Lista transakcji L-N

  W poniższej tabeli znajdziesz wykaz transakcji zaczynających się na L-N. Zanim przejdziemy do spisu transakcji warto jest wiedzieć, że producent oprogramowania SAP zaprojektował nazwy transakcji według sztywno ustalonego schematu. Większość transakcji o kodzie kończącym się liczbą 01 dotyczy transakcji przeznaczonych do tworzenia, 02 oznacza zmianę oraz 03 wyświetlanie. Tak więc mamy kody transakcji kończące się na 01 (tworzenie), 02 (zmiana), 03 (wyświetlanie) W celu wyszukania...

Lista transakcji K

  W poniższej tabeli znajdziesz wykaz transakcji zaczynających się na K. Zanim przejdziemy do spisu transakcji warto jest wiedzieć, że producent oprogramowania SAP zaprojektował nazwy transakcji według sztywno ustalonego schematu. Większość transakcji o kodzie kończącym się liczbą 01 dotyczy transakcji przeznaczonych do tworzenia, 02 oznacza zmianę oraz 03 wyświetlanie. Tak więc mamy kody transakcji kończące się na 01 (tworzenie), 02 (zmiana), 03 (wyświetlanie) W celu wyszukania...

Lista transakcji G-J

  W poniższej tabeli znajdziesz wykaz transakcji zaczynających się na G-J. Zanim przejdziemy do spisu transakcji warto jest wiedzieć, że producent oprogramowania SAP zaprojektował nazwy transakcji według sztywno ustalonego schematu. Większość transakcji o kodzie kończącym się liczbą 01 dotyczy transakcji przeznaczonych do tworzenia, 02 oznacza zmianę oraz 03 wyświetlanie. Tak więc mamy kody transakcji kończące się na 01 (tworzenie), 02 (zmiana), 03 (wyświetlanie) W celu wyszukania...

Lista transakcji F

  W poniższej tabeli znajdziesz wykaz transakcji zaczynających się na F. Zanim przejdziemy do spisu transakcji warto jest wiedzieć, że producent oprogramowania SAP zaprojektował nazwy transakcji według sztywno ustalonego schematu. Większość transakcji o kodzie kończącym się liczbą 01 dotyczy transakcji przeznaczonych do tworzenia, 02 oznacza zmianę oraz 03 wyświetlanie. Tak więc mamy kody transakcji kończące się na 01 (tworzenie), 02 (zmiana), 03 (wyświetlanie) W celu wyszukania...

Lista transakcji D-E

  W poniższej tabeli znajdziesz wykaz transakcji zaczynających się na D-E. Zanim przejdziemy do spisu transakcji warto jest wiedzieć, że producent oprogramowania SAP zaprojektował nazwy transakcji według sztywno ustalonego schematu. Większość transakcji o kodzie kończącym się liczbą 01 dotyczy transakcji przeznaczonych do tworzenia, 02 oznacza zmianę oraz 03 wyświetlanie. Tak więc mamy kody transakcji kończące się na 01 (tworzenie), 02 (zmiana), 03 (wyświetlanie) W celu wyszukania...

Lista transakcji C

  W poniższej tabeli znajdziesz wykaz transakcji zaczynających się na C. Zanim przejdziemy do spisu transakcji warto jest wiedzieć, że producent oprogramowania SAP zaprojektował nazwy transakcji według sztywno ustalonego schematu. Większość transakcji o kodzie kończącym się liczbą 01 dotyczy transakcji przeznaczonych do tworzenia, 02 oznacza zmianę oraz 03 wyświetlanie. Tak więc mamy kody transakcji kończące się na 01 (tworzenie), 02 (zmiana), 03 (wyświetlanie) W celu wyszukania...

EWM relacja z wdrożenia, część IV – czy było warto? Obiektywna ocena użytkowników.

W trzeciej części wpisu „wspomnień z wdrożenia EWM” próbowałem ocenić trafność decyzji i implementacji tego rozwiązania. Ocenę tą argumentowałem żywymi przykładami z życia jego użytkowników. Dzisiaj zapraszam do ostatniej już naprawdę części, w której to kontynuuje opis korzyści w oparciu o porównanie z SAP ERP. Na koniec zapraszam do zapoznania się z opinią pracowników uzyskaną dzięki ankiecie przeprowadzonej wśród użytkowników...

Lista obiektów customizacji

W liście poniżej znajduje się lista obiektów przypisanych do działań customizacji SPRO. Z powodu bardzo dużej ilości obiektów i ogromnej wielkości tabeli, podzieliłem listę na zakładki posegregowane alfabetycznie. W celu odnalezienia odpowiedniego obiektu, wybierz odpowiednią literę będącą początkiem jego nazwy, a następnie skorzystaj z narzędzia wyszukiwania w tabeli. Obiekty mogą zostać użyte do bezpośredniego przejścia do konfiguracji za pomocą transakcji...

SPRO – Controlling

     SAP Przewodnik wdrożenia dla konfiguracji                                     |   |–4    OpenText Archiving and Document Access for SAP Solutions                      |–4    SAP Field Service (Mobile App)                                                |–4    SAP Retail Execution (Mob App)                                                |–4    OpenText Business Suite for SAP Solutions                                     |–4    OpenText Travel Receipts Management                                           |–4    Retail Workforce Management                                                   |—–  Aktywacja funkcji biznesowych                                    EA-SCHALTER            |–4    SAP NetWeaver                                                                 |–4    Struktura przedsiębiorstwa                                                    |–4    Składniki międzyaplikacyjne                                                   |–4    Auto-ID Infrastructure                                                        |–4    Ustawienia Agentry SAP Framework                                              |–4    SAP Portfolio and Project Management                                          |–4    Rachunkowość finansowa                                                        |–4    Rachunkowość finansowa (nowa)                                                 |–4    Zarządzanie zasobami finansowymi i rozrachunkami                              |–4    Financial Services Network Connector                                          |–4    Strategiczne zarządzanie organizacją/Analizy gospodarcze                      |–5    Controlling                                                                   |   |   |   |–5    Controlling – Ogólnie                                                         |   |   |   |   |   |–5    Organizacja                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie obszaru rachunku kosztów                 SIMG_CFMENUORK3OKKP      |   |   |   |—–  Opracowanie zakresów numerów dla dokumentów CO       SIMG_CFMENUORKKKANK      |   |   |   |—–  Opracowanie wersji                                   SIMG_CFMENUORK3OKEQ      |   |   |   |   |   |—–  Przygotowanie składników aplikacji                                              |   |   |—–  Opracowanie uprawnień i profili                          SIMG_ORK3_AUTHO_PFCG   |   |   |—–  Zmiana sterowania komunikatami                           SIMG_CFMENUORK3OBA5    |   |   |–5    Logika dekretacji                                                             |   |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie walidacji                               SIMG_CFMENUORK3OKC7      |   |   |   |—–  Definiowanie substytucji                             SIMG_CFMENUORK3OKC9      |   |   |   |   |   |—–  Agregacja dokumentów rachunkowości zewnętrznej           SIMG_ORK3_OKBI_VERD    |   |   |—–  Uwzględnianie cech w rekordach sum CO                    V_FAGL_ACTIVECEX       |   |   |–5    Żądanie księgowania koryg.                                                    |   |   |   |   |   |   |   |—–  Aktywacja scenariusza testowego dla żądania księgowanCOOMCCAP_V_PCRTYPE_T     |   |   |   |—–  Definiowanie własnych scenariuszy dla żądania księgowCOOMCCAP_VC_SCENARIO     |   |   |   |—–  Przypisanie własnych scenariuszy dla żądania księgowaCOOMCCAP_V_PCRTYPE       |   |   |   |—–  Przypisanie księgowań korygujących do scenariuszy    COOMCCAP_V_PCRACT_OB     |   |   |   |   |   |–5    Prowadzenie równolegle metod wyceny/cen transferowych                         |   |   |   |   |   |   |   |–5    Ustawienia podstawowe                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie profilu walut i wyceny               SIMG_ORK38KEM                |   |   |   |   |—–  Przypisanie profilu waluty i wyceny do ORK       SIMG_ORK3SM30_WAEHR          |   |   |   |   |—–  Opracowanie oznaczeń dla metod wyceny            SIMG_ORK3OMX6                |   |   |   |   |—–  Tworzenie wersji dla wycen                       SIMG_ORK3OKEQ_TRPR           |   |   |   |   |–5    Kontrola ustawień dla księgi materiałowej                                     |   |   |   |       |   |   |   |   |       |—–  Aktywacja obszarów wyceny dla księgi materiałCFMENUOLMWOMX1                   |   |   |   |       |—–  Przypisanie typów waluty do typu księgi materCFMENUOLMWOMX2                ...

SPRO – Gospodarka Materiałowa

   SAP Przewodnik wdrożenia dla konfiguracji                                     |   |–4    OpenText Archiving and Document Access for SAP Solutions                      |–4    SAP Field Service (Mobile App)                                                |–4    SAP Retail Execution (Mob App)                                                |–4    OpenText Business Suite for SAP Solutions                                     |–4    OpenText Travel Receipts Management                                           |–4    Retail Workforce Management                                                   |—–  Aktywacja funkcji biznesowych                                    EA-SCHALTER            |–4    SAP NetWeaver                                                                 |–4    Struktura przedsiębiorstwa                                                    |–4    Składniki międzyaplikacyjne                                                   |–4    Auto-ID Infrastructure                                                        |–4    Ustawienia Agentry SAP Framework                                              |–4    SAP Portfolio and Project Management                                          |–4    Rachunkowość finansowa                                                        |–4    Rachunkowość finansowa (nowa)                                                 |–4    Zarządzanie zasobami finansowymi i rozrachunkami                              |–4    Financial Services Network Connector                                          |–4    Strategiczne zarządzanie organizacją/Analizy gospodarcze                      |–4    Controlling                                                                   |–4    Zarządzanie inwestycjami                                                      |–4    Controlling strategiczny                                                      |–4    Nieruchomości                                                                 |–4    Sprzedaż nieruchomości                                                        |–4    Elastyczne zarządzanie nieruchomościami (RE-FX)                               |–4    Logistyka – ogólnie                                                           |–4    Ochrona środowiska i przepisy BHP                                             |–4    Product and REACH Compliance                                                  |–4    SAP EHS Management                                                            |–4    Sprzedaż i dystrybucja                                                        |–5    Gospodarka materiałowa                                                        |   |   |   |–5    Ustawienia ogólne  – Gospodarka materiałowa                                   |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie blokady materiału dla ruchów materiałowych    SIMG_OLMA_OMJI         |   |   |—–  Ustawianie blokady materiałowej dla sprawdzania faktury  SIMG_OLMR_OMRMS        |   |   |—–  Aktywacja cen konsygn. poprzez rekordy inf.              SIMG_OLMA_OMEV         |   |   |—–  BAdI: Aktywacja dot. IU optymalizacji wydajności dla MM  MM_UI_OPTIMIZATIONS    |   |   |—–  BAdI: Aktywacja dot. bazy danych optymalizacji wydajnościMM_PERF_OPTIMIZATION   |   |   |–5    Ustalanie priorytetu zapotrzebowania                                          |   |   |   |   |   |   |   |—–  Ustalanie priorytetów                                                         |   |   |   |—–  Aktywacja ustalania priorytetów zapotrzebowań        PACT                     |   |   |   |—–  Ustalanie grup pilności zapotrzebowania              PGRURG_V                 |   |   |   |—–  Ustalanie i przypisywanie pilności zapotrzebowania   PURG_V                   |   |   |   |—–  Definiowanie priorytetów organizacyjnych             PORG_V                   |   |   |   |—–  Przypisanie zakładów i składów                       PRILOC_V                 |   |   |   |—–  Ustalanie priorytetów zapotrzebowań                  PREQ_V                   |   |   |   |—–  Przypisanie priorytetów dostawy                      PURGSD_V                 |   |   |   |—–  Przypisanie priorytetów zapotrzebowań                PURGPM_V                 |   |   |   |—–  BAdI: Określanie priorytetu organiz. podczas ustalaniBADI_MM_PRIO_ORG    z.   |   |   |   |   |   |–5    Rozszerzone wyszukiwanie materiału                                            |   |       |   |   |       |—–  Konfiguracja i aktywacja rozszerzonego wyszukiwania zW_CS_015                 |   |   |   |–5    MRP oparte na zużyciu                                                         |   |   |   |   |   |–5    Parametry zakładu                                                          ...