SPRO – Logistyka ogólnie

 
   SAP Przewodnik wdrożenia dla konfiguracji                                  
  |
  |–   OpenText Archiving and Document Access for SAP Solutions                   
  |–   SAP Field Service (Mobile App)                                             
  |–   SAP Retail Execution (Mob App)                                             
  |–   OpenText Business Suite for SAP Solutions                                  
  |–   OpenText Travel Receipts Management                                        
  |–   Retail Workforce Management                                                
  |—–  Aktywacja funkcji biznesowych                                    EA-SCHALTER         
  |–   SAP NetWeaver                                                              
  |–   Struktura przedsiębiorstwa                                                 
  |–   Składniki międzyaplikacyjne                                                
  |–   Auto-ID Infrastructure                                                     
  |–   Ustawienia Agentry SAP Framework                                           
  |–   SAP Portfolio and Project Management                                       
  |–   Rachunkowość finansowa                                                     
  |–   Rachunkowość finansowa (nowa)                                              
  |–   Zarządzanie zasobami finansowymi i rozrachunkami                           
  |–   Financial Services Network Connector                                       
  |–   Strategiczne zarządzanie organizacją/Analizy gospodarcze                   
  |–   Controlling                                                                
  |–   Zarządzanie inwestycjami                                                   
  |–   Controlling strategiczny                                                   
  |–   Nieruchomości                                                              
  |–   Sprzedaż nieruchomości                                                     
  |–   Elastyczne zarządzanie nieruchomościami (RE-FX)                            
  |–   Logistyka – ogólnie                                                        
  |   |
  |   |–   Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM)                                    
  |   |   |
  |   |   |–   Zarządzanie dokumentami                                                    
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   SAP Easy Document Management                                               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grupy użytkowników                  EASYDM_CUS                
  |   |   |   |   |–   Business Add-Ins (BADI)                                                    
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Możliwy do rozszerzenia interfejs użytkEASYDM_BADI_EXT_UI            
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Rozszerzenia SAP Easy Document ManagemeEASYDM_BADI_MAIN01            
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Zmiana nazwy pliku                     EASYDM_BADI_NEWNAME           
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Zarządzanie rekordami informacyjnymi doEASYDM_BADI_EASYDMS           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grupy użytkowników                  EASYDM_CUS                
  |   |   |   |   |–   Business Add-Ins (BADI)                                                    
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Możliwy do rozszerzenia interfejs użytkEASYDM_BADI_EXT_UI            
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Rozszerzenia SAP Easy Document ManagemeEASYDM_BADI_MAIN01            
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Zmiana nazwy pliku                     EASYDM_BADI_NEWNAME           
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Zarządzanie rekordami informacyjnymi doEASYDM_BADI_EASYDMS           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane sterowania                                                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dokumentów         SIMG_CFMENUOVPSOD00       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów dokumentów                 SIMG_VC_DVS10             
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie ekranu dla powiązania obiektów       V_TDWOD                   
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie pól kluczowych                       SIMG_CFMENUOVPSOD11       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie poziomów zmian                      SIMG_CFMENUOVPSOS57       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie roli                                 SIMG_CFMENUOVPSOD02       
  |   |   |   |   |—–  Aktywacja rozszerzonego wyszukiwania dokumentu   SIMG_TCV100SWITCH         
  |   |   |   |   |—–  Aktywacja przeglądarki dokumentów i ACL          DMS_ACL_BROWSER           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane ogólne                                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie ustawień globalnych                  SIMG_CFMENUOVPSOD41       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie nośników danych                     SIMG_VC_DVS21             
  |   |   |   |   |–   Ustawienia dla systemu archiwizacji                                        
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Oprac. systemu archiwizacji                  DMS_KPRO                      
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie kategorii archiwizacji           DMS_KPRO2                     
  |   |   |   |   |   |—–  Wprowadzanie typów MIME dla szukania pełnotekDMS_IDX_MIMES                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla trezora         SIMG_CFMENUOVPSOD12       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie aplikacji stacji roboczej           SIMG_VC_DVS30             
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie aplikacji stacji roboczej dla podgląduDMS_THUMBNAIL       nów)  
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kategorii dla Markup                1                         
  |   |   |   |   |—–  Rozpoczęcie procesu przetwarzania dokumentu      DMS_PROC01                
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profilu                             VC_DVS40                  
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie laboratorium/biura projektowego     SIMG_CFMENUOVPSOD30       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie systemów CAD                         SIMG_CFMENUOVPSOD40       
  |   |   |   |   |–   Business Add-Ins (BAdIs)                                                   
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Rozszerzenia dla podglądu miniaturowegoDMS_BADI_THUMBNAIL            
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Indeksowanie oryginałów dokumentów w EnBADI_INDEX_ORIGINALS          
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Zmiana statusu dokumentu (możliwość wieDOCUMENT_STATUS02   ania)     
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dystrybucja dokumentów                                                     
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Ustawienia ogólne                                                          
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Nazwy plików niezależne od platformy                                       
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracow. nazw plików i ścieżek dost. niezSIMG_CFMENUSAPCFILE               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   SAP Business Workflow                                                      
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Aktywacja łączenia typu zdarzeń          SIMG_CFMENUCVIX                   
  |   |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie zadań do wykonawców          SIMG_CFMENUCVIY                   
  |   |   |   |   |   |   |—–  Weryfikacja konfiguracji workflow        SIMG_CFMENU_SWU3                  
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawienia biura dla SAPoffice               SIMG_CFMENU_SO16              
  |   |   |   |   |   |–   SAPconnect                                                                 
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Wyświetl. statusu systemu                CFMENU_T_SCOT                     
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie konwersji                   CFMENU_V_SXCONV                   
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Administrowanie SPOOLem                      CFMENU_T_SPAD                 
  |   |   |   |   |   |–   Zakresy numerów                                                            
  |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |       |—–  Opracow. zakresu numerów dla ID zlec. rozCF_OVPS_ODI1                      
  |   |   |   |   |       |—–  Oprac. zakresu numerów dla ID zlec. począCF_OVPS_ODI2                      
  |   |   |   |   |       |—–  Opracow. zakresu numerów dla ID pakietu zCF_OVPS_ODI3                      
  |   |   |   |   |       |—–  Opracow. zakresu numerów dla ID zlec. częCF_OVPS_ODI4                      
  |   |   |   |   |       |—–  Opracow. zakresu numerów dla oryginalnychCF_OVPS_ODI5                      
  |   |   |   |   |       |—–  Opracow. zakresu numerów dla list odbiorcCF_OVPS_ODI6                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Kontekst                                                                   
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Defin. kontekstu                             CF_OVPS_V_TDIBP               
  |   |   |   |   |   |—–  Opis kontekstu                               CF_OVPS_V_TDIBPT              
  |   |   |   |   |   |—–  Przypis. kontekstu do zdarzenia              CF_OVPS_V_TDIEV               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Rodzaj dystrybucji                                                         
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodz. dystrybucji               CF_OVPS_V_TDIC                
  |   |   |   |   |   |—–  Opis rodz. dystrybucji                       CF_OVPS_V_TDICT               
  |   |   |   |   |   |—–  Generowanie pakietów zleceń dystrybucji      CF_OVPS_V_TDIEX               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Nośnik                                                                     
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Defin. nośnika                               CF_OVPS_V_TDIM                
  |   |   |   |   |   |—–  Opis nośnika                                 CF_OVPS_V_TDIMT               
  |   |   |   |   |   |—–  Przypis. nośnika do rodz. dystrybucji        CF_OVPS_V_TDIMCT              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Rodz. kopii                                                                
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Defin. rodz. kopii                           CF_OVPS_V_TDICO               
  |   |   |   |   |   |—–  Opis rodz. kopii                             CF_OVPS_V_TDICOT              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie plottera                            CF_OVPS_V_TDIPR           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Wyszukiwanie dokumentów na stronach WWW (Internet Transaction Server)      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie wyszukiwania relacji serwera         SRMO                      
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie indeksu mechanizmu wyszukiwania       V_CVSE_APPL-1             
  |   |   |   |   |—–  Rozpoczęcie procesu przetwarzania dokumentu      VC_DVS50                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawianie dokumentów WWW (BSP)                      VC_DVS_WEB10          
  |   |   |   |–   Konwersja oryginalnego pliku                                               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie konwertera                           KONVERTIERUNG-ORIG        
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie konwersji                           CONV0C_VC_SPE_PA          
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie zależnych od lokalizacji danych konweCONVERT_LOC               
  |   |   |   |   |–   Business Add-Ins (BAdIs)                                                   
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Konwerter wewnętrzny                   DMS_BADI_INT_CONV             
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Przełączenie konwersji na Workflow     DMS_BADI_SWITCH_TOWF          
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Wybór własnego procesu WF – Slave      DMS_BADI_OWN_WFSLAVE          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Visual Enterprise Generator                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Mapowanie instancji VEG do logicznego portu      DMS_VEG_LP_MAP            
  |   |   |   |   |—–  Przetwarzanie wyzwalacza dla konwersji           DMS_VEG_CONV              
  |   |   |   |   |—–  Mapowanie kategorii archiwum do serwera aplikacjiDMS_VEG_SC_MAP            
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kategorii znaczników                DMS_VEG_TAG_CATEGORY      
  |   |   |   |   |—–  Mapowanie nazwy znacznika do kategorii znacznika DMS_VEG_MAPTAG_CTGRY      
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie znacznika BCV do nazwy znacznika     DMS_VEG_BCV_TAGS          
  |   |   |   |   |—–  Przetwarzanie mapowania znacznika                DMS_VEG_TAG_MAP           
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie wykorzystania aplikacji              DMS_VEG_USAGE             
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kolejności wyszukiwania dla pliku moDMS_VEG_SRCH_SEQ    nia   
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profilu do wykluczania czynności przCV_CNV                    
  |   |   |   |   |—–  Aktywacja łączenia usługi dla wywoływania usługi DMS_VEG_DEPLOY            
  |   |   |   |   |–   Business Add-In                                                            
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Logika rejestracji dla konwersji oryginDMS_VEG_REG_LOGIC   cji w DMS 
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Zadanie w tle dla uruchamiania konwersjDMS_VEG_BATCHJOB    lików     
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Rozszerzenie do konwersji oryginalnych DMS_VEG_ENHC_CONV   MS        
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Odczyt plików dla wyświetlania miniaturDMS_VEG_GET_FILE              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Mapowanie instancji VEG do logicznego portu      DMS_VEG_LP_MAP            
  |   |   |   |   |—–  Przetwarzanie wyzwalacza dla konwersji           DMS_VEG_CONV              
  |   |   |   |   |—–  Mapowanie kategorii archiwum do serwera aplikacjiDMS_VEG_SC_MAP            
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kategorii znaczników                DMS_VEG_TAG_CATEGORY      
  |   |   |   |   |—–  Mapowanie nazwy znacznika do kategorii znacznika DMS_VEG_MAPTAG_CTGRY      
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie znacznika BCV do nazwy znacznika     DMS_VEG_BCV_TAGS          
  |   |   |   |   |—–  Przetwarzanie mapowania znacznika                DMS_VEG_TAG_MAP           
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie wykorzystania aplikacji              DMS_VEG_USAGE             
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kolejności wyszukiwania dla pliku moDMS_VEG_SRCH_SEQ    nia   
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profilu do wykluczania czynności przCV_CNV                    
  |   |   |   |   |—–  Aktywacja łączenia usługi dla wywoływania usługi DMS_VEG_DEPLOY            
  |   |   |   |   |–   Business Add-In                                                            
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Logika rejestracji dla konwersji oryginDMS_VEG_REG_LOGIC   cji w DMS 
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Zadanie w tle dla uruchamiania konwersjDMS_VEG_BATCHJOB    lików     
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Rozszerzenie do konwersji oryginalnych DMS_VEG_ENHC_CONV   MS        
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Odczyt plików dla wyświetlania miniaturDMS_VEG_GET_FILE              
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zatwierdzenie                                                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie ustawień podstawowych dla podpisu cyfDMS_SU01                  
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grupy uprawnień                     CF_OVPS_V_TC81            
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie podpisu pojedynczego                CF_OVPS_V_TC83            
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie strategii podpisu                   CF_OVPS_VC_TC85           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Komunikaty                                                                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Partner/warunek                                                            
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Zmiana komunikatów                           SIMG_CFMENUOVPSCCV2           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Definicja                                                                  
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Zmiana tabeli warunków                       SIMG_CFMENUOVPSOD71           
  |   |   |   |       |—–  Zmiana rodzaju komunikatu                    SIMG_CFMENUOVPSOD75           
  |   |   |   |       |—–  Zmiana kolejności dostępu                    SIMG_CFMENUOVPSOD79           
  |   |   |   |       |—–  Zmiana schematu komunikatów                  SIMG_CFMENUOVPSOD77           
  |   |   |   |       |—–  Opracowanie komunikatów dla roli partnera    SIMG_CFMENUOVPSOD81           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Transfer danych                                                            
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Transfer danych Workbench: Dokumenty             SIMG_CFMENUOVPSDT         
  |   |   |
  |   |   |–   Klasyfikacja                                                               
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Cechy                                                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie ustawień domyślnych                 SIMG_CFMENUO000O005       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup cech                           SIMG_CFMENUO000O003       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie statusów cech                       SIMG_CFMENUO000O004       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie znaków szablonu                     SIMG_CFMENUO000O017       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie szablonów                           SIMG_CFMENUO000O006       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Klasy                                                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie klucza obiektu                       SIMG_CFMENUO000O12A       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie typów obiektu i rodzajów klas        SIMG_CFMENUO000O1CL       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup klas                           SIMG_CFMENUO000O008       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie profili użytkownika                  CFMENUO000O2CL            
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zarządzanie uprawnieniami                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie ról                                  SIMG_CFMENUO000O016       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Narzędzia                                                                  
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Rozszerzenia klienta (User Exits)                SIMG_CFMENUO000SMOD       
  |   |   |       |—–  BAdI: Lista miejsc użycia – cechy w innych składnCTWUL_OTHER_USAGES        
  |   |   |       |—–  BAdI: Lista miejsc użycia cech                   CTWUL_LOCDEP              
  |   |   |       |—–  BAdI: Gotowość wprowadzania – cecha              CACL_CHARACTER_INPUT      
  |   |   |       |–   Transfer danych                                                            
  |   |   |           |
  |   |   |           |—–  Transfer danych Workbench: Cecha, klasa, klasSIMG_CFMENUO000MERK           
  |   |   |           |—–  Transfer danych Workbench: Klasa             SIMG_CFMENUO000KLAS           
  |   |   |           |—–  Transfer danych Workbench: Klasyfikacja      SIMG_CFMENUO0002239           
  |   |   |
  |   |   |–   Zarządzanie zmianami                                                       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawianie danych sterowania                         SIMG_CFMENUOLPSOS54   
  |   |   |   |–   Ważność parametrów                                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów                          SIMG_CFMENUOLPSOS60       
  |   |   |   |   |—–  Opis parametrów                                  SIMG_CFMENUOLPSOS62       
  |   |   |   |   |—–  Wprowadzanie nagłówków do opracowania parametrów TCCERT                    
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów ważności                   SIMG_CFMENUOLPSOS61       
  |   |   |   |   |—–  Wprowadzanie oznaczeń dla rodzajów ważności      SIMG_CFMENUOLPSOS65       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie profili ważności                     SIMG_CFMENUOLPSOS67       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Klucz zatwierdzania                                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza zatwierdzania                SIMG_CFMENUOLPSTCC10      
  |   |   |   |   |—–  Opis klucza zatwierdzania                        CFMENUOLPS_TCC10T         
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie statusu dla rekordu danych podstaw. zmiaSIMG_CFMENUOLPSOS51   
  |   |   |   |–   Poziomy zmian                                                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie poziomu zmian dla materiału         SIMG_CFMENUOLPSOS55       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie poziomu zmian dla dokumentu         SIMG_CFMENUOLPSOS57       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Rodzaj zmiany                                                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Zatwierdzenie                                                              
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie ustawień podstawowych dla podpisuLOECH_PD_255                  
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie grupy uprawnień                 CF_OLPSCC_V_TC81              
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie podpisu pojedynczego            CF_OLPSCC_V_TC83              
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie strategii podpisu               CF_OLPSCC_VC_TC85             
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie sieci podpisów dla rekordu danycCM_OLPSCC_V_TCC20             
  |   |   |   |   |   |—–  Opis sieci podpisów dla rekordu danych podstaCM_OLPSCC_V_TCC20T            
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie sieci podpisów dla obiektów     CM_OLPSCC_V_TCC21             
  |   |   |   |   |   |—–  Opis sieci podpisów dla obiektów             CM_OLPSCC_V_TCC21T            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie schematu statusu                    SIMG_CFMENUOLPSBS02       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów zmian dla rekordu danych poSIMG_CFMENUOLPSOS56       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów zmian dla obiektów         SIMG_CFMENUOLPSOS58       
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie zmian automatycznych                  VC_TCCAVRG                
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie workflow dla żądania/ zlecenia zmiany SIMG_CFMENUOLPSOS72       
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie workflow dla rekordu zarządzania obiekSIMG_CFMENUOLPSOS73       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracowanie profilu                                  SIMG_CFMENUOLPSOS59   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów                        SIMG_CFMENUOLPSOS53   
  |   |   |   |—–  Definiowanie wyświetlania wyprowadzania numerów zmianSIMG_CFMENUOLPSOS71   
  |   |   |   |–   Zarządzanie uprawnieniami                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie uprawnień                           SIMG_CF_OLPSCC_OSSZ       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profilu                             SIMG_CF_OLPSCC_OP15       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Edycja kluczy wyszukiwania                           SIMG_CFMENUOLPSOS52   
  |   |   |   |—–  Aktywacja grafu kolejności zmian                     CCSEQ_ACTIVE_V        
  |   |   |   |—–  Definiowanie schematu wyboru                         CFMENUOLPS_VCCOSS     
  |   |   |   |–   Zapis do logu                                                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Business Add-Ins (BADIs)                                                   
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Konwersja wartości i kluczy w zestawienBADI_AUT_CONV                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Zmiana konfiguracji protokołowania               CUST_AUT01                
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie transakcji / Zmiana obiektów         CUST_AUT02                
  |   |   |   |   |—–  Konfigurowanie protokołów z opisami              CUST_AUT04                
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Business Add-Ins (BAdIs)                                                   
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  BAdI: Cofanie zmian                              ECM_UNDO                  
  |   |   |       |—–  BAdI: Definiowanie pól klienta dla rekordu zarządECM_AEOI_CI               
  |   |   |
  |   |   |–   Zarządzanie sprawami                                                       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawianie rejestru                                  SCMG_REGISTRY         
  |   |   |   |—–  Tworzenie/zmiana modelu rekordów sprawy              SCMG_SCASE            
  |   |   |   |–   Tworzenie profilu atrybutu                                                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Tworzenie profilu atrybutu                       SCMG_ATTRPROF             
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie różnych pomocy F4 dla atrybutów        SCMG_ATTRHELP             
  |   |   |   |   |–   Określanie dozwolonych wartości dla atrybutów                              
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Tworzenie wart. dla atrybutu „Priorytet”     SCMGATTR_PRIO                 
  |   |   |   |       |—–  Tworzenie wartości dla atrybutu „Przyczyna esSCMGATTR_SESCAL               
  |   |   |   |       |—–  Przypisanie przyczyny eskalacji do profilu atSCMGV_ATTRESCAL               
  |   |   |   |       |—–  Tworzenie wartości dla atrybutu „Poziom uprawSCMGAUT_SECLEVL               
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Tworzenie wyszukiwania sprawy                                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Tworzenie profilu do wyszukiwania sprawy         SCMGVC_LOCAPROF           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Tworzenie profilu funkcji                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie składników sprawy                   SCMG_SUBCOMPONENT         
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie funkcji                             SCMG_FUNCTION             
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zależności między funkcjami i statusSCMGFUNCANDSTAT           
  |   |   |   |   |—–  Tworzenie profilu funkcji                        SCMG_FUNCPROF             
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Tworzenie profilu tekstu                                                   
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie ID tekstów                            SCMG_TEXTID               
  |   |   |   |   |—–  Tworzenie profilu tekstu                         SCMG_TEXTPROF             
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustawianie zarządzania statusami                                           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Tworzenie profilu statusu                        SCMG_STATPROF             
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustawianie ścieżki procesu                                                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Aktywacja Workflow                               PFTC                      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie czynności dla ścieżki procesu       SRMVC_ACTIVTY_CASE        
  |   |   |   |   |—–  Tworzenie lub zmiana grup dla wzorca ścieżki procSRMWFGRPSEL               
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie dozwolonych obiektów organizacyjnychSRMWFPTHORGHLP            
  |   |   |   |   |—–  Tworzenie przedziału zakresów numerów 01 dla ścieSCMG_WFPATH_NUMBERRG      
  |   |   |   |   |—–  BAdI: Sterowanie przetwarzaniem i wyświetlaniem śSRMWFPATH_ENH             
  |   |   |   |   |—–  BAdI: Dostos. znalezienia i wyszuk. wykonawcy do SRM_WF_PATH_SEARCH        
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Tworzenie profilu terminologii                       SCMG_TERMPROF         
  |   |   |   |—–  Ustalanie przedziałów zakresów numerów dla sprawy    SCMG_NUMBER_RANGE     
  |   |   |   |–   Definiowanie rodzajów spraw                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów spraw                      SCMG_CASETYPE             
  |   |   |   |   |—–  Tworzenie wartości dla atrybutu „Kategoria”      SCMG_CATEGORY             
  |   |   |   |   |—–  Tworzenie wartości dla atrybutu „Przyczyna”      SCMGV_ATTRREASON          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustawianie archiwizacji                                                    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Określanie czasu archiwizacji                    SCMGARCHCASE              
  |   |   |   |   |—–  Rejestracja klas w celu archiwizacji wł. składnikSCMGARCHSUBCOMP           
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyszukiwania atrybutów dla spraw    SCMGARCHCASE_QUERY        
  |   |   |   |   |–   Business Add-Ins (BAdIs)                                                   
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Rozszerzanie kontroli możliwości archiwARC_SCMG_CHECK_BC             
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Rozszerzanie archiwizacji danych sprawyARC_SCMG_WRITE_BC             
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Rozszerzanie usuwania danych sprawy    ARC_SCMG_DELETE_BC            
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Rozszerzona konfiguracja                                                   
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Relacja między obiektem biznesowym, ID SPS a ID RV_SRMSPSBO                
  |   |   |       |—–  Tworzenie działań                                SCMGAUTACTIVITY           
  |   |   |       |—–  Aktywacja logu aplikacji                         ANWENDUNGSLOG             
  |   |   |       |—–  Definiowanie procesów                            SCMG_PROCESS              
  |   |   |       |—–  Wyświetlanie lub zmiana parametrów centralnych   SRM_PARA_PROFILE          
  |   |   |       |—–  Wyświetlanie lub zmiana głównego parametru (ALT) SCMG_PARAM                
  |   |   |       |—–  Tworzenie lub zmiana wglądu opartego na roli     SCMG_VIEWGEN              
  |   |   |
  |   |   |–   Integracja CAD                                                             
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustal. parametrów sterowania                         SIMG_CFMENUOCA0OD51   
  |   |   |   |–   Dane ogólne                                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie funkcji                             SIMG_CFMENUOCA0OD55       
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie zestawów pól                         SIMG_CFMENUOCA0OD56       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie lokalnych nazw pól                  SIMG_CFMENUOCA0OD57       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zestawów pól (SAP->CAD)             SIMG_CFMENUOCA0OD58       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zestawów pól (CAD->SAP)             SIMG_CFMENUOCA0OD59       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawianie funkcji użytkownika                       SIMG_CFMENUOCA0OD65   
  |   |   |   |–   Pulpit CAD                                                                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Pulpit CAD                                       CDESK                     
  |   |   |   |   |–   Business Add-Ins (BAdIs)                                                   
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Ukrycie dialogu podczas kopiowania rekoCDESK_BADI_COPY_DLG           
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Kopiowanie bez sprawdzenia rodzaju dokuCDESK_BADI_COPY_DOC           
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Zmiana danych funkcji desktopu CAD     CDESK_BADI_MAIN               
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Dostosowanie funkcji specyfikacji materCDESK_BOM                     
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Zmiana danych przed Callbacks          CDESK_CAD_CHANGE              
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Dostosowanie funkcji materiału         CDESK_MATERIAL                
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Dostosowanie interfejsu desktopu CAD   CDESK_TBM_ADDIN               
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Zmiana danych w dodatkowych funkcjach  CDESK_BADI_ADD_FUNCT          
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Definiowanie standardowych rozwiązań koCDESK_EX_DEFSOL               
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Engineering Desktop                                                        
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Ustawianie Engineering Desktop                   EDESK_IMG                 
  |   |   |       |—–  Określanie parametrów dla wywołania transakcji iPEDESK_UI_CLUSTER          
  |   |   |       |—–  Specyfikacja typów obiektu dla powiązań obiektów V_EDESKUI_OBJ             
  |   |   |       |—–  BAdI: Różne funkcje Engineering Desktop          BADI_EDESK_CORE_COMM      
  |   |   |       |—–  BAdI: Cechy, struktury i nagłówki rysunków       EDESK_CORE_COMM_1         
  |   |   |       |—–  BAdI: Rozszerzenia dla specyfikacji materiału    BADI_EDESK_MBOM_COMM      
  |   |   |       |–   Miejsce rozszerzenia dla Engineering Desktop Partner Integration Outbound  
  |   |   |           |
  |   |   |           |—–  BAdI: Zapytanie Partner Integration Outbound EDESK_COMM_PIO_REQST          
  |   |   |           |—–  BAdI: Odpowiedź Partner Integration Outbound EDESK_COMM_PIO_RESPN          
  |   |   |
  |   |   |–   Dane podstawowe materiału                                                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Konfigurowanie danych podstawowych materiału                               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Tak się to robi (Quick-Guide na podstawie przykła                          
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie struktury ekranów danych dla sekwencOMT3B                     
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie ekranów pomocniczych                 OMT3Z                     
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie kolejności dla ekranów głównych i dodOMT3R                     
  |   |   |   |   |—–  Przyp. sekw. ekranów do użytkowników/ rodz. materOMT3E               ranż  
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie określania statusu opracowania podczOMT3P                     
  |   |   |   |   |—–  Tworzenie programu dla podekranów użytkownika    OMT3C                     
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie ustawień użytkownika                 OMT3U                     
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Wybór pól                                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie pól do grup pól                      SIMG_CFMENUOLMSOMSR       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie wyboru pola dla ekranów danych       SIMG_CFMENUOLMSOMS9       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie branż oraz wyboru pola zależnego od SIMG_CFMENUOLMSOMS3       
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie wyboru pola i ekranu (zależ. od zakładuSIMG_CFMENUOLMSOMSA       
  |   |   |   |   |—–  Określanie pól relewantnych dla ustalania        SIMG_CFMENUOLMSFIX        
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustawienia podstawowe                                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie formatu wyjściowego numerów materiałSIMG_CFMENUOLMSOMSL       
  |   |   |   |   |—–  Tworzenie ustawień globalnych                    SIMG_CFMENUOLMSOMT0       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie jedn. gospodarczych dla gosp. materiaSIMG_CFMENUOLMSOMSY       
  |   |   |   |   |–   Rodzaje materiałów                                                         
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Ustalanie właściwości rodzajów materiałów    SIMG_CFMENUOLMSOMS2           
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie rodz. materiałów do specj. transaSIMG_CFMENUOLMS134K           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dla każdego rodSIMG_CFMENUOLMSMMNR           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie cech komunikatów systemowych        SIMG_CFMENUOLMSOMT4       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustawienia dla pól centralnych                                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup materiałów                     SIMG_CFMENUOLMSOMSF       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie zewn. grup materiałów                W_ZF_ST_0268              
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie dziedzin                            SIMG_CFMENUOLMSOMSP       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie statusów materiałów                 SIMG_CFMENUOLMSOMS4       
  |   |   |   |   |—–  Rozszerzenie wskaźnika ABC                       SIMG_CFMENUOLMS_ABC       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie laboratoriów i biur                 SIMG_CFMENUOLMSOMS5       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie mat. podst.                         SIMG_CFMENUOLMSOMT6       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie warunków magazynowania              SIMG_CFMENUOLMSOMS6       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie warunków temperaturowych            SIMG_CFMENUOLMSOMS7       
  |   |   |   |   |—–  Defniowanie przepisów dot. pojemnika             SIMG_CFMENUOLMSOMS8       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup jednostek miary                SIMG_CFMENUOLMSOMS1       
  |   |   |   |   |–   Europejski numer artykułu (EAN)                                            
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dla EAN        SIMG_CFMENUOLMSW4EN           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dla EAN tow. niSIMG_CFMENUOLMSW4EM           
  |   |   |   |   |   |—–  Ustalanie zakresów numerów dla EAN mater. nieW_ZF_ST_0261                  
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie przedrostków dla EAN            SIMG_CFMENUOLMSW4EQ           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie cech EAN                        SIMG_CFMENUOLMSW4ES           
  |   |   |   |   |   |—–  Wprowadzanie EAN                             SIMG_CFMENUOLMSW4EO           
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Sterowanie własne – logika EAN         BADI_EAN_SYSTEMATIC           
  |   |   |   |   |   |–   Przypisanie GTIN                                                           
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie katalogu pól                 EANC_0001                         
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie tabel warunków               EANC_0002                         
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie kolejności dostępu           EANC_0003                         
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie rodzajów warunków            EANC_0004                         
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie schematu ustalania           EANC_0005                         
  |   |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie schematu do rodzaju dokumentuEANC_0006                         
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie rodzajów wariantów GTIN      EANC_0007                         
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie listy warunków               EANC_0008                         
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie katalogu pól                 EANC_0001                         
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie tabel warunków               EANC_0002                         
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie kolejności dostępu           EANC_0003                         
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie rodzajów warunków            EANC_0004                         
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie schematu ustalania           EANC_0005                         
  |   |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie schematu do rodzaju dokumentuEANC_0006                         
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie rodzajów wariantów GTIN      EANC_0007                         
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie listy warunków               EANC_0008                         
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie grup jednostek miary             EANC_0010                     
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie procesu do przypisania           EANC_0011                     
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie globalnego numeru lokalizacji dlaEANC_0012                     
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Dane istotne dla SD                                                        
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie hierarchii produktu             SIMG_CFMENUOLSDOVSV           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie statusów sprzedaży              SIMG_CFMENUOLSDOVSU           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie grup materiał.                  SIMG_CFMENUOLSDMATGR          
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie grup prowizji                   SIMG_CFMENUOLSDOVFVX          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Narzędzia                                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie uprawnień i profili uprawnień        SIMG_CFMENUOLMSOMSZ       
  |   |   |   |   |–   Transfer danych podstawowych materiału                                     
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Sterowanie kontrolą pola obowiązkowego dla ALSIMG_CFMENUOLMSOMT2           
  |   |   |   |   |   |—–  Transfer danych – środowisko: Dane podstawoweSIMG_CFMENUOLMSSXDA row.)     
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie danych administracyjnych w późniejSIMG_CFMENUOLMSOMSM           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie czasu rozpoczęcia zadań w tle          SIMG_CFMENUOLMSOMIC       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie pomocy wyszukiwania                  SIMG_CFMENUOLMSOMSH       
  |   |   |   |   |—–  Ponowne ustawianie danych testowych              SIMG_CFMENUOLMSMMDE       
  |   |   |   |   |—–  Inicjalizacja okresu                             SIMG_CFMENUOLMSMMPI       
  |   |   |   |   |—–  Przetwarzanie zbiorcze – ustawianie równoległego MASS_V_PARALLEL     rzetw.
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Rozszerzenia                                                               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Wpływ na przydział numerów (przemysł i sprzed. deSIMG_CFMENUOLMSNOS        
  |   |   |   |   |—–  Wpływ na wyświetlanie numerów (przemysł i sprzed.SIMG_CFMENUOLMSNOSDI      
  |   |   |   |   |—–  Uzupełnianie lub zmiana danych domyślnych (przemySIMG_CFMENUOLMSMREF       
  |   |   |   |   |—–  Rozszerzenie kontroli i zmiana wybranych danych (SIMG_CFMENUOLMSCHECK      
  |   |   |   |   |—–  Rozszerzenie dla archiwizacji MM_SPSTOCK         SIMG_CFMENUOLMSSTOCK      
  |   |   |   |   |—–  Rozszerzenie dla archiwizacji MM_MATNR           SIMG_CFMENUOLMSMATNR      
  |   |   |   |   |—–  Integracja nowych obiektów (przemysł i handel)   SIMG_CFMENUOLMSMATOD      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Globalna synchronizacja danych                                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  BAdI: Ekstrakcja materiałów dla konsoli GDS      GDS_MATERIAL_EXTRACT      
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie pozycji dokumentu zmian dla typów komuGDS_MAT_MESS_TYPE         
  |   |   |   |   |—–  BAdI: Zmiana oznaczenia zmienionych pól          WGDS_CC_2012_FLD_COM      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Rozszerzone szukanie materiału z tworzeniem materiału                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie aplikacji                           W_CS_001                  
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie parametrów wyszukiwania i wyświetlania W_CS_014            eriału
  |   |   |   |   |—–  Konfiguracja uproszcz. tworzenia mat. w rozszerz.W_CS_004            ału   
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dla definicji słowaW_CS_006                  
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie hierarchii dla wyświetlania sąsiedniW_CS_005                  
  |   |   |   |   |–   Rozszerzenia poprzez Business Add-Ins                                      
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   Business Add-Ins dla wyszukiwania materiału                                
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Bezpośrednie wyszukiwanie w katalogW_CS_BADI_007                     
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Rozszerzenie wyników wyszukiwania  W_CS_BADI_009                     
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Zmiana wyświetlania kolumn wyników W_CS_BADI_016                     
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Aktualizacja indeksu dla materiałówW_CS_BADI_008                     
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Zmiana oznaczeń pola kryteriów wyszW_CS_BADI_017                     
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Udostęp. dodatk. atrybutów wyszukiwW_CS_BADI_035       . wyszukiwania
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Zmiana zapytania do mechanizmu wyszW_CS_BADI_031                     
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Udostępnianie dodatkowych klawiszy W_CS_BADI_032       tl. wyniku    
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Ekstrakcja katalogu dla Enterprise W_CS_BADI_036                     
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Definiowanie odmiennych konektorów W_CS_BADI_038                     
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   Dodatki Business Add-In dla sąsiednich zakładów                            
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Kontrole podczas przypisania zakładW_CS_BADI_011                     
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   Business Add-Ins dla tworzenia materiału                                   
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Sterowanie specyficznym dla zakładuW_CS_BADI_037       u             
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Rozszerzenie danych materiału      W_CS_BADI_010                     
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Tworzenie materiałów w ramach sprzeW_CS_BADI_013                     
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Zmiana oznaczeń pól                W_CS_BADI_018                     
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Tworzenie materiału specyficzne dlaW_CS_BADI_030                     
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   Dodatki Business Add-In dla słów kluczowych                                
  |   |   |   |           |
  |   |   |   |           |—–  BAdI: Kolejna czynność dla przypisania słW_CS_BADI_014                     
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   ID materiału                                                               
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Opracowanie PKWiUs                               V_T604F                   
  |   |   |       |—–  Opracowanie PKWiUs                               V_T604F                   
  |   |   |
  |   |   |–   Dane podstawowe                                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Specyfikacja materiałowa                                                   
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Dane sterujące dla specyfikacji materiałowych                              
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie parametrów modyfikacji            SIMG_CFMENUOLPSOS27           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wartości domyślnych             SIMG_CFMENUOLPSOS28           
  |   |   |   |   |   |—–  Określanie trybu rozwinięcia                 DET_EXPL_MODE_DOCSTR          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Dane ogólne                                                                
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Wykorzystanie specyfikacji materiałowej                                    
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wykorzystania SpM           SIMG_CFMENUOLPSOS20               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wartości domyślnych dla statSIMG_CFMENUOLPSOS21               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wartości domyślnej kopiow. dSIMG_CFMENUOLPSOS22               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie dozwolonych rodzajów materiału dSIMG_CFMENUOLPSOS24           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie statusu SpM                     SIMG_CFMENUOLPSOS23           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie laboratorium/biura projektowego SIMG_CFMENUOLPSOS26           
  |   |   |   |   |   |—–  Konfiguracja wymogu danych historycznych dla SIMG_CFMENUOLPSOS25           
  |   |   |   |   |   |—–  Zmiana typu komunikatu                       V_T160M_CS                    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Dane pozycji                                                               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów pozycji                   SIMG_CFMENUOLPSOS13           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów obiektów                  SIMG_CFMENUOLPSOS16           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie dozwolonych rodzajów materiału dSIMG_CFMENUOLPSOS14           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie formuł dla pozycji o zmiennych rSIMG_CFMENUOLPSOS15           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wskaźników części zamiennych    SIMG_CFMENUOLPSOS11           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wskaźników materiału do dostarczSIMG_CFMENUOLPSOS12           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie sterowania rozwinięciem         SIMG_CFMENUOLPSOS17           
  |   |   |   |   |   |–   Dane pozycji z sąsiednich obszarów roboczych                               
  |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie klucza rozdziału            SIMG_CFMENUOMP0OSPA               
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie ważności dystrybucji        SIMG_CFMENUOLPSOVT6               
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie istotności dla kalkulacji   SIMG_CFMENUOLPSOKK9               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Określenie alternatywy                                                     
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie kolejności priorytetów dla wykorSIMG_CFMENUOLPSOS31           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie aplikacji                       SIMG_CFMENUOLPSOS30           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru alternatyw dla wielokrotnSIMG_CFMENUOLPSOS32           
  |   |   |   |   |   |–   Określenie alternatywy w sąsiednich obszarach roboczych                    
  |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie określenia alternat. dla gosSIMG_CFMENUOLPSOS33               
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie określenia alternatywy dla pSIMG_CFMENUOLPSOS35               
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie określenia alternatywy dla MSIMG_CFMENUOLPSOS38               
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie określenia alternatywy dla kSIMG_CFMENUOLPSOS34               
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie określenia alternatywy dla SSIMG_CFMENUOLPSOS36               
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie określenia alternatywy dla gSIMG_CFMENUOLPSOS37               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie wartości domyślnych specyficznych dla SIMG_CFMENUOLPSOS29       
  |   |   |   |   |—–  Wprowadzanie ustaw. domyśl. użytkownika dla zestaSIMG_CFMENUOLPSOS70       
  |   |   |   |   |–   Narzędzia (SpM)                                                            
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie profilu dla zestawień list      SIMG_CFMENUOLPSCLVL           
  |   |   |   |       |—–  Transfer danych Workbench: SpM materiału     SIMG_CFMENUOLPSSDT            
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Stanowisko robocze                                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Dane ogólne                                                                
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie rodzaju stanowiska roboczego      SIMG_CFMENUOLPSOP40           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru pola                     SIMG_CFMENUOLPSOPFA           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wykorzystania marszruty/planu   SIMG_CFMENUOLPSOP45           
  |   |   |   |   |   |–   Wartość standardowa                                                        
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Ustawienie parametrów                    SIMG_CFMENUOLPSOP7B               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza wartości standardowejSIMG_CFMENUOLPSOP19               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie osoby odpowiedzialnej           SIMG_CFMENUOLPSOP10           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie macierzy czasów transportu      SIMG_CFMENUOLPSOP30           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie podsystemów                     SIMG_CFMENUOLPSQSUB           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie domyślnego stanowiska roboczego SIMG_CFMENUOLPSOP42           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Dane marszruty technologicznej                                             
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza sterującego              SIMG_CFMENUOLPSOP00           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju przygotowania           SIMG_CFMENUOLPSOP20           
  |   |   |   |   |   |—–  Określanie kategorii wynagrodzenia           SIMG_CFMENUOLPSOP22           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie przydatności                    SIMG_CFMENUOLPSOP26           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju ustalania wartości standSIMG_CFMENUOLPSOP14           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Planowanie zdolności produkcyjnych                                         
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju zdolności produkcyjnych SIMG_CFMENUOLPSOP32           
  |   |   |   |   |   |—–  Określanie planisty zdolności produkcyjnych  SIMG_CFMENUOLPSOP34           
  |   |   |   |   |   |–   Dostępne zdolności produkcyjne                                             
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie programu zmian              SIMG_CFMENUOLPSOP4A               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza siatki czasu         SIMG_CFMENUOLPSOP11               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wersji dostępnych zdolności SIMG_CFMENUOLPSOP37               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza stopnia wydajności       SIMG_CFMENUOLPSOP28           
  |   |   |   |   |   |–   Formuły stanowiska roboczego                                               
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie parametrów formuł stanowiska rSIMG_CFMENUOLPSOP17               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie definicji formuł stanowiska roSIMG_CFMENUOLPSOP21               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Rozdział                                                                   
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie funkcji rozdziału           SIMG_CFMENUOLPSOPB3               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie strategii rozdziału         SIMG_CFMENUOLPSOPB4               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza rozdziału            SIMG_CFMENUOLPSOPB5               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Domyślne zdolności produkcyjne               SIMG_CFMENUOLPSOP36           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Kalkulacja                                                                 
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza stopnia wydajności       SIMG_CFMENUOLPSOP35           
  |   |   |   |   |   |–   Formuły stanowiska roboczego                                               
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie parametrów formuł stanowiska rSIMG_CFMENUOLPSOP51               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie definicji formuł stanowiska roSIMG_CFMENUOLPSOP54               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Przetwarzanie aternatywnych tekstów działań  SIMG_CFMENUOLPSOP09           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustawienie kolejności ekranów dla stanowisk robocSIMG_CFMENUOLPSOP13       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profilu grafiki                     SIMG_CFMENUOLPSOP39       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kluczy wyszukiwania dla stanowiska rSIMG_CFMENUOLPSOP41       
  |   |   |   |   |—–  Przejęcie danych Workbench: stanowisko robocze   SIMG_CFMENUOLPSSXDA       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Etapy realizacji                                                           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie przestrzeni nazw dla zakresów generoCMX02               ny    
  |   |   |   |   |—–  Zwalnianie przestrzeni nazw                      CMX04                     
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie standardowych XSteps do profilu steroCOCR_PROF                 
  |   |   |   |   |—–  Ustawienie wczesnego przydziału numerów zlecenia COCR_NUM                  
  |   |   |   |   |–   Standardowe repozytorium XStep                                             
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie grup uprawnień dla standardowegoCMX20                         
  |   |   |   |       |—–  Ustawienia dla repozytorum standardowego krokCMX21                         
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie zakładu refer. dla międzyzakł. rCMX_XSR_CPV         oku wykon.
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie możliwych do przetłumaczenia cecCMX_XS_VM_TL_PIC    wych      
  |   |   |   |       |—–  Ustalanie preferowanego języka standardowego CMX_XS_VM_DL                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Marszruta/Plan                                                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Dane sterowania                                                            
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dla stand. marsSIMG_CFMENUOLPSOP62           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dla zestawu opeSIMG_CFMENUOLPSOP63           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dla taktowej maSIMG_CFMENUOLPSCANR           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiow. zakresów numerów dla stand. taktoweSIMG_CFMENUOLPSCANM           
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie rodzajów listy zadań i ustawienieSIMG_CFMENUOLPSOP8B           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie oznaczenia wart. stand. w przeglSIMG_CFMENUOLPSOP8A           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie długości linii dla opisu        SIMG_CFMENUOLPSOP04           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie profili z wartościami domyślnymiSIMG_CFMENUOLPSOP58           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru pola                     SIMG_CFMENUOLPSOP5A           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Dane ogólne                                                                
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie przypisania rodzaju materiału   SIMG_CFMENUOLPSOP50           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie statusu marszruty technologiczneSIMG_CFMENUOLPSOP46           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wykorzystania marszruty/planu   SIMG_CFMENUOLPSOP44           
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie grupy planistów                   SIMG_CFMENUOLPSOP48           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów przeglądu dla wglądu oSIMG_CFMENUOLPSUAPL           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów przeglądu dla list mieSIMG_OLPS_UBERSICHT           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Dane operacji                                                              
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza sterowania               SIMG_CFMENUOLPSOP67           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie strategii redukcji              SIMG_CFMENUOLPSOPJS           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju ustawienia i grupy przygSIMG_CFMENUOLPSOP18           
  |   |   |   |   |   |—–  Określanie kategorii wynagrodzenia           SIMG_CFMENUOLPSOP71           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie przydatności                    SIMG_CFMENUOLPSOP76           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju ustalania wartości standSIMG_CFMENUOLPSOP78           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie pól użytkownika                 SIMG_CFMENUOLPSOPEC           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów przeglądu dla harmonogSIMG_CFMENUOLPSOP4F           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie istotności dla kalkulacji       SIMG_CFMENUORKKOKK7           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wykorzystania dla (standard.) puSIMG_CFMENUOLPSOPL3           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiow. grupy punktów wyzwalania dla stand.SIMG_CFMENUOLPSOPL2           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Określenie marszruty/planu                                                 
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru przez użytkownika        SIMG_CFMENUOLPSOPEA           
  |   |   |   |   |   |—–  Wybór automatyczny                           SIMG_CFMENUOLPSOPEB           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Przypisanie środków pomocniczych produkcji                                 
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie kluczy sterujących ŚPP          SIMG_CFMENUOLPSOP70           
  |   |   |   |   |   |–   Formuły                                                                    
  |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie parametrów formuły          SIMG_CFMENUOLPSOP52               
  |   |   |   |   |       |—–  Ustawianie definicji formuł              SIMG_CFMENUOLPSOP55               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Transfer danych Workbench: Marszruta technologiczSIMG_CFMENUOLPSSXDA       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kluczy wyszukiw. dla marszrut technoSIMG_CFMENUOLPSOP49       
  |   |   |   |   |—–  Archiwizacja: Tworzenie rozszerzenia dla kontroliSIMG_OLPS_CMOD_ARCH       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Projektowanie linii                                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Instrukcje robocze                               VORLAGEN                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Engineering Workbench                                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Przetwarzanie obszarów roboczych                 SIMG_CFMENUOLPSOP77       
  |   |   |   |   |—–  Przetwarzanie układu dla wydruku za pomocą MS WorVORLAGEN                  
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru pola dla Engineering WorkbencSIMG_CFMENUOLPS           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zintegrowane projektowanie produktu i procesu (iPPE)                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Połączenie z Collaboration Projects                                        
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Określanie przeznaczenia RFC systemów powiązaE_IPPE_CRPO_DEST              
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie rodzajów powiązań obiektów z cProE_IPPE_CRPO_TYPEASS tów iPPE  
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Specyficzne dla klienta opcje powiązaniE_IPPE_BADI_CPRO_EXT-iPPE     
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Ustawienia ogólne                                                          
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Określanie ogólnej konfiguracji iPPE         KPE_OPPE01                    
  |   |   |   |   |   |–   Rozszerzony edytor zależności obiektowych                                  
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Aktywacja rozszerzonego edytora zależnoścKPE_OMC_BASIC_PLM                 
  |   |   |   |   |   |   |—–  Tworzenie schematu dla rozszerzonego edytKPE_OMC_MCDEP_PD    towych        
  |   |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie schematu                     KPE_OMC_MDEP_PD                   
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Dokonywanie ustawień obiektu początkowego    CFMENUOLPSPPEHD_PD            
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie statusu                         KPE_VC_PPESTATUS_PD           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Zarządzanie obiektami iPPE                                                 
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie ogólnych typów węzłów iPPE      CFMENUOLPSPPE02_PD            
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów wariantów iPPE            CFMENUOLPSPPE03_PD            
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów alternatyw iPPE           CFMENUOLPSPPE04_PD            
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie ogólnych typów relacji iPPE     CFMENUOLPSPPE05_PD            
  |   |   |   |   |   |—–  Tworzenie przypisań modelu                   OLPSCFMENUPPE06_PD            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Zarządzanie interfejsem iPPE                                               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Zarządzanie interfejsem filtra iPPE                                        
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie nazw zakładek dla filtra atrKPE_V_CFILTTABSTRIP               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie pól atrybutów do zakładek    KPE_V_CFILTTABFIELD               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Generowanie filtra wartości atryb.       KPE_OPPEGENFILT                   
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie profili użytkownika iPPE        CFMENUOLPSPPE11_PD            
  |   |   |   |   |   |—–  Określenie raportów dla drzewa raportów      CFMENUOLPSPPE14_PD            
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakładek dla obszaru szczegółoweCFMENUOLPSPPE12_PD            
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawienia dla relacji w środowisku iPPE     KPE_OPPE_15_PD1               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Zarządzanie strukturą produktu iPPE                                        
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Instancje lokalizacji                                                      
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie instancji lokalizacji       KPE_CPPEINST                      
  |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Łączenie statusów zmiany z obiektemKPE_BADI_INST_ECM_SW              
  |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Wypełnianie pól specyficznych dla kKPE_BADI_INST_BA_MAImiany         
  |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Definiowanie dodatkowych pól       KPE_BADI_INST_ALV_GU              
  |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Zastosowanie własnej logiki podczasKPE_BADI_INST_READBOokalizacji    
  |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Wpływanie na odczyt danych dla kontKPE_BADI_INST_CONSCK              
  |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Powiadamianie o zmienionych instancKPE_BADI_INST_AFT_S               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie pozycji o zmiennych rozmiarach   KPE_V_CPPE_VSI_FORM           
  |   |   |   |   |   |—–  Dokonywanie ustawień zależnych od obiektu dlaKPE_OPPESCMPV       mi        
  |   |   |   |   |   |—–  Wyprowadzanie: Dokonanie aktywacji i ustawieńKPE_V_CPSTRUCT_EXTR           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Business Add-In dla zintegrowanej inżynierii produktu i procesu            
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  BAdI dla Product Designer                    E_PDCNV                       
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Kontrola/Zmiana obiektów struktury prodE_IPPE_CMP_CHECK_EXT          
  |   |   |   |       |—–  BAdI dla raportów w PVS                      E_IPPE_CMP_REP                
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Sortowanie danych struktury produktu (tE_IPPE_CMP_SORT     )         
  |   |   |   |       |—–  BAdI dla kontroli spójności wariantów        E_IPPE_CONS                   
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Dostosowanie zależności podczas kopiowaE_IPPE_COPY_OD                
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Dostosowanie schematu warian. podczas kE_IPPE_COPY_VS      się klasa 
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Rozszerzenia do sprawdzania zewnętrznycE_IPPE_ENG_CHECK_EXT          
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Dodatkowa strona zakładki w oknie dialoE_IPPE_ENG_GUI_LOAD PE        
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Sortowanie relacji iPPE specyficzne dlaE_IPPE_ENG_SORT               
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Zestawienie spec. dla klienta podczas rE_IPPE_EXPL_EVAL_EXT          
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Opcje filtra specyficzne dla klienta   E_IPPE_FILTER_EXT             
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Algorytm do porównywania               E_IPPE_STRUCT_MATCH           
  |   |   |   |       |—–  BAdI dla rozszerzonego edytora zależności    E_OM_EDITOR                   
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Katalog pól i wyświetlanie obszaru nawiE_PPEGIFCAT         ch        
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Kontrole/Rozszerzenia statusu węzła GENE_PPELISGENN                  
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Kontrole/Rozszerzenia statusu wariantówE_PPELISCMPV                  
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Dostosowanie katalogu pól w opracowaniuE_PPETICMP_FCAT               
  |   |   |   |       |—–  BAdI dla wyświetlania przypisań zbiorów strukE_PPEUISET_DISPLAY            
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Połączenie iPPE z systemem projektowym E_IPPE_PS_EXT                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zintegrowane projektowanie produktu i procesu (iPPE)                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Zarządzanie obiektami iPPE                                                 
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie zasobów produkcyjnych iPPE      KPE_OPPERES01                 
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów relacji specyficznych dla KPE_V_CPRFLO                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Zarządzanie strukturą procesu iPPE                                         
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju ustalania wartości domyśKPE_OPPEACT01                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Interfejsy produktów partnera                                              
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Dołączanie produktów partnera dla analizy czaKPE_OPPE07                    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Zarządzanie strukturą linii iPPE                                           
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów punktów raportowania      KPE_V_CRPTYPE                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Wprowadzanie ustawień dla kontroli spójności     DIMP_V_CCHKFUNC           
  |   |   |   |   |–   Business Add-In dla zintegrowanej inżynierii produktu i procesu            
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  BAdI dla specyficznych dla klienta kontroli sD_IPPE_CHK_EXT                
  |   |   |   |       |—–  Weryfikacja klienta dla CI w strukturze proceIPPE_ACT_CHECK_EXT            
  |   |   |   |       |—–  Sortowanie danych struktury procesu iPPE (ACTIPPE_ACT_SORT                 
  |   |   |   |       |—–  Zapamiętanie i ponowne użycie wyniku rozwinięIPPE_BAL_MMX_EXPL    mat.     
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Profil planowania zgrubnego                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiow. zakresu numerów dla profilu planowania SIMG_OLPS_NUM_GROBPL      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Środki pomocnicze produkcji                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Dane ogólne                                                                
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie grupy uprawnień ŚPP             SIMG_CFMENUOLPSOP73           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie statusu ŚPP                     SIMG_CFMENUOLPSOP80           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza wykorzystania marszruty/pSIMG_CFMENUOLPSOP47           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza grupy ŚPP                SIMG_CFMENUOLPSOP74           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów przeglądu list miejsc SIMG_OLPS_UBERSI_FHM          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Przypisanie środków pomocniczych produkcji                                 
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie kluczy sterujących ŚPP          SIMG_CFMENUOLPSOP72           
  |   |   |   |   |   |–   Formuły                                                                    
  |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |       |—–  Ustawianie parametrów formuły            SIMG_CFMENUOLPSOP65               
  |   |   |   |   |       |—–  Ustawianie definicji formuł              SIMG_CFMENUOLPSOP82               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza wyszukiwania ŚPP             SIMG_CFMENUOLPSOP7A       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   CAP                                                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Dane ogólne                                                                
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie łańcuchów sortowania            SIMG_CFMENUOLPSOPE0           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju wartości                SIMG_CFMENUOLPSOPE1           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie typu maszyn                     SIMG_CFMENUOLPSOPE2           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie grupy planistów                 SIMG_CFMENUOLPSOPE3           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie sterowania przebiegiem          SIMG_CFMENUOLPSOPE4           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Zaokrąglenie                                                               
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie rodzaju i reguły zaokrąglania   SIMG_CFMENUOLPSOPE6           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie klucza zaokrąglania i klucza narSIMG_CFMENUOLPSOPE8           
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawianie uprawnień                                 SIMG_CMMENUOEDISU03   
  |   |   |
  |   |   |–   Rozdział danych produktu                                                   
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zarządzanie konfiguracją                                                   
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profilu rozwinięcia                 CMTCUSEX                  
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie wielkości bloku podczas rozwinięcia   TCM_CUS_APPL              
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Application Link Enabling (ALE)                                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Ustawianie systemów logicznych                                             
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Nazywanie systemów logicznych                SIMG_CF_PDR_ALE11             
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie systemu logicznego do mandanta   OBIL-ALE-12                   
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Konfigurowanie systemów w sieci                                            
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla portów      SIMG_CFMENU_PDR_OYSM          
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie opisu portu                     SIMG_CFMENU_PDR_WE21          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Modelowanie i implementacja procesów gospodarczych                         
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie modelu dystrybucji i dystrybucja SIMG_CFMENU_PDR_BD64          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Kontrolowanie profilu partnera                                             
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Ręczne opracowanie profilu partnera          SIMG_CFMENU_PDR_WE20          
  |   |   |   |   |   |—–  Generowanie profili partnera                 SIMG_CFMENU_PDR_BD82          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Uniform Packaging Service (UPS)                                            
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Wykonanie ustawień centralnych dla rozdziału SIMG_CF_PDR_UPSC00            
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie typów obiektów                  SIMG_CF_PDR_UPSC01            
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie typów pakietów                  SIMG_CF_PDR_UPSC02            
  |   |   |   |       |—–  Jednostka rozdziału ALE: Ustawianie          SIMG_CF_PDR_UPSSETUP          
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie scenariuszy i opracowanie przypiSIMG_PDR_UPSC03               
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustawienia workflow dla rozdziału danych produktu                          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Konwersja typu obiektu CM na typ obiektu UPS     SIMG_PDR_CIBASE2UPS       
  |   |   |   |   |—–  Zmiana typu obiektu dla pakietu dystrybucji ALE  SIMG_PDR_BADICHG2UPS      
  |   |   |   |   |–   Dystrybucja dokumentów                                                     
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   SAP Business Workflow                                                      
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |—–  Aktywacja łączenia typu zdarzeń          SIMG_CFMENU_PDR_CVIX              
  |   |   |   |       |   |—–  Weryfikacja konfiguracji workflow        SIMG_CFMENU_PDRSWU3               
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   Zakresy numerów                                                            
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |—–  Opracow. zakresu numerów dla ID zlec. rozCF_OVPS_ODI1                      
  |   |   |   |       |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla ID zlec.CF_OVPS_ODI2                      
  |   |   |   |       |   |—–  Opracow. zakresu numerów dla ID pakietu zCF_OVPS_ODI3                      
  |   |   |   |       |   |—–  Opracow. zakresu numerów dla ID zlec. częCF_OVPS_ODI4                      
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   Kontekst                                                                   
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |—–  Defin. kontekstu                         SIMG_PDR_OVPS_VTDIBP              
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   Rodzaj dystrybucji                                                         
  |   |   |   |           |
  |   |   |   |           |—–  Definiowanie rodz. dystrybucji           CF_OVPS_V_TDIC                    
  |   |   |   |           |—–  Opis rodz. dystrybucji                   SIMG_CF_PDR_V_TDICT               
  |   |   |   |           |—–  Generowanie pakietów zleceń dystrybucji  SIMG_CF_PDR_V_TDIEX               
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Rozszerzenia                                                               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  BAdI: Modyfikacja danych UPS                     CRWB_BADI_MODI_UPS        
  |   |   |   |   |—–  BAdI: Ustawianie dalszych klas                   CRWB_BADI_ADDOBJECTS      
  |   |   |   |   |—–  BAdI: Tworzenie instancji dod. klas w celu wywołaPLM_EXPO_ADDOBJECTSIzeń   
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie uprawnień                               SIMG_PDR_BERECHT      
  |   |   |
  |   |   |–   Zarządzanie recepturą                                                      
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Important Information About Recipe Management Upgrade                      
  |   |   |   |—–  Set Up EH&S Customizing                                                    
  |   |   |   |—–  Transfer Customizing to Production Clients                                 
  |   |   |   |–   Workbench                                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Set Up Workbench                                 EHS_WB_001                
  |   |   |   |   |—–  Specify Layouts                                  EHS_WB_002                
  |   |   |   |   |—–  Adapt Initial Screens                            EHS_WB_003                
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Information Systems                                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Set Up EH&S for Information Systems                                        
  |   |   |   |   |—–  Specify Formatting Profiles                      RMS_XCL_10                
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Mass Change                                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Specify Mass-Change Services                     RMS_MSCHNG_001            
  |   |   |   |   |—–  Specify Status Change Profiles                   RMS_MSCHNG_101            
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Formula                                                                    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Set Up and Activate Formula Views                RMS_FRM_20                
  |   |   |   |   |—–  Specify Formula View Parameters                  RMS_FRM_21                
  |   |   |   |   |—–  Set Up Layouts                                   RMS_FRM_75                
  |   |   |   |   |–   Extend Formula Views to Include User-Defined Fields                        
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Extend Formula Views to Include User-Defined                               
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Filling User-Defined Fields in the InpuFRML_CALC_ADD_IO_COL          
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Filling User-Defined Fields in the IngrFRML_CALC_ADD_OOP             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Set Up Functions for Formula Views               RMS_FRM_70                
  |   |   |   |   |—–  Specify Field Attributes for Alternative Items   RMS_FRM_30                
  |   |   |   |   |—–  Specify Data Sources                             RMS_FRM_35                
  |   |   |   |   |—–  Specify Calculation Base                         RMS_FRM_25                
  |   |   |   |   |—–  Specify Sort Sequence for Nutrient Groups        RMS_FRM_45                
  |   |   |   |   |—–  Specify Sort Sequence for Diet Groups            RMS_FRM_46                
  |   |   |   |   |—–  Specify Allowed Specification Types              RMS_FRM_40                
  |   |   |   |   |—–  Specify Unit Assignment for Conversion           RMS_FRM_058               
  |   |   |   |   |—–  Set Up Checks for Formula Data                   RMS_FRM_60                
  |   |   |   |   |—–  Specify Events                                   RMS_FRM_65                
  |   |   |   |   |—–  Specify Explosion Scopes                         RMS_FRM_62                
  |   |   |   |   |—–  Specify Parameters for Explosion Scope           RMS_FRM_63                
  |   |   |   |   |—–  Define Key Figures and Key Figure Groups         RMS_FRM_110               
  |   |   |   |   |—–  Set Material Price for Costing                   RMS_FRM_100               
  |   |   |   |   |—–  Specify Price Priorities                         RMS_FRM_105               
  |   |   |   |   |—–  Define and Assign Values to Environment ParameterRMS_FRM_10                
  |   |   |   |   |–   Business Add-Ins (BAdIs)                                                   
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Calculation of Inputs and Outputs of a BADI_FRML_CALC                
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Conversion of Formula Data to EH&S DataRMS_FRML_DATA_CONV            
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Conversion of Composition to Permitted FRML_CMP_VALUES_CALC          
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Check When Setting the Standard ExplosiFRML_EXPLOSION_CHECK          
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Filtering of Formulas in Explosion     RMS_FRML_PREF_RCP_CH          
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Protection of Output Substances from ChFRML_FORMULA_DIALOG           
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Define Usage from Value Assignment TypeRMS_FRML_USAGE_GET            
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Check Nutrient Composition in Property FRML_NTR_CMP_CHECK            
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Calculation of Derived Nutrients       FRML_CALC_DERIVED_NU          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Recipe                                                                     
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Define Properties of Specification Categories    RMS_RCP_GENERALN          
  |   |   |   |   |—–  Define Number Ranges                             RMS_RCP_11                
  |   |   |   |   |—–  Recipe Settings                                  RMS_RCP_1111              
  |   |   |   |   |—–  Configure Equipment Requirements                 RMS_RCP_221               
  |   |   |   |   |—–  Set Up Processes                                 RMS_RCP_80                
  |   |   |   |   |—–  Configure Stages                                 RMS_RCP_81                
  |   |   |   |   |—–  Configure Operations                             RMS_RCP_82                
  |   |   |   |   |—–  Configure Actions                                RMS_RCP_83                
  |   |   |   |   |—–  Specify Process Parameter Types                  RMS_RCP_PP_01             
  |   |   |   |   |—–  Specify Attributes for Process Parameters        RMS_RCP_PP_05             
  |   |   |   |   |—–  Set Up Columns and Fields for Process Parameter DRMS_RCP_PP_10             
  |   |   |   |   |—–  Define Authorization Keys for User Statuses      RMS_RCP_22                
  |   |   |   |   |—–  Set Up User Status Profile                       RMS_RCP_21                
  |   |   |   |   |—–  Set Up Name Assignment for Change States         RMS_RCP_50                
  |   |   |   |   |—–  Set Up Link to Document Management                                         
  |   |   |   |   |—–  Set Up Link to Distributed Production Versions   RMS_RCP_70                
  |   |   |   |   |—–  iPPE for Recipes – Technical Background                                    
  |   |   |   |   |—–  iPPE for Equipment Requirements – Technical Backg                          
  |   |   |   |   |—–  iPPE for Process Elements – Technical Background                           
  |   |   |   |   |–   Business Add-Ins (BAdIs)                                                   
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Document Link                                                        
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Allows Authorization Check to Be ExtendRMS_RCP_AC                    
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Allows Validity Change to Subsequent StRMS_RCP_VAL_CHECK             
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Allows Long Text Dialog Box to Be DisplRMS_RCP_LONGT_POPUP ormulas   
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Check for Deactivating the System StatuRMS_RCP_STAT_CHECK            
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Version Check for Creating and DeletingRMS_RCP_VERS_CHECK            
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Consistency Check for Recipe           RMS_RCP_CONS_CHECK            
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Checks Whether a Recipe Can Be Deleted RMS_RCP_DEL_CHECK             
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Checking the Preference Indicator of a RMS_RCP_PREF_CHECK            
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Copy Own Data                          RCP_COPY_RCP_DATA             
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Save Own Data                          RCP_SAVE_RCP_DATA             
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Delete Own Data                        RCP_DELETE_RCP_DATA           
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Event Registration for Own DevelopmentsRCP_REGISTER_EVENTS           
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Adaptation of Recipe Display           RCP_DISPLAY_MODI              
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Change Data When Copying Objects       RCP_COPY_MODIFY               
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Labeling                                                                   
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Define Number Ranges                             RMSL_LBL_ID               
  |   |   |   |   |—–  Set Up Connection to Recipe Management           RMSLV_PARAMETER           
  |   |   |   |   |—–  Create Phrase Set for Declared Value Statement                             
  |   |   |   |   |—–  Specify Tab Pages                                RMSLV_UI_TAB              
  |   |   |   |   |—–  Define PDF-Based Print Forms                     RMSLV_FORM_TAB            
  |   |   |   |   |—–  Specify Text Modules for Draft of a Label        VC_RMSL_DIET_TEXT         
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie okresu przechowywania dla logów aplikacRMSLC_PARA_LBL            
  |   |   |   |   |—–  Aktywacja dokumentów zmiany                      RMSLC_CHANGE_DOC          
  |   |   |   |   |—–  Include BAdI Implementation for Rules            RMSLV_RULE                
  |   |   |   |   |–   Business Add-Ins (BADI)                                                    
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   Interfejsy BAdI dla substancji składowych                                  
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Ingredient Information             RMSL_INGREDIENT                   
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Ingredients for Data Origin        RMSL_INGREDIENT_LIST              
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Ingredient Label Data: Execute RuleRMSL_APPLY_RULE_IN                
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Combine Ingredients                RMSL_APPLY_COMBINE_I              
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Aggregate Ingredients              RMSL_APPLY_AGGREGATE              
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Generate Draft for Ingredient LabelRMSL_INGREDIENT_DRAF              
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   Interfejsy BAdI dla substancji odżywczych                                  
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Nutrients                          RMSL_NUTRIENT                     
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Nutrient Groups                    RMSL_NUTRIENT_GROUP               
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Nutrient Composition for Data OrigiRMSL_NUTRIENT_COMP                
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Recommended Daily Allowance InformaRMSL_RDA_DATA                     
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Data for Nutrition Label/QuantitatiRMSL_APPLY_RULE_NU  Execute Rules 
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Read Declared Value Statement      RMSL_VALUE_STATEMENT              
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |–   Interfejsy BAdI dla diet                                                   
  |   |   |   |       |   |
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Diets                              RMSL_DIET                         
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Diet Suitability for Data Origin   RMSL_DIET_LIST                    
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Checks Validity of Transferred DietRMSL_DIET_GROUP                   
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Label Data for Diets/Qualitative DaRMSL_APPLY_RULE_DI                
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Information for Diet Statements/QuaRMSL_DIET_STATEMENT               
  |   |   |   |       |   |—–  BAdI: Generate Draft for Label for Diets/RMSL_DIET_DRAFT                   
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Additional Authorization Checks        RMSL_AUTHORITY_CHECK          
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Additional Activity Checks             RMSL_ACTIVITY_CHECK           
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Data Origin                            RMSL_DATA_SOURCE              
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Usage Information                      RMSL_USAGE_DATA               
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Product Specification Information      RMSL_PRODUCT_SPEC             
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Input Help                             RMSL_VALUE_HELP_PROD          
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Marketing Statement Information        RMSL_MARKETING_STATM          
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Footnote Information                   RMSL_FOOTNOTE                 
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Message Processing                     RMSL_MESSAGE                  
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Settings for Output of PDF-Based Print RMSL_OUTPUT                   
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Settings for the EH&S Compliance Check                                     
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Set Up EH&S Compliance Check for Recipe Managemen                          
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie kontroli ograniczeń z wykorzystaniem z                    uracji
  |   |   |   |   |—–  Set Up Set of Rules                                                        
  |   |   |   |   |—–  Standardowe implementacje Business Add-In kontrol                          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Scope of Application                                                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Define Ratings                                   RMS_VRA_10                
  |   |   |   |   |—–  Define Validity Area Categories                  RMS_VRA_20                
  |   |   |   |   |—–  Define Validity Areas                            RMS_VRA_30                
  |   |   |   |   |—–  Set Up User Status Profile                       RMS_RCP_21                
  |   |   |   |   |—–  Activate User Status Profile                     RMS_VRA_50                
  |   |   |   |   |—–  Specify Status Attributes for Formulas           RMS_VRA_60                
  |   |   |   |   |—–  Specify Status Attributes for Recipes            RMS_VRA_80                
  |   |   |   |   |—–  Set Up Checks for Switching Status               RMS_70                    
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Quality Management                                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Specify Environment Parameters                   RMS_QM_10                 
  |   |   |   |   |—–  Characteristic Weighting Settings                RMS_QM_20                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Define Allowed Units of Measure                      RMS_MSC_10            
  |   |   |   |—–  Set Up Message Output                                RMS_MSC_20            
  |   |   |   |—–  Set Up Versioning                                    RMS_VRS_10            
  |   |   |   |—–  Set Authorizations                                   RMS_90                
  |   |   |   |–   Business Add-Ins (BAdIs)                                                   
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  BAdI: Checks Whether General Recipe Can Be TransfRMS_RCP_TRANSF      pe    
  |   |   |       |—–  BAdI: Change Data When Copying Objects           RCP_COPY_MODIFY           
  |   |   |
  |   |   |–   System projektowy                                                          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Struktury                                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Struktury operacyjne                                                       
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Plan strukturalny projektu (PSP)                                           
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Przetwarzanie kodu kombinacji statusów   SIMG_PS_PRO_TRACK                 
  |   |   |   |   |   |   |–   Edycja projektu                                                            
  |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie znaków specjalnych dla pSIMG_CFMENUOLPROPSK                   
  |   |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie kodowania projektu dla pSIMG_CFMENUOLPROPSJ                   
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |–   Status użytkownika planu strukturalnego proj.                              
  |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |—–  Tworzenie profilu statusu            SIMG_OLPR_OK02                        
  |   |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza uprawnień dla plaSIMG_OLPR_ANPSP_BS52ojektu            
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie ról i procedur ustalania parSIMG_OLPR_OPSPAR                  
  |   |   |   |   |   |   |—–  Tworzenie profili projektu               SIMG_CFMENUOLPROPSA               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Tworzenie rodzajów projektów dla elementóSIMG_CFMENUOLPROPSO               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Tworzenie wnioskodawcy dla elementów PSP SIMG_CFMENUOLPROPS7               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Tworzenie osób odpowiedzialnych za elemenSIMG_CFMENUOLPROPS6               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowananie priorytetu dla elementu PSSIMG_OLPR_PSP_OPTN                
  |   |   |   |   |   |   |–   Ustawienia interfejsu użytkownika                                          
  |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |–   Format ekranów szczegółowych elementów PSP                                 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie formatu ekranów szczSIMG_OLPR_REG_PSP   PSP                   
  |   |   |   |   |   |   |   |   |—–  Włączenie ekranów szczegółowych dSIMG_OLPR_TCSUB_PSP żytkownika            
  |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |