SAP dla początkujących – jak używać MD04?

Bardzo częstym tematem pytań wśród pracowników firmy produkcyjnej jest dostępność komponentów do zleceń produkcyjnych, stopień realizacji zamówień, rezerwacji itp. Może to niektórych zdziwić, ale takie zagwozdki mogą okazać się zmorą codziennej pracy. W niektórych przypadkach, takie tematy mogą stanowić 70% wiadomości wysyłanych pocztą e-mail pomiędzy pracownikami różnych działów: planowanie produkcji, dział sprzedaży, dział zaopatrzenia/zakupów, magazyn, dział przyjęć i wydań itd. Tego typu „spam” powoduje istny szum informacji a przede wszystkim spadek wydajności pracy ludzi, którzy to piszą lub czytają. Być może odbierzecie to jako czystą przesadę, ale naprawdę osobiście codziennie tego doświadczam. Pytania typu: kiedy to zostanie wyprodukowane? Dlaczego to nie przyjechało? Czy macie to na magazynie? Czy przyjmiecie zwrot na magazyn? Czy to rotuje? Kto jest dostawcą materiału? Czy jest ustawiony zapas bezpieczeństwa? Czy jest już stworzone zamówienie? Pytań mnóstwo, ale jest na to sposób. Nie, nie! Nie chodzi tutaj o filtr antyspamowy 🙂 Chodzi po prostu o jedno spojrzenie w cudo jakie SAP dostarczył nam w standardzie – mianowicie, transakcję MD04. Ot i cała filozofia!

Jednakże, gdy odsyłam kogokolwiek do tej transakcji, to słyszę odpowiedzi typu: „u mnie tego nie widać”, „ja nie mam takich opcji, jak ty”… zawsze jest jakieś „ale”. W związku z tym wpis ten kieruje do ludzi, którzy nie wierzą w moc tej transakcji, lub którzy do końca jej nie rozumieją, lub po prostu jej nie ufają. Przyznam szczerze, że sam jej jeszcze w pełni nie rozumiem, codziennie odkrywam coś nowego. Nic w tym dziwnego dlatego, że umiejętność interpretacji danych wymaga dosyć dobrej znajomości SAP oraz doświadczenia. Miejmy nadzieję, że w tej małej pigułce o MD04 każdy znajdzie coś dla siebie.

Wskazówka! Z racji tego, iż wpis może wydawać się zbyt długi, poniżej zamieściłem spis treści. Po kliknięciu w odpowiednie łącze zostaniesz przekierowany do wybranej części poradnika.

 

A więc zaczynamy!

 1. Filtrowanie transakcji
 2. Opis elementów MRP
 3. Czy materiał rotuje? Wartości zużycia
 4. Ile tego mamy na magazynie? Czyli wyświetlanie stanów zapasów
 5. Kto jest dostawcą materiału?
 6. Dlaczego to nie przyjechało? Wyjątki MRP
 7. Lista kodów wyjątków MRP
 8. Edycja i wyświetlanie dokumentów
 9. Do jakiego zlecenia materiał został zamówiony? Czyli wyświetlanie źródła zapotrzebowań
 10. Wyświetlanie/zmiana danych podstawowych materiału
 11. Personalizacja transakcji
 12. Rozszerzenia (dodatki) dla MRP oraz transakcji MD04

1. Filtracja

A więc, po przejściu do transakcji MD04, (jak już zapewne wiesz) wyświetli Ci się ekran, w którym wprowadzasz numer materiału, obszar MRP i zakład. Niekiedy wyświetlany wynik jest trudny do odczytania z powodu bardzo dużej ilości elementów MRP. Jeśli natomiast użyjesz filtra możesz zredukować ilość wyświetlanych rekordów tylko do tych, które cię interesują. Przykładowo możesz ustawić tryb wyświetlania w taki sposób, aby system pokazał tylko linie dla przyjęć materiałów.

Oczywiście po przejściu w głąb transakcji, filtr ten możesz wyłączyć lub włączyć w każdym momencie.

Wróć do spisu

Wróć do spisu

2. Opis elementów MRP

Mimo, że filtracja może okazać się przydatna, to nie rozwiąże ona problemu braku znajomości elementów MRP. Dla mnie przez długi czas stanowiło to nie lada problem. A szczególnie gdy lista elementów dla wyświetlanego materiału była długa. Wtedy tym bardziej stawała się nieczytelna. Dlatego, teraz poświęćmy troszkę czasu na przypomnienie/zapoznanie się z elementami MRP, występującymi w transakcji MD04:

Pełna nazwa EN Skrót EN Pełna nazwa PL Skrót PL Opis
Plant stock Stock Zapasy magazynowe Zapas Zapas dostępny na zakładzie
Safety stock SafeSt Zapas bezpieczeństwa ZapBez Ustalona ilość zapasów przechowywana na składzie w celu zapewnienia zabezpieczenia przed sytuacją, w której następuje niedobór. Ilość tego zapasu powinna być ustalona na poziomie pozwalającym zapewnić zaspokojenie popytu w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a dostawą. Zapasy bezpieczeństwa nie są wykorzystywane w produkcji.
Storage location stock SLocSt Zapasy składu ZapMag Określona w czasie ilość materiału w składzie, zróżnicowana w zależności od rodzaju zapasów
Individual customer stock CustSt Zapas zlecenia klienta ZapKl Ilość materiału, która jest przechowywana w magazynie i wymagana do zlecenia sprzedaży. Zapasy zlecenia sprzedaży są zarezerwowane do zlecenia sprzedaży. Komponenty można wykorzystywać tylko do produkcji materiału zamówionego przez klienta, dostarczyć do klienta można tylko materiał wyprodukowany w referencji do zlecenia klienta.
Consignment stock for customer (availability check) CCsgmt Zapas konsygnacyjny dla klienta (kontrola dostępności) KonsKl Zapasy udostępnione klientowi, które są przechowywane w siedzibie klienta, ale pozostają własnością podmiotu dostarczającego, aż do momentu sprzedania ich przez klienta lub do momentu przeniesienia ich na własny zapas klienta.
Project stock ProjSt Zlecenie projektowe ZlecPr Ilość materiału przechowywanego w magazynie do wykonania projektu. Zapas projektu jest trwale przypisany do elementu PSP (planu stukturalnego projektu). Komponenty można wydać tylko dla elementu WBS.
Stock with subcontractor SubcSt Zapasy dostarczone do podwykonwacy Zampod Zapasy udostępniane sprzedawcy (podwykonawcy) i przechowywane w siedzibie dostawcy, ale pozostające własnością przedsiębiorstwa. Może być wykorzystywany tylko do prac podwykonawczych na podstawie zamówień podwykonawczych.
Batch stock BtchSt Zapas partii ZamPar Ilość materiału lub substancji, które mają mieć jednolitą jakość i charakter i są wytwarzane zgodnie z wymaganiami w jednym zleceniu produkcyjnym podczas tego samego cyklu w tych samych warunkach produkcji (partia). Wielkość partii może być określona przez ustaloną ilość lub przez materiał, który został wyprodukowany w określonym przedziale czasu.
Batch/storage location stock BtSLoc Partia/zapasy magazynowe SkłPar  
Inspection lot for quality management QM-lot Partia kontrolna dla zarządzania jakością PartQM QM – zgłoszenie do zakładu o przeprowadzenie kontroli jakości dla określonej ilości materiału.
Planned order PldOrd Zlecenie planowane ZlPlan Zgłoszenie utworzone w trakcie planowania MRP dla zakładu, w celu uruchomienia zaopatrzenia zakładu w materiał dla określonej ilości na konkretną datę, oraz zapotrzebowanie dla zakładu na zwolnienie zlecenia produkcyjnego dla produktu, w określonej ilości i czasie.
Simulation order PldOrd Zlecenie planowane ZlPlan Symulacja zlecenia – symulacja umożliwia sprawdzenie, w jaki sposób zmiany danych początkowych (zlecenie sprzedaży, dane podstawowe) wpływają na zlecenie produkcyjne.
Production order PrdOrd Zlecenie produkcyjne ZlProd Zlecenie produkcyjne
Confirmation Cfrmtn Potwierdzenie Potw. Dokumentuje stan przetwarzania zamówienia. SAP rozróżnia potwierdzenia częściowe i końcowe.
Process order PrcOrd Zlecenie procesowe ZlProc Zlecenie procesowe
Maintenance order PMOrdr Zlecenie PM ZlecPM Zlecenie serwisowe
Network order NtwOrd Zlecenie sieciowe ZlecSc Zlecenie sieciowe

A oto reszta elementów MRP, z którą możecie się spotkać (dla każdego elementu MRP istnieje szczegółowy opis w pomocy dostępnej z poziomu SAP GUI. Wystarczy kliknąć w obszar transakcji MD04, w którym wyświetlane są te elementy, następnie wcisnąć przycisk F4):

Opis Skrót
Rezerwacje zależne RezZl
Zgłoszenie zapotrzebowania ZgłZap
Zapotrzebowanie dostarczenia materiału Zap.PW
Linia harmonogramu pozycji zamówienia Zamów.
Planowanie zapotrzebowania brutto —–>
Data wygaśnięcia ważności —–>
Koniec horyzontu ustalenia planu —–>
Harmonogram produkcji WywPr
Awizo dostawy AwizoZ
Linia harm. umowy term. LinHar
Harmonogram dostaw terminowych UT-HDT
Rezerwacja RezMat
Produkcja bezpośrednia —–>
Planowane zapotrzebowanie niezależne ZapPW
Zapotrzebowanie prognozowane Progn
Pozycja zwrotów ZwrZl
Zapotrzebowanie MRP (dotyczące przemysłu samochod.) MRP
Zapotrzebowania zależne ZapZal
Symulacja zapotrzeb. zależnych ZapSym
Zapotrzebowania łączne ŁącZap
Zapotrzebowanie przeniesienia WM ZapTr
Zlecenie do kontraktu dla zlecenia przeniesienia zap ZlDoKo
Zlecenie do kontraktu dla zgłoszenia przeniesienia z ZlZgZa
Zapotrzebowanie przeniesienia dla zlecenia symulacji RezTrp
Zlec.do kontraktu dla zlec.przenies. – umowa termina ZlUmTe
Nieplanowane zapotrzebowania NplZap
Rezerwacja w innym zakładzie RezPrz
Rezerwacja przesunięcia magazynowego RezPrz
Zapytanie ofertowe ZapOf
Oferta DosZdP
Umowa terminarzowa SD UmTerm
SD-Umowa terminarzowa; zewnętrzny przedstawiciel UmwTrm
Kontrakt Kontr.
Dostawa bezpłatna DosBez
Dostawa Dost.
Planowanie wst. —–>
Dostawa zwrotna (kontrola dostępności) Zwroty
Zewnętrzne zlecenie klienta ZapKl
Niesprawdzona dostawa DostN
Wydanie materiałów WydMat
Przyjęcie materiałów PrzMat
Koniec horyzontu uzupełnienia zapasu —–>

Ale przejdźmy teraz przez pytań zadawanych przez pracowników innych działów.

Wróć do spisu

3. Czy to rotuje? Wartości zużycia

Bardzo ciekawą funkcjonalnością jest również przycisk rozwinięcia szczegółów nagłówka materiału , po którego kliknięciu otwiera się dosyć ciekawy pakiet informacji. Można przejrzeć sobie ilości zużycia z obecnego roku, lub ubiegłych lat (1) a po wybraniu „pętli krokowej” (2) system wyświetli dane dla każdego miesiąca osobno. Z poziomu nagłówka, można przejrzeć praktycznie większość danych podstawowych materiału oraz wartości prognoz itd.

Oczywiście niektóre zakładki mogą się różnić dla różnych materaiłów, dlatego, że ilość zakładek zależy od rodzaju MRP do jakiego przypisany jest materiał. Proszę zwrócić uwagę na poniższy obrazek. Ilość zakładek naprawdę jest spora. Sekwencję ekranów pojawiających się w transakcji MD04 definiowana jest z poziomu przewodnika konfiguracji z przez konsultanta/administratora systemu. W przykładzie widać, iż materiał jest przypisany do rodzaju MRP „ZP”.

Jeśli zajrzymy do przewodnika konfiguracji (SRPO) do ścieżki wskazanej niżej, możemy podejrzeć jaką sekwencję ekranów ma zdefiniowany ten rodzaj MRP.

W szczegółach rodzaju MRP „ZP” widać, ze kolejność ekranów dla rozszerzonego nagłówka przypisana jest do sekwencji Z02.

A teraz sprawdźmy jakie ekrany przypisane są do tej sekwencji. Można to sprawdzić poprzez przejście do menu, jak na obrazku niżej:

Po zajrzeniu w głąb transakcji widać, że dla sekwencji „Z02″zdefiniowano 17 ekranów.

Oczywiście niektóre ekrany nie są dostępne w standardzie, ale można je dosyć fatwo zaimplementować za pomocą rozszerzeń (dodatków) dostarczonych przez producenta SAP. W pierwszym obrazku tej sekcji widać kolumnę „totals”, która jest efektem takiego dodatku (pokazuje ona wartości zużycia materiału w latach: bieżący rok, poprzedni itd.). Lista dostępnych dodatków dla MD04 oraz dla MRP znajdziesz w ostatniej sekcji wpisu.

Wróć do spisu

4. Ile mamy tego na magazynie?

Po kliknięciu w przycisk lupy (1) w pierwszej dostępnym wierszu transakcji wyświetli się dodatkowe okno z informacją ile obecnie zapasu znajduje się w nieograniczonym wykorzystaniu  a ile w kontroli jakości, zablokowanych, zapasów w drodze itd., itp. Mało tego, z poziomu tej transakcji można przejść do kolejnej, odpowiedzialnej za wyświetlenie zapasów na zakładzie – czyli MMBE (2).

Wróć do spisu

 

5. Kto jest dostawcą materiału?

Tutaj również nie trzeba wychodzić poza zakres transakcji MD04, ponieważ w standardzie dostępna jest opcja aktywująca widok dodatkowych kolumn z numerem oraz opisem dostawcy dla wyświetlanego materiału. Wystarczy kliknąć  lub  . Przyciskiem tym można aktywować lub dezaktywować kolumny z dostawcą.

Kiedy to przyjedzie? Na kiedy będzie dostępne? Informacje taką można uzyskać poprzez zwyczajne zerknięcie w kolumnę data. System wyświetla domyślnie, albo datę dostępności, albo datę dostawy na podstawie danych z zamówienia. Zmiany sposobu wyświetlania daty można zmienić za pomocą przycisku: . Oczywiście i tutaj dostępne są rozszerzenia do transakcji (user exit’y oraz BADI), które po zaimplementowaniu pozwalają dodać kolejne kolumny do transakcji, np. kolumny z nazwą klienta, trasą itd. Naprawdę po delikatnym rozszerzeniu transakcja MD04 może okazać się niezłym kombajnem zastępującym szereg innych transakcji (wszystko w jednym).

Wróć do spisu

 

6. Dlaczego to nie przyjechało?

Odpowiedź na takie pytania można znaleźć w kolumnie „wyjątek”. W kolumnie tej wyświetlone są wszelkie wyjątki i nietypowe sytuacje w planowaniu potrzeb materiałowych (MRP). Każdy wyjątek posiada swój własny numer identyfikujący. Numer ten jest wyświetlany dla zleceń planowanych, zleceń produkcyjnych, zgłoszeń zapotrzebowania i zamówień. Mogą wystąpić gdy na przykład poziom zapasu bezpieczeństwa został przekroczony lub gdy data rozpoczęcia przepada w przeszłości, lub tak jak na poniższym przykładzie gdy proces zamówienia zostaje przesunięty do przodu (dlatego, że data zapotrzebowania przypada po dacie zakończenia zamówienia). Opis wyjątku możesz znaleźć poprzez postawienie kursora na polu wyjątku i wciśnięcie przycisku F4.

Lub poprzez dwukrotne kliknięcie w wyjątek.

Jeśli nie masz ochoty klikać, możesz skorzystać ze ściągi znajdującej się w następnej sekcji tego wpisu 🙂

Wróć do spisu

 

7. Kody wyjątków MRP – ściąga.

W interpretacji kodów wyjątków MRP pomoże Tobie również poniższa lista.

Kod wyjątku Opis
1 Planowane od nowa
2 Nowe/data otwarcia w przeszłości
3 Nowe/data rozpoczęcia w przeszłości
4 Nowe/data zakończenia w przeszłości
5 Termin otwarcia w przeszłości
6 Termin rozpoczęcia w przeszłości
7 Termin zakończenia w przeszłości
10 Przesunięcie procesu do przodu
15 Odroczenie procesu
20 Stornowanie operacji
25 Nadwyżka pokrycia zapasów
26 Nadwyżka w segmencie indywidualnym
30 Terminowe planowanie operacji
40 Plan produkcji nie zapewnia pokrycia
42 Propozycja zamówienia zmieniona
44 Propozycja zlecenia ponownie rozwinięta
46 Propozycja zlecenia zmienionia ręcznie
50 SpM nie istnieje
52 SpM nie została wybrana
53 Bez rozwinięcia SpM z pow. brak. konfig.
55 Zespół fikcyjny nie został rozwinięty
56 Niedobór w horyzoncie ustalenia planu
57 Częściowa zmiana na podst. sterow.wycof.
58 Niepokryte zapotrz. po dacie wypływu
59 Dostęp po dacie wycofania
61 Oprac. harmon.: niezgodna konfiguracja
62 Oprac. harm.: niezgodne dane podstawowe
63 Rozpocz.produk.przed bazow.term.rozpocz.
64 Koniec produkcji po bazow.term.zakończ.
69 Składniki rekursywne dozwolone
70 Maks. il. zlec. do kontrak. przekroczona
80 Odniesienie do promocji handlowej
82 Pozycja jest zablokowana
96 Zapas osiągnął stan poniżej zapasu bezp.
98 Zaniechanie MRP

Wróć do spisu

 

8. Edycja i wyświetlanie dokumentów

Jeśli natomiast pojawi się potrzeba przejrzenia zamówienia lub zgłoszenia zapotrzebowania to wcale nie musisz kopiować jego numeru i przechodzić do kolejnej transakcji. Wystarczy kliknąć w lupę wybranej pozycji. System z poziomu transakcji MD04 pozwala wyświetlanie lub zmianę elementu a także  na akceptację zgłoszenie zapotrzebowania (3), lub jego konwersje na zamówienie (1) a nawet wyświetlenie wartości cech dla materiału konfigurowalnego (2).

Wróć do spisu

9. Do jakiego zlecenia materiał został zamówiony?

Za pomocą tego przycisku można natomiast wyświetlić wszystkie zapotrzebowania źródłowe:

Jeśli wyświetlany materiał jest komponentem zlecenia produkcyjnego to z jego poziomu bez problemu można wyświetlić źródło pochodzenia jego rezerwacji. To znaczy, ze po wciśnięciu opcji „nawigacja do źródła” (2), system przełączy do listy z zapotrzebowaniami dla wyrobu gotowego, dla którego został zamówiony ów komponent.

Wróć do spisu

 

10. Jak wyglądają dane podstawowe materiału?

Z poziomu transakcji można również wyświetlić a nawet zmienić dane podstawowe aktualnie wyświetlanego materiału. System pokieruje do transakcji MM02 lub MM03.

Wróć do spisu

 

11. Personalizacja transakcji

Każdy inaczej czyta transakcję MD04, ponieważ to w jaki sposób są wyświetlane daty zależy również od spersonalizowanych ustawień transakcji. Jest różnica pomiędzy datą przyjęcia materiału a datą dostępności. To jakie daty ma wyświetlać transakcja można ustawić po przejściu w menu ustawień. W oknie ustawień można zdefiniować czy transakcja powinna grupować zapotrzebowania. W zakładce filtry można zdefiniować filtrację opisaną na początku artykułu, z tym, że tutaj możemy to ustawić na stałe.

W zakładce terminy natomiast można ustawić, czy transakcja ma wyświetlać daty przyjęcia materiałów, czy może daty dostępności, a także określić czy czas bezpieczeństwa powinien być uwzględniany przy obliczaniu daty zapotrzebowań. Ostatnia zakładka natomiast służy do zdefiniowania wyświetlanych jednostek miary oraz do przypisania reguły kontroli dla kontroli dostępności. Wybrać można również profil nawigacji, odpowiedzialny za sposób wyświetlania transakcji MD04. Do wyboru mamy tutaj profile zdefiniowane w standardzie przez SAP jak i te skonfigurowane na własne potrzeby. Profile definiowane są w przewodniku konfiguracji SPRO przez administratora systemu.

Oprócz ulubionych transakcji zdefiniowanych na stałe w profilach nawigacji, każdy użytkownik może opracować swoje własne skróty wywołujące transakcję i to bez potrzeby dostępu do SPRO. Wystarczy skorzystać z menu: Otoczenie->Ulubione->Opracowanie

Wróć do spisu

 

12. Rozszerzenia o dodatkowe funkcjonalności

Oczywiście transakcję MD04 jak i inne elementy MRP można rozwijać przez rozszerzenia (BADI, user exity). Pełną listę dostępnych BADI znaleźć można w przewodniku konfiguracji, podążając ze menu: Produkcja->Planowanie Potrzeb Materiałowych (MRP)->Business Add-Ins dla MRP. W aplikacji pomocy SAP dostępne są szczegółowe opisy dla każdego z dodatku, a także metoda ich implementacji.

A o to cała lista:

General requirements planning
Subcontracting logic BAdI MD_SUBCONT_LOGIC
Importing MRP data BAdI MD_CHANGE_MRP_DATA
Requirements scheduling of stock transfers BAdI MD_STOCK_TRANSFER
User-defined MRP elements in MRP/LTP BAdI MD_ADD_ELEMENTS
Flexible planned independent requirement consumption/reduction BAdI MD_PIR_FLEX_CONS
Change to planning parameters BAdI MD_MRP_PARAMETERS
Changing calendar for the days’ supply calculation BAdI MD_CHANGE_CALENDAR
Requirements planning planning evaluation (PP-MRP-BD)
Updating MRP list BAdI MD_MRP_LIST
Changing display in MD04/MD05 BAdI MD_DISPLAY_ELEMENT
Planning monitor BAdI MD_PLANNING_RESULT
Additional columns in the material overview BAdI MD_ADD_COL_OVERVIEW
Additional columns in the evaluation of requirements planning BAdI MD_ADD_COL_EZPS
Export of order tree BAdI MD_EXPORT_TREE (enhancement spot MD_ORDER REPORT)
Determining customer-specific grouping BAdI MD_CREATE_GROUPING
Selection tab page additional selection on initial screen of collective displays BAdI MD_EXCLUDE_MATERIAL
Material-specific range-of-coverage limit values for traffic light status BAdI MD_SET_TRAFFIC_LIGHTS_DS
Extraction of planning data BAdI MD_SR_LIST_EXTRACT
Requirements planning procurement proposal (PP-MRP-PP)
Changing purchase requisitions BAdI MD_PURREQ_CHANGE
Updating purchase requisitions BAdI MD_PURREQ_POST
Changing planned orders BAdI MD_PLDORD_CHANGE
Updating planned orders BAdI MD_PLDORD_POST
Source determination in MRP BAdI MD_MODIFY_SOURCE
Determining the production version in MRP BAdI MD_MODIFY_PRODVERS
Reacting to time stamp problems BAdI MD_PLDORD_TIME_STAMP
Scheduling planned orders BAdI MD_PLDORD_SCHEDULING
Deactivating release strategy for MRP Preqs BAdI MD_PURREQ_REL_STRAT
Deactivating compulsory BOM explosion in CIF BAdI MD_PLDORD_BOMEX_CIF
Requirements planning planning execution (PP-MRP-PR)
Packet size in parallel planning runs in requirements planning BAdI MD_MRP_RUN_PARALLEL
Deactivation of changeability of MRP elements BAdI MD_INTERACT_PLANNING
Long-term planning / simulation (PP-MP-LTP)
Additional parameters in the planning scenario BAdI MD_PLANNING_SCENARIO
Order report (PP-MRP-PE)
Export Order Tree BAdI MD_EXPORT_TREE (Enhancement spot MD_ORDER_REPORT)

Wróć do spisu

Mam nadzieję, że wpis ten ułatwi życie początkującym użytkownikom i nie tylko. Być może stwierdzicie, że jest on za długi, ale uwierzcie mi – można napisać książkę o transakcji MD04 i encyklopedię na temat MRP. Jak zauważyliście transakcja ta może być podstawowym narzędziem dla użytkowników z wielu działów, powiedziałbym nawet, że kwalifikuje się do ustawienia jako transakcja startowa. Poświęć chwilę, może dzień na zgłębienie się w jej wszystkie elementy, a na pewno tego nie pożałujesz. Miłej pracy! I do następnego razu! 🙂

Chcesz być informowany o nowych wpisach?

Ja nie spamuje! Przeczytaj zasady polityki prywatności tego bloga.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
7 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Albert

Dzień dobry,

mam pytanko – czy można zablokować otwarte zlecenia zamówień po produkcie np. blokadą dostawy.
Przykład: Mam listę klientów którzy zakupili pralki i odkurzacze. Wszystkie zlecenia otwarte z pralkami chce zablokować BLOKADĄ DOSTAWY, obecnie muszę wejść w każde zamówienie i taką blokadę nałożyć 🙁 Czy można zrobić to w sposób masowy?

Z góry dziękuję

Albert

Dziękuję za odpowiedź – jednak niestety nie mam uprawnień do tej transakcji :(( Buuuu

No dobrze, to mam jeszcze takie pytanie – oczywiście będę wdzięczny za odpowiedź, jeżeli nie to również zrozumiem 🙂
Chciałbym wygenerować raport oborotowy po grupach produktowych z podziałem na miesiace -> korzystam z opcji KE30 -> PRODTH
i tutaj temat się komplikuje 🙁 Każdy miesiąc muszę generować oddzielnie – następnie je „sklejać”

Ponieważ jak wybiorę zakres dat np. 2021 i 1-12 – to system je sumuje i nie jestem w stanie podać szefowi danych za poszczególne miesiace.

Czy tu jest jakiś sposób?

Ola

W końcu znalazłam to czego szukałam.

Marek

Dzień dobry,

Świetny artykuł. Przy aktualnych problemach z dostawami, można spędzić na nim cały dzień.
Mam pytanie: czy na podstawie tego raportu (a może innego?) da się sprawdzić maksymalny i średni czas realizacji dostaw?

7
0
Would love your thoughts, please comment.x