Lista transakcji D-E

 

W poniższej tabeli znajdziesz wykaz transakcji zaczynających się na D-E.

Zanim przejdziemy do spisu transakcji warto jest wiedzieć, że producent oprogramowania SAP zaprojektował nazwy transakcji według sztywno ustalonego schematu. Większość transakcji o kodzie kończącym się liczbą 01 dotyczy transakcji przeznaczonych do tworzenia, 02 oznacza zmianę oraz 03 wyświetlanie.

Tak więc mamy kody transakcji kończące się na

  • 01 (tworzenie),
  • 02 (zmiana),
  • 03 (wyświetlanie)

W celu wyszukania odpowiedniej transakcji po prostu wpisz fragment jej kodu lub nazwy w filtrze wyszukiwania:

KodProgramOpis
DB01 RSDB0001 Analiza lockwaits z wyłącznością
DB02 RSDB0002 Analiza tabel i indeksów
DB03 RSDB0003 Zmiany parametrów w bazie danych
DB12 RSDBA850 Logi kopii zapasowej DBA
DB12OLD RSDBA850 DBA Backup Logs (OLD)
DB13 RSDBAADM Kalendarz planowania BDA
DB13C RSDBAADM Centralny kalendarz planowania DBA
DB13COLD RSDBAADM Central DBA Planning Calendar (OLD)
DB13OLD RSDBAADM DBA Planning Calendar (OLD)
DB14 RSDBASHX Wyświetlanie logów operacji DBA
DB14OLD RSDBASHX Wyświetl. logów operacji DBA (OLD)
DB15 SAPLARCC Archiwizacja: tabele BD
DB16 RSDBACHECK1 Wyświetlanie wyników kontroli BD
DB17 RSDBACHECK2 Konfiguracja kontroli BD
DB20 SAPMSTRD Aktualizacja statystyk BD
DB21 RSDBACBO Konfiguracja statystyk BD
DB24 XDB24NEW Administracyjne operacje BD
DB26 RSDBPROFILE Profil BD: monitorowanie i konfig.
DB2BW RSDU_ANALYZETOOL_DB2 Narzędzie analizy BW
DB2D SAPLSDB2CCMS_ALERTS DB2/390 - Deadlock Monitor
DB33 RSINFCK2 Kontrola systemu BD (konfig., IFMX)
DB34 RSINF_DBSPACE_EXT Rozszerzenie dbspace (IFMX)
DB4COCKPIT SAPLSDB4CCMS iSeries: Kokpit dla transakcji CCMS
DB4DB12 SAPLSDB4CCMS iSeries: Kopia zapas. i odtwarzanie
DB4DGN SAPLSDB4CCMS Diagnoza
DB4LCK SAPLSDB4CCMS Monitor blokowania
DB4PTFCHK SAPLSDB4CCMS Kontrola PTF
DBCO RSDBCONN Opracowanie połączenia BD
DCSWI CVEXT_BROWSER_SWITCH Przełącznik przeglądarki dokumentów
DEMO_TCD CUSTCREATE_TCD DEMO zapisu TCD
DEVBOOK SAPLPROJECT_ADMINISTRATION Zarządzanie projektem
DEXP SAPLEXPD Monit
DGA1 SAPTDGA1 TN: Aktywacja kontr. towar. niebezp.
DGCI SAPDGTXT TN: Wyszukiwanie daty
DGE4 DGPDATP1 Pierwsze wypełn. poprzez DGP1
DGE5 DGPDATCO TN- Wypełnienie z BD substancji
DGE6 DGPDATCO TN-Symulacja wypełn. z BD substancji
DGP0 MENUDGP0 Otoczenie danych podstawowych
DGP1 SAPLDG01 Tworzenie dan. podst. mat. TN
DGP2 SAPLDG01 Zmiana danych podst. mat. TN
DGP3 SAPLDG01 Wyświetlanie danych podst. mat. TN
DGP5 DGPPUSHREP Raport wysyłania towarów niebezp.
DGP7 DGPSHPR Wyświetlanie protokołów importu
DGP8 DGPDEPR Usuwanie protokołów importu
DGR1 DGPSHDG Wyświetl. dan. podst. tow. niebezp.
DGR2 DGPCHDO Towary niebezp.: Dokument zmian
DGR3 DGPSHPK Wyświetlanie danych opakowania TN
DGTD SAPLDG81 TN: Oprac. tekstów zależn. od mater.
DGTU SAPLDG81 TN: Oprac. tekstów niezal. od mater.
DGU0 DGPCN000 TN: Konwersja tabel konfiguracji
DGU1 DGPCN063 TN: Konwer. tabel przep. dotycz. TN
DGUC DGPCNCMD TN: Tekst ref. integraln. - przepis
DGUD DGPCNCMD TN: Tekst ref. integral.- tabele C
DGUM DGPCNMMD TN: Konwer. pola LWDG w dan. podst.
DICTIONARY MENUDICTIONARY Opracowanie terminologii i leksykonu
DIS01 RDISALL Przetwarzanie zborcze - dystrybucja
DIS05 RDISDISPL Rozdział kosztów: Przegląd
DL10 SAPMV689 Zapis do pliku
DL11 SAPMV689 Tworzenie profilu zapisu do pliku
DL12 SAPMV689 Zmiana profilu zapisu do pliku war.
DL13 SAPMV689 Wyświetlanie prof. zap. do pl. war.
DLC2 RDLCN_COMPARE Porównanie potwierdzeń dostaw
DLCN RDLCN001 Dostosowanie potwierdzenia dostawy
DLOG REA_WRITE_DGEN BRE: Przegląd tworzenia ekstraktu
DMC DMCGUI0 Uruchomienie interfejsu z DMC
DMCAPP DMCGUI2 Opracowanie aplikacji w narzędz. DMC
DMCCONF DMC_CONFIGURATION Konfiguracja DMC
DMCGEN1 DMC_GENERATE1 Gen. obiektu czasu wyk.
DMCGUI DMC_L_GUI DMC_L_GUI
DMCISB DMCGUI3 Opracowanie bezpośr. wprowadz. 2
DMCRULE DMCGUI1 Opracowanie globalnych reguł transf.
DMCUMSCHL DMC_UMSCHLUESSELUNG dmc: transakcja zapisu
DMCWB DMC_WORKBENCH Workbench dla projektowania DMC
DMEE SAPMDMEE DMEE: Drzewo raportów - narz. oprac.
DMEE_DEBUG SAPMDMEE DMEE: Drzewo formatów - tryb eksp.
DMEE1 SAPMDMEE_ABA DMEE: Drzewo raportów - narz. oprac.
DMWB DMWB_START Środowisko modelowania dokumentu
DNO_NOTIF SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: DNO_NOTIF
DNO_UPDATE RNOTIFUPDATE01 Ręczne dostosowanie
DNOTIF SAPLDNO_UI Zawiadomienie podstawowe
DNOTIF_EWT SAPLDNO_UI Zawiadomienie podstawowe
DNOTIF_FCT SAPLDNO_UI Zawiadomienie podstawowe
DNOTIFREP RNOTIFREP Raportowanie - zawiadomienie Basis
DNOTIFWL RNOTIFWL Lista robocza dla zawiadom. podst.
DOKU_BARC GR_BARC_DOKU_SHOW Instrukcja użytk. grafiki wykr.słup.
DP101 DPBPRESETFKSAF Ponowne ustaw. term. pl. fakturow.
DP60 RDPBEMOT10 Zmiana przyczyny oblicz. w poz. poj.
DP70 RDPFLOW00 Konwersja pojedynczych zleceń
DP80 SAPLVPK_GUI_INTRO SM: Oferta według zapotrzebowania
DP81 SAPLVPK_GUI_INTRO PS: Kalkulacja ceny sprzedaży
DP82 SAPLVPK_GUI_INTRO PS: Kalkul. ceny sprzedaży - projekt
DP90 SAPLVPK_GUI_INTRO SM: Faktura według nakładów
DP91 SAPLVPK_GUI_INTRO SD: Faktura według nakładów
DP93 RDPICB Faktura wg nakładów m. jedn. gosp.
DP95 RVPKMASS Faktura zgodna z zapotrz.-przetw.zb.
DP96 RVPKMASS96 Zb. przetw. fakt. wydatk.: Sprzedaż
DP97 RVPKMASS97 Zb. przetw. fakt. wydatk.: Usługa
DP98 RDPDMRFLOW Wydatki dla żądania faktury
DP99A RDPFLOWREPA Raport.przepł.dok., faktura wg nakł.
DP99B RDPFLOWREPB Przepł. dok. do fakt. wg nakł. - SD
DP99C RDPFLOWREPC Przepł.dok. do fakt.wg nakł. -serw.
DPR_D_GEDA SAPLDPR_BW_STATE Gener. źródła danych dla ob. st. BW
DPRL SAPMM03M Zmiana mater. po usunięciu profilu
DPRV SAPMM03M Zmiana materiału gdy profil zmienion
DRAW_RES CDESK_SHOWRES4 Wyświetlanie pól rezerwowych
DRC1 SAPMV12A Tworz. tab. war.: Wyprow. odbiorcy
DRC2 SAPMV12A Tworz. tab. war.: Wyprow. odbiorcy
DRC3 SAPMV12A Tworz. tab. war.: Wyprow. odbiorcy
DRE RDREMAIN Zestawienia zw. z dostawą
DRP0 RDRPNET1 Grafika sieciowa
DRP4 RDRPNET1 Grafika sieciowa/wgląd udziałów
DRPA SAPMMDRP Definicja przebiegu planowania DRP
DRPB RDRPDEPB Rozwinięcie opracowania w tle
DRPM RDRPDEPM Rozwinięcie dla materiału
DRPO RDRPDEPO Rozwinięcie dla materiału
DRPS SAPMMDRP Obliczanie zapasu minimalnego
DRPW RDRPDEPW Rozwinięcie dla zakładu
DSA RDSVAS_SESSADMIN Service Session Workbench
DSA_ITS RDSVAS_ITS_START DSVAS: ITS - transakcja początkowa
DSADEV_OLD RDSVAS_CHECKMAIN Service Development Workbench
DSAL DS_LOG_DISPLAY Protokoły dla podpisu cyfrowego
DSC1 SAPMV12A Tworz. tab. warunk.: Wyprow. nadawcy
DSC2 SAPMV12A Tworz. tab. warunk.: Wyprow. nadawcy
DSC3 SAPMV12A Tworz. tab. warunk.: Wyprow. nadawcy
DSETGEN REAEXTRGEN BRE: Tworz. ekstraktu błędów z logu
DSINA REA_INSTSET_DISP Wyśw. wpisu zaległości w ekstrakcie
DVCO SAPMV13R Rekordy warunków poprzez SpM
DVDC RVBDRVDC Usuwanie rozszerz. CHVW
DVDL RVBDRVDL Usuwanie logu wyprowadzenia
DVMAN RVBBTREE Wykonanie wyprowadzania ręcznego
DVMO RVBDRVMO Monitorowanie
DVR1 SAPMV13R Tworzenie rekordu odbiorcy wyprow.
DVR2 SAPMV13R Zmiana rekordu odbiorcy wyprowadz.
DVR3 SAPMV13R Wyświetl. rekordu odbiorcy wyprow.
DVS1 SAPMV13R Tworzenie rekordu nadawcy wprow.
DVS2 SAPMV13R Zmiana rekordu nadawcy wyprowadzenia
DVS3 SAPMV13R Wyświetl. rekordu nadawcy wyprowadz.
DVSA RVBDRVSA Zatwierdzenie całkowite
DVSP SAPMOMBE Ustawianie wyprowadzenia
DWDM SAPMSDM1 Pr. demonstracyjne śr. projektowego
DXCF RTXXCATF DARTX: Katalog pól
DXCS RTXXCATS DARTX: Katalog segmentów
DXEV RTXXLOG2 DARTX: Zarządzanie ekstraktami
DXVW RTXXVWLOG DARTX: Zarządzanie wglądem danych
DXX01 RTXXSM3X DARTX: Opracowanie grup uprawnień
DXX02 RTXXSM3X DARTX: Opracowanie segmentów
DXX03 RTXXSM3X DARTX: Opracowanie ster. segmen. SAP
DXX04 RTXXSM3X DARTX: Opracowanie znacz. dan. pods.
DXX05 RTXXSM3X DARTX: Opracowanie aplikacji
DXX06 RTXXSM3X DARTX: Opracowanie tabel ref.
DXX07 RTXXSM3X DARTX: Przypis.zbioru dan./segmentów
DXX08 RTXXSM3X DARTX: Opracowanie zbiorów danych
DXX09 RTXXSM3X DARTX: Opracowanie glob. ustawień
DXX10 RTXXSM3X DARTX: Opracowanie rel. segmentów
DXX11 RTXXSM3X DARTX: Opracowanie wyśw. param. wyb.
DXX12 RTXXSM3X DARTX: Opracowanie grup katalogów
DXX13 RTXXSM3X DARTX: Opracowanie ster. segmen. kl.
DXX14 RTXXSM3X DARTX: Opracowanie ref. waluty/iloś.
DXXV SAPMTXXV DARTX: Def. wglądów ekstr. danych
DXXVW RTXXVW00 Wykonanie wglądu danych
DZ00 MENUDZ00 Wprowadzenie do systemów zdecentr.
E_JBP_CUST SAPMSVMA Konfiguracja JBP
E_JBP_SYST SAPMSVMA Ustawienia systemowe SAP dla JBP
E1DY READYSC1 Tworzenie/zast. dynam. rek. terminów
E25M RETRIGG01 Przedłużanie planu rozliczania zal.
E25T RETRIGG02 Wybór zlec.rozl./niezafakt.dok.rozl.
E2DY READYSC2 Zmiana/wyświetl. dynam. rek. termin.
E3DY READYDEL Usuwanie dynam. rekordów terminów
E40A SAPMEA40 Wyśw. rekordów termin.
E40B SAPMEA40 Zmiana rek. terminów
E41A SAPLE15A Wyświetlanie grupy umów
E41B SAPLE15A Tworzenie grupy
E41C SAPLE15A Zmiana grupy
E41D REATERM6_ALV Lista rek.dan.podst.terminów
E41E REUTE420_ALV Usuwanie grupy
E41F SAPLE15A Wyświelt. jedn. odczytu
E41G SAPLE15A Zmiana jedn. odczytu
E41H SAPLE15A Tworzenie jedn. odczytu
E41I REUTE422_ALV Usuw. jedn. odczytu
E41J SAPLE15A Opracowanie grupy umów
E41L REATERM7_ALV Lista przyp. zal. do podst. zal.
E42A SAPLE15B Wyświetl. rek. parametrów
E42B SAPLE15B Tworzenie rek. parametr.
E42C SAPLE15B Zmiana rek. parametrów
E42D REATERM9_ALV Lista rek. parametrów
E42F REUTE419_ALV Usuwanie rek. paramet.
E43A REATERM1 Generow. rek. terminów dla rodz.rek.
E43B REATERM3 Generow. TS wsz. jedn. odczytu grupy
E43C REATERM5_ALV Lista rek. terminów
E43D REATER10_ALV Lista wsz. jednostek odczytu grupy
E43E REATER12 Aktywacja jednostek odczytu
E4DY REATERM8_ALV Usuwanie dynam. rekordów term.
E61CD REABPCORRDEL Usuwanie danych korespondencji
E61D REEABPDEL Usuw. pl. rozl. zalicz.
E61M REAABSL1 Aut. dostosowanie planów rozl. zal.
E61PSD SAPLEA61PS Zatrzymanie schematu płatności
EA_UPLOAD REA_RTRANS_UPLOAD Odczyt z pliku danych podst. rozl.
EA00 SAPLEA02 Test: Rozliczenie umowy
EA05 REAEXCEP Wyświetl. i zatwierdz. wstrzymania
EA10 REAINV01 Dokumenty fakturowania
EA10_COLL REAINV07 Tworzenie faktury zbiorczej
EA11 REAINV03 Fakturowanie zaliczek
EA12 REAINV04 Żądanie zaliczek
EA12IC REAINV04_IC Żądanie zal. dla kl. przem. (dereg.)
EA13 REACAN04 Storno dok. wydruku/rozliczeniowego
EA14 REACAN03 Stornowanie do. wydruku/rozlicz.
EA15 REACAN02 Stornowanie dokumentów fakturowania
EA16 SAPLEA16 Tworzenie ręcz. kalkulacji wstecz.
EA17 SAPLEA16 Zmiana ręcz. kalkulacji wstecznej
EA18 SAPLEA16 Wyświetl. ręcz. kalkulacji wstecznej
EA19 REAINV05 Tworzenie faktury (tworzenie pojed.)
EA20 REACAN06 Stornowanie dokumentu rozliczenia
EA21 REASPCAN Storno dostosow. dla dokum. rozlicz.
EA22 SAPLEA23 Wyświetlanie dok. rozliczeniowego
EA22_TOOL SAPLEA23_BILLINGTOOL Narzędzie rozliczenia
EA24 REASCBEL Usuwanie specj. storna ze zlec.rozl.
EA25 REAINV06 Tworzenie faktury częś. (tworz.poj.)
EA26 SAPLFKKAKTIV2 Czynność zbior.: Tworzenie faktury
EA27 SAPLFKKAKTIV2 Czynność zbior.: Tworz. fakt. częś.
EA28 SAPLFKKAKTIV2 Czynność zbior.: Żądanie zaliczki
EA29 SAPLFKKAKTIV2 Czynność zbior.: Drukowanie faktury
EA30 SAPLE20K Tworzenie taryfy
EA31 SAPLE20K Zmiana taryfy
EA32 SAPLE20K Wyświetlanie taryfy
EA33 SAPLFKKAKTIV2 Czynność zbior.: Stornowanie faktury
EA34 SAPLFKKAKTIV2 Czynność zbior.: Storno całkowite
EA35 SAPLE20L Tworzenie schematu
EA36 SAPLE20L Zmiana schematu
EA37 SAPLE20L Wyświetlanie schematu
EA38 SAPLFKKAKTIV2 Czynność zbiorcza: Rozliczenie
EA39 SAPLFKKAKTIV2 Czynność zbior.: Symulacja rozlicz.
EA40 SAPLE22A Wyświetlanie dokumentu wydruku
EA43 SAPMEA43 Generowanie rek. terminów rodz. rek.
EA44 SAPMEA43 Usuw. rekordów term.
EA44M REATERM2_ALV Usuw. zbiorcze rek. term.
EA45 REAINV08 Tworzenie faktury zużycia i częśc.
EA46 REAINV09 Tworzenie faktury zużycia i częśc.
EA47 SAPLEA47 Tworzenie rabatu/ dopłaty
EA48 SAPLEA47 Zmiana rabatu/ dopłaty
EA49 SAPLEA47 Wyświetlanie rabatu/ dopłaty
EA50 SAPLE20F Tworzenie operanda
EA51 SAPLE20F Zmiana operanda
EA52 SAPLE20F Wyświetlanie operanda
EA53 SAPLE20A Tworzenie typu taryfy
EA54 SAPLE20A Zmiana typu taryfy
EA55 SAPLE20A Wyświetlanie typu taryfy
EA57 REAINV11 Tworzenie dokumentu zmiany zaliczki
EA58 SAPLFKKAKTIV2 Dział. zbior.: Wydruk faktury zbior.
EA59 REAPRIN1 Drukowanie faktur zbiorczych (stare)
EA60 REAPRIN0 Drukowanie dokumentów wydr.
EA61 SAPLEA61 Tworzenie planu rozl. zaliczk.
EA61EX REA61EX Zmiana zaliczek
EA61IC SAPLEA61 Tworz. pl. rozl. zaliczkowego dla KP
EA61PS SAPLEA61PS Tworzenie schematu płatności
EA62 SAPLEA61 Zmiana planu płatności zalicz.
EA62IC SAPLEA61 Zmiana pl. rozl. zaliczkowego dla KP
EA62PS SAPLEA61PS Zmiana schematu płatności
EA63 SAPLEA61 Wyśw. planu rozl. zalicz.
EA63IC SAPLEA61 Wyśw. pl. rozl. zaliczkowego dla KP
EA63PS SAPLEA61PS Wyświetlanie schematu płatności
EA64 REAPRIN2 Drukowanie faktury zbiorczej
EA65 REEABPPC Zmiana grupy umów
EA65PS REPS_LINE_CRT Tworzenie żądań schematu płatności
EA66PS SAPLFKKAKTIV2 Przeb. zb.: Tworzenie żądań sch. pł.
EA70 SAPLEA71B Tworzenie wartości ciepła spalania
EA71 SAPLEA71B Zmiana wart. kalor. rozliczenia
EA72 SAPLEA71B Wyświetl. wart. kalor. rozliczenia
EA73 SAPLEE23 Tworzenie procedury dot. gazu
EA74 SAPLEE23 Zmiana procedury dot. gazu
EA75 SAPLEE23 Wyświetlanie procedury dot. gazu
EA76 SAPLEA76 Tworzenie procedury dot. ciepła sp.
EA77 SAPLEA76 Zmiana procedury dot. ciepła spal.
EA78 SAPLEA76 Wyśw. procedury dot. ciepła spalania
EA79 SAPLEA79 Tworzenie proced. czynnika kor. obj.
EA80 SAPLEA79 Zmiana proced. czynnika korekty obj.
EA81 SAPLEA79 Wyświetl. proced. czynnika kor. obj.
EA86 REABURNH Kopiow. kalend. godz. opał. dla roku
EA87 SAPLERTFND_SERVICE Ustalanie taryfy
EA88 SAPLEAV4 Opracow. wariantu
EA89 SAPLEA89C Tworzenie ceny
EA90 SAPLEA89C Zmiana ceny
EA91 SAPLEA89C Wyświetlanie ceny
EA92 SAPLEA90 Opracowanie klauzuli zmienności cen
EA97 REAOEA20 Zestawienie 1: Warianty R/2 ERP
EA98 REAVAR23 Zestawienie 2: Warianty R/2 ERP
EA99 REAVAR01 Zestawienie wariantów
EABBP SAPLFKKAKTIV2 Archiwizacja planów rozl. zaliczk.
EABI EMAP_LOGBI Wyśw. logu rozliczenia/fakturowania
EABICO REABILLCORR Korekta faktury
EABIH SAPLFKKAKTIV2 Archiwizacja nagłówków dok. rozlicz.
EABIL SAPLFKKAKTIV2 Archiwiz. linii dokumentu rozlicz.
EABR MENUEABR IS-U Rozliczenie
EACCBAL ISU_ACCBAL_START Wyświetl. stanu konta - deregulacja
EACCMAIN SAPLEE_DEREG_INV_ACCMAIN Ręczne opracowanie konta dostawcy
EACOLLREV REACOLLREV Wybór wystornowanych dokumentów (SR)
EADYN SAPMSVMA Def. dynamiczn. sterowanie okresami
EAFACTS SAPLFKKAKTIV2 Archiw. określ. wartości instal.
EAIN EMAP_LOGIN Wyśw. logu rozliczenia/fakturowania
EALOGBI_1 EMAP_LOGBI_1 Szczeg. wyśw. miniaplik. EMAP_LOGBI
EALOGIN_1 EMAP_LOGIN_1 Szczeg. wyśw. miniaplik. EMAP_LOGIN
EALZ REA_INST_BIVIEW Numery logicznych liczydeł
EAMABI REAABR00MABI_INST Rozliczenie zbiorcze
EAMACB SAPLFKKAKTIV2 Historia zuzycia na podstawie fakt.
EAMACF SAPLFKKAKTIV2 Hist. zużycia wg okr. wart. instal.
EAMACH REAABR00MACH Zbiorcza ogólna kontrola
EAMASI REAABR00MASI_INST Symulacja rozliczenia zbiorczego
EAMS00 REA_SIMINDICES_BILL Zbior. rozliczanie indeksów symul.
EAMS01 SAPLFKKAKTIV2 Akt. zbior.: Rozlicz. indeksów sym.
EAMS10 REA_SIMINDICES_CREATE Tworzenie indeksów symulacji
EAMS11 REA_SIMINDICES_MONITOR Monitorowanie symulacji zbiorczej
EAMS12 REA_SIMINDICES_COUNT Statystyka indeksów symulacji
EAMS13 REA_SIMINDICES_DELETE Usuwanie indeksów symulacji
EAMS21 REA_UIS_VERSION_FOR_MASS_SIM Tworzenie wersji UIS dla symul. mas.
EAMS22 REA_MASS_SIM_EITR_COUNT Statyst. przetwarz. dok. rozlicz.
EAN1 SAPMV13D Tworzenie mapowania GTIN
EAN2 SAPMV13D Zmiana mapowania GTIN
EAN3 SAPMV13D Wyświetlanie mapowania GTIN
EAN4 SAPMV13D Tworz. mapowania GTIN przez kopiow.
EANC2 SAPMV12A Tab war.: Tworzenie (mapow. GTIN)
EANC3 SAPMV12A Tab war.: Zmiana (mapowanie GTIN)
EANC4 SAPMV12A Tab war.: Wyświetl. (mapow. GTIN)
EAOUT REAEXCEP Wyśw. niezaakcep. dokum. rozl./fakt.
EAOUT_1 EMAP_OUTBIIN_1 Szczeg. wyśw. miniapl. EMAP_OUTBIIN
EAOUTL SAPMSVMA Rozliczenie obejmujące wszyst. umowy
EAPDH SAPLFKKAKTIV2 Archiwizacja nagł. dok. wydruku
EAPDL SAPLFKKAKTIV2 Archiwizacja linii dok. wydruku
EARDISP01 REPDAR_READ_ARCHIVE_HEAD Wyśw. archiwum: Nagłówek dok.wydruku
EARDISP02 REPDAR_READ_ARCHIVE_LINES Wyśw. archiwum: Linie dok. wydruku
EARDISP03 REAARCH_READ_ARCHIVE_HEAD Wyśw. archiwum: Dok. rozliczeniowy
EARDISP04 REAR_READ_ARCHIVE_BBP Wyśw. archiwum: Plany rozlicz. zal.
EARDISP05 REAARCH_READ_ARCHIVE_LINES Wyświetlanie arch.: Linie dok. rozl.
EARDISP06 RELARCH_READ_ARCHIVE_EABL Wyśw. archiwum: Wyniki odczytu
EARDISP07 RE_INSP_ARCH_READ Wyświetlanie arch.: Lista inspekcji
EARDISP08 REEDM_READ_ARCHIVE_PROFVALS Wyśw. archiwum: Wart. profili EDM
EASIBI REAABR00SIBI Tworzenie faktury pojedynczej
EASICH REAABR00SICH Pojedyncza ogólna kontrola
EASIM SAPLEASIM_WORKBENCH Scenariusze symulacji
EASIM01 SAPLEA_SIMULATION_DIALOG Symulacja dla kalk.wst. i rozl.końc.
EASISI REAABR00SISI Tworzenie pojed. symulacji
EASY REACALL Narzędzie do wyszuk. i wywoł. TA
EATR SAPLFKKAKTIV2 Dział.zb.: Tworzenie fakt. cz./fakt.
EAXX MENUEAXX IS-U Rozliczenie
EBAA RECVCO00 Przegląd obiektów przyłączonych
EBPP SAPMFKS1 EBPP - Demo
EBPP_RI REBPP_REC_INV Biller Direct - przyjęcie faktury
EBPP_RIC EBPP_REC_INV_CUST Przyjęcie faktury BD: Ustawienia
EBW_DQ_CS SAPLFKKAKTIV2 Marketing: Zużycia -> Delta-Kolejka
EBW_DQ_SS SAPLFKKAKTIV2 Statyst.sprzed. -> kolejka delta BW
EC01 RSECOP01 Org. Copier: Jednostka gospod.
EC02 RSECOP01 Org. Copier: Zakład
EC03 RSECOP01 Org. kop.: Obszar rachunku kosztów
EC04 RSECOP01 Kopiow.org.:Organizacja sprzedaży
EC05 RSECOP01 Kopiow.org.: Kanały dystrybucyjne
EC06 RSECOP01 Kopiow. org.: Dziedzina
EC07 RSECOP01 Kopiow. org.: Punkt wysyłkowy
EC08 RSECOP01 Kopiow. org.: Punkt wysyłkowy
EC09 RSECOP01 Kopiow. org.: Numer magazynu
EC10 RSECOP01 Kopiow. org.: Personel
EC11 RSECOP01 Program kop. org.: podobszar kadrowy
EC12 RSECOP01 Kopiow. org.: Podgrupa pracowników
EC13 RSECOP01 Kopiow. org.: Dział zaopatrzenia
EC14 RSECOP01 Kopiow. org.: Skład
EC15 RSECOP01 Kopiow. org.: Rodzaj materiału
EC16 RSECOP01 ECOP 97: obszar rachunku kosztów
EC20 SAPLEWF0 IS-U Front Office
EC25 SAPLECN1 Navigator IS-U
EC30 SAPLEC30 Opracowanie danych taryfy
EC31 SAPLEC30 Wyświetlanie danych taryfy
EC50 SAPLEC50 Tworzenie dokumentu zawarcia umowy
EC50E EMOVEINOUT Tworzenie dokumentu zawarcia umowy
EC51 SAPLEC50 Zmiana dokumentu zawarcia umowy
EC51E EMOVEINOUT Zmiana dokumentu zawarcia umowy
EC52 SAPLEC50 Wyświetlanie dok. zawarcia umowy
EC52E EMOVEINOUT Wyświetlanie dok. zawarcia umowy
EC53 SAPLEC50 Anulowanie dokumentu zawarcia umowy
EC53E EMOVEINOUT Anulowanie dokumentu zawarcia umowy
EC55 SAPLEC55 Tworzenie dok. rozwiązania umowy
EC55C RAVC0ALA Zakładka - IS-U - Rozwiązanie umowy
EC55E EMOVEINOUT Rozwiązywanie umowy
EC56 SAPLEC55 Zmiana dokumentu rozwiązania umowy
EC56E EMOVEINOUT Zmiana rozw. umowy
EC57 SAPLEC55 Wyśw. dokumentu rozwiązania umowy
EC57E EMOVEINOUT Wyświetlanie rozwiązania umowy
EC58 SAPLEC55 Anulowanie dok. rozwiązania umowy
EC58E EMOVEINOUT Anulowanie rozwiązania umowy
EC60 SAPLEC60 Edycja pocz. przeniesienia umowy
EC6F SAPLEC60 Edycja pocz. przeniesienia umowy
EC70 SAPLEC70 Szyb.wprow.: zaw./rozw./przen.umowy
EC85 SAPLEC85 Tworzenie dokumentu odłączenia
EC86 SAPLEC85 Zmiana dokumentu odłączenia
EC87 SAPLEC85 Wyświetlanie dokumentu odł.
ECBWPP ISU_BW_MKT_SIMTRIG_CREATE Przygotowanie indeksu ekstrapolacji
ECENV_BP SAPLECENV Otoczenie danych dla partnera handl.
ECENV_CO SAPLECENV Otoczenie danych dla partnera handl.
ECENV_DV SAPLECENV Otoczenie danych dla urządzenia
ECLP1 SAPLELACC Tworzenie konta programu lojaln.
ECLP2 SAPLELACC Zmiana konta programu lojalnościow.
ECLP3 SAPLELACC Wyświetlanie konta programu lojaln.
ECMO SAPLECM_UI_ABAP Przegląd zleceń zmiany
ECMR SAPLECM_UI_ABAP Przegląd zleceń
ECNC SAPLECN_CUSTOMIZING Kongiguracja nawigatora ISU
ECOBJFILL ECP_OBJFILL Portal E&C: Przet. w tle ECP_OBJFILL
ECON1 SAPLECONCELIG Opracowanie uprawnienia do upustu
ECON2 SAPLECONCELIG Wyświetlanie uprawnienia do upustu
ECOP RSECOP01 Program kopiowania encji
ECRD1 SAPLEREDEM Tworzenie wykupienia punktów
ECRD2 SAPLEREDEM Zmiana wykupienia punktów
ECRD3 SAPLEREDEM Wyświetlanie wykupienia punktów
ECRD4 REAPRINRDMMASS Wydruk zbior. bonów na odbiór nagr.
ECRMREPL SAPLEREPL_ERRORHANDLING Replikacja obsł. błędu CRM/IS-U
ECRMREPLM SAPLEREPL_ERRORHANDLING Replikacja obsł. błędu CRM/IS-U
ECVBP02 RECVBP02 Przegląd danych klienta
ECVCO00 RECVCO00 Przegląd obiektów przyłączonych
ECVE RECVBP_RESEXP Eksport zasobów z repozytorium WWW
ECVM RECVBP_MKLANG Generuje wersję języka inf. klienta
EDATEXAGGR REE_DATEX_AGGREGATE_IDOCS Eksport zagregowanych komunikatów
EDATEXGEN REE_DATEX_TASKS_GENERATE Generowanie zadań wymiany danych
EDATEXSEND REE_DATEX_TASKS_DATA_SEND Wysyłanie danych zadań do realizacji
EDIT SAJTED13 Edytor Juergen'a
EDM1 SAPLEEDM_IMPORT_LOG Kontrola importu profilu
EE25 MENUEE25 Zaliczki
EE52 REQMEL10 IS-U: Zmiana zawiadomienia
EE53 REQMEL10 IS-U: Wyświetlanie zawiadomienia
EE72 REAUFK20 IS-U: Zmiana zlecenia pracy
EE73 REAUFK20 IS-U: Wyświetlanie zlecenia pracy
EEDM_CMP01 SAPLEEDM_RTP_COMPONENT_DEFN Tworzenie składnika RTP
EEDM_CMP02 SAPLEEDM_RTP_COMPONENT_DEFN Zmiana składnika RTP
EEDM_CMP03 SAPLEEDM_RTP_COMPONENT_DEFN Wyświetlanie składnika RTP
EEDM_FRM01 SAPLEEDM_FORMULA_DEFN Tworzenie formuły RTP
EEDM_FRM02 SAPLEEDM_FORMULA_DEFN Zmiana formuły RTP
EEDM_FRM03 SAPLEEDM_FORMULA_DEFN Wyświetlanie formuły RTP
EEDM_RTP01 SAPLEEDM_RTP_INTERFACE_DEFN Tworzenie interfejsu RTP
EEDM_RTP02 SAPLEEDM_RTP_INTERFACE_DEFN Zmiana interfejsu RTP
EEDM_RTP03 SAPLEEDM_RTP_INTERFACE_DEFN Wyświetlanie interfejsu RTP
EEDM00 SAPLEEDM_DLG_FRAME Ramka EDM
EEDMCALCWB SAPLEEDM_CALCWORKBENCH EDM Workbench obliczania
EEDMCOPY01 REEDMPROFILECOPY Kopiowanie pliku z wart. profilu
EEDMCOPY02 REEDMPROFILECOPYINTERVAL Kopiow. pliku z różn.przedział./datą
EEDMEXP01 REEDMPROFILEDOWNLOAD01 ZapDoPlik wart.prof. poprzez MsceDos
EEDMEXP02 REEDMPROFILEDOWNLOAD02 ZapDoPlik wart. prof. poprzez NrProf
EEDMIMP01 REEDMPROFILEIMP OdczZPliku wart.prof. poprzez MscDos
EEDMIMP02 REEDMPROFILEIMP01 OdczZPliku wart.prof. poprzez NrProf
EEIS1 ISU_BBP_ACC_IS_TA Wyprowadzanie nierozliczonych umów
EEIS2 ISU_BBP_PORT_IS_TA Wyprowadz. kont umowy bez zaliczki
EEIS3 ISU_NOT_BILLED_TA Wyprowadzanie grup umów bez zaliczki
EERCH_DEL RERCH_DOC_EXTR_DEL Usuwanie struktur ekstraktu GDPdU
EERCH_EXP RERCH_DOC_EXTR_EXP Ekstrakty dok. rozl. - eksport
EERCH_IMP RERCH_DOC_EXTR_IMP Import struktur ekstraktu GDPdU
EERD_DEL RERD_DOC_EXTR_DEL Usuwanie struktur ekstraktu GDPdU
EERD_EXP RERD_DOC_EXTR_EXP Ekstrakty dokum. wydruku - eksport
EERD_EXTR RERD_DOC_EXTR_EXTR Ekstrakty: Eksport dokum. wydruku
EERD_IMP RERD_DOC_EXTR_IMP Import struktur ekstraktu GDPdU
EEWM_ILCH RE_INSP_LIST_DISPLAY Zmiana listy inspekcji
EEWM_ILCR RE_INSP_LIST_CREATE Tworzenie/rozszerz. listy inspekcji
EEWM_ILDI RE_INSP_LIST_DISPLAY Wyświetlanie listy inspekcji
EEWM_INOC RE_INSP_ORDERNOTIF_CREATE Tworzenie zleceń/komunikatów inspek.
EFAK MENUEFAK IS-U Fakturowanie
EFAKTOR SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_FAKTOR
EFCC EFG_FORM_MASS Przetw. zbiorcze: Formul. aplikacji
EFCM EFG_FORMCLASS_MASS Środow. wydruku: Przetw. klas form.
EFCS SAPLEFGC Środowisko wydruku: Klasa formularza
EFGM EFG_FORM_MASS Środow. wydr. : Przetwarz. zbiorcze
EFGN EFG_FORM_ACTIVATION Środowisko wydr.: Aktywacja zbiorcza
EFRM SAPLEFGF Środowisko wydruku: Formularz aplik.
EFTP EFG_FORM_MASS Przetw. zbiorcze: Formul. aplikacji
EFTR EFG_CREATE_TRANSLATION_LIST Środowisko wydr.: Tworz. listy tłum.
EFTRADM SAPLEFTR Zarządzanie tłumacz. środ. wydruku
EFTRSL SAPLEFTR Środ. wydruku: Transakcje do tłum.
EFTT EFG_MAINTAIN_WORKLIST Środowisko wydr.: Tłum. listy rob.
EFUD SAPLEFGF Środowisko wydruku: Formularz aplik.
EG01 SAPLE10J Tworzenie typu urządzenia
EG02 SAPLE10J Zmiana typu urządzenia
EG03 SAPLE10J Wyświetlanie typu urządzenia
EG04 SAPLE10A Tworzenie grupy liczydeł
EG05 SAPLE10A Zmiana grupy liczydeł
EG06 SAPLE10A Wyświetlanie grupy liczydeł
EG07 SAPLE10F Tworzenie grupy wej./wyj.
EG08 SAPLE10F Zmiana grupy wej./wyj.
EG09 SAPLE10F Wyświetlanie grupy wej./wyj.
EG14 SAPLE10D Tworzenie polecenia
EG15 SAPLE10D Zmiana polecenia
EG16 SAPLE10D Wyświetlanie polecenia
EG17 SAPLE10D Tworzenie grupy poleceń
EG18 SAPLE10D Zmiana grupy poleceń
EG19 SAPLE10D Wyświetlanie grupy poleceń
EG27 SAPLEG27 Tworzenie grupy urządzeń
EG28 SAPLEG27 Zmiana grupy urządzeń
EG29 SAPLEG27 Wyświetlanie grupy urządzeń
EG30 SAPLE30D Wymiana całkowita
EG31 SAPLE30D Montaż całkowity
EG32 SAPLE30D Demontaż całkowity
EG33 SAPLE30D Montaż techniczny
EG34 SAPLE30D Montaż istotny dla rozliczenia
EG35 SAPLE30D Demontaż istotny dla rozliczenia
EG36 SAPLE30D Demontaż techniczny
EG41 SAPLEG42 Zmiana rekordu inf. urządzenia
EG42 SAPLEG42 Modyfikacja urządzenia
EG43 SAPLEG42 Wyświetlanie rek. inf. urządzenia
EG44 SAPLEG42 Tworzenie rekordu inf. urządzenia
EG50 SAPLEG35 Storno instalacji/demontażu/zamiany
EG51 SAPLEG35 Storno: Instalacja
EG52 SAPLEG35 Storno wymiany technicznej
EG53 SAPLEG35 Storno demontażu technicznego
EG60 SAPLEG60 Opracowanie logicznego liczydła
EG61 SAPLEG60 Wyświetlanie logicznego liczydła
EG70 SAPLEG70 Opracowanie danych taryfy
EG71 SAPLEG70 Wyświetlanie danych taryfy
EG72 SAPLEG72 Opracowanie przypisania urządzenia
EG73 SAPLEG72 Wyświetlanie przypisania urządzenia
EG75 SAPLEG75 Tworzenie relacji liczydeł
EG76 SAPLEG75 Zmiana relacji liczydeł
EG77 SAPLEG75 Wyświetlanie relacji liczydeł
EG7A SAPLE108 Oprac.podst. typu rel. i sekw. sort.
EG80 SAPLE10U Tworzenie partii próbek
EG81 SAPLE10U Zmiana partii próbek
EG82 SAPLE10U Wyświetlanie partii próbek
EG83 SAPMEG83 Zestawianie partii próbek
EG84 SAPLE10M Ustalanie urządz. partii
EG85 SAPMEG85 Pobranie jedn. kontr. partii próbek
EG88 SAPLE10T Tworzenie listy wymiany okresowej
EG89 KAPRLST1 Wyświetlanie listy wymian okresowych
EG8A REGLOS04 Zestawianie partii kontr. - raport
EG8B SAPLE10LOT_B_NL Procedura próbkowania B/NL
EG8C SAPMEG8C Łączenie partii próbek
EG8D SAPMEG8D Pobranie jedn. kontr. partii próbek
EG90 REGWDR01 Tworzenie zleceń/zawiadom. zmiany
EG97 SAPLE10CERT Przeprowadzanie legalizacji
EGCONTRACT SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_GCONTR
EGMN MENUEGMN IS-U Zarządzanie urządz.
EGW1 SAPLE10C Tworzenie grupy uzwojeń
EGW2 SAPLE10C Zmiana grupy uzwojeń
EGW3 SAPLE10C Wyświetlanie grupy uzwojeń
EHIL MENUEHIL IS-U Narzędzia
EHSQCATOH EHS_QUESTCATALOG Katalog pytań
EHSQUESTOH EHS_QUESTIONNAIRE Ogólna ankieta
EHVD SAPLENVD1 HTML: Przegląd klientów - wybór dan.
EI01 SAPMMC0C UIS: Aktywowanie aktualizacji
EI03 RMCUCOMM UIS: Zmiana struktury komunikacji
EI10 SAPMMCS2 UIS: Wykonanie zestawienia
EI11 SAPMMCS2 UIS: Utworzenie zestawienia
EI12 SAPMMCS2 UIS: Zmiana zestawienia
EI13 SAPMMCS2 UIS: Wyświetlanie zestawienia
EI14 SAPMMCSC UIS: Ustawienia dla analizy stand.
EI18 SAPMMCS3 UIS: Tworzenie katalogu pola
EI19 SAPMMCS3 UIS: Zmiana katalogu pola
EI1F SAPMMCS1 UIS: Opracowanie formuł
EI20 SAPMMCS3 UIS: Wyświetlanie katalogu pola
EI21 SAPMMCS3 UIS: Opracowanie struktury inf.
EI22 SAPMMCS3 UIS: Zmiana struktury inf.
EI23 SAPMMCS3 UIS: Wyświetlanie struktury inf.
EI24 SAPMMCS1 UIS: Tworzenie aktualizacji
EI25 SAPMMCS1 UIS: Zmiana aktualizacji
EI26 SAPMMCS1 UIS: Wyświetlanie aktualizacji
EI27 SAPMMCS7 UIS: Tworzenie zestawienia
EI28 SAPMMCS7 UIS: Zmiana struktury zestawienia
EI29 SAPMMCS7 UIS: Wyświetlanie struktury zestaw.
EI30 REASTA00 UIS: Symulacja aktualizacji dokum.
EI31 REASTA01 UIS: Aktualizacja statystyki
EI32 REASTA02 UIS: Ponowne generowanie statystyki
EI35 REUSTAUF Ustawianie statystyki zapasów
EI44 RMCU0100 UIS: Wybór statystyki taryfy
EI45 RMCU0200 UIS: Wybór statystyki taryfy
EI72 REKCOPA1 CO-PA Aktualizacja statystyczna
EI80 REASTA_TRIGG01 Kontrola transferu dok. COPA/BW/UIS
EINF MENUEINF IS-U System informacyjny
EK_SURS SAPLFKKAKTIV2 Żądanie opłaty dla działania zbior.
EK25 SAPLE323 Tworzenie kredytu
EK26 SAPLFKN1 Zmiana kredytu
EK27 SAPLFKN1 Wyświetlanie kredytu
EK78 SAPLFKI1 FI-CA: Odsetki zabezpieczeń gotówk.
EK92 SAPLE325 Tworzenie planu płatności
EK93 SAPLE325 Zmiana planu płatności
EK93C SAPLE325C Wspólna zmiana planów płatności
EK93M REAABSL2 Automatyczne dostosow. planu płatn.
EK94 SAPLE325 Wyświetlanie planu płatności
EK94C SAPLE325C Wspólne wyświetlanie planów płatn.
EK95 SAPLE325 Ręczna historia dla planu płatności
EK96 SAPME325 Dostosowanie kwoty różnicy
EKND MENUEKND IS-U Usługi serwisowe dla klienta
EKSR SAPLE31D Usuwanie zaliczek ze zbior. faktury
EL01 SAPLEL01 Wykonanie tworzenia zlecenia
EL06 RELAUFT0 Wykonanie tworzenia zl. zbiorczego
EL09 SAPLFKKAKTIV2 Wykonanie tworzenia zlecenia
EL16 SAPLFKKAKTIV2 Wykonanie wyprowadzania zlecenia
EL18 SAPLFKKAKTIV2 Wykonanie szacowania
EL20 SAPLEL01 Szybkie wprowadzanie
EL22 SAPLEL01 Szybkie wprowadzanie z korektą
EL27 SAPLEL01 Korekta niewiarygodnych wyników
EL28 SAPLEL01 Wprowadzanie pojedyncze
EL29 SAPLEL01 Korekta wiarygodnych wyników
EL30 RELEABL9 Szacowanie wyników odczytu
EL31 RELEABL7 Ręczne monitorowanie
EL32 RELMADUE Automatyczne monitorowanie
EL35 RELEABL1 Wyprowadzanie zlecenia odczytu
EL37 RELEABL6 Stornowanie zlecenia odczytu
EL40 SAPLEL40 Opracowanie kolejności odczytu
EL41 SAPLEL40 Wyświetlanie kolejności odczytu
EL42 REL_DEV_NOT_IN_MSR Wyświetlanie jednostek odczytu
EL43 REL_DEV_FOR_MRU Przegląd urządzeń
EL44 REL_METERREADER_DISPOSITION Planowanie MAU zleceń odczytu
EL50 SAPLEL10 Tworzenie grupy odczytów
EL51 SAPLEL10 Zmiana grupy odczytów
EL52 SAPLEL10 Wyświetlanie grupy odczytów
EL56 SAPLEL55 Zmiana zużycia w okresie
EL57 SAPLEL55 Wyświetlanie zużycia w okresie
EL59 RELEINH1 Zmiana grupowa jedn. odczytu licz.
EL59P RELEINHP Definiowanie grup parametrów
EL60 RELSETEB Aktywacja WO dla pojed. instalacji
EL61 RELSETEBMASS Aktywacja EB dla ilości instalacji
EL62 RELDELEB Dezaktywacja EB dla pojed. instal.
EL70 RELCORRLIST Lista niewiarygod. wyników odczytu
ELDM RELDOCPROC Monitorowanie przetworzonego IDOC
ELEU RSEIDOC2 Odczyt z pliku wyników odczytu
ELMU SAPLFKKAKTIV2 Wykonanie odczytu z pliku
ELOC SAPLEEWA_MD_LOC Zarządzanie lokalizacją
EM10 SAPLEM10 Ruch materiałowy za pom.numerów ser.
EMAIL SAPMSX02 SAPconnect Easy EMail
EMASN REMMEDIASN Monitor IDoc dla przych. awiza dost.
EMFOR RESDEDIMON Monit. dla harm. dostaw/dostaw term.
EMIGALL REMIG100 IS-U - środowisko migracji
EMIGCMP SAPMEMIG_FIRMA Migracja IS-U: Opracow. przedsięb.
EMIGCNV SAPMEMIG_CONVOBJ IS-U Migr.: Oprac. obiektu konwersji
EMIGCOM REMIG_COMPARE_OBJECTS Porównanie konfiguracji migracji
EMIGFLD SAPMEMIG_FIELD Migracja IS-U: Opracowanie pól
EMIGFVA SAPMEMIG_VALUES Opracow. wartości stałych
EMIGIMP SAPMEMIG_IMPORT Migracja IS-U: Import danych
EMIGJOB SAPMEMIG_SCHEDULE Migracja IS-U: Program harm. zadań
EMIGKSV SAPMEMIG_KSV Migr. IS-U: Oprac. ZKS
EMIGOBJ SAPMEMIG_OBJECT Opracowanie obiektu migracji
EMIGSTAT REMIG007 Wyśw. rek. statyst. - Migracja IS-U
EMIGSTR SAPMEMIG_STRUCTURE Opracowanie struktury danych autom.
EMIGUSR SAPMEMIG_USER Migracja IS-U: Opracowanie użytk.
EMJIT RESDEDIMONJIT Monitorowanie IDoc dla wywołań JIT
EMMA REMMALOGANALYSIS Analiza protokołu i gener. przypadku
EMMA_OLD RESUPERMONITORING Monitorow. działania zbiorczego
EMMAC1 SAPLEMMA_CASE_TRANSACTION Tworzenie przypadku
EMMAC2 SAPLEMMA_CASE_TRANSACTION Zmiana przypadku
EMMAC3 SAPLEMMA_CASE_TRANSACTION Wyświetl. przypadku
EMMACAP REMMA_CLIST_AUTPROC_EXEC Wykon. autom. procesów dla przypad.
EMMACC RAVC0ALA Tab. konf. - dane dod. w transakcji
EMMACCAT1 SAPMEMMA_CASE_CATEGORY Tworzenie kategorii przypadku
EMMACCAT1M SAPMEMMA_CASE_CATEGORY Tworzenie kat.przyp. z komunikatu
EMMACCAT2 SAPMEMMA_CASE_CATEGORY Zmiana kategorii przypadku
EMMACCAT3 SAPMEMMA_CASE_CATEGORY Wyświetlanie kategorii przypadku
EMMACCAT4 SAPMEMMA_CASE_CATEGORY Usuwanie kategorii przypadku
EMMACCAT5 SAPMEMMA_CASE_CATEGORY Transport kategorii przypadku
EMMACL REMMACASELIST Lista wyjaśnień
EMMACLGEN REMMACL_SELSCRN_GENERATE Generowanie programu listy przyp.
EMMACLS REMMACASELIST_SHL Lista przypadków z klaw. skrótu
EMMAJOBLOG REMMALOADJOBLOG Log zadania w tle poprzez EMMA
EMMALOG REMMAREADAPPLLOG Wyświetlanie logu aplikacji
EMORD RESDEDIORD Monitor IDoc dla zleceń SD
EMU1 RFVDEMU1 Konwersja kredytu na euro
EMU2 RFVDEMU2 Ponowne ustaw. konwersji EURO
EN00 SAPMSNUM Opracowanie zakr. numerów: ISU_ERDK
EN03 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_EHAU
EN04 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_EVBS
EN05 SAPMSNUM Oprac. zakresów numerów: ISU_EDCN
EN06 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_EANL
EN07 SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: ISU_ETRF
EN08 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_EWAOBJ
EN09 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_IDOC
EN10 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_EWAORD
EN11 SAPMSNUM Opracowanie zakr. numerów: ISU_EZWG
EN12 SAPMSNUM Opracowanie zakr. numerów: ISU_EKOG
EN13 SAPMSNUM Opracowanie zakr. numerów: ISU_EEAG
EN15 SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: ISU_EABL
EN17 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_EVER
EN18 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_CREFNO
EN19 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_IDEPRO
EN20 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_IDETRA
EN22 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_EDSC
EN23 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_EPREI
EN25 SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: ISU_EABP
EN27 SAPMSNUM Opracowanie zakr.numerów: ISU_DEVGRP
EN40 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_IDCDOC
EN41 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_IDCDCI
EN43 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_EKON
EN50 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_EEIN
EN55 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_EAUS
EN70 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_PRDOC
EN80 SAPMSNUM Opracowanie zakr. numerów: ISU_TE271
EN99 SAPMV99E Ogólne przetwarzanie handlu zagr.
ENBI SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_BIRUN
ENCLEAN SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_ECLEAN
ENCO SAPMV99E Wydruk / Komunikacja
ENDELIVER SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: EWAEL_DELI
ENEDMCR SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_EDM_CR
ENEDMFI SAPMSNUM Opr. zakresu numerów: ISU_EDM_FI
ENEDMIB SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_EDM_IB
ENEDMPRO SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_EDMP
ENEDMPROT SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_EDMPT
ENEDMSC SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_EDM_SC
ENEDMSD SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_EDM_SD
ENEDMUS1 SAPMSNUM Opracowanie zakr. numer.: ISU_EDM_U1
ENEDMVN SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_EDM_VN
ENER SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_ERCH
ENFO SAPMV99E Handel zagr./Cło: Ekran początk.
ENGK SAPMV52E Kontrola ustawowa
ENGR SAPLV50G Okresowe zezwolenia
ENIN SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: ISU_INDEXN
ENLO SAPMV86E Transakcja dokumentowa
ENLP SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_LOGLPR
ENNR SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: ISU_LOGINR
ENPA SAPLV50G Handel zagr.: Enjoy: Okr. zezwolenia
ENPR SAPMV95E Przetwarzanie preferencji
ENRD SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_ERDMP
ENROB SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_EWAROB
ENROUTE SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_EROUTE
ENSAMPLE SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: EWAEL_SMPL
ENSL SAPLVFSM Kokpit: Usankcj. lista stron trans.
ENSV SAPMV96E Opracowanie danych handl. zagranicz.
ENVD SAPLENVD1 CIC: Opracow. otoczenia danych
ENVOUCHER SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: EWAWA_PGR
ENWDPL SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: EWAEL_WDPT
ENWDPPROC SAPMSNUM Opracowanie zakresu num.: EWAEL_WDPP
ENWEIGH SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: EWAWA_WPNR
ENWEIGHFAV SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: EWAWA_WFAV
ENWEIGHOFL SAPMSNUM Opracowanie zakr. num.: EWAWA_WONR
ENWK SAPMSNUM Opracowanie zakr. numerów: ISU_EWIK
ENZD SAPMV98E Obiekty celne: Dokumentacja/Inf.
ENZW SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: ISU_LOGIZW
EOLA RAVC0ALA Dane podstawowe zakładki
EP01 SAPLE70C Konfiguracja statystyki operacji
EP02 SAPLE70C Konfiguracja statystyki zapasów
EPA1 SAPLEEPA Tworzenie rekordu czynności drukow.
EPA2 SAPLEEPA Zmiana rekordu czynności drukowania
EPA3 SAPLEEPA Wyświetlanie rekordów czyn. drukow.
EPAR SAPRISU_PRINTACTION_SELECTION Lista rekordów czynności drukowania
EPDHIER ISU_MDT_HIERARCHY_DISPLAY Wyśw. hier. typu wzorca dan. podst.
EPERS ISU_PERS_SELOPTION IS-U Opracowanie war. rap. MiniApps
EPLOT SAPLEE_DEREG_INV_EPLOT Wypłata akonto
EPMC EPM_CUST_DIRECT Konfiguracja - kierownik zakładu
EPODSRVC1 SAPLEPODSERVICE Tworzenie serwisu miejsca dostawy
EPODSRVC2 SAPLEPODSERVICE Zmiana usługi dot. miejsca dostawy
EPODSRVC3 SAPLEPODSERVICE Wyświetlanie serwisu miejsca dostawy
EPPM SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_PREPAY
EPRACT SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ISU_PRACT
EPREPAY SAPLEPREPAY Zarz. kwotami licznika opł. z góry
EPRODCUST SAPLEPRODCUST IS-U: Konfig. wzorca danych podst.
EQ30 RESMAC00 Pomoc wyszuk. dla rek. param. (IMG)
EQ31 RESMAC00 Pomoc wyszukiwania dla grup (IMG)
EQ32 RESMAC00 Pomoc wyszuk. dla jedn.odczytu (IMG)
EQ33 RESMAC00 Pomoc wyszuk. dla umów (IMG)
EQ34 RESMAC00 Pomoc wyszuk. dla obiek. przył.(IMG)
EQ35 RESMAC00 Pomoc wyszukiwania dla lokali (IMG)
EQ36 RESMAC00 Pomoc wyszuk. dla instalacji (IMG)
EQ37 RESMAC00 Pomoc wyszuk. dla lokaliz.urz. (IMG)
EQ38 RESMAC00 Pomoc wysz. dla grup liczydeł (IMG)
EQ39 RESMAC00 Pomoc wyszukiw.dla grup Wej/Wyj(IMG)
EQ40 RESMAC00 Pomoc wyszuk. dla grup komend (IMG)
EQ42 RESMAC00 Pomoc wyszuk. dla gr. uzwojenia(IMG)
EQ43 RESMAC00 Pomoc wyszuk. dla typów urządz.(IMG)
EQ44 RESMAC00 Pomoc wyszuk. dla urządzeń (IMG)
EQ45 RESMAC00 Pomoc wyszuk. dla partii (IMG)
EQ46 RESMAC00 Pomoc wyszuk. dla stawek (IMG)
EQ47 RESMAC00 Pomoc wyszuk. dla schematów (IMG)
EQ48 RESMAC00 Pomoc wyszuk. dla typów stawek (IMG)
EQ49 RESMAC00 Pomoc wyszuk.dla rabatów/dopłat(IMG)
EQ50 RESMAC00 Pomoc wyszuk. dla umowy konces.(IMG)
EQ51 RESMAC00 Pomoc wyszuk. dla dok. wydruku (IMG)
EQ52 RESMAC00 Pomoc wyszuk. dla pl. zaliczek (IMG)
EQ53 RESMAC00 Pomoc wyszuk. dla dok. rozlicz.(IMG)
EQ54 RESMAC00 Pomoc wyszuk. dla dok.zaw.umowy(IMG)
EQ55 RESMAC00 Pomoc wyszuk. dla dok.rozw.um. (IMG)
EQ56 RESMAC00 Pomoc wyszuk. dla dok. blok. (IMG)
EQ57 RESMAC00 Pomoc wyszuk. dla ob. oczysz. (IMG)
EQ58 RESMAC00 Pomoc wyszuk. dla powierzchni (IMG)
EQ59 RESMAC00 Pomoc wyszukiwania dla tras (IMG)
EQ60 RESMAC00 Pomoc wyszuk. dla lokaliz. poj.(IMG)
EQ61 RESMAC00 Pomoc wysz. dla PH dla LokPoj (IMG)
EQ62 RESMAC00 Pomoc wyszuk. dla umów z gwar. (IMG)
EQ80 REATVORG Kontrola operacji cz. dla taryf
EQ81 REMIG000 Wyświetl. podręcznika migrac. (IMG)
EQ82 REA_BILL_MASTER_DATA_TRANSPORT Transp. danych podst. rozlicz. (IMG)
EQ83 REA_BILL_CUSTOM_DATA_CHECK Kontrola stawki (IMG)
EQ84 RFKK_TRANSACTION_CONS_CHECK Kontrola operacji (IMG)
EQ85 REA_STGRP_CHECK Kontrola grup statystycznych (IMG)
EQ90 RESTASK0 Konfiguracja zadań dla IS-U (IMG)
ER30 SAPLER30 Oprac. hierarchii pol.strukt.region.
ER31 SAPLER31 Opracow. polit. struktury regional.
ER32 SAPLER31 Wyświetlanie polit.struktury region.
ER3D SAPLER30 Wyśw. hier. polit. struktury region.
ERCH_EXTR RERCH_DOC_EXTR_EXTR Ekstrakty: Eksport dokumentów rozl.
EREC01 RECTHP01 Transfer do FI - tryb pojedyn. umowy
EREC02 RECTHP02 Transfer do tworz.fakt.FI trzec.str.
EREC03 RECTHI01 Zagreg. księgowanie na koncie umowy
EREG MENUEREG IS-U Struktura regionalna
ERN1 SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: ISU_TE227
EROD RERODOWN Przej. danych podst. z planow. trasy
ERONEW SAPLEEWA_MD_RO Opracowanie częstotliwości usług
EROUTE SAPLEEWA_MD_ROUTE Trasa
ES20 SAPLES20 Tworzenie umowy
ES20C RAVC0ALA Zakładka IS-U - umowa
ES21 SAPLES20 Zmiana umowy
ES22 SAPLES20 Wyświetlanie umowy
ES27 SAPLES27 Opracowanie obejmujące umowy
ES28 SAPLES27 Wyświetlanie obejmujące umowy
ES30 SAPLES30 Tworzenie instalacji
ES30HEAT RAVC0ALA Zakładka: Wielkości referencyjne
ES30LIGHT RAVC0ALA Zakładka: Wielkości referencyjne
ES30REFVAL RAVC0ALA Zakładka: Wielkości referencyjne
ES31 SAPLES30 Zmiana instalacji
ES32 SAPLES30 Wyświetlanie instalacji
ES43 SAPLES43 Tworzenie umowy koncesyjnej
ES44 SAPLES43 Zmiana umowy koncesyjnej
ES45 SAPLES43 Wyświetlanie umowy koncesyjnej
ES50 SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: ISU_EPROP
ES51 SAPLES50 Tworzenie własności
ES52 SAPLES50 Zmiana własności
ES53 SAPLES50 Wyświetlanie własności
ES54 SAPLES50 Stornowanie własności
ES55 SAPLES55 Tworzenie obiektu przyłączonego
ES56 SAPLES55 Zmiana obiektu przyłączonego
ES57 SAPLES55 Wyświetlanie obiektu przyłączonego
ES60 SAPLES60 Tworzenie lokalu
ES61 SAPLES60 Zmiana lokalu
ES62 SAPLES60 Wyświetlanie lokalu
ES64 SAPLES64 Zmiana obiektu przyłączonego VBS/GPL
ES65 SAPLES65 Tworzenie lokalizacji urządzenia
ES66 SAPLES65 Zmiana lokalizacji urządzenia
ES67 SAPLES65 Wyświetlanie lokalizacji urządzenia
ESD1 MENUESD1 IS-U Handlowe dane podstawowe
ESD2 MENUESD2 IS-U Techniczne dane podstawowe
ESIMD REA_SIM_DEL IS-U archiwizacja: Reorg. symul.dok.
ESPLOG ESP_DISPLAY_LOG_IDOCSTOACT Wyśw. IDoc protok. STOACT
ESPLOGD ESP_DELETE_LOG_STOACT Usuwanie IDoc protok. STOACT
ESWTMON01 REE_IDE_SWITCH_MONITORING Monitorowanie dokumentów zmiany
ETHI SAPLEE_DEREG_INV_ETHI Zagregow. księgow. konta dost. usług
ETHI_DIS REDEREG_DISPLAY_THI Zestawienie wpisów DFKKTHI
ETHIM SAPLFKKAKTIV2 Dział. zb. agreg. księg. dost. usł.
ETHIM_REV SAPLFKKAKTIV2 Czynność zb.storn.zagr.księg.dos.us.
ETHIM_TAX SAPLFKKAKTIV2 Zagr. księgow. dost. usług z podatk.
ETHPM SAPLFKKAKTIV2 Zagregowane księgowanie płatn. wych.
ETRANSF SAPLFKKAKTIV2 Działanie zbiorcze - zagreg.księgow.
ETRM MENUETRM IS-U Harmonogramowanie
EUNLD REA_DELETE_UNIMP Usuwanie nieważnych linii dok.rozl.
EVAL REAEVALLOG BRE Statys. - RÓWNOL. przetw. zb.
EVE0 EVE_SETTINGS_CUSTOMIZING Przegląd aplikacji
EVKK MENUEVKK IS-U Rozrachunki wg kont umów
EW00 MENUEW00 Konwersje dla EURO
EW10 EWURA001 EMU: Wczytanie obiektów organizac.
EW11 EWURA001 EMU: Wczytanie obiektów CO-PA
EW13 EWURA001 EMU: Wczytanie inf. o konw. dla LIS
EW14 EWURA001 EMU: Wczytanie inf. o konw. dla EIS
EW16 EWURA001 Liczba rekordów dużych tabel
EW17 EWURA001 Ustal. wymag. miejsca w bazie danych
EW18 EWURA001 EMU: Wczytanie obszarów wyceny
EW28 EWURA001 EMU: Wczytanie obiektów CO
EW29 EWURA001 EMU: Wczytanie tabel dla FI-SL
EW30 EWURA001 FI Uprzednie uzgodn. otwart. pozycji
EW35 EWURA001 FI Poprz. procedury rozlicz.
EW36 EWURA001 FI Analiza dokumenty/obroty
EW38 RM07MBST Konw. EMU: MM Lista wartości zapasu
EW39 EWURA001 FI: Wybór otwartych pozycji
EW3Z SAPMEW4Z Wybór waluty dla pakietu konwersji
EW45 EWURA001 FI Analiza kont W./Ma KG przed konw.
EW46 EWURA001 MM Opracow. dok. zlec. do kontraktu
EW47 EWUMACOP Tworzenie standardowego pakietu
EW48 EWUMEKAA MM: Wyświetl. archiwiz. dok. zaopat.
EW49 EWURA001 MM: Porównanie sald MM --> FI
EW4Z SAPMEW4Z Wybór waluty dla pakietu konwersji
EW50 EWURA001 MM Księgow. dokumentów korygujących
EW51 EWURA001 FI: Analiza uzgodnienia KG/Ks.pomoc.
EW53 EWURA001 FI: Kontrola konfiguracji
EW55 EWURA001 FI: Korekta kont Winien/Ma KG
EW57 EWUSTRNA Konw.EMU: Ruchom.progr.ponow.przetw.
EW58 EWUSTRUM Konw.EMU: Uruchom. progr. konwersji
EW59 EWUSTRVO Konw.EMU: Uruch.progr.wstęp.przetw.
EW61 EWURA001 Konw.EMU: CO odciąż.z tabel.rozlicz.
EW62 EWURA001 Konw.EMU: CO uzgodn. tabel rozlicz.
EW63 EWURA001 Konw.EMU: CO Tworzenie sum obligo
EW64 EWURA001 Konw.EMU: CO Tworzenie sum zaliczek
EW65 EWURA001 EMU: CO-AA Porównanie dla inwestycji
EW67 EWURA001 EMU: AA Wybór rekordów sumarycznych
EW68 EWURA001 EMU: AA Korekta salda
EW69 EWURA001 AA: Uzgodnienie obrotów
EW72 EWURA001 FI: Następny wybór otwartych pozycji
EW73 EWURA001 Dostosowanie programów inwestyc.
EW74 EWURA001 FI: Następne uzgodnienie otw. poz.
EW75 EWURA001 FI: Następne uzgodnienie Ks.pom./KG
EW76 EWURA001 FI: Uzgodnienie dokumenty/obroty
EW77 EWURA001 FI: Korekta dokumenty/obroty
EW80 EWURA001 MM Porównanie sum MBEW
EW82 EWURA001 MM: Lista wartości zapasu
EW84 EWURA001 MM Lista różnic
EW93 EWURA001 EMU: Wczytanie inf.o konw. dla FI-SL
EW94 SAPMEWTF EMU: Tabele RESTART-FLAG
EWA0 EWUCOOLI Kon.EWU: IS-RE: Odczyt obiektów CO
EWA1 RAT08401 FI-AA: Analiza błędnych aktywów trw.
EWA2 RAEWAS0B FI-AA: Porów. akt. trw.-poprz./nast.
EWA3 RAEWUC0P Uzgodnienie krytycznych dok. FI-AA
EWA7 EWURA001 AA Uzgodnienie rekordów sumarycznych
EWA8 EWURA001 AA Uzgodnienie sald
EWA9 EWURA001 AA Uzgodnienie statusu aktywów trw.
EWABILL SAPLEEWA_BILLING Ocena typu rozliczenia dot. odpadów
EWABULKY SAPLEEWA_BULKY Tworzenie zlec. dot. odpadów wielk.
EWAC SAPLEWA2 Menedżer czynności: Konfiguracja
EWACAL SAPLEEWA_CALENDER Opracowanie kalendarza
EWACAPAB SAPLEEWA_CAPAB Zdolność dzienna
EWACLEAN SAPLEEWA_CLEAN Powierzchnia
EWACONTS SAPLEEWA_DEV_SERVICE Transport pojemników
EWAEL01 SAPLEEWA_EL_DELIVERYBAN Blokady dostaw
EWAEL02 SAPLEEWA_EL_SAMPLE Kontrola wglądu
EWAEL03 SAPLEEWA_EL_SAMPLE Próbka archiwalna
EWAEL04 SAPLEEWA_EL_WDPLANT Zarządzanie zakładami oczyszczania
EWAEL05 SAPLEEWA_EL_WDPPROGR Grupa operacji
EWAEL06 SAPLEEWA_EL_WDPPROC Operacje w ramach obiektu techn.
EWAEL07 SAPLEEWA_EL_PLANTJOURNAL Protokół operacyjny
EWAFAKTOR SAPLEEWA_FACTORS Czynnik rozliczania odpadów
EWAGG SAPLEEWA_GUARANTORS_MD Umowa z gwarantem
EWAORDALL REWAORDER Tworzenie zlecenia usuwania odpadów
EWAORDDEL REWA_DEL_ORDER Usuwanie zlecenia usuwania odpadów
EWAORDER SAPLEEWA_ORDER Zmiana/wyświetlanie zl.usuw.odpadów
EWAORDRESL REWAORDER_RESULT Potwierdzenie
EWAPLAN REWAORDER_PLAN Planowanie
EWAROB SAPLEEWA_ROB Obiekt do oczyszczania
EWAROBTYP EEWA_ROB_CUSTOMIZE Opracowanie typu obiektu do oczysz.
EWAS MENUEWAS IS-U Gospodarka odpadami
EWAWA01 SAPLEEWA_WA_WEIGHINGPROCFAST Szybkie wprowadzanie wagi
EWAWA02 SAPLEEWA_WA_WEIGHINGPROCESS Procedura ważenia
EWAWA03 SAPLEEWA_WA_PCKGOODSREG Wprowadzanie drobnicy
EWAWA04 SAPLEEWA_WA_WEIGHINGPROCOFFLIN Ważenie offline
EWAWAT001 SAPLEEWA_WA_HWPROFILE Profil sprzętu
EWAWAT002 SAPLEEWA_WA_HWPROFCNTRL Sterowanie profilami
EWAWAT003 SAPLEEWA_WA_PROFILEGROUP Grupa profili
EWAWDOC SAPLEEWA_WDOCOCKPIT Kokpit zlecenia usuwania odpadów
EWB_WEBGUI SAPLEWB_WEBGUI FOP dla WebGUI
EWBC SAPLEWB8 Konfiguracja: Procesy Front Office
EWBE SAPLEWB11 Konfiguracja kroku edytora
EWC0 RKAABR01 RKAABR01: Analiza rozliczenia zlec.
EWC1 EWURA001 CO-PA Przeliczanie raportów
EWC2 RKACOFI2 CO Księga uzgodnienia
EWC4 EWURA001 Uzgodnienie wst. wprow.dokum. FI-FM
EWCF EWUCONFM Potwierdzenie konfig. waluty EURO
EWCK EWURA001 Kontrola waluty BKPF, KONV
EWCM SAPMEWCM Opracowanie tabel waluty dla EURO
EWCT SAP1EWCT Kalkulator przelicz.test.waluty
EWF1 RFEWSBAL Wyświetlanie różnic korekty FI/AA
EWF2 RFEWSSOP Wyśw. sum poz. nierozl. w wyzn.term.
EWF3 RFEWSDOC Wyświetlanie krytycznych dokumentów
EWF4 RFEWSSCA Wyświetl. korekty operacji rozlicz.
EWF7 EWURA001 Usuwanie tabeli EWUFI_SOP
EWF8 EWURA001 Porównanie INDEKSU z obrotami
EWF9 EWURA001 Porównanie INDEKSU z obrotami
EWFC SAPLEWFC Konfiguracja front office IS-U
EWFC0 SAPLEWFC Konfiguracja Action Box
EWFC1 SAPLEWFC Konfigur. działania z operacją HTML
EWFG RGEURBAL Dodawanie rekordów sumarycznych
EWFS EWURA001 Kontrola sald w wal.kraj.
EWG5 EWURA001 Księga przygotowań konsolidacji
EWHV SAPLEWHV Ogólne IAC dla klastra obiektów
EWIC CACS_LCC_PROVIDER LCC: Dostawca
EWK0 EWUCU02A Progr. klienta: Wyszukiwanie pól
EWK1 EWUCU02B Progr.klienta: Waluty w tekście rap.
EWK2 EWUCU02C Progr. klienta: Waluty na ekranie
EWK3 EWUCU001 Progr. klienta: Przypisanie reguł
EWK4 EWUCU003 Progr. klienta: Kopiowanie wyboru
EWM1 EWURA001 MM: Wypełnianie pól w EBAN
EWM3 EWUMMRTL_40 MM: Dopasowanie wartości sprzedaży
EWM4 EWURA001 MM: Korekta historii zamówienia
EWM6 EWUMMPOB Wyrównanie konta rozlicz. PM/WF
EWMA MENUEWMA IS-U Work-Management
EWS2 EWUARCH2 Zestawienie danych archiwum
EWS3 EWUARCHI Lista krytycznych archiwum
EWSH SAPMEWWU Monitorowanie przebiegu EMU
EWT0 EWUPLANJ Zmiana roku plan. dla pakietu konw.
EWT1 EWUSETRS Ustawianie możliwości ponow. uruch.
EWT2 EWUAKTIV Aktywacja pakietu przestawienia
EWT3 EWUPROST Uruchomienie prognozy
EWTF SAPMEWTF Wybór tabeli dla RESTART/NO-VIEW
EWUD SAPREWU6 EUW-Przest. masowe w danych podst.k.
EWUL SAPREWU5 Przestawienia waluty - Dostawcy
EWUO SDEWUORD EUW- Przestaw. waluty - Dane ruchu
EWUS SAPMSIZE Opracowanie największych tabel
EWUT RFTBEUR00 EMU: Zmiana waluty transa. FX/MM/DER
EWWA SAPMEWKE Wybór waluty dla pakietu konwersji
EWWB SAPLEWKE Ustalenie współczynników i kursów
EWX1 EWURA001 Analiza FI: Nierozliczone pozycje
EWX2 EWURA001 Analiza FI: Nierozliczone pozycje
EWX7 EWURA001 Księg. FI: Dodatk. księg. dokum.
EWZ5 EWULKUSR Blokowanie użytkownika
EWZ6 EWULKUSR Odblokowanie systemu
EWZA EWUSETPH Potwierdzanie ustawień system.
EXP_CUST FPB_EXP_CUSTOM Konfiguracja Planowania ekspresow.
EXPD REXPDSEL Monit
EXPG SAPMSVMA Ustalanie referenta
EXPO_ANA EXPO_ANALYZE_FLOB_DB Analiza archiwum FOX
EXPO_READ EXPO_READ_OBJECT Odczyt i wizualizacja archiwum FOX &
EXPO_TEST EXPO_EXPLODE_OBJECT Rozwin. testu FOX z obiektami PLM
EXTID_DN SAPL0SEC Zewnętrzna identyfikacja typu DN
EXTID_ID SAPL0SEC Zewnętrzny identyfikator ID

<br class=”Apple-interchange-newline”><div></div>

Chcesz być informowany o nowych wpisach?

Ja nie spamuje! Przeczytaj zasady polityki prywatności tego bloga.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x