LS11 – transakcja do masowych zmian na miejscach składowania

Nawiązując do poprzedniego wpisu, przypomnę, że można w dużym stopniu zredukować zbędne przebiegi podczas uzupełniania stałych miejsc składowania. Nie ma potrzeby sięgać po skomplikowane rozwiązania wychodzące poza obszar funkcjonalności tego systemu. Wystarczy skorzystać ze standardu jaki ów system nam oferuje. Wskaźnik sekcji magazynowych bardzo łatwo określić w danych podstawowych. Po prostu edytujemy miejsce składowania SAP i podmieniamy wartość wskaźnika sekcji. Jeśli jednak chcemy ustalić sekcję na wielu istniejących już miejscach składowania w SAP, musimy dokonać zmian w sposób nie wpływający na wydajność procesów logistycznych i produkcyjnych. Tutaj liczy się szybkość, więc ręczne zmiany przy użyciu transakcji LS02N raczej nie wchodzą w grę. Również i w tym przypadku, producent oprogramowania SAP przewidział rozwiązanie dla potrzeb dynamicznie zmieniającej się logistyki, udostępniając transakcję LS11.

Miejsce składowania w SAP jest najmniejszą jednostką magazynową w strukturze magazynu. Transakcja do masowego tworzenia miejsc składowania została przedstawiona w artykule Dominika Tylczyńskiego. Zgodnie z tym co pisze autor tworzenie miejsca składowania jest jednym z pierwszych kroków startu produktywnego modułu WM.
Po utworzeniu miejsc składowania, należy zdefiniować wiele parametrów wynikających z aktualnych potrzeb magazynu, do jakiego ów miejsce zostało dołączone. Każdy z tych parametrów można zmienić właśnie w transakcji LS11. Transakcję można wywołać poprzez menu: Logistyka->Obsługa logistyki->Dane podstawowe->Magazyn->Miejsca składowania->Zmiana->Wybiórcze.

Po wejściu w transakcję pojawi się ekran wyboru, w którym można wybrać na jakich miejscach chcemy dokonać zmian. Możemy wybrać zakres miejsc (od – do), lub zawęzić wariant wyświetlania do konkretnej cechy, np. według określonej sekcji lub uwzględniając wskaźnik blokowania (patrz screen poniżej):

Rys 1. Startowy ekran wyboru – transakcja LS11 – masowa zmiana miejsca składowania w SAP

Po wybraniu odpowiednich opcji wariantu wyświetlania transakcji pojawi się ekran, w którym można już dokonywać zmian.

Rys. 2. Widok roboczy okna w transakcji LS11

Transakcja daje bardzo dużo możliwości, ponieważ można z jej poziomu usunąć wybrany zakres miejsc składowania (1), lub dokonać zmiany (2). Poza tym można segregować zmieniane miejsce składowania według własnych potrzeb (4), lub dokonać wyboru miejsc, które będziemy chcieli zmienić (3).
Zanim jednak przejdziemy do zmian, należy pamiętać o tym, że transakcja wyklucza możliwość zmian na miejscach, które:

  1. Są zajęte
  2. Mają zablokowane wydanie zapasów
  3. Mają zablokowane rozmieszczenie zapasów
  4. Mają aktywne wydanie zapasów
  5. Mają aktywne rozmieszczenie zapasów
  6. Lub mają aktywną inwentaryzację

Ale o tym wszystkim jesteśmy informowani za pośrednictwem kolumn widocznych na poniższym screenie. W celu odblokowania miejsc należy skorzystać z transakcji LS06, lub LS08.

Rys. 3. Opisy kolumn informujących o statusie miejsca składowania.

Po wciśnięciu przycisku „zmiana miejscu składowania” wyświetla się kolejny ekran, w którym użytkownik ma możliwość naniesienia nowej wartości dla zmienianego parametru. Można dokonać zmiany sekcji magazynowej, obszaru pobrania i innych wskaźników (Rys. 4).

Rys. 4. Dane podstawowe miejsca składowania.

Zgodnie ze standardem SAP, zmiany w strukturze miejsc składowania (wprowadzane w transakcji LS10) tyczą się tylko nowo utworzonych miejsc. Co zrobić gdy chcemy aby te zmiany odnosiły się również do istniejących lokalizacji? I w tym przypadku SAP przygotował niespodziankę. W transakcji LS11 możemy zaktualizować dane podstawowe już istniejących miejsc, na podstawie zmian dokonanych w LS10 (rys. 5).

Rys. 5. Ponowne ustawianie parametrów miejsca składowania.

Więcej na temat miejsc składowania można znaleźć:

https://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/fa/8abd534f22b44ce10000000a174cb4/frameset.htm

https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/helpdata/EN/d2/a5c1536ca9b54ce10000000a174cb4/frameset.htm

close

Chcesz być informowany o nowych wpisach?

Ja nie spamuje! Przeczytaj zasady polityki prywatności tego bloga.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *