System SAP dla naprawdę początkujących – część 3

Poprzednie części cyklu SAP dla naprawdę początkujących, stanowiły czysto teoretyczną część serii. Przeszliśmy przez historię oprogramowania SAP ERP, co zobrazowało nam różnice pomiędzy poszczególnymi wersjami systemu, a także omówiliśmy jego moduły. Wreszcie przyszła pora na pierwszą porcję wiedzy praktycznej. Zanim zaczniesz śmigać po systemie, dobrze byłoby zapoznać się z podstawami. W każdej firmie odbywają się lepsze lub gorsze szkolenia, niekiedy pomija się podstawy by szybko wprowadzić użytkownika w system SAP, a zwłaszcza w docelowy obszar, za który w przyszłości będzie odpowiadał. Wiele z poniższych rzeczy dowiedziałem się dopiero po dwóch latach pracy z systemem. Dla pracodawcy wystarczy, że umiałem się zalogować i wykonywać swoją pracę. Uważam jednak, że poniższa treść powinna stanowić podstawę dla każdego szkolenia z SAP i nie powinna być nigdy pomijana. Użytkownik posiadający tą wiedzę będzie poruszał się po systemie bardziej komfortowo, co wpłynie pozytywnie na efekty jego pracy z SAP.


We wpisie znajdziesz następujące zagadnienia:

 1. Logowanie do systemu SAP – krótko o SAP GUI
 2. Czym jest mandant?
 3. O loginie użytkownika
 4. O uprawnieniach w systemie
 5. O danych własnych użytkownika i transakcji SU3?
 6. Lista przydatnych transakcji początkowych
 7. O zmianie domyślnego języka logowania do SAP
 8. O ustalaniu ID parametrów własnych użytkownika dla pól transakcyjnych
 9. Wykaz najczęściej używanych ID parametrów dla pól w tabelach SAP

 

1.  System SAP – logowanie za pomocą GUI.

Wróć do spisu treści
Aby zalogować do systemu SAP musisz posiadać zainstalowany program GUI Logon. Jego skrót będzie wyglądał mniej więcej tak:

 

Wersja

=< 7.40

Wersja

=> 7.50

 

Najnowsza wersja GUI na dzień dzisiejszy to 7.70, którą bezpośrednio można pobrać tutaj (trzeba posiadać konto S-usera), ale oczywiście można korzystać ze starszych. Ja obecnie używam wersji 7.60. Jeśli jesteś ciekaw jakiej wersji GUI używasz wystarczy, że przed zalogowaniem klikniesz tutaj:

Rys.1. Menu prowadzące do informacji o wersji SAP GUI.

Lub po zalogowaniu przejdziesz do menu jak niżej:

Rys.2. Menu prowadzące do informacji o wersji SAP GUI (po zalogowaniu).

Jeśli chciałbyś poczytać o tym co wyróżnia najnowszą wersję GUI od pozostałych to polecam ten blog opublikowany na portalu SAP Community.

Po kliknięciu w ikonę GUI wyświetli się okno z serwerami do których możesz zalogować. Oczywiście tych serwerów może być bardzo dużo, lub tylko jeden. Zazwyczaj każda firma posiadająca system SAP, ma co najmniej trzy serwery tj: developerski, testowy i produkcyjny. Na serwerze developerskim dokonuje się wszelkich konfiguracji, którą następnie eksportuje się (transportuje) do serwera testowego i po udanych testach dopiero transportuje się całą konfigurację do serwera produkcyjnego. Praca w serwerze produkcyjnym wymaga skupienia i ostrożności, ponieważ wszystko czego w nim dokonamy ma swoje prawdziwe skutki w biznesowym obszarze firmy. Dlatego zanim zaczniesz pracę z SAP, dobrze jest zaznajomić się nieco z systemem na serwerze testowym. Nie musisz się martwić o to, że nie znajdziesz w nim żadnych przykładów ponieważ administrator raz na jakiś czas planuje kopie serwerów w taki sposób aby dane z produkcyjnego serwera były skopiowane do tego testowego.

Przed wyborem serwera, możemy dokonać zmiany sposobu wyświetlania listy za pomocą rozwijalnego menu jak niżej:

Rys. 3. Lista połączeń z serwerami SAP w oknie GUI logon Pad.

Lub w starszej wersji jak niżej (za pomocą przycisków w czerwonej ramce):

Rys. 4. Lista połączeń z serwerami SAP w oknie GUI logon Pad (starsza wersja).

Po dwukrotnym kliknięciu w odpowiedni serwer otwiera nam się okno logowania do systemu jak niżej.

Rys. 5. Okno logowania – system SAP.

W oknie znajdziemy kolejno pola jak na rysunku 5, tj.:

 1. Przycisk umożliwiający zmianę hasła dla wprowadzonego użytkownika
 2. Pole w którym wprowadzamy numer mandanta (o mandancie/kliencie mowa będzie dalej).
 3. Nazwa użytkownika oraz hasło
 4. Pole umożliwiające wybór języka.
 5. Pole informacji wyświetlanych przez administratora systemu. Zawartość tego pola jest definiowana przez zespół IT, w sposób wskazany na blogu SAP Community.

2.  Mandant

Wróć do spisu treści
Mandant jest najwyższą w hierarchii jednostką systemową, która jest niczym innym jak zbiorem ustawień konfiguracyjnych. Nie odnosi się ona jako tako do fizycznej struktury przedsiębiorstwa to znaczy, nie odzwierciedla żadnej komórki organizacyjnej firmy bo jest jak gdyby komórką fikcyjną. Od mandanta zależne są wszystkie dane transakcyjne oraz dane podstawowe, jak i cała konfiguracja. Jedna firma może posiadać dwa mandanty, z czego jeden może być systemem typowo pokazowo-szkoleniowym i wszelkie dane wprowadzane do systemu a także jego konfiguracja nie ma nic wspólnego z mandantem głównym, na którym mieści się serwer produkcyjny. To oznacza, że możemy posiadać osobny system SAP z osobną bazą danych. Ale UWAGA! Jeśli w przyszłości dokonywałbyś konfiguracji systemu to musisz wiedzieć, że są pewne ustawienia które są ponadmandantowe (czyli niezależne), także Twoja zmiana może odnosić się do wszystkich mandantów!.

W ten właśnie sposób poznałeś już pierwszy i najwyższy w strukturze element organizacyjny systemu SAP 😉

3.  Login użytkownika

Wróć do spisu treści
Login użytkownika to nazwa służąca do zalogowania. System SAP pozwala na zastosowanie w loginie maksymalnie 12 znaków. Nazwę tą nadaje administrator (może to być sekwencja nazwiska i imienia) wraz z hasłem. Zazwyczaj gdy pracownik IT ustala hasło dla nowo utworzonego użytkownika, system później sam poprosi o jego zmianę podczas pierwszego logowania.

4.  Uprawnienia użytkownika

Wróć do spisu treści
Każdy użytkownik posiada w systemie inne uprawnienia ustalone przez konsultanta SAP. Oznacza to, że jeśli jesteś pracownikiem planowania produkcji, możesz nie mieć dostępu do transakcji, na których pracuje ktoś zajmujący się załadunkami towarów albo ktoś z księgowości. Administrator uprawnień nadaje użytkownikom odpowiednie uprawnienia, ale z racji dużej liczby użytkowników grupuje je w grupy np. na podstawie funkcji pełniącej w firmie (np. magazynier, logistyk, planista, kadry, finanse itd.). W większości firm posiadających system SAP, polityka uprawnień i ról jest silnie przestrzegana i zdobycie dodatkowych uprawnień trzeba oprzeć solidną argumentacją.  Jeśli po zalogowaniu do systemu, nie będziesz miał uprawnień do jakiegoś obiektu lub transakcji, to możesz to sprawdzić w transakcji SU53 (do której powinieneś mieć dostęp bez względu na rolę jaką pełnisz w systemie).

Transakcja ta pokazuje ostatnią nieudaną kontrolę autoryzacji, wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi obiektów uprawnień. W przypadku braku jakiegoś uprawnienia wystarczy przejść do SU53 i zrobić printscreena, następnie przesłać go do działu wsparcia SAP. Wygląda to mniej więcej jak na rysunku 6. Po kliknięciu „wyśw. tekstu” wszystko staje się czytelniejsze.

Rys. 6. Wyświetlanie danych uprawnień użytkownika – transakcja SU53

W kolejnej transakcji, mianowicie SU56 można wyświetlić przypisane role i transakcje do użytkownika, innego niż ten na którym jesteśmy aktualnie zalogowani.

Rys. 7. Wyświetlanie uprawnień w buforze użytkownika – transakcja SU56

I w ten sposób pojawia nam się lista transakcji, do których posiadamy uprawnienia:

Rys. 8. Wyświetlanie obiektów uprawnień w transakcji SU56

5.  Polub system SAP dzięki personalizacji danych własnych użytkownika

Wróć do spisu treści
Kolejną czynnością po pierwszym zalogowaniu do systemu jest opracowanie danych własnych użytkownika. W celu odpowiednich ustawień należy przejść do transakcji SU3.

W oknie transakcji SU3 mamy możliwość zmiany swojego hasła a także widzimy nazwę użytkownika, który dokonał ostatniej zmiany w rekordzie danych użytkownika (User Master Record). W pierwszej zakładce okna „adres” (1) widoczne są dane adresowe (2), które zostały zdefiniowane podczas tworzenia rekordu użytkownika. Niektórzy mogą nie mieć autoryzacji do zmiany tych danych – to zależy od roli do jakiej użytkownik jest przypisany w systemie.  Na obrazku nr 9 widać, że ja posiadam autoryzacje tylko do edycji domyślnego języka komunikacji, ale w Waszym przypadku może być inaczej. Zarówno dane stanowiska roboczego (4) jak i sekcja komunikacji (5) służy do potrzeb informacyjnych, które mogą zostać wykorzystane podczas komunikacji z innymi użytkownikami lub zewnętrznymi systemami. Jako ciekawostkę wspomnę, iż definicja języka w tej sekcji, ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia Pick-by-Voice, do czego dochodziliśmy miesiąc. Nie mogliśmy znaleźć przyczyny dlaczego urządzenie podawało komendy w mieszance języków azjatyckich i tylko niektórym użytkownikom 😉

Rys. 9. Dane adresowe i komunikacyjne w danych podstawowych użytkownika – transakcja SU3

W zakładce wartości stałych (rys. 10) znajdują się już bardziej istotne dla nas parametry. W sekcji 2 (rys. 10) możemy ustalić menu początkowe, jakie nam się wyświetli po zalogowaniu do systemu (lista transakcji). Menu początkowe może okazać się bardzo przydatne dla osób pracujących w tych samych transakcjach – np. dla osób zajmujących się zleceniami produkcyjnymi powinno to być menu CO00.

5.1 Lista podstawowych, najczęściej używanych menu początkowych znajduje się tutaj:

Wróć do spisu treści

AC00 Dane podstawowe usługi
BM00 Zarządzanie partiami
C000 System informacyjny Controllingu kosztów pośrednich
CA00 Marszruty
CC00 Zarządzanie zmianami
CE00 Obliczenie wartości standardowych w oparciu o CAPP
CF00 Środki pomocnicze produkcji
CG00 Bezpieczeństwo produktu
CK00 Planowanie kosztów produktu
CL00 Klasyfikacja
CM00 Planowanie zdolności produkcyjnych
CN00 Zawiadomienie
CO00 Sterowanie produkcją
CR00 Stanowiska robocze
CS00 Specyfikacje materiałowe
CU00 Konfiguracja wariantów
CV00 Zarządzanie dokumentami
CX00 Konsolidacja
CY00 Projektowanie
DW00 Dane o lotach i system rezerwacji
DZ00 Połączenie R/2-R/3
EI00 System informacyjny IS-U (UIS)
EW00 Konwersja waluty krajowej EMU
F000 System informacyjny Rachunkowości finansowej
FO00 Zarządzanie nieruchomościami
FZ00 FZ00
HR00 Zarządzanie kadrami
IA00 Planowanie prac
IB00 Zakupy inwestycyjne
IC00 Stanowiska robocze
IE00 Zarządzanie obiektami technicznymi
IF00 Środki pomocnicze produkcji
IM00 Programy inwestycyjne
IP00 Planowanie obsługi
IR00 Stanowiska robocze
IS00 Menu zakresu dla bazy danych rozwiązania
IW00 Przetwarzanie PM
LB00 Łączenie zamówień
LD00 Projektowanie linii
MB00 Gospodarka zapasami
MC00 System informacyjny logistyki (LIS)
MD00 Planowanie potrzeb materiałowych – nabycie zewnętrzne
ME00 Zaopatrzenie
MF00 Produkcja seryjna
MI00 Inwentaryzacja
MM00 Dane podstawowe materiału
MR00 Faktura
MS00 Planowanie długoterminowe
NM00
O400 Zarządzanie lokalizacjami (IS-OIL MRN)
PA00 Administracja kadrami
PB00 Nabór pracowników
PC00 Rozliczanie listy płac – wszystkie kraje
PK00 Kanban
PR00 Rozliczanie podróży służbowych
PS00 System projektowy
PT00 Zarządzanie czasem pracy: Administracja danymi o czasie
PW00 Zarządzanie czasem pracy: Płace motywacyjne
Q000 Zarządzanie jakością
QA00 Kontrola jakości
QE00 Planowanie jakości
QM00 Zawiadomienie QM
QT00 Zarządzanie środkami kontroli
QZ00 Certyfikat jakości
RL00 Zarządzanie kontem opakowań zwrotnych
S000 SAP R/3
SI00 SAP Knowledge Warehouse
SP00 SPOOL i sąsiednie obszary
TP00 Planowanie podróży służbowych
TV00 Zarządzanie podróżami służbowymi
UC00 Mechanizm konsolidacji: Menu konfiguracji
UG00 Strategiczne zarządzanie organizacją/Analizy gospodarcze
VA00 Sprzedaż
VC00 Wspomaganie sprzedaży
VF00 Fakturowanie
VI00 Koszty frachtu
VL00 Wysyłka
VS00 Dane podstawowe Sprzedaży i Dystrybucji
VT00 Transport
VX00 Handel zagraniczny/Cło
WA00 Rozdział
WB00 Dodatkowe rozliczenie zaopatrzenia – uzgodnienia dostawcy
WI00 Inwentaryzacja
WK00 Dodatkowe rozliczenie, zaopatrzenie – uzgodnienia klienta
WL00 Dostawca
WM00 Materiał
WP00 Planowanie
WQ00 Skale wartości i kontyngentów
WS00 Asortyment

W tej samej zakładce można również zdefiniować domyślne urządzenie drukujące przypisane do użytkownika (3) oraz sposób sterowania spoolem (aby dowiedzieć się czym jest spool zerknij do słowniczka SAP). Dodatkowo w sekcji 4 możemy zdefiniować osobistą strefę czasową.

Rys. 10. Wartości stałe w danych podstawowych użytkownika – transakcja SU3

5.2 Zmiana domyślnego języka logowania

Wróć do spisu treści
Dodatkowo we wspomnianej zakładce można zmienić domyślny język logowania do SAP. Dosyć często spotykałem się z pytaniem jak zmienić język logowania do SAP, co wydawało mi się zawsze bardzo proste. Wydawało się, że wystarczy zmienić język logowania w transakcji SU3. Okazuje się jednak, że zmiana ta nie zmieni sposobu logowania do systemu SAP, jeśli w opcjach GUI mamy zaznaczoną opcję „użycie języka SAP Logon jako domyślnego na ekranie logowania” (rys. 11).

System SAP opiera się następującej logice przy wyborze języka logowania: jeśli użytkownik wprowadzi język SAP podczas logowania, język ten będzie używany po zalogowaniu. Jeśli użytkownik nie wprowadzi języka i opcja pokazana na rysunku 11 nie będzie zaznaczona, to po zalogowaniu zostanie użyty język zdefiniowany w danych podstawowych użytkownika w transakcji SU3. Więcej można poczytać o tym na portalu SAP help

W moim przypadku aplikacja GUI jest tak skonfigurowana przez administratora, że nie mam możliwości odznaczenia tej opcji – więc zmiana języka logowania w transakcji SU3 nie ma żadnego znaczenia.

Rys. 11. Opcja SAP Logon dotycząca wyboru języka logowania.

Nawet jeśli w aplikacji GUI pozostawię język EN, a po zalogowaniu w transakcji SU3 zdefiniuję domyślny język na PL, to system użyje języka PL w polach transakcyjnych, ale w menu i innych elementach GUI wciąż pozostanie język EN – a to nie wygląda komfortowo. Proszę spojrzeć na pola w opisach pól w transakcji  MM02 oraz opisy menu GUI zaznaczone na zielono (rys. 12). Dobrze jest zatem zadbać o to by zarówno w GUI jak i w danych własnych użytkownika symbol języka logowania był zgodny.

Rys. 12. Porównanie różnych ustawień domyślnego języka logowania w aplikacji GUI i w transakcji SU3.

5.3 Wartości parametrów ID dla pól w transakcjach

Wróć do spisu treści
Aż wreszcie możemy przejść do najczęściej używanej zakładki w transakcji SU3 (i chyba najbardziej przydatnej), mianowicie do parametrów własnych użytkownika. Pozwala ona na opracowanie stałych parametrów dla najczęściej wprowadzanych danych w transakcjach SAP. Proszę spojrzeć na rysunek 13. W lewej kolumnie (1) wprowadzamy nazwę ID parametru i w kolumnie obok (2) wprowadzamy wartość jaką chcemy aby system nam zawsze uzupełniał automatycznie po przejściu do transakcji.

Rys. 13. Definiowanie wartości parametrów dla ID parametrów – transakcja SU3

Jeśli często używamy np. transakcji MB51 i denerwuje nas stałe wpisywanie numeru zakładu w polu „zakład” to za pomocą transakcji SU3 możemy zapamiętać nasz wybór. Po jego zapamiętaniu system SAP będzie automatycznie podstawiał zdefiniowana przez nas wartość parametru w każdej transakcji, w której pojawią takie pole. W celu znalezienia odpowiedniego ID parametru należy po prostu postawić kursor na danym polu (1) i wcisnąć przycisk F1, uruchamiając tym samym tekst pomocy (2), następnie symbol klucza (3) i pojawiającym się oknie pop-up znajdziemy ID-parametru (4) – jak na rysunku 14. Czyli będzie to ID – WRK i dla niego trzeba ustalić wartość (na rysunku 13 widać, ze ustaliłem wartość 0740 jako mój numer zakładu).

 

Rys. 14. Sposób uzyskania ID parametru z okna pomocy SAP.

5.4 Wykaz kodów parametrów ID dla pól

Wróć do spisu treści
Jeśli potrzebujesz ustalić więcej stałych parametrów i nie chcesz tracić czasu na ich znalezienie to proponuje skorzystać z poniższej tabeli (skorzystaj z pola filtru/wyszukiwania):

Listę wszystkich parametrów uzyskano z połączenia tabel: TPARAT i TPARA (za pomocą transakcji SQVI). Jeśli chciałbyś znaleźć jakie ID parametrów używają inni użytkownicy to skorzystaj z tabeli parametrów ID użytkowników: USR05

IDPKrótki opis
TTXStruktura RSTXD (formularze/style SAPscript, SE71, SE72)
/BI0/OTIMEGodzina
/BI0/OTIME__Godzina
/BI0/OCALDAYDzień kalendarzowy
/BI0/OCALDAY__Dzień kalendarzowy
/BI0/OCALMONTHRok/Miesiąc kalendarzowy
/BI0/OCALMONTH__Rok/Miesiąc kalendarzowy
/BI0/OCALMONTH2Miesiąc kalendarzowy
/BI0/OCALMONTH2__Miesiąc kalendarzowy
/BI0/OCALQUART1Kwartał
/BI0/OCALQUART1__Kwartał
/BI0/OCALQUARTERRok kalendarzowy/kwartał
/BI0/OCALQUARTER__Rok kalendarzowy/kwartał
/BI0/OCALWEEKRok/tydzień kalendarzowy
/BI0/OCALWEEK__Rok/tydzień kalendarzowy
/BI0/OCALYEARRok kalendarzowy
/BI0/OCALYEAR__Rok kalendarzowy
/BI0/ODATEData
/BI0/ODATE__Data
/BI0/ODATEFROMWażne od
/BI0/ODATEFROM__Ważne od
DFDPole DD
DLPProgram
DOCTYPERodzaj dokumentu zaopatrzeniowego
DPFStopki
DPVZbiór wartości
DSLJęzyk DSYS
DSOJęzyk DSYS
DTITransfer tekstów połączeń
DVIWgląd słownika danych
EBTZewnętrzny numer części
EDDEDI: nazwa typu IDoc
EKGGrupa zaopatrzeniowa
EKPGrupa zaopatrzeniowa
EKRObszar wyników
ERBObszar wyników
EUAZarządzanie zleceniami DW: bieżące zlecenie (poprawa)
EUKZarządzanie zleceniami DW: bieżąca klasa projektowa
EUTZarządzanie zleceniami DW: bieżące zlecenie (numer transp.)
EV1EVENT_001E
F1IZlecenie PM: wartość domyślna dla filtrów listy składników
F2FZlec.prod., filtrowanie, lista brakuj. części, wart.domyślne
FAVUżycie partnera
FLSFiltr
FOAFI: Pozycje pojedyncze kont KG - wariant sortowania
FUNModuły funkcyjne
FZ3Struktura pozycji dla ręcznych wyciągów z kont
FZ4Struktura pozycji: operacje okazania czeku
GD2FI-GLX - numer dokumentu
GDNFI-GLX - numer dokumentu
GFPOkres
GJRRok obrotowy
GKTTyp kursu wal.
GVZZbiór kodów przewozu
HNANazwa hierarchii
IDCEDI: nazwa typu IDoc
ISTZestaw informacyjny
ITMFI-MC: pozycja
ITTFI-MC: pozycja
IWOZlecenie PM: ustawienie zlecenia na wykonanie"
JB2Numer kalkulacji (kalkulacja jednostkowa)
JVVJoint venture
K08Znacznik - dalsze przetwarzanie z IDoc na ekranie 1000
K09Status partnera na ekranie
KB1Sprawozdawczość kalkulacji: Brak listy wyboru
KB2Grupa rodz. kosztów: nośnik kosztów
KB3Grupa rodz. kosztów: nośnik kosztów
KB4Grupa rodz. kosztów: nośnik kosztów
KDAWarunki: ważne na dzień
KNRNumer kalkulacji (kalkulacja jednostkowa)
KOCSTRW: Ostatnio używane zlecenie konfiguracyjne
KOLSTRW: Ostatnio używana korekta
KUTTyp kursu wal.
L0SLista robocza dostaw: wariant sum
L0VLista robocza dostaw: wariant sum
LAVUżycie partnera
LIBModuły funkcyjne
LSTNumer usługi
M02Wgląd 2 opracowania danych podstawowych materiału
M03Wgląd 3 opracowania danych podstawowych materiału
M04Wgląd 4 opracowania danych podstawowych materiału
M05Wgląd 5 opracowania danych podstawowych materiału
M06Wgląd 6 opracowania danych podstawowych materiału
M07Wgląd 7 opracowania danych podstawowych materiału
M08Wgląd 8 opracowania danych podstawowych materiału
M09Wgląd 9 opracowania danych podstawowych materiału
M12Wgląd 12 opracowania danych podstawowych materiału
M13Wgląd 14 opracowania danych podstawowych materiału
M14Wgląd 14 opracowania danych podstawowych materiału
M15Wgląd 15 opracowania danych podstawowych materiału
M16Wgląd 16 opracowania danych podstawowych materiału
M17Wgląd 17 opracowania danych podstawowych materiału
M18Wgląd 18 opracowania danych podstawowych materiału
M19Wgląd 19 opracowania danych podstawowych materiału
M20Wgląd 20 opracowania danych podstawowych materiału
M21Wgląd 21 opracowania danych podstawowych materiału (zarez.)
M22Wgląd 22 opracowania danych podstawowych materiału
M23Wgląd 23 opracowania danych podstawowych materiału (zarez.)
M24Wgląd 24 opracowania danych podstawowych materiału (zarez.)
M25Wgląd 25 opracowania danych podstawowych materiału
M26Wgląd 26 opracowania danych podstawowych materiału
M27Wgląd 27 opracowania danych podstawowych materiału
M28Wgląd 28 opracowania danych podstawowych materiału
M29Wgląd 29 opracowania danych podstawowych materiału
MM6Znacznik: Materiał zaktualizowany po wyzwoleniu MM50
MR1Struktura linii: wyświetlanie listy sprawdzenia faktury
MXXStatus w MM50 (dane podstawowe materiału)
OA1ArchiveLink: Ścieżka konfiguracji
OA2ArchiveLink: Ścieżka konfiguracji
OADZnacznik usuwania archiwizacji na nośniku optycznym
OBDOperator
OHIWarunki porównania dla wyższego progu
OLOwarunki porównania dla niższego progu
OSTTransfer nazwy błędnego raportu
OW0ID okna ArchiveLink
OW1ID okna ArchiveLink
OW2ID okna ArchiveLink
OW3ID okna ArchiveLink
OW4ID okna ArchiveLink
OW5ID okna ArchiveLink
OW6ID okna ArchiveLink
OW7ID okna ArchiveLink
OW8ID okna ArchiveLink
OW9ID okna ArchiveLink
P-VPD: wglądy (klucz, krótki tekst, okres ważności, itd.)
PAFZlecenie planowane
PBTSPACJA: brak wyświetl. przycisków, "X": wyświetl. przycisków
PCDSpecyfikacja napędu PC (bez dwukropka)
PF3Znacznik F3 dla edytora
PF5SAPfind F5
PHHZbiorcze opracowywanie ustawień wstępnych
PLARodzaj planowania
PM2Strategia obsługi, transfer tworzenia WPOS z APLA
PM3Stanowisko robocze odpowiedzialne za tworzenie APLA z WPOS
PMV??
PO-Wglądy do opracowania grupy działań
POKPD: wglądy (klucz, krótki tekst, okres ważności, itd.)
POMZdarzenie (PD)
POXPusty (PD)
POYPusty (PD)
POZPusty (PD)
PPIZlecenie procesowe rodzaj '40'
PPMMenu
PRVWgląd projektu dla logicznej bazy danych PSJ
PSPProjekt (PSP)
PSTStatus planowania (PD)
PTYRodzaj planowania
QAPStanowisko robocze w zarządzaniu kontrolą
R/RNumer referencyjny
RBUReferencyjna jednostka gospodarcza
RCEZasób
REFNumer referencyjny
RMAReferencja - materiał
RNRReferencja - materiał
RUSZestaw reguł
RUTZes.reg.Tekst Wyszuk.dan.
S1IZlecenie PM: wartość domyślna dla sortowania listy skład.
S2CStandardowa lista składników sortowania zlecenia partii
S2IZlecenie PM: lista składników sortowania (standard)
SDEStandardowy PSP: zewnętrzny numer definicji projektu
SDIStandardowy PSP: wewnętrzny numer definicji projektu
SEEStandardowy PSP: zewn. numer elementu planu strukt. projektu
SEGTyp segmentu
SEIStandardowy PSP: wewn. numer elementu planu strukt. projektu
SMLStandardowy kamień milowy
SOAFI: Pozycje pojedyncze kont KG - wariant sortowania
SP1SAPphone: obsługa połączenia telef.(obsługa tylko z TX SPHA)
SWEZdarzenie workflow
SYSStatus systemu (ogólne zarządzanie statusem)
TABTabela
TANNumer transportu
TNRNumer transportu
TSETest
VAPStanowisko robocze odpowiedzialne za zadania obsługi
VCLWgląd do klastra
VDKWażny od - data rodz. kosztów (RK)
VFBZ obszaru funkcji
VFSStorno
VGLSterowanie jednoliniowe listy transakcji handlowych
VKNZarządzanie wersjami: numer korekty
VOTZarządzanie wersjami: typ obiektu
VRTWersja (kalkulacja jednostkowa)
VSNWersja (kalkulacja jednostkowa)
WEHJednostka gospodarcza
WIXWielkość okna (oś X)
WIYWielkość okna (oś Y)
WR1Zakład
WR2Zakład
WRKZakład
1)9Warunki: ważne na dzień
6BTLista dostaw: zakres dokumentu
7BTLista dostaw: zakres dokumentu
AARRodzaj stanowiska roboczego
ABPOkres
ACCKonto
ADRAdres
AEFZbiorcza konwersja planowanych zleceń z zatw. zlecenia
AGRStanowisko robocze
ANSStatus użytkownika (ogólne zarządzanie statusem)
AOBWgląd powiązań
ASNNumer usługi
ASTZestaw zleceń dla raportów zleceń
BARRodzaj dokumentu
BDKWażne do - data rodzaju kosztów (RK)
BKRReferencyjna jednostka gospodarcza
BLNNumer dokumentu
BM1Transfer nazwy zadania dla bezpośredniego wprowadzania
BM2Transfer nazwy wariantu dla bezpośredniego wprowadzania
BM3Transfer raportu do SM30, bezpośrednie wprowadzanie
BMFRSkładnik aplikacji
BSARodzaj dokumentu zaopatrzeniowego
BUKJednostka gospodarcza
CAGZdolności prod. grupy planisty
CHYNazwa hierarchii
CLBW_4Składnik aplikacji
CLKZnacznik konwersji zapisu do pliku w klasie projektowej CLOI
CLUZnacznik konwersji odczytu z pliku w klasie projektowej CLOI
COHSterowanie ograniczaniem sieci zleceń
CRARodzaj stanowiska roboczego
CSAZastosowanie SpM
CV1Numer dokumentu
CV2Rodzaj dokumentu
CY0Analiza czasu wykon.
DLTTabela jako format wyjściowy
DLXTekst jako format wyjściowy
DSBTekst języka
DSTTekst DSYS
DTBTabela DD
E1414. cecha COPA
E1515. cecha COPA
E1616. cecha COPA
E1717. cecha COPA
E1818. cecha COPA
E1919. cecha COPA
E2020. cecha COPA
E2121. cecha COPA
E2222. cecha COPA
E2323. cecha COPA
E2424. cecha COPA
E2525. cecha COPA
E2626. cecha COPA
E2727. cecha COPA
E2828. cecha COPA
E2929. cecha COPA
E4242. cecha COPA
E4343. cecha COPA
E4444. cecha COPA
E4545. cecha COPA
E4646. cecha COPA
E4747. cecha COPA
E4848. cecha COPA
E5353. cecha COPA
E5454. cecha COPA
E5555. cecha COPA
E5656. cecha COPA
E5757. cecha COPA
E5858. cecha COPA
EBSBakowość elektroniczna: Status sprzedaży do wyświetlenia
EDAWF-EDI: typ użytkownika
EDBWF-EDI: język komunikatów
EDCWF-EDI: klucz strony zawiadamianej
EMVWersja komunikatu zaopatrzenia
EUOSystem informacyjny pracy: numer obiektu
EVBArkusz negocjacyjny nabywcy: Zakres listy
FDTTermin planowania zapotrzebowań na materiały
FF4Skalowanie dyspozycji finansowej: miejsca dziesiętne
FFHSkumulowane wyświetlanie dyspozycji finansowej
FFXX-wymagane rekordy dziennego statusu finansowego
FFYX-wymagane rekordy dyspozycji finansowej
FNAAnaliza w czasie wykonywania: plik danych
GBSZarządzanie księgą wieczystą: klucz księgi wieczystej
GFNAnaliza KONS
HBKBank własny (skrót)
K04Aplikacja na ekranie
K29Tabele wersji
K40Sekwencje sortowania
KAPAplikacja dla warunków
KB6Schemat rodzajów kosztów - dyspozycja
KBAAplikacja sprawozdawcz. kalkulacji
KMPCATT: składnik
KORSystem korekcyjny i serwisowy R/3
KSPZakres wskaźników w SAP-EIS
KVSWersja
KVTWersja rzecz. (CO)
KVZWersja docelowa (kopiowanie planowania)
LAGSkład
LBDBezpośrednie wyświetlanie parametrów arkusza wpisów
LTSAsortyment częściowy dostawcy
M01Wgląd 1 opracowania danych podstawowych materiału
M10Wgląd 10 opracowania danych podstawowych materiału
M11Wgląd 11 opracowania danych podstawowych materiału
MBRBrak wyświetlania branży materiałowej
MC1SIL: wywoł. dok./danych podst. z analiz stand. (wewnętrz.)
MCASIL: zestawienie
MCBSIL: struktura inform.
MCCSIL: aplikacja
MCFSIL: grupa aktualizacji
MCGSIL: analizy standardowe
MCLSIL: protokół aktualizacji statystyk przełączony on/off
MCRSIL: wersja wyboru analiz standardowych
MCSSIL: zmiana SAP
MCVSIL: wersje struktury informacyjnej
MKUZakres listy: Warunki zaopatrzenia
MSVWersja: Przetwarzanie komunikatów błędów, zaopatrzenie
MWSbez podatku VAT
NHGSieć/hierarchia: grupa profili
NHISieć/hierarchia: indeks profili
NHNSieć/hierarchia: nazwa profilu
OABArchiveLink: System operacyjny
OACTabela połączań archiwizacji na nośniku optycznym
OAFArchiveLink: Licz. nazwy pliku dla lokal. bufora serw. prez.
OAHArchiveLink: Nazwa serwera
OAIArchiveLink: Numer dokumentu
OAPArchiveLink: Ścieżka
OAXArchiveLink: Lokalna nazwa pliku
OB1System Informacji Bibliotecznej ABAP/4: nazwa obiektu
OB2System Infor. Bibliot. ABAP/4: drugi obiekt (Szukanie + F4)
OB3System Informacyjny: nazwa obiektu, lista miejsc użycia
OB4System Informacyjny: drugi obiekt, lista miejsc użycia
OMDAnalizy tabeli: mandant porównania
OSFWewnętrzny wskaźnik dla grupy funkcyjnej KYP8
OTATabela obiektu z klasyfikacji
PBLBlokowanie okresu
PIASIKP: wartość domyślna dla kandydatury
PIWSIKP: Wyprowadzanie w tym samym lub nowym oknie
PL1SOP - zarządz.popytem: rodzaj zapotrzebowania
PL2SOP - zarządz.popytem: wersja
PL3SOP - zarządz.popytem: wskaźnik aktywności
PL4SOP - zarządz.popytem: strategia transferu 1
PL5SOP - zarządz.popytem: strategia transferu 2
PL6SOP - zarządz.popytem: strategia transferu 3
PL7SOP - zarządz.popytem: strategia transferu 4
PL8SOP - zarządz.popytem: przetwarzanie w tle
PL9SOP - zarządz.popytem: wersja w PGPL
PLSScenariusz planowania planowania długoterminowego
PMWZakład metody kontroli
POPWersja planu (PD)
PR2Biblioteka funkcji: wywołanie edytora
PRCCentrum zysków
PSKCO-PA struktura planu
PVLArkusz PI
PVSWersja planu (CO-PA)
QCSWersja profilu certyfikatu
QF1Błąd wpisu: Modyfikowalny rodzaj raportu
QMABieżący numer komunikatu
RETTabela w raporcie dochodzenia
RF2CATT - RFC-przeznaczenie dla R/2
RHASumowanie obiektu CO: rodzaj hierarchii
RHISumowanie obiektu CO: identyf. hierarchii
RHKSumowanie obiektów CO: węzeł hierarchii
RLSWersja SAP w środowisku tłumaczeniowym PC
RWKZakład referencyjny
SCVCATT - numer seryjny procedury
SIRSystem SAP (zdalny Submit)
SLKZakres listy: dostępność zapasów zakładowych
SLVWersja wyboru - System Informacji Logistycznej
SNBWybór VF04 tyko dla rozliczenia rabatu od wolumenu obrotów
SPEBlokowanie płatności
SUCCATT: podaplikacja
SWKZakład PM
TCDTransakcja
TCOTransakcja (CASE)
TE3SAPterm: ID parametru dla funct9
TEBSAPterm: kontrola RSTERM51 w tle
TEOSAPterm: kontrola RSTERM51 on-line
TERSApterm: ID parametru dla wyrażenia
TSKZadanie według HR-ORG
TXAAnaliza tekstu
UAVSzukanie globalne: wersja aktywna tabeli
UCSSzukanie globalne: case_sensitive
UFISzukanie łańcucha w GUI
ULPSkopiowana umowa terminarzowa/numer zlecenia
UMESzukanie globalne: metoda
UNVSzukanie globalne: nowa wersja tebeli
URPZamiana globalna: zamiana łańcucha
UYFSzukanie globalne: w liście pól ekranu
UYLSzukanie globalne: w logice przepływu
VAGSD: zleceniodawca
VAVWersja postulowana
VCASD: numer dokumentu kontaktu handlowego
VERWersja (zmiana grupowa/dane podstawowe materiału)
VESWersja (zapotrzebowania niezależne)
VGACO-PA - typ rekordu
VKBBiuro sprzedaży
VLMAwizo wysyłki
VOGSieci grupy operacji
VONZarządzanie wersjami: nazwa obiektu
VRSWersja w SAP-EIS
VSYZarządzanie wersjami: nazwa systemu meldow. dla RFC
VVVWersja konfiguracji dla konsolidacji udziałów
WGAAplikacja grupy materiałowej
XHRZarządzanie czekami: Czeki z rachunkowości wynagrodzeń
XUTTekst w rekordzie danych podst. użyt. (np. krótki tekst ob.)
XXUXXL wyjście użytkownika
XXWXXL katalog roboczy
138T138-PSTAT (ustawionew TJ91, wykorzyst. w TJ20)
91CZakład "od" (TJ91)
91DZakład "do" (TJ91)
91ESkład "od" (TJ91)
91FSkład "do" (TJ91)
ACVWersja rozgraniczenia
ALJZadanie przydziału KG
APCCATT - Aplikacja
APIAplikacja SAP
AQBZapytanie ABAP/4: grupa użytkowników
AQQZapytanie ABAP/4: zapytanie
AQSZapytanie ABAP/4: obszar funkcjonalny
ASCAspekt w SAP-EIS
ASPAspekt (planowanie HR)
ATRCATT - typ procedury lub modułu testowego
BBU"Do" jednostki gospodarczej dla programu zamknięcia okresu
BHSWgląd (opracowanie hierarchii dla jednostek podstawowych)
BILWersja biansu/rachunku zysków i strat
BKLBankowy kod kraju
BP2Wersja planu/budżetu
CASCASE - program przywołujący
CATCATT - numer procedury
CC1CO-CCA: Przetwarzanie list MPK - ekran wprowadzania
CCHCATT - uprawnienia przypisania statusu testowania
CIAZapotrzebowania pochodne w systemie zewnętrznym
CLBW_1Cechy katalogu obiektów informacji
CMWCAPP: rodzaj wartości dla metody
CPECO-CCA: Okresy
CPYAplikacje tłumaczenia w środowisku tłumaczeniowym PC
CSYCATT: ID systemu
CTACATT aktywne = X w CAT_START
CTCCATT - dynamiczne interaktywne sterowanie ekranami 01 do 49
CTDCATT - dynamiczne interaktywne sterowanie ekranami 50 do 99
CTECAPP: dane techniczne
CTKCATT - protokół planu testu z liniami komentarza (=X)
CTOCATT - podobiekt, ekran początkowy SCAT
CTPCATT - określanie ścieżki wariantów zewnętrznych
CV3Wersja dokumentu
CV9Wersja dokumentu: referencja
TIMGodzina
/BI0/ODATETOWażny do
/BI0/ODATETO__Ważny do
/BI0/OFISCPERRok obrotowy/okres
/BI0/OFISCPER__Rok obrotowy/okres
/BI0/OFISCPER3Okres sprawozdawczy
/BI0/OFISCPER3__Okres sprawozdawczy
/BI0/OFISCVARNTWariant roku obrotowego
/BI0/OFISCVARNT__Wariant roku obrotowego
/BI0/OFISCYEARRok obrotowy
/BI0/OFISCYEAR__Rok obrotowy
/BI0/OHALFYEAR1Półrocze
/BI0/OHALFYEAR1__Półrocze
/BI0/OWEEKDAY1Dzień tygodnia
/BI0/OWEEKDAY1__Dzień tygodnia
/BI0/ORATE_TYPETypKurs
/BI0/ORATE_TYPE__TypKurs
/BI0/OTCAACTVTDziałanie w uprawnieniach do analizy
/BI0/OTCAACTVT__Działanie w uprawnieniach do analizy
/BI0/OTCAIFAREAObszar informacji dla uprawnień do analizy
/BI0/OTCAIFAREA__Obszar informacji dla uprawnień do analizy
/BI0/OTCAIPROVUprawnienia dla dostawcy informacji
/BI0/OTCAIPROV__Uprawnienia dla dostawcy informacji
/BI0/OTCAVALIDWażność uprawnienia
/BI0/OTCAVALID__Ważność uprawnienia
TXTStruktura PSTXT (dla standardowych tekstów SAPscript, SO10)
PTCNazwa naprawy
TTDDebugger formularza SAPscript
CYMWyr. zdoln. prod.: ogólny profil wglądu zlecenia - grafika
CYQWyrówn. zd. pr.: wgląd ogólny prof. PI: stanow. rob. - graf.
CYRWyrówn. zd. pr.: wgląd ogólny prof. stan. rob.(rozsz.) -tab.
CYSWyrówn. zd. pr.: wgląd ogólny prof. stan. rob.(rozsz.)-graf.
CYTWyrówn. zd. pr.: profil ogólny wglądu zlecenia (rozsz.)-tab.
CYUWyrówn. zd. pr.: profil ogólny wglądu zlecenia(rozsz.)-graf.
DAVWariant wyświetlania list (klient)
DOKTyp dokumentu archiwizacji na nośniku optycznym
DSYWartości przekazane do RPDSYS00
EFBUprawnienia funkcji, zamówienie
EPLUkład pozycji pojedynczych
ETPTyp rachunku wyników: 1=kalkulacyjnie, 2=księgowo
EVOWartości domyślne dla zaopatrzenia
F1CWartość domyślna listy składników zlecenia partii
FDWWaluta planowania
FF8Tygodniowy przedział planowania w dniach
FRWWaluta obca transakcji planowania CO-PA
FUTŚrodowisko testowe biblioteki funkcyjnej
FVEWartość cechy
GBDWalidacja: konfiguracja użytkownika (wersja 2.2)
GSTTyp zbioru
K02Typ partnera na ekranie
KBUUżytkownik sprawozdaw.: kalkulacja
KC1Wariant wyświetlania dla raportów zapisów dziennika w FI-LC
KC2Wariant sum dla raportów zapisów dziennika w FI-LC
KCAUstawione zadanie konfiguracyjne
KCTUstalone zlecenie konfiguracyjne
KM5Wariant wyśw. zatwierdzania ceny oczekiwanej przez klienta
KM6Wariant sum zatwierdzania ceny oczekiwanej przez klienta
KS1Warianty sum dla MPK
KS2Warianty sum dla zleceń
KS5Warianty sum. dla projektów
KS6Wariant sumowania dla zleceń (obligo)
KS9Wariant sumowania dla projektów (obligo)
KSCWariant sumowania dla projektów (środki finansowe)
KSEWariant sumowania dla zleceń (odchylenia)
KSMWariant sumowania dla nośnika kosztów
KSNWariant sumowania dla procesów gospodarczych
KSOWarian sumowania dla dokumentów
KSQWariant sumowania dla MPK (obligo)
KSVWariant sumy wyświetleń listy (dostawca)
KTTTyp kontraktu (RV)
KV1Wariant wyświetlania dla MPK
KV2Wariant wyświetlania dla zleceń
KV4Wariant wyświetlania dla nośn. kosztów
KV5Wariant wyświetlania dla procesów gospod.
KV6Wariant wyświetlania dla MPK (obligo)
KV7Wariant wyświetlania dla zleceń (obligo)
KV8Wariant wyświetlania dla projektów (obligo)
KV9Wariant wyświetlania dla projektów (środki finans.)
KVAWariant wyświetlania dla zleceń (odchylenia)
KVOWariant wyświetlania dla dokumentów
KWSWaluta obszaru rachunku kosztów
LARTyp działania
LAUWM automatyczne tworzenie zlecenia przeniesienia
LBEWM numer zapotrzebowania
LBTWM rodzaj zapotrzebowania
LMBWMS: jednostka ilości dostarczania materiału PP
MECTyp komunikatu procesowego
MESTyp komunikatu
MMMTryb wyszukiwania (powiązania logiczne)
MO1Tryb opracowania komunikatu
NCITyp dokumentu NCI dla archiwizacji optycznej
NEBUwzględnienie produktów ubocznych
OAOTyp obiektu (ArchiveLink)
OBATyp obiektu (zdarzenia prognostyczne)
OBJTyp obiektu
OCVWartość została już wybrana w F4
ORVWariant ograniczeń dla zleceń wewn.
OTPTyp obiektu (ogólne zarządzanie statusem)
OWSWaluta obiektu
P-TTyp zadania (zarządzanie organizac./workflow)
PFDŚcieżka
PFOTylko pozycje otwarte
POOTryb menu (PD)
POTTyp obiektu (PD)
PTSTyp planu
QCTTyp świadectwa
QFETyp raportu dla zapisywania wad
QMOTryb przetwarzania dla cech kontrolnych
QRSWartość początkowa dla generatora liczb losowych
RSETyp obiektu dla opracowania drzew systemu informacyjnego
RSNUsługa referencyjna
RSZUbezpieczenie społeczne - Belgia
S1CWartość domyślna listy składników sortowania zlecenia partii
SAVWariant wyświetlania wyświetleń listy (konto KG)
SCSŁańcuch do wyszukania: znaleźć ... w listach
SICTyp wyświetlania dla PZ dla zamówienia
SMSTryb początkowy dochodzenia
SNKWM numer rekordu komunikacyjnego
SSVWariant sum dla wyświetlania listy (konto KG)
ST1Tryb dla transakcji opracowania struktury
STCWarianty transakcji: Transakcja
SWOTyp obiektu workflow
T20Treasury: Zabezpieczenie: Nr
T21Treasury: Zabezpieczenie: Typ jednostki
T22Treasury: Zabezpieczenie: Waluta transakcji
T23Treasury: Zabezpieczenie: Waluta podstawowa
TBRUsługa tabel - nazwa systemu meldow. dla RFC
TITTytuły tła dla grafiki portfolio
TSVWariant selekcji dla transportu
UAFŻądanie wyższego poziomu (tylko PM)
USRUżytkownik
UTYTyp użytk. w danych podst. użytk. Internetu
VACWakat
VATTyp wartości w SAP-EIS
VHTTyp hierarchii klienta - SD
VKFŁańcuch sortowania warunków (nagłówek)
VM$Tryb opracowania wariantu
VRDUogólnienie (rachunek MPK)
VRVTyp dokumentu referenc. dla kolejnej funkcji - Zlecenie
VVTTyp zmiennej wariantu
WEUUżytkownik blokujący / kopia z SY-MSGV1
WHRWaluta
WLCWLC: ustawienia specyficzne dla użytkownika
WMVWarianty mediów reklamowych
XUAUprawnienie
XXEŚcieżka Excel i nazwa pliku dla XXL
91QTyp magazynu "od" (TJ91)
91RTyp magazynu "do" (TJ91)
ADVWariant wyświetlania listy adresowej
AFTTyp zapytania ofertowego (RV)
AGTTyp oferty (RV)
AMTTyp zlecenia wzorcowego (RV)
APVTworzenie PSP ze wzorcem, aut. przypisanie numeru: łańcuch
ASYTyp usługi
AVLWariant listy w raportach awiz (RFAVISnn)
BEVWariant sprawozdania (CO-PA)
BWTTyp wyceny
BWVWariant wyceny
CLDUrządzenie wyjściowe dla list drukowania (tło)
CRTTyp waluty
CSBŁańcuch sortowania CAPP
CYAWyrówn. zdoln. prod.: profil og. wglądu stanow. rob. graf.
CYBWyrówn. zdoln. prod.: profil og. wglądu stanow. rob., tab.
CYDWyrówn. zdoln. prod.: profil og. wglądu PM poj. zd. pr.,tab.
CYEWyrównywanie zdolności prod.: profil og. wglądu zlec., tab.
CYFWyrówn. zdolności produkc.: profil og. wglądu proj., tab.
CYGWyrówn. zdoln. prod.: zmienna profilu ogólnego
CYHWyrówn. zd. prod.: profil og. wglądu pojed. zd. pr. - graf.
CYIWyrówn. zdoln. prod.: profil og. wglądu pojed. zd. pr., tab.
CYJWyrównywanie zdolności produkcyjnych: profil ogólny PI graf.
CYKWyrówn. zdoln. pr.: wgląd ogólny prof. PM poj. zd. pr. graf.
CYLWyszukiwanie błędów opracowania harmonogramu zdolności prod.
CYNWyrówn. zdoln. prod.: profil ogólny wglądu projekt. - graf.
CYOWyrówn. zdoln. pr.: wgląd ogólny prof. PM stan. rob. - graf.
CYPWyrówn. zdoln. pr.: wgląd ogólny prof. PM stan. rob. - tab.
CYVWyrówn. zd. prod.: profil ogólny wglądu PI: zlecenie - graf.
CYWWyrówn. zdoln. pr.: profil ogólny wglądu PI: zlecenie - tab.
CYYWłączenie wyszukiw. błędu sterowania przepływem
DCOWyświetl. przeglądu sieci zlecenia
DLRWybór RTF jako formatu wyjściowego
DMPWyświetl. brak. części, kontrola zakładu, określenie partii
DOVFI: Pozycje pojedyncze odbiorcy - wariant sortowania
DPMWybór wyswietlania formatu
DPOWybór tytułu kolumny
DT1Wybór tabeli z wyświetlonymi kolumnami
DX1Wybór tekstu z wyświetlonymi kolumnami jako zadania
E0101. cecha COPA
E0202. cecha COPA
E0303. cecha COPA
E0404. cecha COPA
E0505. cecha COPA
E0606. cecha COPA
E0707. cecha COPA
E0808. cecha COPA
E0909. cecha COPA
E1010. cecha COPA
E1111. cecha COPA
E1212. cecha COPA
E1313. cecha COPA
E3030. cecha COPA
E3131. cecha COPA
E3232. cecha COPA
E3333. cecha COPA
E3434. cecha COPA
E3535. cecha COPA
E3636. cecha COPA
E3737. cecha COPA
E3838. cecha COPA
E3939. cecha COPA
E4040. cecha COPA
E4141. cecha COPA
E4949. cecha COPA
E5050. cecha COPA
E5151. cecha COPA
E5252. cecha COPA
E5959. cecha COPA
E6060. cecha COPA
E6161. cecha COPA
E6262. cecha COPA
E6363. cecha COPA
E6464. cecha COPA
E6565. cecha COPA
E6666. cecha COPA
E6767. cecha COPA
E6868. cecha COPA
E6969. cecha COPA
E7070. cecha COPA
E7171. cecha COPA
E7272. cecha COPA
E7373. cecha COPA
E7474. cecha COPA
E7575. cecha COPA
E7676. cecha COPA
E7777. cecha COPA
E7878. cecha COPA
E7979. cecha COPA
E8080. cecha COPA
E8181. cecha COPA
E8282. cecha COPA
E8383. cecha COPA
E8484. cecha COPA
E8585. cecha COPA
E8686. cecha COPA
E8787. cecha COPA
E8888. cecha COPA
E8989. cecha COPA
E9090. cecha COPA
E9191. cecha COPA
E9292. cecha COPA
E9393. cecha COPA
E9494. cecha COPA
E9595. cecha COPA
E9696. cecha COPA
E9797. cecha COPA
E9898. cecha COPA
E9999. cecha COPA
EXCWyjątek: logistyczny system wczesnego ostrzegania
F4PWyłączenie klucza "opracowanie wpisów"
FBZFI: Wariant struktury pozycji dla księgowania dok.-przegląd
FISFIFM: Stanowisko finansowe
FIUFIFM: Wykorzystanie funduszy
FIVFIFM: Pozycja finansowa podsumowania
FPDWyświetlanie dyspozycji finansowej według
FR1FI: Struktura pozycji przeglądu zarządzania kredytem
FR2FI: Wariant sortowania zarządania kredytami
FRLFormularz
FUSFI: Specyficzny dla użytkownika wybór do wyśw. pozycji poj.
FZ1FI: Struktura pozycji szybkiego wprow. faktury/noty uzn.
FZ2FI: Struktura pozycji szybkiego wprowadz. pozycji kont KG
FZ5FI: Strukt. pozycji szybkiego wprow. księg. wst. (konta KG)
HELWyświetlenie ekranu wywołania dla MB01,MB11,etc. na CALL
I10Wybór ekranu: Zarządzanie czasem HR
ICVWyświetlanie kont rozliczeniowych
KAVWyświetlanie wariantu wyświetlania listy (dostawca)
KC3Formularz listy: Lista zbiorcza lub prosta lista W FI-LC
KIAAdres międzynarodowy
KKLWyświetlanie szczeg. danych z wprowadzaniem dokum. "X"
KKMWskaźnik kalkulacji ręcznej/automatycznej
KMNFI: Nazwa modelu dekretacji
KOAFI: Rodzaj konta
KOVFI: Pozycje pojedyncze dostawcy - wariant sortowania
KVWWykorzystanie tabeli warunków
KYRWskaźnik w SAP-EIS
LDBABAP/4: Nazwa logicznej bazy danych
LDSWyświetlanie listy klientów: tryb rozpoczęcia
LK0FI: Parametry do wyświetl. pozycji pojedynczych (dostawca)
LKSWyświetlanie listy dostawcy: tryb rozpoczęcia
LLDFI: Wariant wierszy dla księgowania dla odbiorców z rozlicz.
LLKFI: Wariant wierszy dla księgowania dla dostawców z rozlicz.
LLSFI: Wariant wierszy dla księgowania na kontach KG z rozlicz.
LLVFI: Wariant wierszy wyświetlania lub zmiany dokumentów
LS0FI: Parametry wyświetlania pozycji pojedynczych (konto KG)
LSSWyświetlanie listy kont KG: tryb rozpoczęcia
LZEFI: Wariant wierszy dla propozycji płatności (pozycje poj.)
LZVFI: Warianty wierszy propozycji płatności (przegląd)
MCDWsk.: Dane podstawowe materiału opracowane z systemu CAD
ME2Wybór tekstu zamówienia dla materiału
MRHWpis po stronie ma - weryfikacja faktury
MRSWpis po stronie winien - weryfikacja faktury
PLIWskaźnik plan/rzecz
PSJWyśw. procesu dla systemu inf. projektu ('X'=WŁ/' '=WYŁ)
QUWWskaźnik wprowadzenia wyników wg bloków
RASFI: Terminarz dla dni zwłoki
RC1Formularz CO-PA
RIDABAP/4: nazwa programu
SALWybór logu czynności (RP-APL)
SKOWybór działu sprzedaży
SLAWybór zleceń
SLBWybór zamówień
SLCWybór zgłoszeń zapotrzebowania
SLLWybór harmonogramów dostawy
SLPWybór zleceń planowanych
SNAWybór VF04 - tylko zlecenia
SNIWybór VF04 tylko dla wewnętrznego rozliczenia
SNLWybór VF04 - tylko dostawy
SSCWybór harmonogramu (RP-APL)
SSPWybór dziedziny
STAWskaźnik statystyczny
STWWybór kanału dystrybucji
SVBWybór biura sprzedaży
SVGWybór grupy dostawców
SVSWybór punktu wysyłkowego
SWAWorkflow: Status śledzenia pojemnika
TSTWskaźnik dla testu
TUTWywołanie transakcji zachodzi poprzez tutorial
USNFI: użytkownicy (dla dokumentów zmian)
VDT"Od" daty (data bieżąca)
VLAWybór zleceń dla dostaw zbiorczych
VLBWybór zamówień dla dostaw zbiorczych
VNNABAP/4: opracowanie wariantu, opracowanie TVARV
VNTABAP/4: opracowanie wariantu, typ wyboru
VTXWyśw. ('A') lub zmiana ('V') tekstu (tylko dla wewn. zast.)
WERWyświetlenie wartości transakcji planowania CO-PA
WEVWydrukowana wersja MB
WFTWorkflow: Typ procesu
WSVWyświetlanie asortymentu centrów dystrybucji IS-R-ONLINE
XSTWskaźnik stornowania
50SWyświetlanie przewoźnika
A02Wywołanie analizy z monitora aplikacyjnego
AAVWyświetlanie listy funkcji partnera VAx5
AVAFI: Wprowadzanie powiadmień awizowych z bieżącymi sumami?
AVEFI: Maska wprowadzania dla pozycji awiza
AVZFI: Struktura pozycji dla wyświetlania poz. poj. awiz
AWMWybrany zbiór
AZUWyświetlanie przypisań
BLPFI: numer wstępnie wprowadzonego dokumentu
BSTWyświetlanie wersji partii towaru z SD
BVBWymaganie pracy w tle dochodzenia (TKEV1)
CALWskaźnik przywołania transakcji
CFOFormuła CAPP
CLBW_2Wskaźniki katalogu obiektów informacji
CSVWykorzystanie specyfikacji materiałowej
DEOModeler Danych: wartość wejściowa obiektów modelowania
DETModeler Danych: typ encji
DHIModeler Danych: hierarchia modelu danych
DMDModeler Danych: model danych
DMEModeler Danych: wybór typu encji - ekran początkowy
DMLModeler Danych: wybór modelu danych - ekran początkowy
DMMMetoda wyszuk. danych
FF9Miesięczny przedział planowania w tygodniach
KMEModel dekretacji FI: Wariant maski wprowadzania
KNZMiara w SIL
KOSMPK
KSKNadawcze miejsce powstawania kosztów
KZBModeler Danych: krótki opis (system informacyjny)
LGPMiejsce składowania
MOFModyfikacje: Kody funkcji SMOD/KMOD
MOLModyfikator krajowy HR
MOMModyfikacje: Nazwa składnika
MONModyfikacje: Nazwa modyfikacji
MOTModyfikator: Rodzaj składnika
NAKModeler Danych: tylko podobne krótkie opisy (system inf.)
PALMarszruta techn.: planowana alternatywa
PMTMetoda kontroli
REOModel działu zaopatrzenia
RKNModel dla klienta
RLFModel dla dostawcy
STTMarszr. techn.: termin
A01Monitor aplikacyjny SD: zapamiętanie protokołu wyników
AR1Model głównego numeru składn. maj.
ARBModel jedn. gospod. referencyjnego skł. maj.
ARFC_DESTMiejsce przezn. RFC
AWAMonitor SD: znacznik śledzenia dla protokołu ustalania ceny
AWDMonitor SD: znacznik śledzenia dla protokołu określ. mater.
BKSMPK "do"
CMEMetoda CAPP
FKMRachunkowość finansowa: Model dekretacji dla różnic płatn.
ISHRaporty projektu - do poziomu
ISLRaporty projektu - od poziomu
ITPRekord danych podstawowych HR - typ informacji
IVRRaporty projektu - czynności dla PSP lub sieci
KB0Raporty kalkulacji w walucie jedn. gosp.
KONLIRaport z ustalania cen
PRRReguła kontroli dla kontroli dostępności materiału
RBAReferencyjny rodzaj wyceny
RBKReferencyjny poziom wyceny
REIRaport identyf. SAP-EIS
RLGReferencja - skład
RLNReferencja - numer magazynu
RLTReferencja - typ magazynu
RVGReferencyjny rodzaj operacji
RVKReferencyjny dział sprzedaży
RVTReferencja - kanał dystrybucji
SAZReferent ds danych czasowych
SCHReguła harmonogramu pracy
SMDRaport specjalny (dochodzenie)
UMARabat od obrotów (zaopatrzenie): Osoba odp.za por./uzg.obr.
VFRachunek
ABLReguła i struktura wyprowadzenia rachunku wyników
BEZRelacja
CLBW_3Referencyjny obiekt informacji
CYCNumer cyklu (rozliczenie)
DA1Data ważna od zależności obiektu
DBTPrzegląd danych: Ekran początkowy - nazwa tabeli
DCNNumer IDoc
DDRPrzypisanie przycisku radiowego do słownika ABAP/4
DESPrzeznaczenie SAPOSCOL
DINFI-MC: wgląd
DIXID indeksu słownika danych
DLUPrzedstawienie niezdefiniowanej wartości
DMIID klucza wyszukiwania słownika danych
DMOObiekt klucza wyszukiwania słownika danych
DRNPrzycisk radiowy ponownego drukowania
DROPrzycisk radiowy drukowania oryginalnego
DRTPrzyciski radiowe: zarządzanie modułem dialogowym
DSANazwa struktury
DSEData ważności z PM
DSVNazwa wglądu
DTMData programu zamykania okresu
DTSData stornowania
DVOOd dnia
DYNNr ekranu
DZ3Data ostatniego wpisu w FBZ3
ECDIdentyfikator przetwarzania ECOP w tle dla użytk. zewnętrzn.
ECYIdentyfikator przetw. ECOP w tle: wszystkie odpowiedzi tak
ENDData zakończenia (PD)
EQNNumer urządzenia
ERENumer zdarzenia (prognoza)
ERNNumer zdarzenia
F42Identyfikator statusu zredukowanego w F4
F4LProszę nie wyświetlać istniejących wartości osobowych
FBEObszar funkcyjny
FBKNr konta bankowego (zewnętrzne funkcje bankowe i treasury)
FE6Klasa błędu 6
FE7Klasa błędu 7
FF2Przedział DF: miesiące zmienne
FF5Przedział planowania w dniach
FF6Przedział planowania w tygodniach
FF7Przedział planowania w miesiącach
FFJPrzyrostowe wyświetlanie dyspozycji finansowej
FFLPrzyrostowe wyświetlanie dyspozycji finansowej z saldami
FHSNumer środka pomocniczego prod. dla kategorii "różne"
FIBFI-FM: Pozycja finansowa do
FICFundusz
FIEOdbiorca funduszy
FIKFI-FM: obszar finansowy
FIPFI-FM: pozycja finansowa
FRPod okresu storna
FSRod nazwy segmentu
FTHFIS: Pół roku dla półrocznych zestawień
FTPFIS: Okres dla okresowych (np. miesięcznych) zestawień
FTQFIS: Kwartał dla kwartalnych zestawień
FYHFIS: Rok dla półrocznych zestawień
FYPFIS: Rok dla okresowych (= miesięcznych) zestawień
FYQFIS: Rok dla kwartalnych zestawień
FYYFIS: Rok dla rocznych zestawień
GADFI-GLX - data rozliczenia
GAGFI-GLX - rozliczenie przedsiębiorstwa
GAMNr gwarancji podstawowej
GASFI-GLX - data rozpoczęcia rozliczenia
GB1Nazwa walidacji dla funkcji śledzenia
GB2Nazwa substytucji dla funkcji śledzenia
GB3Nazwa reguły dla funkcji śledzenia
GBRID parametru dla reguł logicznych
GBUID substytucji
GBVID walidacji
GC8FI-GLX - Cykl rozliczania (8 znaków)
GCCFI-GLX - przedsiębiorstwo
GCFFI-GLX: aktywacja trybu ekspertowego
GCUFI-LC: Metoda odczytu z pliku
GCYFI-GLX -cykl rozliczania
GEBNumer budynku
GFDFI-GLX - "od" daty
GFMFI-GLX - kod grupowania pola
GGCFI-GLX - waluta grupy
GLCFI-GLX - waluta lokalna
GLTFI-GLX - tabela podsumowania
GLUFI-GLX - tabela użytkownika
GP1FI-GLX - od okresu
GP2FI-GLX - do okresu
GPLFI-GLX - wariant planu
GRJFI-GLX - rolowanie
GRNNumer grupy
GRSNieruchomości
GSAFI-GLX - działanie zastępowania
GSEID zbioru
GSPFI-GLX - klucz dystrybucji
GSVFI-GLX - zmienna (zmienna zbioru lub wartości)
GTDFI-GLX - "do" daty
GVSFI-GLX - wersja
HCIID kalendarza świąt publicznych
HDTData porównania - historia tabeli
HIDID hierarchii
HLVFI-MC: poziom hierarchii
HRYFI-MC: hierarchia
I07Data utworzenia
IBNNumer dokumentu inwentaryzacji
IFOObiekt początkowy systemu informacyjnego
IG1Nieruchomości: grupa budynków
IG2Nieruchomości: grupa majątkowa
IG3Nieruchomości: majątek dla grupy najmu
IG4Nieruchomości: grupa umów najmu
IG5Nieruchomości: grupa podmiotów gospodarczych
IHPFI-MC: pozycja hierarchii
IN1propozycja adresu internetowego zapisu działania
INFNumer rekordu inf. zaopatrzenia
IVNNumer inwentaryzacji LVS
K01Numer partnera na ekranie
K03Funkcja partnera na ekranie
K07Ilość dokumentów - NAST na ekranie
K36Funkcje wersji
KBLNr dokumentu (dokumenty rezerwacji funduszy)
KBZID klasy
KDBData kalkulacji do
KK1Data przebiegu kalkulacji
KKFPrzebieg kalkulacji
KKKData kalkulacji (klucz)
KNENumer kalkulacji - kalkulacja produktu
KONNumer tabeli waarunków
KPONumer pozycji zlecenia sprzedaży
KS3Forma listy: Zsumowana lista lub lista prosta (MPK)
KS4Format listy: Lista zsumowana lub lista prosta
KS7Od daty księgowania
KSYData obciążenia od
KSZData obciążenia do
KT1Data płatności od
KT2Data płatności do
KTNNumer kontraktu (RV)
KTRNośnik kosztów
KUNOdbiorca
LBLNumer arkusza wpisów usługi
LBRObszar działań
LENNumer jednostki składowania
LFNNumer kolejny (automatyczne tworzenie składów)
LGNNumer magazynu
LPNNr umowy terminarzowej (RV)
LQNIlość w magazynie
LSVPrzeg. zmiennych: wariant listy (zaw. aplik.+apl. podrz.)
MATNumer materiału
MBJDokument materiałowy
MBNNumer dokumentu materiału
MEPOdbiorca komunikatu
MNSNumer materiału jest zarezerwowanym numerem wewn.
MS2Numer komunikatu w celu opracowaniu komunikatów
MSTNumer konta wzorcowego
NANNumer przeliczania w WM
NBRNumer rodzaju przeliczania walut
NDTNowe dane
NETNumer sieci dla dekretacji
NROObiekt zakresu numerów
NSLNie dokonano ograniczeń
OASID połączenia ArchiveLink
OBNNumer obiektu (prognoza)
OBSObiekty wybrane w raportach terminów
OBTObiekt reorganizacji
OCONumer dla obiektów wynikowych (CO-PA)
OJKObiekt z klasyfikacji
P-IID zadania (zarządzanie organizac./workflow)
PARFunkcja partnera
PBNNumer planowania zapotrzebowań niezależnych
PBRObszar kadrowy
PCPNazwa ścieżki PC
PDIDefinicja projektu, wywołanie transakcji z nr wewnętrznym
PERNumer osobowy (dane podstawowe HR)
PLOObjekt planowania z planowania SIL/SOP
PM5Interfejs transferu WPOS -> APLAN Pole danych - zakład PM
PNNNumer partnera
PNRNumer projektu IMG
POCID kopiowanego obiektu (PD)
POLNumer puli LIFO
PONID obiektu (PD)
POSNumer pozycji w dokumencie
PSINumer typu informacji dla wskaźników pers. PS (np. 1003)
PSQNumer rekordu typu informacji o tym samym kluczu
PSVPS: Warianty ograniczeń dla rozliczenia/narzutów
PVBID obszaru dostawy
PWNNumer standardowego zadania/roli (workflow)
QBMQSS: tryb oceny
QDVData rozpoczęcia kontroli
QPRNazwisko kontrolera
QRUNumer potwierdzenia cechy kontrolnej
QSAQSS: rodzaj próbki
QUNNr przydziału kontyngentu
RANNumer inwestycji papieru wartościowego (FI-VV)
RAUNumer pokoju
RBNNumer dokumentu faktury
RCKNumer potwierdzenia
RESNumer rezerwacji
RIRNazwa programu (zdalny Submit)
RLVDochodzenie: CUA-menu otoczenia funkcyjnego
SAFNumer zlecenia seryjnego
SAKNr konta KG
SCDDefinicja rodzaju daty terminu
SERNumer seryjny
SGNNazwa segmentu dla narzędzia dokum.
SPIID SPOOL'a
SPPIdentyfikator blokowania rekordu danych podstaw. personelu
SQTNazwa puli tabel/klastrów
SRCFI: Kod zwrotny (tylko użycie wewnętrzne)
STBNazwa tabeli SQL
STMIS-H: instytucja - niskie dla tabeli zakresu
SWTPrzełącznik trybu śledzenia workflow
SWXPrzełącznik ścieżki - tryb połączenia SAP
TAXFI: Kod podatkowy
TBNNumer żądania przeniesienia
TIDID komunikatu
UBNNumer dokumentu księgowania przesunięcia
UFANumer specjalności
UIDID użytk. w danych podst. użytk. Internetu
UMWPrzeszacowanie
V01Przegląd ob. dla zest. op. ref.: lista miejsc uż./zam. mas.
V02Przegląd ob. dla stan. robocz.: lista miejsc uż./zam. mas.
V03Przegląd ob. dla mat. ŚPP: lista miejsc uż./zam. mas.
V04Przegląd ob. dla innych ŚPP: lista miejsc uż./zam. mas.
V05Przegląd ob. dla dok. ŚPP: lista miejsc uż./zam. mas.
V06Przegląd ob. dla wyp. ŚPP: lista miejsc uż./zam. mas.
V07Przegląd ob. dla instr. proc.: lista miejsc uż./zam. mas.
VBONr uzgodnienia rabatowego
VFDData, do której trzeba fakturować
VGNNr czynn./oper. dla zlecenia/sieci
VIMNazwa tabeli/wglądu do szczegółowego opracowania tabeli
VK1Nr promocji sprzedaży (grupa warunków)
VK2Nr umowy standardowej (grupa warunków)
VK3Nr umowy klienta (grupa warunków)
VNRNr wersji
VPEOd okresu
VPINr ident. promocji
VPSPS: wzorzec planu struktur. projektu (ID PSP)
VRANumer referencyjny dla kolejnej funkcji - zlecenie
VRGNumer operacji grupowej
VS0Numer wersji
VS1PS: wersja / typ
VS2PS: wersja / nazwa
VS3PS: wersja / krótki tekst
VSPPS: wzorzec stand. planu strukturalnego projektu (ID PSP)
VTNNumer kontraktu
WBSNr modułu w systemie gospodarki towarowej
WIDID pozycji roboczej
WSDData ustalenia wartości RK
WSTPropozycja asortymentowa
XTXID: Obliczanie podatku
XUOObiekt uprawnień
XUSNazwa użytkownika
XXCInterfejs XXL: ostatni wybór użytkownika
XXLInterfejs XXL: dostępność możliwych wariantów
%DLDebugging: wiersz bieżący w kodzie źródłowym programu
%DSDebugging: biężący kod źródłowy programu
%E%Przełącznik w ocenie pomocy (wartość: ON)
%U1ID pamięci dla identyfikacji podczas konwersji
%U2ID pamięci dla transferu tabel podczas konwersji
50EOdczyt adresu obiorcy towarów
91ONr magazynu "od" (TJ91)
91PNr magazynu "do" (TJ91)
@DDDebugging: bieżący ekran (nazwa)
@DLDebugging: bieżący wiersz programu
AB4Przedrostek ABAP/4
ABKObszar rozliczenia
ABWOdchylenie w %
AENNumer zmiany (PP)
AFNNumer zapytania ofertowego (RV)
AGNNumer oferty (RV)
AMNNr zlecenia wzorcowego (RV)
AN1Nr główny składnika
ANFNumer zapytania ofertowego
ANRNumer zlecenia
ANVNumer zlecenia referencyjnego przy tworzeniu z wzorca
APLIS-H: numer kandydata
AUNNumer zlecenia sprzedaży
AV+Numer konta poprzednio niezidentyfikowanego awiza
AVBFI: Lista robocza jednostek gospodarczych (wyśw. poz. poj.)
AVDFI: Lista robocza odbiorców (wyświetlanie pozycji poj.)
AVKFI: Lista robocza dostawców (wyświetlanie pozycji poj.)
AVNNumer awiza
AVSFI: Lista robocza kont KG (wyświetlanie pozycji poj.)
BAVFunkcja pracownika w VC05
BBEObszar działania JG
BCONumer dokumentu poz. pojedynczych rachunku wyników
BEGData rozpoczęcia (PD)
BENObszar świadczeń dodatkowych
BERNazwa sprawozdania CO-PA
BESNumer zamówienia
BIDID kodu paskowego dla archiwizacij na nośniku optycznym
BLDNumer dokumentu rekurencyjnego
BLMNumer dokumentu wzorcowego
BLVNumer wstępnie wprowadzonych dokumentów
BNANr dokumentu rozliczeniowego
BNNNumer rachunku bankowego (nazwa zewnętrzna)
BOKNumer księgowania
BOTDebugger & śledzenie dla obiektów gospodarczych
BPBNr dokumentu budżet./planowania
BPVOdpowiedzialny za budżet/planowanie
BR1Numer zlecenia procesowego
BUNFI-MC: jednostka bazowa
CACObszar rachunku kosztów
CAPNazwa zdolności prod.
CARID linii lotniczych
CAVFunkcje partnera do wyświetlania listy kontaktów
CDDDokumentacja zmian: data
CGRFI-MC: grupa czynności konsolidacji
CHANumer partii
CHKNr czeku
CN1Dokumentacja zmian: "od" numeru
CNENazwa sieci zasobów
COBObiekt konfiguracji
CONID połączenia
CPRNazwa profilu konfiguracji
CSMNumer klienta
CUQObiekt który może być konfigurowany
CUXObiekt skonfigurowany wewnętrznie
CV4Dokument skład.
CV5Nośnik danych
CV7Numer dokumentu: referencja
CWFHR: wywołane przez workflow
DAKKatalog rodzajów usług
DAYID daty
DDYLista ekranów rekordu danych podstawowych klienta
DEPID depozytu papierów wartośc.(Zarządz. majątkiem finansowym)
DGRGrupa kontrolerów MRP
DIDID dialogu
DIRKatalog plików w środowisku tłumaczeniowym PC
DLCLinia poleceń
DLHHTML jako format wyjściowy
DOBNazwa obiektu DD
DOCNazwa dokumentu
DOQKlucz dokumentacji
DPCKomentarz
DPHLinie nagłówka
DSCMaska ograniczeń transakcji SPAD (separator = SPACJA)
DSPKlasyfikacja DSYS
DVCKlasa projektowa w organizatorze pracy
DYEMalarz ekranów: status linijki
DYMKolejność ekranów: modelowanie
EAVLista robocza dok. fakturowania: wariant listy
EGNHandel zagraniczny - sterowanie eksportem: zewn. nr zezwol.
ELSKod odciążenia dla narzutów
EMBHandel zagraniczny - sterowanie eksportem: grupowanie
EMPKlucz odbiorcy
EPGKalkulacja ceny sprzedaży: grupa cen pozornie obniżonych
ESTLista robocza dok. fakturowania: wskaźnik sum
ESVLista robocza dok. fakturowania: warianty sum
EXAHandel zagraniczny: rodzaj operacji gospodarczej
EXSHandel zagraniczny - sterowanie eksportem: status zezwolenia
F02Grupa ekranów FAW
F1FLista składników filtra zlec. produkc. - wartość domyślna
F1NLista składników filtra sieci - wartość domyślna
FABKod zatwierdzenia dla zatwierdzenia dokumentów zakupu
FCAKatalog pola w controllingu logistycznym
FCDKod funkcji, tylko dla SOP
FCIKlucz kalendarza fabrycznego
FCOKod funkcji
FE1Klasa błędu 1
FE2Klasa błędu 2
FE3Klasa błędu 3
FE4Klasa błędu 4
FE5Klasa błędu 5
FE8Klasa błędu 8
FEANazwa cechy
FEIID cechy
FFBKonto bankowe dla dyspozycji finansowej
FFCNazwa konta dla dyspozycji finansowej
FGBGrupa zatwierdzająca dla zatwierdzenia zleceń
FGLGrupowanie dyspozycji finansowej
FGRGrupa zatwierdzająca dla zatw. zgłoszenia zapotrz.
FHAKategoria ŚPP
FKLKategoria oddziału
FMLLiczba poziomów stanowisk finansowych
FMPLiczba poziomów pozycji finansowych
FRCKolor ramki dla tła grafiki portfolio
FSTLista robocza list fakt./rach.: wskaźnik sum
FTWKanał dystryb. dla przebiegu fak./rach.
FVCKategoria przetwarzania dyspozycji finansowej
FWBKlucz waluty dla ręcznego księgowania rzeczyw.
FWSKod waluty
GANHandel zagraniczny - sterowanie eksportem: pocz. okr. ważn.
GDBGrafika SAP: Śledzenie - poziom
GEJNastępny rok obrotowy
GENHandel zagraniczny - sterowanie eksportem: koniec okr. ważn.
GFFKategoria zamknięcia
GFLNazwa pola FI-GLX
GLNKsięga FI-GLX
GMQHandel zagraniczny - sterowanie eksportem: maksymalna ilość
GMWHandel zagraniczny - sterowanie eksportem: maksymalna wart.
GNRHandel zagraniczny: wewnętrzny nr zezwolenia
GPRGrafika SAP: Parametry protokołu
GR0Grafika SAP: Zapytanie stacji roboczej 'WS' (system window)
GR1Grafika SAP: Zapytanie stacji roboczej 'OS' (system operac.)
GR2Grafika SAP: Zapytanie stacji roboczej 'CD' (katalog bież.)
GR3Grafika SAP: Zapytanie stacji robocz. 'XP' (wykonać ścieżkę)
GR4Grafika SAP: Zapytanie stacji roboczej 'CD' SAVE_CD_FLAG
GR5Grafika SAP: Zapytanie stacji roboczej 'XP' SAVE_XP_FLAG
GR6Grafika SAP: Parametry globalne dla menu użytkownika
GR7Grafika SAP: Zapytanie stacji robocz. 'GM' (wersja SAP GMUX)
GR8Grafika SAP: Ścieżka transferu zapisu pliku
GR9Grafika SAP: Ścieżka transferu odczytu z pliku
GRDGrafika SAP: Domyślnie dla drukarek graficznych
GSCKlasa zbioru
GTGGrupa tabel w FI-SL
GUEHandel zagraniczny - sterowanie eksportem: data "ważne do"
GXDNazwa pliku na aplikacji lub serwerze prezentacji
G_0G_* :: Zarezerwowane dla transferu grafiki/pliku
G_XLiczba linii poziomych siatki osi X
G_YLiczba linii pionowych siatki osi Y
HFBHierarchia jednostek podstawowych (jednostki podstawowe)
HFPHierarchia pozycji (pozycje)
HKTKod konta (krótki kod)
HLGJęzyk pomocy w interfejsie tłumaczenia PC
ICAMaska wyświetlania dla pozycji dokumentów zewnętrznych
ICEICT: odbiorcza jednostka gospodarcza
ICPMaska wprowadzania dla pozycji zewnętrznych dokumentów
ID1Klasa komunikatów
IHGgrupa planistów obsługi
IWKGrupa planistów obsługi
JAVLista zapotrzebowań klienta: wariant listy
JBTLista zapotrzebowań klienta: zakres dokumentu
JSTLista zapotrzebowań klienta: wskaźnik sum
JSVLista zapotrzebowań klienta: wariant sum
K06Komunikat zmiany znacznika na ekranie
KAFKod powrotu dla interfejsów transakcji wywołania
KAGGrupa rodzajów kosztów
KBGGrupa przedstawicieli kredytowych
KDSKryterium wyboru danych
KDYLista ekranów rekordu danych podstawowych dostawcy
KGDGrupa kont klienta
KGRGrupa klasy
KL1Księg. rzecz. CO: Warianty wprowadz. list przeks. kosztów
KL2Księg. rzecz. CO: Warianty wprowadz. list rozlicz. działań
KL3Księg. rzecz. CO: Warianty wprowadz. list wskaź. statyst.
KL4Księg. rzecz. CO: Warianty wprowadz. list przeks. przychodów
KL5Księg. rzecz. CO: Warianty wprowadz. list działań nierozl.
KLAKlasa
KM1Lista limitów kredytowych: wskaźnik sum
KM2Lista limitów kredytowych: wariant listy
KM3Lista limitów kredytowych: wariant sum
KOGGrupa zleceń
KSBGrupa nadawczych MPK
KSDGrupa rodzajów działań nadawczych
KSGGrupa MPK
KSLKlucz konta
KSTKomunikat procesowy/typ instrukcji
KWHHierarchia procesów gospodarczych
KWOHierarchia nośników kosztów
L0TLista robocza dostaw: wskaźnik sum
LB1Lockbox: Przeznaczenie
LB2Lockbox: Pochodzenie
LB3Lockbox: Numer lockbox
LB4Lockbox: Numer wsadu
LB5Lockbox: Status czeków do wybrania
LB6Lockbox: Obszar księgowania
LB7Lockbox: Tryb księgowania
LDINatychmiastowe tworzenie ZPrz po utworzeniu ZapPrz (ekrany)
LDTNatychmiastowe tworzenie ZPrz po utworzeniu ZapPrz (wewn.)
LGAHR: składnik wynagrodzenia
LGRHandel zagraniczny - sterowanie eksportem: klasyfik. krajów
LNDKlucz kraju
LNXHandel zagraniczny - sterowanie eksportem: kraj przeznacz.
LSGGrupa rodzajów działań
LVHGórna wartość progowa dla raportowania wyjątku
MAFNazwa pola materiałowego w CO-PA
MAGKomunikat - obszar aplikacji
MCKHierarchia ogólna
MEBkalkulacja dodatkowa: wspomaganie diagnostyczne (wewnętrzne)
MEHJednostka dzierżawy
MEIJednostka pomiarowa
MENNazwa menu
MKLKlasa materiału
MNFNazwa pola ilościowego w CO-PA
MORHR PODRÓŻE: Obszar rozliczenia podróży
MOSGrupowanie podobszarów kadrowych dla harmonogramów pracy
MPNNazwa pakietu wsadowego
MRKHR: Cecha
MTGGrupa transakcji danych podstawowych materiału
MTPKod branży
NACKomunikat
NATNarodowość (dane podstawowe HR)
ND9Grupa użytkownika dla określ. drukarki w Gospodarce Zapasami
OAAID archiwum optycznego
OBGGrupa obiektów (prognoza)
OKCkod OK zapamiętany
ONMNazwa obiektu - usługa tabel
ORMNazwa połączenia z R/3 (RFC)
PAKHR: użycie danych ograniczeń z menu jako klucza
PCFNazwa pliku PC z rozszerzeniem
PCLKlasa programu
PCMJednostka ilości
PCNNazwa pliku PC bez rozszerzenia
PCOKlasa obiektu
PG3Grupa procesów
PGPGrupa produktów
PHPKopiowanie planu: Pola ekranu
PJCHR: rozdzielenie do zadań wsadowych: liczba zadań
PJNHR: rozdzielenie do zadań wsadowych: nazwa zadania
PKEKompletny klucz dla informacji o pracownikach (PAKEY)
PKYKompletny klucz dla informacji o pracownikach (PSKEY)
PLNGrupa planów
PM4Krótki tekst dla pozycji obsługi dla nagłówka tekstu APLA
PMNMenu (dane podstawowe HR)
POBGodzina rozpoczęcia (PD)
POEGodzina zakończenia (PD)
POFLokalizacja (PD)
PORNazwa portu
PRGGrupa osób (dane podstawowe HR)
PSCKod pocztowy
PSGGrupa elementów PSP
QCKKat. przydzielenia prof. certyfik. (rodzaj warunku Verw. I)
QKTKatalog kontroli
QMSKomunikaty wydania w przypadku, gdy QM jest w tle
QPFKolejność listy zadań dla operacji
QZVGodzina rozpoczęcia kontroli
RCPHR CH: PK: wybór raportu (w SAPMPACP)
REGKody regionów
RKTKontyngent
RSKKonto KG modelu
RZLLicznik potwierdzeń
S01Nazwa 1 podobiektu dla nazwy dokumentu
S02Nazwa 2 podobiektu dla nazwy dokumentu
S1FLista składników sortowania zlecenia prod. - wartość domyśl.
S1NLista składników sortowania sieci - wartość domyślna
S2FLista brakujących części sortow. zlec. prod. - wart.domyślna
S2NLista składników sortowania sieci - standard
S3FLista składników sortowania zlecenia produkc. - standard
S4FLista brakujących części - sort. zlec. produkc. - standard
SBGGrupa przyporządkowania wskaźników
SCEHR: Schemat listy płac
SGRGrupa administratora (HR)
SKGGrupa wskaźników statystycznych
SLGJęzyk źródłowy w interfejsie tłumaczenia PC
SPRJęzyk
SWDNazwa definicji workflow
TCAGrupowanie podgrup pracowników dla harmonogramów pracy
TCEKod menu obszaru
TCXKod transakcji dla wywołania przez SO70 i klasę TCOD
TEAHR-CH: sterowanie przetwarzaniem: podaplikacja
TENLiczba bieżących kolejkowań
TG5Grupa nośników kosztów
TGRGrupa zadań
TICKolor tekstu w tle dla grafiki portfolio
TLGJęzyk docelowy w środowisku tłumaczeniowym PC
TRVGrupa użytkowników (Podróże HR)
TXJKod regionu podatkowego (podatki USA)
UGRGrupa użytkowników (dane podstawowe HR)
VAFKod funkcji dla wywołania transakcji VAX2
VALKraj dostarczający
VBEKlient z rabatem
VBUJednostka gospodarcza 'Od' dla programu zamykania okresu
VELJednostka wysyłkowa
VFLLista faktur/rachunków
VGRGrupa transakcji
VHDHierarchia klienta - data wyboru SD
VHIHierarchia klientów
VKGGrupa sprzedawców
VPRHierarchia produktów
VRLMalarz raportów: Wzorzec wierszy/kolumn
VTWKanał dystrybucji
WAVLista robocza list fakt./rach. : wariant listy
WFRKod powrotny czynności dla DI
WGHHierarchia grupy materiałowej
WMIMedia reklamowe
XSVLista robocza list fakt./rach. : wariant sum
XUGGrupa użytkowników
XVOLewe ograniczenie obszaru tła dla grafiki portfolio
XXIKatalog instalacyjny XXL
0AVLista zleceń: wariant listy
0BTLista zleceń: zakres dokumentu
0STLista zleceń: wskaźnik sum
0SVLista zleceń: wariant sum
1AVLista zapytań ofertowych: wariant listy
1BTLista zapytań ofertowych: zakres dokumentu
1STLista zapytań ofertowych: wskaźnik sum
1SVLista zapytań ofertowych: wariant sum
2AVLista ofert: wariant list
2BTLista ofert: zakres dokumentu
2STLista ofert: wskaźnik sum
2SVLista ofert: wariant sum
3AVLista umów terminarzowych: wariant list
3BTLista umów terminarzowych: zakres dokumentu
3STLista umów terminarzowych: wskaźnik sum
3SVLista umów terminarzowych: wariant sum
4AVLista kontraktów: wariant listy
4BTLista kontraktów: zakres dokumentu
4STLista kontraktów: wskaźnik sum
4SVLista kontraktów: wariant sum
5AVLista propozycji asortymentowych: wariant listy
5BTLista propozycji asortymentowych: zakres dokumentu
5STLista propozycji asortymentowych: wskaźnik sum
5SVLista propozycji asortymentowych: wariant sum
6AVLista dostaw: wariant listy
6STLista dostaw: wskaźnik sum
6SVLista dostaw: wariant sum
7AVLista dok. fakturowania: wariant listy
7STLista fakt./rach.: wskaźnik sum
7SVLista dok. fakturowania: wariant sum
8AVLista list fakt./rach.: wariant list
8BTLista listy fakt./rach.: zakres dokumentu
8STLista listy fakt./rach.: wskaźnik sum
8SVLista listy fakt./rach.: wariant sum
91AMateriał od numeru (TJ91)
91MKanał dystrybucji "od" (TJ91)
91NKanał dystrybucji "do" (TJ91)
9AVLista kontaktów handlowych: wariant listy
9BTLista kontaktów handlowych: zakres dokumentu
9STLista kontaktów handlowych: wskaźnik sum
9SVLista kontaktów handlowych: wariant sum
ACHGórny próg aktywny
ACSKlucz rozgraniczenia
ADGGrupa adresowa
AEBLiczba dni TO dla zbiorowego przekszt. planow. zleceń (NUM3)
AEVLiczba dni "OD", tolerancja w konwersji plan. zleceń (NUM3)
AFAKlucz amortyzacji składnika (wewn. zastosowanie)
AIDID adresu
AKRGrupa przydziału zleceń
ALNHandel zagraniczny - sterowanie eksportem: klasy towarów
ANKGrupa składników maj. trw.
APGGrupa kandydatów
APPKlasa aplikacji DDIC
APRKategoria kandydatów
ARAHR: typ listy płac
AUPGłówna pozycja
BFCKod zatwierdzenia zgłoszenia zapotrzebowania
BHHHierarchia ( oprac. hierarchii dla jednostek podstawowych)
BIYGórne ograniczenie dla tła grafiki portfolio
BKTKonto bankowe
BLZKod banku
BNKKlucz banku
BPGGrupa procesów gospodarczych
BPTKontrola dyspozycyjności: Śledzenie (dokładny wskaźnik )
BR2Kod funkcji podczas wywoł. zlecenia proces. z plan. zasobów
CDGGrupa urządzeń komunikacyjnych
CDYLista ekranowa dla zarządzania kredytem
CFAKlasa aplikacji dla dochodzenia
CLHKolor powyżej górnego progu
CLLKolor poniżej dolnego progu
CODKod OK
COKKod OK dla zleceń produkcyjnych
COLKolor obiektu w grafice hierarchii
COSKolejność kolorów dla raportowania wyjątków
CSGGrupa specyfikacji materiałowych
CTGKategoria planów świadczeń dodatkowych
CTYMalarz ekranów: typ przeszukiwania
CUAMalarz ekranów: nazwa statusu
ZQM_REPABW_SWEINPrzetwarzanie naprawy: Ustaw status "Otrzymane towary"
DXOSAPdxfer: obiekt transferu danych
SFMSAPfind parametr dla mandanta
SOESAPoffice: sortow. katalogów przypisanych do (NAME lub UNRD)
SR1SAPfind: parametr 1 szukania interfejsu wyszukiwania
SR2SAPfind: parametr 2 szukania interfejsu wyszukiwania
TACSAPfind: bieżący status
WOFSAPfind: ID parametru dla formy słowa
DARRodzaj usług
EQTRodzaj urządzenia
FFARodzaj planowania dyspozycji finansowej
FFFRozdział kwot dyspozycji finansowej
FSYRok obrotowy w SAP-EIS
GAARodzaj gwarancji
GCTRodzaj dokumentu FI-GLX
GEARodzaj zezwolenia: handel zagraniczny
GFORodzaj przepływu środków pieniężnych
GFYRok obrotowy KG
GJVRok obrotowy (jako rok porówn., używany rok poprz.) RO
GRARodzaj grupy
GTYRodzaj listy
HRKSAP-EIS: parametry pochodzenia
K05Rodzaj informacji wyjściowej na ekranie
KARRodzaj klasy
KATRodzaj kosztów
KKARodzaj kalkulacji
KRTRodzaj kalkulacji (kalkulacja jednostkowa)
KSARodzaj nadaw. działania
KTARodzaj nośnika kosztów
KTYRodzaj połączenia
LGTRodzaj magazynowania
LPARodzaj umowy terminarzowej (RV)
LPTRodzaj miejsca składowania
MBSRodzaj nabycia materiału
MFORodzaj przepływu ilości
MJARok dokumentu materiałowego
MTARodzaj materiału
PCERozszerzenie nazwy pliku PC
QMRRodzaj zawiadomienia
RARRodzaj klasy referencyjnej
RFCRFC-przeznaczenie
SISSAPBPT: Nazwa SAP osoby do zastąpienia
TSHRodzaj transportu
TY1Rodzaj raportu: raport z formularzem
TYPRodzaj wartości
UDARodzaj usługi podrzędnej
VBARodzaj uzgodnienia rabatowego
VGDRodzaj zastąpienia towaru
VGKRodzaj listy/listy wykluczeń towarów
VK4Rodzaj promocji (grupa warunków)
VK5Rodzaj promocji sprzedaży (grupa warunków)
VK6Rodzaj uzgodnienia rabatowego (grupy warunków)
VK7Rodzaj uzgodnienia klienta (grupy warunków)
VKCRodzaj kontaktu handlowego
VKHRodzaj warunku: strategia wyszukiwania partii
VKSRodzaj warunku
VSARodzaj umowy (MM)
VTARodzaj kontraktu
WAARodzaj promocji w IS-R
91IRodzaj oceny "od" (TJ91)
91JRodzaj oceny "do" (TJ91)
AATRodzaj zlecenia
ACJRok rozgraniczenia
ALTRodzaj dostawy
ASARodzaj ZOf (MM)
ATGRozwinięcie (MMS)
AUFRodzaj zlecenia sprzedaży
BATRodzaj edycji dla opracow. listy zleceń wewn.
BBARodzaj dokumentu zgłoszenia zapotrzebowania (MM)
BEARodzaj zależności
BETRodzaj planu zapotrzebowań
BWARodzaj ruchu w wypadku innego ruchu materiałowego
BWLRodzaj ruchu RM-LVS
CAARodzaj zdolności produkcyjnych
CADRSSCAL01: Dokumentacja zmian dla kalendarza -> Data
CAIRSSCAL01: Dokumentacja zmian dla kalendarza -> ID obiektu
CAORSSCAL01: Dokumentacja zmian dla kalendarza -> Obiekt
CAURSSCAL01: Dokumentacja zmian dla kalendarza -> Użytkownik
CAZRSSCAL01: Dokumentacja zmian dla kalendarza -> Godzina
CSTRodzaj obiektu: instrukcja procesowa lub typ komun. proces.
CV6Rodzaj dokumentu: referencja
CVAParametr numerowania plików tymczasowych w DMS
CVEProces CAPP
CY#Profil planowania zatrudnienia
CY1Profil plan. zdoln. prod. (TCY06): stanow. robocze - obciąż.
CY2Profil planow. zdoln. prod. (TCY06): stanow. robocze - zlec.
CY3Profil planow. zdoln. prod. (TCY06): stanow. robocze - pula
CY4Profil planow. zdoln. prod. (TCY06): stan. rob. - zlec. otw.
CY5Profil planowania ZdP (TCY06): stanow. pracy - przeciążenie
CY7Profil planow. zdoln. prod. (TCY06): specyf. dla użytkownika
CYXProfil plan. zapotrz. zd. prod. (TCY06) - planow. długoterm.
DBIDo dnia
DEZPrezentacja dziesiętna transakcji planowania COPA
DFBDomyślna data rozpoczęcia
DFEDomyślna data zakończenia
DFVDomyślny wgląd (PD: PPOM)
DLAParametr
DLEExcel jako format wyjściowy
DLFPlik
DLOOtwieranie pliku
DPRProfil MRP
DYFEkran - funkcja
DYLEkran - język
DYREkran - program
EANEuropejski numer artykułu
EDRPotwierdzenie rzeczywistego zakończenia (data)
EIBPierwszy ekran wywołania inf. o zaopatrzeniu
ELTEIS: Formularz wpisu
ENJ_CALL_ME23NEnjoy - zamówienie
ES0PP-SHE: Klucz substancji (SUBID)
ES1PP-SHE: Kategoria substancji (SUBCAT)
ES2PP-SHE: Obiekt uprawnień substancji (AUTHGRP)
ES3PP-SHE: Termin (DIAGVD)
ES4PP-SHE: Kategoria identyfikatora (IDCAT)
ES5PP-SHE: Identyfikator (IDENT)
ES6PP-SHE: drzewo cech substancji (MENID)
ESAPP-SHE: Klucz zdania (PHRID)
ESBPP-SHE: Klucz oryginału (CATKEY)
ESCPP-SHE: Kod zdania (PHRCODE)
ESDPP-EHS: Tekst zdania (PHRTEXT)
ESEPP-SHE: Biblioteka zdań (CATALOG)
ESFPP-SHE: Grupa zdań (PHRGRP)
ESGPP-SHE: Zestaw zdań (PHRSEL)
ESHPP-SHE: Etykieta zestawu zdań (PHRSNAM)
EUSOkres ważności zlecenia projektowego
EXPEksperci dochodzenia (Nie wymagane wszystkie inform.)
EZRPotwierdzenie rzeczywistego zakończenia (godz.)
F01Pula modułów FAW
FMDDane przetwarzania monitu
FO2Opcje rachunkowości / część 2
FOPOpcje rachunkowości finansowej
FOREU: podprocedura (nazwa PERFORM/FORM)
FRBOkres zatwierdz. "do" w dniach od dzisiaj
FRVOkres zatwierdzania "od" w dniach od dzisiaj
FSCEkran początkowy w zarządzaniu cechami
FSPDziedzina dla zbiorczego przebiegu fak./rach.
FYTDo roku obrotowego
GCLEdytor raportów: Raport równoległy
GEGPodstawa prawna: handel zagraniczny
GFBData (zak.) generowania przetwarzania kolejnego dokumentu
GFVData (rozp.) generowania przetwarzania kolejnego dokumentu
GJBEdytor raportów: Grupa raportów
GLAData "Ważne od"
GLBEdytor raportów: Biblioteka
GPCCO-PCA: Grupa z part. centrum zysków
GRPEdytor raportów: Raport
GRXEdytor raportów: Nazwa zachowanych danych
GSYEdytor raportów: Format standardowy
GWXEdytor raportów: tryb ekspertowy
HUZCzas - historia tabeli
IFLPM: lokalizacja funkcjonalna
IFTPM: typ lokalizacji funkcjonalnej
IHRElement projektu/struktury włączając hierarchię
IHYEC-MC: Hierarchia pozycji
ILTPM: typ połączenia obiektu
IMDPM: Dokument pomiarowy
IMPPozycja programu: Programy inwestycji
IMSProgram inwestycji: język tekstu
IMTProgram inwestycyjny
IN3Ekran wyboru Pomocy jest początkowy
INEPM : połączenie - sieć obiektów
INIPM: ID sieci obiektu łączącego
INTElement projektu/struktury włączając sieci
IOCProfil dla systemu informacyjnego zleceń
IORElement projektu/struktury włączając wszystkie zlecenia
IP1PM: Typ punktu pomiarowego
IPOPM: Obiekt punktu pomiarowego (typ obiektu)
IPTPM: Punkt pomiarowy
IQMPM: numer komunikatu jakości
IRLPM: Referencyjna lokalizacja funkcjonalna
IRTPM: Typ referencyjnej lokalizacji funkcjonalnej
ISRPM: wskaźnik struktury lokalizacji funkcjonalnej
ITCEC-MC: Plan kont SF
ITGEC-MC: Zestaw pozycji
ITYPM: Rodzaj listy zadań
KB5Produkt: schemat elementów kosztów
KBDData dokumentu (zmniejsz. dokumentów reserw. zasob. finans.)
KBPPozycja dokumentu (dokumenty rezerwacji funduszy)
KBTDrzewa raportów nie są aktywne
KCOCO-PC sys.inf.NK prod. seryj. : Rodzaj obiektu raportu
KCSCzas ważności ustalonego zlecenia konfiguracyjnego
KCYCykl rozłożenia/rozdziału CO
KM4Ekran początk. zatwierdzania ceny oczekiwanej przez klienta
KO1Potwierdzenie pobrania: przeniesienie pobranych ilości
KO2Potwierdzenie pobrania: wprowadzenie różnic ilościowych
KO3Potwierdzenie pobrania: zaksięgowanie wydania towarów
KP1Profil dla plan.zdoln.produk. - prod. seryjna - tabela plan.
KP2Profil dla tabeli plan. graficznego - prod. seryjna
KPLPlan kont
KS8Do daty księgowania
KWPProces gospodarczy
LD0Parametry do wyświetlania listy (odbiorca)
LIDElement hierarchii
LIFDostawca
LVLDolna wartość progowa dla raportowania wyjątku
MAUEkran ograniczeń dla materiału tylko na żądanie
MCJPlanowanie SIL: przetwarzanie masowe - nr kolejny
MCNParametr SET/GET dla SAPMACO
MKGCO-PA: Grupa cech
MKZOgraniczanie - poczta dla RPTIME
MM5Poziom organizacyjny wyświetlony z MM50
MPLPlan obsługi (PM)
MPSPozycja obsługi (PM)
MSLEkran kluczowy materiału tylko na żądanie
MYKPoziom wyceny LIFO
NAFParametry SET/GET dla nast. faktury - rekonstrukcja SIS
NALParametry SET/GET dla następn. dowodu dostawy- rekonstr. SIS
NDRDrukowanie poprzez sterowanie wyjściem
OINDomyślne ID obiektu (dane wejściowe - jednostka organizac.)
ONROgólny numer obiektu
OPSDane podstawowe HR - ID obiektu
OPTOpcje PS
ORCCO: Wariant ekranu przetw. zbiorcz. zleceń wewn.
PAECO-PA: Poziom raportu
PC1EC-PCA: Grupa centrum zysków nr 1
PC2EC-PCA: Grupa centrum zysków nr 2
PC3EC-PCA: Grupa obszarów funkcyjnych
PC4EC-PCA: Grupa z kontami zapasów
PCBEC-PCA: Zestaw z jednostkami gosp.
PCGEC-PCA: Grupa centrum zysków
PCKEC-PCA: Grupa rodzajów przych./kosztów
PCXEC-PCA: Formularz plan.
PCYEC-PCA: Formularz dochodzenia
PCZEC-PCA: Raport dochodzenia
PDBProfil dla logicznej bazy danych PSJ
PDSPole bazy danych dla wskaźników pers. PD (np. P1003-STABS)
PEIElement PSP, wywołanie transakcji z numerem wewnętrznym
PFLProfil systemu informac. projektu
PHSDezaktywowanie funkcji wyboru w pomocy osobistej
PIDPIS: zbieranie danych (wybranych lub wszystkich)
PIEPIS: głębokość zestawień (wybranych lub wszystkich)
PINPP: profil/wartości domyślne
PISPIS: rozpoczęcie (bezpośrednie lub przez ekran wyboru
PIVPIS: wgląd rozpoczęcia
PKVQM: podstawowe cechy kontrolne
PM1Pozycja obsługi -> Tworzenie listy zadań (do użytku wewn.)
PN1EDI: numer partnera dla ekranu początkowego
PNMEDI: numer partnera do transferu do wglądów
PNWProfile sieci
PO1Pozycja do
PODDomyślny status (PD)
PPCPartnerskie centrum zysków
PPFPlanowanie CO: Planowanie formul.?
PPLProfil dla tablicy planowania projektu
PPPProfil plan. planowania CO
PPRProfile prognozy
PRDOkres w SAP-EIS
PREPlanowany termin zakończenia projektu
PRIDrukarka
PROPozycja projektu (PSP)
PRPProfil prognozy
PRSPlanowany termin rozpoczęcia projektu
PRTOpis projektu (CASE)
PT1EDI: typ partnera na ekranie początkowym
PTPEDI: typ partnera do transferu parametrów do wglądów
PWDParametr SET/GET dla zapytania o hasło (księga metriałowa)
QBKQM: Kombinacja pola użytkownika - punkt kontroli
QBRQM: reguła dynamicznej modyfikacji dla dozwolonych relacji
QBVQM: procedura próbkowania dla dozwolonych relacji
QCVProfil certyfikatu
QDRQM: reguła dynamicznej modyfikacji
QFAOkno wprowadzania klasy błędu jest aktywne
QLDQM: Poziom jakości - poziom dynamicznego próbkowania
QLFQM: Poziom jakości - kolejność planu
QLKQM: klient dla poziomu jakości
QLLQM: dostawca dla poziomu jakości
QLMQM: materiał dla poziomu jakości
QLNQM: Poziom jakości - grupa
QLTQM: Poziom jakości - rodzaj planu
QLVQM: Poziom jakości - węzeł planu
QLWQM: Poziom jakości - zakład
QLZQM: Poziom jakości - licznik grupy
QM1Okres wyboru dla komunikatów QM (okno wyboru)
QSPQM: schemat próbkowania
QSVQM: procedura próbkowania
QTLQM: numer partii częściowej
QVOOperacja kontroli
RBPCO-PA: Referencja-do okresu
RCHPartia referencyjna
RI2Edytor podziału ekranu: nazwa programu po prawej stronie
RKPPlan kont modelu
RMPProd.seryj./kalkul.normat. wg wersji prod.: Wariant kalkul.
ROLElement danych
RPOPozycja rezerwacji
RPVCO-PA: Wersja referencyjna
RSOEDI: numer bieżącego zlecenia
RSPDziedzina modelu
RSTEDI: numer bieżącego zadania
RVPCO-PA: Okres referencyjny
RVSPoziom przeglądu
SCLDuża i mała litera w kodzie źródłowym: "X" = mała, " "= duża
SELParametr wyboru
SPADziedzina
SPCEC-PCA: Grupa z partnerskim centrum zysków
SRPProgram nadawczy w SAP-EIS
SSMProfil statusu (ogólne zarządzanie statusem)
STPEC-MC: Rodzaj podpozycji
STRPM: Strategia obsługi
SUBDane podstawowe HR - podtyp
TAPPozycja zlecenia przeniesienia
TBPPozycja żądania przeniesienia
TCNParametr do wyłączenia tabeli kontroli
TDPPunkt planowania transportu
TE2Parametr SAPterm - ID ścieżki
TPLPlan dla kalendarzy finansowych
TPOPozycja tekstu tytułu
TRPdo okresu storna
TSRdo nazwy segmentu
UPLParametr dla nazw plików do odczytu
UPRProfil zestawienia MPS
VDGPowód zastąpienia
VKODział sprzedaży
VNGOperacja handlowa (ogólne zarządzanie statusem)
VOPOperator porównania dla filtru
VOYDolne ograniczenie dla tła grafiki portfolio
VP7COPA: 7-pozycyjny okres, Od-Wartość
VPAOsoba do kontaktów
VPNOstatnio edytowana pozycja dokumentu SD
VSTPunkt wysyłkowy
WFPProces workflow (pusty parametr)
WIPPozycja okna
WPLPlanowanie tygodn.
XBIPrawe ograniczenie obszaru tła grafiki portfolio
XUPProfil uprawnień
110Parametry SAPF110
91HPoziom oceny "do" (TJ91)
AAFParametry, rodzaj zlecenia, zlecenia produkcyjne
AAGParametry dla rodzaju sieci
AAHParametry, rodzaj zlecenia, zlecenia PD
AAIParametry, rodzaj zlecenia, zlecenia opracowania
AAPParametry, rodzaj zlecenia, zlecenia procesowe
ABEParametr dokumentu tabeli przydziału
ACAPozycja
ACLDolny próg aktywny
ACMOkres rozgraniczenia (-miesiąc)
AFBFI-AA: Obszar wyceny
AFPFI-AA: Plan wyceny
AGAOstatnia używana operacja rozliczeniowa
AGBEdycja rodzaju usługi
AGLFI-AA: Separator dla numerów głównych i podnumerów FI-GL
AGVProcedura rozliczenia
APOPozycja zlecenia klienta
BDPPozycja planu zapotrzebowań
BDTData "do" (data bieżąca)
BFBDo obszaru funkcyjnego
BP1Profil budżetu/planu
BP7COPA: 7-miejscowy okres, Do-Wartości
BPEDo okresu
BSPPozycja zamówienia
BU1Okres początkowy
BU2Okres końcowy
BUPOkres przyszłego księgowania
BUZPozycja zaksięgowania
BWKPoziom wyceny
CD%Dokumenty zmian
CDIDokumentacja zmian: ID obiektu
CDKDokumentacja zmian: klucz tabeli
CDNDokumentacja zmian: numer zmian
CDODokumentacja zmian: obiekt
CDTDokumentacja zmian: nazwa tabeli
CDUDokumentacja zmian: nazwa użytkownika
CFVPlanista produkcyjny
CHEPoziom definicji partii
CMPProfil dla systemu informacji o brakujących częściach
CPLPlanista CAPP
CROPodsum. miejsc powstawania kosztów
CV8Część dokumentu: referencja
EKODział zaopatrzenia
FF3Dyspozycja finansowa: miejsca przed przecinkiem
FFEDyspozycja finansowa: poziom planowania
FFGDyspozycja finansowa: grupa prognozowania
FFIDyspozycja finansowa: numer ID pojedynczych rekordów
FFKDyspozycja finansowa: klasa archiwum pojedynczych rekordów
FFZDyspozycja finansowa: wyświetlanie waluty
FKODział sprzed. dla przebiegu fak./rach.
GSBDział gospodarczy
GSFPole zbioru
GSGPodgrupa
PBSPodobszar kadrowy
PKRPodgrupa osób (dane podstawowe HR)
QHKPochodzenie partii kontrolnej QM
SH1Pomoc w trybie on-line: ustawienia użytkownika
91KDział sprzedaży "od" (TJ91)
91LDział sprzedaży "do" (TJ91)
AN2Podnumer skł. majątk.
BTXPodatki - Belgia
CIMPole wyboru: " ": segment SAP; "X": segment klienta
CUOPomoc IMG: Nazwa obiketu transakcji początkowej z OBJSUB
CUSPomoc IMG: Nazwa podobiektu transakcji początkowej z OBJSUB
CUTPomoc IMG: Typ obiektu transakcji początkowej z OBJSUB

Jak sami widzicie, system SAP jest na tyle złożony, że można pisać i rozmawiać o nim godzinami a my wciąż jesteśmy przy podstawach! Dlatego by Was nie zanudzać zbyt długimi wpisami, postanowiłem rozdzielić ten temat na kolejne części. Następne wpisy będą dotyczyły organizacji listy ulubionych transakcji, pracy z sesjami, oraz przydatnych tricków i wskazówek (kolejnych, które poznałem po publikacji wpisu we wskazanym linku), umilających pracę z SAP. Jakbyście chcieli poczytać więcej o SAP i całkowicie po polsku to proponuję przemyśleć zakup tej książki. Do zobaczenia już wkrótce!

 

Chcesz być informowany o nowych wpisach?

Ja nie spamuje! Przeczytaj zasady polityki prywatności tego bloga.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
10 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Ola K

Bardzo fajne napisane!
Czekam na kolejne wpisy.

Grzegorz

Świetne wprowadzenie, czekam z niecierpliwością na więcej.

Anna

Super pomoc dla mnie, niecierpliwie czekam na kolejne tematy. Dobra robota. Pozdrawiam☺

wpqpzpkd

Dziękuje! Miło że treść okazała się pomocna – dziękuje za motywację 😉

Artur Polewczyk

Bardzo dobry tekst. Nie myślał Pan o napisaniu książki, albo sklejeniu wszystkich artykułów w jedną całość i publikacji w wersji papierowej?

Aga

Panie Marku,
gratuluję bloga, chęci dzielenia się wiedzą o sap, wiedzą prostą, zrozumiałą dla początkujących i tych innych, którzy wiedzą coś więcej ale jeszcze dodatkowo też się dowiedzą czego nie wiedzieli, bo przecież wiedza o sap nigdy się nie kończy 😉
doceniam za poświęcony czas, bezinteresowność…i dziękuję.
pozdrawiam i chętnie korzystam czerpiąc wiedzę 🙂

10
0
Would love your thoughts, please comment.x