SPRO – Produkcja


   SAP Przewodnik wdrożenia dla konfiguracji                                  
  |
  |–   OpenText Archiving and Document Access for SAP Solutions                   
  |–   SAP Field Service (Mobile App)                                             
  |–   SAP Retail Execution (Mob App)                                             
  |–   OpenText Business Suite for SAP Solutions                                  
  |–   OpenText Travel Receipts Management                                        
  |–   Retail Workforce Management                                                
  |—–  Aktywacja funkcji biznesowych                                    EA-SCHALTER         
  |–   SAP NetWeaver                                                              
  |–   Struktura przedsiębiorstwa                                                 
  |–   Składniki międzyaplikacyjne                                                
  |–   Auto-ID Infrastructure                                                     
  |–   Ustawienia Agentry SAP Framework                                           
  |–   SAP Portfolio and Project Management                                       
  |–   Rachunkowość finansowa                                                     
  |–   Rachunkowość finansowa (nowa)                                              
  |–   Zarządzanie zasobami finansowymi i rozrachunkami                           
  |–   Financial Services Network Connector                                       
  |–   Strategiczne zarządzanie organizacją/Analizy gospodarcze                   
  |–   Controlling                                                                
  |–   Zarządzanie inwestycjami                                                   
  |–   Controlling strategiczny                                                   
  |–   Nieruchomości                                                              
  |–   Sprzedaż nieruchomości                                                     
  |–   Elastyczne zarządzanie nieruchomościami (RE-FX)                            
  |–   Logistyka – ogólnie                                                        
  |–   Ochrona środowiska i przepisy BHP                                          
  |–   Product and REACH Compliance                                               
  |–   SAP EHS Management                                                         
  |–   Sprzedaż i dystrybucja                                                     
  |–   Gospodarka materiałowa                                                     
  |–   Zarządzanie relacjami z dostawcami                                         
  |–   Obsługa logistyki                                                          
  |–   Zarządzanie jakością                                                       
  |–   Gospodarka remontowa i Usługi serwisowe dla klienta                        
  |–   Usługi serwisowe dla klienta                                               
  |–   Produkcja                                                                  
  |   |
  |   |–   Dane podstawowe                                                            
  |   |   |
  |   |   |–   Specyfikacja materiałowa                                                   
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane sterujące dla specyfikacji materiałowych                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie parametrów modyfikacji                SIMG_CFMENUOLPSOS27       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wartości domyślnych                 SIMG_CFMENUOLPSOS28       
  |   |   |   |   |—–  Określanie trybu rozwinięcia                     DET_EXPL_MODE_DOCSTR      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane ogólne                                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Wykorzystanie specyfikacji materiałowej                                    
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wykorzystania SpM               SIMG_CFMENUOLPSOS20           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wartości domyślnych dla statusu SIMG_CFMENUOLPSOS21           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wartości domyślnej kopiow. dla sSIMG_CFMENUOLPSOS22           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie dozwolonych rodzajów materiału dla nSIMG_CFMENUOLPSOS24       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie statusu SpM                         SIMG_CFMENUOLPSOS23       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie laboratorium/biura projektowego     SIMG_CFMENUOLPSOS26       
  |   |   |   |   |—–  Konfiguracja wymogu danych historycznych dla SpM SIMG_CFMENUOLPSOS25       
  |   |   |   |   |—–  Zmiana typu komunikatu                           V_T160M_CS                
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane pozycji                                                               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów pozycji                       SIMG_CFMENUOLPSOS13       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów obiektów                      SIMG_CFMENUOLPSOS16       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie dozwolonych rodzajów materiału dla pSIMG_CFMENUOLPSOS14       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie formuł dla pozycji o zmiennych rozmiSIMG_CFMENUOLPSOS15       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wskaźników części zamiennych        SIMG_CFMENUOLPSOS11       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wskaźników materiału do dostarczeniaSIMG_CFMENUOLPSOS12       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie sterowania rozwinięciem             SIMG_CFMENUOLPSOS17       
  |   |   |   |   |–   Dane pozycji z sąsiednich obszarów roboczych                               
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie klucza rozdziału                SIMG_CFMENUOMP0OSPA           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie ważności dystrybucji            SIMG_CFMENUOLPSOVT6           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie istotności dla kalkulacji       SIMG_CFMENUOLPSOKK9           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Określenie alternatywy                                                     
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kolejności priorytetów dla wykorzystSIMG_CFMENUOLPSOS31       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie aplikacji                           SIMG_CFMENUOLPSOS30       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru alternatyw dla wielokrotnych SIMG_CFMENUOLPSOS32       
  |   |   |   |   |–   Określenie alternatywy w sąsiednich obszarach roboczych                    
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie określenia alternat. dla gospodaSIMG_CFMENUOLPSOS33           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie określenia alternatywy dla produSIMG_CFMENUOLPSOS35           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie określenia alternatywy dla MRP  SIMG_CFMENUOLPSOS38           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie określenia alternatywy dla kalkuSIMG_CFMENUOLPSOS34           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie określenia alternatywy dla SD   SIMG_CFMENUOLPSOS36           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie określenia alternatywy dla gosp.SIMG_CFMENUOLPSOS37           
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawianie wartości domyślnych specyficznych dla użytSIMG_CFMENUOLPSOS29   
  |   |   |   |—–  Wprowadzanie ustaw. domyśl. użytkownika dla zestawieńSIMG_CFMENUOLPSOS70   
  |   |   |   |–   Narzędzia (SpM)                                                            
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie profilu dla zestawień list          SIMG_CFMENUOLPSCLVL       
  |   |   |       |—–  Transfer danych Workbench: SpM materiału         SIMG_CFMENUOLPSSDT        
  |   |   |
  |   |   |–   Stanowisko robocze                                                         
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane ogólne                                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie rodzaju stanowiska roboczego          SIMG_CFMENUOLPSOP40       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru pola                         SIMG_CFMENUOLPSOPFA       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wykorzystania marszruty/planu       SIMG_CFMENUOLPSOP45       
  |   |   |   |   |–   Wartość standardowa                                                        
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawienie parametrów                        SIMG_CFMENUOLPSOP7B           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza wartości standardowej    SIMG_CFMENUOLPSOP19           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie osoby odpowiedzialnej               SIMG_CFMENUOLPSOP10       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie macierzy czasów transportu          SIMG_CFMENUOLPSOP30       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie podsystemów                         SIMG_CFMENUOLPSQSUB       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie domyślnego stanowiska roboczego     SIMG_CFMENUOLPSOP42       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane marszruty technologicznej                                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza sterującego                  SIMG_CFMENUOLPSOP00       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju przygotowania               SIMG_CFMENUOLPSOP20       
  |   |   |   |   |—–  Określanie kategorii wynagrodzenia               SIMG_CFMENUOLPSOP22       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie przydatności                        SIMG_CFMENUOLPSOP26       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju ustalania wartości standardoSIMG_CFMENUOLPSOP14       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Planowanie zdolności produkcyjnych                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju zdolności produkcyjnych     SIMG_CFMENUOLPSOP32       
  |   |   |   |   |—–  Określanie planisty zdolności produkcyjnych      SIMG_CFMENUOLPSOP34       
  |   |   |   |   |–   Dostępne zdolności produkcyjne                                             
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie programu zmian                  SIMG_CFMENUOLPSOP4A           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza siatki czasu             SIMG_CFMENUOLPSOP11           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wersji dostępnych zdolności prodSIMG_CFMENUOLPSOP37           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza stopnia wydajności           SIMG_CFMENUOLPSOP28       
  |   |   |   |   |–   Formuły stanowiska roboczego                                               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie parametrów formuł stanowiska robocSIMG_CFMENUOLPSOP17           
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie definicji formuł stanowiska roboczSIMG_CFMENUOLPSOP21           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Rozdział                                                                   
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie funkcji rozdziału               SIMG_CFMENUOLPSOPB3           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie strategii rozdziału             SIMG_CFMENUOLPSOPB4           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza rozdziału                SIMG_CFMENUOLPSOPB5           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Domyślne zdolności produkcyjne                   SIMG_CFMENUOLPSOP36       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Kalkulacja                                                                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza stopnia wydajności           SIMG_CFMENUOLPSOP35       
  |   |   |   |   |–   Formuły stanowiska roboczego                                               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie parametrów formuł stanowiska robocSIMG_CFMENUOLPSOP51           
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie definicji formuł stanowiska roboczSIMG_CFMENUOLPSOP54           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Przetwarzanie aternatywnych tekstów działań      SIMG_CFMENUOLPSOP09       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawienie kolejności ekranów dla stanowisk roboczychSIMG_CFMENUOLPSOP13   
  |   |   |   |—–  Definiowanie profilu grafiki                         SIMG_CFMENUOLPSOP39   
  |   |   |   |—–  Definiowanie kluczy wyszukiwania dla stanowiska robocSIMG_CFMENUOLPSOP41   
  |   |   |   |—–  Przejęcie danych Workbench: stanowisko robocze       SIMG_CFMENUOLPSSXDA   
  |   |   |
  |   |   |–   Etapy realizacji                                                           
  |   |   |–   Marszruta/Plan                                                             
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane sterowania                                                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dla stand. marszrutSIMG_CFMENUOLPSOP62       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dla zestawu operacjSIMG_CFMENUOLPSOP63       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dla taktowej marszrSIMG_CFMENUOLPSCANR       
  |   |   |   |   |—–  Definiow. zakresów numerów dla stand. taktowej maSIMG_CFMENUOLPSCANM       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie rodzajów listy zadań i ustawienie parSIMG_CFMENUOLPSOP8B       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie oznaczenia wart. stand. w przeglądacSIMG_CFMENUOLPSOP8A       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie długości linii dla opisu            SIMG_CFMENUOLPSOP04       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profili z wartościami domyślnymi    SIMG_CFMENUOLPSOP58       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru pola                         SIMG_CFMENUOLPSOP5A       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane ogólne                                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie przypisania rodzaju materiału       SIMG_CFMENUOLPSOP50       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie statusu marszruty technologicznej   SIMG_CFMENUOLPSOP46       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wykorzystania marszruty/planu       SIMG_CFMENUOLPSOP44       
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie grupy planistów                       SIMG_CFMENUOLPSOP48       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów przeglądu dla wglądu obiekSIMG_CFMENUOLPSUAPL       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów przeglądu dla list miejsc SIMG_OLPS_UBERSICHT       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane operacji                                                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza sterowania                   SIMG_CFMENUOLPSOP67       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie strategii redukcji                  SIMG_CFMENUOLPSOPJS       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju ustawienia i grupy przygotowSIMG_CFMENUOLPSOP18       
  |   |   |   |   |—–  Określanie kategorii wynagrodzenia               SIMG_CFMENUOLPSOP71       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie przydatności                        SIMG_CFMENUOLPSOP76       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju ustalania wartości standardoSIMG_CFMENUOLPSOP78       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie pól użytkownika                     SIMG_CFMENUOLPSOPEC       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów przeglądu dla harmonogramoSIMG_CFMENUOLPSOP4F       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie istotności dla kalkulacji           SIMG_CFMENUORKKOKK7       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wykorzystania dla (standard.) punktuSIMG_CFMENUOLPSOPL3       
  |   |   |   |   |—–  Definiow. grupy punktów wyzwalania dla stand. punSIMG_CFMENUOLPSOPL2       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Określenie marszruty/planu                                                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru przez użytkownika            SIMG_CFMENUOLPSOPEA       
  |   |   |   |   |—–  Wybór automatyczny                               SIMG_CFMENUOLPSOPEB       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Przypisanie środków pomocniczych produkcji                                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kluczy sterujących ŚPP              SIMG_CFMENUOLPSOP70       
  |   |   |   |   |–   Formuły                                                                    
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie parametrów formuły              SIMG_CFMENUOLPSOP52           
  |   |   |   |       |—–  Ustawianie definicji formuł                  SIMG_CFMENUOLPSOP55           
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Transfer danych Workbench: Marszruta technologiczna  SIMG_CFMENUOLPSSXDA   
  |   |   |   |—–  Definiowanie kluczy wyszukiw. dla marszrut technologiSIMG_CFMENUOLPSOP49   
  |   |   |   |—–  Archiwizacja: Tworzenie rozszerzenia dla kontroli wykSIMG_OLPS_CMOD_ARCH   
  |   |   |
  |   |   |–   Projektowanie linii                                                        
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Instrukcje robocze                                   VORLAGEN              
  |   |   |
  |   |   |–   Engineering Workbench                                                      
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Przetwarzanie obszarów roboczych                     SIMG_CFMENUOLPSOP77   
  |   |   |   |—–  Przetwarzanie układu dla wydruku za pomocą MS Word   VORLAGEN              
  |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru pola dla Engineering Workbench   SIMG_CFMENUOLPS       
  |   |   |
  |   |   |–   Zintegrowane projektowanie produktu i procesu (iPPE)                       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Połączenie z Collaboration Projects                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Określanie przeznaczenia RFC systemów powiązanychE_IPPE_CRPO_DEST          
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie rodzajów powiązań obiektów z cProjectE_IPPE_CRPO_TYPEASS iPPE  
  |   |   |   |   |—–  BAdI: Specyficzne dla klienta opcje powiązania obE_IPPE_BADI_CPRO_EXTE     
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Ustawienia ogólne                                                          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Określanie ogólnej konfiguracji iPPE             KPE_OPPE01                
  |   |   |   |   |–   Rozszerzony edytor zależności obiektowych                                  
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Aktywacja rozszerzonego edytora zależności obKPE_OMC_BASIC_PLM             
  |   |   |   |   |   |—–  Tworzenie schematu dla rozszerzonego edytora KPE_OMC_MCDEP_PD    ch        
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie schematu                         KPE_OMC_MDEP_PD               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Dokonywanie ustawień obiektu początkowego        CFMENUOLPSPPEHD_PD        
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie statusu                             KPE_VC_PPESTATUS_PD       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zarządzanie obiektami iPPE                                                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie ogólnych typów węzłów iPPE          CFMENUOLPSPPE02_PD        
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów wariantów iPPE                CFMENUOLPSPPE03_PD        
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów alternatyw iPPE               CFMENUOLPSPPE04_PD        
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie ogólnych typów relacji iPPE         CFMENUOLPSPPE05_PD        
  |   |   |   |   |—–  Tworzenie przypisań modelu                       OLPSCFMENUPPE06_PD        
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zarządzanie interfejsem iPPE                                               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Zarządzanie interfejsem filtra iPPE                                        
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie nazw zakładek dla filtra atrybutKPE_V_CFILTTABSTRIP           
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie pól atrybutów do zakładek        KPE_V_CFILTTABFIELD           
  |   |   |   |   |   |—–  Generowanie filtra wartości atryb.           KPE_OPPEGENFILT               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profili użytkownika iPPE            CFMENUOLPSPPE11_PD        
  |   |   |   |   |—–  Określenie raportów dla drzewa raportów          CFMENUOLPSPPE14_PD        
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakładek dla obszaru szczegółowego śCFMENUOLPSPPE12_PD        
  |   |   |   |   |—–  Ustawienia dla relacji w środowisku iPPE         KPE_OPPE_15_PD1           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zarządzanie strukturą produktu iPPE                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Instancje lokalizacji                                                      
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie instancji lokalizacji           KPE_CPPEINST                  
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Łączenie statusów zmiany z obiektem nadKPE_BADI_INST_ECM_SW          
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Wypełnianie pól specyficznych dla klienKPE_BADI_INST_BA_MAIy         
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Definiowanie dodatkowych pól           KPE_BADI_INST_ALV_GU          
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Zastosowanie własnej logiki podczas odcKPE_BADI_INST_READBOizacji    
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Wpływanie na odczyt danych dla kontroliKPE_BADI_INST_CONSCK          
  |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Powiadamianie o zmienionych instancjachKPE_BADI_INST_AFT_S           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie pozycji o zmiennych rozmiarach       KPE_V_CPPE_VSI_FORM       
  |   |   |   |   |—–  Dokonywanie ustawień zależnych od obiektu dla zarKPE_OPPESCMPV             
  |   |   |   |   |—–  Wyprowadzanie: Dokonanie aktywacji i ustawień    KPE_V_CPSTRUCT_EXTR       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Business Add-In dla zintegrowanej inżynierii produktu i procesu            
  |   |   |
  |   |   |–   Zintegrowane projektowanie produktu i procesu (iPPE)                       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zarządzanie obiektami iPPE                                                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zasobów produkcyjnych iPPE          KPE_OPPERES01             
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów relacji specyficznych dla liniKPE_V_CPRFLO              
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zarządzanie strukturą procesu iPPE                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju ustalania wartości domyślnycKPE_OPPEACT01             
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Interfejsy produktów partnera                                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Dołączanie produktów partnera dla analizy czasu dKPE_OPPE07                
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zarządzanie strukturą linii iPPE                                           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów punktów raportowania          KPE_V_CRPTYPE             
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Wprowadzanie ustawień dla kontroli spójności         DIMP_V_CCHKFUNC       
  |   |   |   |–   Business Add-In dla zintegrowanej inżynierii produktu i procesu            
  |   |   |
  |   |   |–   Profil planowania zgrubnego                                                
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiow. zakresu numerów dla profilu planowania zgruSIMG_OLPS_NUM_GROBPL  
  |   |   |
  |   |   |–   Środki pomocnicze produkcji                                                
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane ogólne                                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grupy uprawnień ŚPP                 SIMG_CFMENUOLPSOP73       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie statusu ŚPP                         SIMG_CFMENUOLPSOP80       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza wykorzystania marszruty/planuSIMG_CFMENUOLPSOP47       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza grupy ŚPP                    SIMG_CFMENUOLPSOP74       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów przeglądu list miejsc użycSIMG_OLPS_UBERSI_FHM      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Przypisanie środków pomocniczych produkcji                                 
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kluczy sterujących ŚPP              SIMG_CFMENUOLPSOP72       
  |   |   |   |   |–   Formuły                                                                    
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Ustawianie parametrów formuły                SIMG_CFMENUOLPSOP65           
  |   |   |   |       |—–  Ustawianie definicji formuł                  SIMG_CFMENUOLPSOP82           
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie klucza wyszukiwania ŚPP                 SIMG_CFMENUOLPSOP7A   
  |   |   |
  |   |   |–   CAP                                                                        
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane ogólne                                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie łańcuchów sortowania                SIMG_CFMENUOLPSOPE0       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju wartości                    SIMG_CFMENUOLPSOPE1       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie typu maszyn                         SIMG_CFMENUOLPSOPE2       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grupy planistów                     SIMG_CFMENUOLPSOPE3       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie sterowania przebiegiem              SIMG_CFMENUOLPSOPE4       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zaokrąglenie                                                               
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie rodzaju i reguły zaokrąglania       SIMG_CFMENUOLPSOPE6       
  |   |   |       |—–  Definiowanie klucza zaokrąglania i klucza narzutuSIMG_CFMENUOLPSOPE8       
  |   |   |
  |   |   |—–  Ustawianie uprawnień                                     SIMG_CMMENUOEDISU03 
  |   |
  |   |–   Planowanie produkcji i zgrubne planowanie sprzedaży (SOP)                  
  |   |   |
  |   |   |–   Dane podstawowe                                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Przypisanie przepisów kontrolnych do wskaźników                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowywanie grup kontroli dla kontroli dostępnoOLPA_VERFUG1              
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie reguł kontroli dla kontroli dostępnośOLPA_VERFUG2              
  |   |   |   |   |—–  Przypisanie elementów listy MRP do wskaźnika     OLPA_MC9V                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustawianie parametrów dla struktur infor. i wskaźnikóSIMG_CFMENUOLPAMC7F   
  |   |   |   |—–  Ustawianie zakładu planowania dla SOP                SIMG_CFMENUOLPAMC60   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla łączonych cech      SIMG_CFMENUOLPAMCNR   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla zdarzeń             SIMG_CFMENUOLPAMC38   
  |   |   |   |—–  Tworzenie cech dla pozostałych przypisań             SIMG_CFMENUOLPAOV7Z   
  |   |   |
  |   |   |–   Funkcje                                                                    
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie rozdziału wg udziałów odnośnie zakładu  SIMG_CFMENUOLPAMC7A   
  |   |   |   |–   Planowanie zasobów                                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów harmonogramowania        SIMG_CFMENUOLPAMC70       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru marszruty technologicznej    SIMG_CFMENUOLPAOPEB       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla zleceń SOP      SIMG_CFMENUOLPAMC97       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Prognoza                                                                   
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie profili prognozy                     SIMG_CFMENUOLPAMC96       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla parametrów prognSIMG_CFMENUOLPAMP90       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla wartości prognozSIMG_CFMENUOLPAMP91       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Przetwarzanie zbiorcze                                                     
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie działań                             SIMG_CFMENUOLPAACTI       
  |   |   |   |   |–   Kopiowanie wskaźnika między strukturami informacyjnymi                     
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie profilów kopiowania              SIMG_CFMENUOLPACOPY           
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie profilów przypisania wskaźników  SIMG_CFMENUOLPAKEYF           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie profilów transferu                   SIMG_CFMENUOLPATRAN       
  |   |   |   |   |—–  Transfer LIS / CO-PA                             COPA1                     
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Generowanie typu komunikatu                          SIMG_CFMENUOLPAALE    
  |   |   |
  |   |   |–   Narzędzia                                                                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracowanie rodzajów planowania                      SIMG_CFMENUOLPAMC8A   
  |   |   |   |—–  Definiowanie metod użytkownika                       SIMG_CFMENUOLPAMC8H   
  |   |   |   |—–  Ponowne ustawienie znacznika czasu generowania       OLPA_MC80             
  |   |   |   |—–  Ustawienie parametrów użytkownika                    SIMG_CFMENUOLPAMC79   
  |   |   |
  |   |   |–   Rozszerzenia funkcji                                                       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Wczytywanie danych zewnętrznych na tablicy planowaniaSIMG_CFMENUOLPAEXIT1  
  |   |   |   |—–  Definiowanie makra                                   SIMG_CFMENUOLPAEXIT2  
  |   |   |   |—–  Definiowanie kodów funkcji                           SIMG_CFMENUOLPAEXIT3  
  |   |   |   |—–  Tworzenie informacji nagłówków dla tabeli planowania SIMG_CFMENUOLPAEXIT4  
  |   |   |   |—–  Definiowanie dodatkowych kontroli uprawnień          OLPA_EXIT5            
  |   |   |   |—–  Przetwarzanie nagłówka Excel (eksportow. z tablicy plOLPA_EXIT6            
  |   |   |   |—–  Tworzenie możliwych wpisów (F4) dla cech zdef. przez OLPA_EXIT7            
  |   |   |
  |   |   |–   Business-Add-Ins                                                           
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ponowne przetwarzanie błędów prognozy i komunikatów wSMOD_MPRO0004         
  |   |   |
  |   |   |–   Zarządzanie uprawnieniami                                                  
  |   |       |
  |   |       |—–  Planowanie sprzedaży                                 SIMG_CFMENUOLPAOMI6   
  |   |       |—–  Definiowanie profili                                 SIMG_CFMENUOLPAOMDM   
  |   |
  |   |–   Planowanie dystrybucji (DRP)                                               
  |   |   |
  |   |   |–   Ustawienia podstawowe                                                      
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Parametry DRP                                        DRP1                  
  |   |   |   |—–  Mapy                                                 DRP2                  
  |   |   |   |—–  Rodzaje węzłów teksty                                DRP3                  
  |   |   |   |—–  Przyporządkowanie typu węzła-opracowywanie zakładu   DRP4                  
  |   |   |
  |   |   |—–  Distribution Requirements Planning                                         
  |   |   |–   Rozmieszczenie                                                             
  |   |       |
  |   |       |—–  Tekst węzłowy nie został znaleziony                  DRP_VERFUG1           
  |   |       |—–  Przypisanie elementów listy MRP do wskaźnika         DRP_MC9V              
  |   |       |—–  Parametry plan. struktury informacyjne               DRP6                  
  |   |
  |   |–   Planowanie produkcji                                                       
  |   |   |
  |   |   |–   Planowanie popytu                                                          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Planow. zapotrz. niezależne                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla plan. zapotrzeb.SIMG_CFMENUOMP0OMID       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie zakresu numerów dla numeru plan. zapoOMP0_OMIE                 
  |   |   |   |   |–   Rodzaje zapotrzebowań/klasy zapotrzebowań                                  
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów zapotrz. i przypisanie SIMG_CFMENUOMP0OMP1           
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie klas zapotrzebowania             OMP0_OMPO                     
  |   |   |   |   |   |—–  Kontrola planowania/zużycia klas zapotrzebowaSIMG_CFMENUOMP0OMPC           
  |   |   |   |   |   |—–  Wyprowadzanie komunikatu dla nieaktualnych roSIMG_CFMENUOMP0OMPJ           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Strategia planowania                                                       
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiow. strategii                          SIMG_CFMENUOMP0OPPS           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie grupy strategii                 SIMG_CFMENUOMP0OPPT           
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie grupy strategii do grupy MRP     SIMG_CFMENUOMP0OPPU           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie numerów wersji                      SIMG_CFMENUOMP0OMP2       
  |   |   |   |   |–   Automatyczny podział                                                       
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Funkcja dystrybucji dla podziału automatycznego                            
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie funkcji dystrybucji         SIMG_CFMENUOMP0OPB2               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie strategii rozdziału         SIMG_CFMENUOMP0OSPA               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rozdziału okresu dla automatycznSIMG_CFMENUOMP0OMPH           
  |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie podziału okresu dla grupy MRP    SIMG_CFMENUOMP0OMPS           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie przydziału wersji i rozdziału okresuSIMG_CFMENUOMP0OMPA       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie trybu zużycia i horyzontu dopasowaniaSIMG_CFMENUOMP0OMPG       
  |   |   |   |   |—–  Def. horyzontu ustal. planu dla tworzenia zapotrzSIMG_CFMENUOMP0OMP9       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie przedziału reorganizacji            SIMG_CFMENUOMP0OMP8       
  |   |   |   |   |—–  Wskazówki organizacyjne: reorganizacja zapotrz. n                          
  |   |   |   |   |–   Wartości domyślne i ustawienia wstępne                                     
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie ustawień historii dla klasy zapoSIMG_CFMENUOMP0OMP4           
  |   |   |   |       |—–  Definiow. wartości domyśl. dla rodz. zużycia SIMG_CFMENUOMP0OMP6           
  |   |   |   |       |—–  Przypisanie wartości domyśln. i ustawień wst.SIMG_CFMENUOMP0OMPD           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie wewnętrznego nadawania numerów kOMP0_OMPP                     
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Planowanie popytu                                    SIMG_CFMENUOMP0OMI6   
  |   |   |   |–   Narzędzia                                                                  
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Transfer danych Workbench: Planowane zapotrzebowaOMP0_DATTRANS_SXDA        
  |   |   |
  |   |   |–   Główny harmonogram produkcji (MPS)                                         
  |   |       |
  |   |       |–   Dane podstawowe                                                            
  |   |       |   |
  |   |       |   |—–  Definiowanie kontrolerów MRP                     SIMG_CFMENUOLMDOMD0       
  |   |       |   |—–  Sprawdzanie rodzajów MRP                         SIMG_CFMENUOPP1OMDQ       
  |   |       |   |—–  Definiowanie horyzontu ustal. planu i horyzontu RSIMG_CFMENUOPP1OPPD       
  |   |       |
  |   |       |–   Zestawienie                                                                
  |   |       |   |
  |   |       |   |—–  Definiowanie elementów agreg.                    SIMG_CFMENUOPP2OPPK       
  |   |       |   |—–  Definiowanie profili zestawień                   SIMG_CFMENUOPP2OPPM       
  |   |       |   |—–  Definiowanie układu                              SIMG_CFMENUOPP2OPPN       
  |   |       |
  |   |       |–   Zarządzanie uprawnieniami                                                  
  |   |           |
  |   |           |—–  Główny harmonogram produkcji (MPS)               SIMG_CMMENUOEDISU03       
  |   |           |—–  Definiowanie profili                             PPPI_PO_122               
  |   |
  |   |–   Planowanie zdolności produkcyjnych                                         
  |   |   |
  |   |   |–   Dane podstawowe                                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie jednostek czasu                         SIMG_CFMENUOLPKOPCF   
  |   |   |   |–   Dane zdolności prod.                                                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju zdolności produkcyjnych     SIMG_CFMENUOLPKOPCD       
  |   |   |   |   |—–  Ustawienie planisty zdolności produkcyjnych      SIMG_CFMENUOLPKOPCE       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane stanowiska roboczego                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Wartość standardowa                                                        
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawienie parametrów                        SIMG_CFMENUOLPKOP7B           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza wartości standardowej    SIMG_CFMENUOLPKOPCM           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie macierzy czasów transportu          SIMG_CFMENUOLPKOPCN       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane marszruty technologicznej                                             
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie macierzy przygotow.                 SIMG_CFMENUOLPKOPDA       
  |   |   |       |—–  Definiowanie klucza sterowania                   SIMG_CFMENUOLPKOPCG       
  |   |   |       |—–  Definiowanie parametrów ustawienia               SIMG_CFMENUOLPKOPCI       
  |   |   |
  |   |   |–   Operacje                                                                   
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dostępne zdolności produkcyjne                                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie programów zmian                     SIMG_CFMENUOLPKOP4A       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza stopnia wydajności           SIMG_CFMENUOLPKOPDU       
  |   |   |   |   |–   Formuły                                                                    
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie parametrów formuły              SIMG_CFMENUOLPKOPCR           
  |   |   |   |       |—–  Ustawienie definicji formuły                 SIMG_CFMENUOLPKOPCS           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Harmonogramowanie                                                          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju harmonogramowania           SIMG_CFMENUOLPKOPJN       
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie grupy sterowania produkcji            SIMG_CFMENUOLPKOPCH       
  |   |   |   |   |–   Wybór marszruty/planu                                                      
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru przez użytkownika        SIMG_CFMENUOLPKOPJE           
  |   |   |   |   |   |—–  Wybór automatyczny                           SIMG_CFMENUOLPKOPJF           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów harmonogramowania dla zleSIMG_CFMENUOLPKOPU3       
  |   |   |   |   |—–  Definiowania parametrów harmonogramowania dla sieSIMG_CFMENUOLPKOPU6       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów harmonogramowania dla zleSIMG_CFMENUOLPKOPU5       
  |   |   |   |   |—–  Definiow. parametrów harmon. dla planow. produkcjSIMG_CFMENUOLPKOPU4       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów harmonogram. dla zleceń rSIMG_CFMENUOLPKOPU7       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów harmonogramowania dla zleSIMG_CFMENUOLPKOPUZ       
  |   |   |   |   |–   Strategie redukcji                                                         
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie strategii redukcji dla zleceń plSIMG_CFMENUOLPKOPJS           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie strategii redukcji dla sieci/zleSIMG_CFMENUOLPKOPUL           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zapotrzebowanie na zdolności produkcyjne                                   
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Formuły                                                                    
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie parametrów formuły              SIMG_CFMENUOLPKOPCX           
  |   |   |       |   |—–  Ustawianie definicji formuł                  SIMG_CFMENUOLPKOPCY           
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Rozdział                                                                   
  |   |   |           |
  |   |   |           |—–  Definiowanie funkcji rozdziału               SIMG_CFMENUOLPKOPB3           
  |   |   |           |—–  Definiowanie strategii rozdziału             SIMG_CFMENUOLPSOPB4           
  |   |   |           |—–  Definiowanie klucza rozdziału                SIMG_CFMENUOLPKOPB5           
  |   |   |
  |   |   |–   Zestawienie                                                                
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zestaw wyboru                                                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zmiennych                           SIMG_CFMENUOLPKAWSW       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zestawów                            SIMG_CFMENUOLPKAWSS       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Profile                                                                    
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profili wyboru                      SIMG_CFMENUOLPKOPA2       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profili ustawień                    SIMG_CFMENUOLPKOPA3       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profili listy                       SIMG_CFMENUOLPKOPA4       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profili grafiki                     SIMG_CFMENUOLPKOPA5       
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie profili ogólnych                       SIMG_CFMENUOLPKOPA6       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Wybór                                                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profili wyboru                      SIMG_CFMENUOLPKOPA9       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kombinacji wyboru                   SIMG_CFMENUOLPKOPA0       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Listy                                                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów listy dla listy szczeg. zdSIMG_CFMENUOLPKOPDT       
  |   |   |   |   |–   Przegląd zmiennych                                                         
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie kolumn                          SIMG_CFMENUOLPKOPA8           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie wariantów list dla przeglądu zmiSIMG_CFMENUOLPKOPB1           
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie maksymalnej liczby danych               SIMG_CFMENUOLPKOPC5   
  |   |   |
  |   |   |–   Wyrównanie zdolności prod. i rozszerzone zestawienie                       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie profilu sterującego                     SIMG_CFMENUOLPKOPDE   
  |   |   |   |—–  Definiowanie profilu wyboru                          SIMG_CFMENUOLPKOPD1   
  |   |   |   |—–  Definiowanie profilu czasu                           SIMG_CFMENUOLPKOPD2   
  |   |   |   |—–  Definiowanie profilu zestawienia                     SIMG_CFMENUOLPKOPD3   
  |   |   |   |–   Strategia                                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza formatu-sekwencji            SIMG_CFMENU2OLPKCY39      
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profilu strategii                   SIMG_CFMENUOLPKOPDB       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie profilu okresu                          SIMG_CFMENUOLPKOPD4   
  |   |   |   |–   Tabelaryczna tablica planowania                                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Układ                                                                      
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza formatu                  SIMG_CFMENUOLPKCY38           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie kluczy sortowania i formatu     SIMG_CFMENUOLPKCY39           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie kluczy sortowania               SIMG_CFMENUOLPKCY40           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie układu                          SIMG_CFMENUOLPKOPDJ           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profilu tablicy planowania (forma taSIMG_CFMENUOLPKOPDQ       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Graficzna tablica planowania                                               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza formatu                      SIMG_CFMENUOLPKCY38       
  |   |   |   |   |–   Wiersze tabeli                                                             
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie kluczy sortowania i formatu     SIMG_CFMENUOLPKCY39           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie kluczy sortowania               SIMG_CFMENUOLPKCY40           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie układu                              SIMG_CFMENUOLPKOPDJ       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profilu dla graficznej tablicy planoSIMG_CFMENUOLPKOPG0       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Listy                                                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie ogólnego profilu listy szczegółowej SIMG_CFMENUOLPKOPDL       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów list przeglądów standardowSIMG_CMMENUOLPKOPDK       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów listy dla listy szczeg. zdSIMG_CMMENUOLPKOPDM       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profilu listy                       SIMG_CFMENUOLPKOPDH       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie profilu ogólnego                        SIMG_CFMENUOLPKOPD0   
  |   |   |   |–   Ustawienia techniczne                                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Wybór                                                                      
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie schematu wyboru                 SIMG_CFMENUOLPKCO44           
  |   |   |   |   |   |–   Zestaw wyboru                                                              
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie zmiennych                   SIMG_CFMENUOLPKCEV                
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie zestawów                    SIMG_CFMENUOLPKCES                
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie grupowania                      SIMG_CFMENUOLPKOPDF           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Graficzna tablica planowania                                               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Atrybuty typu obiektu graficznego                                          
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie typu obiektu graficznego    SIMG_CFMENUOLPKGRAF               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru typu obiektu graficznSIMG_CFMENUOLPKOPG5               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Atrybuty krzywej                                                           
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie prezentacji osi             SIMG_CFMENUOLPKOPC1               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru prezentacji osi      SIMG_CFMENUOLPKOPC0               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie prezentacji krzywych        SIMG_CFMENUOLPKOPC3               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru prezentacji krzywych SIMG_CFMENUOLPKOPC2               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie skali dla osi czasu             SIMG_CFMENUOLPKOPG3           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie kolejności wykresów             SIMG_CFMENUOLPKOPG1           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie profilu skali czasu             SIMG_CFMENUOLPKOPG4           
  |   |   |   |   |   |–   Atrybuty linii                                                             
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie układu linii                SIMG_CFMENUOLPKOPG2               
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru układu linii         SIMG_CFMENUOLPKOPG7               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Grafika                                                                    
  |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie koloru                      SIMG_CFMENUOLPKCNG3               
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie formy                       SIMG_CFMENUOLPKBCG1               
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie pola                        SIMG_CFMENUOLPKCNG8               
  |   |   |   |   |       |—–  Przypisanie kolorów                      SIMG_CFMENUOLPKBCG5               
  |   |   |   |   |       |—–  Przypisanie form                         SIMG_CFMENUOLPKBCG3               
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie profilu opcji               SIMG_CFMENUOLPKBCG4               
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie wykresu                     SIMG_CFMENUOLPKBCG9               
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie elementu graficznego        SIMG_CFMENUOLPKBCG8               
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie profilu grafiki             SIMG_CFMENUOLPKBCG2               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Użyteczne wskazówki                                                        
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Zmiana obszaru wyświetlania                                                
  |   |   |   |       |—–  Kolor obiektów graficznych                                                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Rozszerzenia dla wyrównania zdolności produkcyjnych                        
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Zmiana danych operacji                           SIMG_CMMENUOLPKVORG       
  |   |   |       |—–  Definiowanie kolejności planowania dla operacji  SIMG_CMMENUOLPKSEQUE      
  |   |   |       |—–  Wyświetl. danych użytkownika w części tabelar. taSIMG_CMMENUOLPKTABLE      
  |   |   |       |—–  Ustalanie obszarów planow. na graficznej tablicy SIMG_CMMENUOLPKFIXI       
  |   |   |       |—–  Zmiana tekstów do obiektów graficznych i linii stSIMG_CMMENUOLPKINFO       
  |   |   |       |—–  Zmiana listy wyboru dla pola klucza formatu      SIMG_CMMENUOLPKFELDR      
  |   |   |       |—–  Przypisanie nowych wartości do pól klucza formatuSIMG_CMMENUOLPKSORTI      
  |   |   |
  |   |   |—–  Definiowanie uprawnień                                   SIMG_CFMENUOLPKOPCC 
  |   |
  |   |–   Planowanie potrzeb materiałowych (MRP)                                     
  |   |   |
  |   |   |–   Parametry zakładu                                                          
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Przeprowadzenie całkowitego opracowania parametrów zaSIMG_CFMENUOPP1OPPQ   
  |   |   |
  |   |   |–   Grupy MRP                                                                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Przeprowadzenie całkowitego opracowania grup MRP     SIMG_CFMENUOPP1OPPR   
  |   |   |   |—–  Definiowanie grupy MRP dla rodzaju materiału         SIMG_CFMENUOPP1OMIG   
  |   |   |
  |   |   |–   Zakresy numerów                                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dla przebiegu planowaniSIMG_CFMENUOPP1OMI2   
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dla przetwarzania ręcznSIMG_CFMENUOPP1OMI3   
  |   |   |
  |   |   |–   Dane podstawowe                                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie kontrolerów MRP                         SIMG_CFMENUOLMDOMD0   
  |   |   |   |—–  Definiowanie kontrolerów MRP brakujących materiałów  SIMG_CFMENUOPP1OMII   
  |   |   |   |—–  Sprawdzanie rodzajów MRP                             SIMG_CFMENUOPP1OMDQ   
  |   |   |   |—–  Definiowanie specjalnego rodzaju nabywania           SIMG_CFMENUOLMDOMD9   
  |   |   |   |—–  Opracowanie kalendarza planowania                    SIMG_CFMENUOPP1SP     
  |   |   |   |–   Obszary MRP                                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Aktywacja MRP dla obszarów MRP                   SIMG_CFMENUOPP1OM01       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie obszarów MRP                        SIMG_CFMENUOPP1OMIZ       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie danych grupowych                                               
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Zakład referencyjny dla dostępu do centralnych danychSIMG_CFMENUOPP1OMIP   
  |   |   |   |–   Parametry planowania wstępnego                                             
  |   |   |       |
  |   |   |       |–   Strategia planowania                                                       
  |   |   |       |   |
  |   |   |       |   |—–  Definiow. strategii                          SIMG_CFMENUOPP1OPPS           
  |   |   |       |   |—–  Definiowanie grupy strategii                 SIMG_CFMENUOPP1OPPT           
  |   |   |       |   |—–  Przypisanie grupy MRP do grupy strategii     SIMG_CFMENUOPP1OPPU           
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie trybu zużycia i horyzontu dopasowaniSIMG_CFMENUOPP1OMPG       
  |   |   |
  |   |   |–   Planowanie                                                                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu planowania dla planowania ogólneSIMG_CFMENUOPP1OM0E   
  |   |   |   |—–  Ustalenie wskaźnika tworzenia                        SIMG_CFMENUOPP1OMDZ   
  |   |   |   |–   Obliczanie MRP                                                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustalenie przedziału planowania                  SIMG_CFMENUOPP1OMDX       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie horyzontu ustal. planu i horyzontu RSIMG_CFMENUOPP1OPPD       
  |   |   |   |   |–   Zapasy                                                                     
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie dostępności zapasu bezpieczeństwSIMG_CFMENUOPP1OMI1           
  |   |   |   |   |   |—–  Def. dostępności zapasu przesunięcia/zablok./SIMG_CFMENUOPP1OPPI           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie sprawdzenia ponownego opracow. harmoSIMG_CFMENUOPP1OMDW       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie przetwarzania błędów w przebiegu plaSIMG_CFMENUOPP1OMDY       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profilu zakresu pokrycia (dyn. zapasSIMG_CFMENUOPP1OMIA       
  |   |   |   |   |—–  Profil okresu dla zapotrz. pierw./defin. rzecz. zSIMG_CFMENUOPP1OM0D       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Obliczanie wielkości partii                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Sprawdzanie procedury określania wielkości partiiSIMG_CFMENUOPP1OMI4       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie profilu zaokrąglania                 W_DF_EK_0110              
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Parametry opracowania harmonogramu i zdolności produkcyjnych               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rezerw czasu (klucz horyzontu)      SIMG_CFMENUOPP1OMDC       
  |   |   |   |   |—–  Parametry dla określenia bazowego terminu        SIMG_CFMENUOPP1OMIT       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów harmonogramowania dla zleSIMG_CFMENUOLPKOPU5       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Propozycje nabycia                                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie nabycia zewnętrznego                SIMG_CFMENUOPP1OMDT       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie numerów pozycji                     SIMG_CFMENUOPP1OMI5       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Rozwinięcie specyfikacji materiałowej                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie sterowania rozwinięciem specyfikacjiSIMG_CFMENUOPP1OMIW       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru SpM                          SIMG_CFMENUOPP1OPPA       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Aktywowanie statystyki czasu wykonania               SIMG_CFMENUOPP1OMDR   
  |   |   |   |–   Nabycie bezpośrednie                                                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustawienia dla nabycia bezpośredniego            SIMG_CFMENUOPP1OPPB       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie partnera pocztowego dla nabycia bezpoSIMG_CFMENUOPP1CMD        
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Produkcja bezpośrednia                                                     
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie partnera pocztowego dla produkcji bezSIMG_CFMENUOPP1MP1        
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie maksymalnego przedziału MRP             SIMG_CFMENUOPP1OMIM   
  |   |   |   |—–  Wskaźnik: ustalanie tylko przes. linii harmon. umowy SIMG_CFMENUOPP1OMIN   
  |   |   |   |—–  Definiowanie czasu rozpoczęcia sporadycznych zadań w SIMG_CFMENUOPP1OMIB   
  |   |   |   |—–  Definiowanie MRP składu dla zakładu                  SIMG_CFMENUOPP1OMIR   
  |   |   |   |—–  Aktywacja zapotrzeb. złożonego dla plan. pojed. projeSIMG_CFMENUOPP1OM0C   
  |   |   |   |—–  USER-EXIT: Wybór materiału dla planowania            SIMG_CFMENUOPP1OMIX   
  |   |   |
  |   |   |–   Propozycje nabycia                                                         
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zlecenia planowane                                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profilu zlecenia                    SIMG_CFMENUOPP1OMDD       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie sprawdzania dostępności dla składnikSIMG_CFMENUOPP1OPPJ       
  |   |   |   |   |—–  Przeprowadzenie zbiorczej kontroli dyspozycji    SIMG_CFMENUOPP1OPVP       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie układu dla listy składników         SIMG_CFMENUOPP3OPP5       
  |   |   |   |   |—–  Def. miejsca skład. i OZP dla rozwinięcia specyfiSIMG_CFMENUOPP3OSPK       
  |   |   |   |   |–   Czynność dla zlecenia planowanego                                          
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie kodów czynności                 SIMG_CFMENUOPP1OMIU           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie sterowania czynnością           SIMG_CFMENUOPP1OMIV           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zmiana propozycji nabycia                                                  
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie rodz.zlec. dla przekształc.w zlec.prSIMG_CFMENUOPP1OPPE       
  |   |   |       |—–  Definiowanie przekszt. zleceń plan. w zgłoszenia SIMG_CFMENUOPP1OMDV       
  |   |   |       |—–  Definiowanie konwersji zgłoszenia zapot. na zamówSIMG_CFMENUOPP1OPPH       
  |   |   |
  |   |   |–   Zestawienie                                                                
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Konfigurowanie listy MRP/zapotrzebowań/zapasów                             
  |   |   |   |—–  Wyświetlanie grupowania materiałów                   MRP_GROUPINGS         
  |   |   |   |–   Komunikaty wyjątku                                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie i grupowanie komunikatów wyjątku    SIMG_CFMENUOPP1OMD3       
  |   |   |   |   |—–  Sprawdzanie tekstów grup wyjątków                SIMG_CFMENUOPP1OM0L       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Sprawdzanie tekstów dla elementów MRP                SIMG_CFMENUOPP1OMD5   
  |   |   |   |–   Sumy okresowe                                                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie pojed. podziałów okresu dla sum okreSIMG_CFMENUOPP1OMDA       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyświetlania okresów dla sum okresówSIMG_CFMENUOLMDOPPC       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Rozdział ilości                                                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie funkcji dystrybucji                  SIMG_CFMENUOPP1OPB3       
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie klucza rozdziału                       SIMG_CFMENUOPP1OSPA       
  |   |   |   |   |—–  BAdI: Dostosowanie terminów rozpoczęcia i zakończBADI_MD_ADAPT_DISTRI      
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Defin. elementów przyjęcia dla zakresu pokrycia przyjSIMG_CFMENUOLMDOMIL   
  |   |   |   |—–  Definiowanie profilu analizy dla danych zakresu pokrySIMG_CFMENUOPP1_OM0O  
  |   |   |   |—–  Definiowanie kolejności ekranów „nagłówka szczegółoweSIMG_CFMENUOLMDOMIO   
  |   |   |   |—–  Definiowanie profili nawigacji                       SIMG_CFMENUOPP1OM0K   
  |   |   |   |–   Filtr                                                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie reguł wczytywania                   SIMG_CFMENUOPP1OM0I       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie filtra wyświetlania                 SIMG_CFMENUOPP1OM0J       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Exit klienta: Programowanie dodatkowych kolumn                             
  |   |   |   |—–  Raporty, moduł funkcyjny: Programowanie specyficznych                      
  |   |   |   |—–  Definiowanie wglądów MRP                             SIMG_CFMENUOPP1MRP    
  |   |   |   |—–  Definiowanie profili dla raportu zlecenia            SIMG_CFMENUOPP_MD4C   
  |   |   |   |—–  Aktywowanie workflow dla maila do kontrolera MRP     SIMG_CFMENUOPP1WFLOW  
  |   |   |   |—–  Definiowanie trybu ekstrakcji                        SIMG_CFMENUOPP1OM0P   
  |   |   |
  |   |   |–   Prognoza                                                                   
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Przypisanie wag dla wagowych ruchomych wartości średnSIMG_CFMENUOLMDOMD2   
  |   |   |   |—–  Definiowanie rozdziału prognozowanych zapotrzebowań dSIMG_CFMENUOPP1OMDG   
  |   |   |   |—–  Przypisanie błędów prognozy do klas błędów           SIMG_CFMENUOPP1OMDK   
  |   |   |
  |   |   |–   Zarządzanie uprawnieniami                                                  
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Planowanie potrzeb materiałowych (MRP)               SIMG_CMMENUOEDISU03   
  |   |   |   |—–  Definiowanie profili                                 PPPI_PO_122           
  |   |   |
  |   |   |–   Zapis pliku planowania                                                     
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Aktywowanie MRP i ustawianie pliku planowania        SIMG_CFMENUOPP1OMDU   
  |   |   |   |—–  Definiowanie wpisów pliku planowania dla ruchów materSIMG_CFMENUOPP1OMIY   
  |   |   |   |—–  Konwersja zawartości pliku planowania dla obszarów MRSIMG_CFMENUOPP1OM0F   
  |   |   |
  |   |   |—–  Definiowanie przetwarzania równoległego w MRP            SIMG_CFMENUOPP1OMIQ 
  |   |   |–   Sprawdzanie ustawień wydajności                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Sprawdzanie trybu pamięci listy MRP                  SIMG_CFMENUOPP1OM0A   
  |   |   |   |—–  Sprawdzanie buforowania specyfikacji materiałowych   CFMENUOPP1SBUF        
  |   |   |
  |   |   |—–  Business Add-Ins dla MRP                                                     
  |   |
  |   |–   Sterowanie produkcją                                                       
  |   |   |
  |   |   |–   Dane podstawowe                                                            
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zlecenie                                                                   
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów zlecenia                   SIMG_CFMENUOLPFOPJ4       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów zależnych od rodzaju zlecSIMG_CFMENUOLPF399X       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie dodatkowych ustawień dla zleceń prodSIMG_V_MILL_T399X         
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie schematu statusu                    SIMG_CFMENUOLPFBS02       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie schematu wyboru                     SIMG_CFMENUOLPFCO44       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dla zleceń         SIMG_CFMENUOLPFOPJH       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dla potwierdzeń    SIMG_CFMENUOLPFCO80       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dla rezerwacji     SIMG_CFMENUOLPFCO83       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dla operacji       SIMG_CFMENUOLPFCO81       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów num. dla zapotrzebowań zdolSIMG_CFMENUOLPFCO84       
  |   |   |   |   |—–  Wykonywanie ustawień dla wyszukiwania pełnoteksto                          
  |   |   |   |   |–   Business Add-Ins (BAdIs) dla podziału zlecenia                             
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Rozszerzenia specyficzne dla klienta (wartoścBADI_MAN_ORDER_SPLIT          
  |   |   |   |   |   |—–  Wycena przyjęcia materiałów produktu ubocznegBADI_ORDER_SPLIT_VALlecenia   
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Zarządzanie profilem wyboru dla łączenia         SIMGMPW_MILL_OC_1         
  |   |   |   |   |–   Szybkie wprowadzanie cech w zleceniu produkcyjnym                          
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie grupy transakcji do wyświetlaniaISMP/SAPMP/V_VBMUEH           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyświetlania cech dla ekranu przISMP/SAPMP/SD_MUEBS           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profili do wyboru wg cech           SIMGMPWMM_OMILL_MMCL      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Dane marszruty technologicznej                                             
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza sterującego                  SIMG_CFMENUOLPFOPJ8       
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie                                       SIMG_CFMENUOLPFOPJA       
  |   |   |   |   |—–  Określanie kategorii wynagrodzenia               SIMG_CFMENUOLPFOPJC       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie przydatności                        SIMG_CFMENUOLPFOP76       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie pól użytkownika                     SIMG_CFMENUOLPFOPEC       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Specyfikacja materiałowa                                                   
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów pozycji                       SIMG_CFMENUOLPFOPJD       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie formuł dla pozycji o zmiennych rozmiSIMG_CFMENUOLPFOS15       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Środki pomocnicze produkcji                                                
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie klucza sterowania środków pomocniczych SIMG_CFMENUOLPFOPKJ       
  |   |   |   |   |–   Formuły                                                                    
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie parametrów formuły                SIMG_CFMENUOLPFOPKL           
  |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie definicji formuł                  SIMG_CFMENUOLPFOPKM           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Zezwolenie na powiązanie ŚPP ze stanowiskiem robo/SAPMP/PP_FHM_WC          
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Punkt wyzwalania                                                           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wykorzystania dla (standard.) punktuSIMG_CFMENUOLPFOPL3       
  |   |   |   |   |—–  Definiow. grupy punktów wyzwalania dla stand. punSIMG_CFMENUOLPFOPL2       
  |   |   |   |   |—–  Workflow dla punktów wyzwalania w zleceniu produkSIMG_CMMENUOLPFWF01       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie profilu sterowania produkcją            SIMG_CFMENUOLPFOPKP   
  |   |   |   |—–  Definiowanie planisty produkcji                      SIMG_CFMENUOLPFOPJ9   
  |   |   |   |—–  Definiowanie klucza wyszukiwania                     SIMG_CFMENUOLPFOPKZ   
  |   |   |
  |   |   |–   Operacje                                                                   
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Wybór marszruty/planu                                                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru przez użytkownika            SIMG_CFMENUOLPFOPJE       
  |   |   |   |   |—–  Wybór automatyczny                               SIMG_CFMENUOLPFOPJF       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wartości domyślnych                 SIMG_CFMENUOLPFOPJG       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Wybór specyfikacji materiałowej                                            
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie priorytetu dla użycia specyfikacji mSIMG_CFMENUOLPFOPJI       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie aplikacji                           SIMG_CFMENUOLPFOPJM       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie alternatywnego wyboru wielokrotnej SSIMG_CFMENUOLPFOS32       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie określenia alternatywy dla produkcjiSIMG_CFMENUOLPFOS35       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Kontrola dostępności                                                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grupy kontrolnej                    SIMG_CFMENUOLPFOVZ2       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie reguły kontroli                     SIMG_CFMENUOLPFOPJL       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresu kontroli                    SIMG_CFMENUOLPFOPJJ       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie sterowania kontrolą                 SIMG_CFMENUOLPFOPJK       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie reguły kontrolnej dla przetw. zleceńSIMG_CFMENUOLPFOMIH       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Ustalanie zapasów i partii w ruchach materiałów      SIMG_CFMENUOLPFOPJ2   
  |   |   |   |–   Harmonogramowanie                                                          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów harmonogramowania dla zleSIMG_CFMENUOLPKOPU3       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju harmonogramowania           SIMG_CFMENUOLPFOPJN       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie jednostek czasu                     SIMG_CFMENUOLPFOPJO       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów formuł                   SIMG_CFMENUOLPFOP7B       
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie definicji formuł                      SIMG_CFMENUOLPFOPK3       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza wartości standardowej        SIMG_CFMENUOLPFOPJQ       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza stopnia wydajności           SIMG_CFMENUOLPFOPJY       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza horyzontu                    SIMG_CFMENUOLPFOPJZ       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie macierzy czasów transportu          SIMG_CFMENUOLPFOPJR       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie strategii redukcji                  SIMG_CFMENUOLPFOPJS       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Planowanie zdolności produkcyjnych                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju zdolności produkcyjnych     SIMG_CFMENUOLPFOPJV       
  |   |   |   |   |—–  Określanie planisty zdolności produkcyjnych      SIMG_CFMENUOLPFOPJW       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie programu zmian                      SIMG_CFMENUOLPFOP4A       
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie parametrów formuły                    SIMG_CFMENUOLPFOPK2       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Zarządzanie zmianami dla zleceń produkcyjnych (OCM)                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profili zmian całkowitych           SIMG_CFMENUOLPFOPL9       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie profili zmian                       SIMG_CFMENUOLPFOPL7       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Potwierdzenie                                                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie parametrów potwierdzenia               SIMG_CFMENUOLPFOPK4N      
  |   |   |   |   |—–  Parametry potwierdzenia wprowadzanie zbiorcze/szySIMG_CFMENUOLPFOPKI       
  |   |   |   |   |–   Wprowadzanie pojed. ekranu                                                 
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wprowadzania poj. ekranu        SIMG_CFMENUOLPFOPK0           
  |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie tekstów w zależności od języka   SIMGCFMENUOLPFOPK0U           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie czasu wykonania procesów potwierdzenSIMG_CFMENUOLPFOPKC       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju przetwarzania równoległego pSIMG_CFMENUOLPFOPKB a     
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie przyczyn odchyleń                   SIMG_CFMENUOLPFOPK5       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru pól dla potwierdzenia        SIMG_CFMENUOLPFCO86       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie układu listy                        SIMG_CFMENUOLPFOPK6       
  |   |   |   |   |–   Transfer danych GDZ                                                        
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów komunikacji          SIMG_CFMENUOLPFCI41           
  |   |   |   |   |   |—–  Planowanie zadań w tle dla KK2               SIMG_CFMENUOLPFHJOB           
  |   |   |   |   |   |—–  Planowanie zadań w tle dla PP-PDC            SIMG_CFMENUOLPFHJOBN          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Szybkie wprowadzanie cech w potwierdzeniu                                  
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie grupy transakcji do wyświetlaniaISMP/SAPMP/V_VBMUEH           
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wyświetlania cech dla ekranu przISMP/SAPMP/SD_MUEBS           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie parametrów potwierdzenia w łączeniu  MPWPP_MILL_OC_2           
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie sterowania wydrukiem                    SIMG_CFMENUOLPFOPK8   
  |   |   |   |–   Planowanie zadań w tle                                                     
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Tworzenie ze zleceniami planowanymi              SIMG_CFMENUOLPFOPLP       
  |   |   |       |—–  Przetwarzanie znaczników drukowania              SIMG_CFMENUOLPFOPKV       
  |   |   |       |—–  Drukowanie w tle                                 SIMG_CFMENUOLPFOPKW       
  |   |   |       |—–  Wykonanie znacznika funkcji dla przetwarzania zbiSIMG_CFMENUOLPFOPJ4N      
  |   |   |       |—–  Ustalanie realizacji zlecenia produkcyjnego      SIMG_CFMENUOLPFOPMJ       
  |   |   |       |—–  Potwierdzenie: procesy rozłączne (PM, WM, HR, kosSIMG_CFMENUOLPFOPLI       
  |   |   |       |—–  Potwierdzenie: zaznaczenia z szybkiego wprowadzanSIMG_CFMENUOLPFOPLJ       
  |   |   |       |—–  Ustawianie wsk./znacz. usuwania                  SIMG_CFMENUOLPFOPKX       
  |   |   |       |—–  OCM: przetwarzanie przyczyny                     SIMG_CFMENUOLPFCOCM1      
  |   |   |       |—–  OCM: przetwarzanie elementów nabycia             SIMG_CFMENUOLPFCOCM2      
  |   |   |
  |   |   |–   Integracja                                                                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Integracja procesu                                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Ustawienia standardowe                                                     
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Transfer cech zdefiniowanych wstępnie        COCB641                       
  |   |   |   |   |   |—–  Kopiowanie wst. zdefiniowanych rodzajów komunCOCB642A                      
  |   |   |   |   |   |—–  Kopiowanie wstępnie zdefiniowanych wariantów COCB643                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Instrukcje sterujące/Instrukcje robocze                                    
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Podpisy cyfrowe                                                            
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie ustawień podstawowych dla podELSIG_BASIS                       
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie metody skł. podpisu dla zatwCOCB555             ost. podpisu  
  |   |   |   |   |   |   |–   Strategia podpisu                                                          
  |   |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie grup uprawnień          COCB551                               
  |   |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie podpisów pojedynczych   COCB552                               
  |   |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie strategii podpisu       COCB553                               
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Odbiorca instrukcji ster.                                                  
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie miejsca przeznaczenia RFC dlCOCB520             cych          
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie i ustawianie odbiorcy instruPP_XSTEPS_2                       
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Wysyłanie instrukcji/receptur wysył.         CO53_BJS                      
  |   |   |   |   |   |–   Warianty wyboru dla instrukcji roboczych                                   
  |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |       |—–  Definiowanie wariantów wyboru dla instrukCOCB562                           
  |   |   |   |   |       |—–  Przypisanie wariantu wyboru do użytkownikCOCB564                           
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Komunikaty procesowe                                                       
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Cechy komunikatu procesowego                                               
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup cech dla komunikatów prCOCB331                           
  |   |   |   |   |   |   |–   Definiowanie cech dla komunikatów procesoCOCB332                           
  |   |   |   |   |   |       |
  |   |   |   |   |   |       |—–  Wyjście funkcyjne dla automatycznej wCOCB332-1                             
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |–   Odbiorca komunikatu procesowego                                            
  |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie modułu funkcyjnego SAP      COCB310-11                        
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie miejsca przeznaczenia RFC   COCB310-12                        
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie tabeli ABAP                 COCB310-13                        
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie kategorii alarmów           COCB310-14                        
  |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie i ustawianie miejsc przeznacCOCB310                           
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie i ustawianie rodzajów komunikatóCOCB320                       
  |   |   |   |   |   |—–  Wysyłanie komunikatów proc. (niezależnie od zCO54_BJS_PI                   
  |   |   |   |   |   |—–  Wysyłanie komunikatów procesowych (zależnych CO54_BJS_PD                   
  |   |   |   |   |   |—–  Usuwanie komunikatów proces.                 PP_CO62                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   SAP ODA (OPC Data Access)                                                  
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie miejsca przeznaczenia RFC dla SACOOPC110                      
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie ustawień dla SAP ODA            COOPC120                      
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Narzędzia                                                                  
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Kopiowanie ustawień pomiędzy zakładami       COCB610                       
  |   |   |   |   |   |—–  Dowód wykorzystania dla rodzajów PI w receptuCOCB630                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustawianie uprawnień                             COCB110                   
  |   |   |   |   |–   Interfejs PP-PDC                                                           
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów komunikacji          SIMG_CFMENUOLPFCI41           
  |   |   |   |   |   |—–  Planowanie zadań w tle dla KK2               SIMG_CFMENUOLPFHJOB           
  |   |   |   |   |   |—–  Planowanie zadań w tle dla PP-PDC            SIMG_CFMENUOLPFHJOBN          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Business Add-Ins w integracji procesów                                     
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Wybór komunikatów procesowych          CMX_PM100                     
  |   |   |   |       |—–  BADI: Rejestracja Manufacturing Data Access SCMX_DA110                     
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Definicja zakresów generowania dla XSteCMX_XSSRVGEN                  
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Definicja symboli wyceny dla XSteps    CMX_XSSRVSYM                  
  |   |   |   |       |—–  BAdI: Rozszerzenia dla standardowego repozytoCMX_XSRSRVXSV                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie wyceny przyjętych materiałów            SIMG_CFMENUOLPFOPK9   
  |   |   |   |—–  Określanie rodzajów ruchów                           SIMG_CFMENUOLPFOPKA   
  |   |   |   |—–  Typ dekretacji i rodzaj dokumentu dla zgłoszeń zapotrSIMG_CFMENUOLPFOPTT   
  |   |   |   |–   Kalkulacja zlecenia                                                        
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie rodzajów kalkulacji                    SIMG_CFMENUOLPFOKK3       
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie wariantów wyceny                       SIMG_CFMENUOLPFOKK4       
  |   |   |   |   |—–  Ustalanie wariantów kalkulacji                   SIMG_CFMENUOLPFOKK1       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup kosztów pośrednich             SIMG_CFMENUOLPFOKZ2       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie narzutów kosztów pośrednich         SIMG_CFMENUOLPFKZA1       
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grup pochodzenia                    SIMG_CFMENUOLPFOPKS       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie rozliczenia                             SIMG_CFMENUOLPFOPKT   
  |   |   |   |–   Integracja zleceń produkcyjnych z systemem sterowania i zarządz. produkcją 
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Opracowanie systemu logicznego dla rozdziału zlecCO_MES_INT_LOGSYS         
  |   |   |       |—–  Kontrola numerów seryjnych w zleceniach produkcyjTCOSERNRCHECK             
  |   |   |       |—–  BadI: Ustalanie systemu logicznego z danych zleceCO_MES_INT_DISTRIBUT      
  |   |   |       |—–  BAdI: Rozszerzanie IDoc dla zlecenia produkcyjnegCO_MES_INT_IDOC           
  |   |   |       |—–  BAdI: Sterowanie funkcjami rozdzielonych zleceń pCO_MES_INT_FCODE          
  |   |   |       |—–  BAdI: Sterowanie polem dla rozdzielonych zleceń pCO_MES_INT_FIELDS         
  |   |   |
  |   |   |–   Sterowanie ekranem                                                         
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Definiowanie karty rejestru specyficznej dla użytkownika                   
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie ekranów szczegółowych operacji      SIMG_CFMENUOLPFOPM2       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Pomoc wprowadzania składnika                                               
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie kolejności ekranów                  SIMG_CFMENUOLPFOPKE       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie kryteriów filtra dla składników         SIMG_CFMENUOLPFCOF1   
  |   |   |   |—–  Definiowanie kryteriów sortowania dla składników     SIMG_CFMENUOLPFCOS1   
  |   |   |
  |   |   |–   System informacyjny                                                        
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie profili dla przeglądu obiektów opartego SIMG_CFMENUOLPFCOIS   
  |   |   |   |—–  Definiowanie profili dla klasycznego przeglądu obiektSIMGCFMENUOLPFCOIS    
  |   |   |   |—–  Definiowanie profili dla list pobrania               SIMG_CFMENUOLPFKOMM   
  |   |   |   |—–  Definiowanie profilu dla systemu informacyjnego brak.SIMG_CFMENUOLPFCOMP   
  |   |   |   |—–  Definiowanie profili dla listy brakujących części    SIMG_CFMENUOLPFOPL4   
  |   |   |   |—–  Definiowanie profili dla udokumentowanych ruchów mateSIMG_CFMENUOLPFOPL6   
  |   |   |   |—–  BADI: System informacyjny zleceń PP i PI             WORKORDER_INFOSYSTEM  
  |   |   |   |—–  Definiowanie profili dla raportu zlecenia            SIMG_CFMENUOPP_MD4C   
  |   |   |   |—–  Definiowanie nowych typów list                       SIMG_CFMENUOLPFCOISL  
  |   |   |   |—–  Zmiana wyświetlania szczegółowych list                                     
  |   |   |   |–   Profile dla raportu o realizacji zlecenia (niektualne)                     
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie profili ogólnych                    SIMG_CFMENUOLPFOPLK       
  |   |   |       |—–  Definiowanie profili dla wyświetlonych pól       SIMG_CFMENUOLPFOPLM       
  |   |   |
  |   |   |–   Workflow                                                                   
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Punkty wyzwalania                                                          
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie przypisania wykonawcy                SIMG_CMMENUOLPFCOWF1      
  |   |   |   |   |—–  Łączenie kontrolerów MRP z zarządzaniem organizacSIMG_CMMENUOLPFPFOM       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie łączenia zdarzeń                     SIMG_CMMENUOLPFSWE2       
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Zmiany zamówienia                                    SIMG_CMMENUOLPFWF02   
  |   |   |   |—–  Fazy zlecenia produkcyjnego                          SIMG_CMMENUOLPFWF03   
  |   |   |   |—–  Zmiany zlecenia produkcyjnego                        SIMG_CMMENUOLPFWF04   
  |   |   |   |—–  Różnice przy potwierdzaniu                           SIMG_CMMENUOLPFWF05   
  |   |   |
  |   |   |–   Modyfikacje systemu                                                        
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie cech komunikatów systemowych            SIMG_CFMENOLPFOPJB    
  |   |   |   |–   Rozszerzenia przy opracowaniu zlecenia                                     
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |–   Rozszerzenia w łączeniu dokumentów                                         
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |—–  Dodatkowe atrybuty przy łączeniu dokumentów  SIMG_OLPF_SMOD_DOKI1          
  |   |   |   |   |   |—–  Tworzenie połączeń dokumentów z danych podstaSIMG_OLPF_SMOD_DOKI2          
  |   |   |   |   |   |—–  Dodatkowe kontrole podczas przetwarzania dialSIMG_OLPF_SMOD_DOKI3umentów   
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Rozszerzenia przy tworzeniu zlecenia             SIMG_OLPF_SMOD_CREAT      
  |   |   |   |   |—–  Rozszerzanie zatwierdzania zlecenia              SIMG_OLPF_SMOD_REL        
  |   |   |   |   |—–  Rozszerzenie podczas zachowywania zlecenia       SIMG_OLPF_SMOD_SAVE       
  |   |   |   |   |—–  Rozszerzenie podczas zachowywania zlecenia (pola SIMG_OLPF_SMOD_SAVE2      
  |   |   |   |   |—–  Rozszerzenia podczas wyświetlania/Zmiana danych nSIMG_OLPF_SMOD_SAVE3      
  |   |   |   |   |—–  Kontrola zmian nagłówka zlecenia produkcyjnego   SIMG_OLPF_SMOD_CHK01      
  |   |   |   |   |—–  Kontrole zmian w operacjach zlecenia             SIMG_OLPF_SMOD_CHK02      
  |   |   |   |   |—–  Rozszerzenie podczas ustawiania wskaźnika/znaczniSIMG_OLPF_SMOD_DELTN      
  |   |   |   |   |—–  Rozszerzenie przy zmianach zleceń montażu        SIMG_OLPF_SMOD_ASSMB      
  |   |   |   |   |—–  Rozszerzenie dla formatowania linii statusu      SIMG_OLPF_SMOD_STATX      
  |   |   |   |   |—–  Rozszerzenie podczas dodawania i zmiany składnikóSIMG_OLPF_SMOD_COMK       
  |   |   |   |   |—–  Rozszerzenie dla ustalania składu/pobrania wsteczSIMG_OLPF_SMOD_ORDCR      
  |   |   |   |   |—–  Rozszerzenie dla żądania zapotrzebowania z przetwSIMG_OLPF_SMOD_EXPCG      
  |   |   |   |   |—–  Rozszerzenie dla żądania zapotrzebowania z nabyciSIMG_OLPF_SMOD_EXPMT      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Rozszerzenia dla zarządzania zmianami zlecenia (OCM)                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Kontrola konfliktu dla etapu zmian               SIMG_OLPF_SMOD_OCM01      
  |   |   |   |   |—–  Definicja pól porównawczych dla porównania zleceńSIMG_OLPF_SMOD_OCM02      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Rozszerzenia przy ruchach materiałów                                       
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Dezaktywacja wpisów menu i kodów funkcji         SIMG_OLPF_SMOD_WABE       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Rozszerzenia przy potwierdzeniu zlecenia                                   
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Dezaktywacja funkcji przy potwierdzeniu          SIMG_OLPF_SMOD_CONF       
  |   |   |   |   |—–  Specyficzne dla klienta ustawianie wartości domyśSIMG_OLPF_SMOD_CON01      
  |   |   |   |   |—–  Specyficzna dla klienta kontrola wpisów bez zmianSIMG_OLPF_SMOD_CON02      
  |   |   |   |   |—–  Kontrola specyficzna dla klienta po wyborze operaSIMG_OLPF_SMOD_CON03      
  |   |   |   |   |—–  Specyficzna dla klienta kontrola wpisów ze zmianaSIMG_OLPF_SMOD_CON04      
  |   |   |   |   |—–  Specyficzna dla klienta kontrola wpisów podczas zSIMG_OLPF_SMOD_CON05      
  |   |   |   |   |—–  Przejęcie danych specyficznych dla klienta dla poSIMG_OLPF_SMOD_CON06omat. 
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie specyf. dla klienta obszarów szczegóSIMG_OLPF_SMOD_CON07kranu 
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Rozszerzenia w gromadzeniu danych zakładowych                              
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Kontrole specyficzne dla klienta podczas zapisu oSIMG_OLPF_SMOD_BDE01      
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Business Add-Ins                                                           
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  BAdI: Zmiana zlecenia                            SIMG_ORDER_UPDATE         
  |   |   |       |—–  BAdI: Potwierdzenie                              SIMG_ORDER_CONFIRM        
  |   |   |       |—–  Business Add-In: Definiowanie projekt. przyjęcia MILL_VAR_CAB_GET    ch    
  |   |   |       |—–  Business Add-In: Ekran spec. dla klienta do podziMILL_POPUP_CO11N    a mat.
  |   |   |       |—–  Business Add-In: Zmiana klasyfikacji partii w potBADI_MILLPC_CHG_CLSF      
  |   |   |       |—–  Business Add-In: Kopiowanie cech z poprzedniej paBADI_MILLPC_CLSF_PREsowej 
  |   |   |       |—–  Business Add-In: Wycena tolerancji dla porównaniaBADI_MILL_SOLL_IST_C      
  |   |   |       |—–  BAdI: Automatyczne ruchy materiałowe             WORKORDER_GOODSMVT        
  |   |   |       |—–  BAdI: Ponowne przetwarzanie (zlecenia PP)        WORKORDER_REWORK          
  |   |   |       |—–  BADI: System informacyjny zleceń PP i PI         WORKORDER_INFOSYSTEM      
  |   |   |       |—–  BAdI: Raport zlecenia (eksport drzewa zleceń)    MD_EXPORT_TREE            
  |   |   |       |—–  BAdI: Archiwizacja dodatkowych danych            SIMG_ARC_ORDER            
  |   |   |       |—–  BAdI: Przetwarzanie połączeń dokumentów          WORKORDER_DOCLINKS        
  |   |   |       |—–  BAdI: Zmiana pól specyficznych dla klienta       CONFIRM_CUST_SUBSCR       
  |   |   |       |—–  BAdI: Zmiana warstwy i układu ilości             COCF_ORD_SHIFT            
  |   |   |
  |   |   |—–  Zarządzanie uprawnieniami                                SIMG_CMMENUOLPFPFCG 
  |   |
  |   |–   KANBAN                                                                     
  |   |   |
  |   |   |—–  Definiowanie zakresu numeru dla zakresów reguł           SIMG_CFMENUOM00OM14 
  |   |   |—–  Definiowanie zakresu numerów dla ID KANBAN               SIMG_CFMENUOM00OM18 
  |   |   |—–  Definiowanie osoby odpowiedzialnej dla obszaru zaopatrzen                    
  |   |   |—–  Aktywacja funkcji dodatkowych dla cykli sterowania       SIMG_CFMENUOM00OM31 
  |   |   |–   Strategie uzupełniania                                                     
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie strategii produkcji własnej             SIMG_CFMENUOM00OM11   
  |   |   |   |—–  Definiowanie strategii nabycia zewnętrznego          SIMG_CFMENUOM00OM12   
  |   |   |   |—–  Definiowanie strategii przesunięcia magazynowego     SIMG_CFMENUOM00OM13   
  |   |   |
  |   |   |–   Status                                                                     
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracowanie krótkich tekstów dla statusu pojemnika   SIMG_CFMENUOM00OM15   
  |   |   |   |—–  Definiowanie kolejności statusów                     SIMG_CFMENUOM00OM16   
  |   |   |   |—–  Ustalanie koncepcji uprawnień dla zmiany statusu     SIMG_CFMENUOM00OM29   
  |   |   |   |—–  Definiowanie czynności dla zmiany statusu            SIMG_CFMENUOM00OM17   
  |   |   |   |—–  Definiowanie przetwarzania błędów przy zmianie statusSIMG_CFMENUOM00OM25   
  |   |   |   |—–  Wyłączanie alarmów dla komunikatów błędu             V_TPKAL               
  |   |   |
  |   |   |–   Tablica KANBAN                                                             
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie wyświetlania cykli sterowania na tablicySIMG_OFMENUOM00OM22   
  |   |   |   |—–  Definiowanie wyświetlania KANBAN na tablicy KANBAN   SIMG_CFMENUOM00OM23   
  |   |   |   |—–  Definiowanie treści objaśnienia                      SIMG_CFMENUOM00OM24   
  |   |   |
  |   |   |–   Automatyczne obliczanie KANBAN i harmonogramowanie                         
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie programów zmian                         SIMG_CFMENUOLPKOP4A   
  |   |   |   |—–  Definiowanie profilu obliczeń                        SIMG_CFMENUOM00OM19   
  |   |   |   |—–  Definiowanie strategii transferu dla propozycji oblicSIMG_CFMENUOM00OM20   
  |   |   |
  |   |   |–   Harmonogram produkcji                                                      
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dla zleceń produkcji   SIMG_CFMENUOM00OJI1   
  |   |   |   |—–  Definiowanie profilu zlecenia produkcji              SIMG_CFMENUOM00OJI2   
  |   |   |   |—–  Definiowanie programów zmian                         SIMG_CFMENUOLPKOP4A   
  |   |   |   |—–  Definiowanie określenia czasu                        SIMG_CFMENUOM00OJI3   
  |   |   |   |—–  Definiowanie programów zmian                         SIMG_CFMENUOLPKOP4A   
  |   |   |   |–   Ustalanie komunikatów – zlecenie ilościowe                                 
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Definiowanie tabeli warunków dla zlecenia ilościoSIMG_CFMENUOM00OJIN1      
  |   |   |       |—–  Definiowanie kolejności dostępu dla zlecenia ilośSIMG_CFMENUOM00OJIN2      
  |   |   |       |—–  Definiowanie rodzaju komunikatu dla zlecenia ilośSIMG_CFMENUOM00OJIN3      
  |   |   |       |—–  Definiowanie schematu ustal. komunikatu dla zleceSIMG_CFMENUOM00OJIN4      
  |   |   |       |—–  Definiowanie roli partnera dla zlecenia ilościoweSIMG_CFMENUOM00OJIN5      
  |   |   |
  |   |   |—–  Przesunięcie magazynowe dla Kanban (z systemem Gosp. magaSIMG_XXMENUOLML2003 
  |   |   |—–  Ustawianie usuwania Kanban ster. zdarzeniem              SIMG_CFMENUOM00OM27 
  |   |   |–   Business Add-Ins (BADI)                                                    
  |   |       |
  |   |       |—–  BADI: Wykorzyst. własnych danych podczas tworz. KanbaPK_CALL_INTERFACE   IT
  |   |       |—–  BAdI: Uwzględnienie dodatkowych zapotrzeb. w obliczanMPKC_REQ_SELECTION    
  |   |       |—–  BAdI: Definiowanie własnych ekranów wyboru dla opracoPK_CCY_SELECTION      
  |   |       |—–  BAdI: Stornowanie Kanban                             PK_REVERSAL           
  |   |       |—–  BAdI: Harmonogr. łącznego wywoł. dost. JIT           PK_CALC_TIME          
  |   |       |—–  BAdI: Rozszerzenie struktury komunikacyjnej MCKANB   PK_MCKANB_FILL        
  |   |       |—–  BAdI: Dostosowanie tabelarycznego wyświetlania tablicKAB_KANBAN_BOARD_ALV  
  |   |       |—–  BAdI: Dostosowanie tabelarycznego wyświetlania przeglKAB_PLANT_OVERVIEW    
  |   |       |—–  BAdI: Dostosowanie tabeli wyjściowej dla opóźnionych                       
  |   |       |—–  BAdI: Dostosowanie list zleceń w tablicy Kanban                            
  |   |       |—–  BAdI: Zmiana ustawień standardowych dla alarmów KanbaKANBAN_MODIFY_ALERTS  
  |   |       |—–  BAdI: Wydruk etykiety RFID dla Kanban                PRINT_RFID_TAG        
  |   |       |—–  BAdI: Rozszerzenie ograniczenia statusu Kanban       BADI_KAB_STATUS_REST  
  |   |       |—–  BAdI: Zmiana pól i ich gotowości wprowadzania        BADI_KANBAN_MASS_INI  
  |   |
  |   |–   Produkcja seryjna                                                          
  |   |   |
  |   |   |–   Ustawienia obejmujące proces                                               
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie i przypisanie numerów kierunków         SIMG_CFMENUOPP3OSPR   
  |   |   |   |—–  Def. miejsca skład. i OZP dla rozwinięcia specyfikacjSIMG_CFMENUOPP3OSPK   
  |   |   |
  |   |   |–   Sterowanie                                                                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Tworzenie profilu produkcji seryjnej przez asystentówSIMG_CFMENUOPP3OSPT   
  |   |   |   |—–  Definiowanie profili produkcji seryjnej              SIMG_CFMENUOPP3OSP2   
  |   |   |
  |   |   |–   Planowanie                                                                 
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie parametrów harmonogramowania dla zleceń SIMG_CFMENUOLPKOPU5   
  |   |   |   |–   Tablica planowania                                                         
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie parametrów początkowych              SIMG_CFMENUOPP3OS80       
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie wyboru linii                         SIMG_CFMENUOPP3OS81       
  |   |   |   |   |—–  Planowanie zdolności produkcyjnych                                         
  |   |   |   |   |—–  Opracowanie rozdziału dla tablicy planowania     SIMG_CFMENUOPP3OSP4       
  |   |   |   |   |–   Pozostała dystrybucja                                                      
  |   |   |   |       |
  |   |   |   |       |—–  Opracowanie funkcji                          SIMG_CFMENUOLPKOPB3           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie klucza rozdziału                SIMG_CFMENUOPP3OSPA           
  |   |   |   |       |—–  Definiowanie strategii rozdziału             SIMG_CFMENUOLPSOPB4           
  |   |   |   |       |—–  Opracowanie dystrybucji                      SIMG_CFMENUOLPKOPB5           
  |   |   |   |
  |   |   |   |–   Planowanie sekwencji                                                       
  |   |   |       |
  |   |   |       |—–  Planowanie                                       VC_TSPP0_HEIJ             
  |   |   |       |—–  Wizualizacja                                     VC_TSPG0_HEIJ             
  |   |   |
  |   |   |–   Przygotowanie materiału                                                    
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Definiowanie danych sterowania dla listy zaopatrzeniaSIMG_CFMENUOPP3OSPP   
  |   |   |
  |   |   |–   Wprowadzanie danych rzeczywistych                                          
  |   |   |   |
  |   |   |   |—–  Opracow. ustawień podstaw. dla potwierdzenia i LIS   SIMG_CFMENUOPP3OSP1   
  |   |   |   |—–  Ustalanie zapasów                                                          
  |   |   |   |–   Oddzielanie potwierdzenia                                                  
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie grupy RFC                                                     
  |   |   |   |   |—–  Definiowanie procesów potwierdzenia              SIMG_CFMENUOPP3OPKD       
  |   |   |   |   |—–  Defin. mom. zdarzenia/przetw. równoległ. dla procSIMG_CFMENUOPP3OPKF       
  |   |   |   |
  |   |   |   |–