Lista transakcji V

 

W poniższej tabeli znajdziesz wykaz transakcji zaczynających się na V.

Zanim przejdziemy do spisu transakcji warto jest wiedzieć, że producent oprogramowania SAP zaprojektował nazwy transakcji według sztywno ustalonego schematu. Większość transakcji o kodzie kończącym się liczbą 01 dotyczy transakcji przeznaczonych do tworzenia, 02 oznacza zmianę oraz 03 wyświetlanie.

Tak więc mamy kody transakcji kończące się na

  • 01 (tworzenie),
  • 02 (zmiana),
  • 03 (wyświetlanie)

W celu wyszukania odpowiedniej transakcji po prostu wpisz fragment jej kodu lub nazwy w filtrze wyszukiwania:

KodProgramOpis
V RKCOWUSL Szybkie rozpoczęcie RKCOWUSL
V.00 RVAUFERR Lista niekompletnych dokumentów SD
V.07 RVFPLA01 Fakturowanie okresowe
V.14 RVSPERAU Zlecenia zablokowane dla dostawy
V.15 RVAUFRUE Wyświetlanie zaległych zleceń
V.21 SDSAMPRO Protokół przebiegu zbiorczego
V.22 SDSAMPRO Wyświetlanie przebiegów zbiorczych
V.23 RVAUFSPE Zwolnienie zleceń do fakturowania
V.25 RVKPR002 Zatwierdz. ceny oczek. przez klienta
V.26 RVAUFSTA Wybór wg statusu obiektu
V/03 SAPMV12A Tworz. tab. warunków (cena sprz.)
V/04 SAPMV12A Zmiana tabeli warunków (cena sprz.)
V/05 SAPMV12A Wyśw. tabeli warunków: (ceny sprz.)
V/12 SAPMV12A Wyszukiwanie konta: Tworzenie tabeli
V/13 SAPMV12A Wyszukiwanie konta: Zmiana tabeli
V/14 SAPMV12A Wyszukiwanie konta: Wyświetl. tabeli
V/56 SAPMV12A Inf.wyj.: tab.war. - tworz. zlec.
V/57 SAPMV12A Inf.wyj.: tab.war. - zmiana zlec.
V/58 SAPMV12A Inf.wyj.: tab.war. - wyśw. zlec.
V/59 SAPMV12A Inf.wyj.: tab.war. - tworz. dost.
V/60 SAPMV12A Inf.wyj.: tab.war. - zmiana dost.
V/61 SAPMV12A Inf.wyj.: tab.war. - wyśw. dost.
V/62 SAPMV12A Inf.wyj.: tab.war. - tworz.dok.fakt.
V/63 SAPMV12A Inf.wyj.: tab.war. - zmiana dok.fak.
V/64 SAPMV12A Inf.wyj.: tab.war. - wyśw. dok.fakt.
V/65 SAPMV12A Inf.wyj Tab.war./Tworz. wspom. sprz.
V/66 SAPMV12A Inf.wyj tab.war./zmiana wspom. sprz.
V/67 SAPMV12A Inf.wyj. tab.war./wyśw. wspom. sprz.
V/77 SAPMV12A Inf.wyj.- tabela war.- tworz.transp.
V/78 SAPMV12A Inf.wyj.- Tab.warun.- Zmiana transp.
V/79 SAPMV12A Inf.wyj.- Tab. war. - Wyśw. transp.
V/93 SAPMV12A Inf.wyj.-tab.war. - Tworz. pakowania
V/94 SAPMV12A Inf.wyj.- Tab.war.- Zmiana pakowania
V/95 SAPMV12A Inf.wyj. - Tab.war.- Wyśw. pakowania
V/C7 SAPMV12A Tab. warun.: Tworzenie (partie, SD)
V/C8 SAPMV12A Tab. warun.: Zmiana (partie, SD)
V/C9 SAPMV12A Tab. warun.: Wyświetl. (partie, SD)
V/G1 SAPMV12A Inf. wyj. tab. war./tworzenie grupy
V/G2 SAPMV12A Inf.wyj. Tab.war. Zmiana grupy
V/G3 SAPMV12A Inf.wyj. Tab.war./Wyświetlanie grupy
V/I2 RV15F001 Ustawianie indeksów warunków
V/I3 SAPMV13A Warunki: ust. cen w SD - indeks
V/I4 SAPMV13A Warunki: ust. cen w SD - indeks
V/LA SAPMV14A Tworzenie listy warunków
V/LB SAPMV14A Zmiana listy warunków
V/LC SAPMV14A Wyświetlanie listy warunków
V/LD SAPMV14A Wykonanie listy warunków
V/LE RV14ALLE Generowanie raportów cenowych
V/N2 SAPMV12A Tworzenie tabeli rabatu w naturze
V/N3 SAPMV12A Wyświetlanie tab. rabatu w nat. (SD)
V_AUGL_AS SAPLFKKAKTIV2 Rozliczenie najstarszego długu
V_I8 SAPMV13A Warunki: ust. cen w SD - indeks
V_MACO SD_SALESDOC_COMPLETION Ręczna realizacja dokumentów sprzed.
V_NL SDNETPR0 Edycja listy cen netto
V_R1 SDV03R01 Lista zaległych zleceń
V_R2 SDV03R02 Wyświetl. list zaległych zleceń
V_RA SAPMV75B Przetw. zaległ. zleceń: Lista wyboru
V_SA SDSAMPRO Analiza przetw. zbiorczego (Dostawy)
V_UC WSUCSTAT Niekompletne dokumenty SD
V_UC_7 WSUCSTAT Niekompletne dokumenty SD
V_V1 SDV03V01 Aktualizacja niepotw. dok. sprzedaży
V_V2 SDV03V02 Aktualiz. dok. sprzedaży wg towarów
V+01 SAPMV43A Tworzenie wizyty
V+02 SAPMV43A Tworzenie rozmowy telefonicznej
V+03 SAPMV43A Tworzenie korespondencji handlowej
V+11 SAPMV43A Tworzenie poczty bezpośredniej
V+21 SAPMF02D Tworzenie potencjalnego klienta
V+22 SAPMF02D Tworzenie konkurenta
V+23 SAPMF02D Tworzenie partnera handlowego
V-01 SAPMV45A Tworzenie zlecenia klienta
V-02 SAPMV45A Tworzenie oferty
V-03 SAPMF02D Zarejestrowanie zleceniodawcy (zbyt)
V-04 SAPMF02D Rejestr. odbiorcy faktury (zbyt)
V-05 SAPMF02D Rejestracja danych płatnika (zbyt)
V-06 SAPMF02D Rejstracja odbiorcy towaru (zbyt)
V-07 SAPMF02D Rejestracja odbiorcy CPD (zbyt)
V-08 SAPMF02D Rejestracja płatnika (centr.)
V-09 SAPMF02D Rejestracja zleceniodawcy (centr.)
V101 MENUVA00 Początkowe menu sprzedaży
V-11 SAPMF02K Tworzenie spedytora
V12L_A SAPMV14A Tworzenie listy warunków
V12L_B SAPMV14A Zmiana listy warunków
V12L_C SAPMV14A Wyświetlanie listy warunków
V12L_D SAPMV14A Wykonanie listy warunków
V12L3V_A SAPMV14A Tworz. listy warunków dla ust. kamp.
V12L3V_B SAPMV14A Zmiana listy warunków dla ust. kamp.
V12L3V_C SAPMV14A Wyśw. listy warunków dla ust. kamp.
V12L3V_D SAPMV14A Wyk. listy warunków dla ustal. kamp.
V12LCA SAPMV14A Tworzenie listy warunków
V12LCB SAPMV14A Zmiana listy warunków
V12LDV_A SAPMV14A Tworzenie listy warunków
V12LDV_B SAPMV14A Zmiana listy warunków
V12LDV_C SAPMV14A Wyświetlanie listy warunków
V12LDV_D SAPMV14A Wykonanie listy warunków
V12LDVG_A SAPMV14A Lista war.: Tworz. mapowania GTIN
V12LDVG_B SAPMV14A Lista war.: Zmiana mapowania GTIN
V12LDVG_C SAPMV14A Lista warunk.: Wyśw. mapowania GTIN
V12LDVG_D SAPMV14A Lista war.: Wykon. mapowania GTIN
V12LEV_A SAPMV14A Tworz. listy warunków (Rabat)
V12LEV_B SAPMV14A Zmiana listy warunków (Rabat)
V12LEV_C SAPMV14A Wyśw. listy warunków (Rabat)
V12LEV_D SAPMV14A Wykonanie listy warunków (Rabat)
V23 SDFAKSPE Dokumenty sprzed. zablok. dla fakt.
V-31 SAPMV13A Tworzenie frachtu 1
V-32 SAPMV13A Tworzenie frachtu 1 ze wzorca
V-33 SAPMV13A Zmiana frachtu 1
V-34 SAPMV13A Tworzenie frachtu 1
V-35 SAPMV13A Tworzenie frachtu 1
V-36 SAPMV13A Tworzenie frachtu 1 ze wzorca
V-37 SAPMV13A Zmiana frachtu 2
V-38 SAPMV13A Wyświetlanie frachtu 2
V-40 SAPMV13A Wyświetlanie podatków (eksport)
V-41 SAPMV13A Tworzenie Cena towaru
V-42 SAPMV13A Tw. z ref. - Cena towaru
V-43 SAPMV13A Zmiana Cena towaru
V-44 SAPMV13A Wyświetlanie Cena towaru
V-45 SAPMV13A Tworzenie Cennik
V-46 SAPMV13A Tw. z ref. - Cennik
V-47 SAPMV13A Zmiana Cennik
V-48 SAPMV13A Wyświetlanie Cennik
V-49 SAPMV13A Tworz. - Cena spec. dla klienta
V-50 SAPMV13A Tworz.z ref.- Cena sp. dla klienta
V-51 SAPMV13A Zmiana Cena klienta
V-52 SAPMV13A Wyświetlanie Cena klienta
V-61 SAPMV13A Tworzenie Rabat/dopł. klienta
V-62 SAPMV13A Tworzenie rabatów/dopłat ze wzorca
V-63 SAPMV13A Zmiana Rabat/dopłata klienta
V633 SAPL0VAR Konw. klienta w zdecentr. wysyłce
V-64 SAPMV13A Wyświetlanie Rabat/dopł. klienta
V-65 SAPMV13A Tworzenie Rabat/dopł. dla towaru
V-66 SAPMV13A Tworz. ze wz. rab./dopł. dla tow.
V-67 SAPMV13A Zmiana Rabat/dopłata dla towaru
V-68 SAPMV13A Wyświetl. Rabat/dopł. dla towaru
V-69 SAPMV13A Tworzenie GrUstCen dopł./upust
V-70 SAPMV13A Tworzenie z ref. GrUstC dopł./upust
V-71 SAPMV13A Zmiana GrUstCen dopł./upust
V-72 SAPMV13A Wyświetl. GrUstCen dopł./upust
V-73 SAPMV13A Tworzenie GrMater dopłata/upust
V-74 SAPMV13A Tworz. ze wz. Rab/Dopł dla GrCTw
V-75 SAPMV13A Zmiana Rabat/dopł. dla GrCTw
V-76 SAPMV13A Wyśw. Rabat/dopł. dla GrCTw
V-77 SAPMV13A Tworz. Rab./dopł. dla Kl/GrCTw
V-78 SAPMV13A Tw. ze wz. Rab/Dopł dla Kl/GrCTw
V-79 SAPMV13A Zmiana Rab./dopł. dla Kl/GrCTw
V-80 SAPMV13A Wyśw. Rab./dopł. dla Kl/GrCTw
V-81 SAPMV13A Tworz. Rabat/dopł. dla Kl/Tw
V-82 SAPMV13A Tw. ze wz. rabat/dopł. dla Kl/Tw
V-83 SAPMV13A Zmiana Rabat/dopł. dla Kl/Tw
V-84 SAPMV13A Wyśw. Rabat/dopł. dla Kl/Tw
V-85 SAPMV13A Tworz. GrUstC/GrM dopł./up.
V-86 SAPMV13A Tworz. z ref. GrUstC/GrM dopł./upust
V-87 SAPMV13A Zmiana GrUstC/GrM dopł./up.
V-88 SAPMV13A Wyśw. GrUstC/GrM dopł./up.
V-89 SAPMV13A Tworz. GrUstC/GrM dopł./up.
V-90 SAPMV13A Tw. ze wz. GrUstC/GrM dopł./upust
V-91 SAPMV13A Zmiana GrUstC/GrM dopł./up.
V-92 SAPMV13A Wyśw. GrUstC/GrM dopł./upust
V-93 SAPMV13A Tworzenie podatków krajowych
V-94 SAPMV13A Tworz. podatków krajowych ze wzorca
V-95 SAPMV13A Zmiana podatków krajowych
V-96 SAPMV13A Wyświetlanie podatków krajowych
V-97 SAPMV13A Tworzenie podatków eksportowych
V-98 SAPMV13A Tworzenie podatków eksportowych VAT
V-99 SAPMV13A Zmiana podatków eksportowych
VA00 MENUVA00 Początkowe menu sprzedaży
VA01 SAPMV45A Tworzenie zlecenia klienta
VA02 SAPMV45A Zmiana zlecenia klienta
VA03 SAPMV45A Wyświetlanie zlecenia klienta
VA05 SAPMV75A Lista zleceń
VA05N SD_SALES_ORDERS_VIEW Lista zleceń
VA07 SDBANF02 Porówn. Sprzedaż - Zaop. (Zlecenie)
VA08 SDBANF01 Porówn. Sprzedaż - Zaop. (Dane org.)
VA11 SAPMV45A Tworzenie zapytania ofertowego
VA12 SAPMV45A Zmiana zapytania ofertowego
VA13 SAPMV45A Wyświetlanie zapytania ofertowego
VA14L SDLIEFSPE Dokumenty sprzed. zablok. dla dost.
VA15 SAPMV75A Lista zapytań ofertowych
VA15N SD_SALES_INQUIRIES_VIEW Lista zapytań ofertowych
VA21 SAPMV45A Tworzenie oferty
VA22 SAPMV45A Zmiana oferty
VA23 SAPMV45A Wyświetlanie oferty
VA25 SAPMV75A Lista ofert
VA25N SD_SALES_QUOTATIONS_VIEW Lista ofert
VA26 SAPMV75A Zbiorcze przetwarzanie dla ofert
VA31 SAPMV45A Tworzenie umowy terminarzowej
VA32 SAPMV45A Zmiana umowy terminarzowej
VA33 SAPMV45A Wyświetlanie umowy terminarzowej
VA35 SAPMV75A Lista umów terminarzowych
VA35N SD_SALES_SCHED_AGREEMNTS_VIEW Lista umów terminarzowych
VA41 SAPMV45A Tworzenie kontraktu
VA42 SAPMV45A Zmiana kontraktu
VA42W SAPMV45A Workflow: Kontrakt grupowy
VA43 SAPMV45A Wyświetlanie kontraktu
VA44 SAPLKAZB Narzuty rzecz.: Zlecenie klienta
VA45 SAPMV75A Lista kontraktów
VA45N SD_SALES_CONTRACTS_VIEW Lista kontraktów
VA46 SAPMV75A Zbiorcze przetwarz. dla kontraktów
VA51 SAPMV45A Tworzenie propozycji pozycji
VA52 SAPMV45A Zmiana propozycji pozycji
VA53 SAPMV45A Wyświetl. propozycji pozycji
VA55 SAPMV75A Lista propozycji pozycji
VA88 SAPLKO71 Rozlicz. rzecz.: Zlecenia klienta
VA94 RVEXSOVA Zał. stat. nr towarów dla Japonii
VA94X RVEXSOJ2 Zał. stat. nr towarów dla Japonii
VA95 RVEXREOR Łączenie stat./kodu importu-nr
VACB /CBAD/CALL_EXT_CONTRACTDATA Rozsz. przetwarz. zlec. i fakturow.
VACF RKAGJOBL Przeniesienie obliga: Zlec. klienta
VAH1 SAPRVV22 Wyświetlanie pozycji fakturowania
VAKC SAPMV76A Pozycje w konfiguracji zlec.sprzed.
VAKP SAPMV76A Konfiguracja: Obsługa tab. T180
VALU SAPMKECM_VALUATION Analiza wyceny
VAM4 RVEXREOR Łączenie: Japonia-stat. nr towaru
VAN1 SAPLKAZB Ponowna wycena rzecz.: Zlec. klienta
VAP1 SAPMF02D Tworzenie osoby do kontaktów
VAP2 SAPMF02D Zmiana osoby do kontaktów
VAP3 SAPMF02D Wyświetlanie osoby do kontaktów
VARC RVV90ARC Poradnik użytkownika SD do archiwum
VARCH RS_CHANGE_VARIANT Zmiana wariantu raportu
VARD RS_DISPLAY_VARIANT Wyświetlanie wariantu raportu
VASK RVVBSKDL Usuwanie grup
VAUGL_INFO SAPLFKKAKTIV2 Transfer informacji dot. rozliczenia
VAZE SAPLFKKAKTIV2 Podział należności (wiele zatw.pł.)
VB(1 SAPMSNUM Zakresy numerów - rabat
VB(7 RV15C001 Rozliczenie uzgodnienia rabatowego
VB(8 RV15C002 Lista uzgodnień rabatowych
VB(D RV15C005 Rozliczenie uzgodnienia rabatowego
VB01 SAPMV13G Tworzenie listy/wykluczeń towarów
VB02 SAPMV13G Zmiana listy/wykluczeń towarów
VB03 SAPMV13G Wyświetlanie list/wykluczeń towarów
VB04 SAPMV13G Wzorzec przypis./wykl. mat. z asort.
VB11 SAPMV13D Tworzenie zamienników materiałów
VB12 SAPMV13D Zmiana zamienników materiału
VB13 SAPMV13D Wyświetlanie zamienników materiału
VB14 SAPMV13D Wzorcowy zamiennik materiału
VB21 SAPMV13A Tworzenie transakcji handlowej
VB22 SAPMV13A Zmiana transakcji handlowej
VB23 SAPMV13A Wyświetlanie promocji sprzedaży
VB25 RV15C004 Lista transakcji handlowych
VB31 SAPMV13A Tworzenie promocji
VB32 SAPMV13A Zmiana promocji
VB33 SAPMV13A Wyświetlanie promocji
VB35 RV15C003 Lista promocji
VB41 SAPMV13D Tworzenie sprzedaży prod. dodatk.
VB42 SAPMV13D Zmiana sprzedaży prod. dodatk.
VB43 SAPMV13D Wyświetlanie sprzedaży prod. dodatk.
VB44 SAPMV13D Refer. sprzedaży prod. dodatk.
VBBLOCK ERPSLS_BILLBLOCKDOC Dokumenty zablok. dla faktury
VBG1 SAPMV23N Tworzenie grupowania materiałów
VBG2 SAPMV23N Zmiana grupowania materiałów
VBG3 SAPMV23N Wyświetlanie grupowania materiału
VBK0 MENUVBK0 Wybór zakupu premiowanego
VBK1 SAPMV13N Tworzenie zakupu premiowanego
VBK2 SAPMV13N Zmiana zakupu premiowanego
VBK3 SAPMV13N Wyświetlanie zakupu premiowanego
VBK6 BBY_DELETE Usunięcie zakupu premiowanego
VBKB SAPMV12A Zakup prem.: Tworz. tabeli warunków
VBKC SAPMV12A Zakup prem.: Wyświetl. tabeli war.
VBN1 SAPMV13N Rabat w naturze-tworzenie (dystryb.)
VBN2 SAPMV13N Rabat w naturze-zmiana (zbyt)
VBN3 SAPMV13N Rabat w naturze-wyświetlanie (zbyt)
VBO1 SAPMV13A Tworzenie uzgodnienia rabatowego
VBO2 SAPMV13A Zmiana uzgodnienia rabatowego
VBO3 SAPMV13A Wyświetlanie uzgodnienia rabatowego
VBOE RV15C006 Przestawienie waluty-porozum. rabat.
VBOF SDBONT06 Rabat: Aktualizacja faktur
VBSY ROGBILLS Synchronizacja planu fakturowania
VC/1 RVDEB001 Lista klientów
VC/2 RVKUSTA1 Arkusz danych podstawowych klienta
VC/A SAPL043B Opis kontaktu handlowego 01
VC/B SAPL043B Opis kontaktu handlowego 02
VC/C SAPL043B Opis kontaktu handlowego 03
VC/D SAPL043B Opis kontaktu handlowego 04
VC/E SAPL043B Opis kontaktu handlowego 05
VC/F SAPL043B Opis kontaktu handlowego 06
VC/G SAPL043B Opis kontaktu handlowego 07
VC/H SAPL043B Opis kontaktu handlowego 08
VC/I SAPL043B Opis kontaktu handlowego 09
VC/J SAPL043B Opis kontaktu handlowego 10
VC_2 SD_CFS_PRINT01 Wersja PDF arkusza danych podst. kl.
VC00 MENUVC00 Wspomaganie sprzedaży
VC01 SAPMV43A Tworzenie kontaktu handlowego
VC01N SD_CONTACT_MAINTAIN Przetw. kont. handl.
VC01N_M SD_CONTACT_MAINTAIN Przetw. rekl. poczt.
VC02 SAPMV43A Zmiana kontaktu handlowego
VC03 SAPMV43A Wyświetlanie kontaktu handlowego
VC05 SDCAS75C Monitor wspomagania sprzedaży
VC06 SAPMV43M Równoległe przetw. list adresowych
VC10_BMENU SDCAS_CALL_BMENU Obszar menu dla VC10
VC15 SDCAS_CROSS_MATCHING Crossmatching
VCC1 RV21A001 Karty płatnicze: Lista robocza
VCH1 SAPMV13H Tworzenie strategii ust. partii
VCH2 SAPMV13H Zmiana strategii ust. partii
VCH3 SAPMV13H Wyświetlanie strategii ust. partii
VCHECKT683 SDCHECKT683 Kontr. konfig. schematu kalk. cen
VCHECKVOFA SDCHECKVOFA Kontrola konfiguracji rodz. faktur
VCOMP ERPSLS_COMPDOC Opracowane dokumenty SD
VCPE_CUS RCPE_SD_CUS Konfig. ustalania ceny towaru w SD
VCPE_DOC RCPE_SD_DOC Ustalanie ceny towaru w dokum. SD
VCPE_MD RCPE_SD_MD Dane podst. ustal. ceny towaru w SD
VCPE_WB RCPE_SD_WB Środowisko formuły CPE dla SD
VCPH1 SAPRVVCPH_EXECUTE Wykonanie zmiany ubezpieczonego
VCPH2 SAPRVVCPH_DELETE Usunięcie danych dot.zmiany ubezp.
VCR1 SDWETTMAT Produkty konkurencyjne
VCTP SAPLKOAS Opracowanie schematu rozliczenia
VCUAC SAPMV13A Wyświetl.-antydumping-zal.do ilości
VCUAE SAPMV13A Wyświetl.-antydumping-zal.do wagi
VCUDC SAPMV13A Wyświetl.kraju trzec.-zal.do ilości
VCUDE SAPMV13A Wyświetl.kraju trzec.-zal.do wagi
VCUP1 SAPMV13A Wyświetl.preferencji-zal.do ilości
VCUP2 SAPMV13A Wyświetl.preferencji-zal.do wagi
VCUPC SAPMV13A Wyświetl.wyr.farmac.-zal.do ilości
VCUPF SAPMV13A Wyświetl.wyr.farmac.-zal.do wagi
VCUST ERPSLS_CUSTOMERS Lista klientów
VCUZ1 SAPMV13A Wyświetl. pułapów - zal. od ilości
VCUZ2 SAPMV13A Wyświetl. pułapów - zal. od wagi
VCUZC SAPMV13A Wyświetl.kontyngentu - zal.do ilości
VCUZE SAPMV13A Wyświetl.kontyngentu - zal.do wagi
VCUZP SAPMV13A Wyświetl. pułapów - procent.
VD01 SAPMF02D Tworzenie odbiorcy (zbyt)
VD02 SAPMF02D Zmiana odbiorcy (zbyt)
VD03 SAPMF02D Wyświetlanie odbiorcy (zbyt)
VD04 SAPMF01A Zmiany odbiorcy (zbyt)
VD05 SAPMF02D Blokowanie odbiorcy (zbyt)
VD06 SAPMF02D Zaznaczanie do usuw. odbiorcy (zbyt)
VD07 SAPL0ORG Ustal. wzorców dla klienta refer.
VD51 SAPMV10A Obsługa informacji klient-towar
VD52 SAPMV10A Obsługa inf. klient-towar z ekr.wyb.
VD53 SAPMV10A Wyświetlanie informacji klient-towar
VD54 SAPMV10A Wyświetl. informacji klient-towar
VD59 RV10A100 Lista informacji klient-materiał
VDBLOCK ERPSLS_DLVBLOCKDOC Dokumenty zablokowane dla dostawy
VDDI SDEWUDEB Przejście na walutę EMU - DanePodstK
VDH1 RVKNVH00 Opracowanie hierarchii klienta (SD)
VDH1N RV_CUSTOMER_HIERARCHY Wyśw./oprac. hierarchii klienta
VDH2 RVKNVH00 Wyświetlanie hierarchii klienta
VDH2N RV_CUSTOMER_HIERARCHY Wyświetlanie hierarchii klienta
VE01 RVEXST00 INTRASTAT: Wybór wysyłki UE
VE02 RVEXPAID INTRASTAT: Formularz - Niemcy
VE03 RVEXDAID INTRASTAT: Plik - Niemcy
VE04 RVEXEX00 EXTRASTAT: Wybór - eksport
VE05 RVEXDEID EXTRASTAT: Plik - Niemcy
VE06 RVEXPAIB INTRASTAT: Formularz - Belgia
VE07 RVEXPAIF INTRASTAT: Formularz - Francja
VE08 RVEXDAII INTRASTAT: Plik - Włochy
VE09 RVEXDAIB INTRASTAT: Plik - Belgia
VE10 RVEXDAIH INTRASTAT: Plik - Holandia
VE11 RVEXDAIE INTRASTAT: Plik - Hiszpania
VE12 RVEXPAIH INTRASTAT: Formularz - Holandia
VE13 RVEXKO00 KOBRA: Wybór - eksport - Niemcy
VE14 RVEXDOID KOBRA: Plik - Niemcy
VE15 RVEXNAID Dyskietka - INTRA/EXTRA/KOBRA/VAR
VE16 RVEXPAIA INTRASTAT: Formularz - Austria
VE17 RVEXPAIV INTRASTAT: Formularz - Szwecja
VE18 RVEXSE00 SED: Wybór - eksporterzy - USA
VE19 RVEXPEIS SED: Formularz - USA
VE20 RVEXDEIS AERP: Plik - USA
VE21 RVEXCH00 V.A.R.: Wybór faktur - Szwajcaria
VE22 RVEXPAIC V.A.R.: Formularz - Szwajcaria
VE23 RVEXDEIC V.A.R.: Plik - Szwajcaria
VE24 RVEXKAAL_99 Inform. o stat. nr towaru (nieakt.)
VE24X RVEXKAA2 Informacja - Statyst. nr towaru
VE25 RVEXSE01 SED: Wybór - spedytorzy - USA
VE27 RVEXPHMF HMF: Wybór - USA
VE29 RVEXAU01 Przypisane dok. do zezwolenia
VE30 RVEXAU02 Istniejące zezwolenia
VE31 RVEXAU03 Zablokowane dokumenty SD
VE32 RVEXPAIR INTRASTAT: Formularz - Irlandia
VE33 RVEXPAIU INTRASTAT: Formularz - Wlk.Bryt.
VE34 RVEXPAIB INTRASTAT: Formularz - Belgia
VE37 RVEXDAIF INTRASTAT: Plik - Francja
VE38 RVEXST00 INTRASTAT: Wybór - symulacja - UE
VE39 RVEXEX00 EXTRASTAT: Wybór - symulacja
VE40 RVEXKO00 KOBRA: Wybór - symulacja
VE41 RVEXCH00 V.A.R.: Wybór faktur - Szwajcaria
VE42 RVEXDAIK INTRASTAT: Plik - Dania
VE43 RVEXSE00 SED: Wybór eksp. USA - symulacja
VE44 RVEXSE01 SED: Wybór sped. USA - symulacja
VE45 RVEXPAIG INTRASTAT Formularz - Grecja
VE46 RVEXDAIL INTRASTAT: Plik - Finlandia
VE54 RMPREF01 Ustalanie preferencji: Zbiorowe
VE55 RMPREF02 Ustalanie preferencji: Indywidualne
VE56 RVEXKOCU Kontrola spójności sterow. eksportem
VE67 RMLEVE00 Agregacja deklaracji dostawcy
VE68 RMLEBI00 Wymaganie deklaracji dostawcy
VE72 RVEXSBPR Eksport - Dokumenty fakturowania
VE73 RVEXWAPA_99 Katalog towarów: Tworzenie dokumentu
VE74 RVEXWADA Katalog towarów: tworzenie dyskietki
VE81 RVEXKOM1 Raport kontr.: Og. dane handlu zagr.
VE81X RVEXKOMA Niekompl. dane handlu zagr. - mat.
VE82 RVEXKOM2 Raport kontr.: Dane sterow. eksport.
VE82X RVEXKOMA Niekompletne dane kontr.
VE83 RVEXKOM3 Raport kontr.: Dane preferencji
VE83X RVEXKOMA Niekompletna prefer. - materiał
VE84 RMLEVE00 Monitorowanie: Rekord informacyjny
VE85 SAPMV13A Zmiana wartości stat. - import
VE86 SAPMV13A Wyśw. wartości stat. - import
VE87 SAPMV13A Zmiana wart. gran. - Podwykonawstwo
VE88 SAPMV13A Zmiana wartości stat. - eksport
VE89 SAPMV13A Wyśw. wartości stat. - eksport
VE90 SAPMV13A Zmiana wartości preferencyjnych
VE91 SAPMV13A Wyśw. wartości preferencyjnych
VE92 RVEXDAIX Tworzenie taśmy INTRASTAT Luksemburg
VE93 RVEXCUSA EDI-CUSTEC Austria
VE94 RVEXSOVA Zał. stat. nr towarów krajów Unii E.
VE94X RVEXSOE2 Zał. stat. nr towarów krajów Unii E.
VE95 RVEXPAIP Tworz.papierów INTRASTAT: Portugalia
VE96 RVEXEX01 EXTRASTAT - Wybór danych - Wejście
VE97 RVEXDEIH Tworzenie taśmy EXTRASTAT: Holandia
VE98 RVEXPAST Obr. wart. fakt. dla okresu
VE99 RVEXPEIA Tworzenie dokumentu - Austria
VEA3 RVEXDEIF EXTRASTAT: Wersja pliku - Francja
VEA4 RVEXDEIF EXTRASTAT: Wersja pliku - Francja
VEA5 RVEXDEIF EXTRASTAT: Wersja pliku - Francja
VEB1 RVEX0MAB Deklaracje okresowe: Sterowanie
VEB2 RVEX0MAB MaB: Specj. uregulow. kraj/region
VEB5 RMPREF04 Kalkulacja zespołowa - Indywid.
VEB6 RMPREF03 Kalkulacja zespołowa - Zbior.
VEB9 SAPMSMOD Customer-Exits: Sterowanie wydrukiem
VECN MENUVECN Controlling sprzedaży i wyników
VECZ RVEXDACZ INTRASTAT: Plik - Czechy
VEFU RVEXVEF1 Handel zagran.: wpisy dod. IntraStat
VEFUX RVEXVEFU FT-GOV: Trans. zmian INTRASTAT
VEHU RVEXDAHU INTRASTAT: Plik - Węgry
VEI0 RVEXCUIE Tworzenie INTRASTAT CUSDEC EDI IE
VEI1 RVEXIDCA Wyświetlanie IDOC importu
VEI2 RVEXIDCA Wyświetlanie IDOC eksportu
VEI3 SAPMV13A Wyświetl. wart. gran. podwykonawstwa
VEI4 RVEXREOR Łączenie: Reszta - Statyst. nr tow.
VEI5 SAPMV13A Tworz. wart. gr. podwykonawstwa
VEI6 RSEIDOCD EDI: IDoc Podst. lista importu
VEI7 RVEXCUGB Tworzenie INTRASTAT CUSDEC EDI GB
VEI8 RVEXCUSA Tworzenie INTRASTAT CUSDEC EDI AT
VEI9 RVEXCUES Tworzenie INTRASTAT CUSDEC EDI ES
VEIA RVEXCUSE Tworzenie INTRASTAT CUSDEC EDI SE
VEIAE RVEXCORA Archiwizacja EXTRASTAT
VEIAI RVEXCORA Archiwizacja INTRASTAT
VEIB RVEXCUPT Tworzenie INTRASTAT CUSDEC EDI PT
VEIC RVEXCUFI Tworzenie INTRASTAT CUSDEC EDI FI
VEID RVEXCULU Tworzenie INTRASTAT CUSDEC EDI LU
VEIV RVEXVEX1 Handel zagr.: Wstawianie ExtraStat
VEIW RVEXNAID Tworzenie pliku INTRA/EXTRA/KOBRA
VEIX RVEXNAID Tworzenie pliku INTRA/EXTRA/KOBRA
VEIY RVEXNAID Tworzenie pliku INTRA/EXTRA/KOBRA
VEIZ RVEXNAID Tworzenie pliku INTRA/EXTRA/KOBRA
VEKAB RVEXVEKAB Opracowanie danych Kobra: Rekordy B
VEKAC RVEXVEKAC Opracowanie danych Kobra: Rekordy C
VEKU RVEXVEKU Handel zagr.: Zmiany dok. KOBRA
VELC0 MENUVELC0 Lokalizator pojazdu
VELO SAPLVELO02 Menedżer pojazdów
VELOARDI RVLC_ARCHIVE_SHOW_VEHICLE Wyśw. zarchiwizowanych pojazdów
VELOARSL RVLC_ARCHIVE_PRESELECT Ustawianie/usuwanie wsk. archiwiz.
VELOAS RVLCASSIGNMENT Przypis. dok. sprzedaży do pojazdów
VELOB RVLCSACREG Wykonanie czynności w tle
VELOCM RVLCCONFMAP Przypisanie konfiguracji
VELOE RVLCEMERGENCY Monitorowanie nagłych przyp.
VELOK SAPMV13B Definiowanie rekordów warunków kom.
VELOM RVLCCOPUOR Monitor. statusu dla IDoc pojazdu
VELONR SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: VMS_VHL
VELOP01 RVLCVMS_IDOC Log: Monitorowanie statusu
VELOP02 RVLCVMS_RESV Log: Rezerwacja
VELOP03 RVLCVMS_ACTION Log: Wykonanie czynności
VELOPR RVLCCHPROFILE Zestawienie profilów zmian konfig.
VELOR REP_MAIN_QUEUE Aktualizacja kolejki rezerwacji
VEM4 RVEXREOR Łączenie: UE - Stat. nr towaru
VEPL RVEXCUPL Tworzenie INTRASTAT CUSDEC EDI PL
VEPR RMPREFDI Protokół celny
VEREM EVAL_IV_DEL_RES Usuwanie wyników wyceny
VESK RVEXCUSK Tworzenie INTRASTAT CUSDEC EDI SK
VESUB EVAL_IV_LATER_RUN Dodatkowa wycena
VEU4 RVEXSOVA Ładow. stat. nr tow. - Pozost. kraje
VEU4X RVEXSOS2 Ładow. stat. nr tow. - Pozost. kraje
VEXP ERPSLS_EXPDOC Dok. SD z upływ. terminem ważności
VEXU RVEXVEX1 Handel zagr.: Wstawianie ExtraStat
VEXUX RVEXVEFU FT-GOV: Trans. zmian EXTRASTAT
VF00 MENUVF00 Dział sprzedaży & nie jest zdefin.
VF01 SAPMV60A Tworzenie faktury
VF02 SAPMV60A Zmiana dokumentu fakturowania
VF03 SAPMV60A Wyświetlanie faktury
VF04 SDBILLDL Przetwarzanie roboczej listy faktur
VF04_AIS SDBILLDL VF04_AIS
VF05 SAPMV65A Lista faktur
VF05N ERPSLS_BILLDOC_VIEW Lista faktur
VF06 RV60SBAT Fakturowanie w tle
VF07 SAPMV60A Wyświetlanie faktury z archiwum
VF08 GNBILLDL Fakturowanie dostawy zewnętrznej
VF11 SAPMV60A Stornowanie dokumentu fakturowania
VF21 SAPMV60A Tworzenie listy faktur/rachunków
VF22 SAPMV60A Zmiana listy faktur/rachunków
VF23 SAPMV60A Wyświetlanie listy faktur/rach.
VF24 SDINVLDL Przetw. roboczej listy list faktur
VF25 SAPMV65B Lista list faktur
VF26 SAPMV60A Stornowanie listy faktur
VF27 SAPMV60A Wyświetlanie listy faktur z archiwum
VF31 SD70AV3A Informacje wyjściowe z faktur
VF42 SDRRAV54 Aktualizacja dokumentów sprzedaży
VF43 SDRRAV50 Realizacja przychodów: Dok. księgowy
VF44 SDRRAV01 Realizacja przychodów: lista robocza
VF45 SDRRAV51N Realizacja przychodów: Raport
VF46 SDRRAV05 Realizacja przychodów: Stornowanie
VF47 SDRRAV52 Realizacja przych.: Kontrola spójn.
VF48 SDRRAV53 Realizacja przychodów: Raport porów.
VFAE RVEXARIN Archiwizacja dokumentów EXTRASTAT
VFAI RVEXARIN Archiwizacja dokumentów INTRASTAT
VFBS SAPLV00A Sterowanie kolejnym ekranem
VFBV SDBONTO4 Reorganizacja ist. dla rab. danych
VFLI SAPMSVMA Protokół zwolnienia podatkowego
VFRB SDREBI01 Kalkulacja wsteczna
VFS3 SDS060RC Dostosowanie struktury inf. S060
VFSN SDS060RB Reorganizacja struktury infor. S060
VFX2 SAPMV60A Wyświetl. zablok. dok. fakturowania
VFX3 SDBLBDDL Lista zablokowanych faktur
VG01 SAPMV08A Tworzenie grupy
VG02 SAPMV08A Zmiana grupy
VG03 SAPMV08A Wyświetlanie grupy
VGK1 SAPMV08A Tworzenie grupy dla dostawy
VGK2 SAPMV08A Zmiana grupy dla dostawy
VGK3 SAPMV08A Wyświetlanie grupy dla dostawy
VGL1 SAPMV08A Tworzenie grupy dla dostawy
VGL2 SAPMV08A Zmiana grupy dla dostawy
VGL3 SAPMV08A Wyświetlanie grupy dla dostawy
VGW1 SAPMV08A Tworzenie fal pobrania
VGW2 SAPMV08A Zmiana fal pobrania
VGW3 SAPMV08A Wyświetlanie fal pobrania
VI00 MENUVI00 Koszty frachtu
VI01 SAPMV54A Tworzenie kosztów frachtu
VI02 SAPMV54A Zmiana kosztów frachtu
VI03 SAPMV54A Wyświetlanie kosztów frachtu
VI08 SAPMV52A Wyświetl. danych HZ w dok. zaopatrz.
VI08X SAPLV50E Wyświetl. danych HZ w dok. zaopatrz.
VI09 SAPMV52A Zmiana danych HZ w dok. zaopatrz.
VI09X SAPLV50E Zmiana danych HZ w dok. zaopatrz.
VI10 SAPMV52A Wyświetl. danych HZ w dok. fakturow.
VI10X SAPLV50E Wyświetl. danych HZ w dok. fakturow.
VI14 SAPMV52A Zmiana danych HZ w dok. fakturow.
VI14X SAPLV50E Zmiana danych HZ w dok. fakturow.
VI15 RV54PROT Wyświetl. protokołów (prot. aplik.)
VI17 SAPMV52A Wyświetl. danych HZ w dok. dostawy
VI17X SAPLV50E Wyświetl. danych HZ w dok. dostawy
VI18 SAPMV13A Wyświetlanie antidumpingu
VI19 SAPMV13A Wyświetl. cła krajów spoza UE
VI20 SAPMV13A Wyświetlanie kontyngentu celnego
VI21 SAPMV13A Wyświetl. produktów farmaceutycznych
VI22 SAPMV13A Wyświetl. zwolnienia z cła
VI23 SAPMV13A Wyświetl. cła prefer.
VI24 RVEXKAAL_99 Informacja o numerze kodu - Import
VI24X RVEXKAA1 Informacja o nr kodu importu
VI25 SAPMV13A Wyświetlanie ceny brutto - cła
VI26 SAPMV13A Wyświetl. dopłaty/upustu - Cło
VI27 SAPMV13A Wyświetl. frachtu - Cło
VI53 SAPMV52A Zmiana danych HZ w dok. dostawy
VI53X SAPLV50E Zmiana danych HZ w dok. dostawy
VI64 SAPMV52A Wyświetl. danych HZ w dok. DostWych
VI64X SAPLV50E Wyświetl. danych HZ w dok. DostWych
VI71 SAPMV13A Zmiana wartości preferencyjnych
VI72 SAPMV13A Wyświetlanie: Ubezpieczenie - Cło
VI73 SAPMVEI1 Opracowanie deklaracji dostawcy
VI73N RVFTPRLP Opracowanie deklaracji dostawcy
VI74 SAPMVEI1 Wyświetlanie deklaracji dostawcy
VI74N RVFTPRLA Wyświetlanie deklaracji dostawcy
VI75 RMLEBI00 Monit deklaracji dostawcy
VI77 SAPMV52A Zmiana danych HZ w dok. DostWychodz
VI77X SAPLV50E Zmiana danych HZ w dok. DostWychodz
VI79 SAPMV52A Wyświetl. danych HZ w przyj. towar.
VI79X SAPLV50E Wyświetl. danych HZ w przyj. towar.
VI80 SAPMV52A Zmiana danych HZ w przyj. towarów
VI80X SAPLV50E Zmiana danych HZ w przyj. towarów
VI81 RVEXKOM4 Raport kontr.: Produkty rynku UE
VI81X RVEXKOMA Raport kontr.: Produkty rynku UE
VI82 RVEXKOK1 Kontrola: Ogólne dane podst. klienta
VI82X RVEXKOKU Niekompl. dane handl.zagr.: Odbiorca
VI83 RVEXKOK2 Kontrola: DanePodstKl/Kontrola ust.
VI83X RVEXKOKU Niekompl. dane kontr.: Odbiorca
VI84 RVEXKOK3 Transakcja dok.: Ktr. danych klienta
VI84X RVEXKOKU Niekompl. dane finans.: Odbiorca
VI85 RVEXKOLI Niekompl.dane handlu zagr.: Dostawca
VI86 RVEXWUMA Niekompletn. międzyzakładowa
VI90 RVEXEARF Uzupeł. udziałów zagranicz. w SpM
VI91 RVEXEARA Wyświetl. udziałów zagr. w SpM
VI94 RVEXSOVA Ładow. nr kodu importu krajów UE
VI94X RVEXSOE1 Ładow. nr kodu importu krajów UE
VI96 SAPMSMOD Customer-Exists: Wart. domyślne
VI98 RVIVST00 Przyj. podst. wewn. rozliczenia
VI99 RMEXST00 Zwroty i faktury kor. minus
VIB1 RVEXSBPR Wysyłka informacji wyjściowych IDOC
VIB2 RVEXSBPR Wywoł. programu drukow. z VI10/VI14
VIB3 RVEXBSST Status inf. wyjśc. handlu zagr.
VIB4 RVEXSBPR Transakcja wydruku: Przetw. początk.
VIB5 RVEXSBPR Transakcja wydruku: Przetw. powtórne
VIB6 RVEXSBPR Transakcja wydruku: Przetw. błędne
VIB7 RVEXSBPR Wysyłanie inf. wyjśc. IDOC - PrzWst
VIB8 RVEXSBPR Wysyłanie inf. wyjśc. IDOC - Powt.
VIB9 RVEXSBPR Wysyłanie inf. wyjśc. IDOC - Błędne
VIBA RVEXSBPR Wysył. inf. wyjśc. IDOC- AES- PrzWst
VIBB RVEXSBPR Wysył. inf. wyjśc. IDOC - AES -Powt.
VIBC RVEXSBPR Wysył. inf. wyjśc. IDOC - AES - Bł.
VIBD RVEXAUDI Wydruk: Analiza danych form. audytu
VIBN RVSAAREI Monitowanie inf. wyjściowych
VIC00 RV54_CUST_CHECK Kontrola spójności-IMG-Obl.kosz.fr.
VICC RV54IVCC Konwersja formatu pola waluty
VICI RV54FRIN Wywoł. inf.o frach. przez CALL TRANS
VIE4 RVEXINDA Niekompletny okres zakończenia
VIEX RVFTJOEX Handel zagr.: Dziennik rz. eksp.
VIFBW VTRBWVIFBW Nowa struktura: Koszty frachtu w BW
VII4 RVEXREOR Łączenie: Reszta - Nr kodu importu
VIIM RVFTJOIM HZ: Kokpit oper.: Zamówienie
VIJ1 RVFTCMPL Dziennik importu
VIJ2 RVFTCMPL Dziennik eksportu
VILI RVFTJOLI HZ: Dziennik dostaw eksportowych
VIM4 RVEXREOR Łączenie: UE - Nr kodu importu
VIM6 SAPMSMOD Customer-Exits: wybór danych
VIMM RVEXMINE Zawiad. o przyj./wyd. prod. naftow.
VIMU RVEXREOR Handel zagr.: Dostosowanie zbiorcze
VINC ERPSLS_INCDOC Lista niekompletnych dokumentów SD
VINFO1 SAPLFKKAKTIV2 Przekazywanie informacji
VINTEG50 VINTEG_DVIINFO_DISPLAY Przetwarzanie kontenera informacji
VIPL SAPMV13A Wyświetl. cła dla pułapu
VIR1 RVFTCMPL Import - Reorganiz. - Niekompletn.
VIR2 RVFTCMPL Eksport - Reorganiz. - Niekompletn.
VIS3 RVEXWUMA Raport kontrolny: Międzyzakładowy
VITATAX SAPLFKKAKTIV2 Przebieg korekty podatków włoskich
VIU4 RVEXSOVA Ładow. nr kodu importu pozost. kraj.
VIU4X RVEXSOS1 Ładow. nr kodu importu pozost. kraj.
VIUL RVFTUFTU Handel zagr.: Odczyt danych
VIWAX SAPLV50E Wyśw. danych HZ w wydaniu towarów
VIWBX SAPLV50E Zmiana danych HZ w wydaniu towarów
VIWE RVFTJOWE HZ: Kokpit oper.: Przyj. tow.
VK+C SD_CMDC0 Sprawdzanie danych podstawowych war.
VK01 RV12D101 Warunki: składnik warunku okna
VK03 SAPMV12A Tworzenie tabeli warunków
VK04 SAPMV12A Zmiana tabeli warunków
VK05 SAPMV12A Wyświetlanie tabeli warunków
VK11 SAPMV13A Tworzenie warunku
VK12 SAPMV13A Zmiana warunku
VK13 SAPMV13A Wyświetlanie warunku
VK14 SAPMV13A Tworzenie warunku z wzorcem
VK15 SAPMV13A Tworzenie warunku
VK16 SAPMV13A Tworzenie warunku z wzorcem
VK17 SAPMV13A Zmiana warunku
VK18 SAPMV13A Wyświetlanie warunku
VK19 SAPMV13A Zmiana warunku bez menu
VK20 SAPMV13A Wyświetlanie warunku bez menu
VK31 SAPMV13A Opracowanie warunków: Tworzenie
VK32 SAPMV13A Opracowanie warunków: Zmiana
VK33 SAPMV13A Opracowanie warunków: Wyświetlanie
VK34 SAPMV13A Opracowanie warunków: Tw. z refer.
VKAR RWVKUAR1 Odczyt pliku archiwum
VKAW RWVKUAW1 Generowanie pliku archiwum
VKC1 SAPMV13H Tworzenie strategii ogólnej
VKC2 SAPMV13H Zmiana strategii ogólnej
VKC3 SAPMV13H Wyświetlanie strategii ogólnej
VKK1 MENUVKK1 IS - IS/PP Konfig. rozw. dla ubezp.
VKKM MENUVKKM Rozrachunki wg kont umów
VKKMNEW MENUVKKMNEW Rozrachunki wg kont umów
VKKMOLD MENUVKKMOLD Menu obszaru IS-IS-CD
VKM1 RVKRED02 Zablokowane dokumenty SD
VKM2 RVKRED03 Zatwierdzone dokumenty SD
VKM3 RVKRED04 Dokumenty sprzedaży
VKM4 RVKRED01 Dokumenty SD
VKM5 RVKRED05 Dostawy
VKP0 MENUVKP0 Kalkulacja ceny sprzedaży
VKP1 RWVKP001 Kalkulacja ceny sprzedaży
VKP2 RWVKP005 Wyświetlanie warunków POS
VKP3 RWVKP003 Dok. kalkulacji dla materiału
VKP4 RWVKP004 Dok. kalkulacji dla struktury org.
VKP5 RWVKP007 Tworzenie kalkulacji
VKP6 RWVKP006 Zmiana dok. kalkulacji
VKP7 RWVKP006 Wyświetl. dok. kalkulacji
VKP8 RWVKP001 Wyświetl. kalkulacji
VKP9 RWVKP014 Przestawienie waluty kalkulacji
VKPA RWVKPAW1 Archiwizacja
VKPB RWVKP011 Kalk. cen sprzed. w przebiegu wsad.
VKPR RWVKPAR1 Odczyt pliku archiw.
VKTT SAPRV105 Partner test. DI/RFC
VKU1 RWVKU001 Raport przeszac.CSp przy zmianie CSp
VKU10 RWVKU004 Korekta określania ceny sprzedaży
VKU11 RWVKU005 Usuwanie pozycji dokum. zliczania
VKU2 SAPMWB01 Całk. przeszacowanie ceny sprzedaży
VKU3 SAPMWB01 Częściowe przeszac. ceny sprzedaży
VKU4 RWVKU002 Dok. zmiany wart. sprzedaży dla mat.
VKU5 SAPMWB01 Wyświetl. dokum. zmiany wart. sprz.
VKU6 RWVKU001 Rap.dla tworz.listy przy zm.ceny sp.
VKU7 RWVKU001 Rap.dla całk.przesz. w przyp.zm. CSp
VKU8 RWVKU003 Transakcja testowa - lista spisu
VKU9 RWVKU004 Korekta wyceny CSp: Wyświetl. listy
VKVE RV12D002 WFMC:
VKVF RV12D100 Warunki: okno dialog. dla elem. war.
VKVG RV12D101 Opracowanie elementów warunku
VKVI RVVIEWPF Ogólne opracowanie wglądu z podział.
VKVN RSVIEW01 WFMC:
VKXX SAPMV13A Tworzenie testu dla RKA
VKYY SAPMV13A Zmiana testu dla RKA
VKZZ SAPMV13A Test RKS - dopłaty
VL00 MENUVL00 Wysyłka
VL01 SAPMV50A Tworzenie dost. wychodz.
VL01N SAPMV50A Tworzenie dostawy wych. do zlec. kl.
VL01NO SAPMV50A Tworzenie dostawy wych. bez refer.
VL02 SAPMV50A Zmiana dostawy wychodz.
VL02N SAPMV50A Zmiana dostawy wychodzącej
VL03 SAPMV50A Wyświetl. dostawy wychodz.
VL03N SAPMV50A Wyświetlanie dostawy wychodzącej
VL04 RV50SBT1 Przetwarzanie rob. listy dostaw
VL06 WS_DELIVERY_MONITOR Monitor dostawy
VL06C WS_MONITOR_OUTB_DEL_CONF Lista dostaw wych. do potwierdz.
VL06D WS_MONITOR_OUTB_DEL_DIST Dostawy wychodzące dla rozdziału
VL06F WS_MONITOR_OUTB_DEL_FREE Ogólna lista dost. - Dost. wychodz.
VL06G WS_MONITOR_OUTB_DEL_GDSI Lista wyd. mat. - dostawy wych.
VL06I WS_DELIVERY_MONITOR Monitor dostawy przychodz.
VL06IC WS_MONITOR_INB_DEL_CONF Potwierd. składow. dostaw przychodz.
VL06ID WS_MONITOR_INB_DEL_DIST Dostawy przychodzące do podziału
VL06IF WS_MONITOR_INB_DEL_FREE Wolny wybór dostaw przychodz.
VL06IG WS_MONITOR_INB_DEL_GDRC Dostawy przych. dla przyjęcia towaru
VL06IP WS_MONITOR_INB_DEL_PICK Dostawy przych. dla rozmieszcz. zap.
VL06L WS_MONITOR_OUTB_DEL_LOAD Dostawy wychodzące do załadowania
VL06O WS_DELIVERY_MONITOR Monitor dostawy wychodzącej
VL06P WS_MONITOR_OUTB_DEL_PICK Wybór dostaw wychodz. do pobrania
VL06T WS_MONITOR_OUTB_DEL_TRAN Lista plan. transp. - dost. wych.
VL06U WS_MONITOR_OUTB_DEL_UNCH Lista nieskontrolow. dostaw wych.
VL08 SAPMV50B Potwierdzenie żądania pobrania
VL09 RVV50L09 Storno WZ dla dowodu dostawy
VL10HU RVV50R1A Zlecenia klienta do wysłania z HU
VL10I RVV50R1A Linie harmonogr. do wysyłki
VL10X RVV50R10_PRESTEP VL10 (techniczne)
VL21 RVV50L21 Zaksięgowanie wydania towaru w tle
VL21A RVBORRTW Księgowanie przyjęcia mat. w tle
VL22 WSCDSHOW Wyświetl. dok. zmian dostawy
VL22N WSCDSHOW_ALV Wyświetl. dok. zmian dostawy
VL23 RV50BTCH Przetwarzanie w tle - wydanie mat.
VL23N RV50BTCH Przetwarzanie w tle - wydanie mat.
VL30 MENUVL30 Wysyłka
VL31 SAPMV50B Tworzenie dostawy
VL31N SAPMV50A Tworzenie dostawy przychodzącej
VL31W SAPMV50AWIB Zgłaszanie dostawy przych. (WWW)
VL32 SAPMV50A Zmiana dostawy przychodz.
VL32N SAPMV50A Zmiana dostawy przychodzącej
VL32W SAPMV50AWIB Zmiana zgłosz. dostawy przych. (WWW)
VL33 SAPMV50A Wyświetl. dostawy przychodz.
VL33N SAPMV50A Wyświetlanie dostawy przychodzącej
VL34 RM06EANL Lista robocza dostaw przychodz.
VL35 SAPMV53W Tworzenie fal pobr.: Dost./Cz.porów.
VL35_S SAPMV53W Tworz. fal pobrania: Przeniesienie
VL35_ST SAPMV53W Tworz.fal pobrania: Przen./Czas por.
VL36 SAPMV53W Zmiana fal pobrania
VL37 SAPMV53M Monitor fal pobrania
VL38 SDSAMPRO Utworzone grupy: Fale pobrania
VL39 RV130009 Faktura dla fal pobrania
VL41 SAPMV50B Tworzenie zgr. przyj. mat.
VL42 SAPMV50A Zmiana zgr. przyj. mat.
VL43 SAPMV50A Wyświetl. zgr. przyj. mat.
VL51 SAPLV51B Tworzenie planu trasy: Ekran pocz.
VL51A SAPMBORRT Tworzenie harmonogr.
VL52 SAPLV51B Zmiana planu trasy: Ekran początkowy
VL52A SAPMBORRT Zmiana harmonogr.
VL53 SAPLV51B Wyświetl. planu trasy: Ekran pocz.
VL53A SAPMBORRT Zmiana harmonogr.
VL54A RVBORRTA Gene. transportu na podst. harmon.
VL60 /SPE/INB_GR Rozszerzone przetw. dostawy przych.
VL60C /SPE/INB_GR Rozliczenie
VL60P /SPE/INB_GR Księgowanie
VL60V /SPE/INB_GR Edycja dokumentu
VL64 /SPE/INB_RM06EANL Lista robocza dostaw przychodz.
VL65 /SPE/INB_ID_PURGE Raport us. błędy dla dost. przych.
VL66 /SPE/INB_ID_DELETE Raport dot. usuw. dla dostaw przych.
VL70 SD70AV4A Inf. wyjściowa z list pobrania
VL71 SD70AV2A Inf. wyjściowe z dostaw wychodzących
VL72 SD70AV5A Informacja wyjściowa grup dostaw
VL73 RVLRUENA Potwierdzanie dostaw zdecentral.
VL74 SD70AV6A Komunikaty z jednostek obsługi
VL75 MM70AE1A Komunikaty awiz dostaw
VL76 MM70AM1A Komunikaty zgrubnego przyj. mat.
VLBT WS_DELIVERY_BATCH_JOB Planow. tworzenia dostaw jako zad.
VLE1 MENUVLE1 Pobranie z falą pobrania
VLK1 MENUVLK1 Pobranie z falą pobrania
VLK2 MENUVLK2 Pobranie z falą pobrania
VLK3 MENUVLK3 Pobranie z falą pobrania
VLLA RVGLVANA Wst. oszac. obciąż.: Analiza p./WM
VLLC SAPMV53C Wst. oszac. obciąż.: Archiw. danych
VLLD SAPMV53C Wst. oszac. obciąż.: Usuw. protokołu
VLLE RVGLVANA Wst. oszac. obciąż.: Analiza PM/roz.
VLLF SAPMV53C Fale pobrania: Archiwizacja danych
VLLG RVGLVANA Wst. oszac. obciąż.: Analiza wglądu
VLLP SAPMV53C Wst. oszac. obciąż.: Wyśw. protokołu
VLLQ RVGLVANA Wst. oszac. obc.: Analiza zwr. dost.
VLLR RVGLVANA Wst. oszac. obc.: Anal. zwr. kl./fi.
VLLS SAPMMCSC War. analizy stand. usta. aplik. 42
VLLV SAPMV53C W&S: Ster. wst. oszac. obc./fale p.
VLMOVE SAPLLE_MOV HU - Ruchy materiałowe
VLPOD SAPMV50A PotOdbDost - Zmiana dostawy wych.
VLPODA SAPMV50A PotOdbDost - Wyświetl. dostawy wych.
VLPODF WSPODLIST2 Lista rob.: PotOdbDos-Dalsze przetw.
VLPODL WSPODLIST1 Lista rob.: PotOdbDost - Dostawy
VLPODQ WSPODLIST4 Automatyczne pobranie PotwOdbDost
VLPODW1 WSPODNET1 Potwierdz. odbioru (Communicator)
VLPODW2 WSPODNET2 Potwierdzanie odbioru poprzez WWW
VLSP RLEDSP Dodatkowy podział dostawy wych.
VLSPS SAPLV53SD Podział dostawy wych. - skan. HU
VLUNIV SAPMV50A Ogólna zmiana dostawy
VM01 SAPMV03D Dodawanie materiału niebezpiecznego
VM02 SAPMV03D Zmiana subst. niebezp.
VM03 SAPMV03D Wyśw. subst. niebezp.
VN10 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: SD_SCALE
VNE1 SAPMV12A Inf. wyj.: tworz. tab. war.-awizo d.
VNE2 SAPMV12A Inf. wyj.- Tab. war. -Zm. awizo dos.
VNEA SAPMV12A Inf. wyj.: tworz. tab. war.-zgr. PT
VNEB SAPMV12A Inf. wyj.- Tab. war. -Zm. awizo dos.
VNKP SAPMSNUM Opracowanie zakresów num.: RV_VEKP
VOA0 SAPMV76A Konfiguracja informacji zlecenia
VOA01 SD_LIST_USEREXIT User-exit listy sprzedaży
VOA1 SAPMV76A Konfig. informacji zapytania ofert.
VOA2 SAPMV76A Konfiguracja informacji oferty
VOA3 SAPMV76A Konfig. inform. dot. umów terminarz.
VOA4 SAPMV76A Konfiguracja informacji kontraktu
VOA5 SAPMV76A Konfigur. inf. propozycji produktu
VOB3 RV15B002 Porównanie: Faktury i statystyki
VOBO SAPMV76A Konfig. przetwarz. zaległych zleceń
VOC0 SAPMV76A Konfiguracja listy kontraktów
VOC1 SAPMV76A Konfiguracja list adresowych
VOD5 SAPMV76A Konf.inf. o zapotrz. niez. od klien.
VOEX RVFTOPEX Niekompletna faktura
VOF0 SAPMV76A Konfigur. inform. dot. fakturowania
VOF01 SD_LIST_USEREXIT User-exit listy sprzedaży
VOF02 SD_LIST_USEREXIT User-exit listy sprzedaży
VOF1 SAPMV76A Konfiguracja: fakturowanie zbiorcze
VOF2 SAPMV76A Konfiguracja inf. listy faktur
VOF3 SAPMV76A Edycja rob. listy faktur
VOFM SAPMV80H Konfiguracja warunków, formularzy
VOFN SDCLVOFM Transakcja wywołania VOFM
VOIM RVFTOPIM Niekompletne zamówienie
VOK0 SAPMV80Z Warunki: ustalanie cen - konfigur.
VOK1 SAPMV80C Wyszukiwanie konta: konfiguracja
VOK2 SAPMV80B Ustalanie inf. wyjśc.
VOK3 SAPMM06N Określenie komunikatu: Zaopatrzenie
VOK4 SAPMM07N Określ. inf. wyj.: gospod. zapasami
VOKF SAPMV76A Konfig. zatwierdzania cen klientów
VOKR SAPMV76A Konfiguracja zatwierdzenia kredytu
VOL0 SAPMV76A Konfiguracja informacji dostawy
VOL01 SD_LIST_USEREXIT User-exit listy sprzedaży
VOL1 SAPMV76A Konfigur.: Zbiorcze przetw. dostaw.
VOL6 SAPMV76A Kofiguracja informacji
VOL7 SAPMV76A Ustawienia dla pakowania
VOLI RVFTOPLI Niekompletna dostawa
VOP2 SAPL0Q19 Konfiguracja: Partner
VOP2_OLD SAPMV80P Konfiguracja: Partner
VOPA SAPMV80P Konfiguracja: Partner
VOPAN SAPLV09F Konfiguracja partnera
VORA SAPL0VAR Ster. archiwiz. dokumentów sprzedaży
VORD RV56VORD Definicja trasy (do R/3 wers. 3.1)
VORF RV56VORF Ustalanie trasy (do wersji 4.0B)
VORK SAPL0VAR Ster. archiwiz. kontaktów handlowych
VORL SAPL0VAR Sterowanie archiwizacją dostaw
VORN SAPL0VAR Centralne sterowanie archiwizacji
VORR SAPL0VAR Ster. archiwizacją dok. fakturowania
VOTX SAPMV80T Konfiguracja: teksty
VOTXN SAPLV81TN Opracowanie konfiguracji tekstu
VOVS SD_TVSTAT Def. statusu na ekranie przeglądu
VOWE RVFTOPWE Niekompletne przyjęcie towarów
VP01_AG SAPRV70P Oprac. param. wydruku operac. agen.
VP01_NA SAPRV70P Opr. param. wydruku dodatk. rozl.
VP01_PAG SAPRV70P Opracowanie parametrów wydruku
VP01_PNA SAPRV70P Opracowanie parametrów wydruku
VP01_PTC SAPRV70P Opracowanie parametrów wydruku
VP01_SD SAPRV70P Oprac. parametrów wydruku SD
VP01_TC SAPRV70P Oprac. param. wydruku kontr. handl.
VP01SHPV SAPRV70P Oprac. parametrów wydruku wysyłki
VP01TRAV SAPRV70P Oprac. parametrów wydruku transportu
VP94 RVEXSOVA Ładow. nr kodu importu dla Japoni
VP94X RVEXSOJ1 Ładow. nr kodu importu dla Japoni
VPE1 SDPERS01 Tworz. danych prac. działu sprzedaży
VPE2 SDPERS01 Zmiana personelu działu sprzed.
VPE3 SDPERS01 Wyświetl. danych prac. działu sprz.
VPM4 RVEXREOR Łączenie: Japonia - Nr kodu importu
VPN1 SAPMSNUM Zakresy num. dla osoby do kontaktów
VPNR RFTP_VIEW_PNR Wgląd aktywnego PNR w 1A
VPRE RV130008 PRICAT Ręczne tworzenie
VPRICAT SAPMWPRICATOUT Oprac. i tworzenie katalogu cen
VPS2 SAPL080L Opr.proc.ust.part. dla rodz.kontaktu
VPSK SAPL080L Wyśw. proc.ust.part. dla rodz.kont.
VPVA SAPLFKKAKTIV2 Propozycja monitu ubezpieczenia
VPVB SAPLFKKAKTIV2 Czynności monitowania
VPVC SAPLFKKAKTIV2 Działania zakończ. proc. monitowania
VPVE SAPLVKKMA7 Pojedynczy monit
VRCN SAPLFKKAKTIV2 Księgowanie udziałów koasekuracji
VRCNHIST SAPRVV_COINS_HISTORY Historia koasekuracji
VRLI RVFTRELI Handel zagr.: Reorg. dost. T609S
VRRE SAPMV45A Dostawa zwrotna dla zlecenia RMA
VRWE RVFTREWE Handel zagr.: Reorg. PrzTow T609S
VS00 MENUVS00 SD menu główne dla klienta
VS01 SAPMV57A Tworzenie skali
VS02 SAPMV57A Zmiana skali
VS03 SAPMV57A Wyświetlanie skali
VS04 SAPMV57A Tworzenie skali z referencją
VS05 RV57SCLI Lista skal
VS36 SAPMV13A Tworzenie warunków odbiorców
VS37 SAPMV13A Zmiana warunków odbiorców
VS38 SAPMV13A Wyświetlanie warunków odbiorców
VS45 SAPMV13A Tworzenie warunków
VS46 SAPMV13A Zmiana warunków
VS47 SAPMV13A Wyświetlanie warunków
VSB1 SAPLVEDSBWAPR Mon. wej. proc. fakt. kor. min.-pop.
VSB1N SAPLVEDSBWAPR Monitor wej. proc. fakt. kor. min.
VSBSMS SDSBWAPSMS Raportowanie SBWAP
VSCAN RSVSCANCUST Konfiguracja serwera skan. wirusów
VSCANTEST RSVSCANTEST Test interfejsu skanowania wirusów
VSCANTRACE RSVSCANTRACE Śledz. pamięci dla serw.skan.wirusów
VSIP SAPLFKKAKTIV2 Wybór umowy
VSK5 SAPMV12A Tworzenie tabeli warunków (usł.)
VSK6 SAPMV12A Zmiana tabeli warunków (usł.)
VSK7 SAPMV12A Wyśw. tabeli warunków (usługi)
VSM0 MENUVSM0 Proces konserwacji oprogramowania
VT00 MENUVT00 Transport
VT01 SAPMV56A Stare: Tworzenie transportu
VT01N SAPMV56A Tworzenie transportu
VT02 SAPMV56A Stare: Zmiana transportu
VT02_MEM SAPMV56A Zmiana transportu (z pamięci)
VT02N SAPMV56A Zmiana transportu
VT03 SAPMV56A Stare: Wyświetlanie transportu
VT03N SAPMV56A Wyświetlanie transportu
VT04 RV56TRGN Lista robocza transportu
VT10 RV56TRST Wybór transp.: rozpoczęcie
VT18 RV56HELP Rozpocz. pomocy F4 - transport
VT19 RV56STSM Przetarg transp. - monitor stat.
VT20 RV56OSSM Ogólny monitor procesu transportu
VT22 TPSTSHOW_LISTVIEW Wyświetl. dok. zmian - transport
VT30 RV56TNDR Piersza trans.p. Internet do wysyłki
VT30N SAPMV56_CAR_PL_TN_EV Operacja przetarg. dla przewoźników
VT31 RV56TNDR Przetarg na wysyłkę
VT31N RV56TRSL Warianty wyboru dla spedytorów
VT32 RV56TNDR Lista statusów - wysyłka
VT33 SAPMV56_CAR_PL_TN_EV Planowanie transp. dla przewoźników
VT34 SAPMV56_CAR_PL_TN_EV Raporty oper.dla przew. poprzez HTML
VT34M SAPMV56_CAR_PL_TN_EV Raporty oper. dla przew. poprzez WML
VT60 RV56LMTP Transfer danych podst. lokal. do TPS
VT61 RV56LFTP Dostawy dla zewn. planowania transp.
VT62 RV56LFTPC Wysyłanie dostaw do spedytora
VT63 RV56CFPSTAT Status planowania frachtu dla dostaw
VT68 RV56LFDL Wycofanie dostawy z TPS
VT69 RV56LFDLC Wyklucz. dostawy z planow. frachtu
VT70 SD70AV7A Komunikaty dla transportów
VTBT RV56BTCH Raport dla def. przeb. przetw. wsad.
VTBW VTRBWVTBWNEW Nowa struktura danych transportu BW
VTCM SAPLLE_TRA_MAP_EXT_TO_LES Lista transportów ciągłych
VTCU SAPSMGV_VTYPE_CUSTOM_START Konfiguracja typów wersji
VTCU_AKT SAPSMGV_VTYPE_CUSTOM_START Konfiguracja typów wersji
VTCU_SAKT SAPSMGV_VTYPE_CUSTOM_START Konfiguracja typów wersji
VTDOCU RV56DOCU Dokumentacja techniczna - transport
VTFAKT RV56FAKT Fakturowanie dostaw
VTRC SAPLVTRC KEP Cockpit
VTRK SAPLVVTR Śledzenie
VTWABU RV56WABU Księgowanie wydania materiałów
VUA2 SAPL080J Oracowanie proc. niekomp. rodz. dok.
VUA3 SAPL080H Wyśw. proc. niekompl. rodzaju dokum.
VUE2 SAPL080J Oprac. proc. niekompl. linii harmon.
VUE3 SAPL080J Wyśw. proc. niekompl. linii harmon.
VULI SAPLFKKAKTIV2 Wpływ płatności - Unilive
VUP2 SAPL080J Opacow. procedury niekompl. pozycji
VUP3 SAPLO80J Wyśw. procedury niekompl. pozycji
VUPA SAPL080J Wyśw. procedury niekompl. partnera
VV11 SAPMV13B Tworzenie inf. wyjśc.: sprzedaż
VV12 SAPMV13B Zmiana inf. wyjśc.: sprzedaż
VV13 SAPMV13B Wyśw. inf. wyjśc.: sprzedaż
VV21 SAPMV13B Tworzenie inf. wyjśc.: wysyłka
VV22 SAPMV13B Zmiana inf. wyjśc.: wysyłka
VV23 SAPMV13B Wyśw. inf. wyjśc.: wysyłka
VV31 SAPMV13B Tworzenie inf. wyjśc.: fakturowanie
VV32 SAPMV13B Zmiana inf. wyjśc.: fakturowanie
VV33 SAPMV13B Wyśw. inf. wyjśc.: fakturowanie
VV51 SAPMV13B Tworz. inf. wyjśc. dla kont. handl.
VV52 SAPMV13B Zmiana inf. wyjśc. dla kont. handl.
VV53 SAPMV13B Wyśw. inf. wyjśc. dla kont. handlow.
VV61 SAPMV13B Tworzenie inf. wyjśc.: Jedn. obsługi
VV62 SAPMV13B Zmiana inf. wyjśc.: Jedn. obsługi
VV63 SAPMV13B Wyświetl. inf. wyjśc.: Jedn. obsługi
VV71 SAPMV13B Tworz. inf.wyj.: transport
VV72 SAPMV13B Zmiana inf.wyj.: transport
VV73 SAPMV13B Wyśw. inf.wyj.: transport
VVG1 SAPMV13B Tworzenie inf. wyjśc.: grupa
VVG2 SAPMV13B Zmiana inf. wyjśc.: grupy
VVG3 SAPMV13B Wyśw. inf. wyjśc.: grupy
VVO1 SAPLVVOZINS3 Zarządzanie umowami z oproc.salda
VVOC SAPLFKKAKTIV2 Generowanie pisma dot. oproc. salda
VVOH RVVOZINS01 Historia oprocentowania slada ob.ub.
VVOZ SAPLFKKAKTIV2 Oprocentowanie salda: Obiekt ubezp.
VVOZCURRSW SAPLFKKAKTIV2 Wymiana waluty umów z oproc. salda
VVSC MENUVVSC Harmonogramowanie
VVSCHS1 SAPRVV100 ALV Lista dla zmiany planu płatności
VVSCHS2 SAPRVV101 Lista dla zmiany pozycji harmon.
VVSCNUM1 SAPMSNUM Oprac.zakr.numerów: VSC_ITEM
VVSCSTORNO VVSC_STORNO Storno planu płatności
VVVORG MENUVVVORG Konfiguracja operacji
VW01 SAPMV45W Scenariusz SD "Zlecenia obce"
VW02 SAPMV45Y Scenariusz SD "Swoboda zakupów"
VW10 SAPMV45X Scenariusz zakupów "Status zlecenia"
VX00 MENUVX00 Kontrola eksportu
VX01 SAPMV52E Tworz. danych podst. zezwol. (st.)
VX01N SAPMV52E Tworzenie zezwolenia
VX01X SAPMV52E Tworz. danych podst. kontr. (nowe)
VX02 SAPMV52E Zmiana danych podst. zezw. (st.)
VX02N SAPMV52E Zmiana zezwolenia
VX02X SAPMV52E Zmiana danych podst. kontr. (nowe)
VX03 SAPMV52E Wyśw. danych podst. zezw. (st.)
VX03N SAPMV52E Wyświetlanie zezwolenia
VX03X SAPMV52E Wyśw. danych podst. kontr. (nowe)
VX04N SAPMV52E Opracowanie danych podst. zezwol.
VX07 RVEXSIAU Symulacja: Kontr. danych podst. zez.
VX08 RVEXSIBO Symulacja: Kontr. listy SankGosp
VX09 RVEXSIEM Symulacja: Kontrola embarga
VX0C MENUVX0C Handel zagran.: Menu konfiguracyjne
VX11 SAPMV86E Tworzenie dok. finansowego
VX11N SAPMV86E Tworzenie dokumentu finansowego
VX11X SAPMV86E Tworzenie dok. finansowego
VX12 SAPMV86E Zmiana dok. finansowego
VX12N SAPMV86E Zmiana dokumentu finansowego
VX12X SAPMV86E Zmiana dok. finansowego
VX13 SAPMV86E Wyświetl. dok. finansowego
VX13N SAPMV86E Wyświetlanie dokumentu finansowego
VX13X SAPMV86E Wyświetl. dok. finansowego
VX14N SAPMV86E Opracowanie dokumentów finansowych
VX16 RVEXAU04 Dyskietka BAFA: Wybór
VX17 RVFTGKMD Tworzenie dyskietki BAFA
VX22 SAPMV52G Zmiana danych kontr. (st.)
VX22N SAPLV52E Zmiana danych kontrolnych
VX23 SAPMV52G Wyśw. danych kontr. (st.)
VX23N SAPLV52E Wyświetlanie danych kontrolnych
VX24N SAPLV52E Opracowanie danych kontrolnych
VX30 RVEXVEMA Kontrola ustawowa: Klasyfikacja mat.
VX94 RVCHEMAB Deklaracje do urzędów: Kontrola
VX98 SAPMV52A Dane HZ - Zamówienie - INTERNET
VX99 SAPMV99E HZ/cło: Przegląd ogólny
VXA1 RVEXAK10 Przypisane dok. do dok. finans.
VXA2 RVEXAK30 Istniejące dokumenty finansowe
VXA3 RVKREDLC Dok. finansowe: Zablokowane dok.
VXA4 RVEXAK47 Dok. finansowe: Symulacja
VXA5 RVEXAKNS Transakcja dok.: Kontrola wydruku
VXA7 RVEXAK47 Transakcja dok.: Symulacja
VXBC RVEXSLIC SLS: Lista zablokowanych klientów
VXC1 BUSPCDACT Aktywacja przyszłych zmian
VXCZ RVEXPICZ INTRASTAT: Formularz - Czechy
VXDA RVEXSLAD SLS: Protokół - dane podst. klienta
VXDG MENUVXDG Kontrola eksportu
VXDP MENUVXDP Deklaracje do urzędów
VXDV RVEXSLDV Lista wygasających rekordów SLS
VXF1 SAPRVV42 Nowe przejęcie danych księgowania
VXGK MENUVXGK Kontrola eksportu
VXH1 RFKKGL00 Transfer do Księgi Głównej
VXHU RVEXPIHU INTRASTAT: Formularz - Czechy
VXIE MENUVXIE Opracowanie danych handl. zagranicz.
VXJ0 RVEXPJP0 Handel zagr.: dekl. MITI - Japonia
VXJ3 RVEXJPST Handel zagr.: dekl. celna Japonia
VXKA RVEXSLAK SLS: Protokół: Dane podst. dostawcy
VXKD MENUVXKD Deklaracje do urzędów
VXKP SAPMV76A Konfiguracja: opracowanie tab. T180*
VXL1 RVEXSLC1 Kontr. ustawowa: SLS - Scenariusz 1
VXL2 RVEXSLC2 Kontr. ustawowa: SLS - Scenariusz 2
VXL3 RVEXSLC3 Kontr. ustawowa: SLS - Scenariusz 3
VXL4 RVEXSLC4 Kontr. ustawowa: SLS - Scenariusz 4
VXL5 RVEXSLC5 Kontr. ustawowa: SLS - Scenariusz 5
VXL6 RVEXSLSD Kontr. ustawowa: SLS: Symul.: Odb.
VXL7 RVEXSLKW Kontr. ust.: SLS: Szukany ciąg znak.
VXL8 RVSCDFSL Kontr. ustawowa: SLS: Historia zmian
VXL9 RVEXSLSK Kontr. ustawowa: SLS: Symul.: Dost.
VXLA RVEXSLDA Kontrola ustawowa: SLS: Audit Trail
VXLB RVEXSLSA Kontr. ustawowa: SLS: Symul.: Adr.
VXLC RVEXSLCC SLS: Kontrola dostawcy - scenar. 3
VXLD RVEXSLDE Kontrola ustawowa: SLS: Wyśw. listy
VXLE RVEXSLCE SLS: Scenar. 5 - dane podst.dostawcy
VXLP RVEXSLKA Kontr. ustaw.: SLS: Hasło: Adres
VXLU RVEXSLUL Kontrola ustaw.: SLS: Serwis danych
VXLX RVEXSLS1 Kontr. ustawowa: SLS: Symul.: Klient
VXLY RVEXSLS2 Kontr. ustawowa: SLS: Symul.: Dost.
VXLZ RVEXSLS3 Ekran usankcj. listy str. trans.
VXME MENUVXME Deklaracje do urzędów
VXMO MENUVXMO CAP
VXPL RVEXPIPL INTRASTAT: Formularz - Polska
VXPR MENUVXPR Kontrola eksportu
VXS1 SAPMVFSL Kontrola ustaw.: SLS: Tworz. wpisu
VXS2 SAPMVFSL Kontrola ustaw.: SLS: Zmiana wpisu
VXS3 SAPMVFSL Kontrola ustaw.: SLS: Wyśw. wpisu
VXSE MENUVXSE Deklaracje do urzędów
VXSIM RVEXIMSI Symulacja importu
VXSK RVEXPISK INTRASTAT: Formularz - Słowacja
VXSL MENUVXSL Handel zagr.: Menu obszaru SLS
VXSW RVEXMMSW Zmiana masowa mat. stat. nr tow.
VY04 SAPRVV04 Uruchomienie EXCEL z danymi test.
VY05 SAPRVV20 Lista dokumentów
VY08 SAPRVV19 Łańcuch wyszukiwania w kodzie źr.
VY13 SAPRVV70 Przetwarzanie KND
VY21 SAPRVV21 Wyświetlanie błędów RFC
VY40 SAPRVV40 Usuwanie danych umowy
VY41 MAHNHISX Usuw. historii mon. przez VVKKMHIST
VY6H SAPRVV60 Wyszukiwanie konta rozlicz.
VY6I SAPRVV60 Wyszukiwanie konta przychodu
VY6O SAPRVV60 Konf. obszaru księgowania 1110
VY8A SAPRVVKF Wyszukiwanie konta
VYCOV004 SAPLFKKAKTIV2 Generowanie faktur ubezpieczeniowych
VYCOV008 SAPLFKKAKTIV2 Tworzenie ofert ubezpieczeniowych
VYCOV018 SAPLFKKAKTIV2 Generowanie zaświadczeń urzędu skar.
VYCOV032 SAPLFKKAKTIV2 Tworzenie saldowanych wyc. z umowy
VYCOV033 SAPLFKKAKTIV2 Tworzenie inf. o saldzie ubezp.
VYFS SAPRVVFS Struktury klienta dla danych księg.
VYKO SAPLFKKAKTIV2 Przeniesienie rach. bież.
VYM10 SAPRVV99 Status monit. umowy
VYSA SAPRVVSA Raport uzgodn. dla przeb.księg.
VYSP SAPMVVSP Pozycje Wn ustawione równolegle
VYSPA SAPLFKKAKTIV2 Pozycja Wn ubezpieczeń
VYTAX01 SAPRVVTAXREP_IT_PREP Zestaw.dokum.dla rap.podat.ubezp.
VYTAX02 SAPRVVTAXREP_IT Tworzenie listy dla raportu podat.
VYZ9 SAPRVV76 Wywołanie workflow dla przyp.wyjaśn.

Chcesz być informowany o nowych wpisach?

Ja nie spamuje! Przeczytaj zasady polityki prywatności tego bloga.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x