii
FQKPKDokumen: Warianty struk. linii (OPK)
FQKPMStan konta: Warianty struktury linii
FQKPNRap. bank.: Warianty struktury linii
FQKPOEdycja PN: Warianty struktury linii
FQKPPDokument: Warianty str. linii (OP)
FQKPSSumy księg.: Warianty strukt. linii
FQKPTRaport maklera: Wprowadzanie pozycji
FQKPZPartia pł.: Warianty struktury linii
FQKSStan konta: Warianty sortowania
FQKXTFK021L(Saldo konta: Typy list)
FQM0FI-CA Moni. - Grup. monit.- Konfig.
FQM1FI-CA Monitowanie - Proc.monit.-Kon.
FQM2FI-CA Monitowanie - Konf.poz.monit.
FQM3FI-CA Monit. = Konfig. granic kwoty
FQM4FI-CA Monit.- Konf.typ.opł. monitu
FQM5FI-CA Moni. - Grup. monit.- Konfig.
FQM6FI-CA Monit.- KOnf. przycz.blok.mon.
FQM7FI-CA Monit.-Konf.typów poz. mon.
FQM8FI-CA monit. - Konf.typów proc.mon.
FQM9FI-CA monit. - Konf. opłat
FQMASSCzynności masowe
FQORD1Zlecenie: Dane st. generowania dok.
FQP1Definicja form płatności
FQP2Wsk. pozycji
FQP3Formaty nośnika płatności
FQP4Dane jednostki gosp. dla płatności
FQP5Formaty nośn. płatn.- Cel wykorz.
FQP6Ustawienia dla tworzenia czeku
FQP6ANadanie wewnętrznych numerów czeków
FQP7Opracowanie klucza instrukcji
FQP8ID użytkownika dla obrotu bankowego
FQP9KND: Obrót płatn. zagranicznymi
FQR1FI-CA Zwroty - Przyczyna konfig.
FQR2FI-CA zwroty - Konf. wyszuk. konta
FQR3Zwroty - Przypisanie prz. zwrotu
FQS1Szybkie wprowadzanie: Lista pozycji
FQS2Szybkie wprowadzanie: Lista poz. KG
FQS3Szybkie wprowadzanie: Partia płatn.
FQTAXMINC FI-CA Opracow. tabeli TFKTAXMIN
FQTFK020CC FI-CA Oprac. tabeli TFK020C
FQU1FI-CA: Przeksięg. kolejnych WartStan
FQU2Transfer pozycji: Wyszukiwanie oper.
FQVBUNDRodz. dok. dla księg. koryg. VBUND
FQZ01FI-CA: Wysz.konta - Alt.storno kontaSAPMFKC1
FQZ02FI-CA: Dane standardowe - Wyksięg.
FQZ02AFI-CA: Specyfikacja wyksięgowania
FQZ03FI-CA: Dane standardowe wyksięg.mas.
FQZ03AFI-CA: Specyfikacja wyksięg. zbior.
FQZ04FI-CA: Wyksięg. wyszuk. konta KG
FQZ04AFI-CA: Wyksięg. wyszukiwania konta
FQZ04BOpracowanie tabeli TFK048AB
FQZ04MWyksięg. zb.: Wart. stand. i prop.
FQZ04SWyksięg.: Wart. stand. i proponow.
FQZ04TWyksięgowanie bez korekty podatku
FQZ04UAlternat. konto kosztowe i przych.
FQZ04WSystem zewn. dla obliczania podatku
FQZ05FI-CA: Wysz.konta - Aut.rozliczenieSAPMFKC1
FQZ06FI-CA:Dezaktyw. planu rat - prz.mon.
FQZ07FI-CA: WArt. dom. - wycena należn.
FQZ08FI-CA: Wysz.konta - Miejsce wątpliweSAPMFKC1
FQZ09FI-CA: Wysz.konta - PrzychodySAPMFKC1
FQZ1FI-CA: Struktura linii stanu kontaSAPMFKC1
FQZ10FI-CA: Wart.domyślne- Opóźnione prz.
FQZ1072Biller Direct: Dane wzorc.nadpłatySAPMFKC1
FQZ1073Biller Direct: Storno nadpłatySAPMFKC1
FQZ1074BD: Konto rozliczeniowe - nadpłataSAPMFKC1
FQZ11FI-CA: Wysz.konta -Korekta wart.poj.SAPMFKC1
FQZ12Rodzaj oblicz. podatku - Kor.wart.p.
FQZ13FI-CA Opracowanie tabeli TFKZGR
FQZ14FI-CA Opracowanie tabeli TFKZRGR
FQZ15FI-CA: Dane stand.inkasa bankowego
FQZ16FI-CA: Wysz.konta- Przejęcie KGSAPMFKC1
FQZ17Opracowanie tabeli TFKZVAR
FQZ18Opracowanie tabeli TFKZMETH
FQZ19Opracowanie tabeli TFKZGRME
FQZ1AFI-CA: Wysz.konta -Korekta wart.poj.SAPMFKC1
FQZ2FI-CA: Struktura linii edycji PNSAPMFKC1
FQZ20FI-CA: WyszKon.- Kor. wart. poj. CZSAPMFKC1
FQZ21FI-CA: Księg. biura inkas.-wart. st.
FQZ22FI-CA: Dane oddzw. - wart. stand.
FQZ23FI-CA: Informacje do biura inkasa
FQZ24FI-CA: Rodzaj dokum. dla perc. VAT
FQZ25FI-CA: Informacje do biura inkasa
FQZ26Biura inkasa
FQZ2AOpracowanie tabeli TFKZWEX
FQZ2BOpracowanie tabeli TFKZVARI
FQZ3FI-CA: Strukt. linii - Sumy księg.SAPMFKC1
FQZ4FI-CA: Maski wprow.-Księg.part.gosp.SAPMFKC1
FQZ5FI-CA: Maski wprow.-Księg.KGSAPMFKC1
FQZ6FI-CA: Maski wprow.-Partia płatn.SAPMFKC1
FQZ7FI-CA: Maski wprow.-Partia zwrotówSAPMFKC1
FQZ8FI-CA: Kon.fin.- Podatek należnySAPMFKC1
FQZ9FI-CA: Wysz.konta - Rozl.pod./Wyśw.SAPMFKC1
FQZAFI-CA: Wysz.konta - Rozlicz. JGSAPMFKC1
FQZBFI-CA: Wysz.k. - Prz. z nal. za opł.SAPMFKC1
FQZCFI-CA: Wysz.konta - SkontoSAPMFKC1
FQZDFI-CA: Wysz.konta - Różnice kursoweSAPMFKC1
FQZEFI-CA: Wysz.konta- Przejęcie KGSAPMFKC1
FQZFFI-CA: Wysz.konta - ZwrotySAPMFKC1
FQZGFI-CA: Wysz.konta - zaliczka / Opł.SAPMFKC1
FQZHFI-CA: Dane standardowe oprac. kontaSAPMFKC1
FQZH2FI-CA: Rozl. noty uznaniowej (EBPP)SAPMFKC1
FQZIFI-CA: Dane stand. płatności obcejSAPMFKC1
FQZJFI-CA: Konto objaśn. płatności obcejSAPMFKC1
FQZKFI-CA: Dane stand. dokumentu stornaSAPMFKC1
FQZLFI-CA: Progr. płatn.: Konta bankoweSAPMFKC1
FQZMFI-CA: Księg. dokumentu: Dane stand.SAPMFKC1
FQZNFI-CA: Wysz.konta - Konto spłatySAPMFKC1
FQZOFI-CA: Wysz.konta -Dane st.wyc.rozl.SAPMFKC1
FQZPFI-CA: Wysz.konta-Wyc.rozl. Nowa PNSAPMFKC1
FQZQFI-CA: Księg. dokumentu: Dane stand.SAPMFKC1
FQZSFI-CA: Zwroty: Dane standardoweSAPMFKC1
FQZTFI-CA: Rozlicz. okaziciela czekuSAPMFKC1
FQZUFI-CA: Wysz.konta - Opłaty planu ratSAPMFKC1
FQZVFI-CA: Karty płatnicze: Wysz.kontaSAPMFKC1
FQZXFI-CA: Karty płatnicze: Wysz.kontaSAPMFKC1
FQZYFI-CA: Monitowanie: Dane standard.SAPMFKC1
FQZZFI-CA: Dane stand. odsetek planu ratSAPMFKC1
FXXXOperacje do kodu podatku źródłowego
GEN_EBPP_CREATE_USERTworzenie nowego użytkownikaGEN_ISR_CREATE_USER
GPSHAD_NEWPrzygotowanie tabeli rezerwowejSAPLFKKAKTIV2
GPSHAD_UPDATEAktualizacja tabeli rezerwowejSAPLFKKAKTIV2
IBSPI_RFCDESTMiej. przezn.RFC - funk. RFC- IBS-PI
MKKZbiorcze konto rozliczenioweMENUMKK
RC01_FICAPorównanie FI-FM dla danych FI-CARFFMRC01_FICA
RFKKO1Wyświetlanie dokum. ze zleceńRFKKORD01
RFKKO2Wyświetlanie dokum.ze zleceń stałychRFKKORD02
RFKKO2HRozliczanie dokum. na podst. zl. st.RFKKORD02H
S_KK4_74002467Aktywacja zaplan. dokumentu zmian
S_KK4_74002478Belgia: BLIW-IBLC : Poz. nierozlicz.
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
ABST2Analiza uzgodnienia FI-AARAABST02
AIS_FORMULA_DEFDefiniowanie formuł dla AIS
AIS_STDREPRaportowanie standard. w BD wynikówRAIS_STDREP_RDB
AISFRyzyko walutoweRJBRSVAC
AISFSSAnaliza wartości poj. - ryz. walut.RJBRSVAC
AISGENKFAnaliza wskaźnikówRJBRSVAC
AISGENKF_LAYOUT_DEFEWA: Definiowanie wskaźników-układu
AISPLAnaliza wart. pojedyn.: Zysk i str.RJBRSVAC
AISSAnaliza wartości poj. - wrażliwośćRJBRSVAC
AR01Wywołanie listy pozycji akt. trw.RABEST_ALV01
AR02Wywołanie siatki aktywów trwałychRAGITT_ALV01
AR03Wywołanie listy amortyzacjiRAHAFA_ALV01
AR04Wywoł. listy amortyzacji + odsetkiRAKAFA_ALV01
AR05Wywołanie listy przychodów akt. trw.RAZUGA_ALV01
AR06Wywołanie listy rozchodów akt. trw.RAABGA_ALV01
AR07Wywołanie listy przeksięg. akt. trw.RAUMBU_ALV01
AR08Wywołanie listy porównań amortyzacjiRABIKA_ALV01
AR14Wywołanie listy amortyzacji ręcznychRAMAFA_ALV01
AR18Wywołanie symulacji amortyzacjiRASIMU02
AR18NSymulacja amortyzacji (nowa)RASIMU_ALV01
AR19Wywołanie wykazu pochodzeniaRABEWG_ALV01
AR20Porównanie likwidacjiRAUSAG_ALV01
AR21Mid-Quarter-Alert-ReportRAUSMQ10
AR22Analiza przychodów ze sprzedażyRAUSAG_ALV04
AR26Wywołanie listy pozycji specjalnychRASOPO_ALV01
AR27Wywoł.: Lista kompleksu akt. trw.RAKOMP_ALV01
AR28Wywołanie: Historia aktywów trwałychRAHIST02
AR30Wyświetlanie listy roboczejRAWORK01
AR32Wywołanie tworzenia listy roboczejRABEST_ALV01
AR32NWywołanie tworzenia listy roboczejRABEST_ALV01
ARALWyświetlanie logu aplikacji
ARQ0FIAA-Raporty ad hocRAQUER01
ART0FIAA - System inf.RATREE00
BW03MASTGener. ogólnych źródeł danychRGUCBIW1_PI
F.27Okresowe wyciągi z kontaSAPMS38M
F.2EUzgodnienie między spółkami powiąz.FBICRC003_DATA_REC
F.2FZarządzanie uzgodnieniem grup kont
F.2GTworzenie uzg. grup kont KG
F.2IUstaw. użytkownika - przypis. dokum.
F.2KZarządzanie wzorcami dla zawiadomień
F.61Korespondencja: druk wymagańSAPMS38M
F.62Koresp.: druk dokum. wewn.SAPMS38M
F.63Koresp.: usuwanie wymagańSAPMS38M
F.97Księga główna: wybór raportuRKKBRPTR
F.98Dostawcy: wybór raportuRKKBRPTR
F.99Odbiorcy: wybór raportuRKKBRPTR
F04NWycena waluty obcej - dostawcySAPF100
F05NWycena waluty obcej - odbiorcySAPF100
F06NWycena kont KG w wal. obcejSAPF100
F48AArchiwizacja dokumentu
F53AArchiwizacja kont KG
F53VObsługa archiwów kont KG
F64AArchiwizacja obrotów kont
F66AArchiwizowanie pamięcie danych bank.
FAGLL03HPrzeglądarka pozycji poj. KG (Wg.KG)FAGL_LINE_ITEM_BROWSER
FBDFMenu banque de FranceMENUFBDF
FBF1Komunikaty C80 bez kodu op. spec. KGRFFR0C01
FBF2Transakcje finansoweRFFR0C02
FBF3Raport kontroliRFFRLIST
FBF4Dokumenty DownloadRFFRPCD1
FBF5Komunikaty bez kont dostaw.RFFR2C01
FBF6Zmiany dokumentuRFFRMOD1
FBF7Komunikaty C80 bez kodu op. spec. KGRFFR1C01
FBF8Komunikaty C84RFFR0E84
FBFTKonfiguracja BFRFFR0TB0
FBL1HPrzeglądarka pozycji dostawcówFAGL_LINE_ITEM_BROWSER_AP
FBL1NPozycje pojedyncze dostawcówRFITEMAP
FBL2NPozycje pojedyncze dostawcówRFITEMAP
FBL3HPrzeglądarka pozycji poj. KGFAGL_LINE_ITEM_BROWSER_CGL
FBL3NPozycje pojedyncze konta KGRFITEMGL
FBL4NPozycje pojedyncze konta KGRFITEMGL
FBL5HPrzeglądarka pozycji odbiorcówFAGL_LINE_ITEM_BROWSER_AR
FBL5NPozycje pojedyncze odbiorcówRFITEMAR
FBL6NPozycje pojedyncze odbiorcówRFITEMAR
FBWAPI0FI-Internet: Poz. pojedyn. dostawcówSAPF_WEB_INTERFACE
FBWAPI0EAFI-Internet: Poz. pojedyn. dostawców
FBWARI0FI-Internet: Poz. pojedyn. odbiorcówSAPF_WEB_INTERFACE
FBWARI0EAFI-Internet: Poz. pojedyn. odbiorców
FC10NBilanseRFBILA00N
FC80Dokument C80RFFRDDE0
FC82Dokument C82RFFRDDE0
FDI0Wykonanie raportuSAPMKCEE
FDI1Tworzenie raportuSAPMKCEE
FDI2Zmiana raportuSAPMKCEE
FDI3Wyświetlanie raportuSAPMKCEE
FDI4Tworzenie formularzaSAPMKES1
FDI5Zmiana formularzaSAPMKES1
FDI6Wyświetlanie formularzaSAPMKES1
FDIBPrzetwarzanie w tleRKDBAT02
FDICOprac. rodz. przeliczania walutySAPMKCC0
FDIKOpracowanie wskaźnikówRFBRFSIK
FDIMMonitorowanie raportówSAPMKCB9
FDIOTransport raportówRKCOBTR2
FDIPTransport formularzyRKCOBTR4
FDIQImport raportów z mandanta 000RKCOBTR3
FDIRImport formularzy z mandanta 000RKCOBTR5
FDITNarzędzie przeliczeń - dochodzenieRKCTRTX1
FDIVOpracowanie zmiennych globalnychRKES0101
FDIXReorganizacja raportów dochodzeniaRKDREOBE
FDIYReorganizacja danych raportuRKDREODA_NEW
FDIZReorganizacja formularzyRKDREOFO
FGI0Wykonanie raportuSAPMKCEE
FGI1Tworzenie raportuSAPMKCEE
FGI2Zmiana raportuSAPMKCEE
FGI3Wyświetlanie raportuSAPMKCEE
FGI4Tworzenie formularzaSAPMKES1
FGI5Zmiana formularzaSAPMKES1
FGI6Wyświetlanie formularzaSAPMKES1
FGIBPrzetwarzanie w tleRKDBAT02
FGICOprac. rodzaju przelicz. walutySAPMKCC0
FGIKOpracowanie wskaźnikówRFBRFSIK
FGIMMonitorowanie raportówSAPMKCB9
FGIOTransport raportówRKCOBTR2
FGIPTransport formularzyRKCOBTR4
FGIQImport raportów z mandanta 000RKCOBTR3
FGIRImport formularzy z mandanta 000RKCOBTR5
FGITNarzędzie przeliczeń - dochodzenieRKCTRTX1
FGIVOpracowanie zmiennych globalnychRKES0101
FGIXReorganizacja raportów dochodzeniaRKDREOBE
FGIYReorganizacja danych raportuRKDREODA_NEW
FGIZReorganizacja formularzyRKDREOFO
FGRPMalarz raportówMENUFGRP
FGRWMenu edytora raportówMENUFGRW
FKI0Wykonanie raportuSAPMKCEE
FKI1Tworzenie raportuSAPMKCEE
FKI2Zmiana raportuSAPMKCEE
FKI3Wyświetlanie raportuSAPMKCEE
FKI4Tworzenie formularzaSAPMKES1
FKI5Zmiana formularzaSAPMKES1
FKI6Wyświetlanie formularzaSAPMKES1
FKIBPrzetwarzanie w tleRKDBAT02
FKICOprac. rodzaju przelicz. walutySAPMKCC0
FKIKOpracowanie wskaźnikówRFBRFSIK
FKIMMonitorowanie raportówSAPMKCB9
FKIOTransport raportówRKCOBTR2
FKIPTransport formularzyRKCOBTR4
FKIQImport raportów z mandanta 000RKCOBTR3
FKIRImport formularzy z mandanta 000RKCOBTR5
FKITNarzędzie przeliczeń - dochodzenieRKCTRTX1
FKIVOpracowanie zmiennych globalnychRKES0101
FKIXReorganizacja raportów dochodzeniaRKDREOBE
FKIYReorganizacja danych raportuRKDREODA_NEW
FKIZReorganizacja formularzyRKDREOFO
FSI0Wykonanie raportuSAPMKCEE
FSI1Tworzenie raportuSAPMKCEE
FSI2Zmiana raportuSAPMKCEE
FSI3Wyświetlanie raportuSAPMKCEE
FSI4Tworzenie formularzaSAPMKES1
FSI5Zmiana formularzaSAPMKES1
FSI6Wyświetlanie formularzaSAPMKES1
FSIBPrzetwarzanie w tleRKDBAT02
FSICOprac. rodzaju przelicz. walutySAPMKCC0
FSIGGrupa kryteriów raportów bilansowychRKE_CALL_VC_TKEP7
FSIKOpracowanie wskaźnikówRFBRFSIK
FSIMMonitorowanie raportówSAPMKCB9
FSIOTransport raportówRKCOBTR2
FSIPTransport formularzyRKCOBTR4
FSIQImport raportów z mandanta 000RKCOBTR3
FSIRImport formularzy z mandanta 000RKCOBTR5
FSIVOpracowanie zmiennych globalnychRKES0101
FSIXReorganizacja raportów dochodzeniaRKDREOBE
FTI_FAS157_LEV_LOANOpracowanie poziomów dla pap. wart.
FTI_FAS157_LEV_OTCOpracowanie poziomów dla trans. OTC
FTI_FAS157_LEV_SECOpracowanie poziomów dla pap. wart.
FTI_FAS157_LEVEL3Poziom 3: Raport szczeg.RFTI_FAS157_LEVEL3_DET
FTI_FAS157_OVERVIEWPrzegląd dot. zgodności z FAS157RFTI_FAS157_COMP_OVERVIEW
FXI0Wykonanie raportuSAPMKCEE
FXI1Tworzenie raportuSAPMKCEE
FXI2Zmiana raportuSAPMKCEE
FXI3Wyświetlanie raportuSAPMKCEE
FXI4Tworzenie formularzaSAPMKES1
FXI5Zmiana formularzaSAPMKES1
FXI6Wyświetlanie formularzaSAPMKES1
FXIBPrzetwarzanie w tleRKDBAT02
FXICOprac. rodzaju przelicz. walutySAPMKCC0
FXIKOpracowanie wskaźnikówRFBRFSIK
FXIMMonitorowanie raportówSAPMKCB9
FXIOTransport raportówRKCOBTR2
FXIPTransport formularzyRKCOBTR4
FXIQImport raportów z mandanta 000RKCOBTR3
FXIRImport formularzy z mandanta 000RKCOBTR5
FXITNarzędzie przeliczeń - dochodzenieRKCTRTX1
FXIVOpracowanie zmiennych globalnychRKES0101
FXIXReorganizacja raportów dochodzeniaRKDREOBE
FXIYReorganizacja danych raportuRKDREODA_NEW
FXIZReorganizacja formularzyRKDREOFO
GCRBWybór raportuSAPMKKB5
GD00Wybór raportuRKKBRPTR
GD20HPrzeglądarka pozycji dok. w FI-SLFAGL_LINE_ITEM_BROWSER_SL
GR11Tworzenie formatu standardowegoSAPLGRWF
GR12Zmiana formatu standardowegoSAPLGRWF
GR13Wyświetlanie formatu standardowegoSAPLGRWF
GR14Usuwanie formatu standardowegoSAPLGRWF
GR17Eksport formatu standardowegoRGRSTE00
GR18Import formatów standardowychRGRJTI00
GR19Kopiow. formatów stand. z mandantówRGRSTF00
GR1LKatalog: Formaty standardoweRGRDCS10
GR21Tworzenie bibliotekiSAPMGRWL
GR22Zmiana bibliotekiSAPMGRWL
GR23Wyświetlanie bibliotekiSAPMGRWL
GR24Usuwanie bibliotekiSAPMGRWL
GR27Eksport bibliotekRGRLTE00
GR28Import bibliotekRGRJTI00
GR29Kopiowanie bibliotek z mandantaRGRLTF00
GR2LKatalog: BibliotekiRGRDCL10
GR31Tworzenie raportuSAPMGRWD
GR32Zmiana raportuSAPMGRWD
GR33Wyświetlanie raportuSAPMGRWD
GR34Usuwanie raportuSAPMGRWD
GR37Eksport raportówRGRRTE00
GR38Import raportówRGRJTI00
GR39Kopiowanie raportów z mandantaRGRRTF00
GR3LKatalog: RaportyRGRDCR10
GR51Tworzenie grupy raportówSAPMGRWJ
GR52Zmiana grupy raportówSAPMGRWJ
GR53Wyświetlanie grupy raportówSAPMGRWJ
GR54Usuwanie grupy raportówSAPMGRWJ
GR55Wykonanie grupy raportówSAPMGRWJ
GR57Eksport grupy raportówRGRJTE00
GR58Import grupy raportówRGRJTI00
GR59Kopiowanie grupy raportów z mandantaRGRJTF00
GR5GGenerowanie grup raportówRGRJBG00
GR5LKatalog: Grupy raportówRGRDCJ10
GRCTEdytor raportów: Tabele sterujące
GRLVWarianty listy dla pozycji poj.
GRP1Edytor raportu: Wyświetl. wyciągówRGRGRIX4
GRP5Edytor raportu: Usuwanie wyciagówRGRGRIX4
GRP6Edytor raportu: Drukowanie wyciągówRGRGRIX4
GRP7Edytor raportu: Ważność wyciągówRGRGRIX4
GRPEWywołanie edytora dla programu ERRGRPEDIT
GRR1RW: Tworzenie strukt. wiersz/kolumnaSAPMKES1
GRR2FI: Zmiana formułySAPMKES1
GRR3RW: Wyświetlanie formułySAPMKES1
GRR4Tworzenie modeluSAPMKES1
GRR5Zmiana modeluSAPMKES1
GRR6Wyświetlanie wzorcaSAPMKES1
GRR7Eksport modeliRGRMTE00
GRR8Import wzorcówRGRMTI00
GRR9Kopiowanie modeli z mandantaRGRMTF00
GRRTMalarz raportów: Tłumaczenie rap.RKCTRTX1
GRW_PORTAL_LAUNCHUruch. grupy raportów z portaluRGRWPORTALALV
GRW_PORTAL_LAUNCHNEWUruch. grupy raportów z portaluRGRWPORTALALVNEW
GS32Tworz./zmiana wskaźnikówSAPMGRWX
GS33Wyświetlanie wskaźn.SAPMGRWX
IKA1IKASAPRFIKA
KE5ZHPrzeglądarka pozycji poj. PCAFAGL_LINE_ITEM_BROWSER_PCA
OA90AM: Rejestr aktywów trwałych
OAV9C AM Obsługa wglądu grupy siatekRACSTABL
OB_9C FI Tabela oprac. T044J - Wyświetl.
OBC9Zew. numer grupowy dla podatków
OBEAOprac. raportów możl. do przekszt.
OBEBOprac. tabeli dla st. wal. kr.(EURO)
OBUVRozdziel. podat. w operacjach grup.
OBVYC FI Obsługa tabeli T030H
RFBELJ00_AUDITDziennik sumar. dok. (dane histor.)RFBELJ00
RFDEPL00_AUDITPozycje poj. odb. - hist. dane pods.RFDEPL00
RFDKVZ00_AUDITWykaz odbiorców (historyczny)RFDKVZ00
RFDOPO10_AUDITPoz. nierozl. odb. - hist. dane pod.RFDOPO10
RFDSLD00_AUDITSalda odbiorców (hist. dane podst.)RFDSLD00
RFDUML00_AUDITObroty odbiorców - hist. dane podst.RFDUML00
RFEPOJ00_AUDITDziennik poz. pojedyn. (dane hist.)RFEPOJ00
RFKEPL00_AUDITPoz. poj. dost. - hist. dane podst.RFKEPL00
RFKKVZ00_AUDITWykaz dostawców (historycznie)RFKKVZ00
RFKSLD00_AUDITSalda dostawców (hist. dane podst.)RFKSLD00
RFKUML00_AUDITObroty dostawców - hist. dane podst.RFKUML00
RFSBWA00_AUDITStruktura: Zestaw. sald (dane hist.)RFSBWA00
RFSOPO00_AUDITKsięga Gł.: Poz. pojed. (dane hist.)RFSOPO00
RFSSLD00_AUDITSalda kont KG (hist. dane podstaw.)RFSSLD00
RFSUSA00_AUDITSalda kont KG (hist. dane podstaw.)RFSUSA00
S_AC0_52000496AIS Uzgodnienie wglądu wprowadzania
S_AC0_52000497AIS Uzgodnienie-> Protokół
S_AC0_52000498Porówn. rzecz./rzecz.- rok
S_AC0_52000500System informacyjny audytu (AIS)
S_AC0_52000501Sumy i salda
S_AC0_52000502Audyt
S_AC0_52000509Audyt - interaktywna lista
S_AC0_52000528Audyt - prywatny folder
S_AL0_96000619System informacyjny audytu (AIS)
S_ALN_01001144Przegląd - pozycje
S_ALN_01001145I A S - Klasyfikacja
S_ALN_01001146Analiza struktury
S_ALN_01001147Analiza oceny
S_ALN_01001148Analiza krajów
S_ALN_01001149Statystyka pozost.okr.ważn.
S_ALN_01001150Udziały pozycji (ref. do EUR)
S_ALN_01001151Przegląd - rachunkowość
S_ALN_01001152TOP 5 - Pozycje
S_ALN_01001153Analiza waluty
S_ALN_01001154Wycena symulacyjna
S_ALN_01001155CFM Porównanie na dzień
S_ALN_01001156Siatka skł. akt. trw./Obszar bil.
S_ALN_01001157Historia pozycji
S_ALN_01001158Historia wart.ks.netto/Z+S/OCI
S_ALN_01001159Dochody
S_ALN_01001160Przychód ze sprzedaży
S_ALN_01001161Siatka zapadalności
S_ALR_87010116Stan aktywów trwałych
S_ALR_87010117Stan aktywów trwałych
S_ALR_87010118Stan aktywów trwałych
S_ALR_87010119Stan aktywów trwałych
S_ALR_87010120Stan aktywów trwałych
S_ALR_87010121Stan aktywów trwałych
S_ALR_87010122Stan aktywów trwałych
S_ALR_87010123Stan aktywów trwałych
S_ALR_87010124Stan aktywów trwałych
S_ALR_87010143Siatka aktywów trwałych
S_ALR_87010144Siatka aktywów trwałych
S_ALR_87010147Stan aktywów trwałych
S_ALR_87010148Stan aktywów trwałych
S_ALR_87010149Siatka aktywów trwałych
S_ALR_87010150Siatka aktywów trwałych
S_ALR_87010151Siatka aktywów trwałych
S_ALR_87010152Siatka aktywów trwałych
S_ALR_87010157Amortyzacja
S_ALR_87010158Amortyzacja
S_ALR_87010166Porównanie amortyzacji
S_ALR_87010167Porównanie amortyzacji
S_ALR_87010179Amortyzacja
S_ALR_87010180Amortyzacja
S_ALR_87010181Wycena aktywów trwałych
S_ALR_87010182Wycena aktywów trwałych
S_ALR_87010183Wartości ubezpieczenia
S_ALR_87010184Wartości ubezpieczenia
S_ALR_87010185Zeznanie majątkowe (Japonia)
S_ALR_87010188Amortyzacja
S_ALR_87010189Amortyzacja
S_ALR_87010192Operacje aktywów trwałych
S_ALR_87010193Operacje aktywów trwałych
S_ALR_87010194Stan aktywów trwałych
S_ALR_87010195Stan aktywów trwałych
S_ALR_87010201Operacje aktywów trwałych
S_ALR_87010202Operacje aktywów trwałych
S_ALR_87010203Przychody aktywów trwałych
S_ALR_87010204Przychody aktywów trwałych
S_ALR_87010205Rozchody aktywów trwałych
S_ALR_87010206Rozchody aktywów trwałych
S_ALR_87010207Przeksięgowania aktywów trwałych
S_ALR_87010208Przeksięgowania aktywów trwałych
S_ALR_87011849Stan aktywów trwałych
S_ALR_87011850Stan aktywów trwałych
S_ALR_87011851Stan aktywów trwałych
S_ALR_87011852Stan aktywów trwałych
S_ALR_87011853Stan aktywów trwałych
S_ALR_87011854Stan aktywów trwałych
S_ALR_87011855Stan aktywów trwałych
S_ALR_87011856Stan aktywów trwałych
S_ALR_87011857Stan aktywów trwałych
S_ALR_87011876Siatka aktywów trwałych
S_ALR_87011877Siatka aktywów trwałych
S_ALR_87011880Stan aktywów trwałych
S_ALR_87011881Stan aktywów trwałych
S_ALR_87011882Siatka aktywów trwałych
S_ALR_87011883Siatka aktywów trwałych
S_ALR_87011884Siatka aktywów trwałych
S_ALR_87011885Siatka aktywów trwałych
S_ALR_87011890Amortyzacja
S_ALR_87011891Amortyzacja
S_ALR_87011899Porównanie amortyzacji
S_ALR_87011900Porównanie amortyzacji
S_ALR_87011912Amortyzacja
S_ALR_87011913Amortyzacja
S_ALR_87011914Wycena aktywów trwałych
S_ALR_87011915Wycena aktywów trwałych
S_ALR_87011916Wartości ubezpieczenia
S_ALR_87011917Wartości ubezpieczenia
S_ALR_87011918Zeznanie majątkowe (Japonia)
S_ALR_87011921Amortyzacja
S_ALR_87011922Amortyzacja
S_ALR_87011925Operacje aktywów trwałych
S_ALR_87011926Operacje aktywów trwałych
S_ALR_87011927Stan aktywów trwałych
S_ALR_87011928Stan aktywów trwałych
S_ALR_87011934Operacje aktywów trwałych
S_ALR_87011935Operacje aktywów trwałych
S_ALR_87011936Przychody aktywów trwałych
S_ALR_87011937Przychody aktywów trwałych
S_ALR_87011938Rozchody aktywów trwałych
S_ALR_87011939Rozchody aktywów trwałych
S_ALR_87011940Przeksięgowania aktywów trwałych
S_ALR_87011941Przeksięgowania aktywów trwałych
S_ALR_87011942Wykaz niezaksięgowanych aktywów trw.
S_ALR_87011943Wykaz niezaksięgowanych aktywów trw.
S_ALR_87011950Amortyzacja
S_ALR_87011951Amortyzacja
S_ALR_87012032Zeznanie majątkowe (Japonia)
S_ALR_87012249Porówn. rzecz./rzecz.- rok
S_ALR_87012250Porówn. rzecz./rzecz.- półrocze
S_ALR_87012251Porówn. rzecz./rzecz.- kwartał
S_ALR_87012252Porówn. rzecz./rzecz.- okres
S_ALR_87012253Porówn. plan./rzecz.- rok
S_ALR_87012254Porówn. plan./rzecz.- półrocze
S_ALR_87012255Porówn. plan./rzecz.- kwartał
S_ALR_87012256Porówn. plan./rzecz.- okres
S_ALR_87012257Porówn. rzecz./rzecz.- 10 lat
S_ALR_87012269Bilans WK (niem.KH)
S_ALR_87012270Rachunek zysków i strat WK (KH)
S_ALR_87012271Przepływ środ. pien. (bezp. metoda)
S_ALR_87012272Przepływ fin. (met.pośr.) - Wariant
S_ALR_87012273Przepływ fin. (met.pośr.) - Wariant
S_ALR_87012276Salda kont KG
S_ALR_87012277Salda kont KG
S_ALR_87012278Strukturalne zestawienie sald
S_ALR_87012279Strukturalne zestawienie sald
S_ALR_87012280Pozycje pojedyncze księgi głównej
S_ALR_87012282Pozycje pojedyncze księgi głównej
S_ALR_87012284Sprawozdanie finansowe
S_ALR_87012300Salda kont KG
S_ALR_87012301Salda kont KG
S_ALR_87012304Pozycje pojedyncze księgi głównej
S_ALR_87012307Wyświetlanie zmian kont KG
S_ALR_87012308Wyświetlanie zmian kont KG
S_ALR_87012325Plan kont
S_ALR_87012326Plan kont
S_ALR_87012327Lista kont KG
S_ALR_87012328Lista kont KG
S_ALR_87012329Rejestr dekretacji
S_ALR_87012330Rejestr dekretacji
S_ALR_87012331Odbiorcy/dostawcy/konta KG
S_ALR_87012332Odbiorcy/dostawcy/konta KG
S_ALR_87012333Lista kont KG
S_ALR_87012334Salda średnie wersji okresu - WalKr
S_ALR_87012335Salda średnie wersji okresu - WalTr
S_ALR_87012336Salda średnie wersji dnia daty ks.
S_ALR_87012337Salda średnie wersji dnia daty wal.
S_ALR_87012338Salda średnie wersji okresu WKr RSk
S_ALR_87012339Salda średnie wersji okresu WTr RSk
S_ALR_87012342Odstępy w przypisaniu numeru dokum.
S_ALR_87012347Wyciąg pozycji dokumentu
S_ALR_87012832Symulacja amortyzacji
S_ALR_87012833Symulacja amortyzacji
S_ALR_87012834Symulacja amortyzacji
S_ALR_87012835Symulacja amortyzacji
S_ALR_87012836Symulacja amortyzacji
S_ALR_87012934Przychody aktywów trwałych
S_ALR_87012935Przychody aktywów trwałych
S_ALR_87012936Symulacja amortyzacji
S_ALR_87012937Symulacja amortyzacji
S_ALR_87013705Stan aktywów trwałych
S_ALR_87013706Stan aktywów trwałych
S_ALR_87013707Stan aktywów trwałych
S_ALR_87013708Stan aktywów trwałych
S_ALR_87013709Stan aktywów trwałych
S_ALR_87013710Stan aktywów trwałych
S_ALR_87013711Stan aktywów trwałych
S_ALR_87013712Stan aktywów trwałych
S_ALR_87013713Stan aktywów trwałych
S_ALR_87013714Stan aktywów trwałych
S_ALR_87013715Stan aktywów trwałych
S_ALR_87013716Stan aktywów trwałych
S_ALR_87013717Stan aktywów trwałych
S_ALR_87013718Stan aktywów trwałych
S_ALR_87013719Stan aktywów trwałych
S_ALR_87013720Stan aktywów trwałych
S_ALR_87013721Stan aktywów trwałych
S_ALR_87013738Siatka aktywów trwałych
S_ALR_87013739Siatka aktywów trwałych
S_ALR_87013740Rozwój pozycji specjalnych
S_ALR_87013741Rozwój pozycji specjalnych
S_ALR_87013744Stan aktywów trwałych
S_ALR_87013745Stan aktywów trwałych
S_ALR_87013750Amortyzacja
S_ALR_87013751Amortyzacja
S_ALR_87013772Amortyzacja
S_ALR_87013773Amortyzacja
S_ALR_87013774Wycena aktywów trwałych
S_ALR_87013775Wycena aktywów trwałych
S_ALR_87013776Wycena aktywów trwałych
S_ALR_87013777Wartości ubezpieczenia
S_ALR_87013778Wartości ubezpieczenia
S_ALR_87013779Wartości ubezpieczenia
S_ALR_87013786Amortyzacja
S_ALR_87013789Operacje aktywów trwałych
S_ALR_87013790Operacje aktywów trwałych
S_ALR_87013791Przychody aktywów trwałych
S_ALR_87013792Przychody aktywów trwałych
S_ALR_87013793Rozchody aktywów trwałych
S_ALR_87013794Rozchody aktywów trwałych
S_ALR_87013795Przeksięgowania aktywów trwałych
S_ALR_87013796Przeksięgowania aktywów trwałych
S_ALR_87013797Wykaz niezaksięgowanych aktywów trw.
S_ALR_87013798Wykaz niezaksięgowanych aktywów trw.
S_ALR_87013802Amortyzacja
S_ALR_87013803Amortyzacja
S_ALR_87100198Raport konta przeciwstawnego
S_ALR_87100623Rozchód aktywów trw. (wg prawa fr.)
S_ALR_87100819Raport.akt. trw.- zmniejszenie kap.
S_ALR_87100820Raport aktywów trwałych - rozchody
S_ALR_87100875Inf. dot. buforowania zakresu numer.
S_ALR_87100876Audyt
S_ALR_87100886Wskaźniki bilansu
S_ALR_87100887Wskaźniki bilansu
S_ALR_87100974Porówn.: Saldo końcowe poprz. roku/
S_ALR_87100975Audi
S_ALR_87100976Wyświetlanie historii
S_ALR_87100977Wyświetlanie historii
S_ALR_87100978Obroty (w tle!)
S_ALR_87100979Suma dokumentów (w tle !)
S_ALR_87100980Salda (w tle !)
S_ALR_87100981Nierozliczone pozycje (w tle !)
S_ALR_87100982Bilans poprzedniego roku
S_ALR_87100983Ekstrapolacja RZiS
S_ALR_87100984Dane planowe RZiS
S_ALR_87100985Bilans i RZiS (ABAP)
S_ALR_87100986Wskaźniki bilansu
S_ALR_87100987Porównawcze zestawienie sald
S_ALR_87100988Strukturalne zestawienie sald
S_ALR_87100989Audyt
S_ALR_87100990Porównanie sald zakończ. roku
S_ALR_87100991Plan kont
S_ALR_87100992Rejestr dekretacji
S_ALR_87100993Wykaz kont dla jednostki gospod.
S_ALR_87100994Informacje szczegółowe dot. konta
S_ALR_87100995SKB1 = dane podst. kont KG (JG)
S_ALR_87100996Konta KG zaznacz. do usunięcia
S_ALR_87100997Lista (w tle!)
S_ALR_87100998Audyt
S_ALR_87100999Audyt - interaktywna lista
S_ALR_87101000Sumy księgow (Wprow. wsadowe !)
S_ALR_87101001Dziennik pozycji pojed. (w tle !)
S_ALR_87101002Dziennik dokumentów (w tle !)
S_ALR_87101003Audyt ogólnie
S_ALR_87101004Przerwane aktualizacje ?
S_ALR_87101005Dziennik dokumentów
S_ALR_87101006Analiza dok. - baza danych dok. BRF
S_ALR_87101007Żądanie
S_ALR_87101008Lista (w tle!)
S_ALR_87101009Salda kont KG
S_ALR_87101010Dane bilansu BAETGE
S_ALR_87101011ogólnie, 1-fazowo, okno dialogowe
S_ALR_87101012Pozyskiwanie danych, zapam. w Tem
S_ALR_87101013Zapis / eksport (2. faza, dialog)
S_ALR_87101014Opis programu 'Eksport z SDF'
S_ALR_87101015Eksport z SDF
S_ALR_87101016sdfg
S_ALR_87101017Audyt - prywatny folder
S_ALR_87101018Eksport z BRF
S_ALR_87101019Eksport z BRF
S_ALR_87101021Wart. stałe dla zmiennych wyboru
S_ALR_87101023BRF Baza danych dokumentów
S_ALR_87101024DDF Baza danych odbiorców
S_ALR_87101025KDF Baza danych dostawców
S_ALR_87101026SDF Baza danych kont KG
S_ALR_87101027BRF Baza danych dokumentów
S_ALR_87101028DDF Baza danych odbiorców
S_ALR_87101029KDF Baza danych dostawców
S_ALR_87101030SDF Baza danych kont KG
S_ALR_87101031Audyt
S_ALR_87101046Konta zbiorcze
S_ALR_87101047Operacja -> Konta KG
S_ALR_87101048Konto KG -> Operacje
S_ALR_87101049Liczba kont KG
S_ALR_87101050Liczba skł. aktywów trw. (Nr główny)
S_ALR_87101051Liczba odbiorców
S_ALR_87101052Liczba dostawców
S_ALR_87101053Liczba materiałów
S_ALR_87101054Zwyczajne dokumenty
S_ALR_87101055Pozycje zwycz. dokumentów (w tle !)
S_ALR_87101057Porówn.: Saldo końcowe poprz. roku/
S_ALR_87101058Obroty (W tle!)
S_ALR_87101059Nierozliczone pozycje (W tle !)
S_ALR_87101061Wykaz kont
S_ALR_87101062Wykaz kont dla jednostki gospod.
S_ALR_87101063Informacje szczegółowe dot. konta
S_ALR_87101064Nowi odbiorcy dla JG sprawdzani
S_ALR_87101065Odbiorcy zaznacz. do usunięcia
S_ALR_87101066Lista (w tle!)
S_ALR_87101067Audyt
S_ALR_87101068Anal. dokum. - dane dok. odbiorców
S_ALR_87101069FI Lista faktur własnych
S_ALR_87101070FI Podwójne numery faktur
S_ALR_87101071Audyt
S_ALR_87101072Porówn. warunków umowy i dokumentów
S_ALR_87101073Opis programu 'Eksport z DDF'
S_ALR_87101074Opis programu 'Eksport z DDF'
S_ALR_87101075ogólnie, 1-fazowo, okno dialogowe
S_ALR_87101076Pozyskiwanie danych, zapam. w Tem
S_ALR_87101077Kraj
S_ALR_87101078Zagranica
S_ALR_87101079Spół. powiąz.
S_ALR_87101080Kraj
S_ALR_87101081Zagranica
S_ALR_87101082Kraj
S_ALR_87101083Zagranica
S_ALR_87101084Kraj
S_ALR_87101085Zagranica
S_ALR_87101086Spół. powiąz.
S_ALR_87101087Lista sald dostawców - Noty uznan.
S_ALR_87101088Lista sald dokonanych zaliczek
S_ALR_87101089Lista pojedyncznych pozycji
S_ALR_87101090Lista sald - Depozyt zabezpieczenia
S_ALR_87101091Lista pojedyncznych pozycji
S_ALR_87101092Kraj
S_ALR_87101093Zagranica
S_ALR_87101094Kraj
S_ALR_87101095Zagraniczne
S_ALR_87101096Lista sald - Korekta wart. poj.
S_ALR_87101097Korekta wartości poj.
S_ALR_87101098Zestawienie sald - Weksel do inkasa
S_ALR_87101099Kopiał wekslowy
S_ALR_87101100Weksle do inkasa
S_ALR_87101101Lista pojedyncznych pozycji
S_ALR_87101102Zestaw. sald - Czek łącz. z wekslem
S_ALR_87101103Lista pojedyncznych pozycji
S_ALR_87101104Zestawienie sald - poręczenia
S_ALR_87101105Lista pozycji pojedynczych
S_ALR_87101106Krótki przegląd
S_ALR_87101107Audyt
S_ALR_87101108Brakujące dane kredytowe
S_ALR_87101109Zmiana danych podstawowych
S_ALR_87101110Cut-off, Lista odbiorców
S_ALR_87101111Audyt Cut-off
S_ALR_87101112Audyt Cut-off
S_ALR_87101113Posortowana lista terminów płatności
S_ALR_87101114Nierozlicz. pozycje - siatka
S_ALR_87101115Posortowana lista terminów płatności
S_ALR_87101116Obroty (W tle!)
S_ALR_87101117Nierozliczone pozycje (W tle !)
S_ALR_87101118Wykaz kont
S_ALR_87101119Wykaz kont dla jednostki gospod.
S_ALR_87101120Informacje szczegółowe dot. konta
S_ALR_87101121Wykaz, nowe przychody
S_ALR_87101122Znacznik usuwania
S_ALR_87101123Audyt
S_ALR_87101124Audyt
S_ALR_87101125Audyt - interaktywna lista
S_ALR_87101126FI Lista faktur obcych
S_ALR_87101127FI Podwójne numery faktur
S_ALR_87101128Audyt
S_ALR_87101129Audyt
S_ALR_87101130Audyt - archiwum plików
S_ALR_87101131Audyt - prywatny folder
S_ALR_87101132Eksport z KDF
S_ALR_87101137WKr, Kraj
S_ALR_87101138Zestawienie sald - zagranica
S_ALR_87101139Spół. powiąz.
S_ALR_87101140Konta CPD, kraj
S_ALR_87101141Konta CPD - zagranica
S_ALR_87101142Salda > n, Kraj
S_ALR_87101143Salda >n, zagranica
S_ALR_87101144Obrót krajowy
S_ALR_87101145Obrót zagraniczny
S_ALR_87101146Obrót spółek powiązanych
S_ALR_87101147Odbiorcy z saldem dostawcy
S_ALR_87101148Odbiorca z saldem dost.-zalicz
S_ALR_87101149Zaliczki klientów
S_ALR_87101150Depozyt zabezpiecz.
S_ALR_87101151Depozyt zabezpiecz.
S_ALR_87101152Kraj
S_ALR_87101153Zagraniczne
S_ALR_87101154Kraj
S_ALR_87101155Zagraniczne
S_ALR_87101156Weksel do zapłaty
S_ALR_87101157Weksel do zapłaty
S_ALR_87101158Weksel do zapłaty
S_ALR_87101159Weksel do zapłaty
S_ALR_87101160Czek łącz.z wekslem-Akcept wł.
S_ALR_87101161Udzielone poręczenia
S_ALR_87101162Udzielone poręczenia
S_ALR_87101163Red.- lista fakt. wych. - odbiorca
S_ALR_87101164Red.- lista fakt. przych. - dostawca
S_ALR_87101165Red.- lista fakt. przych. - dostawca
S_ALR_87101166Red.- lista fakt. wych. - odbiorca
S_ALR_87101167Pozycje nierozl. - analiza term. pł.
S_ALR_87101168Sumy i salda
S_ALR_87101169Audyt
S_ALR_87101170Audyt
S_ALR_87101171Audyt
S_ALR_87101172Audyt
S_ALR_87101173Symulacja amortyzacji
S_ALR_87101174Audyt
S_ALR_87101175Audyt
S_ALR_87101176Audyt
S_ALR_87101177Audyt
S_ALR_87101178Amortyzacja
S_ALR_87101179Amortyzacja
S_ALR_87101180Audyt
S_ALR_87101181Wspieranie inwestycji
S_ALR_87101182Lista ubezpieczeń
S_ALR_87101183Inne aktyw. działania własne
S_ALR_87101184Audyt
S_ALR_87101185Audyt_stan aktywów trwałych
S_ALR_87101186Aktualna wart.księgowa - audit
S_ALR_87101187Audyt
S_ALR_87101188Przychody akt.trw. w WObc.
S_ALR_87101189Audyt
S_ALR_87101190Audyt
S_ALR_87101191Audyt
S_ALR_87101193Hardcoded SAP*
S_ALR_87101194Kontrola standardowego hasła użytk.
S_ALR_87101195Reguły meldowania
S_ALR_87101196Lista miejsc użycia: Obiekt uprawn.
S_ALR_87101197Wszystkie autoryzacje
S_ALR_87101198Wszystkie autoryzacje
S_ALR_87101199Liczba rek. danych podst. użytkow.
S_ALR_87101200Lista użytkowników
S_ALR_87101201Obecnie aktywni użytkownicy
S_ALR_87101202Użytkownik z hasłem początkowym
S_ALR_87101203Niezameldowany od 30 dni
S_ALR_87101204Nie zmieniony od 180 dni
S_ALR_87101205Użytk. wywołujący polecenia OS
S_ALR_87101206Użytk. z uprawnieniami ABAP
S_ALR_87101207Użytkownicy wykorzystujący CTS
S_ALR_87101208Aktualizacja okresów rozlicz.
S_ALR_87101209Aktualizacja kodów przeds.
S_ALR_87101210Aktualizacja planu kont
S_ALR_87101211Użytkownicy wyk. funkcje RFC
S_ALR_87101212Liczba użytkowników Internetu
S_ALR_87101213Generator profili
S_ALR_87101219Kontrola zapisu do logu tabeli
S_ALR_87101220Wyświetlanie
S_ALR_87101223Zapis tabeli
S_ALR_87101225Tabela konfiguracji bez logu
S_ALR_87101226Wariant standardowy
S_ALR_87101228AIS Rachunkowość finansowa
S_ALR_87101235AIS Bilansowanie
S_ALR_87101236AIS Finanse
S_ALR_87101237Statystyka dostępu do tabeli
S_ALR_87101238Wyświetlanie dokumentów zmian
S_ALR_87101239Wyświetlanie dokumentów zmian
S_ALR_87101247Call System
S_ALR_87101248Parametry dla narzędzi zewn. zabezp.
S_ALR_87101249Przegląd systemu
S_ALR_87101250SAP Gateway
S_ALR_87101252Kontrola instalacji SPOOL'a w R/3
S_ALR_87101253Parametry spool'a
S_ALR_87101254SNC-Status serwera aplikacji
S_ALR_87101255TMS: Wyświetlanie konfiguracji
S_ALR_87101256TMS: Wyświetlanie konfiguracji
S_ALR_87101257Przegląd importu
S_ALR_87101258Przegląd systemu
S_ALR_87101259TMS: Monitor alarmów
S_ALR_87101260Verbose
S_ALR_87101261Monitor transportu ALOG
S_ALR_87101262Monitor transportu SLOG
S_ALR_87101263Szukanie obiektów w zlec./zadaniach
S_ALR_87101265Zlecenia z tabelami USR
S_ALR_87101266Zlecenia z tabelami PA
S_ALR_87101267Analiza obiektów w zlec./zadaniach
S_ALR_87101268RSWBOSSR
S_ALR_87101269Ustaw. możliwości zmian systemowych
S_ALR_87101270Parametry logu systemowego
S_ALR_87101271Analiza wydajności
S_ALR_87101272Analiza wydajności
S_ALR_87101273Statystyki obciążenia
S_ALR_87101274Statystyczne zestawienia
S_ALR_87101275Kontrola spójności
S_ALR_87101276Lista IDoc
S_ALR_87101277Statystyka RFC
S_ALR_87101278Remote Function Call
S_ALR_87101279Śledzenie RFC
S_ALR_87101280EXIT klienta
S_ALR_87101281EXIT klienta
S_ALR_87101282Obiekty w przestrzeni nazw klientów
S_ALR_87101283Syst. inf. audytu: Zablok./niezabl.
S_ALR_87101284Transfer grup uprawnień
S_ALR_87101285Grupy uprawnień
S_ALR_87101286Opracow./przywracanie grup uprawnień
S_ALR_87101287Stat. analiza progr. dla wyszukiw.
S_ALR_87101305Salda kont KG w WK wg klasyfikacji
S_ALR_87101308Repoz.: Sys. inf.: Lista miejsc uż.
S_ALR_87101309Numer osobowy
S_ALR_87101310Kandydat
S_ALR_87101311Dostawcy
S_ALR_87101312Klienci
S_ALR_87101313Partner
S_ALR_87101314Referent
S_ALR_87101315Grupa sprzedawców
S_ALR_87101316Pacjenci
S_ALR_87101317Użytkownik
S_ALR_87101318Dokumentacja pola
S_ALR_87101319Wart. bilans. wg konta
S_ALR_87101320Wyświetlanie definicji typów inf.
S_ALR_87101321Uprawnione obiekty na użytk./profil
S_ALR_87101322Wyświetlanie typów inf. obiektu
S_ALR_87101323Wyśw. typów inf. wg słownika danych
S_ALR_87101324Typy i podtypy informacji
S_ALR_87101325Katalog schematów
S_ALR_87101326Katalog reguł kalkulacji kadrowej
S_EB5_05000041Audyt - prywatny folder
S_EB5_05000042Audyt - prywatny folder
S_EB5_05000043Audyt - prywatny folder
S_EB5_05000044SAP Tax Audit - prywatny folder
S_EB5_05000045Audyt - prywatny folder
S_EB5_05000046Audyt - prywatny folder
S_EB5_05000047Audit List Viewer
S_EB5_05000048Audit List Viewer
S_EB5_05000049Analiza uzgodnień FI-AA (w tle!)
S_EB5_05000050Analiza uzgodnień FI-AA dla konta
S_EB5_05000051Analiza uzgodnień siatki akt. trw.
S_EB5_05000052Wykaz niekompletnych skł. akt. trw.
S_EB5_05000053Wykaz niezaksięgowanych akt. trw.
S_EB5_05000054Otoczenie składnika aktywów trwałych
S_EB5_05000055Stan akt. trw. - wart. plan.
S_EB5_05000056Stan akt. trw. - bież. wart. księg.
S_EB5_05000057Operacje aktywów trwałych ogólnie
S_EB5_05000058Przychody aktywów trwałych
S_EB5_05000059Rozchody aktywów trwałych
S_EB5_05000060Przeksięgowania aktywów trwałych
S_EB5_05000061Log amortyzacji
S_EB5_05000062Amortyzacja planowa
S_EB5_05000063Zaksięgowane amortyzacje
S_EB5_05000064Porównanie amortyzacji
S_EB5_05000065Amortyzacje i odsetki
S_EB5_05000067System informacyjny audytu
S_EB5_05000068Amortyzacje ręczne
S_EB5_05000069Historia pozycji specjalnych
S_EB5_05000070Symulacja amortyzacji
S_EB5_05000071Wspieranie inwestycji
S_EB5_05000072Lista ubezpieczeń
S_EB5_05000073Inne aktywowane działania własne
S_EB5_05000074Zmiana tabel konfiguracji
S_EB5_05000086Audyt - interaktywna lista
S_EB5_05000087Audyt - interaktywna lista
S_EB5_05000088Audyt - interaktywna lista
S_KFM_59000006LO NPV akt. kredytów pod kwit dłużny
S_P00_07000065Analiza kont rozliczen. PT/PF oraz
S_P00_07000077TH01
S_P00_07000078TH02
S_P00_07000329Sprawozdanie finansowe
S_P6B_12000089Porówn. jedn. konsolid./gr. konsol.
S_P6B_12000092Projektowanie wart. firmy
S_P6B_12000103Projektowanie kapitału własnego
S_P6B_12000111Kontrola przeniesienia salda
S_P6B_12000112Lista bazy danych: Rekordy sumar.
S_P6B_12000113Lista bazy danych: Pozycje pojedyn.
S_P6B_12000115RFCJ10
S_P6B_12000118Dziennik raportów kasowych
S_P6B_12000119Raport kasowy: Usunięte dokumenty
S_P6B_12000123Sprawozd. finans. dla ks. spec.
S_P6B_12000124Porówn. rzecz./rzecz.- rok
S_P6B_12000127Zmiany kapitału własnego
S_P6B_12000128Projektowanie wartości firmy
S_P6B_12000129Kontrola przeniesienia salda
S_P6B_12000131AIS Rachunek centrum zysku
S_P6B_12000133Lista dostawców: Zaopatrzenie
S_P6B_12000135Lista sald PrzyjMat/PrzyjFakt
S_P6B_12000136Porównanie sald MM/FI
S_P6B_12000137Wyświetlanie zapasów konsygnacyjnych
S_P6B_12000138Wyświetlanie dokumentów zmian
S_P6B_12000139Wyświetlanie dokumentów zmian
S_P6B_12000142Dokumenty zmian dla warunków
S_P6B_12000143Wyświetlanie dokumentów zmian
S_P6B_12000144Wyświetlanie dokumentów zmian
S_P6B_12000145Wyświetlanie dokumentów zmian
S_P6B_12000148Pozyskiwanie danych, zapam. w Tem
S_P6B_12000149AIS, folder prywatny, lista NierPoz
S_P6B_12000150AIS Księga specjalna
S_P6B_12000151AIS, folder prywatny (S)
S_P6B_12000152AIS, folder prywatny (D)
S_P6B_12000153AIS, folder prywatny (K)
S_P6B_12000154AIS, interaktywna lista (S)
S_P6B_12000155AIS, interaktywna lista (D)
S_P6B_12000156AIS, interaktywna lista (K)
S_P6B_12000172Raport korekty VPRS i cena transf.
S_P6B_12000182Porównanie sald zakończ. roku
S_P6B_12000186Eksport sald kont KG
S_P7D_67000041Audyt
S_P7D_67000042Wykaz kont KG
S_P7D_67000043Dane podst. konta
S_P7D_67000044Wykaz kont KG. Przychód bież.
S_P7D_67000045Konta z zaznaczeniem do usuw.
S_P7D_67000046System informacyjny audytu (AIS)
S_P7D_67000047System informacyjny audytu (AIS)
S_P7D_67000048System informacyjny audytu (AIS)
S_P7D_67000059System informacyjny audytu (AIS)
S_P7D_67000163SAP AIS Tax Audit
S_P9C_18000044Rocz. zez. pod. VAT do urz. skar. (P
S_P9C_18000152Audyt
S_P9C_18000153Audyt
S_P9C_18000154Liczenie nagłówków dokumentu
S_PL0_09000447Zgłoszenie podatku źródł. dla dost.
S_PLN_16000292Prognoza przychodu
S_PLN_16000293Zaangażowanie całkowite
SE16_ANEAPrzeglądarka danych ANEA
SE16_ANEKPrzeglądarka danych ANEK
SE16_ANEPPrzeglądarka danych ANEP
SE16_ANLAPrzeglądarka danych ANLA
SE16_ANLCPrzeglądarka danych ANLC
SE16_ANLPPrzeglądarka danych ANLP
SE16_ANLZPrzeglądarka danych ANLZ
SE16_BKPFPrzegląd danych BKPF
SE16_BSEGPrzegląd danych BSEG
SE16_BSEG_ADDPrzeglądarka danych BSEG_ADD
SE16_BSIDPrzegląd danych BSID
SE16_BSIKPrzegląd danych BSIK
SE16_BSISPrzegląd danych BSIS
SE16_ECMCAPrzeglądarka danych poz. pojed.
SE16_ECMCTPrzegląd. danych rekordów sum.
SE16_KNA1Przegląd danych KNA1
SE16_KNB1Przegląd danych KNB1
SE16_LFA1Przegląd danych LFA1
SE16_LFB1Przegląd danych LFB1
SE16_MARAPrzegląd danych MARA
SE16_MARCPrzegląd danych MARC
SE16_RFCDESSECUPrzegląd danych RFCDESSECU
SE16_SKA1Przegląd danych SKA1
SE16_SKB1Przegląd danych SKB1
SE16_T000Przegląd danych T000
SE16_T807RPrzeglądarka danych T807R
SE16_TCJ_C_JOURNALSPrzeglądarka danych TCJ_C_JOURNALS
SE16_TCJ_CHECK_STACKPrzeglądarka danych TCJ_CHECK_STACKS
SE16_TCJ_CPDPrzeglądarka danych TCJ_CPD
SE16_TCJ_DOCUMENTSPrzeglądarka danych TCJ_DOCUMENTS
SE16_TCJ_POSITIONSPrzeglądarka danych TCJ_POSITIONS
SE16_TCJ_WTAX_ITEMSPrzeglądarka danych TCJ_WTAX_ITEMS
SE16_TXCOMSECUPrzegląd danych TXCOMSECU
SE16_USR40Przegląd danych USR40
SE16_USRACLPrzegląd danych USRACL
SE16_USRACLEXTPrzegląd danych USRACLEXT
SE16_V_T599RPrzegląd danych V_T599R
SE16_W3TREESPrzegląd danych W3TREES
SE16_WWWFUNCPrzegląd danych WWWFUNC
SE16_WWWREPSPrzegląd danych WWWREPS
SLISFI-SL System inf. księgi specjalnejMENUSLIS
SM30_V_001_COSStatus wariantu kalkulacyjnego RZiS
SM30_V_BRGWywołanie SM30 dla wglądu V_BRG
SM30_V_DDATWywołanie SM30 dla wglądu V_DDAT
SM30_V_FAGL_T881Wywołanie SM30 dla wgl. V_FAGL_T881
SM30_V_FAGL_T882GWywołanie SM30 dla wgl.V_FAGL_T882G
SM30_V_T001AWywołanie SM30 dla wglądu V_T001A
SM30_V_T585AWywołanie SM30 dla tabeli V_T585A
SM30_V_T585BWywołanie SM30 dla tabeli V_T585B
SM30_V_T585CWywołanie SM30 dla tabeli V_T585C
SM30_V_T599RWywołanie SM30 dla tabeli V_T599R
SM30_V_TKA05Rodzaje MPK
SM30_VSNCSYSACLWywoł. SM30 dla tabeli VSNCSYSACL
SM34_VC_FAGLLDGRPMAPWywołanie SM34 dla VC_FAGL_LDGRPMAP
TC_RFIDESM347_ESKOD TRANSAKCJI DLA RFIDESM347RFIDESM347
TIS_IFRS7_1Raporty dot. ryzyka walutowego
TIS_IFRS7_2Raporty dot. ryzyka stopy proc.
TIS_IFRS7_3Raport dot. wrażliwości stóp proc.
TIS_IFRS7_4Raport dot. zmiany wartości rynkowej
TIS_IFRS7_5Zmiany wartości rynkowej instr.
TIS_IFRS7_6Sprawozdawczość kumulacyjna
TIS_IFRS7_7Analiza ryzyka/rentowności
TIS_IFRS7_D1Sprawozd. dot. ryzyka wal. (szcz.)
TIS_IFRS7_D2Sprawozd. dot. ryzyka st. pr.(szcz.)
TIS_IFRS7_D3Raport dot. wrażl. stóp pr. (szcz.)
TIS_IFRS7_D4Raport dot. zmian wart. ryn. (szcz.)
TIS_IFRS7_D5Spraw. dot. wart. ryn. (szcz. wraż.)
TIS_IFRS7_D6Raport dot. zmian wart. ryn. (szcz.)
TIS_IFRS7_D7Analiza ryzyka/rentowności (szczeg.)
TIS_POSITION_GRIDSiatka aktywów trwałych
TIS1Przegląd - pozycje
TIS10Analiza waluty
TIS11Wycena symulacyjna
TIS12Zaangażowanie całk.
TIS20Analiza nośnika ods.RFTI_REP_INT_INSTR_ANALYSIS
TIS5Analiza krajów
TIS50Pozycja emisji
TISCERRaport ekspozycji towarowejRFTI_CTY_EXP
TISCERNRaport pozycji towaruRFTI_CTY_EXP_N
TISCLUPrzegląd uproszczonyRFTI_TISCLU_QUERY_CALL
TPM75Raport refer. dla zmniejszania wart.RFTI_CHECK_IMPAIRMENT
TRISBDrzewo raportów Systemu inform.
TRM_GENERATEGenerowanie zależnych programówRFTIGEN
TRM_MTM_DELTA_QUEUETRM: Wysył. wart. MtM do kol. deltaRFTI_SEND_MTM_TO_DELTA_QUEUE
TRM_TADIRKorekta TADIR z GTADIRRDDGT2TA_FINSERV
TRM0_NEWWykonanie raportu (CFM)
TRM1_NEWTworzenie raportu (CFM)
TRM2_NEWZmiana raportu (CFM)
TRM3_NEWWyświetlanie raportu (CFM)
TRM4_NEWTworzenie formularza
TRM5_NEWZmiana formularza
TRM6_NEWWyświetlanie formularza
TRMF_FLDS_DEACTIVATEDezaktywacja pól niezal. od użytk.
TRMF_USER_D_MAINTAINOpracow. zależności cech klienta
TRMF_USER_K_MAINTAINOpracowanie katal. pól wsk. klienta
TRMF_USER_M_MAINTAINOpracow. katalogu pól cech klienta
TRMG_KFG_CREATETworzenie grupy wskaźników
TRMG_KFG_MAINTAINOpracowanie grupy wskaźników
TRMP_PERFORMANCE_BPReorganiz. tekstów partnera handlow.
TRMP_PERFORMANCE_MVReorganiz. wskaźników ryzyka
TRMP_PERFORMANCE_MVTReorganiz. wskaźników ryzyka
TRMP_PERFORMANCE_STParametryzacja tabeli bufora
TRMS_ALLWyświetlanie strukturRKDAGGFI
TRMS_DEACTIVATEDezaktywacja struktur
TRMS_EXTENDEDWyświetlanie strukturyRFTISTRUC
TRMS_SINGLEWyświetlanie strukturRKDAGGFI
TRMS_USER_DEACTIVATEDezaktywacja struktur zal. od użytk.
TRMT_TEXTS_GENERATEGenerowanie odczytu tekstuRFTI_TEXTS_GENERATE
TRMU_FLDS_DEACTIVATEDezaktywacja pól zal. od użyktownika
TRSRKalkulacja pojed. obiektów fin.FTI_SINGLE_RISK_KF
TRTDDostęp do drzewa raportówRKKBRPTR
TRTGDostęp do drzewa raportówRKKBRPTR
TRTKDostęp do drzewa raportówRKKBRPTR
TRTMDostęp do drzewa raportówRKKBRPTR
TRTRDostęp do drzewa raportówRKKBRPTR
TRTVDostęp do drzewa raportówRKKBRPTR
TRTWDostęp do drzewa raportówRKKBRPTR
UCR1Użytk. dla HDB Reporting Connector
UCR2Ustawienia struktury tabeli współcz.UCR_FACTOR_TABLE_SET_PARALLEL
UCRLSTLista rekordów sumUCRLST00
UCRRFCWirtual. kost.: Miejs. prz.: BW->SEMUCR_RFC_DESTINATION_LIST
VF04_AISVF04_AISSDBILLDL

Chcesz być informowany o nowych wpisach?

Ja nie spamuje! Przeczytaj zasady polityki prywatności tego bloga.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
4 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Arek

Kawał dobrej roboty! Dziękuje! Super sprawa z tym podziałem na składniki aplikacji dla każdego modułu. Przydałby się jeszcze krótki opis dla każdej z transakcji, tzn. jej przeznaczenie itd., ale oczywiście jestem świadomy że to masa roboty.

Pozdrawiam
Arek

SAPuser

Fajna stronka. Dziękuje za polecenie książki. Nie wiedziałem, że na Amazon też można dostać książki SAP PRESS. Zamówiłem sobie publikację z SAP SD 😉 Jak zamawiałem kiedyś bezpośrednio z SAP PRESS to czekałem chyba z 2 tygodnie na dostawę 😛

Pozdrawiam
Mateusz

4
0
Would love your thoughts, please comment.x