Lista obiektów customizacji

W liście poniżej znajduje się lista obiektów przypisanych do działań customizacji SPRO. Z powodu bardzo dużej ilości obiektów i ogromnej wielkości tabeli, podzieliłem listę na zakładki posegregowane alfabetycznie.
W celu odnalezienia odpowiedniego obiektu, wybierz odpowiednią literę będącą początkiem jego nazwy, a następnie skorzystaj z narzędzia wyszukiwania w tabeli. Obiekty mogą zostać użyte do bezpośredniego przejścia do konfiguracji za pomocą transakcji SM30 (zamiast szukania odpowiedniego węzła menu w przewodniku konfiguracji SPRO).

Obiekty przypisane do działań konfiguracji w SPRO

Lista obiektów konfiguracji według nazwy zaczynającej się na A do C

Działanie konfigur.Tekst wyjaśniaj.ObiektKodTr
OHIE0349Activar alta médica en víspera de festivoVV_511K_B_A2000_AL0SM30
OHIE0349Activar alta médica en víspera de festivoVV_T588Z_2001___AL0SM30
OHADOEIT8Activate Basic Pay for Public SectorV_T588MSM30
OHADOEVWAActivate Basic Pay ViewV_T582VSM30
OHAE0040Activate correction of regulating base for TIVV_511K_B_CHILT_AL0SM30
OHAKREP231Add absence reason codes for ROE issueV_T5K1ASM30
OHAKREP221Add action reason codes for ROE issueV_T5K1ESM30
OHAKREP211Add user reason codes for ROE issueV_T5K1RSM30
OHADBLU310Additional LeaveV_T533SM30
OHAB40055Additional Reductions on Employer's SI ContributionsV_T5BVLSM30
OHAEDL022Adjust calculationV_T52EL_NOFMOH02
OHAEDL022Adjust calculationV_512W_TOH13
OHADBEBA0Adjust control parametersV_T704OH00
OHAKTXEI020Adjust EI employer rateV_T511KSM30
OHAA430Adjust Employer's Contribution to FLAFVV_511K_B_DGFL1_AL0SM30
OHAA430Adjust Employer's Contribution to FLAFVV_511K_B_DGFL2_AL0SM30
OHAA430Adjust Employer's Contribution to FLAFVV_511K_B_DGFL3_AL0SM30
OHAA430Adjust Employer's Contribution to FLAFVV_511K_B_DGFL4_AL0SM30
OHAA430Adjust Employer's Contribution to FLAFVV_511K_B_DGFL5_AL0SM30
OHAA430Adjust Employer's Contribution to FLAFVV_511K_B_DGFL6_AL0SM30
OHAA430Adjust Employer's Contribution to FLAFVV_511K_B_DGFL7_AL0SM30
OHAA430Adjust Employer's Contribution to FLAFVV_511K_B_DGFL8_AL0SM30
OHAA430Adjust Employer's Contribution to FLAFVV_511K_B_DGFL9_AL0SM30
OHAA430Adjust Employer's Contribution to FLAFVV_511K_B_DGFLA_AL0SM30
OHACKA015Adjust Leaving EventsV_T530SM30
OHACKA015Adjust Leaving EventsV_T5C16SM30
OHACEN429Adjust Wage Type Assignment for Form PrintingV_512W_DOH12
SIMG_OLPR_TEE00PCUSTadkladlV_TEE000PCUSTSM30
OHADBLA232Administration of HostelsV_T5DBVOH02
REFXV_TIVISPFAdministrowanie gł. profilamiV_TIVISPFSM30
OHIJ0002Adres przedsiębiorstwaV_T5JADSM30
OHIF03602Adres ubezpieczycielaV_T5F1ESM30
/BEV2/ED902ADR_OAdresy składu podatkowego/BEV2/902ASM30
OHAKGR113AgencjaV_T52G4SM30
REFXV_TIVRADOCCNDSAgregacja dokumentów lub podatku w jednostce gosp.V_TIVRADOCCNDSSM30
SIMG_ORK3_OKBI_VERDAgregacja dokumentów rachunkowości zewnętrznejV_TKACPCSM30
V_FAGL_ACTIVECEXAktualizacja cech w rekordach sumarycznych COV_FAGL_ACTIVECEXSM30
SIMG_LESI004Aktualizacja dostawy wychodzącejV_T340DRSM30
BCA_V_TBKKMNEXTDTAktualizacja następnego terminu dla tworzenia wyciągów z konta w przeb.poj.V_TBKKMNEXTDTSM30
/SPE/V_HUSTATAktualizacja prost. statusu HU w niejednoznacznym scenariuszu numerow. HU/SPE/V_HUSTATSM30
OHTY035Aktualizacja skumulowanych saldV_T555ASM30
SIMG_CFMENUCX01_DI05Aktualizacja w czasie rzeczywistym: Wybór księgiV_TFIN005CXN41
W_DF_LT_0621Aktualizacja w folderze wejściowym POSV_TWPIRSM30
W_DF_LT_0621Aktualizacja w folderze wejściowym POSV_TWPIVSM30
CFX_V_EXT_IMGAktyw. integracji cFolders z transakcji zestaw. specyfikacji materiałowejCFX_V_EXT_IMGSM30
_ISUBIIR_000004Aktyw. księgow. rzeczyw. wg miesięcy zużycia dla skróconej dekretacji COV_TE761_COKEYSM30
/SAPSLL/CUS_ACT_LGRAktyw. przepisu prawnego dla obsługi procesów celnych i zgłosz. wstępnego/SAPSLL/VC_ALRG_CUSSM34
SIMG_CFMENUOLIAOIO8Aktyw. wart. domyślnych bież. daty jako daty pocz./końcowejV_T399I_TSM30
VE_IV_ACTIVAktywacjaV_IV_VE_CODESM30
SIMG_CFAFOIACTAktywacja / Dezaktywacja integracji obiektów finansowychCFAFOIACT_POSSM30
SIMG_CFJB01AFOJACTAktywacja / Dezaktywacja integracji obiektów finansowychVC_FOIACT_LOANSM34
SIMG_RMIJBFXAktywacja / Dezaktywacja integracji obiektów finansowychVC_FOIACT_FXSM34
SIMG_RMIJBMMAktywacja / Dezaktywacja integracji obiektów finansowychVC_FOIACT_MMSM34
SIMG_RMIJB_DETRAktywacja / Dezaktywacja integracji obiektów finansowychVC_FOIACT_DETRSM34
SIMG_PBS_PTSP_008Aktywacja agregacji zapotrzebowaniaV_T77S0OO_PTSPPS_BDV
OALE_APPLIC_STATAktywacja aktualizacjiASTAT_VTP1ASACT
TRGV_ASYN_FIX_RGAktywacja aktualizacji asynchronicznejTRGV_ASYN_FIX_RGSM30
PBCS_0070Aktywacja aktualizacji delty dla BW zależnej od mandantaV_T77HRFPM_BWSM30
SIMG_CFMENUGCU0GCA8Aktywacja aktualizacji obiektów partneraV_T811UGCA8
SIMG_FM_FMPU_MIGACTAktywacja aktualizacji płatności onlineV_FM01D_PUR_MIGSM30
V_ANLY_SD_SETUPAktywacja aplikacji analitycznychV_ANLY_SD_SETUPSM30
IHC_SEPA_PAYRQAktywacja aplikacji mandatu dla zleceń płatniczychV_SEPA_PAYRQSM30
_CNS_RECV_CUSAktywacja aplikacji odbierających wsk. zmianyV_TCNS_RECV_CUSSM30
GRACVACTIVEAPPAktywacja aplikacji w mandancieGRFNVACTIVEAPPSM30
SIMG_OLMB_158_OAAktywacja archiwizacji wpływających dokumentówV_156_OASM30
SIMG_OLMB_158_OAAktywacja archiwizacji wpływających dokumentówV_158_OASM30
CMS_OACT_001Aktywacja archiwum raportów zmianV_SDOKSTCASM30
/SAPSRM/CUST_SW_WFAktywacja asynchronicznego przetwarzania workflow/SAPSRM/V_SW_ACT/SAPSRM/SW_ACTV
SIMG_CFMENUOLSDV/CAAktywacja automat. ustalania partii w sprzedaży i dystryb.V_TVAP_CHSM30
SIMG_CFMENUOLSDV/CAAktywacja automat. ustalania partii w sprzedaży i dystryb.V_TVLP_CHSM30
PSMFG_IPAC_AUTOMAktywacja automatycznego generowania faktury IPACVFMFGT_IPAC_FLAGSM30
OHTX203Aktywacja automatycznego przyrostu w ramach oceny czasu pr.V_556A_BSM30
/SPE/V_T161VAktywacja automatycznego tworzenia dostaw i fakturowania CRM/SPE/V_T161VSM30
SIMG_PSMFG_ABPAktywacja automatycznych księgowań budżetuVV_FMFG_ABPSM30
SIMG_CFMENUOLMROMRFAktywacja blokady stochastycznejV_169P_SASM30
TFMCA_PT_BRFPLAktywacja BRFplus dla umowy RE-FXV_TFMCA_PT_BRFPLSM30
_CACS_TCACS_CASE_BUFAktywacja bufora przypadku prowizyjnegoV_TCACS_CASE_BUFSM30
_V_ATLTKAF_RCIDAktywacja cech klientaV_ATLTKAF_RCIDSM30
MPW_MILL_MM_RCPAktywacja cech obiektów w zaopatrzeniuV_MILL_T161SM30
V_GLOFAACNTRLC_DAktywacja danych specyficznych dla krajuV_GLOFAACNTRLCSM30
OPS_SE_001Aktywacja decentralnego systemu gospodarki magazynowejV_T340DMSM30
PSM_MM_LPN_ACTAktywacja długiej numeracji nabycia/SAPPSPRO/V_LACTSM30
CM_XX_PPR01Aktywacja dodatkowego przetwarzaniaV_T7PIQSWVAL_302SM30
_ISPSFM_N_V_BUTECHORAktywacja dodatkowych linii dokumentu budżetowegoV_BUTECHORG_BUDSM30
ISHT_MES_BT_01_COR4Aktywacja dokumentacji ruchów materiałowychV_T399X_40COR4
DIMP_MES_02Aktywacja dokumentacji ruchów materiałowych dla zleceń produkcyjnychV_T399XOPL8
SIMG_ORK3_GSCDAktywacja dokumentów zmian dla grupV_SETCLS_CDSM30
ISPSCA_V_TFMCA_VIEWSAktywacja dokumentów zmian dla wglądów formularzaV_TFMCA_VIEWSSM30
CPRO_GEN_CHANGEAktywacja dokumentów zmianyV_DPR_CHANGE_DOCSM30
RMSLC_CHANGE_DOCAktywacja dokumentów zmianyV_RMSLC_CHNG_DOCSM30
_ISPSFM_VV_FM_SETCLSAktywacja dokumentów zmiany grup danych podstawowychVV_FM_SETCLS_CDSM30
/RPM/V_CHANGEDOCAktywacja dokumentu zmian/RPM/V_CHANGEDOCSM30
OLIA_OID6Aktywacja drukowaniaV_T399J_DSM30
CPE_SET_DYN_QCIAktywacja dynamicznych QCI dla CPEV_DYN_QCI_ONSM30
CM_XX_STUD18Aktywacja dystrybucji danych studenta do innych systemówV_PIQ_BUT_CALL_FUSM30
SIMG_OIJ_TSW_015Aktywacja ekranów TSW w dokumentach sprzedażyV_TOIJ_EL_DOC_SDSM30
SIMG_OIJ_TSW_016Aktywacja ekranów TSW w dokumentach zaopatrzeniowychV_TOIJ_EL_DOC_MMSM30
V_TOIJ_DOC_TCAktywacja ekranu TSW w ramach kontraktów handlowychV_TOIJ_DOC_TCSM30
TEXV_COEX_ACTIVEAktywacja ekspozycji towaruTEXV_COEX_ACTIVESM30
FAGL_ACTIVEAktywacja elastycznej KGV_FAGL_ACTIVECFAGL_ACTIVATION
SIMG_GLT0T000GLAktywacja elastycznej księgi głównejV_T000GLGLA1
SIMG_PSFMG_ACCASSTAktywacja elementów dekretacjiVV_FMISPS_3SM30
_ISPSFM_N_V_FMDIMSTAAktywacja elementów dekretacji w budżetowaniuV_FMDIMSTATESM30
VERPSOFTSWITCHESAktywacja formularzy PDFVERPSOFTSWITCHESSM30
W_WCB_PERS_FEATAktywacja funkcjiV_TWCBFEATURESSM30
OHAXRI100Aktywacja funkcji archiwizacji dla indeksu księgowegoV_T77S0SCOO_POST_ARCHI
REFXV_TIVCAAPPLADDONAktywacja funkcji częściowychV_TIVCAAPPLADDONSM30
VLORD_OIF_SETUPAktywacja funkcji dla konfigurowalnego interfejsu użytkownikaVLORD_OIF_SETUPSM30
VSD_CPILS_ACTAktywacja funkcji dla Professional ServicesVSD_CPILS_ACTSM30
PBC_FTE_0780Aktywacja funkcji dodatkowychV_T77HRFPM_ACSM30
SIMG_CFMENUOM00OM31Aktywacja funkcji dodatkowych dla cykli sterowaniaV_TPKGP_01SM30
_ISPSFM_N_V_FMBCSAAktywacja funkcji globalnych dla budżetowaniaV_FMBCSASM30
W_STW_VM_0004Aktywacja funkcji 'Lokalni dostawcy'V_TWIC1100CLNTSM30
WRFV_TEXTL_INDAktywacja funkcji składu tekstylnegoWRFV_TEXTL_INDSM30
RMPS_DESK_GOTOAktywacja funkcji Skok doSCMGV_PARAMSM30
OVACTAktywacja funkcji sprzedaży i dystrybucjiVC_TVNFACTSM34
SIMG_PBS_PTSP_004Aktywacja funkcjonalnościV_T77SP_STYLESM30
SIMG_CFMENUORKKOSP5Aktywacja generowania protokołu kosztów przy prod. seryjnejV_T437D_FSM30
_ISPSDE_OFM_ACT_KOMUAktywacja globalnych funkcji dla samorządów lokalnychVV_FMISPS_2SM30
CCSEQ_ACTIVE_VAktywacja grafu kolejności zmianCCSEQ_ACTIVE_VSM30
SIMG_OLPR_GROUP_OM0CAktywacja grup MRP w celu grupowania zapotrzebowańV_T438M_ZSM30
WRF_PRICEGROUP_0001Aktywacja grup poziomów cenV_WRF_TWPA_PRGRPSM30
PSM_V_FMBS_HIE_ACTAktywacja hierarchicznego planu strukturalnego budżetuV_FMBS_HIE_ACTSM30
V_FAGL_T882GAktywacja i ustawienia ksiąg dodatkowych w jednostce gospodarczejV_FAGL_T882GSM30
MSR_FU_ACTIVITYAktywacja i zmiana nazwy kolejnych czynnościMSR_V_CODE_CSM30
MSR_REFUND_ACTIVITYAktywacja i zmiana nazwy sterowania zwrotem należnościMSR_V_REF_CTRL_CSM30
RCF_KWF_ACTIVATEAktywacja indeksowaniaV_SDOKIDSPSM30
CPRO_FINR3_AKTINTAktywacja integracjiVV_DPR_PRO_TYPE_FINANCIALSSM30
ISUWA_BASIS_00000001Aktywacja integracji CO dla kokpitu controllinguV_EWA_CCOC_CSTMSM30
/SAPPSSRM/ACTDOCBINTAktywacja integracji Document Builder/SAPPSSRM/V_DOCBSM30
_ISPSFM_V_FM01_CO_INAktywacja integracji kosztów i controllingu projektuV_FM01_CO_INTEGRSM30
SIMG_OLPR_OPO8Aktywacja integracji planowania dla elementów PSPV_TCJ41_8SM30
V_T074U_FDM_REL_OBAktywacja integracji procesów dokumentów z kodem operacji specjal. KGV_T074U_FDM_RELSM30
V_RPM_PROJ_APPLAktywacja integracji systemu z zarządzaniem projektamiV_RPM_PROJ_APPLSM30
PBC_FTE_1125Aktywacja integracji w tworzeniu obligaV_HRFPM_LOCKINTSM30
SIMG_GM_GMPBCAktywacja integracji z Planowaniem budżetu i zarządzaniemV_GMPBCLINKSM30
/SAPPSSRM/ACT_RMAktywacja integracji z SAP Records Management/SAPPSSRM/RM_ONSM30
SIMG_TD_TPI_0009Aktywacja interfejsu planowania transportuV_OIKXTPISM30
OFTV_INT_COS_TP_01Aktywacja intergacji plan. podróży/wniosku o podróż z rozl. kosztów podróżyV_706D_CSM30
V_CMM_LREV_CCODEAktywacja jednostek gospodarczych dla przeszacowaniaV_CMM_LREV_CCODESM30
SIMG_FLQC3Aktywacja jednostki gosp.V_FLQCOMPANYFLQC3
_ISPSFM_OFCVAktywacja jednostronnych i obustronnych zdolności pokryciaV_FMCOVERSSM30
SIMG_V_RTCUSTOMAktywacja kalkulacji kosztów pośrednich w czasie rzeczywistymV_RTCUSTOMSM30
SIMG_CFMENUORKKOKYVAktywacja kalkulacji niezależnej od jednostki gospodarczejV_CK28OKYV
COPCACT_ACTIVATEAktywacja kalkulacji rzeczywistejVV_T001W_MV_1SM30
_FICABI_V_TFK8160CAktywacja klas dla pozycji wykorzystaniaV_TFK8160CSM30
_FICABI_V_TFK8101CAktywacja klas pozycji możliwych do rozliczeniaV_TFK8101CSM30
SIMG_CFMENUOLMBOMCVAktywacja klasyfikacji partii przy ruchach matariałówV_156_COMCV
OPS_SE_002Aktywacja komunikacji bazującej na usługachV_OPS_SE_T340DCHSM30
SWFDVEVTY2Aktywacja komunikatów wyjściowych za pomocą workflowSWFDVEVTY2SM30
SIMG_SRM_UME_SPMLAktywacja konektora UME-SPML/SAPSRM/V_UM_S00SM30
SIMG_CFMENUOLMWOMWOAktywacja konta zakupu w jedn. gosp.V_001_MPURSM30
PBC_FTE_1485Aktywacja kontroli dla reguł finansowaniaVV_HRFPM_OCC_CHK_FTESM30
PBC_FTE_1480Aktywacja kontroli dla reguł obsadzaniaVV_HRFPM_OCC_CHK_ORGSM30
PBC_FTE_0740Aktywacja kontroli dodatkowychV_T77HRFPM_CHECKSM30
SIMG_ADDRESSES_SA17Aktywacja kontroli duplikatów oraz ustalanie progu dla BAPIV_TSADGRPCSA17
CM_XX_UCHK01Aktywacja kontroli jednznaczności dla numeru IDV_T7PIQSWVAL_211SM30
TSW_ATL_ACTIVATEAktywacja kontroli kred. uprawnienia do załadunkuV_TOIJ_ATL_ONSM30
SIMG_CFMENUOLMROMRHAktywacja kontroli kwoty pozycjiV_169P_PASM30
_ISUWAMD_000040Aktywacja kontroli niekompletnościVEWACHECKSERVICESM30
SIMG_XXMENUOLML0022Aktywacja kontroli statusu partii w gospodarce magazynowejV_T3331SM30
SIMG_SRM_UM_SYNCHECKAktywacja kontroli synchronizacji dla określonych właściwości użytkownika/SAPSRM/V_UM_S01SM30
FAGL_CHECK_PRCTR_AUTAktywacja kontroli uprawnień dla centrum zyskuV_FAGL_PRCTRAUTHSM30
VWC_AUTH_SECTYPAktywacja kontroli uprawnień dla rodzaju papieru wartościowegoVWC_AUTH_SECPTYPSM30
V_FIPAY_T042_GTSAktywacja kontroli w SAP GTS dla FIV_FIPAY_T042_GTSFIPAY_CUST01
V_T003_XUACPAAktywacja kontroli zasad rachunkowości w dokumencieV_T003_XUACPASM30
PSM_V_MBS_HIERCHECKAktywacja kontroli zmiany hierarchiiV_FMHIE_CHGCHK_DSM30
PSM_V_FMFG_FUND_ADJAktywacja korekty na poziomie funduszuV_FMFG_FUND_ADJSM30
BA_CA_IVA_V_TBKKCRBDAktywacja korekty wartości (RBD)V_TBKKCRBDSM30
SIMG_TKASC_RT_VAktywacja kosztów pośrednich dla obszaru rachunku kosztów i oper. gosp.TKASC_RT_VSM30
SVIM_ORG_CRIT_ACTAktywacja kryteriów organizacyjnychV_ORGCRACTSM30
_ISPSFM_V_FMAVCL_ACTAktywacja księgi kontroli dostępnościV_FMAVCLDGRACTSM30
SIMG_TDP_0042Aktywacja księgow. wykorzyst. podatku akcyz./aktywacja ruchu z num.ewidenc.V_OIH_156SCO5W12
VTCULIV_FIRAktywacja księgowania bezpośredniego na kontraktyVTCULIV_FIRSM30
V_169HKONTAktywacja księgowania bezpośredniego na różnych kontach Księgi GłównejV_169HKONTSM30
_ISUBIIR_000003Aktywacja księgowania rzeczywistego wg miesięcy zużyciaV_TE761SM30
SIMG_TDP_0041Aktywacja księgowań podatku akcyzowego wg rodzaju ruchuV_OIH_156SYO5W13
OHBEN1178Aktywacja limitu dot. planu opieki zdrowotnej dla wielu planówVV_T5F99K2_US_HCSM30
V_FAGL_FCV_DELTAAktywacja logiki deltyV_FAGL_FCV_DELTASM30
BBP_GOA_G_DISTAktywacja logiki grupowania dla lokalizacji w kontraktach centralnychV_BBP_GOA_G_DISTSM30
POC_MODEL_ACT_BO_LOGAktywacja logu dla typu obiektu biznesowegoPOC_V_BO_LOGSM30
PSM_V_FMBS_CDACTAktywacja logu zmian dla planu strukturalnego budżetuV_FMBS_CDACTSM30
PSM_V_FMRBCDACTAktywacja logu zmian dla reguł WZBV_FMRBCDACTSM30
W_WB2B_0G21Aktywacja logu zmian dla rodzajów tekstów nagłówkaVC_TB2BSSM34
W_WB2B_0G20Aktywacja logu zmian dla rodzajów tekstów pozycjiVC_TB2BRSM34
FMBCS_V_FMCUPRPCDACTAktywacja logu zmian dla tymczasowo zaksięgowanych dokumentów budżetowychV_FMCUPRPCDACTSM30
BCS_V_FMCECDACTAktywacja logu zmian dla zdolności pokryciaV_FMCECDACTSM30
SIMG_ISPSFM_T023GAktywacja lub dezaktywacja Prompt Payment ActV_T023GSM30
SIMG_CFMENUOLMLOMM2Aktywacja magazynowania materiałów niebezpiecznychV_T331LOMM2
SIMG_CFMENUOLMLOMM2Aktywacja magazynowania materiałów niebezpiecznychV_T331_JOMM2
SIMG_CFMENUOLMLOMM2Aktywacja magazynowania materiałów niebezpiecznychV_T334BOMM2
SIMG_CFMENUOLMLOMM2Aktywacja magazynowania materiałów niebezpiecznychV_T334TOMM2
SIMG_CFMENUORK1Z053Aktywacja materiałów reprezentatywnychV_T8A623KEJ
CPEV_APPLSETTINGAktywacja mechanizmu ustalania cen towarówCPEV_APPLSETTINGSM30
VIDBUPLA_ACTIVEAktywacja miejsca transakcjiVIDBUPLA_ACTIVESM30
SIMG_SAPA_ADR_VERSAktywacja międzynarodowych wersji adresówV_TSADVSM30
CMX_XSR_CPVAktywacja międzyzakładowego repozytorium standardowego kroku wykonaniaCMX_XSR_CPV_SETSSM30
OHPK00010Aktywacja modułu funduszu emerytalnegoV_596D_BSM30
CABP_V_BUT_CALL_FUAktywacja modułu funkcyjnegoV_BUT_CALL_FUBUPA_CALL_FU
LCA_TRACEABILITYAktywacja możliwości śledzeniaBBPV_CMS_TRACESM30
/SAPSRM/SERVPROC_INDAktywacja nabycia usługi/SAPSRM/V_BOIDENSM30
/SAPSRM/SERV_PRO_ACTAktywacja nabycia usługi/SAPSRM/V_SE_CONSM30
/SAPSRM/WF_APVAktywacja nowego przeglądu procesu zatwierdzania/SAPSRM/V_APV_SWSM30
VV_T093BSN_PV02Aktywacja Nowej Księgowości aktywów trwałychVV_T093BSN_PV02SM30
J_1ADEFINE_REL_MTYPEAktywacja numerowania dla rodzajów ruchuJ_1AV_T156SM30
CFX_ECN_SET_VAktywacja numeru zmianyCFX_ECN_SET_VSM30
CMMENUORFA_MITKO1Aktywacja obiektów dekretacjiV_T093_ACCOBJSM30
KONDITIONSINDEX_4BAktywacja obiektów opracowania dla tabel warunkówV_T681_INDSM30
IOA_BOAktywacja obliczania odsetek za zwłokę dla typu zdarz. gosp.V_TDIOA_BOSM30
REFXV_TIVCACCSETAPPAktywacja obowiązku zatwierdzenia/rezerwacji środków dla JGV_TIVCACCSETAPPSM30
WGDS_CC_CUSTAktywacja obsługi błędówWGDS_V_CC_2012SM30
BSSOAV_WS_ACTIVEAktywacja obsługi komunikacji Point2PointBSSOAV_WS_ACTIVESM30
V_TZ1APPL_01Aktywacja obsługi strefy czasowej dla obszarów roboczychV_TZ1APPLSM30
_FICAEMMA_V_EMMACBPAAktywacja obszarów procesów biznesowych dla zarządzania komunikatamiV_EMMAC_BPASM30
CFMENUOLMWOMX1Aktywacja obszarów wyceny dla księgi materiałowejV_T001KMLOMX1
_ISPSFM_V_FM01_NAktywacja obszaru funkcjonalnegoV_FM01_NSM30
JBT_VA_AR_AC_VIAktywacja obszaru wyceny TRM dla zestawienia pozycjiJBT_VA_AR_AC_VISM30
PBCS_0135Aktywacja ochrony dla notV_T77HRFPM_KENOSM30
GTR_MULTIBPAktywacja odbiorców kilku partnerówV_GTRMULTIBPSM30
IOA_BO_PTAktywacja odsetek za zwłokę dla każdego rodzaju zdarz. gosp. i rodz. prod.V_TDIOA_BO_MGLSM30
RCF_T77RCF_WL_OUTL_PAktywacja odsyłaczy pól do obiektów w profilach wyprowadzaniaV77RCF_WL_OUTL_PSM30
_ISPSFM_OFM_ACT_ISPSAktywacja ogólnych funkcji IS-PSVV_FMISPS_1SM30
SIMG_CFMENUOLSDV/N6Aktywacja określania rabatu w naturzeV_T683V_NAV/N6
PSM_FM_BCS_PPOSTAktywacja opcja dla tymczasowego księgowania dokumentówV_BUTECHORG_PPSTSM30
WB2_V_TB2BK_FOR_LOPAktywacja opcji logistycznych dla rodzaju KH i typu pozycjiV_TB2BK_FOR_LOPSM30
MDSV_CTRL_OPT_AAktywacja opcji synchronizacjiMDSV_CTRL_OPT_ASM30
SIMG_SSR_0024Aktywacja optymalizacjiV_OIRAPROCTACTSM30
_FICA_TS_V_TFKOPTCAktywacja optymalizacji dla dostępów do bazy danychV_TFKOPTCSM30
HRTNM_FRT77TNM_SOAktywacja parametrówV_T77TNM_S0SM30
/SAPSLL/SPL_ACT_BPRAktywacja partnera gospodarczego na poziomie roli partnera gosp./SAPSLL/V_TPABPSM30
FMBCS_V_FMBCSA_MIGAktywacja pełnej migracji dla dokumentów przeniesieniaV_FMBCSA_MIGSM30
_ISUWAPC_000014Aktywacja planowanego trwania i czasu w EWAPLANV_EWACUSTFIELDSSM30
SIMG_PS_EASY_COST01Aktywacja planowania czynności siec. za pom. Przyjaznej kalkul. kosztówPRECPNA_VIWSM30
FIBL_ORB_T042ZFCL_OBAktywacja płatności OrbianV_T042ZFCLSM30
/SAPSRM/ACT_DIG_SIGAktywacja podpisów elektronicznych/SAPSRM/V_TTP_DSSM30
SE_KLASSIFIZIERUNGAktywacja połączenia z narzędziem klasyfikacjiV_VWACTCLASSIFSM30
PFL_CKMLWIP_OMXWAktywacja ponownej wyceny PwTV_CKMLWIPCUSTSM30
/ISDFPS/V_LMIASTAktywacja poprzez rodzaj zlecenia/ISDFPS/V_LMIASTSM30
SIMG_T702N_R28Aktywacja porównania kosztówV_T702N_R28SM30
SIMG_TDP_0026Aktywacja pozycji księgowania z wartością zeroV_OIH_156WSM30
REFXV_TIVCMCFFLOWTPAktywacja pozycji Zarz.śr.pien. dla rodzajów przep.V_TIVCMCFFLOWTPSM30
SIMG_MRN_0019Aktywacja pól rozszerzenia dla klientów do wyboru polaV_OIFSFSELAMCSM30
SIMG_HPM_0017Aktywacja procedur przeliczania SAP dla gazu ziemnegoV_OIB_ACT_NTGASSM30
FIGS_V_T001CES_OBAktywacja procedury cesji dla jednostki gospodarczejV_T001_CESSIONSM30
SIMG_CFMENUFBICRC020Aktywacja procesówV_T800A_ICRCFBIC031
_FICAEMMA_V_EMMACBPCAktywacja procesów biznesowychV_EMMAC_BPCSM30
_ISPSDE_V_FMBGACTAktywacja procesów dla działalności komerc. przedsięb. państw.V_FMBGACTSM30
/SPE/V_CTRL_SWAktywacja procesów wykorzystujących SAP CRM/SPE/V_CTRL_SWSM30
W_WB2B_BATCHCLAktywacja procesu dla schematuWB2_VC_CALC_QLTYSM34
SIMG_CFMENUORKEKECOAktywacja przejęcia struktury kosztów przy rozrachunku działańV_TKEI_COCMPKECO
SIMG_CFMENUOLIAOID4Aktywacja przekierowania wydrukuV_T392OID4
V_T003_FXRAktywacja przeliczania waluty z kursami przeliczeniowymi danych rynkowychV_T003_FXRSM30
EA_PS_ACTIVATEBUSINFAktywacja przełącznika dla podziału fakturyV_PSM_INVSP_ACTSM30
FM_BL_VC_FM2BLACTAktywacja przeniesieniaVC_FM2BLACTSM34
_PSM_FA_VC_FM2BLACTAktywacja przeniesieniaVC_FM2BLACT1SM34
/SAPSLL/CON_ACT_LGRAktywacja przepisów prawnych/SAPSLL/VC_ALRG_LDTSM34
/SAPSLL/EMB_ACT_LGRAktywacja przepisów prawnych/SAPSLL/VC_ALRG_EMBSM34
/SAPSLL/RES_ACT_LGRAktywacja przepisów prawnych/SAPSLL/VC_ALRG_RESSM34
/SAPSLL/SPL_ACT_LGRAktywacja przepisów prawnych/SAPSLL/VC_ALRG_SPLSM34
/SAPSLL/CTR_LGR_ALRGAktywacja przepisów prawnych na poziomie kraju/grupy krajów/SAPSLL/VC_ALRGSM34
/SAPSLL/CON_HRS_ACTLAktywacja przepisu prawnego/SAPSLL/VC_ALRG_EHSSM34
/SAPSLL/LOC_GG_AKTAktywacja przepisu prawnego/SAPSLL/VC_ALRG_LOCSM34
/SAPSLL/TRS_ACT_LGRAktywacja przepisu prawnego d. tranzytu/przedstawienia i podatku akcyzowego/SAPSLL/VC_ALRG_TPRSM34
/SAPSLL/GEN_LEGRG_EXAktywacja przepisu prawnego dla klasyfikacji taryfowej produktu Intrastat/SAPSLL/VC_ALRG_ECRSM34
/ISDFPS/_TCURM_SUPPSAktywacja przesunięcia magazynowego pomiędzy składamiV_TCURM_SUPPSLOCSM30
W_CONS_0002Aktywacja przetwarzania konsygnacji w sprzedaży detalicznejV_TCURM_CONSSM30
SIMG_CMMENUOLSDBONU4Aktywacja przetwarzania rabatówV_TVFK_BONOVB0
SIMG_CMMENUOLSDBONU4Aktywacja przetwarzania rabatówV_TVKO_BONOVB1
FMBCS_FMREVACTREASONAktywacja przyczyn stornowania dokumentów budżetowychVC_FMREV_STGRDSM34
W_ZF_VK_0501Aktywacja przypisania profilu obniżki cenV_WRFT_MPA_SWITCSM30
CVI_MAP_CONTACTAktywacja przypisań osoby do kontaktówCVIV_MAP_CONTACTSM30
ISPSCA_V_TFMCA_REM_1Aktywacja przypomnieniaV_TFMCA_INCO_REMSM30
SIMG_TSW_ACTV_GLAktywacja przyrostu/spadkuV_TOIJ03_GL_ACTSM30
/SAPPSSRM/FUT_DATEAktywacja przyszłego księgowania wg rodzaju operacji/SAPPSSRM/V_FDSM30
SIMG_CFMENU0KWMOKKPAktywacja Rachunku kosztów procesowych w ORKCAREAMAINTOKKP
FAGL_R_AA_SEGMENTREPAktywacja raportowania wg segmentówV_FAGL_R_AA_SEGMSM30
_FICABFTAXR_VC_TFKFBAktywacja rejestracji danych podatkowychVC_TFKFBSM34
SIMGVVFAGLRCOMPAA002Aktywacja reorganizacji aktywów trwałychVV_FAGL_R_COMP_AA_002SM30
FAGL_R_AA_ACT_OBAktywacja reorganizacji składników aktywów trwałychVV_FAGL_R_COMP_AA_001SM30
SSCV_MANUALFLAGAktywacja ręcznego tworzenia zgłoszeń serwisowych dla działańSSCV_MANUALFLAGSM30
RMA_INB_001Aktywacja RMAV_WRMA_CLIENTSM30
/SAPSLL/COM_CUSDOC_AAktywacja rodzajów dokumentów/SAPSLL/VC_TLHCOMSM34
/SAPSLL/CON_ACT_CDTAktywacja rodzajów dokumentów/SAPSLL/V_TLHLDTSM30
/SAPSLL/CUM_CUSDOC_AAktywacja rodzajów dokumentów/SAPSLL/VC_TLHCUMSM34
/SAPSLL/CUS_ACT_CDTAktywacja rodzajów dokumentów/SAPSLL/V_TLHCUSSM30
/SAPSLL/EMB_ACT_CDTAktywacja rodzajów dokumentów/SAPSLL/V_TLHEMBSM30
/SAPSLL/PRE_ACT_CDTAktywacja rodzajów dokumentów/SAPSLL/V_TLHPRESM30
/SAPSLL/RES_ACT_CDTAktywacja rodzajów dokumentów/SAPSLL/V_TLHRESSM30
/SAPSLL/RIM_CUSDOC_AAktywacja rodzajów dokumentów/SAPSLL/VC_TLHRIMSM34
/SAPSLL/SPL_ACT_CDTAktywacja rodzajów dokumentów/SAPSLL/V_TLHSPLSM30
/SAPSLL/TRS_ACT_CDTAktywacja rodzajów dokumentów/SAPSLL/V_TLHTPRSM30
/SAPSLL/GEN_DOCTYACTAktywacja rodzajów dokumentów dla obszarów aplikacji/SAPSLL/VC_TLHACTSM34
ISISFICA_IC_COMMTYPEAktywacja rodzajów komunikacjiV_VINTEGCOMMUNICSM30
FAGL_R_PLTY_ACTIVATEAktywacja rodzaju planu reorganizacjiV_FAGL_R_PLTYSM30
/SAPPSSRM/TRTY_ACCSPAktywacja rozdziału dekretacji wg rodzaju operacji/SAPPSSRM/V_ACSPSM30
SIMG_FAGL_ACTIV_SPLIAktywacja rozdziału dokumentów dla każdej jednostki gospodarczejVC_FAGL_SPLITSM34
SIMG_V_TMS_C_SHPAktywacja rozdziału dokumentów dostawV_TMS_C_SHPSM30
SIMG_V_TMS_C_SLSAktywacja rozdziału dokumentów sprzedażyV_TMS_C_SLSSM30
/SPE/VL60_DISPATCHINAktywacja rozdziału komunikatów dla lokalizacji innych niż EWM/SPE/V_T340_VL60SM30
V_FDM_COLL_CCODE_OBAktywacja rozdziału na każdą jednostkę gospodarcząV_FDM_COLL_CCODESM30
WRF_C_ACT_CC2012Aktywacja rozdziału z ALEWRF_V_ACT_CC2012SM30
SIMG_V_TMS_C_PURAktywacja rozdziału zamówieniaV_TMS_C_PURSM30
REFXV_TIVRACCSETALAktywacja rozl.międz.podatku na jednostkę gosp.V_TIVRACCSETALSM30
TREAV_CLEAR_OPTAktywacja rozliczenia centralnegoTREAV_CLEAR_OPTSM30
MSR_SD_BAS_MAIN_SDFAktywacja rozszerz. przetwarz. zwrotów dla rodz. zlec. bezpł. dostawy uzup.MSR_V_TVAK_SDFSM30
REFXV_TIVMIADDONAktywacja rozszerzeniaV_TIVMIADDONSM30
OPMCAktywacja rozszerzeńV_T_ADDON_ACTIVSM30
TMC_0108Aktywacja rozszerzonego interfejsu użytkownika dla wyszukiwaniaV_T77TMCPARAMS_SEARCH_UISM30
MSR_SD_BAS_MAIN_CMRAktywacja rozszerzonego przetw. zwrotów dla rodzajów zleceń żądania FKMMSR_V_TVAK_CMRMSR_TVAK_CMR
MSR_SD_BAS_MAIN_ROAktywacja rozszerzonego przetwarzania zwrotów dla rodzajów zleceń zwrotuMSR_V_TVAK_ROMSR_TVAK_RO
MSR_PR_ACTIV_PO_TYPEAktywacja rozszerzonego przetwarzania zwrotów dla zwrotów zaopatrzeniowychV_MSR_MM_CUSTSM30
SIMG_TCV100SWITCHAktywacja rozszerzonego wyszukiwania dokumentuV_TCV100SWITCHSM30
PBCS_0101Aktywacja rozszerzonej logiki księgowaniaV_T77HRFPM_ENHPLSM30
_FICASG_V_SG_CONTROLAktywacja rozszerzonych kontroli spójnościV_TFKK_SGCONTROLSM30
PBC_0180Aktywacja rozszerzonych oszczędności zw. z finansowaniemV_T77HRFPM_PCS02SM30
/SAPSLL/V_THACCAktywacja SAP GTS Accelerator/SAPSLL/V_THACCSM30
V_BUTECHORG_ROLLAktywacja scenariusza rolowania dla aplikacjiV_BUTECHORG_ROLLSM30
SIMG_TB_SEPA_ACTVAktywacja SEPA dla jednostki gospodarczejV_TDSEPA_CUSTSM30
V_FTR_SEPA_CCAktywacja SEPA na jednostkę gospodarczą (TRM)V_FTR_SEPA_CCSM30
W_WB2B_0000Aktywacja składnikówV_TWGTASM30
FAGL_ACTIVECCP_OBAktywacja skumulowanego wprowadzania danych planowych dla kont bilansowychV_FAGL_ACTIVECCPSM30
GRFNISSUEENTITYAktywacja słabych punktów Ad Hoc wg typu obiektuGRFNVISSUEENTITYSM30
REFXV_TIVCACTRYADDONAktywacja spec. krajuV_TIVCACTRYADDONSM30
SIMG_OHR_T702N_LAktywacja specjalnych reguł dla rozwiązań branżowychV_T702N_LSM30
SIMG_V_CFR_ACTIVEAktywacja sprawozdawczości na podstawie płatnościV_CFR_ACTIVESM30
V_TWPA_SITAktywacja standardowego klienta/dostawcy jako źródła dla zakładuV_TWPA_SITSM30
_ISPSFM_VV_FMISPS_4Aktywacja starej kontroli uprawnieńVV_FMISPS_4SM30
FMBCS_V_FMACTIVPERAktywacja sterowania okresamiV_FMACTIVPERSM30
_ISPSFM_VV_FMISPS_5Aktywacja sterowania rozliczeniemVV_FMISPS_5SM30
SCPI_TPI10Aktywacja sterowania zmianami dla danych podstawowychV_TBDA2SM30
SIMG_CFMENUORKKOKYWAktywacja struktury kosztów w walucie obszaru rach. kosztówV_CK27OKYW
V_FTBB_YCACTAktywacja struktury krzywej dochodowościV_FTBB_YCACTSM30
SIMG_CFMENUV_CWTYR02Aktywacja substytucjiV_CWTYR02SM30
SIMG_CFMENUORFBOBBZAktywacja substytucji dla wariantu kalkul. rachunku zysków i stratV_T001QOBBZ
PBCS_0023Aktywacja symulacji rozliczania listy płac dla wariantówV_T77HRFPM_PAYSM30
V_BPUM_CTLAktywacja systemu dla partnera handlowegoV_BPUM_CTLSM30
XSS_ANALYTICS_002Aktywacja śledzenia danych w ramach całej samoobsługiV_T5SSCSWITCHONSM30
COM_PRODUCT_INDEXTABAktywacja tabeli indeksów dla wyszukiwaniaCOMV_PRODUCT_IDXSM30
SIMG_V_CFR_SPLTAXAktywacja transferu kont podatkowychV_CFR_SPLTAXSM30
FMBCSV_FMBUDTXT_KEY2Aktywacja trybu przetwarzania dla tekstów budżetuV_FMBUDTXT_KEY2SM30
SIMG_TSW_0023Aktywacja TSWV_TOIJX_01SM30
BBP_AUTO_CRE_CONTACTAktywacja tworzenia tymczasowej osoby do kontaktówV_BBP_BP_CPSM30
/SAPPO/VA_BPROCAktywacja tworzenia zleceń przetwarzania dodatkowego/SAPPO/VA_BPROCSM30
PAY_00_PM_001Aktywacja typów łączenia zdarzeń dla zdarzeń workflowSWFDVEVTY1OG01
/SAPSLL/COM_ITECAT_AAktywacja typów pozycji/SAPSLL/VC_TLICOMSM34
/SAPSLL/CON_ACT_CDIAktywacja typów pozycji/SAPSLL/V_TLILDTSM30
/SAPSLL/EMB_ACT_CDIAktywacja typów pozycji/SAPSLL/V_TLIEMBSM30
/SAPSLL/PRE_ACT_CDIAktywacja typów pozycji/SAPSLL/V_TLIPRESM30
/SAPSLL/RES_ACT_CDIAktywacja typów pozycji/SAPSLL/V_TLIRESSM30
/SAPSLL/RIM_ITECAT_AAktywacja typów pozycji/SAPSLL/VC_TLIRIMSM34
/SAPSLL/SPL_ACT_CDIAktywacja typów pozycji/SAPSLL/V_TLISPLSM30
/SAPSLL/GEN_ITMTYACTAktywacja typów pozycji dla obszarów aplikacji/SAPSLL/VC_TLIACTSM34
/SAPSLL/CUS_ACT_CDIAktywacja typów pozycji do obliczania cła/SAPSLL/V_TLICUSSM30
GRRMVRISKTYPEACTAktywacja typu ryzykaGRRMVRISKTYPEACTSM30
/SAPSLL/PRE_ACT_LGRAktywacja umowy preferencyjnej/SAPSLL/VC_ALRG_PRESM34
PBC_FTE_1260Aktywacja uproszczonego opracowania reguły budżetowaniaV_T77HRFPM_ENHMTSM30
S_CLB_GW_NOTIFYAktywacja usługi OData dla zawiadomieniaCLBV_GW_NOTIFY_CSM30
WCB_CC_PERS_VM69Aktywacja ustalania kontraktu warunków na fakturze dostawcyV_TMFK_COCOSM30
SIMG_CFMENUOLSDBK006Aktywacja ustalania zakupów premiowanychV_T683V_BBSM30
FMBCS_V_FMRBACTAktywacja uwag do budżetu dla wpływów zwiększających budżetV_FMRBACTSM30
SIMG_LEVMMAINTPRDVAktywacja użytkownika RFLRF_WKQUV_VVSM30
SIMG_CFMENUV_CWTYR01Aktywacja walidacjiV_CWTYR01SM30
_ISPSFM_V_FMVALIDAktywacja walidacji w Rachunkowości budżetowejV_FMVALIDSM30
RDPT_COND_ACTIVVAktywacja warunków specjalnych dla ABS/MBSRDPT_COND_ACTIVVSM30
REFXV_TIVCACCSETCTAktywacja warunków w walucie obcej na jedn. gosp.V_TIVCACCSETCTSM30
_ISPSDE_BVERSAKTAktywacja wersji budżetu związanych z operacjąV_FMBUDVERS_KOMSM30
_ISPSFM_BUDVERS_STDAktywacja wersji budżetu związanych z operacjąV_FMBUDVERS_STDSM30
SIMG_CFMENUOCHAOMCZAktywacja wew. przydziału numeru partiiV_159L_ICHNRKWESM30
BSD_SV_INDUSTRYAktywacja wglądów branżowych dla usług biznesowychSV_INDUSTRYSM30
PSM_V_FMPBETMAAktywacja wieloletn. zarządzania budżetemV_FMPBETMASM30
COOMCCA_V_CREQ_SCENAktywacja własnych scenariuszyV_CREQ_SCEN_CCSM30
OFTV_INT_COS_TP_04Aktywacja wniosku/planu/rozliczenia w menedżerze podróżyV_T702N_OSM30
J_3GFIAAAktywacja workflow dla klasy aktywów trwałychV_ANKAZ_02SM30
PBC_FTE_1128Aktywacja workflow dla znacznikówV_HRFPM_WFACTIVESM30
PBCS_0111Aktywacja workflow wg obszaru odpowiedzialnościV_T77HRFPM_DPMNTSM30
GRPC_STR_MDCWORKFLOWAktywacja workflow zmian danych podstawowychV_GRFNMDCSM30
WB2_INDEX_03Aktywacja wpisu bezpośredniego dla tworzenia listy roboczejV_T6I2SM30
WB2_INDEX_04Aktywacja wpisu bezpośredniego dla tworzenia listy roboczejV_T6I2ASM30
W_WLFA_TOACMAktywacja wprowadzania kodu kreskowegoTOACM_CSM30
W_RETAIL_LEDGER_0013Aktywacja wskaźnika aplikacjiV_TBE11_RLSM30
_V_ATLTKAF_BANKAktywacja wskaźników dla zabezpieczeń globalnych i poj. przyznaniaV_ATLTKAF_BANKSM30
APOCIF_PPMALEAKTIVAktywacja wskaźników zmian dla modeli procesów produkcjiCIF_TCHTRSM30
V_T161PHAktywacja wst. wprowadzania i zatrzymania w dokumentach zaopatrzeniowychV_T161PHSM30
SIMG_OHR_OTE_00Aktywacja wydatków dot. podróży offlineV_T702N_R19SM30
/ISDFPS/V_LMISEAktywacja wysyłki ISE Events/ISDFPS/V_LMISESM30
CKML_PARALLELEWAEHAktywacja wyświetlania walut księgi materiałowej w danych podst. materiałuV_CM1OMT3
CPRO_STRUK_FORM_PTYPAktywacja wzorców dla każdego rodzaju projektuVC_DPR_FORM_PRTYSM34
FAGL_SLL_CLOCOAktywacja wzorców dla zmiany wyceny wiodącejVC_FAGL_SLL_CLOCSM34
CPRO_STRUK_PRINTFORMAktywacja wzorców wydrukuV_DPR_FORMSM30
/ISDFPS/V_LMIMSTAktywacja za pomocą rodzaju zawiadomienia/ISDFPS/V_LMIMSTSM30
REFXV_TIVCACLSET_MMAktywacja zależnego czasowo przypisania mandatuV_TIVCACLSET_MMSM30
SIMG_V_TORS0Aktywacja zależności czasowej dla statusu systemuV_TORS0SM30
T001_UMKRS_ZAktywacja zależnych od czasu obszarów podatku VATV_T001_UMKRS_ZSM30
WRF_WMGW_VEND_001Aktywacja zależnych od materiału wartości cech dostawcyV_WRF_TWPA_CHARSM30
/ORM/ORMVAPI_LOGAktywacja zapisu do logu aplikacji/ORM/ORMVAPI_LOGSM30
PBCS_0062Aktywacja zapisu zmian tabeli (dokumenty zmian)V_CHANGE_DOCSM30
PBCS_0130Aktywacja zapisu zmiany dla typów informacjiV_T77HRFPM_CHFLGSM30
V_TEBPPINQUIRYSWAktywacja zapytania dostawcyV_TEBPPINQUIRYSWSM30
REFXV_TIVCMCFCCAktywacja Zarz. śr. pien. w jednostce gosp.V_TIVCMCFCCSM30
SIMG_OLPR_FM_OPI6Aktywacja zarz. środkami pieniężnymi projektu w jednostce gospodarczejV_T001_PSOPI6
ACTIVATION OF MARGINAktywacja Zarządzania limitem depozytu zabepieczającego dla jednostki gosp.TREAV_MLM_COCODESM30
SIMG_CFMENUORKSSOVAAktywacja zarządzania obligiemV_TKA05SM30
CM_XX_RCM01Aktywacja zarządzania rekordamiV_T7PIQSWVAL_200SM30
/SAPSLL/GEN_CM_ACTIVAktywacja zarządzania sprawami/SAPSLL/V_TCMACSM30
AKTIVIERUNG_GPAktywacja zatwierdzeniaV_BP_FRG2SM30
CFM_BP_RELEASEAktywacja zatwierdzeniaV_ZGP_FRG2SM30
CM_XX_MB_SPEC_APPRAktywacja zatwierdzenia rezerwacji specjalnejV_T7PIQSWVAL_130SM30
MDSV_CTRL_EVENTAAktywacja zdarzeń w programie obsługi zdarzeniaMDSV_CTRL_EVENTASM30
FMBCS_V_FMCEACTAktywacja zdolności pokryciaV_FMCEACTSM30
SIMG_CFMENUORFBTXDEAktywacja zewnętrznego obliczania podatkuV_TXD_ESM30
PBCS_0057Aktywacja zewnętrznego systemu poczty elektronicznejV_T77HRFPM_WFSM30
SIMG_CFMENUORFBTRWCAktywacja zewnętrznej aktualizacjiV_TRWCASM30
V_TVROPTAktywacja zoptymalizowanych raportówV_TVROPTSM30
_ISPSFM_OF16Aktywacja/deaktywacja Rachunkowości budżetowejV_T001_FMACTSM30
CFAFOIACT_OPEXAktywacja/Dezaktywacja integracji obiektu finans.CFAFOIACT_OPEXSM30
VC_FOIACT_PSAktywacja/Dezaktywacja integracji obiektu finans.VC_FOIACT_PSSM34
VC_FOIACT_TRLAktywacja/Dezaktywacja integracji obiektu finans.VC_FOIACT_TRLSM34
VC_FOIACT_STAktywacja/Dezaktywacja integracji OF dla papierów wartościowychVC_FOIACT_STSM34
_ISPSFM_N_V_BUTECHAVAktywacja/dezaktywacja komunikatów kontroli dostępności dla obszarówV_BUTECHORG_AVCSM30
FIFM_V_FMEUROFIKR_ACAktywacja/dezaktywacja obszaru finansowego euroV_FMEUROFIKR_ACTSM30
MDSV_CTRL_OPT_BAktywacja/dezaktywacja synchronizacji (materiał - produkt i na odwrót)MDSV_CTRL_OPT_BSM30
OCHA_BIC_BH_BROBAktywacja/dezaktywacja typów obieków (SAP/inne niż SAP)TOBJ_VC_TYPESOBICOBJ
SIMG_CFMENUOFTFOF05Aktywacja/dezaktywacja Zarządzania budżetemV_T001_FM1OF05
W_SUBST_0001Aktywacja/Przetwarzanie obsługi substytucjiV_WSUBST_CTRLSM30
TABWA_BEW_NACHAktywacje uzup.: Ograniczenie rodzajów operacji do obszarów wycenyV_TABWAOAXD
FEHV_ACTIVEAktywacji programu obsługi błędów i konfliktówFEHV_ACTIVESM30
SIMG_OLPR_T0030_N0Aktywizacja klasyfik. dla uogólnienia zlec. w rodz. sieciV_T003O_N0SM30
SIMG_CFMENUOLMCOPJ5Aktywow. aktualiz. i wersji zatwierdz.dla każ. rodz.zleceniaV_T399X_PDOPL5
SIMG_XXMENUOLML0018Aktywowanie bezpośredniego tworzenia TAV_T321OMKX
SIMG_XXMENUOLML0018Aktywowanie bezpośredniego tworzenia TAV_T333MOMKX
SIMG_CFMENUOPP1OMDUAktywowanie MRP i ustawianie pliku planowaniaV_001W_BOMDU
SIMG_XXMENUOLML1013Aktywowanie obiektów wyświetlania sytuacji krytycznychV_T328ASM30
/SAPPSSRM/ACT_SC_COMAktywowanie obliga koszyka zakupów/SAPPSSRM/CMTACCSM30
SIMG_CFORFBT894PLAktywowanie planowania zintegrowanegoV_T894_PLOBP6
SIMG_CFMENUORKEKE0FAktywowanie podzielonego rachunku wynikówV_TKEB_ALEKE0F
/SAPPSSRM/TNDR_ENBLEAktywowanie przetargu/SAPPSSRM/V_TNDRSM30
SIMG_CFMENUORKEKEKFAktywowanie przyjęcia zleceń klientaVV2_TKA00_ERKEKF
SIMG_CFMENUORKEKEKEAktywowanie rachunku wynikówVV1_TKA00_ERKEKE
SIMG_CFORFBT001EXTAktywowanie rozszerzonego podatku źródłowegoV_T001_EXTSM30
SIMG_CFMENUOPP1OMDRAktywowanie statystyki czasu wykonaniaV_399D_LSM30
VMYOBJ_CATS_CUSTAktywowanie typów obiektów MyObject dla listy roboczej CATSVMYOBJ_CATS_CUSTSM30
CMPC_0007Aktywowanie ustalania kampaniiV_T683V_CMPSM30
APOCIF_CIFPREDD_QMAktywowanie ustalonego powiązania zapotrzebowań dla partii kontrolnejV_CIFPREDDSM30
FIGS_COS_V_001_OBAktywowanie wariantu kalkulacyjnego RZiSV_001_COSSM30
SIMG_CFMENUORKEKEKGAktywowanie wyceny centrum zyskuVV3_TKA00_ERKEKG
SIMG_CFMENUOLMLOMLZAktywowanie wyszukiwania sekcji magazynowychV_T304OMLZ
SIMG_CFMENUOLMLOMLYAktywowanie wyszukiwania typu magazynuV_T305OMLY
SIMG_CFMENUOLMLOMLYAktywowanie wyszukiwania typu magazynuV_T333_COMLY
SIMG_CFMENUOLMLOMLYAktywowanie wyszukiwania typu magazynuV_T334UOMLY
SIMG_CFMENUOLMLOMM1Aktywowanie wyszukiwania typu miejsca składowaniaV_T301SOMM1
SIMG_CFMENUOLMLOMM1Aktywowanie wyszukiwania typu miejsca składowaniaV_T303OMM1
SIMG_CFMENUOLMLOMM1Aktywowanie wyszukiwania typu miejsca składowaniaV_T307OMM1
SIMG_CFMENUOLMLOMM1Aktywowanie wyszukiwania typu miejsca składowaniaV_T334EOMM1
SIMG_CFMENUOLMLOMM1Aktywowanie wyszukiwania typu miejsca składowaniaV_T334POMM1
SIMG_XXMENUOLML33Aktywowanie zarządz. jednostkami skład. przyp. na nr magaz.V_T3000SM30
MDSV_CTRL_OBJPPOAkywacja zleceń PPO dla obiektów platformy w dialoguMDSV_CTRL_OBJPPOSM30
W_ZF_VK_0150Algorytm przypisania do asort.V_TWLAGSM30
OHADSTC20Allocate Wage Types into Tax-Exempt/Tax-Liable SharesV_T512C_DESM30
OHANAR02Allowed wage types for artists per personnel (sub)groupV_511_BOH13
REFX_V_TIVSCAJSCKATTAlternatywna kalkulacja warunku kosztów dodatkowychV_TIVSCAJSCKATTRSM30
SIMG_CFORFBTEURBAlternatywna waluta krajowa dla zwrotu podatku VATV_TEURBSM30
V_ACE_DE_MAPPINGAlternatywne elementy danych dla Accrual EngineV_ACE_DE_MAPPINGSM30
THXV_HITEM_PTYPEAlternatywne ustawienie dla scenariuszy dostawy: Instrument pierwotnyTHXV_HITEM_PTYPESM30
THXV_HINST_PTYPEAlternatywne ustawienie dla scenariuszy dostawy: Instrument zabezpieczeniaTHXV_HINST_PTYPESM30
SIMG_CFMENUOLSDVI92Alternatywny statystyczny kod materiałuV_MAFUVI92
CRMV_VIEWGRPAlternatywy ViewSwitchCRMV_VIEWGRPSM30
CRMV_VIEWGRPCAlternatywy ViewSwitchCRMV_VIEWGRPCSM30
VC_T095B_AAFAAmortyzacja pozaplanowa: Przypisanie kontVC_T095B_AAFASM34
VC_T095B_SAFAAmortyzacja specjalna: Przypisanie kontVC_T095B_SAFASM34
VC_T095_NAFAAmortyzacja zwykła: Przypisanie kontVC_T095B_NAFASM34
/ORM/ORMV_TLWAFSAnaliza trzech punktów/ORM/ORMV_TLWAFSSM30
OLIS_CUSTEX11Analizy standardowe / przetwarzanie zewn. hierarchiiVTRSTHVMCSSM30
ISMP/SAPMP/MM_T161_2Anulowanie grupy globalnej/lokalnej/SAPMP/MM_T161_2SM30
ISMP/SAPMP/SD_TVAK_2Anulowanie grupy globalnej/lokalnej/SAPMP/SD_TVAK_2SM30
_WCMMD_000067Anulowanie przypisańWCVOR6SM30
_WCMMD_000066Anulowanie zezwoleńWCVP8SM30
CRMV_BL_APPLAplikacjaCRMV_BL_APPLCRM_BSP_VIEW_BLAPPL
CRMV_APPLLAYOUTAplikacja / UkładCRMV_APPLLAYOUTCRM_BSP_VCLS_APPL
W_GE_0200AplikacjeV_TWRF16SM30
REFXVC_TIVCPCAAplikacje do korespondencjiVC_TIVCPCASM34
FINB_TR_CUSTAplikacje i obiekty transportoweFINB_TR_CATVCFINB_TR_CUST
OLI0_ISOAArchiwiz. historii numerów seryjnychV_ARC_PM_OBJLISTSM30
SIMG_CMMENUOLMENF021Archiwizacja wydrukuTOAOM_CSM30
SIMG_CMMENUOLMENF021Archiwizacja wydrukuTOAVESM30
FAGL_R_ARCHDEFArchiwizacja: Definiowanie okresów zatrzymaniaV_FAGL_R_ARCHDEFSM30
OHIAROR003Asignar códigos de actividad a la SociedadV_T7AR02SM30
OHIE0345Asignar modif. categorías a división/subdivisión de personalV_5E01_BSM30
OHIMX311Asignar núm. expediente INFONAVIT a División/Subd. de pers.V_T7MX0P_BSM30
OHIMX320Asignar número FONACOT a División/Subdivisión de personalV_T7MX0P_CSM30
OHIMX301Asignar Registro Patronal IMSS a División/Subd. de pers.V_T7MX0P_ASM30
OHAF0464ASSEDIC StatementVV_536A_B__F_AL0SM30
OHADT5D7Z01Assigment using jobVV_T5D7Z_01_AL0SM30
OHAF0818Assign Absence Type to AbsenceV_554S_CSM30
OHADAB002Assign Absence Types to Absence Valuation RulesV_554S_GSM30
OHADAB006Assign Absence Types to Processing ClassesV_T5D0SSM30
OHAIDOCA001Assign absences to an off-cycle reasonV_T52OCAOH00
OHANZADV001Assign advance pay to absenceV_T7NZLSSM30
OHAQADV00001Assign advance pay to absenceV_554S_KOH00
OHIUSWC2030Assign attributes to positions (WY, AK)V_T5U28_CSM30
OHAKREP112Assign business number to company name and addressVC_T5KB0OH02
OHAE00010Assign company headquarters to company groups/groupingsV_T5E11SM30
OHADBLX110Assign Company NumbersV_T5DDESM30
OHAEAN2B2Assign constant value to valuation wage typesV_T510SM30
OHAGUM015Assign contract indicator to employee group/subgroupV_T5G0ASM30
OHADBAV204Assign cost center to pension organizationV_XT5DCUSM30
OHAEREDAAssign country codes according to RED systemV_T5E33SM30
OHAPH_0912Assign cumulation types to time unitsVV_T54C4_01_AL0_11SM30
OHAQCUM004Assign cumulation types to time unitsV_T54C4SM30
OHAHK_CU060Assign cumulations to wage typesV_T54C3SM30
OHAQDE1048Assign deduction wage types to wage type groupVV_52D7_B_7001_AL0SM30
OHAEDL032Assign depreciation typesV_T506ASM30
OHAQDD1062Assign drop deduction wage types to wage type groupVV_52D7_B_DEDN_AL0SM30
OHAF0093Assign Employee Groups to SI Contribution ModelsV_T5F4SSM30
OHIUSWC1022Assign experience rate to WC codeV_T5UWESM30
OHADBEAB1Assign First Signing AuthorityV_513A_BSM30
OHARNR001BAssign fixed allowance to wage type payable by MINDEFV_5R2B_FSM30
OHAU02FIAssign forms to letter typesV_T5UGISM30
OHAQLVE00011Assign hourly rate wage types to wage type groupV_52D7_BOH00
OHAQLVE00103Assign hours worked basisV_T510IOH00
OHAQLVE00006Assign leave provision wage typesV_T5QLPOH00
OHAID_CL014Assign loan category based on interest calculationV_T7ID0KSM30
OHIUSWC1024Assign manual rate and experience modifierV_T5UWMSM30
OHIUSWC1024Assign manual rate and experience modifierV_T5UWXSM30
OHADDUA01Assign Master Data Check to Personnel AreaV_5D0P_DSM30
OHAJUM006Assign new payroll accounting areas to period modifierV_T549ASM30
OHAU02BXAssign order type service charge to the document categoryV_5UG1_BSM30
OHADOE504Assign Organizational Subareas to a Calculation ModelVV_T5D87_S_04_AL0SM30
OHADOEU35Assign organizational subareas to calculation variantVV_T5D87_S_05_AL0SM30
OHADBLR200Assign Pay Scales and Areas to Pay Scale Area GroupingsVV_T5D0U_01_AL0SM30
OHADBLR200Assign Pay Scales and Areas to Pay Scale Area GroupingsVV_T5D0U_02_AL0SM30
OHADBLR200Assign Pay Scales and Areas to Pay Scale Area GroupingsVV_T5D0U_03_AL0SM30
OHADBLR200Assign Pay Scales and Areas to Pay Scale Area GroupingsVV_T5D0U_04_AL0SM30
OHAGT101Assign PAYE reference to payroll areaV_T5G50SM30
OHAGT101Assign PAYE reference to payroll areaV_T5G51SM30
OHAGT101Assign PAYE reference to payroll areaV_T5G52SM30
OHAGT101Assign PAYE reference to payroll areaV_T5G55SM30
OHADOES110Assign Person Subgroup to Variable KeyVV_T5D7X_06_AL0SM30
OHADBAV203Assign personnel area to pension organizationV_XT5D0WSM30
OHAG1016Assign Processing Classes to Wage TypesV_T51P1OH00
OHIJ0123Assign processing rule to branch officeV_T5JSISM30
OHAHK_AP013Assign ranking to appraisal typeV_T7HK5LSM30
OHAHK_AP022Assign ranking to appraiser pointsV_T7HK5KSM30
OHAHK_AP044Assign ranking to detailed criteriaV_T7HK5MSM30
OHAHK_AP033Assign ranking to main criteriaV_T7HK5JSM30
OHIJ0085Assign residence tax collector numberV_T5JRASM30
OHIJ0084Assign residence tax modifierV_5J0P_CSM30
OHADSTA03Assign Rules for Flat-Rate Church TaxV_5D0P_CSM30
OHAKGR117Assign rules for garnishmentsV_T52G6SM30
OHADBEAB2Assign Second Signing AuthorityV_513A_DSM30
OHADT5D7OAssign Service Type Catalog to a Company CodeV_T5D7OSM30
OHANZEOM235Assign symbolic accounts for wage typesV_T52ELOH02
OHAU1206AAssign symbolic accounts to wage typesV_T7US3PRTXSYMKOSM30
OHAUTX00362Assign tax company to personnel areaV_T5U0PSM30
OHAJTX220Assign Tax Form for Residence TaxV_5J61_BSM30
OHADSTA02Assign Tax Relevant Company FeaturesV_5D0P_BSM30
OHAQTAX013Assign taxation percentage to fixed tax wage typesV_T510JSM30
OHAQTRM00016Assign termination wage types to wage type groupVV_52D7_B_TRM2_AL0SM30
OHAIE_AV_PAssign the valuation of averages to a primary wage typeV_T51AV_PSM30
OHAETI120Assign time description to time pairsV_T555ZSM30
OHADBLS200Assign 'type of work' to construction work keysV_T5DBNSM30
OHADOES140Assign Using JobVV_T5D7Z_06_AL0SM30
OHADT5D7Z02Assign Using JobVV_T5D7Z_02_AL0SM30
OHADOES120Assign Using Organization KeyVV_T5D8J_06_AL0SM30
OHADT5D8J02Assign Using Organization KeyVV_T5D8J_02_AL0SM30
OHADT5D8J01Assign Using Organizational KeyVV_T5D8J_01_AL0SM30
OHADOES130Assign Using Organizational UnitVV_T5D8K_06_AL0SM30
OHADT5D8K01Assign Using Organizational UnitVV_T5D8K_01_AL0SM30
OHADT5D7X03Assign Using Person SubgroupVV_T5D7X_03_AL0SM30
OHADT5D8I01Assign Using PositionVV_T5D8I_S_01_AL0SM30
OHADT5D8I02Assign Using PositionVV_T5D8I_S_02_AL0SM30
OHADT5D7Y02Assign Using Service Type and Service CategoryVV_T5D7Y____AL0SM30
OHADT5D8L01Assign Using Supervisor AreaVV_T5D8L_01_AL0SM30
OHADOEMODAssign valid models for special paymentsVV_T5D87_S_01_AL0SM30
OHADOEMODAssign valid models for special paymentsVV_T5D87_S_02_AL0SM30
OHAEBW019Assign valuation basesV_512W_BOH12
OHAEAN2CAssign valuation wage types to methodsV_T5EA4SM30
OHARNR002Assign variable allowance to wage type payable by MINDEFV_5R2B_VSM30
OHAEAN2B3Assign variable value to valuation wage typesV_T539JSM30
OHIUSWC1050Assign wage limits for company officersV_T5UWLSM30
OHACBG001Assign Wage TypesVV_T512E_BFS1_AL0SM30
OHADOEC51Assign Wage Types to an Insurance TypeV_T5D5GSM30
OHAF0094Assign Wage Types to Employee GroupsV_T5F4TSM30
OHAGFT005Assign wage types to free of tax wage type groupVV_52D7_B_FOT1_AL0SM30
OHAGBP007Assign Wage Types to Pension SchemeV_T5G37_ASM30
OHAKREP241Assign wage types to ROE formV_T512ESSM30
OHAPH_QUOTACOMP01Assign wage types to the quotas to be compensatedVV_T556W_A__AL0SM30
OHASEQUOTACOMP01Assign wage types to the quotas to be compensatedV_T556WSM30
OHAIDTX040Assign wage types to wage type groupVV_52D7_B_1TFM_AL0SM30
OHAID_OC005Assign wage types to wage type groupVV_52D7_B_1MUL_AL0SM30
OHAQADV00003Assign wage types to wage type groupVV_52D7_B_ADVP_AL0SM30
OHAQTAX010Assign wage types to wage type group additional taxVV_52D7_B_TAXA_AL0SM30
OHADDV052Assign Wage Types to Wage Type Group 'Company Insurance'VV_52D7_B_0026_AL0SM30
OHAQSUP008Assign wage types to wage type group for hours workedVV_52D7_B_SUP1_AL0SM30
OHAQSUP011Assign wage types to wage type group superannuationVV_52D7_B_SUP3_AL0SM30
OHAQSUP009Assign wage types to wage type group superannuation earningsVV_52D7_B_SUP2_AL0SM30
OHAQTAX008Assign wage types to wage type group taxVV_52D7_B_TAXW_AL0SM30
OHAQTAX009Assign wage types to wage type group tax overridesVV_52D7_B_TAXO_AL0SM30
OHAQTAX012Assign wage types to wage type group tax spreadVV_52D7_B_TAXS_AL0SM30
OHADSVC2022Assign Wages Types to Wage Type Group 'Social Insurance'VV_52D7_B_1001_AL0SM30
OHIUSWC1030Assign WC codes to organizational structuresV_T5U25SM30
OHIUSWC1030Assign WC codes to organizational structuresV_T5U26SM30
OHIUSWC1030Assign WC codes to organizational structuresV_T5U28_BSM30
OHAJBN2300Assignment of Reasons for Off-Cycle PayrollV_74HI_B_JPHRBEN0041
OHAJBN3300Assignment of Reasons for Off-Cycle PayrollV_74HI_C_JPHRBEN0041
OHAJBN4300Assignment of Reasons for Off-Cycle PayrollV_74HI_F_JPHRBEN0041
OHAJBN5300Assignment of Reasons for Off-Cycle PayrollV_74HI_E_JPHRBEN0041
OHAJBN1200Assignment of Wage Types to PlanV_5UBA_WT_A_JPHRBEN0041
OHAJBN2200Assignment of Wage Types to PlanV_5UBA_WT_B_JPHRBEN0041
OHAJBN3200Assignment of Wage Types to PlanV_5UBA_WT_C_JPHRBEN0041
OHAJBN4200Assignment of Wage Types to PlanV_5UBA_WT_F_JPHRBEN0041
OHAJBN5200Assignment of Wage Types to PlanV_5UBA_WT_E_JPHRBEN0041
OHADT5D8K02Assignment using organizational unitVV_T5D8K_02_AL0SM30
OHADT5D7X0Assignment using person subgroupVV_T5D7X_04_AL0SM30
OHADT5D7Y1Assignment using service typeV_T5D7YSM30
OHADT5D7Y01Assignment using service type and service categoryVV_T5D7Y_0101_AL0SM30
OHADT5D8L02Assignment using supervisor areaVV_T5D8L_02_AL0SM30
OHIBR_FI009Assinalar áreas/sub-áreas de pessoal a grupos de filiaisV_T7BR0PSM30
_WCMMD_000043Asystent dla opracowania innych żądańWCVOCSM30
_WCMMD_000043Asystent dla opracowania innych żądańWCVOR4SM30
/ORM/ORMV_BW_10Atrybut 10/ORM/ORMV_BW_10SM30
/ORM/ORMV_BW_07Atrybut 7/ORM/ORMV_BW_07SM30
/ORM/ORMV_BW_08Atrybut 8/ORM/ORMV_BW_08SM30
/ORM/ORMV_BW_09Atrybut 9/ORM/ORMV_BW_09SM30
W_DF_LT_0203Atrybuty grup materiałowych środków pomocniczych sprzedażyV_TWTFMASM30
SIMGH_LMON004Atrybuty klas obiektówVC_LMON001SM34
SIMGH_LMON004Atrybuty klas obiektówV_LATCTSM30
OHPKVS080Atrybuty operacji SPHRCHOPERASM34
OHPKVS080Atrybuty operacji SPV_T5CBNSM30
OHIC0532Atrybuty pracownikaHRCHSTM002SM34
CRMV_BSP_PROCAtrybuty procesuCRMV_BSP_PROCCRM_BSP_VIEW_PROC
CRMV_BSP_PROCCAtrybuty procesuCRMV_BSP_PROCCCRM_BSP_VIEW_PROCC
OHIF0003Attribuer qualification pour bulletin de salaireV_T5F4CSM30
OHP7_0795Ausgabenarten definierenVV_T7PM6_V1SM30
OHABUM01Authority TypesV_T5B9BSM30
ORFA_GESUMBAutom. przeksięg. w centrum zysków/ zmiana dział gosp.V_T093C_16SM30
SIMG_OLMB_156_ABAutomat. tworzenie zamówieniaV_156_ABSM30
HR_LSO_M1C3D2E1A3POAutomatyczna synchronizacja zewnętrznych postępów w nauceV_T77S0TRACKSM30
SIMG_ORKS_BERGENAutomatyczne generowanie domyślnych uprawnieńFPB_AUTHS_VALUESSM34
SIMG_CFMENUOLSDAUKREAutomatyczne księgowania na konto dostawcy (SAP-EDI)V_T685BV/40
SIMG_CFMENUOLSDAUKREAutomatyczne księgowania na konto dostawcy (SAP-EDI)VEDI_LOGV3WEL1
SIMG_CFMENUOLSDAUKREAutomatyczne księgowania na konto dostawcy (SAP-EDI)V_TVFK_IVCOKONTSM30
V_TZV07Automatyczne przejęcie adresuV_TZV07SM30
ACC_CA_N_U_TPRCDAutomatyczne przeliczanie kolejnych procesówV_TPRCDSM30
/SPE/V_TDELVAUTOAutomatyczne tworzenie dostawy wychodzącej/SPE/V_TDELVAUTOSM30
SIMG_CFMENUOLMBOMB2Automatyczne tworzenie składuV_156_XOMB2
SIMG_CFMENUOLMBOMB2Automatyczne tworzenie składuV_159L_XOMB2
SIMG_CFMENUOM00OM26Automatyczne usuwanie Kanban sterowanych zdarzeniamiV_TPKALEKSM30
SIMG_CFMENUORKEOKB9Automatyczne wyszukiwanie dekretacjiV_TKA3OKB9
SCPI_PLAN3Automatyczny wybór marszruty/ planuV_TCA43OPJF
OHIJ0028Bank key for contracted bankV_T5JBKSM30
OHAPH_AV001Bases for valuation of averagesVC_T511ABCOH02
SIMG_CFMENUFWMCFZ70BAV grupa - wzór 1V_TZBRSM30
SIMG_CFMENUFNMCFZ62BAV grupa 102V_TZ32TSM30
SIMG_CFMENUFNMCFZ75BAV grupa 201/600V_TZ29TSM30
SIMG_CFMENUFNMCFZ81BAV grupa R11/76V_TZ18DSM30
SIMG_CFMENUFBRC013Baza danych - osoba do kontaktówV_FBRC1100CFBRC010
OHACM0141Before 1998: Check Constants for PartsVV_T511K_V3SM30
OHP7_0700Beginn der Integration in das Haushaltsmanagement definierenV_T7PMY2_VAR_HHMSM30
OHAB6002Belcotax Field SpecificationsV_T5BT8SM30
OHACST015Berechnung der Provision einschaltenVV_596D_B_QPR1_AL0SM30
_WCMMD_000094Bez wyświetlania okna dialogowego przypisańWCVOR7SM30
_ISPSFM_V_FM01_BLANKBLANK dozwolona jako wartość dla elementów dekretacjiV_FM01_BLANKSM30
SIMG_CFMENUOLSDVFBWGBlokowanie i minimalne wagiVVC_VFBWG_F1SM34
SIMG_CFMENUOLSDOVZ7Blokowanie potwierdzenia ilości przy blokadzie dostawyV_TVLSSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVZ7Blokowanie potwierdzenia ilości przy blokadzie dostawyV_TVLS_SBEOVZ7
EURO_FIAA_BWABlokowanie rodzajów operacji (oprócz przychodów)VC_TEUBWASM34
SIMG_LTBN006Blokowanie węzłówVV_LNODESM30
OALE_ERRPROCODE_WE40Błąd kodu procesuVEDI_TEDE5WE40
OHAB1002Bonus or Reimbursement for Rail TariffV_T5BC0SM30
OHADOEZ400Bonus TotalsVV_T512E_ISKD_AL0SM30
/ORM/ORMV_BW_02Branża/ORM/ORMV_BW_02SM30
SIMG_GTE_BDGT_SETTGBudżet GM - ustawienia transakcjiVC_GMBDGTSETTINGSSM34
SIMG_PSMFG_BGTACTBudżet/wart.rzeczyw. dozwolone dla księgi budżetowaniaV_BUDGET_ACTUALSSM30
BWP7Bufor: Opracowanie przypisania tabeli do typu wartościBIWVBUF_TBSM30
BWP6Bufor: Opracowanie wskaźnikaBIWVBUF_CVSM30
CRMV_BAB_CUSTOMERBusiness Application BuilderCRMV_BLUEPRINTCRMC_EXEC_BAB_C
OHAF0072Business AreasV_T5F5GSM30
OHAGT104CA permit number and fiscal year-end completion stampT5G54SM34
OHAA8025Calculate Employer Contribution for ViennaVV_511K_B_WRDAG_AL0SM30
OHAEBW22Calculate higher valuation baseV_T510PSM30
OHAA8005Calculate Local TaxesVV_511K_B_LOHNF_AL0SM30
OHAA8005Calculate Local TaxesVV_511K_B_LOHNG_AL0SM30
OHAA8005Calculate Local TaxesVV_511K_B_LOHNP_AL0SM30
OHAF0824Calculate Social Insurance Sick Pay (IJSS)V_5F1C_CSM30
OHAF0824Calculate Social Insurance Sick Pay (IJSS)V_T5F1CSM30
OHAKGR12ACalculation ruleVC_52GFOH02
OHADT5D5FCase groupsV_T5D5FSM30
CDESKcdeskVC_CDESK_C_SYSTEMSM34
REFXV_TIVBDMEASMETERCechy dla rodzajów wymiaruV_TIVBDMEASMETERSM30
REFXVC_TIVCPDCCechy różnicująceVC_TIVCPDCSM34
SIMG_CFMENUOLSDESRCechy specjalne dla wydruku faktur (procedura ESR)V_T049EOBAV
REFXV_TIVBDCHARACTCechy wyposażeniaV_TIVBDCHARACTSM30
REFXCL_VTIV71Cechy wyposażenia dla budynku i obiektu najmuVTIV71SM30
REFXV_TIVBDARFUNCCel funkcji architektonicznego obiektuV_TIVBDARFUNCSM30
_CACS_V_TCACS_TRIGIDCel rozliczeniaV_TCACS_TRIGIDSM30
REFXV_TIVCDCOPUEXTCel warunkuV_TIVCDCOPUEXTSM30
CM_XX_PIND001Centralna aktywacja filtra dla indeksu osiągnięćV_T7PIQSWVAL_400SM30
GRRMRESPAUTHCENTRALCentralna kontrola autoryzacji dla wspólnych reakcjiV_GRRM_RESP_SHRSM30
SIMG_CFMENUOFDIFELDCentralne opracowanie statusu polaVTIV01SM30
SIMG_CFMENUOFDIFELDCentralne opracowanie statusu polaVTIV01MSM30
SIMG_CFMENUOFDIFELDCentralne opracowanie statusu polaVTZPAIFSM30
SIMG_CFMENUOFDIFELDCentralne opracowanie statusu polaV_TIV00SM30
SIMG_CFMENUOLSDOIS1Centralne parametry sterujące dla numeru seryjnegoV_T399J_SDOIS1
CFOLDERS_100_010cFolders - definiowanie danych systemowychCFX_CFOLDERS_VCSM34
OHAA653KChage Non-Garn.Tenths of Ext.Amt.for Pers.Ent.to Supp.PaymntVV_511K_B_PFZ1M_AL0SM30
OHALTM050Change action menuVV_T588C_G_AL0SM30
OHALTM050Change action menuV_588B_MSM30
OHAA652DChange Base Amount of Support Payments on Daily BasisVV_511K_B_PFTUG_AL0SM30
OHAA651DChange Base Amount of Support Payments on Monthly BasisVV_511K_B_PFMUG_AL0SM30
OHAA652HChange Base for Rounding down Amount on Daily BasisVV_511K_B_PFTRD_AL0SM30
OHAA651HChange Base for Rounding Down Amount on Monthly BasisVV_511K_B_PFMRD_AL0SM30
OHAA652AChange Common Base Amount on Daily BasisVV_511K_B_PFTAG_AL0SM30
OHAA651AChange Common Base Amount on Monthly BasisVV_511K_B_PFMAG_AL0SM30
OHAA652FChange Comparison of Payments in Kind on Daily BasisVV_511K_B_PFTSA_AL0SM30
OHAA651FChange Comparison of Payments in Kind on Monthly BasisVV_511K_B_PFMSA_AL0SM30
OHADSVC11Change Constant Value for Health InsuranceVV_5D1U_B__313____0_AL0SM30
OHADSVC11Change Constant Value for Health InsuranceVV_5D1U_B__326______AL0SM30
OHADSVC13Change Constant Value for Nursing InsuranceVV_5D1U_B__3PB____0_AL0SM30
OHADSVC13Change Constant Value for Nursing InsuranceVV_5D1U_B__3PO______AL0SM30
OHADSVC12Change Constant Value for Pension InsuranceVV_5D1U_B__314____0_AL0SM30
OHAA653FChange Exemption Pct. for Person Entitled to Support PaymentVV_511K_B_PFBEV_AL0SM30
OHADPFC20Change Garn.-Exempt Amnt of Holiday Bonus - Com. Garn.VV_511K_B_PFWGGSM30
OHADPFC21Change Garn.-Exempt Amnt of Holiday Bonus - Prefer. Garn.VV_511K_B_PFWGBSM30
OHADPFC17Change Garnishment Exempt LimitVV_511K_B_PFSGMSM30
OHAA652EChange Garnishment Exemption Threshold on Daily BasisVV_511K_B_PFTSG_AL0SM30
OHAA651EChange Garnishment Exemption Threshold on Monthly BasisVV_511K_B_PFMSG_AL0SM30
OHAA652BChange Increased Base Amount 1 on Daily BasisVV_511K_B_PFTBG_AL0SM30
OHAA651BChange Increased Base Amount 1 on Monthly BasisVV_511K_B_PFMBG_AL0SM30
OHAA652CChange Increased Base Amount 2 on Daily BasisVV_511K_B_PFTCG_AL0SM30
OHAA651CChange Increased Base Amount 2 on Monthly BasisVV_511K_B_PFMCG_AL0SM30
OHAA653CChange Maximum Amount for Employer ExpensesVV_511K_B_PFAG3_AL0SM30
OHAA653DChange Maximum Amount of ER Expenses for First TransferVV_511K_B_PFAG4_AL0SM30
OHAA653IChange Maximum Number of Persons Entitled to Support PaymentVV_511K_B_PFUMX_AL0SM30
OHADPFC11Change Monthly Base Exempt AmountVV_511K_B_PFB0MSM30
OHADPFC12Change Monthly Base Exempt Amount 1. Dependent PersonVV_511K_B_PFB1MSM30
OHADPFC13Change Monthly Base Exempt Amount 2.- 5. Dependent PersonVV_511K_B_PFB2MSM30
OHADPFC14Change Monthly Support Exempt AmountVV_511K_B_PFZ0MSM30
OHADPFC15Change Monthly Support Exempt Amount 1. Dependent PersonVV_511K_B_PFZ1MSM30
OHADPFC16Change Monthly Support Exempt Amount 2. -5. Dependent PersonVV_511K_B_PFZ2MSM30
OHAA653JChange Non-Garnishable Tenths of Extra Amount for DebtorVV_511K_B_PFZ0M_AL0SM30
OHAA653AChange Percentage for Employer ExpensesVV_511K_B_PFAG1_AL0SM30
OHAA653BChange Percentage of Employer Expenses for First TransferVV_511K_B_PFAG2_AL0SM30
OHAGFT007Change permissibility of wage typesV_T512ZOH13
OHAA653GChange Reimbursement for Declaration of Third Party DebtorVV_511K_B_PFDKO_AL0SM30
OHADPFC18Change Rounding of Monthly Earned Income in AmountVV_511K_B_PFRDMSM30
OHAA652GChange Threshold for Trivial Amounts on Daily BasisVV_511K_B_PFTBA_AL0SM30
OHAA651GChange Threshold for Trivial Amounts on Monthly BasisVV_511K_B_PFMBA_AL0SM30
OHADEHF21Change Time Attachment of Infotype Mutual Indemnity SocietyV_T582ASM30
OHADPFC24Change Time Period of Notice of Garn. to Active Garn.VV_T588Z_0111___AL0SM30
OHAIDPI053Change wage type textsV_T512TSM30
OHAA701Check Amount of Family AllowanceV_T5A3ASM30
OHAN90514Check annual income thresholdVV_T511K_NL_DJRZFSM30
OHAN9007Check annual SI daysVV_511K_B_SVDGY_AL0SM30
OHAHK_AP011Check appraisal typeV_T7HK5SM30
OHADKU152Check Ass. to WT Group 'RHC/Winter Comp.: IT14, 15'VV_52D7_B_3220_AL0SM30
OHAEIW065Check assignation to 'Incentives' wage type groupVV_52D7_B_0LL3_AL0SM30
OHADVB1122Check Assignment of Wage Type Group 'Capital Formation'VV_52D7_B_0010_AL0SM30
OHARAP110Check assignment of wage types to wage type groupVV_52D7_B_0ADV_AL0_01SM30
OHARAWS003Check assignment of wage types to wage type groupVV_52D7_B_0AWS_AL0SM30
OHARNR011Check assignment of wage types to wage type groupVV_52D7_B_0TNR_AL0SM30
OHARSI011Check assignment of wage types to wage type groupVV_52D7_B_0TCP_AL0SM30
OHARSIA011Check assignment of wage types to wage type groupVV_52D7_B_0TAF_AL0SM30
OHARTX011Check assignment of wage types to wage type groupVV_52D7_B_0TTX_AL0SM30
OHARDD020Check assignment of wage types to wage types groupVV_52D7_B_0DED_AL0SM30
OHAIDFT005Check assignment to wage type groupVV_52D7_B_1GUP_AL0SM30
OHADKU142Check Assignment to Wage Type Group'RHC Direct Entry'VV_52D7_B_3210_AL0SM30
OHADKU142Check Assignment to Wage Type Group'RHC Direct Entry'VV_52D7_B_3310_AL0SM30
OHACNZ001Check Assignment to Wage Type GroupsVV_52D7_B_2050_AL0SM30
OHADOEV092Check Assignment to Wage Type GroupsVV_52D7_B_5V03_AL0SM30
OHADSTC111Check Assignment to Wage Type GroupsVV_52D7_B_2003_AL0SM30
OHADSTC121Check Assignment to Wage Type GroupsVV_52D7_B_2002_AL0SM30
OHAEIW082Check average basesV_512W_COH12
OHACSV905Check Basic Settings for Social InsuranceHRCHSVOH02
OHAHK_CU010Check calendar for cumulationV_T54C1SM30
OHAK1012Check calendar for cumulationV_T549ZSM30
OHADBLU242Check Clearing AmountsV_T5DBKSM30
OHIJ0081Check combination for family dependent tax deductionV_T5J19SM30
OHIJ0077Check combination for income tax deductionV_T5J17SM30
OHAA2044Check Commuter RateVV_5A2S_A_71_AL0SM30
OHAA2044Check Commuter RateVV_5A2S_A_72_AL0SM30
OHAA2044Check Commuter RateVV_5A2S_A_73_AL0SM30
OHAA2044Check Commuter RateVV_5A2S_A_74_AL0SM30
OHAA2044Check Commuter RateVV_5A2S_A_75_AL0SM30
OHAA2044Check Commuter RateVV_5A2S_A_76_AL0SM30
OHAA2044Check Commuter RateVV_5A2S_A_77_AL0SM30
OHAEDL023Check constantV_511K_BSM30
OHAEDL023Check constantV_511P_BSM30
OHAADL023Check ConstantsVV_511K_B_REFIN_AL0SM30
OHAADL023Check ConstantsVV_511P_B_LZFST_AL0SM30
OHAADL023Check ConstantsVV_511P_B_LZFSV_AL0SM30
OHAN9031Check constants annual salary special rate (BT)VV_511K_B_JLCON_AL0SM30
OHASEC002Check constants for Employer Contribution processingVV_T511K_W5SM30
OHASEC002Check constants for Employer Contribution processingVV_T511P_V3SM30
OHAA102Check Contribution Amounts and PercentagesV_5A1C_BSM30
OHACSV042Check Contribution PercentagesVV_T511K_V5SM30
OHAA101Check Contribution RatesVC_5A1ISM34
OHAA101Check Contribution RatesV_T5A1XSM30
OHAAAB106Check Control FieldV_554S_QSM30
OHAN9002Check conversion ruleV_5N2J_BSM30
OHAN9002Check conversion ruleV_5N2J_CSM30
OHAN9002Check conversion ruleV_T5N2JSM30
OHAN9010Check data for SI groupsV_T5N1OSM30
OHAA704Check Deductable Amounts for ChildrenVV_511K_B_KDAB1_AL0SM30
OHAA704Check Deductable Amounts for ChildrenVV_511K_B_KDAB2_AL0SM30
OHAA704Check Deductable Amounts for ChildrenVV_511K_B_KDABX_AL0SM30
OHAA2043Check Deductible Amount for PensionerVV_5A2S_A_41_AL0SM30
OHAA2041Check Deductible Amount for Sole Wage Earner/Single ParentVV_5A2S_A_1E_AL0SM30
OHAA2041Check Deductible Amount for Sole Wage Earner/Single ParentVV_5A2S_A_1V_AL0SM30
OHAA2051Check Deductible Amount for TransportVV_511K_B_VKABA_AL0SM30
OHADDUA05Check DEUEV Permissibility of Name AffixVV_T5D4O_Z_AL0SM30
OHADDUA04Check DEUEV Permissibility of Name PrefixVV_T5D4O_V_AL0SM30
OHADSVE26Check Difference Income ThresholdVV_511K_B_DPVWB_AL0SM30
OHARAWS001Check entry permissibility of wage types per infotypeVV_T512Z_0267_AL0SM30
OHACSV044Check Exemption Limit for Supplementary IncomeVV_511P_B_AHVNE_AL0SM30
OHAA2048Check General Deductible AmountVV_511K_B_AABSA_AL0SM30
OHAA2048Check General Deductible AmountVV_511K_B_AABSE_AL0SM30
OHAA2048Check General Deductible AmountVV_511K_B_AABSO_AL0SM30
OHAA2048Check General Deductible AmountVV_511K_B_AABSU_AL0SM30
OHAA203Check Income Tax RatesV_T5A2ESM30
OHAN90513Check increase percentageVV_511K_B_DOPZF_AL0SM30
OHACM0165Check Indirect ValuationVV_T539J_B_V1SM30
OHACFZ102Check Key Date for Family AllowancesVV_T511K_V1SM30
OHADBLU231Check Leave ProvisionVV_T5DBF_01_AL0_01SM30
OHADBLU243Check Leave ProvisionVV_T5DBF_01_AL0_02SM30
OHADBLU410Check leave provisionVV_T5DBF_01_AL0_03SM30
OHADBLU341Check Leave Type for Unpaid LeaveV_533_ASM30
OHADBLU232Check Leave TypesVV_533_B_01_AL0SM30
OHAN9001Check lump sums for commutingVV_T511K_NL_WWFSM30
OHAA103Check Maximum Contribution BasesVV_511K_B_V9ATK_AL0SM30
OHAA103Check Maximum Contribution BasesVV_511K_B_V1ATK_AL0SM30
OHAA103Check Maximum Contribution BasesVV_511K_B_V1SJK_AL0SM30
OHAA103Check Maximum Contribution BasesVV_511K_B_V2ATK_AL0SM30
OHAA103Check Maximum Contribution BasesVV_511K_B_V2SJK_AL0SM30
OHACSV043Check Maximum LimitsVV_T511P_V2SM30
OHADSVE25Check Minimum Amount for Pension FundVV_511K_B_DPVWT_AL0SM30
OHAN9012Check minimum wagesVV_T511K_NL_FMINSM30
OHAN9012Check minimum wagesVV_T511K_NL_SVMNSM30
OHAA2054Check Minor Tax ThresholdVV_511K_B_BSL1A_AL0SM30
OHAA2054Check Minor Tax ThresholdVV_511K_B_BSL2A_AL0SM30
OHAN9011Check monthly SI daysVV_511K_B_SVDGM_AL0SM30
OHADBLD200Check names and addresses of SI fundsV_T5DBASM30
OHAESZ222Check 'Overtime payment' wage type groupVV_52D7_B_VK48_AL0SM30
OHAN9020Check parameters for age relief (ouderenaftrek)VV_511K_B_LMB65_AL0SM30
OHAN9020Check parameters for age relief (ouderenaftrek)VV_511K_B_LTB65_AL0SM30
OHAN9043Check parameters for child mindingVV_511K_B_KOVMX_AL0SM30
OHAN9043Check parameters for child mindingVV_511K_B_KOVPC_AL0SM30
OHAN9043Check parameters for child mindingV_T5N2ZSM30
OHAN9021Check parameters for fixed deduction ruleVV_511K_B_AV651_AL0SM30
OHAN9021Check parameters for fixed deduction ruleVV_511K_B_AVT0V_AL0SM30
OHAN9021Check parameters for fixed deduction ruleVV_511K_B_AVT1B_AL0SM30
OHAN9021Check parameters for fixed deduction ruleVV_511K_B_AVT1G_AL0SM30
OHAN9021Check parameters for fixed deduction ruleVV_511K_B_AVT1O_AL0SM30
OHAN9023Check parameters for tax allowance for costs incurredVV_511K_B_AFPER_AL0SM30
OHAN9023Check parameters for tax allowance for costs incurredVV_511K_B_AFT0N_AL0SM30
OHAN9023Check parameters for tax allowance for costs incurredVV_511K_B_AFT0X_AL0SM30
OHAN9023Check parameters for tax allowance for costs incurredVV_511K_B_AFT1B_AL0SM30
OHAN9023Check parameters for tax allowance for costs incurredVV_511K_B_AFT1G_AL0SM30
OHAN9023Check parameters for tax allowance for costs incurredVV_511K_B_AFT1N_AL0SM30
OHAN9023Check parameters for tax allowance for costs incurredVV_511K_B_AFT1X_AL0SM30
OHAN9025Check parameters for tax allowance for costs incurred (>65)VV_511K_B_AF65N_AL0SM30
OHAN9025Check parameters for tax allowance for costs incurred (>65)VV_511K_B_AF65X_AL0SM30
OHAA8033Check Part-Time Working HoursVV_511K_B_WOSTD_AL0SM30
OHANZOCPM01Check payment keyV_T52OCZSM30
OHANZUM006BCheck payroll accounting areaV_T549A_2OH00
OHAAUM008BCheck Payroll PeriodsVV_T549Q_01_AL0SM30
OHAA106Check Penalty ValuesVV_511K_B_ASVMA_AL0SM30
OHAA106Check Penalty ValuesVV_511K_B_ASVMP_AL0SM30
OHAA106Check Penalty ValuesVV_511K_B_ASVMR_AL0SM30
OHAA106Check Penalty ValuesVV_511K_B_ASVMS_AL0SM30
OHAN9009Check percentage for 35% ruleVV_511K_B_ABBTL_AL0SM30
OHAA205Check Percentage Rate for Fixed TaxVV_511K_B_LSK0A_AL0SM30
OHAA205Check Percentage Rate for Fixed TaxV_T5A2J_SZSM30
OHACM0161Check Percentage Rate for Parts of Hourly WageVV_T5C3C_NESM30
OHAF0814Check Personnel Subarea Modifier for Absence TypeV_001P_DSM30
OHAKGR202Check priorities of wage typesV_51P6_BOH13
OHAIE_0101Check PRSI classesV_T7IE3SM30
OHAA201Check Reduction Reasons for Tax DaysV_T5A2MSM30
OHANKF02Check regular monthly working/calendar daysV_T510HSM30
OHIJ0078Check residence tax change reasonV_T5J50SM30
OHIJ0079Check residence tax collection indicatorV_T5J52SM30
OHANZI17Check retro. accounting relevance for fields Infotype 2001V_T588GSM30
OHACSV906Check Settings for Net Wages in SIHRCHSV_NETTOOH02
OHAN9029Check settings for premium reduction (afdrachtskorting)V_T5N2OSM30
OHAA104Check Sickness Certificate FeeVV_511K_B_KRGEB_AL0SM30
OHAUTX00311ACheck sort number for authorityV_5UTZ_BSM30
OHANUM010Check spec. indicator for annual statement exec. authorityVV_T5N9D_01_AL0SM30
OHADEHC01Check special cases for the rise in earningsVV_T543B_1___02_AL0SM30
OHADEHB02Check Special Cases for the Severely ChallengedVV_T543B_1___01_AL0SM30
OHADEHD01Check special cases in the remuneration statistics-Chem. indVV_T543B_2___01_AL0SM30
OHAN9003Check special rate compensatory allowance NI (OT)V_T5N2IOH00
OHAN9030Check special rulesVV_511K_B_N0001_AL0SM30
OHAUTX00311CCheck status of territoriesV_5UTZ_DSM30
OHAN9008Check table for special groupsV_T5N2QSM30
OHAN9041Check tables for final levyV_T5N2XSM30
OHAUTX00311Check tax authoritiesV_T5UTZSM30
OHAUTX00312Check tax authority mappingV_BTXTAXCSM30
OHIJ0075Check taxation indicatorV_T5J35SM30
OHAA2047Check Tax-Free Amount According to § 67 (1,2) Income Tax LawVV_511K_B_AFBTR_AL0SM30
OHAA2047Check Tax-Free Amount According to § 67 (1,2) Income Tax LawVV_511K_B_FREIA_AL0SM30
OHAA2042Check Tax-Free Amount for Agricultural LaborerVV_5A2S_A_35_AL0SM30
OHAA2046Check Tax-Free Amount for Reduction in Earning CapacityVV_5A2S_A_81_AL0SM30
OHAA2046Check Tax-Free Amount for Reduction in Earning CapacityVV_5A2S_A_82_AL0SM30
OHAA2046Check Tax-Free Amount for Reduction in Earning CapacityVV_5A2S_A_83_AL0SM30
OHAA2046Check Tax-Free Amount for Reduction in Earning CapacityVV_5A2S_A_84_AL0SM30
OHAA2046Check Tax-Free Amount for Reduction in Earning CapacityVV_5A2S_A_85_AL0SM30
OHAA2046Check Tax-Free Amount for Reduction in Earning CapacityVV_5A2S_A_86_AL0SM30
OHAA2046Check Tax-Free Amount for Reduction in Earning CapacityVV_5A2S_A_87_AL0SM30
OHAA2046Check Tax-Free Amount for Reduction in Earning CapacityVV_5A2S_A_88_AL0SM30
OHAA2046Check Tax-Free Amount for Reduction in Earning CapacityVV_5A2S_A_89_AL0SM30
OHAEDT004Check text codes for paymentsV_T520SSM30
OHAJST211Check the Limit for Non-Taxable Commuter AllowanceVV_511P_B_CMTMX_AL0SM30
OHAJST211Check the Limit for Non-Taxable Commuter AllowanceV_T5J64SM30
OHAJYE030Check the Upper Limit Annual Income Amount for Y.E.A.VV_511P_B_CKYEA_AL0SM30
OHAJST221Check the Upper Limit of Allowance for Income TaxVV_511K_B_SYCOE_AL0SM30
OHADBLS100Check 'type of work'VV_T5DBH_S_AL0SM30
OHADKU301Check Values for Allowance VariantsVV_T5D3I_Z_AL0SM30
OHAUTX00311BCheck W-4 and exemption limit indicatorsV_5UTZ_CSM30
OHAKUM103Check wage type attributesV_T511OH13
OHADPF707Check Wage Type 'Clearing'VV_52D7_B_6001_AL0SM30
OHAU02CFCheck wage type group 'Adjustments'VV_52D7_B_6004_AL0SM30
OHIRAW017Check wage type group 'Awards'VV_52D7_B_0183_AL0SM30
OHADPF815Check Wage Type Group 'Employer Costs'VV_52D7_B_6002_AL0SM30
OHADPF509Check Wage Type Group 'External Payments'VV_52D7_B_6003_AL0SM30
OHAKGR124Check wage type group 'Garnishment debt'VV_52D7_B_GR01_AL0SM30
OHAJBN1120Check Wage Type Group 'Health Plans'VV_52D7_B_HEAL_AL0SM30
OHAJBN2120Check Wage Type Group 'Insurance Plans'VV_52D7_B_INSU_AL0SM30
OHADPF904Check Wage Type Group 'Loans'VV_52D7_B_6117_AL0SM30
OHAJBN5120Check Wage Type Group 'Miscellaneous Plans'VV_52D7_B_MISC_AL0SM30
OHADKU116Check Wage Type Group 'Overtime'VV_52D7_B_0531_AL0SM30
OHAJBN3120Check Wage Type Group 'Savings Plans'VV_52D7_B_SAVI_AL0SM30
OHAJBN4120Check Wage Type Group 'Stock Purchase Plans'VV_52D7_B_STOC_AL0SM30
OHAKVE119CCheck wage type group 'Vacation Pay'VV_52D7_B_0005_AL0SM30
OHIJ0069Check wage type group 'Year End Adjustment'VV_52D7_B_0146_AL0SM30
OHADOEV083Check Wage Type GroupsVV_52D7_B_5V01_AL0SM30
OHADOEV083Check Wage Type GroupsVV_52D7_B_5V02_AL0SM30
OHAKWC130Check WC tax exemption reason codesV_T5KINOH00
OHIJ0076Check year end adjustment indicatorV_T5J37SM30
OHIJ0116Child allowance contribution rateVV_511K_B_CHILD_AL0SM30
OHANUI01Choose executive authorityVV_T591A_0409___AL0SM30
SIMG_CFMENUFNMCFNCSCiche odstąpienieV_TDS1NSM30
OHAJCL000Claim HandlingVV_511K_B_CLAIM_AL0SM30
OHAJCL000Claim HandlingVV_511P_B_CLAIM_AL0SM30
OHAPT_RS020Classify time objectsV_T5PTCSM30
/SAPSLL/CUS_ECP_OPIDCło: Przypisanie ID cła do procedury celnej o znaczeniu gosp. (PUB)/SAPSLL/V_TECOOPSM30
CM_XX_AGM_CW_GRADECM: Aktywacja przypisania ocen dla obiektu uznawania pracV_T7PIQSWVAL_ED1SM30
CM_XX_PROG01CM: Konfiguracja rodzajów programów studiów z wartościamiVC_T7PIQPROGCVARSM34
OHADT5D5L04Code career / pay scale groupV_T5D5L_2SM30
OHAD5D5L06Code Career/Pay Scale GroupV_T5D5L_4SM30
OHADT5D5L03Code career/pay scale groupV_T5D5LSM30
SIMG_CFMENUORFBOBWKCofanie zatwierdzenia (aktywa trwałe)V_VBWF04_AOBWK
SIMG_CFMENUORFBOBWHCofanie zatwierdzenia (dostawcy)V_VBWF04_KOBWH
SIMG_CFMENUORFBOBWICofanie zatwierdzenia (konta KG)V_VBWF04_SOBWI
SIMG_CFMENUORFBOBWGCofanie zatwierdzenia (odbiorcy)V_VBWF04_DOBWG
OHADT5D8H1College TableV_T5D8HSM30
OHAN9018Compensatory Allowance NI: Check maximumV_511K_OT_MOH00
OHAN9017Compensatory Allowance NI: Check percentagesV_511K_OT_PVOH00
OHAESFOR3Comprobar bonificaciones recibidas por hora de form.teóricaVV_511P_B_FTDIS_AL0SM30
OHAESFOR3Comprobar bonificaciones recibidas por hora de form.teóricaVV_511P_B_FTPRE_AL0SM30
OHIE0413Comprobar tabla de tributaciónV_T5E40SM30
OHAKREP111Config. wage types for charit. contrib. and pension plansV_T5KYRSM30
OHAES_TCNEGConfigurar TCs negativosVV_511K_B_TCNEG_AL0SM30
OHAKREP110Configure wage types for year-end reportVC_596A_GOH02
OHAKBW005Constants dependent on the pay scaleV_T510_BSM30
OHAB6001Constants for Belcotax DeclarationV_T511K_DSM30
OHAB7001Constants for SI DeclarationV_T511K_BSM30
OHABBIL02Contract Type (Belgium)V_T5BVBSM30
OHADBLD400Control proposed employee no. in infotype social ins. fundV_5DBK_BSM30
OHADT5D790Control wage types for official housing grossV_T5D79SM30
SIMG_CFMENUCX01_2540Controlling - kontrola przypisania kontV_KKABOKG8
OHAPL_ZUS3Conversion table for ZUS reportingV_T7PL12SM30
OHAU1047Convert deduction wage typesV_T51P6OH00
IST_IF_TOICOPA001CO-PA Definiowanie wyprowadz. cechy dla księgowańVC_IST_EBS_TOI_COPASM34
OHADSTD31Copy FormVC_T596AOH02
OHAESFOR1Crear tipo de presencias de horas de formación teóricaV_T554PSM30
OHADPF101Create a Deadline for a Garnishment NoticeV_T531SM30
OHAU02BQCreate additional exempt amountV_T5UGFSM30
SIMG_OHAE413Create addressV_T512QOH00
SIMG_OHAE413Create addressV_T514KOH14
SIMG_OHAE413Create addressV_T514NOH14
OHADPFB13Create address type and address of senderVV_536A_B__A_AL0SM30
OHANUM09Create addresses for legal personsV_T5N9AOH00
OHAU02BKCreate adjustment model for the disposable netV_T5UG2SM30
OHAA8043Create Anniversary ProvisionsVV_511K_B_JUB01_AL0SM30
OHAA8043Create Anniversary ProvisionsVV_511K_B_JUB02_AL0SM30
OHAA8043Create Anniversary ProvisionsVV_511K_B_JUB03_AL0SM30
OHAA8043Create Anniversary ProvisionsVV_511K_B_JUB04_AL0SM30
OHAA8043Create Anniversary ProvisionsVV_511K_B_JUB05_AL0SM30
OHACPK014Create Associated Wage Types for PF AccountingVV_T5CR0_PKBV___AL0SM30
OHACPK014Create Associated Wage Types for PF AccountingV_5CR0_RSM30
OHACPK014Create Associated Wage Types for PF AccountingV_T596ASM30
OHACPK014Create Associated Wage Types for PF AccountingV_T5C1CSM30
OHAIE_AV_ABCRCreate calculation rules for averagesV_T51AV_ASM30
OHAIE_AV_ABCRCreate calculation rules for averagesV_T51AV_BSM30
OHAIE_AV_ABCRCreate calculation rules for averagesV_T51AV_ESM30
OHAIE_AV_ABCRCreate calculation rules for averagesV_T51AV_RSM30
OHAIE_AV_ABCRCreate calculation rules for averagesV_T51AV_ROCSM30
OHAIE_AV_ABCRCreate calculation rules for averagesV_T51AV_WSM30
OHAU02BTCreate calculation schemeV_T5UGBSM30
OHAE0001Create company address for Internal Revenue ServiceVV_536A_B__E_AL0SM30
OHAE0008Create company address for Social InsuranceV_T5E12SM30
OHAU02AGCreate company ruleV_T5UG8SM30
OHAU02ALCreate company ruleV_T5UGGSM30
OHAEAB011Create counting class for absence valuationVV_T554C_CSM30
OHAEAB011Create counting class for absence valuationV_T554CSM30
OHAEAB011Create counting class for absence valuationV_T554ESM30
OHAKAV511BCreate cumulation rules for bases for calculating averagesVC_T511BOH02
OHALTM020Create customer-specific statusVV_T529U_1__AL0_01SM30
OHAU02EECreate days for reactivating refundVV_511K_B_GRDRR_AL0SM30
OHANZSUP005Create defined salaryV_T5QSSOH00
OHAQLVE00008Create description for accrual IDV_T5QLTOH00
OHAU02ACCreate document categoryV_T5UG1SM30
OHADOEC03Create Employer and Assign to a SPFV_T5D5BSM30
OHAESZ510Create entitlement quota afterV_T558ASM30
OHAU02BPCreate exempt amount from levyV_T5UGESM30
OHAU02BVCreate federal hourly wageVV_511K_B_GRFED_AL0SM30
OHAU02FCCreate forms for answer lettersV_T514COH14
OHAQSUP00201Create fund modifiersV_T5QSZSM30
OHAU02AECreate government ruleV_T5UG7SM30
OHAU02AJCreate government ruleV_T5UG6SM30
OHADSVB11Create Health Insurance FundsV_T5D11OH02
OHAIE_BTSCreate indicator for wage type assignmentV_T51P3SM30
OHAE0003Create Internal Revenue Service offices/branchesV_T5EDHSM30
OHAQLVE00001Create leave accrual rulesV_T5QLROH00
OHAQLVE00005Create leave groupingV_T5QLGOH00
OHAEDL034Create loan conditionsV_T506DSM30
OHIN0497Create loan conditionsVC_T506SM34
OHAEDL031Create loan typesV_T591AOH00
OHANZSUP006Create medical classificationsVV_T578Y_V__AL0SM30
OHAQSUP003Create medical classificationsV_T578YSM30
OHAU02BUCreate model for the nonexempt amountV_T5UG3SM30
OHADSVB17Create Mutual Indemnity SocietiesV_T5D3AOH02
OHADEHC16Create New Wage Type ListV_T512ESM30
OHAU02BGCreate order typesV_T5UG0SM30
OHAA2100Create Pay SlipVC_5A0ASM34
OHAA2100Create Pay SlipV_T5A4QSM30
OHAEAN1CCreate payment sequencesV_T5EA5SM30
OHADDUE07Create PI area numberV_T535RSM30
OHADKU110Create Planned and Actual RemunerationVV_T5D3I_S_AL0SM30
OHAERI071Create posting variantsV_T52E2SM30
OHAA8041Create Processing ProvisionsVV_511K_B_ABFLA_AL0SM30
OHADSVB15Create Reasons for ExemptionV_T5D12SM30
OHAQTAX00301Create rebate codesV_T5QRBSM30
OHAU02BWCreate rule for the nonexempt amountV_T5UG4SM30
OHAU02AICreate service charge textsV_T5UGCSM30
OHACKA014Create Shift for Reduced HoursV_T508ASM30
OHADSVF22Create SI Assessment ThresholdV_T5D1TSM30
OHADSVF27Create SI AttributeV_T5D1DSM30
OHADSVF21Create SI GrossV_T5D1SSM30
OHAE0007Create Social Insurance company dataV_T5E01SM30
OHAE0042Create Social Insurance officesV_T5E05SM30
OHAE0042Create Social Insurance officesV_T5E55SM30
OHADVB17Create Special RuleV_T5D3KOH02
OHADKU131Create Substitution TypeV_556_BSM30
OHANZSUP003Create superannuation fundsVV_T591A_0310___AL0SM30
OHAQSUP00103Create superannuation fundsVV_T591A_0220___AL0SM30
OHANZSUP007Create superannuation reasonsV_T530ESM30
OHANZTAX014Create superannuitant definitionsV_T7NZTNOH00
OHADSVB21Create Supplementary FundsV_T5D1HOH02
OHANZTAX006Create tax code definitionsV_T7NZTCSM30
OHAQTAX00201Create tax scalesV_T5QTCSM30
OHIJ0015Create text for insurance company typeV_T5J33SM30
OHADPF507Create Type of GarnishabilityV_5D6F_FSM30
OHAQLVE00002Create unpaid absence rulesV_T5QLAOH00
OHIU02162Create worker´s compensationVV_T591A_0076___AL0SM30
OHIBR_FI024Criar códigos e manter informaçőes de obrasVC_7BRC0SM34
OHAJLG482Cumulate wage typesV_512R_SOH00
OHAIE_CUMPERCumulation periodsV_T54C6SM30
OHAIE_0111Cumulative TaxV_T7IE2SM30
TACEPSRHYTHMCykl dla księgowańV_TACEPSRHYTHMSM30
OHADBAV310AACzas oczekiwaniaV_5DCD_1CSM30
OHIB0349Czas pracy (US)V_T5B71SM30
OHIB0349Czas pracy (US)V_T5B72SM30
OHIB0349Czas pracy (US)V_T5B73SM30
RMPS_V_RMPS_RETDURPWCzas przechowywania dla tymczasowej pozycji archiwumV_RMPS_RETDURPWSM30
SIMG_CFMENUOLMEOMEWCzas przetwarzaniaV_399D_ESM30
BWP5Czas trwania: Opracow. przypisania tabeli do typu wartościBIWVDUR_TBSM30
BWP3Czas trwania: Opracowanie wskaźnikaBIWVDUR_CVSM30
SIMG_CFMENUOFIDTIVARCzas zachowania dla archiwizacjiVTIVAR1SM30
OHIX0268HCzasowe ograniczanie istniejącego składnika wynagrodzeniaV_T510DOH00
BUILDINGPARTSCzęści budynkuVTIV12SM30
ROLE SENSITIVITYCzułość roliGRACV_RLSENSSM30
CWTYA01CzynnościVC_WTYA01SM34
CPRO_PRP_V_PRP_ACTNCzynności związane z projektemV_PRP_ACTIONSM30
VC_WTYA01CzynnośćV_WTY003SM30
GRACVMTHACTIONCzynność metodykiGRACVMTHACTIONSM30

Lista obiektów konfiguracji według nazwy zaczynającej się na D

Działanie konfigur.Tekst wyjaśniaj.ObiektKodTr
VC_TFILA_LC_110Definiowanie kolejności/etapów kontroliVC_TFILA_GF_110_111CSM34
SIMG_XXMENUOLML10332-stopniowe pobranieV_T326LSM30
SIMG_XXMENUOLML1033Dwu-stopniowe pobranieV_T326LSM30
OHAMDADSDEMANDDA/DS statistics requirements, special payment daysHRDKINITSCSM34
/BEV1/SRBFDalsze klucze analizy/BEV1/SRBF_VSM30
COOM_NACHDalsze przetwarzanie EURO COOMCO_CALC4KZM2
COOM_NACHDalsze przetwarzanie EURO COOMTKB1VOKO7
COOM_NACHDalsze przetwarzanie EURO COOMV_T056S_PSOPIH
COOM_NACHDalsze przetwarzanie EURO COOMV_TPI02OPIB
V_161_WVVDalsze przetwarzanie zagregowanych dokumentów zaopatrzeniowychV_161_WVVSM30
SIMG_CFMENUOLI0OIEHDalszy ciąg zapisu historii wykorzystaniaV_T370T_ZSM30
IHC_002Dane dla automatycznej płatności z filiiV_TBKKIHB5SM30
W_WCB_PROXY_DEFAULTDane domyślne dla wywołania proxyV_TWCBPROXYDEFSM30
SIMG_CFMENUOLSDVI49Dane handlu zagr. w dokumentach MM i SDV_T609SVI49
SIMG_CFMENUOLSDVE53Dane handlu zagr. wg kraju przeznaczeniaV_T606KVE53
WZRE_EPOST_DATADane konfiguracji do tworzenia dokumentów agencyjnychWZRE_VC_DATASM34
SIMG_CFMENUOLSDABSENDane nadawcy dla faktury korygującej minus-przewózV_001G_RSM30
SIMG_CFMENUOLSDABSENDane nadawcy dla faktury korygującej minus-przewózV_T001G_FKSM30
VV_COND_POWL_HEAD_VADane nagłówkaVV_COND_POWL_HEAD_SALESSM30
PT_XX_TMW_SCR_TE_S_IDane o czasie: Definiowanie wyboru pól dla wglądu jednego dniaVC_PT_FIELD_SELECTIONOH02
/ISDFPS/LDOBJ_VCDane obiektów załadunku do tworzenia miejsc składowania/ISDFPS/LDOBJ_VCSM34
SIMG_CF_VCFOX0_OBJ_SDane obiektuVCFOX0_OBJ_STRUCSM34
OHIF0366Dane obszaru kadrowegoV_T5F1PSM30
REFXV_TIVMISETOCDane podst. budynku: Ponowne przypisanie cech obiektu do cech wyposażeniaV_TIVMISETOCSM30
REFXV_TIVMISETOODane podst. ob. najmu: Przypisanie zasady zagosp. do cechy wyposażeniaV_TIVMISETOOSM30
REFXV_TIVMISETMEASDane podst.: Definiowanie rodz. pomiaru dla rodz. powierz. i jedn. rozłoż.V_TIVMISETMEASSM30
_VC_VOLADane podstawowe zmiennościVC_VOLASM34
WB2_V_CONTRTYPEDane rozliczenia dla rodzaju kontraktu warunkowegoWB2_V_CONTRTYPESM30
SIMG_CFORFBVT048XDane specyf. dla kraju dla dołączonych nośników pł.V_T048XSM30
_FICACUSPOR_TFKDMCEXDane standardowe dla integracji SAP Dispute ManagementsV_TFKDMC_EXTSM30
OHIC0545Dane z jednostek rozliczenia listy płacHRCHSTM003SM34
SIMG_CFORFBVT048YDane zależne od jedn.gosp.dla dołączonych nośników płatnościV_T048YSM30
_CACS_CRD_VC_CACS_MADane zarządzania terminów przypisania kontroli legitymizacjiVC_CACS_MAP1CSM34
SDSDdasdsasdaTREAV_PROD_TYPESM30
PARALL_INITDATData inicjalizacjiV_TDTRLE_PARAMSM30
OHAJTX212Data medium structureV_51T3_ASM30
0FILA003_6Data przez odliczenie/dodanie kilku dni z/do daty referencyjnejVC1_TFILA_GF_0030FILA003_6
SIMG_TKSVD_CONF_VData z arkusza czasu pracy jako daty dokumentu dla potwierdzeńTKSVD_CONF_VSM30
OHIMX340Datos adicionales de la SociedadV_T7MX01SM30
OHAKGR125DebtV_T52G7SM30
/SAPPSSRM/TND_EMDDef. danych podst. zast. stanow. gw. real. umowy/SAPPSSRM/V_EMDCSM30
SIMGOLMEML98def. dla działu zaopatrzeniaV_T165ESM30
OLMEML91def. dla mandantaV_T165SM30
SIMG_OLMEOM5RDef. domyślnego typu terminu dla rodzaju planu fakturowaniaV_MTFPLATYSM30
SIMG_CFMENUOPP1OPPIDef. dostępności zapasu przesunięcia/zablok./ogranicz.V_T399D_ISM30
SIMG_CFMENUOLMEOXW2Def. dozwolonych katalogów dla grupy mat. i zakładuV_TMW02SM30
/SAPPSSRM/PAYMODEDef. form płatności dla opł. przetarg. i zastawu stan. gwar. real. umowy/SAPPSSRM/V_TDPYSM30
SIMGOLMEOMTDDef. funk. partnera dla zlec. do kontr. plan. dost./ponagl.VV_TNAPN_ELSM30
OHIX0260Def. grup. podgrup pracowników dla RKK i uregul. ukł. zbior.V_503_BSM30
SIMG_CFMENUOMP0OMP9Def. horyzontu ustal. planu dla tworzenia zapotrzeb. niezal.V_T399Q_3OMP9
SIMGOLMEM/54Def. kol. dostępu dla harmonogramu umowy terminarzowej/monituVVC_T682_ELSM34
SIMG_CFMENULEOJIT6Def. kwalifikatora kodu kresk.V_CJIT10SM30
SIMG_CFMENULEOJIT63Def. kwalifikatora kodu kresk.V_CJITO_01SM30
SIMG_CFMENUOPP3OSPKDef. miejsca skład. i OZP dla rozwinięcia specyfikacji materiałowejV_T438M_LSM30
SIMG_CFMENUOLIPOIZ3Def. osób odpowiedzialnych za stanowiska roboczeV_TC24SM30
SIMG_CFMENUOLIAOIORDef. parametrów sterujących dla potwierdzeń realizacjiV_TCORU_POIOR
_ISUUTSMID_000023Def. podst. procesu wymiany danych dla komunikacji zorient. na usł. (eSOA)VDEXBASICPROCESASM30
CPEV_RFCDESTDef. połączenia z CPE poprzez RFCCPEV_RFCDESTSM30
CPEV_ROUTINEDef. procedury CPECPEV_ROUTINESM30
SIMG_CFMENUOLMEOVBADef. przeglądu dla warunków dla kolejnych rozliczeńVV_T671_A2SM30
SIMG_CFMENUOLMEOVBADef. przeglądu dla warunków dla kolejnych rozliczeńVV_T672_MASM30
OHIX0281Def. przeszeregow. płac. na podst. przepracow. czasu pracyV_T510ROH00
SIMG_CFMENUOLIPOIZADef. rodz. stanowiska roboczego/powiązanie do aplikacji PlPrVC0C04OIZA
SIMGOLMEM/40Def. rodzajów komunikatów dla harmonogramu umowy terminarzowej/monituVVC_T685B_ELSM34
SIMGOLMEM/40Def. rodzajów komunikatów dla harmonogramu umowy terminarzowej/monituVV_T161M_ELSM30
SIMG_CFMENUOLMEOMFTDef. rodzajów tekstów i zasad kopiowania dla nagłówkówVC_T165K_ASM34
SIMG_CFMENUOLMEOMFVDef. rodzajów tekstów i zasad kopiowania dla nagłówkówVC_T165K_FSM34
SIMG_CFMENUOLMEOMFWDef. rodzajów tekstów i zasad kopiowania dla nagłówkówVC_T165K_LSM34
SIMG_CFMENUOLMEOMFXDef. rodzajów tekstów i zasad kopiowania dla nagłówkówVC_T165K_KSM34
SIMG_CFMENUOLMETEAPDef. rodzajów tekstów i zasad kopiowania dla tekstów pozycjiVC_T165P_ASM34
SIMG_CFMENUOLMETEFPDef. rodzajów tekstów i zasad kopiowania dla tekstów pozycjiVC_T165P_FSM34
SIMG_CFMENUOLMETEKPDef. rodzajów tekstów i zasad kopiowania dla tekstów pozycjiVC_T165P_KSM34
SIMG_CFMENUOLMETELPDef. rodzajów tekstów i zasad kopiowania dla tekstów pozycjiVC_T165P_LSM34
SIMGOLMEM/42Def. schem. komunik. dla zlec. do kontr. plan. dost./ponag.VVC_T683_XX_ELSM34
SIMGOLMEM/42Def. schem. komunik. dla zlec. do kontr. plan. dost./ponag.VV_T161N_ELSM30
SIMG_CFMENUOLMLOMLMDef. sort. rozmieszcz. zapasów (naprzemienne rozmiesz. zap.)V_T343IOMLM
SIMG_CFMENULEOJIT52Def. strategii nabycia zewn. dla sekw. wyw. dost.V_TSEQ02SM30
/SAPTRX/OMTXAIDef. systemu logicznegoV_TBDLSSM30
WFM_GWTIME_043Def. typów spec. czasu dla transferu z oprog. wsp. pracę zesp. do WFM-Core/SAPAPO/LRPGWVGTSM30
SIMG_XXLEIDW2032Def. typów zapotrzebowania dla zdecentralizowanego WMSV_T3081SM30
SIMG_CFMENUOLIPYWY1Def. ustaw. początkowych dla przypisania wolnego materiałuV_T399J_VSM30
SIMG_CFMENUOLIAOIOSDef. wart. domyślnej wsk. planowania wg rodzaju zleceniaV_T350_POIOS
IDITSR_SELECT_VDef.kryt. dla przypisania dokumn. do kategorii/podkategorii sprawozdaniaIDITSR_SELECT_VSM30
OHAKGR140Default valuesV_T5KG6SM30
VV_T161W_EXPDefin. aktualizacji ekspozycji dla przesunięć magaz. dla kilku jedn. gosp.VV_T161W_EXPSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVD1XDefin. cech specjalnych dla procedury faktury koryg. minusV_T661KSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVD1XDefin. cech specjalnych dla procedury faktury koryg. minusV_T661TSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVD1XDefin. cech specjalnych dla procedury faktury koryg. minusV_T665ASM30
OHTX5006Defin. daty najwcz. rozl. wst. dla tworz. par/oceny cz. pr.VV_T569R_V2SM30
OHTX5006Defin. daty najwcz. rozl. wst. dla tworz. par/oceny cz. pr.VV_T569R_V4SM30
SIMG_CFMENUOLMDOMILDefin. elementów przyjęcia dla zakresu pokrycia przyjęćV_T399D_RSM30
CF_OVPS_V_TDWIDefin. grupy pól dla rodz. dokumentuV_TDWISM30
SIMG_CFMENUOLSDVOVODefin. kateg. okr. ważn.V_TVLZSM30
CF_OVPS_V_TDIBPDefin. kontekstuV_TDIBPSM30
_ISUBIPCOS_000004Defin. kontroli dla każdej gr. kontr. dok. niezaak. do rozl.V_TE327SM30
SIMG_CFORFBT059M_TDefin. kwot minimalnych i maksymalnych dla typów pod. źródł.V_T059M_TSM30
SIMG_CFORFBT059M_CDefin. kwot minimalnych i maksymalnych dla wskaź. pod. źród.V_T059M_CSM30
SIMG_CFMENUCX01_FL08Defin. metody odczytu dla dod. danych rap.fin. cichych rezerw/obciążeńV_TF380CX3FC
SIMG_CFMENUOPP3OPKFDefin. mom. zdarzenia/przetw. równoległ. dla procesów potw.V_TPARU_1SM30
CF_OVPS_V_TDIMDefin. nośnikaV_TDIMSM30
_FICABFTX_FPARBGA0Defin. okresu zatrzymania dla inf. podatkowej dla działalności komercyjnejVV_TFK005_BGAFPARBGA0
_PSCD_VDPSOBUPDOWNLDDefin. param. sterujących dla odczytu i zapisu wg rodz. przedmiotu umowyV_DPSOB_UPDOWNLDSM30
SIMG_CFMENUOLSDLWM1Defin. parametrów sterow. i zakres. numerów dla nr magazynuV_T3002SM30
OANF_GEN_STUFDefin. poziomu zezwolenia dla wniosku inwestycyjnegoVC_TAIF1WSM34
0FILA001CE_001Defin. procesów zmian nowego przetw. leasingu i przyp. modyfikow. ID wart.VC1_TFILA_GF_001CE0FILA001CE_1
VC_CFX_BOM_DTFDefin. prof. wyboru pól dla eksp. spec. mat. w form. wart. oddziel. przec.VC_CFX_BOM_DTFSM34
SIMG_CFMENUOFTDOT51Defin. przypisania zewnętrznych operacji do reguł księgow.V_T028GSM30
SIMG_CFMENUOFTCOFC3Defin. przypisań zależn. od roku dla obiektów danych podst.V_FM01_CO1SM30
OFTP_NF_002_02Defin. rabatów hotel. z sieciami hotel. spec. dla przeds.V_TA20NRHSM30
SIMG_LEYMLOCTYPEDefin. relacji pomiędzy rodzajami lokalizacji i grupami rodz. pojazdówVC_LYLTYSM34
CF_OVPS_V_TDICODefin. rodz. kopiiV_TDICOSM30
CPRO_STRUK_TERMINARTDefin. rodzajów terminów dla wyświetlania zewn. terminów w wykr. słupkowymV_DPR_DATE_SETSM30
/SAPPSSRM/PGS_DDefin. schematu grupowania partnerów i przypis. do rodz. operacji/SAPPSSRM/VC_PGSSM34
SIMG_XXMENUOLML0016Defin. strategii dla daty wygaśnięcia okresu przechowywaniaV_T340DGOMKW
0FILA009_9Defin. transferu wartości do strukt. podst. dla wyprow. kolejności walid.V1_TFILA_GF_0090FILA009_9
VV_T161W_VFDefin. ustalania mark-to-market dla przesunięć magaz. dla kilku jedn. gosp.V_CMM_T161WSM30
/SAPHT/DRM_DR27Defin. walidacji wej., przygot. danych oraz listy rob. dla profilu DRM/SAPHT/DRMVPRFRL/SAPHT/DRMPRFRL
/SAPHT/DRM_MS22Defin. walidacji wej., przygot. danych oraz listy rob. dla profilu DRM/SAPHT/DRMVPRRUL/SAPHT/DRMPRRUL
PPPI_MD_450Defin. wariantów przegl. dla listy miejsc użycia/zam. grup.V_TCNVFOPGL
PPPI_MD_450Defin. wariantów przegl. dla listy miejsc użycia/zam. grup.V_TCNVLOPGL
PPPI_MD_450Defin. wariantów przegl. dla listy miejsc użycia/zam. grup.V_TCNVZOPGL
CM_AS_XX_500Defin. wielkości pakietu podczas przetwarz. równoległego w oblicz. opłatV_T7PIQSWVAL_60SM30
SIMG_CFMENUORK1Z042Defin. wyszuk. konta dla odch. prod. przy dost. do in. CZV_T8A00_13KEL
/UI2/SIMG_NWBC_TAGSDefin. znaczników SAP GUI (czas wyk. dla usług interf. użyt. SAP NetWeaver)/UI2/NWBC_VC_GTSM30
OHANZLVP005Define Absence Payment RulesV_T7NZLLSM30
OHAF0812Define Absence QuotasV_T5F2ASM30
OHAF0812Define Absence QuotasV_T5F2B_CSM30
OHAAAB102Define Absence Types and Input CheckV_T554SSM30
OHAJAB001Define absence valuation rulesV_T554LSM30
OHAE_CC3BCDefine adjustment variable for 30 daysVV_511K_B_CC3BC_AL0SM30
OHALAP050Define advance typeVV_T591A_0374___AL0SM30
OHAJAA002Define allowance amount for non-absence and diligenceVV_511P_B_ATTAL_AL0SM30
OHAJAA002Define allowance amount for non-absence and diligenceVV_511P_B_ATTAM_AL0SM30
OHADOE560Define Amount of HI Fund Sickness PayVV_511K_B_MSCHG_AL0SM30
OHIJ0034Define appraisal constants according to pointsV_T5J14SM30
OHIJ0024Define appraisal constants by rankV_T5J15SM30
OHIJ0023Define appraisal detail features for bonus appraisalVV_T5JA2_2____AL0SM30
OHIJ0050Define appraisal detail features for normal appraisalVV_T5JA2_1____AL0SM30
OHAHK_AP001Define appraisal groupingV_T7HK0PSM30
OHIJ0033Define appraisal main features for bonus appraisalVV_T5J56_2____AL0SM30
OHIJ0052Define appraisal main features for normal appraisalsVV_T5J56_1____AL0SM30
OHIJ0035Define appraisal rank codesV_T5J46SM30
SIMG_OHAE506Define assignation for form printingV_T52D4OH00
OHADSVD13Define Assignment of Cont. Statement to EDI Payee FundV_5D1L_CSM30
OHACUM011Define Assignment of Legal Entity to Personnel AreaV_001P_GSM30
OHADOE512Define attribute for valuation ruleV_T5D0ASM30
OHADSVD37Define Background for LetterV_T512POH00
OHAE0041Define bases and social insurance contribution typesV_T5E45SM30
OHANWW06Define calculation of commuting reimbursementV_T511K_NL_WWVSM30
OHANWW06Define calculation of commuting reimbursementV_T5N4DSM30
OHANAB001Define calculation of sick payVV_T511K_NL_ZKGDSM30
OHAEAN3ADefine calculation procedureV_T5EA0SM30
OHADSVC02Define Calculation Type for Employer Supplement to HIVV_T5D1N_01_AL0SM30
OHPKAO110Define calculations for infotype 0279V_T5CPCSM30
OHIJ0026Define city code for residence taxV_T5J63SM30
OHANZEOM203Define closing dateV_T51A1SM30
OHIJ0021Define combination insurance company type / codeV_T5J47SM30
OHIJ0048Define combination insurance company type / product typeV_T5J58SM30
OHIJ0124Define comment texts for SANTEI formV_T5J75SM30
OHIC0119Define Company DepartmentV_T5C1QSM30
OHAPHEOY001Define company groupingV_T7PHCDSM30
OHAE0006Define company groups/groupingsV_5E11_ASM30
OHAHK_CP010Define contribution planV_T7HK2SM30
OHAHK_CP080Define contribution plan attributesV_T7HK2BSM30
OHAHK_CP050Define contribution plan contribution rulesV_T7HK2ESM30
OHAHK_CP020Define contribution plan eligibility groupingsV_T7HK2CSM30
OHAHK_CP020Define contribution plan eligibility groupingsV_T7HK2ISM30
OHAHK_CP060Define contribution plan fund typeV_T7HK2GSM30
OHAHK_CP070Define contribution plan provider's informationV_T7HK2HSM30
OHAHK_CP0A0Define contribution plan special rulesV_T7HK2FSM30
OHAHK_CP090Define contribution plan transfer rulesV_T7HK2DSM30
OHPKAO140Define control for IT0279 calculationsV_T5CPESM30
OHAHK_CU030Define cumulation typesV_T54C2SM30
OHAE0031CDefine 'daily' rounding off of days of TI days after cuttingVV_511K_B_ILTDI_AL0SM30
OHAE0031BDefine 'daily' rounding off of days worked after cuttingVV_511K_B_TRADI_AL0SM30
OHAE0031ADefine 'daily' rounding off of days worked before cuttingVV_511K_B_TTPDI_AL0SM30
OHAE0031DDefine 'daily' rounding off of total base after cuttingVV_511K_B_TOTDI_AL0SM30
OHADKU23CDefine daily work schedule for reduced hoursV_T550ASM30
OHAEUM014Define date modifiersV_T549LSM30
OHAEPAY002Define date plan for payroll calendarV_T011ESM30
OHACKA016Define Day of Unpaid Sick LeaveV_T5C3GSM30
OHAEAB004Define day rulesV_T554RSM30
OHAGFT010Define deductions to be usedVV_T541A_04_AL0SM30
OHAIDFT010Define deductions to be usedV_T541ASM30
OHAIDOCAP001Define default values for advance paymentsV_T52OCAPOH00
OHADOEV098Define Default Values for Career/Pay Seniority GroupV_T5D5L_1SM30
OHADOEV098Define Default Values for Career/Pay Seniority GroupV_T5D5L_3SM30
OHADSTC26Define Distribution of Current Pay Through DBAVV_596D_B_STDB_AL0SM30
OHAERI070Define document position textV_T053SM30
OHADSVD15Define EDI File Number for Each Sender and Payee FundV_5D15_BSM30
OHADBLK130Define Effects of Short IndicatorsV_T5DBISM30
OHAHK_RI015Define employee grouping account determinationV_T52EMSM30
OHADKU220Define Employees AffectedV_T507ASM30
OHADBLV100Define employer contributionsV_5D3O_BOH00
OHADPF802Define Employer CostsV_T5D6GSM30
OHANZIRC000Define employer details for IR certificatesV_T7NZIRSM30
OHADSVE15Define employer shares for BIFV_T5D1WSM30
OHAHK_EY020Define end-of-year paymentV_T7HK04SM30
OHAHK_EP010Define entitlement planV_T7HK3SM30
OHAHK_EP050Define entitlement plan attributesV_T7HK3BSM30
OHAHK_EP0A0Define entitlement plan withdrawal attributesV_T7HK3JSM30
OHADOEU32Define Event for Start of New Calculation PeriodV_T5D91SM30
OHADT5D7V01Define exceptionsVV_T5D7V_01_AL0SM30
OHADT5D7V03Define ExceptionsVV_T5D7V_03_AL0SM30
OHADT5D7V1Define exceptionsVV_T5D7V_04_AL0SM30
OHAUTX00353Define external company experience ratesV_BTXRATESM30
OHANZTAX012Define extra emolument rateVV_511K_B_TXEMB_AL0SM30
OHANZTAX012Define extra emolument rateVV_511K_B_TXEMR_AL0SM30
OHANZTAX012Define extra emolument rateVV_511K_B_TXEMT_AL0SM30
OHANZTAX012Define extra emolument rateVV_511K_B_TXEP1_AL0SM30
OHANZTAX012Define extra emolument rateVV_511K_B_TXEPT_AL0SM30
OHANZTAX012Define extra emolument rateVV_T511K_43_TXEMLSM30
OHANZTAX012Define extra emolument rateVV_T511K_43_TXEPLSM30
OHAHK_TX005Define field relevant for retroactive accountingV_582A_DSM30
OHAGFT009Define free of tax typeV_T541NSM30
OHAA6013Define Garnishability of Garnishment GroupsV_T5A6HSM30
OHAIE_TI362Define generation rulesV_T510SSM30
OHAIDFT011Define grossup groupingsV_T7ID2GSM30
OHAIDFT012Define grossup typeV_T7ID2BSM30
SIMG_OHAE407Define group start and end texts in windowV_T512GOH00
OHAE0044Define headquarters for Social InsuranceVCLS5E12SM34
OHAEDT002Define house banksVC_T012FI12
SIMG_OHAA406Define Important Deadlines DifferentlyV_T5A4HSM30
OHALTM010Define infogroupsV_T588DSM30
OHPKAO120Define input parameter quantities for IT0279 calculationsV_T5CPOSM30
OHIJ0016Define insurance company codeV_T5J21SM30
OHAIDPI020Define insurance contributions and limitsV_T7ID13SM30
OHIJ0001Define insurance product typeV_T5J54SM30
OHAIDPI010Define insurance schemesVV_T591A_0319___AL0SM30
OHAIDPI010Define insurance schemesV_T7ID11SM30
OHAIDJS011Define Jamsostek office groupingsV_T7ID1MSM30
OHIJ0127Define KANA country name for non-resident employeeV_T5J77SM30
OHIJ0020Define labour insurance indicatorsV_T5J25SM30
OHIJ0013Define labour insurance premium ratesV_T5JLRSM30
OHANZTRM003Define leave on termination detailsV_T7NZLTSM30
OHAQTRM00003Define leave on termination detailsV_T5QTTOH00
OHADBLU210Define leave provisionsVV_T5DBF_01_AL0SM30
OHAJAA001Define limits for tardy days, paid/unpaid absenceVV_511K_B_CIKOK_AL0SM30
OHAJAA001Define limits for tardy days, paid/unpaid absenceVV_511K_B_KEKIN_AL0SM30
OHAJAA001Define limits for tardy days, paid/unpaid absenceVV_511K_B_UNINE_AL0SM30
SIMG_OHAE408Define line structure in windowV_T512DOH00
OHIJ0103Define link between event, reason and retirement reason cat.V_T5J72SM30
OHADOEU21Define manual entry of leave / sick pay supplementV_T5D89_KSM30
OHACKA013Define Maximum Monthly WageVV_T511P_V1SM30
OHADPFC19Define Maximum Number of Dependent PersonsVV_511K_B_PFMXUSM30
OHADBLA110Define Meals AdvancesV_5DBO_EOH02
OHAEAN1DDefine measures which affectV_T5EA6SM30
OHAJUN002Define Membership Fee Calculation PatternsV_T5J05SM30
OHADOE550Define Min. Calendar Days for Automatic Calc. of SupplementVV_511K_B_MSCHT_AL0SM30
OHADOE503Define models for calculating maternity pay allowanceV_T5D84SM30
OHADOEU31Define Models for Start of New Calculation PeriodV_T5D92SM30
OHAE0031BBDefine 'monthly' rounding off of days worked after cuttingVV_511K_B_TRAME_AL0SM30
OHAE0031AADefine 'monthly' rounding off of days worked before cuttingVV_511K_B_TTPME_AL0SM30
OHAE0031CCDefine 'monthly' rounding off of TI days after cuttingVV_511K_B_ILTME_AL0SM30
OHAE0031DDDefine 'monthly' rounding off of total base after cuttingVV_511K_B_TOTME_AL0SM30
OHIJ0063Define new pay scale curvesV_T5J60SM30
OHADPFA51Define Own Garnishability for Normal GarnishmentsVV_T52D2_73_AL0_01SM30
OHADPFA52Define Own Garnishability for Preferred GarnishmentsVV_T52D2_74_AL0SM30
OHAIDTX012Define parameters for the tax office groupingsV_T7ID02SM30
OHAIDJS030Define parameters of Jamsostek office groupingsV_T7ID01SM30
OHADBLR100Define pay scale area groupingsVV_T5D0T_01_AL0SM30
OHADBLR100Define pay scale area groupingsVV_T5D0T_02_AL0SM30
OHADBLR100Define pay scale area groupingsVV_T5D0T_03_AL0SM30
OHADBLR100Define pay scale area groupingsVV_T5D0T_04_AL0SM30
OHIJ0109Define payment factor for basic pay baseV_5J80_BSM30
OHIJ0109Define payment factor for basic pay baseV_5J84_BSM30
OHIJ0109Define payment factor for basic pay baseV_T5J82SM30
OHIJ0097Define payment factor per pay scaleV_T5J79SM30
OHAEAN1ADefine payment methodsV_T5EA1SM30
OHAEAN1BDefine payment symbolsV_T5EA2SM30
OHIU1011Define payment/deduction schedulesV_T549WSM30
OHADBAV201Define pension organization typesV_X5DCG_2SM30
OHADBAV202Define pension organizationsV_XT5DC3SM30
OHAGBP002Define pension scheme as subtypeVV_T591A_0071___AL0SM30
OHAGBP008Define pension scheme holidaysV_T5G32_ASM30
OHADATZ202Define Percentage of Income for Pension Insurance IncreaseV_511K_COH00
OHAIE_UM012Define period modifierV_T549RSM30
OHAPHTAX006Define period tax withheld per salary bracketV_T7PHTWSM30
OHADKU23EDefine period work schedule for reduced hoursV_T551ASM30
OHAJUM009Define periodical bonus accounting periodsV_T5J69SM30
OHAPT_SE015Define periodicity and valuationV_T510LSM30
OHADBV006Define Permissible Payee KeyVV_521C_B_0026_____AL0SM30
OHADBV006Define Permissible Payee KeyVV_T521C_0026_AL0SM30
OHADVB143Define Permissible Payee KeyVV_521C_B_0010_____AL0SM30
OHAG0137Define permissible payee keyVV_521C_B_0070_____AL0SM30
OHAG0137Define permissible payee keyVV_T521C_0070_AL0SM30
OHAKPRID105Define personnel area identification dataV_T5K0PSM30
OHAESZ110Define prejudicial measures/absencesV_530C_HSM30
OHAETI130Define processing typesV_T510VSM30
OHAQTAX00302Define rebate amountsV_T5QRXSM30
OHIJ0104Define reduction rateV_T5J80SM30
OHIJ0104Define reduction rateV_T5J81SM30
OHIJ0104Define reduction rateV_T5J84SM30
OHADBAV403Define regulations for entitlement groupsV_5DCA_1SM30
OHAU02DMDefine remittance ruleV_T51RKSM30
OHIJ0083Define residence tax modifierV_T5J61SM30
OHIJ0114Define retirement allowance unit amountV_5J0P_ESM30
OHIJ0114Define retirement allowance unit amountV_T5J73XSM30
OHIJ0114Define retirement allowance unit amountV_T5J74SM30
OHAHK_EP070Define retirement benefit entitlement eligibility rulesV_T7HK3CSM30
OHAHK_EP080Define retirement benefit entitlement transfer rulesV_T7HK3DSM30
OHAHK_EP060Define retirement entitlement eligibility groupingV_T7HK3ISM30
OHIJ0102Define retirement reason categoryV_T5J70SM30
OHAHK_EP020Define retirement scheme typesV_T7HK3FSM30
OHAF0810Define Rolling Payroll PeriodV_T5F2B_ASM30
OHAQSUP00202Define rule detailsV_T5QSRSM30
OHAGR1024Define Rules for LimitsV_T51D4OH00
OHAPHTAX004Define salary bracketsV_T7PHTBSM30
OHALTX150Define school typeV_T517TSM30
OHAESZ050Define seniority-dependent time dataV_530C_DOH00
OHADBLA210Define Separation AllowancesV_T5DBOOH02
OHAESZ040Define set timesV_530C_CSM30
OHAQSUP006Define SGC rulesV_T5QSGSM30
OHADBLK110Define Short Indicators for Data EntryV_T5DBLSM30
OHIJ0019Define social insurance indicatorsV_T5J27SM30
OHIJ0012Define social insurance premium ratesV_T5JSRSM30
OHAESZ020Define special paymentsV_T530CSM30
OHAEAB010Define special processing of absence valuation rulesVV_T554C_BSM30
SIMG_OHAE410Define special processing rulesV_T512NOH00
OHANZSUP010Define SSCWT rateVV_511K_B_AC0_SSCHTSM30
OHANZSUP010Define SSCWT rateVV_511K_B_AC0_SSCWTSM30
OHAPH_SS001Define SSS benefits salary bracketsV_T7PHSMSM30
OHAPH_SS000Define SSS contributions salary bracketsV_T7PHSCSM30
OHIUSWC2010Define standard occupational codes (Alaska only)V_T5USOSM30
OHAUTX00351ADefine state unemployment ceilingsV_T5UTXSM30
OHIUSWC1060Define state workers' compensation wage typesV_T5UWSSM30
OHAQSUP00101Define superannuation fund designationVV_T5QSD_E_AL0SM30
OHANZSUP004Define superannuation fund detailsV_T7NZSFSM30
OHAQSUP00102Define superannuation fund detailsV_T5QSFSM30
OHAERI042Define symbolic accountsV_T52EKSM30
OHAPHTAX005Define tax deductions rateV_T7PHTASM30
OHADSTC34Define Tax Exemption for Employee Renumeration InformationV_T599YSM30
OHAJTX210Define tax formV_51T8_CSM30
OHAU0615Define tax form groups containing non-tax wage typesV_51TA_BOH02
OHAU0610Define tax form groups containing tax wage typesV_T51TAOH02
OHAHK_TX020Define tax grouping for reportV_T7HK1CSM30
OHAIDTX011Define tax office groupingsV_T7ID2MSM30
OHALTX170Define tax relief for child typeV_T577SM30
OHALTX160Define tax relief information for school typeV_T5LTESM30
OHAPHTAX002Define tax statusV_T7PHTCSM30
OHAPHTAX003Define tax status exemption amountV_T7PHTESM30
OHAUAD214Define tax/arrears tableV_T5U8CSM30
OHAF0024Define TDS ModifierV_5F1P_BSM30
OHAU02BODefine text for the filing status from the levy formV_T5UGDSM30
OHAJKK002Define the begin date of KIJUN-GAIVV_511K_B_KGPJ0_AL0SM30
OHIJ0062Define the group chainV_510U_CSM30
OHIJ0061Define the level chainV_T5J59SM30
OHAQTAX00202Define thresholds and coefficientsV_T5QTXSM30
OHADBLA220Define Travel Home at WeekendsV_5DBO_BOH02
OHADDV001Define Types of InsuranceVV_T591A_0026___AL0SM30
OHADBLA231Define Types of Overnight StayV_5DBD_COH02
OHAUTX00351BDefine unemployment worksitesV_T5UTVSM30
OHAHK_MZ001Define units of currencyV_T520MSM30
OHIC0121Define Vacation and Public Holiday ReimbursementV_T5C15SM30
OHAHK_TI361Define valuation classes for period work scheduleV_551C_BSM30
OHAEAN2ADefine valuation methodsV_T5EA3SM30
OHAJBN0010Define Valuation of Benefit SalaryVV_T539J_B_ANSAL_AL0SM30
OHADUW001Define Value Limit for Transfer AmountVV_511P_B_GRUEB_AL0SM30
OHAHK_EP0B0Define vesting schedule and multiplierV_T7HK3GSM30
OHADBLK210Define wage type characteristicsV_T5D0VOH13
OHIJ0095Define wage type model for bonus baseV_T511MSM30
OHANZSUP001Define wage types for superannuationV_T7NZSWOH00
OHAQSUP002Define wage types for superannuationV_T5QSWSM30
OHADOEU33Define Wage Types to be UsedV_T5D89SM30
SIMG_OHAE406Define windowsV_T512FOH00
OHAHK_EP090Define withdrawal type for retirement benefitsV_T7HK3ESM30
OHADKU23BDefine Work Break Schedule for Reduced HoursV_T550PSM30
OHIUSWC1010Define workers' compensation classification codesV_T5UWCSM30
J_1BCFOP_DESCRIPTDefinicjaJ_1BAGNVSM30
SIMG_CFMENUFNMCFODPDefinicjaV_TCN01SM30
_CACS_VC_TCACS_OASPUDefinicjaVC_TCACS_OASPUISSM34
SIMGH_LMON005Definicja alarmuV_LALRTSM30
_CACS_V_TCACS_INDUSTDefinicja branżV_TCACS_INDUSTRYSM30
/SAPSRM/V_ACTTYDefinicja czynności/SAPSRM/V_ACTTYSM30
_ISUWAEL_000021Definicja dodatkowych wag - taraV_TEWAADDTARASM30
MGE_00_FORMSETUPDefinicja formularzaV_T76MGE_FSETUPSM30
PAY_XX_PARA_001Definicja framework przetwarzania równoległegoV_T799BHRFPLSM30
PBC_FTE_0220Definicja grupowań dla ustalenia pochodzenia środkówV_T7PM_MOREQ_TSM30
_PFO_V_TPFO_OBT_PROCDefinicja i specyfikacja typów obiektówV_TPFO_OBT_PROCSM30
_ISUUTSMEBF_00002Definicja indywidualnych metod korektyVC_EBFMETHODSM34
/SAPHT/DRM_DR5Definicja istotnych dla DRM rodzajów warunków/SAPHT/DRMV685AM/SAPHT/DRM_C15
/SAPHT/DRM_MS3Definicja istotnych dla DRM rodzajów warunków/SAPHT/DRMV685AV/SAPHT/DRM_C03
SIMG_CFMENUOLSDPC03Definicja jedn. miary możliwych do przeniesieniaV_PRICAT_UNITSSM30
V_KLLRDEF02Definicja klasy CEQV_KLLRDEF02SM30
SIMG_LMON001Definicja klasy obiektuV_LMOCDSM30
SIMG_SSR_0166Definicja kolumn sum pośrednich dla raportuVC_OIRASUMCOLSM34
/SAPHT/DRM_MS44Definicja kompleksowej reguły dla dostosowania spłaty/SAPHT/DRMVRLCR/SAPHT/DRMRLH6CR
/SAPHT/DRM_MS44Definicja kompleksowej reguły dla dostosowania spłaty/SAPHT/DRMVRLSCR/SAPHT/DRMRLH6SCR
WB2_VC_TC_PF_CHECKDefinicja kontroli wstępnejWB2_VC_TC_PF_CHECKSM34
TTEVCL_LOCTDefinicja krajów podatku źródłowegoTTEVCL_LOCTSM34
SIMG_CFMENUSAPCOY07Definicja krajów w systemach mySAP.com (CRM, SRM, SCM,...)V_T005_BASSM30
J_3G_ZUGANG_ABGANGDefinicja liczby dni jeśli dzień przyjęcia = dzień wydania/SAPCEM/A_ZTAG_VSM30
_CACS_VC_TCACS_OAWLDDefinicja listy roboczejVC_TCACS_OAWLDSM34
FILENAMEDefinicja logicznej ścieżki pliku dla odczytuFILENAMESM34
WB2_VC_TC_PF_METHODDefinicja metodyWB2_VC_TC_PF_METHODSM34
_ISUWACRM_0000001Definicja minimalnej liczby pojemników do utworzenia grupyV_TEWAGROUPCOUNTSM30
SIMG_PSMFG_BLAREAFLDDefinicja obszarów KBVC_FMFGBLAREASM34
FIBL_FEBV_FEB_TATYPCDefinicja operacjiV_FEB_TATYP_CSM30
OPM_DEF_TANK_PARAMDefinicja parametrów zbiornika/silosaGHO_V_TANK_PARAMSM30
0FILA007CF_1Definicja planów płatnościVC1_TFILAGF007CF0FILA007CF_1
SIMG_CFMENUOLMEOM9RDefinicja powodów odrzuceniaV_T165RSM30
_ISUWAEL_000020Definicja poziomu księgowania w szybkim wprowadzaniu wagiV_WEIGHINGSTEPSM30
/SAPHT/DRM_DR19Definicja procedury dla gwarancji cenyV_T683/SAPHT/DRMRUH4PR
_CACS_V_TCACS_PROCESDefinicja procesów i scenariuszyV_TCACS_PROCESSSM30
SIMG_SSR_0021Definicja procesuVC_OIRAPROCCHKSM34
SIMG_SSR_0021Definicja procesuV_BALSUBO5BAP4
_CACS_VC_TCACS_OAPDDefinicja procesuVC_TCACS_OAPDSM34
_ISPSFM_N_VC_TKA50_GDefinicja profilu planistyVC_TKA50_FMSM34
/SAPHT/DRM_MS43Definicja prostej reguły dla dostosowania spłaty/SAPHT/DRMVRLSR/SAPHT/DRMRLH6SR
GRPC_RULEDEFDefinicja regułyV_GRPCRULESM30
FIBLCJ_T_OBA7_OBDefinicja rodzajów dokumentów dla dokumentów raportu kasowegoV_T003OBA7
PLM_AUDIT_STRUCTURECDefinicja rodzajów strukturyPLMV_AUDIT_STYPSM30
_ISUWAEL_000019Definicja rodzaju danych ważeniaV_EWEIGHINGTYPESM30
/SAPHT/DRM_MS27Definicja schematu dla dostosowania odsprzedaży/SAPHT/DRMVRLCSR/SAPHT/DRMRLH2CSR
/SAPHT/DRM_MS27Definicja schematu dla dostosowania odsprzedaży/SAPHT/DRMVRLSC/SAPHT/DRMRLH2SC
SIMG_CFMENUOLPSPPE21Definicja stron zakładki dla iPPE-WorkbenchVC_PPETABSTRIPSM34
/SAPHT/DRM_DR16Definicja tabeli warunkówVV_T681F_VA/SAPHT/DRMRUH4CA
CRMV_PRT_LABELDefinicja tekstów interfejsuCRMV_PRT_LABELSM30
CRMV_PRT_LABELCDefinicja tekstów interfejsuCRMV_PRT_LABELCSM30
PBCS_0020Definicja typu param. dla transferu do zbieracza obiektówV_T77HRFPM_PARSM30
MM_PARTNERRANGDefinicja zakresu partnerówFTRV_TIER_FACSM30
SE_PARTNERRANGDefinicja zakresu partnerówFTRV_TIER_ABSSM30
SIMG_OLPR_EXPD01Definicja zdarzeń standardowychV_TSTDEV_CPSM30
SIMG_OLPR_PO01Definicja zdarzeń standardowychV_TSTDEV_POSM30
V_QG_EVAL_DATATYDefinicje danych w zestawieniach oryginalnych dokumentówV_QG_EVAL_DATATYSM30
0FILA009_4Definicje dla tworzenia aktywów trwałychV2_TFILA_GF_0090FILA009_4
CORR_TEXT_MODULEDefiniopwanie opcjonalnych modułów tekstowychV_TDCO_OPT_TEXTSM30
SIMG_OLPR_OLPE1Definiow. aktualizacji planu przychodów z dokumentu sprzedażyV_TBP1C_SDSM30
CM_XX_MOBU13Definiow. czasu buforow. dla kontroli dostępności w rezerw. bloku program.V_T7PIQSWVAL_100SM30
BA_CA_CORR_TFK070_ARDefiniow. czasu przechowywania dla rodz. korespondencji (Obiekt CORRSPND)V_TFK070_ARCHIVESM30
/PLMI/RFO_COMP_CDefiniow. dost. rodzajów składnika dla pozycji substancji wyjśc. lub uzysku/PLMI/V_RFO_COMPSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVLRDefiniow. dozwolonej trasy rzeczywistej wg trasy proponow.V_TROALSM30
SIMG_CFMENUORFBOB21Definiow. formatu ekranu dla każdej jedn. gosp. (odbiorcy)V_T079DSM30
SIMG_CFMENUORFBOB26Definiow. formatu ekranu zależnego od operacji dla kont KGV_T078SOB26
VSCAN_001PDefiniow. grup programów antywirusowychVSCAN_GROUP_VCSM34
SIMG_CFMENUOLSDVEGRDefiniow. grupy materiałów dla środków pomocniczych wysyłkiV_TVEGRSM30
SIMG_CFMENUOLPFOPL2Definiow. grupy punktów wyzwalania dla stand. punktu wyzw.V_SMLG_PPOPL2
/LIME/V_CUST_HIE_OBJDefiniow. hierarchii/LIME/V_CUST_HIESM30
SIMG_CFMENUOLSDVOK25Definiow. i przypis. proc. ustal. inf. wyjśc. (dane klienta)V_T077D_NAV/37
SIMG_CFMENUOLSDOVC3Definiow. i przypisanie statusu kontaktów i grup statusowychV_TVC3SM30
SIMG_CFMENUOLSDOVC3Definiow. i przypisanie statusu kontaktów i grup statusowychV_TVC5SM30
SIMG_CFMENUOLSDOVC3Definiow. i przypisanie statusu kontaktów i grup statusowychV_TVC6SM30
SIMG_CFMENUOLSDOVC3Definiow. i przypisanie statusu kontaktów i grup statusowychV_TVKK_STGSM30
SIMG_LEVASOBJIDDefiniow. jednozn. identyfikacji klasy obiektu, dozw. ruchów i hierarchiiLMOBDV_VVSM30
SIMG_LEVASOBJIDDefiniow. jednozn. identyfikacji klasy obiektu, dozw. ruchów i hierarchiiLMOCHV_VVSM30
SIMG_LEVASOBJIDDefiniow. jednozn. identyfikacji klasy obiektu, dozw. ruchów i hierarchiiLMOCMV_VVSM30
SIMG_LEYMOBJIDDefiniow. jednozn. identyfikacji klasy obiektu, dozw. ruchów i hierarchiiLMOBDY_VVSM30
SIMG_LEYMOBJIDDefiniow. jednozn. identyfikacji klasy obiektu, dozw. ruchów i hierarchiiLMOCHY_VVSM30
SIMG_LEYMOBJIDDefiniow. jednozn. identyfikacji klasy obiektu, dozw. ruchów i hierarchiiLMOCMY_VVSM30
CM_XX_2004Definiow. kateg. grup bloków prog. istot. dla opłat dla wariantu gr. BlProgV_T7PIQCGFEESSM30
GGA_200_100_130Definiow. klasy tow. niebezp. i wskaź. niebezp. tow. niebez.VHM_THM009SM34
SIMG_CFMENUOLSDVE57Definiow. klasyfikacji krajów wg kraju przeznaczeniaV_T606LVE57
SIMG_CFMENUOLSDVE58Definiow. klasyfikacji produktów wg kraju przeznaczeniaV_T606MVE58
TCMV_CFIR_INTDefiniow. kodu rodzaju ZRFK dla rozlicz. wewn./wewnątrz jednostki gospod.TCMV_CFIR_INTSM30
/SAPPSSRM/LPN_MSGDefiniow. komunikatów spec. dla użytkownika dot. konfig. numeracji dokum.V_T100CSM30
OHAUTX00363Definiow. krajowych/wojew./lokal. numerów ident. pracodawcyV_T5UTISM30
SIMG_OHR1060Definiow. maks. stawek i wart. dom. dla rodz. wyd. na podr.V_T706B2SM30
/SAPPO/V_BOBJ_BPDefiniow. metod przetwarz. dla skład./procesu i przypis. typów obiektów/SAPPO/V_BOBJ_BPSM30
_FICAWL_V_TFK005_WLADefiniow. okresu zatrzymania dla list roboczych powiadomienia o blokadachV_TFK005_WLASM30
SIMG_CFMENUORFBOBWFDefiniow. osób z uprawnieniem zatwierdz. dla wst. wprow.dok.V_VBWF09OBWF
SIMG_CFMENUOLPKOPU4Definiow. parametrów harmon. dla planow. produkcji i sprzed.V_TCX00_SOPOPU4
_ISPSFM_V_TBPAS_FTYPDefiniow. podtypu budżetu dla kontroli dostępności przyp. na rodz. funduszuV_TBPAS_FTYPESM30
/SAPSLL/TXT_SPL_MASTDefiniow. procedury ustalania tekstu dla komentarzy do wpisów listy sankcji/SAPSLL/VC_TLX_SLSM34
OLI0_V_T399UDefiniow. procedury wyboru wyświetlania struktury i SpMV_T399USM30
VSCAN_002PDefiniow. profili progr. antywirus.VSCAN_PROFILE_VCSM34
OHIX0184Definiow. reakcji na nakładanie się czasowych typów inform.V_554Y_BSM30
OHTX0217Definiow. reguł zmniejszania limitów obecności/nieobecnościV_556R_BSM30
OHTX0217Definiow. reguł zmniejszania limitów obecności/nieobecnościV_T556RSM30
SIMG_CFMENUOLSDVI42Definiow. rodz. dokumentów wstępnychV_T610VAVI42
SIMG_CFJB01KEP1Definiow. rodz. operacjiV_TVGA_CSM30
SIMG_CFMENUOLSD0VTRDefiniow. rodzajów i tras dostaw jako istotnych dla transp.V_TVLK_TRSM30
SIMG_CFMENUOLSD0VTRDefiniow. rodzajów i tras dostaw jako istotnych dla transp.V_TVLP_TLSM30
SIMG_CFMENUOLSD0VTRDefiniow. rodzajów i tras dostaw jako istotnych dla transp.V_TVROSM30
SSCV_LINKOBJDefiniow. rodzajów obiektu dla powiąz. ze zgłoszeniem serw. lub danym kont.SSCV_LINKOBJSM30
0XRPM_METRICVIEWTYPEDefiniow. rodzaju wart. metrykiV_INM_M_VIEW_TYPSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVE1Definiow. statyst. kodów mater./import-numer kodu dla krajuV_T604SM30
J_3GV_T160M_02Definiow. sterow. komunikatami dla rek.danych podst. urządz.J_3GV_T160M_02SM30
/SAPSLL/CUS_LRGIMDOCDefiniow. sterowania na poziomie rodz. dok. dla dok. celnego i przep. praw./SAPSLL/V_TLECLRSM30
HR_LSO_M1C5D3E3A3PODefiniow. sterowania wyprowadzaniem zw. z typem uczestnikaV_T77KV_3OOTA
SIMG_CFMENUOMP0OPPSDefiniow. strategiiV_T461SSM30
SIMG_CFMENUORFBOBWCDefiniow. ścieżek zatwierdz. dla wst. wprow. dok.V_VBWF03SM30
0FILALC002TO_1Definiow. transferu wartości aktywów trwałych podczas kolejnej transakcjiV_TFILA_LC_002TO0FILALC002TO_1
OFTP_MD_003_04Definiow. umowy: dostawca usług zw. z podr. - progr. klientaV_TA21PFASM30
SIMG_CFMENUOLPKOPDLDefiniow. wariantów list dla listy zapotrzebow. zdoln. prod.V_TCYDOPDL
SIMG_CFMENUOMP0OMP6Definiow. wartości domyśl. dla rodz. zużycia na klasę zap.V_T459C_4OMP6
SIMG_CFMENUOLI0OICFDefiniow. wartości domyślnych dla kopiowania statusu pozycjiV_T416KOICF
SIMG_CFMENUOLSDVI70Definiow. wartości domyślnych dla zamówienia przesunięć mag.V_T161W_MABVI70
SIMG_CFMENUORK10KEKDefiniow. wyszukiwania konta dla wewnętrzn. ruchu materiał.V_T8A000KEK
SIMG_CFMENUOLSDOVK3Definiow. związku podatków z rekordami danych podstawowychV_TSKDOVK3
SIMG_CFMENUOLSDOVK3Definiow. związku podatków z rekordami danych podstawowychV_TSKMOVK4
SIMG_CFMENUSAPCOVX5Definiow., kopiow., usuwanie, sprawdz. działu sprzedażyV_TVKOEC04
SIMG_CFMENUSAPCOVXIDefiniow., kopiow., usuwanie, sprawdz. kanału dystryb.V_TVTWEC05
SIMG_CFMENUSAPCOVXDDefiniow., kopiow., usuwanie, sprawdz. punktu wysyłk.V_TVSTEC07
OHIX0331Definiowane dopuszczalnych odbiorców wg rodzaju członkostwaVV_T521C_0057_AL0SM30
SIMG_OLPR_OPT6Definiowane grup kamieni milowych dla standard. kamieni mil.V_SMLGOPT6
GUTERSTAND_GP_IDefiniowane stanu majątkowegoV_TP04SM30
SIMG_CFMENUORFBOBA8Definiowania dni dodatkowych dla pozostałego ryzykaV_TRERISM30
SIMG_CFMENUOLPKOPU6Definiowania parametrów harmonogramowania dla sieciV_TCX00_FAUFOPU6
TRCOCV_QUOTSRCDefiniowania źródła notowania i przypisania logistycznych źródeł notowaniaTRCOCV_QUOTSRCSM30
DMS_IDX_MIMESDefiniowanieV_DMS_IDX_MIMESSM30
OHAFRPBS_V_T77TNM_TYDefiniowanieV_T77TNMFR_TYSM30
OHPTNEEDMGVT77TNM_CADefiniowanieV_T77TNM_CASM30
OHPTNEEDMGVT77TNM_CCDefiniowanieV_T77TNM_CCSM30
ISXV_CTR_ADPT_IDDefiniowanie adaptera dla replikacji danychISXV_CTR_ADPT_IDSM30
V_USMD042CDefiniowanie adaptera rozszerzeńV_USMD042CSM30
PAOC_EIC_010Definiowanie adresów e-mailV_HREIC_IB_EMAILSM30
HR_LSO_M2C2A3PODefiniowanie adresu CMSV_LSO_CUSTREPADSM30
HR_LSO_M3A2PODefiniowanie adresu CMSV_LSO_CUSTMRURLSM30
HR_LSO_M2C3A1PODefiniowanie adresu dla pobrania Offline PlayerV_LSO_CUSTOFFLPSM30
/SAPSRM/SUS_ERPCLERKDefiniowanie adresu e-mail dla kontrolera faktury w SAP ERP/SAPSRM/V_CLERKSM30
HR_LSO_M2A2PODefiniowanie adresu URLV_LSO_CUSTCPURLSM30
_ISPSDE_VERDSCHLDefiniowanie agregacji (FI) dla zamknięcia dniaV_PSO23SM34
_ISPSDE_VERDSCHLDefiniowanie agregacji (FI) dla zamknięcia dniaV_FMVARTFMT4
_ISPSDE_FMTADefiniowanie agregacji (RB) dla zamknięcia dniaV_FMTABS1SM34
SIMG_CFMENUCX01_5121Definiowanie agregacji centrów zysku do grup centrów zyskuV_TFIN011CXN011
_FICAINGL_V_TFK014Definiowanie agregacji kluczy uzgodnieniaV_TFK014SM30
REFXV_TIVRAFLOWTPCNDDefiniowanie agregacji na rodzaj przepływuV_TIVRAFLOWTPCNDSM30
SIMG_CFMENUOLSDVB(9Definiowanie akcji sprzedażyV_T6B1_AGVB(9
SIMG_KKSORKKOKG4Definiowanie aktualizacjiV_KKAROKGA
OHP7_0219Definiowanie aktualizacji budżetuV_778UOOSU
OLQI-OQI4Definiowanie aktualizacji dla każdego rodzaju zawiadomieniaV_TQ80_MSM30
SIMG_CFMENUOLQIOQI1Definiowanie aktualizacji dla pochodzenia partii kontr.V_TQ55SM30
SIMG_OIJ_TSW_0018Definiowanie aktualizacji dokumentu referencyjnegoVC_OIJREF_DOC_UPDSM34
L2TV_SETTINGS_VADefiniowanie aktualizacji ekspozycji dla dokumentów sprzedażyL2TV_SETTINGS_VASM30
L2TV_SETTINGS_PODefiniowanie aktualizacji ekspozycji dla zamówieńL2TV_SETTINGS_POSM30
/SAPPCE/DPC_UPD_ACDefiniowanie aktualizacji kosztów dodatkowych/SAPPCE/V_TDPC17SM30
_ISUWAPC_000012Definiowanie aktualizacji statusu dla kokpitu zleceń usuwania odpadówV_TEWA_WDOC_CSTMSM30
SIMG_CFMENUOFDITIVFIDefiniowanie aktualizacji zaliczkiVTIVFISM30
SIMG_CFMENUOFDITIVFIDefiniowanie aktualizacji zaliczkiV_TKA01_KAOKEP
SIMG_FA_AVCACTIVATE2Definiowanie aktywacji kontroli stanu kasyV_FMCCAVCLDGRACTSM30
SIMG_FAGL_ACTIV_SPL3Definiowanie aktywacji uzupełniającej skonta na aktywa trwałeV_FAGL_SPLIT_FL1SM30
SIMG_CFMENUOLSDOVA7Definiowanie aktywnego żądania na typ pozycjiV_TVAP_KRESM30
ORPM_PROJECT_STATDefiniowanie alarmów elementu portfelaV_RPM_PROJ_STATSM34
PAOC_EIC_058Definiowanie alarmów i profili alarmówCRMV_IC_ALERT_VCCRMC_IC_ALERTMODELER
SIMG_CFFIBAT042EADefiniowanie ALE-kompatyb. sposobów płatnościV_T042EASM30
0RPM_DEFWEBSERVALIASDefiniowanie aliasu serwera WWWVC_DPR_WEBSERVERSM34
TFAAC_ACI_DT_1Definiowanie alter. rodz. dokumentu dla dokumentów specyf. dla grupy ksiągVV_TFAAC_ACI_DT_1SM30
SIMG_SSR_0223Definiowanie altern. podekranów inform.V_OIREDTF_INFOSCSM30
SIMG_CFMENUOLPSOPV5Definiowanie alternatyw iPPEV_CPATYPESM30
SIMG_SSR_0011Definiowanie alternatywnego podekranu nagłówkaV_OIRAPBLHEADSM30
FAGL_V_FAGL_MIG_PROCDefiniowanie alternatywnego przypisania zdarzeń gospodarczychV_FAGL_MIG_PROCSM30
V_TBCA_IHCCCDefiniowanie alternatywnego typ kursu dla wymiany walutyV_TBCA_IHCCCSM30
PPPI_PO_323Definiowanie alternatywnego wyboru wielokrotnej SpMV_T415AOS32
CM_XX_200Definiowanie alternatywnej skali ocenV_T77S0_ALTSCALESM30
FCML_ACCMAP_OBDefiniowanie alternatywnych kont dla księgowań w księdze materiałowejV_FCML_ACCMAPSM30
CFORFBTHKONDefiniowanie alternatywnych kont zbiorczychV_THKONSM30
PBC_FTE_0900Definiowanie alternatywnych wycenV_778U_1511SM34
SIMG_MCOE_0001Definiowanie alternatywnych zakładów dla dostawyV_OIDAPSM30
SIMG_CFMENUORFAOA25Definiowanie amortyzacji wydajnościowejVC_T090L01AO25
FPRLVC_DEFINITION_OBDefiniowanie aplikacjiFPRLVC_DEFINITIONSM34
ILM_C_APPLDefiniowanie aplikacjiV_TXX_APPLSM30
PPPI_MD_242Definiowanie aplikacjiV_TC04OS30
SDB_V_T0KBDDefiniowanie aplikacjiV_T0KBDSM30
SSCV_SCENDefiniowanie aplikacjiSSCV_SCENSM30
W_CS_001Definiowanie aplikacjiV_WSDT_APPLSM30
W_WB2B_0W15Definiowanie aplikacjiV_TEWAPPLICATIONSM30
W_WUF_APPLICATIONDefiniowanie aplikacjiV_TWUF_APPLSM30
_ISUWA_BASE_00000004Definiowanie aplikacjiVC_EWAAPPLTYPEEWAAPPLTYPE
OLQW_E_MOBDefiniowanie aplikacji dla mobilnej rejestracjiV_TQ90SM30
SIMG_VC_DVS30Definiowanie aplikacji stacji roboczejVC_DVS30SM34
ERC_UI_FFLEX_SEARCHDefiniowanie aplikacji wyszukiwaniaV77RCF_SRCH_ATTCSM30
MDG_V_USMD204CDefiniowanie aplikacji wyszukiwaniaV_USMD204CSM30
RCF_UI_FFLEX_SEARCHDefiniowanie aplikacji wyszukiwaniaV_T77RCF_SRCH_CSM30
OHAXDEX10Definiowanie aplikacji zewnętrznejVV_T591A_4_0579SM30
FIAP_VEBPP_REC_INV_CDefiniowanie archiwizacji plików fakturVEBPP_REC_INV_CSM30
PPPI_PD_220Definiowanie archiwówTOAAR_CSM30
BA_CA_CORR_V_ARC_DOCDefiniowanie archiwum dla wydrukówV_TFK070_DOC_ARCSM30
SIMG_CFMENUORK18KEEDefiniowanie arkusza rozliczeniowegoVVC_T683_TPSM34
SIMG_CFJB08JB46Definiowanie arkusza rozliczeniowego kosztówISB_KSCHMSM34
SIMG_BOS_SESTYPDefiniowanie arkusza wprowadzania usług/SAPBOQ/V_STYPSM30
SIMG_CFMENUOLPRKZS2Definiowanie arkuszy rozliczeniowych kosztówCO_CALCSM34
SIMG_CFMENUORKS_KALKDefiniowanie arkuszy rozliczeniowych kosztówCO_RESS_KALKSCHKPRC
REFXV_TIVSRSTDefiniowanie asortymentuV_TIVSRSTSM30
W_WB2B_COM1Definiowanie aspektów cenowychWB2_V_PRSM30
LCA_ATTRIBUTEDefiniowanie atrybutówBBPV_CMS_ATTRSM30
OHPKST020Definiowanie atrybutówV_T5CA0SM30
PAOC_EIC_084Definiowanie atrybutówVC_HREIC_RM_ATTRIBUTESM34
SIMG_CFMENUOLSDOB32Definiowanie atrybutówV_TVK0SM30
SIMG_CFMENUOLSDOB32Definiowanie atrybutówV_TVK1SM30
SIMG_CFMENUOLSDOB32Definiowanie atrybutówV_TVK2SM30
SIMG_CFMENUOLSDOB32Definiowanie atrybutówV_TVK3SM30
SIMG_CFMENUOLSDOB32Definiowanie atrybutówV_TVK4SM30
SIMG_CFMENUOLSDOB32Definiowanie atrybutówV_TVK5SM30
SIMG_CFMENUOLSDOB32Definiowanie atrybutówV_TVK6SM30
SIMG_CFMENUOLSDOB32Definiowanie atrybutówV_TVK7SM30
SIMG_CFMENUOLSDOB32Definiowanie atrybutówV_TVK8SM30
SIMG_CFMENUOLSDOB32Definiowanie atrybutówV_TVK9SM30
SIMG_OHR_FORM_BLKATDefiniowanie atrybutówV_T706FORM_BLKATSM30
SIMG_XXCFMENUOLSDATTDefiniowanie atrybutówV_TVP0SM30
SIMG_XXCFMENUOLSDATTDefiniowanie atrybutówV_TVP2SM30
SIMG_XXCFMENUOLSDATTDefiniowanie atrybutówV_TVP3SM30
SIMG_XXCFMENUOLSDATTDefiniowanie atrybutówV_TVP4SM30
SIMG_XXCFMENUOLSDATTDefiniowanie atrybutówV_TVP5SM30
SIMG_XXCFMENUOLSDATTDefiniowanie atrybutówV_TVP6SM30
SIMG_XXCFMENUOLSDATTDefiniowanie atrybutówV_TVP7SM30
SIMG_XXCFMENUOLSDATTDefiniowanie atrybutówV_TVP8SM30
SIMG_XXCFMENUOLSDATTDefiniowanie atrybutówV_TVP9SM30
SIMG_XXCFMENUOLSDATTDefiniowanie atrybutówV_TVPHSM30
HRAS_T5ASRPROCGRPADefiniowanie atrybutów dla grup procesówV_T5ASRPROCGRPASM30
HR_ECM_00_BG_005Definiowanie atrybutów dla każdego typu budżetu i rokuV_T71BDG01SM30
SIMG_OIJ_TSW_010Definiowanie atrybutów dla kontroli kompatybilnościV_TOI0_CP_ATTRSM30
OHR_V_T702XDefiniowanie atrybutów dla rodzajów podróży spec. dla firmyV_T702XSM30
PORT_MAN_EREC_RF_SETDefiniowanie atrybutów dla scenariuszy wnioskówV_EREC_GENERALSM30
IWP_0003Definiowanie atrybutów dla transferu danychV_IWP_TRANS_ATTRSM30
/IPRO/MGT_DOCSL_ELMDefiniowanie atrybutów elementów dla każdego wyboru/IPRO/V_DOCSLELMSM30
OHPKAW120Definiowanie atrybutów formularzy SPV_T5CBDSM30
PBC_FTE_1120Definiowanie atrybutów grupowych znaczników 'do usunięcia'VV_T77HRFPM_GWSM30
CPRO_EVA_ATTROBJDefiniowanie atrybutów i typów obiektów dla zestawieńEVE_VC_APPL_CUSTDPR_EVE_ATTR_OBJ
SIMG_LECDOBJATTRDefiniowanie atrybutów klas obiektówVC_LMONEXT2X_VVSM34
SIMG_LECDOBJATTRDefiniowanie atrybutów klas obiektówLATCTX_VVSM30
SIMG_LEVASOBJATTRDefiniowanie atrybutów klas obiektówVC_LMONEXT2V_VVSM34
SIMG_LEVASOBJATTRDefiniowanie atrybutów klas obiektówLATCTV_VVSM30
SIMG_LEYMOBJATTRDefiniowanie atrybutów klas obiektówVC_LMONEXT2Y_VVSM34
SIMG_LEYMOBJATTRDefiniowanie atrybutów klas obiektówLATCTY_VVSM30
RMPS_V_RMPS_MAP2DLATDefiniowanie atrybutów klasyfikacjiV_RMPS_MAP2DLATTSM30
PAOC_HCP_DATA_005Definiowanie atrybutów metod i parametrów gromadzenia kosztówV_T77HCP_IFATSM34
TTEVCL_PPPRPDefiniowanie atrybutów partnera i produktuTTEVCL_PPPRPSM34
HRAS_5ASRFSCNSTGFATDefiniowanie atrybutów pola dla interfejsu użytkownikaV_5ASRFSCNSTGFATSM30
TRLCX_POSATT_DEFDefiniowanie atrybutów pozycjiTRLCX_POSATT_DEFSM34
OHIC0124Definiowanie atrybutów pracownikaVV_T5CA0_V1SM30
SIMG_CFMENUFBICRC015Definiowanie atrybutów procesu uzgadnianiaV_FBICRC01000FBIC010
SIMG_CFMENUFBRC002Definiowanie atrybutów procesu uzgadnianiaV_FBRC0010C2FBRC007
HR_ECM_ENH_01_ADefiniowanie atrybutów przeglądu planowaniaV_T71ADM26SM30
OHPKVS340Definiowanie atrybutów rodzajów wartości planuHRCHVTYPROSM34
OHPKVS020Definiowanie atrybutów rodzaju wartościV_T5CATSM30
TTEVCL_TAPRPDefiniowanie atrybutów transakcjiTTEVCL_TAPRPSM34
IDCFMVBRSE_PSTDefiniowanie atrybutów transakcji podatkowych dla środków finansowychIDCFMVBRSE_PSTSM30
/CUM/CUTYPEADefiniowanie atrybutów typu elementu planowania/CUM/V_CUTYPEASM30
OHPKVS350Definiowanie atrybutów wartości dla dialoguV_T5CBWSM30
V_TUDM_CUST_SYNCDefiniowanie atrybutów wyzwalających dla zmian dokumentówV_TUDM_CUST_SYNCSM30
SIMG_CMP_XX_LTI_006Definiowanie atrybutów zal. od kraju dla udziałów pracownikówV_T71LB2SM30
TTEVCL_EXPRATDefiniowanie atrybutów zwolnieniaTTEVCL_EXPRATSM34
HRAS_T5ASRDPFANCHORDefiniowanie atrybutu węzła "Anchor"V_T5ASRDPFANCHORSM30
SIMG_CFMENUOFTC_OFI2Definiowanie autom. księgowań budżetu dla oszczędności w ramach kosztów os.VC_FMABP_CUST_02SM34
_ISUDMMRDC_000012Definiowanie automat. interpolacji dla przyczyn odczytuV_TE611SM30
DM_UDMV_AUTO_TEXTIDDefiniowanie automatycznego ID tekstuUDMV_AUTO_TEXTIDSM30
V_T169DC_ERSDefiniowanie automatycznego rozliczenia planowanych kosztów dostawyV_T169DC_ERSSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVA8Definiowanie automatycznej kontroli kredytuV_T691FOVA8
SIMG_CFMENUOLMROMRVDefiniowanie automatycznej zmiany statusuV_169P_KSM30
COL_UDMV_AUTO_STATUSDefiniowanie automatycznych zmian statusuUDMV_AUTOSTATP2PSM30
DM_UDMV_AUTO_STAT_OBDefiniowanie automatycznych zmian statusuUDMV_AUTO_STATUSSM30
CM_AS_XX_530Definiowanie autoryzacji dla kart płatniczychV_TCMAC05CSM30
TRDE_ZAHLUNGSAVISEDefiniowanie awisoV_PRODARTD6SM30
TRFX_ZAHLUNGSAVISEDefiniowanie awisoV_PRODARTD4SM30
TRMM_ZAHLUNGSAVISEDefiniowanie awisoV_PRODARTD5SM30
ACC_DATABASEDefiniowanie bazy danychV_ACC_DBS_CUSTSM30
_WCMMD_000035Definiowanie bezpośredniego trybu przetwarzaniaWCVO6SM30
_WCMMD_000035Definiowanie bezpośredniego trybu przetwarzaniaWCVO7SM30
CPRO_GEN_URLABSOLUTDefiniowanie bezwzględnego URL do wywołania zarządzania projektamiV_DPR_ABS_URLSM30
GRFNVC_MDRDefiniowanie biblioteki metadanychGRFNVC_MDRSM34
_FICABTIN_TFK050BDefiniowanie biur inkasaV_TFK050BSM30
OFTP_MD_001_05Definiowanie biur sprzedażyV_TA20OSM30
OFTP_MD_010_02Definiowanie biur sprzedażyV_TA20OFFICE2SM30
SIMG_ORFB_V_TAXOFFDefiniowanie biura podatkowegoV_TAXOFFSM30
/DSD/SL_TBSODefiniowanie biura rozliczeniowego/DSD/SL_TBSO_VSM30
/SAPPCE/V_TDPC13Definiowanie blokad płatności/SAPPCE/V_TDPC13SM30
SIMG_CFMENUOLMROMR9Definiowanie blokad płatnościV_008OMR9
FPSV_BLOCKDefiniowanie blokady płatności i monitu dla dostawcy usług płatniczychFPSV_BLOCKSM30
REFXV_TIVAJBLOCKREASDefiniowanie blokady zmianV_TIVAJBLOCKREASSM30
SIMG_CFMENUOLQBOQB3Definiowanie blokowania dostawV_TQ04ASM30
SIMG_OLMEOM8RDefiniowanie blokowania fakturyV_MTVFSSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVZ1Definiowanie blokowania materiału dla innych użytkownikówV_TMVFPSM30
_ISUEDMBS_000010Definiowanie bloków dniVC_DAYTYPEBLOCKSM34
_ISUEDMBS_000013Definiowanie bloków sezonówVC_SEASONBLOCKSM34
SIMG_CFMENUOLSDPFORTDefiniowanie bramV_LECI_CHK_PTCHKPT
SIMG_CFMENUOLSDTORDefiniowanie bramV_T30BSM30
SIMG_LEYMDOORSDefiniowanie bramT30B_VSM30
BRANCHE_GFDefiniowanie branżV_T016SM30
TMC_0041Definiowanie branżV_T77TMC_INDUSM30
SIMG_CFMENUOLMSOMS3Definiowanie branż oraz wyboru pola zależnego od branżyV137OMS3
BW_RT_BRANCHEDefiniowanie branżyV_TMCLBWSM30
ERBBAURECHT_DEFINIERDefiniowanie budowlanego prawa spadkowegoV_TDO9_ISM30
FMBCS_VC_FMMAACTDefiniowanie budżetowania wieloletniegoVC_FMMAACTSM34
/SAPSLL/CHARACT_DEFIDefiniowanie cech/SAPSLL/V_TCOATRSM30
ECHVC_PLA_ATTRIBDefiniowanie cech dla danych biznesowychECHVC_PLA_ATTRIBSM30
/SAPMP/CAMERKMALEDefiniowanie cech dla materiałów z istotną długością/SAPMP/CHARACT_VSM30
SIMG_CFMENUOLMSW4ESDefiniowanie cech EANV_TNTPSM30
_FICABTPY_V_TFK126Definiowanie cech grupowaniaV_TFK126SM30
/SAPPCE/V_TPNV11Definiowanie cech grupowania dla rodzajów kosztów/SAPPCE/V_TPNV11SM30
_FICABFOI_V_TFK116Definiowanie cech grupowania i sortowaniaV_TFK116SM30
MPWALL_OMILL_T160MDefiniowanie cech komunikatów systemowychV_MILL_T160M_ALLOMILL_T160M
PPPI_PO_910Definiowanie cech komunikatów systemowychV_T160MO04C
SIMGMPWSD_MILL_T160Definiowanie cech komunikatów systemowychV_MILL_SD_T160MSM30
SIMG_CFMENOLPFOPJBDefiniowanie cech komunikatów systemowychV_160MOPJB
SIMG_CFMENUOLMEOME0Definiowanie cech komunikatów systemowychVV_160M_V1SM30
SIMG_CFMENUOLMEOMYBDefiniowanie cech komunikatów systemowychVV_160M_V2SM30
SIMG_CFMENUOLSDOVM1Definiowanie cech komunikatów systemowychV_160MVLOVM1
SIMG_CFMENUOLSDOVM1Definiowanie cech komunikatów systemowychV_TVST_IMESSOVM2
W_STW_VP_0002NDefiniowanie cech komunikatów systemowychVC_TWICMESSAGESM34
W_STW_VP_0002NDefiniowanie cech komunikatów systemowychV_TWSCMF801NSM30
W_ZF_VK_0400Definiowanie cech komunikatów systemowychV_T160AT_ALLOCSM30
VC_T77PAY_PYO_ELDefiniowanie cech księgowania składników wynagrodzeniaVC_T77PAY_PYO_ELSM34
OLI0_V_T377GDefiniowanie cech numerowania ser. dla rodzajów ruchów mat.V_156Q_SNBWGSM30
OLI0_V_T377GDefiniowanie cech numerowania ser. dla rodzajów ruchów mat.V_T377GSM30
FAGL_R_OBJTRES_OBDefiniowanie cech ograniczenia na rodzaj obiektu reorganizacjiV_FAGL_R_OBJTRESSM30
FAGL_R_PLTYRES_OBDefiniowanie cech ograniczenia na rodzaj planu reorganizacjiV_FAGL_R_PLTYRESSM30
SIMG_FAGL_ACTIV_SPL1Definiowanie cech podziału dla KGV_FAGL_SPLIT_FLDSM30
OHID0099Definiowanie cech pracownikaV_503_HSM30
OHIX0099Definiowanie cech pracownikaV_503_CSM30
OHIX0670Definiowanie cech rodzajów zabezpieczenia wynagrodzenia min.V_539R_BSM30
CPRO_STRUK_CP_ITEMSDefiniowanie cech w planie kontroliVC_DPR_CP_ITEMSM34
FAGL_R_OBJTDIS3Definiowanie cech wyświetlania na rodzaj obiektuV_FAGL_R_OBJTDIS3SM30
SIMG_SSR_0020Definiowanie cechy charakterystycznej dla lokalizacjiV_OIRBPBLVALDSM30
V_TP24Definiowanie cechy grupowaniaV_TP24SM30
FAGL_R_OBJTDIS2Definiowanie cechy wyświetlania raportów przeksięgowaniaV_FAGL_R_OBJTDIS2SM30
OHPTNEEDM_T777TNM_OBDefiniowanie celuV_T77TNM_OBSM30
SIMG_CFMENUFNMCFNCBDefiniowanie celu wykorzystaniaVTD07SM30
W_ZF_VK_0314Definiowanie cen psychol. i przypisanie obszarów cen psych.VC_TWPKSM34
EXP_V_FCOM_KFPRICEDefiniowanie cen wskaźnikówV_FCOM_KFPRICESM30
J_3G_PREISKATDefiniowanie cennikówV_T189OVSI
WCF_CSEARCHV_OBJDefiniowanie centralnego szukaniaCSEARCHV_OBJSM30
BW_RT_UML-VKPDefiniowanie ceny sprzedaży przesunięcia mag.V_WRMA_TRANSF_CSM30
W_PRICAT_IN_0003Definiowanie ceny zakupu i ceny sprzedażyVWRF_PRI_CONDTYPSM30
SIMG_CFMENUCX01_CI30Definiowanie cichych rezerw lub obciążeńVC_TF640CX6F2
_ISUBISFGA_000032Definiowanie ciśnienia gazu w zal. od obszaru ciśnienia gazuV_TE345SM30
SIMG_CFMENUCX01_CC01Definiowanie cyklu konsolidacjiVC_TF245CX5TD
_FICABI_VC_TFK8026Definiowanie cyklu rozliczaniaVC_TFK8026SM34
_FICAINV_V_TFK2607Definiowanie cyklu rozliczaniaV_TFK2607SM30
0RPM_DEF_LIFECYCLEDefiniowanie cyklu życia/RPM/VC_LIFE_CYCLESM34
SIMG_SSR_0182Definiowanie czasów aktualizacjiV_OIRA_PRINTCALLSM30
BBP_ARCH_RESIDefiniowanie czasów przechowywania dla dokumentów EBPBBPV_ARCH_RESISM30
_ISISFICA_ARCHCOINDefiniowanie czasów wykonania dla historii koasekuracjiV_TFK005AVYAC22
/ISDFPS/V_CP2CMDDefiniowanie czasu archiwizacji dla dokumentów pomiarowych/ISDFPS/V_CP2CMDSM30
J_1ATVKODefiniowanie czasu numerowaniaV_1ATVKOSM30
OLIA_V_T350_HEDefiniowanie czasu opracowania i reguły podziału przepisu rozliczeniowegoV_T350_HESM30
VTBKK_PRENOTERESDefiniowanie czasu przechowywania dla blokad środków na rachunkuVTBKK_PRENOTERESSM30
_ISUUTAR_000004Definiowanie czasu przechowywania dla danych faktury/awizaVC_INV_ARCHIVESM34
V_PSSCC_ARCH03Definiowanie czasu przechowywania dla dokumentów kalkulacji nettoV_PSSCC_ARCH03SM30
V_PSSCC_ARCH02Definiowanie czasu przechowywania dla dokumentów SXPV_PSSCC_ARCH02SM30
_ISUUTAR_000002Definiowanie czasu przechowywania dla obiektów archiwizacjiVC_TE026SM34
/MRSS/V_CUP_RTDefiniowanie czasu przechowywania dla obiektów usuwania/MRSS/V_CUP_RTSM30
V_PSSCC_ARCH04Definiowanie czasu przechowywania dla rodzajów podstawy decyzjiV_PSSCC_ARCH04SM30
REFXV_TIVCAARRESDefiniowanie czasu przechowywania przy archiwizacjiV_TIVCAARRESSM30
_ISUUTDE_000009Definiowanie czasu przetwarzaniaVC_ECOMEVENTSM34
BA-CA-V_TBKK_SDDDAYSDefiniowanie czasu przetwarzania dla zleceń SEPAV_TBKK_SDD_DAYSSM30
/SAPPCE/DPC_DEFTAXDefiniowanie czasu raportowania podatków odroczonych/SAPPCE/V_TDPC14SM30
SIMG_CFMENUOPP1OMIBDefiniowanie czasu rozpoczęcia sporadycznych zadań w tleV_T442BOMIB
ISISFICA_ARCHSCHEDULDefiniowanie czasu wykonania dla planów płatnościV_TFK005A_01SM30
ISISFICA_ARCH_VYAC3Definiowanie czasu wykonania dla wpisów przy stornie transakcji gospod.VV_TFK005_SCREVVYAC3
PPPI_PO_376Definiowanie czasu wykonania procesów potwierdzeniaV_TPRRU_1OPKC
/ISDFPS/V_CP2CNODefiniowanie czasu wykorzystania zawiadomień/ISDFPS/V_CP2CNOSM30
/ISDFPS/V_CP2CWODefiniowanie czasu wykorzystania zleceń/ISDFPS/V_CP2CWOSM30
_FICAINV_V_TFK8101ARDefiniowanie czasu zatrzymania dla pozycji możliwych do rozliczeniaV_TFK8101ARCSM30
GLOBAL_SETTING_FREQDefiniowanie częstotliwościGHO_V_FREQUENCYSM30
SIMG_CFMENUCX01_MD12Definiowanie częstotliwości konsolidacjiVC_TF240CXB2
CPRO_STRUK_CP_SAMPLEDefiniowanie częstotliwości próbkowaniaV_DPR_CP_SAMPLESM30
SIMG_CFMENUOLSDOVSWDefiniowanie częstotliwości wizytV_TVBRSM30
PAY_INT_PP_PP02Definiowanie częściowych planów emerytalnychV_T799BPP02SM30
OHIE0579Definiowanie członkostwa / związków zawodowychVV_T591A_0057___AL0SM30
SIMG_CFMENUORKKOKK7Definiowanie czynników cenowychV_CK10OKK7
OHIC0489Definiowanie czynników zakładowego funduszu emerytalnegoV_T5C1ZSM30
OHAASZ320Definiowanie czynników zal. od stażu pracyV_530C_JSM30
/CUM/CU_ACTIONDefiniowanie czynności/CUM/V_ACTIONRSM34
FPRLV_ACTIONSDefiniowanie czynnościFPRLV_ACTIONSSM30
SIMG_CFMENULEOJIT1Definiowanie czynnościVC_JIT01SM34
SIMG_CFMENULEOJIT58Definiowanie czynnościV_CJITOUT05SM30
SIMG_CFMENULEOVELO1Definiowanie czynnościVC_VLC01SM34
SIMG_FCOMV_CR_ACTNDefiniowanie czynnościFCOMV_CR_ACTNSM30
OFTP_MD_010_10Definiowanie czynności biur sprzedażyV_TA23OASM30
V_USMD220CDefiniowanie czynności dla IU wniosków o zmianęV_USMD220CSM30
SIMG_DPWTYCV_ACTIONDefiniowanie czynności dla portalu dealera sam.DPWTYCV_ACTIONSM30
SIMG_DPWTYCV_SIMULATDefiniowanie czynności dla symulacji rekl. i kontroli kontraktu dla PDSDPWTYCV_SIMULATESM30
SRMVC_ACTIVTY_CASEDefiniowanie czynności dla ścieżki procesuSRMVC_ACTIVTYSM30
_ISISFICA_V_TVS030ADefiniowanie czynności dla zmiany planu płatnościV_TVS030ASM30
MDG_V_USMD170CDefiniowanie czynności logicznychV_USMD170CSM30
WFMTM_UPDOWNLD_ACTNDefiniowanie czynności odczytu/zapisuWFMTMV_UPDN_SCHDSM30
/PLMB/CADV_VACTDefiniowanie czynności przeglądarki/PLMB/VCADV_VACTSM30
OHPKVS030Definiowanie czynności SPV_T5CAYSM30
DPVMSC_UACTION_VDefiniowanie czynności użytkownikaDPVMSC_UACTION_VSM30
_ISISFICA_V_TVS030CDefiniowanie czynności zdarzeń planowania płatnościV_TVS030CSM30
SIMG_ORFBT076ADefiniowanie dalszego przetwarzania avizV_T076ASM30
FMBCS_V_BPREP_HRFPMDefiniowanie danych budżetow. do transferu z Planow. budżetu i zarządzaniaV_BPREP_HRFPMBCSSM30
/CUM/V_KOKRSDefiniowanie danych controllingu dla rozdziału kosztów/CUM/V_KOKRSSM30
OFTP_PR_003_14Definiowanie danych dla Advanced Passenger Information SystemV_TA23APISSM30
REFXV_TIVEXCNTYPEDefiniowanie danych dla zatwierdzania i rezerwacji środków dla rodz. umowyV_TIVEXCNTYPESM30
SIMG_OHT0451Definiowanie danych do wyświetlania na terminaluV_T555ISM30
SIMG_CFMENUFWMCFW32Definiowanie danych dodatkowych jedn. gosp.V_TZBZNSM30
_FICABFCR_VFKKINTHISDefiniowanie danych domyślnych dla historii interakcjiVFKK_INT_HISTSM30
/SAPSLL/GEN_CM_DVDEFDefiniowanie danych domyślnych dla zarządzania sprawami/SAPSLL/VC_TDPCMSM34
/SAPSLL/CUS_DAP_MAILDefiniowanie danych domyślnych dla zawiadomienia poprzez e-mail/SAPSLL/VC_TDPMASM34
0FILA009F_1Definiowanie danych dot. daty dla księgowańV1_TFILA_GF_009F0FILA009F_1
SIMG_MAP_0019Definiowanie danych dot. notowaniaV_OICQCSM30
SIMG_CFMENUOLMEOMGLDefiniowanie danych działu zaopatrzenia dla oceny dostawcyVC_T147SM34
REFXV_TIVAJSPECINDXDefiniowanie danych indeksu dla reguł zmianV_TIVAJSPECINDXSM30
FPCR_V_ACCDefiniowanie danych księgowychFPCR_V_ACCSM30
/SAPPSSRM/TND_SIMLOGDefiniowanie danych podstawowych dla jednoczesnego meldowania/SAPPSSRM/V_SLXSM30
/SAPPSSRM/TND_TWOENVDefiniowanie danych podstawowych dla składania ofert w dwóch częściach/SAPPSSRM/V_TEBCSM30
/SAPPSSRM/MULTIENVDefiniowanie danych podstawowych dla składania ofert w kilku kopertach/SAPPSSRM/VC_SCHSM34
/SAPPSSRM/TND_FOLDERDefiniowanie danych podstawowych folderów ofert technicznych/SAPPSSRM/V_CFXSM30
/SAPPSSRM/TND_PQQDefiniowanie danych podstawowych kwestionariuszy prekwalifikacji/SAPPSSRM/V_PQQCSM30
/SAPPSSRM/TND_TNDFEEDefiniowanie danych podstawowych płatności opłaty przetargowej/SAPPSSRM/V_TNDFSM30
_CRTL_V_TRCV_FINDINGDefiniowanie danych podstawowych sterowania ustalaniem odbiorcówV_TRCV_FINDINGSM30
_CA_FS_ECH_PROCESSDefiniowanie danych procesuECHV_PROCESSSM30
_ISUBISFGA_000030Definiowanie danych przypisania dla gazuV_TE125SM30
/SAPPSSRM/REFDATADefiniowanie danych referencyjnych Document Builder/SAPPSSRM/V_DSYNSM30
_ISPSFM_V_FMRSCDATADefiniowanie danych rezerwacji środkówVCL_FMRSCDATASM34
SIMG_SPECSYST_001Definiowanie danych sterowaniaV_TCH01SM30
SIMG_CFMENUOPP3OSPPDefiniowanie danych sterowania dla listy zaopatrzenia mat.V_T435WSM30
/SAPSLL/CUS_LRG_DOTYDefiniowanie danych sterowania na poziomie rodz. dokum. i przepisu prawnego/SAPSLL/V_TLECLASM30
FIBL_ORB_T012O_OBDefiniowanie danych szczegółowych OrbianV_T012OSM30
BENUTZERDATENDefiniowanie danych użytkownikaV_BENTREASM30
BA-CA-TBKKSEPA_USEDefiniowanie danych zastosowania mandatuV_TBKKSEPA_USESM30
PAY_XX_DP_006Definiowanie dat odniesieniaV_T7799B_IRM03SM30
BWFS_INIT_DATE_SETDefiniowanie daty inicjalizacji pozycjiBWFS_SETTINGS_BISM30
PBC_FTE_1290Definiowanie daty końcowej blokady ponownego obsadzaniaV_HRFPM_FTE_WBDSM30
OANF_WIRT_DATDefiniowanie daty odniesienia przy ustal. wart. zdysk. nettoV_TAIF1_WIDATSM30
CM_XX_209Definiowanie daty początkowej dla rekordów danych podstawowych studentówV_T7PIQSWVAL_06SM30
BWFS_AB_DATUM_SETDefiniowanie daty poz. deltaBWFS_SETTINGS_DASM30
OHL044Definiowanie daty rozliczenia wstecznego dla płac motywac.VV_T569R_V1SM30
V_KLRISKBEGINDefiniowanie daty rozp. dla obliczania ryzykaV_KLRISKBEGINSM30
SIMG_OHR_T702N_NDefiniowanie daty walidacji dla obiektów dekretacjiV_T702N_NSM30
BA_CA_MD_CLS_BALDefiniowanie daty zamknięcia dla rozwiązania kontaV_TBKK_CLS_BALSM30
OHIN1007Definiowanie decyzjiV_T5N3ASM30
GRFNVC_EVENTMETADefiniowanie definicji zdarzeniaGRFNVC_EVENTMETASM34
CMVT034Definiowanie dekretacji i podziału dokumentówV_T034SM30
PSM_V_FM01BSDefiniowanie dekretacji wpływów jako nośnika księgowaniaV_FM01BSSM30
SIMG_OHR0068Definiowanie dietV_T706VSM30
SIMG_OHR0069Definiowanie diet wg dniaV_706V_CSM30
SIMG_OHR0015Definiowanie diet/czasuV_T706HSM30
SIMG_OHR0016Definiowanie diet/czasu wg dniaV_706H_CSM30
V_T350_ESDefiniowanie dla rodzaju zleceniaV_T350_ESSM30
SIMG_CFMENUOLPSOP04Definiowanie długości linii dla opisuV_TCA09SM30
SIMG_ISPSFM_V_FM034UDefiniowanie dni tolerancji - ujemneV_FM043USM30
_ISUBIBDMDUS_00006Definiowanie dni wyjątku dla grupy wyjątków dla interfejsu TOUV_EMDUSEXDAYGRPDSM30
FIAPPY_V_T042F_OBDefiniowanie dod. form płatnościV_T042FSM30
GPZUSATZ1_GPDefiniowanie dodat. danych 1V_TZDG1SM30
GPZUSATZ10_GPDefiniowanie dodat. danych 10V_TZEG1SM30
GPZUSATZ11_GPDefiniowanie dodat. danych 11V_TZEG2SM30
GPZUSATZ2_GPDefiniowanie dodat. danych 2V_TZDG2SM30
GPZUSATZ3_GPDefiniowanie dodat. danych 3V_TZDG3SM30
GPZUSATZ4_GPDefiniowanie dodat. danych 4V_TZDG4SM30
GPZUSATZ5_GPDefiniowanie dodat. danych 5V_TZDG5SM30
GPZUSATZ6_GPDefiniowanie dodat. danych 6V_TZDG6SM30
GPZUSATZ7_GPDefiniowanie dodat. danych 7V_TZDG7SM30
GPZUSATZ8_GPDefiniowanie dodat. danych 8V_TZDG8SM30
GPZUSATZ9_GPDefiniowanie dodat. danych 9V_TZDG9SM30
PAY_XX_HRF_040Definiowanie dodatkowego przetwarzania danychV_T799BHRF06SM30
W_PRICAT_IN_0001Definiowanie dodatkowego statusu przetwarzaniaV_WRF_PRI_PROCSM30
ISPSCA_V_TBC002Definiowanie dodatkowej definicji dla ról dostawcyV_TBC002SM30
ISPSCA_V_TBD002Definiowanie dodatkowej definicji dla ról odbiorcyV_TBD002SM30
DATEINAMEDefiniowanie dodatkowo nazwy pliku zależnej od manadantaV_FILENAMESM30
SIMG_FAGL_ACTIV_SPL2Definiowanie dodatkowych cech rozdziału dokumentu dla ControllinguV_FAGL_SPLIT_FL0SM30
TMC_0102Definiowanie dodatkowych działań dla konferencji dot. talentówV_T5TMCRMFUACTSM30
_ISISFICA_V_FAARTPMTDefiniowanie dodatkowych form płatności dla rodz. fakturowaniaV_TKKVFAART_PAMTSM30
V_FDM_COLL_FUNCDefiniowanie dodatkowych funkcjiV_FDM_COLL_FUNCSM30
V_TRAIN_AFUNCTDefiniowanie dodatkowych funkcjiV_TRAIN_AFUNCTSM30
SIMG_HPM_0011Definiowanie dodatkowych jednostek magazynowaniaVC_OIB_UOMGROUPSM34
SIMG_TDP_0037Definiowanie dodatkowych kontroli wiarygodności dla sprzedażyV_OIH27SM30
SIMG_TDP_0036Definiowanie dodatkowych kontroli wiarygodności dla zaopatrzeniaV_OIH25SM30
PSM_VC_FM_ADVANCE_CADefiniowanie dodatkowych linii dla zaliczki (Hiszpania)VC_FM_ADVANCE_CASHSM34
IST_BS_ADDREFOBJDefiniowanie dodatkowych obiektów referencyjnychISTV_TADD_REFSM30
SIMG_MRN_0016Definiowanie dodatkowych parametrów SET/GET do powiąz. partneraV_OIFBRD2SM30
GLEV_ECS_FIELDDefiniowanie dodatkowych pólGLEV_ECS_FIELDSM30
SIMG_SSR_0156Definiowanie dodatkowych pól do konwersji wartościVC_OIRHCVFDDEFCSM34
GLEV_ECS_EDIT_FDDefiniowanie dodatkowych pól wprowadzania do korekty pozycji dokumentuGLEV_ECS_EDIT_FDSM30
SIMG_TSW_0031/OIJDefiniowanie dodatkowych ról partnerów dla os. odpowiedzialnej za transportV_OIJSHIPVALDSM30
SIMG_HPM_SILO_0002Definiowanie dodatkowych ustawień dla klas obiektów magazynowychV_OIISOCKL_SILOASM30
IT_WTX_MODELLO770Definiowanie dodatkowych ustawień dla modelu 770V_RF07SM30
SIMG_V_MILL_T399XDefiniowanie dodatkowych ustawień dla zleceń prod.V_MILL_T399XSM30
SIMG_CFMENUORFBOB22Definiowanie dodatkowych walut lokalnychV_T001ASM30
ORFA_S_USERDefiniowanie dodatkowych wartości wpisu dla pól użytk.V_T087OAVA
ORFA_S_USERDefiniowanie dodatkowych wartości wpisu dla pól użytk.V_T087GOAV8
ORFA_S_USERDefiniowanie dodatkowych wartości wpisu dla pól użytk.V_T087ISM30
ORFA_S_USERDefiniowanie dodatkowych wartości wpisu dla pól użytk.V_T087KSM30
WCF_BSPCV_DL_A_VIEWDefiniowanie dodatkowych wglądów stron głównych oraz stron głównych obszaruBSPCV_DL_A_VIEWSM30
SIMG_NWBC_VC_GUI_TAGDefiniowanie dodatkowych znaczników SAP GUINWBC_VC_GUI_TAGSM30
_FICABFWT_V_TFK059EDefiniowanie dodatku podatku źródłowegoV_TFK059ESM30
_WCMMD_000021Definiowanie dok. warsztatowych dla wydruku i ich układuWCVL1SM30
SIMG_CFMENUOLIAOID1Definiowanie dok. warsztatowych, formularzy i programów wyjściowychV_T390OID1
SIMG_CFMENUOLIAOID1Definiowanie dok. warsztatowych, formularzy i programów wyjściowychV_T390_OOID2
SIMG_CFMENUOLIAOIOEDefiniowanie dok. zmian, zbior. zgł. zapot., istotności dla MRPV_T399X_SSM30
OHPKST015Definiowanie dokumentacji dla klas atrybutówV_5CAP_ASE61
OLIA_V_T399X_MBDefiniowanie dokumentacji ruchów materiałów dla zleceniaV_T399X_MBSM30
SIMG_CFMENUFNMCFZTADefiniowanie dokumentówVC_DOCUMENTSSM34
SIMG_OLPR_CEPDOCDefiniowanie dokumentów dla przypisania dokum. - dokum.V_TDOCDOCTYPESSM30
SIMG_CFMENUOLSDVX57Definiowanie dokumentów do przedłożeniaV_T607DVX57
W_WB2B_0W08Definiowanie dokumentów referencyjnych dla kolejnych czynnościV_TEWACTIONREFSM30
_ISPSFM_N_V_BUDOCTYPDefiniowanie dokumentów wprowadzania budżetuV_BUDOCTYPESM30
_ISPSFM_N_V_FBDGT_CUDefiniowanie dokumentów wprowadzania budżetu dla przeniesienia obligaVV_FMABP_ED_DEF_BFCSM30
W_WB2B_0W10Definiowanie dokumentu referencyjnego dla klas filtraV_TEWFILTERREFSM30
OHIX0017Definiowanie dokumentu zmianyV_T585ASM30
OHIX0017Definiowanie dokumentu zmianyV_T585BSM30
OHIX0017Definiowanie dokumentu zmianyV_T585CSM30
V_TMMPURCFOLDERSDefiniowanie dołączenia zewnętrznych dokumentówV_TMMPURCFOLDERSSM30
_ISISFICA_V_TFK070NDefiniowanie dołączonych dowodów zapłatyV_TFK070NSM30
OHPKOR005Definiowanie domyślnego obliczenia dla rodzaju wartościV_T5CAH_ORSM30
/SAPSLL/CUS_DAP_PARDefiniowanie domyślnych danych dla partnera/SAPSLL/VC_TDPPASM34
/SAPSLL/CUS_DAP_DATDefiniowanie domyślnych danych dla pól daty/SAPSLL/VC_TDPDASM34
/SAPSLL/CUS_DAP_GENDefiniowanie domyślnych danych dla pól dokumentu (ogólnie)/SAPSLL/VC_TDPGESM34
SIMG_OLPR_T399X_N1Definiowanie domyślnych kluczy rozgraniczenia dla sieciV_T399X_N1SM30
REFXV_TIVCNUSGCNTYPEDefiniowanie domyślnych rodz. umów dla rodz. użytkowaniaV_TIVCNUSGCNTYPESM30
SIMG_CFMENUOLIPOIVADefiniowanie domyślnych rodzajów zlecenia dla pozycji obsł.V_T024I_WSM30
OHIX0279Definiowanie domyślnych składników wynagrodzeniaV_T539ASM30
_WCMMD_000022Definiowanie domyślnych ustawień wydruku specyf. dla użytk.WCVLX1SM30
CWTY_PRIC_CNDTYPEASSDefiniowanie domyślnych wartości dla warunków nagłówkaV_CWTY001_KSCHLSM30
ERC_V77RCF_ACTDEF_PLDefiniowanie domyślnych wartości działańV77RCF_ACTDEF_PLSM30
V_OIH09Definiowanie domyślnych wartości podatku akcyz. dla przesunięć magaz.V_OIH09SM30
SIMG_CFMENUOLMEOMH5Definiowanie domyślnych wartości rodzaju dokumentuVV_T160_V1SM30
A_POWL_QUERYDefiniowanie domyślnych zapytańPOWL_V_QUERYSM30
SOMG_BOS_ECP_02Definiowanie dopłat i upustówV_TBOSFACSM30
OFTP_NF_006_02Definiowanie dopuszczalności ID firmowych dla stawek za wynajem samochoduV_TA23TRVCD_ASGSM30
OHABPF002Definiowanie dopuszczalności klucza odbiorcyVV_T521C_0125_AL0SM30
OHIX0323Definiowanie dopuszczalności klucza odbiorcyVV_521C_B_0011_____AL0SM30
OFTP_NF_007_03Definiowanie dopuszczalności programów spec. dla linii lot. dla kl. korp.V_TA23PAF_ASGSM30
OFTP_PR_002_02Definiowanie dopuszczalności rodzajów dział. podczas podróżyV_TA23RSM30
OFTP_NF_005_02Definiowanie dopuszczalności umów dla spec. dla firmy taryf opłat lotn.V_TA23CORPID_ASGSM30
SIMG_CFMENUOLMEOMZ3Definiowanie dopuszczalnych funkcji partnerów wg grupy kontaV_TPAKLSM30
SIMG_CFMENUORK18KET6Definiowanie dopuszczalnych kontV_T8APP_ACCT_GSM30
VC_SMI_DPCHNLDEFDefiniowanie dostawców danychVC_SMI_DPCHNLDEFSM34
WCF_WCFV_AC_PROVCDefiniowanie dostawcy czynnościWCFV_AC_PROVCSM34
TRCOV_PROVIDERDefiniowanie dostawcy danych rynkowych-towarTRCOV_PROVIDERSM30
/SPE/V_RET_VEND_STLODefiniowanie dostawcy dla składuV_T001L_LSM30
V_TFILA_GF_003Definiowanie dostawy wartościV_TFILA_GF_003SM30
SIMG_CFMENULEOVELO13Definiowanie dostępnościV_CVLC10SM30
SIMG_CMP_XX_LTI_008Definiowanie dostępności na podstawie zdarzenia osobistegoV_T71LV3SM30
SIMG_CFMENUOPP1OMI1Definiowanie dostępności zapasu bezpieczeństwaV_438M_SSM30
MDG_V_USMD151CDefiniowanie dostępnych aplikacji IUV_USMD151CSM30
RCF_LANGUAGESDefiniowanie dostępnych językówV_T77RCF_SELANGUSM30
SIMG_CFMENUORK18KET3Definiowanie dostępu do kalkulacji materiałowejV_T8APP_KALKSM30
SIMG_CFMENUORKEKE40Definiowanie dostępu do kalkulacji materiałowejV_TKEVA03SM30
SIMG_CFMENUORKEPCACTDefiniowanie dostępu do struktury kosztów rzeczywistychVC_TKEVA034_ACTSM34
ISS_FIN_ACCESSCLASSDefiniowanie dostępu i klasy programu obsługi UIV_UISSPPACCESS_CSM30
OKCM_KCPZDefiniowanie dostępu pomocy planowaniaV_TKEPSZKKCPZ
VVTFILA_GF_003RADefiniowanie dostos. okresu użytkownika podczas ulepsz. obiektu leasinguVVTFILA_GF_003RASM30
VVTFILA_GF_003RADefiniowanie dostos. okresu użytkownika podczas ulepsz. obiektu leasinguVVTFILA_GF_003RBSM30
VVTFILA_GF_003RADefiniowanie dostos. okresu użytkownika podczas ulepsz. obiektu leasinguVV_TFILA_GF_002FSM30
OFTP_NF_001_04Definiowanie dozw. wpisów dla taryf katalogu hot. spec. dla przedsięb.V_TA20NHSSM30
SIMG_CMMENUOH40OU3DDefiniowanie dozwol. powodów statusu dla statusu kandydataV_T751DSM30
/DSD/RP_DRVKTOKDDefiniowanie dozwolonej grupy kont dla kierowców/DSD/RP_DRVKTO_VSM30
V_TACE001_ACACDefiniowanie dozwolonych jedn. gospod. i lat obrotowychV_TACE001_ACACSM30
V_TACE001_SOADefiniowanie dozwolonych jedn. gospod. i lat obrotowychV_TACE001_SOASM30
OHIX0613Definiowanie dozwolonych kierunków nauki dla rodzaju szkołyV_T517ZSM30
CPRO_STRUK_VERSMASKDefiniowanie dozwolonych numerów wersjiVV_DPR_CGPL_VRSN_DEFSM30
OHIX0662Definiowanie dozwolonych obiektówV_T588NOG00
SIMG_CFMENUOLI0OICPDefiniowanie dozwolonych rodzajów materiałów dla SpMV_T415M_POICP
PPPI_MD_222Definiowanie dozwolonych rodzajów materiału dla nagłówka SpMV_T415M_KOS24
/DSD/ME_PAY_TYPTDefiniowanie dozwolonych rodzajów płatności / rodzajów kart płatniczych/DSD/ME_PAY_TY_VSM30
SIMG_LEYMALLPACKMATSDefiniowanie dozwolonych rodzajów pojazdów (opakowanie zbiorcze)V_TERVHSM30
/PLMI/V_SUBCATDefiniowanie dozwolonych rodzajów specyfikacji dla rodzaju pozycji formuły/PLMI/V_SUBCATSM30
OHIX0664Definiowanie dozwolonych składników wynagrodzeniaV_T510XSM30
OHIX0611Definiowanie dozwolonych świadectw dla rodzaju szkołyV_T517ASM30
/PLMB/V_RCP_ACALDefiniowanie dozwolonych trybów obliczania/PLMB/V_RCP_ACALSM30
V_FMRE_MM_CATASSDefiniowanie dozwolonych typów dok. rezerwacji śr. w dok. zaopatrzeniowychV_FMRE_MM_CATASSSM30
/SAPPO/VVALID_OTDefiniowanie dozwolonych typów obiektów/SAPPO/VVALID_OTSM30
/VSO/R_RELDefiniowanie dozwolonych typów pozycji dostawy/VSO/R_V_RELSM30
_ISUDMTDRG_000009Definiowanie dozwolonych wartościV_TEKENNZIFFSM34
OHIX0095Definiowanie dozwolonych wartości dla obszarów badańV_T578XSM30
OLQN_CH_QMDefiniowanie dozwolonych zmian rodzaju zawiadomieniaV_TQ82SM30
SIMG_LEYMPRNTSTDefiniowanie drukarek dla placuT329PY_VSM30
OLQN-SDRDefiniowanie drukarkiV_T390_USM30
OLQN-SDRDefiniowanie drukarkiV_T392_VSM30
SIMG_VASTMPLTPRNTDefiniowanie drukowania dla dodatkowych usług logistycznychT329PVAS_VSM30
SIMG_VASWAREHOUSEGENDefiniowanie DUL dla magazynuLVVGC_VSM30
/ISDFPS/V_STRINFDefiniowanie dużych struktur/ISDFPS/V_STRINFSM30
2STF_BEWPRINZ_WPDefiniowanie dwustopniowych zasad wycenyV_TZRPRMSM30
_ISUBIBDRS_000068Definiowanie dynamicznego sterowania okresamiVC_DYNPERSM34
_CACS_HRMD_ADJ_GP_DMDefiniowanie dynamicznej proceduryV_T588ZSM30
SIMG_B2B_INBOXDefiniowanie dynamicznych kolumn dla zintegrowanego foldera wejściowegoSWLVCUSTOMSWL1
ISPSCA_TFMCA_FPF_ACTDefiniowanie działania dla wywołania BRFV_TFMCA_FPF_ACTSM30
TEXV_EXP_ACTDefiniowanie działania ekspozycjiTEXV_EXP_ACTSM30
ISPSCA_TFMCAFPF_ACT1Definiowanie działania przetwarzania do wywołania BRFVC_TFMCA_FPF_ACTSM34
SSCV_ELEMENTDefiniowanie działańSSCV_ELEMENTSM30
RMPS_VC_POSTPATHDefiniowanie działań i funkcjiRMPSVC_POSTPATHSM34
/PLMB/PR_OBJ_ACTDefiniowanie działań obiektów GOS dla ścieżki procesu/PLMB/V_PR_OBJ_ASM30
/PLMB/V_PR_OBACTDefiniowanie działań obiektów GOS dla ścieżki procesu/PLMB/V_PR_OBACTSM30
ISISFICAB_VVSCCACTDefiniowanie działań podczas zmiany pozycji planu płatnościV_TVS030ESM30
_ISISFICA_TKKVIACTDEDefiniowanie działań podczas zmiany walutyV_TKKVIACTDEFSM30
CIC_V_CCMACDefiniowanie działań specyf. dla klientaV_CCMACSM30
OLIA_OIMXDefiniowanie działań uzupełniających do zadańV_TQ07_QNSM34
GRRMOBVDETACTDefiniowanie działań wykrywaniaGRRMOBVDETACTSM30
ABTEILUNG_GPDefiniowanie działówV_TP16SM30
SIMG_CX01_MOD_SEM2Definiowanie działów gospodarczych konsolidacjiV_TGSBKOCC1
SIMG_CFMENUORFBOB61Definiowanie działów monitowaniaV_T047MSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVSQDefiniowanie działów standardowychV_TSABSM30
SIMG_CFMENUOLMSOMSPDefiniowanie dziedzinV_TSPASM30
OHIX0235Definiowanie dziennych harmonogr. pracy dla dyspozycyjnościV_550A_BSM30
OHL051Definiowanie ekranów listyVC_T703UOH02
PT_TMW_SCRA_D_TAZPDefiniowanie ekranów szczegółowych dla osobistego harmonogramu pracyVC_PT_FIELD_SELECTION_DTLOH02
PT_TMW_SCRA_D_TAZPDefiniowanie ekranów szczegółowych dla osobistego harmonogramu pracyVC_PT_FIELD_SELECTION_INFOH02
SIMG_CFMENUOLPFOPM2Definiowanie ekranów szczegółowych operacjiV_TCSCR_FAUF_VGOPM2
OHL016Definiowanie ekranów wprowadzaniaV_T703DSM30
OHIX2020Definiowanie ekranów wprowadzania i klas warunków czasowychV_554S_OSM30
OHIX2021Definiowanie ekranów wprowadzania i klas warunków czasowychV_554S_NSM30
HREXP084Definiowanie ekranu szczegółowegoV_T7XP_DETAILSM30
HREXP084Definiowanie ekranu szczegółowegoV_T7XP_DET_POSSM30
PBS_0104Definiowanie ekstraktora komunikatuV_HRFPMLGMEX01SM30
CPR_FINR3_FLEXMESSGDefiniowanie elastycznych typów komunikatówVV_DPR_CALCSM30
/IPRO/MGT_ELMNTDefiniowanie elementów/IPRO/ELMNTSM34
SIMG_CFMENUOPP2OPPKDefiniowanie elementów agreg.V_457LSM30
/DSD/DX_CDTEL_VCDefiniowanie elementów danych i wartości stałych/DSD/DX_CDTEL_VCSM34
RCF_CS_ITEMDefiniowanie elementów dla sekwencji kontenerówV77RCF_CS_ITEMCSM30
SIMG_CFMENUOCNGBCG8Definiowanie elementów grafikiV_TBCLSM30
SIMG_OLPR_OKTZDefiniowanie elementów kosztówELEMENTESCOKTZ
RCF_SM_ELEMDefiniowanie elementów masek wyszukiwaniaV_T77RCF_SM_ELEMSM30
HREXP050Definiowanie elementów profilu ekspertaV_T7XP_ELEMSM30
HREXP050Definiowanie elementów profilu ekspertaV_T7XP_ELEM_VALSM30
CM_AS_XX_300Definiowanie elementów reguły CO i przypisanie modułów funkcyjnychV_TCMAC06SSM30
TEC_PRICING_ELEMENTDefiniowanie elementu ustalania cenTTEV_PRELEM_TYPSM30
PAY_INT_PP_PP01Definiowanie emeryturV_T799BPP01SM30
_ISUUTSMED_000014Definiowanie etapów bilansowaniaVC_EEDMSETTLSTEPSM34
EPIC_C_BCSVDefiniowanie etapów komunikacji z bankamiEPIC_C_BCSVSM30
CM_AS_XX_430Definiowanie etapów obliczania i przypisanie elementów etapuVC_TCMAC03SSM34
W_WB2B_0W03Definiowanie etapów procesu gospodarczegoVC_TEWSTEPSM34
OFTP_MD_010_19Definiowanie etapów procesu specyf. dla glob. systemów dystrybucjiV_TA23GDSDECSM30
MDG_V_USMD202C_SSWDefiniowanie etapów wniosków o zmianę dla workflow opartego na regułachV_USMD202C_SSWSM30
_FICABTDU_VC_TFK047UDefiniowanie etapu pobierania należnościVC_TFK047USM34
GGA_200_300_120Definiowanie etykietDGV_TDG29SM30
GGA_200_300_110Definiowanie etykiety niebezpieczeństwaDGV_TDG111SM30
GGA_200_300_110Definiowanie etykiety niebezpieczeństwaDGV_THM017SM30
CWTY_VSEXITSDefiniowanie EXITów użytkownika zależnych od mandantaV_T80DSM30
HRESS_UI5_DEF_WFEDDefiniowanie Feedów roboczychV_T77ESS_FEEDSM30
RCF_BRANCHESDefiniowanie filii i przypisanie do przedsiębiorstwV77RCFBRANCHCOMPSM30
SCPI_POI9Definiowanie filtra dla klucza sterowaniaV_TCLOI10SM30
SSCV_NOTETYPESETDefiniowanie filtra dla rodz. not w ramach wyświetl. zew. zgłoszeń serwis.SSCV_NOTETYPESETSM30
SCPI_POI2Definiowanie filtra dla statusu marszruty/ planuV_TCLOI2SM30
SCPI_POI4Definiowanie filtra dla statusu specyfikacji materiałowejV_TCLOI4SM30
SCPI_POI1Definiowanie filtra dla wykorzystania marszruty/ planuV_TCLOI1SM30
SCPI_POI3Definiowanie filtra dla wykorzystania specyfikacji materiał.V_TCLOI3SM30
SCPI_POI8Definiowanie filtra dla zleceń produkcyjnych/procesowychV_TCLOI9SM30
SIMG_CFMENUOPP1OM0JDefiniowanie filtra wyświetlaniaV_T463SM30
V_CPSTOCK_P_FILTDefiniowanie filtra zakładu dla ustalania zapasuV_CPSTOCK_P_FILTSM30
GRACV_COMPANYDefiniowanie firmGRACV_COMPANYSM30
SIMG_OHR0310Definiowanie firm wydających karty kredytoweV_T706_CCOMPSM30
CFMENU_OCHA_WORKLISTDefiniowanie foldera listy roboczejV_MCHWTOCWT
HC_LANGUAGE_PATHDefiniowanie folderu sieciowego dla plików Centrum pomocyV_WDHC_PATHSM30
REFXV_TIVLMPLSLDefiniowanie foliiV_TIVLMPLSLSM30
SIMG_CFMENUOCNGBCG1Definiowanie formV_TBFMSM30
SIMG_CFMENUOCNGCNG2Definiowanie formV_TFMTSM30
/ISDFPS/_FE03Definiowanie form organizacyjnych/ISDFPS/V_CFLEVSM30
_FICABTPY_VC_TFK042ZDefiniowanie form płatnościVC_TFK042ZFQP1
RECHTSFORM_GPDefiniowanie form prawnychV_TP08SM30
HR_LSO_M1C3D3A1PODefiniowanie form szkoleniaV_LSOTFORM_CSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVFDDefiniowanie form zabezpieczeniaV_T691KOVFD
OHIX0026Definiowanie formatowania nazwiskaV_T522N_ASM30
OHIX0026BDefiniowanie formatowania nazwiskaV_T522NSM30
/IPRO/MGT_FMTDefiniowanie formatów dokumentów i sekcji/IPRO/FORMATSM34
_FICABTPY_VC_TFK042FDefiniowanie formatów nośnika płatnościVC_TFK042FFQP3
SIMG_CFMENUCX01_JE00Definiowanie formatów pozycji pojedynczychVC_TF515CX59
OLQU-TDefiniowanie formatów tekstówV_T001G_QMSM30
SIMG_OIJ_TSW_039Definiowanie formatów zakładekVC_OIJ_LAYOUTSETSM34
SIMG_OHR_FORM_FLDSDefiniowanie formatuV_T706FORM_FLDSSM30
_PWB_ADDRFORMDefiniowanie formatu adresuV_EFGADDRFORMSM30
SIMG_MAP_0023Definiowanie formatu dla analizy szczegółowejV_OICRDSM30
ISPSCATFMCA_PT_LDFMDefiniowanie formatu dla ustawowego klucza lokalizacji działki gruntowejV_TFMCA_PT_LDFMTSM30
_WCMTC_000008Definiowanie formatu drukowania karty odłączeniaWCVI1SM30
SIMG_OLPR_REG_NPDefiniowanie formatu ekranów szczegółowych czynnościV_TCSCR_VGSM30
SIMG_OLPR_REG_PSPDefiniowanie formatu ekranów szczegółowych elementów PSPV_TCSCR_PSPSM30
SIMG_CFMENUORFBOBD4Definiowanie formatu ekranu dla grupy kont KGV_T077SOBD4
SIMG_CFMENUORFBOB23Definiowanie formatu ekranu dla każdego działania (dostawcy)V_T078KSM30
SIMG_CFMENUORFBOB20Definiowanie formatu ekranu dla każdego działania (odbiorcy)V_T078DSM30
SIMG_CFMENUORFBOB24Definiowanie formatu ekranu dla każdej jedn. gosp. (dost.)V_T079KSM30
DEFINE_BILLFORMATDefiniowanie formatu fakturyV_TDBILL_FORMATSM30
FIBL_VFIEB_MAPPXCUSTDefiniowanie formatu mapowaniaVFIEB_MAPP_XCUSTSM30
0RPM_DEF_NAMEFORMATDefiniowanie formatu nazwisk pracownikówNAMEFORMATSM34
LAYOUT_ERGEBNISDBDefiniowanie formatu początkowego dla sprawozdawczościVC_AIS_LAY_DEFSM34
/SAPSLL/CTR_PRODNUMDefiniowanie formatu wyjściowego dla zewnętrznego numeru produktu/SAPSLL/V_TCOCNVSM30
SIMG_CFMENUOLMSOMSLDefiniowanie formatu wyjściowego numerów materiałówV_TMCNVOMSL
SIMG_ORKASM34_LAYOUTDefiniowanie formatu zleceniaAUFLAYOUTSM34
_FICAINV_V_TFK2680Definiowanie formularza aplikacjiV_TFK2680SM30
ISPSCA_FMCA_TF_FORMDefiniowanie formularza tabelarycznegoVC_FMCA_TF_FORMSM34
IBR12Definiowanie formularza wydrukuV_TIBRWDBRPRTIBR12
ISPSCA_TRM_SCENARIODefiniowanie formularzyVC_FMCA_TRM_SCENARIOSM34
PAY_99S_DAQ_FORMDefiniowanie formularzyV_T5F99F0SM30
PAY_XX_HRF_010Definiowanie formularzyV_T799BHRF01SM30
SIMG_CFMENUFWMCFWFODefiniowanie formularzyV_FORM_2SM30
SIMG_CFMENUOFTDOT54Definiowanie formularzyV_001F_FSM30
SIMG_CFMENUORFCAERHDefiniowanie formularzyV_T859OC16
BA_CA_CO_TFK070FDefiniowanie formularzy aplikacji dla korespondencjiV_TFK070FSM30
EPIC_C_EBR_FORMVDefiniowanie formularzy dla pokwitowań bankowychEPIC_C_EBR_FORMVSM30
EPIC_C_FORMCONFVDefiniowanie formularzy dla raportu uzgodnienia bankowegoEPIC_C_FORMCONFVSM30
SIMG_CFMENUFNMCFZBKDefiniowanie formularzy kalkulacyjnychVC_FORMULASM34
VC_RMSL_PDF_FORM2_QUDefiniowanie formularzy PDFVC_RMSL_PDF_FORM2_QUANTSM34
SIMG_DPWTYCV_PRINT_FDefiniowanie formularzy wydruku dla portalu dealeraDPWTYCV_PRINT_FSM30
/RPM/V_OBJ_FORMSDefiniowanie formularzy wydruku dla typu obiektu/RPM/V_OBJ_FORMSSM30
FMDM_USMD150CDefiniowanie formularzy wydruku dla wniosków o zmianęV_USMD150CSM30
SIMG_CFMENUOFTDOT65Definiowanie formularzy zwróconych weksli dostawcówV_001F_DSM30
PPPI_MD_472-2Definiowanie formułV_TC25SM30
SIMG_OLMEML89Definiowanie formułV_167FSM30
AIS_FORMULA_DEFDefiniowanie formuł dla AISVC_AIS_LAY_DEF_FORMULASM34
PPPI_MD_234Definiowanie formuł dla pozycji o zmiennych rozmiarachV_T418FOS15
HR_ECM_00_AD_002ADefiniowanie formuł zaokrąglaniaVC_T71ADM24SM34
CPEVC_MM_FORMDefiniowanie formuły CPECPEVC_MM_FORMSM34
CPEVC_SD_FORMDefiniowanie formuły CPECPEVC_SD_FORMSM34
CPEV_FORMULADefiniowanie formuły CPEV_TCURRSM31
_ISUWAMD_000031Definiowanie frakcji odpadówV_TEWAWASTESM30
OHIC0047Definiowanie funduszu rodzinnych zasiłków wyrównawczychV_T5C1NSM30
DM_SCMGV_FUNCTION_OBDefiniowanie funkcjiSCMGV_FUNCTIONSM30
DPVMSC_FUNCTN_VCDefiniowanie funkcjiDPVMSC_FUNCTN_VCSM34
FUNKTION_GPDefiniowanie funkcjiV_TP15SM30
OHIK5K13Definiowanie funkcjiV_T513SSM30
OHIK5K13Definiowanie funkcjiV_T5K13SM30
OHIX0252Definiowanie funkcjiVV_T591A_0034___AL0SM30
PPPI_MD_3371Definiowanie funkcjiVC0C12OPB2
SIMG_CFMENUOCA0OD55Definiowanie funkcjiV_TCICOD55
SIMG_CFMENUOLSDVX51Definiowanie funkcji bankuV_T607BSM30
REFXV_TIVLMPLUSGFUNCDefiniowanie funkcji dla działek gruntowychV_TIVLMPLUSGFUNCSM30
_ISUUTSMED_000009Definiowanie funkcji dla obliczania współczynników modyfikacji dynamicznejV_EEDMSYNPRFACTOSM30
/CUM/CU_FUNCTIONDefiniowanie funkcji elementów planowania/CUM/V_FUNCTSM30
SIMG_TD_TAS_0001Definiowanie funkcji i grup funkcjiVC_OIKFUNCSM34
WFDS_BUS_RS_2Definiowanie funkcji i poziomów zadaniaVC_WFDBP_JOBSM34
OHIR5R13Definiowanie funkcji i rodzajów funkcjiV_T5R13SM30
/ISDFPS/REFX_001Definiowanie funkcji obiektówV_TIVBDUSGFUNCSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVSNDefiniowanie funkcji osób do kontaktówV_TPFKSM30
/SAPSLL/CTR_CDS_CDPDefiniowanie funkcji partnera/SAPSLL/V_TPAFCTSM30
/SAPSLL/CUS_CTR_CDPDefiniowanie funkcji partnera/SAPSLL/V_TPAFCASM30
BBPV_PARTNERFUNCDefiniowanie funkcji partneraBBPV_PARTNERFUNCSM30
SIMGOLMEVNE5Definiowanie funkcji partnera dla awiza dostawVV_TNAPN_E1SM30
SIMG_CFMENUOLIAOIM9Definiowanie funkcji partnera dla danych nagłówkaV_TQ80_PAOQN9
SIMGOLMEOMTCDefiniowanie funkcji partnera dla umowy ramowejVV_TNAPN_EVSM30
SIMGOLMEOMTBDefiniowanie funkcji partnera dla zamówieniaVV_TNAPN_EFSM30
REPORTFUNKTPFLEGENDefiniowanie funkcji raportuV_TDP2OSM30
SIMG_CFMENUFNMCFNFCDefiniowanie funkcji raportuV_TDP2SM30
SIMG_CFMENUOFTDOT19Definiowanie funkcji rozdziałuV_T038VSM30
ORDVERWTRANSAKTIONENDefiniowanie funkcji transakcjiV_TDP2TOSM30
SIMG_CFMENUFNMCFNFDDefiniowanie funkcji transakcjiV_TDP2TASM30
CPRO_PRP_ROLE_FUNCTDefiniowanie funkcji w ramach roliV_DPR_ROLE_FUNCSM30
_ISUAMI_000001Definiowanie funkcji zaawansowanego licznikaVC_AMI_AMS_AMCGSM34
OHIE0326Definiowanie funkcji związkowejV_T557VSM30
GF_EREIGNISERZEUGUNGDefiniowanie generowania zdarzeniaCUSTA2EVNTBSVZ
V_ATLCHAR_MRMDefiniowanie generowanych cechV_ATLCHAR_MRASM30
OFTP_MD_002_07Definiowanie geograficznych warunków lokalizacji IATAV_TA21L_1SM30
SIMG_MAP_0004Definiowanie GKR (geograficznego klucza referencyjnego)V_OICDCSM30
ORFA_TRANS2Definiowanie glob. obszarów wycenyV_T093GSM30
ORFA_TRANS2Definiowanie glob. obszarów wycenyV_T093_GOATB
PBCS_0038Definiowanie globalnego filtra dla implementacji BAdIV_T77HRFPM_EP_FDSM30
OVELO00Definiowanie globalnego param. VMSV_CVLC00SM30
PBCS_0036Definiowanie globalnej wartości filtra dla BAdIV_T77HRFPM_IM_FDSM30
PBCS_0125Definiowanie globalnej wartości filtra dla BAdIV_T77HRFPM_DI_FDSM30
WCF_CRMC_UI_DC_PARAMDefiniowanie globalnych parametrów kontekstu danychCRMV_UI_DC_PARAMSM30
PAO_COUNTRY_PARAMSDefiniowanie globalnych parametrów krajówV_T005SM30
VLC_CVLC33_36_VC_1Definiowanie globalnych ról organizacyjnychVLC_CVLC33_36_VCSM34
V_PSSCC_ARCH01Definiowanie globalnych ustawień archiwizacjiV_PSSCC_ARCH01SM30
OANF_IMDVDefiniowanie globalnych zmiennychV_TKESVIMDV
/SAPPO/VWLUNITDefiniowanie głównej jednostki organizacyjnej/SAPPO/VWLUNITSM30
SIMG_CFMENUOHP5T77EJDefiniowanie głównej propozycjiV_T77EJSM30
OHIJ0030Definiowanie głównych cech ocenyV_T5J10SM30
IDREPFW_CLGID_VDefiniowanie głównych kluczy za pomocą grup kluczyIDREPFW_KEYGR_VCSM34
/ISDFPS/ADT02Definiowanie głównych/podrzędnych grup stopniVC_ADTGRPSM34
SIMG_CFMENUOLSDOVSCDefiniowanie godzin przyjęcia towaruV_TVWAOVSC
TMC_0023Definiowanie gotowościV_T77TMCREADINESSM30
ERC_V77RCF_RANK_PLDefiniowanie graficznego wyświetlania wyniku wyszukiwaniaV77RCF_RANK_PLSM30
REFXV_TIVITTCMALDefiniowanie granic kwoty min.V_TIVITTCMALSM30
_ISPSFM_V_FMR_TOLDefiniowanie granic tolerancji dla odchylenia kwotyV_FMR_TOLSM30
SIMG_CFMENUOLMEOMEUDefiniowanie granic tolerancji dla rozbieżności cenVV_169G_PSSM30
SIMG_CFMENUOLMEOMEEDefiniowanie granicy tolerancji dla archiwizacjiV_161R_ASM30
SIMG_CFMENUOLMEOMENDefiniowanie granicy tolerancji dla archiwizacjiV_161R_LSM30
SIMG_CFMENUOLMEOMEXDefiniowanie granicy tolerancji dla archiwizacjiV_161R_BSM30
SIMG_CFMENUOLMEOMEYDefiniowanie granicy tolerancji dla archiwizacjiV_161R_FSM30
SIMG_CFMENUOLMEOMEZDefiniowanie granicy tolerancji dla archiwizacjiV_161R_KSM30
OLPR_IM_TOLERANZDefiniowanie granicy tolerancji dla kontroli dyspozycyjnościV_TBPFD_PSM30
ORKA_IM_TOLERANZDefiniowanie granicy tolerancji dla kontroli dyspozycyjnościV_TBPFD_OSM30
/SAPSRM/WF_BRF_GRDefiniowanie grupM_TBRF230SM30
EHS_MD_110_05_5Definiowanie grupVC_TCGGRPSM34
SIMG_CFMENUOCU0CU11Definiowanie grupV_TCUGSM30
_WCMMD_000059Definiowanie grupWCVQ1SM30
_ISUISST_000018Definiowanie grup aktualizacjiV_MCBSM30
_ISUAMI_000010Definiowanie grup aktywacji dla funkcji AMIVC_AMI_CAPACTGRPSM34
SIMG_CFMENUORFAAM01Definiowanie grup aktywów trwałychV_ANKA_00OAOA
SIMG_IMMENUORFAAM01Definiowanie grup aktywów trwałychVC_ANKB_01OAYZ
REFXV_TIVITTCASSCLDefiniowanie grup aktywów trwałych ist. dla korekty podatku nalicz.V_TIVITTCASSCLSM30
CM_XX_MSGRD02Definiowanie grup alarmówV_T7PIQMGALRTGRPSM30
EHS_MD_120_10_10_1Definiowanie grup cechV_CMGSM30
SIMG_CFMENUCX01_RE21Definiowanie grup cechVC_TKEP7CXRF
COCB411Definiowanie grup cech dla instrukcji procesowychV_TC53_2O09C
COCB331Definiowanie grup cech dla komunikatów procesowychV_TC53_1O08C
CRM_PRI_GRPDefiniowanie grup cenowych klientaCRMV_PRICEGRPSM30
CRM_PRI_GRPRODDefiniowanie grup cenowych klienta (dla produktów)CRMV_PRC_PRGRPSM30
_FICABTDU_V_TFK041BDefiniowanie grup danych podstawowychV_TFK041BSM30
COM_PRODUCT_ACCTDefiniowanie grup dekretacjiCRMV_ACGRPPRODSM30
/SAPSLL/CTR_LGR_LDPRDefiniowanie grup dla amortyzacji wartości i ilości pozwoleń/SAPSLL/V_TLEDPGSM30
REFXV_TIVRAOPACTGRPDefiniowanie grup dla zdarzeń księgowaniaV_TIVRAOPACTGRPSM30
/IPRO/MGT_GRPDefiniowanie grup dokumentów/IPRO/V_DOCGRPSM30
SIMG_CFMENUFNMCFNCEDefiniowanie grup dokumentówV_TD06GSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVV5Definiowanie grup dostawV_TVSAOVV5
_ISUBIBDMDUS_00003Definiowanie grup formuł dla formuł TOUV_EMDUSFORMGRPSM30
EHS_MD_140_01_4Definiowanie grup frazESV_TCG63SM30
SIMG_CFMENUOFDIWB01Definiowanie grup i pozycji kosztówFVVI_WB00SM34
SIMG_CFMENUOFDIWB00Definiowanie grup i rodzajów finansowaniaFVVI_WB01SM34
SIMG_CFMENUOFDIWB51Definiowanie grup i rodzajów wydatkówFVVI_WB51WB52SM34
OHP7_0198Definiowanie grup karierV_T7PMH_OSM30
DARTX_V002Definiowanie grup katalogówV_TXX_C_VOLSM30
SIMG_CFMENUO000O008Definiowanie grup klasV_CLGSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVS9Definiowanie grup klientaV_T151OVS9
W_ZF_ST_0300Definiowanie grup kolekcjiV_WRFT_ROGRPSM30
PORT_MAN_COLUMN_006Definiowanie grup kolumnV_TWPC_ACOLSM30
PORT_MAN_COLUMN_006Definiowanie grup kolumnV_TWPC_ACOL_CSM30
PORT_MAN_COLUMN_006Definiowanie grup kolumnV_TWPC_ARRAYTPSM30
CWTY07MS1Definiowanie grup komunikatówV_CWTY07MS1SM30
PBC_0105Definiowanie grup komunikatówV_HRFPMLGRVW01SM30
SIMG_V_KLNT01Definiowanie grup koncentracji środkówV_KLNT01SM30
SIMG_CFMENUCX01_CP01Definiowanie grup konsolidacji do skopiowaniaV_TF291CX5TA
KONTENGRUPPEN_DEFDefiniowanie grup kontV_TZB26SM30
SIMG_CFMENUOLMSOMSGDefiniowanie grup kont i wyboru pólV_T077K_MOMSG
SIMG_CFMENUORFBOBD3Definiowanie grup kont z formatem ekranu (Dostawcy)V_T077KSM30
SIMG_CFMENUORFBOBD2Definiowanie grup kont z formatem ekranu (odbiorcy)V_T077DSM30
_ISUEDMCOM_000005Definiowanie grup kontroli spójności dla importu profiluVC_EEDMCONGROUPSM34
SIMG_CFMENUOLSDOVZ2Definiowanie grup kontrolnychV_TMVFOVZ2
SIMG_TSW_0035/OIJDefiniowanie grup kontrolnychVC_OIJ_NOM_CHKSM34
SIMG_SSR_0058Definiowanie grup konwersjiVC_OIRHCVSM34
SIMG_CFMENUOFDICORGPDefiniowanie grup korespondencjiVTIVCORRGRPSM30
REFXV_TIVSCSCKEYGRPDefiniowanie grup kosztów dod. i rozl.międz. kosztów dodat.V_TIVSCSCKEYGRPSM30
PPPI_PO_434Definiowanie grup kosztów pośrednichV_TCK14OKZ2
SIMG_CFMENUOLSDVE59Definiowanie grup krajówV_T606EVE59
TMC_0002Definiowanie grup krajówV_T77TMCCOUNTRYGSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVA6Definiowanie grup kredytowychV_T691DSM30
SIMG_OIJ_TSW_0010Definiowanie grup księgowania dla scenariuszy ruchuV_TOIJ_EL_MS_GRPSM30
SIMG_SSR_0196Definiowanie grup księgowań SD/FIVC_OIRIPGRPSM34
ERC_V77RCF_QA_GROUPDefiniowanie grup kwestionariuszyVT77RCF_QA_GROUPSM30
_ISPSFM_FM83Definiowanie grup kwotV_FMWF_AMGFM+3
T77TIM_AQGRPDefiniowanie grup limitów nieobecnościV_T77TIM_AQGRPSM30
W_WLFA_0051Definiowanie grup list wynagrodzeńVC_TRRLRGSM34
SIMG_LEYMLOCGRPDefiniowanie grup lokalizacji dla placuLYLGR1_VSM30
SIMG_CFMENUOLSDMATGRDefiniowanie grup materiał.V_TVM1SM30
SIMG_CFMENUOLSDMATGRDefiniowanie grup materiał.V_TVM2SM30
SIMG_CFMENUOLSDMATGRDefiniowanie grup materiał.V_TVM3SM30
SIMG_CFMENUOLSDMATGRDefiniowanie grup materiał.V_TVM4SM30
SIMG_CFMENUOLSDMATGRDefiniowanie grup materiał.V_TVM5SM30
SIMG_CFMENUOLMSOMSFDefiniowanie grup materiałówV023OMSF
SIMG_CFMENUOLSDOVE8Definiowanie grup materiałów dla importu/eksportuV_TVFMSM30
CM_XX_COHORT04Definiowanie grup metod wyboru dla grup dziekańskichV_T7PIQCOH_SELSM30
0XRPM_METRICGROUPDefiniowanie grup metrykV_INM_M_MET_GRPSM30
_ISUBDVP_000004Definiowanie grup miejsc dostawyV_EDEREGPODGROUPSM30
0XRPM_MET_INDEPGROUPDefiniowanie grup niezależ. od metrykV_INM_M_OBJ_GRPSM30
FI_BL_CJ_T_FBCJC5Definiowanie grup numerowaniaV_TCJ_NUMB_GROUPSM30
SIMG_CFORFBWTCTNGRDefiniowanie grup numerowaniaV_WITH_CTNGRSM30
_FICAODN_ODNGRPDefiniowanie grup numerówV_TFK_ODNGRPSM30
HRAS_T5ASREEGROUPDefiniowanie grup obiektów dla procesówV_T5ASROBJGROUPSM30
_FICART_VC_TFK8170Definiowanie grup ocenyVC_TFK8170SM34
TMC_0112Definiowanie grup okresów i okresów dla procesów ocenyV_T77TMCRECPRDSM30
_ISUBIBDRS_000056Definiowanie grup operandówV_EOPGROUPSM30
W_SMT_PACKAGESDefiniowanie grup pakietówVC_TSMT_PACKAGESSM34
W_WUF_PACKAGESDefiniowanie grup pakietówVC_TWUF_PACKAGESSM34
_ISUDMMROR_000003Definiowanie grup parametrów dla zmian zbiorczychVC_TE809SM34
/SAPSLL/LOC_TCOPSDefiniowanie grup partnerów istotnych dla akredytywy/SAPSLL/V_TCOPSSM30
PPPI_MD_424Definiowanie grup planistówV_T024ASM30
SIMG_CFMENUOLI0OIAIDefiniowanie grup planistówV_T024ISM30
SIMG_CFMENUOFTDOT13Definiowanie grup planowaniaV_T035SM30
PPPI_PO_436Definiowanie grup pochodzeniaV_TKKH1OPKS
SIMG_JBVCBGRDefiniowanie grup pozycjiJBVCBGRSM34
REFXV_TIVAJFINPOSGRPDefiniowanie grup pozycji finansowaniaV_TIVAJFINPOSGRPSM30
REFXV_TIVAJCOSTSGRPDefiniowanie grup pozycji kosztówV_TIVAJCOSTSGRPSM30
REFXV_TIVAJEXPPOSGRPDefiniowanie grup pozycji wydatkówV_TIVAJEXPPOSGRPSM30
PAY_99S_DAQ_SOUGRIDefiniowanie grup pólV_5F99FGI_ASM30
PAY_99S_DAQ_SOUGRIDefiniowanie grup pólV_T5F99FGISM30
SIMG_CFMENUGCU0GCA3Definiowanie grup pólV_T811HGCA3
SIMG_CFMENUORFBOB34Definiowanie grup pólV_055G_CSM30
SIMG_OALE_PDMFGOS47Definiowanie grup pólV_TCSFGSM30
SIMG_CFMENUORFBOBATDefiniowanie grup pól dla danych podst. dostawcówV_055G_BSM30
SIMG_CFMENUORFBOB31Definiowanie grup pól dla danych podst. odbiorcyV_T055GSM30
SIMG_CFMENUORFBOBBKDefiniowanie grup pól dla danych podstawowych bankuV_055G_ESM30
SIMG_CFMENUORFBOBBMDefiniowanie grup pól dla dokumentówV_055G_FSM30
SIMG_CFMENUORFBOBBIDefiniowanie grup pól dla kont KGVC_055_DOBBI
FIN_CR_CHCKST_PARDefiniowanie grup pól dla parametrówV_UKM_CHCKST_PARSM30
CPRO_CUSTERW_FELDGRPDefiniowanie grup pól dla pól klientaVC_DPR_CUST_INCLSM34
ISPSCA_AUTH_CONTROBJDefiniowanie grup pól istotnych dla uprawnień dla przedmiotu umowyVV_TB031_PSOBSM30
_ISUEDMBS_000007Definiowanie grup pór dniaVC_TOUBLOCKSM34
MITARBEITERGRUPPE_GPDefiniowanie grup pracownikówVN_TP05SM30
HRAS_T5ASRCONTEXTDefiniowanie grup procesówV_T5ASRPROCGROUPSM30
SIMG_CFMENUCX01_PI01Definiowanie grup produktówVC_TF580CX5U1
SIMG_CFMENUORFCPRODDefiniowanie grup produktówV_T866Z_1SM30
FAC_PRODGROUPDefiniowanie grup produktów ciągnienia do udogodnień kredytowychV_TDDDPRODGROUPSM30
FTLM_LIMITPRODUKTGRDefiniowanie grup produktów limituV_ATLPGSM30
ERP_WEC_CPGDefiniowanie grup profili realizacji zakupuCOMV_WEC_BP_CPGSM30
CRMC_COMM_GRPDefiniowanie grup prowizjiCRMV_COMM_GRPSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVFVXDefiniowanie grup prowizjiV_TVPRSM30
WFM_003Definiowanie grup przedziałów terminów spotkań/SAPAPO/LRPVCAINSM34
SIMGBEARBGRUPPEN_DEFDefiniowanie grup przetwarzaniaV_TZB21DSM30
SIMG_OIJ_TSW_0049Definiowanie grup przetwarzania dokumentów transportowychVC_OIJ_TKT_CHKSM34
PPPI_MD_436Definiowanie grup przygotowania i typów grup przygotowaniaVC0C07OP43
SIMG_CFMENUOLSDBONU6Definiowanie grup rabatów materiałówV_TVBOSM30
SIMG_CFMENUGCU0GAR8Definiowanie grup raportów i programów odczytuVV_ARCH_REPOW_FISM30
SIMG_CFMENUORK2OK19Definiowanie grup raportów i programów odczytuVV_ARCH_REPOW_COSM30
SIMG_CFMENUORK1KE87Definiowanie grup raportów i programu odczytu dla archiwumVV_ARCH_REPOW_ECSM30
SIMG_CFMENUORFBOB02Definiowanie grup referentówV_T024BSM30
/IPRO/MGT_REGSETDefiniowanie grup regulacji/IPRO/V_REGSETSM30
CWTY006Definiowanie grup reklamacji gwarancyjnejV_CWTY006SM30
OHID0623Definiowanie grup rezerwV_T513PSM30
CWTY_ITEMTYPEGROUPSDefiniowanie grup rodzajów pozycjiVC_WTY012SM34
SIMGBEWARTGRP_DEFDefiniowanie grup rodzajów przepływówV_TZB24SM30
W_ZF_VK_0251Definiowanie grup rodzajów warunków dla promocjiVV_T6B2_M1SM30
W_ZF_VK_0261Definiowanie grup rodzajów warunków dla promocjiVV_T6B2_V1SM30
SIMG_CFMENUOLMWOMX7Definiowanie grup rodzaju wyceny księgi materiałowejV_CKMLMV010_TSM30
0RPM_R3_OBJECTSDefiniowanie grup rozajów powiązań obiektówV_DPR_OBGRP_INTSM30
_FICABTRD_VTFKRDIDISDefiniowanie grup rozdziałuV_TFKRDI_DISGRPSM30
PBC_0107Definiowanie grup rozszerzeńV_HRFPMLGENH00SM30
SIMG_SSR_0076Definiowanie grup różnic: Grupy cenowe dla lokalizacjiV_OIRCLPCSM30
SIMG_SSR_0074Definiowanie grup różnic: Różnice w materiałachV_OIRCMDPGSM30
SIMG_SSR_0075Definiowanie grup różnic: Różnice w rodzaju obsługiV_OIRCSDPGSM30
_FICAISAD_VC_TFKBA_GDefiniowanie grup saldVC_TFKBA_GRPSM34
HRAS_V_5ASRFSCNGRPDefiniowanie grup scenariuszy formularzy dla uprawnieńV_5ASRFSCNGRPSM30
/SAPPO/VSRV_GRPDefiniowanie grup serwerów/SAPPO/VSRV_GRPSM30
OALE_SERGRP_ASSIGNDefiniowanie grup seryjnychTBDSERGROUPBD44
SIMG_CFMENUORFAOAV9Definiowanie grup siatkiV_TABWQOAV9
_FICABFOI_VC_TFK119Definiowanie grup sprawdz. kwotyVC_TFK119SM34
_ISUFICABFOI_000072Definiowanie grup sprawdz. kwotyTE519VCSM34
GGA_300_170_300Definiowanie grup statusuV_TVUVSSM30
SIMG_CFMENUORKAFMU5Definiowanie grup statusu polaV_TREGFMU5
_ISUISST_000041Definiowanie grup statyst. ilościVC_TE540EQ85
_ISUBIIR_000006Definiowanie grup statyst. kwot dla wyprowadz. pól wart.VC_TE541SM34
SIMG_LTBN003Definiowanie grup stref i przypisanie strefVC_LTBN003SM34
RCF_SP_GROUPDefiniowanie grup stron startowychVC_T77RCF_SP_GROUPCSM34
SIMG_PSMFG_RECONSUBTDefiniowanie grup sum pośrednichVCFMFGRCN_SUBTOTSM34
SIMG_TD_TAS_0005Definiowanie grup TASV_TOIKTGRPSM30
BS_FND_BCV_GROUPDefiniowanie grup tematycznych/BCV/V_GRPINGSM30
SIMG_XXMENUORFBOBA3Definiowanie grup tolerancji (dostawcy)V_T043GSM30
FIGLCL_T_OBA0_OBDefiniowanie grup tolerancji dla kont KGV_T043SSM30
FIAPARCL_T_OBA4_OBDefiniowanie grup tolerancji dla pracownikówV_T043TSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVSYDefiniowanie grup transportowychV_TTGRSM30
SIMG_CFMENUOLSDXOVAWDefiniowanie grup typ. pozycji dla kontraktu wartośc.V_TPTMSM30
CM_AS_XX_602Definiowanie grup typów informacjiV_T7PIQINFOGRPSM30
OHPTNEEDMGVT77TNM_CGDefiniowanie grup typów kosztówV_T77TNM_CGSM30
COCB551Definiowanie grup uprawnieńV_TC81SM30
COM_PRODUCT_AUTHDefiniowanie grup uprawnieńCOMV_PR_AUTHGRCOMCPRAUTHGROUP
CRM_IB_020Definiowanie grup uprawnieńV_T371CSM30
DARTX_V001Definiowanie grup uprawnieńV_TXX_TBRGSM30
FEHV_PE_BRGRUDefiniowanie grup uprawnieńFEHV_PE_BRGRUSM30
OLQU-BGDefiniowanie grup uprawnieńV_TC91SM30
OLQU-BGDefiniowanie grup uprawnieńV_TQ01BSM30
OLQU-BGDefiniowanie grup uprawnieńV_TQ01ESM30
OPM_OWNSHP_DEFAUTHGPDefiniowanie grup uprawnieńV_T370BSM30
REFXV_TIVCAAUTHGRPDefiniowanie grup uprawnieńV_TIVCAAUTHGRPSM30
_ISUBD_000004Definiowanie grup uprawnieńV_TEB037SM30
/SAPSLL/AUTH_WDA_DEFDefiniowanie grup uprawnień dla aplikacji Web Dynpro/SAPSLL/V_TCO100SM30
CMX20Definiowanie grup uprawnień dla standardowego repozytorium XStepCMX_XSR_VM_AUTHCMX20
J_3G_BERECHTDefiniowanie grup uprawnień odbiorcyJ_3GV_BEGRSM30
PPPI_MD_511Definiowanie grup uprawnień ŚPPV_TBRGOP73
/PLMB/V_GOS_SGDFDefiniowanie grup usług/PLMB/V_GOS_SGDFSM30
PCUI_HPF_100Definiowanie grup usługV_T7XSSSERSRVGSM30
PCUI_HPF_100Definiowanie grup usługV_T7XSSSERSRVGCSM30
REFXV_TIVBDUSGRPDefiniowanie grup użytkowaniaV_TIVBDUSGRPSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVS8Definiowanie grup wagowychVC_TVLGSM34
SIMG_CFMENUCX01_RE16Definiowanie grup wariantówV_TKEV4CXRD
SIMG_TD_0042Definiowanie grup wartości domyślnych dla zdarzeńVC_TOIGEGSM34
SIMG_BA-CA-V_TBKK85Definiowanie grup warunkówV_TBKK85SM30
SIMG_CFMENUFNMCFZCHDefiniowanie grup warunkówVC_KONDITIONSGRPSM34
SIMG_CFMENUFWMCFZCGDefiniowanie grup warunkówV_TZKW4SM30
SIMG_CFMENUOLSDOB33Definiowanie grup warunkówV_TVKGGSM30
SIMG_V_TZKF4Definiowanie grup warunkówV_TZKF4SM30
SIMG_CFMENUORK2OKA4Definiowanie grup właściwości rodzajów kosztówV_TKA4OKA4
SIMG_CFMENUCX01_ON04Definiowanie grup wprowadzaniaVC_TF310CXC2
DEFINE_FLOWTYPESDefiniowanie grup wyceny dla zestawienia należnościV_TDREPAY_RFSM30
SIMG_OHCMP_2220Definiowanie grup wyceny funkcjiV_T710GSM30
SIMG_SSR_0181Definiowanie grup wydrukuV_OIRA_PRINTGPSM30
CABP_BUPA_TB003CDefiniowanie grup wyłączenia ról PHBUPA_TB003CSM34
SIMG_OIJ_TSW_011Definiowanie grup wymogów dot. zgodnościV_TOI0_CL_GRATSM34
FI_APAR_WT_T059ID01Definiowanie grup wyprowadzaniaV_T059ID01SM30
SIMG_CMMENUOLSDOVSXDefiniowanie grup załadunkuV_TLGRSM30
SIMG_CFMENUORFBOBWBDefiniowanie grup zatwierdz. dla wst. wprow. dok.V_VBWF08SM30
CLI_OCCUPDefiniowanie grup zawodowych dla ubezpieczenia kredytu na wyp. śmierciV_TDCLI_OCCUPSM30
_WCMPE_000016Definiowanie grup zezwoleńWCVPN1SM30
SIMG_CFMENUOHP5OOT1Definiowanie grup zmianVC_T77DBOOT1
SIMG_OHR0026Definiowanie grup zwrotów dla kosztów przejazduV_T702QSM30
SIMG_OHR0029Definiowanie grup zwrotów W/N specyf. dla przedsiębiorstwaV_T706JSM30
WCF_CRMVC_UI_FD_GPDefiniowanie grup źródeł danychCRMVC_UI_FD_GPSM34
OHIX0274Definiowanie grupow. podgrup pracown. dla pierw. skł. wyn.V_503_GSM30
OHIX0275Definiowanie grupow. podobszarów kadr. dla pierw. skł. wyn.V_001P_KSM30
SIMG_OHR0500Definiowanie grupow. pracowników dla r. wydatków na podr.V_T702CSM30
SIMG_OHR0031Definiowanie grupow. pracowników dla Zarządzania podróżamiV_T706YSM30
PBC_FTE_0990Definiowanie grupowania dla aktywacji blokady ponownego obsadzaniaV_T77HRFPM_OMWBSM30
PBC_FTE_1270Definiowanie grupowania dla blokady ponownego obsadzaniaV_HRFPM_FTE_WB00SM30
OHIE0348Definiowanie grupowania dla kategoriiV_T5E8TSM30
ISISFICA_VC_IBR35Definiowanie grupowania dla pozycji raportów brokeraVC_TIBRPOSGRPSM34
PBCS_0004Definiowanie grupowania dla udziału w automatycznym tworzeniu obligaV_T77HRFPM_MOINTSM30
PBC_FTE_0430Definiowanie grupowania dla wyjątków z kontroliV_HRFPM_EXMP_GRPSM30
OFTR_ES_001_01Definiowanie grupowania dla wykorzystania poz. usług w zakresie podróżyV_TA20O_FINDSM30
PBCS_0150Definiowanie grupowania dla zapisu oszczędności z finansowaniaV_T77HRFPM_MOSALSM30
SIMG_CFMENUOLMWOMWNDefiniowanie grupowania kont dla rodzajów ruchówV_156X_KOOMWN
HR_ECM_UI_20Definiowanie grupowania ocenV_T71ADM36SM30
PAOC_HCP_AUTO_007Definiowanie grupowania organizacyjnego obiektów kosztówV_T77HCP_OGCOSM30
GP-GRUPPIERUNGDefiniowanie grupowania partnerówV_TPZ2_NEUSM30
SIMG_CFMENUORFBOBAPDefiniowanie grupowania płatnościV_TZGRSM30
SIMG_CFMENUFNMCFZ89Definiowanie grupowania pozycji BCV_TW07SM30
SIMG_CFMENUFNMCFZ51Definiowanie grupowania pozycji rach. finansowejV_TW08SM30
PAOC_EIC_019Definiowanie grupowania pracownikówV_HREIC_GROUPINGSM30
PAO_TASKSGRPDefiniowanie grupowania priorytetów zadaniaV_T77PAOPARAMS_TASKS_LANESM30
_ISUWAMD_000024Definiowanie grupowania przedziału usługiV_TEWASERVZUSSM30
OHIX2183Definiowanie grupowania rodzajów nieobecnościVC_HRTIMABS_SUBTYGRPSM34
OHIX1225Definiowanie grupowania rodzajów obecnościVC_HRTIMATT_SUBTYGRPSM34
OHIX_DP_WAGETYPGRPDefiniowanie grupowania składników wynagrodzeniaVC_HRPA_WAGETYPGRPSM34
CM_XX_340Definiowanie grupowania standardowych partnerów dla studentówV_T7PIQSWVAL_38SM30
ISISFICA_VC_TIMAOTYPDefiniowanie grupowania typów obiektów ubezpieczeniaVC_TIMA_OTYP_GRPSM34
_ISUWAMD_000051Definiowanie grupowania usługVC_TEWASERVGROUPSM34
SIMG_CFMENUOLPKOPDFDefiniowanie grupowania zapotrzebowańVC0C18OPDF
CM_XX_AHHG01Definiowanie grupowania znaczników blokady dla akad. znacznika blokadyV_T7PIQSWVAL_ACADHOLDSM30
PT_TMW_ESEL_GRDefiniowanie grupowańHRSEL_GROUPINGSSM34
SIMG_CFMENUOLSDVE61Definiowanie grupowańV_T606BSM30
TRACV_GROUPDefiniowanie grupowańTRACV_GROUPSM30
OFTP_PR_002_01Definiowanie grupowań dla dopuszczalności rodzajów dział. podczas podróżyV_TA23TVTTA_FINDSM30
OFTP_DP_003_01Definiowanie grupowań dla form płatnościV_TA23TRVCC_FINDSM30
OHIX0140Definiowanie grupowań dla kalendarza świątV_001P_MSM30
SIMG_OHT022Definiowanie grupowań dla kontroli dostępuV_T555OSM30
SIMG_OHTX809Definiowanie grupowań dla obecności/nieobecn. w podsystemieV_T705ISM30
SIMG_PDC_BDEGRUPPEDefiniowanie grupowań dla podsystemówV_T705TSM30
OFTP_MD_001_02Definiowanie grupowań dla sterowania planowaniem podróżyV_TA20BSM30
OFTP_NF_003_02Definiowanie grupowań dla taryf dla znaczących klientówV_TA23TVGKT_FINDSM30
OHIEGCBDefiniowanie grupowań dla umówV_T5E6BSM30
SIMG_OHT22ADefiniowanie grupowań dla wydatków pracownika w podsystemieV_T705JSM30
/SAPSLL/CTR_CDS_CDPGDefiniowanie grupowań funkcji partnera/SAPSLL/VC_TPAGRSM34
RCF_BUPA_GROUPDefiniowanie grupowań i przypisanie zakresów numerówV_TB001SM30
W_STW_CR_CB_0001Definiowanie grupowań kontVC_WOSCR_GRPSM34
W_STW_CR_EI_0001Definiowanie grupowań kontVC_WOSCR_EXI_GRPSM34
PORT_MAN_EREC_MGRGRPDefiniowanie grupowań menedżerówV_EREC_MGR_GRPSM30
OHIX0139Definiowanie grupowań podgrup pracownikówV_503_DSM30
OHIX0139Definiowanie grupowań podgrup pracownikówV_T508TSM30
OHPKST100Definiowanie grupowań pracownikówV_T5CP6SM30
PORT_MAN_PCR_001Definiowanie grupowań pracownikówV_TWPC_PCR_EEGRPSM30
OHI99STE3Definiowanie grupowań pracowników dla wypowiedzeńV_T5F99TGSM30
BO_BALANCEDefiniowanie grupowań rodzajów przepływuV_TDBO_BALANCESM30
CABP_BUPA_TB003GDefiniowanie grupowań ról PHBUPA_TB003GSM34
V_T042JBDefiniowanie grupy bank. dla banków połączonych (Japonia)V_T042JBSM30
W_WB2B_0A03Definiowanie grupy blokowaniaVC_TASSLOCKBSM34
JAPAN_013Definiowanie grupy branżowej dla fuzji banku (Japonia)V_T042JB1SM30
BP_ZIELGRUPPE2_GPDefiniowanie grupy docelowejVN_TP13SM30
OHPTNEEDM_777TNM_OBGDefiniowanie grupy docelowejV_T77TNM_OGSM30
PSM_VC_FMEUFDOCGR2Definiowanie grupy dokumentówVC_FMEUFDOCGRSM34
HREXP055Definiowanie grupy elementów profilu ekspertaV_T7XP_GROUPSM30
HREXP055Definiowanie grupy elementów profilu ekspertaV_T7XP_GROUP_POSSM30
PY_99_FTF_002Definiowanie grupy formularzyV_T799BEFGSM30
W_WB2B_0G48Definiowanie grupy klas kosztów dodatkowychV_TWBEXPCLASGRPSM30
SIMG_OIJ_TD_048Definiowanie grupy klasyfikacyjnej dla pojazduV_TOIGVCLGRTSM30
FIN_CR_CUST_GRPDefiniowanie grupy klientów kredytowychV_UKM_CUST_GRPSM30
/SAPSLL/CTR_LGR_LGRUDefiniowanie grupy krajów/SAPSLL/V_CTYGPSM30
FI-SL_MD_VC_LDGRP_OBDefiniowanie grupy księgiVC_LDGRPSM34
SIMG_TD_0015Definiowanie grupy księgowań transportuV_TOIGS2SM30
CM_XX_CORR01Definiowanie grupy metod wyboruV_T7PIQSWVAL_13SM30
SIMG_CFMENUOPP1OMIGDefiniowanie grupy MRP dla rodzaju materiałuV_TMW00SM30
CPEVC_QUOTGROUPDefiniowanie grupy notowańCPEVC_QUOTGROUPSM34
J_1HVAT_OFF_NUMVDefiniowanie grupy numerowania dla obliczania podatku (wejśc.)J_1HVAT_OFF_NUMVSM30
J_1HVAT_OFF_NUMADefiniowanie grupy numerowania dla obliczania podatku (wejśc.)J_1HVAT_OFF_NUMASM30
_ISUBD_000003Definiowanie grupy obiektów uprawnieńV_TEB036SM30
W_WB2B_0P09Definiowanie grupy odpowiedzialnościV_TPOFOBSM30
CM_XX_EXAM09Definiowanie grupy okresówV_T7PIQSWVAL_EX1SM30
CM_XX_MOBU11Definiowanie grupy okresów dla rezerwacji bloku programowegoV_T7PIQSWVAL_16SM30
SIMG_CFMENUOLMEOMER6Definiowanie grupy określania schematuV_T024E_SGSM30
SIMG_CFMENUOLMEOMER6Definiowanie grupy określania schematuV_TMKESM30
SIMG_CFMENUOLMEOMER6Definiowanie grupy określania schematuV_TMKKSM30
SIMG_HPM_0008Definiowanie grupy parametrów HPMVC_OIB_RDGGROUPSM34
TCORV_BUSGRPDefiniowanie grupy partnerów handlowychTCORV_BUSGRPSM30
SIMG_CFMENUOLPSOPE3Definiowanie grupy planistówV_T024COPE3
SIMG_TDP_0006Definiowanie grupy podatków akcyzowychV_OIH02SM30
SIMG_BOS_NU_OBOS0Definiowanie grupy podwykonawcówV_TBOSGRPSM30
SIMG_TD_TPI_0010Definiowanie grupy pojemności dostawV_TOIKCCAPGRSM30
MEAS_DEF_MEAS_GRPDefiniowanie grupy pomiarówGHO_VC_MEAS_GRPCRSM34
WB2_CS_02Definiowanie grupy porównania oraz przypisańWB2_VC_CS_MATCHSM34
/SAPPO/VC_RTRY_GDefiniowanie grupy powtórzeń/SAPPO/VC_RTRY_GSM30
OHAFRPBS_V_T77TNM_TEDefiniowanie grupy pracowników szkol.V_T77TNM_TESM30
_ISUEDMPRO_000018Definiowanie grupy procedur wartości zastępczychVC_EEDMREPLACEGRPSM34
_FICABI_V_TFK8117ADefiniowanie grupy przypisaniaV_TFK8117ASM30
W_WLFA_0052Definiowanie grupy rodz. warunkówVC_TRRLCGSM34
FMBCS_VC_FMBTGDefiniowanie grupy rodzaju budżetuVC_FMBTGSM34
PSM_VC_FMSBTGDefiniowanie grupy rodzaju budżetu dla budżetu statystycznegoVC_FMSBTGSM34
V_EAML_NW_GROUPDefiniowanie grupy sieciV_EAML_NW_GROUPSM30
CM_AS_XX_576Definiowanie grupy standardowej RFCV_T7PIQSWVAL_44SM30
_ISUEDMPRO_000011Definiowanie grupy statusów i statusu dla grupy statusówVC_EEDMFORMULASTATUSSM34
FMBCS_V_FMFSGDefiniowanie grupy statusów pólV_FMFSGSM30
SIMG_CFMENUOMP0OPPTDefiniowanie grupy strategiiV_T461PSM30
W_WB2B_PS04Definiowanie grupy symulacji zyskówVC_TPROFIT2_CALCSM34
/SAPSLL/SYS_GLS_DEFDefiniowanie grupy systemów logicznych/SAPSLL/V_TCOGVSSM30
WRF_INV_ASSIGN_0001Definiowanie grupy testowania przypisaniaV_WRF_ASSIGN_GRPSM30
SIMG_CMMENUOLMENA002Definiowanie grupy tolerancji obrotówV_T6B4SM30
_ISPSFM_N_PLAN_AUTHGDefiniowanie grupy uprawnieńVV_TBRG_CO_TKA50SM30
BER.GRUPPEDefiniowanie grupy uprawnień dla transakcji finansowychV_TRBRGSM30
REFXV_TIVORSRVGRPDefiniowanie grupy usługV_TIVORSRVGRPSM30
EASYDM_CUSDefiniowanie grupy użytkownikówVC_EASYDMS_C_GROUPSEASYDMS_CUS
0XRPM_KFM_GROUPFORKFDefiniowanie grupy wskaźnikówV_INM_KFM_GRP_DFSM30
_ISUBIBDMDUS_00005Definiowanie grupy wyjątków dla interfejsu TOUV_EMDUSEXDAYGRPSM30
VC_SMI_SRCHGRPDefiniowanie grupy wyszukiwaniaVC_SMI_SRCHGRPSM34
SIMG_CFMENUCX01_CM01Definiowanie grupy zadańVC_TF530CXE0
HR_LSO_M1C8D1E21A1PODefiniowanie grupy zawiadomieńVC_LSOCRPNOTFGRPSM34
OHIX0130Definiowanie harmonogramów przerw w pracyT550AOG00
SIMG_CFMENUOHP3OOTMDefiniowanie harmonogramuT77AMOOTM
SIMG_CFMENUOLSDOVLZDefiniowanie harmonogramu wg punktu wysyłkowegoV_TVST_ROFOVLZ
SIMG_CFMENUOLSDOVLYDefiniowanie harmonogramu wg rodzaju dokumentu sprzedażyV_TVAK_TERSM30
REFXV_TIVBDICDefiniowanie hierarch. lokalizacji w systemie lok.V_TIVBDICSM30
/ISDFPS/VC_TIVBDLOCSDefiniowanie hierarchicznego systemu lokalizacjiVC_TIVBDLOCSYSSM34
W_CS_005Definiowanie hierarchii dla wyświetlania sąsiednich zakładówVC_WSDT_CBPSM34
SIMG_BWOM01Definiowanie hierarchii linii raportuVC_BWOM_RHIERSM34
ISU_BOL_TREEDefiniowanie hierarchii obiektów i atrybutów obiektówISU_BOL_TREESM34
SIMG_JBVCPHDefiniowanie hierarchii portfelaJBVCPHSM34
VC_AFWCH_PHDefiniowanie hierarchii portfelaVC_AFWCH_PHSM34
0FILA_EXPL_001Definiowanie hierarchii poziomów dla Leasing ExplorerV_TFILA_EXPL_0010FILA_EXPL_001
OFTP_MD_002_06Definiowanie hierarchii regionówV_TA21RHSM30
BS_FND_BCV_UGRPDefiniowanie hierarchii wglądów zapytań/BCV/VC_UGRPSM34
_WCMPE_000007Definiowanie hierarchii zezwoleńWCVP2SM30
SIMG_CFMENUOLMEOMHPDefiniowanie historii cenyV_T024E_BPSM30
SIMG_T702N_R26_R27Definiowanie historii i archiwizacji formularzyV_T702N_R26_R27SM30
SIMG_CFMENUFNMCFNCLDefiniowanie homestatementsV_TD11SM30
WFD_DS_4Definiowanie horyzontu dostępnościWFD_TSTRM_PF_VSM30
SIMG_CFMENUOPP1OPPDDefiniowanie horyzontu ustal. planu i horyzontu Roll-ForwardV_T438M_DSM30
THXV_GROUP_CUSDefiniowanie i aktywacja grupowaniaTHXV_GROUP_CUSSM30
V_T001Q_FI_0006Definiowanie i aktywacja substytucji dla wariantu kalk. RZiSV_T001Q_FI_0006SM30
SIMG_CFMENUOPP1OMD3Definiowanie i grupowanie komunikatów wyjątkuV458ASM30
ISISFICA_VC_TKKVE_ITDefiniowanie i parametryzacja zewn. operacjiVC_TKKVEVORSM34
_FICAXVORG_VTFSCHVTVDefiniowanie i parametryzacja zewn. operacjiVC_TFSCHVTVSM34
SIMG_CFMENUORFBOBC4Definiowanie i przetywarzanie wariantów i grup statusu polaV_T004VSM34
SIMG_CFMENUOLSDVILGDefiniowanie i przypisanie grup krajówVC_T610LGVILG
CRM_VOR_KON_KONDDefiniowanie i przypisanie grup tabel oraz rodzajów warunków/SAPCND/VC_GROUPSM34
CRM_VOR_KON_KONDDefiniowanie i przypisanie grup tabel oraz rodzajów warunkówCRMV_ITEM_MASM34
CRM_VOR_KON_KONDDefiniowanie i przypisanie grup tabel oraz rodzajów warunkówCRMV_PROCESS_MASM34
SIMG_CFMENUOLSDOB31Definiowanie i przypisanie grup uprawnień do pólV_T055SM30
FILA_BUKRSDefiniowanie i przypisanie jednostek gospod.V_TFILA_GF_008SM30
FILA_BUKRSDefiniowanie i przypisanie jednostek gospod.V_TFILA_GF_008GSM30
BEWERTUNGSKLASSENDefiniowanie i przypisanie klas wycenyTRGVC_VAL_CLASSSM34
SIMG_CFMENUOLSDVOK11Definiowanie i przypisanie kluczy kontVV_T683S_EL_VASM30
SIMG_CFMENUOLSDVOK11Definiowanie i przypisanie kluczy kontVV_T687_V1SM30
FAGL_VC_FAGL_MIG_ADefiniowanie i przypisanie planu migracjiVC_FAGL_MIG_ASM34
SIMG_CFMENUOLSDOVXDefiniowanie i przypisanie procedury zabezpieczeniaVC_691_RSKSM34
SIMG_CFMENUOLSDOVXDefiniowanie i przypisanie procedury zabezpieczeniaV_T691PSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVXDefiniowanie i przypisanie procedury zabezpieczeniaV_T691RSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVXDefiniowanie i przypisanie procedury zabezpieczeniaV_T691USM30
SIMG_CFMENUOLSDOVXDefiniowanie i przypisanie procedury zabezpieczeniaV_TVAK_LOCSM30
SIMG_CFMENUOLSD0VTLDefiniowanie i przypisanie profili czynnościV_TVTK_PROFSM30
SIMG_CMMENUOLSDCS2Definiowanie i przypisanie profilu sprzedaży prod. dodatk.V_TCSPSM30
SIMG_CMMENUOLSDCS2Definiowanie i przypisanie profilu sprzedaży prod. dodatk.V_TCSPFSM30
SIMG_CFMENUOLSDBS02Definiowanie i przypisanie profilu statusuV_TVAKVOV8
SIMG_CFMENUOLSDBS02Definiowanie i przypisanie profilu statusuV_TVAPVOV7
V_TFILA_GF_006Definiowanie i przypisanie przepisu dot. przedłoż. sprawozd. finans.V_TACE_ACCRULESM30
V_TFILA_GF_006Definiowanie i przypisanie przepisu dot. przedłoż. sprawozd. finans.V_TFILA_GF_006SM30
SIMG_CFMENUOLSDOVASDefiniowanie i przypisanie reguł dla blokowaniaV_TVASOVAS
SIMG_CFMENUOLSDOVASDefiniowanie i przypisanie reguł dla blokowaniaV_TVASPSM30
SIMG_CFMENUOLSDFP4Definiowanie i przypisanie schematu kalkulacji cenVVC_T683_VASM34
SIMG_CFMENUOLSDFP4Definiowanie i przypisanie schematu kalkulacji cenV_T683VOVKK
SIMG_CFMENUOLSDFP4Definiowanie i przypisanie schematu kalkulacji cenV_TVAK_PRSM30
SIMG_CFMENUOLSDFP4Definiowanie i przypisanie schematu kalkulacji cenV_TVFK_PRSM30
SIMG_CFMENUOLSDFP4Definiowanie i przypisanie schematu kalkulacji cenV_TVKDSM30
SIMG_CFMENUOLSDFP4Definiowanie i przypisanie schematu kalkulacji cenV_TVKVSM30
SIMG_CFMENUOLSDT_08Definiowanie i przypisanie schematu kalkulacji cenVC_TVFCSFT_73
SIMG_CFMENUOLSDT_08Definiowanie i przypisanie schematu kalkulacji cenVC_TVFCVT_72
SIMG_CFMENUOLSDT_08Definiowanie i przypisanie schematu kalkulacji cenVC_TVFT_ZT_71
SIMG_CFMENUOLSDT_08Definiowanie i przypisanie schematu kalkulacji cenVVC_T683_FASM34
SIMG_CFMENUOLSDT_08Definiowanie i przypisanie schematu kalkulacji cenV_TVFCDSM30
SIMG_SSR_0030Definiowanie i przypisanie schematu kalkulacji marżyVC_OIRC_MPP_UPDSM34
SIMG_SSR_0030Definiowanie i przypisanie schematu kalkulacji marżyV_OIRCRNBT_PRSM30
SIMG_SSR_0030Definiowanie i przypisanie schematu kalkulacji marżyV_OIRCTVKDSM30
SIMG_SSR_0030Definiowanie i przypisanie schematu kalkulacji marżyV_OIRCTVKVSM30
SIMG_CFMENUOLSDVK11Definiowanie i przypisanie schematu ustalania kontVVC_T683_XX_VCSM34
SIMG_CFMENUOLSDVK11Definiowanie i przypisanie schematu ustalania kontV_TVFK_KONSM30
/BEV4/PLDSTAT_VDefiniowanie i przypisanie statusu/BEV4/PLDSTAT_VSM30
SIMG_CFMENUORKEKE4UDefiniowanie i przypisanie strategii wycenyCOPA_VALSTRATKE4U
SIMG_CFMENUOLSDT_76Definiowanie i przypisanie stref taryfyVC_TVFPTZT_76
SIMG_CFMENUOLSDOVBJDefiniowanie i przypisanie typu datyV_TFPLA_TYSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVBJDefiniowanie i przypisanie typu datyV_TFPLTOVBJ
W_ZF_VK_0462Definiowanie i przypisanie typu wskaźnikaVC_T625SM34
/SAPCND/VC_ASSGN_IMGDefiniowanie i przypisanie User-Exit/SAPCND/VC_ASSGNSM34
SIMG_TKSVD_VCDefiniowanie i przypisanie ustawień dla daty wycenyTKSVD_VCSM34
SIMG_CFMENUOLSDVK01Definiowanie i przypisanie zakresów numerów dla kontaktówV_TVKK_NKOSM30
SIMG_CFMENUOLSDXDN1Definiowanie i przypisanie zakresów numerów klientaV_077D_BSM30
SIMG_CFMENUOLSDVN05Definiowanie i przypisanie zakresów numerów listy adresówV_TVKK_NADSM30
TR_DIFF_REGELDefiniowanie i przypisanie zróżnicowańDIFX_DIFFERENTSM34
ACC_CLOSINGSTEP_GRPDefiniowanie i specyfikacja przebiegu zamknięciaVC_ACCCLSRULSM34
V_TIBRBRITEMCHGRDefiniowanie i ustaw. przyczyny zmianyV_TIBRBRITEMCHGRSM30
CMX_CR700Definiowanie i ustawianie miejsc przeznaczenia komunikatuVC_TC51O03C
COCB510Definiowanie i ustawianie miejsca przeznaczenia receptury sterującejVC_TC52SM34
PP_XSTEPS_2Definiowanie i ustawianie odbiorcy instrukcji sterującejV_TC52_NO10CXT
CMX_CR400Definiowanie i ustawianie rodzajów komunikatów procesowychVC_TC50_4O13C
V_TIBRWDBRPROCCDDefiniowanie i ustawianie rodzaju brokera internetowegoV_TIBRWDBRPROCCDSM30
VC_SEM_AUSWTDefiniowanie i ustawianie rodzaju zestawieniaVC_SEM_AUSWTSM34
_JBVCPBLDefiniowanie i ustawienie bloku okresówJBVCPBLSM34
_JBVCFSZDefiniowanie i ustawienie scenariusza terminów zapadalnościJBVCFSZSM34
CABP_V_BUTEOPAPPDefiniowanie i zapamiętanie nazw aplikacji dla kontroli real. celu biznes.V_BUTEOPAPPSM30
CABP_V_BUTEOPARVDefiniowanie i zapamiętanie wariantów reguł aplik. dla kontroli real. celuV_BUTEOPARVSM30
CM_AC_XX_060Definiowanie i zatwierdzanie procedury obliczania opłatV_TCMAC03PSM30
SIMG_CFMENUFBRC014Definiowanie ID aplikacjiV_FBRC0001CFBRC011
_VC_ISTNLMOBNDefiniowanie ID czynności dla nawigacji w POWL opartej na obiektachVC_ISTNLMOBNSM34
CM_AS_XX_540Definiowanie ID handlowcaV_TCCMSM30
V_TTXID_LV3Definiowanie ID not transferów limituV_TTXID_LV3SM30
FTLM_NOTIZENDefiniowanie ID noty opracowania limituV_TTXID_LVSM30
FTLM_NOTIZEN_RESDefiniowanie ID noty rezerwacjiV_TTXID_LV2SM30
_V_KLREGDEFDefiniowanie ID przypisania zmiennychV_KLREGDEFSM30
V_INM_DFM_SYN_IDDefiniowanie ID scenariuszaV_INM_DFM_SYN_IDSM30
SIMG_CFMENUOLI0OINIDefiniowanie ID sieciV_T372IOINI
SIMG_SSR_0017Definiowanie ID statusów dla lokalizacjiVC_OIRBSTATSM34
BASIC_TAX_RATEDefiniowanie ID stawki podatkowejTTEV_RATE_IDSM30
_PSM_SUBDIVISIONDefiniowanie ID struktury podrzędnejVC_FMMD_SUBDIVISIONSM34
TRLO_KORRES_TEXTIDSDefiniowanie ID tekstuV_TTXIDISM30
/SAPHT/DRM_MS59Definiowanie ID tekstu dla danych transferu Ship-and-Debit/SAPHT/DRMVTXID/SAPHT/DRM_C49
TEXT-ID-ROLLEN_GPDefiniowanie ID tekstu dla roliV_TTXID_BPARBC72
TEXT-ID-ALLG_GPDefiniowanie ID tekstu ogólnegoV_TTXID_BPAR_ALLBC73
SIMG_CFMENUORFBOBBDDefiniowanie ID użytkownika KNDV_T045TOBBD
VC_TFILA_GF_001Definiowanie ID wartościVC_TFILA_GF_001SM34
VV_TFILA_GF_003ADefiniowanie ID wartościVV_TFILA_GF_003ASM30
0FILA003_13Definiowanie ID wartości dla transferuV4_TFILA_GF_0030FILA003_13
0FILA003_8Definiowanie ID wartości do ustaleniaV3_TFILA_GF_0030FILA003_8
0RPM_V_WF_IDDefiniowanie ID Workflow/RPM/V_WF_IDSM30
SIMG_OHINF_SEL1MDefiniowanie ID wyboruHR_SELECTIONSSM34
VC_FTBB_YC_SC_DERIDefiniowanie ID wyprowadzania krzywych spreadu podst.VC_FTBB_YC_SPREAD_CURVE_DERISM34
HRAS_T5ASRRFNUMPAIDDefiniowanie ID wzorca dla numerów referencyjnychV_T5ASRRFNUMPAIDSM30
/SAPSLL/CTR_ORS_ECPIDefiniowanie ident. celnego dla procedury celnej o znaczeniu gospodarczym/SAPSLL/V_TECPIDSM30
/SAPSLL/FIELD_ID_DEFDefiniowanie identyfikacji pola/SAPSLL/V_TCOATCSM30
SIMG_MRN_0012Definiowanie identyfikacji statusu obiektuV_OIFXST_CSM30
SIMG_TDP_0034Definiowanie identyfikatora dla grupowania podatków akcyzowychV_OIH24SM30
GGA_100_260Definiowanie identyfikatora dla typu sposobu transportuDGV_TDG65SM30
ACC_CURTYPE_OBDefiniowanie identyfikatora walutyV_ACCCURTYPESM30
ANSCHRIFTSKENNUNG_GPDefiniowanie identyfikatorów adresówV_TP14SM30
SIMG_CFMENUOLQSOQCHDefiniowanie identyfikatorów jednostek podleg. kontroliV_TQ12SM30
SIMG_OLPR_KUND_ZIDDefiniowanie identyfikatorów liniiV_KKAXSM30
DRF_010Definiowanie identyfikatorów obiektówMDGV_IDSTC_BSSM30
NWOBJ_DEF_DATINT_SYSDefiniowanie identyfikatorów systemów integracji danychGHO_V_MII_SYSTEMSM30
WCF_VC_ICONCDefiniowanie ikonWCFVC_ICONCSM34
SIMG_CFMENUOHP5T77RQDefiniowanie ikon dla dopasowania zapotrzebowańV_T77RQ_ICONSM30
SIMG_OLPR_CEPICONDefiniowanie ikon dla rodzajów dokumentówTCEPDOCICON_VSM30
0RPM_DEF_OBJFLDICONSDefiniowanie ikon pól obiektów/RPM/V_FLD_ICONSSM30
0XRPM_MET_QUANTITIESDefiniowanie ilościV_INM_M_OBJ_UOMSM30
V_QG_EVAL_V_BADIDefiniowanie implement. wglądów w zestawieniach oryginalnych dokumentówV_QG_EVAL_V_BADISM30
WES_004Definiowanie implementacji usługWESVC_IMPLSM34
DRF_004Definiowanie implementacji wyjściowychDRFVC_IMPLSM34
/SAPSLL/CUS_CTR_INCODefiniowanie Incoterms/SAPSLL/V_TCOINCSM30
BASICTAX_INCOTERMSDefiniowanie IncotermsTTEV_INCOTERMSSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVSGDefiniowanie IncotermsV_TINCSM30
TRCOV_INCOTERMSDefiniowanie IncotermsTRCOV_INCOTERMSSM30
INDICES_DATAFEEDDefiniowanie indeksówV_DFCU04SM30
CM_XX_PIND05_VIEW2Definiowanie indeksów osiągnięćVC_T7PIQ_SI2_PINDX_INCSM34
INDIZES_GFDefiniowanie indeksuV_INDEXDSM30
TIDX_VC_INDEX2Definiowanie indeksu cen i przetwarzanie wartościTIDX_VC_INDEX2SM34
SIMG_CFMENUFWMCFW59Definiowanie indeksu dodatkowegoV_TWX1NSM30
SIMG_CFMENUOLSDINDEXDefiniowanie indeksu warunkówVVC_VF685_FASM34
SIMG_CFMENUOLSDINDEXDefiniowanie indeksu warunkówVV_T681F_VFSM30
SIMG_CFMENUOLSDOV08Definiowanie indeksu warunkówVV_T681F_FVSM30
SIMG_CFMENUOLSDOV08Definiowanie indeksu warunkówVV_T685A_VASM30
ORFA_445Definiowanie indywid. przypisania wag okresom (4-4-5-reguła)VC_T093B09OAYL
ORFA_445Definiowanie indywid. przypisania wag okresom (4-4-5-reguła)V_T090YOA85
KWG_AUSKUNFT_GPDefiniowanie informacji KWGVN_TP12SM30
OHTX212Definiowanie informacji nagłówka dla przeglądu limitówV_T588ISM30
SIMG_CMP_XX_LTI_007Definiowanie informacji o cenie dla udziałów pracownikówV_T71LB3SM30
OHIJ0093Definiowanie informacji o szkoleV_T5J65XSM30
FIBL_FEBVC_IMP_TRANSDefiniowanie informacji o transferzeFEBVC_IMP_TRANSFERSM34
OHIJ0088Definiowanie informacji o wydzialeV_T5J68XSM30
OHIJ0090Definiowanie informacji o związkuV_T5J00SM30
SIMG_CFMENUORFBO7R2Definiowanie informacji rekordów danych podstawowychV_T021AO7R2
SIMG_V_ALM_ME_PUSHDefiniowanie inicjowania komunikatów pushV_ALM_ME_PUSHSM34
FAGL_V_FAGL_MIG_LTYPDefiniowanie innego przypisania typu pozycjiV_FAGL_MIG_LTYPESM30
ANREDE_GPDefiniowanie innychV_TP01SM30
HR_ECM_00_TC_011Definiowanie innych formularzyV_T71ADM35SM30
SIMG_CFMENUOLSDVOGXDefiniowanie innych grupV_TVSA_1VOGL
W_CONS_0001Definiowanie innych reguł ustalania zapasów dla przetwarz. konsygnacjiV_T434R_APPSM30
OFTP_MD_010_40Definiowanie innych usług zw. z podróżąV_TA23OSSM30
SIMG_CFMENUOLI0OIEPDefiniowanie instalacji lokalizacji funkcjonalnejV_T370T_PSM30
PT_TMW_BASIC_D002Definiowanie instrukcji dot. przetwarzaniaV_T555PSM30
SIMG_CFMENUOLMEOMEKDefiniowanie instrukcji wysyłkowychVC_T027ASM34
OHIX0256Definiowanie instrukcji zakładowychVV_T591A_0035___AL0SM30
OHIMAMPINSTDefiniowanie instytucji AMPV_5M7OSM30
OHIMPENSINSTDefiniowanie instytucji emerytalnychV_T5M8OSM30
SIMG_PC_INSTITUTEDefiniowanie instytucji kart kredytowychBBP_VPCINSTBBC1
INSTITUT_GPDefiniowanie instytucji udzielającej informacji o wiarygodnościVN_TP07SM30
RCF_INTEGRAT_ORGMGNDefiniowanie integracji w Zarządzaniu organizacją SAPV_T77RCF_OIUNITSM30
OLIA_V_T350_NOTDATDefiniowanie integracji zawiadomień i zleceńV_T350_NOTDATSM30
SIMG_CFMENUORFCFSCHDefiniowanie interfejsówV_T850FOC11
SIMG_XXLEIDW2007Definiowanie interfejsu dla gospodarki zapasami i danych istotn. dla dost.V_156S_WMSM30
SIMG_XXLEIDW2007Definiowanie interfejsu dla gospodarki zapasami i danych istotn. dla dost.V_T3211SM30
SIMG_XXLEIDW2007Definiowanie interfejsu dla gospodarki zapasami i danych istotn. dla dost.V_T340DLSM30
SIMG_XXLEIDW2007Definiowanie interfejsu dla gospodarki zapasami i danych istotn. dla dost.V_T340DL_CHSM30
PSM_CE_VC_FMEUF_INTDefiniowanie interwencjiVC_FMEUF_INTSM34
OHIX0166Definiowanie inywidualnego początku roku urlopowegoV_T556ASM30
OHIX0166Definiowanie inywidualnego początku roku urlopowegoV_T548YSM30
MELDEW_PERTNERROLLENDefiniowanie ist. dla spraw. ról partnera dla KWG24CV_TDBAFINGPSM30
REFXV_TIVCACCSETITTCDefiniowanie ist. obiektów dla podziału i korekty pod. nalicz.V_TIVCACCSETITTCSM30
SIMG_LECDRELEVANCYDefiniowanie istotności cross-docking dla rodzajów ruchuT333_VSM30
SIMG_CFMENUOLPSOKK9Definiowanie istotności dla kalkulacjiV_CK08OS18
SIMG_OIJ_TSW_018Definiowanie istotności dla prognozy zapasówV_OIJ_SPRELSM30
SIMG_CROSS_OIL_010Definiowanie istotności dla rezerwacjiVC_OI0_REL_RESSM34
VC_OI0_REL_TCDefiniowanie istotności kontraktów handlowychVC_OI0_REL_TCSM34
SIMG_CROSS_OIL_004Definiowanie istotności MMVC_OI0_REL_MMSM34
DEF_ZAHLUNGSRELEVANZDefiniowanie istotności płatności dla rodzaju aktualizacjiTRGV_PAY_RELSM30
SIMG_CROSS_OIL_003Definiowanie istotności SDVC_OI0_REL_SDSM34
SIMG_TD_TAS_0004Definiowanie istotności TAS dla odbioru i transportuVC_TOIKTRVSM34
VC_OI0_REL_PLDefiniowanie istotności zleceń planowanychVC_OI0_REL_PLSM34
VC_OI0_REL_PPDefiniowanie istotności zleceń procesowych i produkcyjnychVC_OI0_REL_PPSM34
SIMG_CFMENUOLMCOVRMDefiniowanie istotnych dla statystyki rodzajów fakturV_TVFK_STFSM30
OLIA_V_TPMIMDefiniowanie istotnych pól dla przypisania programu IMV_TPMIMSM30
SIMG_CFMENUFNMCFNQBDefiniowanie jakości ocenyVTDO3SM30
CPRO_PRP_TIMEUNITSDefiniowanie jednostek czasuV_DPR_TIME_UNITSSM30
SIMG_CFMENUCX01_CP02Definiowanie jednostek konsolidacji do skopiowaniaV_TF292CX5TC
SIMG_OIB_HPM_0021Definiowanie jednostek miary specyficznych dla ropy naftowej i gazuV_OIL_T006D_OIBSM30
VTIVWB09Definiowanie jednostek obliczaniaVTIVWB09SM30
SIMGORIP_EBENENDefiniowanie jednostek organ. jako poziomów dla programów inwestycyjnychV_TAI14SM30
OHIX0106Definiowanie jednostek organizacyjnychV_T527XSM30
ORGANIZATIONAL_UNITSDefiniowanie jednostek organizacyjnychV_TD19SM30
TLRVC_ENTITYDefiniowanie jednostek organizacyjnych dla sprawozdawczości progów rozlicz.TLRVC_ENTITYSM34
SIMGORIP_ORGDEFDefiniowanie jednostek organizacyjnych zdefin. przez klientaV_TAI12TSM30
IMG_CFMENUFWMCFZWEDefiniowanie jednostek walutowychVTZUNISM30
0RPM_DEF_CURR_UNITSDefiniowanie jednostek waluty/RPM/V_CURRENCYSM30
DARTX_0003Definiowanie jednostek waluty i miaryV_TXX_C_REFSM30
EHS_DDS_100_10_28Definiowanie jednostek wysyłkowychCVD_CVCSHSM30
0RPM_DEF_CAP_UNITSDefiniowanie jednostek zdolności/RPM/V_CAP_UNITSSM30
/SAPSLL/PRE_ORS_MGRDefiniowanie jednostki administracyjnej dla deklaracji dostawcy/SAPSLL/V_BP_MGR/SAPSLL/BP_MODGRP
_RMPS_V_RMPS_STORDURDefiniowanie jednostki czasu do sortowaniaV_RMPS_STORDURSM30
CM_XX_301Definiowanie jednostki miary dla punktów ECTSV_T7PIQSWVAL_45SM30
/VSO/P_V_HU_CRTDefiniowanie jednostki obsługi na zakład i rodzaj transportu/VSO/P_V_HU_CRTSM30
SIMG_CFMENUOLIAOIO9Definiowanie jednostkowych wart. domyślnych dla operacjiV_T399I_EOIO9
BEWPRINZ_DEDefiniowanie jednostopniowych zasad wycenyV_TZRPRNSM30
RMPS_PRO_LANGISO639Definiowanie języków dla dokumentów i pozycji poczty przychodzącejV_RMPSLANGISO639SM30
TMC_0033Definiowanie języków dla konferencji dot. talentówV_T5TMCRMLANGUSM30
SIMG_CFMENUOLMCGCRSDefiniowanie języków edytora raportówV_T804IGCRS
SIMG_XXMENUOLML1037Definiowanie JM wyszukiwania grupy nakładuV_T331ESM30
SIMG_CFMENUOLMEOMGJDefiniowanie jurysdykcji podatkowejV_T001WSM30
SIMG_CFMENUORFBOBCPDefiniowanie jurysdykcji podatkowejV_TTXJSM30
SIMG_TSW_0007Definiowanie kalendarza planowaniaV_OIJPLCALO5TG
SIMG_CFFIBATBKFKDefiniowanie kalendarza zakładowego dla walutV_TBKFKSM30
REFXVC_TIVSCEXTRACHRDefiniowanie kalkulacji dopłatVC_TIVSCEXTRACHRGSM34
DISTRIBUTION_CHANNELDefiniowanie kanałów dystrybucjiV_TD30SM30
ERC_CAND_COM_CHANNELDefiniowanie kanałów komunikacjiV_T77RCF_COM_CHNSM30
VC_SMI_CHNLDEFDefiniowanie kanałów mediów społecznościowychVC_SMI_CHNLDEFSM34
RCF_POSTING_CHANNELDefiniowanie kanału ogłoszenia o pracyV_T77RCF_POSTCHNSM30
SIMG_XXMENUOLML2003Definiowanie kanbanV_T320ASM30
SIMG_XXMENUOLML2003Definiowanie kanbanV_T331MSM30
OHIC0114Definiowanie kas wypłatV_T5C1XSM30
SIMG_CFMENUOLMEOXW3Definiowanie katalogówVC_TMW03SM34
VC_MDG_DL_DIR_NODEDefiniowanie katalogów źródła plików i archiwum dla transferu danychVC_MDG_DL_DIRSM34
SIMG_CFMENUCX01_OF04Definiowanie kataloguV_TF350CXC8
OFTP_MD_003_02_04Definiowanie katalogu hotelowegoV_TA21PHSM30
0XRPM_FCAT_TYPE_DEPDefiniowanie katalogu pól dla framework ob. zależnie od rodz. powiąz. ob.V_INM_OF_FCATOLSM30
A_POWL_CATDefiniowanie kategoriiPOWL_V_CATSM30
PRS_DEF_CATEGORIESDefiniowanie kategoriiPRSVC_CATSM34
SCMG_CATEGORYDefiniowanie kategoriiSCMGV_ATTRCATEGOSM30
VC_EAML_EVTDefiniowanie kategorii atrybutów sieciVC_EAML_EVTSM34
PBC_FTE_0410Definiowanie kategorii błęduV_HRFPM_ERRCATGSM30
_ISPSFM_N_V_FMBUDCATDefiniowanie kategorii budżetuV_FMBUDCATSM30
/ISDFPS/MECA_VCDACDefiniowanie kategorii danych/ISDFPS/MECA_VCDACSM34
IDITSR_DOCTYP_VDefiniowanie kategorii deklaracjiIDITSR_DOCTYP_VSM30
IDITSR12_PSNM_VDefiniowanie kategorii deklaracji podrzędnychIDITSR12_PSNM_VSM30
IDITSR_POSNUM_VDefiniowanie kategorii deklaracji podrzędnychIDITSR_POSNUM_VSM30
BBP_PC_CTG_VWDefiniowanie kategorii dla aktywacji karty zaopatrzeniowcaBBP_PC_CTG_VWSM30
RCF_V77RCF_SGRP_CATDefiniowanie kategorii dla grupowańV77RCF_SGRP_CATSM30
TMC_0034Definiowanie kategorii dla konferencji dot. talentówV_T5TMCRMCATSM30
/ISDFPS/V_CATSIVDefiniowanie kategorii dla parametrów dostosowania logistycznego/ISDFPS/V_CATSIVSM30
ERC_T77RCF_ULR_CATDefiniowanie kategorii dla referencji internetowychV77RCF_URL_CATSM30
REFXV_TIVCATEXTCATEDefiniowanie kategorii dla tekstów dodatkowychV_TIVCATEXTCATESM30
SIMG_EPM_KPI_CATEGRYDefiniowanie kategorii dla wskaźnikówV_KPI_CATEGORYSM30
HR_LSO_C1A5PODefiniowanie kategorii dla wyszukiwania wg salV_LSO_COL_CR_HLPSM30
HRAS_T5ASRDPFCATDefiniowanie kategorii DPAV_T5ASRDPFCATSM30
RCF_ACT_CAT_1Definiowanie kategorii działań bez korespondencjiV77RCF_ACT_CAT_1SM30
RCF_ACT_CAT_2Definiowanie kategorii działań z korespondencjąV77RCF_ACT_CAT_2SM30
PSM_V_FMEUFFCAT2Definiowanie kategorii finansowaniaV_FMEUFFCATSM30
0RPM_DEF_FIN_GROUPSDefiniowanie kategorii finansowej i kategorii zdolności/RPM/VC_CAP_FIN_GROUPINGSSM34
PAOC_EIC_013Definiowanie kategorii foldera wejśćiowegoV_HREIC_IB_CATSM30
CM_XX_COHORT02Definiowanie kategorii grup dziekańskichV_T7PIQCOH_TYPESSM30
PAOC_EIC_002Definiowanie kategorii i podkategoriiVC_HREIC_CATSM34
SIMG_OHCMP_2115Definiowanie kategorii i poziomów wynagrodzeniaV_T710CLSM34
/SAPPSSRM/CAT_THRESHDefiniowanie kategorii jednorodnych i przypisanie do kategorii produktu/SAPPSSRM/VC_HOMCSM34
W_WB2B_0G50Definiowanie kategorii księgowaniaV_TWBACCTYPESM30
_FICAPS_V_TFKPS0Definiowanie kategorii operacji do rozliczeniaV_TFKPS0SM30
V_CVLC34_1Definiowanie kategorii potwierdzeńV_CVLC34SM30
_FICABTDU_V_TFK052BDefiniowanie kategorii pozycji roboczejV_TFK052BSM30
_ISUCS_V_TFK052B_APPDefiniowanie kategorii pozycji roboczejV_TFK052B_APPROVSM30
/DSD/RP_SUMDefiniowanie kategorii pól sum/DSD/RP_SUM_VSM30
SIMG_V_TBKK8K/TBKK8LDefiniowanie kategorii rodz. operacjiV_TBKK8KSM30
SIMG_V_TBKK8K/TBKK8LDefiniowanie kategorii rodz. operacjiV_TBKK8K2SM30
SIMG_V_TBKK8K/TBKK8LDefiniowanie kategorii rodz. operacjiV_TBKK8LSM30
SIMG_V_TBKK8K/TBKK8LDefiniowanie kategorii rodz. operacjiV_TBKK8L2SM30
SDB_V_T0KBFDefiniowanie kategorii rozwiązań wg rodzajów rozwiązańV_T0KBFSM30
SDB_V_T0KBCDefiniowanie kategorii symptomów wg rodzajów symptomówV_T0KBCSM30
SIMG_CFMENUOLMEOMV1Definiowanie kategorii usługV_T362SM30
OFTP_MD_001_04Definiowanie kategorii usług związ. z podróżąV_TA20CSM30
SDB_V_T0KBEDefiniowanie kategorii walidacjiV_T0KBESM30
PAO_SEARCH_CATDefiniowanie kategorii wyszukiwaniaV_T77PAOSCATSM30
OHIC0116Definiowanie kategorii zawodowychV_T5C1USM30
OHIE0347Definiowanie kategorii zawodowych dla każdej grupy składekV_T5E48SM30
_FICABTDU_V_TFK065ADefiniowanie kategorii zdarzeniaV_TFK065ASM30
HR_LSO_M1C5D1E1A1PODefiniowanie kategorii zmianV_LSOCHANGECATSM30
TMC_0046Definiowanie kierunków wykształceniaV_T77TMC_EDUFLDSM30
OHIC0123Definiowanie klas atrybutówVV_T5CAP_V1SM30
OHPKST010Definiowanie klas atrybutówV_T5CAPSM30
W_WB2B_0W07Definiowanie klas dla kolejnych czynnościVC_TEWACTIONSM34
ERS_004Definiowanie klas dokumentówV_DOCCLSSM30
W_WB2B_0W09Definiowanie klas filtraVC_TEWFILTERSM34
V_TFILA_LC_002Definiowanie klas finansowaniaV_TFILA_LC_002SM30
REFXVC_REAJINDXDefiniowanie klas indeksu, serii i punktów indeksuVC_REAJINDXSM34
SIMG_CFMENUOLSDOVS6Definiowanie klas klientówV_TKUKLSM30
W_WB2B_0W17Definiowanie klas kontroliVC_TEWCHECKSM34
KORRESPONDENZ_KLASSEDefiniowanie klas korespondencjiV_TDKK1SM30
SIMG_CFMENUFNMCFNCODefiniowanie klas kredytówVTD02SM30
GGA_200_200_120Definiowanie klas magazyn. tow. niebezp.DGV_TDG37SM30
SIMG_CFMENUOLMLOMLHDefiniowanie klas magazynowaniaV_T646LSM30
SIMG_CFORFBWTCTNCLDefiniowanie klas numerowaniaV_WITH_CTNCLSM30
SIMGH_LOGLMON002Definiowanie klas obiektówLMOBDL_VVSM30
SIMGH_LOGLMON002Definiowanie klas obiektówLMOCHL_VVSM30
SIMGH_LOGLMON002Definiowanie klas obiektówLMOCML_VVSM30
SIMG_LECDOBJCLASSDefiniowanie klas obiektówLMOCDX_VVSM30
SIMG_LECDOBJIDDefiniowanie klas obiektówLMOBDX_VVSM30
SIMG_LECDOBJIDDefiniowanie klas obiektówLMOCHX_VVSM30
SIMG_LECDOBJIDDefiniowanie klas obiektówLMOCMX_VVSM30
SIMG_LEVASOBJCLASSDefiniowanie klas obiektówLMOCDV_VVSM30
SIMG_LEYMOBJCLASSDefiniowanie klas obiektówLMOCDY_VVSM30
SIMG_LOGLMON001Definiowanie klas obiektówLMOCDL_VVSM30
SIMG_OHR0027Definiowanie klas pojazdówV_T706W_ADDONSM30
OFTP_MD_003_02_05Definiowanie klas pokoiV_TA21HOSM30
OHIN1011Definiowanie klas premii i premii PKV dla dzieciVV_T5N1E_03_AL0SM30
OHIN1012Definiowanie klas premii i premii PKV dla dzieci stud.VV_T5N1E_04_AL0SM30
OHIN1010Definiowanie klas premii i premii PKV dla partnerówVV_T5N1E_02_AL0SM30
OHIN0354Definiowanie klas premii i premii PKV dla pracownikaVV_T5N1E_01_AL0SM30
PAY_XX_HRF_050Definiowanie klas raportowaniaV_T799BHRF05SM30
BA_CA_CO_FRMCLSDefiniowanie klas standardowych formularzy dla korespondencjiV_TFK070_FRMCLSSM30
GGA_200_200_110Definiowanie klas substancji łatwopalnych (VbF)DGV_TDG35SM30
/CUM/CU_CLASSDefiniowanie klas środków finansowych/CUM/V_CLASSSM30
/SAPHT/DRM_MS57Definiowanie klas wad/SAPHT/DRMVCLASS/SAPHT/DRM_C47
SIMG_CFMENUOLQSOQC7Definiowanie klas wadV_TQ17SM30
SIMG_CFFIBAOT73Definiowanie klas walutyV_T028MSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVBCDefiniowanie klas wartości dokumentuV_T691ISM30
/PLMI/LBL_VIEWCLDefiniowanie klas wglądu/PLMI/V_LBL_VIEWSM30
SIMG_CFMENUFWMCFW52Definiowanie klas wycenyV_TZRCNSM30
SIMG_CFMENUOLMWOMSKDefiniowanie klas wycenyV025OMSK
SIMG_CFMENUOLMWOMSKDefiniowanie klas wycenyV_025KOMSK
SIMG_CFMENUOLMWOMSKDefiniowanie klas wycenyV_134_KOMSK
OFTP_MD_003_03_04Definiowanie klas wynajmowanych samochodówV_TA21CASM30
GGA_200_200_100Definiowanie klas zanieczyszczenia wodyDGV_TDG15SM30
SIMG_CFMENUOLSDOVZGDefiniowanie klas zapotrzebowańV_T459KOVZG
PAOC_EIC_060Definiowanie klas zdarzeńCRMV_IC_EVENTCRMC_IC_EVENTING
OHIX1000Definiowanie klas zliczania okresowego harmonogramu pracyV_T551CSM30
_ISUCSFOCC_000001Definiowanie klas/czynności kontaktu z klientamiBCONTCASM34
FKK_GEN_TFK_DOCCLSDefiniowanie klasy dokumentówV_TFK_DOCCLSSM30
W_WB2B_0G30Definiowanie klasy kosztów dodatkowychV_TWBEXCLASSSM30
V_KLLRDEF03Definiowanie klasy LEQV_KLLRDEF03SM30
SIMG_BDRP_0003Definiowanie klasy obiektu magazynowegoV_OIISOCKLSM30
SIMG_HPM_SILO_0001Definiowanie klasy obiektu magazynowegoV_OIISOCKL_SILOSM30
OPM_DEF_WELL_CLASSDefiniowanie klasy odwiertuGHO_WELL_CLASSSM30
W_WB2B_0W14Definiowanie klasy rozszerzeniaVC_TEWENHANCESM34
FVVD_V_RISKCLASSDefiniowanie klasy ryzykaV_RISKCLASSSM30
SIMG_CFMENUORFBOB01Definiowanie klasy ryzykaV_T691ASM30
SIMG_MRN_0004Definiowanie klasy technicznej dla roli partneraV_OIFBRT1SM30
SEN_XX_VP_020Definiowanie klasy wyboruV_T525NSM34
SIMG_CFMENUFWMCFW40Definiowanie klasyfikacji dla obligacjiV_TW01NSM30
VC_GRFNQRATINGDefiniowanie klasyfikacji dla pytań ankietyVC_GRFNQRATINGSM34
0FILALC001_1Definiowanie klasyfikacji i klucza dostępuVC1_TFILA_LC_0010FILALC002_2
0FILALC001_1Definiowanie klasyfikacji i klucza dostępuV_TFILA_LC_0010FILALC001_1
PBC_FTE_1230Definiowanie klasyfikacji jako wpisu obowiązkowegoV_T77HRFPM_FEXC1SM30
PBC_FTE_1220Definiowanie klasyfikacji powodówVT77HRFPMFINEXC4SM30
TRGVC_FICLASSDefiniowanie klasyfikacji produktówTRGVC_FICLASSSM34
/RPM/V_SCENCLASSDefiniowanie klasyfikacji scenariuszy typu 'co będzie, jeśli'/RPM/V_SCENCLASSSM30
UNERWUENSCHT_GPDefiniowanie klienta niepożądanegoVN_TP18SM30
VC_RFIDPTPOSTAGDefiniowanie klucza agregacji księgowania - proporcj.VC_RFIDPTPOSTAGSM34
SIMG_CFMENUORFAVRM55Definiowanie klucza amortyzacjiVC_T090NAAFAMA
DEF_REMITTANCE_CODEDefiniowanie klucza dla adresu płatnościV_TDREMITSM30
_FICAINV_VC_TFK2617Definiowanie klucza dla dopłat i rabatówVC_TFK2617SM34
SIMG_CFMENUOPI0OFP8Definiowanie klucza dla ustalania instrukcji pakowaniaV_T681FOFP8
SIMG_CFMENUOLPROP28Definiowanie klucza dla wskaźnika wydajnościVC0C01OP28
SIMG_CFMENUFNMCFNCADefiniowanie klucza grupy 1VTDDG1SM30
SIMG_CFMENUFNMCFNCCDefiniowanie klucza grupy 2VTDDG2SM30
SIMG_CFMENUFNMCFW56Definiowanie klucza grupy 3V_TDDG3SM30
SIMG_CFMENUFNMCFW57Definiowanie klucza grupy 4V_TDDG4SM30
PPPI_MD_514Definiowanie klucza grupy ŚPPV_TCF12SM30
PPPI_PO_343Definiowanie klucza horyzontuV_T436ASM30
_FICABOL_FBOLCODEDefiniowanie klucza i kodu instrukcjiV_TFK015W1SM30
OLI0_V_T370FLD_GMOVEDefiniowanie klucza i nośnika kosztów dla księgowania dokumentów mater.V_T370FLD_GMOVESM30
IHC_V_INST_KEY_OBDefiniowanie klucza instrukcjiIHC_V_INST_KEYSM30
SIMG_CFMENUORFBOB47Definiowanie klucza instrukcjiV_T015WSM30
WCF_CRMC_UI_CONF_KEYDefiniowanie klucza konfiguracji rólCRMV_UI_CONFIGSM30
SIMG_CFMENUOWTYA51Definiowanie klucza kontaV_T687SM30
BS_FND_BCV_CONTEXTDefiniowanie klucza kontekstu/BCV/V_CLFSM30
REFXV_TIVMISETSCKEYDefiniowanie klucza kosztów dodatkowych dla bezpośrednio zadekr. kosztówV_TIVMISETSCKEYSM30
SIMG_MAP_0003Definiowanie klucza miastaV_OICMISM30
SIMG_MAP_0001Definiowanie klucza obszaruV_OICWASM30
SIMG_CFORFBT059KNDefiniowanie klucza operacji dla zmodyfikowanej kwoty nettoV_T059KNSM30
SIMG_CFORFBT059KTDefiniowanie klucza operacji dla zmodyfikowanej kwoty podat.V_T059KTSM30
PBCS_0190Definiowanie klucza opisu stanowiskaVC_ADTSM34
SIMG_CFORFBT059ODefiniowanie klucza podatku źródłowegoV_T059OSM30
SIMG_EXG_0021Definiowanie klucza podziałuV_TOIA3SM30
ORIP_INST2Definiowanie klucza przypisaniaV_T350_IMZSSM30
PPPI_MD_2381Definiowanie klucza rozdziałuV_T437V_ASM30
SIMG_CFMENUOLPKOPB5Definiowanie klucza rozdziałuV_TC29SM30
SIMG_KKSORKKOKG1Definiowanie klucza rozgraniczeniaV_KKAAOKG1
PPPI_MD_3333Definiowanie klucza siatki czasuVC0C02OP11
_ISISFICA_VERULIDefiniowanie klucza sortowaniaV_TVS040ASM30
_ISISFICA_VVSCSORTDefiniowanie klucza sortowaniaVC_TVS040BSM34
_ISUBISFGA_000012Definiowanie klucza stałej temperaturyV_TE551SM30
SIMG_CFMENUOLPKOPCGDefiniowanie klucza sterowaniaV_T430OPCG
SIMG_CFMENUOLPROPSUDefiniowanie klucza sterowaniaV_T430_CNOPSU
PPPI_MD_471Definiowanie klucza sterowania do ŚPPV_TCF10SM30
SIMG_CFMENUOLQBOQB1Definiowanie klucza sterującego dla QM w zaopatrzeniuV_TQ08SM30
SIMG_V_TMS_C_CONTROLDefiniowanie klucza sterującego do transferu dokumentówV_TMS_C_CONTROLSM30
SIMG_OLPR_ANPSP_BS52Definiowanie klucza uprawnień dla planu strukturalnego projektuV_TJ10BS52
SIMG_SSR_0202Definiowanie klucza uzgodnieniaVC_OIRE_MATCHKEYSM34
SIMG_CFORFBTFE01DKDefiniowanie klucza waluty dla Banque de FranceV_TFE01SM30
PPPI_MD_3142Definiowanie klucza wartości standardowejV_TC21OP19
ORFA_VERM_ANHALTDefiniowanie klucza wartości zatrzymaniaVC_T091ANHAL
SIMGSELEKTIONSS_DEFDefiniowanie klucza wyboruV_TZB28SM30
SIMG_CFMENUOLPSOP47Definiowanie klucza wykorzystania marszruty/planuVC0C05OP47
SIMG_CFMENUOLPSOPE8Definiowanie klucza zaokrąglania i klucza narzutuVC0C26_1OPE7
_FICAINV_TFK2618Definiowanie klucza zaokrąglenia fakturyVC_TFK2618SM34
SIMG_CFMENUOLPSTCC10Definiowanie klucza zatwierdzaniaV_TCC10NOS69
OHA99SFOADR_T5F99FOADefiniowanie klucza zwrotu grzecznościowego dla formularzy DAQV_T5F99FOASM30
CFORFBT059REXTDefiniowanie kluczy komunik. dla rozszerz. podatku źródł.V_T059REXTSM30
SIMG_CFMENUORFBOB17Definiowanie kluczy monitowaniaV_T040SM30
SIMG_OLPR_OKOGDefiniowanie kluczy narzutuV_TKZSLSM30
SIMG_CFMENUORFBOBDBDefiniowanie kluczy odbiorcówV_T059RSM30
SIMG_CFMENUORKKOKV1Definiowanie kluczy odchyleńV_TKV01OKV1
SIMGBEARBSCHL_DEFDefiniowanie kluczy przetwarzaniaV_TZB30SM30
SIMG_CFMENUOLPKCY40Definiowanie kluczy sortowaniaV_TCY38_MCY40
SIMG_CFMENUOLQSOQCEDefiniowanie kluczy tolerancjiV_TQ29_CLSM34
_ISPSFM_V_FMR_TOLSDefiniowanie kluczy tolerancjiV_FMR_TOLSSM30
SIMG_CFMENUOLMEOMER8Definiowanie kluczy transakcji/zdarzeniaVV_T687_M1SM30
SIMG_CFMENUOLMEOMGCDefiniowanie kluczy wagV_T147JSM30
SIMG_CFMENUOLMEOME1Definiowanie kluczy wartości zaopatrzeniaV_405SM30
OANF_EDITION1Definiowanie kodowania numeru wnioskuV_TCJEDOPSJ
V_TOIJNOMSI_APPDefiniowanie kodów aplikacjiV_TOIJNOMSI_APPSM30
PBC_FTE_1420Definiowanie kodów błędówV_HRFPM_ERRCODESM30
SIMG_SSR_0026Definiowanie kodów błęduV_OIRC_STATUSSM30
SIMG_SSR_0026Definiowanie kodów błęduVC_OIRC_MR_ACTSM34
SIMG_SSR_0214Definiowanie kodów błęduVC_OIRC_PR_ACTSM34
SIMG_SSR_0214Definiowanie kodów błęduV_OIRC_PR_CHECKSSM30
SIMG_CFMENUOLSDOV1Definiowanie kodów branżV_TBRCSM30
BBP_BR_CFOPDefiniowanie kodów CFOPBBPV_CFOP_CODESM30
SIMG_CFMENUOPP1OMIUDefiniowanie kodów czynnościV_T46ASSM30
SIMG_CFMENU_VOWTY003Definiowanie kodów decyzjiV_CWTY003SM30
SIMG_DPWTYVC_REJCDDefiniowanie kodów decyzji reklamacji gwarancyjnej dla portalu dealera sam.DPWTYVC_REJCDSM34
OHR_V_T706_CITY_OBJDefiniowanie kodów gmin (Austria)V_T706_CITY_CODESM30
IHC_V_INST_OBDefiniowanie kodów instrukcji do FIIHC_V_INSTSM30
TCM_TCCD_DEFINEDefiniowanie kodów kosztów transportuTCM_TCCD_DEFINESM34
SAPG_0001Definiowanie kodów krajówV_T005KSM30
SIMG_SCON301Definiowanie kodów krajówV2_T005KSM30
MGE_00_PO_CGRDefiniowanie kodów krajuVC_T76MGE_CGROUPSM34
SIMG_CFMENUORFBOB19Definiowanie kodów mniejszościV_T059MSM30
_FICACHK_V_TFKCRESCHDefiniowanie kodów odbiorców dla cesji czekuV_TFKCRESCHRCSM30
TCM_V_TCSCATDefiniowanie kodów podtypówTCM_V_TCSCATSM30
W_STW_CR_CB_0002Definiowanie kodów przyczyn odchyleńVC_WOSCR_RSNSM34
SIMG_LEYMREASCODEDefiniowanie kodów przyczynyLYRSN_VSM30
SIMG_TD_TAS_0006Definiowanie kodów przyczyny dla ID załadunkuV_OIKLRSM30
SIMG_CFMENUOLMLOMLGDefiniowanie kodów regionówV_T646RSM30
SIMG_CFMENUOLSDVOK09Definiowanie kodów regionówV_T005ESM30
SIMG_CFMENUOLSDVOK09Definiowanie kodów regionówV_T005GSM30
SIMG_CFMENUORFBOBADDefiniowanie kodów regionów podatkowych dla Włoch, Kolumbii, HiszpaniiV_T005PSM30
TCM_V_AMOUNT_RCDefiniowanie kodów ról (ilość)TCM_V_AMOUNT_RCSM30
TCM_V_CURR_RCDefiniowanie kodów ról (waluta)TCM_V_CURR_RCSM30
OHIMVACCODES2Definiowanie kodów schematów urlopu dla administr. urlopamiV_T5M5LSM30
_ISUAMI_000009Definiowanie kodów statusuV_TEAMI_VEE_CODESM30
BBP_SRMV_TAX_TCODDefiniowanie kodów taryfy podatkowejSRMV_TAX_TCODSM30
TCM_V_TCCATDefiniowanie kodów typówTCM_V_TCCATSM30
EPIC_C_BPSOTCVDefiniowanie kodów typu oper. usł. dla zapytańEPIC_C_BPSOTCVSM30
_FICABTDU_V_TFK052GDefiniowanie kodów wynikówV_TFK052GSM30
_ISUCS_V_TFK052G_APPDefiniowanie kodów wynikówV_TFK052G_APPROVSM30
TCM_CODES_DEFINEDefiniowanie kodów zarządzania transportemTCM_CODES_DEFINESM34
SIMG_BA-CA-V_TBKKM8Definiowanie kodów zdarzenia gospodarczegoV_TBKKM8SM30
V_IDPL_II_TAX_1Definiowanie kodów zwolnienia podatkowegoV_IDPL_II_TAXSM30
SIMG_CFMENUORFBOB43Definiowanie kodu BC dla przepisów handlu zagranicznegoV_T015LSM30
REFXV_TIVORPRICECODEDefiniowanie kodu cenyV_TIVORPRICECODESM30
SIMG_CFMENUOLSDVE76Definiowanie kodu dla antydumpinguV_T610AVE76
SIMG_CFMENUOLSDVE48Definiowanie kodu dla kontyngentów celnychV_T610KVE48
SIMG_CFMENUOLSDVE75Definiowanie kodu dla preferencji (PAC)V_T604CVE75
SIMG_CFMENUOLSDVE49Definiowanie kodu dla produktów farmaceutycznychV_T610DVE49
SIMG_LEVASSCRNLAYOUTDefiniowanie kodu funkcji i profili weryfikacjiLFCPRV_VVSM30
SIMG_LEVASSCRNLAYOUTDefiniowanie kodu funkcji i profili weryfikacjiLFCTXV_VVSM30
SIMG_LEVASSCRNLAYOUTDefiniowanie kodu funkcji i profili weryfikacjiLIVPRV_VVSM30
SIMG_LEYMSCRNLAYOUTDefiniowanie kodu funkcji i profili weryfikacjiLFCPRY_VVSM30
SIMG_LEYMSCRNLAYOUTDefiniowanie kodu funkcji i profili weryfikacjiLFCTXY_VVSM30
SIMG_LEYMSCRNLAYOUTDefiniowanie kodu funkcji i profili weryfikacjiLIVPRY_VVSM30
SIMG_LMBP003Definiowanie kodu funkcji i profili weryfikacjiV_LEXTPSM30
SIMG_LMBP003Definiowanie kodu funkcji i profili weryfikacjiV_LFCPRSM30
SIMG_LMBP003Definiowanie kodu funkcji i profili weryfikacjiV_LFCTXSM30
SIMG_LMBP003Definiowanie kodu funkcji i profili weryfikacjiV_LIVPRSM30
/ISDFPS/VADVCOD1Definiowanie kodu informacyjnego/ISDFPS/VADVCOD1SM30
/ECRS/INCOTERMS_DEFDefiniowanie kodu Intrastat dla Incoterms/ECRS/V_TINCSM30
/ECRS/SPECMOVEMT_DEFDefiniowanie kodu Intrastat dla kodu operacji specjalnej/ECRS/V_TSMCSM30
/ECRS/GP_COUNTRY_DEFDefiniowanie kodu Intrastat dla kraju partnera/ECRS/V_TPCISM30
/ECRS/CNTRY_ORIG_DEFDefiniowanie kodu Intrastat dla kraju pochodzenia/ECRS/V_TCOOSM30
/ECRS/OFFICE_DEFINEDefiniowanie kodu Intrastat dla miejsca zgłoszenia/ECRS/V_TCCESM30
/ECRS/PORT_AIRPO_DEFDefiniowanie kodu Intrastat dla portów i portów lotniczych/ECRS/V_TPRTSM30
/ECRS/PROCEDURE_DEFDefiniowanie kodu Intrastat dla procedury/ECRS/V_TPRCSM30
/ECRS/REGION_DEFINEDefiniowanie kodu Intrastat dla regionu/ECRS/V_TRGISM30
/ECRS/BUSTRANSTY_DEFDefiniowanie kodu Intrastat dla rodzaju transakcji/ECRS/V_TBTTSM30
/ECRS/MODE_TRANS_DEFDefiniowanie kodu Intrastat dla sposobu transportu na granicy/ECRS/V_TMOTSM30
ISPSCA_DFMCA_PT_JURDefiniowanie kodu jurysdykcji dla podatku gruntowegoV_DFMCA_PT_JURSM30
SIMG_OHR0320Definiowanie kodu kategorii handlowejV_T702_SICSM30
/ISDFPS/V_ACODE1Definiowanie kodu obszaru 1/ISDFPS/V_ACODE1SM30
/ISDFPS/V_ACODE2Definiowanie kodu obszaru 2/ISDFPS/V_ACODE2SM30
SIMG_OLPR_OPIEDefiniowanie kodu odsetekV_T056_1OPIE
GGA_200_300_160Definiowanie kodu opakowaniaTHM_073SM30
FIN_TAX_RFD_CODESDefiniowanie kodu podatkowego jako podatku VAT podlegającego zwrotowiVC_TAX_RFD_CODESSM34
_FICACOMTAX_VTFK007FDefiniowanie kodu podatku dla podatku komunikacyjnegoV_TFK007FSM30
TTEVCL_TAXCODEDefiniowanie kodu podatku i klucza ustalania kontTTEVCL_TAXCODESM34
FIAPPY_V_T042N_OBDefiniowanie kodu transakcji bankowej dla Wlk. BrytaniiV_T042NSM30
/ISDFPS/V_LMMDIDDefiniowanie kodu typu (MIC)/ISDFPS/V_LMMDIDSM30
/ISDFPS/V_LMSMIDDefiniowanie kodu typu (MIC) dla sprzędu dodatkowego/ISDFPS/V_LMSMIDSM30
SIMG_MAP_0002Definiowanie KOK (klucza opłat krajowych)V_OICSLSM30
COPOC110Definiowanie kokpitu produkcji procesowejVC_TC58O06C
PAOC_EIC_038Definiowanie kolejekV_CCS_SPHQCRMM_IC_SPHQ
/SPE/V_WME_QUEUEDefiniowanie kolejki dla transferu do EWM/SPE/V_WME_QUEUESM30
CIC_V_CCMCBQUESDefiniowanie kolejki oddzwonieńV_CCMCBQUESSM30
/ISDFPS/VSTASUCCDefiniowanie kolejnego działania dla zmiany statusu/ISDFPS/VSTASUCCSM30
SIMG_CFMENUOLMROMRADefiniowanie kolejnego klucza Wn/Ma dla typu historii zlec.V_163B_NOMRA
SIMG_CFMENUOLMEOMG8Definiowanie kolejnościV_TMKRSM30
SIMG_CFMENUOFTCOFGHDefiniowanie kolejności dla wyboru rodzajowego wpisówV_FM01_LOFGH
MCPE_FA_ACC_SEQDefiniowanie kolejności dostępu/SAPCND/V1_T682MCPE_FA_ACC_SEQ
SIMGOLMEM/73Definiowanie kolejności dostępuVVC_T682_ESSM34
SIMG_BOS_COND_5Definiowanie kolejności dostępuV_T682VSK2
SIMG_CFMENUOLMEOMER1Definiowanie kolejności dostępuVVC_T682_MASM34
SIMG_CFMENUOLSDT_07Definiowanie kolejności dostępuVVC_T682_FASM34
SIMG_CFMENUOLSDVOKXDefiniowanie kolejności dostępuVVC_T682_VASM34
SIMG_CFMENUOLSDVOKXDefiniowanie kolejności dostępuVV_T682V_VASM30
SIMG_CFMENUORK18KEDDefiniowanie kolejności dostępuVVC_T682_TPSM34
SIMG_CFMENUORKEKE48Definiowanie kolejności dostępuVVC_T682_KESM34
SIMG_CFMENUORKSKPRKDefiniowanie kolejności dostępuVVC_T682_CQSM34
SIMG_XXOLMLCHA_02Definiowanie kolejności dostępu - gospodarka magazynowaVVC_T682_WMSM34
SIMG_CFMENUOLMBOMCXDefiniowanie kolejności dostępu - gospodarka zapasamiVVC_T682_MESM34
SIMG_CFMENUOLSDV/C2ADefiniowanie kolejności dostępu - sprzedaż i dystrybucjaVVC_T682_VHSM34
PPPI_PO_33014Definiowanie kolejności dostępu - zlecenie procesoweVVC_T682_COSM34
SIMGOLMEVNE4Definiowanie kolejności dostępu dla awiza dostawVVC_T682_E1SM34
SIMGOLMEM/52Definiowanie kolejności dostępu dla umowy ramowejVVC_T682_EVSM34
SIMGOLMEM/50Definiowanie kolejności dostępu dla zamówieniaVVC_T682_EFSM34
SIMGOLMEM/48Definiowanie kolejności dostępu dla zapytania ofertowegoVVC_T682_EASM34
SIMG_CFMENUOM00OJIN2Definiowanie kolejności dostępu dla zlecenia ilościowegoVVC_T682_PASM34
OLIA_V_T350EDefiniowanie kolejności dostępu do ustalenia danych adresuV_T350ESM30
SIMG_CFMENUOLSDVK09Definiowanie kolejności dostępu i rodzajów ustalania kontVVC_T682_VCSM34
SIMG_CFMENUOLSDVK09Definiowanie kolejności dostępu i rodzajów ustalania kontVV_T685_VCSM30
PPPI_PO_521Definiowanie kolejności ekranówV_TCO63SM30
SIMG_CFMENUOLMDOMIODefiniowanie kolejności ekranów "nagłówka szczegółowego"V_T449FSM30
/PLMPCV/V_URSEQDefiniowanie kolejności odczytu/PLMPCV/V_URSEQSM30
SIMG_CFMENUOPP3OSP7Definiowanie kolejności pobrań (PP)V_T437ESM30
PPPI_MD_241Definiowanie kolejności priorytetów dla wykorzystania SpMV_TCS41OS31
V_FMCA_BUPR_TA2EDefiniowanie kolejności rozszerzonych relacjiV_FMCA_BUPR_TA2ESM30
MGE_00_PO_OLSEQDefiniowanie kolejności składników pakietu wynagrodzeniaV_T76MGE_OLSEQSM30
SIMG_CFMENUOM00OM16Definiowanie kolejności statusówV_TPKSFSM30
0FILA110_2Definiowanie kolejności walidacji i przypisanie etapów walidacjiVC1_TFILA_GF_1100FILA110_2
CIC_CICAEDefiniowanie kolejności wprowadzania na każdy pakiet BDCV_CIMAPSM30
SIMG_CFMENUOLPKOPG1Definiowanie kolejności wykresówVC_TCY50KOPG1
/PLMI/DIR_VSSDefiniowanie kolejności wyszukiwania dla pliku możliwego do wyświetlenia/PLMI/V_DIR_VSSSM30
DMS_VEG_SRCH_SEQDefiniowanie kolejności wyszukiwania dla pliku możliwego do wyświetleniaDMS_VEG_V_VSSSM30
PAY_99S_SR_NOTIORDERDefiniowanie kolejności wyświetlania rodzaju zawiadomieniaV_T5F99BNSM30
EURO_EWUMDefiniowanie kolejności zadaniaV_EWUARREWUM
SIMG_FLQC8ADefiniowanie kolejności zapytań dla dostawcy/odbiorcyV_FLQGRPCFLQC8
SIMG_FLQC11ADefiniowanie kolejności zapytań dla konta KGV_FLQGRPDFLQC11
SIMG_HUMGLLFTAWEDefiniowanie kolejności zlecenie przeniesienia-przyjęcie mat.V_TVLRSM30
PPPI_MD_3332Definiowanie kolejności zmianVC0C06OP4A
VC_TFILA_LC_110ADefiniowanie kolejności/etapów kontroliVC_TFILA_GF_110_111GSM34
VC_TFILA_LC_110CDefiniowanie kolejności/etapów kontroliVC_TFILA_LC_110CSM34
OCHA_BIC_ACTDefiniowanie kolejnych czynnościV_TBICACTSM30
OCHA_BIC_ACT_USERDefiniowanie kolejnych czynnościV_TBICACTUSM30
PAOC_EIC_008Definiowanie kolejnych czynnościVC_HREIC_FOLUPSM34
SIMG_CFMENUOLQWOQV1Definiowanie kolejnych czynnościV_TQ07SM34
PAOC_EIC_113Definiowanie kolejnych działańVC_HREIC_FOLLUP_VPSM34
SIMG_SSR_0102Definiowanie kolejnych procesówV_OIRADBTSUBPROCSM30
SIMG_FLQC4Definiowanie kolejnych węzłów rzecz.V_FLQACC_ACTFLQC4
/ISDFPS/V_COLORDefiniowanie kolorów/ISDFPS/V_COLORSM30
SIMG_CFMENUOCNGBCG6Definiowanie kolorówV_TBHLSM30
SIMG_CFMENUOCNGCNG3Definiowanie kolorówV_THLTSM30
PT_XX_TMW_PR_SH_90Definiowanie kolorów dla krótkich nazwV_TMW_TD_ATTRIBSM30
GRRMLOSSMATRIXVDefiniowanie kolorów dla macierzy stratGRRMLOSSMATRIXVSM30
TMC_0116Definiowanie kolorów pól matrycy talentówV_T5TMCCOLORSSM30
PORT_MAN_COLUMN_004Definiowanie kolumnV_TWPC_COLSM30
PORT_MAN_COLUMN_111Definiowanie kolumnV_TWPC_COL_ERPSM30
SIMG_CFMENUOLPKOPA8Definiowanie kolumnVC0C13OPA7
W_CM_0001Definiowanie kolumn drzewaV_WRF_MATGRP_COLSM30
SIMG_CFMENUOHP5T77EIDefiniowanie kolumny informacyjnejV_T77EISM30
SIMG_PSM_GMGTE_ACSY2Definiowanie kombinacji cechVV_TACEPSRULE_GMASM30
SIMG_TDP_0035Definiowanie kombinacji grupy podatku akcyzowego i rodzaju odprawyV_OIH07SM30
V_OIH07ADefiniowanie kombinacji grupy podatku akcyzowego i rodzaju odprawyV_OIH07ASM30
SIMG_TDP_0010Definiowanie kombinacji podatku akcyzowego, stat. podatku, ustalania kontaV_OIH03SM30
VC_OIJNOM_SI_APPDefiniowanie kombinacji rodzaju dok. planowania i kodu aplikacjiVC_OIJNOM_SI_APPSM34
SIMG_CFMENUOLPROPA0Definiowanie kombinacji wyborówVC0C11OPA0
PAOC_EIC_031Definiowanie komponentów i zestawów komponentówCRMVC_GIL_APPDEFSM34
RDM_OPT_OUT_0002Definiowanie komponentów procesu dla linii zbytuV_RDMT_DCHAIN_SESM30
BBP_TEXT_XMLDefiniowanie komunikacji XML tekstów rozszerzeń klientaBBPV_TEXT_XMLSM30
PPPI_PO_112Definiowanie komunikatówV_TCMF1SM30
SIMG_V_CWTY07MS2Definiowanie komunikatów dla bezpośredniego wyświetlaniaV_CWTY07MS2SM30
SIMG_DPWTYCV_MESSAGEDefiniowanie komunikatów dla portalu dealeraDPWTYCV_MESSAGESM30
/SAPSLL/CUS_COM_MESSDefiniowanie komunikatów dla procesów komunikacji/SAPSLL/V_TLEACMSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVAHDefiniowanie komunikatów dla zmiennychV_160MVAOVAH
PCUI_ESS_TIMCOR_004Definiowanie komunikatów do wyświetlaniaV_T555ESM30
GLEV_ECS_MSGDefiniowanie komunikatów o błędachGLE_VECS_MSGSM30
/SAPSLL/CUS_MESSCHEMDefiniowanie komunikatów technicznych dla schematu komunikatu/SAPSLL/VC_TLESEMSM34
_ISUAMI_000006Definiowanie komunikatów tekstowychVC_AMI_MSGSM34
WFC_BSPWDVC_MSGREPLCDefiniowanie komunikatów, które należy zastąpićBSPWDVC_MSGREPLCSM34
WFMTM_RESTR_MESSAGEDefiniowanie komunikatu ograniczeniaWFMTMV_RESTR_MSGSM30
CM_XX_GRDRQ01Definiowanie konfiguracji i wniosków o konfiguracjęVC_PIQCONFSM34
SIMG_PDC_BA11Definiowanie konfiguracji podsystemuMVCTKANABA11
VC_TQ68Definiowanie konfiguracji pola cechyVC_TQ68SM34
_FICABI_VC_TFK8166Definiowanie konfiguracji pola dla pozycji wykorzystaniaVC_TFK8166SM34
_FICABI_VC_TFK8156Definiowanie konfiguracji pól dla pozycji możliwych do rozliczeniaVC_TFK8156SM34
0RPM_DEF_CUS_FLD_CFGDefiniowanie konfiguracji pól specyficznej dla klienta/RPM/VC_CUST_FLD_CONFIGSM34
TMC_0018Definiowanie konfiguracji wyszukiwaniaHRTMC_VC_SEARCH_CONFIGSM34
TMC_0031Definiowanie konfiguracji wyszukiwania dla monitora talentówHRTMC_VC_RM_MONITOR_SEARCHSM34
TMC_0104Definiowanie konfiguracji wyszukiwania dla rozszerzonego interfejsu użytk.HRTMC_VC_SEARCH_CONFIG_EXTSM34
MDG_IDM_001Definiowanie konfiguracji zal. od obiektu biznesowego dla mapowania kluczaMDGV_IDM_BOSM30
OPM_ALLOC_CONFIG_CATDefiniowanie konfigurowalnego typu ilościGHO_QANT_CAT_VCSM34
W_WB2B_CONS5Definiowanie konsolidacji kontraktu handl. dla zakupów na poziomie nagłówkaWB2_VV_C_TC_CON_MHSM30
W_WB2B_CONS6Definiowanie konsolidacji kontraktu handl.dla sprzedaży na poziom. nagłówkaWB2_VV_C_TC_CON_VHSM30
SIMG_CFMENUFWMCFW42Definiowanie konstrukcji udziałówV_TW03NSM30
SIMG_CFORFBTFE19DKDefiniowanie kont dla Banque de FranceV_TFE19SM30
FIAPPY_V_T042K_OBDefiniowanie kont dla opłat bankowych dla JaponiiV_T042KSM30
_ISPSFM_V_FMFGT_DITDefiniowanie kont dla płatności w przetwarzaniu i sald dla US-TreasuryV_FMFGT_DIT_FBTSM30
ORFA_AUFW_KONTEN1Definiowanie kont dla przeszacowania skum. korekty wartościVC_T095B_AUFW_AFAAO97
FAGL_DRPROV_AC_OBJDefiniowanie kont dla rezerw na nieściągalne należności (nowe)V_FAGL_DRPROV_ACSM30
SIMG_CFMENUOLSDOBD2Definiowanie kont i wybór pól dla klientaV_T077D_VOVT0
SIMG_FA_CASH_ACCNTDefiniowanie kont KG dla kontroli stanu kasyV_CC_CASH_ACCNTSM30
SIMG_FLQC7Definiowanie kont KG istotnych dla zap.V_FLQACC_INFOFLQC7
SIMG_CFMENUORFBOBBUDefiniowanie kont koryg. dla przegrupowania należności/zobowiązańV_T044LAOBBU
_FICACLCF_V_FAGL_CASDefiniowanie kont podatkuV_FAGL_CASH_TAXSM30
SIMG_CFFIBAT018VDefiniowanie kont rozl. dla banku odbiorcy przy przen. kontV_T018VSM30
KUEND_SAMMELKONTENDefiniowanie kont zbiorczych należnościV_TDNOTICE_INTACSM30
SIMG_B2B_DETACCOUNTDefiniowanie konta KG dla kategorii produktu i typu dekretacjiV_BBP_DET_ACCTSM30
SIMG_CFMENUORK18KENDefiniowanie konta odchyleń z wyceny transferuV_T8A508KEN
VERRECH_STORNODefiniowanie konta rozliczeniowego dla należnościV_REV_DISB_OPSM30
TR_IMG_PRQ_VZADefiniowanie konta rozrachunkowego dla żądania płatnościV_ATPRASM30
V_CLMIG_ASGMT_OBDefiniowanie konta stand. dla bilansu otwarcia w KG opartej na płatnościV_CLMIG_ASGMT_OBSM30
SIMG_CFMENUFWMCFW43Definiowanie konta wymiany walutowejV_TWWTKSM30
/PLMU/FRW_CTXMDefiniowanie kontekstowego menu/PLMU/V_FRW_CTXMSM30
RCF_CONTEXTDefiniowanie kontekstówV77RCF_CONTEXTSM30
DPVMSC_UACTDET_VCDefiniowanie kontekstów dla czynności użytkownikaDPVMSC_UACTDET_VCSM34
W_SMT_CONTEXTDefiniowanie kontekstuV_TSMT_CONTEXTSM30
_CACS_SEL_CRITERIADefiniowanie kontekstu dla Business Rule EditorVC_CACS_BR_SELCACS_APPL_BR_04
_ISUEDMPRO_000024Definiowanie kontekstu dla przypisania profiluV_EEDMPROFCONTXTSM30
V_CCBP_COMM_CUSTDefiniowanie kontekstu komunikacjiV_CCBP_COMM_CUSTSM30
V_INM_NAV_CTXDefiniowanie kontekstu obiektu dla nawigacjiV_INM_NAV_CTXSM30
V_INM_NAV_CTX_WDefiniowanie kontekstu obiektu dla nawigacjiV_INM_NAV_CTX_WSM30
SIMG_CFMENUOLMDOMD0Definiowanie kontrolerów MRPV_T024DSM30
SIMG_CFMENUOPP1OMIIDefiniowanie kontrolerów MRP brakujących materiałówV_T399D_LSM30
_ISUUTSMID_000008Definiowanie kontroliVC_EIDESWTCHECKSM34
DEF_BUDGT_CHK_ORDTYPDefiniowanie kontroli budżetu dla rodzajów zleceńV_T003O_BCSM30
KURS_UEBERWACHUNGDefiniowanie kontroli danych rynkowychV_VTBDFKUSM30
_FICAINV_VC_TFK2671Definiowanie kontroli dokumentu fakturowaniaVC_TFK2671SM34
_FICAINV_VC_TFK2672Definiowanie kontroli dokumentu źródłowegoVC_TFK2672SM34
_ISUINPC_000023Definiowanie kontroli grup kontroli dokum. niezaakc. dla fakturowaniaV_TE328SM30
ORDERLIMITPRUF_FXDefiniowanie kontroli limitów zleceńV_LIMITTABSM30
W_WCB_CC_PERS_INT6Definiowanie kontroli łańcucha pól do ponownego wykorzystaniaVC_TWCBCHAINREUSESM34
SIMG_MCOE_0003Definiowanie kontroli odb. mat./zleceniodawcy (poziom działu sprzedaży)V_TVTA_CCUSM30
SIMG_CFMENUOLSDVCHPDefiniowanie kontroli partii wg pozycji dostawV_TVLP_CHPSM30
GLE_ECS_VECS_DCT001Definiowanie kontroli pierwszego poziomuGLE_VCDCT001SM34
_ISUUTSMID_000019Definiowanie kontroli polaVC_EIDESWTMSGFIELDSM34
HR_LSO_M1C6D3A2PODefiniowanie kontroli postępów w nauceV_T77S0EBOSM30
PAO_COUNTRY_CHECKSDefiniowanie kontroli pól dla krajówV_005_BSM30
VC_SAWE_CATS_CTRDefiniowanie kontroli pól dla przypisań pracowników i obiektów plan. w CATSVC_SAWE_CATS_CTRLSM34
OLQN-MWDefiniowanie kontroli reakcjiV_T355ESM34
OLQN-MWDefiniowanie kontroli reakcjiV_TQ80_ESCSM30
_ISUEDMCOM_000004Definiowanie kontroli spójności dla importu profiluVC_EEDMCONCHECKSM34
OLIA_V_T003O_SCDefiniowanie kontroli statusu dla dokumentów warsztatowychV_T003O_SCSM30
OLI0_V_T370CON_TOLDefiniowanie kontroli tolerancji dla sterowania zużyciemV_T370CON_TOLSM30
BS_FND_AUTHCHKSDefiniowanie kontroli uprawnień/BOFU/V_BO_ACSM34
IWP_0011Definiowanie kontroli uprawnień na poziomie pakietu kontrolnegoV_IWP_IND_AUTHSM30
SIMG_CFMENUFNMCFZD4Definiowanie kontroli walidacjiVTZPLPSM30
DPVMSC_UACHECK_VDefiniowanie kontroli ważności dla czynności użytkownikaDPVMSC_UACHECK_VSM30
V_COCF_CU_PROBCHDefiniowanie kontroli wykonalności operacjiV_COCF_CU_PROBCHSM30
CFMENU_V_SXCONVDefiniowanie konwersjiV_SXCONVSM30
CONV0C_VC_SPE_PADefiniowanie konwersjiCONV0C_VC_SPE_PASM34
_CACS_HRMD_ADJ_CONVDefiniowanie konwersji kluczy dla zwrotu grzeczn., stanu cywilnego i tytułuV_TSAD2SM30
SIMG_CFMENUOLSDV633Definiowanie konwersji numerów klientów R/2-R/3V_T633KSM30
SIMG_CFORFBOBCSDefiniowanie konwersji przyczyn różnicV_T053ESM30
_ISUEDMCOM_000006Definiowanie konwersji statusuVC_EDMSTATUSCNVSM34
OHIEGC1CDefiniowanie konwersji umowyV_T5E61SM30
SIMG_CFMENUOPP1OPPHDefiniowanie konwersji zgłoszenia zapot. na zamówienieV_T160V_HSM30
/SAPSLL/ENDUSE_DEFINDefiniowanie końcowych celów wykorz. dla klasyfikacji taryfowej/SAPSLL/V_TCOTSVSM30
OHAU062ADefiniowanie korygujących formularzy podatkowychV_51T8_BOH02
SIMG_CFMENUFNMCFNQEDefiniowanie kosztów zagospodarowaniaVTDO7SM30
POBJ_005Definiowanie kotwicy dla węzła specyficznego dla klienta w modelu aktPOBJV_LOGIC_ANCHSM30
SIMG_CFMENUORFBOB88Definiowanie krajowego numeru ident. podatku VATV_001_HSM30
SIMG_CFORFBTFE02DKDefiniowanie krajów dla Banque de FranceV_TFE02SM30
SIMG_CFMENUOLSDVI61Definiowanie krajów referenc. dla nowego przypis. kluczaV_T609RVI61
GGA_100_250Definiowanie krajów tranzytowychVCDG_TDGT1SM34
OHIN1771Definiowanie krajów urodzenia SAMENV_T5N05SM30
CM_XX_106Definiowanie kraju uczelni lub instytucjiV_T7PIQSWVAL_01SM30
SIMG_CFMENUOCNGCNG7Definiowanie krawędziV_TCNLSM30
V_T77PYOSTEPSDefiniowanie kroków dla wzorca planów rozliczeniaV_T77PYOSTEPSSM30
CPRO_STRUK_CP_PROCSTDefiniowanie kroków przebiegu procesu w planie kontroliV_DPR_CP_PROCSM30
SEN_XX_PR_010Definiowanie kroku przebieguV_T525RSM30
FMDM_USMD2020Definiowanie kroku workflowV_USMD2020SM30
PT_XX_TMW_001Definiowanie krótkich oznaczeń na każdy rodzaj danych o czasieV_TMW_TDTYPESM30
MPDCUST_RPT_VDefiniowanie krótkich tekstów dla trybów raportu środowiska MPDMPDCUST_RPT_VSM30
MPDCUST_DCO_VDefiniowanie krótkich tekstów dla wariantów zbieraczy danych MPDMPDCUST_DCO_VSM30
REFXV_TIVITTCDOCSODefiniowanie kryt. dla dokumentów ist. dla korekty pod.nalicz.V_TIVITTCDOCSOSM30
SIMG_CFMENUOLMEOMGIDefiniowanie kryteriówVC_T147GSM34
W_STW_EM_002Definiowanie kryteriów dla wyboru zakładuV_TWIC1291PLRSM30
_CRD_VC_CRD_P2DDefiniowanie kryteriów dla wyszukiwania żądańVC_CRD_P2DSM34
SIMG_OHCMP_3150Definiowanie kryteriów efektywnościV_T71D5CLSM34
PPPI_PO_620Definiowanie kryteriów filtra dla składnikówVC0C28_2COF1
SIMG_OHCMP_3130Definiowanie kryteriów funkcjiV_T71D3CLSM34
_ISUINPC_000058Definiowanie kryteriów grupowania pozycji faktury częściowejVC_TE545SM34
SIMG_OHCMP_3110Definiowanie kryteriów kategorii wynagrodzeniaV_T71D1CLSM34
OHIX0651Definiowanie kryteriów ocenyV_T513FSM30
SIMG_OHCMP_3140Definiowanie kryteriów pozycji wynagrodzeniaV_T71D4CLSM34
_FICABI_V_TFK8104PDefiniowanie kryteriów równoległego przetwarzaniaV_TFK8104PSM30
SIMG_CFMENUFNMCFNCUDefiniowanie kryteriów sortowaniaV_TVZ06SM30
SIMG_CFMENUFNMCFZZ1Definiowanie kryteriów sortowaniaV_TZE02SM30
SIMG_SSR_0012Definiowanie kryteriów sortowania dla ob. sterow. tabelą danych podst. lok.V_OIRBDSSORTSM30
PPPI_PO_630Definiowanie kryteriów sortowania dla składnikówVC0C28_1COS1
_ISUINPC_000013Definiowanie kryteriów sortowania dla wydruku fakturyV_TE530SM30
ISHT_MES_SPC_03_SM30Definiowanie kryteriów SPCV_QPSPSM30
SIMG_OHCMP_3160Definiowanie kryteriów specyficznych dla użytkownikaV_T71D6CLSM34
GRRMOBVLOSCRITDefiniowanie kryteriów stratGRRMOBVLOSCRITSM30
SIMG_OHCMP_3120Definiowanie kryteriów taryfikatoraV_T71D2CLSM34
SIMG_CFMENUOLSDSELKRDefiniowanie kryteriów wyboruV_T180PSM30
BA_CA_PPO_VCMP_ASGDefiniowanie kryteriów wyboru dla zleceń dodatkowego przetwarzania/SAPPO/VCMP_ASGFN_PPO_CUS_VIEWCALL
COND_POWL_HEAD_VDefiniowanie kryteriów wyszukiwania dla atrybutów nagłówkaCOND_POWL_HEAD_VSM30
SIMG_CFMENUOFDICPOI2Dodatkowi partnerzy dla każdego listuVTIVCPOI02SM30
SIMG_CFMENUOLSDOVDSPDodatkowy podział dostawyV_DSPOVDSP
GRPC_USERDEFHRPOWERDodawanie nowych pól do transakcji SAP GUI dla opracowania danychT77FRAMEWORKSM34
ERC_COMPARISON_FIELDDodawanie pól do katalogu wyboru pólVV_T77TMCDRFLDS_RCFSM30
PAO_SH_PROF_FIELDSDodawanie pól do katalogu wyboru pólV_T77TMCDRFLDSSM30
PAY_99S_DAQ_SOUWTXDodawanie spec. dla użytkownika przypisań do istn. grup składników wynagr.V_5F99FX_ASM30
PAY_99S_DAQ_SOUWTXDodawanie spec. dla użytkownika przypisań do istn. grup składników wynagr.V_T5F99FXSM30
EPIC_C_BPSOTCASVDodawanie szczeg. kodów typów oper. usł.EPIC_C_BPSOTCASVSM30
SIMG_CFMENUCX01_UD01Dodawanie zadańVC_TF280CX5T0
PT_TMW_SCRA_RC_303Dodawanie zakładek do obszaru ekranu - rejestracja danych o czasieVC_PT_TMW_GCLYT_NMSM34
/IPRO/MGT_VARBDodawanie/Zmiana prostych zmiennych/IPRO/V_SIMP_VARSM30
SIMG_CFMENUORFBOBC1Dok. księgowania okres.: Definiowanie planów wykonaniaV_T054SM30
SIMG_CFMENUORFBOBC2Dok. księgowania okresowego: Wprowadzanie terminów wykonaniaV_T054ASM30
TMC_0036Dokonanie dalszych ustawień dla konferencji dot. talentówV_T77TMCPARAMS_RM_GENERALSM30
TMC_0094Dokonanie dalszych ustawień dot. oceny talentówV_T77TMCPARAMS_ASSESSMENTSM30
CPRO_PRP_ROLE_VERTLGDokonanie ogólnych ustawień dla rozdziałuV_DPR_DIST_VALSM30
/ISDFPS/VDFPSK90Dokonanie ustawień dla aplikacji mobilnych/ISDFPS/VDFPSK90SM30
_FICABI_VC_TFK8155Dokonanie ustawień dla archiwum danychVC_TFK8155SM34
SIMG_OIJ_TSW_0006Dokonanie ustawień dla dokumentów planowaniaV_TOIJX_03SM30
FOT_V_FOTETAXCDokonanie ustawień dla elektronicznej komunikacji z urzędamiV_FOTETAXCSM30
PEGRPMDokonanie ustawień dla komunikatów profilu przebieguV_PEG_RUNPROFMSGSM30
OLQW_V_TQEC30Dokonanie ustawień dla kopii wynikówV_TQEC30SM30
KA5_V_CPPE_HDR_USEDokonanie ustawień dla obiektu początkowegoV_CPPE_HDR_USESM30
SIMG_ISPSFM_V_TBP4BDokonanie ustawień dla podtypów budżetuV_TBP4B_CLUSTERSM34
PEGRPDokonanie ustawień dla profilu przebiegu ident. źródeł zapotrzebowaniaVC_PEG_RUNPROFSM34
_ISPSFM_V_FMITPOC1Dokonanie ustawień dla przeksięgowaniaV_FMITPOC1SM30
_FICABI_V_TFK8103CDokonanie ustawień dla rodzajów operacji źródłowychV_TFK8103CSM30
SIMG_ISPSFM_FMPDCUSTDokonanie ustawień dla rozdziału płatnościV_FMPDCUSTSM30
PAOC_EIC_040Dokonanie ustawień dla systemów zarządzania komunikacjąCRMV_IC_CCADM_CCRMM_IC_MCM_CCADM
CPRO_R3_SERVICESDokonanie ustawień dla wywołania transakcji SAPVC_OLR3_SERVICESM34
VTIVCN07Dokonanie ustawień do rozdziału kosztów lub przychodówVTIVCN07SM30
TMC_0086Dokonanie ustawień okresów analizyHRTMC_VC_PERIODSM34
_FICABI_V_TFK8100CDokonanie ustawień technicznychV_TFK8100CSM30
CRM_IB_040Dokonywanie ogólnych ustawieńIB_COM_CUSTSM34
IWB_OMPL2Dokonywanie ogólnych ustawieńV_MPL_C_ADAPTERSM30
_FICABTDU_V_TFK067ADokonywanie ogólnych ustawieńV_TFK067ASM30
/PLMI/GSS_B2B_GENSETDokonywanie ogólnych ustawień dla logu aplikacji/PLMI/VB2BGENSETSM30
/PLMI/GSS_I2B_GENSETDokonywanie ogólnych ustawień dla logu aplikacji/PLMI/VI2BGENSETSM30
/PLMI/VS2BGENSETDokonywanie ogólnych ustawień dla logu aplikacji/PLMI/VS2BGENSETSM30
CPRO_GEN_URLDokonywanie ogólnych ustawień interfejsówV_DPR_CUST_UI_BSP_CUSTOMERSM30
/ISDFPS/VCFOXBRFDokonywanie ustawień dla BRFplus/ISDFPS/VCFOXBRFSM34
/ISDFPS/VDFPSK70Dokonywanie ustawień dla infrastruktury/ISDFPS/VDFPSK70SM30
OLI0_V_T370CONVDokonywanie ustawień dla kontroli zużyciaV_T370CONVSM34
/ISDFPS/VDFPSK50Dokonywanie ustawień dla logu/ISDFPS/VDFPSK50SM30
/PLMB/VC_NAVDokonywanie ustawień dla nawigatora obiektów/PLMB/VC_NAVSM34
/ISDFPS/VDFPSK30Dokonywanie ustawień dla operacji/ćwiczenia/ISDFPS/VDFPSK30SM30
CPRO_R3_TNAUFRUFPSDokonywanie ustawień dla połączonych obiektów SAPVC_OLR3_GENERALSM34
CPRO_R3_OBJLNKSETINDDokonywanie ustawień dla powiązanego obiektu SAP (dla każdego rodz. ob.)VC_OLR3_SINGLESM34
/ISDFPS/VDFPSK60Dokonywanie ustawień dla przypisań/ISDFPS/VDFPSK60SM30
/PLMI/VC_ECR_CUSTDokonywanie ustawień dla rekordu konstrukcji/PLMI/VC_ECR_CUSTSM34
/ISDFPS/VDFPSK10Dokonywanie ustawień dla rozdziału/ISDFPS/VDFPSK10SM30
_ISUCSFO_000017Dokonywanie ustawień dla składnika foldera wejściowego WorkflowECICWFINBSM34
BBP_VDSYNC_CUSDokonywanie ustawień dla systemu backendV_BBP_VDSYNC_CUSSM30
/ISDFPS/VDFPSK20Dokonywanie ustawień dla środka organizacyjnego/ISDFPS/VDFPSK20SM30
_ISUCS_UCES_BBILLPLDokonywanie ustawień dla usługi dostosowania planu rozliczania zaliczkowegoV_UCES_CUST_ABBPSM30
_ISUCS_UCES_PAYSCHEMDokonywanie ustawień dla usługi dostosowania schematu płatnościV_UCES_CUST_APSSM30
_ISUCS_UCES_ZWISCHREDokonywanie ustawień dla usługi symulacji faktury/rozliczenia tymczas.V_UCES_CUST_IBSM30
E_RLMFW_CUSTDokonywanie ustawień dla zarządzania zatwierdzaniemRLMFW_CUSTSM34
/ISDFPS/VDFPSK35Dokonywanie ustawień do opracowywania operacji/ISDFPS/VDFPSK35SM30
/ISDFPS/VDFPSK80Dokonywanie ustawień dot. kwalifikacji/ISDFPS/VDFPSK80SM30
_FICADS_V_TFKDPR_GLODokonywanie ustawień globalnych dla funkcji ochrony danychV_TFKDPR_GLOBALSM30
CPR_FINR3_INTCOCODokonywanie ustawień ogólnychV_DPR_FIN_GECCOSM30
_FICABI_V_TFK8140Dokonywanie ustawień podstawowychV_TFK8140SM30
_ISUUTDE_000067Dokonywanie ustawień podstawowychVC_INVRCPT_CUST2SM34
REFXV_TIVMISETDokonywanie ustawień podstawowych dla migracjiV_TIVMISETSM30
FAGL_ALE_CNTRSDokonywanie ustawień podstawowych dla scenariusza rozdziałuV_FAGL_ALE_CNTRSSM30
REFXV_TIVCACCSETDokonywanie ustawień podstawowych w jednostce gospodarczejV_TIVCACCSETSM30
PHIN_V_MPT_EXTDokonywanie ustawień specyficznych dla klienta dla dodatk. punktów pomiar.PHIN_V_MPT_EXT1SM30
MDM_GS_SRC_SEARCHDokonywanie ustawień systemowych dla usługi mechanizmu wyszukiwaniaV_COM_SE_SEARCHSM30
_CNS_BASIC_CUSDokonywanie ustawień typu obiektu eksportuV_TCNS_BASIC_CUSSM30
_ISUCS_UCES_PAYPLDokonywanie ustawień usługi dostosowania planu płatnościV_UCES_CUST_APPSM30
KPE_OPPESCMPVDokonywanie ustawień zależnych od obiektu dla zarządzania statusamiV_CPSTYPECMPVSM30
W_WB2B_ST05Dokument księgowy: Standardowa zawartość pola listyVV_TAIF11_ACSM30
W_WB2B_ST04Dokument księgowy: Zestaw pól listyVV_TAIF10_ACSM30
W_WB2B_ST09Dokument materiałowy: Standardowa zawartość pola listyVV_TAIF11_MDSM30
W_WB2B_ST08Dokument materiałowy: Zestaw pól listyVV_TAIF10_MDSM30
W_WB2B_ST19Dokument sprzedaży: Standardowa zawartość pola listyVV_TAIF11_SOSM30
W_WB2B_ST18Dokument sprzedaży: Zestaw pól listyVV_TAIF10_SOSM30
W_WB2B_ST13Dokument zaopatrzeniowy: Standardowa zawartość pola listyVV_TAIF11_POSM30
W_WB2B_ST12Dokument zaopatrzeniowy: Zestaw pól listyVV_TAIF10_POSM30
OHIC0128Dokumentacja pola dla klas atrybutówVV_5CAP_A_V1SM30
W_WB2B_ST01Dokumenty handlowe agencji: Standardowa zawartość pola listyVV_TAIF11_ABSM30
W_WB2B_ST00Dokumenty handlowe agencji: Zestaw pól listyVV_TAIF10_ABSM30
SIMG_CFMENULEOVELO9Dołączanie cech obiektów do konfiguracjiV_CVLC05SM30
_ISISFICA_BCADDFIELDDołączanie własnych pól na ekranie szczegółowymV_TFK021KCSM30
IS-BCA-V_TBKKREPORTSDołączenie własnych raportów podczas przetwarzania zbiorczegoV_TBKKMREPORTSSM30
BP_DOMAENENDomenyV_BPUM_DOMSM30
SIMG_CFMENUOFDIRTCGDomyślna grupa korespondencji do rodzaju umowy najmuVTIVRCTYPCORRGRPSM30
REFXCL_VTIPZBSTDomyślna jednostka miary dla jednostek nieruchomościVTIPZBSTSM30
REFXV_TIV01OPTMETHDomyślna metoda st. opcji dla ob. najmu na rodz.użytkowaniaV_TIV01OPTMETHSM30
REFXV_TIV26OPTMETHDomyślna metoda st. opcji dla umowy na rodz. umowyV_TIV26OPTMETHSM30
J_3GV_EMTLADDomyślne rodzaje działań we wprowadzaniu dokumentów dla materiału/SAPCEM/V_EMTLADSM30
J_3G_EMPFLEISTDomyślne rodzaje działań we wprowadzaniu dokumentów dla urządzeńJ_3GV_EMTLSM30
W_DF_VK_0145Domyślne ustawienia dla inwentaryzacji podczas czasu otwarciaV_TWIC0600CLNTSM30
J_3GV_DEMEQUIDomyślny odbiorca urządzeń wg struktury organizacyjnejJ_3GV_DEMEQUISM30
REFXV_TIVEXCOSEPROFDomyślny profil rozliczania dla rodzaju obiektuV_TIVEXCOSEPROFSM30
SIMG_GM_ADJUSTLEDGERDopasowanie księgi dla kontroli dostępności specyf. dla użytkownikaV_GMAVCLDGRSRCSM30
_ISPSFM_N_AVC_SOURCEDopasowanie księgi do kontroli dostępności zdefiniowanej przez klientaV_FMAVCLDGRSRCSM30
W_DF_LT_0202Dopuszczalne procedury dla ŚPS wg grupy materiałowejV_TWTFMPSM30
SIMG_XXMENUOLML2001Dopuszczalne ujemne zapasy w typach magazynów pośrednichV_T160MLSM30
SIMG_XXMENUOLML2001Dopuszczalne ujemne zapasy w typach magazynów pośrednichV_T331DSM30
MGE_00_PO_T538CDopuszczalność jednostek czasu dla typów informacjiV_T538CSM30
MGE_00_PO_ELI_CDopuszczalność SPW - kraj imigracjiV_T76MGE_ELI_CSM30
MGE_00_PO_ELI_ADopuszczalność SPW - kraj pochodzeniaV_T76MGE_ELI_ASM30
MGE_00_PO_ELI_DDopuszczalność SPW - region imigracjiV_T76MGE_ELI_DSM30
/SAPMP/OTATRKZ_OB_OCDopuszczanie partii pierwotnych dla zleceń połączonych/SAPMP/V_TATRKZSM30
/SAPPSSRM/OPT_ALLOWDopuszczanie pozycji opcjonalnych/SAPPSSRM/V_OP_ASM30
SIMG_MRN_0017Dopuszczanie rodzajów dokumentów SD dla danych IS-OilV_OIF_TVAKSM30
ORFA_VORG_TABWIDopuszczenie rodz. transferu zaliczki dla grup aktywów trw.VC_TABWIOAYB
SIMG_CFMENUOLMBLIEFDostawaV_TVLP_REGSM30
W_WB2B_ST11Dostawa: Standardowa zawartość pola listyVV_TAIF11_ODSM30
W_WB2B_ST10Dostawa: Zestaw pól listyVV_TAIF10_ODSM30
CRMV_ACCESSDostęp do modeluCRMV_ACCESSSM30
/DSD/ST_ACTIV_VDostępne moduły funkcyjne dla profilu trasy/DSD/ST_ACTIV_VSM30
_ISUWA_BASE_00000002Dostosowanie aplikacjiVC_EWAAPPLCSTMEWAAPPLCONFIG
ACPY_VC_TFPM042V_OBDostosowanie celu zastosowaniaVC_TFPM042VSM34
OHAXDL024Dostosowanie daty walutyV_T506SSM30
WLF_GE_0408Dostosowanie dokumentów - dokumenty płatności dla aplikacji 'V'VV_T6I1_40_VASM30
WLF_GE_0403Dostosowanie dokumentów - faktura dostawcy - aplikacja 'M'VV_T6I1_30_MASM30
WLF_GE_0404Dostosowanie dokumentów - faktura dostawcy - aplikacja 'V'VV_T6I1_30_VASM30
WLF_GE_0407Dostosowanie dokumentów płatności dla aplikacji 'M'VV_T6I1_40_MASM30
WLF_GE_0409Dostosowanie dokumentów rozliczenia klientów dla aplikacji 'M'VV_T6I1_60_MASM30
WLF_GE_0410Dostosowanie dokumentów rozliczenia klientów dla aplikacji 'V'VV_T6I1_60_VASM30
WB2_INDEX_01Dostosowanie dokumentu - kontrakt handlowy - aplikacja 'M'VV_T6I1_90_MASM30
WB2_INDEX_02Dostosowanie dokumentu - kontrakt handlowy - aplikacja 'V'VV_T6I1_90_VASM30
VV_T6I1_32_MADostosowanie dokumentu do rozliczenia dostawcy dla aplikacji "M"VV_T6I1_32_MASM30
VV_T6I1_32_VADostosowanie dokumentu do rozliczenia dostawcy dla aplikacji "M"VV_T6I1_32_VASM30
IWP_0065Dostosowanie dostępnych tabel do raportowania BIV_IWP_REPOS_BW_CSM30
IWP_0066Dostosowanie dostępnych wglądów do raportowania BIV_IWP_REP_BW_V_CSM30
ACPY_VC_TFPM042FC_OBDostosowanie formatu nośnika płatnościVC_TFPM042FCSM34
TMC_0052Dostosowanie gromadzenia danych dot. ocen i ankietV_T77TMCAESFIELDSM30
IWP_0039Dostosowanie kluczy tabeliV_IWP_KEYMODSM30
/PLMB/VC_R2M_CONFLDostosowanie konfliktów dla synchronizacji receptury do receptury podst./PLMB/VC_R2M_CONFLSM34
V_FDM_COLL_DUNNL_OBDostosowanie poziomów monitowaniaV_FDM_COLL_DUNNLSM30
OHAXNGL007Dostosowanie rodzajów dekretacji dla kont symbolicznychV_T52EPSM30
0RPM_VALUE_TYPEDostosowanie rodzajów wartościV_RPM_VALTYPSM30
V_RPM_VALTYPCDostosowanie rodzaju wartości Zarządzania portfelem i projektamiV_RPM_VALTYPCSM30
SIMG_OHT092Dostosowanie salda nienormowanego czasu pracyVV_511K_B_GLMAX_AL0SM30
SIMG_OHT092Dostosowanie salda nienormowanego czasu pracyVV_511K_B_GLMIN_AL0SM30
RCF_CS_IDDostosowanie sekwencji kontenerówVC_T77RCF_CS_IDCSM34
QOD_STATUS_CVDostosowanie statusów problemów związanych z jakością i zadańQOD_STATUS_CVSM30
OHANDL033Dostosowanie sterowania ekranemVV_T588M_45SM30
OHANDL033Dostosowanie sterowania ekranemVV_T588M_506DSM30
CM_XX_SICA01Dostosowanie studenckiego centrum informacyjnego do opiekuna akademickiegoVC_T7PIQSTIC_ADVSM34
OHPKAO000Dostosowanie tabel konfiguracjiV_5CPQ_ABGSM30
OHPKAO000Dostosowanie tabel konfiguracjiV_T5CP9SM30
OHPKAW000Dostosowanie tabel konfiguracjiV_5CBA_ABGSM30
OHPKAW000Dostosowanie tabel konfiguracjiV_5CBB_ABGSM30
OHPKAW000Dostosowanie tabel konfiguracjiV_5CBC_ABGSM30
OHPKAW000Dostosowanie tabel konfiguracjiV_5CBE_ABGSM30
OHPKAW000Dostosowanie tabel konfiguracjiV_5CBF_ABGSM30
OHPKAW000Dostosowanie tabel konfiguracjiV_5CBM_ABGSM30
OHPKAW000Dostosowanie tabel konfiguracjiV_5CBO_ABGSM30
OHPKAW000Dostosowanie tabel konfiguracjiV_5CC1_ABGSM30
OHPKAW000Dostosowanie tabel konfiguracjiV_T5CPISM30
OHPKKA000Dostosowanie tabel konfiguracjiV_T5CP2SM30
OHPKKO000Dostosowanie tabel konfiguracjiV_T5CPGSM30
OHPKOR000Dostosowanie tabel konfiguracjiV_5CBT_ABGSM30
OHPKOR000Dostosowanie tabel konfiguracjiV_5CBU_ABGSM30
OHPKST000Dostosowanie tabel konfiguracjiV_5CAS_ABGSM30
OHPKST000Dostosowanie tabel konfiguracjiV_5CP8_ABGSM30
OHPKST000Dostosowanie tabel konfiguracjiV_5CPM_ABGSM30
OHPKVS000Dostosowanie tabel konfiguracjiV_5CBN_ABGSM30
OHPKVS000Dostosowanie tabel konfiguracjiV_5CBW_ABGSM30
SIMG_OHR_OTE_PTRVOTXDostosowanie tekstów dla aplikacji offlineV_PTRV_OFFLN_TXSM30
PT_TMW_SCRA_D_TTDostosowanie tekstów dla zakładekV_PT_TMW_GCSLYTSM30
OHIX0625Dostosowanie typów informacjiV_T582SSM30
_ISUWA_BASE_00000001Dostosowanie typów obiektówVC_TEWA_EL_OBJTEWAOBJTYPEM
ORPM_FI_IMPORTDostosowanie typu organizacjiV_RPM_ORGTYPESM30
/SAPSRM/POWL_CUSTDostosowanie układu, kryteriów wyszukiwania i przycisków POWL/SAPSRM/VC_PWLSM34
V_FAGL_SPL_PROCDostosowanie walidacji dla specyficznych procesówV_FAGL_SPL_PROCSM30
VC_DQ_SEARCHDostosowanie wyszukiwaniaVC_DQ_SEARCHSM34
CM_XX_AUDIT_DSPCFGDostosowanie wyświetlania kontroli wymagańVC_T7PIQAUDR0_ADVSM34
ID_SOSP_WF_CUTOMIZEDostosowanie wzorca workflowVC_SOSP_WF_CUSTOMIZESM34
REFX_V_TIVCNOBJDozw. rodz. obiektów dla rodz.umowyV_TIVCNOBJSM30
J_3G_INVENTUR02Dozwoleni administratorzy/SAPCEM/V_INV02SM30
REFXV_TIVBDARNODEDozwolona hierarchia typów obiektuV_TIVBDARNODESM30
FIAP_V_EBPP_T043G_OBDozwolona płatność częściowaV_EBPP_T043GSM30
V_SMI_VOCLANGDozwolone językiV_SMI_VOCLANGSM30
V_WRART_LFARTDozwolone kombinacje rodz. płatności / fakturyV_WRART_LFARTSM30
SIMG_CFMENUOLSDVEGKDozwolone kombinacje: Rodzaj transakcji gosp. - definiowanie proceduryV_T605KVEGK
SIMG_CFMENUOLSDOVI76Dozwolone kombinacje: sposób transportu - urząd celnyV_T618KVI76
PSM_FM_V_PSO55Dozwolone księgowania ujemneV_PSO55SM30
SIMG_CFORFBV001NP2Dozwolone księgowania ujemneV_001_NPSM30
VTIVAR09Dozwolone operacje dla każdego statusuVTIVAR09SM30
W_WB2B_0G14Dozwolone pola dla zmianV_TB2BLSM30
COM_PRODUCT_PRODREFDozwolone referencje produktu dla indywidualnych obiektówCOMV_PRODUCT_REFSM30
REFXV_TIVBDMEASROTYPDozwolone rodz. pomiarów na typ obiektuV_TIVBDMEASROTYPSM30
WRF_SUBST_002Dozwolone rodzaje dokumentów dla zamiennika materiału dla jednej aplikacjiV_WRF_SUBST_CT_DSM30
/BEV1/LUTADozwolone rodzaje dokumentu - zlecenie/BEV1/LUTA_VSM30
REFXV_TIVBDOBJASSCNDozwolone rodzaje obiektów dla rodzaju umowyV_TIVBDOBJASSCNSM30
REFXV_TIVBDUSGPSRSDozwolone rodzaje użytkowania dla powierzchni najmu na pow.V_TIVBDUSGPSRSSM30
COM_PRODUCT_CONFIGDozwolone są konfigurowalne typy produktówCOMV_PR_TYPE_CONSM30
SIMG_CFMENUOLMBOMBPDozwolone zamrażanie stanów księgowych w składzieV_T001L_ISM30
CWTY_PRIC_AUXACCASSDozwolone zmiany dekretacji CO dla rodzajów warunkówV_CWTY014SM30
SIMG_PSMFG_FMBLACCTDozwolone źródła dla księgowań na kontachV_BLACCCLASSSM30
WRF_PRC_POHF_0007Dozwolonych jest kilka linii harmonogramuV_WRFT_POHF_SCHESM30
SIMG_OHT045Dynam. przypisanie na podst. nakład. się godzin plan./rzecz.V_T552WSM30
SIMG_OHT044Dynamiczne przypisanie na podstawie zapisów przyjściaV_T552VSM30
J_1BTAX_ICMS_EXCEPT1Dynamiczne wyjątki - 1J_1BTXIC3VSM30
J_1BTX_IPI_EXCEPT2Dynamiczne wyjątki - IPIJ_1BTXIP3VSM30
J_1BTAX_ISS_EXCEPT2Dynamiczne wyjątki - ISSJ_1BTXIS3VSM30
IHC_004DyspozytorV_TBKKIHB6SM30
V_TBANK_PP_DISTRDystrybuuj zadania do przetwarzania równoległegoV_TBANK_PP_DISTRSM30
REFXVC_TIVCPCTDziałania dot. korespondencjiVC_TIVCPCTSM34
CIC_V_CCMADKEYDziałania specyf. dla klienta: Definiowanie szczegółówV_CCMADKEYSM30
_ISUWAPC_000013Działania w tle dla rodzaju usługiV_ESERVTYPESFSM30
_FICA_TS_TFK090MORE1Działania zbiorcze: Przygotowanie kolejnych danychVC_TFK090_MORE1SM34
BP_TRANSFER_8DziałyV_TP16_USM30
ISMP/SAPMP/SD_TVAK1Dziedziczenie wartości cech z pozycji globalnej/SAPMP/SD_TVAK_1SM30

Lista obiektów konfiguracji według nazwy zaczynającej się na D - ciąg dalszy..

Działanie konfigur.Tekst wyjaśniaj.ObiektKodTr
OHIX0190Definiowanie rodzajów uzupełniających danych o nieobecnościVV_T591A_0082___AL0SM30
/SAPTRX/ASC0AOAIDefiniowanie rodzajów użytych procesów gosp.; obiektów aplik. oraz zdarzeń/SAPTRX/VC_AOTYPESM34
OHPKAO130Definiowanie rodzajów wartości dla ilości parametrów wej.V_T5CPQSM30
B2B_COND_TYPEDefiniowanie rodzajów warunkówPRCVMCONDTYPESM30
KONDITIONSARTEN_DEDefiniowanie rodzajów warunkówV_KONDART6SM30
KONDITIONSARTEN_GHDefiniowanie rodzajów warunkówV_KONDART5SM30
MCPE_FA_COND_TYPEDefiniowanie rodzajów warunków/SAPCND/V1_T685MCPE_FA_COND_TYPE
SIMG_BOS_COND_1Definiowanie rodzajów warunkówV_T685AVSK1
SIMG_CFMENUFNMCFZCFDefiniowanie rodzajów warunkówV_TZK0DSM30
SIMG_CFMENUFWMCFZCEDefiniowanie rodzajów warunkówV_TZK0WNSM30
SIMG_CFMENUOLMEOMER2Definiowanie rodzajów warunkówVV_T682V_MASM30
SIMG_CFMENUOLSDT_06Definiowanie rodzajów warunkówVC_VF685SM34
SIMG_CFMENUOLSDVOK0Definiowanie rodzajów warunkówVV_T685Z_V1SM30
SIMG_CFMENUORK18KEFDefiniowanie rodzajów warunkówV_T685A_TP8KEF
SIMG_OLPR_KONDDefiniowanie rodzajów warunkówCO_RESSOURCENKPR4
ASSIGN_COND_PAYMPLANDefiniowanie rodzajów warunków dla planów płatnościV_TDPAYM_PLANSM30
/DSD/ME_CND_T_VDefiniowanie rodzajów warunków dla ręcz. rabatów/DSD/ME_CND_T_VSM30
/SAPHT/DRM_DR11Definiowanie rodzajów warunków i dokumentów dla negocjacji uzgodnień/SAPHT/DRMVWLCND/SAPHT/DRM_C52
SIMG_CFJB08JB47Definiowanie rodzajów warunków kalkulacjiJBV685A_01SM30
V_CND_MAPC_PASUADefiniowanie rodzajów warunków kontraktów zaop. dla transferu do SAP CRMV_CND_MAPC_PASUASM30
REFXV_TIVMISETCDSRDefiniowanie rodzajów warunków najmu opartego na obrocieV_TIVMISETCDSRSM30
RDM_OPT_OUT_0005Definiowanie rodzajów warunku dla analizy ceny zakupuV_RDMT_P_COND_TYSM30
FOX0_MX_DST_VALIDITYDefiniowanie rodzajów ważnościVCFOX0_VALIDITYSM34
OHIN0076Definiowanie rodzajów wnioskówVV_T591A_0063___AL0SM30
PORT_MAN_PCR_002Definiowanie rodzajów wniosków o zmianęV_TWPC_PCR_TYPESSM30
/ISDFPS/_FE04Definiowanie rodzajów wojsk/ISDFPS/V_CBRNCHSM30
ISPSCA_TRMREVTYPESFBDefiniowanie rodzajów wpływów na podstawie formularzaVC_FMCA_TRM_REVTYPES_FBSM34
SIMG_V_ATRFDefiniowanie rodzajów współczynników ryzykaV_ATRFSM30
SIMG_V_ATRFARTDefiniowanie rodzajów współczynników ryzykaV_ATRFARTSM30
/SAPSLL/VALUATIONTYPDefiniowanie rodzajów wyceny/SAPSLL/V_TCOVALSM30
/DSD/ME_EXPTYPEDefiniowanie rodzajów wydatków/DSD/ME_EXPTYP_VSM30
THMV_ASS_TYPESDefiniowanie rodzajów wykazówTHMV_ASS_TYPESSM30
OLI0_V_T370USGDefiniowanie rodzajów wykorzystania pojazdówV_T370USGSM30
TMC_0045Definiowanie rodzajów wykształceniaV_T77TMC_EDUTYPSM30
CM_AS_XX_750Definiowanie rodzajów wymagań dla stypendiówV_TCMACGRCONDSM30
REP_EAPS_DCORT_VDefiniowanie rodzajów wynikówREP_EAPS_DCORT_VSM30
OHI99STE2Definiowanie rodzajów wypowiedzeniaV_5F99TM_ASM30
OHI99STE2Definiowanie rodzajów wypowiedzeniaV_T5F99T0SM30
SIMG_CFMENUFNMCFNC5Definiowanie rodzajów wypowiedzeniaVTD27SM30
SIMG_CFMENUOLSD0VTADefiniowanie rodzajów wysyłkiV_T173_COMSM30
OHIX0310Definiowanie rodzajów zabezpieczenia wynagrodzenia minim.VV_T591A_0052___AL0SM30
/SAPSLL/CUS_LRG_STYDefiniowanie rodzajów zabezpieczeń/SAPSLL/VC_T606BSM34
/SAPSLL/CUS_CTR_STYDefiniowanie rodzajów zabezpieczeń/SAPSLL/VC_T606ISM34
SIMG_CFMENUFNMCFNC1Definiowanie rodzajów zabezpieczeńV_TD01SM30
CPRO_STRUK_TASKTYPEDefiniowanie rodzajów zadańV_DPR_TSK_TYPESM30
PLM_AUDIT_ACT_TYPESDefiniowanie rodzajów zadańPLMV_AUDIT_ACTYSM30
_ISUWAEL_000002Definiowanie rodzajów zakładów oczyszczaniaV_TEWA_EL_004SM30
BEZIEHUNGSART_GPDefiniowanie rodzajów zależnościV_TPZ11_NEUSM30
_CABP_GPB_V_TB905Definiowanie rodzajów zależnościV_TB905SM30
HRAS_T5ASRATTACHMENTDefiniowanie rodzajów załącznikówV_5ASRATTACHMENTSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVSBDefiniowanie rodzajów zamówieńV_T176SM30
W_FRE_INT_0005Definiowanie rodzajów zapasówV_FRE_TS_REL_STSM30
SIMG_CFMENUOMP0OMP1Definiowanie rodzajów zapotrz. i przypisanie klasy zapotrz.V_T459AOMP1
OHIX0149Definiowanie rodzajów zastępstwV_T556SM30
SIMG_TD_0041Definiowanie rodzajów zdarzeńV_TOIGESM30
PAO_V_T529APAODefiniowanie rodzajów zdarzeń kadrowychV_T529APAOSM30
SIMG_CMP_XX_LTI_003Definiowanie rodzajów zdarzeń osobistychV_T71LL2SM30
SIMG_CFMENUOLSDVE51Definiowanie rodzajów zezwoleńV_T606VE51
SIMG_TD_0004Definiowanie rodzajów zezwoleńV_TOIGLSM30
/SAPSLL/CON_CTR_GLTYDefiniowanie rodzajów zezwoleń ramowych/SAPSLL/VC_T606HSM34
PPPI_PO_211Definiowanie rodzajów zleceniaV_T003O_40CORN
SIMG_CFMENUOLPFOPJ4Definiowanie rodzajów zleceniaV_T003O_PPOPJH
/CUM/CU_ORDER_SWDefiniowanie rodzajów zleceń/CUM/V_CUORDCUSTSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVV8Definiowanie rodzajów zleceń dla fakturowania wewnętrznegoV_TVAK_IVSM30
DPSPPV_ORDTYPESDefiniowanie rodzajów zleceń dla tworzenia zleceniaDPSPPV_ORDTYPESSM30
_ISUWAEL_000005Definiowanie rodzajów zleceń dla zakładów oczyszczaniaV_TEWA_EL_007SM30
_ISUWAEL_000030Definiowanie rodzajów zleceń dla zakładów oczyszczaniaVC_EWA_EL_007SM34
SIMG_CFMENUV_TQ80_SMDefiniowanie rodzajów zleceń i specjalnych parametrów zawiadomieniaV_TQ80_SMOIM9
_ISUWAPC_000008Definiowanie rodzajów zleceń na usuwanie odpadów o dużych wymiarachVC_BULKYCUSTSM34
_FICACRMGT_VTFKMDCTYDefiniowanie rodzajów zmianyV_TFKMDC_TYPESM30
PBC_FTE_0970Definiowanie rodzajów znacznikówV_778U_1509SM34
SIMG_TSW_0039/OIJDefiniowanie rodzajów źródeł dla aktualizacji zapasów fizycznychV_OIJSRCTYPESM30
DPSPPV_INQ_CONFDefiniowanie rodzajów żądań dla koszyka zakupów i wzorcówDPSPPV_INQ_CONFSM30
AKTENARTDefiniowanie rodzaju aktV_TD061NSM30
/SAPSLL/RES_DRT_TLRTDefiniowanie rodzaju archiwum kwot zwrotu cła/SAPSLL/V_TLCAARSM30
SIMG_CFMENUOFDITIV5ADefiniowanie rodzaju budynkówVTIV5AISM30
PSM_V_FMSTATYPEDEFDefiniowanie rodzaju budżetu dla budżetu statystycznegoV_FMSTATYPEDEFSM30
_ISPSFM_N_V_CON_FDTYDefiniowanie rodzaju budżetu dla zadysp. środków wg rodzaju funduszyV_FMCONSUM_FTYPESM30
_ISPSFM_N_V_CON_FUNDDefiniowanie rodzaju budżetu jako budżet dla zadysp. środków dla funduszyV_FMCONSUM_FUNDSM30
SIMG_OHT0210Definiowanie rodzaju czasu protokołu dla limitów nadgodzinV_556P_BSM30
PAY_MAPPING_TOOL_5FADefiniowanie rodzaju daty aplikacji i przypisanie do rodzaju datyV_T5F99ADSM30
PAY_MAPPING_TOOL_5FADefiniowanie rodzaju daty aplikacji i przypisanie do rodzaju datyV_T5F99DMSM30
OHIE0412Definiowanie rodzaju dochoduV_T5E41SM30
OHIE0412Definiowanie rodzaju dochoduV_T5EIASM30
OHIE0578Definiowanie rodzaju dochoduV_5E41_BSM30
SIMG_CFMENUORFCBAWUDefiniowanie rodzaju dokumentuV_T876B_CTOCDT
SIMG_SSR_0072Definiowanie rodzaju dokumentu dla fakturowaniaV_OIRIDCPARSM30
SIMG_CFMENUOFTC_OF41Definiowanie rodzaju dokumentu dla rezerwacji środkówV_FM01Y_PMOF41
SIMG_CFMENUOFTC_OFI1Definiowanie rodzaju dokumentu dla rezerwacji środkówV_FMRE_HRBASM30
SIMG_OLPR_CEPBOMDefiniowanie rodzaju dokumentu dla SpMV_TDOCBOMTYPESSM30
FAGL_ALE_BLART_OBDefiniowanie rodzaju dokumentu dla transferu dokumentu sumarycznegoV_FAGL_ALE_BLARTSM30
/SAPSLL/DOCT_INTPROCDefiniowanie rodzaju dokumentu do dokumentacji procesów wewnętrznych/SAPSLL/V_TLECHBSM30
SIMG_CFMENUOLSDVX50Definiowanie rodzaju dokumentu finansowegoV_T607ASM30
FAGL_R_BLARTDefiniowanie rodzaju dokumentu reorganizacjiV_FAGL_R_BLARTSM30
/SPE/V_PP_DLV_TYDefiniowanie rodzaju dostawy/SPE/V_PP_DLV_TYSM30
TMC_0001Definiowanie rodzaju drogi raportowania dla ustalenia menedżeraV_T77TMCPARAMS_ORGSM30
PY_99_FTF_004Definiowanie rodzaju formularza klienta dla grupy formularzyV_T799BCFGSM30
OLI0GM02Definiowanie rodzaju gwarancjiV_T790GSM30
PPPI_PO_341Definiowanie rodzaju harmonogramowaniaV_T482_PICORX
SIMG_CFMENUOLPSOPE6Definiowanie rodzaju i reguły zaokrąglaniaVC0C26_0OPE5
CM_XX_IAP_001Definiowanie rodzaju identyfikacji dla synchronizacjiV_T7PIQSTBPIDSYNSM30
INDEXARTEN_GFDefiniowanie rodzaju indeksuV_INDEXASM30
VC_INM_INITIATIVE_SUDefiniowanie rodzaju inicjatywyVC_INM_INITIATIVE_SUB_TYPE_MAPSM34
PBC_0181Definiowanie rodzaju istotnościV_T77HRFPM_PCS01SM30
SIMG_CFORFBT059FBHDefiniowanie rodzaju kalkulacjiVC_T059FBSM34
THMV_CALC_TYPESDefiniowanie rodzaju kalkulacjiTHMV_CALC_TYPESSM30
OLQWOQES2Definiowanie rodzaju karty kontrolnejV_QPSH_CLSM34
SIMG_CFMENUOLSDPC09Definiowanie rodzaju kataloguV_PRICAT_KARTSM30
ERC_BGC_VNDSERVDefiniowanie rodzaju komunikacji dla usługV77RCF_VNDSERVSM30
_CACS_V_TCACS_AVAD1Definiowanie rodzaju komunikatu (AVAD) dla partnera umowy prowizyjnejV_TCACS_AVAD1SM30
SIMG_CFMENUOM00OJIN3Definiowanie rodzaju komunikatu dla zlecenia ilościowegoVN_T685BOJIN3
V_MDGD_FILE_CONVDefiniowanie rodzaju konwertera plików dla importu danychV_MDGD_FILE_CONVSM30
KORRELATIOSARTDefiniowanie rodzaju korelacjiV_ATKO1SM30
V_T7PIQCORRSMDefiniowanie rodzaju korespondencji związanej z blokiem programowymV_T7PIQCORRSMSM30
V_EAML_EDGE_TYPEDefiniowanie rodzaju krawędzi dla obiektu łączącegoV_EAML_EDGE_TYPESM30
WP-KURSARTDefiniowanie rodzaju kursu papierów wart.V_TW56NSM30
OPM_OWNSHP_SCMTH_TYPDefiniowanie rodzaju metody skaliGHO_OWN_V_SM_TYPSM30
J_3G_EQUIBESARTDefiniowanie rodzaju nabycia urządzeńJ_3GV_FEQUSM30
CPEV_QUOTTYPEDefiniowanie rodzaju notowaniaCPEV_QUOTTYPESM30
VC_COCF_CU_SNTYPDefiniowanie rodzaju noty zmianyVC_COCF_CU_SNTYPSM34
SIMG_SSR_0002Definiowanie rodzaju obsługiV_OIRASTYPSM30
/SAPSLL/CUS_CTR_PRCDefiniowanie rodzaju obsługi procesów celnych/SAPSLL/V_TLEPRCSM30
CM_XX_ATTNDTR05Definiowanie rodzaju oceny dla obecnościV_T7PIQSWVAL_250SM30
SIMG_TDP_0008Definiowanie rodzaju odprawyV_OIH05SM30
ISPSCA_FMCATRMFPFFBTDefiniowanie rodzaju pakietu formularzyVC_FMCA_TRM_FPF_FBTSM34
SIMG_CFMENUOLSDVIZPDefiniowanie rodzaju pakunkuV_T612PSM30
WP-TYPDefiniowanie rodzaju papieru wart.V_TW20NSM30
CM_XX_1091Definiowanie rodzaju partnera dla osób do kontaktówV_T7PIQSWVAL_02SM30
SIMG_CFMENUOLSDOVBIDefiniowanie rodzaju planu fakturowaniaV_TFPLAOVBI
SIMG_CFMENUOLSDOVBIDefiniowanie rodzaju planu fakturowaniaV_TFPLA_TOVBO
_ISISFICA_TEILARTDefiniowanie rodzaju podziału należnościV_TKKV_TEILARTSM30
SIMG_CFMENUOLMEUAARTDefiniowanie rodzaju porównania i uzgodnienia obrotówV_T6B3SM30
ACC_ITEMTYPEDefiniowanie rodzaju pozycjiV_ACCITEMTYPE0CSM30
/SAPPSSRM/PS_IT_TYPEDefiniowanie rodzaju pozycji dla sektora publicznego/SAPPSSRM/IPT_CUSM30
BASICTAX_BUS.PROC.Definiowanie rodzaju procesów gospodarczychTTEV_BUSPRTYPSM30
/LIME/V_CUST_PRO_OBJDefiniowanie rodzaju procesu aplikacji wywołującej/LIME/VC_CUST_PROSM34
VERWAHRART_PFLEGENDefiniowanie rodzaju przechowywaniaV_TW50SM30
PPPI_PO_377Definiowanie rodzaju przetwarzania równoległego procesów potwierdzaniaV_TPARUOPKB
OHAXNGL004Definiowanie rodzaju rozdziałuV_T52SWCODISTSM30
_ISUBIBDRS_000072Definiowanie rodzaju rozszerzonej procedury dot. karencjiV_TE435SM30
SIMG_XXMENUOLMLHU02Definiowanie rodzaju ruchu przepakowania dla HUV_T340DPSM30
/SPE/V_KIT_STRUCDefiniowanie rodzaju ruchu przyjęcia materiałów dla nagłówka zestawu/SPE/V_KIT_STRUCSM30
V_EAML_LRP_TYPEDefiniowanie rodzaju RWLV_EAML_LRP_TYPESM30
SIMG_BOS_LVARTDefiniowanie rodzaju specyfikacji usług dla rodzaju pozycjiV_TBOSARTSM30
V_UKM_DCD_CASETYDefiniowanie rodzaju sprawy dla udokumentowanej decyzji kredytowejV_UKM_DCD_CASETYSM30
OHIX0574Definiowanie rodzaju statystykiVV_T591A_0033___AL0SM30
STATISTIKARTDefiniowanie rodzaju statystykiV_ATVO3SM30
V_ATVO3IIDefiniowanie rodzaju statystykiV_ATVO3IISM30
/SAPHT/SMP_ORDER_TYPDefiniowanie rodzaju SWPV_TPLMKOK35
W_WB2B_PS01Definiowanie rodzaju symulacji zyskówVC_TPROF_SIM_TYPESM34
W_WB2B_PS02Definiowanie rodzaju symulacji zyskówVV_TSTATUSCALC_ASM30
W_WB2B_PS05Definiowanie rodzaju symulacji zyskówVV_TSTATUSCALC_BSM30
SIMG_CFMENUOLSDVIZBDefiniowanie rodzaju środków transportuV_T612BSM30
V_KLFAZ06Definiowanie rodzaju udogodnień kredytowychV_KLFAZ06SM30
VTIV26Definiowanie rodzaju umowyVTIV26SM30
W_WB2B_CIWB_001Definiowanie rodzaju ustalania istotnościIFW_VV_RELEVANCYSM30
SIMG_CFMENUOLPSOP14Definiowanie rodzaju ustalania wartości standardowejV_T429SM30
SIMG_CFMENUOLPSOPE1Definiowanie rodzaju wartościV_TZARTOPE1
THEXC_EFFCONDTYDefiniowanie rodzaju warunkuTHXEVC_EFFCONDYSM34
RMA_INB_003Definiowanie rodzaju warunku aktualizacji FIVV_WRMA_FI_CD_AMSM30
THXEV_CRIT_TYPEDefiniowanie rodzaju warunku krytycznegoTHXEV_CRIT_TYPESM30
/ISDFPS/VBRANTYDefiniowanie rodzaju wojsk/ISDFPS/VBRANTYSM30
ISPSCA_TFMCA_REVTYPEDefiniowanie rodzaju wpływówVC_FMCA_TRM_REVTYPESSM34
ISPSCATFMCA_TPOV_SELDefiniowanie rodzaju wyboru dla przeglądu podatnikaV_TFMCA_TPOV_SELSM30
SIMG_TD_0016Definiowanie rodzaju wyceny/obsługi podczas transportuV_TOIGS3O5AM
V_KLSIARTDefiniowanie rodzaju zabezpieczeniaV_KLSIARTSM30
COM_PRODUCT_LOGSYSDefiniowanie rodzaju zapamiętania dla systemów logicznychCOMV_PR_LOGSYSCOMCPRLOGSYS
SIMG_CFMENUOLSDVIZNDefiniowanie rodzaju zapewnienia ident.V_T612NSM30
FMBCS_V_FMRELTYPEDEFDefiniowanie rodzaju zatwierdzeniaV_FMRELTYPEDEFSM30
SIMG_OIJ_TSW_012Definiowanie rodzaju zdarzeń dla danych podstawowychV_TOI0EVSM30
PPPI_MD_331Definiowanie rodzaju zdolności produkcyjnychV_TC26SM30
SIMG_OHTX0226Definiowanie rodzaju zestawienia dla przetwarzania danych o czasieV_T554HSM30
SIMG_CF_VC_ECMDefiniowanie rodzaju zmiany i kontekstuVC_ECMSM34
VOLATILITAETSARTENDefiniowanie rodzaju zmiennościV_ATVO1SM30
V_ATVO1_V2Definiowanie rodzaju zmiennościV_ATVO1_V2SM30
EXEM_TYPEDefiniowanie rodzaju zwolnieniaTTEV_EXEMPT_TYPSM30
PSM_CE_VC_FMEUF_FSTDefiniowanie rodzaju źródła finansowaniaVC_FMEUF_FSTSM34
PSM_CE_VC_FMEUF_FST2Definiowanie rodzaju źródła finansowaniaV_FMEUFTYPSM30
REFXVC_TIVORRRTYPERSDefiniowanie rodzaju żądania dot. nieruchomości dla rezerw.i zagosp.pom.VC_TIVORRRTYPERSSM34
SIMG_CRM_COOBJ_CI_FIDefiniowanie rodzaju, poziomu i scenariusza controllinguVC_CRMFIN_COCUSTSM34
COM_PRODUCT_OBJFAMDefiniowanie rodzin obiektówCOMV_PR_OBJ_FAMSM34
FPM_XX_0021Definiowanie roku budżetowegoV_HRPMLOGO_STARTSM30
OHP7_0010Definiowanie roku budżetowegoVV_T7PM9_V1SM30
W_CM_0005Definiowanie roli dla kategoriiV_WRF_MATGRP_ROLSM30
W_CM_MD_0001Definiowanie roli dla kategoriiV_MATGRP_ROLESM30
_ISPSFM_FM+1Definiowanie roli FI-FMV_FMWF_MDRFM+1
BA_CA_CO_V_TFK070MDefiniowanie roli korespondencjiV_TFK070MSM30
RCF_BGC_TB003Definiowanie roli partnera bizn. dla dostawcyV_TB003SM30
SIMGOLMEOMTADefiniowanie roli partnera dla zapytania ofertowegoVV_TNAPN_EASM30
SIMG_CFMENUOM00OJIN5Definiowanie roli partnera dla zlecenia ilościowegoVV_TNAPN_PASM30
/ISDFPS/VADVROLEDefiniowanie roli partnera gosp. dla dziedziczenia adresów/ISDFPS/VADVROLESM30
CVIV_VEND_TO_BP2Definiowanie roli PH dla kier. Dostawca -> partner handlowyCVIV_VEND_TO_BP2SM30
CVIV_CUST_TO_BP2Definiowanie roli PH dla kier. odbiorca - partner handlowyCVIV_CUST_TO_BP2SM30
WCFV_UI_PROF_LIMDefiniowanie roli użytkownikaWCFV_UI_PROF_LIMSM34
WCF_CRMC_UI_PROFILEDefiniowanie roli użytkownikaCRMV_UI_PROFILECRMC_UI_PROFILE
REFXVC_TIVLMPLUSDefiniowanie roz. użytk. i rodz. użytk. podrz.VC_TIVLMPLUSSM34
SIMG_V_FMDPEF_DISTRDefiniowanie rozdziałuV_FMDPEF_DISTRSM30
ORIP_BUDG_VERT_ARTDefiniowanie rozdziału budżetuV_TAI05_2SM30
SIMG_CFMENUOMP0OMPHDefiniowanie rozdziału okresu dla automatycznego rozdziałuV_T459SOMPH
OLIS_MC7ADefiniowanie rozdziału procentowego w odn. do zakładuV_T445VMC7A
SIMG_CFMENUOPP1OMDGDefiniowanie rozdziału prognozowanych zapotrzebowań dla MRPV439PSM30
T093C_REVDMETHDefiniowanie rozdziału przychodów dla rozchodu aktywów trwałychV_T093C_REVDMETHSM30
SIMG_CFMENUOLPFOPKTDefiniowanie rozliczeniaCO_SSTRUCOPKT
ABGRENZUNG_DARLDefiniowanie rozliczenia międzyokr.VC_ABGRENZUNGSM34
ABGRENZUNG_DEDefiniowanie rozliczenia międzyokr.V_ABGRZG6SM30
ABGRENZUNG_GHDefiniowanie rozliczenia międzyokr.V_ABGRZG5SM30
ABGRENZUNG_WERTPDefiniowanie rozliczenia międzyokr.VC_ABGRENZUNGWSM34
RDM_OPT_OUT_0004Definiowanie rozmiaru pakietu na typ komunikatu dla transferu danychV_RDMT_PACK_SIZESM30
/IPRO/MGT_ELMORDERDefiniowanie rozmieszczenia/IPRO/ORDERSM34
PBC_0103Definiowanie rozszerzeniaV_HRFPMLGENH01SM30
CPEV_EXTENSIONDefiniowanie rozszerzenia CPECPEV_EXTENSIONSM30
SIMG_CF_VCFOX0_EXTENDefiniowanie rozszerzeń specyficznych dla aplikacjiVCFOX0_EXTENSIONSM34
OCHA_BIC_SEL_ENHDefiniowanie rozszerzeń wyboruV_TBICSELSM30
WLF_PV_01Definiowanie rozszerzonego zakresu działalności agencjiV_TAGCOSM30
SIMG_CFMENUORKKOKK5Definiowanie rozwinięcia struktury ilościowejV_CK19OKK5
TMC_0035Definiowanie ról członków zespołu rekrutacyjnegoV_T5TMCRMRESPRSM30
CPRO_PRP_ROLEDefiniowanie ról dla każdego rodzaju projektuDPR_VC_PART_ROLESM34
KT_PARTNERKOPIEDefiniowanie ról dla kopii partneraV_TDLOAN_CPPARTSM30
_ISUEDMPRO_000005Definiowanie ról dla przypisania profiluVC_EPROFASSROLESM34
SIMG_OLPR_OPSPARDefiniowanie ról i procedur ustalania partneraV_TPAER_IOPSPAR3
_ISUBDIN_000013Definiowanie ról instalacjiV_TE673SM30
HR_LSO_M1C8D1E21A2PODefiniowanie ról odbiorcyV_LSOCRPRECROLESM30
SIMG_MRN_0003Definiowanie ról partneraV_OIFBRF1SM30
V_BPC_FIL_ROLEDefiniowanie ról partnera biznesowego do zignorowaniaV_BPC_FIL_ROLESM30
SIMGOLMEOMTEDefiniowanie ról partnerów dla rodzajów komunikatówVV_TNAPN_ESSM30
CABP_BUPA_TB003Definiowanie ról PHBUPA_TB003SM34
TTEV_TAXFROTO_NDefiniowanie ról podatków należ. i nalicz. i przyp. do rodzaju proc. gosp.TTEV_TAXFRTOSM30
0RPM_DEF_PORTALROLESDefiniowanie ról w portalu/RPM/V_PORT_ROLESM30
SIMG_XXMENUOLML29Definiowanie różnic i granic dokumentuV_T3401SM30
FIBLPY_V_TBKPV_OBDefiniowanie różnicy dziennejV_TBKPVSM30
SIMG_CFFIBATBKDCDefiniowanie różnicy między datą waluty banku wł./partneraV_TBKDCSM30
REFXV_TIVMIUSGTYPEDefiniowanie różnych rodzajów użytkowania dla RE-FXV_TIVMIUSGTYPESM30
SIMG_T706V_KDefiniowanie ryczałtów kieszonkowegoV_706V_KSM30
SIMG_OHR0052Definiowanie ryczałtów na przejazdyV_T706FSM30
SIMG_OHR0053Definiowanie ryczałtów za noclegiV_T706USM30
V_TP016Definiowanie ryzyk odpow.V_TP016SM30
VTIVWB44Definiowanie ryzyka utraty przydziału (dla kategorii wykorzystania)VTIVWB44SM30
VTIVWB43Definiowanie ryzyka utraty przydziału (niezależnie od kategorii wykorz.)VTIVWB43SM30
OHIX0248Definiowanie rzeczy wypożyczonychVV_T591A_0040___AL0SM30
OANF_GROSSDefiniowanie rzędów wielkościV_TAIF5SM30
OLPR_IM_GROSSDefiniowanie rzędów wielkościVC_TAIF5SM34
/ISDFPS/V_SANCTIONSDefiniowanie sankcji/czynności karalnych/ISDFPS/V_SANCNSM30
SIMG_CFFIBATBCH0Definiowanie scenariuszaVC_TBCH0SM34
SIMG_V_ALM_ME_SCENDefiniowanie scenariuszaV_ALM_ME_SCENARIOSM34
OM_FINR3_FINDCOSCENDefiniowanie scenariusza controllinguVIAOM_OM_CSCSM30
COOMCCA_CHANGEREQ_OBDefiniowanie scenariusza dla żądania zmiany danych podstawowych MPKVC_SCENARIOSM34
W_WB2B_0W11Definiowanie scenariusza gospodarczegoVC_TEWSCENARIOSM34
PSREP_CPRO_PROJSCENDefiniowanie scenariusza projektuV_RIPROFILESSM30
FMBCS_V_FMRELSTATEDefiniowanie scenariusza zatwierdzeniaV_FMRELSTATESM30
FMBCS_V_FMREL_FUNDDefiniowanie scenariusza zatwierdzenia dla funduszyV_FMREL_FUNDSM30
V_FMREL_FUNDDefiniowanie scenariusza zatwierdzenia dla funduszyV_FMREL_FTYPESM30
SIMG_PDR_UPSC03Definiowanie scenariuszyVC_UPSX02SM34
ISXVC_CTR_SCENARIODefiniowanie scenariuszy dla replikacji danych i przypisania adapterówISXVC_CTR_SCENARIOSM34
_ISUUTDE_000065Definiowanie scenariuszy dot. zasilaniaVC_EDRGSCENARIOSM34
SIMG_OLPR_MAT05Definiowanie scenariuszy harmonogramowaniaVC0PSASM34
/SAPPSSRM/RM_INT_SCDefiniowanie scenariuszy integracjiSRMAICONFIGSM34
LIQUISZENDefiniowanie scenariuszy płynnościVC_JBRLQSZSM34
SIMG_CF_VCFOX0_SCENDefiniowanie scenariuszy rozwinięciaVCFOX0_SCENARIOSSM34
_ISUBIPC_000008Definiowanie scenariuszy symulacjiVC_EASIMSM34
/DSD/ST_CPROF_VCDefiniowanie scenariuszy trasy i profili trasy/DSD/ST_CPROF_VCSM34
IASZENDefiniowanie scenariuszy wykorzystaniaVC_JBRIASZSM34
HREXP086Definiowanie scenariuszy wyszukiwaniaV_T7XP_SCENARIOSM30
SIMG_PS_PRO_TRACK02Definiowanie scenariuszy zdarzenia dla planów struk. projektuV_TXPDSSCN_PRSM30
SIMG_OLPR_EXPD02Definiowanie scenariuszy zdarzeńV_TXPDSSCN_CPSM30
SIMG_OLPR_PO02Definiowanie scenariuszy zdarzeńV_TXPDSSCN_POSM30
SIMG_PS_PRO_TRACK07Definiowanie scenariuszy zdarzeń dla sieciV_TXPDSSCN_NVSM30
/SAPSLL/CUS_LRG_CUCSDefiniowanie schematów dla list kodów celnych/SAPSLL/V_TCUCSSM30
SIMGOLMEM/77Definiowanie schematów komunikatówVVC_T683_XX_ESSM34
SIMGOLMEM/77Definiowanie schematów komunikatówVV_T161N_ESSM30
SIMG_CFMENUOSDWTYC01Definiowanie schematów kopiowaniaVC_WTYC01SM34
/SAPSLL/LLNS_FDA_DEFDefiniowanie schematów numerów dla klasyfikacji FDA/SAPSLL/VC_CTS_107SM34
/SAPSLL/CUS_LNS_TSDFDefiniowanie schematów numerów dla kodów taryfy celnej/SAPSLL/VC_CTS_101SM34
COM_PRODUCT_NUMSCHEMDefiniowanie schematów numerów kategoriiCOMVC_SCHEMESM34
IOA_SCHEMDEFDefiniowanie schematów obliczaniaV_TDIOA_SCHEMDEFSM30
SIMGOLMEM/32Definiowanie schematów określ. komun. dla zapytań ofertowychVVC_T683_XX_EASM34
SIMGOLMEM/32Definiowanie schematów określ. komun. dla zapytań ofertowychVV_T161N_EASM30
SIMGOLMEVNE7Definiowanie schematów określ. komunikatów dla awiza dostawyVVC_T683_XX_E1SM34
SIMGOLMEVNE7Definiowanie schematów określ. komunikatów dla awiza dostawyV_TVLK_NLASM30
SIMGOLMEM/68Definiowanie schematów określ. komunikatów dla umów ramowychVVC_T683_XX_EVSM34
SIMGOLMEM/68Definiowanie schematów określ. komunikatów dla umów ramowychVV_T161N_EVSM30
SIMGOLMEM/36Definiowanie schematów określ. komunikatów dla zamówieńVVC_T683_XX_EFSM34
SIMGOLMEM/36Definiowanie schematów określ. komunikatów dla zamówieńVV_T161N_EFSM30
ISISFICA_TFK047EDefiniowanie schematów opłat dla planów płat.VC_TFK047ESM34
SIMG_OLPR_OKEUDefiniowanie schematów pierwotnychV_ORIGINOKEU
SIMG_CFMENUOLSDVORSDefiniowanie schematów refer.SD_GRPREFVORS
/SAPSLL/RES_CTR_TXTDefiniowanie schematów tekstu dla rodzajów licencji eksportowych/SAPSLL/V_TLX1LISM30
/SAPSLL/CON_CTR_TXTDefiniowanie schematów tekstu dla rodzajów zezwoleń/SAPSLL/VC_TLX_LICSM34
SIMG_BOS_ECP_03Definiowanie schematów upustów i dopłatV_TBOSSHSM34
CWTY_PATRANSDefiniowanie schematów wynikówPA_SSTRCVSM34
SIMG_CFMENUODRVZUDefiniowanie schematów wyszukiwania do ustalania partii odbiorcyV_148ZTSM30
SIMG_SSR_0173Definiowanie schematu agregacjiVC_OIRA_AGGSCHEMASM34
SIMG_CFMENUOLMWOMX9Definiowanie schematu aktualizacjiML-SCHEMASM34
/SAPSLL/RES_DTP_LCTYDefiniowanie schematu autom. definiowania rodzajów licencji eksportowej/SAPSLL/VC_T606DLSM34
/SAPSLL/CUS_DRT_TLSCDefiniowanie schematu ceł/SAPSLL/VC_TLC_ASCESM34
OLQN-SSTDefiniowanie schematu dla analizy stabilnościV_TQ80_TSM30
/SAPSLL/LNS_ADDHTSCODefiniowanie schematu dla dodatkowych numerów kodów taryf/SAPSLL/VC_CTS_105SM34
/SAPSLL/LNS_ADDCODESDefiniowanie schematu dla kodów dodatkowych/SAPSLL/VC_CTS_103SM34
/SAPSLL/LNS_OGACODESDefiniowanie schematu dla kodów OGA/SAPSLL/VC_CTS_104SM34
MCPE_FA_DET_PROCDefiniowanie schematu dla łączenia formuł/SAPCND/V_CTLISTMCPE_FA_DET_PROC
SIMG_CFMENUOPI0OFP4Definiowanie schematu dla ustalania instrukcji pakowaniaV_T683_XXOFP4
/SAPSLL/LNS_CONDITIODefiniowanie schematu dla warunków/SAPSLL/VC_CTS_106SM34
SIMG_SSR_0114Definiowanie schematu dokumentuVC_OIRCLOGDOCDEFSM34
OLIAOIMFDefiniowanie schematu gotowościV_T355ROIMF
W_DF_LT_0003Definiowanie schematu kalkulacji dla dostawyV_TVLK_PRSM30
/SAPPSSRM/LPN_GENDefiniowanie schematu konfigurowalnej numeracji dokumentów/SAPPSSRM/VC_LG1SM34
GGA_300_180Definiowanie schematu kontroli towarów niebezpiecznychVCDG_TDGB1SM34
SD_SLS_REPASCHEMADefiniowanie schematu naprawSD_RMAPROFVORP
/SAPPSSRM/COMPLEX_NRDefiniowanie schematu numeracji dla kompleksowej pozycji/SAPPSSRM/VC_RLCSM34
/SAPSLL/CUS_LNS_EMCDDefiniowanie schematu numerów dla kodów podatku akcyzowego/SAPSLL/VC_CTS_108SM34
/SAPSLL/SET_DEFINEDefiniowanie schematu numerów i struktury zestawu numerów/SAPSLL/VC_CTS_700SM34
/SAPSLL/CON_LCE_ALDFDefiniowanie schematu numerów listy eksportowej/SAPSLL/VC_CTS_002SM34
/SAPSLL/CON_LCI_ALDFDefiniowanie schematu numerów listy importowej/SAPSLL/VC_CTS_001SM34
/SAPSLL/RES_MOW_ALDFDefiniowanie schematu numerów listy towarów systemu CAP/SAPSLL/VC_CTS_802SM34
CKMLBB_ML_CALC_SCHEMDefiniowanie schematu obliczeniowegoML-RSCHEMASM34
OLQZ-VFSDefiniowanie schematu określania profiluVVC_T683_XX_QCSM34
/SAPSLL/CUS_FLD_CTRLDefiniowanie schematu oznaczenia pól/SAPSLL/VC_FTXTSM34
SIMG_OHR0058Definiowanie schematu podróżyV_T706SSM30
SD_BF_PRODVOR006Definiowanie schematu propozycji produktu i ustalanie kolejności dostępuPV-SCHEMASM34
SIMG_CFMENUORKSOKERDefiniowanie schematu przełączaniaVC_TKA12OKER
OLQN-OQN6Definiowanie schematu raportuV_T352B_FSM30
CRM_COOMOPA_CL_VTPDefiniowanie schematu rozliczenia dla przeksięgowaniaVC_COINT_ASTRUCSM34
/PLMB/SPC_SAMDefiniowanie schematu statusu/PLMB/VC_SAM_CUSTSM34
/PLMB/VC_SAMCUSTMBOMDefiniowanie schematu statusu/PLMB/VC_SAM_CUST_MBOMSM34
/PLMB/VC_SAM_CUSTMATDefiniowanie schematu statusu/PLMB/VC_SAM_CUST_MATSM34
SIMG_CFMENUOLIAOIOGDefiniowanie schematu statusuV_T003O_ISOIOG
/SAPSLL/CUS_LNS_CCDFDefiniowanie schematu statystycznego numeru towaru/SAPSLL/VC_CTS_102SM34
REFXVC_TIVORRSREVDefiniowanie schematu storna i kosztów stornaVC_TIVORRSREVSM34
SIMG_CFMENUOM00OJIN4Definiowanie schematu ustal. komunikatu dla zlecenia ilośc.VVC_T683_XX_PASM34
/SAPSLL/CTR_LGR_DTPRDefiniowanie schematu ustalania aktywnych przepisów prawnych/SAPSLL/VC_T606DRSM34
/SAPSLL/CUS_DAP_DETSDefiniowanie schematu ustalania danych domyślnych/SAPSLL/V_TDPPROSM30
/SAPSLL/LOC_FS_ARTDefiniowanie schematu ustalania do automat. ustalania rodzajów akredytywy/SAPSLL/VC_T606DLOCSM34
W_FRE_INT_0007Definiowanie schematu ustalania referencjiV_WRF_REF_RFSSM30
SIMG_CFMENUOLSDV/C3ADefiniowanie schematu wyszukiwania - sprzedaż i dystrybucjaVVC_T683_XX_VHSM34
BBPVC_EVENT_SCHEMADefiniowanie schematu zdarzeńBBPVC_EVENT_SCHEMASM34
_WCMMD_000017Definiowanie segmentów blokuWCVH1SM30
DARTX_0001Definiowanie segmentuVC_TXX_C_STRCSM34
_ISUCSCRM_000022Definiowanie segmentu zużycia klientaVC_ECONSEGMSM34
PAY_99S_DAQ_SECTNDefiniowanie sekcji formularzaV_T5F99FSSM30
PAY_XX_HRF_020Definiowanie sekcji formularzaV_T799BHRF02SM30
SIMG_CFMENUOLMLOML6Definiowanie sekcji magazynuV_T302SM30
SIMG_CFMENUOLMLOML8Definiowanie sekcji ognioodpornychV_T309SM30
SIMG_ORFB_V_SECCODEDefiniowanie sekcji podatku źródłowegoV_SECCODESM30
IDREPFW_REPRT_VDefiniowanie sekcji raportówIDREPFW_REPRT_VSM30
ES_IMG_LANGUAGEDefiniowanie sekwencji preferowanych języków do prezentacji obiektówV_T002_SUBSTSM30
SIMG_CFMENUOHP5SEQDefiniowanie sekwencji skrótów zmianVC_T77SP_CESM34
TEXVC_EXP_SEQDefiniowanie sekwencji typów ekspozycjiTEXVC_EXPC_SEQSM34
SIMG_FLQC5Definiowanie sekwencji zapytańV_FLQGRPFLQC5
/PLMI/IMG_BCV_MEANINDefiniowanie semantyk/BCV/V_MEANT/BCV/MEANING
/PLMPCV/V_SEMANTDefiniowanie semantyk/PLMPCV/V_SEMANTSM30
CM_XX_ATTNDTR03Definiowanie semantyki wej./wyj. dla kontroli obecnościV_T7PIQSWVAL_251SM30
SIMG_CFMENUORFAOAV5Definiowanie serii indeksówVC_T094P01OAV5
SIMG_CFMENUORFAOAV5Definiowanie serii indeksówV_T094AOAV5
SIMG_CFMENUORFAOAV5Definiowanie serii indeksówV_T094POAV5
PCUI_HPF_063Definiowanie serwera dla zasobówV_T7XSSSERSDBSM30
/DSD/ME_CPT_MESTDefiniowanie serwera Mobile Engine/DSD/ME_CPT_MT_VSM30
_FICABW_VC_TFKBWT_01Definiowanie siatki dla grupowania pozycjiVC_TFKBWT_01SM34
_FICAISAD_VTFKBAGRIDDefiniowanie siatki saldV_TFKBA_GRIDSM30
OFTP_MD_003_02_01Definiowanie sieci hotelowychV_TA21P_HSM30
CM_OLPSCC_V_TCC21Definiowanie sieci podpisów dla obiektówV_TCC21SM30
CM_OLPSCC_V_TCC20Definiowanie sieci podpisów dla rekordu danych podstawowychV_TCC20SM30
KPE_OPPESTATUSDefiniowanie sieci statusuVC_PPESTATUSSM34
_AM_EP_RFLTEMPLDefiniowanie sieci zadań dla przetwarzania na koniec dniaVC_TBANK_RFLTEMPLSM34
CM_XX_810Definiowanie skal akademickichPIQSCALESM34
RCF_QUALI_SCALESDefiniowanie skal dla kwalifikacjiVC_T77SKOOSC
ERC_QA_CREATE_SCALESDefiniowanie skal dla kwestionariuszyVC_T77SK_RCFSM34
J_3G_DISPO_PT_SECPRODefiniowanie skali dla osi czasuV_TCY54DOPG3
SIMG_CFMENUCX01_ON07Definiowanie skalowania dla kwot walutyV_TF335CX3O1
OHIX0671Definiowanie skł. wyn. rodzajów zabezpiecz. wynagrodz. min.V_T539SSM30
_ISUCSFO_000008Definiowanie składników czynności automat.ECICACCSM34
_FICABI_VC_TFK8151Definiowanie składników interfejsuVC_TFK8151SM34
_FICABI_VC_TFK8161Definiowanie składników interfejsuVC_TFK8161SM34
/SAPPO/VC_CMPNTDefiniowanie składników oprogramowania/SAPPO/VC_CMPNTSM30
CIC_V_CICCCONF_CUSTDefiniowanie składników specyficznych dla klientaV_CICCCONFSM30
DR_SCMGV_SUBCOMPDefiniowanie składników sprawySCMGV_SUBCOMPSM30
OFTP_DP_002_02Definiowanie składników stanowiska sterowaniaV_TA20LESM30
WCF_UI_COMPONENTSDefiniowanie składników układuCRMV_UI_FRW_CPSM30
CMP_00_LT_004Definiowanie składników wynagrodzenia dla integracji z Rozl. listy płacV_T71LY2SM30
PORT_MAN_EMPRO_003Definiowanie składników wynagrodzenia dla wynagrodzenia rocznegoVC_596A_CSM34
PAY_00_CE_006Definiowanie składników wynagrodzenia na poziomie osóbV_T7CCE_PERS_WGTSM30
/ISDFPS/V_STRCENDefiniowanie składów centralnych/ISDFPS/V_STRCENSM30
/SPE/V_POD_STLDefiniowanie składów potw. odbioru dost. dla różnic nadawcy/SPE/V_POD_STLSM30
SIMG_HPM_SILO_0003Definiowanie składu jako składu do zarządzania silosami/zbiornikamiV_OII_T001L_SILOO5_SILO02
SIMG_TD_0013Definiowanie składu podczas transportu (w drodze)V_OIGT001LO5AY
SIMG_XXMENUOLMLHUUMPDefiniowanie składu przepak. dla numeru magazynuV_T340DUSM30
SIMG_TD_0014Definiowanie składu/MPK podczas transportuV_TOIGS1O5A4
SIMG_CFMENUORFBOBBQDefiniowanie skumulow. plików rob. dla wykazu sald i obrotówV_T044DSM30
GRRMVRESPEFCTVNSDefiniowanie skuteczności reakcjiGRRMVRESPEFCTVNSSM30
SRP_BASIC_2Definiowanie Smart FormWFDSC_FORMSVSM30
SIMG_XXMENUOLML1004Definiowanie sortowania wydania zapasów (pobranie)V_T343JSM30
SIMG_CFMENUOLSDVECSDefiniowanie specjalnego kodu towarówV_T606DVECS
SIMG_CFMENUFNMCFNCYDefiniowanie specjalnej obsługiV_TDL1SM30
SIMG_CFMENUFNMCFNCJDefiniowanie specjalnej obsługi kredytobiorcyVTD10SM30
SIMG_CFMENUFNMCFNCFDefiniowanie specjalnej obsługi księgowejV_TD14SM30
OLI0_V_T370POSDefiniowanie specjalnych pozycji pomiarowych dla pojazdówV_T370POS_USGSM34
SIMG_CFMENUORFBOB98Definiowanie specjalnych rodzajów kalkulacjiV_T059FOB98
SIMG_CFMENUOLMDOMD9Definiowanie specjalnych rodzajów nabyciaV460ASM30
SIMG_CFMENUOLMLOMNQDefiniowanie specjalnych wskaźników ruchówV_T306SM30
OFTP_NF_007_01Definiowanie specyf. dla linii lotniczych programów dla klientów korpor.V_TA23PAFSM30
BCA_BS_V_TBKK_CTRY_ZDefiniowanie specyficznej dla krajów logiki skrótów dla numerów kontaV_TBKK_CTRY_ZEROSM30
V_FAGL_MIG_SPLITDefiniowanie specyficznej dla migracji procedury rozdziału dokum.V_FAGL_MIG_SPLITSM30
FEHV_PE_INTF_AUTDefiniowanie specyficznych dla interfejsu uprawnieńFEHV_PE_INTF_AUTSM30
SIMG_SSR_0009Definiowanie specyficznych dla klienta grup danychV_OIFSCTCUSTSM34
SIMG_OHR_ROUND_WAERSDefiniowanie specyficznych dla kraju reguł zaokrąglania dla walutV_ROUND_WAERSSM30
SIMG_OLPSCFMENUCPRFLDefiniowanie specyficznych dla linii podtypów relacjiV_CPRFLOSM30
MEV_V_CCODE_MMDefiniowanie specyficznych dla MM ustawień zależnych od jedn. gospodarczejMEV_V_CCODE_MMSM30
MEV_V_CCODE_SDDefiniowanie specyficznych dla SD ustawień zależnych od jedn. gospodarczejMEV_V_CCODE_SDSM30
/CUM/CUNITWERKDefiniowanie specyficznych dla zakładu danych dot. elementu planowania/CUM/V_CUWERKSM30
/SAPSLL/RES_RCP_BPTYDefiniowanie specyfikacji/SAPSLL/V_TBO00SM30
/SAPSLL/PR_DEF_FLD01Definiowanie specyfikacji cech produktu długości 01/SAPSLL/V_TCAV01SM30
/SAPSLL/PR_DEF_FLD02Definiowanie specyfikacji cech produktu długości 02/SAPSLL/V_TCAV02SM30
/SAPSLL/PR_DEF_FLD05Definiowanie specyfikacji cech produktu długości 05/SAPSLL/V_TCAV05SM30
/SAPSLL/PR_DEF_FLD10Definiowanie specyfikacji cech produktu długości 10/SAPSLL/V_TCAV10SM30
/SAPSLL/PR_DEF_FLD20Definiowanie specyfikacji cech produktu długości 20/SAPSLL/V_TCAV20SM30
/SAPSLL/PR_DEF_FLD40Definiowanie specyfikacji cech produktu długości 40/SAPSLL/V_TCAV40SM30
FI_APAR_WT_VQSTRVAR1Definiowanie specyfikacji charakt. dla kraju dla rapor. podat. źródłow.V_QSTRVAR1SM30
FTLM_KUNDENMERKMALEDefiniowanie specyfikacji i cech klientówVC_VTBLMCIDSM34
SIMGORIP_AUSPRAEGUNGDefiniowanie specyfikacji jednostek organizacyjnych def. przez klientaV_TAI13TSM30
OHADFO004Definiowanie specyfikacji klasy zestawieniaVV_T52D4_02_AL0_07SM30
OHADFO004Definiowanie specyfikacji klasy zestawieniaVV_T52D4_03_AL0_07SM30
OHAXFO004Definiowanie specyfikacji klasy zestawieniaVV_T52D4_02_AL0SM30
OHAXFO004Definiowanie specyfikacji klasy zestawieniaVV_T52D4_03_AL0SM30
V_DFCU08Definiowanie specyfikacji kontraktu dla derywatówV_DFCU08SM30
SIMG_LEYMAGENTSDefiniowanie spedytorówLYFAG_VSM30
SIMG_CFMENUFNMCFNCNDefiniowanie sposobów budowaniaVTDO1SM30
SIMG_CFMENUFNMCFNCXDefiniowanie sposobów płatnościV_TDZWSM30
IHC_CBA_ROUTEDefiniowanie sposobów regulowaniaV_TBCA_ROUTESM30
SIMG_CFMENUFNMCFOCADefiniowanie sposobów użytkowaniaVTIV01_DSM30
VC_TOIJ_INC_TCDefiniowanie sposobu postępowania w przypadku niekompletnych kontr. handl.VC_TOIJ_INC_TCSM34
EHS_TVTRDefiniowanie sposobu transportuV_TVTR_COMSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVE3Definiowanie sposobu transportuV_T618SM30
SIMG_CX01_MOD_SEM1Definiowanie spółekV_T880OX15
OFTP_MD_003_04_01Definiowanie spółek kolejowychV_TA21P_TSM30
OFTP_MD_003_04_02Definiowanie spółek kolejowychV_TA21PF_TSM30
SIMG_CFMENUOPP1OMDWDefiniowanie sprawdzenia ponownego opracow. harmonogramuV_399D_UOMDW
SIMG_CFMENUOPP1OMDWDefiniowanie sprawdzenia ponownego opracow. harmonogramuV_438M_UOMDW
V_DFCU09Definiowanie spreadów podst.V_DFCU09SM30
V_FTBBYCBSPRDDefiniowanie spreadów podst.V_FTBBYCBSPRDSM30
CM_AS_XX_334Definiowanie stałej dekretacji CO dla rodzajów przychoduV_CMAC_TKA30SM30
FISL_PS_GBEB_CNST_OBDefiniowanie stałychGBEB_CONSTANTSSM34
PAOC_EIC_092Definiowanie stałych aplikacjiV_HREIC_CONSTANTSM30
SIMG_EURO_RUNDCONSTODefiniowanie stałych dekretacji dla różnic zaokrągleniaFAGL_CONSTANT_EUROSM34
HRAS_T5ASRCONSDPFDefiniowanie stałych dla elektronicznych akt osobowychVV_T5ASRSETTINGS_DPFSM30
SIMG_OHCMP_1010Definiowanie stałych elementów wynagrodzeniaV_T71C01SM30
V_T056CDefiniowanie stałych kwot dla naliczania odsetekV_T056CSM30
REFXVC_TIVCDFIXPERDefiniowanie stałych okresów (np. dni kwart.)VC_TIVCDFIXPERSM34
OHIX0476Definiowanie stałych wyceny oddziaływujących na wynagrodz.V_T510BSM30
CM_XX_GPST03Definiowanie stand. grup jednostek gospodarczych dla kont studentówV_T7PIQSWVAL_64SM30
CM_XX_1244Definiowanie stand. ustawienia strukt. linii na podst. liście stanu kontaVV_T7PIQACCTDISPSM30
CM_XX_CONFERQ04Definiowanie stand. wskaźnika dla metody obliczania ocenV_T7PIQSWVAL_86SM30
_FICAINV_D_ARCH_CUS1Definiowanie standard. okresu zatrzymania dla archiwizacji dokum. fakturow.VV_TFK005_INVDOCFKKINVDOC_ARCH_CUS1
_FICAINV_ARCH_CUS1Definiowanie standard. okresu zatrzymania dla archiwizacji dokumentów rozl.VV_TFK005_INVBILFKKINVBILL_ARCH_CUS1
CM_XX_AKAL04Definiowanie standardowego okresu dla pełnych lat akademickichV_T7PIQSWVAL_61SM30
CM_XX_WAITL01Definiowanie standardowego poziomu listy oczekuj. i liczby miejsc na liścieV_T7PIQSWVAL_102SM30
CM_XX_CORR03Definiowanie standardowego rodzaju adresu dla korespondencjiV_T7PIQSWVAL_14SM30
CM_XX_CRSREGUI_22Definiowanie standardowego rodzaju dostępu i miejsca przezn. RFC dla BALV_T7PIQCA_BAL_CNSM30
CM_AS_XX_611Definiowanie standardowego statusu stypendiumV_T7PIQSWITCH_33SM30
/SAPPSSRM/ACCT_CATEGDefiniowanie standardowego typu dekretacji dla materiału bezpośredniego/SAPPSSRM/V_ACCSM30
CM_XX_APPR_06Definiowanie standardowego uprawnienia do procesów ocenyV_T7PIQSWVAL_AP1SM30
SIMG_PS_PRO_TRACK01Definiowanie standardowego zdarzenia dla planów strukturalnych projektuV_TSTDEV_PRSM30
HR_LSO_M1C3D3A2PODefiniowanie standardowej formy szkoleniaV_T77S0DEFTF_CSM30
CM_XX_1092Definiowanie standardowej grupy partnerów dla osób do kontaktówV_T7PIQSWVAL_04SM30
CM_XX_APPR_REPATTMP1Definiowanie standardowej metody obliczania dla próby powtórzeńV_T7PIQSWVAL_AP4SM30
CM_XX_363Definiowanie standardowej relacji pomiędzy kontem umowy i studentemV_T7PIQSWVAL_43SM30
TMC_0019Definiowanie standardowych atrybutów sortowania dla kontekstów wyszukiwaniaV_T77TMCPARAMS_SEARCH_CONFIGSM30
SIMG_MCOE_0005Definiowanie standardowych funkcji partneraV_TVAK_PTRSM30
OLQN-MPNDefiniowanie standardowych komunikatów dla partneraV_TQ80_PAGESM30
CM_XX_CONFERQ03Definiowanie standardowych metod obliczania ocenV_T7PIQSWVAL_85SM30
PAOC_EIC_103Definiowanie standardowych odpowiedzi na e-mailV_HREIC_STRESPSM30
CM_XX_WAITL02Definiowanie standardowych priorytetów rezerwacjiV_T7PIQSWVAL_104SM30
/SPE/V_SHP_PNTDefiniowanie standardowych punktów wysyłkowych i zakładów dla zwrotów/SPE/V_SHP_PNTSM30
CM_XX_830Definiowanie standardowych skalV_T7PIQSWVAL_50SM30
CM_XX_AKST22Definiowanie standardowych typów zasobów dla sali i wykładowcy/nauczycielaV_T7PIQSWVAL_18SM30
SIMG_PSM_GMGTE_ACSETDefiniowanie standardowych ustawień dla rozliczenia międzyokresowegoVV_TACE_DS_CALC_GMASM30
OHIX0105Definiowanie stanowiskV_528B_COG30
OHIX0105Definiowanie stanowiskV_T528TOG30
SIMG_VASWORKCENTERDefiniowanie stanowisk roboczych dodatkowych usług logistycznychLEINT_HUPAST_T_VSM30
GGA_200_200_160Definiowanie stanów skupieniaV_T646ASM30
SIMG_CFMENUOLIAOIMZDefiniowanie stanów systemu technicznegoV_T357ZSM30
GUTERSTAND_GPDefiniowanie stanu majątkowegoVN_TP04SM30
OBJEKTZUSTAND_DEFDefiniowanie stanu obiektuV_TDO10SM30
FAMILIENSTAND_GPDefiniowanie stanu rodzinnegoV_TP03SM30
SIMG_CFMENUO000O004Definiowanie statusów cechV_CMSSM30
SIMG_OALE_PDMSTAAENDefiniowanie statusów dla rekordów danych podstaw. zmianV_T419SSM30
SIMG_OALE_PDMSTADOCDefiniowanie statusów dokumentówV_TDWS_1SM30
SIMG_CFMENUOLMSOMS4Definiowanie statusów materiałówV_141OMS4
SIMG_CFMENUOLSDOV2Definiowanie statusów prawnychV_TVGFOVR6
SIMG_CFMENUOSDWTYA05Definiowanie statusów przetwarzaniaV_CWTYA05SM30
SIMG_CFMENUOLSDOVSUDefiniowanie statusów sprzedażyV_TVMSSM30
RMPS_SRM_STATUS_DEFDefiniowanie statusuSRMSTATUSVSM30
SIMG_BA-CA-PR-ASRDefiniowanie statusuV_TBKK47SM30
WFM_004Definiowanie statusu aplikacji/SAPAPO/LRPMAPSVSM30
_ISPSFM_N_V_FMSTATDFDefiniowanie statusu budżetuV_FMSTATDEFSM30
SIMG_DPWTYCV_RETPADefiniowanie statusu części podlegających zwrotowi dla portalu dealera sam.DPWTYCV_RETPASM30
SIMG_CFMENUV_CWTY004Definiowanie statusu dla części z obowiązkiem zwrotuV_CWTY004SM30
SLS_VC_PAYSP_PTSDefiniowanie statusu dla operacji płatnościSLS_VC_PAYSP_PTSSM34
UDMV_PROC_STATDefiniowanie statusu dla przypadków spornych do uregulowaniaUDMV_PROC_STATSM30
SIMG_OLPR_STD_OP46Definiowanie statusu dla sieci standardowychV_T412OPUW
PAOC_EIC_016Definiowanie statusu dla wpisów foldera wejściowegoV_HREIC_IB_STATSM30
SIMG_OALE_PDMSTABWDefiniowanie statusu dla zależ. obiektowychV_TCUXSM30
_ISPSFICA_V_TFMCA001Definiowanie statusu do tworzenia korespondencji przychodzącejV_TFMCA001SM30
SIMG_BOS_SUPPLEMENTDefiniowanie statusu dodatkówV_TBOSSUPPLESM30
PAOC_EIC_091Definiowanie statusu działaniaV_HREIC_SEMSTATSM30
SIMG_CFMENUOFDIWB03Definiowanie statusu kalkulacji głównejVTIVWB03SM30
SIMG_OALE_PDMSTACLADefiniowanie statusu klasyV_CLUSM30
DEFINE_COMM_STATUSDefiniowanie statusu komunikacjiV_TDREPAY_CSSM30
STATUSDefiniowanie statusu na rodzaj produktuV_TWC37SM30
TMC_0119Definiowanie statusu oceny odpowiedniego dla gromadzenia danychV_T77TMC_S_COMBSM30
PAOC_EIC_005Definiowanie statusu operacjiSCMGVC_STATPROFSM34
SIMG_CFMENUOLMEOMV2Definiowanie statusu organizacji dla kategorii usługV_T362OSM30
TTE2V_INCID_BRDefiniowanie statusu płatności podatkuTTE2V_INCID_BRSM30
CM_XX_1026Definiowanie statusu pobytuV_T505U_PIQ1SM30
SIMG_TDP_0007Definiowanie statusu podatku akcyzowegoV_OIH04SM30
DPVMSC_VSTATU_VDefiniowanie statusu pojazduDPVMSC_VSTATU_VSM30
SIMG_CFMENULEOVELO12Definiowanie statusu pojazduV_CVLC02SM30
REFXV_TIVAJFSVARFMDefiniowanie statusu polaV_TIVAJFSVARFMSM30
HBFIELDSTATUSDefiniowanie statusu pola dla RE-SCMVHBTIV00SM30
SD_PR_STATUSDefiniowanie statusu przetwarzaniaV_T686ESM30
_ISUBDCT_000004Definiowanie statusu przetwarzaniaV_TE643SM30
ISPSCA_TFMCA_REGSTATDefiniowanie statusu przetwarzania dla rejestracjiV_TFMCA_REGSTATSM30
SIMG_DPWTYVC_STATUSDefiniowanie statusu reklamacji gwarancyjnej dla portalu dealera sam.DPWTYVC_STATUSSM34
PPPI_MD_223Definiowanie statusu SpMV_T415SOS23
CM_AS_XX_784Definiowanie statusu stypendium dla wewnętrznego systemu zarządzaniaVV_TCMAC05S_INTSM30
CM_AS_XX_302Definiowanie statusu stypendium dla zewnętrznego systemu zarządzaniaVV_TCMAC05S_EXTSM30
PPPI_MD_512Definiowanie statusu ŚPPV_TCF04SM30
CM_XX_1031Definiowanie statusu usługV_T505M_PIQSM30
FSL_POS_STATUSDefiniowanie statusu użytkownika dla pozycji dokumentuV_FSL_STAT_CUSTSM30
CM_AS_XX_609Definiowanie statusu wniosku w przypadku uiszczonych opłat za wniosekV_T7PIQSWITCH_01SM30
OLQS_BSDefiniowanie statusu zależności dostawV_TQ32ASM30
V_RPM_DP_STATGRPDefiniowanie statusu zależności elementuV_RPM_DP_STATGRPSM30
SIMG_CFMENUFNMCFND8Definiowanie statusu zastawuV_TDL3SM30
BESCHAFTSTATUS_GP_IDefiniowanie statusu zatrudnieniaV_TP11SM30
BESCHAFTSTATUS_GPDefiniowanie statusu zatrudnieniaVN_TP11SM30
SIMG_TSW_0036/OIJDefiniowanie statusu zgłoszonych ilościV_OIJREPSTATSM30
OHIX0575Definiowanie statystykV_T543AOH02
OHIC0488Definiowanie stawek emerytalnychV_T5C1JSM30
OHIXALCURDefiniowanie stawek godzinowych z kilkoma miejscami dzies.V_CURXOY04
OHIXALCURDefiniowanie stawek godzinowych z kilkoma miejscami dzies.V_T510F_BOG00
OHIXALCURDefiniowanie stawek godzinowych z kilkoma miejscami dzies.V_TCURFGCRF
CPR_FINR3_DEFRATESDefiniowanie stawek kosztów i przychodówVC_DPR_RATESSM34
SWAPSAETZE_DFDefiniowanie stawek swapV_DFCU21SM30
SIMG_TDP_0001Definiowanie stawek zewnętrznychV_OIH01O4K5
CLI_INSURANCEDefiniowanie stawki dla ubezpieczenia kredytu na wyp. śmierciV_CLI_INSURSM30
CLI_TARIFFSDefiniowanie stawki ubezp. kredytu na wyp. śmierciV_TDCLI_INSURANCESM30
FELDSTEUERUNGUMBUCHGDefiniowanie sterow. polem dla przeksięgowania funduszy rezerwowychV_TZ41SM30
FELDSTEUERUNGVERTRAGDefiniowanie sterow. polem dla umowyV_TZ40SM30
SIMG_CFMENULEOJIT3Definiowanie sterow. wyw. dost. JITVC_JIT03SM34
SIMG_CFMENULEOJIT60Definiowanie sterow. wyw. dost. JITVC_JITOUT03SM34
SIMG_CFMENUOLSDVX54Definiowanie sterowania bankami dokumentu finansowegoV_T607SVX54
SIMG_CFMENUOLMWOMW1Definiowanie sterowania cenami dla typów materiałówV_134_PSM30
SIMG_CFMENUOPP1OMIVDefiniowanie sterowania czynnościąV_T46ACSM30
SIMG_CFMENUOSDWTYA02Definiowanie sterowania czynnościąVC_WTYA02SM34
/SAPSLL/CUS_COM_PROCDefiniowanie sterowania dla procesów komunikacji/SAPSLL/VC_TLEPSSM34
SIMG_TDP_0021Definiowanie sterowania dla złożonego przesunięcia magazynowegoV_OIH30SM30
SIMG_XXMENUOLMLHU01Definiowanie sterowania do automatycznego tworzenia HU pobraniaV_T319SM30
SIMG_CFMENUOLSDVX53Definiowanie sterowania dokumentami finansowymiV_T607IVX53
SIMG_OIJ_TSW_101Definiowanie sterowania dostosowaniem ilości w przeglądzie saldV_TOIJX_08SM30
V_160M_WPSDefiniowanie sterowania komunikatami RPV_160M_WPSSM30
J_3G_MESSAGEDefiniowanie sterowania komunikatami w dowodzie wysyłkiJ_3GV_160MSM30
PPPI_PO_333Definiowanie sterowania kontroląV_TCO11OPJK
SIMG_PSM_GMGTE_ACCTLDefiniowanie sterowania księgowaniemVV_TACE_PS_POST_GMASM30
V_TACE_PS_PO_SOADefiniowanie sterowania księgowaniemV_TACE_PS_PO_SOASM30
V_TACE_PS_P_ACACDefiniowanie sterowania księgowaniemV_TACE_PS_P_ACACSM30
V_TACE_PS_P_IPMODefiniowanie sterowania księgowaniemV_TACE_PS_P_IPMOSM30
/SAPSLL/CUS_LR_PDECTDefiniowanie sterowania na poz. rodzaju dok. dla zgł. uzup. i przep. prawn./SAPSLL/V_TLECPLSM30
BA_CA_MD_CLS_TMNDefiniowanie sterowania obiektów zależnych od kontaV_TBKK_CLS_TMNSM30
SIMG_OLPR_ZINSZINS1Definiowanie sterowania okresem dla odsetek składanychV_T090ZZSM30
OLIAOQNADefiniowanie sterowania opisem dla rodzajów zawiadomieńV_TQ80_LSM30
SIMG_CFMENUOLSDVL14Definiowanie sterowania pocztąV_T323SM30
/SAPPSSRM/FIELD_CTRLDefiniowanie sterowania polem (zaawansowane)/SAPSRM/V_MDF_ICSM30
/SAPPSSRM/FIELD_CTRLDefiniowanie sterowania polem (zaawansowane)/SAPSRM/V_MDF_IC_DEFAULTSM30
EM_DEF_PRC_CTRLDefiniowanie sterowania procesemPRSVC_CTRLSM34
_ISUUTDE_000068Definiowanie sterowania procesemVC_INVRCPT_CUSTSM34
/LIME/CUST_DISPA_OBJDefiniowanie sterowania programem koordynującym/LIME/V_CUST_DISSM30
DPVMSC_PROCCTR_VDefiniowanie sterowania przebiegiemDPVMSC_PROCCTR_VSM30
SIMG_CFMENUOLPSOPE4Definiowanie sterowania przebiegiemV_TCEVCOPE4
/SAPMP/GT_FDE_V2Definiowanie sterowania przejęciem cechy/SAPMP/GT_FDE_V2SM30
OHIX1673Definiowanie sterowania przepływem log. bazy danych PNPV_T599R_BSM30
COM_PRODUCT_NUMBERDefiniowanie sterowania przydziałem numerówCOMV_PR_TYPE_NROCOMCPRTYPENRO
/SAPPSSRM/V_HT_CDefiniowanie sterowania rodzajem pozycji/SAPPSSRM/V_HT_CSM30
SIMG_CFMENUOPP1OMIWDefiniowanie sterowania rozwinięciem specyfikacji materiał.V_T399D_SOMIW
SIMG_XXMENUOLML1003Definiowanie sterowania składemV_T3201SM30
SIMG_XXMENUOLML1003Definiowanie sterowania składemV_T324SM30
SIMG_CFMENUORKKOKK6Definiowanie sterowania terminamiV_CK16OKK6
SIMG_CFMENUOLSDTVLPBDefiniowanie sterowania tworzeniem partii w dostawie przych.V_TVLP_BACSM30
HR_LSO_M1C5D1A1PODefiniowanie sterowania typami uczestnikówV_T77R3_1SM30
SIMG_CFMENUOLMEOMF0Definiowanie sterowania warunku na poziomie zakładuV_001W_KSM30
_ISUWAMD_000050Definiowanie sterowania wyborem pola danych pozycji dla powierzchniV_TEWAPROPFIELDSSM30
PPPI_PO_383Definiowanie sterowania wydrukiemVC0C17_40CB85
SIMG_CFMENUOLMLOMLVDefiniowanie sterowania wydrukiemV_T329DOMLV
SIMG_CFMENUOLMLOMLVDefiniowanie sterowania wydrukiemV_T329FOMLV
SIMG_CFMENUOLMLOMLVDefiniowanie sterowania wydrukiemV_T329POMLV
SIMG_CFMENUOLMLOMLVDefiniowanie sterowania wydrukiemV_T329SOMLV
SIMG_CFMENUOLMLOMLVDefiniowanie sterowania wydrukiemV_T331_AOMLV
SIMG_CFMENUOLMLOMLVDefiniowanie sterowania wydrukiemV_T333_AOMLV
SIMG_CFMENUOLMLOMLVDefiniowanie sterowania wydrukiemV_T340DDOMLV
SIMG_CFMENUOLMLOMNUDefiniowanie sterowania wydrukiemV_T329AOMNU
SIMG_CFMENUOLPFOPK8Definiowanie sterowania wydrukiemVC0C17_10OPK8
/SAPMP/LO_RC_RESULTDefiniowanie sterowania wynikiem/SAPMP/RC_RESULT_CSM34
CM_XX_CORR21Definiowanie sterowania wysyłkąV_T7PIQSWVAL_122SM30
SIMG_CFMENUOLMLOMLPDefiniowanie sterowania wysyłkąV_T3333SM30
SIMG_CFMENUOLMLOMLPDefiniowanie sterowania wysyłkąV_T340DCSM30
_FICABFPW_ESENDCDefiniowanie sterowania wysyłkąESENDCONTROLSM34
SIMG_CFMENULEOVELO11Definiowanie sterowań czynnościąVC_VLC02SM34
BBP_STOCH_CHECKDefiniowanie stochastycznej kontroli dokumentówBBPV_STOCH_CHECKSM30
TMC_0047Definiowanie stopni i tytułówV_T77TMC_DEGREESM30
CPRO_EVA_ICONDEFDefiniowanie stopni istotnościEVE_V_TH_SDPR_EVE_SEVERITY
OHID2010Definiowanie stopni służbowychV_T554DSM30
ASSIGN_STOPACT_STOPDefiniowanie StoppVC_STOP_ACTION_ASM34
GRUNDSTVERH_DEFDefiniowanie stosunków własnościowychV_TDO8SM30
SIMG_CFMENUORKAKZZ2Definiowanie stóp narzutówCO_CALC2SM34
SIMG_CFMENUFWMCFW47Definiowanie stóp podatkowychTRGV_TAXSM30
STEUERSAETZEDefiniowanie stóp podatkowychV_TZT01DSM30
SIMG_CFMENUORFBOB42Definiowanie stóp procentowychV_T056ZOB42
SIMG_OLPR_OT03Definiowanie stóp procentowychV_T056A2SM30
PPPI_MD_3372Definiowanie strategiiV_TC29SSM30
SIMG_CFMENUOLMLOMM8Definiowanie strategii "ścisłe FIFO"V_T331_IOMM8
SIMG_XXMENUOLML1009Definiowanie strategii "W pobliżu stałego miejsca pobrania"V_T331COMLA
SIMG_XXMENUOLML1009Definiowanie strategii "W pobliżu stałego miejsca pobrania"V_T337COMLA
SIMG_XXMENUOLML1009Definiowanie strategii "W pobliżu stałego miejsca pobrania"V_T337DOMLA
/SPE/V_HU_UPDATEDefiniowanie strategii aktualizacji jednostek obsługi/SPE/V_HU_UPDATESM30
W_CM_0006Definiowanie strategii dla kategoriiV_WRF_MATGRP_STGSM30
W_CM_MD_0002Definiowanie strategii dla kategoriiV_MATGRP_STRATSM30
SIMG_CFMENUOLMLOMM3Definiowanie strategii dla paletV_T337AOMM3
SIMG_CFMENUOLMLOMM3Definiowanie strategii dla paletV_T337ZOMM3
REFXV_TIVCASHSTRBPLRDefiniowanie strategii dla wydziału ksiąg wieczystychV_TIVCASHSTRATSYSM30
OFTP_DP_001_02Definiowanie strategii dla zapytań dot. cen i dostępnościV_TA20B_2ASM30
SIMG_OLPR_VC0SRGDefiniowanie strategii generowania przepisu rozliczeniowegoVC0SRGSM34
_FICABTDU_V_TFK047XDefiniowanie strategii inkassaV_TFK047XSM30
SIMG_CFMENUOM00OM12Definiowanie strategii nabycia zewnętrznegoV_TPK02SM30
HR_LSO_M2A3PODefiniowanie strategii nauczaniaV_LSOSTRAT_CSM30
SIMG_CFMENUOLIPOIVSDefiniowanie strategii obsługiVC_WARTUNGSSTRATEGIEIP11
CF_OLPSCC_VC_TC85Definiowanie strategii podpisuVC_TC85SM34
SIMG_CFMENUOM00OM11Definiowanie strategii produkcji własnejV_TPK01SM30
SIMG_CFMENUOM00OM13Definiowanie strategii przesunięcia magazynowegoV_TPK03SM30
SIMG_SSR_0103Definiowanie strategii przetwarzaniaVC_OIRADBTCOMPSTRSM34
PPPI_PO_349Definiowanie strategii redukcjiVC0C20_PSOPUL
SIMG_CFMENUOLPFOPJSDefiniowanie strategii redukcjiVC0C20_PPOPJS
SIMG_CFMENUORKKOKKMDefiniowanie strategii transferuV_CK24OKKM
SIMG_CFMENUOM00OM20Definiowanie strategii transferu dla propozycji obliczaniaV_TPKBUSM30
SIMG_OLPR_ABRECHOPTRDefiniowanie strategii ustalania przepisu rozliczeniowegoV_TCN08SM30
SIMG_CFMENUOLMBBEFISDefiniowanie strategii ustalania zapasuVC_BEFI1OSPX
SIMG_CFMENULEOJIT50Definiowanie strategii uzupełniania dla nabycia zewn.V_TSUM02SM30
SIMG_CFMENULEOJIT51Definiowanie strategii uzupełniania dla przes. magaz.V_TSUM03SM30
_ISPSFM_N_AVC_TOPROFDefiniowanie strategii wyprowadz. dla przesterowania profilu tolerancjiVV_FMTABADRH_FMAVCDERITPROFSM30
_ISISFICA_VKKICDASDefiniowanie strategii wyprowadzaniaV_TKKVICDAENVSM30
_ISISFICA_VKKICDRSDefiniowanie strategii wyprowadzaniaV_TKKVICDRENVSM30
_ISPSFM_FMUSFG2Definiowanie strategii wyprowadzania atrybutówV_T001_FMSM30
_ISPSFM_FMYCDefiniowanie strategii wyprowadzania dla zmiany dekretacjiVV_FMTABADRH_REASSIGNMENTSM30
PBC_FTE_1481Definiowanie strategii wyprowadzania wartości filtraV_HRFPM_FIL_DERISM30
THMHRV_HR_STRDefiniowanie strategii zabezpieczeńTHMHRV_HR_STRSM30
SIMG_CFMENUOLSDVE63Definiowanie stref preferencjiV_T604GVE63
SIMG_CFMENUOLSDBEREIDefiniowanie stref przygotowaniaV_T30CSM30
SIMG_LEYMSTAGEAREADefiniowanie stref przygotowaniaT30C_VSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVR1Definiowanie stref transportuV_TZONESM30
SIMG_LTBN002Definiowanie stref, operacji i zaopatrywanych strefVC_LTBN002SM34
SIMG_LTBN002Definiowanie stref, operacji i zaopatrywanych strefV_LZNDFMSM30
WFDS_BASIC_1Definiowanie strefy czasowej aplikacji BW z serwerem WDF/SAPAPO/LRPBWVTZSM30
PCUI_HPF_020Definiowanie stron grup obszarówV_T7XSSSERARGBSM30
PCUI_HPF_020Definiowanie stron grup obszarówV_T7XSSSERARGBCSM30
RCF_SP_IDCDefiniowanie stron startowychVC_T77RCF_SP_IDCSM34
RCF_VC_T77RCF_WD_SPCDefiniowanie stron startowychVC_T77RCF_WD_SPCSM34
WFC_BSPWDV_TBUI_TASKDefiniowanie stron wielokrotnego użytku dla prowadzonych działańBSPWDV_TBUI_TASKSM30
LCA_ATTRIBUTE_STRUCTDefiniowanie struktur atrybutówBBPV_CMS_ATTRSTRSM30
SIMG_OB58_XBRL_T011Definiowanie struktur bilansu/RZiS (bilans elektroniczny)V_T011_XBRLSM30
SIMG_SSR_0064Definiowanie struktur komunikatów do rozliczania poprzez izbę rozrachunkowąVC_OIRHCHSSM34
/DSD/DX_CVERS_VCDefiniowanie struktur różnych wersji/DSD/DX_CVERS_VCSM34
SIMG_TD_TAS_0002Definiowanie struktur sterowaniaVC_OIKCGSM34
REFXVC_TIVAJRLRASTDefiniowanie struktury dla cech wyposażenia zależnych od listy stawek czyn.VC_TIVAJRLRASTSM34
VC_ACE_TREEVARIDefiniowanie struktury drzewa dla wyświetl. obiektów rozlicz. międzyokres.VC_ACE_TREEVARISM34
SIMG_SSR_0031Definiowanie struktury ekranu do opracowania ustalania cenVC_OIRC_PRPROCSM34
SIMG_SSR_0031Definiowanie struktury ekranu do opracowania ustalania cenV_OIRC_WSTSM30
_FICABTPY_EXTCDSDefiniowanie struktury kasyVC_DFKKCJMSM34
V_TTXD_ABADefiniowanie struktury kodu jurysdykcji podatkowejV_TTXD_ABASM30
HR_ECM_UI_08Definiowanie struktury kolumn dla etapów: Przegląd i ZakończoneV_T71ADM32SM30
HR_ECM_UI_06Definiowanie struktury kolumn na zakładceV_T71ADM30SM30
TFILA_GF_005Definiowanie struktury księgowań jednorazowychV_TFILA_GF_005SM30
_FICAISAD_FQZ1Definiowanie struktury linii dla stanu kontaVC_TFK021ZFQKPM
SIMG_XXMENUOLML14Definiowanie struktury miejsca składowaniaV_T343LS10
CMP_00_RP_004Definiowanie struktury ogólnego przeglądu wynagrodzeńVC_T71TCS2SM34
_ISUBDVP_000002Definiowanie struktury oznaczenia miejsca dostawyVC_EUISTRUTYPESM34
/PLMB/VRPR_TREEDefiniowanie struktury procesu/PLMB/VRPR_TREESM30
SIMG_OHR_T702N_FDefiniowanie struktury statystyk podróżyV_T702N_FSM30
SIMGCFMENUCX01_AN02Definiowanie strumienia danychVC_TFBW0CX7B0
SIMG_CFMENUCX01_DI02Definiowanie strumienia danychVC_TFIN002_2CXN4
/IPRO/MGT_STYLEDefiniowanie stylów/IPRO/STYLESM34
GGA_200_100_110Definiowanie substancji wywołujących niebezpieczeństwoDGV_TDG33SM30
SIMG_ORFA_OACSDefiniowanie substytucjiV_T093SBOACS
SIMG_ORFA_OACSDefiniowanie substytucjiV_T093SB_2OA02
SIMG_ORFA_OACSDefiniowanie substytucjiV_T093SB_3SM30
SIMG_ORFB2T892UDefiniowanie substytucjiV_T892USM30
_ISUWAMD_000018Definiowanie sumy udziałów w pojemnikuV_TEWADATACHECKSM30
SIMG_PSM_GMGTE_ACSYMDefiniowanie symboli kontVV_TACEPSSYM_GMASM30
V_TACEPSSYM_ACACDefiniowanie symboli kontV_TACEPSSYM_ACACSM30
V_TACEPSSYM_SOADefiniowanie symboli kontV_TACEPSSYM_SOASM30
REFXEX_V_T039Definiowanie symboli pochodz.V_T039SM30
CM_XX_ATTNDTR04Definiowanie symbolu oceny "Niezdane" dla uczestnikówV_T7PIQSWVAL_252SM30
_JBVSIMZDefiniowanie symulowanych płatności odsetekJBVSIMZSM30
_CACS_VC_TCACS_TRIGIDefiniowanie systemów docelowychVC_TCACS_TRIGIDSM34
CPRO_STRUK_CP_SYSTEMDefiniowanie systemów kontrolnych w planie kontroliV_DPR_CP_SYSTEMSM30
_FICAINSD_VTFKLSDDefiniowanie systemów logicznych dla rozpr. systemów SDV_TFKLSDSM30
PAOC_EIC_061Definiowanie systemów logicznych i URL ITSCRMV_IC_BORADMCRMS_IC_CROSS_SYS
SIMG_CFMENUOLQBOQBSDefiniowanie systemów QMV_TQ02_CLOQB7
OFTP_MD_001_08Definiowanie systemów rezerwacjiV_TA21P_RSM30
ISS_VC_SSC_SS_SYSTEMDefiniowanie systemów samoobsługiVC_SSC_SS_SYSTEMSM34
SIMG_B2B_DET_LOGSYSDefiniowanie systemu Backend dla kategorii produktuV_BBP_DET_LOGSYSSM30
SCPI_POI6Definiowanie systemu docelowego dla odczytu danych z plikuV_TCLOI6SM30
/SAPSLL/LLNS_UNITDEFDefiniowanie systemu jednostek miary/SAPSLL/VC_CTS_MSSM34
ACC_ACCSYSDefiniowanie systemu rachunkowegoV_ACCSYSSM30
SIMG_EPM_KPI_TARGETDefiniowanie systemu zarządzania wskaźnikamiV_KPI_TARGET_SYSSM30
SIMG_CFMENUOLSDLOF2Definiowanie sytuacjiV_TWSITSM30
SIMG_CFMENUO000O006Definiowanie szablonówV_CPASM30
SIMG_ORFA_OAKADefiniowanie szablonów opisówV_ANKAZSM30
SIMG_ORFA_OAKADefiniowanie szablonów opisówV_TTXOBISM30
WCF_CRMV_SKIN_DEALERDefiniowanie szat graficznychCRMV_THTMLB_SKINSM34
OHIJ0049Definiowanie szczegółowych cech ocenyV_T5J12SM30
FM_BL_VC_FM2BLTRFLDefiniowanie szczegółów dla aktualizacji FIVC_FM2BLTRFLDSM34
SIMG_CFMENUOLSDOVD0XDefiniowanie szczegółów dla zewnętrznych usługodawcówV_T664ASM30
PAOC_EIC_021Definiowanie szczegółów dla zlecenia EIC z systemu samoobsługiVC_HREIC_REQUESTSM34
EPIC_C_BCDVDefiniowanie szczegółów dot. komunikacji z bankamiEPIC_C_BCDVSM30
SIMG_CFMENUORFBOBB1Definiowanie szczegółów nadawcy dla korespondencjiV_001G_BSM30
CPRO_PRP_BUSINESSPADefiniowanie szczegółów wyświetlania dla partnera biznesowegoVC_PRP_BUPA_DETAILSM34
SIMG_CFMENUOLSDOVA9XDefiniowanie szczegółów zlecenia do kontraktuV_T663ASM30
V_SMI_SRCHTERMDefiniowanie szukanych ciągów znakówV_SMI_SRCHTERMSM30
SRM_ORG_QUICK_ACTIONDefiniowanie szybkiej czynnościRCM_ORG_TQACT_PRSM34
FIBL_FEBV_FILEPATHDefiniowanie ścieżek logicznychFEBV_FILEPATHSM30
CM_XX_MSGRD06Definiowanie ścieżek oceny dla osoby oceniającejV_T7PIQSWVAL_MG3SM30
CM_XX_AKAL03Definiowanie ścieżek zestawień dla specjalnego czasu kontroliV_T7PIQCALPATHTPSM30
HR_LSO_M4A1Definiowanie ścieżki do głównego repozytoriumV_LSO_CUSTCMURLSM30
HR_LSO_M4A2Definiowanie ścieżki do tymczasowego folderaV_LSO_CUSTTEMURLSM30
CM_XX_MSGRD05Definiowanie ścieżki oceny dla pracownika działu egzaminacyjnegoV_T7PIQSWVAL_MG2SM30
WCF_V_CUST_CSSDefiniowanie ścieżki plików CSSWCFV_CUST_CSSSM34
WCF_V_CUST_JSDefiniowanie ścieżki plików JSWCFV_CUST_JSSM34
SIMG_CFMENUOLQSOQEPDefiniowanie ścisłości kontroliV_QDEPSM30
XSS_ANALYTICS_003Definiowanie śledzenia danych w ramach indywidualnej samoobsługiV_T5SSCTRACKXSSSM30
SIMG_TSW_0024Definiowanie środka transportu dla wydań z rafineriiV_TOIJRMOTSM30
SIMG_CFMENUORFAOAI2Definiowanie środka wspierania inwestycjiVC_T085ANVEST
SIMG_CFMENUORFAOAA2Definiowanie środków przeszacowaniaVC_T089AUFW
BBP_SUS_TRATYDefiniowanie środków transportuBBPV_SUS_TRATYSM30
/LIME/V_CUST_IND_OBJDefiniowanie tabel indeksów/LIME/V_CUST_INDSM30
PT_TMW_SCRA_RC_001Definiowanie tabeli dla danych o czasieVC_PT_FIELD_SELECTION_LSTOH02
SIMG_OHR0300Definiowanie tabeli przypisania dla clearingu kart kredyt.V_T702BSM30
OFTP_MD_003_02_03Definiowanie taryf hotelowychV_TA21HSM30
OFTP_NF_001_02Definiowanie taryf hotelowychV_TA20NHCSM30
OFTP_NF_001_01Definiowanie taryf lotniczychV_TA20NEGOF_2SM30
OFTP_MD_003_03_03Definiowanie taryfy opłat za wynajem samochoduV_TA21CARSM30
OFTP_NF_001_03Definiowanie taryfy opłat za wynajem samochoduV_TA20NCR_2SM30
SIMG_FAGL_ACTIV_SPL4Definiowanie techn. cech podziału dla KGV_FAGL_SPLIT_FL3SM30
T095_ACIDefiniowanie technicznego konta rozliczeniowego dla zintegr. nabycia SAktTrV_T095_ACISM30
WCF_CRMC_UI_TPROFILEDefiniowanie technicznego profiluCRMV_UI_TPSM30
PAOC_EIC_050Definiowanie technicznych profili dla przeglądu kontaktówCRMV_IC_ACTPROFCRMC_IC_ACTPROF
BCV_C_SRCH_PRVDefiniowanie technologii wyszukiwania/BCV/V_SRCH_PRVSM30
SIMG_CFMENUOLMEOMHRDefiniowanie tekstów dla arkusza wprowadzania usługiVC_T166KPAU_VQSM34
SIMG_CFMENUOLME0001Definiowanie tekstów dla działu zaopatrzeniaV_024E_TSM30
SIMG_CFMENUOLMEOMF9Definiowanie tekstów dla harmonogramu dostawVC_T166KPAU_VLSM34
MI_DEVICETEXTSDefiniowanie tekstów dla ID urządzeń przenośnychVMGMT_DEV_IDTXTSM30
SIMG_OHCMP_2515Definiowanie tekstów dla jednostek typu budżetuV_T7PM4_CMPSM30
SIMG_CFMENUOLMEOMFCDefiniowanie tekstów dla kontraktówVC_T166KPAU_VKSM34
SIMG_CFMENUOLMEOMF6Definiowanie tekstów dla zamówieńVC_T166KPAU_VFSM34
SIMG_CFMENUOLMEOME7Definiowanie tekstów dla zapytań ofertowychVC_T166KPAU_VASM34
OHPKST120Definiowanie tekstów ramowych dla typu inf. 0279V_T5CP8SM30
/CBAD/LINETYPESDefiniowanie tekstów rodzaju linii dla podpozycji kontraktu/CBAD/V_LINETYPSM30
SIMG_CFMENUFNMCFND9Definiowanie tekstów specyficznych dla jednostki gosp.V_TVDTXSM30
_ISUWAEL_000033Definiowanie tekstów standardowych dla operacji ważeniaVEWA_WPROC_TEXTSM30
/SAPSLL/DEF_DOCTEXTSDefiniowanie tekstów standardowych i logo dla wydruku dokumentów/SAPSLL/V_TOPAFOSM30
LCA_INT_COLLAB_TEXTDefiniowanie tekstów wewnętrznej współpracy/GC1/V_ATTRIBUTESM30
LCA_CUSTOM_COLL_TEXTDefiniowanie tekstów współpracy za pomocą Smart FormBBPV_CMS_COLLABSM30
/SAPSRM/ROS_WELCOMEDefiniowanie tekstu dla obszaru powitania/SAPSRM/V_WELCOMSM30
GRFNV_PLCACKNDefiniowanie tekstu potwierdzeniaGRFNV_PLCACKNSM30
OPM_ALLOC_DEF_TCMDefiniowanie teoretycznych metod kalkulacji (TCM#s)GHO_V_ALLOC_GLGSM30
SIMG_CFMENUOLQIOQR0Definiowanie terminów archiwizacjiV_TQREOSM30
SIMG_CFMENUOLQIOQR0Definiowanie terminów archiwizacjiV_TQREOSSM30
PCUI_ESS_TIMCOR_002Definiowanie terminów dla korekt dekretacji czasuV_PTCOR_TCONSTRSM30
FAGL_DRPROVCUS_OBJDefiniowanie terminów i wysokości rezerwy na nieściągalne należności (nowe)VC_FAGL_DRPROVCUSSM34
SIMG_CFMENUFNMCFNCHDefiniowanie terminów płatnościVTD09_CLOANSM30
_FICABTDU_V_TFK052JDefiniowanie terminów przetwarzaniaV_TFK052JSM30
CM_XX_MSGRD01Definiowanie terminu dla brakujących ocenV_T7PIQSWVAL_MG1SM30
CM_XX_INCGRD01Definiowanie terminu dla zakończenia pracyV_T7PIQSWVAL_IG1SM30
SIMG_CFMENUORFBOB86Definiowanie terminu płatności wekslaV_005_CSM30
CPEVC_MM_TERMDefiniowanie termu CPECPEVC_MM_TERMSM34
CPEVC_SD_TERMDefiniowanie termu CPECPEVC_SD_TERMSM34
MASCH_UEBER_TOLERANZDefiniowanie tolerancjiV_TDMAZNBSM30
SIMG_TSW_DEFINE_TOLDefiniowanie tolerancjiV_TOIJ03_GL_TOLSM30
SIMG_JITO_V_CJITO_02Definiowanie tolerancji dla dostawyV_CJITO_02SM30
_ISPSFM_OF20Definiowanie tolerancji dla kontroli dostępnościV_TBPFE_MOF20
SIMG_CFMENUOLMBOMJ2Definiowanie tolerancji dla różnic inwentaryzacyjnychV_043_BOMJ2
SIMG_CFMENUOLMBOMJ2Definiowanie tolerancji dla różnic inwentaryzacyjnychV_T043IOMJ2
SIMG_TD_TPI_0011Definiowanie tolerancji dostawyV_TOIKDEFTOLSM30
SIMG_OIJ_TSW_014Definiowanie tolerancji ilości dla porównania pomiarówVOIJ_SS_QTY_TLRSSM30
SIMG_TDP_0022Definiowanie tolerancji specyficznych dla materiałuV_OIH31SM30
_ISPSFICA_TFMCA002Definiowanie tolerancji terminu płatności dla korespondencji przychodzącejV_TFMCA002SM30
SIMG_TD_0019Definiowanie tolerancji w zakresie TDV_TOIGS5SM30
COMMODITY_DFDefiniowanie towarówV_DFCU05SM30
W_WB2B_0C01Definiowanie towarówVC_TCOMSM34
COMMODITIES_CPE_DFDefiniowanie towarów dla CPEV_DFCU06SM30
CABP_V_TB109Definiowanie transakcji aplikacjiV_TB109SM30
COOMCCAP_V_PCRACT_OBDefiniowanie transakcji dla księgowań korygującychV_PCRACTSM30
/ISDFPS/_CFDP01Definiowanie transakcji dla środowiska struktur/ISDFPS/VC_FDP01SM34
SIMG_OIJ_TSW_0011Definiowanie transakcji do wyświetlania dokumentówV_TOIJ_EL_DOCSETSM30
GART_DEFINITION_DEDefiniowanie transakcji handlowejV_GART6SM30
GART_DEFINITION_FXDefiniowanie transakcji handlowejV_GART4SM30
GART_DEFINITION_GHDefiniowanie transakcji handlowejV_GART5SM30
GART_DEFINITION_WPDefiniowanie transakcji handlowejV_GART2SM30
KORRESPONDENZDefiniowanie transakcji korespondencyjnychV_TZKVDSM30
SIMG_CFMENUOFDIFOLXDefiniowanie transakcji korespondencyjnychFVVI_KORRVSM34
SIMG_CFMENUOFDIFOLXDefiniowanie transakcji korespondencyjnychVV_TIVB2_V1SM30
SIMG_XXMENUOLML38Definiowanie transakcji punktu IDV_T340SM30
SIMG_XXMENUOLML38Definiowanie transakcji punktu IDV_T341SM30
SIMG_CFMENUFWMCFZBWDefiniowanie transferów statusu na rodz. produktuV_TWM37SM30
HRAS_HRASR00XI2PRSCDefiniowanie transferu danych ze scenariusza formularza XI do scen. form.HRASR00XIMAPFSCNSM34
_ISUWAEL_000032Definiowanie transferu wartości pola dla szybkiego wprowadzania wagiEWAVWA_WPCFLDMAPSM30
OFTP_NF_004_02Definiowanie trasV_TA20ROUTINGSM30
SIMG_LTRT002Definiowanie tras obowiązkowychV_LMNRTSM30
SIMG_CFMENUOLSD0VTCDefiniowanie trasy i odcinkaVC_TVRO0VTC
SIMG_CFMENUOM00OM24Definiowanie treści objaśnieniaV_TKTQICSM30
SIMG_CFMENUOLQWOQE3Definiowanie trybów wyświetlania cech kontrolnychV_TQ78SM30
MEAS_DEF_AGGR_MODEDefiniowanie trybu agregacjiGHO_V_MEAS_MODESM30
CM_XX_REGI01Definiowanie trybu dla rejestracji/ponownej rejestracjiV_T7PIQSWVAL_08SM30
SIMG_CFMENUOPP1OM0PDefiniowanie trybu ekstrakcjiV_T466SM30
CM_XX_GRDRQ02Definiowanie trybu opłat za wnioski na zakończenie studiówV_T7PIQSWVAL_GRADFEESM30
TEC_PROCMODEDefiniowanie trybu proceduryTTEV_PROCMODESM30
SIMG_HPM_0003Definiowanie trybu przeliczaniaV_OIB02O581
_WCMMD_000037Definiowanie trybu przetwarzania dla nawigacjiWCVOR3SM30
_WCMMD_000036Definiowanie trybu przetwarzania relacjiWCVOR2SM30
V_INM_DFM_EX_MODDefiniowanie trybu wykonania synchronizacji obiektówV_INM_DFM_EX_MODSM30
V_INM_DFM_XMOD_CDefiniowanie trybu wykonania synchronizacji specyf. dla klientaV_INM_DFM_XMOD_CSM30
SIMG_CFMENUOPP1OMPGDefiniowanie trybu zużycia i horyzontu dopasowaniaV_T438M_VSM30
SSCVC_MESSAGEDefiniowanie tworzenia zgłoszeń serwisowych na poziomie komunikatuSSCVC_MESSAGESM34
_ISISFICA_VC_SUMMARDefiniowanie typów agregacji dla dokumentów odsetekVC_TKKVISUMCATSM34
_ISISFICA_VC_TKKVPOVDefiniowanie typów agregacji pozycjiVC_TKKVPOVERSM34
SIMG_OHCMP_2520Definiowanie typów budżetuVV_T7PM3_B_V2SM30
BCA_V_TBKK_PAYNT_TYPDefiniowanie typów celi zastosowaniaV_TBKK_PAYNT_TYPSM30
CRM_PRI_PRILIDefiniowanie typów cennikówCRMV_PRICELISTSM30
OLQZ-VTDefiniowanie typów certyfikatówV_TQ051SM30
SIMG_B2B_ACCTYPDefiniowanie typów dekretacjiBBP_V_C_ACCSM30
SIMG_BBP_VC_KONTDefiniowanie typów dekretacjiBBP_VC_KONTSM34
OHIX1004Definiowanie typów dniV_T553TSM30
RMPSDOCCATEGRYDefiniowanie typów dokumentówV_RMPSDOCCATEGRYSM30
/BOFU/V_PPF_CATGDefiniowanie typów dokumentów dla czynności/BOFU/V_PPF_CATGSM30
SIMG_SSR_0179Definiowanie typów dokumentów źródłowychV_OIRA_SRCDOCCATSM30
/IPRO/MGT_TYPEDefiniowanie typów dokumentu/IPRO/V_DOCTYPSM30
/SRMERP/DOCTYPEDefiniowanie typów dokumentu/SRMERP/VC_DT_SCSM34
/SCMB/DF_CUSTDefiniowanie typów dokumentu dla obiegu dokumentów/SCMB/V_DF_DCTPSM30
TEXV_EXP_FLW_TYPEDefiniowanie typów działania ekspozycjiTEXV_EXP_FLW_TYPSM30
TEXVC_EXPOSURE_TYPEDefiniowanie typów ekspozycjiTEXVC_EXPOSURE_TYPESM34
TEXV_EXP_CATDefiniowanie typów ekspozycjiTEXV_EXP_CATSM30
ORPM_PROJECT_CATDefiniowanie typów elem. portfelaV_RPM_CAT_CUSTSM34
/CUM/CU_CATEGORYDefiniowanie typów elementu planowania/CUM/V_CUTYPESM30
OHIMPENSTYPDefiniowanie typów emeryturV_T5M7NSM30
EHS_GLM_LABELTYPE2Definiowanie typów etykietCCGLV_LABTYSM30
SIMG_HUMIDEANT313LDefiniowanie typów etykietV_T313LSM30
ISPSCA_FPF_FORMTDefiniowanie typów formularzyVC_FMCA_TRM_FPF_FORMTSM34
PORT_MAN_EREC_RQFORMDefiniowanie typów formularzy dla zapotrzebowań kadrowychV_EREC_ISR_TYPESSM30
_FICABTDU_V_TFK047FDefiniowanie typów grupowania monitowaniaVC_TFK047FSM34
_ISISFICA_VC_TKKVPOGDefiniowanie typów grupowania pozycjiVC_TKKVPOGRUSM34
_ISUWAMD_000030Definiowanie typów gwarantaVC_TEWAGUARANTORSM34
SIMG_CFMENUOLSDOVH1Definiowanie typów hierarchiiV_THITOVH1
W_ZF_ST_0111Definiowanie typów hierarchii dostawcówV_TLHITSM30
_CABP_V_TB039Definiowanie typów identyfikacjiV_TB039SM30
GLOBAL_SETT_QTY_TYPDefiniowanie typów ilościGHO_V_DISPSM30
PAD_00_CE_ACTIONS_02Definiowanie typów inf. do skopiowania w przypadku zmiany osoby prawnejV_HRCCE_CHGLPSM30
SIMG_PS_PRO_TRACK05Definiowanie typów inf. statusu dla planów strukturalnych projektuV_TSTNTY_PRSM30
SIMG_PS_PRO_TRACK10Definiowanie typów inf. statusu dla sieciV_TSTNTY_NVSM30
SIMG_OLPR_EXPD06Definiowanie typów informacji o statusieV_TSTNTY_CPSM30
SIMG_OLPR_PO06Definiowanie typów informacji o statusieV_TSTNTY_POSM30
SIMG_TD_0005Definiowanie typów jednostek transportowychV_TOIGCSM30
TMC_0003Definiowanie typów karieryV_778U_7410SM30
TMC_0003Definiowanie typów karieryV_T777ZITSM30
SIMG_LMBP007Definiowanie typów kodów kreskowychV_LAPITSM30
_CRD_VCRD_CMBTYPDefiniowanie typów kombinacjiVCRD_CMBTYPSM30
SIMG_CFMENUOLMEOMG0Definiowanie typów kombinacji pozycji/typów dekretacjiV_163ASM30
SIMGOLMEVNE3Definiowanie typów komunikatów dla awiza dostawVVC_T685B_E1SM34
SIMGOLMEM/38Definiowanie typów komunikatów dla umów ramowychVVC_T685B_EVSM34
SIMGOLMEM/38Definiowanie typów komunikatów dla umów ramowychVV_T161M_EVSM30
RDM_OPT_OUT_0003Definiowanie typów komunikatu na komponenty procesuV_RDMT_PROC_MESSSM30
_FICAIN_V_TFKINFCOTDefiniowanie typów kontenera informacjiV_TFKINFCOTSM30
GLO_PTRV_COSTCLVDefiniowanie typów kosztów (Polska)GLO_PTRV_COSTCLVSM30
/SAPPCE/DPC_ DCUTPDefiniowanie typów kosztów dodatkowych/SAPPCE/V_TDPC18SM30
VC_USMD230Definiowanie typów kroków i przypisanie czynnościVC_USMD230SM34
SIMG_BA-CA-V_TBKKE1Definiowanie typów limitówV_TBKKE1SM30
OHIX0221Definiowanie typów limitów obecnościV_T556PSM30
SIMG_CFMENUOLSDVOV6Definiowanie typów linii harmonogramuV_TVEPVOV6
_FICAISAD_V_TFK021LDefiniowanie typów listyV_TFK021LSM30
/SAPPCE/KETTENTYPDefiniowanie typów łańcuchów zaliczek/SAPPCE/V_TDPC02SM30
/CBAD/MODTYPESDefiniowanie typów modyfikacji/CBAD/V_MOD_TYPSM30
ISPSCA_V_TBDC002Definiowanie typów modyfikacji pól dla zbiorów danychV_TBDC002SM30
SIMG_CFMENU0KWMKCAMDefiniowanie typów nad./odb. w pośrednim rozrachunku działańV_T811IAKCAM
V_FDM_NOTE_TYPEDefiniowanie typów notV_FDM_NOTE_TYPESM30
ID_NUMMER_TYP_GBDefiniowanie typów numerów IDV_TBPIDSM30
/SAPPO/VC_OBJDefiniowanie typów obiektów/SAPPO/VOBJECTSM30
HR_LSO_M1C1D3E1A1PODefiniowanie typów obiektówT7780OOOT
MDMGXOBJTYPDefiniowanie typów obiektówV_MDMGXOBJTYPSM30
OLI0V_T370NDefiniowanie typów obiektówV_T370NSM30
PPPI_MD_232Definiowanie typów obiektówV_TCS19OS16
QNAOV_OBJCATDefiniowanie typów obiektówQNAOV_OBJCATSM30
QPCP_OBJCATDefiniowanie typów obiektówQPCPV_OBJCATSM30
SIMG_CFMENUUPSC01Definiowanie typów obiektówVUPSC01UPSC01
_ISUWA_BASE_00000003Definiowanie typów obiektówVC_EWAOBJTYPEEWAOBJTYPE
/SAPSRM/POWL_BO_TYPEDefiniowanie typów obiektów dla rozszerzonego wyszukiwania/SAPSRM/V_OBJTPSM30
0LQS_MS_TDefiniowanie typów obiektów dla specyfikacji wielokrotnychV_TQMS1SM30
VC_MPD_IL_OBJECT_NODDefiniowanie typów obiektów dla transferu danychVC_MPD_IL_OBJECTSM34
WCF_BSPDLCVC_OBJ_TYPDefiniowanie typów obiektów UIBSPDLCVC_OBJ_TYPSM30
V_TACAC_OBJTYPDefiniowanie typów obiektu rozlicz. międzyokres.V_TACAC_OBJTYPSM30
SIMG_CFMENUCX01_ON08Definiowanie typów okresówV_TF325CXC9
/DSD/SL_TCSTATYPDefiniowanie typów operacji sprzedaży dla klienta/DSD/SL_V_TCSTATSM30
_FICABFCR_V_TFK047H1Definiowanie typów opłat dla korespondencjiV_TFK047HSM30
SIMG_CFMENUUPSC02Definiowanie typów pakietówVUPSC02UPSC02
CPRO_STRUK_EINSTUFGDefiniowanie typów planów kontroliV_DPR_CP_CATEGORYSM30
FDMVC_INSTPLAN_TYDefiniowanie typów planów ratalnych dla przyrzeczenia płatności ratFDMVC_INSTPLAN_TYSM34
/DSD/VC_VPTYPEDefiniowanie typów planu wizyt/DSD/VC_VPTYPE_VSM30
/DSD/VC_VPTYPE_3Definiowanie typów planu wizyt/DSD/VC_VPTYPE_3SM30
/ISDFPS/_OR01Definiowanie typów podstawowych/ISDFPS/V_CORSM30
/VSO/B_FLEET_VCDefiniowanie typów pojazdu-OptPrzZał i zatok ładunkowych/VSO/B_FLEET_VCSM34
0RPM_DEF_PORTF_TYPESDefiniowanie typów portfela/RPM/VC_PORT_TYPE_MAPPINGSM34
_ISUWAPC_000006Definiowanie typów potwierdzeńVC_TEWARESULTSM34
_FICABTDU_V_TFK047GDefiniowanie typów poziomów monitowaniaV_TFK047GSM30
/CUM/CU4Definiowanie typów pozycjiV_T418OICK
/SAPSLL/CTR_CDS_CDIDefiniowanie typów pozycji/SAPSLL/V_TLECISM30
SIMG_CFMENUCX01_MD23Definiowanie typów pozycjiV_TF105JCXA2
/SAPSLL/CUS_CTR_CDIDefiniowanie typów pozycji celnych/SAPSLL/V_TLECIASM30
SIMG_CFMENUOLSDVOLBDefiniowanie typów pozycji dla dostawV_TVLP0VLP
/SAPSLL/GEN_ITMTYDEFDefiniowanie typów pozycji dla obszarów aplikacji/SAPSLL/VC_TLECISM34
W_WB2B_COM4Definiowanie typów pozycji towarówWB2_V_COMSUBSM30
/PLMB/FRW_FLDTYPDefiniowanie typów pól/PLMB/V_FLDTYPSM30
SIMG_CFMENUORFCZU05Definiowanie typów pól dodatkowychV_T85YSM30
_FICABTDU_V_TFK047JDefiniowanie typów procedur monitowaniaV_TFK047JSM30
/VSO/P_V_PRTYPDefiniowanie typów procesu/VSO/P_V_PRTYPSM30
QPCP_PROCCATDefiniowanie typów procesuQPCPV_PROCCATSM30
VC_AD01WIP_RCATDefiniowanie typów przychodu dla sprawozdawczościVC_AD01WIP_RCATSM34
KPE_V_CRPTYPEDefiniowanie typów punktów raportowaniaV_CRPTYPESM30
FSBPCC_TAXC_VDefiniowanie typów raportowania podatkowegoFSBPCC_TAXC_VSM30
VC_COCF_CU_SRTYPDefiniowanie typów raportu zmianyVC_COCF_CU_SRTYPSM34
_FICABFOI_V_TFK110Definiowanie typów rozliczeniaV_TFK110SM30
_ISUWAMD_000012Definiowanie typów rozliczenia dot. usuwania odpadówVC_TEWABILLTYPESM34
V_DISTCRT_ROLEDefiniowanie typów ról PB dla częściowej replikacjiV_DISTCRT_ROLESM30
GRRMOBVRISKTYDefiniowanie typów ryzykaGRRMOBVRISKTYSM30
_FICAISAD_VCTFKBATYPDefiniowanie typów saldVC_TFKBA_TYPESM34
_FICAISAD_VTFKBATYPEDefiniowanie typów saldV_TFKBA_TYPESM30
COMV_CT_SCMTYPEDefiniowanie typów schematu standardowegoCOMV_CT_SCMTYPESM30
CRM_IB_030Definiowanie typów składnikówIB_COM_CUST_02SM34
GRRMOBVEFFTYDefiniowanie typów skutkówGRRMOBVEFFTYSM30
WFM_001Definiowanie typów specyfikacji czasu/SAPAPO/LRPVTTYPSM30
WB2_WBCPM_VC_C_STATDefiniowanie typów statusówWBCPM_VC_C_STATSM34
_ISISFICA_V_TKKV007DDefiniowanie typów sterowania ubezpieczeniemV_TKKV007DSM30
SIMG_ORKK_MISCH_OMXADefiniowanie typów strukt. ilościowejVV_CKMLMV006_T_ASM30
SIMG_ORKK_MISCH_OMXADefiniowanie typów strukt. ilościowejVV_CKMLMV006_T_MSM30
/ISDFPS/V_CORGM1Definiowanie typów środków/ISDFPS/V_CORGM1SM30
OHPKAW130Definiowanie typów tworzenia grupV_T5CBISM30
SIMG_EXG_0005Definiowanie typów umowy wymianyV_TOIA2SM30
_ISUDMTDDV_000005Definiowanie typów urządzeń IS-UT370T_ISU_CUSTSM30
W_HH_GF_032Definiowanie typów urządzeń MDE i klawiszy funkcyjnychVC_TWICHHDEVSM34
W_HI_GEN_03Definiowanie typów urządzeń MDE i przypisanie klawiszy funkcyjnychVC_TWICHIDEVSM34
/SAPCND/V_UERANGDefiniowanie typów User Exit/SAPCND/V_UERANGSM30
SIMG_CFMENUOLMEOMHDDefiniowanie typów uzgodnień dla kolejnego rozliczeniaV_T6BMSM30
CFMENUOLPSPPE03_PDDefiniowanie typów wariantów iPPEV_CPVTYPESM30
/CUM/V_ACPOSDefiniowanie typów wartości dla rozdziału kosztów/CUM/V_ACPOSSM30
/SAPPSSRM/TYP_THRESHDefiniowanie typów wartości progowych/SAPPSSRM/V_THTYSM30
SIMG_BA-CA-V_TBKK81Definiowanie typów warunkówV_TBKK81SM30
/SAPPCE/DCPVERIFYDefiniowanie typów weryfikacji/SAPPCE/V_TDPC05SM30
SIMG_CFMENUOLPSRES01Definiowanie typów węzłów specyficznych dla zasobówV_CPNRESSM30
WB2B_WBCPM_VC_STA_TYDefiniowanie typów wglądówWBCPM_VC_STA_TYPSM34
OLQW-EVAL_VIEW_TYPDefiniowanie typów wglądów w zestawieniach onlineV_QG_EVAL_VTYPSM34
SIMG_BDRP_0002Definiowanie typów wstępnego czasu realizacjiV_OIISCPLTSM30
/ISDFPS/MEHRVCTPDefiniowanie typów wykorzystania/ISDFPS/MEHRVCTPSM30
/ISDFPS/_OR02Definiowanie typów wykorzystania/ISDFPS/VCCTYPESM34
GRACV_PRERQTYPDefiniowanie typów wymagań wstępnychGRACV_PRERQTYPSM30
PAOC_EIC_086Definiowanie typów zadań foldera wejściowegoV_HREIC_IBCAT_VPSM30
_FICAINV_TFK2609Definiowanie typów zaliczeniaV_TFK2609SM30
SIMG_XXMENUOLML08Definiowanie typów zapotrzebowaniaV_T308OMNF
PAY_XX_HRF_060Definiowanie typów zawartości dla generowania informacji wyjściowychV_T799BHRF07SM30
OHPKAW010Definiowanie typów zestawieńV_T5CB8SM30
SIMG_CFMENUOLI0OISTDefiniowanie typów zezwoleńV_T352TSM30
_FICAAO_V_FKKORDERTYDefiniowanie typów zleceńV_FKKORDERTYPSM30
/SAPPSSRM/ORDER_TYPEDefiniowanie typów zleceń do kontraktu/zamówienia/SAPPSSRM/IDCVSM30
FIN_CR_COMM_TYPESDefiniowanie typów zobowiązańV_UKMCOMM_TYPESSM30
HR_LSO_M1C2D3A2PODefiniowanie typu budżetu oraz cechV_T7PM3_BSM30
/SAPPSSRM/DATATYPEDefiniowanie typu danych dla kwestionariusza prekwalifikacjiBBPV_DYNAT_DOM2SM30
V_TPZ18Definiowanie typu danych dodatkowychV_TPZ18SM30
ORFA_KONT_TYPDefiniowanie typu dekretacji dla zamówień aktywów trwałychV_T163KOME9
OLIA_V_TCOKT_PMDefiniowanie typu dekretacji i rodz. dok. dla zgł. zapotrz.V_TCOKT_PMSM30
/SAPPCE/DCPPENALTYDefiniowanie typu dla kary wynikającej z umowy/SAPPCE/V_TDPC09SM30
GRRMOBVACTTYPDefiniowanie typu działania dla produktów i procesówGRRMOBVACTTYPSM30
_FICAINV_V_TFK2639Definiowanie typu faktury pro formaV_TFK2639SM30
OHPTNEEDMGVT77TNM_FCDefiniowanie typu funduszu szkoleniowegoV_T77TNM_FCSM30
OLQS-TPDefiniowanie typu harmonogramu testowaniaV_T399W_ISM30
SIMG_OHP3OOITDefiniowanie typu informacji dla typów obiektówT778TOOIT
CRM_IB_010Definiowanie typu instalacjiIB_COM_CUST_01SM34
OHIJ0092Definiowanie typu instytucjiV_T5J66SM30
SIMG_OIJ_TSW_055Definiowanie typu kojarzenia dostępnych zasobówV_OIJ_PEGT_CHK_AO5TPEGT
ISPSCA_TFMCA_INCORRDefiniowanie typu korespondencji przychodzącejVC_TFMCA_INCORRSM34
ISPSCA_TFMCA_INCORR2Definiowanie typu korespondencji przychodzącejVC_TFMCA_INCORR2SM34
/SAPPCE/DCPASSESMENTDefiniowanie typu kosztów dodatkowych i rozłożenia/SAPPCE/V_TDPC07SM30
W_WB2B_0G46Definiowanie typu księgowania i przypisywanie go do grupy typów księgowaniaVC_TWBPOSTTYPESM34
FIAPAR_QST_T059PCURRDefiniowanie typu kursu dla podatku źródłowegoV_T059PCURRSM30
FAGL_PL_EXRATE_OBDefiniowanie typu kursu wymiany dla wersji planuV_FAGL_T895_KTSM30
VV_POWL_TYPE_CONDDefiniowanie typu listy roboczej (informacje o warunkach)VV_POWL_TYPE_CONDSM30
SIMG_CFMENUOLMLOML4Definiowanie typu magazynuV_T3010SM30
SIMG_CFMENUOLSDLWM2Definiowanie typu magazynuV_T3012SM30
SIMG_CFMENUOLPSOPE2Definiowanie typu maszynV_TMATYOPE2
ID_NUMMER_TYP_GBDDefiniowanie typu numeru identyfikacyjnegoV_BPID003_ESM30
0XRPM_MET_OBJTYPEDefiniowanie typu obiektuV_INM_M_OBJ_TYPESM30
SIMG_CFMENUOLPKGRAFDefiniowanie typu obiektu graficznegoVC_TCY55OPG9
_V_TCACS_COTDefiniowanie typu obiektu oblicz.V_TCACS_COTCACS_DET_COT
SIMG_PDR_BADIREC2UPSDefiniowanie typu pakietu dla systemu partneraV_BADIREC2UPSSM30
OHPTNEEDMG_T77TNM_PCDefiniowanie typu planu szkoleńV_T77TNM_PCSM30
OPM_DEF_PLTFRM_TYPDefiniowanie typu platformyGHO_V_AGGR_TYPSM30
SIMG_CFORFBT059PPDefiniowanie typu podatku źródłowego: Księgowanie płatn.V_T059PPSM30
SIMG_CFORFBT059PIDefiniowanie typu podatku źródłowego: Księgowanie rachunkuV_T059PISM30
_ISPSFM_OFKADefiniowanie typu pozycji przeniesieniaV_FMVORTRSM34
/SAPSLL/RES_RCP_BPITDefiniowanie typu pozycji specyfikacji/SAPSLL/V_TBO01SM30
OLQN-OQNFBDefiniowanie typu raportuV_TQ86SM30
OLQN-OQNFBDefiniowanie typu raportuV_TQ86ASM30
SIMG_CFMENUOLI0OIPRDefiniowanie typu ref. lokalizacji funkcjonalnejV_T370RSM30
VC_FMCA_CORELDefiniowanie typu relacjiVC_FMCA_CORELSM34
ISUWA_BASIS_00000002Definiowanie typu rodzaju usługi dla podpozycji produktu serwisowegoV_EWA_CCOC_SRVTPSM30
SIMG_CFMENUOFDISCS50Definiowanie typu rozliczeniaVTIVSCS01SM30
_ISUBIBDRS_000071Definiowanie typu rozszerzonej procedury dotyczącej karencjiV_TE434SM30
OHIX0101Definiowanie typu umowy - międzynarodoweV_T542ASM30
CM_XX_ATTNDTR06Definiowanie typu uwagi dla uczestnictwaV_T7PIQSWVAL_888SM30
CM_XX_IB_ADVNOTEDefiniowanie typu uwagi doradztwaV_T7PIQADVNOTESM30
V_EAML_NODE_TYPEDefiniowanie typu węzła dla połączenia obiektów Od/DoV_EAML_NODE_TYPESM30
GGA_100_320Definiowanie typu wskaźnikaVCDG_TDGD5SM34
/SAPPCE/DCPDEPOSITDefiniowanie typu zatrzymanej kwoty/SAPPCE/V_TDPC03SM30
V_MSG_CONDDefiniowanie typu zgłoszenia dla rodzajów warunkówV_MSG_CONDSM30
/PLMI/LBL_UI_LISDefiniowanie tytułów list/PLMI/V_LBL_LISSM30
OFRA_S_VERSDefiniowanie ubezp. aktywów trwałychV_T099AOAVF
OFRA_S_VERSDefiniowanie ubezp. aktywów trwałychV_T099BOAVT
_CNS_SET_EXPOBJDefiniowanie uczestnika usługi zmiany wskaźnikaV_TCNS_SET_EXPOBSM30
SIMG_CMP_XX_LTI_009Definiowanie udziałów pracownikaV_T71CASM30
PT_XX_TMW_SCR_HD_I04Definiowanie układów dla informacji o pracownikuV_HEAD_INFOGRPSM30
PT_XX_TMW_SCR_HD_I04Definiowanie układów dla informacji o pracownikuV_HEAD_INFOGSTRSM30
SIMG_PSM_GMGTE_ACLYTDefiniowanie układów dla obiektów rozliczenia międzyokresowegoVC_ACE_TREEVARI_GMASM34
SIMG_CFMENUOWTYCUDefiniowanie układów ekranuVC_TAMLAY_00OWTYCU
CPRO_EVA_EXTRAKTEDefiniowanie układów ekstraktuEVE_VC_EXTRACTDPR_EVE_EXTRACT
SIMG_CFMENUOLPKOPDJDefiniowanie układuVC0C29OPDJ
SIMG_CFMENUOPP2OPPNDefiniowanie układuV_457JSM30
ERP_WEC_ADDR_FORDefiniowanie układu adresuERPVC_WEC_ADRLAYSM34
VC_ACE_TREEVARI_ACACDefiniowanie układu dla obiektów rozlicz. międzyokres.VC_ACE_TREEVARI_ACACSM34
VC_ACE_TREEVARI_IPMODefiniowanie układu dla obiektów rozlicz. międzyokres.VC_ACE_TREEVARI_IPMOSM34
VC_ACE_TREEVARI_SOADefiniowanie układu dla obiektów rozlicz. międzyokres.VC_ACE_TREEVARI_SOASM34
RMAN_PRSP_VC_SCRDefiniowanie układu dla potwierdzeniaRMAN_PRSP_VC_SCRSM34
SIMG_CFMENUOLPFORPS3Definiowanie układu dla pól ilościVC_COCF_CU_QSM34
BCS_VC_FMPEP_CUSTDefiniowanie układu do wielokrotnego wprowadzania budżetówVC_FMPEP_CUSTSM34
PT_TMW_SCRA_RC_004Definiowanie układu dominant i wskaźników sterowaniaVC_PT_FIELD_SELECTION_TDOOH02
OLQP_EWB_LDefiniowanie układu drukowania dla MS WordVC_TLDPSSM34
OLPR_IM_BILDDefiniowanie układu ekranów danych podstawowych aktywów trwałychVC_T082G_10SM34
OLPR_IM_BILDDefiniowanie układu ekranów danych podstawowych aktywów trwałychV_T082A_01SM30
OLMEML90Definiowanie układu ekranuV_T162SSM30
ORFA_LEAS_FELDDefiniowanie układu ekranuVC_T082G01AO51
SIMG_CFMENUOLMBOMBWDefiniowanie układu ekranuV_156BOMBW
SIMG_CFMENUOLMEOMF1Definiowanie układu ekranuVV_162_ISM30
SIMG_CFMENUORFAOA77Definiowanie układu ekranu danych podstawowych aktywów trwałychV_T093_BSN_FUNCMSM30
SIMG_CFMENUOLMEOME8Definiowanie układu ekranu na poziomie dokumentuVV_162_ASM30
SIMG_CFMENUOLMEOMF2Definiowanie układu ekranu na poziomie dokumentuVV_162_BSM30
SIMG_CFMENUOLMEOMF4Definiowanie układu ekranu na poziomie dokumentuVV_162_FSM30
SIMG_CFMENUOLMEOMF7Definiowanie układu ekranu na poziomie dokumentuVV_162_LSM30
SIMG_CFMENUOLMEOMFADefiniowanie układu ekranu na poziomie dokumentuVV_162_KSM30
SIMG_CFMENUOLMSOMFKDefiniowanie układu ekranu specyficznego dla działu zaopat.V_T079M_MOMFK
SIMG_CFMENUOLMSOMSXDefiniowanie układu ekranu zależnego od transakcjiV_T078K_MOMSX
PCUI_ESS_LRQ_080Definiowanie układu kalendarza zespołowegoV_PTARQ_TCALESM30
SIMG_CFMENUOLPKOPG2Definiowanie układu liniiV_TCY52OPG2
PPPI_PO_374Definiowanie układu listyV_TCORVSM30
SIMG_CFMENUOPP3OKRVDefiniowanie układu raportówV_TKKB2OKRV
_ISPSFM_N_V_FMLADefiniowanie układu środowiska budżetowaniaV_FMLASM30
J_3G_DISPO_PT_LAYOUTDefiniowanie układu tablicy planowania/SAPCEM/VC_PT_LAYOUTSM34
SIMG_SSR_0199Definiowanie ukrywania komunikatówV_OIRA_MSG_SUPSM30
OHIEGCADefiniowanie umówV_5E60_ASM30
OHIEGCADefiniowanie umówV_5E60_A1SM30
OHIEGCADefiniowanie umówV_5E60_A2SM30
OFTP_NF_005_01Definiowanie umów dla taryf lotniczych specyficznych dla firmV_TA20CORPIDSM30
_ISUWAMD_000029Definiowanie umów ramowych dla gospodarki odpadamiVC_EWAOUTLSM34
V_INM_NAV_INF_FDefiniowanie uprawnień dla wglądów / wglądów szczeg. ekranów szczegółowychV_INM_NAV_INF_FSM30
SIMG_CFMENUOLMEOMETDefiniowanie uprawnień do funkcji dla nabywcówV_T160DSM30
SIMG_CFMENUOCU0CU14Definiowanie uprawnień do opracowaniaV_TCUBSM30
TMC_0080Definiowanie uprawnień dot. przypisania pracownikówV_T77TMCPARAMS_BYPASS_AUTHSM30
SIMG_CFMENUOLSDVVCBDefiniowanie uprawnień zal. od funkcji dla kontaktów handl.V_TVKBVVCB
PCUI_ESS_TRV_IGSDefiniowanie URL dla dostępu do IGSV_TA23IGSSM30
/SAPSRM/SRC_URL_EXTDefiniowanie URL dla zewnętrznego systemu dostawców/SAPSRM/V_PORT_CSM30
PAOC_EIC_062Definiowanie URL i parametrówCRMV_IC_LTX_URLSCRMC_IC_LTX_URLS
SIMG_CFMENUOLSDOVE2Definiowanie urzędów celnychV_T615SM30
OHIC0602Definiowanie urzędu wydającego zezwolenie na pobytVV_536A_B_48_AL0SM30
0RPM_DEF_SERVICESDefiniowanie usług/RPM/VC_SERVICE_MAPPINGSM34
PCUI_HPF_070Definiowanie usługV_T7XSSSERSRVSM30
PCUI_HPF_070Definiowanie usługV_T7XSSSERSRVCSM30
HRAS_T5ASRFSCNSRVDefiniowanie usług generycznych dla scenariuszy formularzyV_5ASRFSCNSRVSM30
PCUI_HPF_080Definiowanie usług specyf. dla krajuV_T7XSSSERSRVCGSM30
PCUI_HPF_080Definiowanie usług specyf. dla krajuV_T7XSSSERSRVCGCSM30
MDG_V_MDG_DQR_DQSDefiniowanie usługi jakości danychV_MDG_DQR_DQSSM30
SIMG_OHR1080Definiowanie usługodawcyV_T702KSM30
CM_XX_GPST05Definiowanie ustalania adresów zależnego od rodzajów terminówVC_T7PIQTLCORRSM34
0FILALDB001_02Definiowanie ustalania bazy danych dla zestawieńV1_TFILA_LDB_0010FILALDB001_02
SIMG_CFMENUOLSDFP1Definiowanie ustalania cen wg typów pozycjiV_TVAP_PRSM30
SIMG_CFMENUOLSDFP1Definiowanie ustalania cen wg typów pozycjiV_TVAP_VRSM30
VVTFILA_GF_009SADefiniowanie ustalania daty dla operacji księgowychTFILA_GF_009SSM30
SIMG_CFMENULEOJIT4Definiowanie ustalania grupy częściV_CJIT08SM30
/SAPSLL/CUSPROC_ACSEDefiniowanie ustalania kolejności działań/SAPSLL/V_TLEDPASM30
SIMG_FAGL_T030TRDefiniowanie ustalania kont dla przeliczeniaV_FAGL_T030TRSM30
_ISPSFM_V_FMBUDLDGRDefiniowanie ustalania konta dla rządu federalnego USAV_FMBUDLDGRSM34
WLF_PART_IMGDefiniowanie ustalania partneraVC_TPAR_ABISM34
WLF_PART_IMGDefiniowanie ustalania partneraVC_TPAR_ABKSM34
MASCHINELL_MAHNSTUFEDefiniowanie ustalania poziomów monitowaniaV_DUNNLVLSM30
/SAPSLL/CUSPROC_DETDefiniowanie ustalania procedury docel. z typu dok. wstępnego przy pobraniu/SAPSLL/V_TCDOPRSM30
SIMG_CFMENUOLQSQDA1Definiowanie ustalania próbkiV_QDFBSM30
SIMG_CFMENUOLQSQDA1Definiowanie ustalania próbkiV_QDSASM30
/SPE/V_DLV_BWADefiniowanie ustalania rodzaju ruchu dostawy/SPE/V_DLV_BWASM30
SIMG_CFMENUOLSDOV14Definiowanie ustalania towarów dla każdego rodz. dok. sprz.V_TVAK_SUOV14
SIMG_XXMENUOLSDVOLBDefiniowanie ustalania typów pozycji w dostawachV_T184L184
EURO_FI_TV_T706DDefiniowanie ustalania waluty podróży służbowejV_706D_BSM30
_ISUWMPC_000002Definiowanie ustalania zakładu i stanowiska roboczego dla zleceńVEREGWCSM34
BBP_SOURCINGDefiniowanie ustalania źródła dostaw dla kategorii produktówBBPV_SRC_DETSM30
EBP_SOURCINGDefiniowanie ustalania źródła dostaw dla kategorii produktówBBPV_AVL_DETSM30
SIMG_SD_PARTNERDefiniowanie ustalenia partneraVC_TPAR_FKSM34
SIMG_SD_PARTNERDefiniowanie ustalenia partneraVC_TPAR_FPSM34
SIMG_SD_PARTNERDefiniowanie ustalenia partneraVC_TPAR_KOSM34
SIMG_SD_PARTNERDefiniowanie ustalenia partneraVC_TPAR_KUSM34
SIMG_SD_PARTNERDefiniowanie ustalenia partneraVC_TPAR_LKSM34
SIMG_SD_PARTNERDefiniowanie ustalenia partneraVC_TPAR_TKSM34
SIMG_SD_PARTNERDefiniowanie ustalenia partneraVC_TPAR_VKSM34
SIMG_SD_PARTNERDefiniowanie ustalenia partneraVC_TPAR_VPSM34
W_WB2B_0G52Definiowanie ustalenia partneraVC_TPAR_TCKSM34
W_WB2B_0G52Definiowanie ustalenia partneraVC_TPAR_TCPSM34
_ISUBISFGA_000007Definiowanie ustalonych czynników korekty objętościV_TE929SM30
REFXV_TIVORPOSDEFDefiniowanie ustalonych lokalizacji dla obiektu rezerwacjiV_TIVORPOSDEFSM30
BBP_BR_ICMS_TAX_LAWSDefiniowanie ustaw podatkowych ICMSBBPV_TAX_LAW_1SM30
BBP_BR_IPI_TAX_LAWSDefiniowanie ustaw podatkowych IPIBBPV_TAX_LAW_2SM30
IHC_V_GUI_TRANS_OBDefiniowanie ustawienia wstępnego dla rodzaju transakcjiIHC_V_GUI_TRANSSM30
KONTREF_DEF_FXDefiniowanie ustawieńV_KONTREF4SM30
KONTREF_DEF_GHDefiniowanie ustawieńV_KONTREF5SM30
SIMG_OIJ_TSW_13Definiowanie ustawień dla danych podstawowych TSWV_TOIJX_04SM30
_FICACL_VC_MIGACCDefiniowanie ustawień dla dekretacji uzupełniającychVC_MIGACCSM34
SIMG_HPM_0001Definiowanie ustawień dla grupy przeliczeniowej i zewn. modułu funkcyjnegoVC_OIB_CONVGROUPSM34
_ISUWAPC_000015Definiowanie ustawień dla kokpitu zlecenia usuwania odpadówVC_EWA_WDOC_CSTUSM34
CWTY_MWTY_SETTINGSDefiniowanie ustawień dla kontroli gwarancji podstawowejV_CWTY020SM30
IDCFM_BST_CUSACDefiniowanie ustawień dla księgowania FS-CML z obszarem wycenyIDCFM_BST_CUSACSM34
TMC_0021Definiowanie ustawień dla macierzyHRTMC_VC_GRIDSM34
0RPM_FINPLANSETTINGSDefiniowanie ustawień dla planowania finans./RPM/VC_FIN_SETSM34
/CUM/COPYCUSTDefiniowanie ustawień dla przejęcia kosztów/CUM/V_ORDCUSTSM30
IDCFM_BST_CLUSTDefiniowanie ustawień dla przeksięgowania FS-CMLIDCFM_BST_CLUSTSM34
IDCFM_BST_CFMACDefiniowanie ustawień dla przeksięgowania pozycji z obszarem wycenyIDCFM_BST_CFMACSM34
/DSD/ME_GEN_CU_V_GLDefiniowanie ustawień dla przenośnych urządzeń końcowych/DSD/ME_GEN_CU_V_GLOBALSM30
/DSD/ME_GEN_CU_V_GLDefiniowanie ustawień dla przenośnych urządzeń końcowych/DSD/ME_GEN_CU_V_GROUPSM30
IWP_0004Definiowanie ustawień dla przetwarzania równoległegoV_IWP_GEN_SETSM30
/RPM/VC_ITEM_TYPE_STDefiniowanie ustawień dla przypisania statusów do elementów/RPM/VC_ITEM_TYPE_STAT_MAPSM34
VC_INM_CNG_INIT_TYPEDefiniowanie ustawień dla przypisania statusów do inicjatywVC_INM_CNG_INIT_TYPE_STAT_MAPSM34
TLRVC_TARODefiniowanie ustawień dla rejestru transakcjiTLRVC_TAROSM34
PSM_VC_FMBL_REGUDefiniowanie ustawień dla rozliczenia salda na koniec rokuVC_FMBL_REGUSM34
WCF_CRMV_EXTMGR_PARDefiniowanie ustawień dla równoległej ekstrakcjiCRMV_EXTMGR_PARSM30
SIMG_HPM_0019Definiowanie ustawień dla ruchów materiałowych (transakcja MIGO)V_OIB_MIGO_DEFSM30
COOPC120Definiowanie ustawień dla SAP ODAVC_TCOOPCCOOPC1
/DSD/ME_TOUR_SV2Definiowanie ustawień dla scenariusza trasy/DSD/ME_TOUR_SV2SM30
/DSD/ME_TOUR_S_VDefiniowanie ustawień dla scenariusza trasy/DSD/ME_TOUR_S_VSM30
CO_ISR_EXECUTION_OBDefiniowanie ustawień dla Serwisów realizacjiVCL_EXECSRVSM34
_ISPSFM_VC_FMBSCONTRDefiniowanie ustawień dla struktury budżetuVC_FMBSCONTROLSM34
RMAN_ORPS11Definiowanie ustawień dla wyboru wariantów dla typów obiektów systemu inf.V_COCF_CU_VARSM30
IDCFM_BST_CFMCLUSTDefiniowanie ustawień dla wymianIDCFM_BST_CFMCLUSTSM34
ISPSCA_VCFMCACORRMICDefiniowanie ustawień dla wyprowadzania żądania korespondencji przychodz.VC_FMCA_CORRM_ICRSM34
/PLMB/VC_SEA_QUERYDefiniowanie ustawień dla wyszukiwania PLM/PLMB/VC_SEA_QUERYSM34
BCA_VVC_TBANK_CD_LPDefiniowanie ustawień dla wyświetlania dokumentów zmianVVC_TBANK_CD_LP_BKKSM34
V_PLANT_ABROADDefiniowanie ustawień dla zakładów zagranicznychV_PLANT_ABROADSM30
OFTP_PR_003_08Definiowanie ustawień dla zapytania o dyspozycyjność sterowowanego cenąV_TA20PVPSM30
_ISUAMI_000007Definiowanie ustawień dla zarządzania zdarzeniemVC_EVENT_MNGMNTSM34
MSR_C_RPO_REPLDefiniowanie ustawień dla zastąpienia od dostawcyV_MSR_C_RPO_REPLSM30
_FICAAO_V_TFKKORDERADefiniowanie ustawień dla zatwierdzenia zleceńV_TFKKORDERAPPRSM30
SIMG_HPM_SILO_0006Definiowanie ustawień do analizy ruchów mat. pomiędzy poziomami napełnieniaV_OIB_ANA_CNTRLSM30
_ISPSFM_V_FMFYCC_PARDefiniowanie ustawień do przetwarzania równoległegoVV_FM_FYC_PARALLELIZATIONSM30
_FICAINV_ARCH_CUS2Definiowanie ustawień dodatkowych dla archiwizacji dokumentów rozliczeniow.V_TFK005_INVBILLFKKINVBILL_ARCH_CUS2
CM_AS_XX_605Definiowanie ustawień dokumentu dla pobierania opłat za wniosekV_TCMAC06DSM30
SIMG_CFMENUO000O005Definiowanie ustawień domyślnychV_CMVSM30
SIMG_CFMENUOLSDOVZJDefiniowanie ustawień domyślnychV_TVTA_VFPSM30
_ISUBS_000005Definiowanie ustawień dot. deregulacjiVC_EDRGSWITCHSM34
TMC_0009Definiowanie ustawień dot. dokumentów PDFV_T77TMCPARAMS_PDFSM30
HR_ECM_UI_05Definiowanie ustawień dot. zakładkiV_T71ADM29SM30
/OSP/ID_APPL_FLW_BVRDefiniowanie ustawień działania aplikacji/OSP/VC_BHV_APPLSM34
SIMG_GM_AVC_FILTACTDefiniowanie ustawień filtra dla wart. rzecz.V_GMAVCBUDFILTH0SM30
SIMG_GM_AVC_FILTERSDefiniowanie ustawień filtra dla wartości budżetuV_GMAVCBUDFILTH1SM30
_ISPSFM_V_FMAVCBUDFIDefiniowanie ustawień filtra dla wartości budżetuVC_FMAVCBUDFILT0SM34
_ISPSFM_V_FMAVCBUDFIDefiniowanie ustawień filtra dla wartości budżetuVC_FMAVCBUDFILT1SM34
FMBCS_AVC_UPDFILTDefiniowanie ustawień filtra dla wartości obligo/rzeczywistychVC_FMAVCUPDFILTSM34
_CACS_DET_AFLDefiniowanie ustawień filtrowania analizy wyszukiwaniaV_TCACS_DETAFLCACS_DET_AFL
/RPM/VC_PORT_FIN_CAPDefiniowanie ustawień finans./zdolności dla rodzajów portfela/RPM/VC_PORT_FIN_CAP_MAPPINGSM34
TEXV_EXP_GLB_SETDefiniowanie ustawień globalnychTEXV_EXP_GLB_SETSM30
V_CUST03Definiowanie ustawień globalnych dla różnych identyfikacjiV_CUST03SM30
PSM_VC_FMHIESETTINGSDefiniowanie ustawień hierarchii dla planu strukt. budżetuVC_FMHIESETTINGSSM34
SIMG_CFMENUOMP0OMP4Definiowanie ustawień historii dla klasy zapotrzebowaniaV_T459C_2SM30
TR_INTERNET_DFDefiniowanie ustawień internetu dla dostępu serwera WEBV_VTB_DFD2SM30
L2TV_IM_RELEVANTDefiniowanie ustawień istotnościL2TV_IM_RELEVANTSM30
V_TACECOMPCDefiniowanie ustawień klienta dla składnikówV_TACECOMPCSM30
V_TACECOMPCSOADefiniowanie ustawień klienta dla składnikówV_TACECOMPC_SOASM30
V_TACECOMPC_ACACDefiniowanie ustawień klienta dla składnikówV_TACECOMPC_ACACSM30
SIMG_OIJ_TSW_070Definiowanie ustawień komunikacji dla dokumentów planowaniaVC_OIJ_BPD_FIELDSM34
_CACS_DET_ETCDefiniowanie ustawień kontroli dla punktu wprowadzaniaVC_CACS_DET_ETCCACS_DET_ETC
/OLC/OLCCUSTDefiniowanie ustawień kosztów/OLC/V_OLCCUSTSM30
V_T399X_OLCDefiniowanie ustawień kosztówV_T399X_OLCSM30
SIMG_BA_CA_TBKK_BKSDefiniowanie ustawień krajowych klucza kontr. bankuV_TBKK_BKSSM30
WCF_V_MLC_OBJ_FLDDefiniowanie ustawień list wyników znacznikówWCFV_MLC_OBJ_FLDSM30
MPDCUST_DOC_VDefiniowanie ustawień MPD dla rodzajów dokumentówMPDCUST_DOC_VSM34
MSR_GENERALDefiniowanie ustawień na poziomie mandantaMSR_V_GENERALSM30
V_INM_NAV_INF_WDefiniowanie ustawień nawigacjiV_INM_NAV_INF_WSM30
DRF_009Definiowanie ustawień obiektów biznesowychDRFV_BOSM30
SSCVC_GROUPDefiniowanie ustawień obszaru aplikacjiSSCVC_GROUPSM34
L2TV_IM_SETTINGSDefiniowanie ustawień ogólnychL2TV_IM_SETTINGSSM30
RDM_OPT_OUT_0001Definiowanie ustawień ogólnychV_RDMT_COMMONSM30
W_FRE_INT_0006Definiowanie ustawień ogólnychV_WRF_REF_CNTRLSM30
REFXV_TIVORRSSETDefiniowanie ustawień ogólnych dla rezerwacjiV_TIVORRSSETSM30
0RPM_CAPPLANSETTINGSDefiniowanie ustawień planowania zdolności/RPM/VC_CAP_SETSM34
TTE_WT_CL_TXSETDefiniowanie ustawień podatku źródłowegoTTEVCL_WT_TXSETSM34
MAHNW_GRUNDEINSTELLUDefiniowanie ustawień podstawowychV_MAHNWESENSM30
PTFMLA_022Definiowanie ustawień profili dla środowiska projektowego FMLAV_T7US_FMLA_PROFSM30
WFMTM_SETTINGS_TYPEDefiniowanie ustawień rejestracji czasuWFMTMV_TCS_DEFSM30
/SAPSRM/SUPPL_REPLDefiniowanie ustawień replikacji dostawcy/SAPSRM/V_BP_INBSM30
/SAPPSSRM/LPN_CUSTDefiniowanie ustawień specyficznych dla klienta/SAPPSSRM/VC_LC1SM34
SIMG_PSM_GMGTE_ACCSTDefiniowanie ustawień specyficznych dla klienta dla składnikówVV_TACECOMPC_GMASM30
/DSD/ME_GEN_CU_V_DEDefiniowanie ustawień specyficznych dla przenośnych urządzeń końcowych/DSD/ME_GEN_CU_V_DEVICESM30
CPEV_CONDTYPEDefiniowanie ustawień specyficznych dla rodzaju warunkuCPEV_CONDTYPESM30
HR_LSO_M4A4Definiowanie ustawień standardowychV_LSO_CUSTCMDEFSM30
/PLMB/VC_RBB_SPECDEFDefiniowanie ustawień standardowych dla kategorii modułów/PLMB/VC_RBB_SPECDEFSM34
SIMG_SSR_0070Definiowanie ustawień statusu dla lokalizacjiV_OIRBXSTATSM30
V_ALM_ME_SERVER_DRIVDefiniowanie ustawień sterowanych przez serwer dla danych operacjiV_ALM_ME_SERVER_DRIVENSM34
BW_STANDARD_WEBP_2Definiowanie ustawień szablonów WWWRSADMINCV28RSCUSTV28
/SAPSRM/ROSMAILSETDefiniowanie ustawień tekstu e-maila/SAPSRM/V_EMAILSM30
L2TVC_CONDICOMM_MDefiniowanie ustawień towaru dla rodzajów warunków MML2TVC_CONDICOMM_MSM34
L2TVC_CONDICOMM_VDefiniowanie ustawień towaru dla rodzajów warunków SDL2TVC_CONDICOMM_VSM34
/SAPSRM/SUPPL_DISTRDefiniowanie ustawień transferu/SAPSRM/VC_SUCODSM34
BBP_VC_PRES_UNPLDefiniowanie ustawień wstępnych dla pozycji limituBBP_VC_PRES_UNPLSM34
/PLMI/SPC_TAB_DDefiniowanie ustawień wyświetlania dla typów przypisania wartości/PLMI/V_SPC_TABDSM30
MEV_V_CCODEDefiniowanie ustawień zależnych od jednostki gospodarczejMEV_V_CCODESM30
SIMG_CFMENUFWMCFZC7Definiowanie ustawień zależnych od jednostki gospodarczejV_TWPBSM30
SIMG_OIJ_TSW_034Definiowanie ustawień zatwierdzania prognozy z SAP APO do SAP OIL & GASV_OIJDPFCSTSSM30
SIMG_OHR0028Definiowanie ustawowych grup zwrotów W/NV_T706ISM30
SIMG_OHR0047Definiowanie ustawowych rodzajów podróżyV_T706GSM30
QMDSV_REMARKDefiniowanie uwag do podpisuQMDSV_REMARKSM30
SIMG_XXMENUOLML2000Definiowanie uwag do wykonania zlec. przen.V_T339SM30
/SAPSLL/CO_REASONINGDefiniowanie uzasadnienia zatwierdzenia dla zablok. dok. i partnerów gosp./SAPSLL/VC_TCSSCHSM34
SIMG_T706_COST_CP_RDefiniowanie uzasadnień dla porównania kosztów dla kosztów podróżyV_T706_COST_CP_RSM30
SIMG_OHR1061Definiowanie uzasadnień dla porównania kosztów dla rodzaju wydatkówV_T706B6SM30
USMD1102Definiowanie uzgodnienia dot. poziomu serwisow. dla typów wniosków o zmianęV_USMD1102SM30
/SAPPSSRM/PADefiniowanie uzgodnień ceny i aktywacja funkcji rodzajów operacji/SAPPSSRM/VC_PASM34
SONDERVEREINBARUNGENDefiniowanie uzgodnień specjalnychV_TD22SM30
SIMG_CFMENUOLSDLIEFDefiniowanie uzgodnionej daty dostawyV_TVDCSM30
SIMG_CFMENULEOJIT25Definiowanie uzupełniających numerów ref. JITV_CJIT15SM30
PT_XX_TMW_PR_SH_02Definiowanie użycia krótkich oznaczeń dla każdego podzbioruV_TMW_TDSUBLASM30
CM_XX_AKST15Definiowanie użycia pakietów zdarzeńV_T7PIQSWVAL_20SM30
/PLMB/CADV_VVACDefiniowanie użycia przeglądarki/PLMB/VCADV_VVACSM30
/SAPPO/V_USERDefiniowanie użytkownika/SAPPO/V_USERSM30
HR_LSO_M2C2A2PODefiniowanie użytkownika CMS i hasłaV_LSO_CUSTREPIDSM30
HR_LSO_M2C2A5PODefiniowanie użytkownika i hasła systemu backendV_LSO_CUSTBACENDSM30
RMPS_RESUB_PATDefiniowanie użytych wzorców ponownego przedłożeniaV_RMPS_RESUB_PATSM30
SIMG_CFMENUOLQSOQCADefiniowanie wag cechV_TQ17ASM30
/PLMI/VS2BCONSEVDefiniowanie wagi rodzaju konfliktu dla synchronizacji zakresu plan. z SpM/PLMI/VS2BCONSEVSM30
ORFA_OAVCDefiniowanie walidacjiV_T093VOACV
SIMG_CFMENUCX01_PO05Definiowanie walidacjiV_TF510CX55
SIMG_CFMENUORFAVOR26Definiowanie walidacjiV_TABWG_VOAZ1
SIMG_CFMENUORFCOC42Definiowanie walidacjiV_T876VOC42
SIMG_CFMENUORK3OKC7Definiowanie walidacjiV_TKAZEOKC7
VC_DQ_VALIDATIONDefiniowanie walidacjiVC_DQ_VALIDATIONSM34
SIMG_CFMENUORFBOB28Definiowanie walidacji dla księgowaniaV_T001DOB28
/SAPHT/DRM_DR21Definiowanie walidacji pojedynczych/SAPHT/DRMVGVAL/SAPHT/DRM_C21
/SAPHT/DRM_DR23Definiowanie walidacji pojedynczych/SAPHT/DRMVSTGRD/SAPHT/DRM_C25
0XRPM_MET_CURRENCIESDefiniowanie walutV_INM_M_OBJ_CURRSM30
DATAFEED_WHRGDefiniowanie walutV_DFCU01SM30
ERC_AVAIL_CURRENCYDefiniowanie walut dla przedziałów wynagrodzeńV_T77RCF_SAL_CURSM30
V_AT26Definiowanie walut niemożliwych do dostarczeniaV_AT26SM30
TEILNEHMENDE_WAEHRNGDefiniowanie walut uczestniczących dla konwersji EUROV_TZCURC_EUSM30
HR_LSO_M1C2D3A1PODefiniowanie waluty budżetuV_T7PM2SM30
PBC_FTE_0020Definiowanie waluty budżetuVV_T7PM2_V1SM30
SIMG_OHCMP_2510Definiowanie waluty budżetuV_T7PM2_CMPSM30
OLIIOIAWDefiniowanie waluty dla statystyk gospod. remont.V_T399J_SOIAW
PBCS_0110Definiowanie waluty dla tworzenia dokumentuV_T77HRFPM_CURCYSM30
SIMG_CFMENUORFCLEDGDefiniowanie waluty księgiV_T881_AOCVP
_CACS_VC_TCACS_GLOBDefiniowanie waluty modelu prowizjiVC_TCACS_GLOBSM34
/ECRS/CURRENCY_GPCTRDefiniowanie waluty obcej w kraju partnera/ECRS/V_TCPCSM30
_FICABTDU_VC_CHVARDefiniowanie wariantówVC_COLLHIST_VARIANTSSM34
_FICART_VC_TFK8176Definiowanie wariantów agregacjiVC_TFK8176SM34
SIMG_CFMENUORK18KEKDefiniowanie wariantów cen transferowychVC_TPVAR8KEK
V_FAGLCOFIVARCDefiniowanie wariantów dla integracji w czasie rzeczywistym CO->FIV_FAGLCOFIVARCSM30
_FICABTIN_TFK050VDefiniowanie wariantów dla kontroli wyniku inkasaTFK050VSM30
SIMG_CFMENUORFBOBBODefiniowanie wariantów dla nierozliczonych okresów spraw.V_T010OSM30
HRAS_T5ASRSELFLDVARDefiniowanie wariantów dla raportówV_T5ASRSELFLDVARSM30
_FICAGPDT_VCTFK053DDefiniowanie wariantów działańVC_TFK053DSM34
_FICAGPDT_V_TFK053CDefiniowanie wariantów działańV_TFK053CSM30
OHIX0186Definiowanie wariantów dziennego HP dla nieobecnościV_550X_BSM30
/DSD/GS_EXT_VARDefiniowanie wariantów ekstrakcji dla danych statystycznych/DSD/GS_EXT_VARSM34
_FICABI_VC_TFK8115Definiowanie wariantów grupowaniaVC_TFK8115SM34
_FICABTPY_V_TFK125Definiowanie wariantów grupowaniaVC_TFK125SM34
_FICART_VC_TFK8175Definiowanie wariantów grupowaniaVC_TFK8175SM34
SIMG_CFMENUOLPKOPB1Definiowanie wariantów list dla przeglądu zmiennegoVC0C13_1OPB1
SIMG_CFMENUORKKOKVHDefiniowanie wariantów odchyleńV_TKV05OKVH
_FICACLFC_VC_TFK044FDefiniowanie wariantów planu wycenyVC_TFK044FSM34
/ISIDEX/_00002Definiowanie wariantów procesu dla identyfikacji miejsc dostawy/ISIDEX/V_EIDPRDSM30
/ISIDEX/_00004Definiowanie wariantów procesu dla identyfikacji miejsc dostawy/ISIDEX/VC_EIDPRSM34
PBCS_0910Definiowanie wariantów przebiegu dla tworzenia budżetuV_T77HRFPM_VAR_BSM30
_ISUCSBTDR_000004Definiowanie wariantów przetwarzania dla dok. odłączeniaV_EDISCVARSM30
SIMG_ORKK_REFERENZDefiniowanie wariantów referencyjnychV_CK31OKYC
_FICADS_V_TFKDPR_RLVDefiniowanie wariantów regułyV_TFKDPR_RLVARSM30
_FICABFOI_VC_TFK115Definiowanie wariantów rozliczeniaVC_TFK115SM34
_ISUFICABFOI_000069Definiowanie wariantów rozliczeniaTE515VCSM34
_FICAISAD_VC_TFKBA_VDefiniowanie wariantów saldaVC_TFKBA_VARSM34
CIC_CICALDefiniowanie wariantów składników specyf. dla klientaV_CICCCONFVARCLUSTCICAL
SIMG_CFMENUORFAVRS4Definiowanie wariantów sortowania dla wyceny ubezpieczeniaV_T086NOAVI
REFXV_TIVRAOPFSBDDefiniowanie wariantów statusu pola dla pozycji dokumentuV_TIVRAOPFSBDSM30
REFXV_TIVRAOPFSITDefiniowanie wariantów statusu pola dla pozycji dokumentuV_TIVRAOPFSITSM30
ORFA_SIMUDefiniowanie wariantów symulacji dla raportów amort.VC_T090XSM34
ORFA_TRANSDefiniowanie wariantów transferuVC_T082I01SM34
ORFA_TRANSDefiniowanie wariantów transferuVC_TA1TV01SM34
ORFA_TRANSDefiniowanie wariantów transferuV_001_BOBY6
ISISFICA_TIMA_CRT_ACDefiniowanie wariantów tworzenia kontaVC_TIMA_CRT_ACCSM34
SIMG_CFMENUOLPRKBC1Definiowanie wariantów wprowadzania dla przeksięgowania kosztówVC_KBXXNKBXXN_CUST
_ISUCSBTIO_000035Definiowanie wariantów wstępnego wprowadzaniaVC_TECAMIOVARSM34
_FICABI_VC_TFK8111Definiowanie wariantów wyboruVC_TFK8111SM34
OLIA_V_CK05Definiowanie wariantów wycenyV_CK05OKP8
SIMG_CFMENUORKS_BEWDefiniowanie wariantów wycenyV_CRVAR1KPR8
_FICACLFC_VC_TFK044CDefiniowanie wariantów wycenyVC_TFK044CSM34
_FICABTWO_TFK048CDefiniowanie wariantów wykonania dla wyksięgowania masowegoV_TFK048C_0095SM30
HRAS_T5ASRSEARCHVARDefiniowanie wariantów wyszukiwania pracownikówV_T5ASRSEARCHVARSM30
CKMLBB_FIFO_VARIANTDefiniowanie wariantu FIFOV_CKMLVARIANTSM30
PBC_FTE_1122Definiowanie wariantu formatowaniaV_HRFPM_HIERVARSM30
_ISPSDE_F853Definiowanie wariantu jednostki gospodarczejV_PAYAC05SM30
_ISPSFM_V_FMRCCVARIDefiniowanie wariantu jednostki gospodarczejV_FMRCCVARISM30
TTEVCL_DT_ADMDefiniowanie wariantu katalogu pól drzewa decyzyjnegoTTEVCL_DT_ADMSM34
W_ZF_VK_0330Definiowanie wariantu listy i przypisanie pozycjiVC_TWSTSM34
WB2_CLAIM_06Definiowanie wariantu procesu reklamacjiV_TCWBCOSM30
PBCS_0008Definiowanie wariantu przebiegu dla automatycznego tworzenia obligaV_T77HRFPM_VARSM30
ACC_PERIODDefiniowanie wariantu roku obrotowegoVCV_T009SM34
FMBCS_V_FMFSVDefiniowanie wariantu statusu polaV_FMFSVSM30
SIMG_CFMENUORKAFMU3Definiowanie wariantu statusu polaV_TREVFMU3
W_ZF_VK_0463Definiowanie wariantu wyboruVC_MCWSSM34
/PLMI/SPC_DEFINIDefiniowanie wart. domyślnych dla ekranu początk. spec. i szybkiego wprow./PLMI/V_SPC_DINISM30
0RPM_DEF_OBJSTATUSDefiniowanie wart. statusu obiektu/RPM/V_STATUSSM30
0RPM_V_T056PDefiniowanie wartości dla referencyjnych stóp procentowychV_T056PSM30
OHPKST035Definiowanie wartości domyslnych dla atrybutów FEV_T5CAS_BSM30
SIMG_CFORFBICRC1Definiowanie wartości domyśl. do przypis. dok. dla wszystkich użytkownikówV_ICRC_USER_PREFF.2I
BBP_VC_TIMEDefiniowanie wartości domyślnej dla czasu pracyBBP_VC_TIMESM34
SIMG_CFMENUOLSDOVZ3Definiowanie wartości domyślnej grupy kontroliV_TMVFUSM30
OHIX0286MDefiniowanie wartości domyślnychV_T549VSM30
PPPI_MD_212Definiowanie wartości domyślnychV_TCS03_VOS28
PPPI_PO_313Definiowanie wartości domyślnychV_TCO41OPJG
SIMG_CFMENUOLMBOMBNDefiniowanie wartości domyślnychV_159B_MROMBN
SIMG_CFMENUOLMBOMBNDefiniowanie wartości domyślnychV_159L_ROMBN
SIMG_CFMENUOLMLOMLKDefiniowanie wartości domyślnychV_T335SM30
SIMG_CFMENUFNMCFNDADefiniowanie wartości domyślnych dla blokady monitowania i formy płatnościV_TVDSTSM30
SIMG_CFMENUORFBOBBCDefiniowanie wartości domyślnych dla blokow. płatnościV_052_CSM30
OHAXOCZW001Definiowanie wartości domyślnych dla form płatnościV_T52OCBSM30
OLIAOIAPDefiniowanie wartości domyślnych dla kategorii wartościV_PMCO1SM30
SIMG_CFMENUOLMEOMFIDefiniowanie wartości domyślnych dla nabywcówV_T160VSM30
SIMG_PSMFG_ABP_HEADRDefiniowanie wartości domyślnych dla nagłówka dokumentu wprowadz. budżetuVV_FMFG_ABP_H_DEFSM30
_FICABI_V_TFK8145Definiowanie wartości domyślnych dla procesu rozliczeniaV_TFK8145SM30
_FICABI_V_TFK8146Definiowanie wartości domyślnych dla przyczyny stornaV_TFK8146SM30
SIMG_CFMENUOLQWOQL2Definiowanie wartości domyślnych dla rodzaju kontroliV_TQ34SM30
SIMG_CFMENUOLSDVOVADefiniowanie wartości domyślnych dla rodzaju towaruV_T134_VSM30
OHIA0384Definiowanie wartości domyślnych dla rozłożenia/składekV_5A1B_CSM30
OHAXOCWT001Definiowanie wartości domyślnych dla składników wynagrodzeniaV_T52OCWSM30
PPPI_MD_2212Definiowanie wartości domyślnych dla statusu pozycjiV_T416VOS21
SIMG_CFMENUOHSP_EVOPDefiniowanie wartości domyślnych dla strategii przypisaniaV_T77EVOPT_DEFSM30
VORSCHL_BELPOSTEXTDefiniowanie wartości domyślnych dla tekstu pozycji dokumentuV_TVDSTXSM30
SIMG_OIJ_TSW_017Definiowanie wartości domyślnych dla warunków dni postojowychV_OIJ_EL_LAYTSM34
SIMG_TD_TPI_0001Definiowanie wartości domyślnych dla wprowadzania zleceńV_OIISCPSOSM30
SIMG_CFMENUOLQSOQCCDefiniowanie wartości domyślnych dla wskaźników sterującychV_TQ27SM30
OHAXOCAE001Definiowanie wartości domyślnych dla wyniku rozliczenia listy płacV_T52OCPSM30
OPM_ALLOC_DEF_MVDefiniowanie wartości domyślnych objętości mierzonejGHO_V_ALLOC_MVSM30
SIMG_TDP_0013Definiowanie wartości domyślnych podatku akcyzowego dla sprzedażyV_OIH11SM30
V_OIH11ADefiniowanie wartości domyślnych podatku akcyzowego dla sprzedażyV_O