SPRO – struktura przedsiębiorstwa

 
   SAP Przewodnik wdrożenia dla konfiguracji                                  
  |
  |–   OpenText Archiving and Document Access for SAP Solutions                   
  |–   SAP Field Service (Mobile App)                                             
  |–   SAP Retail Execution (Mob App)                                             
  |–   OpenText Business Suite for SAP Solutions                                  
  |–   OpenText Travel Receipts Management                                        
  |–   Retail Workforce Management                                                
  |—–  Aktywacja funkcji biznesowych                                    EA-SCHALTER         
  |–   SAP NetWeaver                                                              
  |–   Struktura przedsiębiorstwa                                                 
  |   |
  |   |—–  Lokalizacja wzorcowych jednostek organizacyjnych             COUNTRYINSTALLATION 
  |   |–   Definicja                                                                  
  |   |   |
  |   |   |–   Rachunkowość finansowa                                                     
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie spółki                                  SIMG_CFMENUSAPCOX15   
  |   |   |   |—–  Definiowanie obszaru kontroli kredytowej             SIMG_CFMENUSAPCOB45   
  |   |   |   |—–  Definiowanie, kopiowamie, usuwanie, kontrola jednostkSIMG_CFMENUSAPCOX02   
  |   |   |   |—–  Definiowanie działu gospodarczego                    SIMG_CFMENUSAPCOX03   
  |   |   |   |—–  Definiowanie obszaru funkc.                          SAPC-OKBD             
  |   |   |   |—–  Opracowanie działu gospodarczego konsolidacji        SIMG_CFMENUSAPCOCC1   
  |   |   |   |—–  Opracowanie obszaru finansowego                      SIMG_CFMENUSAPCOF01   
  |   |   |   |—–  Definiowanie segmentu                                V_FAGL_SEGM           
  |   |   |   |—–  Definiowanie centrum zysku                           SIMG_CFMENUORK1KE51   
  |   |   |
  |   |   |–   Controlling                                                                
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracowanie obszaru rachunku kosztów                 SIMG_CFMENUSAPCOX06   
  |   |   |   |—–  Tworzenie miejsc powstawania kosztów                 SIMG_CFMENUORKSKS02   
  |   |   |   |—–  Tworzenie obszaru wyników                            SIMG_CFMENUSAPCKEP8   
  |   |   |
  |   |   |–   Logistyka – ogólnie                                                        
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustalanie poziomu wyceny                             SIMG_CFMENUSAPCOX14   
  |   |   |   |—–  Definiowanie, kopiowanie, usuwanie, kontrola zakładu SIMG_CFMENUSAPCOX10   
  |   |   |   |—–  Definiowanie lokalizacji                             SAPC_STANDORT         
  |   |   |   |—–  Definiowanie, kopiowanie, usuwanie, kontrola dziedzinSIMG_CFMENUSAPCOVXB   
  |   |   |
  |   |   |–   Sprzedaż i dystrybucja                                                     
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiow., kopiow., usuwanie, sprawdz. działu sprzedaSIMG_CFMENUSAPCOVX5   
  |   |   |   |—–  Definiow., kopiow., usuwanie, sprawdz. kanału dystrybSIMG_CFMENUSAPCOVXI   
  |   |   |   |—–  Opracowanie biura sprzedaży                          SIMG_CFMENUSAPCOVX1   
  |   |   |   |—–  Oprac. grupy sprzedawców                             SIMG_CFMENUSAPCOVX4   
  |   |   |
  |   |   |–   Gospodarka materiałowa                                                     
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ograniczenia dla składnika branżowego dla obronności                       
  |   |   |   |—–  Tworzenie składu                                     SIMG_CFMENUSAPCOX09   
  |   |   |   |—–  Opracowanie działu zaopatrzenia                      SIMG_CFMENUSAPCOX08   
  |   |   |
  |   |   |–   Obsługa logistyki                                                          
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Numer mag.: definiowanie, kopiowanie, usuwanie, sprawSAPC_LGNUM            
  |   |   |   |—–  Ograniczenia dla składnika branżowego dla obronności                       
  |   |   |   |—–  Definiow., kopiow., usuwanie, sprawdz. punktu wysyłk.SIMG_CFMENUSAPCOVXD   
  |   |   |   |—–  Tworzenie punktu załadunkowego                       SIMG_CFMENUSAPCOVX7   
  |   |   |   |—–  Definiowanie punktów planowania transportu           SIMG_CFMENUOLSDOVXT   
  |   |   |
  |   |   |–   Gospodarka remontowa                                                       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracowanie zakładu planowania PM                    SIMG_CFMENUSAPCOIX0   
  |   |   |
  |   |   |–   Zarządzanie kadrami                                                        
  |   |       |
  |   |       |—–  Obszary kadrowe                                      SAPCOH01              
  |   |       |—–  Podobszary kadrowe                                   SAPCOH02              
  |   |       |—–  Grupy pracowników                                    SAPCOH03              
  |   |       |—–  Podgrupy pracowników                                 SAPCOH04              
  |   |
  |   |–   Przypisanie                                                                
  |   |   |
  |   |   |–   Rachunkowość finansowa                                                     
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Przypisanie jednostki gospodarczej do spółki         SIMG_CFMENUSAPCOX16   
  |   |   |   |—–  Przypisanie jednostki gospodarczej do obszaru kontrolSIMG_CFMENUSAPCOB38   
  |   |   |   |—–  Przypisanie działu gosp. do działu gosp. konsolidacjiSIMG_CFMENUSAPCOBB6   
  |   |   |   |—–  Przypisanie jednostki gospodarczej do obszaru finansoSIMG_CFMENUSAPCOF18   
  |   |   |   |—–  Przypisanie jednostki gospodarczej do centrum zysku  FAGL_PC_COMPC_OB      
  |   |   |
  |   |   |–   Controlling                                                                
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Przypisanie jedn. gosp. do obszaru rach. kosztów     SIMG_CFMENUSAPCOX19   
  |   |   |   |—–  Przypisanie obszaru rachunku kosztów do obszaru wynikSIMG_CFMENUSAPCKEKK   
  |   |   |
  |   |   |–   Logistyka – ogólnie                                                        
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Przypisanie zakładu do jedn. gosp.                   SIMG_CFMENUSAPCOX18   
  |   |   |   |—–  Przypisanie działu gosp. do zakładu/obszaru wyc. i dzSIMG_CFMENUSAPCOMJ7   
  |   |   |   |—–  Porów. dan. ze sprzedażą zakł./obsz.wyc. – dziedz. ->SIMG_CFMENUSAPCOMJM   
  |   |   |
  |   |   |–   Sprzedaż i dystrybucja                                                     
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Przypisanie działu sprzedaży do jedn. gosp.          SIMG_CFMENUSAPCOVX3   
  |   |   |   |—–  Przypisanie kanału dystrybucji do działu sprzedaży   SIMG_CFMENUSAPCOVXK   
  |   |   |   |—–  Przypisanie dziedziny do działu sprzedaży            SIMG_CFMENUSAPCOVXA   
  |   |   |   |—–  Tworzenie obszaru zbytu                              SIMG_CFMENUSAPCOVXG   
  |   |   |   |—–  Przypisanie biura sprzedaży do działu zbytu          SIMG_CFMENUSAPCOVXM   
  |   |   |   |—–  Przypisanie grupy sprzedawców do biura sprzedaży     SIMG_CFMENUSAPCOVXJ   
  |   |   |   |—–  Przypisanie: dział sprzedaży – kanał dystrybucji – zaSIMG_CFMENUSAPCOVX6   
  |   |   |   |—–  Przypis. obszaru zbytu do obszaru kontroli kredytowejSIMG_CFMENUSAPOVFL    
  |   |   |   |–   Dekretacja dla działu gospodarczego                                        
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie reguł według działu sprzedaży       SIMG_CFMENUOLSDOVF2       
  |   |   |       |—–  Przypisanie działu gospodarczego do zakładu i dziSIMG_CFMENUOLSDOVF0       
  |   |   |       |—–  Przypisanie działu gospodarczego dla działu sprzeSIMG_CFMENUOLSDOVF1       
  |   |   |
  |   |   |–   Gospodarka materiałowa                                                     
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Przypisanie działu zaopatrzenia do jednostki gosp.   SIMG_CFMENUSAPCOX01   
  |   |   |   |—–  Przypisanie działu zaopatrzenia do zakładu           SIMG_CFMENUSAPCOX17   
  |   |   |   |—–  Przypisanie standardowego działu zaopatrzenia do zakłSIMG_CFMENUSAPCOMKI   
  |   |   |   |—–  Przypisanie refer. działu zaopatrzenia do działu zaopSIMG_CFMENUSAPCOMKJ   
  |   |   |
  |   |   |–   Obsługa logistyki                                                          
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Przypisanie numeru magazynu do zakładu/składu        SIMG_SAPCOML2         
  |   |   |   |—–  Ograniczenia dla składnika branżowego dla obronności                       
  |   |   |   |—–  Przypisanie punktu wysyłkowego do zakładu            SIMG_CFMENUSAPCOVXC   
  |   |   |
  |   |   |–   Gospodarka remontowa                                                       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Przypisanie zakładu planowania PM do zakładu PM      SIMG_CFMENUSAPCOIX1   
  |   |   |
  |   |   |–   Zarządzanie kadrami                                                        
  |   |       |
  |   |       |—–  Przypisanie obszaru kadrowego do jednostki gospodarczSAPCOH05              
  |   |       |—–  Przypisanie podgrupy pracowników do grupy pracownikówSAPCOH06              
  |   |
  |   |–   Kontrola spójności                                                         
  |       |
  |       |—–  Kontrola struktury przedsiębiorstwa w sprzedaży i dystr. SIMG_CFMENUSAPCOVX8 
  |
 

Chcesz być informowany o nowych wpisach?

Ja nie spamuje! Przeczytaj zasady polityki prywatności tego bloga.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x