SPRO – Produkcja


   SAP Przewodnik wdrożenia dla konfiguracji                                  
  |
  |–   OpenText Archiving and Document Access for SAP Solutions                   
  |–   SAP Field Service (Mobile App)                                             
  |–   SAP Retail Execution (Mob App)                                             
  |–   OpenText Business Suite for SAP Solutions                                  
  |–   OpenText Travel Receipts Management                                        
  |–   Retail Workforce Management                                                
  |—–  Aktywacja funkcji biznesowych                                    EA-SCHALTER         
  |–   SAP NetWeaver                                                              
  |–   Struktura przedsiębiorstwa                                                 
  |–   Składniki międzyaplikacyjne                                                
  |–   Auto-ID Infrastructure                                                     
  |–   Ustawienia Agentry SAP Framework                                           
  |–   SAP Portfolio and Project Management                                       
  |–   Rachunkowość finansowa                                                     
  |–   Rachunkowość finansowa (nowa)                                              
  |–   Zarządzanie zasobami finansowymi i rozrachunkami                           
  |–   Financial Services Network Connector                                       
  |–   Strategiczne zarządzanie organizacją/Analizy gospodarcze                   
  |–   Controlling                                                                
  |–   Zarządzanie inwestycjami                                                   
  |–   Controlling strategiczny                                                   
  |–   Nieruchomości                                                              
  |–   Sprzedaż nieruchomości                                                     
  |–   Elastyczne zarządzanie nieruchomościami (RE-FX)                            
  |–   Logistyka – ogólnie                                                        
  |–   Ochrona środowiska i przepisy BHP                                          
  |–   Product and REACH Compliance                                               
  |–   SAP EHS Management                                                         
  |–   Sprzedaż i dystrybucja                                                     
  |–   Gospodarka materiałowa                                                     
  |–   Zarządzanie relacjami z dostawcami                                         
  |–   Obsługa logistyki                                                          
  |–   Zarządzanie jakością                                                       
  |–   Gospodarka remontowa i Usługi serwisowe dla klienta                        
  |–   Usługi serwisowe dla klienta                                               
  |–   Produkcja                                                                  
  |   |
  |   |–   Dane podstawowe                                                            
  |   |   |
  |   |   |–   Specyfikacja materiałowa                                                   
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane sterujące dla specyfikacji materiałowych                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie parametrów modyfikacji                SIMG_CFMENUOLPSOS27       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wartości domyślnych                 SIMG_CFMENUOLPSOS28       
  |   |   |   |   |—–  Określanie trybu rozwinięcia                     DET_EXPL_MODE_DOCSTR      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane ogólne                                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Wykorzystanie specyfikacji materiałowej                                    
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wykorzystania SpM               SIMG_CFMENUOLPSOS20           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wartości domyślnych dla statusu SIMG_CFMENUOLPSOS21           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wartości domyślnej kopiow. dla sSIMG_CFMENUOLPSOS22           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie dozwolonych rodzajów materiału dla nSIMG_CFMENUOLPSOS24       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie statusu SpM                         SIMG_CFMENUOLPSOS23       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie laboratorium/biura projektowego     SIMG_CFMENUOLPSOS26       
  |   |   |   |   |—–  Konfiguracja wymogu danych historycznych dla SpM SIMG_CFMENUOLPSOS25       
  |   |   |   |   |—–  Zmiana typu komunikatu                           V_T160M_CS                
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane pozycji                                                               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów pozycji                       SIMG_CFMENUOLPSOS13       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów obiektów                      SIMG_CFMENUOLPSOS16       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie dozwolonych rodzajów materiału dla pSIMG_CFMENUOLPSOS14       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie formuł dla pozycji o zmiennych rozmiSIMG_CFMENUOLPSOS15       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wskaźników części zamiennych        SIMG_CFMENUOLPSOS11       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wskaźników materiału do dostarczeniaSIMG_CFMENUOLPSOS12       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie sterowania rozwinięciem             SIMG_CFMENUOLPSOS17       
  |   |   |   |   |–   Dane pozycji z sąsiednich obszarów roboczych                               
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie klucza rozdziału                SIMG_CFMENUOMP0OSPA           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie ważności dystrybucji            SIMG_CFMENUOLPSOVT6           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie istotności dla kalkulacji       SIMG_CFMENUOLPSOKK9           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Określenie alternatywy                                                     
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kolejności priorytetów dla wykorzystSIMG_CFMENUOLPSOS31       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie aplikacji                           SIMG_CFMENUOLPSOS30       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru alternatyw dla wielokrotnych SIMG_CFMENUOLPSOS32       
  |   |   |   |   |–   Określenie alternatywy w sąsiednich obszarach roboczych                    
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie określenia alternat. dla gospodaSIMG_CFMENUOLPSOS33           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie określenia alternatywy dla produSIMG_CFMENUOLPSOS35           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie określenia alternatywy dla MRP  SIMG_CFMENUOLPSOS38           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie określenia alternatywy dla kalkuSIMG_CFMENUOLPSOS34           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie określenia alternatywy dla SD   SIMG_CFMENUOLPSOS36           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie określenia alternatywy dla gosp.SIMG_CFMENUOLPSOS37           
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawianie wartości domyślnych specyficznych dla użytSIMG_CFMENUOLPSOS29   
  |   |   |   |—–  Wprowadzanie ustaw. domyśl. użytkownika dla zestawieńSIMG_CFMENUOLPSOS70   
  |   |   |   |–   Narzędzia (SpM)                                                            
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie profilu dla zestawień list          SIMG_CFMENUOLPSCLVL       
  |   |   |       |—–  Transfer danych Workbench: SpM materiału         SIMG_CFMENUOLPSSDT        
  |   |   |
  |   |   |–   Stanowisko robocze                                                         
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane ogólne                                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie rodzaju stanowiska roboczego          SIMG_CFMENUOLPSOP40       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru pola                         SIMG_CFMENUOLPSOPFA       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wykorzystania marszruty/planu       SIMG_CFMENUOLPSOP45       
  |   |   |   |   |–   Wartość standardowa                                                        
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawienie parametrów                        SIMG_CFMENUOLPSOP7B           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza wartości standardowej    SIMG_CFMENUOLPSOP19           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie osoby odpowiedzialnej               SIMG_CFMENUOLPSOP10       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie macierzy czasów transportu          SIMG_CFMENUOLPSOP30       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie podsystemów                         SIMG_CFMENUOLPSQSUB       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie domyślnego stanowiska roboczego     SIMG_CFMENUOLPSOP42       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane marszruty technologicznej                                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza sterującego                  SIMG_CFMENUOLPSOP00       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju przygotowania               SIMG_CFMENUOLPSOP20       
  |   |   |   |   |—–  Określanie kategorii wynagrodzenia               SIMG_CFMENUOLPSOP22       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie przydatności                        SIMG_CFMENUOLPSOP26       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju ustalania wartości standardoSIMG_CFMENUOLPSOP14       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Planowanie zdolności produkcyjnych                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju zdolności produkcyjnych     SIMG_CFMENUOLPSOP32       
  |   |   |   |   |—–  Określanie planisty zdolności produkcyjnych      SIMG_CFMENUOLPSOP34       
  |   |   |   |   |–   Dostępne zdolności produkcyjne                                             
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie programu zmian                  SIMG_CFMENUOLPSOP4A           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza siatki czasu             SIMG_CFMENUOLPSOP11           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wersji dostępnych zdolności prodSIMG_CFMENUOLPSOP37           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza stopnia wydajności           SIMG_CFMENUOLPSOP28       
  |   |   |   |   |–   Formuły stanowiska roboczego                                               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie parametrów formuł stanowiska robocSIMG_CFMENUOLPSOP17           
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie definicji formuł stanowiska roboczSIMG_CFMENUOLPSOP21           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Rozdział                                                                   
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie funkcji rozdziału               SIMG_CFMENUOLPSOPB3           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie strategii rozdziału             SIMG_CFMENUOLPSOPB4           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza rozdziału                SIMG_CFMENUOLPSOPB5           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Domyślne zdolności produkcyjne                   SIMG_CFMENUOLPSOP36       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Kalkulacja                                                                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza stopnia wydajności           SIMG_CFMENUOLPSOP35       
  |   |   |   |   |–   Formuły stanowiska roboczego                                               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie parametrów formuł stanowiska robocSIMG_CFMENUOLPSOP51           
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie definicji formuł stanowiska roboczSIMG_CFMENUOLPSOP54           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Przetwarzanie aternatywnych tekstów działań      SIMG_CFMENUOLPSOP09       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawienie kolejności ekranów dla stanowisk roboczychSIMG_CFMENUOLPSOP13   
  |   |   |   |—–  Definiowanie profilu grafiki                         SIMG_CFMENUOLPSOP39   
  |   |   |   |—–  Definiowanie kluczy wyszukiwania dla stanowiska robocSIMG_CFMENUOLPSOP41   
  |   |   |   |—–  Przejęcie danych Workbench: stanowisko robocze       SIMG_CFMENUOLPSSXDA   
  |   |   |
  |   |   |–   Etapy realizacji                                                           
  |   |   |–   Marszruta/Plan                                                             
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane sterowania                                                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dla stand. marszrutSIMG_CFMENUOLPSOP62       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dla zestawu operacjSIMG_CFMENUOLPSOP63       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dla taktowej marszrSIMG_CFMENUOLPSCANR       
  |   |   |   |   |—–  Definiow. zakresów numerów dla stand. taktowej maSIMG_CFMENUOLPSCANM       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie rodzajów listy zadań i ustawienie parSIMG_CFMENUOLPSOP8B       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie oznaczenia wart. stand. w przeglądacSIMG_CFMENUOLPSOP8A       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie długości linii dla opisu            SIMG_CFMENUOLPSOP04       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profili z wartościami domyślnymi    SIMG_CFMENUOLPSOP58       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru pola                         SIMG_CFMENUOLPSOP5A       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane ogólne                                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie przypisania rodzaju materiału       SIMG_CFMENUOLPSOP50       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie statusu marszruty technologicznej   SIMG_CFMENUOLPSOP46       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wykorzystania marszruty/planu       SIMG_CFMENUOLPSOP44       
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie grupy planistów                       SIMG_CFMENUOLPSOP48       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów przeglądu dla wglądu obiekSIMG_CFMENUOLPSUAPL       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów przeglądu dla list miejsc SIMG_OLPS_UBERSICHT       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane operacji                                                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza sterowania                   SIMG_CFMENUOLPSOP67       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie strategii redukcji                  SIMG_CFMENUOLPSOPJS       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju ustawienia i grupy przygotowSIMG_CFMENUOLPSOP18       
  |   |   |   |   |—–  Określanie kategorii wynagrodzenia               SIMG_CFMENUOLPSOP71       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie przydatności                        SIMG_CFMENUOLPSOP76       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju ustalania wartości standardoSIMG_CFMENUOLPSOP78       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie pól użytkownika                     SIMG_CFMENUOLPSOPEC       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów przeglądu dla harmonogramoSIMG_CFMENUOLPSOP4F       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie istotności dla kalkulacji           SIMG_CFMENUORKKOKK7       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wykorzystania dla (standard.) punktuSIMG_CFMENUOLPSOPL3       
  |   |   |   |   |—–  Definiow. grupy punktów wyzwalania dla stand. punSIMG_CFMENUOLPSOPL2       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Określenie marszruty/planu                                                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru przez użytkownika            SIMG_CFMENUOLPSOPEA       
  |   |   |   |   |—–  Wybór automatyczny                               SIMG_CFMENUOLPSOPEB       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Przypisanie środków pomocniczych produkcji                                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kluczy sterujących ŚPP              SIMG_CFMENUOLPSOP70       
  |   |   |   |   |–   Formuły                                                                    
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie parametrów formuły              SIMG_CFMENUOLPSOP52           
  |   |   |   |       |—–  Ustawianie definicji formuł                  SIMG_CFMENUOLPSOP55           
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Transfer danych Workbench: Marszruta technologiczna  SIMG_CFMENUOLPSSXDA   
  |   |   |   |—–  Definiowanie kluczy wyszukiw. dla marszrut technologiSIMG_CFMENUOLPSOP49   
  |   |   |   |—–  Archiwizacja: Tworzenie rozszerzenia dla kontroli wykSIMG_OLPS_CMOD_ARCH   
  |   |   |
  |   |   |–   Projektowanie linii                                                        
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Instrukcje robocze                                   VORLAGEN              
  |   |   |
  |   |   |–   Engineering Workbench                                                      
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Przetwarzanie obszarów roboczych                     SIMG_CFMENUOLPSOP77   
  |   |   |   |—–  Przetwarzanie układu dla wydruku za pomocą MS Word   VORLAGEN              
  |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru pola dla Engineering Workbench   SIMG_CFMENUOLPS       
  |   |   |
  |   |   |–   Zintegrowane projektowanie produktu i procesu (iPPE)                       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Połączenie z Collaboration Projects                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Określanie przeznaczenia RFC systemów powiązanychE_IPPE_CRPO_DEST          
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie rodzajów powiązań obiektów z cProjectE_IPPE_CRPO_TYPEASS iPPE  
  |   |   |   |   |—–  BAdI: Specyficzne dla klienta opcje powiązania obE_IPPE_BADI_CPRO_EXTE     
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustawienia ogólne                                                          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Określanie ogólnej konfiguracji iPPE             KPE_OPPE01                
  |   |   |   |   |–   Rozszerzony edytor zależności obiektowych                                  
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Aktywacja rozszerzonego edytora zależności obKPE_OMC_BASIC_PLM             
  |   |   |   |   |   |—–  Tworzenie schematu dla rozszerzonego edytora KPE_OMC_MCDEP_PD    ch        
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie schematu                         KPE_OMC_MDEP_PD               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Dokonywanie ustawień obiektu początkowego        CFMENUOLPSPPEHD_PD        
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie statusu                             KPE_VC_PPESTATUS_PD       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zarządzanie obiektami iPPE                                                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie ogólnych typów węzłów iPPE          CFMENUOLPSPPE02_PD        
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów wariantów iPPE                CFMENUOLPSPPE03_PD        
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów alternatyw iPPE               CFMENUOLPSPPE04_PD        
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie ogólnych typów relacji iPPE         CFMENUOLPSPPE05_PD        
  |   |   |   |   |—–  Tworzenie przypisań modelu                       OLPSCFMENUPPE06_PD        
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zarządzanie interfejsem iPPE                                               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Zarządzanie interfejsem filtra iPPE                                        
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie nazw zakładek dla filtra atrybutKPE_V_CFILTTABSTRIP           
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie pól atrybutów do zakładek        KPE_V_CFILTTABFIELD           
  |   |   |   |   |   |—–  Generowanie filtra wartości atryb.           KPE_OPPEGENFILT               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profili użytkownika iPPE            CFMENUOLPSPPE11_PD        
  |   |   |   |   |—–  Określenie raportów dla drzewa raportów          CFMENUOLPSPPE14_PD        
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakładek dla obszaru szczegółowego śCFMENUOLPSPPE12_PD        
  |   |   |   |   |—–  Ustawienia dla relacji w środowisku iPPE         KPE_OPPE_15_PD1           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zarządzanie strukturą produktu iPPE                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Instancje lokalizacji                                                      
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie instancji lokalizacji           KPE_CPPEINST                  
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Łączenie statusów zmiany z obiektem nadKPE_BADI_INST_ECM_SW          
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Wypełnianie pól specyficznych dla klienKPE_BADI_INST_BA_MAIy         
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Definiowanie dodatkowych pól           KPE_BADI_INST_ALV_GU          
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Zastosowanie własnej logiki podczas odcKPE_BADI_INST_READBOizacji    
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Wpływanie na odczyt danych dla kontroliKPE_BADI_INST_CONSCK          
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Powiadamianie o zmienionych instancjachKPE_BADI_INST_AFT_S           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie pozycji o zmiennych rozmiarach       KPE_V_CPPE_VSI_FORM       
  |   |   |   |   |—–  Dokonywanie ustawień zależnych od obiektu dla zarKPE_OPPESCMPV             
  |   |   |   |   |—–  Wyprowadzanie: Dokonanie aktywacji i ustawień    KPE_V_CPSTRUCT_EXTR       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Business Add-In dla zintegrowanej inżynierii produktu i procesu            
  |   |   |
  |   |   |–   Zintegrowane projektowanie produktu i procesu (iPPE)                       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zarządzanie obiektami iPPE                                                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zasobów produkcyjnych iPPE          KPE_OPPERES01             
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów relacji specyficznych dla liniKPE_V_CPRFLO              
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zarządzanie strukturą procesu iPPE                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju ustalania wartości domyślnycKPE_OPPEACT01             
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Interfejsy produktów partnera                                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Dołączanie produktów partnera dla analizy czasu dKPE_OPPE07                
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zarządzanie strukturą linii iPPE                                           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów punktów raportowania          KPE_V_CRPTYPE             
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Wprowadzanie ustawień dla kontroli spójności         DIMP_V_CCHKFUNC       
  |   |   |   |–   Business Add-In dla zintegrowanej inżynierii produktu i procesu            
  |   |   |
  |   |   |–   Profil planowania zgrubnego                                                
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiow. zakresu numerów dla profilu planowania zgruSIMG_OLPS_NUM_GROBPL  
  |   |   |
  |   |   |–   Środki pomocnicze produkcji                                                
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane ogólne                                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grupy uprawnień ŚPP                 SIMG_CFMENUOLPSOP73       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie statusu ŚPP                         SIMG_CFMENUOLPSOP80       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza wykorzystania marszruty/planuSIMG_CFMENUOLPSOP47       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza grupy ŚPP                    SIMG_CFMENUOLPSOP74       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów przeglądu list miejsc użycSIMG_OLPS_UBERSI_FHM      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Przypisanie środków pomocniczych produkcji                                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kluczy sterujących ŚPP              SIMG_CFMENUOLPSOP72       
  |   |   |   |   |–   Formuły                                                                    
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Ustawianie parametrów formuły                SIMG_CFMENUOLPSOP65           
  |   |   |   |       |—–  Ustawianie definicji formuł                  SIMG_CFMENUOLPSOP82           
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie klucza wyszukiwania ŚPP                 SIMG_CFMENUOLPSOP7A   
  |   |   |
  |   |   |–   CAP                                                                        
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane ogólne                                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie łańcuchów sortowania                SIMG_CFMENUOLPSOPE0       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju wartości                    SIMG_CFMENUOLPSOPE1       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie typu maszyn                         SIMG_CFMENUOLPSOPE2       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grupy planistów                     SIMG_CFMENUOLPSOPE3       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie sterowania przebiegiem              SIMG_CFMENUOLPSOPE4       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zaokrąglenie                                                               
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie rodzaju i reguły zaokrąglania       SIMG_CFMENUOLPSOPE6       
  |   |   |       |—–  Definiowanie klucza zaokrąglania i klucza narzutuSIMG_CFMENUOLPSOPE8       
  |   |   |
  |   |   |—–  Ustawianie uprawnień                                     SIMG_CMMENUOEDISU03 
  |   |
  |   |–   Planowanie produkcji i zgrubne planowanie sprzedaży (SOP)                  
  |   |   |
  |   |   |–   Dane podstawowe                                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Przypisanie przepisów kontrolnych do wskaźników                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowywanie grup kontroli dla kontroli dostępnoOLPA_VERFUG1              
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie reguł kontroli dla kontroli dostępnośOLPA_VERFUG2              
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie elementów listy MRP do wskaźnika     OLPA_MC9V                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawianie parametrów dla struktur infor. i wskaźnikóSIMG_CFMENUOLPAMC7F   
  |   |   |   |—–  Ustawianie zakładu planowania dla SOP                SIMG_CFMENUOLPAMC60   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla łączonych cech      SIMG_CFMENUOLPAMCNR   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla zdarzeń             SIMG_CFMENUOLPAMC38   
  |   |   |   |—–  Tworzenie cech dla pozostałych przypisań             SIMG_CFMENUOLPAOV7Z   
  |   |   |
  |   |   |–   Funkcje                                                                    
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie rozdziału wg udziałów odnośnie zakładu  SIMG_CFMENUOLPAMC7A   
  |   |   |   |–   Planowanie zasobów                                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów harmonogramowania        SIMG_CFMENUOLPAMC70       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru marszruty technologicznej    SIMG_CFMENUOLPAOPEB       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla zleceń SOP      SIMG_CFMENUOLPAMC97       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Prognoza                                                                   
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie profili prognozy                     SIMG_CFMENUOLPAMC96       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla parametrów prognSIMG_CFMENUOLPAMP90       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla wartości prognozSIMG_CFMENUOLPAMP91       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Przetwarzanie zbiorcze                                                     
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie działań                             SIMG_CFMENUOLPAACTI       
  |   |   |   |   |–   Kopiowanie wskaźnika między strukturami informacyjnymi                     
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie profilów kopiowania              SIMG_CFMENUOLPACOPY           
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie profilów przypisania wskaźników  SIMG_CFMENUOLPAKEYF           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie profilów transferu                   SIMG_CFMENUOLPATRAN       
  |   |   |   |   |—–  Transfer LIS / CO-PA                             COPA1                     
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Generowanie typu komunikatu                          SIMG_CFMENUOLPAALE    
  |   |   |
  |   |   |–   Narzędzia                                                                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracowanie rodzajów planowania                      SIMG_CFMENUOLPAMC8A   
  |   |   |   |—–  Definiowanie metod użytkownika                       SIMG_CFMENUOLPAMC8H   
  |   |   |   |—–  Ponowne ustawienie znacznika czasu generowania       OLPA_MC80             
  |   |   |   |—–  Ustawienie parametrów użytkownika                    SIMG_CFMENUOLPAMC79   
  |   |   |
  |   |   |–   Rozszerzenia funkcji                                                       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Wczytywanie danych zewnętrznych na tablicy planowaniaSIMG_CFMENUOLPAEXIT1  
  |   |   |   |—–  Definiowanie makra                                   SIMG_CFMENUOLPAEXIT2  
  |   |   |   |—–  Definiowanie kodów funkcji                           SIMG_CFMENUOLPAEXIT3  
  |   |   |   |—–  Tworzenie informacji nagłówków dla tabeli planowania SIMG_CFMENUOLPAEXIT4  
  |   |   |   |—–  Definiowanie dodatkowych kontroli uprawnień          OLPA_EXIT5            
  |   |   |   |—–  Przetwarzanie nagłówka Excel (eksportow. z tablicy plOLPA_EXIT6            
  |   |   |   |—–  Tworzenie możliwych wpisów (F4) dla cech zdef. przez OLPA_EXIT7            
  |   |   |
  |   |   |–   Business-Add-Ins                                                           
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ponowne przetwarzanie błędów prognozy i komunikatów wSMOD_MPRO0004         
  |   |   |
  |   |   |–   Zarządzanie uprawnieniami                                                  
  |   |       |
  |   |       |—–  Planowanie sprzedaży                                 SIMG_CFMENUOLPAOMI6   
  |   |       |—–  Definiowanie profili                                 SIMG_CFMENUOLPAOMDM   
  |   |
  |   |–   Planowanie dystrybucji (DRP)                                               
  |   |   |
  |   |   |–   Ustawienia podstawowe                                                      
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Parametry DRP                                        DRP1                  
  |   |   |   |—–  Mapy                                                 DRP2                  
  |   |   |   |—–  Rodzaje węzłów teksty                                DRP3                  
  |   |   |   |—–  Przyporządkowanie typu węzła-opracowywanie zakładu   DRP4                  
  |   |   |
  |   |   |—–  Distribution Requirements Planning                                         
  |   |   |–   Rozmieszczenie                                                             
  |   |       |
  |   |       |—–  Tekst węzłowy nie został znaleziony                  DRP_VERFUG1           
  |   |       |—–  Przypisanie elementów listy MRP do wskaźnika         DRP_MC9V              
  |   |       |—–  Parametry plan. struktury informacyjne               DRP6                  
  |   |
  |   |–   Planowanie produkcji                                                       
  |   |   |
  |   |   |–   Planowanie popytu                                                          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Planow. zapotrz. niezależne                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla plan. zapotrzeb.SIMG_CFMENUOMP0OMID       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie zakresu numerów dla numeru plan. zapoOMP0_OMIE                 
  |   |   |   |   |–   Rodzaje zapotrzebowań/klasy zapotrzebowań                                  
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów zapotrz. i przypisanie SIMG_CFMENUOMP0OMP1           
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie klas zapotrzebowania             OMP0_OMPO                     
  |   |   |   |   |   |—–  Kontrola planowania/zużycia klas zapotrzebowaSIMG_CFMENUOMP0OMPC           
  |   |   |   |   |   |—–  Wyprowadzanie komunikatu dla nieaktualnych roSIMG_CFMENUOMP0OMPJ           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Strategia planowania                                                       
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiow. strategii                          SIMG_CFMENUOMP0OPPS           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie grupy strategii                 SIMG_CFMENUOMP0OPPT           
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie grupy strategii do grupy MRP     SIMG_CFMENUOMP0OPPU           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie numerów wersji                      SIMG_CFMENUOMP0OMP2       
  |   |   |   |   |–   Automatyczny podział                                                       
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Funkcja dystrybucji dla podziału automatycznego                            
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie funkcji dystrybucji         SIMG_CFMENUOMP0OPB2               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie strategii rozdziału         SIMG_CFMENUOMP0OSPA               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rozdziału okresu dla automatycznSIMG_CFMENUOMP0OMPH           
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie podziału okresu dla grupy MRP    SIMG_CFMENUOMP0OMPS           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie przydziału wersji i rozdziału okresuSIMG_CFMENUOMP0OMPA       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie trybu zużycia i horyzontu dopasowaniaSIMG_CFMENUOMP0OMPG       
  |   |   |   |   |—–  Def. horyzontu ustal. planu dla tworzenia zapotrzSIMG_CFMENUOMP0OMP9       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie przedziału reorganizacji            SIMG_CFMENUOMP0OMP8       
  |   |   |   |   |—–  Wskazówki organizacyjne: reorganizacja zapotrz. n                          
  |   |   |   |   |–   Wartości domyślne i ustawienia wstępne                                     
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie ustawień historii dla klasy zapoSIMG_CFMENUOMP0OMP4           
  |   |   |   |       |—–  Definiow. wartości domyśl. dla rodz. zużycia SIMG_CFMENUOMP0OMP6           
  |   |   |   |       |—–  Przypisanie wartości domyśln. i ustawień wst.SIMG_CFMENUOMP0OMPD           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie wewnętrznego nadawania numerów kOMP0_OMPP                     
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Planowanie popytu                                    SIMG_CFMENUOMP0OMI6   
  |   |   |   |–   Narzędzia                                                                  
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Transfer danych Workbench: Planowane zapotrzebowaOMP0_DATTRANS_SXDA        
  |   |   |
  |   |   |–   Główny harmonogram produkcji (MPS)                                         
  |   |       |
  |   |       |–   Dane podstawowe                                                            
  |   |       |   |
  |   |       |   |—–  Definiowanie kontrolerów MRP                     SIMG_CFMENUOLMDOMD0       
  |   |       |   |—–  Sprawdzanie rodzajów MRP                         SIMG_CFMENUOPP1OMDQ       
  |   |       |   |—–  Definiowanie horyzontu ustal. planu i horyzontu RSIMG_CFMENUOPP1OPPD       
  |   |       |
  |   |       |–   Zestawienie                                                                
  |   |       |   |
  |   |       |   |—–  Definiowanie elementów agreg.                    SIMG_CFMENUOPP2OPPK       
  |   |       |   |—–  Definiowanie profili zestawień                   SIMG_CFMENUOPP2OPPM       
  |   |       |   |—–  Definiowanie układu                              SIMG_CFMENUOPP2OPPN       
  |   |       |
  |   |       |–   Zarządzanie uprawnieniami                                                  
  |   |           |
  |   |           |—–  Główny harmonogram produkcji (MPS)               SIMG_CMMENUOEDISU03       
  |   |           |—–  Definiowanie profili                             PPPI_PO_122               
  |   |
  |   |–   Planowanie zdolności produkcyjnych                                         
  |   |   |
  |   |   |–   Dane podstawowe                                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie jednostek czasu                         SIMG_CFMENUOLPKOPCF   
  |   |   |   |–   Dane zdolności prod.                                                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju zdolności produkcyjnych     SIMG_CFMENUOLPKOPCD       
  |   |   |   |   |—–  Ustawienie planisty zdolności produkcyjnych      SIMG_CFMENUOLPKOPCE       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane stanowiska roboczego                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Wartość standardowa                                                        
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawienie parametrów                        SIMG_CFMENUOLPKOP7B           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza wartości standardowej    SIMG_CFMENUOLPKOPCM           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie macierzy czasów transportu          SIMG_CFMENUOLPKOPCN       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane marszruty technologicznej                                             
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie macierzy przygotow.                 SIMG_CFMENUOLPKOPDA       
  |   |   |       |—–  Definiowanie klucza sterowania                   SIMG_CFMENUOLPKOPCG       
  |   |   |       |—–  Definiowanie parametrów ustawienia               SIMG_CFMENUOLPKOPCI       
  |   |   |
  |   |   |–   Operacje                                                                   
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dostępne zdolności produkcyjne                                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie programów zmian                     SIMG_CFMENUOLPKOP4A       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza stopnia wydajności           SIMG_CFMENUOLPKOPDU       
  |   |   |   |   |–   Formuły                                                                    
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie parametrów formuły              SIMG_CFMENUOLPKOPCR           
  |   |   |   |       |—–  Ustawienie definicji formuły                 SIMG_CFMENUOLPKOPCS           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Harmonogramowanie                                                          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju harmonogramowania           SIMG_CFMENUOLPKOPJN       
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie grupy sterowania produkcji            SIMG_CFMENUOLPKOPCH       
  |   |   |   |   |–   Wybór marszruty/planu                                                      
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru przez użytkownika        SIMG_CFMENUOLPKOPJE           
  |   |   |   |   |   |—–  Wybór automatyczny                           SIMG_CFMENUOLPKOPJF           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów harmonogramowania dla zleSIMG_CFMENUOLPKOPU3       
  |   |   |   |   |—–  Definiowania parametrów harmonogramowania dla sieSIMG_CFMENUOLPKOPU6       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów harmonogramowania dla zleSIMG_CFMENUOLPKOPU5       
  |   |   |   |   |—–  Definiow. parametrów harmon. dla planow. produkcjSIMG_CFMENUOLPKOPU4       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów harmonogram. dla zleceń rSIMG_CFMENUOLPKOPU7       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów harmonogramowania dla zleSIMG_CFMENUOLPKOPUZ       
  |   |   |   |   |–   Strategie redukcji                                                         
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie strategii redukcji dla zleceń plSIMG_CFMENUOLPKOPJS           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie strategii redukcji dla sieci/zleSIMG_CFMENUOLPKOPUL           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zapotrzebowanie na zdolności produkcyjne                                   
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Formuły                                                                    
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie parametrów formuły              SIMG_CFMENUOLPKOPCX           
  |   |   |       |   |—–  Ustawianie definicji formuł                  SIMG_CFMENUOLPKOPCY           
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Rozdział                                                                   
  |   |   |           |
  |   |   |           |—–  Definiowanie funkcji rozdziału               SIMG_CFMENUOLPKOPB3           
  |   |   |           |—–  Definiowanie strategii rozdziału             SIMG_CFMENUOLPSOPB4           
  |   |   |           |—–  Definiowanie klucza rozdziału                SIMG_CFMENUOLPKOPB5           
  |   |   |
  |   |   |–   Zestawienie                                                                
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zestaw wyboru                                                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zmiennych                           SIMG_CFMENUOLPKAWSW       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zestawów                            SIMG_CFMENUOLPKAWSS       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Profile                                                                    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profili wyboru                      SIMG_CFMENUOLPKOPA2       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profili ustawień                    SIMG_CFMENUOLPKOPA3       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profili listy                       SIMG_CFMENUOLPKOPA4       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profili grafiki                     SIMG_CFMENUOLPKOPA5       
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie profili ogólnych                       SIMG_CFMENUOLPKOPA6       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Wybór                                                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profili wyboru                      SIMG_CFMENUOLPKOPA9       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kombinacji wyboru                   SIMG_CFMENUOLPKOPA0       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Listy                                                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów listy dla listy szczeg. zdSIMG_CFMENUOLPKOPDT       
  |   |   |   |   |–   Przegląd zmiennych                                                         
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie kolumn                          SIMG_CFMENUOLPKOPA8           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie wariantów list dla przeglądu zmiSIMG_CFMENUOLPKOPB1           
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie maksymalnej liczby danych               SIMG_CFMENUOLPKOPC5   
  |   |   |
  |   |   |–   Wyrównanie zdolności prod. i rozszerzone zestawienie                       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie profilu sterującego                     SIMG_CFMENUOLPKOPDE   
  |   |   |   |—–  Definiowanie profilu wyboru                          SIMG_CFMENUOLPKOPD1   
  |   |   |   |—–  Definiowanie profilu czasu                           SIMG_CFMENUOLPKOPD2   
  |   |   |   |—–  Definiowanie profilu zestawienia                     SIMG_CFMENUOLPKOPD3   
  |   |   |   |–   Strategia                                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza formatu-sekwencji            SIMG_CFMENU2OLPKCY39      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profilu strategii                   SIMG_CFMENUOLPKOPDB       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie profilu okresu                          SIMG_CFMENUOLPKOPD4   
  |   |   |   |–   Tabelaryczna tablica planowania                                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Układ                                                                      
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza formatu                  SIMG_CFMENUOLPKCY38           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie kluczy sortowania i formatu     SIMG_CFMENUOLPKCY39           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie kluczy sortowania               SIMG_CFMENUOLPKCY40           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie układu                          SIMG_CFMENUOLPKOPDJ           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profilu tablicy planowania (forma taSIMG_CFMENUOLPKOPDQ       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Graficzna tablica planowania                                               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza formatu                      SIMG_CFMENUOLPKCY38       
  |   |   |   |   |–   Wiersze tabeli                                                             
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie kluczy sortowania i formatu     SIMG_CFMENUOLPKCY39           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie kluczy sortowania               SIMG_CFMENUOLPKCY40           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie układu                              SIMG_CFMENUOLPKOPDJ       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profilu dla graficznej tablicy planoSIMG_CFMENUOLPKOPG0       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Listy                                                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie ogólnego profilu listy szczegółowej SIMG_CFMENUOLPKOPDL       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów list przeglądów standardowSIMG_CMMENUOLPKOPDK       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów listy dla listy szczeg. zdSIMG_CMMENUOLPKOPDM       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profilu listy                       SIMG_CFMENUOLPKOPDH       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie profilu ogólnego                        SIMG_CFMENUOLPKOPD0   
  |   |   |   |–   Ustawienia techniczne                                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Wybór                                                                      
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie schematu wyboru                 SIMG_CFMENUOLPKCO44           
  |   |   |   |   |   |–   Zestaw wyboru                                                              
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie zmiennych                   SIMG_CFMENUOLPKCEV                
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie zestawów                    SIMG_CFMENUOLPKCES                
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie grupowania                      SIMG_CFMENUOLPKOPDF           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Graficzna tablica planowania                                               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Atrybuty typu obiektu graficznego                                          
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie typu obiektu graficznego    SIMG_CFMENUOLPKGRAF               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru typu obiektu graficznSIMG_CFMENUOLPKOPG5               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Atrybuty krzywej                                                           
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie prezentacji osi             SIMG_CFMENUOLPKOPC1               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru prezentacji osi      SIMG_CFMENUOLPKOPC0               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie prezentacji krzywych        SIMG_CFMENUOLPKOPC3               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru prezentacji krzywych SIMG_CFMENUOLPKOPC2               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie skali dla osi czasu             SIMG_CFMENUOLPKOPG3           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie kolejności wykresów             SIMG_CFMENUOLPKOPG1           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie profilu skali czasu             SIMG_CFMENUOLPKOPG4           
  |   |   |   |   |   |–   Atrybuty linii                                                             
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie układu linii                SIMG_CFMENUOLPKOPG2               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru układu linii         SIMG_CFMENUOLPKOPG7               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Grafika                                                                    
  |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie koloru                      SIMG_CFMENUOLPKCNG3               
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie formy                       SIMG_CFMENUOLPKBCG1               
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie pola                        SIMG_CFMENUOLPKCNG8               
  |   |   |   |   |       |—–  Przypisanie kolorów                      SIMG_CFMENUOLPKBCG5               
  |   |   |   |   |       |—–  Przypisanie form                         SIMG_CFMENUOLPKBCG3               
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie profilu opcji               SIMG_CFMENUOLPKBCG4               
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie wykresu                     SIMG_CFMENUOLPKBCG9               
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie elementu graficznego        SIMG_CFMENUOLPKBCG8               
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie profilu grafiki             SIMG_CFMENUOLPKBCG2               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Użyteczne wskazówki                                                        
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Zmiana obszaru wyświetlania                                                
  |   |   |   |       |—–  Kolor obiektów graficznych                                                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Rozszerzenia dla wyrównania zdolności produkcyjnych                        
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Zmiana danych operacji                           SIMG_CMMENUOLPKVORG       
  |   |   |       |—–  Definiowanie kolejności planowania dla operacji  SIMG_CMMENUOLPKSEQUE      
  |   |   |       |—–  Wyświetl. danych użytkownika w części tabelar. taSIMG_CMMENUOLPKTABLE      
  |   |   |       |—–  Ustalanie obszarów planow. na graficznej tablicy SIMG_CMMENUOLPKFIXI       
  |   |   |       |—–  Zmiana tekstów do obiektów graficznych i linii stSIMG_CMMENUOLPKINFO       
  |   |   |       |—–  Zmiana listy wyboru dla pola klucza formatu      SIMG_CMMENUOLPKFELDR      
  |   |   |       |—–  Przypisanie nowych wartości do pól klucza formatuSIMG_CMMENUOLPKSORTI      
  |   |   |
  |   |   |—–  Definiowanie uprawnień                                   SIMG_CFMENUOLPKOPCC 
  |   |
  |   |–   Planowanie potrzeb materiałowych (MRP)                                     
  |   |   |
  |   |   |–   Parametry zakładu                                                          
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Przeprowadzenie całkowitego opracowania parametrów zaSIMG_CFMENUOPP1OPPQ   
  |   |   |
  |   |   |–   Grupy MRP                                                                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Przeprowadzenie całkowitego opracowania grup MRP     SIMG_CFMENUOPP1OPPR   
  |   |   |   |—–  Definiowanie grupy MRP dla rodzaju materiału         SIMG_CFMENUOPP1OMIG   
  |   |   |
  |   |   |–   Zakresy numerów                                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dla przebiegu planowaniSIMG_CFMENUOPP1OMI2   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dla przetwarzania ręcznSIMG_CFMENUOPP1OMI3   
  |   |   |
  |   |   |–   Dane podstawowe                                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie kontrolerów MRP                         SIMG_CFMENUOLMDOMD0   
  |   |   |   |—–  Definiowanie kontrolerów MRP brakujących materiałów  SIMG_CFMENUOPP1OMII   
  |   |   |   |—–  Sprawdzanie rodzajów MRP                             SIMG_CFMENUOPP1OMDQ   
  |   |   |   |—–  Definiowanie specjalnego rodzaju nabywania           SIMG_CFMENUOLMDOMD9   
  |   |   |   |—–  Opracowanie kalendarza planowania                    SIMG_CFMENUOPP1SP     
  |   |   |   |–   Obszary MRP                                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Aktywacja MRP dla obszarów MRP                   SIMG_CFMENUOPP1OM01       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie obszarów MRP                        SIMG_CFMENUOPP1OMIZ       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie danych grupowych                                               
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Zakład referencyjny dla dostępu do centralnych danychSIMG_CFMENUOPP1OMIP   
  |   |   |   |–   Parametry planowania wstępnego                                             
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Strategia planowania                                                       
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Definiow. strategii                          SIMG_CFMENUOPP1OPPS           
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie grupy strategii                 SIMG_CFMENUOPP1OPPT           
  |   |   |       |   |—–  Przypisanie grupy MRP do grupy strategii     SIMG_CFMENUOPP1OPPU           
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie trybu zużycia i horyzontu dopasowaniSIMG_CFMENUOPP1OMPG       
  |   |   |
  |   |   |–   Planowanie                                                                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu planowania dla planowania ogólneSIMG_CFMENUOPP1OM0E   
  |   |   |   |—–  Ustalenie wskaźnika tworzenia                        SIMG_CFMENUOPP1OMDZ   
  |   |   |   |–   Obliczanie MRP                                                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustalenie przedziału planowania                  SIMG_CFMENUOPP1OMDX       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie horyzontu ustal. planu i horyzontu RSIMG_CFMENUOPP1OPPD       
  |   |   |   |   |–   Zapasy                                                                     
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie dostępności zapasu bezpieczeństwSIMG_CFMENUOPP1OMI1           
  |   |   |   |   |   |—–  Def. dostępności zapasu przesunięcia/zablok./SIMG_CFMENUOPP1OPPI           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie sprawdzenia ponownego opracow. harmoSIMG_CFMENUOPP1OMDW       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie przetwarzania błędów w przebiegu plaSIMG_CFMENUOPP1OMDY       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profilu zakresu pokrycia (dyn. zapasSIMG_CFMENUOPP1OMIA       
  |   |   |   |   |—–  Profil okresu dla zapotrz. pierw./defin. rzecz. zSIMG_CFMENUOPP1OM0D       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Obliczanie wielkości partii                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Sprawdzanie procedury określania wielkości partiiSIMG_CFMENUOPP1OMI4       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie profilu zaokrąglania                 W_DF_EK_0110              
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Parametry opracowania harmonogramu i zdolności produkcyjnych               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rezerw czasu (klucz horyzontu)      SIMG_CFMENUOPP1OMDC       
  |   |   |   |   |—–  Parametry dla określenia bazowego terminu        SIMG_CFMENUOPP1OMIT       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów harmonogramowania dla zleSIMG_CFMENUOLPKOPU5       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Propozycje nabycia                                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie nabycia zewnętrznego                SIMG_CFMENUOPP1OMDT       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie numerów pozycji                     SIMG_CFMENUOPP1OMI5       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Rozwinięcie specyfikacji materiałowej                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie sterowania rozwinięciem specyfikacjiSIMG_CFMENUOPP1OMIW       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru SpM                          SIMG_CFMENUOPP1OPPA       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Aktywowanie statystyki czasu wykonania               SIMG_CFMENUOPP1OMDR   
  |   |   |   |–   Nabycie bezpośrednie                                                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustawienia dla nabycia bezpośredniego            SIMG_CFMENUOPP1OPPB       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie partnera pocztowego dla nabycia bezpoSIMG_CFMENUOPP1CMD        
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Produkcja bezpośrednia                                                     
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie partnera pocztowego dla produkcji bezSIMG_CFMENUOPP1MP1        
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie maksymalnego przedziału MRP             SIMG_CFMENUOPP1OMIM   
  |   |   |   |—–  Wskaźnik: ustalanie tylko przes. linii harmon. umowy SIMG_CFMENUOPP1OMIN   
  |   |   |   |—–  Definiowanie czasu rozpoczęcia sporadycznych zadań w SIMG_CFMENUOPP1OMIB   
  |   |   |   |—–  Definiowanie MRP składu dla zakładu                  SIMG_CFMENUOPP1OMIR   
  |   |   |   |—–  Aktywacja zapotrzeb. złożonego dla plan. pojed. projeSIMG_CFMENUOPP1OM0C   
  |   |   |   |—–  USER-EXIT: Wybór materiału dla planowania            SIMG_CFMENUOPP1OMIX   
  |   |   |
  |   |   |–   Propozycje nabycia                                                         
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zlecenia planowane                                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profilu zlecenia                    SIMG_CFMENUOPP1OMDD       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie sprawdzania dostępności dla składnikSIMG_CFMENUOPP1OPPJ       
  |   |   |   |   |—–  Przeprowadzenie zbiorczej kontroli dyspozycji    SIMG_CFMENUOPP1OPVP       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie układu dla listy składników         SIMG_CFMENUOPP3OPP5       
  |   |   |   |   |—–  Def. miejsca skład. i OZP dla rozwinięcia specyfiSIMG_CFMENUOPP3OSPK       
  |   |   |   |   |–   Czynność dla zlecenia planowanego                                          
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie kodów czynności                 SIMG_CFMENUOPP1OMIU           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie sterowania czynnością           SIMG_CFMENUOPP1OMIV           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zmiana propozycji nabycia                                                  
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie rodz.zlec. dla przekształc.w zlec.prSIMG_CFMENUOPP1OPPE       
  |   |   |       |—–  Definiowanie przekszt. zleceń plan. w zgłoszenia SIMG_CFMENUOPP1OMDV       
  |   |   |       |—–  Definiowanie konwersji zgłoszenia zapot. na zamówSIMG_CFMENUOPP1OPPH       
  |   |   |
  |   |   |–   Zestawienie                                                                
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Konfigurowanie listy MRP/zapotrzebowań/zapasów                             
  |   |   |   |—–  Wyświetlanie grupowania materiałów                   MRP_GROUPINGS         
  |   |   |   |–