Lista transakcji P-Q

 

W poniższej tabeli znajdziesz wykaz transakcji zaczynających się na P-Q.

Zanim przejdziemy do spisu transakcji warto jest wiedzieć, że producent oprogramowania SAP zaprojektował nazwy transakcji według sztywno ustalonego schematu. Większość transakcji o kodzie kończącym się liczbą 01 dotyczy transakcji przeznaczonych do tworzenia, 02 oznacza zmianę oraz 03 wyświetlanie.

Tak więc mamy kody transakcji kończące się na

  • 01 (tworzenie),
  • 02 (zmiana),
  • 03 (wyświetlanie)

W celu wyszukania odpowiedniej transakcji po prostu wpisz fragment jej kodu lub nazwy w filtrze wyszukiwania:

KodProgramOpis
P01A_FO01 RPCWIRD0 Dostosowanie renty
P01A_FO02 RPCDTWD0 Program wst. KND
P01A_FO03A RPCDTWD0 Program wst. KND
P1B4 SAPMPAP0 Transfer tabeli T588Z, typ inf.4000
P1B7 RPAPUT92 Konwersja T750B
P301 REA_BILLP_P301 Analiza błędu rozliczania
P301D REA_BILLP_P301_01 Szczegółowa analiza błędu rozlicz.
PA00 MENUPA00 Początkowe menu danych podst. PA
PA03 SAPMP52X Opracowanie rekordu sterującego kadr
PA05 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: RP_COIFT
PA06 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: PD_SEQ_NR
PA09 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: HR_MMSRV
PA0A SAPMSNUM Opracowanie zakr. numerów: HRPERSON
PA10 SAPMP50A Kartoteka osobowa
PA20 SAPMP50A Wyświetlanie danych podstawowych HR
PA30 SAPMP50A Opracowanie danych podstawowych HR
PA40 SAPMP50A Zdarzenia kadrowe
PA41 SAPMP50A Zmiana daty zatrudnienia/rozw. umowy
PA42 SAPMP50A Szybkie wprowadzanie - zdarzenia
PA48 SAPMPRAP Zatrudnienie z systemu zewnętrznego
PA51 SAPMP50A Wyświetlanie danych o czasie
PA53 SAPMP50A Wyświetlanie danych o czasie
PA61 SAPMP50A Opracowanie danych o czasie
PA62 SAPMP50A Wprowadzanie listy danych dodat.
PA63 SAPMP50A Opracowanie danych o czasie
PA64 SAPMP50A Wprowadzanie kalendarza
PA70 SAPMP50A Szybkie wprowadzanie
PA71 SAPMP50A Szybkie wprowadzanie danych o czasie
PA97 RPUCMP00 Zarządzanie wynagrodz. - macierz
PA98 RPUCMP30 Zarządzanie wynagrodzeniami
PA99 RPICMP00 Zarządzanie wynagrodz. - zatwierdz.
PAAH SAPMP500 Wywołanie Ad-Hoc-Query
PAC0001 BUSVIEWS Aplikacje
PAC0002 BUSVIEWS Grupy pól
PAC0003 BUSVIEWS Wglądy
PAC0004 BUSVIEWS Sekcje
PAC0005 BUSVIEWS Ekrany
PAC0006 BUSVIEWS Kolejności ekranów
PAC0007 BUSVIEWS Zdarzenia
PAC0008 BUSVIEWS Funkcje standardowe CUA
PAC0009 BUSVIEWS Dodatkowe funkcje CUA
PAC0010 BUSVIEWS Klucze wyszukiwania
PAC0011 BUSVIEWS Przypisanie pól ekranu
PAC0012 BUSVIEWS Kryteria modyfikacji pola
PAC0013 BUSVIEWS BDT: Typy kart płatniczych
PAC0015 BUSVIEWS Transakcje aplikacji
PAC0016 BUSVIEWS Tabele
PAC0018 BUSVIEWS Działania
PAC0023 BUSVIEWS Zbiór danych
PAC0100 BUSVIEWS Modyfikacja pola wg działania
PAC0101 BUSVIEWS Sterowanie polem rodz. karty płatn.
PAC0104 BUSVIEWS Konfiguracja ekranu
PACA_MAIN SAPLPCA_DIALOG_START Opracowanie danych pods. karty płat.
PACK MENUPACK HR-CH: Fundusz emerytalny
PAEP1 RAFWGO_UPLOAD_PA Ustalanie rekordów pojedynczych w PA
PAEP2 RAFWGO_FRP_PA Ustalanie wyników końcowych w PA
PAEPBM RAFWGO_FRP_BM Ustalanie wyników końcowych w PA
PAJP SAPMPAJP Wywołanie drzewa raportów - Japonia
PAL SPCPC_START_WD_APPLICATION Asystent wydruku dla środowiska(PAL)
PAL1 SAPMP50A Tworz. danych prac. działu sprzedaży
PAL2 SAPMP50A Wyświetl. danych prac. działu sprz.
PAL3 SAPMP50A Oprac. danych prac. działu sprzedaży
PAL4 SAPMP50A Tworzenie nabywcy
PAL5 SAPMP50A Opracowanie nabywcy
PAL6 SAPMP50A Wyświetlanie nabywcy
PAM01 PAMS_FLEET_MAINT Tworzenie puli
PAM02 PAMS_FLEET_MAINT Opracowanie puli
PAM03 PAMS_FLEET_NEW Graficzne planowanie zasobów (PAM)
PAR1 RPLICO10 Elastyczne dane pracownika
PAR2 RPLMIT00 Lista pracowników
PARA RKC_TL_PRINT_PARAM Wydruk grupy parametrów
PASR SAPMP50ASR HR Usługi administracyjne (DAB)
PASRPDEL RAFWGO_DELETE_SRP Reorganizacja procedury rekordu poj.
PAT1 SAPMPAT1 System inform. administracji kadrami
PAW1 SAPMPW01 Who is who
PB00 MENUPB00 Administracja danymi kandydatów
PB04 SAPMSNUM Opracowanie zakresu nr-ów: RP_PAPL
PB10 SAPMP50A Wpis pocz. podst. danych kandydata
PB20 SAPMP50A Wyświetl. podst. danych kandydata
PB30 SAPMP50A Opracowanie danych podst. kandydata
PB40 SAPMP50A Zdarzenia dot. kandydata
PB50 SAPMPAP3 Wyświetlanie czynności dot. kand.
PB60 SAPMPAP3 Opracowanie czynności dot. kandydata
PB80 SAPMPAP0 Zestawienie wakatów
PBA0 SAPMPAP0 Zestawienie ogłoszeń
PBA1 SAPMPAP0 Indeks kandydatów
PBA2 SAPMPAP0 Lista podań o pracę
PBA3 SAPMPAP0 Lista przypisań wakatów kandydatom
PBA4 SAPMPAP0 Przyjęcie podania o pracę
PBA5 RPAPRT01 Zadania powtarzające się:Druk listów
PBA6 RPAPRT02 Zadania powt. się: Druk listów
PBA7 RPAPRT09 Zadania powtarz.:Transfer danych
PBA8 RPAPRT04 Zadania powtarz.: Transfer danych
PBA9 SAPMPAP0 Lista planowanych czynności
PBAA RPAPL008 Zestawienie instrumentów naboru
PBAB RPAPUT00 Opracowanie przypisań wakatu
PBAC SAPMPAP0 Statystyka kandydatów
PBAD RPAPRT05 Zadania powtarzające się:Druk listów
PBAE SAPMPAP0 Pula kandydatów
PBAF SAPMPAP0 Lista przypisań wakatów
PBAG SAPMPAP0 Wyszukiwanie
PBAH SAPMPAP0 Decyzja
PBAI SAPMPAP0 Wszyscy kand. poprzez kwalifikacje
PBAJ SAPMPAP0 System inform. naboru pracowników
PBAK SAPMPAP0 Zadania powt. się: Wydruk etykiet
PBAL SAPMPAP0 Przetwarzanie zbiorcze
PBAM SAPMPAP0 Zmienna lista kandydatów
PBAN SAPMPAP0 Zapytanie ad hoc
PBAO SAPMPAP0 ABAP-Query
PBAP SAPMPAP0 Kandydaci wewn. poprzez kwalifikacje
PBAQ SAPMPAP0 Kandydaci zewn. poprzez kwalifikacje
PBAT SAPMPAP0 Wybór SAPscript lub WinWord
PBAU SAPMPAP0 Obsługa T750C
PBAV SAPMPAP0 Wyświetlanie T750C
PBAW SAPMPAP0 Obsługa T750B
PBAX SAPMPAP0 Wyświetlanie T750B
PBAY SAPMPAP0 Obsługa T750X
PBAZ SAPMPAP0 Wyświetlanie T750X
PBW1 SAPMPW02 Centrum kariery
PBW2 SAPMPW03 Status podania
PBW2_TC SAPMPW03_TC Status podania
PBW3 SAPMPW12 Scenariusz internetowy dla kandydata
PBW3_TC SAPMPW12_TC Scenariusz internetowy dla kandydata
PBW4 SAPMPW10 Przypisani kandydaci: NIEAKTUALNE
PBW5 SAPMPW10 Przypisani kandydaci: NIEAKTUALNE
PBWW SAPMPAP9 Konfigur. tekstów stand. w WinWord
PC00_M00 MENUPC00_M00 Rozliczenie l. płac - menu obszaru
PC00_M18 MENUPC00_M18 Payroll accounting for Germany
PC00_M31 MENUPC00_M31 Payroll accounting for Germany
PC00_M46 MENUPC00_M46 Menu obszaru - Rozlicz. międzynar.
PC00_M99 MENUPC00_M99 Menu obszaru - Rozlicz. międzynar.
PC99 MENUPC99 Menu obszaru - Rozlicz. międzynar.
PCA SAPLPCA_DIALOG_START Karty płatnicze
PCA_CHK PCA_SECURITY_CHECK Kontrola zewnętrznego kodowania
PCA_DBCHK PCA_DB_ANALYSE Kontrola spójności bazy danych
PCA_MC PCA_MASS_CRYPTING Zbiorcze kodowanie/odkodowanie
PCA_SC PCA_SERVER_CHECK Kontrola serwera
PCA_VAR PCA_SET_VARIANT Ustawianie wariantu
PCA0 MENUPCA0 Menu kampanii produkcyjnej
PCA1 RCAMPAIN Tworzenie kampanii produkcyjnej
PCA2 RCAMPAIN Zmiana kampanii prod.: ekran pocz.
PCA3 RCAMPAIN Wyśw. kampanii prod.: ekran pocz.
PCCO RCAMPAIN Kampania produkcyjna: koszty
PCCV BUSVIEWS Karta płatnicza: Modyfikacja pola
PCP0 SAPMPCP0 Edycja przebiegów księgowania
PDF0 RPUFRM40 Konwersja form. dla wykazu wynagr.
PDF7 RPUFRMD1 Usuw. formularza w mandancie klienta
PDF8 RPUFRMD2 Kopiow. formularza z mandanta SAP
PDF9 RPUFRMD3 Kop. form. w obrębie mand. klienta
PDFA RPUFRM41 Konwersja formularza rejestru wyn.
PDN PDN_LAUNCH Product Designer Workbench
PDNO SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: FMPD
PDS_DEL SAPLPDS_LOAD_SCREEN Usuwanie dodatkowych danych PDS
PDS_MAINT SAPLPDS_LOAD_SCREEN Opracowanie dodatkowych danych PDS
PDSY SAPMPDSY Opracowanie dokumentacji HR
PDT2 SAPLVHUDIAL Tworzenie HU w produkcji
PDW1 RPPTDW01 Tworzenie rodzajów czasów raportów
PDW2 RPPTDW02 Tworzenie rodz. limitów dla raportów
PE00 RPUCUSPE Uruchamia trans. PE01, PE02, PE03
PE01 SAPMPE00 HR: Opracowanie schematów listy płac
PE01N RPCPE01N Edytor schematów rozliczania płac
PE02 SAPMPE00 HR: Opracowanie reguł kalkul. kadr.
PE02N RPCPE02N Edytor reguł rozliczania listy płac
PE03 SAPMPE03 HR: Cechy
PE04 SAPMPE04 Tworzenie funkcji i operacji
PE50 SAPMPE50 pe50
PE51 SAPMPE51 Edytor formularzy HR
PECLUSTER SAPMPECLUSTER Opracowanie klastra HR
PEG01 RPEGALL Przetwarzanie zbiorcze - pegging
PEG02 RPEGMAN001 Ręczne opracowanie przypisań
PEG05 RPEGDISPL Przegląd przypisań
PEG06 RPEGQTYDISPL Przegląd wydań materiałów
PEG07 RPEGSTKDISPL Przegląd zapasów
PEG08 RPEGDISPLCHDOC Wyświetlanie dokumentów zmian
PEG10 RPEGSTKCPARE Porównanie zapasów
PEG12 RPEGFILLWLST Wypełnianie listy roboczej peggingu
PEG13 RPEGERRORREPORT Pegging: Nieprzyp. elem. uzup. zap.
PEG14 RPEGINTRANSITDISPL Pegging: Raport dot. zapas. w drodze
PEG15 RPEGTRANSFER Program ident.źr.zapotrz. (transfer)
PEPM SAPLRHPP Porównanie profili
PEPMEN MENUPEPMEN Menu robocze dla PEP
PEPP RHXPDV_PROFILE_LIST Profile
PERS_DEFI SAPLPERS_DEFI Definicja obiektu personalizacji
PERSREG SAPLSPERS_REG_DIALOG Obiekty personalizacji
PEST SAPMPEST Opracowanie modelu procesu
PEST_IMG SAPMPEST Opracowanie modeli procesów
PEXP SAPMPEXP Zarządz. społecznościami ekspertów
PF02 SAPLWWB1 Test konfig. gosp. zapas. wg wart.
PF05 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: HRSOBJECT
PFAC RHACTOR0 Opracowanie reguły
PFAC_STR RHACTOR0 Oprac. reguł -> pusty ekran
PFAL RHALEINI HR: Dystr. ALE danych podstaw. HR
PFCG SAPLPRGN_TREE Opracowanie ról
PFCG_EASY SAPLPRGN_CATT Generator profilu - prosta wersja
PFCG_OLD SAPLRHUM Opracowanie starych ról
PFCP RHWFCOPY Kopiowanie zadania Workflow
PFCT RHXTCATB Katalog zadań
PFM2 SAPMPFM1 Monitor okresowy - Wyświetl. protok.
PFM3 CKML_RUN_NEW_TRANSACTION PEP CO-PC-ACT: Pusty
PFM4 SAPMPFM1 Monitor okresowy - Wyświetl. protok.
PFM5 SAPMPFM1 Monitor okresowy - Wyświetl. protok.
PFO_GZO PFO_GZO_D Wywołanie raportu PFO_GZO
PFO_SEG PFO_SEG_D Wywołanie raportu PFO_SEG
PFO_SZO PFO_SZO_D Wywołanie raportu PFO_SZO
PFOM SAPLRHWQ Oprac. przypis. do obiektów org. SAP
PFOS SAPLRHWQ Wyśw. przypis. do obiektów org. SAP
PFSE SAPLCPF1 Wywołanie prog.plan.przepływu proc.
PFSM RPFSMDAT Rozpoczęcie zapisu danych podst. PFS
PFSO RHSHOWOR Organizacyjne środowisko użytkownika
PFT SAPLRHWP Opracowanie zadania klienta
PFTC SAPLRHW4 Ogólne opracowanie zadania
PFTC_STR SAPLRHW4 Opracowanie zadań -> ekran pusty
PFTG RHTGRP0 Opracowanie grupy zadań
PFTR SAPLRHWT Standardowe zadanie dla transakcji
PFTS RHSTASK0 Zadanie standardowe
PFUD RHAUTUPD_NEW Dostosowanie danych podst. użytkow.
PFWF SAPLRHWP Opracow. zadania Workflow (klienta)
PFWS RHSFLOW0 Opracowanie wzorca Workflow
PGOM PDGRAPHX Edycja struktury graficznej
PHAP_ADMIN RHHAP_APP_DOCUMENT_ADMIN Administrator - ocena
PHAP_ANON RHHAP_APP_DOCUMENT_ANONYMOUS Oceny - anonimowe
PHCPADCO RHHCP_PHCPADMN Księgow. danych plan. kosztów w CO
PHCPADMN RHHCP_PHCPADMN Administracja danymi plan. kosztów
PHCPCLCO RHHCP_PLAN_CODOC_DISPLAY Wyświetlanie oryg. dokum. (klaster)
PHCPCLPL RHHCP_PLAN_LIST_CLUSTER Wyświetl.danych planowych (klaster)
PHCPDCDL RHHCP_DC_DELETE_INFOTYPE_DATA Usuwanie danych typu inf.
PHCPDCEM RHHCP_DC_EMPLOYEE Gromadzenie danych plan. kosztów: PR
PHCPDCOO RHHCP_DC_ORGOBJECT Gromadz. danych plan. kosztów: ObOrg
PHCPDCPY RHHCP_DC_PAYROLL_DATA_ADMIN Administr. danymi z rozl. listy płac
PHCPDCUI SAPLHRHCP00_PLAN_USERINTERFACE Opracowanie bazy danych
PHCPDETL RHHCP_DETAIL_START Planowanie szczegółowe
PHCPDETLC RHHCP_DETAIL_START_C Plan. szczegółowe - główna os. odp.
PHCPISCO RHHCP_PLAN_CODOC_DISPLAY Wyświetlanie oryginalnych dokumentów
PHCPISCP RHHCP_PLAN_LIST_COMPARE_PLANS Porównanie planów kosztów osobowych
PHCPISDT RHHCP_DETAIL_LIST_CHANGES Wyświetlanie zmian danych planu
PHCPISPL RHHCP_PLAN_LIST_RESULTS Wyświetlanie danych planu
PHCPPRMV RHHCP_PLAN_REMOVE Usuwanie planu (wszystkie inf.)
PHCPPRUN RHHCP_PLAN_CREATE Wykonanie przebiegu planowania
PHCPRELS RHHCP_PLAN_CODOC_CREATE Zatwierdzanie planu
PHCPSLG1 RHHCP_LOG_DISPLAY Log aplikacji - plan. kosztów osob.
PI50 SAPPI250 Transfer wybranych zleceń R/2
PI51 SAPPI250 Transfer bieżących zleceń R/2
PI60 SAPPI260 Transfer potwierdzeń do R/2
PIC01 SAPLPIC01 Opracow.: Możliwości wymiany mater.
PIC03 SAPLPIC01 Wyświetl.: Możliw. wymiany mater.
PIC31 RPICSETCREATE PIC: Oprac. zbior. dla rekordów NCP
PIMG SIMGR3PI Wyświetlanie IMG R/3 Plug-In
PIMN MENUPIMN System informacyjny HR
PIQ_MATR SAPMSNUM Opracowanie zakr. numerów: PIQ_MATR
PIQ_MATR_Y SAPMSNUM Opracow. zakr. numerów: PIQ_MATR_Y
PIQAGM SAPLHRPIQ00AGMED Przetwarz. przepisów dot. uznawania
PIQAUDSD SAPLHRPIQ00AUDS_DLG Opracowanie wymagania jednostkowego
PIQAUDSM SAPLHRPIQ00AUDS_DLG Przetwarzanie wymagania jednost.
PIQCAM RHIQCALENDAR Opracowanie kalendarza akademickiego
PIQCAU1 RHIQACADCALENDAR_TOOLS Wyświetlanie informacji o terminie
PIQCG RHIQOBJECTS_MAINTAIN Przetwarzanie grupy bloków program.
PIQCOH00 RHIQCOH00 Kreator grup dziekańskich
PIQCOPY2 RHIQACADOFFER_COPY Kopiowanie ofert zdarzeń
PIQCORADMC SAPLFKKAKTIV2 Tworzenie koresp. dot. przyjęcia
PIQCORADMP SAPLFKKAKTIV2 Wydruk korespondencji dot. przyjęcia
PIQCORRSTC SAPLFKKAKTIV2 Tworzenie koresp. do studentów
PIQCORRSTP SAPLFKKAKTIV2 Wydruk korespondecji ze studentami
PIQCQ RHIQOBJECTS_MAINTAIN Przetwarzanie kwalifikacji wewn.
PIQCW RHIQOBJECTS_MAINTAIN Opracowanie ogólnego wykazu prac
PIQED SAPLHRPIQ00ED_DIALOG Uznawanie prac
PIQEO RHIQOBJECTS_MAINTAIN Przetwarzanie organizacji zewn.
PIQEQ RHIQOBJECTS_MAINTAIN Przetwarzanie kwalifikacji zewn.
PIQEVALD SAPLHRPIQ00EVALOBJ_DIALOG Wyświetlanie egzaminów końcowych
PIQEVALM SAPLHRPIQ00EVALOBJ_DIALOG Przetwarzanie egzaminów końcowych
PIQGGB0 RHIQRULEVALIDCM Przetwarzanie walidacji
PIQGGB1 RHIQRULESUBSTCM Przetwarzanie zastępstwa
PIQGRAD SAPLHRPIQ00GRAD_DIALOG Ukończ. studiów wg programu studiów
PIQGRADST SAPLHRPIQ00GRAD_DIALOG Ukończenie studiów - student
PIQMN MENUPIQMN HRIQC: Menu obszaru
PIQPREBOOK RHIQ_SHOW_PREBOOKINGS Usuwanie wstępnych rezerwacji
PIQPROGGR RHIQ_PROG_GR_PROGRESSION Ustalanie postępów - rodzaj prog.st.
PIQRC RHIQOBJECTS_MAINTAIN Przetwarzanie kontenera reguł
PIQRLCATD SAPLHRPIQ00AUDCATALOG_DIALOG Wyświetlanie katalogu wymagań
PIQRLCATM SAPLHRPIQ00AUDCATALOG_DIALOG Przetwarzanie katalogu wymagań
PIQRPC BUSSTART Tworzenie osoby do kontaktów
PIQRPD BUSSTART Wyświetlanie os. do kont.
PIQRPM BUSSTART Zmiana osoby do kontaktów
PIQSC RHIQOBJECTS_MAINTAIN Przetwarzanie programu studiów
PIQSELT1 RHIQSELMETHODS_TEST_01 Pomoc test. dla metod wyboru
PIQSM RHIQOBJECTS_MAINTAIN Przetwarzanie bloku programowego
PIQSMBO RHIQ_SM_SHOW00 Lista uczestników dla bloku program.
PIQSMFU SAPLHRPIQ00GRADING_DIALOG Edycja oceny
PIQST RHIQ_STUDENT_START_NF Tworzenie danych studenta (stare)
PIQST00 RHIQST00 Akta studenta
PIQST10 RHIQST00 Akta studenta (rozszerz. opracow.)
PIQSTC RHIQ_STUDENT_START_NF Tworzenie danych podst. studentów
PIQSTD RHIQ_STUDENT_START_NF Wyświetlanie danych podst. studentów
PIQSTM RHIQ_STUDENT_START_NF Opracowanie danych podst. studentów
PIQSTU0 RHIQ_STUDENT_START_WITH_OBJID Akta studentów z ID obiektu
PIQSTU1 SAPLHRPIQ00STUDENTNUMBER Zmiana numeru studenta
PIQSTUDEL RHIQ_STUDENT_DELETE Program usuwania danych studenta
PIQSU RHIQOBJECTS_MAINTAIN Przetwarzanie przedmiotu zewn.
PIQSX RHIQOBJECTS_MAINTAIN Przetwarzanie programu wymiany
PJ02 SAPMPAB1 Zmiana zlecenia produkcyjnego
PJ03 SAPMPAB1 Wyświetlanie zlecenia produkcyjnego
PJ04 SAPMPABSA Wyświetlanie harmonogramów produkcji
PJNA SAPMPABNR Wyprowadzanie komunikatów
PJNK1 SAPMV13B Tworzenie warunku: zlecenie prod.
PJNK2 SAPMV13B Zmiana warunku: zlecenie produkcyjne
PJNK3 SAPMV13B Wyśw. warunku: zlecenie produkcyjne
PJWE SAPMPAB1 Przyjęcie materiału - zlec. prod.
PK00 MENUPK00 Kanban
PK01 SAPMMPKR Tworzenie cyklu sterującego
PK02 SAPMMPKR Zmiana cyklu sterowania
PK02NR SAPMMPKR Zmiana cyklu sterowania
PK03 SAPMMPKR Wyświetlanie cyklu sterowania
PK03NR SAPMMPKR Wyświetlanie cyklu sterowania
PK07 SAPMMPKC Obliczanie KANBAN
PK08 SAPMMPKR Sprawdzanie wyniku obliczenia kanban
PK11 SAPLMPKP Przegląd zakładu: Kanban
PK12 SAPLMPKP Tablica KANBAN: Wgląd źródła
PK12N SAPLMPKP Tablica KANBAN: Wgląd źródła
PK13 SAPLMPKP Tablica Kanban: wgląd źródła popytu
PK13N SAPLMPKP Tablica Kanban: wgląd źródła popytu
PK17 SAPMMPKD Druk zbiorowy KANBAN
PK18 SAPMMPKD Zestawienie cykli sterowania/kanban
PK21 SAPLMPKP Zmiana statusu pojemnika KANBAN
PK22 SAPLMPKP Sygnał statusu kanban
PK23 SAPLMPKP Ręczne wytwarzanie kanban
PK23L SAPMPKLK Automat. usuwanie KANBAN
PK24 SAPLMPKP Wprowadzanie wywoł. Kanban - klient
PK31 SAPLMPKP Korekta pojemnika
PK37 SAPMMPKH Korekta zapasów OZP
PK41 SAPLMPKP Potwierdzanie zleceń KANBAN
PK50 SAPMMPKF Wyświetlanie błędów: Kanban
PK51 RMAFRU01 Błąd przetwarzania PUD - Kanban
PK52 SAPMMPKR Protokół błędów oblicz. kanban
PKAL SAPMMPKAL Wymag. realiz. elementy uzupełnienia
PKBC SAPLMPKP Zmiana statusu pojemn. z kodem kres.
PKC1 MENUPKC1 Controlling kosztów procesowych
PKMC SAPLMPK_CCY_UI Opracowanie cyklu sterowania
PKRF21 SAPMMPKRF Impuls KANBAN z częstotliw. radiową
PKRF22 SAPMMPKRF Impuls ilości z częstotliw. radiową
PKRF23 SAPMMPKRF KANBAN sterow. zdarz. - częst. rad.
PKRFBC SAPMMPKRF Kod kresk. KANBAN bez ilości rzecz.
PKW1 SAPMMPKW Tablica Kanban WWW
PL00 MENUPL00 Opracowanie instrukcji pakowania
PLMC_AUDIT PLMC_AUDIT Zarządzanie audytami: Konfiguracja
PM01 SAPMP50J Rozszerzanie typów informacji
PM10 SAPMP53B Wybór zestawień
PM11 SAPMP53B Sprawozd. - pojedyncze wprow. danych
PM12 SAPMP53B Sprawozd. - szybkie wprowa. danych
PM13 SAPMP53B Sprawozdania - wydruk
PMJR RFPM_DEDOC_FLOW_JOURNAL Dziennik dokumentów derywatów
PMLA SAPMV14A Tworzenie: Lista portfolio
PMLB SAPMV14A Zmiana: Lista portfolio
PMLC SAPMV14A Wyświetlanie: Lista portfolio
PMLD SAPMV14A Wykonanie: Lista portfolio
PMOC SAPLRHBO Tworzenie organizacji
PMOF RFPMVM02 Lista pozycji giełdowych opcji/fut.
PMOF3 RFPMVM03 Lista pozycji giełdowych derywatów
PMOF4 RFPMVM04 Lista przepływów giełdow. derywatów
PMSV RTPM_TRF_REVERSE_MARGIN Storno przepł. dep. zab.
PMVM RTPM_TRF_VARIATION_MARGIN Obliczanie depozytu zabezpiecz.
PO01 SAPMH5A0 Opracowanie miejsca pracy
PO01D SAPMH5A0 Wyświetlanie stanowiska roboczego
PO02 SAPMH5A0 Opracowanie planu szkoleniowego
PO02D SAPMH5A0 Wyświetlanie planu szkoleniowego
PO03 SAPMH5A0 Opracowanie funkcji
PO03D SAPMH5A0 Wyświetlanie funkcji
PO04 SAPMH5A0 Opracowanie typu zdarzenia
PO04D SAPMH5A0 Wyświetlanie typu zdarzenia
PO05 SAPMH5A0 Opracowanie zdarzenia
PO05D SAPMH5A0 Wyświetlanie zdarzenia
PO06 SAPMH5A0 Opracowanie lokalizacji
PO06D SAPMH5A0 Wyświetlanie lokalizacji
PO07 SAPMH5A0 Opracowanie zasobu
PO07D SAPMH5A0 Wyświetlanie zasobu
PO08 SAPMH5A0 Opracowanie osoby zewnętrznej
PO08D SAPMH5A0 Wyświetlanie zewn. osoby
PO09 SAPMH5A0 Opracowanie grupy zdarzeń
PO09D SAPMH5A0 Wyświetlanie grupy zdarzeń
PO10 SAPMH5A0 Opracowanie jednostki organizacyjnej
PO10D SAPMH5A0 Wyświetl. jednostki organizacyjnej
PO11 SAPMH5A0 Opracowanie kwalifikacji
PO11D SAPMH5A0 Wyświetlanie kwalifikacji
PO12 SAPMH5A0 Opracowanie typu zasobów
PO12D SAPMH5A0 Wyświetlanie typu zasobu
PO13 SAPMH5A0 Opracowanie stanowiska
PO13D SAPMH5A0 Wyświetlanie stanowiska
PO14 SAPMH5A0 Opracowanie zadania
PO14D SAPMH5A0 Wyświetlanie zadania
PO15 SAPMH5A0 Opracowanie przedsiębiorstwa
PO15D SAPMH5A0 Wyśw. przedsiębiorstwa
PO16 SAPMH5A0 Opracowanie zaplecza kuchennego
PO16D SAPMH5A0 Wyświetl. zaplecza gastronomicznego
PO17 SAPMH5A0 Opracowanie profilu wymagań
PO17D SAPMH5A0 Wyświetlanie profilu wymagań
PO18 SAPMH5A0 Opracowanie pomieszczenia zasobu
PO18D SAPMH5A0 Wyświetlanie zasobu - pomieszczenie
PO19 SAPMH5A0 Opracowanie instruktora zewnętrznego
PO19D SAPMH5A0 Wyświetl. instruktora zewnętrznego
POF1 SAPMV13P Tworzenie ustalania instr. pakow.
POF2 SAPMV13P Zmiana ustalania instrukcji pakow.
POF3 SAPMV13P Wyświetlanie ustal.instrukcji pakow.
POFO1 SAPLWPOT Tworzenie portfela
POFO2 SAPLWPOT Zmiana portfela
POFO3 SAPLWPOT Wyświetl. portfela
POFO31 SAPLWPOT Portfolio: Tworzenie
POFO32 SAPLWPOT Portfolio: Zmiana
POFO33 SAPLWPOT Portfolio: Wyświetlanie
POFO34 SAPLWPOT Portfolio: Tworzenie z wzorcem
POI1 RCCLMPFS Rozp. zapisu danych podst. do pliku
POIL RCCLMONI Wgląd protokołu otrzym. danych
POIM RCCLMDAT Rozp. zapisu danych podst. do pliku
POIT RCCLTRAN Rozp.zapisu danych transakcji do pl.
POIU RCCLUPLD Rozpoczęcie przyjmow. zmian danych
POP0 MENUPOP0 Opracowanie instrukcji pakowania
POP1 SAPLVHUPO Tworzenie instrukcji pakowania
POP2 SAPLVHUPO Zmiana instrukcji pakowania
POP3 SAPLVHUPO Wyświetlanie instrukcji pakowania
POP4 SAPLVHUPO Anulowanie zazn. do usuw. instr.pak.
POP5 RVHUPOSEL_POBJ_IN_COND Ustalanie wykorzyst. instrukcji pak.
POPC RVHU_REF_MAT_USED Składniki w instrukcjach pakowania
POPT SAPLVHUDIAL Test danych podst. instrukcji pak.
POSTIVDOC MMIVPA_CALL_MIRO Wywołanie trans. MIRO z portalu
POTAB SAPMV12A Definiow. tabel portfeli
POTABC SAPMV12A Zmiana tabel portfeli
POTABD SAPMV12A Wyświetlanie tabel portfeli
POTB OTBPARAM Parametry dla OTB
POWL_EASY POWL_EASY_BUILDER Edytor paska przew. Easy POWL
PP_MY_APP RHPE_WWW_MY_APPRAISALS Oceny otrzymane przez użytkownika
PP01 SAPMH5A0 Oprac. danych planu (zgodnie z menu)
PP01_DISP SAPMH5A0 Wyświetl.danych planu (sterow. menu)
PP02 SAPMH5A0 Oprac. danych planu (dowolnie)
PP03 SAPMH5A0 Oprac. danych planu (według zdarz.)
PP05 SAPMSNUM Zakresy numerów
PP06 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: HRADATA
PP23 RHPP25PW Ponowne ustawianie hasła
PP25 RHPP25ST Wyświetlanie grupy planowania
PP26 RHPP25AZ Zarządzanie wersjami planowania
PP27 RHPP25AZ Zatwierdzanie wersji planowania
PP28 RHPP25ST Tworzenie grupy plan. (wyn. plan.)
PP29 RHPP25ST Zmiana grupy planowania
PP2B RHPP25ST Tworzenie grupy plan. (wyn. podst.)
PP2D RHPP25XD Zarządzanie wynikami rozliczania
PP2P RHPP25ST Tworzenie grupy plan. (wyniki roz.)
PP2U RHPP25AZ Transfer danych do Controllingu
PP30 RHRAUM00 SAP: Planow. rezerwacji pomieszczeń
PP32 RHRAUM00 Plan. rez. pomieszcz. SAP: Zaopatrz.
PP40 RHKMIT20 Korespondencja
PP60 SAPFH5AH Wyświetlanie planowania zmian
PP61 SAPFH5AH Zmiana planowania zmian
PP62 SAPLRHER Wyświetl. zapotrz.
PP63 SAPLRHER Zmiana zapotrzebowania
PP64 SAPFH5AH Wybór wariantu planu
PP65 SAPLRHEI Edycja obiektu początkowego
PP66 SAPLRHES Profil początk. dla plan. zmian
PP67 SAPLRHER Tworzenie zapotrzebowania
PP69 SAPFH5AH Wybór tekstu dla jednostki organ.
PP6A RHDPERSL Osobisty plan zmian
PP6B RHDOCCPL Lista obecności
PP6C RHPSOLL_DEL Cofanie zakończonego planu docel.
PP6I RHSP_TEMP_ASSIGNMENT Lista oddelegowań dla planow. zmian
PP6U RHUMST_HRPADNN_HRPADUZ Konwersja danych dod. HRPADNN/PADUZ
PP70 MENUPP70 Zarządzanie organizacją
PP72 MENUPP72 Planowanie zmian
PP74 MENUPP74 Planowanie kosztów osobowych
PP7S MENUPP7S Zarządzanie organizacją
PP90 SAPMH5AR Ustawianie organizacji
PPAD RHXPEACD Wyświetlanie katalogu ocen
PPCCUS1 SAPLPPC1CU PPC: Opracowanie zakresu numerów
PPCGO PPC_CONF_GO Realizacja potwierdzenia
PPCGO2 PPC_STEP2_GO Realizacja potwierdzenia - krok 2
PPCI SAPLRHCJ Kopiowanie typu inf.
PPCJ SAPLRHCI Tworzenie typu informacji
PPCK SAPLRHCI Rozszerzanie ekranu listy
PPCLOG PPC_APPL_LOG_SHOW Wyświetlanie protokołu
PPCM SAPLRHCI Rozszerzanie typu inf.
PPCO SAPMH5A0 Ekran początk.: Str. organiz.
PPCP RHPEPLAC Planowanie kariery
PPCRPA PPC_REPROC_ACT Dodatk. przetwarzanie działań
PPCSA PPC_ACTIVITIES_SHOW Wyświetlanie działalności produk.
PPCSC PPC_COMPONENTS_SHOW Wyświetlanie pobrania składników
PPCSHOW PPC_CONFIRMATIONS_SHOW Wyświetl. potwierdzeń
PPCT RHTSKCAT Katalog zadań
PPCVAR SAPLPPC1VA Wprowadz. odchyleń
PPDM SAPMH5A0 Oprac. szczeg. typów inf. planow.
PPDPCS RHXPEECATS Katalog planu rozwoju (wyświetlanie)
PPDPHM RHPE_DPLANHISTORY Historia planu rozwoju (zmiana)
PPDPHS RHPE_DPLANHISTORY Historia planu rozwoju (wyświetl.)
PPDPIM RHPE_INDPLAN Indywidualny rozwój (zmiana)
PPDPIS RHPE_INDPLAN Indywidualny rozwój (wyświetlanie)
PPDPSPFP RHPE_SEARCHPEOPLE_FOR_DPLAN Szukanie absolwentów planu rozwoju
PPDPSPFS RHPE_SEARCHPEOPLE_FOR_DSTATION Szukanie osób dla etapu rozwoju
PPE PPEDI_LAUNCH Środowisko iPPE
PPECFP1 IPPECIF_RCPTRAN Transfer zmian iPPE
PPECHK PPECHK_CALL Kontrola spójności iPPE (wer. prod.)
PPECMP SAPLCSIM Porównanie konfiguracji
PPECS SAPLCNVUIEXTR Konwersja modelu iPPE
PPEEVAL SAPLPPEUISTATUS_ANALYSIS Kokpit statusu
PPEHDR01 SAPLPPEUIPDV Tworzenie wersji produkcji
PPEHDR02 SAPLPPEUIPDV Zmiana wersji produkcji
PPEHDR03 SAPLPPEUIPDV Wyświetlanie wersji produkcji
PPEM RHXPEPPO PE: wyświetl. struktury organizac.
PPEPS SAPLPROJIF Interfejs iPPE-PS
PPETI SAPLPPETIGUI Tryb konfiguracji - ekran wyboru
PPEUIARCH PPE_ARCHIVE_DATA_DISPLAY Wyświetlanie zarch. danych iPPE
PPIS RHGRIN21 System informacyjny HR
PPLB RHPECPAS Zestawienie karier
PPMDT RHMWB004 Pulpit menedżera
PPMDTCW RHMWBCW Manager's Desktop: Kreator konfigur.
PPME RHMATRIX Zmiana organizacji macierzy
PPMM MENUPPMM Planowanie kadr
PPMS RHMATRIX Wyświetlanie organizacji macierzy
PPO1 SAPLRHSI Zmiana przypisania MPK
PPO2 SAPLRHSI Wyświetlenie przypisania MPK
PPO3 SAPLRHGC Zmiana hierarchii stanowisk
PPO4 SAPLRHGC Wyświetlanie hierarchii stanowisk
PPO5 SAPLRHSI Zmiana właściwości
PPO6 SAPLRHSI Wyświetlanie właściwości
PPOC RHORGMAN Tworzenie jednostki organizacyjnej
PPOC_OLD RHORGMAN Tworzenie jednostki organizacyjnej
PPOCA OM_START_NF Tworzenie atrybutu
PPOCE OM_START_NF Tworzenie organizacji i obsadzania
PPOCW OM_START_NF Tworzenie org. i obsadzenia (WF)
PPOM RHORGMAN Opracow. struktury organiz.
PPOM_DEL RH_DELETE_USER_SETTINGS Usuwanie ustawień użytkownika
PPOM_MODE RHPPOMMODE Zarz. org.: Opracow. interfejsu
PPOM_OLD RHORGMAN Opracow. struktury organiz.
PPOMA OM_START_NF Zmiana atrybutów
PPOMDETAIL SAPLRHOMDETAILMANAGER Szczeg. ekran w mini-framework
PPOME OM_START_NF Zmiana organiz. i obsadz. stanowisk
PPOMW OM_START_NF Zmiana org. i obsadzenia (WF)
PPOS RHORGMAN Wyświetlanie planu organiz.
PPOS_OLD RHORGMAN Wyświetlanie planu organiz.
PPOSA OM_START_NF Wyświetlanie atrybutów
PPOSE OM_START_NF Wyświetl. organizacji i obsadzenia
PPOSW OM_START_NF Wyśw. organiz. i obsadzenia (WF)
PPPD RHXPEPRD Wyświetlanie profilu
PPPDC02 CIBDOP_DOWN_PP_H Zapis podstawowy i delta PP-PDC
PPPDC03 CIBDCONF_REQUEST_H Żądanie odczytu PP-PDC
PPPDC04 CORUPROC1_H Aktualizacja kominikatów GDZ PP-PDC
PPPE MENUPPPE Menu obszaru: Rozwój kadr
PPPM RHXPEPRM Zmiana profilu
PPQ1 RHPEPPQ1 Szukanie dla kwalifikacji
PPQ2 RHPEPPQ2 Szukanie dla wymagań
PPQ3 RHPEPP10 Szukanie do profilu
PPQD RHXPEQCD Wyświetlanie katalogu kwalifikacji
PPRL SAPMM03M Zmiana mater. po usunięciu profilu
PPRP SAPMHPS0 Zestawienia: Rozwój kadr
PPRV SAPMM03M Zmiana materiału gdy profil zmienion
PPSC RHSTRPF0 Tworzenie struktury
PPSM RHSTRPF0 Zmiana struktury
PPSP RHPEPLAS Planowanie następstw
PPSS RHSTRPF0 Wyświetlanie struktury
PPST RHSTRU00 Zestawienie struktury
PPUP RHPEUSPA Ustawienia: parmetry użytk.
PPWFBUF RHWFINDEXRESET Synchronizacja bufora Workflow OM
PQ01 SAPMH5A0 Zdarzenia dla miejsca pracy
PQ02 SAPMH5A0 Zdarzenia dla programu szkoleniowego
PQ03 SAPMH5A0 Zdarzenia dla funkcji
PQ04 SAPMH5A0 Zdarzenia dla rodzaju zdarzenia
PQ06 SAPMH5A0 Zdarzenia dla lokalizacji
PQ07 SAPMH5A0 Zdarzenia dla zasobu
PQ08 SAPMH5A0 Zdarzenia dla zewn. osoby
PQ09 SAPMH5A0 Zdarzenia dla grupy zdarzeń
PQ10 SAPMH5A0 Zdarzenia dla jedn. organizacyjnej
PQ12 SAPMH5A0 Zdarzenia dla rodzaju zasobów
PQ13 SAPMH5A0 Zdarzenia dla stanowiska
PQ14 SAPMH5A0 Zdarzenia dla zadania
PQ15 SAPMH5A0 Zdarzenia dla przeds.
PQ17 SAPMH5A0 Zdarzenia dla profili wymagań
PQ18 SAPMH5A0 Zdarzenia dla zasobu - pomieszczenie
PQ19 SAPMH5A0 Zdarzenia dla instruktora zewnętrz.
PQAH RHADHOC0 Zapytanie ad hoc
PQLV RPCLEAQ0 Opracowanie urlopów - Australia
PR_CHECK RPR_CUSTOMIZING_CHECK Kontrola ustawień konfiguracji
PR00 MENUPR00 Koszty podróży
PR01 SAPMP56T Opracowanie danych podróży (stare)
PR02 SAPMP56T Kalendarz podróży
PR03 SAPMP56V Zaliczki na podróże
PR04 SAPMP56T Edycja raportów tygodniowych
PR05 SAPMP56T Menedżer kosztów podróży
PR05_ESS SAPMP56T Menedżer rozl. kosztów podr. - ESS
PR10 SAPMSNUM Oprac. zakresu num.: RP_REINR
PR11 SAPMSNUM Opracowanie zakresu nr-ów: HRTR_PDOC
PR20 SAPMP56T Tworzenie podróży
PR706Z RPR706Z1 Kopiowanie T706Z -> T706Z1
PR71 SAPMP56C Konfiguracja bloku dekretacji 1701
PR72 SAPMP56C Konfiguracja bloku dekretacji 1702
PR73 SAPMP56C Konfiguracyjny blok dekretacji 1703
PRAA RPRAPA00 Automatyczne opracowanie dostawcy
PRAP RPR_APPROVE_TRAVEL_EXPENSES Zatwierdzenie podróży
PRC2 SAPMP56C Konfiguracja bloku dekretacji 1200
PRC7 SAPMP56C Konfiguracja bloku dekretacji 1700
PRCAT RV61A_ANALYSEREPORTS_PRICING Ustalanie cen - narzędzia analizy
PRCC RPRCCC00 Import pliku kart kredytowych
PRCCD RPRCCC_DISPLAY_RECEIPTS Wyświetlanie rachunków karty kred.
PRCCF RPRCCC_CREATE_CORRECTION_FILE Generow. pliku z popraw. transakc.
PRCCT RPRCCC_CREATE_TESTFILE Gen. pliku test. clear. karty kred.
PRCD RPRCOUDE Usuwanie/kopiowanie krajów podróży
PRCO RPRMORDE Kopiowanie war. ureg. dot. podr.
PRCR RPR_CREATE_PER_DIEMS_FILE Rycz. kosztów podróży: Zapis do pl.
PRCT RPRMENU0 Bieżące ustawienia
PRCU RPRMENU0 Wydruk czeku USA
PRD1 RPRMENU0 Tworzenie KND
PRDE RPRMORDE Usuwanie war. ureg. dot. podr.
PRDH RPRDUR00 Pracownicy z wieloma dniami podróży
PRDX RPRMENU0 Wywoł. wst. progr. KND-wersja kraj.
PREC RPRTEC00 Program rozliczania kosztów podróży
PREP SAPMP56T_PD Program importowania ryczałtów
PREX RPRTRIPCREATE1 Tworz. rozlicz. kosztów podr.
PRF0 RPRTEF00 Formularz standardowy
PRF0_PDF RPRTEF00_PDF Zbiorczy wydruk stand. formularzy
PRF1 RPRTEF01 Formularz sumaryczny 1
PRF2 RPRTEF02 Formularz sumaryczny 2
PRFAM FAMPRICE_MANAGEMENT Opracowanie cen dla rodzin art.
PRFI RPRFIN00_40 Księgowanie do Rachunkowości finans.
PRFW RPRTEF10 Wykaz kosztów uzyskania przychodu
PRHD RPR706VD Ograniczanie maks. wartości/wyżyw.
PRHH RPR706HC Różnicowanie maks. stawek na wyżyw.
PRHP RPR706HC Różnicowanie diet
PRICAT SAPMWPRICAT PRICAT: Oprac. artykułu wg katalogu
PRICATLOG PRICATLOG PRICAT: Wyświetlanie logu aplikacji
PRICREAT SAPMWPRICREAT PRICAT: IDoc wyjśc. BAPI - Dane tes.
PRMD SAPMP50A Opracowanie danych podstawowych HR
PRML RPRMENU0 Ustaw. kodu kraju poprzez okno dial.
PRMM SAPMP50A Zdarzenia kadrowe
PRMS SAPMP50A Wyświetlanie danych podstawowych HR
PRMT RPRFLDEL Aktualizacja klucza wyszukiwania T
PROF MENUPROF Rachunek centrów zysku
PROT451 PROTOCTOT_451 Analiza logu błędów (przeb. równ.)
PRP_UNIT SAPMSVMA PP: Dozwolone wymiary
PRPBILV RLE_DRUCKPROFIL Opracowanie profilu wydruku faktury
PRPD RPR706VD Ograniczanie diet
PRPDBILV RLE_DRUCKPROFIL Profil wydr.: Oprac. dok. fak. w EWM
PRPHUV RLE_DRUCKPROFIL Opracowanie profilu wydruku HU
PRPL RPRTRIPCREATE1 Tworzenie planu podróży
PRPR RLE_DRUCKPROFIL Transfer parametr. do V_LEDRUCKPROF1
PRPSHPV RLE_DRUCKPROFIL Oprac. profilu wydruku wysyłki
PRPTRAV RLE_DRUCKPROFIL Oprac. prof. wydruku transportu
PRPY RPRPAY00 Transfer do zewn. rozl. listy płac
PRRL RPUREROL Ponowne ustaw. deleg. na 'Do rozl.'
PRRQ RPRTRIPCREATE1 Tworzenie wniosku o podróż
PRRW SAPMP56F Księgowanie danych rozliczenia
PRS_REM PRS_REM Usuwanie operacji dla przetw. zlec.
PRSC SAPLFITV_RCUR_DEST Wprow.: Wartości pocz. dla połącz.
PRSD SAPLFITV_RCUR_DEST Wyśw.: Wartości pocz. dla połączenia
PRST RPRSTA01 Statystyka okresowa
PRT3 RPRTR030 Koszty podróży: oprac. księgowań
PRTA RPCLSTTA Przegląd rozliczeń
PRTC RPCLSTTC Wyświetl. zaimportowanych dokumentów
PRTE RPCLSTTE Szczegóły podróży
PRTS RPROVIEW Przegląd podróży
PRUL RPR_UPDATE_PER_DIEMS_FROM_FILE Rycz. kosztów podr.: Odczyt z pliku
PRVH RPR706VC Różnicowanie maks. stawek na wyżyw.
PRVP RPR706VC Różnicowanie diet
PRVT RPRVAT01 Zwrot VAT
PRWW SAPLHRTR_ITS Koszty podróży (offline)
PSC0 SAPMHPS0 Ust. war. planu dla pl. kosztów os.
PSEMAINT SSFPSEMAINT Zarządzanie PSE
PSO0 SAPMHPS0 Ustaw. wariantu planu dla Org. i pl.
PSO1 SAPMHPS0 Ustaw. aspektu dla Organiz. i plan.
PSO2 SAPMHPS0 PD narzędzia syst./bazy danych
PSO3 RHDESC00 Przegląd typów inf.
PSO4 RHINFT00 Poj. opracow. typu inf.
PSO5 SAPMHPS0 Narzędzia administracji PD
PSOA SAPMHPS0 Zestawienie miejsc pracy
PSOB0001 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Aplikacje
PSOB0002 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Grupy pól
PSOB0003 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Wglądy
PSOB0004 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Sekcje
PSOB0005 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Ekrany
PSOB0006 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Kolejność ekranów
PSOB0007 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Terminy
PSOB0008 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Funkcja stand. CUA
PSOB0009 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Funkcja dodat. CUA
PSOB0011 BUSVIEWS BDT - Sterow.: Prz.pola ek.->Pole BD
PSOB0012 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Kryt. modyf. pola
PSOB0013 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Typy ról
PSOB0015 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Trans. aplikacji
PSOB0016 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Tabele
PSOB0017 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Aplikacje zewn.
PSOB0018 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Działania
PSOB0023 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Zbiory danych
PSOB0100 BUSVIEWS Konfig.: Modyf. pola wg działania
PSOB0102 BUSVIEWS Konfig.: Rodzaj uprawnień
PSOB0103 BUSVIEWS Konfig.: Uprawnienia wg grupy pól
PSOB0104 BUSVIEWS BDT - Sterowanie: Konfig. ekranu
PSOB0200 BUSCHDOC BDT - Lista dokumentów zmian
PSOBCHDOC FMCA_PSOB_CHDOC_START Wyświetlanie listy dokumentów zmian
PSOBDELE FMCA_PSOB_DELETE Usuwanie przedmiotu umowy
PSOBPCDACT FMCA_PSOB_PCHDOC_ACT Aktywacja zaplanowanych zmian
PSOC SAPMHPS0 Zestawienie funkcji
PSOG SAPMHPS0 Ogólne zestaw. Organiz. i planowania
PSOI SAPMHPS0 Narzędzia integracji PD-PA
PSOO SAPMHPS0 Zestawienie jednostek organizacyjn.
PSOS SAPMHPS0 Zestawienie stanowisk
PSOT SAPMHPS0 Zestawienie zadań
PSSD RFVDSSD0 Kontrola rodz.operacji PPKD
PSV0 SAPMHPS0 Zmiana / Wyświetlanie zasobów
PSV1 SAPMHPS0 Menu dynamiczne uczestnictwa
PSV2 SAPMHPS0 Menu dynamiczne zdarzeń
PSV3 SAPMHPS0 Menu dynamiczne informacji
PSV4 SAPMHPS0 Ustawianie wariantu planu
PSV5 SAPMHPS0 Inf.: Uczestnictwo
PSV6 SAPMHPS0 Raporty: Zdarzenia
PSV7 SAPMHPS0 Raporty: Zasoby
PSV8 SAPMHPS0 Tworzenie uczestnika
PSV9 SAPMHPS0 Zmiana / Wyświetlanie uczestnika
PSVA SAPMHPS0 Ustawianie aspektu
PSVB SAPMHPS0 Ustawienia specyf. dla użytkownika
PSVC SAPMHPS0 Szkolenia: Ustawienia bieżące
PSVE SAPMHPS0 Filtr wyprow. zdarzeń
PSVI SAPMHPS0 Ustawienia specyf. dla użytkownika
PSVL SAPMHPS0 Ustawianie języka zdarzenia
PSVO SAPMHPS0 Zmiana / Wyświetlanie organizatora
PSVP SAPMHPS0 Menu dynamiczne planowania
PSVQ SAPMHPS0 Zmiana / Wyświetlanie organizatora
PSVR SAPMHPS0 Menu dynamiczne zasobów
PSVS SAPMHPS0 Ustawianie dostępu
PSVT SAPMHPS0 Menu dynamiczne narzędzi
PSW5 SAPMKGA2 Wyk. rzecz. przeks. okr. dla proj.
PSWB SAPMKGA2 Wyk. proj. dla plan. przeksięg. okr.
PT_BAL00 RPMENUSTART00 Skumulowane wyniki oceny czasu pracy
PT_CLSTB1 RPCLSTB1 Tymcz. wyn. oceny czasu (klaster B1)
PT_CLSTB2 RPCLSTB2 Wyniki oceny czasu pracy(klaster B2)
PT_CLSTG1 RPCLSTG1 Grupowe płace motyw. (klaster G1)
PT_CLSTL1 RPCLSTL1 Indyw. płace motyw. (klaster L1)
PT_CLSTPC RPCLSTPC Klaster PC: Osobisty kalendarz
PT_ERL00 RPTERL00 Komunikaty oceny czasu - analiza
PT_QTA00 RPTQTA00 Generowanie limitów nieobecności
PT_QTA10 RPMENUSTART00 Informacje o limicie nieobecności
PT_REOPC RPUREOPC Reorg. osob. kalendarza (klaster PC)
PT00 MENUPT00 Zarządzanie czasem
PT01 SAPMP51S Tworzenie harmonogramu pracy
PT02 SAPMP51S Zmiana harmonogramu pracy
PT03 SAPMP51S Wyświetlanie harmonogramu pracy
PT10 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: PTM_DOCNR
PT11 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: PTM_QUONR
PT12 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: HRAA_PDOC
PT40 SAPMP51E Przetwarzanie błędów
PT41 SAPTIMCC1COMPARAM Konfiguracja param. komunikacji KK1
PT42 SAPCDRPD Dostarczanie danych osobowych
PT43 SAPCDRPA Dostarczanie danych podstawowych
PT44 SAPCDUP1 Zlecenie odczytu z pliku
PT45 SAPCDT45 Aktualizacja osobow. zdarzeń czasow.
PT46 SAPCDT46 Aktualizacja zdarzeń czasu pracy
PT50 SAPMPT50 Przegląd limitów
PT60 RPT_TIME_EVAL_START Ocena czasu pracy
PT61 RPTEDT00 Zestawienie czasu
PT62 RPTEAB00 Lista obecności
PT63 RPTPSH10 Osobisty harmonogram pracy
PT64 RPTABS20 Lista nieobecności
PT65 RPTLEA40 Grafika obecności/nieobecności
PT66 RPCLSTB2 Wyświetlanie klastra B2
PT67 RPTEZL00 Zewnętrz. rozliczanie listy płac
PT68 RPTPDOC0 Rozliczenie działań
PT69 RPTENT00 Wielokr. rejestracja czasu pracy
PT70 SAPMPT70 System inform. zarządzania czasem
PT705B SAPMSVMA Wyświetlanie cech
PT71 SAPMPT71 Wybór narzędzi dla zarządz. czasem
PT80 SAPTIMCC1MANAGER KK1 - Menedżer
PT90 RPTABS50 Nieobecności - wgląd kalendarza
PT90_ATT RPTABS50 Obecności - wgląd kalendarza
PT91 RPTABS60 Nieobecn. - dla wszystkich pracown.
PT91_ATT RPTABS60 Obecn. - dla wszystkich pracowników
PTARQ RPTARQ Środowisko test. - zawiad. o nieob.
PTCCX RPTCCX Środowisko testowe
PTCOR RPTCOR Środowisko test.-korekta dekr. czasu
PTDW SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: PTDW
PTE1 RPIEWT00 Generowanie pakietu wsadowego
PTE2 RPIEWT04 Przetwarzanie pakietu wsadowego
PTE3 RPIEWT02 Reorganizacja pliku interfejsu
PTG1 SAPMP5GQ Edycja zapłaty chorobowego (GB)
PTG3 SAPMP5GQ Wyświetlenie zapłaty chorobowego
PTME_PROF RPT_TME Pulpit menedżera czasu pracy
PTMW_PROF RPT_TMW Pulpit menedżera czasu pracy
PTRV_BSTAT RPR_UPDATE_TRAVEL_STATISTICS Tworzenie i oprac. statystyki podr.
PTRV_CALC PTRV_START_CALCULATOR Kalkulator
PTRV_QUERY RPR_TRIP_MNGMT_AD_HOC_QUERY Zapytania: Zarządz. podróżami służb.
PTRV_RTREE RPR_DISPLAY_REPORTING_TREE Wyśw. drzewa raportów - rozl. podr.
PU00 SAPMP50A Usuwanie danych osobowych
PU01 RPCDPU01 Usuwanie bież. rozl. listy płac
PU03 SAPMP50A Zmiana statusu listy płac
PU11 SAPMPU11 Dodatkowe ubezpieczenie CS
PU12 SAPMPU12 Połączenie z zewn. systemami płac
PU22 RPUARTX0 Archiwizacja HR
PU30 SAPMPU30 Opracowanie składników wynagrodzenia
PU90 SAPMP50A Usuwanie danych kandydata
PU95 SAPMPU95 HR: Opr. wglądów log. & grup skł. w.
PU96 SAPMPU95 HR: Opracowanie grup składników wyn.
PU97 SAPMPU95 HR: Logiczne oprac. wglądu
PU98 SAPMPU98 Przyp. skł. wynagr. do grup
PUFK SAPMPUFK Menedżer formularzy
PUIT_UI RHPAD00CHECK_WRAPPER Test dla klas konwersji ITF
PULT RPUTRL00 Transport tabel HR dla logistiki
PUOC_07 SAPLHRPAY99_OC Dod. lista płac - środ. proj.-Kanada
PUOC_07_CE SAPLHRPAY99_OC_CE Środ. proj. dod. LP Kanada CE
PUOC_08 SAPLHRPAY99_OC Środ. proj. dod. listy-Wlk.Brytania
PUOC_10 SAPLHRPAY99_OC Środ. proj. dod. listy płac - USA
PUOC_10_CE SAPLHRPAY99_OC_CE Środ. proj. dod. LP USA CE
PUOC_11 SAPLHRPAY99_OC Środ. proj. dod. listy płac-Irlandia
PUOC_13 SAPLHRPAY99_OC Środ. proj. dod.listy płac-Australia
PUOC_16 SAPLHRPAY99_OC Środ. proj. dod. listy płac - RPA
PUOC_17 SAPLHRPAY99_OC Środ. proj. dod.listy płac Wenezuela
PUOC_21 SAPLHRPAY99_OC Środ. proj. dod. listy płac-międzyn.
PUOC_27 SAPLHRPAY99_OC Środ. proj. dod. listy płac Hongkong
PUOC_29 SAPLHRPAY99_OC Środ. proj. dod.listy płac Argentyna
PUOC_32 SAPLHRPAY99_OC Środ. proj. dod. listy płac Meksyk
PUOC_36 SAPLHRPAY99_OC Off-cycle Workbench Ukraine
PUOC_37 SAPLHRPAY99_OC Środ. proj. dod. listy płac Brazylia
PUOC_38 SAPLHRPAY99_OC Środ. proj. dod. listy płac-międzyn.
PUOC_42 SAPLHRPAY99_OC Dod. lista płac - środowisko proj.
PUOC_46 SAPLHRPAY99_OC Środ. proj. dod. listy płac-międzyn.
PUOC_99 SAPLHRPAY99_OC Środ. proj. dod. listy płac-międzyn.
PUOC_99_CE SAPLHRPAY99_OC_CE Środ. proj. dod. LP 99 CE
PUOCBA RPUOCB00 Dod. lista płac - wsad.: Kol. dział.
PUOCBLTI RPUOCL00 Kolejne procesy dla zbior. LTI
PUOCBP RPUOCP00 Dod. rozl. wsad.: nast. dział. rozl.
PUOCBR RPUOCR00 Dod. rozl. wsad.: zastąpienie
PUOCLG H99LT52OCG DL-wsad.: Lista tabel wsadowych
PUOCLL H99LT52OCL DL: Lista zastąpień, stornowań
PURBL ISAUTO_SUE_R_MMBACKLOG Lista zaległych zleceń MM
PUST SAPMPUST HR: Środowisko projektowe procesu
PUST_2 SAPMPUST HR: Środ. projektowe procesu (stare)
PUST_LIM SAPMPUST HR-Środ.proj.proc. (tylko niekt.pr.)
PUST_SO SAPMPUST HR Środowisko proj. procesu (wyśw.)
PV00 SAPLRHPV Rezerwacja uczestnictwa
PV01 SAPLRHPV Przen. rez. uczestn.
PV02 SAPLRHPV Wstępna rezerwacja uczestnictwa
PV03 SAPLRHPV Zastąpienie uczestnictwa
PV04 SAPLRHPV Odwołanie uczestnictwa
PV05 SAPLRHPV Rezerw. listy: uczestnicy/zdarzenia
PV06 SAPLRHPV Wst. rezerw. listy: uczestnicy
PV07 SAPLRHPV Rezerwacja listy: uczestnicy
PV08 SAPLRHPV Rezerwacja listy: zdarzenia
PV09 SAPLRHVP Planowanie zdarzeń
PV0I SAPLRHVI Wyświetlanie oferty zdarzeń
PV10 SAPLRHVB Tworzenie zdarzenia z zasobami
PV11 SAPLRHVA Tworzenie zdarzenia bez zasobów
PV12 SAPLRHV5 Potwierdzenie / odwołanie zdarzenia
PV14 SAPLRHV5 Blokowanie / odblokowanie zdarzenia
PV15 SAPLRHV5 Końcowe przetwarzanie zdarzenia
PV16 SAPLRHPV Wst. rezerw. listy: Typy zdarzeń
PV17 RHXFAKT0 Fakturowanie
PV18 RHXINLV0 Rozrachunek działań
PV19 RHXINLV1 Rozrachunek działań dla instrukt.
PV1A SAPLRHVA Zmiana zdarzenia
PV1B SAPLRHVA Wyświetlanie zdarzenia
PV1C RHXCCOS0 Przejęcie kosztów
PV1D RHXCPRI0 Propozycja ceny
PV1I SAPLRHVI Rezerwacje uczestników (użytk.syst.)
PV1M RHXMARP0 Nabycie materiałów
PV26 SAPLRHPV Wst. rezer. listy: uczestn./typy zd.
PV2I SAPLRHVI Rezerwacje uczestników (użytk. WWW)
PV32 RHPE_APP_CREATE Tworzenie oceny
PV33 SAPMHPS0 Ocena zdarzenia
PV34 SAPMHPS0 Ocena uczestnika
PV35 RHUMAPPR Program konwersji oceny
PV3I SAPLRHVI Rezerwacja uczestnictwa - użyt.syst.
PV4I SAPLRHVI Rezerwacja uczestnictwa (użytk. WWW)
PV5I SAPLRHVI Odwołanie uczestnictwa(użytk.syst.)
PV6I SAPLRHVI Odwołanie uczestnictwa (użytk. WWW)
PV7I SAPLHRTEM00NET Oferta szkoleń
PV8I SAPLHRTEM00NET Moje rezerwacje
PVB0 RHCPBT00 Budżet zdarzenia
PVB1 RHCPBT00 Tworzenie budżetu zdarzenia
PVB2 RHCPBT00 Wyświetlanie budżetu zdarzenia
PVB3 RHCPBT00 Zmiana budżetu zdarzenia
PVB6 RHCMPBUDGETINIT Inicjalizacja budżetu zdarzenia
PVBA RHXBUDG0 Zarządz. szkol.:Porównanie budżetu
PVBB SAPLRHV6 Utworzenie/ zmiana planu rozwoju
PVCT SAPLRHVM Katalog danych podstawowych
PVD0 SAPLRHV6 Tworzenie/Zmiana rodzaju zdarzenia
PVDM SAPLHRTEM00MENUE_MAINTAIN Opracowanie dynamicznego menu
PVF0 SAPLRHV6 Tworzenie / Zmiana lokalizacji
PVF1 SAPLRHV6 Opracowanie lokalizacji
PVG0 SAPLRHV6 Tworzenie / Zmiana zasobu
PVG1 SAPLRHV6 Tworzenie/Zmiana pomieszczenia
PVG2 SAPLRHAR Blokowanie/odblokowanie zasobu
PVG3 SAPLRHV6 Opracowanie pomieszcz.
PVH0 SAPLRHV6 Tworzenie / Zmiana instruktora zewn.
PVH1 SAPLRHV6 Tworzenia/Zmiana instruktora
PVH2 SAPLRHV6 OPracowanie zewn. osób
PVK0 SAPLRHVL Historia korespondencji
PVL0 SAPLRHV6 Tworzenie/Zmiana grupy zdarzeń
PVMN MENUPVMN Zarządzanie szkoleniami
PVR0 SAPLRHV6 Tworzenie/Zmiana rodzaju zasobu
PVR1 SAPLRHV6 Opracowanie wyposaż. pomieszczenia
PVU0 SAPLRHV6 Tworzenie/Zmiana przedsiębiorstwa
PVU1 SAPLRHV6 Opracowanie przedsiębiorstwa
PVV0 SAPLRHV6 Tworzenie/zmiana zaplecza restaur.
PW00 MENUPW00 Płace motywacyjne
PW01 SAPMP53L Opracowanie danych płac motywac.
PW02 SAPMP53L Wyświetlanie danych płac motywac.
PW03 SAPMP53L Wprowadzanie danych płac motywac.
PW41 RPWI1100 Generowanie pakietu wsadowego
PW42 RPWI5000 Przetwarzanie pakietu wsadowego
PW43 RPWI4100 Reorganizacja pliku interfejsu
PW61 RPTCMP00 Uzgodnienie czasów
PW62 RPWAZL00 Czas pracy (procentowo)
PW63 RPWULL00 Ponowne przyp. do grupy stawek płac
PW70 RPWUL100 Przeliczanie indyw. płac motyw.
PW71 RPWUG100 Przeliczanie grupowych płac motyw.
PW72 RPWUG180 Usun. z grupy prac., którzy odeszli
PW74 RPWUL170 Usuwanie kart czasowych z klastra L1
PW75 RPWUG170 Usuwanie kart czasowych z klastra G1
PW80 RPUCUSIW Bież. ustawienia - płaca motywacyjna
PW91 MPWPAR00 Płace motywacyjne: parametry ster.
PW92 MPWPAR00 USER EXIT - płace motywacyjne
PW93 MPWPAR00 Płace motywacyjne: parametry grup
PW94 MPWPAR00 Płace motyw.: parametry logistyki
PWKC PREAD_WORK_CENTER Tworzenie zdol. pr. miejsca pr. IDOC
PWPC PWPC_TO_CONVERT_TABLES Konwersja struktury kolumn
PZ00 SAPMPZ00 Menu początkowe ESS
PZ01 SAPMPZ01 Katalog pracowników
PZ01C SAPMPZ01C ESS Konfiguracja dla ESS Who's Who
PZ02 SAPMPZ02 Adres
PZ03 SAPMPZ02 Dane banku
PZ04 SAPMESSREP Zestawienie czasu
PZ04_OLD SAPMPZ04 Zestawienie czasu
PZ05 SAPMPZ02 Adres do kontaktów w nagłych wypadk.
PZ07 SAPMPZ07 ESS wyświetl. uczestn. świadcz. dod.
PZ08 SAPMPZ02 ESS Wyświetlanie - podatki Kanada
PZ09 SAPMPZ09 Konta czasowe
PZ10 SAPMPZ02 ESS Zmiana formularza W4 USA
PZ11 SAPMESSREP Zestawienie wynagrodzenia
PZ11_OLD SAPMPZ04 Wyniki rozliczania listy płac
PZ11_PDF SAPMESSREP Zestawienie wynagrodzenia
PZ11_PL SAPMESSREP Zestawienie wynagrodzenia
PZ13 SAPMPZ02 ESS Zmiana danych osobowych
PZ14 SAPMPZ14 ESS Świadczenia dod. 1. rejestracja
PZ15 SAPMPZ15 Wprowadzanie danych dla zatrudnienia
PZ17 SAPMESSREP Plan zmian
PZ17_OLD SAPMPZ04 Plan zmian
PZ18 SAPMPZ02 Osoba do kontaktu w razie wypadku
PZ19 SAPMPZ02 ESS Zarządzanie czasem pracy
PZ20 SAPMPZ02 ESS Zawiadomienie o ślubie
PZ21 SAPMPW12 Oferta pracy
PZ21_TC SAPMPW12_TC Oferta pracy
PZ22 SAPMPW03 Status podania
PZ22_TC SAPMPW03_TC Status podania
PZ23 SAPMPZ23 Moje preferencje
PZ24 SAPMPZ01 Katalog pracowników
PZ26 SAPMPZ26 Schemat organizacyjny
PZ26_NEW SAPMPZ26_NEW Schemat org. z ob. sterow. drzewem
PZ30 SAPMPZ30 Moje zdjęcie
PZ31 SAPMRHPE_WWW_DEMO Zaawans. HR: ekran pocz.-oprac.prof.
PZ31_EWT RHPE_QUALI_MYPROFILE Zaawans. HR: ekran pocz.-oprac.prof.
PZ32 SAPMRHPE_WWW Zaawans. HR: Opracowanie profilu
PZ34 RPTEDT00 ESS Zarządzanie czasem pracy
PZ35 SAPMPZ01 Katalog pracowników (Logika przepł.)
PZ35_MA SAPMPZ01 ESS Katalog prac.-miniaplik. (dummy)
PZ39 SAPMPZ39 Osob. ID - informacje
PZ413 SAPMPZ02 ESS Dane podatkowe PL
PZ49 SAPMPZ49 Uruchomienie ESS
PZ50 SAPMPZ50 Zmiana danych Who's Who
PZ52 SAPMPZ52 ESS Zmiana adresu
PZ53 SAPMPZ52 ESS Zmiana adresu
PZ54 SAPMPZ52 ESS Zmiana adresu
PZBBPST01 SAPMBBPST01 Nabycie B2B
PZFOTO SAPMPZ01 ESS Foto MiniApp (dummy)
PZLE SAPMPZ01 ESS Zdarzenie osob. (puste)
PZLE_01 SAPMPZ01 ESS: Zd. osob. - Nowe zatrud.(pus.)
PZLE_02 SAPMPZ01 ESS: Zd. osob. - Nowe zatrud.(pus.)
PZLE_03 SAPMPZ01 ESS: Zd. osob. - Nowe zatrud.(pus.)
PZLE_04 SAPMPZ01 ESS Zdarz. osob. - ślub (puste)
PZLE_05 SAPMPZ01 ESS Zdarz. osob.-ur.dziecka/adopcja
PZLE_06 SAPMPZ01 ESS: Zd. osob. - Nowe zatrud.(pus.)
PZLE_07 SAPMPZ01 ESS: Zd. osob. - Nowe zatrud.(pus.)
PZM0 SAPMPZ00 Menu początkowe ESS
PZM1 SAPMPZ00 ESS Menu początkowe 1
PZM2 SAPMPZM2 ESS Menu początkowe
PZPR SAPMPWREMIND Przypomnienie hasła
PZSU53 SAPMESSREP ESS Wyświetlanie błędów uprawnienia
PZUS RHESSUSERSET ESS Ustawienia ogólne
PZUSFB RHESSUSERSET ESS MiniAp Foto/dzień urodzin
PZUSWHO RHESSUSERSET ESS Who's Who
PZWHOC SAPMPZWHOC ESS Who's Who: Konfiguracja
Q000 MENUQ000 Zarządzanie jakością
QA00 MENUQA00 Kontrola jakości
QA01 SAPLQPL1 Tworzenie partii kontrolnej
QA01A SAPLQPL1 Tworzenie partii kontrolnej
QA02 SAPLQPL1 Zmiana partii kontrolnej
QA02A SAPLQPL1 Zmiana partii kontrolnej
QA03 SAPLQPL1 Wyświetlenie partii kontrolnej
QA05 RQJBCTRL Planowanie pracy: kontrola okresowa
QA06 RQJBCTRL Przegląd pracy: kontrola okresowa
QA07 RQAAAS10 Wyzwalacz dla kontroli powtarzalnej
QA07L RQBALDSP Protokół dla monitorowania terminu
QA08 RQMQMM00 Przetwarz. zbior. ustawienia kontr.
QA09 SAPMSNUM Oprac. zakresu num. partii kontr.
QA10 RQEVAI30 Wyzwolenie automatycznej dec. użycia
QA10L RQBALDSP Protokół dla aut. decyzji użycia
QA11 SAPMQEVA Wprowadzanie decyzji użycia
QA12 SAPMQEVA Zmiana decyzji użycia z historią
QA13 SAPMQEVA Wyświetlanie decyzji użycia
QA14 SAPMQEVA Zmiana decyzji użycia bez historii
QA16 RQEVAI10 Zbiorowa DU dla zaakceptowan. partii
QA17 RQJBCTRL Planowanie zadań dla automatyczn. DU
QA18 RQJBCTRL Przegląd zadań dla automatycznej DU
QA19 RQEVAI30 Automatyczna decyzja użycia
QA22 RQAPPU10 Zmiana ilości punktów kontrolnych
QA23 RQAPPU10 Wyświetlanie ilości punktów kontroli
QA32 RQEEAL10 Zmiana danych dla partii kontrolnej
QA32WP RQEEAW10 QA32 - Wywoł. z workplace'u/miniapl.
QA33 RQEEAL10 Wyświetlanie danych dla partii kont.
QA40 RQEVAI50 Autom. decyzja użycia dla produkcji
QA40L RQBALDSP Protokół dla aut. decyzji użycia
QA41 RQJBCTRL Planowanie DU dla partii kontrolnych
QA42 RQJBCTRL Plan. zad.: DU - partie kontr. prod.
QA51 RQJBCTRL Oprac. harmon. kontroli odbiorczych
QA52 RQJBCTRL Kontrole odbiorcze: Przegląd zadań
QAC1 SAPLQPL1 Zmiana rzecz. ilości partii kontr.
QAC2 SAPLQPL1 Przes. zapasu dla partii kontr.
QAC3 SAPLQPL1 Cofnięcie próbki
QAS1 RQEIFM10 Zapis specyf. kontr. (nieaktual.)
QAS2 RQEIFM20 Zapis danych podstawowych (nieakt.)
QAS3 RQEIFM50 Odczyt wyników (nieaktual.)
QAS4 RQEIFM60 Odczyt decyzji użycia (nieaktual.)
QC01 SAPMQCPA Tworzenie profilu certyfikatu
QC02 SAPMQCPA Zmiana profilu certyfikatu
QC03 SAPMQCPA Wyświetlanie profilu certyfikatu
QC06 RQCQCD01 Bezpośr. usuwanie profili certyfik.
QC11 SAPMV13I Tworzenie przypis. profilu certyfik.
QC12 SAPMV13I Zmiana przypis. profilu certyfikatu
QC13 SAPMV13I Wyświetl. przyp. profilu certyfikatu
QC14 SAPMV13I Tworz. przyp. prof. cert. z mod.kop.
QC20 RQCAAP03 Certyfikaty dla dostaw
QC21 RQCAAP01 Cert. jakości dla partii kontrolnej
QC22 RQCAAP02 Certyfikat jakości dla partii
QC31 RQCARD03 Wyświetl. archiwum: pozycja dostawy
QC32 RQCARD01 Wyświetl. archiw.: partia kontrolna
QC40 SAPLQC07 Certyfikat internetowy dla dostawy
QC40A SAPLQC07 Certyfikat internetowy dla dostawy
QC42 SAPMQCWA Certyfikat partii w WWW
QC51 SAPMQCPR Tworzenie certyf. w nabywaniu
QC52 SAPMQCPR Zmiana certyfikatu w nabywaniu
QC53 SAPMQCPR Wyświetlanie certyfikatu w nabywaniu
QC55 RQCPRM10 Lista robocza: Certyfikaty - nabyw.
QCC0 RQIMGALL IMG Wybór bezpośredni: QM
QCC1 RQIMG010 QMG Wybór bezpośredni: Zawiadomienie
QCC2 RQIMG020 QMG Wybór bezpośredni: Zawiadom. QM
QCC3 RQIMG030 QMG Wybór bezpośredni: Kontrola QM
QCC4 RQIMG040 QMG Wybór bezpośredni: Planowanie QM
QCC5 RQIMG050 Dostęp bezp. IMG: QM Business Add-In
QCE2 SAPLQCE2 Przetwarzanie wspomag. komunikacji
QCE3 SAPLQCE2 Wyświetlanie wspomagania komunikacji
QCHECK QUERY_CHECK Kontrola zapytania
QCMS RQCAAPMS Certyfikat dla partii kontr. ze SpW
QCYF RSTXFCPY Standardowe formularze QM (ogólnie)
QCYT RSTXTCPY Standardowe teksty QM (ogólnie)
QD21 RQARCQM3 Zaznacz. zakończonych zawiadomień
QD33 RQARCQDL Usuwanie wskaźnika jakości
QD34 RQJBCTRL Usuwanie planowania wskaźników jak.
QD35 RQJBCTRL Usuwanie przeglądu zadań wsk. jak.
QDH1 RQDAAM10 Zestaw. wsk. jakości: Zmiana danych
QDH2 RQDAAM10 Zestaw. wsk. jakości: Wyśw. danych
QDL1 SAPMQDQL Tworzenie poziomu jakości
QDL2 SAPMQDQL Zmiana poziomu jakości
QDL3 SAPMQDQL Wyświetlanie poziomu jakości
QDP1 SAPMQDSP Tworzenie schematu próbkowania
QDP2 SAPMQDSP Zmiana schematu próbkowania
QDP3 SAPMQDSP Wyświetlenie schematu próbkowania
QDR1 SAPMQDDR Tworzenie reguły dynam. modyfikacji
QDR2 SAPMQDDR Zmiana reguły dynam. modyfikacji
QDR3 SAPMQDDR Wyświetl. reguły dynam. modyfikacji
QDR6 RQDULM20 Wyś. listy miejsc uż. reg.modyf.dyn.
QDR7 RQDULM20 Zastępowanie wykorz. reg. modyf.dyn.
QDV1 SAPMQDSV Tworzenie procedury próbkowania
QDV2 SAPMQDSV Zmiana procedury próbkowania
QDV3 SAPMQDSV Wyświetlanie procedury próbkowania
QDV6 RQDULM10 Wykorzystanie procedury próbkowania
QDV7 RQDULM10 Zastępow. wykorzyst. procedury prób.
QE00 MENUQE00 Planowanie jakości
QE01 SAPMQEEA Zapis wyników cechy
QE02 SAPMQEEA Zmiana wyników cechy
QE03 SAPMQEEA Wyświetlanie wyników cechy
QE04 SAPMQEEA Zapis wyników próbki
QE05 SAPMQEEA Zmiana wyników próbki
QE06 SAPMQEEA Wyświetlanie wyników próbki
QE09 SAPMQEEA Indywid. wyświetlanie wyniku cechy
QE09WP RQE09WP Wywołanie QE09 z miejsca pracy
QE11 SAPMQEEA Zapis wyników punktu kontroli
QE12 SAPMQEEA Zmiana wyników punktu kontroli
QE13 SAPMQEEA Wyświetlanie wyników punktu kontroli
QE14 SAPMQEEA Zapis wyników dla dowodu dostawy
QE15 SAPMQEEA Zmiana wyników dla dowodu dostawy
QE16 SAPMQEEA Wyświetlanie wyników dowodu dostawy
QE17 SAPMQEEA Wprowadzanie wyników dla urządzenia
QE18 SAPMQEEA Zmiana wyników dla urządzenia
QE19 SAPMQEEA Wyświetlanie wyników dla urządzenia
QE20 SAPMQEEA Wprowadzanie wyników dla lokal. fun.
QE21 SAPMQEEA Zmiana wyników dla lokalizacji fun.
QE22 SAPMQEEA Wyświetl. wyników dla lokaliz. fun.
QE23 SAPMQEEA Wprowadzanie wyników dla próbki
QE24 SAPMQEEA Zmiana wyników dla próbki
QE25 SAPMQEEA Wyświetlanie wyników dla próbki
QE29 SAPMSNUM Opr. zakr. nr. Nr potwierdz. Cecha
QE51 RQEEAM10 Lista robocza rejestracji wyników
QE51N SAPLQEEO Lista robocza rejestracji wyników
QE52 RQEEAM20 Lista rob.: wyniki dla próbek fiz.
QE53 RQEEAM30 Lista rob.: wyniki dla urządzenia
QE54 RQEEAM40 Lista rob.: wynik dla lokaliz. fun.
QE71 RQETBM10 Tab. wprow. wyników dla punktów kon.
QE72 RQETBM20 Tab. wprow. wyników dla partii kon.
QE73 RQETBM30 Tab. wprow. wyników dla cech
QEDS RQEEAMDS Proces podpisu
QEH1 SAPLQEH1 Lista rob. ruch. rejestracji wyników
QEI1 RQEIFML1 Wyświetlanie logu aplik. interf. QM
QEI2 RQEIFML2 Usuwanie logu aplik. interfejsu QM
QEW01 RQEWWM10 Rejestracja wyników w WWW
QEW01V RQEWWM00 Oprac. war.: Rejestracja w WWW
QF01 SAPMQFFE Zapisywanie danych wad
QF02 SAPMQFFE Zmiana danych dot. wad
QF03 SAPMQFFE Wyświetlanie danych dot. wad
QF11 SAPMQFFE Zapisywanie wad dla partii kontr.
QF21 SAPMQFFE Zapisywanie wad dla operacji
QF31 SAPMQFFE Zapisywanie wad dla cech
QF4 QUERY_F4_GET Dostępne zapytania
QF41_WD SAPMQFFE Wprow. wad do cechy/punktu kontrol.
QG09 SAPMSNUM Oprac. zakr. num.: wykresy ster. QM
QGA1 RQGAAG10 Wyświetlanie linii czasu wyniku jak.
QGA2 RQGAAM20 Wyświetlanie wyników kontroli
QGA3 RQGAAM31 Drukowanie wyników kontroli
QGA4 SAPLQG_EVAL Ogólne zestawienia QM
QGC1 RQERKM10 Karty kontrolne QM dla partii kontr.
QGC2 RQERKM20 Karty kontrolna dla cechy planu
QGC3 RQERKM30 Karty kontr. dla podst. cechy kontr.
QGD1 RIEQUI20 Lista wykorzystania narz. kontroli
QGD2 RQTETR00 Śledzenie środków kontroli
QGP1 RQGEPM10 Historia wyniku dla cechy planu
QGP2 RQGEPM10 Historia wyniku dla cechy planu
QI01 SAPMQBAA Tworzenie inf. o jakości - zaopatrz.
QI02 SAPMQBAA Zmiana inf. o jakości - zaopatrzenie
QI03 SAPMQBAA Wyświetl. inf. o jakości - zaopatrz.
QI04 RQJBCTRL Planow. zadań - klucz zaopatrz. QM
QI05 RQBAAM50 Grup. opracowanie kluczy nabyw. QM
QI06 RQBAAM10 Opracowanie zbiorcze zatwierdzeń QM
QI07 RQBAAM20 Kontr. odbiorcza i zamów. otwarte
QI08 RQJBCTRL Przegląd zadań - klucze nabywania QM
QISR SAPQISRW Wewnętrzne zlecenie usługi
QISR_PCR60 QISR_PCR vc_scenariusz dla typu kom. 60 (PCR)
QISR1 SAPLQISR3 Wewn. zapytanie serwis. - formularze
QISRCONF SAPLQISR_WIZARD_FW Ekran początkowy Kreatora ISR
QISRLIST SAPLQISR_WIZARD_FW Kreator ISR: Lista scenariuszy
QISRW SAPQISRW Wewnętrzne żądanie usługi w WWW
QK01 RQECOM10 Przypisanie zlecenia QM do materiału
QK02 RQECOM20 Wyświetlanie przypisanych zleceń QM
QK04 RQECOM40 Tworzenie zlecenia QM
QK05 RQECOM30 Potwier. działania dla partii kontr.
QL11 RBDSEQMAT Mat.: Rozdziel. ustawienia kon.(ALE)
QL21 RBDSEQPMK Rozdział podst. cech kontr. (ALE)
QL31 RBDSEQSMT Rozdział metod kontroli (ALE)
QL41 RBDSEQPGR Rozdział grup kodów (ALE)
QM00 MENUQM00 Zawiadomienia QM
QM01 SAPLIQS0 Tworzenie zawiadomień QM
QM02 SAPLIQS0 Zmiana zawiadomienia QM
QM03 SAPLIQS0 Wyświetlanie zawiadomienia QM
QM10 RQMELL10 Zmiana listy zawiadomień QM
QM10WP RQMELW10 QM10 - Wywoł. z workplace'u/miniapl.
QM11 RQMELL10 Wyświetlanie listy zawiadomień QM
QM12 RQMELL20 Zmiana listy zadań
QM13 RQMELL20 Wyświetlanie listy zadań
QM13WP RQMELW20 QM13 - Wywoł. z msc. pracy/miniapl.
QM14 RQMELL30 Zmiana listy pozycji
QM15 RQMELL30 Wyświetlanie listy pozycji
QM16 RQMELL40 Zmiana listy działań
QM17 RQMELL40 Wyświetlanie listy działań
QM19 RQMELM10 Lista zawiadomień QM, wielopoziomowo
QM50 RQMAAG10 Wyśw. linii czasu dla zawiadom. QM
QMW1 SAPQMWWW Tworzenie zawiadomienia QM (WWW)
QP01 SAPLCPDI Tworzenie
QP02 SAPLCPDI Zmiana
QP03 SAPLCPDI Wyświetlanie
QP05 RQPDRK00 Drukowanie planu kontroli
QP06 RQBAAM40 Lista: brakujące/bezuż. plany kontr.
QP07 RQBAAM30 Lista: brakuj./nieużyt. pl. kont. PZ
QP08 RQPDRK02 Drukowanie planów dla materiału
QP11 SAPLCPDI Tworzenie zestawu operacji refer.
QP12 SAPLCPDI Zmiana zestawu operacji referenc.
QP13 SAPLCPDI Wyświetlanie zestawu operacji refer.
QP48 SAPMSNUM Zakresy numerów dla próbek
QP49 SAPMSNUM Zakres numerów dla pobrania próbki
QP60 RMPLAN00 Czasowo-zależny rozwój planów
QP61 RCPCD006 Wyświetl. dokum. zmian planu kontr.
QP62 RCPCD003 Dokum. zmian zestawu operacji refer.
QPCP SAPLQPCP_UI Plan sterowania produkcją
QPIQS8 RQVIQS8 Miniaplikacja QM - wariant wyboru
QPIQS9 RQVIQS9 Miniaplikacja QM - wariant wyboru
QPNQ SAPMSNUM Zakresy numerów dla planów kontroli
QPQA32 RQVQA32 Miniaplikacja QM - wariant wyboru
QPQGC1 RQVQGC1 Miniaplikacja QM - wariant wyboru
QPQM10 RQVQM10 Miniaplikacja QM - wariant wyboru
QPQM13 RQVQM13 Miniaplikacja QM - wariant wyboru
QPR1 SAPLQPRS Tworzenie próbki
QPR2 SAPLQPRS Zmiana próbki
QPR3 SAPLQPRS Wyświetlanie próbki
QPR4 SAPLQPRS Potwierdzanie pobrania próbki
QPR5 RQPRLS10 Part. kontr. dla pr. fiz. - ręcznie
QPR6 RQPRSS10 Tworz. nowego pobr. próbki z odn.
QPR7 RQPRSS30 Opracowanie danych przechowywania
QPV2 SAPLQPRV Opracowanie procedury pobr. próbki
QPV3 SAPLQPRV Wyświetl. procedury pobrania próbki
QS21 SAPMQSDA Tworzenie podst. cechy kontrolnej
QS22 SAPMQSDA Tworzenie wersji podst. cechy kontr.
QS23 SAPMQSDA Zmiana wersji podst. cechy kontr.
QS24 SAPMQSDA Wyświetl. wersji podst. cechy kontr.
QS25 SAPMQSDA Usuwanie wersji podst. cechy kontr.
QS26 SAPMQPDA Wyświetlanie użycia cechy
QS27 SAPMQPDA Zamiana podstawowej cechy
QS28 RQPMKV10 Wyświetlanie listy cech kontrolnych
QS29 SAPMSNUM Opracowanie zakresów numerów cech
QS31 SAPMQSCA Tworzenie metody kontroli
QS32 SAPMQSCA Tworzenie wersji metody kontroli
QS33 SAPMQSCA Zmiana wersji metody kontroli
QS34 SAPMQSCA Wyświetlanie wersji metody kontroli
QS35 SAPMQSCA Usuwanie wersji metody kontroli
QS36 SAPMQPCA Wyświetl. użycia metody kontroli
QS37 SAPMQPCA Centralna zamiana metod
QS38 RQMTBV10 Wyświetlanie metody kontrolnej
QS39 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów metody
QS41 SAPLQSBA Opracowanie katalogu
QS42 SAPLQSBA Wyświetlanie katalogu
QS43 SAPLQSBA Opracowanie katalogu
QS44 SAPLQSBA Opracowanie katalogu
QS45 SAPLQSBA Wyświetlanie katalogu
QS46 SAPMQPBA Wyświetl. użycia grupy kodów
QS47 SAPMQPBA Centralna zamiana grup kodów
QS48 RQSBAS40 Wskaźnik użycia - grupy kodów
QS49 SAPMQSEA Wyświetlanie grupy kodów i kodów
QS4A SAPLQSBA Wyświetlanie katalogu
QS51 SAPLQSKT Przetwarzanie wybranego zbioru
QS52 SAPLQSKT Wyświetlanie indeksu wybr. zbioru
QS53 SAPLQSKT Opracow. indywidualne wybr. zbioru
QS54 SAPLQSKT Opracowanie wybranego zbioru
QS55 SAPLQSKT Wyświetlanie wybranego zbioru
QS58 RQSBAS41 Wskaźnik użycia - wybrane zbiory
QS59 SAPMQSEA Wyświetlanie wybranych zbiorów
QS61 SAPMQMSP Opracowanie specyfikacji materiału
QS62 SAPMQMSP Wyświetlanie specyfikacji materiału
QS63 SAPMQMSP Oprac. specyfik. materiału: planow.
QS64 SAPMQMSP Wyśw. spec. materiału: dla terminu
QS65 RQSPEZ10 Aktywowanie specyfikacji materiału
QS66 RQJBCTRL Przydziel. aktywow. spec. materiału
QS67 RQJBCTRL Przegląd zad.: aktyw. spec. mater.
QSR6 RQPREDE2 Usuwanie marszrut technologicznych
QST03 RQSTA003 Wyświetlanie historii stabilności
QST04 RQSTA004 Wyświetlanie planów kontroli
QST05 RQSTA005 Graficzny przegląd harmonogramu
QST06 RQSTA006 Przegląd harmonogr. (analiza stab.)
QST07 RQSTA007 Zmiana pozycji harmonogr. testowania
QST08 RQSTA007 Wywietlanie pozycji harmonogr. test.
QST09 SAPLRMXT411 Opracowanie modułu planowania
QST10 SAPLRMXT411 Wyświetlanie modułu planowania
QT00 MENUQT00 Zarządzanie środkami kontroli
QT01 MENUQT01 Zarządzanie środkami kontroli
QTSA SAPLQUOS Przydział produktu: Wysyłanie ilości
QTSP SAPLQUOS Przydz. prod.: Wysył. konfiguracji
QV51 SAPMQVDM Tworzenie sterowania QM w SD
QV52 SAPMQVDM Zmiana sterowania QM w SD
QV53 SAPMQVDM Wyświetlenie sterowania QM w SD
QVM1 RQEVAM10 Partie bez zamknięcia kontroli
QVM2 RQEVAM20 Ilości partii otwartych
QVM3 RQEVAM30 Partie bez decyzji użycia
QZ00 MENUQZ00 Certyfikaty jakości

Chcesz być informowany o nowych wpisach?

Ja nie spamuje! Przeczytaj zasady polityki prywatności tego bloga.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x