Transakcje SAP – PP

Najczęściej używane transakcje SAP – PP

Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
MDBAPrzetw. zlecenia planowanego BAPIMDBAPI01
OPVPKontrola zbiorcza dostępn. profiliSAPMM61C
OM01MRP - mandant
OM0HMRP ustawienia użytkownika U44B
MS07Plan.długoterm.: Przegląd materiałuSAPMM61R
MS11Plan. długot.: dodanie zlec. planow.SAPMM61P
MS12Plan. długot.: zmiana zlecenia plan.SAPMM61P
MS13Planow. długot.: wyśw.zlecenia plan.SAPMM61P
MS47Zest.plan.długoterm. dla grupy prod.SAPMM61M
MS50Planowanie zlecenia klienta (LTP)SAPMM61X
MS51Planow. pojed. projektu (długoterm.)SAPMM61X
MSABPlan.długot.: tworz. znacznika BATCHRMMDBTCH
MSACPlan.długot.: usuwanie znaczn. BATCHRMMDBTCH
MD07Przegląd bieżącego materiałuSAPMM61R
MD17Wyświetlanie zapotrzebowań zbiorcz.SAPLM61Q
MDACWykonanie czynności dla zlec.planow.SAPMM61P
MDBSMPS - całościowy przebieg planowaniaRMMDBTCH
MDC7Rozpoczęcie MD07 przez raportSAPMM61R
OMIZObszar MRP
OPP5Pofil listy: lista składnikówSAPMM61C
OLMDKonfiguracja MRP
OM0ATryb zapamiętania dla list MRP
OM0CGrupowanie zapotrzebowań
OM0DProfil okresu dla czasu bezpiecz.
OM0EDeklaracja zakresu planowania
OM0FKonwersja MDVM/MDVL dla obszarów MRPRMDBVM00
OM0IDeklaracja - reguła odczytu
OM0JDeklaracja - filtr wyświetlania
OM0KDefiniowanie profilu nawigacji
OM0LTeksty dla grup wyjątków
OM0MDefiniowanie wglądów MRP
OSPNZad. w tle: dopasowanie zapotrz.zal.RMSERI36
MD93Opracowanie zakresu numerów: MDSMSAPMSNUM
OMIUKod czynnosci: sterow. zlec. planow.
OMIVSterowanie czynnością: zlec. planow.
OMIWRozwin. spec. mater.SAPMOPPS
OMIXTekst: Przebieg plan. - USER EXIT
OMIYZapisy pliku plan. dla ruch. mater.
OPP3Konfiguracja produkcji seryjnejMDCUOPP1
MD05Pojed. wyświetl. listy MRPSAPMM61R
MD06Wyświetlenie zbiorcze listy MRPSAPMM61R
MD14Pojedyn. konwersja planowan. zlec.SAPMM61P
MD16Wyświetlanie zbiorcze planow. zleceńSAPMM61P
MD94Oprac.zakr.numerów,zapotrz. sumSAPMSNUM
MDUMKonwertowanie zlec.plan. w żąd. zam.RMMDBTCH
MDW1Wywołanie programu ster. MRPSAPMM61K
MSC7Uruchomienie MS07 za pomocą raportuSAPMM61R
MDMLObliczanie wielopoziomowego opóźn.RMMDBTCH
OM0RAktywacja grupowania materiałów
MSEXEkstraktor danych planow. długoterm.RMMDBTCH
MDEXEkstraktor danych MRPRMMDBTCH
MDM4Mail do kontrolera MRPRMDMAIL4
MD01Przebieg MRPSAPMM61X
MD03MRP - planow. indyw. - poziom pojed.SAPMM61X
MD11Utworzenie planowanego zleceniaSAPMM61P
MD12Zmiana planowanego zleceniaSAPMM61P
MD04Wyśw. stanu zapasów/zapotrzebowaniaSAPMM61R
CMRPMRPMENUCMRP
MS00Planowanie długoterminoweMENUMS00
MS01Plan. długotermin.: Planowanie łącz.SAPMM61X
MS02Plan. długoter.: poj.poz., pzm złoż.SAPMM61X
MS03Plan.długoter.: poj.poz., poj.poziomSAPMM61X
MS05Plan. długoter.: Wyświetl. listy MRPSAPMM61R
MS06Plan. długoter.: zbiorcza lista MRPSAPMM61R
MS08Reorg. listy MRP dla plan. długoter.RMMDKP02
MS29Oblicz. symulow. zapasu początkowegoRMMDABLP
MS31Tworzenie scenariusza planowaniaSAPMM61L
MS32Zmiana scenariusza planowaniaSAPMM61L
MS33Wyświetl. scenariusza planowaniaSAPMM61L
MD02MRP - Pozycja, poziom złożonySAPMM61X
MD08Reorganizacja list MRPRMMDKP01
MD19Ustalanie planowanych zleceńSAPMM61P
MD40Przebieg planowania MPSSAPMM61X
MD41MPS - Pojedyn.poz., poziom złożony -SAPMM61X
MD42MPS - pojed.poz., pojed.poziom -SAPMM61X
MD43MPS - pojed.pozycja, interaktyw. -SAPMM61X
MD44Analiza planowania MPSSAPMM61M
MD47Zestaw. planowania grupy produktówSAPMM61M
MD48Zestawienie międzyzakładoweSAPMM61M
MD4CWielopoziomowy raport zleceńSAPMM61O
MD50Planowanie zleceń sprzedażySAPMM61X
MD51Planowanie indywidualnego projektuSAPMM61X
OMIKSterowanie integracją CO
MDLPMPSMENUMDLP
MDSAWyświetlanie numerów seryjnychSAPMM61S
MDSPZmiana numerów rozwinięć SpMSAPMM61S
MDUPOprac. zlec. klienta/mat.-> elem.PSPSAPMM61U
MDUSPrzypis. zlec.klienta/mat.->elem.PSPSAPMM61U
OPPQC M MRP param.zakł. dla plan.zapot.SAPMM61C
OPPRC M MRP Grupa MRPSAPMM61C
MP11Tworzenie komunik. dla sieci zleceńSAPMV13B
MP12Zmiana komun. dla zlecenia sieciSAPMV13B
MP13Wyswietl. komunik. dla zlec. sieciSAPMV13B
OMD1C RM-MAT MD Rodz. mat./procedura MRP
OMD5C MM-MRP - oznaczenie elem. MRP T457ROOLMD01
OMD6C RM-MAT MD Plan. zap. aktywne T001W
OMD7C RM-MAT MD Parametry harmon. T399D
MS04Scenar. planow.: lista zapas./zapot.SAPMM61R
MS20Zapis pliku planow.: plan. długoter.SAPMM61R
OMDOUtworzenie pliku planowaniaRMMDBTCH
MS21Zapis pliku planow.: plan. długoter.RMDPFE01
MS22Ustaw. wpisów pliku plan. dla scen.RMMDVL20
MS23Usuw. wpisów pliku planow. scenar.RMMDVL10
OMD8C RM-MAT MD Parametry steruj. T438M
OMD9C RM-MAT MD Klucz specj.nabyc. T460A
OMDAC RM-MAT MD Podział okresu T449A
OMDBZaznaczenie mater. dla przerw. MRP
OMDCC RM-MAT MD Planowane zlecenia T436A
OMDDC RM-MAT MD Rodzaje zlec. plan.T460C
OMDEC RM-MAT MD Wielkości partii T439A
OMDFC RM-MAT MD KosztMag RozmPartiiT439L
OMDGC RM-MAT MD Zlec. Warun.progn. T439A
OMDHC RM-MAT MD Plan. rodzaje zlec.T460D
OMDIC RM-MAT MD Teksty wielkości partii
OMDJC RM-MAT MD Prognoza-współcz.koryg.
OMDKC RM-MAT MD Przyporządkowanie błęduROOLMD02
OMDNC MM-MRP: Przedziały zakr. nr ZgłZapSAPMSNUM
OMDPKontrola zgodności pliku planowaniaRMMDBTCH
MD00MRP : nabycie zewnętrzneMENUMD00
MD90Opracowanie zakresu numerów - MRPSAPMSNUM
MD91Opracow. zakresu numerów - zlec. pl.SAPMSNUM
MD92Opracowanie zakresu numer. MRES/SBEDSAPMSNUM
MDABPlik planowania - ustawienie BATCHRMMDBTCH
MDBTPrzebieg MRP we partiiRMMDBTCH
OMIJC Profile zaokrąglania MRP
MDREKontr. pliku plan. w trybie BCKGRNDRMMDBTCH
OMD0C RM-MAT Konrolerzy MRP
OMD2C RM-MAT MD Grupy Wagi
OMD3C RM-MAT MD Komunikat wyjątku T458A
OMDQC RM-MAT Rodzaje MRP T438A
OMDRC MM-MRP statystyka przebiegu
OMDSC MM-MRP liczba zleceń planowanych
OMDTC MM-MRP Nabycie zewnętrzneSAPMOPPQ
OMDUC MM-MRP uaktywnienie MRPSAPMOMD7
OMDVC MM-MRP konwersja przebiegu planow.SAPMOMD4
OMDWC MM-MRP ponowne harmonogramowanieSAPMOMD5
OMDXC MM-MRP horyzont planowaniaSAPMOMD6
OMDYC MM-MRP przerwanie przebiegu plan.SAPMOMD8
OMDZC MM-MRP wskaźnik tworzenia MRP
OMI1C MM-MRP zapas bezpieczeństwa
OMI2C MM-MRP zakresy numerów MRPSAPMOMD1
OMI3C MM-MRP Liczba zakr. dla zlec. planSAPMOMD2
OMI4C MM-MRP wielkości partiiSAPMOMD3
OMI5C MM-MRP numery pozycji
OMI7C MM-MRP Liczba zakr. dla zlec. plan
OMI8Parametry zakładuSAPMM61C
OMI9PP MRP C Nabycie bezpośrednie
OMIAC MRP Profil zakresu pokrycia
OMIBC MRP czasy początk. - zad. wsadowe
OMICKonfDanPodstMat: cz.rozp.zadań wsad.
OMIGGrupa MRP dla rodzaju materiału
OMIHKontrola reguły aktual.zleceń otwart
OMIIKontroler MRP odpow. za brak. części
OMILWybór elem. przyjęcia dla pokrycia
OMIMNajdłuższy okres MRP
OMINUstalanie umów terminarzowych
OMIOKol.ekranu - lista MRP; Rozsz. nagł.
OMIPZakład refer. dla danych podst. MRP
OMIQPrzeznaczenia równoległe MRP
OMIRMRP składu
OMPGOpracowanie trybu zużycia
OPP1Konfiguracja MRPMDCUOPP1
OPP2MPSMENUOPP2
OPPAPP/MRP Rozwinięcie konfiguracji
OPPBNabycie bezpośrednieSAPMOPPR
OPPCGrupowanie okresu
OPPDKonfiguracja planowania ogran.czas.
OPPEPrzekszt.: zlec.planow.->zlec.prod.SAPMOMDB
OPPHKonfiguracja konwersji zgłosz.zapot.
OPPIDostępność zapasów
OPPJReguła kontroli dla MRPSAPMOMD9
OPPKElement hierarchii
OPPLMRPMENUOPPL
OPPMProfile zestawieńSAPT457G
OPPNUkład
OPPPKonfiguracja nabycia bezpośredniego
OPPSStrategia
OPPTGrupa strategii
OPPUGrupa strategii dla grupy MRP
OPPZGrupa MRPSAPMM61C
MS44Elastyczne zestaw. planow. długoter.SAPMM61M
MSBTPlan. długoter.: zadanie plan. w tleRMMDBTCH
MD09Identyfik. źródeł zapotrzebowaniaSAPMM61O
MD25Tworzenie kalendarza planowaniaSAPMM61I
MD26Zmiana kalendarza planowaniaSAPMM61I
MD27Wyświetlanie kalendarza planowaniaSAPMM61I
MD45Zestawienie dokumentu MRPSAPMM61M
MD46Zestawienie dok. MRP dla kontrol.MRPSAPMM61M
MSC6Uruchom. MS06 poprzez raportSAPMM61R
MSDORap.anal.pl.DT-zakr.pokr. - onlineRMDDSUPPLY02
MSDSRaport analizy plan. długot. - ZakrPRMMDBTCH
MSE7Symulacja EKS: wybór materiałuRMCE0600
MSLDDrukow. listy MRP; planow. długoter.RMDLDR01
MDC6Uruchomienie MD06 poprzez raportSAPMM61R
MDDISPONENTWorkflow kontrolera MRP
MDDORaport analizy zakr. pokr. onlineRMDDSUPPLY01
MDDSRaport analizy zakresów pokryciaRMMDBTCH
MDM1Mail do dostawcówRMDMAIL1
MDM2Mail do dostawcyRMDMAIL2
MDM3Mail do klientaRMDMAIL3
MDM5Workflow: Mail do kontrolera MRPRMDMAIL5
S_P00_99000128SAP Wariant standardowy
OM0NAkt. równol. wcz. listy zap./zapot.
OM0OProfil analizy zakresów pokrycia
OM0PDefiniowanie trybu ekstrakcji
OMISZamiana: zlec. planow. -> zlec.prod.
OMITTermin rozpoczęcia w przeszłości
OPPFKonfiguracja raportu zleceń
MD13Wyświetlenie planowanego zleceniaSAPMM61P
MD15Zbiorcze konwersja planowan. zleceńSAPMM61P
MD20Tworzenie wpisu pliku planowaniaSAPMM61R
MD21Wyświetlenie wpisu pliku planowaniaRMDPFE00
MDLDDrukowanie listy MRPRMDLDR00
C223Opracowanie wersji produkcjiR_TRANSACT_PROD_VERS
C252Wydruk wersji produkcjiRCPDRK02
C223_DWyświetlanie wersji produkcjiSAPLCMFV
MC31Tworzenie planowania
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
PK05PP Kanban: opracow. obsz.zaop.prod.
PK05SSzybkie wpr. obszaru zaopatrz. prod.
PK06PP Kanban: opracow. obsz.zaop.prod.
PK07Obliczanie KANBANSAPMMPKC
PK08Sprawdzanie wyniku obliczenia kanbanSAPMMPKR
PK12NTablica KANBAN: Wgląd źródłaSAPLMPKP
PK13NTablica Kanban: wgląd źródła popytuSAPLMPKP
PK17Druk zbiorowy KANBANSAPMMPKD
PK18Zestawienie cykli sterowania/kanbanSAPMMPKD
PK22Sygnał statusu kanbanSAPLMPKP
PK23Ręczne wytwarzanie kanbanSAPLMPKP
PK23LAutomat. usuwanie KANBANSAPMPKLK
PK24Wprowadzanie wywoł. Kanban - klientSAPLMPKP
PK41Potwierdzanie zleceń KANBANSAPLMPKP
PK51Błąd przetwarzania PUD - KanbanRMAFRU01
PK52Protokół błędów oblicz. kanbanSAPMMPKR
PKRF21Impuls KANBAN z częstotliw. radiowąSAPMMPKRF
PKRF22Impuls ilości z częstotliw. radiowąSAPMMPKRF
PKRF23KANBAN sterow. zdarz. - częst. rad.SAPMMPKRF
PKRFBCKod kresk. KANBAN bez ilości rzecz.SAPMMPKRF
OM00Konfiguracja KANBANMDCUOPP1
OM15Oprac. kr. tekstu statusu KANBAN
OM16Opracow. kolejności statusu kanban
OM17Defin. czynności dla zmiany statusu
OM19Profil obliczania KANBAN
OM20Przypisanie cyklu sterowania
OM22Wybór pola - dane cyklu sterowania
OM23Wyświetlanie KANBAN
OM24Szybka inf. dla KANBAN
OM25Alternatyw. przetwarz. błędów KANBAN
OM27Automatyczne usuwanie KANBAN
S_ALR_87099728Wybór pola - dane cyklu sterowaniaSAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
S_ALR_87099731Alternatyw. przetwarz. błędów KANBANSAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
S_ALR_87099732Wybór pola - dane cyklu sterowaniaSAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
S_ALR_87099733Wyświetlanie KANBANSAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
S_ALR_87099735Szybka inf. dla KANBANSAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
PJ02Zmiana zlecenia produkcyjnegoSAPMPAB1
PJ03Wyświetlanie zlecenia produkcyjnegoSAPMPAB1
PJ04Wyświetlanie harmonogramów produkcjiSAPMPABSA
PJNAWyprowadzanie komunikatówSAPMPABNR
PJNK1Tworzenie warunku: zlecenie prod.SAPMV13B
PJNK2Zmiana warunku: zlecenie produkcyjneSAPMV13B
PJNK3Wyśw. warunku: zlecenie produkcyjneSAPMV13B
PJWEPrzyjęcie materiału - zlec. prod.SAPMPAB1
OJI2Profil harm.dost.pr.
OJI3Opracowanie definicji czasu
OJIN2Opracowanie sekw. dost.: iloś. zlec.
OJIN3Oprac. rodz. komunik.: iloś. zlec.
OJIN4Opracow. schem. komunik.: iloś.zlec.
OJIN5Oprac. roli partnera: iloś. zlec.
PKW1Tablica Kanban WWWSAPMMPKW
OJI1Opracowanie zakresu numerów: PABHDSAPMSNUM
LPK1Tworzenie cyklu sterującego dla WMSAPMMPKR
LPK2Zmiana cyklu sterującego dla WMSAPMMPKR
LPK3Wyświetlanie cyklu sterując. dla WMSAPMMPKR
OJIN1Opracowanie tabel war.: zlec. iloś.SAPMV12A
PK08NSprawdzanie wyniku obliczenia kanbanSAPMMPKR
PK09Odblokowanie KanbanSAPMMPKD
PKDISRozdział dla uprawnienia Kanban
PKLCMZmiana st. cyklu życia dla cyklu st.RPKLCM_STATUS_CHANGE
OM29Uprawnienie do zmiany statusu Kanban
OM31Funkcje dodatkowe dla cykli sterow.
PK00KanbanMENUPK00
PK01Tworzenie cyklu sterującegoSAPMMPKR
PK02Zmiana cyklu sterowaniaSAPMMPKR
PK03Wyświetlanie cyklu sterowaniaSAPMMPKR
PK11Przegląd zakładu: KanbanSAPLMPKP
PK12Tablica KANBAN: Wgląd źródłaSAPLMPKP
PK13Tablica Kanban: wgląd źródła popytuSAPLMPKP
PK21Zmiana statusu pojemnika KANBANSAPLMPKP
PK31Korekta pojemnikaSAPLMPKP
PK50Wyświetlanie błędów: KanbanSAPMMPKF
PKBCZmiana statusu pojemn. z kodem kres.SAPLMPKP
OM11Klucz sterujący - produkcja własna
OM12Klucz sterujący - nabycia zewnętrzne
OM13Profil sterowania przesun. magazyn.
OM14Opracowanie zakresu numerów: PKHDSAPMSNUM
OM18Opracowanie zakresu numerów: PKKEYSAPMSNUM
PK02NRZmiana cyklu sterowaniaSAPMMPKR
PK03NRWyświetlanie cyklu sterowaniaSAPMMPKR
PK10Definiowanie statusu tablicy KANBAN
PK37Korekta zapasów OZPSAPMMPKH
PKALWymag. realiz. elementy uzupełnieniaSAPMMPKAL
PKMCOpracowanie cyklu sterowaniaSAPLMPK_CCY_UI
OM28LE: Sterowanie składem
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
RTGDIBezpośr. wprow. dla marszrut tech.SAPLCPCC_DT
CA10Tekst stand. dla listy zad./zleceniaSAPLC0VL
CA61Dok. zmian dla stand. marszrut tech.RCPCD002
CA98Usuwanie list zadańRCPREDE2
CEWBPP: Engineering WorkbenchSAPLCPRC
OQ77Engineering Workbench dla QMROOP0010
OLPSDopasowanie danych podstawowych
OP01Konfiguracja marszrut/stan. pracyMENUOP01
OP09Opracowanie alternat.tekstów działań
OP10Opracowanie osoby odpowiedzialnej
OP12Opracowanie lokalizacji
OP14Opr. rodzaju określ. wartości stand.
OP22Opracowanie grupy płacowej
OP24Opracowanie w. oper. zal. od okresu
OP32Opracowanie rodzaju zdolności prod.
OP34Opracowanie planisty stanowiska rob.
OP44Opracowanie zastosowania listy zadań
OP4AOpracowanie programu zmian
OP5EWybór pola: przegląd marszr./planów
OP5FSieć stand. wyboru pola -> ŚPP
OP5HCechy kontrolne wyboru pola
OP61Oprac. zakresu numerów: ROUTING_3SAPMSNUM
OP77Engineering Workbench dla marsz./pl.ROOP0010
OPGKRóżne ŚPP - wszystkie listy zadań
OPGLZasób - Recepty podstawowe (PI)
OPGMRodz.instr.proces. - receptura plan.
OPGNDokument ŚPP - lista zadań PM
OPGOŚPP wyposażenia - lista zadań PM
OPGPŚPP materiału - lista zadań PM
OPGQRóżne ŚPP - lista zadań PM
OPGRStan.robocze - sieć standardowa (PS)
OPGSDokument ŚPP - sieć standardowa (PS)
OPGTŚPP wyposażenia - sieć standard.(PS)
OPGUŚPP materiału - sieć standardowa(PS)
OPGVRóżne ŚPP - sieć standardowa (PS)
S_ALR_87003798IMG-Aktivität: SIMG_CFMENUOLPSOP8ASAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY
OPUWStatus sieci standardowej
OP4CWariant przeglądu: ref. zestaw oper.
OP4DWariant przeglądu: takt. spec. oper.
OP4EWariant przeglądu: ref. spec. oper.
OP4FWariant przegl.: harmon. spec. oper.
OP4GWariant przeglądu: harm.ref.zest.op.
OP4HWariant przegl.: plan.takt.marszruty
OP4IWariant przegl.:harm.stand.takt.mar.
OP5AWybór pola: przegląd marszr./planów
OP5BWybór pola: nagłówek listy zadań
OP5CWybór pola: sekwencja listy zadań
OP5DWybór pola: szczegóły listy zadań
OPGEZest. op. ref.-takt.marsz.techn.(PP)
OPGGStan.pracy - taktowe marszruty (PP)
CA00Menu marszruty technologicznejMENUCA00
CA01Tworzenie marszruty technologicznejSAPLCPDI
CA02Zmiana marszruty technologicznejSAPLCPDI
CA03Wyświetlanie stand. marszruty tech.SAPLCPDI
CA11Tworzenie zestawu operacji referenc.SAPLCPDI
CA12Zmiana zestawu operacji refer.SAPLCPDI
CA13Wyświetlanie stand. marszruty tech.SAPLCPDI
CA21Tworzenie taktowej marszruty techn.SAPLCPDI
CA22Zmiana taktowej marszruty techn.SAPLCPDI
CA23Wyświetl. taktowej marszruty techn.SAPLCPDI
CA31Tworzenie stand. taktow. marsz.tech.SAPLCPDI
CA32Zmiana stand. taktowej marsz. tech.SAPLCPDI
CA33Wyśw. stand. taktowej marsz. tech.SAPLCPDI
CA51Drukowanie marsz./pl., stałe polaRCPDRK00
CA60Zmiany marszruty/planuRMPLAN00
CA62Dokumenty zmian ref. marsz. tech.RCPCD003
CA63Dok. zmian dla takt. marszrut techn.RCPCD004
CA64Dok. zmian refer.takt.marszr.tech.RCPCD005
CA96Aktualizacja danych podst. materiałuSAPLCPSR
CA97Grupowe harm. przez dane podst. mat.SAPLCP13
CA99Archiwizacja list zadań
CACPPrzeniesienie tabel C do marszrut
CN61Sieć standardowaSAPLCPBL
OP00Opracowanie klucza sterującego oper.
OP07Tekst standardowySAPLC0VL
OP08Tekst standardowySAPLC0VL
OP13Opracowanie sekwencji ekranówROOP0011
OP15Profil użytkownika produkcji
OP23Opracowanie lokalizacji
OP38Opracowanie klucza gr. przygotowania
OP48Opracowanie grupy planisty
OP50Przypisanie rodzajów materiałów
OP51Parametry formuły
OP52Parametry formuły
OP53Parametry formuły
OP54Definicja formuły
OP55Definicja formuły
OP56Definicja formuły
OP57Definicja formuły
OP59Parametry formuły
OP62Zakresy numerów dla st. marszrutSAPMSNUM
OP63Zakresy numerów dla ref. marszrutSAPMSNUM
OP64Opracowanie klucza grupy ustawień
OP66Opracowanie grupy lokalizacji
OP67Opracowanie klucza sterującego oper.
OP68Opracowanie macierzy czasu przesun.
OP71Opracowanie grupy płacowej
OP72Klucz sterujący ŚPP
OP78Opr. rodzaju określ. wartości stand.
OP82Definicja formuły
OP84Profile: wart. domyśl. dla marszrutyROOP0010
OP85Profile: wartości domyślne dla QMROOP0010
OP87Oprac. zastos. marszr./zest.op.ref.
OP88Oprac. przypisania typu listy zadań
OP95Aplikacja: przyp. typu stanow. rob.
OP96Opracowanie rodz. stanowiska robocz.
OP97Opracowanie stopnia wydajności wyk.
OP98Opracowanie ważności stop. wyd. wyk.
OPSHOprac. kodu ster. dla czynności (PS)
OP03Kalendarz zakładowy CSAPMOMS0
OP04Przetwarzanie tekstu
OP11Opracowanie klucza siatki czasowej
OP16Opracowanie podziałki czasu
OP17Parametry formuły
OP18Oprac. grupy ustaw./typu grupy ust.SAPMOUT1
OP19Klucz wartości standardowej
OP21Definicja formuły
OP26Opracowanie dostosowania
OP28Opracowanie klucza stopnia wydajn.
OP30Opracowanie macierzy czasów transp.
OP31Oprac. segmentu czasu (podz. okresu)
OP35Opracowanie klucza stopnia wydajn.
OP37Opracowanie wersji dostępn. zdol.pr.
OP39Opracowanie profilu grafiki
OP40Opracowanie typu stanowiska robocz.
OP41Klucz wyszukiwania dla stan. robocz.SAPMOUT4
OP42Wartości domyślne stanowiska robocz.
OP43Opracowanie kategorii grupy przygot.
OP45Opracowanie użycia marszruty/planu
OP46Opracowanie statusu listy zadań
OP47Opracowanie użycia marszruty/planu
OP49Klucz wysz.dla sp.oper./ref.zest.op.SAPMOUT4
OP58Opracow. profili wartości domyślnychSAPMOUT1
OP69Opracowanie rodzaju wynagrodzeń
OP76Definiowanie dopasowania
OP7AKonfiguracja kluczy wysz. dla ŚPPSAPMOUT4
OP7BDefiniowanie parametru
OP8AOpracowanie opisu wartości operacji
OP8BOpracowanie tekstów wartości stand.
OP8CUkład rekordu dla tła (APL)RDDSRCG0
OP8DTransfer danych APLRCPTRA01
OP8EListy zadań pliku komend Wer. 2.2A
OP8FOpracowanie grupy planisty produkc.
OPEAWybór użytkownika
OPEBWybór automatyczny
OPECPola użytkownika PP
CA73Sieci standardowe dla ŚPPSAPMC27V
CA83Sieci standard. dla stanowiska rob.SAPMC27V
CA70Listy miejsc użycia ŚPPSAPMC27V
CA72Listy miejsc użycia ŚPP: rodz. wyp.SAPMC27V
CA75Zamiana grupowa ŚPPSAPMC27V
CA77Zamiana grupowa ŚPP: rodz. LZ wypos.SAPMC27V
CA78Zamiana grupowa ŚPP w sieciach bibl.SAPMC27V
CA80Wykorz. stan. rob. w marsz./planachSAPMC27V
CA82Stan. pracy EQUI-listy miejsc użyciaSAPMC27V
CA85Zamiana stanowiska roboczegoSAPMC27V
CA86Instrukcja podstaw.: zamiana zasobówSAPMC27V
CA87Zamiana grupowa EQUI - stanow. rob.SAPMC27V
CA88Zam.masowa - st. pracy w sieci bibl.SAPMC27V
CA90Użycie ref.zest.oper. w marsz./pl.SAPMC27V
CA95Zamiana ref.zest.op. na liście zadańSAPMC27V
CA81Użycie instrukcji podstaw. i zasobówSAPMC27V
CAA0Użycie instrukcji proc. w recept.SAPMC27V
CAA5Zam. masowa instr.proc.-instr.podst.SAPMC27V
SFACBOMWybór pola - nagłówki specyfik. mat.
SFACCOMWybór pola - przypisanie składników
SFACITMWybór pola - pozycja SpM
SFACMBMWybór pola - przypisanie mat. - SpM
SFACMKWybór pola: Cechy kontrolne
SFACMTKWybór pola: Przypis. mater. - marsz.
SFACMWWybór pola: Wartości cech kontrol.
SFACOPRWybór pola: Operacje
SFACPRTWybór pola: Środki pomocnicze prod.
SFACSEQWybór pola: Sekwencje
SFACTSKWybór pola - nagłówki marszrut
CANMOprac. zakresu numerów: ROUTING_MSAPMSNUM
CANROprac. zakresu numerów: ROUTING_RSAPMSNUM
CA75NZmiana masowa-śr. pomocnicze produk.CP_PRT_MASS_CHANGE
CA85NZamiana grupowa - stanowisko roboczeCP_OPR_MASS_CHANGE
CA95NZmiana masowa-zestaw oper. referenc.CP_REF_TSK_MASS_CHANGE
CA97NAktualiz. danych podst. mat. - nowaRCPMAU03
OP20Opracowanie klucza gr. przygotowania
OP91Opracowanie wersji przeglądu obiektu
OP4BWariant przeglądu: Marszruta techn.
OP8HProfile: wart. domyśl. dla marszrutyROOP0010
OPGDZest. op. ref.-wsz. listy zadań (PP)
OPGFStan.pracy - wszyst.listy zadań (PP)
OPGHDokum. ŚPP - wszystkie listy zadań
OPGIŚPP wyposażenia - wsz. listy zadań
OPGJŚPP materiału - wszystkie listy zad.
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
SCPIInterejs optymalizacji produkcjiMENUSCPI
AMRPWysł. aktual. listy zapot./zapasówRMCPAMRP
BDMCUpload ze struktury informacyjnejRBDMCCOP
MC8NUsuwanie wersji prognozyRMCP6PRL
MC8OPon. ustawienie znacz. czasu gener.RMCSCORS
MC8PStandard.SOP: generow.danych podst.RMCPSOPP
MC8QZagregowane kopiowanieRMCP6ACO
MC8UObliczanie udziałówSAPMMCP6
MC8VPlanowanie SIL: kopiowanie wersjiSAPMMCP6
MC8WPlanowanie SIL: usuwanie wersjiSAPMMCP6
MC8ZSOP => przypisanie wskaźnikówSAPLMCP2
MC90Trans.do zarz.popyt.: mat.z dow. ISSAPMMCP6
MC9APlanow.elast.: ogólne dane podstaw.RMCP6FLS
MC9BOblicz. udziałów jak w hier.planow.RMCP6PAP
MC9CRaporty dla planowania elastycznegoSAPMMCP6
MC9DOpracowanie profilów kopiowania
MC9EStrukt. inf.: Dodanie do cech ogóln.RMCP3INS
MC9FStrukt. inf.: Usuw. wszystkich cechRMCP3DEL
MC9KOpracowanie dostępnych zdol. prod.SAPMMCP6
MC9VPrzypisanie elementów MRP wskaźnik.
MCO1RIS: OTB - WybórCALLSTAOTB
MCO2OTB: kopiowanie typu planowaniaRMCACOP8
MCO4Tworzenie planowania OTBCALLOTB
MCO5Zmiana planowania OTBCALLOTB
MCO6Wyświetlanie planowania OTBCALLOTB
MCO7Tworzenie planowania OTBCALLOTB
MCO8Zmiana planowania OTBCALLOTB
MCO9Wyświetlanie planowania OTBCALLOTB
POTBParametry dla OTBOTBPARAM
MC59Przegląd hierarchii planowaniaSAPMMCP3
MC6APlanowanie sprzedaży i produkcji SOPMENUMC6A
MC6BPlanowanie sprzedaży i produkcji SOPMENUMC6B
MC7FParametry planowania
MC7MOpracowanie metod
MC7NRelacje cenowe
MC7OPole cech dla struktury infor.
MC7PProfil COPA
MC7QPrzypisanie cechy
MC7RPrzypisanie wskaźników
MC8HOpracowanie metod użytkownikaSAPMMCP6
MC8IPrzetwarz. grupowe: Kontrola planow.RMCP6TST
MC8JPonowne oprac. przetwarzania zbior.RMCP6JOB
MC8KKopiowanie/usuwanie wersji planow.RMCP6BRV
MC8MOdczytanie stanu początkow. zapasówRMCP6BAB
MC97Opracowanie zakresu numerów: MC_SAUFSAPMSNUM
MC9MPrzetwarzanie mapowania IDOCRMCP6MAP
MC38Opracowanie zakresu numerów: MC_ERKOSAPMSNUM
MC8RPonow.ust.:status dla obiektów plan.RMCP6RES
MC91Grafika początkowa: grupy produktówSAPMMCP3
MC92Początkowo: grupy prod., hierarchieSAPMMCP3
MC93Tworzenie elastycznego planow. SILSAPMMCP6
MC94Zmiana elastycznego planowania SILSAPMMCP6
MC95Wyświetlanie elast. planowania SILSAPMMCP6
MC96Obsługa tabeli 440P
MC98Opracowanie obiektów planowaniaSAPMMCP3
MC99Wyświetlanie obiektów planowaniaSAPMMCP3
MCG1Profile planowania zgrubnegoMENUMCG1
MC35Tworzenie profilu planow. zgrubnegoSAPMMCP6
MC36Zmiana profilu planowania zgrubnegoSAPMMCP6
MC37Wyświetl. profilu planow. zgrubnegoSAPMMCP6
MC60Opracowanie zakładu SOP
MC61Tworzenie hierarchii planowaniaSAPMMCP3
MC62Zmiana hierarchii planowaniaSAPMMCP3
MC63Wyświetlanie hierarchii planowaniaSAPMMCP3
MC64Tworzenie zdarzeniaSAPMMCP6
MC65Zmiana zdarzeniaSAPMMCP6
MC66Wyświetlanie zdarzeniaSAPMMCP6
MC67Graf.ekran pocz: ogól.hierar.planow.SAPMMCP3
MC70Opracow. planowania.zdoln.prod.(SOP)
MC71Zestawienie: hierar. grupy produktówRMCP2L01
MC72Zestawienie: wykorzyst. grupy prod.RMCP2L04
MC73Zestawienie: wykorzystanie mat., GPRMCP2L05
MC74Przenies. mater. do zarządz. popytemSAPMMCP6
MC75Przenies. GP do Zarządzania PopytemSAPMMCP6
MC76"Dezagregacja: planowanie"
MC77"Dezagregacja: wyświetl. planowania"
MC78Kopiowanie wersji SOPSAPMMCP6
MC79Ustawienia użytkownika dla SOPSAPL0MP0
MC7ADystrybucja zakład.
MC7BStruktura informacyjna: jednostki
MC7CParametry wskaźników: strukt.info
MC7DParametry planowania: SIL
MC80Usuwanie i aktywacja wersjiSAPMMCP6
MC81Plan. sprzed. i zgr. plan. prod.
MC82Plan. sprzed. i zgr. plan. prod.
MC83Plan. sprzed. i zgr. plan. prod.
MC84Tworzenie grupy produktówSAPMMCP3
MC85Wyświetlanie grupy produktówSAPMMCP3
MC86Zmiana grupy produktówSAPMMCP3
MC87Plan. sprzed. i zgr. plan. prod.
MC88Plan. sprzed. i zgr. plan. prod.
MC89Plan. sprzed. i zgr. plan. prod.
MC8ATworzenie rodzaju planowniaSAPMMCP6
MC8BZmiana rodzaju planowaniaSAPMMCP6
MC8CWyświetlanie rodzaju planowaniaSAPMMCP6
MC8DPrzetwarz.grupowe: Tworzenie planow.RMCP6BCH
MC8EPrzetw. gruopowe: Zmiana planowaniaRMCP6BCH
MC8FUsuwanie wpisu w pliku planowaniaRMCP6BCH
MC8GHarmonogram przetwarzania grupowegoRMCP6BRU
OLPAKonfiguracja SOPMENUOLPA
MC8SProfile transferu
MC8TDziałania
MC8XSOP: scenariusz dystrybucji - wybórRMCP0100
MC8YSOP: scenariusz dystryb. - wyświetl.RMCP0105
MC7EKonfiguracja ALE dla struktury infoSAPLMCP2
MC8LObliczanie udziałów: SOP
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
MS66Kopiowanie symul. zapotrz. zależnychRM60CH00
MD72Zestawienie; techniki planow. cechRM60COMB
OMIEOprac.zakr.numerów: nr plan.zapotrz.
MDP1Tworzenie struktury kombinacjiSAPLCUTU
MDP2Zmiana struktury kombinacjiSAPLCUTU
MDP3Wyświetlanie struktury kombinacjiSAPLCUTU
MDP4Opracowanie kombinacjiSAPLCUD2
MDP6ModelowanieSAPLM60K
MDPHProfil planowania wstępnegoSAPMM60X
MDPVEkran początkowy: wariant plan. wst.SAPLM60K
OMPLBezpośrednie wprowadz.RM60IN00
OMPMTworzenie pliku przykładowegoRM60INEX
OMPOOpracowanie klas zapotrzebowania
OMPPWewnętrzne przypisanie numerówSAPL0MPB
OMPSOpracowanie podziału okresu
MS64Tworzenie wersji symulacjiRM60SIMU
MS65Sytuacja związana z zapotrzebowaniemSAPMM60X
MD61Dodanie planowania wstępnegoSAPMM60X
MD62Zmiana planowania wstępnegoSAPMM60X
MD63Wyświetlenie planowania wstępnegoSAPMM60X
MD64Tworzenie planow.zapotrz.niezależn.SAPMM60X
MD65Zmiana standard. planowania wst.SAPMM60X
MD66Wyświetlanie standard.zapot.niezal.SAPMM60X
MD67Podział zmiennyRM60ROLL
MD70Kopiowanie prognozy calkowitejRM60FORC
MD71"Kopiowanie zmian referenc."RM60COPY
MD73Wyświetlenie całkow.zapotrz.niezależSAPMM60X
MD74Reorganizacja - dostos. planow. wst.RM60RR20
MD75Reorganizacja - usuw.niezal.zapotrz.RM60RR30
MD76Reorg. - usuw. historii planow. wst.RM60RR40
MD79"Zarządz.popytem PP-XXL - lista"SAPMM60M
MD81Tworzenie niezależn.zapotrz.klientaSAPMV45A
MD82Zmiana zapotrzeb.niezależn. klientaSAPMV45A
MD83Wyświetlenie niezal.zapotrz. klientaSAPMV45A
MD85Lista niezależ. zapotrz. kl.SAPMV75A
MDPPZarządzanie popytemMENUMDPP
OMPHPodział okresuSAPL0MPC
OMPIKonfiguracjaSAPL0MPC
OMP0Konfiguracja: zarządz.popytem (menu)MENUOMP0
OMP1Konfiguracja: rodzaje zapotrzebowańSAPL0MPB
OMP2Konfiguracja: wersjeSAPL0MPB
OMP3Konfiguracja: wersje klas zapotrzeb.SAPL0MPB
OMP4Konfiguracja: historia niezal.zapot.SAPL0MPB
OMP5Konfiguracja: rodz.refer. (ZalZapot)SAPL0MPB
OMP6Konfiguracja: zużycie niezal.zapot.SAPL0MPB
OMP8Konfiguracja: reorg. niezal.zapotrz.SAPL0MPB
OMP9Konfiguracja: ustalanie NiezalZapotSAPL0MPB
OMPAKonfiguracja: wersja rodzaju refer.SAPL0MPB
OMPCKonfiguracja:Wsk.Pl./Zuż.Niez.Zapot.SAPL0MPB
OMPDKonfigur.: Niezal.Zapot. Ekran Pocz.SAPL0MPB
OMPEStruktura transferuRDDSRCG0
OMIDOprac.zakresu numerów: ZapotrzNiezalSAPMSNUM
OMPJRodz.zapotrz. - sterowanie komunik.SAPL0MPC
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
PX01Obszar plan., zewn. narzędzie plan.
PX02Narzędzie planowania, system fiz.
PX03Narzędzie planowania
PX04Zewn.narz.plan.: param. rozp. Win NT
PX05Zewn. narzędzie plan.- tabela blokad
PFSEWywołanie prog.plan.przepływu proc.SAPLCPF1
CORCProced. wysz. dla okr. partii PP-PI
CORDProt. partii: Rodz. syst. zarz. dok.
CORNRodz. zlec. - zlecenia proces.
CORWProfile sterowania produkcją/partie
CORXZlecenia proc. rodzaju harm. klienta
CORYProfil opr. harm. produkcji klienta
O04CPI: Sterowanie komunikatami zakupu
O05CPI: komunikaty - sterowanie C5
O11COprac. typów dekretacji dla zleceń
OPKUOpracowanie potwierdzenia zbiorczego
CORPParametry sterowania zleceń proces.ROOP0013
CI10Wybór komunik. param. techn. klientaSAPPPKOM
CI11Grupy PDC
O285Receptura podstawowa/dane QMROOP0010
CI12Określ. odchylenia - warianty wyboru
CQ85Opr. sterow. wydr. dla zlec. kontr.
OLPFKonfiguracja zlecenia produkcyjnego
PPPDC02Zapis podstawowy i delta PP-PDCCIBDOP_DOWN_PP_H
PPPDC03Żądanie odczytu PP-PDCCIBDCONF_REQUEST_H
PPPDC04Aktualizacja kominikatów GDZ PP-PDCCORUPROC1_H
OPJ2Zlecenie prod. - ustalanie zapasów
OPJ4Planow. znacznika funkcji - wsadCOWORKDISPATCH_SCHEDULE
OPJBDefiniowanie komunikatów systemowychROOP0016
OPJHRodzaje zleceń -zlecenie produkcyjne
OPJPOprac. typów dekretacji dla zleceń
OPK0Parametry potwierdzenia PP
OPK0TParametry potwierdzenia
OPKBSterowanie potwierdzeniem równoległ.
OPKCSterow. łańcuchem proces. potwierdz.
OPKDSterow. łańcuchem proces. potwierdz.
OPKFSterowanie potwierdzeniem równoległ.
OPKIOpracowanie potwierdzenia zbiorczego
OPKNPrzegląd wariant. sterow. produkcją
OPKRZnacznik drukowaniaPPSFCAJB
OPL4Profil listy brakujących materiałów
OPL6Profil udokumentowanych ruchów mat.
OPL7Zlec. zarządzania zmianami - profil
OPL9Parametry zarządzania zmianami zlec.
OPLFDostęp: Oprac. określ.partii (prod)
OPLGOkreśl.partii: Procedura produkcyjna
OPLIZadanie w tle dla proces. potwiedz.PPGOMOVE
OPLJZadanie "Szybkie wprowadz.-potwier."PPPRECONF
OPLKProfil ogólny raportu realiz. zlec.
OPLLRaport realiz. zlec.: wyświetl. polaPPORPFSE
OPLMRaport realiz. zlec.: wyświetl. pola
OPLPZadanie "Konwersja zlecenia planow."PPGOMOVE2
OPM2Opracow.- sterow.ekr.szczeg.- oper.
OPM3Opracow.- sterow.ekr.szczeg.- nagł.
OCM1Przetwarz. zadania w tle - źródłoCO_OCM_OBJECT_LISTH_H
OCM2Przetw. zadania w tle - elem.nabyciaCO_OCM_ORDER_LIST_H
OCM3Zadanie w tle - OCM - ruchy mat.COOCMPICK_H
OPLDTab.war.:Wyświetlenie (partie,prod.)SAPMV12A
COF1Filtr - profile - zlecenie produkc.
COS1Profile sortowania - zlec. produk.
OPJ6Edycja profili statusuSAPMBSVA
OPJ7Opracowanie wykorz. marszr. techn.
OPJ8Opracowanie klucza sterującego oper.
OPJ9Opracowanie grupy planisty
OPJAOpracow. gr.przygot./kategorii grupySAPMOUT1
OPJCOpracowanie grupy płacowej
OPJDTypy pozycji
OPJEWybór użytkownika
OPJFWybór automatyczny
OPJGOpracowanie domyślnych wartości
OPJIPriorytety wykorzystania SpM
OPJJOpracowanie zakresu kontroli
OPJKOpracawanie sterowania
OPJLOpracowanie reguły kontroli
OPJMKryteria specyficzne dla aplikacji
OPJNOpracowanie rodzaju opracow. harmon.
OPJOJednostki miarySAPMUNIT
OPJQKlucz wartości standardowej
OPJROpracowanie macierzy czasów transp.
OPJTOpracowanie poziomów strategii
OPJUParametry ster. zlecen. produkcyjn.ROOP0013
OPJVOpracowanie rodzaju zdolności prod.
OPJWOpracowanie planisty stanowiska rob.
OPJXKalendarz zakładowy CSAPMOMS0
OPJYOpracowanie klucza stopnia wydajn.
OPJZOpracowanie okresów zatwierdzenia
OPK2Parametry formuły
OPK3Definicja formuły
OPK4Parametry potwierdzenia
OPK5Opracowanie odchyleń
OPK6Układ listy
OPK7Sterow. konfiguracją - transfer GDZPPCOBDEC
OPK8Opr. sterowania druk. dla zleceń PP
OPK9Opracowanie wyceny przyjęcia towarów
OPKAOpracowanie rodzajów ruchów
OPKESekwencja ekranów dla składników
OPKGOpracowanie komunikatów
OPKHOpracowanie punktów zatrzymania
OPKJOpracowanie klucza sterującego ŚPP
OPKKTekst standardowySAPLC0VL
OPKLParametry formuły
OPKMDefinicja formuły
OPKOPlik komend dla zleceń produkcyjnych
OPKPProfil sterowania produkcją
OPKSOpracowanie pochodzenia obiektów CO
OPKTEkran początk. schematu rozliczeniaSAPMKOAU
OPKVZnacznik drukowaniaPPPRBTCM
OPKWWydruk dokumentów warsztatowychPPPRBSCM
OPKXZnacznik usunięcia/wskaźnikPPREJOB1
OPKZKonfig. klucza wysz. dla zlec. prod.SAPMOUT4
OPL2Opracowanie grupy punktów wyzwalania
OPM0Opracowanie profilu - wybór pola
OPK1Parametry potwierdzenia PP-PI
OPK1TParametry potwierdzenia
OPL3Wykorzystanie punktu wyzwalania
OPL5Parametry SIL rodzaju zlecenia
OPL8Parametry rodzaju zlecenia: Przegląd
OPLAWarunki: V_T682F dla H CO
OPLBTab.warun.:Tworzenie (partia, prod.)SAPMV12A
OPLCTabela warun.:zmiana (partie, prod.)SAPMV12A
OPLERodz.strategii: Określ.partii (prod)
OPLHWariant przeglądu - zlecenia prod.
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
CO11NPotwierdzenie wprow. poj. ekranuSAPLCORU_S
CO16Potwierdz.: przetw. rekordów błędówRMAFRU01
CO16NPonowne przetwarzanie potwierdzeniaRMAFRU03
CO1FWprowadz. potwierdzenia zlec. prod.SAPLCORU
CO1LPotwierdz.: lista zaznaczeńCORUPRELIST
CO1PZaznaczone procesy potwierdzaniaCORUPROZ
CO1VPotwier.: szybkie wprow. karty czas.CORUPRECONF1
COGIDalsze przetw. niepraw. ruchu mat.CORUAFFW
COFCDodat. przetw. błędów kosztów rzecz.CORUCOFC
CN30Przetwarzanie rekordów błędów PDCRMAFRU01
CO11Wprowadzanie karty czasowejSAPLCORU
CO12Potwierdzenie zbiorcze zakończeniaCORUCOLCONF1
CO13Stornowanie potwierdzenia zlec. pr.SAPLCORU
CO14Wyśw. potwierdz. zlecenia produkc.SAPLCORU
CO15Wprowadzanie potwierdzenia zleceniaSAPLCORU
CO17Wprowadzanie potwierdzenia z refer.SAPLCORU
CO19Wprowadzanie zdarzenia czasowegoSAPLCORU
COCTPrzenies.tab. Zawart.tab. Potwierdz.
CBDERekordy PDC z błędami systemowymiRMAFRUSY
CO86Wybór pola dla potwierdzeń PP
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
COWBHUWEPrzyj. mat. HU tylko dla zlec. prod.SAPLVHURM
OS80Tablica plan. REM (ogól.+harmonogr.)
OS81Tablica plan. REM (wyświetl. linii)
OSPOZadanie w tle utworzonego potw. zb.RMSERI71
OSPRZakresy numerów w produkcji seryjnejSAPMRMCU
MF20Controll. kosztów zlecenia seryjnegoSAPLBARM
MF23Łączenie wersji - graficznieRMSERI05
MF26Wyśw. ilości punktu raportowaniaRMSERI15_ALV
MF30Tworzenie kal.wst. - zbier. kosz.pr.RMSERI40
MF3AArchiwizacja dokumentu
MF3DUsuwanie zarchiwizowanych dokumentów
MF3EZestawienia zarchiwizowanych dok.
MF3MKontrola zarchiwizowanych dokumentów
MF3RPonowny odczyt zarchiwizowanego dok.
MF42Zbiorczy automatyczny rozchódSAPLBARM
MF42NPonowne wprowadzanie zbiorczeSAPLBARM
MF51Drukowanie planu produkcjiRMSERIDR
MF52Tablica planowania - wyświetlanieSAPMM61R
MF57Tablica planowania - według list MRPSAPMM61R
MF60Lista materiałów do przygotowaniaRMPU_SEL_SCREEN
MF63Sytuacja przygotowaniaRMPU_SEL_SCREEN
MF65Przesunięcie magaz. dla rezerwacjiRMPU_PICK_LIST_FOR_MAT
MF68Protokół dla przygotowania materiałuRMPU_DISPLAY_LOG
MF70Utworzone potwierdzenie zbioroweRMSERI70
MFBFPotwierdzenie w produkcji seryjnejSAPLBARM
MFHUPotwierdzenie w produkcji seryjnejSAPLVHURM
MFPRPrzetwarz. partii kontr. dla wersjiRMSERIPR
MFS0PDT: Zmiana planu produkcjiSAPMM61R
OSP7Kolejność pobrań
OSP8Zakres numerów zleceń otwartych
OSP9Zakres numerów dla protokołu dokum.
OSPHSchemat partii w profilu SF
OSPIZakres numerów dla niezg.rozl.wst.SAPMSNUM
OSPKPoszukiwanie składu
OSPMPonowne przetwarz. w tle zadania REMRMSERI14
OSPPKonfiguracja listy przyg. mater.
OSPSSch. szuk. par. dla listy prz. mat.
MF50Tablica planowania - zmianaSAPMM61R
OSPJPrzedz. zakr. nr dla protok. dokum.SAPMSNUM
OSPTAsystent - profile produkcji ser.SAPMRMCU
MF00Zlecenia seryjneMENUMF00
MF02Zmiana zlecenia seryjnegoSAPMM61G
MF03Wyświetlenie zlecenia seryjnegoSAPMM61G
MF12Wyśw. protokołu dokumentu (z ALV)RMSERI12_ALV
MF22Wersje: przeglądRMSERI01
MF36C RM-MAT MD Tworzenie ID planowania
MF37C RM-MAT MD Łączenie wersji
MF41Stornowanie danych rzecz. (z ALV)SAPLBARM
MF45Przetw.ponowne składników: prod.ser.SAPLBARM
MF46Ponowne przetw.zbiorcze, rozl. wst.SAPLBARM
MF47Otwarte rekordy przetw./Linia prod.RMSERI11
OSP1Ustawienia dla produkcji seryjnej
OSP2Profil produkcji seryjnej
OSP4Prod.seryjna: funkcja dystrybucji
OSP5Produkcja seryjna: Protokół kosztów
OSP6Tworzenie strategii zbieracza koszt.
OSPAKonfiguracja funkcji dystrybucji
OSPBKonfiguracja rodzaju zlecenia prod.
OSPCKonfiguracja ruchów materiałów
OSPDKonfigur. okresowości planowania
OSPFTeksty wiersza produkcji seryjnej
OMDLC MM-MRP Opracowanie użytkownika
MF27Aktual. statystyk dla ilości plan.RMSERI20
MF4RPonowne ustawianie punktów raportow.SAPLBARM
MF53Opracowanie wariantu listy produktówRMSERIMA
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
MP00Menu prognozy materiałowejMENULPRO
MP30Wykonanie prognozy materiałowejSAPMM61W
MP31Zmiana prognozy materiałowejSAPMM61W
MP32Wyświetlanie prognozy materiałowejSAPMM61W
MP33Ponowne przetwarz. prognozy mater.SAPMM61W
LPROMenu prognozy materiałowejMENULPRO
MP39WydrukSAPMM61W
MP38Przebieg prognozy całkowitejRMPROG01
MPBTPrognoza całkowita w trybie wsadowymRMMDBTCH
MPDRDrukowanie w trybie wsadowymRMMDBTCH
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
C210Usunięcie wsk. kalkulacji dla oper.RCPPPI02
C211Usuwanie "elast. cz. trw." w oper.RCPPPI03
C298Usuwanie receptur podstawowychRPIREDE2
CACCRecepta podst.: ustawienia akt.
OPN3War. przeg. opr. harm. recept. pods.
C201Tworzenie recepty podstawowejSAPLCPDI
C202Zmiana recepty podstawowejSAPLCPDI
C203Wyświetlanie receptury podstawowejSAPLCPDI
C251Drukowanie recept podstawowychRCPDRK01
C260Opracowanie receptur na podst. czasuRMPLAN00
C261Wyśw. dokum. zm. - receptura podst.RCPCD001
C299Archiwum recept podstawowych
CAC0Menu recepty podstawowejMENUCAC0
COR9Rodzaje materiałów dla recepty podst
OPN0Profil recepty podstawowej
OPN1Opracowanie prof. dla recept. podst.SAPMOUT1
C2N2Zakresy numerów receptury podst.SAPMSNUM
CO53Monitor receptur sterującychSAPLCO52
O10CPrzypis. odb. rec. ster./instr.proc.
O12CPrzypisanie cech/rodz. instr. proc.
CO53_BJSWysyłanie instrukcji/receptur ster.RCOCB_SET_JOB_FOR_SENDING
CONCOprac. zakresu num.: COCB_CRIDSAPMSNUM
CO53XTMonitor instrukcji/receptur ster.SAPLCO52
O10CXTZmiana odbiorcy dla XSteps
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
CR0CBieżące ustawienia stan. roboczego
CR10Dokumenty zmian stanowiska roboczegoRCRA0050
CR11Dodanie zdolności prod.SAPMC68K
CR12Zmiana zdolności produkcyjnychSAPMC68K
CR13Wyświetlanie zdolności prod.SAPMC68K
CR40Użycie st.roboczego w usun. obiekcieRCRA0011
CR41Archiwizacja stanowisk roboczychSAPLCRAR
CR60System inf. stanowiska roboczegoRCRA0060
CRA1PP: Archiwizacja stanowisk roboczych
CRA2PP: Archiw. stan. rob. - usuwanie
CRA3PP: Archiw. oprac. stanow. robocz.
CRNHOpracowanie zakresu num.: CR_HIERARSAPMSNUM
CRT4Ustawienia przeniesienia wyboru pola
PI30Opcje PP-PI dla wersji 3.0
CR00Menu planowania zasobówMENUCR00
CR01Tworzenie stanowiska roboczego
CR02Zmiana stanowiska roboczego
CR03Wyświetlanie stanowiska roboczego
CR04Test formuł stanowiska roboczegoSAPMCR05
CR05Lista stanowisk roboczychRCRA0010
CR06Przypisanie stanow. robocz. do MPKRCRA0020
CR07Zdolności prod. stanowiska roboczegoRCRA0030
CR08Hierarchia stanowisk roboczychRCRA0040
CR15Wykorzystanie zdolności prod.RCRA0031
CR21Tworzenie hierarchiiSAPMC68H
CR22Zmiana hierarchiiSAPMC68H
CR23Wyświetlanie hierarchiiSAPMC68H
CRAAWyświetlanie stanowiska roboczegoSAPLCRA0
CRAHTworzenie stanowiska roboczegoSAPLCRA0
CRAVZmiana stanowiska roboczegoSAPLCRA0
CRNAOpracowanie zakresu numer.: CR_ARBPLSAPMSNUM
CRNKOpracowanie zakresu num.: CR_KAPASAPMSNUM
CRT0Kopiowanie stanow. pracy dla tabel C
CRT1Ustaw. stanowiska rob. - wersja 2.1a
CRT2Ustawienia stan. robocze wersji 2.2a
CNR1Tworzenie stanowiska roboczego
CNR2Zmiana stanowiska roboczego
CNR3Wyświetlanie stanowiska roboczego
OP36Edycja wartości domyśl. zdoln. pr.SAPMC68K
IR00Menu planowania zasobów PMMENUIR00
IR01Tworzenie stanowiska roboczego
IR02Zmiana stanowiska roboczego
IR03Wyświetlanie stanowiska roboczego
CR09Tekst referencyjny listy zadańSAPLC0VL
OPFAWybór pola: Stanowisko robocze
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
MCP6Analiza przyjęcia mat.: Produk. ser.RMCFSERI
MCP8Analiza przyjęcia mat.: Produk. ser.RMCF2500
MCRGZmiana ustawień PPISRMCFCUST
MCRHWyświetlanie ustawień PPISRMCFCUST
MCRJAnaliza kosztów produk.: Prod. ser.RMCF2700
MCRKAnaliza kosztów produk.: Prod. ser.RMCFSERI
MCROAnaliza zużycia mater.: Produk. ser.RMCF2600
MCRPAnaliza zużycia mater.: Produk. ser.RMCFSERI
MCRUSIHP: Wybór analizy transakcjiRMCF0200
MCRVSIHP: Analiza zlecenia procesowegoRMCF0100
MCRWSIHP: Wybór zasobówRMCF0400
MCRXPP-PI: Analiza zużycia materiałuRMCF0600
MCRYSIHP: Analiza kosztów produktuRMCF0700
OMO0Analiza użytk.: Ustaw. stand. SIHPSAPMMCSC
MCP0System inform. hali produkc. (SIHP)MENUMCP0
MCP1SFIS: Wybór analizy operacjiRMCF0200
MCP3SFIS: Wybór analizy materiałuRMCF0100
MCP5SFIS: Wybór analizy materiałuRMCF0300
MCP7SFIS: Wybór analizy stanow. robocz.RMCF0400
MCP9SIHP: Wybór zlecenia seryjnegoRMCF0500
MCPBAnaliza operacji: TerminyRMCF0200
MCPDAnaliza zlecenia produkc.: TerminyRMCF0100
MCPFAnaliza materiału: TerminyRMCF0300
MCPHAnaliza stanowiska robocz.: TerminyRMCF0400
MCPIMenu systemu informacji produkcyjnejMENUMCPI
MCPKAnaliza operacji: IlościRMCF0200
MCPMAnaliza zlecenia produkc.: IlościRMCF0100
MCPOAnaliza materiału: IlościRMCF0300
MCPQAnaliza stanowiska roboczego: IlościRMCF0400
MCPSAnaliza operacji: Czas realizacjiRMCF0200
MCPUAnaliza zlecenia produkc.: Realiz.RMCF0100
MCPWAnaliza materiału: Czas realizacjiRMCF0300
MCPYAnaliza stanowis. rob.: Czas realiz.RMCF0400
MCR1SIHP: Tworzenie zestawieniaSAPMMCS2
MCR2SIHP: Zmiana zestawieniaSAPMMCS2
MCR3SIHP: Wyświetlanie zestawieniaSAPMMCS2
MCR4SFIS: Wykonanie zestawieniaSAPMMCS2
MCR7SIHP: Tworzenie struktury zestawien.SAPMMCS7
MCR8SIHP: Zmiana struktury zestawieniaSAPMMCS7
MCR9SIHP: Wyświetl struktury zestawieniaSAPMMCS7
MCREAnaliza zużycia materiału: WybórRMCF0600
MCRIAnaliza kosztów produktu: WybórRMCF0700
MCRMWybór statystyki pkt raportowaniaRMCF0800
MCRQWywołanie standard. analizy PP-ISSAPMMCS4
MCRTSIL Odczyty dla wewnętrznych numerów
MCQ.SIHP: Wybór analizy KanbanRMCFPK00
OMDB01Tworzenie ID aplikacji
MDBGVROpracowanie ID aplikacji GRPVAR
MDBTVRTworzenie wariantu dla zakładki
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
CF01Tworzenie środków pomocniczych prod.SAPMCFST
CF02Zmiana ŚPPSAPMCFST
OP74Opracowanie klucza grupy ŚPP
OP80Opracowanie statusu ŚPP
CF00Menu d. podst. środków pom. prod.MENUCF00
CF10ŚPP: Wyk. danych podst. ŚPP w zlec.RCFCO110
CF11ŚPP: Wykorzystanie materiału w zlec.RCFCO120
CF12ŚPP: Wykorzyst. dokumentu w zlec.RCFCO130
CF13ŚPP: Wykorz. urządzenia w zleceniuRCFCO140
CF15ŚPP: Użycie danych podst.ŚPP w sieciRCFCO112
CF16ŚPP: Użycie materiału w sieciRCFCO122
CF17ŚPP: Użycie dokumentu w sieciRCFCO132
CF18ŚPP: Użycie urządzenia w sieciRCFCO142
CF20ŚPP: Wyk. danych podst. ŚPP w zlec.RCFCO111
CF21ŚPP: Wykorzystanie materiału w zlec.RCFCO121
CF22ŚPP: Wykorzystanie dokumentu w zlec.RCFCO131
CF23ŚPP: Wykorzyst. urządzenia w zlec.RCFCO141
CF25ŚPP: Wyk. danych pod. ŚPP w zlec. PMRIAUFK20
CF26ŚPP: Wykorz. materiału w zlec. PMRIAUFK20
CF27ŚPP: Wykorzyst. dokumentu w zlec. PMRIAUFK20
CF28ŚPP: Wykorz. urządz. w zleceniach PMRIAUFK20
CFCPŚPP: Kopiowanie tabel-C
CFNAFHM: Opracowanie zakr. nr FHM_CRFHSAPMSNUM
OP65Parametry formuły
OP70Opracowanie klucza sterującego ŚPP
OP73Grupa uprawnień ŚPPROOP0010
CF03Wyśw. środków pomocniczych produkcjiSAPMCFST
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
OLPKKonfiguracja planowania zdoln. prod.
OPA1Edycja definicji kombinacji
OPA2Definiowanie profilu wyboru
OPA4Definiowanie profilu listy
OPA5Definiowanie profilu grafiki
OPA6Ustalanie profilu ogólnego
OPB1Definiowanie wariantów listy
OPB3Określenie funkcji dystrybucji
OPB4Definiowanie strategii rozdziału
OPB5Definiowanie klucza rozdziału
OPDKDefiniowanie przeglądu standardowegoROOP0010
OPDMDefiniow. listy szczegół. (wyrówn.)ROOP0010
OPDRDefiniowanie klucza układu
OPDTDefiniowanie listy szczegółowejROOP0010
CM11Opracowanie sterowania przepływemSAPMC65C
CM31Wyr. zdoln. prod.: graf. zlec. SFC
CM32Wyrówn. zdoln. prod. : graf. PS
CM33Wyr. zdoln. pr.: graf. stan. rob. PM
CM34Wyr. zdoln. pr.: tab. stan. rob. PM
CM35Wyr. zdoln. pr.: tab. stan. rob. PI
CM36Wyrówn. zdoln. prod.: graf. zlec. PI
CM37Wyr. zdoln. prod.: tab. zlecenia PI
CM38Długoterm. planow. zdolności prod.
CM40Wyrównanie zdoln. prod. w tleRCCYMAB1
CM41Zestawienie wyrównania w tleRCCYMAB3
CM50Wyrówn.ZdProd: lista stanow.rob. SFC
CM51Wyrówn.ZdProd: lista poj. ZdProd SFC
CM52Wyrówn.ZdProd: lista zleceń SFC
CM53Wyrówn.ZdProd: element PSP/wersja
CM54Wyrówn.ZdProd: lista PS przez wers.
CM55Wyrów.ZdProd: lista PS st.rob./wers.
CM56Wyrówn.zd.prod.: PI - lista zasobów
CM57Wyrówn.zd.prod.: PI - lista zleceń
CM99Generow. podst. obciąż. zdoln. prod.RCCYLOAD
CMCHKontrola profilu ogólnegoRCCYOVRC
OPC0Wybór prezentacji osi
OPC1Opracowanie prezentacji osi
OPC2Wybór prezentacji krzywych
OPC3Opracowanie prezentacji krzywych
OPDAMacierz przejścia (macierz przygot.)
OPG6Macierz przejścia-klucz gr. przygot.
PI60Transfer potwierdzeń do R/2SAPPI260
CY39Opracowanie klucza układu sortowaniaSAPLCYPP05
CY40Opr. klucza sortowania tabeli plan.
CM10Wyrównywanie zdolności produkcyjnychSAPMC65B
CM21Wyr. zdoln. prod.: tab. planow. SFC
CM22Wyr. zdoln. pr.: tab. planowania SFC
CM23Wyrówn. zdoln. prod.: tab. zlec. SFC
CM24Wyrówn. zd. prod.: tab. pojed. PM
CM25Wyrównywanie zdoln. prod. : zmienna
CM26Wyrówn. zdol. prod.: Tabela PS
CM27Wyr. zd. pr.: graf. poj. zd. pr. SFC
CM28Wyr. zd. pr.: tab. poj. zd. pr. SFC
CM29Wyr. zd. prod.: tabela planowania PI
CM30Wyr. zd. prod.: graf. poj. zd. pr.PM
CES1Tworzenie zestawu (planow. zasobów)SAPMGSBM
CES2Zmiana zestawu (planowanie zasobów)SAPMGSBM
CES3Wyświetl. zestawu (planow. zasobów)SAPMGSBM
CES4Usuwanie zestawu (planow. zasobów)SAPMGSBM
CEV1Tworz. zm. wartości (plan. zasobów)SAPMGSGM
CEV2Zmiana zmien. wart. (plan. zasobów)SAPMGSGM
CEV3Wyświetl. zm. wartości (pl. zasobów)SAPMGSGM
CEV4Usuw. zm. wartości (planow. zasobów)SAPMGSGM
OPDEProfil sterowania planowania zasobów
OPA0Profile wyboru statusu
OPA3Definiowanie profilu opcji
OPA7Definiowanie kolumn
OPA9Opracowanie profili wyboru
OPB2Definiowanie funkcji dystrybucji
OPC5Maks. liczba rekordów danych
OPCDRodzaj zdolności
OPCEPlanista zdolności prod.
OPCFJednostki czasuSAPMUNIT
OPCGOpracowanie klucza sterującego oper.
OPCHOpracowanie planisty produkcyjnego
OPCIKlucz grupy przygotowania/typSAPMOUT1
OPCLRodzaj harmonogramowania
OPCMKlucz wartości standardowej
OPCNOpracowanie macierzy czasów transp.
OPCQOpracowanie klucza stopnia wydajn.
OPCRParametry formuły
OPCSDefinicja formuły
OPCTStrategie
OPCWParametry planow. zlecenia
OPCXParametry formuły
OPCYDefinicja formuły
OPDDKalendarz zakładowySAPMOMS0
OPDFDefiniow. grupowania zapotrzebowań
OPDLOpr. listy szczeg. plan. zdoln. pr.ROOP0010
OPDUOpracowanie klucza stopnia wydajn.
OPDVCom-file (Rel-Info/OLPK) KOP. Set´sSETCOPY1
OPDWCom-file (Rel-Info/OLPK) KOP. Set´sSETCOPY2
CY38Format planowania zasobówSAPLCYPP05
CI50Transfer zapotrzebowań produkcyjnychRCPIBA00
CI51Transfer zobowiązań produkcyjnychRCPIBZ00
PI50Transfer wybranych zleceń R/2SAPPI250
PI51Transfer bieżących zleceń R/2SAPPI250
O0SCZgłosz. zapotrz.-zapotrz./akceptacja
OPD0Profil ogólny planowania zasobów
OPD1Planowanie zasobów - profil wyboru
OPD2Wyrówn. zdoln. prod. - profil czas.
OPD3Planow. zasobów - profil zestawienia
OPD4Planowanie zasobów - profil okresu
OPD5Definicja sterowania przepływem
OPD6Tabela sterująca sterowania przepł.
OPD7Statusy sterowania przepływem
OPD8Działania sterowania przepływem
OPD9Komunikaty sterowania przepływem
OPDBPlanow. zasobów - profil strategii
OPDHWyrówn. zdoln. prod. - profil listy
OPDJDefiniowanie formularza
OPDQProfil dla tabeli planowania (tab.)
OPG0Profil dla graficznej tablicy plan.
OPG1Kolejność wykresu - wybór
OPG2Wyświetlanie linii
OPG3Oś skali czasu
OPG4Profil skali czasu
OPG5Wybór rodz. ob. graf./profil reprez.
OPG7Wybór wyświetlania linii
OPG9Typ obiektu graficz./prezen. obiektu
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
CM02Planow. zdoln. prod., zlec. st. rob.SAPMC65A
CM03Planow. zdoln. prod., lista st. rob.SAPMC65A
CM04Pl. zdoln. prod., st. rob. zl. zal.SAPMC65A
CM05Plan. zd. pr.: przeciąż. na st. rob.SAPMC65A
CM07Planowanie zdoln. pr., zm.ekr.pocz.SAPMC65A
CM01Planow. zdoln. prod., obc. st. rob.
CM0XPlanowanie zdolności prod.SAPMC65A
CMCEKopiow. zaw. tabeli - plan. zasobów
CMCYKopiow. wpisów tabeli, pl. zdoln.pr.
CMS1Tworzenie zestawu (PPC)SAPMGSBM
CMS2Zmiana zestawuSAPMGSBM
CMS3Wyświetlanie zestawuSAPMGSBM
CMS4Usuwanie zestawuSAPMGSBM
CMV1Tworzenie zmiennejSAPMGSGM
CMV2Zmiana zmiennejSAPMGSGM
CMV3Wyświetlanie zmiennejSAPMGSGM
CMV4Usuwanie zmiennej wartościSAPMGSGM
CTOBPrzegląd obiektu: wpisy tabeli
OPCUPoziomy strategii
CR24Tworzenie sieci zasobówSAPLCR06
CR25Zmiana sieci zasobówSAPLCR06
CR26Wyświetlenie sieci zasobówSAPLCR06
CR31Tworzenie hierarchiiSAPLCR06
CR32Zmiana hierarchiiSAPLCR06
CR33Wyświetlanie hierarchiiSAPLCR06
CRCCAktualne ustawienia - zasoby
CRT3Upload C - zasób tabel 3.0a
CRC1Tworzenie zasobu
CRC2Zmiana zasobów
CRC3Wyświetlanie zasobu
CRC4Zmiana zasobów domyślnych
O23CCechy PP-PI kopii mandantaRCIIC003
O25CTworzenie cech z atrybutami PP-PISAPLCTMV
O25XTworzenie cech z atrybutami PP-PISAPMCTAV
O26CZmiana cech z atrybutami PP-PISAPLCTMV
O26XZmiana cech z atrybutami PP-PISAPMCTAV
O27CWyświetlanie cech z atrybutami PP-PISAPLCTMV
O27XWyświetlanie cech z atrybutami PP-PISAPMCTAV
CMX01XSteps: Rejestracja aplikacji
CMX02XSteps: Defin. wart. filtra BADI
COCBZarządzanie procesemMENUCOCB
CO52Zestawienie danych procesowychSAPLCOCR
O08CZatwier. grupy cech dla komun. proc.
O09CZatwier. grupy cech dla instr. proc.
O20CKopiow. ustaw. koord. m. zakładamiRCIIC002
CMX_XS_ARCXSteps: Generowanie plików archiwum
CMX_XS_ARCHIVEArchiwizacja XStepsSAPLCMX_XS_ARCHIVE
CMX_XS_DELXSteps: Uruchamianie programu usuw.
CMX_XS_MANAGEXSteps: Zarządzanie
O21CListy miejsc użycia PP-PI dla cechRCOCB001
CMX23Kr.wyk.: Możl.do przetł.cechy in.pr.
CMX24Kroki wykonania: Żądany język stand.
CMX22Ustalanie zakładu referencyjnego
CMXSVNMiędzyzakł.repoz.stand.kroku wykon.RCMXXSR_CROSS_PLANT_REPOSITORY
CMX03XSteps: Rejestracja usług
CMX04XSteps: Zwalnianie przestrz. nazw
CMX05XSteps: Monitor BADIRCMXXSTEST01
COOPCŚrodowisko testowe OPCSAPLCOOPC
COOPC1Definiowanie ustawień dla SAP ODA
COOPCIDefiniowanie punktów danych OPC
COOPCSDefiniowanie serwera OPC
CMX20Repozyt. SXS: Grupy uprawnień
CMX21Repoz. stand. kroków wyk.: Konfigur.
CMXSVStandardowe repozytorium XStepRCMXXSRSELECT
CMX10XSEditor: Oprac. wart. filtra BAdI
Kod transakcjiNazwa transakcjiProgram
COA5Zlec. proces.: Archiw. progr. przyg.
COA6Zlecenie proces.: Archiwizacja
COA7Zlecenie proces.: Odzysk. - Archiw.PRARCHR1
COA8Zlecenie proces.: Zarządz. archiwiz.
COACZlec. proc.: archiwiz. bazy danychSAPLCOAC
COADZlecenie proces.: Usuwanie archiwiz.
COALOdczyt protokołu zlecenia z archiwumPPPIARLI
COPIWydruk dok. produkcji zlec. proc.SAPLCODR
COR6NPotwierdzenie wprow. poj. ekranuSAPLCORU_S
COR7_PCKonwersja częś. ZlecPlan na ZlecProc
CORAZlec. proces., harmon. relacji zewn.SAPLCOKO
CORKŁączne potwierdzenia zlecenia proc.SAPLCORU
CORMPrzetwarzanie zbiorcze
COROTworzenie zlec. procesu bez mater.SAPLCOKO
CORZPotwierdz. zdarzenia dla zlec. proc.SAPLCORU
OPKQKonfig. kluczy wysz. dla zlec. proc.SAPMOUT4
COIFNoty produkcyjnePPPIFHWTXT
COIOSystem informacyjny zleceń PP-PIPPPIA000
CO68MiniApp PI-Sheet Mon -> ListaRMAPIS_MON_WL
COCR_NUMWczesny przydział numerów dla XStep
COCR_PROFPrzypisanie stnad. XStep do profilu
COIKLista pobraniaPPPIM000
COR7Konwersja plan. zlec. na zlec. proc.SAPLCOKO
COIDWybór pojedyn. list obiektów PP-PISAPLCOIS
COAASymulacja protokołu zleceniaPPPIBTAA
COPAArchiwizacja protokołu zleceniaPPPIBTAR
COPDWydruk zlecenia procesowegoPPPIBTDR
COR1Tworzenie zlecenia procesowegoSAPLCOKO
COR2Zmiana zlecenia procesowegoSAPLCOKO
COR3Wyświetlanie zlecenia procesowegoSAPLCOKO
COR5Zatwier. zbior. zlecenia procesuSAPLCOKO
COR6Poj. potwierdzenie zlecenia procesuSAPLCORU
COR8Konw. zb.: zlec. plan. na zlec. pr.SAPLCOUP
CORRWprowadzanie zbiorcze - potwierdz.CORUPICONF1
CORSZaniechanie potw. zlecenia proc.SAPLCORU
CORTWyśw. potwierdzenia zlec.procesowegoSAPLCORU
COX1Tworzenie zlecenia (wewnętrznie)SAPLCOKO
COR4Konfiguracja zlecenia procesowego
CO01SDodanie zlecenia symulacjiSAPLCOKO1
CO02SZmiana zlecenia symulacjiSAPLCOKO1
CO03SWyświetlanie zlecenia symulacjiSAPLCOKO1
CO08Zlecenie produkc. ze zlec. klientaSAPLCOKO1
CO10Zlecenie produkcyjne z projektemSAPLCOKO1
CO44Grupowe przetwarzanie zleceńPPSFCACT
CO48Zmiana zl. plan. w cz. konwersji pl.
CO80Oprac. zakresu numerów: AUF_RUECKSAPMSNUM
CO83Opracowanie zakresu numerów: RESBSAPMSNUM
COF4Oprac. profili filtra zlec. przetw.
COPAWAPakowanie składników dla zleceniaSAPLCOWBHU
CORUOpracowanie grupy planisty
COS4Profile sortow. - zlecenie przetw.
COWBHUWAWydanie mat. HU dla zlecenia prod.SAPLCOWBHU
COWF1Konfiguracja zadania (zlec. prod.)SAPLCOWF
OPSGZlec. zarządzania zmianami - profil
MB26Lista pobraniaPP_PICK_LIST
CO28Wybór indyw. list obiektówSAPLCOIS
CO46Raport realizacji zleceniaZPP_ORDER_PROGRESS
COOISSystem informacyjny zleceń produk.PPIO_ENTRY
OPMJUstalanie wartości realizacjiPPORPPLA
KOMMKonfiguracja listy pobrańSAPL0C27
CO0DSUsuwanie zlecenia symulacjiDEL_SIM_ORD
CO47Porównanie zmianSAPLCOOCD
COCMZarządzanie zmianami - przyczynaCO_OCM_OBJECT_LISTH
COCM1Zarządzanie zmianami - nabycieCO_OCM_ORDER_LIST
COCM2Zarządzanie zmianami - pobranieCOOCMPICK
COHVOMPRINTDrukowanie zleceń produkcyjnychPPIO_ENTRY
COHVOMRELEASEZatwierdzanie zleceń produkcyjnychPPIO_ENTRY
COMACKontrola zbiorczej dostępnościPPIO_ENTRY
S_ALR_87099943Rozdział znaczników funkcji
CHGOBJ1Opracowanie zakresu numer.: CHGCOMPSSAPMSNUM
CHGOBJ2Oprac. zakresu numerów: CHGSEQOPRSSAPMSNUM
SHN5Kokpit noty zmianyCOCF_SN_COCKPIT
CB85Opr. sterow. wydr. dla zlec. proces.
CO01Tworzenie zlecenia produkcyjnegoSAPLCOKO1
CO02Zmiana zlecenia produkcyjnegoSAPLCOKO1
CO27Lista pobraniaPPIOM000
COHVPrzetwarzanie grupowe zleceń produk.PPIO_ENTRY
ORPS12Konfiguracja przycisków COIS POWL
CN65Zlecenie / sieć dokumentów zmianSAPMCODC
CO03Wyświetlanie zlecenia produkcyjnegoSAPLCOKO1
CO04Drukowanie zleceń produkcyjnychSAPLCODR
CO05Zatwierdzenie zbiorcze zlec. produk.SAPLCOKO1
CO07Tworzenie zlecenia bez materiałuSAPLCOKO1
CO30Standardowe punkty wyzwalaniaMENUCO30
CO40Konwersja zlecenia planowanegoSAPLCOKO1
CO41Zbiorcza konwersja zleceń planow.SAPLCOUP
CO82Zakresy numerów - zlecenieSAPMSNUM
COSSPrzniesienie tabel C
COTBPrzeniesienie zawartości tabeli SFC
COTFSystem info brakujących materiałów
CO24System inf. brakujących mat.PPCMP000
CO26System informacyjny zleceńPPIOA000
COISSystem inform. zleceń: Konfiguracja
CO20Zlecenia wg numerów zleceńPPCOFA00
CO21Zlecenia wg materiałuPPCOFA10
CO22Zlecenia wg kontrolera MRPPPCOFA20
CO23Zlecenia wg planisty produkcjiPPCOFA30
COMPKonfig. systemu inf. o brak. mater.SAPL0C27
SHN0IMG: Nota zmiany
SHN1Tworzenie noty zmianySAPMCOCFSN
SHN1_Tworzenie noty zmianySAPLIQS0
SHN2Modyfikacja noty zmianySAPMCOCFSN
SHN2_Modyfikacja noty zmianySAPLIQS0
SHN3Wyświetlanie noty zmianySAPMCOCFSN
SHN3_Wyświetlanie noty zmianySAPLIQS0
SHN4Lista not dot. zmiany
SHN4_Lista not dot. zmianyCOCF_SN_LIST
SHR0IMG: Raport zmiany
SHR1Tworzenie raportu zmianyCOCF_SR
SHR2Modyfikacja raportu zmianyCOCF_SR
SHR3Wyświetlanie raportu zmianyCOCF_SR
SHR4Tworzenie listy raportów zmiany
SHR4_Tworzenie listy raportów zmianyCOCF_SR_LIST
ORPS1Kontrole list roboczych
ORPS11Ustawienia dla wyboru wariantów
ORPS2Rodza zawiadomienia dla potwierdz.
ORPS3Komb. ilości/wad dla potwierdzenia
ORPS4Przypisanie układu il. do ID/zakł.
ORPS7Typ raportu zmiany
ORPS8Rodzaj noty zmiany
OPK4NParametry potwierdzenia (rozszerz.)
ISHN1Tworzenie noty zmianySAPMCOCFSN
ISHN2Modyfikacja noty zmianySAPMCOCFSN
ISHN3Wyświetlanie noty zmianySAPMCOCFSN
ISHN4Tworz. listy not zmiany dla ob.tech.
ISHR1Tworz. raportu zmiany dla ob. tech.COCF_SR
ISHR2Modyfikacja raportu zm. dla ob.tech.COCF_SR
ISHR3Wyśw. raportu zmiany dla ob. tech.COCF_SR
ISHR4Tworz. listy rap.zmiany dla ob.tech.
ISHRNIMG: Raport i nota zmiany
CO81Przyp. nr dla zlec. -marszr. techn.SAPMSNUM
COW1Zlecenie prod. - stanowisko rob.SAPLCOW1
CMNKOpracowanie zakresu numerów: COMPNUMSAPMSNUM
COISCMożl. do edycji pola przetw. zbior.
COISFUstaw. pól w systemie inform.COIS_IS_FIELD_CUST
COISLTypy listy w systemie informacyjnym
COISNSystem inform. zleceń: Konfiguracja
COOISPISystem inf. zlecenia procesowegoPPIO_ENTRY
OMCWBAktywacja partii PwTSAPMWIP_BATCH
NAVP_MANAGEZarządzanie profilami nawigacjiNAVP_REPORT_PROFILES_MANAGE
CO04NWydruk zleceń produkcyjnych
CO05NZatwierdzanie zleceń produkcyjnych
COHVPIZbiorcze przetw. zleceń proces.PPIO_ENTRY
CO78Archiwizacja zleceńSAPLCOA0
COA1PP: Zlec.archiwizacji- przygotowanie
COA2PP: Zlecenia archiwizacji
COA3PP: Zlec. archiwizacji - odtworzeniePPARCHR1
COA4PP: Zlec. archiwizacji - administr.PPARCHR1
COA9PP: Usuwanie zleceń archiwizacji

Chcesz być informowany o nowych wpisach?

Ja nie spamuje! Przeczytaj zasady polityki prywatności tego bloga.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x