Słownik SAP

Pracując z systemem SAP wielokrotnie spotkasz się z terminologią, której nie znasz. Zrozumienie niektórych pojęć przyniesie Ci wiele korzyści i pomoże nieco „ogarnąć” ten system. Zrozumienie definicji SAP nie jest łatwe, zwłaszcza w języku polskim, ponieważ portal pomocy SAP stworzony jest tylko w wersji angielskiej lub niemieckiej. Ale głowa do góry. Specjalnie dla Ciebie postanowiłem utworzyć słownik pojęć SAP-owych, które zostały lub zostaną użyte we wpisach na tym blogu.

Za każdym razem gdy w treści pojawi się jakieś nowe słowo, będzie ono odsyłaczem do odpowiedniego miejsca w tym słowniku. Aktualnie słownik ten nie powala, ale spokojnie… ten wpis wciąż żyje. Będę go stale aktualizował o nowe pojęcia, z których mam nadzieję będzie korzystać większość z Was. Jeśli z biegiem czasu wpis okaże się zbyt długi, skorzystaj po prostu z opcji CTRL+F i wyszukaj frazę, która Cię interesuje, lub skorzystaj z pola wyszukiwania w poniższej tabeli. Miłego czytania!!

Terminologia SAP w formie tabeli:

TerminWyjaśnienie
Administrator systemuAdministratorem systemu jest osoba lub grupa osób zarządzających systemem. Do jego zadań należy konfiguracja systemu oraz nadzorowanie jego działania oraz administracja użytkownikami. Administrator tworzy konta użytkowników i przypisuje im odpowiednie role i uprawnienia w systemie, dba o prawidłowe funkcjonowanie interfejsów wymiany danych między systemami współpracującymi z głównym systemem. Administrator zarządza bazami danych, systemem transportowym, migracją danych oraz implementacją nowych rozwiązań w obrębie systemów.
Hurtownia danych SAPHurtownia danych SAP to miejsce w którym przechowywane są wszelkie dane z różnych źródeł SAP(z aplikacji i komponentów SAP) w celach analitycznych. Dane te są wyodrębniane, konsolidowane i udostępniane w ujednoliconej formie do celów raportowania i analiz.
MainframeSystem komputerowy składający się z wielu oddzielnych jednostek (szaf) podłączonych do siebie w jednej sieci. System stosowany był przez wielkie firmy w latach 60-70, gdzie mainframe był główną jednostką przetwarzającą dane. "Komputer" zajmował niekiedy kilka pomieszczeń.
Moduły SAPModuł SAP jest pakietem aplikacji niezbędnych do realizacji procesów biznesowych w zakresie, którego dotyczy. System SAP podzielony jest na moduły obsługujące różne obszary firmy. W każdym module znajdziemy pakiet transakcji oraz danych podstawowych dedykowanych dla procesów, które ten moduł obsługuje. Np. moduł gospodarki materiałowej (MM) zawiera oddzielne własne dane podstawowe, dokumenty oraz transakcje, które niezbędne są do funkcjonowania modułu produkcyjnego (PP) posiadającego swój własny pakiet danych podstawowych i dokumentów. Należy pamiętać o tym, że pomimo oddzielnych zestawów danych podstawowych i dokumentów większość modułów SAP jest ściśle powiązana (zintegrowana) z pozostałymi.
NetweaverSAP Netweaver to platforma integracyjna SAP umożliwiająca zarządzanie aplikacjami SAP. SAP Netweaver jest środowiskiem startowym (uruchomieniowym) dla SAP ERP, SAP BI, bazy danych itd.
SAP BISAP BI (Business Inteligence) jest narzędziem służącym do tworzenia raportów i analiz w czasie rzeczywistym na podstawie danych z przechowywwanych w hurowni danych SAP.
SAP GUISAP GUI to technologia interfejsu użytkownika SAP służąca do pracy z systemami SAP S/4 HANA, SAP Business Suite. Celem aplikacji jest umożliwienie wyświetlania aplikacji utworzonych w SAP NetWeaver Application Server ABAP. Mówiąc prościej SAP GUI jest warstwą przyjazną dla użytkownika umożliwiającą dokonywania zmian i wprowadzania/usuwania nowych rekordów bezpośrednio w bazie danych (za pośrednictwem kodu i funkcji napisanych w języku programowania ABAP. Więcej o aplikacji GUI możesz znaleźć tutaj: https://help.sap.com/viewer/63bd20104af84112973ad59590645513/770.00/en-US
SAP R1Pierwsza wersja systemu SAP ERP z jednowarstwową architekturą (warstwa prezentacji+aplikacji+bazy danych na jednym poziomie). System został wydany w roku 1972 r. Z racji zastosowania trzech warstw na jednym serwerze system ten był bardzo wolny i ograniczenia przy zastosowaniu wielu skomplikowanych obliczeń,przyczyniły się do dalszego rozwoju systemu o kolejne wersje pracujące na oddzielnych serwerach (zobacz: SAP R2, SAP R3).
SAP R2Poprzednik wersji systemu SAP R/3 oparty na komputerach mainframe (patrz mainframe), wydany w 1979 r. System posiadał już wiele modułów finansowo-logistyczno-produkcyjnych, które są używane w dziesiejszych wersjach systemu SAP. Różnica pomiędzy następnymi wersjami tkwiła w architekturze systemu, który wykorzystywał dwie warstwy (warstwa aplikacji i bazy danych + warstwa prezentacji).
SAP R3Poprzednia wersja systemu SAP ERP (ECC) wydana jako SAP R/3 Enterprise Edition w lipcu 1992 r. Główną cechą tej wersji była praca systemu w czasie rzeczywistym w środowisku trzy-warstwowym (stąd jego nazwa R3). Poprzednia werjsa systemu funkcjonowała na dwóch warstwach (klient -> serwer). W wersji R3 zastosowano architekturę: baza danych -> serwer aplikacji -> klient (SAP GUI), która była w pełni kompatybilna z systemem windows.
SAP S/4 HANASAP S/4 HANA jest następcą SAP ECC (ERP) ze zmodernizowaną architekturą, która pozwala na wykorzystanie produktów chmurowych oraz bardzo szybkie implementowanie innowacyjnych rozwiązań. System S/4 HANA działa na superszybkiej bazie danych HANA umożliwiącej przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym.
SAP SESAP SE to producent oprogramowania SAP. Firma została utworzona przez 5 inżynierów IBM w latach 70. Skrót SAP oznacza (Systems Applications and Products in Data Processing).
Tabele SAPTabela SAP jest miejscem w bazie danych, w którym przechowywane są dane wprowadzone przez użytkowników systemu. Każda tabela zawiera pola, w których gromadzone są dane o zdefiniowanej długości znaków. Tabelę można by porównać do pliku excela, w którym każdy arkusz oznacza tabelę a kolumny oznaczają pola w tabeli i każdy wiersz jest wpisem w tabeli i jej odpowiednim polu. SAP posiada setki tysięcy tabel.
Transakcje SAPTransakcja SAP jest aplikacją służącą do wprowadzania zmian lub tworzeniu/usuwania rekordów w bazie danych systemu (w czasie rzeczywistym) bezpośrednio z intefrejsu użytkownika. Każdy kod transakcji wywołuje przypisaną do niego aplikację umożliwiającą wprowadzanie danych lub wywołanie jakiejś funkcji SAP. Kod transakcji składa się z ciągu cyfr i liter, które wprowadzane są w wierszu poleceń SAP. Wywołanie transakcji SAP możliwe jest również z poziomu menu SAP (nie trzeba wtedy znać nazwy transakcji). Podczas pracy z SAP zwróć uwagę na pasek systemowy aplikacji SAP (system powinien wskazywać transakcję w której obecnie się znajduje, chyba, że ustawienia GUI są spersonalizowane w inny sposób). Wszystkie transakcje zaczynające się na "Z" to specjalne transakcje napisane na potrzeby firmy, w której pracujesz (nie znajdziesz ich w żadnej innej firmie) - warto więc uczyć się transakcji standardowych.
Użytkownik kluczowyUżytkownik kluczowy (key-user) jest wiodącym użytkownikiem systemu w powierzonym mu obszarze bądź module. Głównym zadaniem użytkownika kluczowego jest szkolenie użytkowników końcowych oraz pośredniczenie w komunikacji między użytkownikiem końcowym a administratorem systemu.
Użytkownik końcowyUżytkownik końcowy jest osobą, która jest ostatnim ogniwem korzystającym z systemu. Jego celem jest obsługa systemu, bez ingerencji w jego konfiguracje. Użytkownik końcowy nie musi posiadać wiedzy technicznej o systemie. Niekiedy można znaleźć określenie, że użytkownik końcowy jest klientem administratora i to od dobrej konfiguracji systemu zależy poziom zadowolenia użytkownika końcowego.
Zlecenie produkcyjneZlecenie produkcyjne jest dokumentem modułu produkcyjnego SAP ERP, które zawiera wszystkie informacje potrzebne do procesu produkcyjnego (ilości, terminy, informacje o marszrucie lub specyfikacji materiałowej produkowanego produktu. Dokument zlecenia produkcyjnego tworzony jest w transakcji CO01 ręcznie bez referencji do żadnego zapotrzebowania, lub w transakcji CO40 za pomocą konwersji zlecenia planowego w produkcyjne. Referencją do zlecenia produkcyjnego może być zlecenie planowe utworzone za pośrednictwem przebiegu planowania MRP w referencji do zlecenia sprzedaży.
Zlecenie sprzedażyZlecenie sprzedaży jest dokumentem modułu sprzedaży i dystrybucji (SD), które jest umową między działem sprzedaży a nabywcą dotyczącą dostawy produktów lub cenach. Zawiera informacje o cenach, ilościach i terminach. Zadaniem zlecenia sprzedaży jest również sprawdzanie dostępności materiałów i zapewnienie ich dostępności w żądanym terminie. Dokument ten jest referencją do wszelkich zapotrzebowań na materiały niezbędne do wyprodukowania zamówionego produktu w drodze planowania MRP. Na podstawie dokumentu sprzedaży system generuje dostawy wychodzące i harmonogramuje ich terminy. Zlecenie sprzedaży tworzone jest w transakcji VA01.
ZamówienieZamówienie to ostateczny dokument procesu zaopatrzenia, który jest skierowany do dostawcy. Dokument ten zobowiązuje dostawcę do dostarczenia określonych w zamówieniu materiałów lub usług zgodnie z ustalonym terminem. Dokument ten formalizuje całą transakcję zakupu i tworzy się go w transakcji ME21N.
Dane podstawowe dostawcyDane podstawowe dostawcy to informacje o dostawcach zaopatrujących firmę. Główny rekord dostawcy zawiera nazwę i adres dostawcy, walutę stosowaną w zamówieniach, dane osób kontaktowych czy warunki płatności. Numer rekordu danych podstawowych dostawcy jest również numerem konta dostawcy wykorzystywanym przez moduł finansowy, dlatego zawiera również informacje księgowe niezbędne do finalizacji zobowiązań wobec dostawcy.
ATP – Available to Promise to funkcja modułu SD (Sprzedaży i Dystrybucji) w SAP ERP, której celem jest zapewnienie (obietnica) dostępności zasobów w czasie (terminie) zdefiniowanym w zapytaniach klientów. Funkcjonalność ta przelicza dostępność zapasów w przyszłości, uwzględniając przyszłe dostawy oraz zapotrzebowania i moce produkcyjne. Narzędzie to wspomaga realizację zamówień i redukuje ryzyko zaburzeń w dostępności spowodowanych przez zmienność popytu i planów produkcyjnych.
Moduł PP Moduł systemu SAP ERP wspomagający działalność produkcyjną firmy. Wspiera zarządzanie planowaniem potrzeb materiałowych, opracowywanie danych podstawowych marszrut, produktów gotowych, specyfikacji materiałowych, stanowisk roboczych. Zadaniem tego modułu jest efektywne planowanie zdolności produkcyjnych. Dane podstawowe modułu PP są ściśle powiązane z pozostałymi modułami SAP ERP (zwłaszcza z MM, SD, CO). Głównym dokumentem tego komponentu jest zlecenie produkcyjne/procesowe, tworzone w referencji do zlecenia planowego, wygenerowanego (w drodze planowania MRP) przez dokument zlecenia sprzedaży w module SD.
MRP – Planowanie potrzeb materiałowych to funkcjonalność systemu SAP ERP, którego celem jest zagwarantowanie dostępności materiałów. Funkcja MRP zapewnia terminowe zaopatrzenie zakładu w materiały poprzez generowane zapotrzebowania do dostawców zewnętrznych lub przez produkcję wymaganych ilości (na potrzeby wewnętrzne firmy lub na sprzedaż). Planowanie MRP uruchamiane jest na poziomie zakładu lub obszaru MRP automatycznie lub ręcznie. Cykl MRP uruchamia w tle zapotrzebowania na materiały na podstawie zapotrzebowań zależnych, niezależnych lub zapasów bezpieczeństwa zdefiniowanych w danych podstawowych materiałów (we wglądzie MRP transakcji MM01/MM02). Uwzględniając posiadany już zapas materiałów (oraz zaplanowane przyjęcia) planuje ich produkcję lub zakup w celu zapewnienia utrzymania planu sprzedaży i produkcji.
Zlecenie serwisowe dokument modułu gospodarki remontowej, będący umową krótkoterminową między usługodawcą a usługobiorcą i dotyczący wykonania jednorazowej usługi. Służy on do udokumentowania prac serwisowych, zamawiania komponentów niezbędnych do realizacji usługi a także rozliczania jej kosztów. Dokument zlecenia serwisowego tworzy się za pośrednictwem transakcji IW31.
BASISokreśleniem SAP BASIS określa się wszelkie czynności związane z administrowaniem systemem. Rolą administratora BASIS jest zapewnienie sprawnego działania serwera aplikacji oraz kontrola poprawności instalacji i konfiguracji. BASIS jest środowiskiem czysto technicznym, które za pośrednictwem różnych narzędzi wspiera komunikacje między innymi systemami a także bazami danych.
ABAPjest to język programowania SAP, który służy do tworzenia aplikacji biznesowych. Firma SAP opracowuje aplikacje/transakcje systemu w języku ABAP. Klient, który zakupi system SAP ma możliwość wglądu do źródła tych aplikacji oraz ich edycji. Znajomość języka ABAP pozwala firmom edytować oraz zmieniać kod ABAP pod własne potrzeby, tworząc w ten sposób swoje własne transakcje.
SpoolSpool jest tymczasowym buforem w którym zapisuje żądania drukowania/buforowania. Żądanie takie jest dokumentem, dla którego wybrano funkcję drukowania, a który nie został jeszcze wysłany do drukarki lub innego urządzenia. Dane wyjściowe dokumentu drukowanego, czyli zawartość, którą wysłano do spoola są przechowywane w częściowo sformatowanej formie w magazynie danych TemSe do momentu utworzenia dla niego żądania wyjściowego, czyli do momentu wysłania go do określonego urządzenia wyjściowego. Spool używa żądania buforowania do tymczasowego przechowywania danych drukowania, a następnie uzyskuje do nich dostęp w momencie wydruku. Dokument wysłany do spoola, możesz zostać wyświetlony przed lub po wydruku w transakcji SP01, lub z poziomu menu SAP: system ->własne zlecenia spoola. System automatycznie przypisuje 10-cyfrowy numer identyfikacyjny do każdego żądania buforowania.

Terminologia SAP w formie tekstu:


Administrator systemu.

Administratorem systemu jest osoba lub grupa osób zarządzających systemem. Do jego zadań należy konfiguracja systemu oraz nadzorowanie jego działania oraz administracja użytkownikami. Administrator tworzy konta użytkowników i przypisuje im odpowiednie role i uprawnienia w systemie, dba o prawidłowe funkcjonowanie interfejsów wymiany danych między systemami współpracującymi z głównym systemem. Administrator zarządza bazami danych, systemem transportowym, migracją danych oraz implementacją nowych rozwiązań w obrębie systemów.

Hurtownia danych SAP.

Hurtownia danych SAP to miejsce w którym przechowywane są wszelkie dane z różnych źródeł SAP(z aplikacji i komponentów) w celach analitycznych. Dane te są wyodrębniane, konsolidowane i udostępniane w ujednoliconej formie do celów raportowania i analiz.

Mainframe        

System komputerowy składający się z wielu oddzielnych jednostek (szaf) podłączonych do siebie w jednej sieci. System stosowany był przez wielkie firmy w latach 60-70, gdzie mainframe był główną jednostką przetwarzającą dane. „Komputer” zajmował niekiedy kilka pomieszczeń.

Moduły SAP     

Moduł SAP jest pakietem aplikacji niezbędnych do realizacji procesów biznesowych w zakresie, którego dotyczy. System SAP podzielony jest na moduły obsługujące różne obszary firmy. W każdym module znajdziemy pakiet transakcji oraz danych podstawowych dedykowanych dla procesów, które ten moduł obsługuje. Np. moduł gospodarki materiałowej (MM) zawiera oddzielne własne dane podstawowe, dokumenty oraz transakcje, które niezbędne są do funkcjonowania modułu produkcyjnego (PP) posiadającego swój własny pakiet danych podstawowych i dokumentów. Należy pamiętać o tym, że pomimo oddzielnych zestawów danych podstawowych i dokumentów większość modułów jest ściśle powiązana (zintegrowana) z pozostałymi.

Netweaver

SAP Netweaver to platforma integracyjna umożliwiająca zarządzanie aplikacjami SAP. SAP Netweaver jest środowiskiem startowym (uruchomieniowym) dla SAP ERP, BI, bazy danych itd.

Rekord informacyjny dostawcy

Dane podstawowe dostawcy to informacje o dostawcach zaopatrujących firmę. Główny rekord dostawcy zawiera nazwę i adres dostawcy, walutę stosowaną w zamówieniach, dane osób kontaktowych czy warunki płatności. Numer rekordu danych podstawowych dostawcy jest również numerem konta dostawcy wykorzystywanym przez moduł finansowy, dlatego zawiera również informacje księgowe niezbędne do finalizacji zobowiązań wobec dostawcy.

SAP BI  

SAP BI (Business Inteligence) jest narzędziem służącym do tworzenia raportów i analiz w czasie rzeczywistym na podstawie danych z przechowywanych w hurtowni danych SAP.

SAP GUI             

GUI to technologia interfejsu użytkownika służąca do pracy z systemami SAP S/4 HANA, SAP Business Suite. Celem aplikacji jest umożliwienie wyświetlania aplikacji utworzonych w SAP NetWeaver Application Server ABAP. Mówiąc prościej SAP GUI jest warstwą przyjazną dla użytkownika umożliwiającą dokonywania zmian i wprowadzania/usuwania nowych rekordów bezpośrednio w bazie danych (za pośrednictwem kodu i funkcji napisanych w języku programowania ABAP. Więcej o aplikacji GUI możesz znaleźć tutaj:

SAP R1

Pierwsza wersja systemu SAP ERP z jednowarstwową architekturą (warstwa prezentacji+aplikacji+bazy danych na jednym poziomie). System został wydany w roku 1972 r. Z racji zastosowania trzech warstw na jednym serwerze system ten był bardzo wolny i ograniczenia przy zastosowaniu wielu skomplikowanych obliczeń przyczyniły się do dalszego rozwoju systemu o kolejne wersje pracujące na oddzielnych serwerach (zobacz: SAP R2, SAP R3).

SAP R2 

Poprzednik wersji systemu SAP R/3 oparty na komputerach mainframe (patrz mainframe), wydany w 1979 r. System posiadał już wiele modułów finansowo-logistyczno-produkcyjnych, które są używane w dzisiejszych wersjach systemu SAP. Różnica pomiędzy następnymi wersjami tkwiła w architekturze systemu, który wykorzystywał dwie warstwy (warstwa aplikacji i bazy danych + warstwa prezentacji).

SAP R3 

Poprzednia wersja systemu SAP ERP (ECC) wydana jako SAP R/3 Enterprise Edition w lipcu 1992 r. Główną cechą tej wersji była praca systemu w czasie rzeczywistym w środowisku trzy-warstwowym (stąd jego nazwa R3). Poprzednia wersja systemu funkcjonowała na dwóch warstwach (klient -> serwer). W wersji R3 zastosowano architekturę: baza danych -> serwer aplikacji -> klient (GUI), która była w pełni kompatybilna z systemem windows.

SAP S/4 HANA 

SAP S/4 HANA jest następcą SAP ECC (ERP) ze zmodernizowaną architekturą, która pozwala na wykorzystanie produktów chmurowych oraz bardzo szybkie implementowanie innowacyjnych rozwiązań. System S/4 HANA działa na superszybkiej bazie danych HANA umożliwiającej przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym.

SAP SE 

SAP SE to producent oprogramowania SAP. Firma została utworzona przez 5 inżynierów IBM w latach 70. Skrót SAP oznacza (Systems Applications and Products in Data Processing).

Spool

Spool jest tymczasowym buforem w którym zapisuje żądania drukowania/buforowania. Żądanie takie jest dokumentem, dla którego wybrano funkcję drukowania, a który nie został jeszcze wysłany do drukarki lub innego urządzenia. Dane wyjściowe dokumentu drukowanego, czyli zawartość, którą wysłano do spoola są przechowywane w częściowo sformatowanej formie w magazynie danych TemSe do momentu utworzenia dla niego żądania wyjściowego, czyli do momentu wysłania go do określonego urządzenia wyjściowego. Spool używa żądania buforowania do tymczasowego przechowywania danych drukowania, a następnie uzyskuje do nich dostęp w momencie wydruku. Dokument wysłany do spoola, możesz zostać wyświetlony przed lub po wydruku w transakcji SP01, lub z poziomu menu: system ->własne zlecenia spoola. System automatycznie przypisuje 10-cyfrowy numer identyfikacyjny do każdego żądania buforowania.

        

 

Tabele SAP        

Tabela jest miejscem w bazie danych, w którym przechowywane są dane wprowadzone przez użytkowników systemu. Każda tabela zawiera pola, w których gromadzone są dane o zdefiniowanej długości znaków. Tabelę można by porównać do pliku excela, w którym każdy arkusz oznacza tabelę a kolumny oznaczają pola w tabeli i każdy wiersz jest wpisem w tabeli i jej odpowiednim polu. SAP posiada setki tysięcy tabel.

Transakcje SAP

Transakcja jest aplikacją służącą do wprowadzania zmian lub tworzeniu/usuwania rekordów w bazie danych systemu (w czasie rzeczywistym) bezpośrednio z intefrejsu użytkownika. Każdy kod transakcji wywołuje przypisaną do niego aplikację umożliwiającą wprowadzanie danych lub wywołanie jakiejś funkcji SAP. Kod transakcji składa się z ciągu cyfr i liter, które wprowadzane są w wierszu poleceń GUI. Wywołanie transakcji możliwe jest również z poziomu menu Easy Access (nie trzeba wtedy znać nazwy transakcji). Podczas pracy z systemem zwróć uwagę na pasek systemowy aplikacji GUI (system powinien wskazywać transakcję w której obecnie się znajduje, chyba, że ustawienia GUI są spersonalizowane w inny sposób). Wszystkie transakcje zaczynające się na „Z” to specjalne transakcje napisane na potrzeby firmy, w której pracujesz (nie znajdziesz ich w żadnej innej firmie) – warto więc uczyć się transakcji standardowych.


Zamówienie

Zamówienie to ostateczny dokument procesu zaopatrzenia, który jest skierowany do dostawcy. Dokument ten zobowiązuje dostawcę do dostarczenia określonych w zamówieniu materiałów lub usług zgodnie z ustalonym terminem. Dokument ten formalizuje całą transakcję zakupu i tworzy się go w transakcji ME21N.

Użytkownik kluczowy   

Użytkownik kluczowy (key-user) jest wiodącym użytkownikiem systemu w powierzonym mu obszarze bądź module. Głównym zadaniem użytkownika kluczowego jest szkolenie użytkowników końcowych oraz pośredniczenie w komunikacji między użytkownikiem końcowym a administratorem systemu.

Użytkownik końcowy   

Użytkownik końcowy jest osobą, która jest ostatnim ogniwem korzystającym z systemu. Jego celem jest obsługa systemu, bez ingerencji w jego konfiguracje. Użytkownik końcowy nie musi posiadać wiedzy technicznej o systemie. Niekiedy można znaleźć określenie, że użytkownik końcowy jest klientem administratora i to od dobrej konfiguracji systemu zależy poziom zadowolenia użytkownika końcowego.

Zlecenie produkcyjne   

Zlecenie produkcyjne jest dokumentem modułu produkcyjnego, które zawiera wszystkie informacje potrzebne do procesu produkcyjnego (ilości, terminy, informacje o marszrucie lub specyfikacji materiałowej produkowanego produktu. Dokument zlecenia produkcyjnego tworzony jest w transakcji CO01 ręcznie bez referencji do żadnego zapotrzebowania, lub w transakcji CO40 za pomocą konwersji zlecenia planowego w produkcyjne. Referencją do zlecenia produkcyjnego może być zlecenie planowe utworzone za pośrednictwem przebiegu planowania MRP w referencji do zlecenia sprzedaży.


Zlecenie sprzedaży        

Zlecenie sprzedaży jest dokumentem modułu sprzedaży i dystrybucji (SD), które jest umową między działem sprzedaży a nabywcą dotyczącą dostawy produktów w żądanym czasie. Zawiera informacje o cenach, ilościach i terminach. Zadaniem zlecenia sprzedaży jest również sprawdzanie dostępności materiałów i zapewnienie ich dostępności w żądanym terminie. Dokument ten jest referencją do wszelkich zapotrzebowań na materiały niezbędne do wyprodukowania zamówionego produktu w drodze planowania MRP. Na podstawie dokumentu sprzedaży system generuje dostawy wychodzące i harmonogramuje ich terminy. Zlecenie sprzedaży tworzone jest w transakcji VA01.


ATP

ATP – Available to Promise to funkcja modułu SD (Sprzedaży i Dystrybucji), której celem jest zapewnienie (obietnica) dostępności zasobów w czasie (terminie) zdefiniowanym w zapytaniach klientów. Funkcjonalność ta przelicza dostępność zapasów w przyszłości, uwzględniając przyszłe dostawy oraz zapotrzebowania i moce produkcyjne. Narzędzie to wspomaga realizację zamówień i redukuje ryzyko zaburzeń w dostępności spowodowanych przez zmienność popytu i planów produkcyjnych.

Moduł PP
Moduł PP to moduł systemu SAP ERP wspomagający działalność produkcyjną firmy. Wspiera zarządzanie planowaniem potrzeb materiałowych, opracowywanie danych podstawowych marszrut, produktów gotowych, specyfikacji materiałowych, stanowisk roboczych. Zadaniem tego modułu jest efektywne planowanie zdolności produkcyjnych. Dane podstawowe modułu PP są ściśle powiązane z pozostałymi modułami (zwłaszcza z MM, SD, CO). Głównym dokumentem tego komponentu jest zlecenie produkcyjne/procesowe, tworzone w referencji do zlecenia planowego, wygenerowanego (w drodze planowania MRP) przez dokument zlecenia sprzedaży w module SD.


MRP
MRP – Planowanie potrzeb materiałowych to funkcjonalność systemu SAP ERP, którego celem jest zagwarantowanie dostępności materiałów. Funkcja MRP zapewnia terminowe zaopatrzenie zakładu w materiały poprzez generowane zapotrzebowania do dostawców zewnętrznych lub przez produkcję wymaganych ilości (na potrzeby wewnętrzne firmy lub na sprzedaż). Planowanie MRP uruchamiane jest na poziomie zakładu lub obszaru MRP automatycznie lub ręcznie. Cykl MRP uruchamia w tle zapotrzebowania na materiały na podstawie zapotrzebowań zależnych, niezależnych lub zapasów bezpieczeństwa zdefiniowanych w danych podstawowych materiałów (we wglądzie MRP transakcji MM01/MM02). Uwzględniając posiadany już zapas materiałów (oraz zaplanowane przyjęcia) planuje ich produkcję lub zakup w celu zapewnienia utrzymania planu sprzedaży i produkcji.


Zlecenie serwisowe
Zlecenie serwisowe – dokument modułu gospodarki remontowej, będący umową krótkoterminową między usługodawcą a usługobiorcą i dotyczący wykonania jednorazowej usługi. Służy on do udokumentowania prac serwisowych, zamawiania komponentów niezbędnych do realizacji usługi a także rozliczania jej kosztów. Dokument zlecenia serwisowego tworzy się za pośrednictwem transakcji IW31.


SAP BASIS
SAP BASIS – określeniem BASIS określa się wszelkie czynności związane z administrowaniem systemem. Rolą administratora BASIS jest zapewnienie sprawnego działania serwera aplikacji oraz kontrola poprawności instalacji i konfiguracji. BASIS jest środowiskiem czysto technicznym, które za pośrednictwem różnych narzędzi wspiera komunikacje między innymi systemami a także bazami danych.


ABAP
ABAP – jest to język programowania SAP, który służy do tworzenia aplikacji biznesowych. Firma SAP opracowuje aplikacje/transakcje systemu w języku ABAP. Klient, który zakupi system ma możliwość wglądu do źródła tych aplikacji oraz ich edycji. Znajomość języka ABAP pozwala firmom edytować oraz zmieniać kod ABAP pod własne potrzeby, tworząc w ten sposób swoje własne transakcje.

Chcesz być informowany o nowych wpisach?

Ja nie spamuje! Przeczytaj zasady polityki prywatności tego bloga.

4 2 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x