EWM relacja z wdrożenia, część IV – czy było warto? Obiektywna ocena użytkowników.

W trzeciej części wpisu „wspomnień z wdrożenia EWM” próbowałem ocenić trafność decyzji i implementacji tego rozwiązania. Ocenę tą argumentowałem żywymi przykładami z życia jego użytkowników. Dzisiaj zapraszam do ostatniej już naprawdę części, w której to kontynuuje opis korzyści w oparciu o porównanie z SAP ERP. Na koniec zapraszam do zapoznania się z opinią pracowników uzyskaną dzięki ankiecie przeprowadzonej wśród użytkowników...

Lista obiektów customizacji

W liście poniżej znajduje się lista obiektów przypisanych do działań customizacji SPRO. Z powodu bardzo dużej ilości obiektów i ogromnej wielkości tabeli, podzieliłem listę na zakładki posegregowane alfabetycznie. W celu odnalezienia odpowiedniego obiektu, wybierz odpowiednią literę będącą początkiem jego nazwy, a następnie skorzystaj z narzędzia wyszukiwania w tabeli. Obiekty mogą zostać użyte do bezpośredniego przejścia do konfiguracji za pomocą transakcji...

SPRO – Controlling

     SAP Przewodnik wdrożenia dla konfiguracji                                     |   |–4    OpenText Archiving and Document Access for SAP Solutions                      |–4    SAP Field Service (Mobile App)                                                |–4    SAP Retail Execution (Mob App)                                                |–4    OpenText Business Suite for SAP Solutions                                     |–4    OpenText Travel Receipts Management                                           |–4    Retail Workforce Management                                                   |—–  Aktywacja funkcji biznesowych                                    EA-SCHALTER            |–4    SAP NetWeaver                                                                 |–4    Struktura przedsiębiorstwa                                                    |–4    Składniki międzyaplikacyjne                                                   |–4    Auto-ID Infrastructure                                                        |–4    Ustawienia Agentry SAP Framework                                              |–4    SAP Portfolio and Project Management                                          |–4    Rachunkowość finansowa                                                        |–4    Rachunkowość finansowa (nowa)                                                 |–4    Zarządzanie zasobami finansowymi i rozrachunkami                              |–4    Financial Services Network Connector                                          |–4    Strategiczne zarządzanie organizacją/Analizy gospodarcze                      |–5    Controlling                                                                   |   |   |   |–5    Controlling – Ogólnie                                                         |   |   |   |   |   |–5    Organizacja                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie obszaru rachunku kosztów                 SIMG_CFMENUORK3OKKP      |   |   |   |—–  Opracowanie zakresów numerów dla dokumentów CO       SIMG_CFMENUORKKKANK      |   |   |   |—–  Opracowanie wersji                                   SIMG_CFMENUORK3OKEQ      |   |   |   |   |   |—–  Przygotowanie składników aplikacji                                              |   |   |—–  Opracowanie uprawnień i profili                          SIMG_ORK3_AUTHO_PFCG   |   |   |—–  Zmiana sterowania komunikatami                           SIMG_CFMENUORK3OBA5    |   |   |–5    Logika dekretacji                                                             |   |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie walidacji                               SIMG_CFMENUORK3OKC7      |   |   |   |—–  Definiowanie substytucji                             SIMG_CFMENUORK3OKC9      |   |   |   |   |   |—–  Agregacja dokumentów rachunkowości zewnętrznej           SIMG_ORK3_OKBI_VERD    |   |   |—–  Uwzględnianie cech w rekordach sum CO                    V_FAGL_ACTIVECEX       |   |   |–5    Żądanie księgowania koryg.                                                    |   |   |   |   |   |   |   |—–  Aktywacja scenariusza testowego dla żądania księgowanCOOMCCAP_V_PCRTYPE_T     |   |   |   |—–  Definiowanie własnych scenariuszy dla żądania księgowCOOMCCAP_VC_SCENARIO     |   |   |   |—–  Przypisanie własnych scenariuszy dla żądania księgowaCOOMCCAP_V_PCRTYPE       |   |   |   |—–  Przypisanie księgowań korygujących do scenariuszy    COOMCCAP_V_PCRACT_OB     |   |   |   |   |   |–5    Prowadzenie równolegle metod wyceny/cen transferowych                         |   |   |   |   |   |   |   |–5    Ustawienia podstawowe                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie profilu walut i wyceny               SIMG_ORK38KEM                |   |   |   |   |—–  Przypisanie profilu waluty i wyceny do ORK       SIMG_ORK3SM30_WAEHR          |   |   |   |   |—–  Opracowanie oznaczeń dla metod wyceny            SIMG_ORK3OMX6                |   |   |   |   |—–  Tworzenie wersji dla wycen                       SIMG_ORK3OKEQ_TRPR           |   |   |   |   |–5    Kontrola ustawień dla księgi materiałowej                                     |   |   |   |       |   |   |   |   |       |—–  Aktywacja obszarów wyceny dla księgi materiałCFMENUOLMWOMX1                   |   |   |   |       |—–  Przypisanie typów waluty do typu księgi materCFMENUOLMWOMX2                ...

SPRO – Gospodarka Materiałowa

   SAP Przewodnik wdrożenia dla konfiguracji                                     |   |–4    OpenText Archiving and Document Access for SAP Solutions                      |–4    SAP Field Service (Mobile App)                                                |–4    SAP Retail Execution (Mob App)                                                |–4    OpenText Business Suite for SAP Solutions                                     |–4    OpenText Travel Receipts Management                                           |–4    Retail Workforce Management                                                   |—–  Aktywacja funkcji biznesowych                                    EA-SCHALTER            |–4    SAP NetWeaver                                                                 |–4    Struktura przedsiębiorstwa                                                    |–4    Składniki międzyaplikacyjne                                                   |–4    Auto-ID Infrastructure                                                        |–4    Ustawienia Agentry SAP Framework                                              |–4    SAP Portfolio and Project Management                                          |–4    Rachunkowość finansowa                                                        |–4    Rachunkowość finansowa (nowa)                                                 |–4    Zarządzanie zasobami finansowymi i rozrachunkami                              |–4    Financial Services Network Connector                                          |–4    Strategiczne zarządzanie organizacją/Analizy gospodarcze                      |–4    Controlling                                                                   |–4    Zarządzanie inwestycjami                                                      |–4    Controlling strategiczny                                                      |–4    Nieruchomości                                                                 |–4    Sprzedaż nieruchomości                                                        |–4    Elastyczne zarządzanie nieruchomościami (RE-FX)                               |–4    Logistyka – ogólnie                                                           |–4    Ochrona środowiska i przepisy BHP                                             |–4    Product and REACH Compliance                                                  |–4    SAP EHS Management                                                            |–4    Sprzedaż i dystrybucja                                                        |–5    Gospodarka materiałowa                                                        |   |   |   |–5    Ustawienia ogólne  – Gospodarka materiałowa                                   |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie blokady materiału dla ruchów materiałowych    SIMG_OLMA_OMJI         |   |   |—–  Ustawianie blokady materiałowej dla sprawdzania faktury  SIMG_OLMR_OMRMS        |   |   |—–  Aktywacja cen konsygn. poprzez rekordy inf.              SIMG_OLMA_OMEV         |   |   |—–  BAdI: Aktywacja dot. IU optymalizacji wydajności dla MM  MM_UI_OPTIMIZATIONS    |   |   |—–  BAdI: Aktywacja dot. bazy danych optymalizacji wydajnościMM_PERF_OPTIMIZATION   |   |   |–5    Ustalanie priorytetu zapotrzebowania                                          |   |   |   |   |   |   |   |—–  Ustalanie priorytetów                                                         |   |   |   |—–  Aktywacja ustalania priorytetów zapotrzebowań        PACT                     |   |   |   |—–  Ustalanie grup pilności zapotrzebowania              PGRURG_V                 |   |   |   |—–  Ustalanie i przypisywanie pilności zapotrzebowania   PURG_V                   |   |   |   |—–  Definiowanie priorytetów organizacyjnych             PORG_V                   |   |   |   |—–  Przypisanie zakładów i składów                       PRILOC_V                 |   |   |   |—–  Ustalanie priorytetów zapotrzebowań                  PREQ_V                   |   |   |   |—–  Przypisanie priorytetów dostawy                      PURGSD_V                 |   |   |   |—–  Przypisanie priorytetów zapotrzebowań                PURGPM_V                 |   |   |   |—–  BAdI: Określanie priorytetu organiz. podczas ustalaniBADI_MM_PRIO_ORG    z.   |   |   |   |   |   |–5    Rozszerzone wyszukiwanie materiału                                            |   |       |   |   |       |—–  Konfiguracja i aktywacja rozszerzonego wyszukiwania zW_CS_015                 |   |   |   |–5    MRP oparte na zużyciu                                                         |   |   |   |   |   |–5    Parametry zakładu                                                          ...

SPRO – Logistyka ogólnie

     SAP Przewodnik wdrożenia dla konfiguracji                                     |   |–4    OpenText Archiving and Document Access for SAP Solutions                      |–4    SAP Field Service (Mobile App)                                                |–4    SAP Retail Execution (Mob App)                                                |–4    OpenText Business Suite for SAP Solutions                                     |–4    OpenText Travel Receipts Management                                           |–4    Retail Workforce Management                                                   |—–  Aktywacja funkcji biznesowych                                    EA-SCHALTER            |–4    SAP NetWeaver                                                                 |–4    Struktura przedsiębiorstwa                                                    |–4    Składniki międzyaplikacyjne                                                   |–4    Auto-ID Infrastructure                                                        |–4    Ustawienia Agentry SAP Framework                                              |–4    SAP Portfolio and Project Management                                          |–4    Rachunkowość finansowa                                                        |–4    Rachunkowość finansowa (nowa)                                                 |–4    Zarządzanie zasobami finansowymi i rozrachunkami                              |–4    Financial Services Network Connector                                          |–4    Strategiczne zarządzanie organizacją/Analizy gospodarcze                      |–4    Controlling                                                                   |–4    Zarządzanie inwestycjami                                                      |–4    Controlling strategiczny                                                      |–4    Nieruchomości                                                                 |–4    Sprzedaż nieruchomości                                                        |–4    Elastyczne zarządzanie nieruchomościami (RE-FX)                               |–5    Logistyka – ogólnie                                                           |   |   |   |–5    Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM)                                       |   |   |   |   |   |–5    Zarządzanie dokumentami                                                       |   |   |   |   |   |   |   |–5    SAP Easy Document Management                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie grupy użytkowników                  EASYDM_CUS                   |   |   |   |   |–5    Business Add-Ins (BADI)                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Możliwy do rozszerzenia interfejs użytkEASYDM_BADI_EXT_UI               |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Rozszerzenia SAP Easy Document ManagemeEASYDM_BADI_MAIN01               |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Zmiana nazwy pliku                     EASYDM_BADI_NEWNAME              |   |   |   |   |   |—–  BAdI: Zarządzanie rekordami informacyjnymi doEASYDM_BADI_EASYDMS              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie grupy użytkowników                  EASYDM_CUS                   |   |   |   |   |–5    Business Add-Ins (BADI)                                                       |   |   |   |       |   |   |   |   |       |—–  BAdI: Możliwy do rozszerzenia interfejs użytkEASYDM_BADI_EXT_UI               |   |   |   |       |—–  BAdI: Rozszerzenia SAP Easy Document ManagemeEASYDM_BADI_MAIN01               |   |   |   |       |—–  BAdI: Zmiana nazwy pliku                     EASYDM_BADI_NEWNAME              |   |   |   |       |—–  BAdI: Zarządzanie rekordami informacyjnymi doEASYDM_BADI_EASYDMS              |   |   |   |   |   |   |   |–5    Dane sterowania                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie zakresów numerów dokumentów         SIMG_CFMENUOVPSOD00          |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów dokumentów                 SIMG_VC_DVS10                |   |   |   |   |—–  Opracowanie ekranu dla powiązania obiektów       V_TDWOD                      |   |   |   |   |—–  Opracowanie pól kluczowych                       SIMG_CFMENUOVPSOD11          |   |   |   |   |—–  Definiowanie poziomów zmian                      SIMG_CFMENUOVPSOS57          |   |   |   |   |—–  Opracowanie roli                                 SIMG_CFMENUOVPSOD02          |   |   |   |   |—–  Aktywacja rozszerzonego wyszukiwania dokumentu   SIMG_TCV100SWITCH         ...

SPRO – Obsługa logistyki

   SAP Przewodnik wdrożenia dla konfiguracji                                     |   |–4    OpenText Archiving and Document Access for SAP Solutions                      |–4    SAP Field Service (Mobile App)                                                |–4    SAP Retail Execution (Mob App)                                                |–4    OpenText Business Suite for SAP Solutions                                     |–4    OpenText Travel Receipts Management                                           |–4    Retail Workforce Management                                                   |—–  Aktywacja funkcji biznesowych                                    EA-SCHALTER            |–4    SAP NetWeaver                                                                 |–4    Struktura przedsiębiorstwa                                                    |–4    Składniki międzyaplikacyjne                                                   |–4    Auto-ID Infrastructure                                                        |–4    Ustawienia Agentry SAP Framework                                              |–4    SAP Portfolio and Project Management                                          |–4    Rachunkowość finansowa                                                        |–4    Rachunkowość finansowa (nowa)                                                 |–4    Zarządzanie zasobami finansowymi i rozrachunkami                              |–4    Financial Services Network Connector                                          |–4    Strategiczne zarządzanie organizacją/Analizy gospodarcze                      |–4    Controlling                                                                   |–4    Zarządzanie inwestycjami                                                      |–4    Controlling strategiczny                                                      |–4    Nieruchomości                                                                 |–4    Sprzedaż nieruchomości                                                        |–4    Elastyczne zarządzanie nieruchomościami (RE-FX)                               |–4    Logistyka – ogólnie                                                           |–4    Ochrona środowiska i przepisy BHP                                             |–4    Product and REACH Compliance                                                  |–4    SAP EHS Management                                                            |–4    Sprzedaż i dystrybucja                                                        |–4    Gospodarka materiałowa                                                        |–4    Zarządzanie relacjami z dostawcami                                            |–5    Obsługa logistyki                                                             |   |   |   |–5    Bezpośrednia dostawa do sklepów                                               |   |   |   |   |   |–5    Funkcje podstawowe                                                            |   |   |   |   |   |   |   |—–  Aktywacja Bezpośredniej dostawy do sklepu            /DSD/RP_SETUP            |   |   |   |—–  Aktywacja procesów poj. obszarów zbytu               /DSD/RP_CHECK_SA         |   |   |   |—–  Aktywacja optymalizacji przestrzeni załadunkowej     /VSO/M_VSO_SETUP         |   |   |   |   |   |–5    Dane podstawowe                                                               |   |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie kategorii prawa jazdy                   /DSD/RP_LICCAT           |   |   |   |—–  Definiowanie dozwolonej grupy kont dla kierowców     /DSD/RP_DRVKTOKD         |   |   |   |—–  Przypisanie rodzaju środka transportu do typu urządze/DSD/RP_MOTRCAT          |   |   |   |—–  Definiowanie kategorii pól sum                       /DSD/RP_SUM              |   |   |   |—–  Definiowanie grup jednostek rozliczeniowych wg opakow/DSD/SV_CNTGR            |   |   |   |—–  Def. hierarchii jedn. miary dla spisu z natury z grup/DSD/SV_CG_LEV_UOM  k.   |   |   |   |   |   |–5    Promocja sprzedaży                                                            |   |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie rodzajów promocji sprzedaży             /DSD/PR_CUTP             |   |   |   |—–  Definiowanie wyboru pola                             /DSD/PR_CUFC             |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju hierarchii klienta dla każdego o/DSD/PR_CUST             |   |   |   |   |   |–5    Sterowanie wizytami u klienta                                                 |   |   |   |...

SPRO – Produkcja

   SAP Przewodnik wdrożenia dla konfiguracji                                     |   |–4    OpenText Archiving and Document Access for SAP Solutions                      |–4    SAP Field Service (Mobile App)                                                |–4    SAP Retail Execution (Mob App)                                                |–4    OpenText Business Suite for SAP Solutions                                     |–4    OpenText Travel Receipts Management                                           |–4    Retail Workforce Management                                                   |—–  Aktywacja funkcji biznesowych                                    EA-SCHALTER            |–4    SAP NetWeaver                                                                 |–4    Struktura przedsiębiorstwa                                                    |–4    Składniki międzyaplikacyjne                                                   |–4    Auto-ID Infrastructure                                                        |–4    Ustawienia Agentry SAP Framework                                              |–4    SAP Portfolio and Project Management                                          |–4    Rachunkowość finansowa                                                        |–4    Rachunkowość finansowa (nowa)                                                 |–4    Zarządzanie zasobami finansowymi i rozrachunkami                              |–4    Financial Services Network Connector                                          |–4    Strategiczne zarządzanie organizacją/Analizy gospodarcze                      |–4    Controlling                                                                   |–4    Zarządzanie inwestycjami                                                      |–4    Controlling strategiczny                                                      |–4    Nieruchomości                                                                 |–4    Sprzedaż nieruchomości                                                        |–4    Elastyczne zarządzanie nieruchomościami (RE-FX)                               |–4    Logistyka – ogólnie                                                           |–4    Ochrona środowiska i przepisy BHP                                             |–4    Product and REACH Compliance                                                  |–4    SAP EHS Management                                                            |–4    Sprzedaż i dystrybucja                                                        |–4    Gospodarka materiałowa                                                        |–4    Zarządzanie relacjami z dostawcami                                            |–4    Obsługa logistyki                                                             |–4    Zarządzanie jakością                                                          |–4    Gospodarka remontowa i Usługi serwisowe dla klienta                           |–4    Usługi serwisowe dla klienta                                                  |–5    Produkcja                                                                     |   |   |   |–5    Dane podstawowe                                                               |   |   |   |   |   |–5    Specyfikacja materiałowa                                                      |   |   |   |   |   |   |   |–5    Dane sterujące dla specyfikacji materiałowych                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |—–  Ustawianie parametrów modyfikacji                SIMG_CFMENUOLPSOS27          |   |   |   |   |—–  Definiowanie wartości domyślnych                 SIMG_CFMENUOLPSOS28          |   |   |   |   |—–  Określanie trybu rozwinięcia                     DET_EXPL_MODE_DOCSTR         |   |   |   |   |   |   |   |–5    Dane ogólne                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |–5    Wykorzystanie specyfikacji materiałowej                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wykorzystania SpM               SIMG_CFMENUOLPSOS20              |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wartości domyślnych dla statusu SIMG_CFMENUOLPSOS21              |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wartości domyślnej kopiow. dla sSIMG_CFMENUOLPSOS22              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie dozwolonych rodzajów materiału dla nSIMG_CFMENUOLPSOS24          |   |   |   |   |—–  Definiowanie statusu SpM                         SIMG_CFMENUOLPSOS23          |   |   |   |   |—–  Definiowanie laboratorium/biura projektowego     SIMG_CFMENUOLPSOS26       ...

SPRO – sprzedaż i dystrybucja

     SAP Przewodnik wdrożenia dla konfiguracji                                     |   |–4    OpenText Archiving and Document Access for SAP Solutions                      |–4    SAP Field Service (Mobile App)                                                |–4    SAP Retail Execution (Mob App)                                                |–4    OpenText Business Suite for SAP Solutions                                     |–4    OpenText Travel Receipts Management                                           |–4    Retail Workforce Management                                                   |—–  Aktywacja funkcji biznesowych                                    EA-SCHALTER            |–4    SAP NetWeaver                                                                 |–4    Struktura przedsiębiorstwa                                                    |–4    Składniki międzyaplikacyjne                                                   |–4    Auto-ID Infrastructure                                                        |–4    Ustawienia Agentry SAP Framework                                              |–4    SAP Portfolio and Project Management                                          |–4    Rachunkowość finansowa                                                        |–4    Rachunkowość finansowa (nowa)                                                 |–4    Zarządzanie zasobami finansowymi i rozrachunkami                              |–4    Financial Services Network Connector                                          |–4    Strategiczne zarządzanie organizacją/Analizy gospodarcze                      |–4    Controlling                                                                   |–4    Zarządzanie inwestycjami                                                      |–4    Controlling strategiczny                                                      |–4    Nieruchomości                                                                 |–4    Sprzedaż nieruchomości                                                        |–4    Elastyczne zarządzanie nieruchomościami (RE-FX)                               |–4    Logistyka – ogólnie                                                           |–4    Ochrona środowiska i przepisy BHP                                             |–4    Product and REACH Compliance                                                  |–4    SAP EHS Management                                                            |–5    Sprzedaż i dystrybucja                                                        |   |   |   |–4    Konfiguracja specyficzna dla IS-HT-SW                                         |   |–5    Dane podstawowe                                                               |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wspólnych kanałów dystrybucji               SIMG_CFMENUSAPCVOR1    |   |   |—–  Definiowanie wspólnych dziedzin                          SIMG_CFMENUSAPCVOR2    |   |   |–5    Partner handlowy                                                              |   |   |   |   |   |   |   |–5    Klienci                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |–5    Hierarchia klientów                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie typów hierarchii                SIMG_CFMENUOLSDOVH1              |   |   |   |   |   |—–  Ustawienie wyszukiwania partnera dla typów hiSIMG_CFMENUOLSDVOPA              |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie grup kont                        SIMG_CFMENUOLSDOVH2              |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie obszaru zbytu                    SIMG_CFMENUOLSDOVH3              |   |   |   |   |   |—–  Przypisanie typu hierarchii do ust. cen wg roSIMG_CFMENUOLSDOVH4              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |–5    Marketing                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie branż klienta                   SIMG_CFMENUOLSDOVR2              |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie klas klientów                   SIMG_CFMENUOLSDOVS6              |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie wskaźnika Nielsena              SIMG_CFMENUOLSDOVXZ              |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie kodów branż                     SIMG_CFMENUOLSDOV1               |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie statusów prawnych               SIMG_CFMENUOLSDOV2               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |–5    Sprzedaż                                                                      |   |   |   |   |   |...

SPRO – Zarządzanie Jakością

     SAP Przewodnik wdrożenia dla konfiguracji                                     |   |–4    OpenText Archiving and Document Access for SAP Solutions                      |–4    SAP Field Service (Mobile App)                                                |–4    SAP Retail Execution (Mob App)                                                |–4    OpenText Business Suite for SAP Solutions                                     |–4    OpenText Travel Receipts Management                                           |–4    Retail Workforce Management                                                   |—–  Aktywacja funkcji biznesowych                                    EA-SCHALTER            |–4    SAP NetWeaver                                                                 |–4    Struktura przedsiębiorstwa                                                    |–4    Składniki międzyaplikacyjne                                                   |–4    Auto-ID Infrastructure                                                        |–4    Ustawienia Agentry SAP Framework                                              |–4    SAP Portfolio and Project Management                                          |–4    Rachunkowość finansowa                                                        |–4    Rachunkowość finansowa (nowa)                                                 |–4    Zarządzanie zasobami finansowymi i rozrachunkami                              |–4    Financial Services Network Connector                                          |–4    Strategiczne zarządzanie organizacją/Analizy gospodarcze                      |–4    Controlling                                                                   |–4    Zarządzanie inwestycjami                                                      |–4    Controlling strategiczny                                                      |–4    Nieruchomości                                                                 |–4    Sprzedaż nieruchomości                                                        |–4    Elastyczne zarządzanie nieruchomościami (RE-FX)                               |–4    Logistyka – ogólnie                                                           |–4    Ochrona środowiska i przepisy BHP                                             |–4    Product and REACH Compliance                                                  |–4    SAP EHS Management                                                            |–4    Sprzedaż i dystrybucja                                                        |–4    Gospodarka materiałowa                                                        |–4    Zarządzanie relacjami z dostawcami                                            |–4    Obsługa logistyki                                                             |–5    Zarządzanie jakością                                                          |   |   |   |–5    Ustawienia podstawowe                                                         |   |   |   |   |   |—–  Pierwsze kroki                                                                  |   |   |—–  Ustawianie mandantów                                     SIMG_OLQU-O            |   |   |—–  Opracowywanie ustawień wstępnych na poziomie mandanta    SIMG_CFMENUOLQSOQSS    |   |   |—–  Ustawianie jednostek organiz. (zakłady …)                                     |   |   |—–  Opracowywanie ustawień na poziomie zakładu               SIMG_CFMENUOLQSOQS1    |   |   |—–  Uprawnienia                                                                     |   |   |   |–5    QM w logistyce                                                                |   |   |   |   |   |–5    QM w Zaopatrzeniu                                                             |   |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie klucza sterującego                      SIMG_CFMENUOLQBOQB1      |   |   |   |—–  Definiowanie przetwarzania certyfikatu               SIMG_CFMENUOLQBOQB2      |   |   |   |—–  Definiowanie blokady dostawy                         SIMG_CFMENUOLQBOQB3      |   |   |   |—–  Definiowanie rodzaju dokumentu                       SIMG_CFMENUOLQBOQB4      |   |   |   |—–  Definiowanie systemu QM                              SIMG_CFMENUOLQBOQBS      |   |   |   |—–  Definiowanie statusu zależności dostaw               OLQS_BS                  |   |   |   |—–  Definiowanie wariantów list                          OLQB-L                   |   |   |   |   |   |—–  QM w produkcji                                                                  |   |   |—–  QM w Sprzedaży i dystrybucji                                                 ...

SPRO – struktura przedsiębiorstwa

     SAP Przewodnik wdrożenia dla konfiguracji                                     |   |–4    OpenText Archiving and Document Access for SAP Solutions                      |–4    SAP Field Service (Mobile App)                                                |–4    SAP Retail Execution (Mob App)                                                |–4    OpenText Business Suite for SAP Solutions                                     |–4    OpenText Travel Receipts Management                                           |–4    Retail Workforce Management                                                   |—–  Aktywacja funkcji biznesowych                                    EA-SCHALTER            |–4    SAP NetWeaver                                                                 |–5    Struktura przedsiębiorstwa                                                    |   |   |   |—–  Lokalizacja wzorcowych jednostek organizacyjnych             COUNTRYINSTALLATION    |   |–5    Definicja                                                                     |   |   |   |   |   |–5    Rachunkowość finansowa                                                        |   |   |   |   |   |   |   |—–  Definiowanie spółki                                  SIMG_CFMENUSAPCOX15      |   |   |   |—–  Definiowanie obszaru kontroli kredytowej             SIMG_CFMENUSAPCOB45      |   |   |   |—–  Definiowanie, kopiowamie, usuwanie, kontrola jednostkSIMG_CFMENUSAPCOX02      |   |   |   |—–  Definiowanie działu gospodarczego                    SIMG_CFMENUSAPCOX03      |   |   |   |—–  Definiowanie obszaru funkc.                          SAPC-OKBD                |   |   |   |—–  Opracowanie działu gospodarczego konsolidacji        SIMG_CFMENUSAPCOCC1      |   |   |   |—–  Opracowanie obszaru finansowego                      SIMG_CFMENUSAPCOF01      |   |   |   |—–  Definiowanie segmentu                                V_FAGL_SEGM              |   |   |   |—–  Definiowanie centrum zysku                           SIMG_CFMENUORK1KE51      |   |   |   |   |   |–5    Controlling                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |—–  Opracowanie obszaru rachunku kosztów                 SIMG_CFMENUSAPCOX06      |   |   |   |—–  Tworzenie miejsc powstawania kosztów                 SIMG_CFMENUORKSKS02      |   |   |   |—–  Tworzenie obszaru wyników                            SIMG_CFMENUSAPCKEP8      |   |   |   |   |   |–5    Logistyka – ogólnie                                                           |   |   |   |   |   |   |   |—–  Ustalanie poziomu wyceny                             SIMG_CFMENUSAPCOX14      |   |   |   |—–  Definiowanie, kopiowanie, usuwanie, kontrola zakładu SIMG_CFMENUSAPCOX10      |   |   |   |—–  Definiowanie lokalizacji                             SAPC_STANDORT            |   |   |   |—–  Definiowanie, kopiowanie, usuwanie, kontrola dziedzinSIMG_CFMENUSAPCOVXB      |   |   |   |   |   |–5    Sprzedaż i dystrybucja                                                        |   |   |   |   |   |   |   |—–  Definiow., kopiow., usuwanie, sprawdz. działu sprzedaSIMG_CFMENUSAPCOVX5      |   |   |   |—–  Definiow., kopiow., usuwanie, sprawdz. kanału dystrybSIMG_CFMENUSAPCOVXI      |   |   |   |—–  Opracowanie biura sprzedaży                          SIMG_CFMENUSAPCOVX1      |   |   |   |—–  Oprac. grupy sprzedawców                             SIMG_CFMENUSAPCOVX4   ...