SPRO – sprzedaż i dystrybucja

 
   SAP Przewodnik wdrożenia dla konfiguracji                                  
  |
  |–   OpenText Archiving and Document Access for SAP Solutions                   
  |–   SAP Field Service (Mobile App)                                             
  |–   SAP Retail Execution (Mob App)                                             
  |–   OpenText Business Suite for SAP Solutions                                  
  |–   OpenText Travel Receipts Management                                        
  |–   Retail Workforce Management                                                
  |—–  Aktywacja funkcji biznesowych                                    EA-SCHALTER         
  |–   SAP NetWeaver                                                              
  |–   Struktura przedsiębiorstwa                                                 
  |–   Składniki międzyaplikacyjne                                                
  |–   Auto-ID Infrastructure                                                     
  |–   Ustawienia Agentry SAP Framework                                           
  |–   SAP Portfolio and Project Management                                       
  |–   Rachunkowość finansowa                                                     
  |–   Rachunkowość finansowa (nowa)                                              
  |–   Zarządzanie zasobami finansowymi i rozrachunkami                           
  |–   Financial Services Network Connector                                       
  |–   Strategiczne zarządzanie organizacją/Analizy gospodarcze                   
  |–   Controlling                                                                
  |–   Zarządzanie inwestycjami                                                   
  |–   Controlling strategiczny                                                   
  |–   Nieruchomości                                                              
  |–   Sprzedaż nieruchomości                                                     
  |–   Elastyczne zarządzanie nieruchomościami (RE-FX)                            
  |–   Logistyka – ogólnie                                                        
  |–   Ochrona środowiska i przepisy BHP                                          
  |–   Product and REACH Compliance                                               
  |–   SAP EHS Management                                                         
  |–   Sprzedaż i dystrybucja                                                     
  |   |
  |   |–   Konfiguracja specyficzna dla IS-HT-SW                                      
  |   |–   Dane podstawowe                                                            
  |   |   |
  |   |   |—–  Definiowanie wspólnych kanałów dystrybucji               SIMG_CFMENUSAPCVOR1 
  |   |   |—–  Definiowanie wspólnych dziedzin                          SIMG_CFMENUSAPCVOR2 
  |   |   |–   Partner handlowy                                                           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Klienci                                                                    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Hierarchia klientów                                                        
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów hierarchii                SIMG_CFMENUOLSDOVH1           
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawienie wyszukiwania partnera dla typów hiSIMG_CFMENUOLSDVOPA           
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie grup kont                        SIMG_CFMENUOLSDOVH2           
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie obszaru zbytu                    SIMG_CFMENUOLSDOVH3           
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie typu hierarchii do ust. cen wg roSIMG_CFMENUOLSDOVH4           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Marketing                                                                  
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie branż klienta                   SIMG_CFMENUOLSDOVR2           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie klas klientów                   SIMG_CFMENUOLSDOVS6           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wskaźnika Nielsena              SIMG_CFMENUOLSDOVXZ           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie kodów branż                     SIMG_CFMENUOLSDOV1            
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie statusów prawnych               SIMG_CFMENUOLSDOV2            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Sprzedaż                                                                   
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup klienta                    SIMG_CFMENUOLSDOVS9           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie okręgów sprzedaży               SIMG_CFMENUOLSDOVR0           
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie pól rezerwowych w danych podst. kSIMG_CFMENUOLSDRESKX          
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie numeru klienta do zewn. zakładu  V_T001W_EXT_XLO               
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Zakład zewnętrzny i system logiczny odbBADI_XLO_PLANT_DET            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Wysyłka                                                                    
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie priorytetów dostaw              SIMG_CFMENUOLSDOVSD           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie kalendarzy klienta              SIMG_CFMENUOLSDOVR3           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie godzin przyjęcia towaru         SIMG_CFMENUOLSDOVSC           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Faktura                                                                    
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie harmonogramu fakturowania       SIMG_CFMENUOLSDOVR4           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie warunków płatności              SIMG_CFMENUOLSDOVSE           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie Incoterms                       SIMG_CFMENUOLSDOVSG           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Osoba do kontaktów                                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie działów standardowych               SIMG_CFMENUOLSDOVSQ       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie funkcji osób do kontaktów           SIMG_CFMENUOLSDOVSN       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie pełnomocnictwa                      SIMG_CFMENUOLSDOVSR       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie częstotliwości wizyt                SIMG_CFMENUOLSDOVSW       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie preferencji nabywców                SIMG_CFMENUOLSDOVSM       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wskaźnika VIP                       SIMG_CFMENUOLSDOVR7       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie atrybutów                           SIMG_XXCFMENUOLSDATT      
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Wykorzystanie personelu działu sprzedaży bez zastosowSIMG_CFMENUOLSDHR     
  |   |   |
  |   |   |–   Propozycje pozycji                                                         
  |   |       |
  |   |       |—–  Definiowanie rodzajów propozycji pozycji             SIMG_CFMENUOLSDVOV8   
  |   |       |—–  Definiowanie zakresów nr propozycji pozycji          SIMG_CFMENUOLSDOVZA   
  |   |
  |   |–   Funkcje podstawowe                                                         
  |   |   |
  |   |   |–   Ustalanie cen                                                              
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Sterowanie ustalaniem cen                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie tabeli warunków                     SIMG_CFMENUOLSDFP3        
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów warunków                   SIMG_CFMENUOLSDVOK0       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kolejności dostępu                  SIMG_CFMENUOLSDVOKX       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie i przypisanie schematu kalkulacji ceSIMG_CFMENUOLSDFP4        
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie ustalania cen wg typów pozycji      SIMG_CFMENUOLSDFP1        
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracowanie pól danych podstawowych istotnych dla cenSIMG_CFMENUOLSDFP2    
  |   |   |   |—–  Definiowanie odpowiedzialności za warunki            SIMG_CFMENUOLSDOVKA   
  |   |   |   |—–  Definiowanie statusu przetwarzania                   SD_PR_STATUS          
  |   |   |   |—–  Opracowanie listy warunków                           SIMG_CFMENUOLSDFP5    
  |   |   |   |—–  Opracowanie indeksu warunków                         SIMG_CFMENUOLSDOV08   
  |   |   |   |—–  Sterowanie kopiowaniem warunków                      SIMG_CFMENUOLSDVB(B   
  |   |   |   |–   Wykluczanie warunku                                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Wykluczanie warunków dla grup warunków           SIMG_CFMENUOLSDOV31       
  |   |   |   |   |—–  Wykluczanie warunków dla typów warunków i rekordóSIMG_CFMENUOLSDOV23       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Uzgodnienia dotyczące ustalania cen                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie promocji                            SIMG_CFMENUOLSDVB(A       
  |   |   |   |   |–   Organizowanie akcji sprzedaży                                              
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie akcji sprzedaży                 SIMG_CFMENUOLSDVB(9           
  |   |   |   |       |–   Grupy rodzajów warunków                                                    
  |   |   |   |           |
  |   |   |   |           |—–  Definiowanie grupy rodzajów warunków     SIMG_CFMENUOLSDVB(3               
  |   |   |   |           |—–  Przypisanie rodzajów/tabel warunków grupoSIMG_CFMENUOLSDVB(4               
  |   |   |   |           |—–  Przypisanie grup rodzajów warunków akcjomSIMG_CFMENUOLSDVB(5               
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Przeglądy                                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie przeglądów                          SIMG_CFMENUOLSDUEB02      
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie przeglądów                           SIMG_CFMENUOLSDOVBH       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dopłata                                                                    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Konta zbiorcze – dopłata                         /BEV1/ECMITD              
  |   |   |   |   |—–  Procedury kontroli umowy i możliwe wpisy F4      /BEV1/ECCODE              
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ekstraktor danych dot. ceny dla urządzeń przenośnych                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Określanie ogólnych ustawień                     /DSD/PE_CONFIG            
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie procedury kalkulacji                /DSD/PE_PROCE             
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Predefiniowane elementy ceny                                               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wstępnie zdefiniowanych elementów ceW_CS_009                  
  |   |   |   |   |—–  Identyfikacja wst. zdefiniowanych elementów ceny W_CS_008                  
  |   |   |   |   |–   Wst. definiowane elementy cen w dokumentach SD                             
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie wst. definiowanych elementów cenV_VAPPE_ASGN                  
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie opcji wyświetlania              V_VAPPE_DSPL                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Konfigurowalny interfejs użytkownika dla ustalania cen                     
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wglądu ustalania cen                VFPRCV_VIEW_REG           
  |   |   |   |   |—–  Przesterowanie nazwy wglądu ustalania cen        VFPRCV_VIEW_TXTC          
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profilu                             VFPRCV_PROFILE            
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie profilu do aplikacji, schematu i roliVFPRCV_VIEW_DET           
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie wglądu ustalania cen do profilu      VFPRCV_VIEW_ASGN          
  |   |   |   |   |—–  Konfiguracja wglądu „Elementy ceny: Drzewo”      VFPRCV_VIEW_TCFG          
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie elementów ustalania cen do skonfiguroVFPRCV_PRCE2VIEW          
  |   |   |   |   |—–  Wyświetlanie dostarczonej konfiguracji pola      VFPRCV_VIEW_FCG           
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie konfiguracji pola                    VFPRCV_VIEW_FCFG          
  |   |   |   |   |–   Wzorce Business Add-In                                                     
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Implementacja wglądów specyficznych dlaBADI_PRC_CUSTOM_VIEW          
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Określanie dostępnych wglądów ustalaniaBADI_PRC_VIEW_DETERM          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Konfigurowalne parametry i formuły w ustalaniu cen                         
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Definiowanie procedury CPF specyficznej dla partnera lub klienta           
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie procedury CPF                   CPF_A_ROUT                    
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie procedury źródła danych         CPF_A_DS_ROUT                 
  |   |   |       |   |—–  BAdI: Obsługa błędów CPF w interfejsie użytkoBADI_PRICING_CPF_UI           
  |   |   |       |   |—–  BAdI: Analiza skal CPF                       BADI_CPF_SCALE_EVALU          
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Tworzenie aplikacji BRFplus                      CREATE_BRFPLUS_APPL       
  |   |   |       |—–  Przypisanie aplikacji BRFplus do użycia CPF      CPF_A_BRFAPP              
  |   |   |       |—–  Definiowanie struktury specyficznej dla klienta  CPF_STRUC                 
  |   |   |       |—–  Definiowanie wpisów dla katalogu parametrów      CPF_A_CAT                 
  |   |   |       |—–  Definiowanie formuły                             CPF_A_FORM                
  |   |   |
  |   |   |–   Rabat w naturze                                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Technika warunków dla rabatu w naturze                                     
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Zakresy numerów dla rabatu w naturze             W_ZF_ST_0311              
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie katalogu pól                         SIMG_CFMENUOLSDOMA5       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie tabel warunków                       SIMG_CFMENUOLSDV/N2       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie kolejności dostępu                   SIMG_CFMENUOLSDV/N1       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie rodz. warunków                       SIMG_CFMENUOLSDV/N4       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie schematu kalkulacji cen              SIMG_CFMENUOLSDV/N5       
  |   |   |   |   |—–  Aktywacja określania rabatu w naturze            SIMG_CFMENUOLSDV/N6       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Określanie typu pozycji dla pozycji rabatu w naturze SIMG_CFMENUOLSDVOV4   
  |   |   |   |–   Sterowanie ustalaniem cen dla rabatu w naturze                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Sterow. ustal. ceny dla typu pozycji rabatu w natSIMG_CFMENUOLSDPOSNA      
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie rodzajów warunków dla 100% rabatu    SIMG_CFMENUOLSDABSCH      
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie schematu kalkulacji określania ceny  SIMG_CFMENUOLSDNAKAL      
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie transferu kosztów do pozycji głównej  SIMG_CFMENUOLSDNAKOS      
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustalanie cen przy premii wliczonej w cenę bez gener.SIMG_CFMENUOLSDNAKAL  
  |   |   |   |—–  Opracowanie sterowania kopiowania                    SIMG_CFMENUOLSDXVTAA  
  |   |   |
  |   |   |–   Zakup premiowany                                                           
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracowanie katalogu pól                             SIMG_CFMENUOLSDBK001  
  |   |   |   |—–  Opracowanie tabeli warunków                          SIMG_CFMENUOLSDBK002  
  |   |   |   |—–  Opracowywanie kolejności dostępu                     SIMG_CFMENUOLSDBK003  
  |   |   |   |—–  Oprac. rodzaju warunków                              SIMG_CFMENUOLSDBK004  
  |   |   |   |—–  Opracowanie schematu kalkulacji cen                  SIMG_CFMENUOLSDBK005  
  |   |   |   |—–  Aktywacja ustalania zakupów premiowanych             SIMG_CFMENUOLSDBK006  
  |   |   |   |—–  Opracowanie zakresów numerów                         RDM_BBY_0003          
  |   |   |   |—–  Opracowanie profili sprzedaży premiowanej            RDM_BBY_0001          
  |   |   |   |—–  Opracowanie sterowania aktualizacją warunków         RDM_BBY_0002          
  |   |   |
  |   |   |–   Podatki                                                                    
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie reguł ustalania podatków                SIMG_CFMENUOLSDFS1    
  |   |   |   |—–  Definiowanie kodów regionów                          SIMG_CFMENUOLSDVOK09  
  |   |   |   |—–  Przypisanie zakładów dostarczających dla ustalania poSIMG_CFMENUOLSDOVK6   
  |   |   |   |—–  Definiow. związku podatków z rekordami danych podstawSIMG_CFMENUOLSDOVK3   
  |   |   |   |—–  Kontrola rekord. danych podst. pod kątem klasyfikacjiRTAXMCHECK            
  |   |   |   |—–  Opracowanie ustalania numeru identyfikacji podatkowejSIMG_CFMENUOLSDUMIDE  
  |   |   |   |–   Zakłady za granicą                                                         
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Opracowanie i przypisanie schematu kalkulacji    SIMG_CFMENUOLSDWIAKA      
  |   |   |       |—–  Opracowanie rodzaju i propozycji faktury         SIMG_CFMENUOLSDWIAFA      
  |   |   |       |—–  Opracowanie sterowania kopiowania                SIMG_CFMENUOLSDNAKOS      
  |   |   |       |—–  Opracowanie ważności faktury dla typów pozycji   SIMG_CFMENUOLSDVOV7       
  |   |   |       |—–  Przypisanie konta księgi głównej kluczowi konta  SIMG_CFMENUOLSDVOK15      
  |   |   |       |—–  Opracowanie numeru informacji wyjściowej         SIMG_CFMENUOLSDWIAME      
  |   |   |
  |   |   |–   Ustalanie ceny towaru                                                      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Mechanizm dla ustalania ceny towaru                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Ogólne ustawienia CPE                                                      
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie podmodułu CPE dla analizy CPE   CPEV_LOGSUBMOD                
  |   |   |   |   |   |—–  Def. procedury CPE                           CPEV_ROUTINE                  
  |   |   |   |   |   |–   Definiowanie procedury CPE specyficznej dla partnera lub klienta           
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Noty dot. implementacji                                                    
  |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Analiza formuły CPE – procedura zaoBADI_CPE_ROUNDING                 
  |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Analiza formuły CPE – procedura przBADI_CPE_QTY_CONVERS              
  |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Analiza formuły CPE – procedura przBADI_CPE_CONVERSION               
  |   |   |   |   |   |   |–   Ustalanie okresu                                                           
  |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Analiza formuły CPE – proceduraBADI_CPE_REF_DATE   rencyjnej         
  |   |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Analiza formuły CPE – proceduraBADI_CPE_DATEOFFSET                   
  |   |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Analiza formuły CPE – proceduraBADI_CPE_TIME_UNIT   czasu            
  |   |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Analiza formuły CPE – proceduraBADI_CPE_DATE_LIST                    
  |   |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Analiza formuły CPE – proceduraBADI_CPE_DATE_SUBST                   
  |   |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Analiza formuły CPE – proceduraBADI_CPE_READ_UNTIL                   
  |   |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Analiza formuły CPE – proceduraBADI_CPE_PERIOD_DET                   
  |   |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Analiza formuły CPE – proceduraBADI_CPE_SOURCE                       
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |–   Ustalanie ceny                                                             
  |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Procedura dla limitu ustalania BADI_CPE_FE_PRCFIX_L                  
  |   |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Referencyjna procedura ceny — uBADI_CPE_FE_PR_REF_R                  
  |   |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Procedura daty wykonania dla usBADI_CPE_FE_EXERCISE                  
  |   |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Ustalanie cen przy użyciu proceBADI_CPE_FE_QTY_DISTi                 
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Analiza formuły CPE – procedura kalBADI_CPE_CALCULATION              
  |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Analiza formuły CPE – procedura dopBADI_CPE_SURCHARGE                
  |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Analiza formuły CPE – procedura dotBADI_CPE_TERM_TYPE  i formuły     
  |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Analiza formuły CPE – procedura podBADI_CPE_QTY_SPLIT                
  |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Analiza formuły CPE – procedura powBADI_CPE_COMBINATION              
  |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Procedura analizy formuły CPE      BADI_CPE_EVALUATION               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie reguły zaokrąglania             CPEV_ROUNDRULE                
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie źródła przeliczania ilości      CPEV_QTYCNVSRC                
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie reguły dla przeliczania ilości  CPEV_QUANCONV                 
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie miejsca konwersji podczas wycenyCPEV_CONVPLACE                
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie reguły dla przeliczania         CPEV_CONVERSION               
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie przyczyn blokady CPE            CPEV_BLOCKING                 
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rozszerzenia CPE                CPEV_EXTENSION                
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Przetwarzanie pól wej. i wyj. dla obiekBADI_CPE_FIELDNAMES           
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Mapowanie interfejsów BAPI i obiektów CBADI_CPE_MAP_BAPI             
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Przetwarzanie rozszerzenia CPE         BADI_CPE_EXTENSION            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Ustawienia CPE specyficzne dla aplikacji                                   
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Aktywacja mechanizmu ustalania cen towarów   CPEV_APPLSETTING              
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie procedury dla daty i czasu odnieCPEV_REFDATEROUT              
  |   |   |   |   |   |—–  Wybór źródeł przeliczania ilości             CPEV_CNVSRCUSED               
  |   |   |   |   |   |—–  Filtrowanie i konwersja danych dok.          CPEV_MAPPING                  
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie ustawień specyficznych dla rodzaCPEV_CONDTYPE                 
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Przypisanie pól klienta                BADI_CPE_MAPPING              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Ustawienia CPE specyficzne dla pojęcia                                     
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie reguły obliczeniowej            CPEV_CALCRULE                 
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie reguły dodatku                  CPEV_SURCHARGE                
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie reguły ustalania okresu         CPEV_PERIODDET                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Definicja notowań CPE                                                      
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   Dane rynkowe w oparciu o specyfikację kontraktów pochodnych                
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |–   Towary fizyczne                                                            
  |   |   |   |       |   |   |
  |   |   |   |       |   |   |—–  Określanie towarów fizycznych        TBAV_PHYSCOMM                         
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |—–  Proszę podać kody identyfikacyjne giełd iTBAV_MIC                          
  |   |   |   |       |   |—–  Przypisanie miejsc transakcji do kodów idTBACV_MIC_HANDPL                  
  |   |   |   |       |   |–   Specyfikacje kontraktów pochodnych                                         
  |   |   |   |       |   |   |
  |   |   |   |       |   |   |–   Ustalanie okresu                                                           
  |   |   |   |       |   |   |   |
  |   |   |   |       |   |   |   |—–  Określanie metod ustalania okresuTBAV_PDEF_ID                              
  |   |   |   |       |   |   |   |—–  BAdI: Metody ustalania okresu    BADI_TBA_DCS_DYN_PER                      
  |   |   |   |       |   |   |   |—–  Określanie ustalania okresów specTBAV_BADI_PER                             
  |   |   |   |       |   |   |
  |   |   |   |       |   |   |—–  Określanie metod ustalania dla numeróTBAV_SDEF_ID        wych              
  |   |   |   |       |   |   |—–  BAdI: Metody ustalania numeru ident. BADI_TPM_SEC_ID_DETEo                 
  |   |   |   |       |   |   |—–  Proszę podać specyfikacje kontraktów FDCS01                                
  |   |   |   |       |   |   |—–  Określanie okresów ważności          TBAV_TENOR                            
  |   |   |   |       |   |   |—–  Definiowanie rodzajów kursów papierówWP-KURSART                            
  |   |   |   |       |   |   |—–  Definiowanie jednostek walutowych    IMG_CFMENUFWMCFZWE                    
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |–   Wprowadzanie danych                                                        
  |   |   |   |       |       |
  |   |   |   |       |       |—–  Wprowadzanie danych dla SKD                                                
  |   |   |   |       |       |–   Ustawienia techniczne                                                      
  |   |   |   |       |       |   |
  |   |   |   |       |       |   |—–  Opracowanie nazwy wprowadzania daDATAFEEDNAME                              
  |   |   |   |       |       |   |–   Ustawienia RFC dla zewnętrznego programu partnerskiego                     
  |   |   |   |       |       |   |   |
  |   |   |   |       |       |   |   |—–  Przypisanie wprowadzania danyDATAFEED_RFC_ZUORDNG                          
  |   |   |   |       |       |   |   |—–  Definiowanie użytkownika dla PFLEGE_BENUTZER_TRGF                          
  |   |   |   |       |       |   |   |—–  Opracowanie przeznaczenia RFCDATAFEED_RFC                                  
  |   |   |   |       |       |   |   |—–  Definiowanie opcji wydruku dlDF_PRT_OPT          cyjne RFC)                
  |   |   |   |       |       |   |
  |   |   |   |       |       |   |–   Wewnętrzne ustawienia dla zewnętrznego programu partnerskiego              
  |   |   |   |       |       |   |   |
  |   |   |   |       |       |   |   |–   Konfiguracja proxy HTTP                                                    
  |   |   |   |       |       |   |   |   |
  |   |   |   |       |       |   |   |   |—–  Definiowanie konfiguracjiHTTPPROXY                                         
  |   |   |   |       |       |   |   |
  |   |   |   |       |       |   |   |—–  Definiowanie ustawień interneTR_INTERNET_DF      ra WEB                    
  |   |   |   |       |       |   |
  |   |   |   |       |       |   |–   Workflow                                                                   
  |   |   |   |       |       |       |
  |   |   |   |       |       |       |—–  Aktywacja Workflow dla komuniTRGFMD_WF           kołów                     
  |   |   |   |       |       |
  |   |   |   |       |       |–   Tabela tłumaczenia                                                         
  |   |   |   |       |           |
  |   |   |   |       |           |—–  Definiowanie źródeł danych dla wpDATENQUELLEN_DF                           
  |   |   |   |       |           |–   Definiowanie klucza tłumaczenia wprowadzania danych                        
  |   |   |   |       |               |
  |   |   |   |       |               |—–  Definiowanie specyfikacji konV_DFCU08                                      
  |   |   |   |       |               |—–  Zbiorcze definiowanie specyfiV_DFCU08_MASS       derywatów                 
  |   |   |   |       |               |—–  Kontrola tabeli przeliczenia UEBERSTZUNGSTABCHECK                          
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie grupy notowań                   CPEVC_QUOTGROUP               
  |   |   |   |       |–   Notowania bazujące na nazwach notowań                                      
  |   |   |   |           |
  |   |   |   |           |—–  Definiowanie źródła notowania            CPEV_QUOTSRC                      
  |   |   |   |           |—–  Definiowanie rodzaju notowania           CPEV_QUOTTYPE                     
  |   |   |   |           |—–  Definiowanie nazwy notowania             CPEV_QUOTNAME                     
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustawienia CPE niezależne od systemu                                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Def. połączenia z CPE poprzez RFC                CPEV_RFCDEST              
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustawienia dla łączenia formuł                                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie katalogu pól                         VCPE_FA_FC                
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie tabel warunków                      VCPE_FA_CT                
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kolejności dostępu                  VCPE_FA_ACC_SEQ           
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów warunków                   VCPE_FA_COND_TYPE         
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie grupy opracowania                    SAP_APPL                  
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie schematu dla łączenia formuł        VCPE_FA_DET_PROC          
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie pól techniki warunków do pól obiektówCPEV_FA_FIELDREL          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Specyficzne dla SD ustawienia CPE                                          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie reguły termu CPE                    CPEVC_SD_RULE             
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie termu CPE                           CPEVC_SD_TERM             
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie formuły CPE                         CPEVC_SD_FORM             
  |   |   |   |   |—–  BAdI: Ważne obszary zdefiniowane w specyficznej dBADI_CPE_SD_VALID   PE    
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   CPE w dokumentach SD                                                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie powodu blokowania dla fakturowania  SIMG_CFMENUOLSDOVV3       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie przyczyn blokowania CPE do przyczyn bCPEV_SD_BLOCKING          
  |   |   |   |   |—–  Określanie schematu dla łączenia formuł          CPEV_SD_FA_PROC           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Business Add-In dla CPE                                                    
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  BAdI: Wywołania CPE z systemu ERP                BADI_CPE_R3               
  |   |   |       |—–  BAdI: Dane formuły CPE dla partnerów proj.       BADI_CPE_R3_DATA_PAR      
  |   |   |       |—–  BAdI: Dane formuły CPE dla klientów SAP          BADI_CPE_R3_DATA_CUS      
  |   |   |       |—–  BAdI: Integracja CPE w interfejsie użytkownika ERBADI_CPE_ERP_UI           
  |   |   |
  |   |   |–   Dekretacja/Kalkulacja                                                      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustalanie konta przychodów                                                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Kontrola powiązań danych podstawowych z dekretacjSIMG_CFMENUOLSDOVK5       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zależności ustalania kont przychodówSIMG_CMMENUOLSDFKM        
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kolejności dostępu i rodzajów ustalaSIMG_CFMENUOLSDVK09       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie i przypisanie schematu ustalania konSIMG_CFMENUOLSDVK11       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie i przypisanie kluczy kont           SIMG_CFMENUOLSDVOK11      
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie kont KG                              SIMG_CFMENUOLSDVOK15      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Realizacja przychodów                                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie realizacji przychodów dla typów pozycjSIMG_CFMENUOLSDERLTY      
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie wyszukiwania kont                      SIMG_CFMENUOLSDERLKO      
  |   |   |   |   |–   Business Add-In                                                            
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  BAdI dla zdarzeń specyficznych dla klienta (PSD_BADI_REVREC_001            
  |   |   |   |       |—–  BAdI dla wyświetlania dokumentów PODEV specyfSD_BADI_REVREC_002            
  |   |   |   |       |—–  Ustalanie dodatkowych kontroli dla aktywacji BADI_SD_FUNCTION_ACTdystryb.  
  |   |   |   |       |—–  Sterowanie aktualizacją ceny rozliczeniowej  BADI_SD_VPRS_UPDATE           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Określanie kont kontrolnych/zbiorczych                                     
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie tabel warunków                       SIMG_CFMENUOLSDOV62       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie katalogu pól                         SIMG_CFMENUOLSDOV60       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie kolejności dostępu                   SIMG_CFMENUOLSDOV67       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie rodz. warunków                       SIMG_CFMENUOLSDOV66       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie schematu ustal. kont                 SIMG_CFMENUOLSDOV65       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie schematu ustalania kont              SIMG_CFMENUOLSDOV68       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie kont KG                              SIMG_CFMENUOLSDOV64       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie alternatywnych kont zbiorczych      CFORFBTHKON               
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Określanie konta kasowego                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie tabel warunków                       SIMG_CFMENUOLSDOV71       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie katalogu pól                         SIMG_CFMENUOLSDOV73       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie kolejności dostępu                   SIMG_CFMENUOLSDOV74       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie rodz. warunków                       SIMG_CFMENUOLSDOV75       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie schematu ustal. kont                 SIMG_CFMENUOLSDOV76       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie schematu ustalania kont              SIMG_CFMENUOLSDOV78       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie kont KG                              SIMG_CFMENUOLSDOV77       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dekretacja dla działu gospodarczego                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie reguł według działu sprzedaży       SIMG_CFMENUOLSDOVF2       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie działu gospodarczego do zakładu i dziSIMG_CFMENUOLSDOVF0       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie działu gospodarczego dla działu sprzeSIMG_CFMENUOLSDOVF1       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Przydział miejsc powstawania kosztów                 SIMG_CFMENUOLSDOVF3   
  |   |   |   |—–  Przydział obszarów monitowania                       SIMG_CFMENUOLSDOVF6   
  |   |   |   |—–  Opracowanie klas zapotrzebowań dla kalkulacji i dekreSIMG_CFMENUORKKOVZG   
  |   |   |   |—–  Aktywacja funkcji sprzedaży i dystrybucji            OVACT                 
  |   |   |   |–   Automatyczne generowanie przepisów rozliczeniowych                         
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Wyświetlanie strategii automatycznego ustalania pSD_BF_ABRECH02      ego   
  |   |   |       |—–  Kolejności strategii dla automatycznego ustalaniaSD_BF_ABRECH03      owego 
  |   |   |
  |   |   |–   Kontrola dostępności i transfer zapotrzebowań                              
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Kontrola dostępności bazująca na usługach                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Tworzenie przedziałów dla obiektu zakresu numerówATPC01                    
  |   |   |   |   |—–  Aktywacja lokalnej kontroli ATP                  BF11                      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Transfer zapotrzebowania                                                   
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klas zapotrzebowań                  SIMG_CFMENUOLSDOVZG       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów zapotrzebowań              SIMG_CFMENUOLSDOVZH       
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie rodzajów zapotrzebowań z wykorzystaniemSIMG_CFMENUOLSDOVZI       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie procedury dla każdego typu linii harSIMG_CFMENUOLSDOV6Z       
  |   |   |   |   |—–  Blokowanie potwierdzenia ilości przy blokadzie doSIMG_CFMENUOLSDOVZ7       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie zapotrzebowań dla transferu zapotrzebSIMG_CFMENUOLSDOVB8       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie warunków zgłoszenia zapotrzebowania iSIMG_CFMENUOLSDOVB5       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Kontrola dostępności                                                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Kontrola dostępności wg logiki ATP i planowania wstępnego                  
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup kontrolnych                SIMG_CFMENUOLSDOVZ2           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie blokowania materiału dla innych SIMG_CFMENUOLSDOVZ1           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wartości domyślnej grupy kontrolSIMG_CFMENUOLSDOVZ3           
  |   |   |   |   |   |—–  Sterowanie kontrolą dostępności              SIMG_CFMENUOLSDOVZ9           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie procedury wg klasy zapotrzebowańSIMG_CFMENUOLSDOV9Z           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie procedury dla każdego typu liniiSIMG_CFMENUOLSDOV6Z           
  |   |   |   |   |   |—–  Określanie procedury dla każdego typu pozycjiSIMG_CFMENUOLSDOVZK           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie reguły kontroli przetwarzania zaPPPI_PO_334                   
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie ustawień domyślnych             SIMG_CFMENUOLSDOVZJ           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Kontrola dostępności kontyngentu                                           
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie procedury                        SIMG_CFMENUOLSDOV1Z           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie obiektu                         SIMG_CFMENUOLSDOV2Z           
  |   |   |   |   |   |—–  Określanie hierarchii                        SIMG_CFMENUOLSDOV3Z           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie okresów zużycia                 SIMG_CFMENUOLSDOV5Z           
  |   |   |   |   |   |—–  Sterowanie przypisaniem produktu             SIMG_CFMENUOLSDOV4Z           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie przebiegu procesu wg typu zapotrSIMG_CFMENUOLSDOV9Z           
  |   |   |   |   |   |—–  Przebieg procesu dla typu linii harmonogramu SIMG_CFMENUOLSDOV6Z           
  |   |   |   |   |   |—–  Umożliwienie zbiorczego przypisania obiektów SIMG_CFMENUOLPAOV7Z           
  |   |   |   |   |   |—–  Kontrola ustawień w przypisaniu obiektów     SIMG_CFMENUOLSDOV8Z           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Kontrola dostępności oparta na regułach                                    
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie operacji gospodarczej           SD_BF_ATP_APO01               
  |   |   |   |       |—–  Przypisanie operacji gospodarczej do rodzaju SD_BF_ATP_APO03               
  |   |   |   |       |—–  Aktywacja kopiowania cech dla podpozycji     ISMP/SAPMP/R3CDPXADM          
  |   |   |   |       |—–  Ustawianie sterowania RBA w typie pozycji                                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Business Add-Ins (BADI)                                                    
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  BAdI: Wybór dokumentów sprzedaży dla ponownego haSDV03V02_DBSYS_OPT        
  |   |   |       |—–  Implementacja: Alternatywny wybór dla odtworzeniaSDRQCR21_HDB_OPT          
  |   |   |       |—–  BAdI: Usuwanie grup dostaw w dokumencie SD       SD_DELIVERY_GROUP_DE      
  |   |   |
  |   |   |–   Harmonogram wysyłki i transportu                                           
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie harmonogramu wg rodzaju dokumentu sprzedSIMG_CFMENUOLSDOVLY   
  |   |   |   |—–  Definiowanie harmonogramu wg punktu wysyłkowego      SIMG_CFMENUOLSDOVLZ   
  |   |   |   |—–  Opracow. czasu pracy                                 SIMG_CFMENUOLSDARBEI  
  |   |   |   |—–  Opracow. czasu trwania                               SIMG_CFMENUOLSDDAUER  
  |   |   |
  |   |   |–   Sterow. inf. wyjśc.                                                        
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustalanie inf. wyjśc.                                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Określanie informacji wyjściowej przez technikę warunków                   
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Opracowanie określania inform. wyj. dla kontaktu handlowego                
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie tabel warunków               SIMG_CFMENUOLSDNKO02              
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie rodzajów informacji wyjściowySIMG_CFMENUOLSDNKO03              
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie kolejności dostępu           SIMG_CFMENUOLSDNKO04              
  |   |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie rodzaju inf. wyjściowej do roSIMG_CFMENUOLSDNKO05              
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie schematu ustalania informacjiSIMG_CFMENUOLSDNKO06              
  |   |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie schematu ustal. inf. wyjśc.  SIMG_CFMENUOLSDNKO07              
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Opracowanie określania informacji wyjściowej dla dok. sprzed.              
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie tabel warunków               SIMG_CFMENUOLSDNV02               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie rodzajów informacji wyjściowySIMG_CFMENUOLSDNV03N              
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie kolejności dostępu           SIMG_CFMENUOLSDNV04N              
  |   |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie rodzaju inf. wyjściowej do roSIMG_CFMENUOLSDNV05               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie schematu ustalania informacjiSIMG_CFMENUOLSDNV06N              
  |   |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie schematu ustal. inf. wyjśc.  SIMG_CFMENUOLSDNV07               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Opracowanie określania informacji wyjściowej dla faktur                    
  |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |       |—–  Opracowanie tabel warunków               SIMG_CFMENUOLSDNF02               
  |   |   |   |   |       |—–  Opracowanie rodzajów informacji wyjściowySIMG_CFMENUOLSDNF03               
  |   |   |   |   |       |—–  Opracowanie kolejności dostępu           SIMG_CFMENUOLSDNF04               
  |   |   |   |   |       |—–  Przypisanie rodzaju inf. wyjściowej do roSIMG_CFMENUOLSDNF05               
  |   |   |   |   |       |—–  Opracowanie schematu ustalania informacjiSIMG_CFMENUOLSDNF06               
  |   |   |   |   |       |—–  Przypisanie schematu ustal. inf. wyjśc.  SIMG_CFMENUOLSDNF07               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Przetwarzanie inf. wyjściowej i formularzy                                 
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie formularzy                      SIMG_CMMENUOLSDNFF            
  |   |   |   |       |—–  Przypisanie tekstów formularzy               SIMG_CFMENUOLSDNF3            
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustalanie strategii komunikacyjnej                   SIMG_GTFMCCOMMHIER    
  |   |   |   |—–  Definiowanie wymagań                                 SIMG_CFMENUOLSDV/27   
  |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów wydruku                      SIMG_CFMENUOLSDVP01   
  |   |   |   |–   Sortowanie artykułów                                                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Warianty sortowania                              /BEV1/EMDASV              
  |   |   |   |   |—–  Sortowanie artykułów: Dokumenty sprzedaży        /BEV1/EMFAS1              
  |   |   |   |   |—–  Sortowanie artykułów: Dokumenty wysyłki          /BEV1/EMFAS2              
  |   |   |   |   |—–  Sortowanie artykułów: Grupy                      /BEV1/EMFAS3              
  |   |   |   |   |—–  Sortowanie artykułów: Faktury                    /BEV1/EMFAS4              
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Inicjowanie wysyłki                                                        
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie wariantów dla rozpoczęcia wysyłki   SIMG_CFMENUOLSDOVNN       
  |   |   |       |—–  Definiowanie zadań w tle dla inicjalizacji wysyłkSIMG_CFMENUOLSDOVNM       
  |   |   |
  |   |   |–   Ustalanie materiału                                                        
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracowanie warunków wstępnych dla ustalania materiałSIMG_CFMENUOLSDOV13   
  |   |   |   |—–  Przypisanie schematów rodzajów dokumentów sprzedaży  SIMG_CFMENUOLSDOV14   
  |   |   |   |—–  Definiowanie powodów substytucji                     SIMG_CFMENUOLSDOVRQ   
  |   |   |
  |   |   |–   Dynamiczna propozycja produktu                                             
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie procedury ustalania cen klientów dla proSD_BF_PRODVOR002      
  |   |   |   |—–  Definiowanie procedury ustalania cen dla propozycji pSD_BF_PRODVOR003      
  |   |   |   |—–  Przypisanie proc. ust. cen dla dok. dla prop. produktSD_BF_PRODVOR004      
  |   |   |   |—–  Opracowanie tabeli pochodzenia dla propozycji produktSD_BF_PRODVOR005      
  |   |   |   |—–  Definiowanie schematu propozycji produktu i ustalanieSD_BF_PRODVOR006      
  |   |   |   |—–  Opracowanie ustalania schematu (w tle) dla propozycjiSD_BF_PRODVOR007      
  |   |   |   |—–  Opracowanie ustalania schematów (online) dla propozycSD_BF_PRODVOR008      
  |   |   |
  |   |   |–   Przypisanie GTIN                                                           
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracowanie katalogu pól                             EANC_0001             
  |   |   |   |—–  Opracowanie tabel warunków                           EANC_0002             
  |   |   |   |—–  Opracowanie kolejności dostępu                       EANC_0003             
  |   |   |   |—–  Opracowanie rodzajów warunków                        EANC_0004             
  |   |   |   |—–  Opracowanie schematu ustalania                       EANC_0005             
  |   |   |   |—–  Przypisanie schematu do rodzaju dokumentu            EANC_0006             
  |   |   |   |—–  Opracowanie rodzajów wariantów GTIN                  EANC_0007             
  |   |   |   |—–  Opracowanie listy warunków                           EANC_0008             
  |   |   |
  |   |   |–   Sprzedaż produktów dodatkowych                                             
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie schematu ustalania dla sprzedaży prod. dSIMG_CMMENUOLSDCS1A   
  |   |   |   |—–  Opracowanie procedury ustal. cen klienta/dok. dla sprSIMG_CMMENUOLSDCS3    
  |   |   |   |—–  Definiowanie i przypisanie profilu sprzedaży prod. doSIMG_CMMENUOLSDCS2    
  |   |   |
  |   |   |—–  Lista/wykluczenie                                        SIMG_CMMENUOLSDFA   
  |   |   |–   Ustalanie partnera                                                         
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie ustalenia partnera                      SIMG_SD_PARTNER       
  |   |   |
  |   |   |–   Sterowanie tekstem                                                         
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów tekstu                         SIMG_CFMENUOLSDGOTX   
  |   |   |   |—–  Definiowanie kolejności dostępów przy ustalaniu tekstSIMG_CFMENUOLSDGOTX   
  |   |   |   |—–  Definiowanie i przypisanie procedur określania tekstóSIMG_XXMENUOLSDVOTX3  
  |   |   |
  |   |   |–   Protokół niekompletności                                                   
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie procedur niekompletności                SIMG_CFMENUOLSDOVA2   
  |   |   |   |—–  Przypisanie procedur niekompletności                 SIMG_CFMENUOLSDVUA2   
  |   |   |   |—–  Definiowanie grup statusu                            SIMG_CFMENUOLSDOVA0N  
  |   |   |
  |   |   |–   Zarządzanie kredytem/ryzykiem                                              
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustawienia wstępne dla zarządzania kredytem/ryzykiem                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Wprowadzanie ustawień wstępnych                  SIMG_CFMENUOLSDECT        
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie aktywnego żądania na typ pozycji    SIMG_CFMENUOLSDOVA7       
  |   |   |   |   |–   Opracowanie uprawnień                                                      
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie klas wartości dokumentu         SIMG_CFMENUOLSDOVBC           
  |   |   |   |       |—–  Przypisanie obszaru kontroli kredytowej      SIMG_CFMENUOLSDOVBD           
  |   |   |   |       |—–  Opracowanie uprawnień                        BERECHTIGUNGEN_N              
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zarządzanie ryzykiem dla żądań                                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie form zabezpieczenia                 SIMG_CFMENUOLSDOVFD       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie i przypisanie procedury zabezpieczenSIMG_CFMENUOLSDOVX        
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zarządzanie kredytem                                                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup kredytowych                    SIMG_CFMENUOLSDOVA6       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie dokumentów sprzedaży i dokumentów dosSIMG_CFMENUOLSDOVAD       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie automatycznej kontroli kredytu      SIMG_CFMENUOLSDOVA8       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Proste sprawdzanie limitu kredytu                    SIMG_CFMENUOLSDOVAK   
  |   |   |
  |   |   |–   SEPA                                                                       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Aktywacja SEPA                                       SIMG_CFMENUOLSDSEPA   
  |   |   |   |—–  Opracowanie warunków płatności                       SIMG_CFMENUORFBOBB8   
  |   |   |   |—–  Tworzenie form płatności dla określonego kraju dla obACAPPY_V_T042LZ_OB    
  |   |   |   |—–  Definiowanie procedur niekompletności                SIMG_CFMENUOLSDOVA2   
  |   |   |   |—–  Przypisanie procedur niekompletności                 SIMG_CFMENUOLSDVUA2   
  |   |   |   |—–  Definiowanie grup statusu                            SIMG_CFMENUOLSDOVA0N  
  |   |   |
  |   |   |–   Numery seryjne                                                             
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracow. kryteriów dla zarządz. numerami seryjnymi w DI_0PCS1            
  |   |   |   |—–  Centralne parametry sterujące dla numeru seryjnego   SIMG_CFMENUOLSDOIS1   
  |   |   |   |—–  Określanie profili numerów seryjnych                 SIMG_CFMENUOLSDOIS2   
  |   |   |
  |   |   |–   Trasy                                                                      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Definicja trasy                                                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie sposobu transportu                  EHS_TVTR                  
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów wysyłki                    SIMG_CFMENUOLSD0VTA       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie węzła transportowego                SIMG_CFMENUOLSD0VTD       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie trasy i odcinka                     SIMG_CFMENUOLSD0VTC       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie odcinków tras                        SIMG_CFMENUOLSD0VTE       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustalanie trasy                                                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie stref transportu                    SIMG_CFMENUOLSDOVR1       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie kraju i strefy transportu dla miejscaSIMG_CFMENUOLSDOVL7       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup transportowych                 SIMG_CFMENUOLSDOVSY       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup wagowych                       SIMG_CFMENUOLSDOVS8       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie ustalania trasy                      SIMG_CFMENUOLSD0VRF       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie nowego ustalania trasy wg rodzaju doSIMG_CFMENUOLSDOVLO       
  |   |   |   |   |—–  Definiow. dozwolonej trasy rzeczywistej wg trasy SIMG_CFMENUOLSDOVLR       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustalanie planu trasy                                                      
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Harmonogramowanie planu trasy dla punktu wysyłkowW_DF_LT_0510              
  |   |   |       |—–  Harmonogramowanie rozkładu jazdy trasy dla rodzajSIMG_CMMENUOLSDFLRF1      
  |   |   |       |—–  Harmonogramowanie rozkładu jazdy trasy dla rodzajSIMG_CMMENUOLSDFLRF2      
  |   |   |
  |   |   |–   Kolejne działania                                                          
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawianie standardowego Workflow dla listy działań  SD_BF_FOLGAKTIV       
  |   |   |   |—–  Przypisanie kolejnych działań do listy działań       SD_BF_AKTIV2          
  |   |   |
  |   |   |–   Dodatkowe funkcje dot. materiału                                           
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Konfiguracja i aktywacja rozszerzonego wyszukiwania zW_CS_015              
  |   |   |   |—–  Konfigurowanie i aktywacja wglądu materiału          W_CS_007              
  |   |   |   |–   Rozszerzenia poprzez Business Add-Ins                                      
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Business Add-Ins dla wglądu materiału                                      
  |   |   |           |
  |   |   |           |—–  BAdI: Specyficzny dla klienta wgląd materiałuW_CS_BADI_015                 
  |   |   |           |—–  BAdI: Rozszerzenie wglądu materiału za pomocąW_CS_BADI_019                 
  |   |   |           |—–  BAdI: Ustalanie alternatywnych materiałów    W_CS_BADI_001                 
  |   |   |           |—–  BAdI: Ustalanie materiałów w ramach sprzedażyW_CS_BADI_002                 
  |   |   |           |—–  BAdI: Ustalanie materiałów w ramach sprzedażyW_CS_BADI_003                 
  |   |   |           |—–  BAdI: Ustalanie materiałów w ramach sprzedażyW_CS_BADI_004                 
  |   |   |           |—–  BAdI: Obliczanie marży pokrycia              W_CS_BADI_005                 
  |   |   |           |—–  BAdI: Ustalanie informacji dot. zapasu       W_CS_BADI_006                 
  |   |   |
  |   |   |–   Business Add-Ins (BADI)                                                    
  |   |       |
  |   |       |—–  Ustalanie dodatkowych kontroli dla aktywacji funkcji BADI_SD_FUNCTION_ACT  
  |   |
  |   |–   Sprzedaż                                                                   
  |   |   |
  |   |   |–   Dokumenty sprzedaży                                                        
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Nagłówek dokumentu sprzedaży                                               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów dokumentów sprzedaży       SIMG_CFMENUOLSDVOV8       
  |   |   |   |   |—–  Konwersja języka dla każdego rodzaju dokumentu spSIMG_CFMENUOLSDOVA3       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dla dokumentów sprzSIMG_CFMENUOLSDVN01F      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów zamówień                   SIMG_CFMENUOLSDOVSB       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie powodów zlecenia                    SIMG_CFMENUOLSDOVAU       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wskaźnika użycia                    SIMG_CFMENUOLSDOVA4       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie obszaru zbytu i rodzajów dokumentów  SIMG_CFMENUOLSDOVAZ       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Pozycja dokumentu sprzedaży                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów pozycji                       SIMG_CFMENUOLSDVOV7       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup typów pozycji                  SIMG_CFMENUOLSDOVAW       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wartości domyślnych dla rodzaju towaSIMG_CFMENUOLSDVOVA       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zastosowania typów pozycji          SIMG_CFMENUOLSDOVVW       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie typów pozycji                        SIMG_CFMENUOLSDVOV4       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie powodów odrzucenia                  SIMG_CFMENUOLSDOVAG       
  |   |   |   |   |—–  BAdI: Integracja zewnętrznego planowania zleceń pBADI_SLS_ITEM_DIRECT      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Linie harmonogramu                                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów linii harmonogramu            SIMG_CFMENUOLSDVOV6       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie typów linii harmonogramu             SIMG_CFMENUOLSDVOV5       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Wersje zlecenia klienta                                                    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie wersji zlecenia klienta               SIMGMPWSD_OMILL_VS        
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie cech komunikatów systemowych        SIMGMPWSD_MILL_T160       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie Workflow dla wersji zlecenia klienta SIMGMPWSD_MILL_OOCU       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Usługi serwisowe dla klienta                                               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Oferta serwisowa/Fakturowanie wg zapotrzebowania                           
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Profile dla fakturowania wg zapotrzebowania/tOSD5_ODP1                     
  |   |   |   |   |   |—–  Kontrola ustawień profili                    OLIA_ODP2                     
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie przyczyn podziału               OLIA_ODP3                     
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie warunków do rodzajów dokumentów sOLIA_ODP4                     
  |   |   |   |   |   |–   Ustawienia dla os. przetwarzającej żądanie faktury                         
  |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie kategorii                   PRS_DEF_CATEGORIES                
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie sterowania procesem         PRS_DEF_PRC_CTRL                  
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie wskaźników                  PRS_SETUP_METRICS                 
  |   |   |   |   |       |—–  Wybór cech procesora pozycji dynamicznychPRS_SEL_CHAR_DIP                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Przetwarzanie zwrotów i napraw                                             
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie schematu napraw                 SIMG_CFMENUOLSDVORP           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie etapów napraw                   SIMG_CFMENUOLSDVORV           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Kontrakty                                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Kontrakt grupowy                                                           
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Definiowanie warunków referencji grupowej                                  
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów dokumentów sprzedażSIMG_CFMENUOLSDVORB               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie schematów refer.            SIMG_CFMENUOLSDVORS               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Aktywacja workflow dla kontraktów grupowych                                
  |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |       |—–  Aktywacja łączenia zdarzeń               SIMG_CFMENUOLSDSWE2               
  |   |   |   |   |       |—–  Opracowanie przypisania wykonawcy        SIMG_CFMENUOLSDPFTC               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Kontrakt wartościowy                                                       
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie rodzaju kontraktu wartościowego iSIMG_CFMENUOLSDVOV8           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów pozycji dla kontr. wart. iSIMG_CFMENUOLSDXVOV7          
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup typ. pozycji dla kontraktu SIMG_CFMENUOLSDOVAW           
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie typów pozycji kontr. wart. i zlecSIMG_CFMENUOLSDVOV4           
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie rodz. warunków                   SIMG_CFMENUOLSDXV/06          
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie i def. schematu kal. cen dla kontSIMG_CFMENUOLSDKALK           
  |   |   |   |   |   |—–  Sterowanie kopiowania dla kontraktu wartościoSIMG_CFMENUOLSDXVTAA          
  |   |   |   |   |   |—–  Zakresy numerów dla modułów asortymentu kontrSIMG_CMMENUOLSDXWSN1          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Dane umowy                                                                 
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie profilu umowy                   SIMG_CFMENUOLSDVOVR           
  |   |   |   |       |—–  Defin. kateg. okr. ważn.                     SIMG_CFMENUOLSDVOVO           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie reguł dla określania daty       SIMG_CFMENUOLSDVOVP           
  |   |   |   |       |–   Sterowanie wypowiedzeniem                                                  
  |   |   |   |           |
  |   |   |   |           |—–  Definiowanie powodów wypowiedzenia       SIMG_CFMENUOLSDVOVQ               
  |   |   |   |           |—–  Definiowanie procedur wypowiedzenia      SIMG_CFMENUOLSDVOVM               
  |   |   |   |           |—–  Definiowanie reguł wypowiedzenia         SIMG_CFMENUOLSDVOVL               
  |   |   |   |           |—–  Przypisanie reguł i procedur wypowiedzeniSIMG_CFMENUOLSDVOVN               
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Plany dostaw ze zleceniami                                                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Sterowanie przyjęciem EDI                                                  
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie zleceniodawcy dla zleceń do kontrSIMG_CFMENUOLSDOVAIX          
  |   |   |   |   |   |—–  Definiow. specj. cech dla umów termin. ze zleSIMG_CFMENUOLSDOVA9X          
  |   |   |   |   |   |—–  Opracow. profili toler. dla harm. dost. i harSIMG_CFMENUOLSDESDP           
  |   |   |   |   |   |—–  Specyficzne dla klienta oznaczenie pól dodatkSIMG_CFMENUOLSDESDF narzowej  
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie przedziałów dostawy             SIMG_CFMENUOLSDOVAJX          
  |   |   |   |   |   |—–  Definiow. cech specjalnych odnośnie zewnętrznSIMG_CFMENUOLSDOVD0X          
  |   |   |   |   |   |—–  Defin. cech specjal. dla procedury fakt. korySIMG_CFMENUOLSDOVD1X          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów linii harmonogramu         SIMG_CFMENUOLSDOVAB       
  |   |   |   |   |—–  Opracow. plan. harm. dostaw i reguł podz. zl. do SIMG_CFMENUOLSDVOZP       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie i przypisanie reguł dla blokowania      SIMG_CFMENUOLSDOVAS   
  |   |   |   |—–  Definiowanie komunikatów dla zmiennych               SIMG_CFMENUOLSDOVAH   
  |   |   |   |—–  Definiowanie i przypisanie profilu statusu           SIMG_CFMENUOLSDBS02   
  |   |   |   |—–  Definiowanie statusu dla wyświetlania na ekranie przeSD_SLS_STATUSANZ      
  |   |   |   |—–  Definiowanie wyświetlania cech dla ekranu przeglądu  SD_SLS_MERKMALSANZ    
  |   |   |   |–   Szybkie wprowadzanie cech w dokumentach sprzedaży                          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grupy transakcji do wyświetlania cecISMP/SAPMP/V_VBMUEH       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyświetlania cech dla ekranu przegląISMP/SAPMP/SD_MUEBS       
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie szybkiego wprowadzania wartości cech  ISMP/SAPMP/SD_TVAK1       
  |   |   |   |   |—–  Przejmowanie wartości cech z rekordu informacyjneMPWSD_MILL_GPOSTYP        
  |   |   |   |   |—–  Anulowanie grupy globalnej/lokalnej              ISMP/SAPMP/SD_TVAK_2      
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie uzgodnionej daty dostawy                SIMG_CFMENUOLSDLIEF   
  |   |   |   |—–  Definiowanie wyszukiwania pełnotekstowego dla klientaV_TVAK_FCS            
  |   |   |   |–   Business Add-Ins (BADI)                                                    
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  BAdI: Rozszerzenia dla ustalania dokumentów referBADI_SD_REF_DOC_CUST      
  |   |   |       |—–  BAdI: Przetwarzanie listy dokumentów referencyjnyBADI_SD_SALES_CHECK_      
  |   |   |       |—–  BAdI: Dostarczanie dodatkowych stron zakładki (naBADI_SLS_HEAD_SCR_CU      
  |   |   |       |—–  BAdI: Dostarczanie dodatkowych stron zakładki (poBADI_SLS_ITEM_SCR_CU      
  |   |   |       |—–  BAdI: Określanie reguły przypisania dla pola na lBADI_SW_DO_ASSIGNMEN      
  |   |   |       |—–  BAdI: Definiowanie kolejności wyboru             BADI_SW_SELECTION_SE      
  |   |   |       |—–  BAdI: Definiowanie autoryzacji dla kart płatniczyBADI_SLS_CCARD_AUTH       
  |   |   |
  |   |   |—–  Opracowanie sterowania kopiowaniem dla dokumentów sprzedaSIMG_CMMENUOLSDVB   
  |   |   |—–  Opracowanie wyświetlania typu daty i okresów             SIMG_CFMENUOLSDVDF1 
  |   |   |–   Przetwarzanie opakowań zwrotnych                                           
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawienia podstawowe do przetwarzania opakowań zwrot                      
  |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów ster. do przetwarzania opakow/SAPMP/SDLEIHGUT      
  |   |   |
  |   |   |–   Rozszerzone przetwarzanie zwrotów                                          
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Aktywacja rozszerzonego przetwarzania zwrotów dla rodMSR_SD_BAS_MAIN_RO    
  |   |   |   |—–  Aktywacja rozszerzonego przetwarzania zwrotów dla rodMSR_SD_BAS_MAIN_CMR   
  |   |   |   |—–  Aktywacja rozszerz. przetwarz. zwrotów dla rodz. zlecMSR_SD_BAS_MAIN_SDF p.
  |   |   |   |—–  Definiowanie układu ekranu dla zlecenia zwrotu       MSR_SFAC              
  |   |   |   |—–  Ustalanie rodzaju zapotrzebowania dla niewycenionego MSR_SD_TVEPZ_BEDART   
  |   |   |   |—–  Aktywacja i zmiana nazwy kolejnych czynności         MSR_FU_ACTIVITY       
  |   |   |   |—–  Aktywacja i zmiana nazwy sterowania zwrotem należnoścMSR_REFUND_ACTIVITY   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla ID procesu rozszerzoMSR_SNUM_1            
  |   |   |   |—–  Definiowanie przyczyn zwrotu dla zwrotów klienta     MSR_SD_DEF_RET_RSN    
  |   |   |   |—–  Definiowanie klucza zwrotu należności                MSR_SD_DEF_REFUNDCOD  
  |   |   |   |—–  Konfiguracja wartości domyślnych dla kluczy zwrotu naMSR_SD_DEF_RFNDVALUE  
  |   |   |   |—–  Konfig. wartości domyślnych dla kluczy zwrotu należnoMSR_SD_DEF_RFNDCUST   
  |   |   |   |—–  Konfiguracja wartości domyślnych dla zleceń zwrotów  MSR_SD_RO_PROPOSAL    
  |   |   |   |—–  Określanie zakładów wymagających kontroli zatwierdzeńMSR_SD_DEF_PLNTS_APP  
  |   |   |   |—–  Definiowanie ustawień na poziomie mandanta           MSR_GENERAL           
  |   |   |   |—–  Przypisanie rodzajów płatności do rodzajów zlecenia zMSR_SD_AGENCY         
  |   |   |   |–   Kolejne dokumenty                                                          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Określanie rodzajów ruchu dla natychmiastowego prMSR_ATTRIB_DEF_MOVE       
  |   |   |   |   |—–  Określanie rodzajów zapasów dla przesunięć magazyMSR_ATTRIB_DEF_STOCK      
  |   |   |   |   |—–  Określanie składów dla kolejnych czynności       MSR_ATTRIB_DEF_LOCAT      
  |   |   |   |   |—–  Określanie rodzajów kolejnych dokumentów dla zwroMSR_MAP_TYPE_RO_DOCS      
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie przyczyn zwrotów do dostawcy do przycMSR_SD_MAP_RET_PUR        
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustawienia naprawy jako kolejnej czynności                                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie ustawień dla naprawy warsztatowej jako MSR_INT_RO                
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie ustawień dla zewnętrznej naprawy jako kMSR_EXT_RO                
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Inspekcja materiału                                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Ustawienia podstawowe                                                      
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla wyniku kontr/SPE/RETINSPNO                
  |   |   |   |   |   |—–  Określanie i konfiguracja katalogu dla kluczaMSR_INSP_INSPCODES            
  |   |   |   |   |   |—–  Określanie katalogu i grupy kodów dla inspekcMSR_INSP_CAT_USAGE            
  |   |   |   |   |   |—–  Ustalanie katalogu i grupy kodów dla inspekcjMSR_INSP_CAT_USAGECU          
  |   |   |   |   |   |—–  Konfiguracja uprawnienia do kolejnych czynn. MSR_INSP_USERPROF             
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie blokad dla kolejnych czynności  MSR_INSP_FUP_BLOCK            
  |   |   |   |   |   |—–  Konfiguracja ustawień wydruku                MSR_INSP_PRINTING             
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie układu ekranu dla inspekcji mateMSR_INSP_SFAC                 
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Rozszerzenia dla przetwarz. danych inspMSR_INSP_BADI                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Integracja zarządzania magazynem                                           
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie typu magazynu                   SIMG_CFMENUOLMLOML4           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie sekcji magazynu                 SIMG_CFMENUOLMLOML6           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie strategii FIFO za pomocą priorytMSR_INSP_WMS_FIFO             
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów ruchów                 MSR_INSP_WMS_MOVTYPE          
  |   |   |   |   |   |—–  Aktywowanie wyszukiwania typu magazynu       SIMG_CFMENUOLMLOMLY           
  |   |   |   |   |   |—–  Aktywowanie wyszukiwania sekcji magazynowych SIMG_CFMENUOLMLOMLZ           
  |   |   |   |   |   |—–  Aktywowanie wyszukiwania typu miejsca składowSIMG_CFMENUOLMLOMM1           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  BAdI: Rozszerzenia dla przetwarz. danych inspekcjMSR_INSP_BADI             
  |   |   |   |   |—–  BAdI: Rozszerzenie dla tworzenia zlecenia transpoMSR_INSP_WM_TO_ITEM       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Archiwizacja                                                               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Konfiguracja archiwizacji zwrotów klienta        MSR_ARCH_CUST_RET         
  |   |   |   |   |–   Business Add-Ins (BADI)                                                    
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Rozszerzenie dla programu wstępnego arcMSR_TRC_ARCH_PREPROC          
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Rozszerzenie dla programu zapisu archiwMSR_TRC_ARCH_WRITE            
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Rozszerzenie dla programu usuwania archMSR_TRC_ARCH_DELETE           
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Rozszerzenie dla programu pon. wczyt. aMSR_TRC_ARCH_RELOAD           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Business Add-Ins (BADI)                                                    
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  BAdI: Konfiguracja ustawień i kontroli dla danychMSR_TRC                   
  |   |   |       |—–  BAdI: Zmiana danych zwrotu i blokady faktury w zlMSR_SD_SALES              
  |   |   |       |—–  BAdI: Zmiana danych dla kolejnych dokumentów, któMSR_LFE             autom.
  |   |   |       |—–  BAdI: Rozszerzenie list monitora dostawy         LE_SHP_WS_MONITOR_OU      
  |   |   |       |—–  BAdI: Rozszerzenie zwrotu należności za zwroty   MSR_REFUND                
  |   |   |
  |   |   |–   Listy                                                                      
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawianie aktualizacji indeksu partnera             SIMG_CFMENUOLSDTVINP  
  |   |   |   |—–  Ustawianie aktualizacji indeksu pozycji              SIMG_CFMENUOLSDTVINM  
  |   |   |   |—–  Definiowanie kryteriów wyboru                        SIMG_CFMENUOLSDSELKR  
  |   |   |   |—–  Definiow. wyświetlania listy rob. oczekiw. ceny klienSIMG_CFMENUOLSDVOKF   
  |   |   |   |–   Zoptymalizowane listy                                                      
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Aktywacja zoptymalizowanych raportów             V_TVROPT                  
  |   |   |       |—–  BAdI: Dostosowanie wyniku wyboru                 BADI_SDOC_WRAPPER         
  |   |   |       |—–  BAdI: Dostosowanie wyniku wyboru (dostęp zbiorczyBADI_SDOC_WRAPPER_MA      
  |   |   |       |—–  BAdI: Dodawanie przycisków                       BADI_SDOC_VIEW_CUS_F      
  |   |   |
  |   |   |–   Zwracany towar                                                             
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Rodzaje dokumentów dla zwracanych towarów            /BEV1/SRBLG           
  |   |   |   |—–  Klucz analizy                                        /BEV1/SRBEF           
  |   |   |   |—–  Dalsze klucze analizy                                /BEV1/SRBF            
  |   |   |   |—–  Klucz ustalania ceny                                 /BEV1/SRVS            
  |   |   |   |—–  Przypisanie klucza analizy do typów pozycji          /BEV1/SRBSTY          
  |   |   |   |—–  Przypisanie pola: Zlecenie -> ruch materiałowy       /BEV1/SR_MP_MT_M      
  |   |   |   |—–  Odbiorca ekspresowego e-maila z przetwarzania w tle  /BEV1/SR_MAIL         
  |   |   |   |—–  Rozlewaczka                                          /BEV1/SRABF           
  |   |   |   |—–  Zawartość                                            /BEV1/SRINH           
  |   |   |   |—–  Zamknięcie kega                                      /BEV1/SRKV            
  |   |   |
  |   |   |–   Zlecenia odbioru ładunku częściowego                                       
  |   |       |
  |   |       |—–  Define Permissible Order Types                       /BEV1/TSSVBZB         
  |   |       |—–  Select Sales Documents                               /BEV1/TSSVBEL2        
  |   |       |—–  Select Fields for Document Header/Item Display       /BEV1/TSSVBFL         
  |   |
  |   |–   Handel zagraniczny/cło                                                     
  |   |   |
  |   |   |–   Ustawianie zakresów numerów                                                
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ogólny proces importu/eksportu                       SIMG_CFMENUOLSDXEIP   
  |   |   |   |—–  Kontrola ustawowa                                    SIMG_CFMENUOLSDGENE   
  |   |   |   |—–  Transakcja dok.                                      SIMG_CFMENUOLSDXAKK   
  |   |   |   |–   Wydruk dokumentów handlu zagr.                                             
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Deklaracja eksport.                              SIMG_CFMENUOLSDXAAM       
  |   |   |       |—–  Dokument ATR                                     SIMG_CFMENUOLSDXATR       
  |   |   |       |—–  EUR1-Dokument                                    SIMG_CFMENUOLSDXAEU       
  |   |   |       |—–  Dokument T                                       SIMG_CFMENUOLSDXATD       
  |   |   |
  |   |   |–   Sterowanie ogólne                                                          
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawianie menu                                      FT_ALLGEMEIN_002      
  |   |   |
  |   |   |–   Sterowanie danymi handlu zagr. w dokumentach MM i SD                       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Procedura niekompletności dla danych handlu zagr.    SIMG_CFMENUOLSDVI29   
  |   |   |   |—–  Dane handlu zagr. w dokumentach MM i SD              SIMG_CFMENUOLSDVI49   
  |   |   |   |—–  Ekrany importu w dokumencie zaopatrz.                SIMG_CFMENUOLSDOMGT   
  |   |   |   |—–  Rozszerzone sterowanie dok. import.                  SIMG_CFMENUOLSDVII5   
  |   |   |   |—–  Customer-Exits: wartości domyślne dla danych handlu zSIMG_CFMENUOLSDVI96   
  |   |   |
  |   |   |–   Dane podstawowe dla handlu zagr.                                           
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Kraje dla handlu zagr./cło                           SIMG_CFMENUOLSDVI78   
  |   |   |   |—–  Długość statystycznego kodu materiału/import-numer koSIMG_CFMENUOLSDVI68   
  |   |   |   |—–  Sekcje w znaczeniu prawa celnego                     SIMG_CFMENUOLSDVI43   
  |   |   |   |—–  Przypisanie rozdziałów do sekcji                     SIMG_CFMENUOLSDVI44   
  |   |   |   |—–  Definiow. statyst. kodów mater./import-numer kodu dlaSIMG_CFMENUOLSDOVE1   
  |   |   |   |—–  Opracowanie haseł dla statystycznego nr towarów / nr SIMG_CFMENUOLSDVISW   
  |   |   |   |—–  Nowe przypis. klucza stat. kodu mat. w numerze kodu iSIMG_CFMENUOLSDVI45   
  |   |   |   |—–  Definiowanie grup materiałów dla importu/eksportu    SIMG_CFMENUOLSDOVE8   
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów transakcji handl. i wartości doSIMG_CFMENUOLSDOVE5   
  |   |   |   |—–  Definiowanie procedur i wartości domyślnej           SIMG_CFMENUOLSDOVE6   
  |   |   |   |—–  Dozwolone kombinacje: Rodzaj transakcji gosp. – definSIMG_CFMENUOLSDVEGK   
  |   |   |   |—–  Definiowanie numerów PRODCOM/GP                      SIMG_CFMENUOLSDVE47   
  |   |   |   |–   Sterowanie/nowe przypis. klucza                                            
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie krajów referenc. dla nowego przypis.SIMG_CFMENUOLSDVI61       
  |   |   |       |—–  Nowe przypis. klucza stat. kodu mat. w numerze koSIMG_CFMENUOLSDVI45       
  |   |   |       |—–  Zamiana transakcji eksportowej w rodz. transakcjiSIMG_CFMENUOLSDVI47       
  |   |   |       |—–  Zamiana procedury eksportowej w importową        SIMG_CFMENUOLSDVI50       
  |   |   |       |—–  Zamiana urzędu celnego eksport. na urząd celny imSIMG_CFMENUOLSDVI48       
  |   |   |       |—–  Zamiana sposobu transportu eksport. na import.   SIMG_CFMENUOLSDVI46       
  |   |   |
  |   |   |–   Dane transportu                                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie urzędów celnych                         SIMG_CFMENUOLSDOVE2   
  |   |   |   |—–  Definiowanie sposobu transportu                      SIMG_CFMENUOLSDOVE3   
  |   |   |   |—–  Defin. dozwolonych kombinacji: sposób transportu – puSIMG_CFMENUOLSDOVI76  
  |   |   |   |—–  Wartości domyślne dla danych nagłówka handlu zagr.   SIMG_CFMENUOLSDOVI95  
  |   |   |   |—–  Definiow. wartości domyślnych dla zamówienia przesuniSIMG_CFMENUOLSDVI70   
  |   |   |
  |   |   |–   Specyficzne dane dla przetwarzania cła                                     
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie numerów CAS                             SIMG_CFMENUOLSDVI36   
  |   |   |   |—–  Sterowanie symulacją importu                         SIMG_CFMENUOLSDVI37   
  |   |   |   |—–  Definiowanie i przypisanie grup krajów               SIMG_CFMENUOLSDVILG   
  |   |   |   |—–  Definiowanie kodu dla kontyngentów celnych           SIMG_CFMENUOLSDVE48   
  |   |   |   |—–  Opracowanie numerów kontyngentu – cło                SIMG_CFMENUOLSDVINK   
  |   |   |   |—–  Definiowanie kodu dla produktów farmaceutycznych     SIMG_CFMENUOLSDVE49   
  |   |   |   |—–  Definiowanie kodu dla antydumpingu                   SIMG_CFMENUOLSDVE76   
  |   |   |   |—–  Definiowanie kodu dla preferencji (PAC)              SIMG_CFMENUOLSDVE75   
  |   |   |   |—–  Opracowanie numerów pułapu                           SIMG_CFMENUOLSDVINP   
  |   |   |   |—–  Opracowanie wyszukiw. kodu dla kontyngentów celnych  SIMG_CFMENUOLSDVE79   
  |   |   |   |—–  Definiowanie wyszukiw. kodu dla produktów farmaceutycSIMG_CFMENUOLSDVI31   
  |   |   |   |—–  Definiowanie wyszukiw. kodu dla antydumpingu         SIMG_CFMENUOLSDVI32   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zwolnienia od cła i wyszukiwania kodu prSIMG_CFMENUOLSDVI33   
  |   |   |   |—–  Definiowanie preferencyjnej stawki celnej i wyszukiwaSIMG_CFMENUOLSDVI34   
  |   |   |   |—–  Definiowanie stawki kraju spoza UE i kodu preferencjiSIMG_CFMENUOLSDVI35   
  |   |   |   |—–  Definiowanie dodatkowego oznaczenia celnego          SIMG_CFMENUOLSDVI89   
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju środków transportu              SIMG_CFMENUOLSDVIZB   
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju zapewnienia ident.              SIMG_CFMENUOLSDVIZN   
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju pakunku                         SIMG_CFMENUOLSDVIZP   
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów rekordów ceł dla odczytu z plikSIMG_CFMENUOLSDVIUC   
  |   |   |
  |   |   |–   Oficjalne dokumenty/zaświadczenia/dowody/zezwolenia                        
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracowanie numerów zezwoleń i uprawnień             SIMG_CFMENUOLSDVI54   
  |   |   |   |—–  Definiowanie władz dla dokumentów                    SIMG_CFMENUOLSDVI39   
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodz. dokumentów preferenc.             SIMG_CFMENUOLSDVI40   
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodz. dowodu                            SIMG_CFMENUOLSDVI41   
  |   |   |   |—–  Definiow. rodz. dokumentów wstępnych                 SIMG_CFMENUOLSDVI42   
  |   |   |   |—–  Opracowanie wyszukiwania dla dokumentów importu      SIMG_CFMENUOLSDVI38   
  |   |   |
  |   |   |—–  Obliczanie wartości statystycznej                                            
  |   |   |–   Wydruk/komunikacja                                                         
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie formularzy                              OHAARGD001            
  |   |   |   |—–  Przypisanie formularzy/programów do faktur eksport.  SIMG_CFMENUOLSDV/83   
  |   |   |   |–   Sterowanie dokumentami handlu zagranicznego                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodz. dokumentów preferenc.         SIMG_CFMENUOLSDVI40       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodz. dowodu                        SIMG_CFMENUOLSDVI41       
  |   |   |   |   |—–  Definiow. rodz. dokumentów wstępnych             SIMG_CFMENUOLSDVI42       
  |   |   |   |   |—–  Sterowanie komunikatami handlu zagr.             SIMG_CMMENUOLSDVED1       
  |   |   |   |   |—–  Sterowanie danymi formularza                     FT_MELDUNGEN_0004         
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Customer-Exits: sterowanie wydrukiem                 SIMG_CFMENUOLSDVEB9   
  |   |   |   |—–  EDI: opracowanie numerów identyfikacyjnych cła dla klSIMG_CMMENUOLSDVI56   
  |   |   |   |—–  EDI: opracowanie numerów identyfikacyjnych cła dla doSIMG_CMMENUOLSDVI28   
  |   |   |
  |   |   |–   Transakcja dok.                                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustawienia podstawowe                                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju dokumentu finansowego       SIMG_CFMENUOLSDVX50       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie funkcji banku                       SIMG_CFMENUOLSDVX51       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie tekstów dla dokum. finansowych      SIMG_CFMENUOLSDGOTX       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie dokumentów do przedłożenia          SIMG_CFMENUOLSDVX57       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie powodów zmian                       SIMG_CFMENUOLSDVX49       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wskaźników dla dokumen. finansowych SIMG_CFMENUOLSDVX52       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wskaźników banku                    SIMG_CFMENUOLSDVX56       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Powiązania                                                                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie dokumentów do wskaźnika dokumentu finSIMG_CFMENUOLSDVX58       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie sterowania bankami dokumentu finansoSIMG_CFMENUOLSDVX54       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie sterowania dokumentami finansowymi  SIMG_CFMENUOLSDVX53       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zarządzanie ryzykiem dla dokumentów finansowych                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie form zabezpieczenia                 SIMG_CFMENUOLSDVI52       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie i przypisanie procedury zabezpieczenSIMG_CFMENUOLSDOVX        
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Aktywacja transakcji dokumentowej dla typu pozycji   SIMG_CFMENUOLSDOVA7   
  |   |   |
  |   |   |–   Kontrola ustawowa                                                          
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Sterowanie dokumentami                               SIMG_CFMENUOLSDSTUBE  
  |   |   |   |—–  Definiowanie przepisów prawnych i przypisanie według SIMG_CFMENUOLSDVE50   
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów zezwoleń                       SIMG_CFMENUOLSDVE51   
  |   |   |   |—–  Definiowanie tekstów dla danych podstawowych uprawnieSIMG_CFMENUOLSDGOTX   
  |   |   |   |—–  Klasyfikacja materiału                               SIMG_CFMENUOLSDVE60   
  |   |   |   |—–  Definiowanie specjalnego kodu towarów                SIMG_CFMENUOLSDVECS   
  |   |   |   |—–  Definiowanie grupowań                                SIMG_CFMENUOLSDVE61   
  |   |   |   |—–  Przypisanie klasyfikacji do grupowań                 SIMG_CFMENUOLSDVE62   
  |   |   |   |—–  Dane handlu zagr. wg kraju przeznaczenia             SIMG_CFMENUOLSDVE53   
  |   |   |   |—–  Definiow. klasyfikacji produktów wg kraju przeznaczenSIMG_CFMENUOLSDVE58   
  |   |   |   |—–  Definiowanie grup krajów                             SIMG_CFMENUOLSDVE59   
  |   |   |   |—–  Definiow. klasyfikacji krajów wg kraju przeznaczenia SIMG_CFMENUOLSDVE57   
  |   |   |   |—–  Sprawdzanie zgodności ustawień dla kontroli prawnej  SIMG_CFMENUOLSDVE56   
  |   |   |
  |   |   |–   Okresowe deklaracje                                                        
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Sterowanie                                                                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Protokół kompletności – kryteria agregacji – opraFT_MELDUNGEN_0002         
  |   |   |   |   |—–  Specjalne uregulowania: Kraj/region              FT_MELDUNGEN_0003         
  |   |   |   |   |–   Sterowanie wyborem danych                                                  
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Sterowanie wyborem danych                    SIMG_FT_DATENSELEK            
  |   |   |   |   |   |—–  Exit klienta: Wybór danych w ramach deklaracjSIMG_CFMENUOLSDVIM6           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Wskaźnik włączenia i wykluczenia                                           
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie wskaźnika wykluczenia/ włączeniaSIMG_CFMENUOLSDVI30           
  |   |   |   |       |—–  Przypisanie do typów pozycji dla zlecenia SD SIMG_CFMENUOLSDVE80           
  |   |   |   |       |—–  Przypisanie do typów pozycji dostawy SD      SIMG_CFMENUOLSDVI63           
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracowanie oficjalnych numerów dla deklaracji do urzSIMG_CFMENUORFBOBY6   
  |   |   |   |—–  Opracowanie regionu                                  SIMG_CFMENUOLSDREGI   
  |   |   |   |—–  Opracowanie wariantów wyboru dla deklaracji (Japonia)SIMG_CFMENUOLSD0VX1   
  |   |   |   |—–  Specjalna procedura dla zakładów za granicą          SIMG_CFMENUOLSDWIAME  
  |   |   |   |–   Walidacja eksportu (Rosja)                                                 
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Maintain Number Ranges                           J_3RSEXP                  
  |   |   |       |—–  BAdI: Export Document Chains                     /CCIS/SMOD_J_3RSINV       
  |   |   |
  |   |   |–   Przetwarzanie preferencji                                                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie stref preferencji                       SIMG_CFMENUOLSDVE63   
  |   |   |   |—–  Ustalanie stref preferencji                          SIMG_CFMENUOLSDVE71   
  |   |   |   |—–  Definiowanie procedury preferencji                   SIMG_CFMENUOLSDVE66   
  |   |   |   |—–  Przypisanie reguły preferencji/stopy proc.           SIMG_CFMENUOLSDVE65   
  |   |   |   |—–  Przypisanie statyst. kodu mater. i reguły wg strefy pSIMG_CFMENUOLSDVE64   
  |   |   |   |—–  Alternatywny statystyczny kod materiału              SIMG_CFMENUOLSDVI92   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zmiany taryfy                           SIMG_CFMENUOLSDVE77   
  |   |   |   |—–  Definiowanie kodu dla preferencji (PAC)              SIMG_CFMENUOLSDVE75   
  |   |   |   |—–  Opracowanie danych sterujących dla deklaracji dostawcSIMG_CFMENUOLSDVE78   
  |   |   |
  |   |   |–   Towary CAP                                                                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracowanie organizacji rynku                        SIMG_CMMENUOLSDVI65   
  |   |   |   |—–  Numer organizacji rynku                              SIMG_CMMENUOLSDVI66   
  |   |   |   |—–  Numer listy produktów rynku UE                       SIMG_CMMENUOLSDVI67   
  |   |   |   |—–  Opracowanie grup produktów rynku UE                  SIMG_CMMENUOLSDVI69   
  |   |   |
  |   |   |–   Składniki aplikacji internetowych (IAC)                                    
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Handel zagraniczny: wyświetlanie danych importu                            
  |   |   |
  |   |   |–   SAP Global Trade Services – Plug-In                                        
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Sterowanie transferem do SAP Global Trade Services                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Techniczna aktywacja transferu dokumentu                                   
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Aktywacja transferu dokumentów zaopatrzeniowy/SAPSLL/GTS_MM0A              
  |   |   |   |   |   |—–  Aktywacja transferu dostaw przychodzących (MM/SAPSLL/GTS_MM0B              
  |   |   |   |   |   |—–  Aktywacja transferu dokumentów materiałowych /SAPSLL/GTS_MM0C              
  |   |   |   |   |   |—–  Aktywacja transferu dokumentów sprzedaży (SDO/SAPSLL/GTS_SD0A              
  |   |   |   |   |   |—–  Aktywacja transferu dostaw wychodzących (SD0B/SAPSLL/GTS_SD0B              
  |   |   |   |   |   |—–  Aktywacja transferu dok. fakturowania (SD0C) /SAPSLL/GTS_SD0C              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie sterowania transferem dokumentów      /SAPSLL/TRANSFER_CTR      
  |   |   |   |   |—–  Sterowanie transferem specyfikacji dla preferencj/SAPSLL/PRE_BOM_TRAN      
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Cło: Przechowanie: Wybór metody przechowania         /SAPSLL/CUS_SFK_CTR   
  |   |   |   |—–  Cło: Aktywacja przechowania ze statusem dostawy      /SAPSLL/GTS_BADITMST  
  |   |   |   |—–  Cło: Aktywacja dialogu dla numeru refer. przy złomowa/SAPSLL/GTS_MIGO_HD 
  |   |   |   |—–  Cło: Aktywacja dod. kontroli dla ruchu mater. ważnego/SAPSLL/GTS_MIGO_IT   
  |   |   |   |—–  Cło: Aktywacja dod. kontroli wydań materiałów przy pr/SAPSLL/SD0B_GICHECK
  |   |   |   |—–  Cło: Aktywacja wstrzymania księgowania WM przy brakuj/SAPSLL/BADI_GI_STOP  
  |   |   |   |—–  Cło: Aktywacja wstrzymania księg. WM z dostawy wych. /SAPSLL/BADI_GR_STOPd.
  |   |   |   |—–  Cło: Aktywacja zestawienia wydań materiałów dla przet/SAPSLL/GTS_MM0C_COL
  |   |   |   |—–  Cło: Handel det.: Transfer zwrotny wyników kalkulacji/SAPSLL/RET_ME_PRCPO  
  |   |   |   |—–  Cło: Handel det.: Usuwanie bufora dla transferu zwrot/SAPSLL/RET_ME_BUFFC  
  |   |   |   |—–  Cło: Procedura celna o znaczeniu gospodarczym: Defini/SAPSLL/CUS_SCP_CID   
  |   |   |   |—–  Cło: Przypisanie ID cła do procedury celnej o znaczen/SAPSLL/CUS_SCP_CIDA  
  |   |   |   |—–  Cło: Przypisanie ID cła do procedury celnej o znaczen/SAPSLL/CUS_ECP_OPID  
  |   |   |   |–   Business Add-In dla SAP Global Trade Services                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  BAdI dla zmiany miejsca przeznaczenia RFC dla wyw/SAPSLL/GTS_BADI_RFC      
  |   |   |   |   |—–  BAdI dla transferu dokumentów MM i SD: Kontrola m/SAPSLL/GTS_BADI_DARji    
  |   |   |   |   |—–  BAdI dla preferencji: Materiały konfigurowalne   /SAPSLL/GTS_BADI_PKM      
  |   |   |   |   |—–  BAdI dla cła: Przechowanie w składzie            /SAPSLL/GTS_BADI_SAK      
  |   |   |   |   |—–  BAdI dla cła: Określanie istotności SAP GTS przy /SAPSLL/CUS_PRO_DET       
  |   |   |   |   |—–  BAdI dla cła: Kontrola referencji dokumentu dla C/SAPSLL/CUS_REF_CHK       
  |   |   |   |   |—–  BAdI dla cła: Dodatkowy ID zapasu do rozdziału za/SAPSLL/BADI_CUS_GID      
  |   |   |   |   |—–  BAdI dla akredytywy: Ustalanie akredytyw w dokume/SAPSLL/BADI_SD0A_LC      
  |   |   |   |   |—–  BAdI dla Intrastat: Przetw. danych z ekstraktorów/SAPSLL/BADI_ECR_EXTastat 
  |   |   |   |   |–   Przetwarzanie sterowania transferem dokumentu                              
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI dla sterowania wywołaniem interfejsu z d/SAPSLL/BADI_CTRMM0Ach (MMOA) 
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI dla sterowania wywołaniem interfejsu z d/SAPSLL/BADI_CTRMM0B (MM0B)   
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI dla sterowania wywołaniem interfejsu z d/SAPSLL/BADI_CTRMM0Cych (MM0C)
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI dla sterowania wywołaniem interfejsu z d/SAPSLL/BADI_CTRSD0A(SDOA)    
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI dla sterowania wywołaniem interfejsu z d/SAPSLL/BADI_CTRSD0BSDOB)     
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI dla sterowania wywołaniem interfejsu z f/SAPSLL/BADI_CTRSD0C          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Zmiana i rozszerzanie danych dokumentu dot. transferu                      
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  BAdI dla mapowania i rozszerzania danych z do/SAPSLL/BADI_IFEMM0Ah (MM0A)  
  |   |   |   |       |—–  BAdI dla mapowania i rozszerzania danych z do/SAPSLL/BADI_IFEMM0B(MMOB)    
  |   |   |   |       |—–  BAdI dla mapowania i rozszerzania danych z do/SAPSLL/BADI_IFEMM0CMMOC)     
  |   |   |   |       |—–  BAdI dla mapowania i rozszerzania danych z do/SAPSLL/BADI_IFESD0ASDOA)     
  |   |   |   |       |—–  BAdI dla mapowania i rozszerzania danych z do/SAPSLL/BADI_IFESD0BDOB)      
  |   |   |   |       |—–  BAdI dla mapowania i rozszerzania danych z fa/SAPSLL/BADI_IFESD0C          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   USER EXIT dla SAP Global Trade Services                                    
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Transfer danych podst.: Dostawcy/odbiorcy (projek/SAPSLL/GTS_CMOD_PARG05)  
  |   |   |       |—–  Transfer danych podstawowych materiału (projekt r/SAPSLL/GTS_CMOD_PRO)     
  |   |   |       |—–  Przetwarzanie preferencji (projekt rozsz. SLLLEG0/SAPSLL/GTS_CMOD_PRE      
  |   |   |       |—–  Transfer danych podst.: Specyfikacje mat. (projek/SAPSLL/GTS_CMOD_BOM      
  |   |   |       |—–  Transfer danych podst.: Specyfikacje mat. (projek/SAPSLL/GTS_CMOD_DOC      
  |   |   |
  |   |   |–   Funkcje specyficzne dla krajów                                             
  |   |       |
  |   |       |–   Rosja                                                                      
  |   |           |
  |   |           |–   Deal Passport                                                              
  |   |           |   |
  |   |           |   |—–  Define System Message Attributes for Deal PasV_160M_POD_DP                 
  |   |           |   |–   Business Add-Ins (BAdIs)                                                   
  |   |           |       |
  |   |           |       |—–  BAdI: Contract Data Source for Deal PasspBADI_J_3RS_POD                    
  |   |           |       |—–  BAdI: Screen Enhancement for Deal PassporBADI_J_3RS_DP_SCR                 
  |   |           |
  |   |           |–   Import Customs Declaration                                                 
  |   |           |   |
  |   |           |   |—–  Define Material Movement Types for Customs DeJ_3RFGTDMATT                  
  |   |           |   |—–  Define Billing Types for Customs Declaration J_3RFGTDINVT                  
  |   |           |   |—–  BAdI: Customs Declaration Tracking           J_3RFGTD_BADI                 
  |   |           |
  |   |           |–   Export Customs Declaration                                                 
  |   |           |   |
  |   |           |   |—–  Define Customs Declaration Types             J_3RSCCDTYPE                  
  |   |           |   |—–  Define Customs Declaration Statuses          J_3RSCCDSTATUS                
  |   |           |   |—–  Define Shipping Types                        J_3RSCCDVEHICL                
  |   |           |   |—–  Assign Pric. Procedures and Cond. Types to CDJ_3RSCCDPRICING               
  |   |           |   |—–  Define Posting Rules for Customs Fees and DutJ_3RS_CCD_FI_V                
  |   |           |   |—–  Define System Message Attributes for Customs V_160M_POD_CDEC               
  |   |           |   |–   Business Add-Ins (BAdIs)                                                   
  |   |           |       |
  |   |           |       |—–  BAdI: Export Customs Declaration EnhancemBADI_J_3RS_FCD                    
  |   |           |       |—–  BAdI: Enhancement for CDec Header Screen J3RS_CDEC_SCR_BADI_H              
  |   |           |       |—–  BAdI: Enhancement for CDec Item Screen   J3RS_CDEC_SCR_BADI_I              
  |   |           |
  |   |           |–   Goods Import Declaration (Customs Union)                                   
  |   |               |
  |   |               |—–  Specify Code of Vendor Tax Office            V_J_3RF_VENDOR                
  |   |               |—–  Specify Tax Codes                            V_J_3RTSE_VATMM               
  |   |               |—–  Define Countries in Customs Union            V_T604G                       
  |   |               |—–  BAdI: Adjustment for Goods Import DeclarationES_J_3RFVATMM_BADI            
  |   |
  |   |–   Fakturowanie                                                               
  |   |   |
  |   |   |–   Faktury                                                                    
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów faktur                         SIMG_CFMENUOLSDVOFA   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla faktur              SIMG_CFMENUOLSDVN01F  
  |   |   |   |–   Listy faktur                                                               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Przyp. rodzajów list faktur dla każdego rodz. fakSIMG_CFMENUOLSDOVV7       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie warunków dla list faktur             SIMG_CFMENUOLSDREKO       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie informacji wyjściowej dla list fakturSIMG_CFMENUOLSDNARL       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Grupy montażu                                                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiow. zakresu numerów dla grup faktur        SIMG_CFMENUOLSDVSAX       
  |   |   |   |   |—–  Grupy montażu dla faktur                         SIMG_XXMENUOLSDOVV5       
  |   |   |   |   |—–  Grupy montażu list faktur                        SIMG_CFMENUOLSDOVVR       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracowanie sterowania kopiowaniem dla faktur        SIMG_CMMENUOLSDVBX2   
  |   |   |   |—–  Definiowanie powodu blokowania dla fakturowania      SIMG_CFMENUOLSDOVV3   
  |   |   |   |—–  Definiowanie przyczyn reklamacji                     SD_ERW_SD_CMP         
  |   |   |   |–   Cechy zależne od kraju                                                     
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Opracowanie maks. liczby pozycji faktur          SIMG_CFMENUOLSDMXLIN      
  |   |   |       |–   Cechy specyficzne dla danego kraju – Argentyna                             
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Przypisanie filii wyst. do obszaru zbytu     J_1AASSIGN_BR_SA              
  |   |   |       |   |—–  Przypisanie kodu podatku do organizacji zbytuJ_1ASALES_ORG_EXT             
  |   |   |       |   |—–  Kopiowanie filii z dostawy                   J_1ABRANCH_DELIVERY           
  |   |   |       |   |—–  Define Limits for Credit Invoices            J_1A_CI_LIMIT                 
  |   |   |       |   |—–  Assign Output Types to Installment Numbers   J_1A_CI_OT_INSTNO             
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Cechy specyficzne dla danego kraju – Brazylia                              
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Przypisanie typu noty fiskalnej do rodzajów dJ_1BTVAKU                     
  |   |   |       |   |—–  Opracowanie autom. tekstów nagł. not fiskalnyJ_1BAUTO_NFTEXTS              
  |   |   |       |   |—–  Opracowanie typów poz. dokumentów sprzedaży  J_1BSDICA                     
  |   |   |       |   |—–  Opracowanie typu poz. faktur                 J_1BSDIC                      
  |   |   |       |   |—–  Opracowanie rodzajów fakturowania            J_1BSDFK                      
  |   |   |       |   |—–  Szczególne warunki ustalania cen             J_1BSDKON0                    
  |   |   |       |   |—–  Define Sequence for SD Tax Code DeterminationJ_1BTXCODESEQ                 
  |   |   |       |   |—–  Define Sequence for SD Tax Law Determination J_1BTXLAWSEQ                  
  |   |   |       |   |—–  Define NF Type Redetermination per Business PJ_1B_NFTYPEBRCHV              
  |   |   |       |   |—–  Define NF Type Redetermination per Region    J_1B_NFTYPEREGV               
  |   |   |       |   |—–