SPRO – Zarządzanie Jakością

 
   SAP Przewodnik wdrożenia dla konfiguracji                                  
  |
  |–   OpenText Archiving and Document Access for SAP Solutions                   
  |–   SAP Field Service (Mobile App)                                             
  |–   SAP Retail Execution (Mob App)                                             
  |–   OpenText Business Suite for SAP Solutions                                  
  |–   OpenText Travel Receipts Management                                        
  |–   Retail Workforce Management                                                
  |—–  Aktywacja funkcji biznesowych                                    EA-SCHALTER         
  |–   SAP NetWeaver                                                              
  |–   Struktura przedsiębiorstwa                                                 
  |–   Składniki międzyaplikacyjne                                                
  |–   Auto-ID Infrastructure                                                     
  |–   Ustawienia Agentry SAP Framework                                           
  |–   SAP Portfolio and Project Management                                       
  |–   Rachunkowość finansowa                                                     
  |–   Rachunkowość finansowa (nowa)                                              
  |–   Zarządzanie zasobami finansowymi i rozrachunkami                           
  |–   Financial Services Network Connector                                       
  |–   Strategiczne zarządzanie organizacją/Analizy gospodarcze                   
  |–   Controlling                                                                
  |–   Zarządzanie inwestycjami                                                   
  |–   Controlling strategiczny                                                   
  |–   Nieruchomości                                                              
  |–   Sprzedaż nieruchomości                                                     
  |–   Elastyczne zarządzanie nieruchomościami (RE-FX)                            
  |–   Logistyka – ogólnie                                                        
  |–   Ochrona środowiska i przepisy BHP                                          
  |–   Product and REACH Compliance                                               
  |–   SAP EHS Management                                                         
  |–   Sprzedaż i dystrybucja                                                     
  |–   Gospodarka materiałowa                                                     
  |–   Zarządzanie relacjami z dostawcami                                         
  |–   Obsługa logistyki                                                          
  |–   Zarządzanie jakością                                                       
  |   |
  |   |–   Ustawienia podstawowe                                                      
  |   |   |
  |   |   |—–  Pierwsze kroki                                                               
  |   |   |—–  Ustawianie mandantów                                     SIMG_OLQU-O         
  |   |   |—–  Opracowywanie ustawień wstępnych na poziomie mandanta    SIMG_CFMENUOLQSOQSS 
  |   |   |—–  Ustawianie jednostek organiz. (zakłady …)                                  
  |   |   |—–  Opracowywanie ustawień na poziomie zakładu               SIMG_CFMENUOLQSOQS1 
  |   |   |—–  Uprawnienia                                                                  
  |   |
  |   |–   QM w logistyce                                                             
  |   |   |
  |   |   |–   QM w Zaopatrzeniu                                                          
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie klucza sterującego                      SIMG_CFMENUOLQBOQB1   
  |   |   |   |—–  Definiowanie przetwarzania certyfikatu               SIMG_CFMENUOLQBOQB2   
  |   |   |   |—–  Definiowanie blokady dostawy                         SIMG_CFMENUOLQBOQB3   
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju dokumentu                       SIMG_CFMENUOLQBOQB4   
  |   |   |   |—–  Definiowanie systemu QM                              SIMG_CFMENUOLQBOQBS   
  |   |   |   |—–  Definiowanie statusu zależności dostaw               OLQS_BS               
  |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów list                          OLQB-L                
  |   |   |
  |   |   |—–  QM w produkcji                                                               
  |   |   |—–  QM w Sprzedaży i dystrybucji                                                 
  |   |
  |   |–   Planowanie jakości                                                         
  |   |   |
  |   |   |–   Dane podstawowe                                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Katalog                                                                    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klas wad                            SIMG_CFMENUOLQSOQC7       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów katalogów                  SIMG_CFMENUOLQSOQC4       
  |   |   |   |   |—–  Przetwarzanie katalogów                          OLQS_CAT                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Cecha kontrolna, metoda kontroli                                           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wartości domyślnych dla wskaźników sSIMG_CFMENUOLQSOQCC       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wagi cechy                          SIMG_CFMENUOLQSOQCA       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kwalifikacji kontrolera             SIMG_CFMENUOLQSOQC2       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kluczy tolerancji                   SIMG_CFMENUOLQSOQCE       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie procesu szacowania udziału wad      SIMG_CFMENUOLQSOQCS       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów                     SIMG_CFMENUOLQSQS29       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów list                      OLQSGPL                   
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie reguły określania wartości standardoQASDRV_SPECDET            
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Próbka, SPC                                                                
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie ustalania próbki                    SIMG_CFMENUOLQSQDA1       
  |   |   |       |—–  Definiowanie poziomu kontroli                    SIMG_CFMENUOLQSOQEP       
  |   |   |       |—–  Definiowanie oceny                               SIMG_CFMENUOLQSQDM1       
  |   |   |       |–   Statystyczne sterowanie procesem                                           
  |   |   |           |
  |   |   |           |—–  Definiowanie kryteriów SPC                   OLQWOQES1                     
  |   |   |           |—–  Definiowanie rodzaju karty kontrolnej        OLQWOQES2                     
  |   |   |           |—–  Definiowanie zakresu numerów                 OLQWOQES3                     
  |   |   |
  |   |   |–   Planowanie kontroli                                                        
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ogólnie                                                                    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie typu planu do rodzaju materiału      SIMG_CFMENUOLQSOQ50       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie użycia listy zadań                  SIMG_CFMENUOLQSOQ44       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie statusu planu                       SIMG_CFMENUOLQSOQ46       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grupy planistów                     SIMG_CFMENUOLQSOQ48       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów przeglądu                 OLQS-PL                   
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie profilu dla wartości domyślnych      SIMG_CFMENUOLQSOQ58       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru pola                         OLQS_P_SFAC               
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie szerokości tekstu                   OLQS-PAT                  
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie parametrów dla typu planu            OLQS-PTYP                 
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie zakresu numerów dla planów kontroli  SIMG_CFMENUOLQSOQ62       
  |   |   |   |   |—–  Przejęcie planów kontroli z zewnętrznego systemu OLQS-PD                   
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie punktów kontrolnych                 OLQW_OQE6                 
  |   |   |   |   |–   Specyfikacje wielokrotne                                                   
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie typów obiektów dla specyfikacji 0LQS_MS_T                     
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie obiektów do specyfikacji wielokrOLQS_MS_O_1                   
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Operacja                                                                   
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie klucza sterującego dla operacji kontSIMG_CFMENUOLQSOQ67       
  |   |   |       |—–  Definiowanie pól użytkownika                     SIMG_CFMENUOLQSOQEC       
  |   |   |       |—–  Definiowanie strategii redukcji dla harmonogramowOLQS-PVRS                 
  |   |   |       |–   Stanowisko robocze (miejsce kontroli)                                      
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Opracowanie standardowych kluczy tekstu      OLQS-OQ05                     
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie kwalifikacji                    SIMG_CFMENUOLQSOQ76           
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Cecha kontrolna                                                            
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie pochodzenia cechy kontrolnej    OLQS_CHAORIG                  
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie metod sterowania                OLQS_CPCM                     
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie planów reakcji                  OLQS-CPRP                     
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Środki kontroli                                                            
  |   |   |
  |   |   |–   Engineering Workbench                                                      
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie obszarów roboczych                      OLQS_OQ77             
  |   |   |   |—–  Definiowanie układu drukowania dla MS Word           OLQP_EWB_L            
  |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru pola                             OLQP_EWB_F            
  |   |   |
  |   |   |–   Analiza przyczyn i skutków wad (FMEA)                                      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dostosowanie systemu                                                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Schematu statusu użytkownika                     PLMC_AUDIT_SYST_STAT      
  |   |   |   |   |—–  Wybór pól                                        PLMC_FMEA_SYS             
  |   |   |   |   |—–  Maska formatowania                               PLMC_FMEA_SYST_NUM        
  |   |   |   |   |–   Business Add-Ins (BADI)                                                    
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   BAdI do archiwizacji                                                       
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Zapis danych specyficznych dla Add ARC_QM_FMEA_WRITE                 
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Odczyt danych specyficznych dla AddARC_QM_FMEA_PREPARE               
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Usuwanie danych spec. dla Add On   ARC_QM_FMEA_DELETE                
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Kontrole specyficzne dla Add On    ARC_QM_FMEA_CHECK                 
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   BAdI w aplikacji                                                           
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |—–  Definicja rodzajów tekstu dla składników PLM_AUDIT_TEXT_ID                 
  |   |   |   |       |   |—–  Rozszerzenie dla pomocy wysz.            PLM_AUDIT_SEARCHHELP              
  |   |   |   |       |   |—–  Oprac. odsyłaczy do Pomocy               PLM_AUDIT_HELP_LINKS              
  |   |   |   |       |   |—–  Złożenie podpisu dla FMEA                PLM_FMEA_SIGNATURE                
  |   |   |   |       |   |—–  Wpływanie na generowanie zadań FMEA i pozBADI_FMEA_ASSIGN_SUB              
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   BAdI dla przedmiotu FMEA i oceny                                           
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |—–  Ocena audytu (obliczanie wskaźników)     PLM_AUDIT_CALCULATE               
  |   |   |   |       |   |—–  Definicja i struktura obiektów audytu    PLM_AUDIT_OBJECT                  
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   BAdI dla manipulacji pojedynczych obiektów                                 
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |–   Definicja rodzajów zadań                                                   
  |   |   |   |       |   |   |
  |   |   |   |       |   |   |—–  BAdI dla definicji rodzajów zadań    PLM_AUDIT_ACTION_TYP                  
  |   |   |   |       |   |   |—–  Definiowanie rodzajów zadań          PLM_AUDIT_ACT_TYPES                   
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |–   Definicja rodzajów pozycji listy                                           
  |   |   |   |       |   |   |
  |   |   |   |       |   |   |—–  BAdI dla definicji rodzajów pozycji lPLM_AUDIT_LISTITYP                    
  |   |   |   |       |   |   |—–  Definiowanie rodzajów pozycji listy  PLM_AUDIT_LISTITYP_                   
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |–   Definicja rodzajów struktury                                               
  |   |   |   |       |   |   |
  |   |   |   |       |   |   |—–  BAdI: Wgląd strukturalny dla badań (aPLM_AUDIT_STRUCTURE                   
  |   |   |   |       |   |   |—–  Definicja rodzajów struktury         PLM_AUDIT_STRUCTUREC                  
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Dodatkowa strona zakładki w kokpiciBADI_FMEA_ADD_ATTRIB              
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Przypisanie list pytań do badania (PLM_FMEA_QUEST_COPY               
  |   |   |   |       |   |—–  Identyfikacja obiektów audytu (przydział PLM_AUDIT_IDENTIFIER              
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI dla funkcjonalnego rozszerzenia rodzPLM_AUDIT_TYPE      udytu,…)    
  |   |   |   |       |   |—–  Łączenie obiektów z czynnością korekty   PLM_AUDIT_ACT_LINK                
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   BAdI dla aktualizacji innego systemu lub indywidualnych tabel              
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |—–  Generowanie XML                          PLM_AUDIT_XML                     
  |   |   |   |       |   |—–  FMEA: Dostosowania monitora i list       PLM_FMEA_SALV_DISP                
  |   |   |   |       |   |—–  Tworzenie, zmiana i usuwanie list pytań  PLM_AUDIT_QUN_UPDATE              
  |   |   |   |       |   |—–  Czynności tworzenia, zmiany i usuwania   PLM_AUDIT_COR_UPDATE              
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   Ogólne BAdI                                                                
  |   |   |   |           |
  |   |   |   |           |—–  Planowanie zadań w tle                   PLM_AUDIT_BATCH_JOBS              
  |   |   |   |           |—–  Przydział uprawnień w przetwarzaniu FMEA PLM_FMEA_AUTH_CHECK               
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Listy                                                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Specyfikacje oceny                               PLMC_AUDIT_Q_VALUATE      
  |   |   |   |   |—–  Struktura listy pytań                            PLMC_AUDIT_Q_TIER         
  |   |   |   |   |—–  Priorytety                                       PLMC_AUDIT_A_PRIO         
  |   |   |   |   |—–  Struktura listy                                  PLMC_FMEA_Q_TIER          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Definicja FMEA                                                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Klasyfikacja                                     PLMC_AUDIT_A_GRADE        
  |   |   |   |   |—–  Rodzaje FMEA                                     PLMC_FMEA_A_TYPE          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Sterowanie                                                                 
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Obiekty danych: Definiowanie czasu przechowywaniaPLM_FMEA_C_OBJARCH        
  |   |   |       |—–  Definiowanie ról partnera                        PLMC_AUDIT_C_ROLES        
  |   |   |       |—–  Grupy uprawnień                                  PLMC_AUDIT_C_AUTH         
  |   |   |       |—–  Obiekty danych: Właściwości, formularze          PLMC_AUDIT_C_OBJECT       
  |   |   |       |–   Podpis elektroniczny                                                       
  |   |   |           |
  |   |   |           |—–  Ustawienia w opracowaniu użytkownika         ELSIG_BASIS                   
  |   |   |           |–   Strategia podpisu                                                          
  |   |   |               |
  |   |   |               |—–  Definiowanie grup uprawnień              ELSIG_01                          
  |   |   |               |—–  Definiowanie podpisów pojedynczych       ELSIG_02                          
  |   |   |               |—–  Definiowanie strategii podpisu           ELSIG_00                          
  |   |   |
  |   |   |–   Plan sterowania produkcją                                                  
  |   |       |
  |   |       |—–  Definiowanie rodzajów planów sterowania produkcją    QPCP_PLANTYPE         
  |   |       |—–  Definiowanie metod sterowania                        QPCP_CTRMETH          
  |   |       |—–  Definiowanie planów reakcji                          QPCP_RESPLAN          
  |   |       |—–  Definiowanie rodzajów struktury                      QPCP_STRUCTYPE        
  |   |       |—–  Zakres numerów dla planu sterowania produkcją        QPCP_NUMBER           
  |   |       |—–  Schemat statusu dla statusu użytkownika              QPCP_STATUS           
  |   |       |—–  Definiowanie ról partnera                            PLMC_AUDIT_C_ROLES    
  |   |       |–   Business Add-Ins (BADI)                                                    
  |   |           |
  |   |           |—–  Definiowanie typów obiektów                      QPCP_OBJCAT               
  |   |           |—–  Implementacja typów obiektów                     QPCPB_OBJCAT              
  |   |           |—–  Definiowanie typów procesu                       QPCP_PROCCAT              
  |   |           |—–  Implementacja typów procesów                     QPCPB_PROCCAT             
  |   |           |—–  Definiowanie pochodzenia cechy kontrolnej        QPCP_CHAORIG              
  |   |           |—–  Implementacja pochodzenia cechy kontrolnej       QPCPB_CHAORIG             
  |   |           |—–  Rozszerzenie aplikacji                           QPCPB_SCREEN              
  |   |
  |   |–   Kontrola jakości                                                           
  |   |   |
  |   |   |–   Otwarcie partii kontrolnej                                                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracowanie rodzaju kontroli                         SIMG_CFMENUOLQWOQL1   
  |   |   |   |—–  Opracow. pochodzenia partii kontr. i przypisanie rodzSIMG_CFMENUOLQWOQL4   
  |   |   |   |—–  Opracowanie zakresu numerów                          SIMG_CFMENUOLQWQA09   
  |   |   |   |—–  Definiowanie wartości domyślnych dla rodzaju kontroliSIMG_CFMENUOLQWOQL2   
  |   |   |   |—–  Kontrola podczas ruchu materiałów                    OLQW-OQWB             
  |   |   |   |—–  Kontrola podczas monitorowania terminów partii                             
  |   |   |   |—–  Kontrola podczas zlecenia produkcji                  OLQW-OQWP             
  |   |   |   |—–  Kontrola podczas przetwarzania zewnętrznego                                
  |   |   |   |—–  Kontrola podczas wysyłki                             OLQW_OQLV             
  |   |   |   |—–  Kontrola w PM                                        OLQW-I                
  |   |   |
  |   |   |–   Zamknięcie partii kontrolnej                                               
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracowanie katalogu dla decyzji użycia              OLQW_CATALOG          
  |   |   |   |—–  Definiowanie procedury wskaźników jakości            SIMG_CFMENUOLQWOQV3   
  |   |   |   |—–  Planowanie automatycznej decyzji użycia              OLQW-QA18             
  |   |   |   |—–  Definiowanie kolejnego działania                     SIMG_CFMENUOLQWOQV1   
  |   |   |   |—–  Definiowanie księgowania zapasów                     OLQW-M                
  |   |   |   |—–  Przeniesienie decyzji użycia do partii               OLQW-C                
  |   |   |
  |   |   |–   Zarządzanie statusem                                                       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie schematu statusu                        OLQW_OQLS1            
  |   |   |   |—–  Definiowanie schematu wyboru                         OLQW_OQLS2            
  |   |   |
  |   |   |—–  Ustalanie wprowadzania kosztów kontroli                  OLQW-K              
  |   |   |–   Zarządzanie próbkami                                                       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju próbki                          OLQW-PP               
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów                         OLQW-PN               
  |   |   |   |—–  Opracowanie klucza sterowania ekranem dla rodzajów prOLQW_BS               
  |   |   |   |—–  Definiowanie pojemników dla próbek                   OLQW-PG               
  |   |   |   |—–  Definiowanie miejsca przechowywania próbek           OLQW-PO               
  |   |   |
  |   |   |—–  Ustalanie sterowania wydrukiem, formularzy, programów wyjSIMG_CFMENUOLQWCQ85 
  |   |   |–   Rejestracja wyników                                                        
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie konfiguracji wprowadzania               OLQW-EK               
  |   |   |   |—–  Definiowanie pochodzenia danych wyników              OLQW-EH               
  |   |   |   |—–  Uzupełnianie atrybutów wyników cech kontrolnych      OLQW-EA               
  |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów dla cechy formuły            OLQS-OQCI             
  |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów dla przetwarzania wejściowegoOLQW-EV               
  |   |   |   |—–  Rejestracja identyfikatorów jednostek kontrolowanych SIMG_CFMENUOLQSOQCH   
  |   |   |   |—–  Definiowanie filtrów dla cech kontrolnych            SIMG_CFMENUOLQWOQE3   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla potwierdzenia cechy SIMG_CFMENUOLQWQE29   
  |   |   |   |—–  Rejestracja wyników poprzez Intranet                 OLQW_E_WWW            
  |   |   |   |—–  Wykonywanie ustawień dla zakończenia operacji        OLQW_V_TQEC30_OC      
  |   |   |
  |   |   |—–  Dokonanie ustawień dla kopii wyników                     OLQW_V_TQEC30       
  |   |   |–   Modyfikacja dynamiczna                                                     
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustalanie referencyjnej modyfikacji dynamicznej      OLQW-DR               
  |   |   |
  |   |   |–   System informacyjny                                                        
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie aktualizacji dla każdego pochodzenia    SIMG_CFMENUOLQIOQI1   
  |   |   |   |—–  Podział wyników jakościowych na klasy                SIMG_CFMENUOLQIOQI2   
  |   |   |
  |   |   |–   Definicja listy                                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów (techniką Listview)           OLQW-LF               
  |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów (techniką inną niż Listview)  OLQW-LV               
  |   |   |
  |   |   |—–  Aktywowanie wzorca workflow                              OLQW-WF             
  |   |   |–   Podsystemy                                                                 
  |   |       |
  |   |       |—–  Przetwarzanie kontroli jakości poprzez interfejs QM-IOLQW-IDI              
  |   |       |—–  Definiowanie aplikacji dla mobilnej rejestracji      OLQW_E_MOB            
  |   |       |—–  Uzyskiwanie wyników cech poprzez interfejs PC                              
  |   |       |—–  Transfer danych za pomocą połączenia elektronicznego                       
  |   |       |—–  Definiowanie metod zestawień dla interfejsu QM-STI   OLQL-STI              
  |   |
  |   |–   Certyfikat jakości                                                         
  |   |   |
  |   |   |–   Profil certyfikatu                                                         
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie schematu statusu dla profili certyfikatóOLQZ-VS               
  |   |   |   |—–  Definiowanie typów certyfikatów                      OLQZ-VT               
  |   |   |   |—–  Opracowanie formularza                               OLQZ-VF               
  |   |   |   |—–  Definiowanie pochodzenia danych                      OLQZ-VH               
  |   |   |   |—–  Definiowanie konfiguracji pola cechy                 VC_TQ68               
  |   |   |   |–   Określenie profilu                                                         
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Tabela warunków dla ustalania wzorca                                       
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Ustalanie katalogu pól dla określania profiluOLQZ-VFKF                     
  |   |   |       |   |—–  Przetwarzanie tabel warunków dla określania pOLQZ-VFK1                     
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Ustalanie kolejności dostępu dla określania profiOLQZ-VZ                   
  |   |   |       |—–  Ustalanie rodzaju warunku dla określania profilu OLQZ-VFA                  
  |   |   |       |—–  Definiowanie schematu określania profilu         OLQZ-VFS                  
  |   |   |       |—–  Ustalanie zakresu numerów dla rekordów warunków  OLQZ-VFN                  
  |   |   |
  |   |   |–   Ustalanie informacji wyjściowych                                           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Tabele warunków dla ustalania inform wyjśc.                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie katalogu pól dla ustalania inform. wyjśOLQZ-FKF                  
  |   |   |   |   |—–  Przetwarzanie tabel warunków dla ustalania informOLQZ-FK1                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustalanie kolejności dostępu dla ustalania inform. wyOLQZ-FF               
  |   |   |   |—–  Ustalanie rodzajów warunków dla ustalania inform. wyjOLQZ-FA               
  |   |   |   |—–  Definiowanie warunków wyłączeń                       OLQZ-FB               
  |   |   |   |–   Schemat zawiadomienia                                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Przetwarzanie schematu ustalania inform. wyjściowOLQZ-FS1                  
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie schematu komunikatu do typu pozycji dOLQZ-FS2                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie partnera dla każdego komunikatu         OLQZ-FP               
  |   |   |
  |   |   |–   Przetwarzanie inf. wyj.                                                    
  |   |       |
  |   |       |—–  Ustawianie parametrów drukowania                     OLQZ-SD               
  |   |       |–   Wyzwalacz wysłania                                                         
  |   |       |   |
  |   |       |   |—–  Ustalanie wariantów dla raportu wyboru           OLQZ-SAV                  
  |   |       |   |—–  Definiowanie żądania wsadowego                   OLQZ-SAB                  
  |   |       |
  |   |       |—–  Przypisanie progr. wyjśc. do rodzaju komunikatu i nośOLQZ-SP               
  |   |       |—–  Definiowanie rodzajów zawiadomień z certyfikatem     OLQZ-SZ               
  |   |       |—–  Przypisanie tekstów nadawcy do programu przetwarzaniaOLQZ-ST               
  |   |       |—–  Definiowanie połączenia z archiwum                   OLQZ-SA               
  |   |       |–   Definiowanie przetwarzania IDoc                                            
  |   |           |
  |   |           |—–  Definiowanie portów                              OLQZ-SIPORT               
  |   |           |—–  Definiowanie partnera                            OLQZ-SIPARTNER            
  |   |           |—–  Aktywacja wzorca workflow                        OLQZ_SIWF                 
  |   |
  |   |–   Zawiadomienie QM                                                           
  |   |   |
  |   |   |—–  Przegląd rodzaju zawiadomienia                           OLQN_CL             
  |   |   |–   Otwarcie zawiadomienia                                                     
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Rodzaj zawiadomienia                                                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów zawiadomień                SIMG_CFMENUOLQNOQNM1      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów                    OLQN-OQNN                 
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie masek ekranu                        OLQN-SCR                  
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wartości początkowych transakcji    OLQN_TR                   
  |   |   |   |   |—–  Dozwolona zmiana rodzaju zawiadomienia           OLQN_CH                   
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie procesu zawiadamiania               V_TQ80_PR_1               
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Treść zawiadomienia                                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie katalogu                             SIMG_CMMENUOLQNOQNS1      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie schematu raportu                    OLQN-OQN6                 
  |   |   |   |   |—–  Katalogi i schematy raportów dla rodzaju zawiadomOLQN_IG                   
  |   |   |   |   |—–  Przypisywanie grup kodów do kroków               V_TQN8DCAT                
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Partner                                                                    
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie procedur ustalania partnera         OLQN-OQNP                 
  |   |   |       |—–  Definiowanie pól dla list partnera               OLQN-MPL                  
  |   |   |       |—–  Definiowanie standardowych komunikatów dla partneOLQN-MPN                  
  |   |   |
  |   |   |–   Przetwarzanie zawiadomienia                                                
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Sterowanie reakcją                                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie priorytetu                          SIMG_CFMENUOLQNOQNM2      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kontroli reakcji                    OLQN-MW                   
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dodatkowe funkcje zawiadomienia                                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie paska działań                       OLQN-AB                   
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kolejnych czynności dla zadań       OLQN-MF                   
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Sterowanie wydrukiem                                                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie dokumentów roboczych, formularzy, progrSIMG_CFMENUOLQNOQNA       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie drukarki                            SIMG_CFMENUOLQNOQND       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zapisu do pliku                     OLQN-MDD                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zarządzanie statusem                                                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie schematu statusu                    SIMG_CFMENUOLQNOQNM3      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie schematu wyboru                     OLQN-MSS                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Definicja listy                                                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów dla list jednopoziomowych OLQN-MLF                  
  |   |   |   |   |—–  Wybór pól dla list wielopoziomowych              OLQN-MLFM                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Podpis elektroniczny                                                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie podpisu elektronicznego             OLQN_V_TQ80_DS            
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Aktywowanie wzorca workflow                          OLQN-WF               
  |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów kalkulacji                   OLQN-OQN8             
  |   |   |
  |   |   |–   Rejestracja wad                                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustalanie rodzaju zawiadomienia                      OLQN-OQNFM            
  |   |   |   |—–  Definiowanie profilu potwierdzenia                   OLQN-OQNFR            
  |   |   |   |—–  Definiowanie typu raportu                            OLQN-OQNFB            
  |   |   |
  |   |   |–   System informacyjny                                                        
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie aktualizacji systemu informacyjnego QM  OLQI-OQI4             
  |   |   |   |—–  Aktywacja wskazówki dla referencyjnych zawiadomień QMOLQL-MK               
  |   |   |   |—–  Definiowanie nakładów związanych z wadami dla oceny dOLQN-MLB              
  |   |   |
  |   |   |–   Aplikacja zawiadomienia                                                    
  |   |       |
  |   |       |—–  Przetwarzanie dostaw zwrotnych dla dostawców                               
  |   |       |—–  Przetwarzanie zlecenia naprawy dla klienta                                 
  |   |
  |   |–   Sterowanie jakością                                                        
  |   |   |
  |   |   |—–  System informacyjny QM                                                       
  |   |   |—–  Ocena dostawcy                                                               
  |   |   |—–  Definiowanie implement. wglądów w zestawieniach oryginalnV_QG_EVAL_V_BADI    
  |   |   |—–  Definicje danych w zestawieniach oryginalnych dokumentów V_QG_EVAL_DATATY    
  |   |   |—–  Definiowanie typów wglądów w zestawieniach oryginalnych dOLQW_EVAL_VIEW_TYP  
  |   |   |—–  Definiowanie rodzajów grafik w zestawieniach oryginalnychOLQW_EVAL_GR_TYP    
  |   |
  |   |–   Zarządzanie środkami kontroli                                              
  |   |   |
  |   |   |—–  Definiowanie wariantów list                              OLQL-PD             
  |   |
  |   |–   Analiza stabilności                                                        
  |   |   |
  |   |   |–   Dane podstawowe                                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie opakowań podstawowych                   OLQS-PP               
  |   |   |   |—–  Definiowanie pojemników dla próbek                                         
  |   |   |   |—–  Definiowanie warunków składowania                    OLQW-PL               
  |   |   |   |—–  Definiowanie miejsc przechowywania                                         
  |   |   |   |—–  Definiowanie wykorzystania SpM                       OLQW-SV               
  |   |   |
  |   |   |–   Próbki dla analizy stabilności                                             
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju próbki                                                
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów                                               
  |   |   |
  |   |   |–   Harmonogram testowania dla analizy stabilności                             
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie typu harmonogramu testowania            OLQS-TP               
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów                         OLQS-IP20             
  |   |   |
  |   |   |–   Zawiadomienie QM dla analizy stabilności                                   
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Rozpoczęcie analizy stabilności                                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Rodzaj zawiadomienia i katalogi                                            
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów zawiadomień            OLQN-ST                       
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów                OLQN-IW20                     
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie masek ekranu                    OLQN-BSM                      
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie katalogów                        OLQN-SCC                      
  |   |   |   |   |   |—–  Katalogi dla rodzaju zawiadomienia           OLQN-SCN                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Partner                                                                    
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie procedur ustalania partnera     OLQN-SNP                      
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie pól dla list partnera           OLQN-SPL                      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Przeprowadzenie analizy stabilności                                        
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Funkcje zawiamiania                                                        
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie priorytetów                     OLQN-SPR                      
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie paska działań                   OLQN-SAB                      
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie kolejnych czynności dla zadań   OLQN-SMF                      
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Sterowanie wydrukiem                                                       
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Ustalanie dokumentów roboczych, formularzy, pOLQN-SAF                      
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie drukarki                        OLQN-SDR                      
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie zapisu do pliku                 OLQN-SDD                      
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Zarządzanie statusem                                                       
  |   |   |           |
  |   |   |           |—–  Definiowanie schematu statusu                OLQN-SST                      
  |   |   |           |—–  Definiowanie schematu wyboru                 OLQN-SSS                      
  |   |   |
  |   |   |–   Kontrola stabilności                                                       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Otwarcie partii kontrolnej                                                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie rodzajów kontroli                                              
  |   |   |   |   |—–  Opracow. pochodzenia partii kontr. i przypisanie                           
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie zakresu numerów                                                
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wartości domyślnych dla rodzaju kont                          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zamknięcie partii kontrolnej                                               
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Opracowanie katalogu dla decyzji użycia                                    
  |   |   |       |—–  Definiowanie kolejnego działania                                           
  |   |   |
  |   |   |–   Modyfikacje systemu                                                        
  |   |       |
  |   |       |—–  Definicja listy dla analizy stabilności                                    
  |   |       |—–  Aktywowanie wzorca workflow                                                
  |   |       |—–  Business Add-Ins dla analizy stabilności                                   
  |   |
  |   |–   Otoczenie                                                                  
  |   |   |
  |   |   |–   Ustawienia wstępne                                                         
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie formatu tekstu                          OLQU-T                
  |   |   |   |—–  Uzupełnianie jednostek miary                         SIMG_CFMENUOLQSOQ02   
  |   |   |
  |   |   |–   Funkcje centralne                                                          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Strategia podpisu                                                          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup uprawnień                      ELSIG_01                  
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie podpisów pojedynczych               ELSIG_02                  
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie strategii podpisu                   ELSIG_00                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zarządzanie uprawnieniami                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie uprawnień użytkownika                OLQU-B                    
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup uprawnień i podpisu cyfrowego  OLQU-BG                   
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów dokumentów                     OLQU-D                
  |   |   |   |—–  Opracowywanie rodzajów zleceń QM                     OLQU-K                
  |   |   |   |–   Ogólne zarządzanie statusem                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie schematu statusu                    OLQU_SS02                 
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie schematu wyboru                     OLQU_SS42                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Aktywacja workflow                                   OLQU-WF               
  |   |   |   |—–  Organizacja archiwizacji                             SIMG_CFMENUOLQIOQR0   
  |   |   |   |–   Business Add-Ins dla archiwizacji                                          
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Obiekt archiwizacji QM_SAMPLE: Wst. przebieg     OLQU_BADI_ARC_QPR_CH      
  |   |   |       |—–  Obiekt archiwizacji QM_SAMPLE: Przebieg archiwizaOLQU_BADI_ARC_QPR_WR      
  |   |   |
  |   |   |–   Narzędzia                                                                  
  |   |       |
  |   |       |—–  Definicja listy                                                            
  |   |       |–   Modyfikacje systemowe                                                      
  |   |       |   |
  |   |       |   |—–  Dostosowanie pomocy wyszukiwania                 OLQU-SM                   
  |   |       |   |—–  Dostosowanie wyboru pola                         SIMG_OLQU-SF              
  |   |       |   |—–  Wyświetlanie przeglądu formularza                OLQU-SF                   
  |   |       |
  |   |       |—–  Usuwanie protokołów z logu aplikacji                 OLQU_SLG2             
  |   |       |—–  Zestawienie historii tabeli                          OLQU-H                
  |   |       |—–  Rozszerzenie funkcji (EXIT klienta)                  SIMG_OLQU-E           
  |   |       |–   Business Add-In                                                            
  |   |       |   |
  |   |       |   |—–  Przełącznik do wyboru implementacji Business Add-SIMG_OLQU_BADI_S          
  |   |       |   |–   QM w logistyce                                                             
  |   |       |   |   |
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In do porównania systemów QM    OLQU_BADI_VQ                  
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In do podsumowania rekordów infoOLQU_BADI_QI        ści       
  |   |       |   |
  |   |       |   |–   Planowanie jakości                                                         
  |   |       |   |   |
  |   |       |   |   |—–  Business Add In do przetwarzania wejściowego OLQU_BADI_EV                  
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In do oprac. pól spec. dla klienOLQU_BADI_EWB       ontr.(EWB)
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In podczas zapamiętywania planu OLQU_BADI_EWB_S               
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In dla rozszerzeń menu w EWB    OLQU_BADI_EWB_M               
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In dla reguły określania wartoścQASDR_MASTERCH_TO_IN          
  |   |       |   |   |–   Business Add-In dla tworzenia planów kontroli z zewnętrznych źródeł        
  |   |       |   |       |
  |   |       |   |       |—–  BAdI: Kopiowanie danych do tworzenia podsQMIP_CHAR_MAPPING   lnych         
  |   |       |   |       |—–  BAdI: Tworzenie planu kontroli z zewnętrzQMIP_IP_MAINTAIN                  
  |   |       |   |
  |   |       |   |–   Kontrola jakości                                                           
  |   |       |   |   |
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In dla sterowania wyprowadzaniemOLQU_BADI_QPRINT              
  |   |       |   |   |—–  Business Add In do przetwarzania partii kontrOLQU_BADI                     
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In do elastycznej selekcji specyOLQU_BADI_FV                  
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In do przypisania danych Add-On OLQU_BADI_PL                  
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In dla kontroli podczas korekty OLQU_BADI_QTYUPD              
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In dla przetwarzania danych na zOLQU_BADI_PR                  
  |   |       |   |   |—–  BAdI: Tworzenie próbek dla kontroli uruchomioQPRE_CREATE_EXT_SAMP          
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In do wyświetl. danych do wprow.OLQU_BADI_EE        podrz.    
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In do wyświetlania danych dla deOLQU_BADI_VE        nie podrz.
  |   |       |   |   |—–  Business Add In do wyceny wyników cechy      OLQU_BADI_EB                  
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In podczas zapamiętywania w rejeOLQU_BADI_ES                  
  |   |       |   |   |—–  Business Add In do przetwarzania punktu kontrOLQU_BADI_IDI        i BAPI   
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In do wyboru danych wyniku dla kOLQU_BADI_QEC_SELECT          
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In do mapowania danych dla kopiiOLQU_BADI_QECMAPPING          
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In dla pomocy wprowadzania dla iOLQU_BADI_VE_QTY    ia        
  |   |       |   |   |—–  Specyfikacje wielokrotne: Oceny obiektów     QM_VALUATE_MS                 
  |   |       |   |   |—–  Specyfikacje wielokrotne: Definiowanie nazw oQM_MS_OBJECT_NAME             
  |   |       |   |   |—–  Dodatkowe kontrole podczas zamykania cechy   OLQU_BADI_QEEM_CLOSE          
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In dla rozszerzeń w drzewie przeQE_TREE_QE51N                 
  |   |       |   |
  |   |       |   |–   Certyfikat jakości                                                         
  |   |       |   |   |
  |   |       |   |   |—–  Business Add In do opracowania profilu certyfOLQU_BADI_ZV                  
  |   |       |   |   |—–  Business Add In do tworzenia certyfikatu wyjśOLQU_BADI_QZ                  
  |   |       |   |   |—–  Dostosowanie certyfikatu przy specyfikacjach QM_QCERT_MS                   
  |   |       |   |
  |   |       |   |–   Zawiadomienie QM                                                           
  |   |       |   |   |
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In do opracow. dowolnego ekranu OLQU_BADI_QM        ad. QM    
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In podczas zapamiętywania danychOLQU_BADI_MS                  
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In do wywierania wpływu na funkcOLQU_BADI_AC                  
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In do zastąpienia atrybutu węzłaOLQU_BADI_BFG       kumentów  
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In dla sterowania możliwością zmOLQU_BADI_AS        nika      
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In dla pól specyficznych dla kliBADI_IQS0_SUBSCR_ADDadamiania 
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In do określania kolejnych wskaźQQM_QM08_NO_OF_NOTIF          
  |   |       |   |   |—–  BAdI: Kontrola typu działania w odniesieniu dBADI_QQM_ACT_QTYPE            
  |   |       |   |
  |   |       |   |–   Analiza stabilności                                                        
  |   |       |   |   |
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In do zastąpienia atrybutu węzłaOLQU_BADI_BFG_16    kumentów  
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In do opracow. dowolnego ekranu OLQU_BADI_QM_16     ad. QM    
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In dla sterowania możliwością zmOLQU_BADI_AS_16     nika      
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In dla przetwarzania danych na zOLQU_BADI_PR_16               
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In do zmiany danych domyślnych (OLQU_BADI_DD         WSKŁ)    
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In do elastycznej selekcji specyOLQU_BADI_FV_16               
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In do zmiany obsz. rob. dla partOLQU_BADI_WA         wyw. QPL1
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In do przypisania danych Add-On OLQU_BADI_PL_16               
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In do sprawdzania rodzaju kontroOLQU_BADI_PW        estowania 
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In do wyświetlania danych dla haOLQU_BADI_WP        podekranie
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In do wyświetl. danych do wprow.OLQU_BADI_EE_16     podrz.    
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In do wyświetlania danych dla deOLQU_BADI_VE_16     nie podrz.
  |   |       |   |   |—–  Business Add-In for Quantity Check in StabiliSTABI_BUILDING_BLOCK          
  |   |       |   |
  |   |       |   |–   Sterowanie jakością                                                        
  |   |       |       |
  |   |       |       |—–  BAdI: Agregacja danych dla zestawień oryginalQG_EVAL_MANAGER               
  |   |       |       |—–  BAdI: Definicja wyświetlania dla zestawień orQG_EVAL_VIEWTYP     w         
  |   |       |       |—–  BAdI: Redukcja listy z listy miejsc użycia paQG_EVAL_BATCH_LIST            
  |   |       |       |—–  BAdI: Przetwarzanie węzła dokumentu dla zestaQG_EVAL_DATA_NODE   kumentów  
  |   |       |
  |   |       |—–  Rozdział danych podstawowych ALE                     OLQU-ALE              
  |   |       |–   Komunikacja z Quality Inspection Engine                                    
  |   |           |
  |   |           |—–  Przypisanie właściwości                          QPLEXT_PROP_CODE          
  |   |           |—–  BAdI: Tworzenie partii kontrolnych przy kontroli QPLEXT_LOT_CREATE   e     
  |   |           |—–  BAdI: Zmiana partii kontrolnych przy kontroli wywQPLEXT_LOT_CHANGE         
  |   |           |—–  BAdI: Kopiowanie decyzji o kontroli przy kontroliQPLEXT_LOT_DECISION ie    
  |   |           |—–  Aktywacja łączenia typów zdarzeń dla potwierdzeń                           
  |   |
  |   |–   Mobile Applications for Quality Management                                 
  |   |   |
  |   |   |—–  Settings for SAP ERP Quality Issue                       LWM_Q_ISSUE_CONF    
  |   |
  |   |–   Fiori Apps for Quality Management                                          
  |       |
  |       |—–  Dostosowanie statusów problemów związanych z jakością i zQOD_STATUS_CV       
  |       |—–  Konfiguracja aplikacji do zarządzania jakością           QOD_MAIN_CVC        
  |
  |–   Gospodarka remontowa i Usługi serwisowe dla klienta                        
  |–   Usługi serwisowe dla klienta                                               
  |–   Produkcja                                                                  
  |–   Planowanie produkcji przemysłu proces.                                     
  |–   SAP Commercial Project Management                                          
  |–   System projektowy                                                          
  |–   Collaboration Folders                                                      
  |–   SAP Professional Services                                                  
  |–   Gospodarka kadrowa                                                         
  |–   Governance, Risk and Compliance (wtyczka)                                  
  |–   Zarządzanie talentami i rozwój talentów                                    
  |–   SAP E-Recruiting                                                           
  |–   Zarządzanie czasem pracy                                                   
  |–   Rozliczanie listy płac                                                     
  |–   Zarządzanie szkoleniami                                                    
  |–   Global Trade Services                                                      
  |–   Governance, Risk and Compliance                                            
  |–   Management of Internal Controls                                            
  |—–  Purchase Order – editable                                        Z_T73_POSPROMA      
  |–   CIDEON Software                                                            
  |–   Incentive and Sales Force Management                                       
  |–   Zarządzanie instytucjami publicznymi                                       
  |–   Integracja z innymi składnikami SAP                                        
  |–   SAP Banking                                                                

close

Chcesz być informowany o nowych wpisach?

Ja nie spamuje! Przeczytaj zasady polityki prywatności tego bloga.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *